Sunteți pe pagina 1din 2

EDUCAȚIE CIVICĂ

LOCALITATEA ȘI DOMICILIUL

 Localitatea natală = localitatea în care se naște o persoană (sat


sau oraș)
 În fiecare localitate se află sediile unor instituții importante:
primărie, școală, dispensar, biserică, precum și magazine, piețe, săli de
spectacole.
 Comunitate locală = toate persoanele care locuiesc și trăiesc în
aceeași comunitate
 Membrii unei comunități au legături strânse, obiceiuri și tradiții
comune legate de muncă, de sărbători sau de evenimente importante.
Aceștia își aleg conducătorul, care se ocupă de buna gospodărire a
localității.
 Relațiile dintre membrii unei comunități sunt de colaborare,
respect, bună înțelegere, toți respectând regulile comunității.
 Domiciliul = locuința permanentă, care oferă adăpost familiei ți
care trebuie să îi asigure și confortul necesar vieții.
EDUCAȚIE CIVICĂ

TRADIȚII LOCALE

 Poporul român a moștenit multe tradiții și obiceiuri care se


păstrează până în zilele noastre. Ele caracterizează acest neam și îl
deosebesc de alte popoare.
 Strămoșii ne-au lăsat creații populare deosebite: doine, balade,
basme, legende, proverbe, zicători și poezii.
 Tradiții cu care ne mândrim: meșteșugurile (olăritul, tâmplăria,
țesutul), bucatele specifice românești, tradițiile și obiceiurile de
sărbători.
 Fiecare regiune a țării are obiceiuri, tradiții și meșteșuguri
specifice: ritualuri,cântece și jocuri populare, costume populare,
covoare țesute, vase din lut, biserici etc.