Sunteți pe pagina 1din 49

Original al edițiilor tipografice

Material ilustrativ/grafic sau textual ce servește


ca baza pentru multiplicare.
• Materialul textual sau/și grafic, pregătit de către un autor sau mai mulți
autori, în vederea transmiterii acestuia către editură, pentru a fi supus
Original al prelucrării editoriale.
autorului

• Material textual și/sau grafic, care a trecut etapa redacțional-editorială,


aprobat de persoane responsabile din editură ca fiind bun pentru pregătirea
Original formelor de tipar
editorial

• Reprezintă originalul editorial, fiecare pagină a căruia corespunde cu pagina


viitoarei ediții de carte după numărul de rânduri și caractere. Acesta este
Original- aprobat de către persoanele responsabile din tipografie și utilizat în tipar.
machetă
Originale

Cromatica Natura suportului Tipul imaginii

Monocrome Policrome Opace Transparente Liniare În semiton


 Originale desenate;
 Fotografii;
 Tipărite;
 Mixte.
• Original liniar monocrom opac • Original liniar policrom opac
Originalele monocrome liniare sunt în cea mai mare parte realizate
pe suporturi opace (hârtii sau cartoane), în alb-negru.
Caracteristic pentru aceste originale este faptul, că ele sunt
definite doar de două valori de densități opace: o densitate minimă
corespunzătoare albului hârtiei și o densitate maximă,
corespunzătoare desenului negru. Aceste valori variază în general între
0,2 și 0,4 pentru alb și între 1,4 și 1,8 pentru negru.
La reproducerea acestor originale se urmărește obținerea unei
diferențe de densități optice cât mai mari pe imaginea obținută.
Pregătirea acestor originale pentru fotoreproducere constă din
următoarele operații:
- verificarea calitativă a originalelor;
- calculul raportului de reproducere;
- măsurarea densității optice minime și maxime;
- gruparea originalelor de același fel.
Realizarea negativelor liniare

Negativele liniare servesc la copierea directă pe placa sensibilizată (la


zincografie sau la offset, când copierea se face pe plăci negative) sau
ca intermediar în obținerea pozitivelor necesare la offset și la tipar
adânc.
Indiferent de destinație fotografierea trebuie realizată astfel, încât
să se asigure contraste maxime ale densității optice ale imaginii.
Obținerea pozitivelor liniare

se realizează în rama de copiat, prin copierea negativelor liniare pe


materiale fotosensibile cu contrast ridicat, developate la contrast
maxim.
Este indicată folosirea unor filme nesensibilizate cromatic.
În vederea obținerii formelor pentru tipar sunt utilizate următoarele tipuri
de originale:
• în tiparul înalt (zincografie) — negative cu raster;
• în tiparul offset — pozitive cu raster;
• în tiparul adânc — pozitive în semitonuri.
VIZUALĂ (IMAGINI)
TEXTUALĂ
Manuscrisul sau
materialul textual și
grafic pregătit pentru
tipărire, ale cărui
elemente componente
corespund condițiilor
tehnice, reglementate
de normativele
prevăzute de standarde.
Manuscrisul sau
materialul textual și
grafic pregătit pentru
tipărire, ale cărui
semitonuri liniară
elemente componente
În tiparul offset în vederea obținerii formelor pentru tipar se recurge
la următoarele metode de fotoreproducere:

• Original negativ cu raster pozitiv cu raster;

• Original negativ în semitonuri pozitiv cu raster;


În vederea asigurării gradației tonale cromatice similar originalelor
este necesară obținerea negativelor în semitonuri, ce presupune
transformarea originalului într-o mulțime de puncte de dimensiuni
minime și maxime corespunzător densităților optice minime și maxime
ale originalului.

La tipărire reproducerea diferitelor densități ale unui original în


semitonuri se manifestă prin transferul de pe forma de tipar a unor
cantități diferite de cerneală pe suport, mai mici în tonuri luminoase și
mai mari în tonuri întunecate ale originalului. Acest aspect fiind
valabil pentru tiparul adânc.
În tiparul înalt și plan cantitatea de cerneală transferată pe
unitatea de suprafață a formei este constantă și din acest motiv se
recurge la semitonurile false.
Astfel, imaginea continuă a originalului este transformată într-o
imagine discontinuă formată din puncte imprimabile cu suprafețe
variabile.
Această imagine este numită autotipie fiind formată din puncte ce
au o densitate optică mică în tonurile luminoase și mare în tonurile
întunecate.
Pe unitatea de suprafață a imaginii densitatea optică percepută de
ochi va corespunde gradului de acoperire al suportului cu cerneală
transferată de aceste puncte imprimabile.

Gradul de acoperire a suportului de tipar cu cerneală este exprimat


de ponderea suprafeței punctului de raster. El poate varia între 0%
(alb) și 100% (negru).

Elementele ce formează imaginea necesară de reprodus se numesc


puncte de raster.
Punctele de raster și variația
acestora ca caracteristici
dimensionale și poziționare în
raport unele față de altele la
transferul unui strat uniform de
cerneală va asigura o acoperire
diferită datorată suprafeței
punctelor de raster care poate fi
0%/alb în lipsa punctelor de
raster sau până la 100%/negru –
strat continuu de cerneală.
Transformarea imaginii continue originale în semitonuri în imagine
discontinuă formată din puncte imprimabile cu suprafețe variabile se
realizează prin rasterele de proiecție și rasterele de contact.

