Sunteți pe pagina 1din 1

PERSPECTIVA NARATIVĂ (PUNCT DE VEDERE NARATORIAL/ VIZIUNE/ FOCALIZARE) –

poziţia (unghiul) din care sunt prezentate evenimentele, situaţiile, întâmplările narate; se află în
relaţie de interdependenţă cu tipul naratorului şi presupune unul dintre cele trei tipuri esenţiale de
raportare a naratorului (eu) la personaj (el);

Dacă naraţiunea se face la persoana a III-a (heterodiegetică), naratorul este omniscient


(atotştiutor), omniprezent, obiectiv, neutru, detaşat, impersonal, neimplicat, creditabil, ştie mai
mult decât ştiu personajele (N>P); viziune ,,dindărăt” (par derriere), punct de vedere auctorial,
focalizare zero

Dacă naraţiunea se face la persoana I (homodiegetică când naratorul este martor; autodiegetică
când naratorul este protagonist), naratorul este subiectiv, implicat, necreditabil, ştie tot atât cât
ştie şi personajul (N=P); viziune ,,împreună cu” (avec), punct de vedre actorial, focalizare internă