Sunteți pe pagina 1din 8

Grafuri orientate (digrafuri)

Def. Un graf orientat este o pereche ordonată de mulţimi G = ( V , E ), unde multimea V este o
multime nevida si finita de elemente denumite varfuri si multimea E este o multime de perechi
„ordonate” de varfuri din graf (ordinea varfurilor intr-o pereche conteaza) numite arce.
Obs. Arcele au o directie spre care merg.
Arcul format de varfurile x si y se noteaza cu (x,y), varful x se numeste extremitate initiala a arcului
(x,y), iar varful y se numeste extremitate finala a arcului (x,y).

Def. Daca exista un arc determinat de varfurile x si y atunci, varfurile x si y se numesc adiacente. De
asemenea, varfurile x si y sunt considerate incidente cu arcul pe care il formeaza.
Exemplu:

2. Gradul unui varf


In cazul grafurilor orientate exista 2 tipuri de grade pe care un varf le poate avea: gradul exterior si
gradul interior.
Gradul exterior al varfului x se noteaza cu d+(x) si este egal cu numarul de arce care au ca
extremitate initiala pe x. In alte cuvinte, gradul exterior al varfului x reprezinta numarul de arce care
pleaca din acel varf.
Gradul interior al varfului x se noteaza d– si este egal cu numarul de arce care au ca extremitate
finala pe x. In alte cuvinte, gradul interior al unui varf x este egal cu numarul de arce care ajung in acel
varf.
In graful de mai sus gradele sunt:
x 1 2 3 4 5 6
d+(x) 2 1 0 1 2 0
d–(x) 1 1 1 1 2 0
Teorema:
Suma gradelor interioare ale varfurilor unui graf orientat este egala cu suma gradelor exterioare ale
varfurilor grafului si este egala cu numarul de arce din graf.
Σd+(x) = Σd–(x) = m
Teorema: Exista 2n*(n-1) grafuri orientate cu n noduri (4n*(n-1)/2)
Def. Se numeste drum intr-un graf orientat o secventa de varfuri (x1,x2,…,xp), astfel incat pentru
oricare doua varfuri consecutive xi si xi+1 exista arcul (xi,xi+1). De exemplu, pentru graful de mai sus,
secventa de varfuri (1,2,5,1,3) este un drum de lungime 4.
Def. Se numeste lungime a unui drum numarul de arce continute.
Def. Un drum este elementar daca nu trece de mai multe ori prin acelasi varf.
Ex. pentru graful anterior (1,2,5,4) este un drum elementar de lungime 3.
Def. Un drum este simplu daca nu trece de mai multe ori prin acelasi arc.
Def. Un circuit este un drum simplu pentru care extremitatea initiala coincide cu extremitatea finala.
Ex. secventa de varfuri (1,2,5,4,5,1) este un circuit, intrucat el pleaca din varful 1 si ajunge tot in
varful 1.
Def. Un circuit se numeste elementar daca nu contine de mai multe ori acelasi varf (exceptie facand
extremitatile sale).
Ex. secventa de varfuri (1,2,5,1) este un circuit elementar.

Grafuri asociate unui graf orientat


Def. Fie G = (V,E) un graf orientat. Graful G’ = (V,E’) se numeste graf partial al lui G daca E’ ⊂ E
(se obtine eliminand unul sau mai multe arce).

Se obs ca au fost eliminate arcele (1,2), (5,4) din graful initial.


Def. Graful G” = (V”,E”) se numeste subgraf al lui G daca V” ⊂ V si E” ⊂ E(se obtine eliminand
unul sau mai multe noduri si arcele incidente cu acestea).

