Sunteți pe pagina 1din 57

PARTICULARITĂȚILE TEHNOLOGICE DE

OBȚINERE A FORMELOR PENTRU


TIPARUL OFSET PRIN METODA ANALOG

Conf. univ., dr. Cazac Viorica


l.u. ADASCALIȚA Lucia
 cunoașterea structurii filmului;
 particularitățile specifice plăcii pentru tipar
pozitivă și negativă;
Obiective:  însușirea metodelor de obținere a elementelor
imprimabile și neimprimabile pe suprafața formei
pentru tiparul ofset;
 cunoașterea principiului de obținere a formelor
ofset prin metoda analog.

2
Termeni  Original;
utilizați în  Film;
procesul  Placă pentru tipar;
pre-press  Formă pentru tipar.

3
Originalul

Etapele Filmul
procesului pre-
press

Forma de
tipar

4
Original al Materialul grafic sau textual ce servește ca
edițiilor
tipografice bază pentru multiplicare.

5
Original
liniar

6
Original în
semitonuri

7
Dimensionarea imaginii într-o rețea de celule
cu forme regulate.

Digitizarea Celula = pixelul

8
Digitizarea

Pixelul este cel mai mic element de afișare


dintr-o imagine căruia i se atribuie în mod
independent o culoare sau o intensitate
9
Tipuri de
rasterizări

Cu modulație a
Cu modulație a Raster de înaltă
caracteristicilor
frecvenței definiție
dimensionale

10
Dimensiuni egale, Dimensiuni diferite,
distanțe egale distanțe egale

AM

AM și FM
raster Dimensiuni egale,
distanțe diferite
Dimensiuni diferite,
distanțe diferite

FM

11
Punctul de
raster

12
Unghi raster

Standardul ISO 12647-2 descrie principiile de alegere a


unghiului raster

13
Exemplu de
rotăție a
planelor de
culoare
rasterizate

14
Decalajul
angular între
planele de  Ideal, toate culorile primare să fie decalate între ele cu 30o,
culoare imposibil de realizat în cazul CMYK;

rasterizate  Pentru Y unghiul de rasterizare ales este de 0o , decalajul fiind


15 o
 Unghiul de rasterizare pentru culoarea dominantă în imagine
trebuie să fie de 45 o

15
Rozeta –
suprapunerea
rețelelor de
raster

16
 Dacă reproducerea tonurilor pielii reprezintă
obiectivul dominant, atunci sub unghi de 45 o se
poziționează M (Magenta);
Alegerea
 Dacă reproducerea peisajelor cu multă verdeață și
unghiului de apă reprezintă obiectivul prioritar– sub unghi de 45 o
rasterizare se poziționează C (Cyan);
 În alte cazuri planul de culoare K (Black) se
poziționează sub unghiul de 45 o.

17
Exemple:

Unghi corect şi unghi eronat de rasterizare:


1. culoarea dorită; 2. culoarea obţinută cu unghi corect;
3. culoarea obţinută din neconformitate a unghilui de
rasterizare; 4. Puncte de raster rasterizate sub unghi
corect; 5. Puncte de raster dispuse sub unghi eronat.
18
Materialul fotosensibil, destinat lucrărilor de
Film reproducere și de pregătire a clișeelor
fotografice ce au ca bază o folie din poliester.

19
Tipuri de filme

a. Negative b. Pozitive

20
Strat de protecție

Strat fotosensibil – emulsie de


Structura halogenură de argint
filmului
Folia-bază
Stratul anti aureolă
(de prevenire a reflecției totale)

21
Inelele lui
Newton

22
Moarul este un efect vizual creat, spre exemplu, atunci
când două modele grafice identice (cum ar fi liniile
drepte apropiate, desenate ca radiind dintr-un punct sau
Efectul moar luând forma unui grilaj), sunt suprapuse și apoi
deplasate sau rotite foarte puțin una față de cealaltă.

23
Efectul moar

Puncte de raster Benzi colorate

24
Reprezentări
grafice ale
metodelor de
tipar: inalt,
plfn, adânc,
serigrafic

25
 Aspectul microfotografic al  Aspectul microfotografic al
suprafetei plăcii de tipar pentru suprafetei formei pentru
tiparul plan ofset tiparul înalt

Aspectul
microfotografic
al suprafeței
plăcilor
diverselor  Aspectul microfotografic al
suprafetei formei pentru
 Aspectul microfotografic al
suprafetei formei pentru
metode de tiparul adanc tiparul serigrafic

tipar

26
Clasificarea
formelor de
tipar

27
Pentru  plăci monometalice, (cel mai des utilizate)
pregãtirea formate dintr-un singur strat metalic;
formelor de tipar
offset se pot
folosi douã tipuri  plăci polimetalice, (rar utilizate), formate
de plãci: din douã sau mai multe straturi metalice.

