Sunteți pe pagina 1din 2

Funcții 2020-

Prof. Alexei 2021


Motelică

L.T. Numele şi prenumele elevului Data Punctaj acumulat


„A.Păunescu” 10.12.2020
 
Probă de evaluare la matematică Cl.IX
Varianta (PEI)
1.Află produsul: 5p.

9 x 4 =____ 8 x 2 =____ 4 x 4 =____ 3 x 4 =____ 1 x 9 =____

2.Completează spaţiile libere cu numere potrivite: 5p

____ x 4 = 28 3 x ____ = 18 3 x ___ = 6 ___ x 6 = ___ 10 x ___ = 30

3.Află câtul: 5p.

56 : 8 = 54 : 9 = 40 : 8 = 100 : 10 = 63 : 9 =

4.Completează spaţiile libere cu numere potrivite: 5p.

…. : 3 = 4 12 : …. = 4 8 : …. = 2 16 : …. = 4 18 : …. = 9

Construiește punctele și uneștele pentru a obține un desen


Funcții 2020-
Prof. Alexei 2021
Motelică

(4; – 1); (0; – 1); (2; 1); (2; 3); (1; 4); (– 1; 4); (– 2; 3); (– 2; 2); (– 4; 2); (– 2; 1); (– 2; – 3);(– 1; – 4);
(3; – 4); (4; – 3); (5; 0); (4; – 1);(– 1; 2).