Sunteți pe pagina 1din 1

NUME: ……………………………………………

Titlul lecției: .....................................

Pentru început
1. Indică un sinonim pentru următoarele grupuri de cuvinte:

 a se da de-a dura =
 a-și aduce aminte =
 a-i părea rău =
 a da buzna/ năvală =
 a băga de seamă =
 a face cu ou și cu oțet =
 a pune la suflet =
 a lua la rost =

2. Pune în coloana din stânga expresii sinonimice cu verbele din coloana din
dreapta.

Verbe predicative Grupuri de cuvinte:


1. a vorbi

2. a fugi

3. a presupune

4. a îndrăgi

5. a traversa

6. a exagera

7. a (se) naște

8. a sparge (un obiect)