Sunteți pe pagina 1din 1

REBUS

1 S U M Ă
2 N E G A T I V
3 T E R M E N
4 Z E R O
5 M I N U S
6 Ș A S E
7 A B S O L U T Ă
8 M I C
9 S E C O L
10 S C Ă D E R I I
y
1. Rezultatul adunării.
2. Numărul −11 este .....
3. Un număr care se adună.
4. Numărul întreg care nu-i nici pozitiv , nici negativ.
5. Semnul scăderii.
6. Rezultatul : −2+8=¿
7. Modulul sau valoarea ............... a numărului a se notează |a|.
8. Dintre două numere întregi negative este mai mare cel care are
modulul mai ....
9. 100 de ani .
10. Diferența este rezultatul ……..