Sunteți pe pagina 1din 1

Carpații Meridionali

1. Priviţi harta de mai sus şi identificaţi munţii notaţi cu cifre de la 1 la 19,


depresiunile notate cu litere de la A la C şi culoarele de vale notate cu litere de la D la G.
1_____________________ 2______________________ 3_____________________
4_____________________ 5______________________ 6_____________________
7_____________________ 8______________________ 9_____________________
10____________________ 11_____________________ 12____________________
13____________________ 14_____________________ 15____________________
16____________________ 17_____________________ 18____________________
19____________________
A_____________________ B______________________ C_____________________
D_____________________ E______________________ F_____________________
G_____________________
2. Completaţi spaţiile libere:
- Altitudinea maximă din România se găseşte în munţii notaţi pe hartă cu cifra..............în
vârful................................
- Peştera Muierii se află în munţii notaţi pe hartă cu cifra..............
- Vârful Peleaga caracterizează munţii notaţi pe hartă cu cifra..............şi are altitudinea
de .......................
- Lacul situat între munţii notaţi pe hartă cu cifrele 14 şi 15 este..............................şi se află
situat pe râul..............................
- Depresiunea notată pe hartă cu litera B este drenată de râul.............................
- Munţii notaţi pe hartă cu cifrele 4 şi 5 sunt despărţiţi de valea râului...........................
- Depresiunea notată pe hartă cu litera C se află pe valea râului..........................
- Munţii notaţi pe hartă cu litera 9 sunt limitaţi la est de valea râului............................
- Munţii notaţi pe hartă cu cifra 5 sunt limitaţi spre sud de podişul........................................
- Munţii notaţi pe hartă cu cifra 8 sunt limitaţi spre sud de.........................................................
- În alcătuirea geologică a munţilor notaţi pe hartă cu cifra 12 predomină..................................