Sunteți pe pagina 1din 4

I.3.

Aspecte privind turismul în Europa de Est

Rezidenţii (cu vârste de cel puţin 15 ani) din UE-28 [1] În 2013 s-au
efectuat 1,1 miliarde de călătorii turistice, în interes personal sau profesional.
Călătoriile scurte (de la una până la trei nopţi) au reprezentat puţin peste
jumătate (57,5 %) din totalul călătoriilor effectuate, în timp ce aproximativ trei
sferturi (75,3 %) din numărul total de călătorii efectuate au fost către destinaţii
interne, restul fiind în străinătate.
În unele state membre ale UE, mai mult de jumătate din numărul total de
călătorii turistice efectuate în 2013 au fost către destinaţii din străinătate; acesta
a fost cazul pentru Luxemburg, Belgia, Malta şi Slovenia (precum şi Elveţia).
Cu toate acestea, mai puţin de 10 % dintre călătoriile efectuate de rezidenţii din
România, Spania, Grecia (date pentru 2012) şi Portugalia au fost în străinătate.
Aceste cifre par a fi influenţate atât de mărimea statului membru, cât şi de
situarea sa geografică (în general, în cazul rezidenţilor ţărilor mai mici şi situate
în partea de nord a Europei a existat o tendinţă mai puternică de a călători în
străinătate).
Se estimează că aproximativ 60,9 % din populaţia UE-28 în vârstă de cel
puţin 15 ani a participat la activităţi de turism în interes personal în 2012
(agregatul pentru 2013 nu este încă disponibil), mai precis a efectuat cel puţin o
călătorie turistică în interes personal pe parcursul anului. De asemenea, se pot
observa diferenţe mari între statele membre ale UE, întrucât rata participării a
variat de la 22,2 % în Bulgaria până la 88,5 % în Finlanda.
În ceea ce priveşte oferta, se estimează că aproape 562 000 de unităţi de
cazare turistică au fost active în UE-28 în 2013 şi că, împreună, acestea au
asigurat peste 30 de milioane de locuri de cazare (a se vedea tabelul 2). Aproape
o treime (32,3 %) dintre locurile de cazare din UE-28 s-au concentrat în doar
două dintre statele membre ale UE şi anume, Franţa (5 milioane de locuri de
cazare) şi Italia (4,7 milioane de locuri de cazare), urmate de Germania, Regatul
Unit (date pentru 2012) şi Spania.
În ultimii ani, numărul de nopţi petrecute în unităţi de cazare turistică a
înregistrat, în general, o tendinţă ascendentă (a se vedea figura 1). Cu toate
acestea, au existat scăderi pe termen scurt ale numărului de nopţi petrecute în
unităţi de cazare turistică în 2008 şi 2009, ca urmare a crizei economice şi
financiare: numărul de nopţi turistice în UE-28 a scăzut cu 0,6 % în 2008 şi cu
încă 2,1 % în 2009. Cu toate acestea, în 2010, numărul de nopţi turistice
petrecute a crescut cu 4,7 %. Evoluţia pozitivă a continuat, creşterea
accelerându-se la 3,3 % în 2011 şi respectiv 4,3 % în 2012. În 2013, numărul de
nopţi petrecute în unităţi de cazare turistică în UE-28 a atins nivelul maxim de
2,6 miliarde de nopţi, în creştere cu 2,2 % în comparaţie cu 2012.
Ţările din Europa de Est devin tot mai atractive pentru turiştii din întreaga
lume, chiar dacă Franţa, SUA şi China continuă să fie liderii în ce priveşte
numărul de vizitatori.
Statele care nu sunt cunoscute ca destinaţii principale ale turistilor ies în
faţa drept destinatii ieftine şi cu multe opţiuni. În timp ce Europa rămâne cea
mai vizitată regiune din lume, cea mai mare creştere a turismului în anul 2012 şi
în prima parte a anului 2013 a fost în ţări din Europa Centrală şi de Est, potrivit
Organizaţiei Mondiale a Turismului, potrivit CNBC.
Pe lista organizaţiei se află 10 ţări din Europa Centrală, de Est, dar şi
dincolo de graniţele geografice ale continentului, printer aceste nu se numără
însă şi România. În aceste regiuni se preconizează că, pe termen lung, sosirile
internaţionale vor creşte de două ori mai mult decât cele din destinaţiile cu
economii avansate.
Ştiaţi că cele trei capitale ale ţărilor baltice fac parte din Organizaţia
Naşiunilor Unite pentru educaţie, ştiinţă şi cultură (UNESCO) ? Că mai mult de
jumătate din teritoriul Bulgariei este alcătuit din munţi cu vârfuri sunt în jurul
valorii de 3000 de metri, unde zonele de schi abundă ? România are mai mult de

