Sunteți pe pagina 1din 1

Cel de-al doilea proiect le-a plăcut mai mult şi au hotărât să aşeze steguleţele

câte 5. Arătaţi pe schemă cum au aşezat elevii cele 12 steguleţe câte 5 de fiecare
latură a clădirii şi cum ar fi putut să le aşeze câte 6.

1. Mereu cu soţ
Luaţi 16 obiecte oarecare (hârtiuţe, monede sau piese de table) şi aşezaţi-le
câte 4 în rând, aşa cum se arată în figura de mai jos. Apoi eliminaţi 6 din ele, dar aşa
fel ca în fiecare rând, vertical şi orizontal, să rămână un număr cu soţ de obiecte. Se
pot obţine soluţii diferite, în funcţie de locul ocupat de obiectele eliminate.

19. Triunghiul „magic"


În vârfurile triunghiului am scris numerele 1, 2 şi 3. Voi trebuie să aşezaţi pe
laturile triunghiului numerele 4, 5, 6, 7, 8, 9 în aşa fel, încât suma tuturor numerelor
dispuse de-a lungul fiecărei laturi să fie egală cu 17. Problema nu este grea,
deoarece v-am indicat numerele care trebuie aşezate în vârfurile triunghiului.
Va trebui să pierdeţi mai multă vreme dacă nu vă voi spune dinainte ce numere
trebuie scrise în vârfurile triunghiului şi vă voi cere să aşezaţi în aşa fel numerele 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, folosind fiecare număr numai o singură dată, încât suma
numerelor de-a lungul fiecărei laturi a triunghiului, împreună cu cele din vârf, să fie
egală cu 20.
Există mai multe soluţii, şi după ce veţi fi găsit-o pe prima nu vă pierdeţi
răbdarea, ci mutaţi cifrele ca să găsiţi cât mai multe soluţii posibile.