Sunteți pe pagina 1din 2

Fisa de lucru

ORGANELE DE SIMŢ
1. Identifică şi notează componentele urechii, în locurile indicate!

2. Asociaţi corect noţiunile din cele 3 coloane.


A B C
1. Ochiul; a) Unde sonore; A. Senzaţia de văz;
2. Urechea; b) Substanţe sapide; B. Senzaţia de gust;
3. Nasul; c) Raze luminoase; C. Senzaţia de auz;
4. Limba; d) Substanţe odorante; D. Senzaţia de miros;
5. Pielea. e) Miscarea întregului E. Echilibru;
corp; F. Senzaţia termică.
f) Gheaţă.

3. Ce rol au amprentele digitale în medicina judiciară?


4. Identificaţi părţile componente ale ochiului.
5. Stabiliţi relaţia dintre culoarea pielii şi cantitatea de pigment:
- Persoane cu păr roşcat - Cantitate mare de pigment
- Persoane cu păr brunet - Cantitate moderată de pigment
- Persoane cu păr blond - Cantitate scăzută de pigment
6. Alegeţi raspunsul corect:
 Otolitele se găsesc în:
a. Melcul membranos;
b. Canalul auditiv;
c. Utriculă şi saculă.
 Celulele pentru auz se găsesc în:
a. Canalele semicirculare;
b. Melcul membranos;
c. Urechea medie.
 Receptorii tactili, dureroşi
şitermici se găsesc în:
a. Dermă;
b. Hipodermă;
c. Stratul cornos
 Gustul dulce este perceput pe:
a.Faţa dorsală a limbii;
b. Marginile limbii;
c. Vârful limbii.