Sunteți pe pagina 1din 1

au o masivitate accentuata

datorita altitudinilor de peste


2500 m;
MOD DE FORMARE
-cutarea si inaltarea scoartei
terestre in orogeneza alpina LIMITE
E:Valea Oltului
V:Valea Jiului, Valea Streiului
ALTITUDINEA MAXIMA N:D.C.T, Carpatii Occidentali
-2519 m- Vf. Parângu Mare S: Subcarpatii Getici

ALCATUIREA
PETROGRAFICA
GRUPA PARÂNG
-sisturi cristaline in N;
-calcare in S

TIPURI DE RELIEF
- relief glaciar –Lacul Galcescu;
Lacul Oasa. SUBDIVIZIUNI
- Munții Lotru; - Munții Căpățânii;
-relif carstic – Chei( Cheile - Munții Şureanu; -Munții Parâng;
Oltetului); Pesteri( Pestera Muierii, -Munții Cindrel
Pestera Polovragi)