Sunteți pe pagina 1din 2

TEST DE EVALUARE după parcurgerea UNITĂȚII II: 

,,De-a ce mă joc”
Disciplina: Limba şi literatura română- clasa a V-a

• Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.

Citește fragmentul de mai jos. Rezolvă apoi, pe o foaie separată, cerințele.

,,Olguţa se suise în picioare pe banca zburătoare, cu mânile încleştate pe barele de lemn.


Toate vioarele stridente ale scrânciobului mieunau aprig subt mâinile ei. Monica vedea când
cerul, când pămîntul, când albastru, când verde. Îmbrăţişa picioarele Olguţei... Şi scrânciobul:
scârţ-scârţ... Când sus, când iar sus... c-un îngeraş albastru la picioarele unui drăcuşor roş.
― Vai, Olguţa!
― N-ai frică.
― Olguţa, cădem!
― Nu te las eu!
― Olguţa!
― Monica!

Monica închise ochii. Obrajii Olguţei ardeau.


― Stai, duduiţa moşului, că ameţeşti, o potoli moşneagul, aducând scrânciobul din cer în
puterea braţelor.
― Moş Gheorghe, vreau să merg călare, strigă Olguţa bătând cu piciorul în scrânciobul oprit.
― Te-nvaţă el moşu, da odihneşte-te oleacă.”

( Ionel Teodoreanu, La Medeleni –fragment)

Subiectul I 60 de puncte
1. Precizează ce parte de propoziție este verbul evidențiat prin înclinare în text, precizând
persoana și numărul acestui verb. 6 puncte
2. Notează timpurile următoarelor verbe din text: se suise, îmbrățișa, cădem. 6 puncte
3. Indică modul, timpul și persoana verbelor din propozițiile: Monica închise ochii. Obrajii
Olguței ardeau. 6 puncte
4.Completează spațiile punctate cu verbele indicate între paranteze, astfel încât să fie la
modul indicativ, timpul viitor:
,,Olguţa……….(a se sui) în picioare pe banca zburătoare, cu mânile încleştate pe barele de
lemn./ . …………...(a îmbrățișa) picioarele Olguţei.. 6 puncte
5.Trece verbul din următorul fragment la modul imperativ: ,,Monica închise ochii.” 6 p
6.Precizează care sunt personajele din fragmentul dat. 6 puncte
7.Încercuiește și transcrie litera corespunzătoare variantei corecte:
Obrajii Olguței ardeau:
a. pentru că îi era teamă;
b. pentru că îi plăcea în scrânciob;
c. pentru că era furioasă că moș Gheorghe nu oprește scrânciobul. 6 puncte
8.Formulează o idee principală din ultimul fragment al textului și două idei secundare. 6p.
9.Precizează motivul pentru care Monica îmbrățișa picioarele Olguței. 6 puncte
10.Consideri amuzantă distracția Olguței? Motivează-ți răspunsul! 6 puncte

Subiectul al II-lea 30 de puncte

Scrie o scurtă narațiune ficțională în care să povestești o întâmplare referitoare la un joc cunoscut
sau inventat de tine. În redactarea textului tău, vei avea în vedere:
 să respecți tema și să prezinți desfășurarea jocului sub forma unei narațiuni ficționale;
12 puncte
 să ai introducere, cuprins și încheiere, fiecare idee nouă fiind marcată printr-un paragraf;
3 puncte
 să ai o exprimare corectă, clară și adecvată; 6
puncte
 să respecți normele de ortografie și de punctuație; 6
puncte
 să fii atent la aspectul textului, adică la așezarea în pagină și la felul cum scrii. 3
puncte
Notă. Se acordă 10 puncte din oficiu.

   Elevii clasei a V-a au primit această evaluare la sfârșitul unității de învățare De-a ce mă joc.
Au obținut următoarele rezultate:

Nr. elevi Note sub 5 Note între Note între Note între 7- Note între 8- Note între 9-
5.00-5.99 6.00-6,99 7,99 8,99 10
20 2 2 4 5 4 3

        

 În urma acestei evaluări am observant că elevii și-au însușit cunoștințele predate în cadrul
acestei unități de învățare, însă trebuie să mai lucrăm exerciții cu verbe la modul imperativ,
pentru că nu l-au înțeles toți elevii.