Sunteți pe pagina 1din 29

ISTORICUL DEZVOLTĂRII

TIPARULUI

Conf. univ., dr.


CAZAC Viorica

1
cunoașterea istoricului dezvoltării
Obiectiv: tiparului

2
Evoluția tiparului

Nr. Perioada Evenimentul

Chinezii încep să practice tiparul pe un relief în negativ. Imprimarea se făcea


cu o presă fixă în care foile de hârtie erau presate de blocuri de lemn pe care erau
1 aprox. 594 gravate textul şi ilustraţiile. Această metoda a fost raspândită în Vest cu ajutorul arabilor
sau pe rutele caravanelor de pe ,,drumul mătăsii”. În China s-a inventat hârtia, fapt care a
dus la crearea unui climat optim pentru dezvoltarea tiparului.

2 aprox. 700 Primul ziar tiparit în Beijing

3 aprox. 868 În China se tipărește prima carte. “ Diamond Sutra” era tipărită pe matriţe de
lemn, avea pe lângă text și ilustraţii.

aprox. 1041 Bi Sheng, un tipograf chinez, inventează litera mobilă


4
5 aprox. 1230 Cărţile sunt tipărite în Corea folosindu-se litere mobile din metal
6 aprox. 1400 Tehnica tiparului pe blocuri de lemn ajunge în Europa din Asia

3
Evoluția tiparului

”DiamondSutra”

aprox. 868 - În China se tipărește prima carte. “Diamond Sutra” era


tipărită pe matrițe de lemn și avea pe lângă text și ilustrații.

4
Evoluția tiparului

Bi Shengși
literele mobile

aprox. 1041 – Bi Sheng, un tipograf chinez, inventează litera mobilă

5
Evoluția tiparului

Nr. Perioada Evenimentul

Johannes Gutenberg a adaptat presa de tipar cu șurub bazându-se pe metoda


presării de la teascurile din vinificaţie care au fost folosite pe valea Rinului încă din
perioada imperiului roman.
El a folosit o cerneală pe baza de ulei, recent apărută și o bucată de metal împărţită
ca matrice prismatică. A inventat un aliaj metalic turnabil în formă (matriţa).
Cuvântul tipărit a permis informaţiei și cunoașterii, care mai inainte fusese
restricţionate doar pentru uzul mănăstirilor, sa fie distribuite. Apoi, prima explozie mass-
7 media a lovit Europa. De la 1500 si până astăzi, mai mult de 9 milioane de cărţi tipărite au
aprox. 1450
fost în circulaţie.
Ceea ce probabil este cel mai mare merit al lui Gutenberg, este faptul ca după o
perioadă experimentală în care nu se cunoștea nimic, a atins curând un grad de eficienţă
tehnică nedepășit până la începutul sec. al XIX-lea. Ștanţarea, montarea matriţei, turnarea
modelului, montajul și tiparul au rămas în principiu pentru mai bine de 300 de ani la fel
cum au fost în perioada lui Gutenberg. Îmbunătăţirile aduse mașinilor de tipărit au fost
nesemnificative si până la sf. sec. al XVIII-lea, proiectul original al lui Gutenberg a fost
aproape la fel ca la o presă obișnuită.

6
Evoluția tiparului

Johannes
Gutenberg

aprox. 1450 –
Johannes Gutenberg

7
Evoluția tiparului

Nr. Perioada Evenimentul

Cerneala tipografică inventată la doar 15 ani după prima folosire a vopselelor pentru
8 1460 pictură. Acestea trebuiau să fie capabile să adere pe o suprafaţă de metal și au fost
bazate pe uleiurile de in lăsate un an pentru a permite sedimentului să se depună. Rășina
putea fi apoi adăugată. Pigmentul negru era obţinut din funingine colectată din arderea
cărbunelui. Mulţi tipografi încă își fabricau singuri în felul acesta cerneala pe la 1850.

9 aprox. 1500 Tiparul a adus primul mediu de răspândire pentru publicitate și a înlocuit pe la 1500
vornicii ce făceau anunţuri în pieţele centrale prin fluturași de hârtie.

Din iniţiativa voievodului Radu cel Mare, Domnul Ţării Românești, călugărul Macarie,
10 1508 primul tipograf român, care invăţase meșteșugul la Veneţia, începe activitatea de tipărire
a unor cărti bisericești în limba slavonă. Astfel, Macarie în 1508 tipărește un Liturghier.

11 1556 Diaconul Coresi tipărește prima carte românescă la Schei.

8
Evoluția tiparului

Călugărul
Macarie, primul
tipograf român

1508

9
Evoluția tiparului

Diaconul Coresi

1557 — Diaconul Coresi tipărește prima carte românescă la Schei.


