Sunteți pe pagina 1din 14

Ministerul Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru

Departamentul Inginerie, Management și Evaluarea Imobilului

Lucrare de laborator nr.1


La disciplina ,, Cadastru I “

A elaborat: studenta gr.EI 1607

Secureanu Antonina

A verificat: conf. univ. dr. inginer

Livia Nistor-Lopatenco

Chișinău 2018
Cuprins:

I. Scopul lucrării..........................................................................................................................................3
II. Generalități.............................................................................................................................................3
III. Analiza modelului raster........................................................................................................................5
IV. Vectorizarea straturilor..........................................................................................................................5
4.1 Vectorizarea clădirilor.......................................................................................................................5
4.2 Vectorizarea terenurilor.....................................................................................................................7
4.3 Vectorizarea străzilor.........................................................................................................................7
4.4 Vectorizarea stratului LCE................................................................................................................8
4.5 Vectorizarea stratului VizLCE...........................................................................................................9
V. Vizualizarea datelor..............................................................................................................................10
5.1 Stratul clădiri...................................................................................................................................10
5.2 Stratul terenuri.................................................................................................................................11
5.3 Vizualizarea stratului AxaStrazi......................................................................................................11
5.4 Vizualizarea stratului LCE..............................................................................................................12
5.5 Vizualizarea stratului VizLCE.........................................................................................................12
VI. Pregătirea straturilor pentru imprimare................................................................................................13
VII. Adaugarea metadatelor......................................................................................................................14
VIII. Concluzii..........................................................................................................................................14

2
I. Scopul lucrării
În realizarea lucrarilor date scopul major a fost înșurirea și familiarizarea cu softul MapInfo
și realizarea unui plan cadastral și geometric corect.

Obiectivele care stau la baza lucrărilor sunt:

 crearea straturilor tematice;

 vectorizarea stratului clădiri și stratului terenuri;

 vectorizarea străzilor;

 completarea straturilor terenuri și clădiri cu informatie atributivă ;

 pregătirea planului pentru imprimare.

II. Generalități
Am creat straturile utilizînd date din pdf MapInfo
File=>New table=>Create=>Introducerea straturilor
 Stratul PctGeo a fost introdus din tabelul nr.1, stratul PctGeo se printează la scările
1:5000; 1:2000; 1:1000; 1:500.
 Stratul clădiri a fost introdus din tabelul nr.2, stratul clădiri se face conform
prarametrilor cladirii în depedență de materialele cartografice.
 Stratul terenuri a fost introdus din tabelul nr.3, stratul terenuri se digitizează conform
hotarile terenului și trebuie să fie conform planului terenului care este înregisrat la OCT.
 Stratul Axastr a fost introdusaă din tabelul nr.4, stratul Axastr se face pentru digitizarea
strazilori si pentru înscrierea denumirei străzii.
 Stratul Strada 1 a fost introdusa din tabelul nr.5 stratul strada1 se face pentru baza de
date a străzilor.
 Stratul HClocalitate a fost inrodus din tabelul nr.6 material pentru formare stratului
HCLocalitate
 Stratul HCSectoare a fost introdus din tabelul nr.7 hotarele cadastrale a sectoarelor
vectorizate deodata în MapInfo.
 Stratul HCMasiv a fost introdus din tabelul nr.8 informatie despre stratului HCMasiv și
formarea analogică a stratului HCSectoare.
 Stratul HCZone a fost introdus din tabelul nr.9, material pentru formare stratului
HCZone.
3
 Stratul HCRaioane a fost introdus din tabelul nr.10, formarea stratului HCRaioane se
face analogic cu stratul HCZone.
 Stratul Rețele a fost introdus din tabelul nr.1 informație despre stratul set chilometrică
pentru formarea fiecărui obiect de pe stradă.
 Statul HAComune a fost introdus din tabelul nr.12, lucru pentru formare informațională
a stratului HComune se face fix ca stratul HCMasiv.
 Stratul HARaioane a fost introduse din tabelul nr. 13, în stratul dat sunt arătate hotarele
administrative-teritoriale a raionului.
 Stratul LCE a fost introdus din tabelul nr.14, stratul LCE se face pentru marcare stîlpilor
cu tensiune înaltă pentru a defereția de cei de telefonie.
 Stratul VizeLCE a fost introdus din tabelul nr.15, stratul VizeLCE se face pentru
trasarea linilor de curent electric.
 Stratul Conducte a fost introdus din tabelul nr.16, stratul dat pentru a scoate la printare se
face la scara 1:2000
 Stratul PraLab a fost introdus din tabelul nr.17, punctul se determina in MapInfo prin
marcarea pe ecran a straturile facute.
 Stratul Semnaturi a fost introdus din tabelul nr.18, in stratul dat scrisul se redacteaza in
MapInfo prin marcarea pe ecran a straturile facute.
 Stratul HCSectoare 1 a fost introduse din tabelul nr.19 hotarele sectorului se determină
prin segmente.

