Sunteți pe pagina 1din 14

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE AL REPUBLICII MOLDOVA

ACADEMIA ,, ȘTEFAN CEL MARE ”

Facultatea: Drept, Ordine Publică şi Securitate Civilă

Disciplina: ,, Aplicaţii tactico – speciale ”

Plan operativ al tacticii de reținere a infractorului


înarmat în încăpere

A elaborat: A verificat:
Studentele ale anului III de studii, secția zi
Grupa academică PFB-183
Belioglov Nicolae Rotaru Radion
Buzdugan Vasile

Chişinău 2020
Mun. Chisinau 17.11.2020

1) Denumirea subdiviziunii IGP a MAI : IP Botanica


2) Sef al inspectoratului Ivan Ivanov - comisar-sef
3) Conducatorul Operatiunii Belioglov Nicolai – inspector
4) Adresa : or. Chisinau, str.Hristo Botev 7/1
5) Telefon : 02256789

Planul operativ a fost intocmit de :


Ofiterul de Urmarire Penala din cadrul SUP a IP Botanica
Inspector Belioglov Nicolai
Vezetiu Dumitru
Planul operativ a fost verificat de :
Procurorul
Consilier juridic de gradul II Vasilii Vasiliev

Fabula:
La data de 17.11.2020 a fost pornita cauza penala nr.2039037897 in baza art.190 alin
(2) lit (c,b) CP a RM.
In conformitate cu art.165 alin (1) pct.(1) CPP RM care prevede posibilitatea retinerii
persoanei banuite de savirsirea unei infractiuni pentru care legea prevede pedeapsa cu
inchisoare pe un termen mai mare de un an si in cazul in care exista o banuiala
rezonabila ca pesoana a savarsit aceasta infractiune.
In cadrul efectuarii masurilor speciale de investigatii persoana banuita de savirsirea
infractiunii, (cet.Grecov Mihail) a fost identificat pe adresa or. Chisinau, str. Hristo
Botev 7/1 si s-a aflat din declaratii ca la data de 17.11.2020 persoana banuita de
savirsirea infractiunii vor avea intilnire cu cet. Mihai Munteanu Alexandru, care este
recunoscut in calitate de victima in cauza penala cu scopul de a transmite suma de bani
de 2000 euro, dar daca nu o sa dea foc la casa lui. Intilnirea va avea loc pe adresa : mun.
Chisinau, str. Hristo Botev 7/1 la ora 14:00. Retinerea va avea loc la ora 14:20.
În corespundere cu planul operativ:
- sa înfăptuit pregătirea forţelor şi mijloacelor pentru operaţiunea specială;
- sa-u petrecut instrucţiuni, lecţii şi antrenamente speciale;
- sa petrecut lucrul educativ cu efectivul implicat in operaţiunea specială;
- se întreţin în stare de luptă toate mijloacele folosite in operaţiune.
În acest plan sînt stabilite:
- organele de bază implicate în operaţiune ;
- numărul de efectiv, armamentul şi echipamentul a grupelor operative;
- organele unde se formează grupele de luptă ;
- misiunile de bază a grupelor de luptă; - condiţiile de aplicare a armamentului, tehnici
de luptă a mijloacelor speciale ,,Cereomuha" şi a altor mijloace speciale;
- organizarea conducerii tehnico-materială şi asigurarea medicală;
- măsurile de întreţinere a forţelor şi mijloacelor în gătinţa de luptă permanentă.

La intocmirea planului se vor respecta prevederile urmatoarelor acte normative :

 Legea privind modul de aplicare a forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a armelor


de foc nr. 218 din 2012

 HOTĂRÎRE Nr. 474 din 19-06-2014 cu privire la aprobarea Nomenclatorului


mijloacelor speciale, al tipurilor de arme de foc şi al muniţiilor aferente, precum şi
a regulilor de aplicare a acestora
 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ A REPUBLICII MOLDOVA din
14.03.2003
La realizarea retinerii vor participa 7 grupe operative :

