Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect didactic

Proiect realizat de studentele: Florea Iuliana-Gabriela


Gașpar Ioana
Pamfilie Ionela- Adelina
Pop Renata - Timea
Clasa: a II-a Step-by-Step

Agenda zilei: 8:00-9:00 Întâlnirea de dimineață

9:00-13:00 Activitatea pe centre

CENTRUL CITIRE:

- Textul liric-,,Primăvara” de Vasile Alecsandri

CENTRTUL SCRIERE:

- Scriem în culorile primăverii ( Exerciății aplicative pe baza textului


,,Primăvara” de Vasile Alecsandri. Scrierea cuvintelor care conțin literele ,,â” și ,,î”)

CENTRUL MATEMATICĂ:

- Calculăm, vestitorii primăverii îi ajutăm! ( Unități de măsură pentru


lungime)

CENTRUL ȘTIINȚE:

- Micii vestitori ai primăverii ( Științele vieții)

CENTRUL ARTE:

- Primăvara prin ochi de copil – desen liber ( Linia . Punctul)

13:00- 13:30 Masa de prânz

13:30- 14:00 Activități recreative

14:00-15:00 Consolidare de cunoștințe

15:00- 16:00 Evaluarea zilei


Întâlnirea de dimineață:

OBIECTIVE GENERALE:

S1: Formarea capacității de exprimare și de relaționare în cadrul grupului.

S2: Dezvolatrea liberă, integrală, și armonioasă a personalitășții elevului, sprijinind


formarea autonomă, creativă a acestuia.

OBIECTIVE OPERAȚIOANLE:

O1: Să utilizeze formule de salut adecvate momentelor zilei;

O2: Să completeze calendarul lunii martie, respectând simbolurile și succesiunea


zilelor;

O3: Să citească în ritm propriu mesajul și agenda zilei;

O4: Să rezolve sarcinile de lucru notate pe mesaj;

O5: Să comunice evenimentele din viața lor prin participarea la discuții și prezentarea
noutăților;

O6: Să răspundă motric la cerințele cântecelor și al jocurilor.

STRATEGII DIDACTICE

Metode și procedee: conversația, explicația , exercițiul, problematizarea, jocul.

Mijloace de învățământ: agenda zilei, mesajul zilei, calendar, markere,creioane


colorate, coșuleț, ecusoane (simboluri pentru centre).

Forme de organizare a activității: frontală, individuală.

SISTEM DE EVALUARE

Metode de evaluare: chestionare orală, observarea curentă, aprecieri verbale globale și

individuale.

Forme de evaluare: formativă

Mesajul zilei:
- Bună dimineța, elevi iubitori ai anotimpului primăvara!

Astăzi este...., ......., anul........ .

 Completați careul de mai jos:

B
1. A doua lună a anotimpului primăvara.
2. Unitatea principală pentru măsurarea mesei este....
3. Metrul este unitatea principală de măsură pentru...
4. Luna mărțișorului.
5. Succesiunea anotimpurilor: iarnă, primăvară, ... , toamnă.
6. Cuvânt cu sens asemănător pentru cuvântul voioasă.
7. Insectele zburătoare care se hrănesc cu nectarul florilor și cu polen.
8. Pasăre călătoare care are coadă precum o furculiță.
9. Cuvânt cu sens asemănător pentru cuvântul copac.

 Completați versul poeziei folosind cuvântul obținut pentru verticala A-


B.
,, Salutare,.............! Timp frumos, bine-ai venit!”
 Care credeți că este titlul acestei poezii? Ce credeți că ne transmite
autorul?

Noutăți:
Etapele zilei Conținut instructiv educativ Metode și Mijloace de Forme de Metode de
procedee învățământ organizare evaluare
Se asigură climatul
Moment necesar desfășurării activității.
organizatoriv Se va urmării intrarea ordonată Conversația Frontală Observarea
3minute a elevilor în sala de clasă. Elevii curentă
vor fi așezați pe scăunele, în
semicerc, pregătiți pentru
Întâlnirea de dimieață.
Voi rosti salutul zilei: ,,
Bună dimineața, elevi iubitori ai
anotimpului primăvară!”. Voi
solicita elevilor să motiveze
Formarea alegerea acestui salut. Conservația Coșuleț Observarea
motivației pentru Captarea atenției se curentă
învățare realizează cu ajutorul unui Frontală
7 minute coșleț în interiorul căruia se află
ecusoane colorate care Explicația Ecuson
ilustrează vestitori ai primăvării Chestionare
( rândunica, struzul galben, orală
turturica, cucul, albina). Fiecare
elev va extrage un ecuson. Se
poartă o scurtă discuție despre
anotimpul primăvara, prin
prisma simbolurilor identificate.
În continuare, se va trece
la completarea calendarului Calendar Observarea
Calendarul naturii – o scurtă discuție despre Conversația Markere curentă
5 minute ziua, luna și anul în care ne Explicația Creioane Frontală Chestionare
aflăm, aspectelevremii, modul Exercițiul colorate orală
în care trebuie să ne îmbrăcăm,
precum și anotimpul în care ne
aflăm. Propun elevilor câteva
exerciții matematice.
Solicit elevilor să
citească mesajul și sarcinile de Conversația Mesajul Obsrvarea
Mesajul și agenda lucru propuse. Se rezolvă Explicația zilei curentă
zilei sarcinile de pe coala de mesaj. Promblemati- Markere Frontală
15 minute Propun elevilor să zarea Agenda Chestionare
citească agenda zilei, cu scopul Exercițiul zilei orală
de a descoperi centrele deschise,
temele propusele și obiectivele
urmărite.
Pe rând, elevii înscriși la
Noutățile noutăți sunt invitați pe scaunul Coversația Frontală Chestionare
5 minute autorului pentru a prezenta orală
celorlalți noutatea sau o
experiență personală deosebită.
Întâlnirea de dimineață
Încheierea se va încheia cu ajutorul jocului Conversația Aprecieri
întâlnirii de cu text și cânt ,, Cântec de Exercițiul Frontală verbale
dimineață primăvară”. Jocul globale și
5 minute individuale
Activitate Elevii se vor așeza la Ecusoane
a în centre 3 h și centrele de activitate în funcție ( simboluri
10 minute( 35 de simbolurile alese în cadrul Conversația pentru Observarea
minute activitatea întâlnirii de dimineață, astfel: centre) Frontală curentă
pentru fiecare CENTRUL CITIRE: Fișe de
centru + 3 minute grupa rândunelelor; Explicația lucru Verificarea
explicarea CENTRUL SCRIERE: Instrumente scrisă
sarcinilor pentru grupa struzilor galbeni; de scris Microgrup
fiecare centru) CENTRUL
MATEMATICĂ: grupa
albinuțelor;
CENTRULȘTIINȚE: Exercițiul
grupa turturelelor; Creioane Aprecieri
CENTRUL ARTE: Problematiza colorate Individuală verbale
grupa curcilor. - Carioci globale și
Responsabilii vor citi, pe rea individuale
rând, sarcinile de lucru aferente
fiecărui centru. Voi îndruma și
sprijinii activitatea fiecărui
centru.
Responsabilii fiecărui Verificarea
centru vor prezenta sarcinile de scrisă.
Evaluarea lucru la scaunul autorului, Se va Conversația Fișe de Aprecieri
scaunului verifica, frontal, modul de lucru verbale
autorului rezolvare al acestora. Ofer Frontală globale și
explicații suplimentare acolo Explicația Lucrări individuale.
unde este consider a fi necesar. realizate Autoevaluarea
Se vor prezenta lucrările
aferente centrului Arte.

S-ar putea să vă placă și