Sunteți pe pagina 1din 2

Metoda Schreinemakers

 Stă la baza celor mai potrivite portamprente individuale


 Amprenta individuală este luată în linguri standard create de autor şi cunoscute sub
denumirea de “Clan Tray”.
 Caracteristic la lingurile mandibulare de acest tip, faţă de alte linguri standard este întinderea
marginii linguale până la linia milohioidiană.
 Amprenta preliminară foloseşte ca materiale de amprentare alginatele.
 Precizarea marginilor lingurii individuale se face desenând pe amprenta preliminară
următoarele:
 Marginea vestibulară se trasează cu 1 mm mai scurtă decât a rezultat din amprenta
preliminară;
 Marginea distală la maxilar va corespunde cu linia Ah;
 Delimitarea marginii linguale a lingurii individuale mandibulare începe din zona centrală;
 Din punctele cele mai distale ale acestei zone linguale centrale se trasează o linie paralelă cu
muchia crestei reprodusă pe amprentă
 Autorul recomandă îngroşarea lingurii în zona linguală centrală.
 Lingurile individuale maxilare şi mandibulare vor fi prevăzute cu valuri de ocluzie din ceară.
 Pentru amprentarea finală este necesară în prealabil determinarea unei dimensiuni verticale
de ocluzie corecte, iar pacientul va fin instruit să închidă în RC.
 Amprenta definitivă se ia mai întâi la mandibulă. În lingura inferioară se introduce
Permplastic regular şi apoi se aplică pe câmpul protetic. Imediat se aplică în cavitatea bucală
şi lingura superioară, fără material de amprentă.
 Pacientul va închide uşor pe valurile de ocluzie.
 Se va deschide gura şi se vor face câteva mişcări de protracţie maximă a limbii, timp în care
lingura va fi menţinută pe câmpul protetic de către medic.
 După priza materialului, lingura inferioară este scoasă din cavitatea bucală, se retuşează
suprafaţa de suprapresiune şi se aplică pe întreaga suprafaţă Permplastic light bodied.
 Se reintroduce în cavitatea bucală şi se repetă toate mişcările funcţionale descrise anterior.
 Amprenta pentru maxilarul superior se ia cu Permplastic light bodied astfel: după
amprentarea definitivă a câmpului protetic mandibular aceasta se reaplică în cavitatea bucală
apoi se aplică şi lingura maxilară cu materialul amintit.
 Pacientul va strânge moderat pe valurile de ocluzie şi va ţuguia buzele.
 După priza materialului se va controla amprenta şi eventual se va adăuga Permplastic light
bodied pentru o nouă amprentare funcţională.

Tehnica Herbst
 Tehnică de amprentare cu “gura deschisă”.
 Foloseşte ca materiale de amprentare ceruri bucoplastice.
 Amprenta preliminară maxilară se ia cu alginate, şi pe modelul realizat se confecţionează
lingura individuală din placă de bază.
 Adaptarea lingurii maxilare se face după următoarele mişcări test:
1. Deschiderea moderată a gurii;
2. Deschiderea maximă a gurii;
3. Pacientul va mima un surâs forţat;
4. Mimarea fluieratului;
5. Pacientul tuşeşte.
 Închiderea marginală se completează pentru linia Ah prin aplicarea unui rulou încălzit de
Subrofix (material bucoplastic).
 După efectuarea acestor teste, în lingura individuală se aplică prin pensulare Adheseal 15
verde, lingura fiind aplicată pe câmp fără a fi presată prea tare apoi se repetă testele de mai
sus.
 După priza materialului se acoperă întreaga suprafaţă a lingurii cu Adheseal 15 roşu, material
cu o plasticitate mai mare.
 Amprenta preliminară la mandibulă este luată cu materiale termoplastice
 Lingura individuală este confecţionată din placă de bază.
 Adaptarea lingurii mandibulare se face după următoarele teste effectuate de pacient:
1. Gura este deschisă moderat şi apoi larg;
2. Se umezesc buzele;
3. Se aplică vârful limbii într-un obraz şi în altul;
4. Se ridică vârful limbii sub buza superioară spre nas;
5. Pacientul va mima un fluierat;
6. Se efectuează deglutiţia.
 Pentru perfecţionarea închiderii marginale se adaugă în dreptul zonei linguale centrale un
rulou de Subrofix, modelat prin protracţia limbii, şi deplasarea laterală dintr-un obraz şi altul.
 Pentru amprenta definitivă în interiorul lingurii se pensulează
 Adheseal 15 verde apoi roşu la fel ca la cea pentru maxilar.