№ Denumirea grupei operative Nr. Persoanelor implicate Conducatorii grupei


1 Grupa de asalt 10 persoane Ofiter de investigatii

2 Grupa de acoperire 5 persoane Ofiter de investigatii

3 Grupa de blocare 14 persoane Ofiter de sector

4 Grupa operativa 4 persoane Ofiter de urmarire penala

5 Grupa de asigurare 3 persoane Ofiter de investigatii

6 Grupa de documentare 3 persoane Ofiter de urmarire penala

7 Grupa de escorta 6 persoane Ofiter de investigatii

1. Grupa de asalt - este destinată pentru: reţinerea nemijlocită a infractorilor;


eliberarea obiectivelor şi ostaticilor acaparaţi de infractori; asigurarea păstrării
integrităţii documentelor, actelor şi bunurilor materiale până la sosirea grupei de
anchetă operative; căutarea infractorilor ascunşi. Grupa de asalt este compusă din
câteva grupe de căutare, şi în dependentă de situaţia creata poate să acţioneze în întreaga
componenţă. Adică poate acţiona o grupă de capturare sau câteva grupe de capturare.
Grupa de asalt se complectează cu colaboratori bine dezvoltaţi fizic, curajoşi şi care
posedă procedee de luptă corp la corp . Efectivul grupei se înarmează cu pistoale
mitralieră, pistoale, mijloace speciale (,,Ceriomuha”, pachete fumigene, grenade,
pachete cu exploziv) şi cu mijloacele de protecţie individuală. În afară de aceasta la
dispoziţia grupei de asalt poate fi maşina de luptă pentru infanterie, transportor amfibie
blindat. De asemenea în componenta grupei de asalt se includ chinologi cu câini de
serviciu.
2. Grupa de acoperire - este destinată: pentru susţinerea cu foc, camuflarea cu
substanţe fumigene şi cu alte mijloace a grupei de asalt, preîntâmpinarea trecerii
infractorilor din raionul acţiunilor de luptă. Grupa de acoperire de regulă este formată
din inspectori ai poliţiei judiciare şi o unitate de luptă pe transportor amfibie blindat. În
componenţa acestei grupe se includ colaboratori cu o capacitate de observare ridicata şi
cu capacităţi înalte de ducere a focului din armament. Efectivul grupei se înarmează cu
pistol mitralieră, mitralieră, puşcă cu lunetă, mijloace speciale.
3. Grupa de blocare - este destinată pentru izolarea raionului operaţiunii cu scopul
preîntâmpinării pătrunderii populaţiei şi asigurarea securităţii lor.
4. Grupa operativă - această grupă se formează din colaboratori operativi ai poliţiei
judiciare şi colaboratorilor serviciilor operative ale O.A.I. cu mijloacele lor de
comunicare şi observare. Grupa îndeplineşte următoarele misiuni: stabilirea cauzelor
infracţiunii; numărul de infractori; ce grad de înarmare au infractorii; intenţiile şi
posibilităţile infractorilor; studierea obiectivului (adăpost) şi locului pe care îl ocupă
infractorii; stabilirea numărului şi locului de aflare a ostaticilor viaţa cărora este în
pericol; posibilitatea de renunţare a infractorilor la acţiunile ilegale; acţiuni de
dezorganizare şi dezinformare.
5. Grupa de asigurare - are misiunea de transportare rapidă a forţelor si mijloacelor
in raionul operaţiunii, asigurarea tehnico - materială şi asigurarea medicală a efectivului
implicat in operaţiune.
6. Grupa de documentare – va interveni imediat dupa retinerea infractorilor. Vor
intocmi Procesul Verbal de retinere, documentind actiunele colaboratorilor grupei de
asalt .
7. Grupa de escorta – va avea misiunea de a escorta infractorul retinut la sediul
inspectoratului
Grupele se vor deplasa in componenta lor de la IP Botanica pina la str. //// cu mijloace
de transport de serviciu puse la dispozitie de catre conducatorii subdiviziunii.
Mijloacele de transport au numarul de inmatriculare :
N. Denumirea grupei operative Nr. De inmatriculare
1 Grupa de asalt MAI 9092
2 Grupa de acoperire MAI 9094
3 Grupa de blocare MAI 9056
4 Grupa operativa MAI 9058
5 Grupa de asigurare MAI 9038
6 Grupa de documentare MAI 9011
7 Grupa de escorta MAI 9012

Tipul si numarul mijloacelor speciale folosite pentru operatiune :

Mijloacele speciale pasive :


Vesta antiglont “JZL-74” 14

Coif special de titan “Sfera” 14

Scut blindat “BZT-75” 6

Mijloace speciale active :


Bastoane speciale din cauciuc “PR-
20
73”
Grenada de mina cu gaze 14
Pistol cu gaze 8
Ambalaje cu aerosol 8
Pistol “Makarov 9mm” 10
Ciini de serviciu 4
Catuse “BR” 10

Graficul de instruire :
In cadrul IP Botanica in ziua de marti de la ora 9:00 pina la ora 10:00 conducatorul
subdiviziunii impreuna cu grupele operative petrec ore de instruire in vederea
recapitularii, mobilizarii fortelor si mijloacelor operative.
Acest graphic este elaborate in scopul obtinerii termenilor optimali de instruire
deplasarea si mobilizarea fortelor si mijloacelor.

