Sunteți pe pagina 1din 2

I.P. Liceul Teoretic „A.

Păunescu”
profesor Motelica Alexei

Clasa Numele şi prenumele elevului Modulul Data Punctajul Nota obţinută


VI Numere
întregi.
18.11.2019
 
Probă de evaluare

1. Completați spațiile libere pentru a obține propoziții adevărate.

a) Opusul numărului – 7 este .......

b) Modulul numărului 11 este .........

c) Cel mai mare număr negativ de 3 cifre este ........

L 0 1 2 3

2. Scrieți în ordine crescătoare numerele :

−7 , 4 , 0 ,¿

L 0 1 2 3 4 5
3. Fie punctele A(-5); B(7); C(-1), D(3) :

a) Reprezentați pe axă punctele A, B, C, D.

L 0 1 2 3 4
b) Scrieți toate numerele întregi situate pe axă între numerele -2 și 2

L 0 1 2 3
c) Ce coordonată are punctul M , dacă M este mijlocul segmentului AB.

L 0 2
4. Calculați exercițiile a-b , rezolvați ecuațiile e-f:

1
I.P. Liceul Teoretic „A. Păunescu”
profesor Motelica Alexei

a) – 75+ 39=¿

b) – 53−27=¿

c) −17 ∙ 61=¿

d) – 56 : (−7 )=¿

e) x−8=4

f) −4 ∙ x=32

L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5. Din cauza secetei , nivelul apei în lac a scăzut cu 16 cm. După ploaie , nivelul apei a crescut cu
9 cm și este de 658 cm. Care a fost nivelul apei în lac până la secetă?

L 0 1 2 3 4
Schema de convertire a punctelor în note:
Punctaj 31-30 29-27 26-23 22-18 17-13 12-9 8-6 5-3 2-1
Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2