S-au eliminat varfurile 1,3 si 6 si arcele incidente cu acestea: (1,2), (1,3), (5,1).
Teorema:
Fie G un graf orientat cu n varfuri si m arce:
a) Numarul de grafuri partiale ale lui G este 2m.
b) Numarul de subgrafuri ale lui G este 2n-1.
Tipuri speciale de grafuri orientate
Def. Un graf orientat se numeste complet daca oricare 2 varfuri ale acestuia sunt adiacente(exista cel
putin un arc intre oricare 2 noduri).
Graful orientat complet cu n varfuri se noteaza Kn si contine minim [n(n-1)]/2 arce.
Exemplu:

Teorema
Numărul grafurilor orientate complete cu n vârfuri (exista cel putin un arc intre oricare 2 noduri) este
3 n(n-1)/2
Def. Un graf orientat in care, intre oricare doua noduri exista un singur arc si numai unul (arcul(i,j) sau
arcul (j,i) ), se numeste graf turneu. Arcul dintre doua noduri poate avea oricare dintre cele doua
orientari.

Teoreme
1. Orice graf turneu este graf complet.
2. Avem 2 n*(n-1)/2− grafuri turneu cu n noduri
3. În orice graf turneu există un drum elementar care trece prin toate vârfurile grafului.

Tare conexitate
Def. Un graf orientat G=(V,E) este tare conex dacă pentru orice pereche de noduri distincte (x,y)
există cel puțin un drum de la x la y și există cel puțin un drum de la y la x.
Ex1. Graful alaturat specificat este tare conex

Ex2. Graful alaturat specificat nu este tare conex


Def. Pentru un graf orientat, se numește componentă tare conexă un subgraf tare conex maximal –
prin adăugarea a încă unui nod, subgraful obținut nu mai este tare conex.

Componentele tari conexe ale grafului de mai sus:


C1: 1, 3, 4
C2: 2
C3: 5, 6, 7, 8
Metode de reprezentare a unui graf orientat cu n varfuri si m arce în memorie
Ex. pt graful

1. Matricea de adiacenţă
- matrice binara cu n linii si n coloane, cu 1 in dreptul nodurilor adiacente si 0 altfel
Obs: nu este simetrica fata de diagonala principala
0 1 1 0 0 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0
1 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0

2. Matricea de incidenţă
- matrice binara, cu n linii si m coloane, fiecare coloana va corespunde unui arc: pe fiecare coloana se
retin in dreptul extremitatii initiale -1, in dreptul extremitatii finale 1 si in rest 0
1 -1 -1 0 1 0 0
2 1 0 -1 0 0 0
3 0 1 0 0 0 0
4 0 0 0 0 1 -1
5 0 0 1 -1 -1 1
6 0 0 0 0 0 0
3.Listele de adiacenţă: pt fiecare nod se specifica lista nodurilor adiacente cu el
1: 2, 3 4: 5
2: 5 5: 1, 4
3: - 6: -
4. Lista de arce (vectorul de arce): un vector de structuri, pt fiecare arc se retin cele 2 extremitati (o
structura=un arc)
1 2 3 4 5 6
1 1 2 4 5 5
2 3 5 5 1 4

Tema:
1. Se consideră un graf orientat cu 6 noduri numerotate de la 1 la 6 şi cu mulţimea arcelor
formată doar din arcele:
- de la fiecare nod numerotat cu un număr neprim i (i>1) la toate nodurile numerotate cu
numere ce aparţin mulţimii divizorilor proprii ai lui i (divizori diferiţi de 1 şi de i)
- de la nodul numerotat cu 1 la nodul numerotat cu 6
- de la fiecare nod numerotat cu un număr prim i la nodul numerotat cu i-1
a. Pentru graful dat, care este lungimea celui mai mare drum, format doar din noduri distincte?
b. Care este lungimea celui mai mare drum, format doar din noduri distincte,
ce uneşte nodul 6 cu nodul 1?
2.
Se consideră graful orientat cu 6 noduri
reprezentat prin matricea de adiacenţă
010101
alăturată. Care este numărul tuturor grafurilor
000010
parţiale distincte ale grafului dat? Două grafuri
000000
parţiale sunt distincte dacă matricele lor de
000010
adiacenţă sunt diferite.
000001
001000
4. Fie graful orientat G cu 5 vârfuri, numerotate cu 1,2,3,4,5, şi arcele (1,2), (1,3), (1,4),
(2,3), (4,2), (4,5), (5,2), (2,4). Care dintre următoarele vârfuri au gradul extern
egal cu gradul intern?

