Sunteți pe pagina 1din 39

Drumuri II

Curs 13
Consolidarea terasamentelor

-Terasamentele sunt supuse în permanenţă


acţiunii intemperiilor, variaţii de temperatură şi de
umiditate.
Execuţia terasamentelor pe terenuri
accidentate duce la un dezechilibru al maselor de
pământ, schimbând gradul de stabilitate
Consolidarea terasamentelor
Asigurarea stabilităţii maselor de pământ
trebuie prevazută prin proiectare şi realizată printr-
un ansamblu de măsuri, numite lucrări de
consolidare a terasamentelor, care includ:
-consolidarea şi protejarea taluzurilor
-colectarea şi evacuarea apelor
-lucrări de sprijinire a maselor de pământ
-lucrări de apărări de maluri
Taluzurile
-sunt supuse în permanenţa acţiunii agresive a
apelor din precipitaţii, a valurilor, a gheţurilor, a
vântului.
-se protejează prin lucrări care să asigure
capacitatea pământurilor de a rezista la acţiunea
factorilor enumeraţi mai sus
Însămânţarea cu iarbă
-o bună metodă de protejare a taluzurilor,
ieftină şi eficientă
-rădăcinile de iarbă măresc coeziunea
pământului din stratul de suprafaţă
-iarba reduce viteza de curgere a apei de pe
taluz, micşorând forţa de erodare
Înierbarea taluzurilor
Însămânţarea cu iarbă – etape:
-executarea treptelor de înfraţire pe taluzuri,
începând de la creastă spre piciorul taluzului
-aşternerea pământului vegetal într-un strat de
10-20cm grosime
-însămânţarea cu seminţe de iarbă din soiuri
corespunzătoare pământului vegetal folosit
-întreţinerea taluzului
Plantarea de arbori şi arbuşti
-se folosesc în zonele inundabile şi acolo
unde predomină vânturi puternice
-se aleg specii de arbori care cresc repede , iar
rădăcinile au ramificaţii mari care prind pământul
taluzului
-au un rol decorativ, realizând şi protecţia
mediului înconjurator.
Plantarea cu arbori şi arbuşti
Acoperirea cu brazde
-se foloseşte mai rar datorită manoperei mari
-brazdele pot fi aşezate în mai multe feluri:
- pe lat, pe toată lungimea
-în carouri
-suprapuse orizontal pe peretele taluzului
-la colţuri brazdele sunt fixate cu tăruşi
Brăzduirea pe lat
Brăzduirea în carouri
Brăzduirea taluzurilor cu brazde suprapuse orizontal
Protejarea cu nuiele
-se aplică în cazul taluzurilor cu înclinare mai
mare de 2/3 aflate sub influenţa directă a apelor de
suprafaţă
Gărduleţele – pentru taluzuri în care se pot
produce făgaşe sau pot fi spălate de ape. Ele se
aşeaza în solzi, în benzi sau carouri
Protejarea cu nuiele
Saltelele de nuiele – se folosesc la protejarea
taluzurilor supuse inundaţiilor
Sulurile de nuiele (fascinele)– sunt folosite
la protecţia taluzurilor din albiile majore ale
râurilor, supuse acţiunii curenţilor de apă.
-se folosesc şi ca fundaţii ale apărărilor de
maluri în zonele unde râurile au fundul albiei
erodat.
Protejarea cu nuiele
Protejarea piciorului taluzului cu saltele de nuiele
Protejarea taluzurilor cu fascine
Protejarea cu cleionaje prefabricate
-se aplică pe faţa taluzurilor pe care se
formează făgaşe sau care pot fi spălate de ape
-prezintă avantajul prefabricării, având o
rezistenţa sporită
-la piciorul taluzului elementele se prind
într-o bordură de beton
Elemente prefabricate din beton
Cleionaje din prefabricate
Fixarea elementelor prefabricate de piciorul
taluzului
Protejarea cu piatră (pereuri)
-recomandată pentru taluzurile acoperite cu
apă şi supuse acţiunii de eroziune a valurilor şi
gheţurilor
-se realizează prin aşezarea îngrijită a pietrei
brute sau cioplite sau a dalelor prefabricate pe un
pat de nisip, balast sau beton
-pereul poate fi:
-uscat-pietrele nu sunt legate între ele
-pereu zidit (rostuit)
Pereu cu dale de beton prefabricate sau turnate monolit
Zidărie uscată din piatră brută aşezată pe 10-15 cm balast
Zidărie de piatră prelucrată şi rostuită
Protejarea cu piatră (pereuri)
-în cazul apelor cu viteză mare, piciorul
taluzului se protejează cu ajutorul anrocamentelor
-anrocamentele se execută cu cel putin 1 m
peste nivelul apelor de etiaj
-anrocamentele sunt alcătuite din piatră brută
de greutate mare (minimum 150 kg) împănate cu
pietre mai mici.
Protecţia pereului cu anrocamente
Protejarea cu plase de sârmă şi ancoraje
-se aplică la taluzurile de debleu în terenuri
stâncoase, care prezintă posibilitatea desprinderilor
-se prinde cu ancore care se introduc în găuri
forate în prealabil
-protecţia se execută numai după ce în
prealabil au fost desprinse toate blocurile de piatră
care prezintă risc de cădere
-în terenuri stâncoase care se degradează uşor
se recomandă torcretarea plasei de sârmă
Protejarea cu plase de sârma, torcretarea
Protejarea cu geocelule

-ranforsează şi reţin stratul superficial de sol şi


materialul de umplere
Protejarea cu geocelule
-controlează mişcările şi alunecările provocate
de forţele hidrodinamice şi gravitaţionale.
-conferă o protecţie eficientă a taluzului şi
confinează materialul de umplere granular: nisip,
pietriş, sol vegetal.
-atunci când celulele sunt umplute cu beton se
transformă într-o saltea flexibilă de beton cu rosturi
încorporate.
Protejarea cu elemente prefabricate de căptuşire
-forme diverse, aspect estetic, uşor de manipulat
Protejarea cu elemente prefabricate de căptuşire
Protejarea cu plasă sârmă şi ancoraje combinate cu gabioane
Protejarea cu plasă sârmă şi ancoraje combinate cu gabioane
Radier armat cu geocelule şi gabioane
Radier armat cu geocelule şi mască drenantă
Radier armat cu geocelule şi mască drenantă