Sunteți pe pagina 1din 1

23.

În timpul fluxului (farsă)


Nu departe de ţărm se găseşte ancorată o corabie, peste bordul căreia este
aruncată o scară de frânghie. Scara are 10 trepte, iar distanţa dintre trepte este
de 30 cm. Treapta cea mai de jos atinge suprafaţa apei. Marea este astăzi liniştită,
dar începe fluxul, care face ca în fiecare ceas nivelul apei să crească cu 15 cm.
Peste cât timp va acoperi apa treapta a treia a scării de frânghie?

3. Cadranul ceasului
a) Cu ajutorul a două drepte împărţiţi cadranul unui ceas în 3 părţi, aşa fel ca
adunând numerele din fiecare parte să obţineţi aceeaşi sumă.
b) Poate fi oare împărţit cadranul în 6 părţi, astfel ca fiecare parte să
cuprindă două numere, iar sumele lor să fie egale?

25. Cadranul spart


Am avut prilejul să văd într-un muzeu un ceas vechi, care avea însemnate orele
cu cifre romane, iar cifra patru, în loc să fie notată cu semnul pe care-l cunoaştem
(IV), era însemnată prin patru beţe (IIII).
Cadranul era străbătut de nişte crăpături care-l împărţeau în 4 părţi, aşa cum
se vede în figura de mai jos. Suma numerelor din fiecare parte era diferită: în prima
- 21, în a doua - 20, în a treia - 20, iar în a patra - 17. Am remarcat că dacă
crăpăturile ar fi dispuse altfel, suma numerelor din fiecare din cele patru părţi ale
cadranului ar fi egală cu 20. În acest caz, crăpăturile nu trebuie să treacă negreşit
prin centrul cadranului.
Copiaţi desenul în caiet şi aflaţi cum ar trebui să, fie dispuse crăpăturile.