2
o treime din staţiunile naturale ale Europei şi mii de centre de sănătate ? Vorbim
de o concurenţă internaţională care se intensifică, iată deci o privire la o regiune
care a cunoasut una dintre cele mai puternice progresiile turistice: Europa de
Est.
În 2007, dacă am elimina performanţa slabă a Ungariei, există o creştere
de peste 25% a numărul de turişti străini în toate ţările din Europa de Est,
comparativ cu anul 2003. Exprimat în cifre, această creştere reprezintă 7,3
milioane de turişti suplimentari (4,5 incluzând Ungaria). Pentru a măsura
amploarea acestor câştiguri, menţionez că Quebec a primit, în 2007 aproximativ
3,2 milioane de turişti.
state ale fostei URSS,micile ţări baltice, compuse din Lituania, Estonia şi
Letonia au cunoscut o veritabilă înflorire pe plan turistic în ultimul deceniu. Este
vorba de bogăţia culturală a acestei regiuni din nord-estul Europei, care seduced
turiştii.
Cele trei capitale baltice (Vilnius, Riga şi Tallinn) fac parte din
Patrimoniului Mondial UNESCO. Lituania singură, este casa, a cinci site-uri
UNESCO. În ciuda unui teritoriu limitat, această ţară este, de asemenea,
cunoscută pentru conservarea mediului natural format din cinci parcuri naţionale
şi 30 parcuri regionale. Ea va obţine o recunoaşterea suplimentară când Vilnius a
fost desemnată ca una dintre cele două capitale culturale ale Europei în anul
2009.
În Estoniei, capitala Tallinn comercializează activ city break urile, care
sunt deosebit de populare în rândurile finlandezilor şi britanicilor. Harta
culturală cuprinde, de asemenea, centrul istoric şi locuri importante, cum ar fi
‘Muzeul Ocupaţiei” şi Casa Operei Naţionale. Cu toate acestea, cele mai bune
atracţii turistice se găsesc în afara oraşului, Estonia fiind catalogată ca o
destinaţie "naturală", cu sloganul de marketing "O ţară rece, cu o inima caldă".
Iarna este aspră şi 40% din teritoriu ţării este acoperit cu o pădure naturală ce
adăposteşte o faună bogata (elani, urs, mistreţ, etc.)

3
Letonia mizează, de asemenea, pe trecutul său bogat evidenţiat de faptul
că Riga a fost, în secolele 14 şi 15, un loc de afaceri majore având al doilea port
ăn importanţă pentru Imperiului Rus. Mai multe clădiri sunt mărturie a acelei
epoci, facînd din aceasta o destinaţie de mare interes din punct de vedere al
patrimoniu arhitectural. De asemenea, se găsesc mai multe plaje punctate de-a
lungul coastei Mării Baltice.
La apariţia erei comuniste, germanii şi britanicii au fost primii care s-au
repezit să descopere Polonia. Mai recent,se înscriu şi turiştii italieni, francezi şi
olandezi care ajung în număr mare în această regiune.
În 2006, capitala Varşovia a primit din partea Uniunii Europene şi a
sectorului privat, investoţii de mai mult de 10 miliarde dolari pentru a
îmbunătăţi infrastructura pentru turism. În plus, datorită faptului că Varşovia este
una dintre cele două oraşe gazdă ale Euro 2012 fotbal, ţara a primit multă atenţia
din partea mass-mediei. Printre principalele atractii se numără Cracovia,
Patrimoniului Mondial al UNESCO, şi Zakopane, o staţiune care este
considerată o alternativă mult mai puţin costisitoare decât alte centre europene
de schi.