Sunteți pe pagina 1din 4

Shta 1902 (Munteanu Loredana,Tocari Iuliana)

Lucrul Individual
O primblare prin Chisinau
Telecentru este un cartier din sectorul Centru, municipiul Chișinău, situat în partea sud-vestică a
orașului, poziționat la hotarul sectoarelor Buiucani, Centru, Botanica și împarte aceleași privilegii.
Este cel mai apropiat de Centru și de cele mai solicitate puncte ale acestuia.

Zona podului de la Telecentru reprezintă o imensă pânză de exprimare pentru artiştii noștri autohtoni
muraliști, expunăndusi ideile sale în culori. cuprinde integral elementele brandului Republicii
Moldova – „Pomul Vieții”aceasta zona fel poate marca un potential touristic pentru turisti atit
nationali cit si internationali.

• Compania Teleradio Moldova (TRM) este principala instituție publică a audiovizualului din
Republica Moldova. Canalele de televiziune sunt Moldova 1 și Moldova Internațional iar cele
de radio sunt Radio Moldova și Radio Moldova Internațional.

Compania își desfășoară activitatea începând din ziua de 30 octombrie 1930, primele ediții
radiofonice fiind transmise printr-un emițător de 4 kW, pus în funcțiune la Tiraspol.

Recepționarea emisiunilor radiofonice pe tot teritoriul republicii a devenit posibilă abia în 1936, când
tot la Tiraspol a fost construită noua stație de emisie: M. Gorki.

Teleradio Moldova este membru al Uniunii Europene pentru Radio și Televiziune. A sponsorizat și
realizat proiecte televizate ca „Eurovision”, „FIFA World Cup”, „UEFA Champions League”, „Cupa
Independenței”. TV Moldova 1 dispune de 5 studiouri, patru care mobile, centru tehnic emisie.

• Strada gheorghe asachi

Strada poarta numele scriitoritorului gheorghe asachi fost dramaturg poet si prozator.A fost o
personalitate complexă, îndrumător și animator al vieții artistice și culturale, organizator al școlilor
naționale din Moldova, unul din pionierii picturii românești și inițiatorul învățământului artistic în
școlile moldovenești.

• Arhiva Națională a Republicii Moldova este o instituție de stat din Republica Moldova care
păstrează documente referitoare la viața politică, economică, socială și culturală a țării din
secolul al XV-lea până în prezent.
• Academia de Poliție „Ștefan cel Mare” a Republicii Moldova a fost fondată în anul 1990,
prin „Hotărârea Guvernului nr. 276”.

În prezent, Academia de Poliție întrunește în sine două facultăți: Facultatea de Drept și Facultatea
Securitate Civilă și Ordine Publică care oferă atât învățământ la zi, cât și la distanță.

1
• Complexul Memorial Eternitate este un monument situat în Chișinău, capitala Republicii
Moldova.[1] A fost ridicat în memoria soldaților sovietici care au murit în luptele împotriva
trupelor germano-române din Al Doilea Război Mondial.

Memorialul a fost creat de sculptorii A. Maiko și I. Poniatowski și de arhitectul A. Minaev.


Inaugurarea sa a avut loc în data de 9 mai 1975, în ziua aniversării a 30 de ani de la victoria sovietică
în cel de-al Doilea Război Mondial. În perioada sovietică complexul a fost cunoscut sub numele de
Memorialul Victoriei.[2] Monumentul a fost înălțat în cinstea soldaților sovietici care au murit în Al
Doilea Război Mondial în luptele pentru Basarabia.[3] A fost restaurat pe 24 august 2006, cu ocazia
celei de-a 62-a aniversări a Operațiunii Iași-Chișinău.[4]

• Spitalului Clinic Republican pentru copii. Emilian Coțaga (n. 10 august 1937, Alexandru
cel Bun, jud. Soroca; d. 13 decembrie 1995, Chișinău) a fost un medic pediatru, specialist în
problemele medicinei sociale, specialist de înaltă calificare în problemele medicinei sociale și
managementului sanitar, medic pediatru de categorie superioară. După finisarea studiilor
revine la Chișinău și este numit medic-șef al Spitalului Clinic Republican pentru copii.

A contribuit la proiectarea și construcția Institutului de Cercetări Științifice în domeniul Ocrotirii


Sănătății Mamei și Copilului. Concomitent cu activitatea de manager a desfășurat și activitatea de
profesor și cercetare științifică. A publicat 42 lucrări științifice, a participat activ la pregătirea
tinerilor specialiști, inclusiv la perfecționarea postuniversitară.

A fost membru al Societății Medicilor Pediatri din Moldova. Pentru muncă asiduă în domeniul
ocrotirii mamei și copilului, Primăria Chișinău, în anul 1996 a atribuit numele E. Coțaga Spitalului
Republican pentru copii, unde a lucrat 32 de ani.

• Universitatea de Stat din Moldova (USM) este una din principalele instituții de învățământ
superior din Republica Moldova, care își are sediul în Chișinău. Universitatea a fost fondată
la 1 octombrie 1946.
Inițial, avusese 320 de studenți înscriși la 5 facultăți: Fizică și Matematică, Geologie și
Pedologie, Istorie și Filologie, Biologie, Chimie. În cadrul celor 12 catedre activau 35 cadre
didactice. Universitatea de Stat din Republica Moldova a încheiat peste 60 de acorduri de
cooperare în domeniul învățământului și științei cu centre universitare din 25 de țări. La USM
și-au făcut studiile tineri din circa 80 de țări ale lumii

Actualmente,la cele 14 facultăți cu 72 de specialități și specializări ale Universității de Stat din


Republica Moldova studiază circa 16,5 mii de studenți și 650 de masteranzi și doctoranzi. Corpul
profesoral e compus din 1.380 cadre didactice și științifice, inclusiv 13 academicieni și membri

2
corespondenți ai Academiei de Științe, circa 100 profesori universitari și 344 conferențiari
universitari, care activează la 51 de catedre.