Rasterul de proiecție este caracterizat de o rețea de linii


perpendiculare opace cu deschideri transparente.

Mărimea ce caracterizează rasterele este liniatura rasterului care


exprimă în rasterul de proiecție numărul de linii transparente pe
unitatea de lungime (linii/cm).
Rasterele de contact sunt constituite din o mulțime de puncte opace și
transparente dispuse sub formă de șah pe un suport polimeric/film.
Sunt utilizate rastere de diferite forme, inclusiv cele cu punct eliptic.
 Originale bitmap;
 Originale vectoriale.
BMP, GIF,
Universale JPEG, PNG,
TIFF
Grafica bitmap
Originale PSD
Formate de
fișier
Universale WMF, EPS
Grafica
vectorială
Originale CDR, AI
Reproductibil

Codificat

Tipografic

Dactilografiat

Manuscris
 original bun (există informații în tonurile luminoase,
semitonuri și umbre);
 original necorespunzător (sunt pierdute tonurile
luminoase, umbrele, nu există contrast);
 original defectuos (o cantitate mare de defecte, nu prezintă
nici o culoare memorabilă);
 originale care pot fi corectate (informația solicită efort
la percepere);
 original incorigibil (lipsesc în totalitate informațiile în lumină
și umbre, multe defecte)
Determinați calitatea originalelor și grupa din care fac parte
Determinați calitatea originalelor și grupa din care fac parte
Pentru originalele liniare:
 densitatea optică a elementelor liniare;
 uniformitatea saturației liniilor,
 lungimea și lățimea contururilor,
 distanța dintre contururi.
Pentru originalele tipărite, rasterizate (CMYK-original):
 liniatura ediției tipărite;
 unghiul de rotație a structurii de rastru,
 scara imaginilor din ediție.
 caracteristicile gradaționale: densitatea optică a voalului D0,
densitatea minimă/maximă Dmin/Dmax, densitatea optică a
elementelor semnificative, intervalul densității optice;
 caracteristicile structurale: granulația, claritatea, gradul de
rezoluție și prelucrarea detaliilor mici funcție de rezoluția
echipamentelor, materialelor și a tehnologiei;
 parametrii geometrici: dimensiunea originalului, scara de
reproducere.
 Densitatea optică (OD) este definită ca fiind capacitatea
materialului de ecranare. Aceasta se măsoară cu un densitometru,
pentru a fi detectată densitatea optică absorbită.
 Unitatea dimensională, densitatea optică este o valoare logaritmică
a raportului luminii incidente și luminii transmise sau logaritmul
zecimal al raportului invers de transmisie a luminii.
Calculat ca OD (D0) = lg Ii/It (luminii incidente/lumina transmisă) sau
OD = lg 1/It (1/transmisie).
Scara de reproducere a originalelor:
 Pentru originalele opace — de la 33 până la 150%;
 Pentru originalele transparente policrome — nu mai mult de 800%;
 Pentru originalele monocrome transparente și cele ce prezintă
opere de artă — nu mai mult de 400%.
 Pentru originalele transparente policrome, utilizate pentru
realizarea produselor de publicitate outdoor, ce vor fi vizualizate
la o distanță mai mare de 1m — mai mult de 800%.
Dimensiunile ramei albe trebuie să fie:
 Pentru originalele opace — nu mai mică de 10 mm;
 Pentru originalele transparente — nu mai mică de 3mm.
Originalele liniare
 Elementele liniare trebuie să posede saturație uniformă.
 Densitatea optică a elementelor liniare nu trebuie să fie
mai mică de 1,20.
 Lățimea elementelor liniare în original trebuie să fie
astfel încât, la reproducere să nu fie mai mică de
0,1mm;
 Distanța dintre elementele liniare trebuie să fie astfel
dimensionată încât la reproducere să nu fie mai mică de
0,2 mm.
Intervalul densității optice trebuie să fie cuprins între 1,2 și 2,0.
Densitatea optică minimă pentru originale trebuie să fie de 0,2.
În lumini — nu mai puțin de 0,35 (Dmin > 0,35);
În umbre — nu mai mult de 3,10 (Dmax < 3,10).
Pe verso-ul fiecărui original opac și pe plicul în care se
păstrează originalele transparente este necesar să fie indicat:
 Numele autorului (pictorului),
 Denumirea editurii,
 Titlu ediției
 Tipul originalului;
 Numărul originalului,
 Metoda de tipar și scara de reproducere.
 Originalele se vor păstra în cutii la temperatura de 14—2б°С și
umiditatea relativă a aerului de 40—60%.
 Se vor evita schimbările bruște ale temperaturii.
 În încăperile în care sunt păstrate originalele nu trebuie să pătrundă
gaze: amoniac, hidrogen sulfurat, oxizi de azot, dioxid de sulf, vapori
de mercur …
 Nu se admite pătrunderea directă a razelor solare în încăperile în
care sunt păstrate originalele.
Evaluarea vizuală a originalului va viza prezența
următoarelor defecte și neconformități:
 fizice (praf, elemente parazite, umflarea emulsiei, ș.a.);
 mecanice (rupturi, zgârieturi, tăieturi ș.a.);
 chimice (rezultatul proceselor chimice și acțiunii
reactivelor, pete lăsate de sedimentarea sărurilor ș.a.).
Evaluarea densitometrică permite
determinarea următoarelor caracteristici:
 Densitatea efectului de voal;
 Densitatea optică minimă;
 Densitatea optică maximă;
 Intervalul densităților optice.

S-ar putea să vă placă și