Ordinea de aplicare a mijloacelor speciale


 Armamentul se aplica numai in cazurile iesite din comun (exceptionale) , in
calitate de masura deosebita – la ordinul conducatorului operatiunii speciale.
 Mijloacele speciale se folosesc in corespundere cu destinatia lor la ordinal
conducatorului operatiunii speciale.

Conducatorii grupei operatiunii


Conducatorul operatiunii
Ofiter de Urmarire Penala Belioglov Nicolai – inspector, Vezetiu Dumitru -
inspector
Denumirea grupei Nr. Persoanei
Nr Conducatorii grupei
operative implicate
Burduja Alexandru
1 Grupa de asalt 10 persoane
-comisar
Cojocari Ion
2 Grupa de acoperire 5 persoane
– inspector- principal
Subutin Tudor
3 Grupa de blocare 14 persoane
- inspector
Arnaut Victor
4 Grupa operative 4 persoane
– inspector-principal
Thohin Herman
5 Grupa de asigurare 3 persoane
- inspector
Egor Bejenari
6 Grupa de documentare 3 persoane
–inspector
Vasiliuk Octavian–
7 Grupa de escorta 6 persoane
Agent-superior

Dispozitivele de legatura:
Legatura intre grupele operative se va efectua cu ajutorul a 6 ratii radio mobile de tip
“Motorola TLKR T80 Extreme Quad” si o statie radio auto cu emisie receptie multi-
standart de tip “MyTETRA-925”.
Legatura intre cele 7 grupe operative prin intermediul statiilor radio se va realize in
mod pseudominal : ali 1, ali 2 , ali 3, ali 4, ali 5 , ali 6, ali 7.

Denumirea grupei
Nr Conducatorul grupei Conducatorul grupei
operative
Panaitov Viorel
1 Ali 1 Conducatorul grupei de asalt
– comisar
2 Ali 2 Conducatorul grupei de acoperire Cojocari Ion
– inspector- principal
Subutin Tudor
3 Ali 3 Conducatorul grupei de blocare
- inspector
Arnaut Victor
4 Ali 4 Conducatorul grupei operative
– inspector-principal
Thohin Herman
5 Ali 5 Conducatorul grupei de asigurare
- inspector
Conducatorul grupei de Egor Bejenari
6 Ali 6
documentare –inspector
Vasiliuk Octavian –
7 Ali 7 Conducatorul grupei de escorta
Agent-superior

Pe parcursul efectuarii actiunilor vor fi utilizate mijloacele tehnico-stiintifice speciale :


instrumente de masurare, mijloace de iluminare, mijloace de fixare, ridicare si
conservare a urmelor , dispositive destinate cautarii obiectelor ascunse precum si alte
instrumente auxiliare incluse in trusele criminalistice portative completele speciale si
laboratoarele criminalistice mobile.
Desfasurarea retinerii:
1. Grupa de blocare va izola raionul actiunilor nemijlocite, precum si va informa
cetatenii din apropiere despre actiunele ntreprinse de catre organele de drept si despre
actiunele effectuate de acestia in scopul acordarii ajutorului in vederea retinerii
infractorului.
2. Grupa operative va actiona dupa planul bine determinat si respectind masurile de
siguranta in raport cu retinerea persoanei inarmate. Astfel grupa operativa va inainta la
comanda conform planului legendat pentru aflarea informatiilor necesare despre
persoana si locul preconizat pentru retinere. Grupa de asalt fiind formata din
colaboratori dotati cu calitati fizice si psihice necesare va urma indicatiile primate de la
grupa operativa pentru a realiza retinerea persoanei.
In procesul retinerii infractorului va fi aplicata forta fizica, insa fara a depasi limitele
si drepturile colaboratorilor de politie. Infractorul fiind inarmat prezinta un pericol
sporit, astfel pentru fiecare participant la retinere va fi gata sa opuna rezistenta inarmata
conform principiului proportionalitatii.
In urma retinerii persoanei se va efectua perchezitia corporala a acesteia de catre
colaborator de acelasi gen respectind procedeele de baza a efectuarii perchezitiei
corporale in conformitate cu Codul de Procedura Penala a RM.
Toate actiunele effectuate in cadrul pregatirii precum si a retinerii nemijlocte vor fi
inregistrate cu ajutorul aparatului foto-video Canon 3200.
Persoana retinuta urmeaza a fi transporata de grupa de escorta la Inspectoratul de
Politie Botanica a mun. Chisinau.