Printre absolvenții Universității se numără personalități remarcabile ale științei contemporane,


fondatori de școli științifice, așa cum sunt: I. Gohberg, I. Bersuker, A. Andrieș, S. Rădăuțanu, V.
Moscalenco, S. Moscalenco. Circa 50 de absolvenți ai USM au devenit academicieni și membri
corespondenți ai diferitor academii de științe.

• Turnul de apă (supranumit Castelul de apă)[2] a fost zidit la sfârșitul secolului al XIX-lea
după un proiect întocmit de Alexander Bernardazzi, pe cel mai înalt punct al orașului de la
acea perioadă. Muzeul este cunoscut ca Turnul de apă, deoarece aici la început își avea sediul
instituția furnizoare de apă potabilă din orașul gubernial. În prezent muzeul orașului
Chișinău, turnul găzduiește expoziția „Istoria orașului”, exponatele căreia datează din
intervalul sec. XV-XX. De asemenea, pe ultimul nivel al castelului de apă se organizează
deseori expoziții de picturi, fotografii, vernisaje, și chiar concerte.

Odată cu construcția turnului a apărut și prima rețea de canalizare din Chișinău, elaborată pe
timpurile primarului Carol Schmidt. Acesta alimenta cu apă zona centrală a orașului, cu o capacitate
de 200 mii de căldări de apă pe zi.[1] Din 1892 până în 1940, clădirea a servit drept turn de apă, iar
din 1940 a fost folosită ca turnul pompierilor (în foișorul de foc de la nivelul superior se afla cisterna
cu apă), alături localizându-se unitatea de pompieri. Ca un muzeu al orașului Chișinău, turnul a
început să lucreze în anul 1971.

• Ministerul Apărării are misiunea să elaboreze politica de apărare, să conducă și să


coordoneze construcția și dezvoltarea Armatei Naționale, să determine riscurile și
amenințările cu caracter militar și necesitățile privind pregătirea sistemului național de
apărare pentru asigurarea securității militare a statului.

Ministerul a fost creat la data de 12 septembrie 1990, conform Hotărîrii Guvernului nr. 319 -
Departamentul de Stat pentru probleme militare.

Ministerul Apărării administrează domeniul public central de specialitate prin intermediul


Aparatului Central al ministerului, iar conducerea politico-militară a Armatei Naționale – prin
intermediul Marelui Stat Major. Din momentul instituirii în stat a stării de urgență, de asediu
sau de război, ministerul, în calitatea sa de organ guvernamental, întreprinde toate măsurile
de asigurare politică, legislativă (juridică), tehnico-materială și financiară, de pregătire și
protecție socială a cadrelor, îndreptate spre executarea sarcinilor militare puse în seama
Armatei Naționale de către Președintele Republicii Moldova - Comandant Suprem al Forțelor
Armate.

3
• Strada Alexei Mateevici-Alexie (sau Alexei) Mateevici (n. 27 martie 1888, Căinari - d. 24
august 1917, Chișinău) a fost unul din cei mai reprezentativi scriitori români născuți
în Basarabia, actualmente Republica Moldova. 1888 – La 27 martie (stil vechi) se naște
la Căinari, fostul județ Bender, Alexei Mateevici, primul copil al preotului Mihail Mateevici,
originar de prin părțile județului Soroca, căsătorit cu Nadejda Mateevici (1863-1930), fiica
protopopului Ioan Neaga din Căușeni.

• 1893 – Părinții se mută cu traiul în satul Zaim, localitate situată pe drumul


dintre Căușeni și Cimișlia. Aici micul Alexei învață la școala primară și se familiarizează cu
frumoasele povești și balade, pe care le aude de la părinții săi, precum și de la țăranii de prin
partea locului .

• 1897 – A fost înscris de părinți la școala teologică din [[1][Chișinău]], pe care o termină (conform
adeverinței de absolvire) în 1902, “cu privilegii”( cu laude)

• Moldova-Film a fost fondată în 1947, la Chișinău, ca filială a Studioului Central de Film


Documentar de la Moscova. În 1949, filiala a fost preluată de Studioul de Film de la Odesa,
iar în 1952 devine un studio de film independent ca Studioul Moldovenesc de Actualități
Documentare. La 24 ianuarie 1957 studioul a fost reorganizat și redenumit în Studioul de
cronică și filme documentare ”Moldova-Film”.[1]

Din 1952 până în 1982, în decursul a treizeci de ani de existență, la studioul "Moldova-Film"
au fost turnate: 800 de filme documentare, 120 filme artistice, 750 de jurnale cinematografice
"Moldova Sovietică", 40 de ediții ale jurnalului satiric "Usturici" și 40 de filme de animație.

Până la sfârșitul anilor 80, "Moldova-Film" anual realiza câte 3-4 filme artistice, 4 animație,
25 documentare, 12 jurnale de actualități "Moldova Sovietică" și 6 jurnale satirice "Usturici".
Se dublau în limba română 12 filme artistice, 70 pelicule de scurtmetraj.