28
Plăcile
bimetalice = Cr
+ Cu

Ansamblul cupru-crom formează, după prelucrarea plăcii,


elemente oleofile din cupru și elemente hidrofile din crom.

29
Plăcile
trimetalice
= Cr + Cu + Oțel

Plăcile trimetalice folosesc drept suport o placă de oțel perfect laminată,


care îi asigură rezistența și stabilitatea dimensională necesară.

30
Plăci
monometalice
(Al -95% + Fe,
Mg, Zn).
1 – Suport din Al
2 – Stratul granulat electrochimic
3- Pelicula de oxid
4 – Substrat hidrofil
5 – Stratul copiativ fotosensibil
6 – Strat protector
31
 Calitatea elementelor formelor pentru tipar din aluminiu
este asigurată respectând parcurgerea următoarelor etape:
Aspecte fizico-
chimice de  Hidrofilizarea plăcilor prin granularea elecrochimică în
vederea asigurării microgeometriei și rugozității suprafeței
obținere a plăcii. În rezultat pe suprafața plăcii se obține un
formelor microrelief care reține apa mai bine decât o suprafața
pentru tipar netedă.
 Granularea se poate face chimic, prin sablare (cu jet de
nisip fin) sau cu pulbere abrazivă.

32
 Hidrofilizarea electro-chimică prin eloxare electrolitică/
Aspecte fizico- oxidare anodică, care asigura durabilitate, rezistență la
chimice de uzură și capacitate de absorbție a suprafeței plăcii. Ca
obținere a urmare a oxidării pe suprafața plăcii granulate se va obține
un strat gros de oxid aderent și rezistent mecanic cu
formelor porozitate ridicată. Hidrofilizarea prin eloxare impune
pentru tipar condiția ca puritatea aluminiului sa fie circa 99,7%.

33
 Umplerea peliculei de oxid care oferă oportunitatea de
Aspecte fizico- înlăturare completă a stratului copiativ în timpul
chimice de developării plăcii expuse și asigură rezistență peliculei
hidrofile. Ca urmare a tratării electrochimice a plăcii crește
obținere a suprafața de lucru, este asigurată aderența bună a soluției
formelor de umezire.
pentru tipar Plăcile de aluminiu pentru obținerea formelor pentru tipar
au grosimi opționale de 0,15, 0,20, 0,30, 035, 0,40, 045mm.

34
Placa este constituită din stratul de aluminiu și stratul
copiativ de reproducere.
Stratul copiativ este o substanță organică coloidală
asemănătoare gelatinei care se umflă în apă sau etanol.
Aspecte fizico- Stratul copiativ devine sensibil la introducerea sărurilor
chimice de de crom sub forma de dicromat de potasiu sau de amoniu.
obținere a Straturile bazate pe diazocompuși sunt folosite frecvent la
fabricarea plăcilor monometalice fotosensibile utilizate în
formelor imprimarea offset clasică, cu umezire.
pentru tipar Suprafața mată
Stratul de copiere
Stratul oxid
Stratul granulat
Suportul din aluminiu

Figura 1. Structura formei pentru tipar monometalică presensibilizată marca Futura Oro 35
Aspecte fizico- Sub influenta radiațiilor UV diazocompușii formează
produse macrostructurale cristaline, ușor solubile în apă,
chimice de însă nu formează filme suficient de solide și rezistente,
obținere a astfel încât în componența lor se introduc polimerii
formelor hidrofili.
pentru tipar

36
Aspecte fizico-
chimice de
obținere a
formelor
pentru tipar Imprimarea offset se bazează pe fenomenul umezirii
selective şi a posibilităților de gestionare a umezirii prin
crearea straturilor hidrofile şi hidrofobe.

37
Aspecte fizico-
chimice de
obținere a
formelor
pentru tipar Soluția de umezire umectează suprafețele corpurilor solide
doar în cazul în care tensiunea superficială a suprafeței la
limita dintre cele două faze se reduce și cu cât se va reduce
mai mult cu atât mai bine va decurge procesul de umezire.

38
Aspecte fizico-
chimice de
obținere a
formelor
pentru tipar Calitatea tiparului va fi asigurată atunci când va exista o
anumită diferență în nivele energiei superficiale liberă dintre
potențialul energetic înalt al elementelor neimprimabile și cel
redus al elementelor imprimabile.