Pe 14 ianuarie 1557, apare la Brașov, 'Octoihul' in limba slavonă, prima carte
tipărită de diaconul Coresi. 10
Evoluția tiparului

Nr. Perioada Evenimentul

Presa cu șurub a fost îmbunătăţită pentru prima dată din timpul lui Gutenberg prin
12 1600 introducerea unor arcuri care ajutau platoul să se ridice rapid. Era capabilă sa tipăreasca
pana la 250 de imprimări pe ora. Au început să apară ziarele. Ele s-au dezvoltat din
pamflete tipărite. Combinaţia între publicitate și ziare le-a permis ambilor să înflorească
de la începutul sec. al XVII-lea.

13 1640 În tipografia de la Govora se tipărește Pravila de către călugărul cărturar și tipograf


Silvestru

14 1643 Mitropolitul Varlaam tipărește la Iași, în tipografia de la Trei Ierarhi, dăruită de


Petru Movilă, mitropolitul Kievului, mai multe cărţi bisericești în limba slavonă.

15 1679
Mitropolitul Moldovei, Dosoftei, a tipărit Sfânta Liturghie.

11
Evoluția tiparului

Călugărul cărturar
și tipograf
Silvestru

1640 — În tipografia de la Govora se tipărește Pravila de către călugărul, cărturar


și tipograf Silvestru
12
Evoluția tiparului

Mitropolitul
Varlaam

1643 — Mitropolitul Varlaam tipărește la Iași, în tipografia de la Trei Ierarhi,


dăruită de Petru Movilă, mitropolitul Kievului, mai multe cărţi bisericești în limba
slavonă 13
Evoluția tiparului

Mitropolitul
Dosoftei

1679 — Mitropolitul Moldovei, Dosoftei, a tipărit Dumnezeiască/Sfânta Liturghie

14
Evoluția tiparului
Nr. Perioada Evenimentul

16 1688 Se tipărește Biblia de la București la iniţiativa lui Șerban Cantacuzino

Tiparul prin litografie a fost inventat de austriacul Alois Senefelder. El a descoperit că


poate tipări de pe o suprafaţă plană, netedă, din calcar cu granulaţie fină. În secolul al XIX-
lea litografia era metoda preferata pentru reproducerea de calitate a pozelor pentru cărţi si
17 1799 alte publicaţii, in culori sau monocrome. La începutul secolului al XIX-lea s-a descoperit că
reproducerea imaginilor era mai bună dacă cerneala era transferată pe hârtie printr-un
cilindru înfășurat de un cauciuc, decât direct de pe piatră. Acest procedeu a început să se
numească offset și după câteva îmbunătăţiri tehnice se folosește și în zilele noastre pe
mașinile moderne de tipar

S-a inventat mașina de fabricat hârtie.


18 1803 Prima mașină eficientă de fabricat hârtie a fost inventată de Nicholas Louis Robert, dar
brevetul a fost dus în Anglia unde s-a pus la punct prima mașină productivă. Hârtia se
fabrica în special din fibre de in și bumbac

19 1804 Earl of Stanhope a înlocuit presa cu șurubul din lemn, practic neschimbată din timpurile
lui Gutenberg, cu o presă din fier.

15
Evoluția tiparului

Biblia de la
București

1688 — Se tipărește Biblia de la București la iniţiativa lui Șerban Cantacuzino


16
Evoluția tiparului

Alois
Senefelder

1799 — Tiparul prin litografie

17
Evoluția tiparului

Nicholas
Louis Robert

1803 — S-a inventat mașina de fabricat hârtie.


Prima mașină eficientă de fabricat hârtie a fost inventată de Nicholas Louis
Robert, dar brevetul a fost dus în Anglia unde s-a pus la punct prima mașină
productivă. Hârtia se fabrica în special din fibre de in și bumbac

18
Evoluția tiparului

Earl of
Stanhope

1804 — Earl of Stanhope a înlocuit presa cu șurubul din lemn, practic


neschimbată din timpurile lui Gutenberg, cu o presă din fier.

