Sunteți pe pagina 1din 2

NUMELE:.................................... DATA:.............................

FIŞĂ DE LUCRU
GRUPUL DE LITERE „ce / Ce”

1. Încercuieşte cuvintele în care apare grupul de litere „ce” / „Ce”:


liceu, creion, Mircea, cetate, noroc, cere, cerc, cel, cea, acela, aceia, cancelarie, cereale,
ocean, ceară, mierea, ceremonie.

2. a) Citeşte cu atenţie cuvintele următoare :


cerneală, cercei, acela, cerne, ceainic.
b)Scrie cuvintele de mai sus, înlăturând ultima silabă:

3. Desparte în silabe cuvintele:


cerere, măcelar, cer, cercetător, Marcel, ceramică.

4. Scrie două propoziţii în care cuvântul „cer” să aibă înţelesuri diferite:


NUMELE:.................................... DATA:.............................

5. Citeste textul:
Ceaiul

Mirela ia ceainicul cel nou. Ceaiul nu e rece. El


are aromă. Ea cere mierea. Ceaiul e acum cu miere.
6. Răspunde la următoarele întrebări folosind conţinutul textului:

1. Ce ia Mirela?

2. Care ceainic ia Mirela?

3. Cum e ceaiul?

4. Ce are ceaiul?

5. Ce cere Mirela?