Anexe:
Masurile obligatorie a conducatorului operatiunii :
In toate operaţiunile speciale de reţinere a infractorilor înarmaţi conducător este
Ministrul Organelor Afacerilor Interne, conducerea nemijlocită de regulă, este înfăptuită
de locţiitorul conducătorului operaţiunii, adică locţiitorul pe pregătirea de luptă. El
stabileşte caracterul si specificul tacticii acţiunilor de luptă, participă personal la
planificarea si organizarea operaţiunii, înfăptuieşte conducerea neîntreruptă şi hotărâtă a
efectivului implicat in operaţiunea specială. Organizarea acţiunilor de luptă in
operaţiunea specială trebuie să fie înfăptuită. In termeni maximal de scurţi. În acest scop
sînt întocmite pentru folosire planurile operative care la necesitate pot fi schimbate şi
modificate în dependenţă de situaţia creată. Primind ordinul conducătorului superior de
petrecere a operaţiunii, indiferent de condiţiile create, conducătorul este obligat să
concretizeze misiunea de luptă, să stabilească acţiunile pe care este necesar de petrecut
in scopul pregătirii rapide a subdiviziunilor pentru îndeplinirea misiunilor de luptă, de
efectuat calculul de timp, de dat indicaţiile preventive, de studiat situaţia, de luat
hotărârea, de pus misiunea subalternilor, de organizat conlucrarea, de organizat
asigurarea multilaterală a acţiunilor de luptă, de pregătit forţele şi mijloacele şi de a
stabili modalitatea de mobilizare a lor in raioanele stabilite. La concretizarea misiunii de
luptă conducătorul operaţiunii sau locţiitorul lui trebuie să stabilească scopul, ţelul şi
caracterul operaţiunii, locul şi timpul desfăşurării, locul si rolul forţelor subunităţilor pe
fonul acţiunilor comune în operaţiune. Concretizând misiunea primită şi stabilind toate
activităţile îndreptate la pregătirea efectivului, echiparea lui, înarmarea, transportarea,
mijloacelor de legătură, mijloace de protecţie individuală, pregătirea moral-psihologică
a efectivului – conducătorul stabileşte timpul de la primirea misiunii de luptă până la
gătinţă îndeplinirii acţiunilor de luptă, ce include în sine pregătirea forţelor şi
mijloacelor pentru îndeplinirea misiunii, studierea situaţiei, hotărârea (decizia) şi
punerea misiunilor subalternilor. Calculând timpul conducătorul operaţiunii sau
locţiitorul lui dă indicaţiile preventive: - ofiţerului operativ de serviciu pe O A.I.; -
şefului organului afacerilor interne, locţiitorul lui pe lucrul operativ; - conducătorilor
unităţilor. Conţinutul indicaţiilor preventive sînt stabilite şi relatate în lista măsurilor
obligatorii, care sînt anexate la planurile operative şi care stabilesc: - ofiţerului de
serviciu pe unitate a O.A.I. - condiţiile de punere in funcţiune a planului operativ,
adunarea, înarmarea si înzestrarea efectivului grupelor operative de luptă (detaşamente),
pregătirea tehnicii de luptă si mijloacelor de transport; -şefului organului afacerilor
interne - misiunea grupei de asalt (de capturare) sau patrulei de serviciu care, se alia in
apropierea infractorilor până la sosirea grupei operative de luptă; -locţiitorul şefului
organului afacerilor interne pe lucrul operativ – legătura specială prin mijloacele
speciale (această indicaţie este dată de conducătorul operaţiunii), ajutorul de care ar
putea fi nevoie pe parcursul organizării şi desfăşurării operaţiunii; - comandanţii
unităţilor - blocarea raionului acţiunilor de luptă, organizarea si petrecerea acţiunilor de
regim, petrecerea activităţilor necesare pentru pregătirea forţelor şi mijloacelor la
operaţiuni şi deplasarea lor in raionul acţiunilor de luptă, componenta grupelor de luptă
si componenta grupelor de rezervă. După ce au fost date indicaţiile preventive
conducătorul operaţiunii analizează informaţia ce o are la dispoziţie despre situaţia
creată. Analiza se petrece pe elemente:
- infractorii;
- forţele proprii şi mijloacele;
- învecinaţii;
- localitatea;
- populaţia în raionul acţiunilor de luptă;
- anotimpul, timpul şi condiţiile meteorologice.
Acţiunile de luptă de reţinere a infractorilor înarmaţi de către subdiviziunile de luptă
începând din momentul când aceasta ocupă poziţia iniţială (aliniamentele iniţiale),
concretizează situaţiile, misiunile şi este stabilit modul de cooperare pe terenul dat.

Locul savarsirii infractiunii


Directia de deplasare a grupelor operative de la IP BOTANICA la str.Hristo
Botev 7/1