Figura 1.1 Exemplu informației din pdf MapInfo stratul PctGeo

4
III. Analiza modelului raster

Figura 1.2 Plansa topografica

Planul cadastral o fost elaborat pe baza modelului raster a unei zone din mun. Chișinău.
Această zonă este la periferia orașului, acest lucru este ușor de vazut din planșa care este
reprezentată. Se observă deja că în partea de jos a planșei nu mai sunt case, este doar teren liber.
În planșa dată sunt evidențiate toate construcțiile care au fundația din piatră.

Relieful este unul variat, se pot observa și careva plante,cum ar fi plantații de viță de vie . La
fel se poate observa si o plantație multianuală ,de acest lucru ne dăm seama din distanța
simetrică dintre copaci.

IV. Vectorizarea straturilor


4.1 Vectorizarea clădirilor
În lucrarea dată am vectorizat stratul clădiri după următorii pași:
 Ne ducem la editing și alegem stratul Clădiri
 Din bara de meniuri apasăm pe layer control apare o tabelă în care sunt indicate toate
straturile;
 Ne ducem la stratul clădiri si apăsăm dublu click pe el;
 Apare fereastra Layer Proprerties: Clădiri;
 Ne ducem la display mode si bifam style override si apasam pe dinsul;
 Mai apare o fereastra cu denumirea region style;
5
 Apoi alegem Pattern ” N ” apoi alegem line continu din căsuța style, culoarea o alegem
din căsuța color și la pixels punem 2;
 Apoi ne ducem din bara de meniuri selectăm polygon;
 După ce am apasat pe butonul dat ne ducem la orice casă și pe marginea casei începem să
vectorizăm;
 Prima latură se vectorizeaza cea mai lungă, dupa care activăm snap;
 Snap se activează pe litera “S”;
 După ce am activat snap apasăm ctrl vectorizăm restul casei
 Cînd sînt 2 clădiri cu un perete comun mai întîi se face prima apoi dacă avem nevoie de
a adăuga un nod urmăm pașii:
 Selectăm clădirea pe care am vectorizat-o după aceasta ne ducem în bară de meniuri,
selectăm drawing și selectăm reshape si apoi butonul add node, după care ne punem
nodul necesar
După ce am pus nodurile ne ducem în meniu drawing, selectăm polygon și vectorizăm a
doua casă.

Figura 1.3 Vectorizarea clădirilor

6
4.2 Vectorizarea terenurilor
 Ne ducem la editing si alegem stratul Terenuri
 Din bara de meniu selectăm layer control, apare o tabelă în care sunt indicate toate
straturile, selectăm stratul terenuri
 Apare fereastra Layer Proprerties: Terenuri;
 Ne ducem la display mode şi bifăm style override;
 Mai apare o fereastră cu denumirea region style;
 Apoi alegem Pattern ” N ” ,line continu din căsuța style, culoarea o alegem din căsuța
color și la pixels punem 2;
 Apoi ne ducem din bara de meniu apasăm pe butonul polygon;
 După ce am apăsat pe butonul dat începem să vectorizăm terenurile, în cazul cînd avem
nevoie să adăugăm un nod procedăm ca la vectorizarea stratului clădiri.

Figura 1.4 Vectorizarea terenurilor

4.3 Vectorizarea străzilor


 Ne ducem la editing şi alegem stratul AxaStr
 Din bara de meniuri selectăm layer control apare o tabelă în care sunt indicate toate
straturile;
 Ne ducem la stratul AxaStr și facem dublu click pe el;
 Apare fereastra Layer Proprerties: AxaStr;
 Ne ducem la display mode , bifăm style override;

7
 Mai apare o fereastră cu denumirea region style;
 Apoi alegem Pattern ” N ” apoi alegem line întreruptă cu punct din căsuța style, culoarea
o alegem din căsuța color și la pixels punem 2;
 Apoi ne ducem la bara de meniuri și selectăm polyline;
 După ce am selectat polyline începem să trasăm axa pe mijlocul străzii;