5. Se consideră graful orientat reprezentat prin listele de adiacenţă


alăturate. Câte noduri au gradul extern mai mare decât gradul intern?

5. Se consideră un graf orientat cu 6 noduri care are următoarele proprietăti:


- suma gradelor externe ale tuturor vârfurilor grafului este egală cu 6
- sunt numai 3 vârfuri care au gradul intern egal cu 1
Care este valoarea maximă pe care o poate avea gradul extern al unui vârf din graful dat? Justificati.
6. Într-un graf orientat cu 7 noduri suma gradelor interioare ale tuturor nodurilor este egală cu
10. Care este valoarea sumei gradelor exterioare ale tuturor nodurilor?
7.
Câte arce minim trebuie adăugate unui graf 01010
orientat cu 5 noduri şi cu matricea de adiacenţă 00100
alăturată astfel încât în acest graf 00000
să existe cel puţin un drum între oricare două 00001
vârfuri? Care sunt acele arce? 10000
8. Care din următoarele proprietăţi este adevărată pentru un graf orientat cu n vârfuri şi n arce
(n>3) care are un circuit de lungime n:
a. există un vârf cu gradul intern n-1 c. graful nu are drumuri de lungime strict
b. pentru orice vârf gradul intern şi gradul mai mare decât 2
extern sunt egale d. gradul intern al oricărui vârf este egal cu
9. Care este numărul minim de arce ce trebuie adăugate în graful orientat
din figura alăturată astfel încât fiecare vârf să aparţină unui circuit?
10. Se consideră un graf orientat cu 5 vârfuri reprezentat în
figura alăturată.
a) Care este matricea de adiacenţă corespunzătoare
grafului?
b) Scrieţi vârfurile care au gradul intern maxim.

11.
Care dintre următoarele propoziţii este falsă
pentru graful orientat G, dat prin matricea de
adiacenţă alăturată?
a. există cel puţin un nod în graful G care are 01100
gradul intern egal cu cel extern 00110
b. graful G nu are circuite 00011
c. există cel puţin un drum între oricare două 11000
noduri ale grafului G 00010
d. graful G are 9 arce
12. Se consideră un graf orientat cu 5 vârfuri şi 8 arce. Care dintre următoarele şiruri de
numere poate fi şirul gradelor exterioare ale vârfurilor acestui graf?
a. 2, 3, 1, 1, 1 b. 2, 2, 6, 5, 1
c. 1, 0, 1, 1, 1, 1 d. 1, 1, 0, 2, 1

13.
Se consideră graful orientat G, cu 6 vârfuri distincte i şi j dacă şi numai dacă în graful G
numerotate cu numerele de la 1 la 6, definit cu există cel puţin un drum de la i la j.
ajutorul listelor de adiacenţă alăturate. 1: 2 6
Construiţi matricea de adiacenţă 2: 3
corespunzătoare grafului orientat G1, cu 6 3:
vârfuri, în care există arc între vârfurile 4: 3
5: 4 6
6: 3

14. Câte vârfuri ale grafului din figura alăturată,


au gradul interior mai mare decât gradul
exterior?

15.Într-un graf orientat G cu 6 vârfuri numerotate cu numere distincte de la 1 la 6, există arc de


la vârful i la vârful j dacă şi numai dacă i<j şi j-i>1. Care sunt vârfurile din graf ce au
gradul interior mai mare decât gradul exterior?
16.Se consideră graful orientat definit prin mulţimea vârfurilor {1,2,3,4,5,6} şi arcele (1,2),
(1,6), (1,5), (2,3), (3,6), (4,1), (6,4). Care este vârful accesibil din toate celelalte vârfuri ale grafului prin
intermediul unor drumuri elementare?

