Sunteți pe pagina 1din 17

Ministerul Educaţiei, al Culturii și Cercetării al Republicii

Moldova
Universitatea Tehnică a Moldovei
Departamentul Informatică și Ingineria Sistemelor

RAPORT
Lucrarea de laborator nr.6
Retele de Calculatoare

A efectuat:
st. gr. CR-182 Conea Cristian

A verificat:
Lect. univ. V. Lascu

Chişinău 2020
1. Configurare default gateway

Topologia:

1.În zona de text cu eticheta Default gateway completați adresa 172.16.100.1.

În mod similar, configurați pe stațiile PC2 și PC3 adresa 192.168.100.1 (adresa interfeței
FastEthernet1/0) pe post de default gateway.
Am trimis packete pentru a verifica.
Rezolvare:
Rezolvare:
Rezolvare:
05. Configurare rute statice
Rezolvare:

07. Adresare și configurare rute statice


08. Depanare probleme de configurare a rutării
Rezolvare:
10. Rute implicite pe rutere
11. [BONUS ] Rutare inter-VLAN

S-ar putea să vă placă și