39
Fenomenele superficiale în imprimarea plană ofset sunt
determinate de următoarele elemente:
Aspecte fizico-  suprafaţa formei de tipar;
chimice de  stratul de oxid, oleofil şi hidrofil;
obținere a  soluţia de umezire;
formelor  cernelurile de imprimare;
pentru tipar  suprafaţa de lucru al cauciucului/așternutului
cilindrului offset;
 suportul de imprimat.

40
Analizate prin prisma mediului de
implicare fenomenul de umectare
este determinat de un sistem
compus din trei faze: un corp plan
Sistemul compus din trei faze cu implicații și solid (forma de tipar, valurile,
asupra procesului de umectare
1-mediul lichid ; 2- mediul solid, 3 – mediul gazos.
suportul de imprimare) unul lichid
(cerneala) sau două lichide care nu
se amestecă, și unul gazos (aerul).

41
Umezirea Suprafață hidrofobă, unghiul 0>90°

suprafeței
solide

Suprafață hidrofilă, unghiul 0<90°

42
Mecanismul
acționării
SSA
1–moleculă SSA; 2–suprafata soluţiei de umezire;
3–soluţie de umezire; 4–element liber/neimprimabil;
5–element de tipar/imprimabil acoperit cu cerneală;
6–moleculă hidrofobă; 7–partea hidrofilă a moleculei

43
SSA – substanțe superficial active care sub
acțiunea forțelor moleculare se concentrează pe
o suprafață dată. Acestea sunt substanțe
organice, soluții apoase care constituie sisteme
Mecanismul coloidale care conduc la modificarea naturii
acționării suprafeței formelor pentru tipar.
SSA
Ele sunt capabile sa facă legătura cu suprafețele
corpurilor solide acoperindu-le cu un strat
molecular de grosimea unei molecule.

44
Mecanismul SSA – absorbindu-se de suprafața
suporturilor conduc la reducerea tensiunii
acționării superficiale.
SSA

45
Suprafață hidrofilă
Structura
suprafeței
formei

Suprafață hidrofobă

46
Conform structurii sale metalul este
Mecanismul hidrofob, însă în urma oxidării acestuia se
acționării creează o peliculă subțire de oxid, care ii
SSA atribuie suprafeței proprietăți hidrofile.

47
 Neregularitatea suprafeţei suportui/bazei formei – Ra, μm:
 pentru plăcile granulate mecanic – 0,5, cu toleranţa de ± 0,2;
 pentru plăcile granulate electrochimic – 0,6 ± 0,2.
 Grosimea filmului anodic, μm:
 pentru plăcile granulate mecanic – 0,07 ± 0,03;
Cerințe impuse  pentru plăcile pregătite electrochimic – 1,2 ± 0,55.

formelor de  Grosimea stratului fotosensibil, μm – 2,0 ± 0,5


tipar ofset  Fotosensibilitatea (timpul de expunere, în minute) – nu mai
mult de 5 minute.
 Capacitatea developării selective (în unităţi de relativă) – nu
mai mult de 20.
 Capacitatea de rezolutie, μm – nu mai puţin de 12.
 Transferul gradaţional (dimensiunea punctelor de raster)%:
în umbră – 98, în lumini – 2.
48
Structura
formei de tipar
monometalice
1 - baza din aluminiu (substrat), folie;
2 - oxid de aluminiu;
3 - stratul intermediar;
4 - stratul copiativ fotosensibil.

49
Structura
plăcii ofset
presensibili-
zate 1. aluminiu;
2. aluminiu granulat;
3. oxid de aluminiu;
4. stratul fotosensibil.

50
Constituirea
elementelor Pentru a crea elemente imprimabile sunt
utilizate straturile copiative, în care, prin acțiunea
imprimabile luminii se creează imaginea.

51
 Albumina cromată;
 Guma arabică;
Tipuri de
 Straturi copiative cu fotopolimerizare;
straturi copiative
 Straturi termosensibile;
 Straturi pe bază de ortonaftochinondiazid (ONCD).

52
Procesul de
copiere

53
Procesul de
copiere

1 – așternut de cauciuc; 2 – placa de tipar; 3 – filmul; 4 – suprafața din


sticlă; 5 – sistemul cu vid; 6 – sistemul de iradiere.

54
Procesul de
copiere

55
Placa de tipar
pozitivă negativă

Expunerea
iradierea iradierea

Procesul de
copiere
Developarea

1 – baza din aluminiu; 2 – stratul copiativ;


3 – film pozitiv; 4 – film negativ.
56
MULȚUMESC PENTRU ATENȚIE!

57

S-ar putea să vă placă și