17. Se consideră graful orientat cu vârfurile numerotate cu numere distincte 1,2,3, ... . Graful
este reprezentat printr-o matrice de adiacenţă A. Precizaţi care este semnificaţia sumei valorilor de pe
o linie oarecare x a matricei A.
a. reprezintă numărul arcelor care au ca extremitate iniţială vârful x
b. reprezintă numărul drumurilor care conţin vârful x
c. reprezintă numărul arcelor care au ca extremitate finală x
d. reprezintă numărul drumurilor care pornesc din vârful x

18. Se consideră graful orientat cu 6 noduri, numerotate de la 1 la 6, şi arcele (1,2), (1,5),


(1,6), (2,3), (4,3), (4,5), (6,5). Care este numărul minim de arce ce trebuie
adăugate grafului astfel încât acesta să conţină cel puţin un circuit elementar de lungime 4?
Pentru graful rezultat, daţi un exemplu de astfel de circuit.

19. Fie graful orientat cu 8 vârfuri, numerotate de la 1 la 8, şi arcele (1,2), (2,3), (3,1),
(4,5), (5,6), (5,7), (6,7), (7,4), (8,7). Care este numărul minim de arce ce trebuie
adăugate astfel încât, pentru oricare două vârfuri x şi y din graf să existe cel puţin un drum
de la nodul x la nodul y?

20. Fie graful orientat cu 6 vârfuri, numerotate de la 1 la 6, şi arcele (1,2), (2,3), (3,1),
(4,5), (5,6), (3,5). Care este numărul minim de arce ce trebuie adăugate pentru ca
toate vârfurile să aibă gradul interior egal cu gradul exterior? Care sunt acele arce?

21. Fie graful orientat cu 7 vârfuri, numerotate de la 1 la 7, şi arcele (1,2), (2,3), (3,1),
(4,5), (5,6), (5,7), (6,7), (7,4). Care este numărul minim de arce şi care sunt
respectivele arce ce ar trebui eliminate pentru ca graful parţial obţinut să nu mai conţină
circuite?

22. Un graf orientat are 8 arce şi fiecare nod al grafului are gradul exterior un număr nenul. Doar
două dintre noduri au gradul exterior un număr impar, restul având gradele exterioare
numere pare. Care este numărul maxim de noduri pe care le poate avea graful?

23. Se consideră graful orientat cu nodurile numerotate de la 1 la 5 şi arcele (1,2), (1,5),


(2,1), (2,3), (2,5), (3,4), (5,2), (5,4). Care este lungimea maximă a unui drum
de la nodul 1 la nodul 4, format doar din arce distincte?

24. Se consideră graful orientat cu nodurile numerotate de la 1 la 5 şi arcele (2,1), (5,1),


(1,2), (3,2), (5,2), (4,3), (2,5), (4,5). Care este lungimea maximă a unui drum
de la nodul 4 la nodul 1, format doar din arce distincte?

25.
Un graf neorientat cu 5 noduri, numerotate de drum de la orice nod x până la orice nod y,
la 1 la 5, este reprezentat prin listele de (x≠y). Scrieţi reprezentarea grafului orientat pe
adiacenţă alăturate. Transformaţi acest care l-aţi construit, prin liste de adiacenţă.
graf într-un graf orientat prin înlocuirea fiecărei 1: 2, 3
muchii cu exact un arc, astfel încât în graful 2: 1, 3, 5
orientat care rezultă să existe cel puţin un 3: 1, 2, 4, 5
4: 3, 5
5: 2, 3, 4

26.
Se dă graful orientat cu 5 noduri, numerotate alcătuit din arce distincte două câte două.
de la 1 la 5, definit prin matricea de adiacenţă Scrieţi lungimea drumului determinat precum şi
alăturată. Determinaţi un drum de lungime arcele care îl compun (lungimea unui drum
maximă de la nodul 1 la nodul 5 , care să fie este egală cu numărul de arce care îl compun).
01010
01000 00100
00111 00000

27. Considerăm un graf orientat cu 7 noduri, numerotate de la 1 la 7, şi arcele: (1,6), (2,1),


(3,1), (3,4), (3,5), (6,2), (7,3). Care este lungimea maximă a unui circuit
elementar care se poate obţine în graf prin adăugarea unui singur arc?

S-ar putea să vă placă și