19
Evoluția tiparului
Nr. Perioada Evenimentul

20 1805 Lordul Stanhope a introdus stereotipia care făcea copia paginilor de pe matriță pentru
retipărirea unei propoziții sau fraze

21 1814 Frederich Koenig a inventat mașina de tipărit cu abur care s-a folosit de către
editura The Times din Londra
22 1820 S-a ridicat numarul copiilor pe ora de la 300 la 1100

23 1822 S-a inventat de către William Church mașina de turnat litere ce a fost un
predecesor al linotipului
24 1827 A crescut numărul de copii pe ora de la 1100 la 5000
25 1829 Procedeul de stereotipie s-a îmbunătățit

26 1840 Americanul Richard March Hoe a dezvoltat o rotativă care putea să meargă cu
20 000 de exemplare pe ora

27 1840 S-a început fabricarea hârtiei din celuloza obținută din lemn și in 10 ani s-a răspândit
în toată lumea

20
Evoluția tiparului

Frederich
Koenig

1814 — Frederich Koenig a inventat mașina de tipărit cu abur care s-a folosit de
către edituraTheTimes din Londra

21
Evoluția tiparului

WilliamChurch

1822 — William Church a inventat mașina


de turnat litere ce a fost un predecesor al
linotipului

22
Evoluția tiparului

Richard March
Hoe

1840 — Richard March Hoe a dezvoltat o rotativă care putea să


meargă cu 20 000 de exemplare pe ora

23
Evoluția tiparului

Nr. Perioada Evenimentul

28 1846 March Hoe a inventat prima versiune de presa rotativă. A crescut numărul de exemplare pe
ora — la 24 000

29 1863 William Bullock a îmbunătăţit o metodă de alimentare continuă a hârtiei în mașină, lucru ce
înlocuia colile
30 1872 S-a inventat zincografia

31 1880 S-a inventat o metodă de reproducere a semitonurilor bazată pe sisteme de puncte de


dimensiuni diferite

32 1885 Mașinile linotip și monotip au fost îmbunătăţite

1889 Hippolyte Marinoni la expoziţia din Paris a arătat o presă rotativă care folosea o rolă de
33
hârtie cu tipărirea pe ambele feţe ale hârtiei ce apoi era tăiată și fălţuită în stive de ziare,
intreaga operaţie făcându-se la viteză mare.

24
Evoluția tiparului

Zincografia

1872 — Invenţia zincografiei

25
Evoluția tiparului

Nr. Perioada Evenimentul

Incepând din acest moment, s-a oferit o varietate foarte largă de rotative, dar fiecare
34 1890
funcționând conform propriei tehnologii.

35 1920 S-a automatizat procesul de stereotipie. Au apărut mecanismele de fălţuit.

Producătorii au crescut viteza și calitatea rotativelor. După 1900, electricitatea a înlocuit


36 aburul și a permis aparitia unei varietăți de componente electrice și inovații care s-au aplicat
1900-1970 pe rotative.

37 1960 S-au folosit pentru prima data rotative offset pentru tiraje mici de ziar.

38 1970 S-a dezvoltat tehnologia offset și fotomontajul.

În anii 1980, odată cu inventarea internetului și dezvoltarea tehnicii IT, a avut loc
1980 o nouă revoluţie in domeniul tipografic, mai cu seama în pre-press prin
39
inventarea CTP-ului si a aplicaţiilor de prelucrare a imaginilor.

26
Evoluția tiparului

Litografia – derivă din limba greacă «litho» - piatră,


«graphos» - scris, ceea ce semnifică reprezentarea unei
metode de tipar ce utilizează o placă sau o piatră cu o
suprafață perfect netedă.
Cromolitografia – reprezintă tehnologia de
Definiţii imprimare policromă cu piatră litografică.
Ofset – procedeu de imprimare plan indirect, la care
transferul cernelii de pe forma de tipar pe suportul de
imprimare se face prin intermediul unei suprafețe
cilindrice elastice numită cauciuc ofset sau așternut.

27
Evoluția tiparului

Nr. Perioada Evenimentul


1 1796 Alois Senefelder inventează tehnologia de imprimare - LITOGRAFIA
A. Senefelder inventează o tehnică de creare a imaginii și de transferare a
2 1798
acesteaia pe pânză
3 1805 Pentru prima oară sunt utilizate pentru imprimare, formele din metal
4 1807 Tipărirea primei imagini în semiton
5 1808 K.L. Tomonin obține primul imprimat color prin litografie
6 1856 A.L. Poitevin inventează tehnologia de imprimare – FOTOTIPIA
Jean M. Vuaren utilizează cilindrul din cauciuc pentru a transfera imaginile
7 1880
de pe piatra litografică pe suportul din hârtie
8 1904 Ira Washington Rubel inventează imprimarea plană ofset
9 A doua jumătate a sec. XIX În industria poligrafică începe să se aplice fotografia
10 1900 Utilizarea plăcilor de zinc
Sunt produse forme pentru tipar pe plăci din aluminiu, cu elemente libere
11 1907
puțin adâncite, așa-numita OLFOGRAFIE

28
MULȚUMESC PENTRU ATENȚIE!

29

S-ar putea să vă placă și