Figura 1.5 Vectorizarea străzilor

4.4 Vectorizarea stratului LCE


 Ne ducem la editing si alegem stratul LCE
 Din bara de meniuri drawing selectăm simbol;
 Dupa ce am marcat un stilp ne ducem in layer control si apasăm dublu click pe stratul
LCE;
 Dupa aceasta s-a deschis fereastră layer properties de aici alegem cum o să fie marcat,
apasăm pe style override;
 După ce am apăsat pe style override ne apare o fereastră unde alegem cu ce simbol,
culoare sa fie arătat simbolul dat pe hartă;
 După ce am ales tot, apasăm ok;
 Mai apoi începem vectorizarea stratului

8
Figura 1.6 Vectorizarea stratului LCE

4.5 Vectorizarea stratului VizLCE


 Ne ducem la editing și alegem stratul VizeLCE
 Din bara de meniuri drawing apăsăm butonul polyline;
 După ce am vectorizat o linie intrăm în meniul layer control si apasăm dublu click pe
stratul VizeLCE;
 Apoi din layer properties alegem cum a sa fie linia, tastăm pe style override și alegem
parametrii doriți;
 După aceea vectorizăm liniile de curent electric după cum indică săgeata stîlpului;

9
Figura 1.7 Vectorizarea stratului VizLCE

V. Vizualizarea datelor
5.1 Stratul clădiri
Din meniul File , apasam pe Open , selectam stratul clădiri.

Apăsam pe Edditing ,selectăm stratul cladiri.

Figura 1.8 Vizualizarea stratului clădiri


10
5.2 Stratul terenuri
Din meniul File, apăsăm pe Open , deschidem stratul terenuri.

Apăsăm pe Editing, selectăm stratul terenuri.

Figura 1.9 Vizualizarea stratului terenuri

5.3 Vizualizarea stratului AxaStrazi


Din meniul File, apăsăm pe Open , deschidem stratul AxaStr.

Apăsăm pe Editing, selectăm stratul AxaStr.

Figura 1.10 Vizualizarea stratului AxaStrazi

11
5.4 Vizualizarea stratului LCE
Din meniul File, apăsăm pe Open , deschidem stratul LCE.

Apăsăm pe Editing, selectăm stratul LCE.

Figura 1.11 Vizualizarea stratului LCE

5.5 Vizualizarea stratului VizLCE


Din meniul File, apăsăm pe Open , deschidem stratul VizLCE.

Apăsăm pe Editing, selectăm stratul VizLCE.

Figura 1.12 Vizualizarea stratului VizLCE

12
VI. Pregătirea straturilor pentru imprimare
Pentru pregatirea planului pentru imprimare parcurgem următorii pașii:
 Map => Create Legend și apare o fereastra cu straturile noastre pe care trebuie sa le
aranjăm ca în exemplu urmator:
1. Cladiri
2. Terenuri
3. AxaStr
4. LCE
5. VizeLCE
 Dupa aceasta apasam next in window title scriem legenda din căsuța title pattern ștergem
denumirea de legenda;
 Apoi selectăm next si ne apare a treia etapa de creare unde in casuța title scriem semne
convinționale si in casuta subtitle denumirea de Cladiri;
 Dupa aceasta ne ducem in meniul window și selectăm new layout window;
 Apare o fereastra unde trebuie de ales Fromes for all currentlyopen window pentru a
avea harta și legenda în aceeași fereastră:
 Ne ducem file alegem page setup la format punem A3 si apasam ok
 Dăm denumire planului, scriem cine a elaborate și verificat.
 Dupa ce am facut toate acestea etape ne ducem in file=>save window as
 In fereastra data este casuta cu name file unde scrim ca exemplu Plan Cadastral, si
casuta tip file alegem JPEG
 După aceasta tastăm save si mai apare o fereastra, în căsuța resolution punem 300 și
salvăm.

13
VII. Adaugarea metadatelor

Figura 1.13 Imprimarea straturilor color

VIII. Concluzii
In urma efectuarii lucrarilor de laborator, am creat un plan cadastral ce include o regiune
a mun. Chisinau, prin vizualizaea, editarea, crearea, introducerea datelor spatiale cu ajutorul
Softului GIS, numit – MapInfo. În urma elaborării acestei lucrări am putut vedea practice cum
au loc realizarea planurilor cadastrale, modul de vectorizare a fiecărui strat în parte, la fel și
introducerea codurilor cadastrale corespunzătoare fiecarei construcții în parte.
Lucrarea dată necesită cunostințe bine definite în domeniul dat, totodată se poate
menționa că obiectivele stabilite initial au fost îndeplinite la fel si scopul lucrării.

14