Sunteți pe pagina 1din 16

FONDAT 1993, APARE LA ORADEA, TEL. 0259/410.115, E-MAIL: REDACTIA@RUSSMEDIA.

RO

„Orizontul” Kaia Gerber,


lui Marian campanie
Crişan, lansare pentru Chrome
de gală Hearts
PAGINA 5 PAGINA 16

o marcă

LUNI
15 FEBRUARIE 2016
ANUL XXIV, NR. 6548 (31)
16 PAGINI - 1,20 LEI
Şocaţi de impozitul imobiliar rile le poate evalua iecare în tidele parlamentare și pus în impozitare de la 0,2% la 1,3%
Zi închinată lui
Brâncuşi
ORADEA. Manifestare aniversa-
ră consacrată împlinirii a 140
Orădenii cu spaţii
parte, studiind rafturile maga- aplicare de proaspătul Guvern pentru spaţiile reevaluate. de ani de la nașterea sculpto-
destinate activităţilor zinelor. Însă același Cod Fiscal tehnocrat. Dacă la Cluj-Napoca s-a mers rului Constantin Brâncuși (19
Vremea va fi răco-

14° roasă cu temperaturi economice află în dă migrene acelor români care Dacă spaţiile deţine de pe 0,2%, Primăria Oradea a februarie 1876 – n.r.), la Bibli-
minime cuprinse
între 7 şi 8 grade.
această perioadă că li și-au închiriat propriile spaţii persoanele izice în scopuri optat pentru 1% din valoarea oteca Judeţeană „Gheorghe
s-a mărit impozitul de unor irme, care desfășoară ac- nerezidenţiale și mixte sunt reevaluată ceea ce va condu- Șincai” din Oradea. Manifes-
tivitate economică în propriile impozitate de Codul Fiscal la ce, invariabil, tot la o creștere tarea vrea să aducă înaintea
douăzeci de ori. spaţii sau care găzduiesc sedii 2% din valoarea ixată în grila considerabilă a impozitului, orădenilor capodoperele ar-
ORADEA. În această perioadă, sociale ale unor irme și PFA în de impozitare a Primăriei, tot plus cheltuiala cu evaluatorul tistului cu contribuţii covârși-
DIMINEAŢA AMIAZA SEARA
destui orădeni persoane izi- propriile locuinţe. Cei alaţi în legea dă posibilitatea contri- autorizat. Directorul econo- toare la înnoirea limbajului și
ce se trezesc că au impozite situaţia de a deţine un spaţiu buabilului să-și reducă acest mic adjunct al Primăriei, So- a viziunii plastice în sculptu-
Orădenii şi-au ve- pe spaţii mărite de douăzeci de
ori! Românii au acum un TVA
folosit în scopuri economice
sunt buni de plată, datorită
impozit, dacă își reevaluează
imobilul, cu un evalutor au-
rin Iacob, susţine că Primăria
Oradea studiază posibilitatea
ra contemporană. /P.8 JB – C.D.

rificat tensiunea scăzut de la 24% la 20%, prin unui Cod Fiscal pritocit de torizat. Aici intră în joc Pri- micșorării procentului de im-
ORADEA. Orădenii, în special
persoanele în vârstă au dat
noul Cod Fiscal, iar bineface- fostul Guvern, laolaltă cu par- măria, care poate să aleagă o pozitare. /P.3 JB – C.C. „Frica ne
iama la Centrului de Îngrijire călăuzeşte”
la Domiciliu (CID) din cadrul ORADEA. Fost ministru PNL
organizaţiei Caritas Catolica al Economiei, acum trecut la
din Oradea pentru a-și verii- ALDE, Varujan Vosganian in-
ca glicemia și tensiunea. Ast- sinuează că problemele din
fel, de „Ziua mondială a bol- Justiţie i se trag de la faptul
navului” (11 februarie), încă că a refuzat să închidă sau să
de dimineaţă s-au format cozi privatizeze Oltchim și Aversa,
lungi la sediul CID, unde s-a așa cum au cerut partenerii
organizat acţiunea de măsu- externi ai României, chit că
rare gratuită a glicemiei și a e convins că timpul i-a dat
tensiunii arteriale. Conform dreptate în privinţa celor doi
organizatorilor, evenimentul coloși industriali. „Frica ne
s-a dovedit a i o bună ocazie călăuzește. Asta înseamnă
pentru persoanele vârstnice, că noi, clasa politică nu mai
ca în afară de control, să se suntem stăpâni pe propria
consulte cu asistentele cen- voinţă, pentru că frica vine
trului, în privinţa modalită- din afară. Paradigma statului
ţilor de îngrijire, punându-se s-a schimbat”, susţine Vosga-
astfel accent pe prevenţie și nian. /P.8 JB – C.C.
screening. /P.4 JB – A.G.

Sărbătoare în
Zona Mării Negre, Defileul Crişului
crucială BIHOR. Proiectul „Tenis în co-
BUCUREŞTI. Zona Mării Negre mune și sate din Bihor” con-
se dovedește a i crucială atât tinuă, în perioada următoare,
pentru securitatea regională, cu noi meciuri în comunele
cât și pentru întreaga securi- bihorene.
tate euroatlantică, în actualul „Alles Walzer!” Turneul Naţional de Tenis,
context geopolitic, a susţinut Au dansat pe ritm de vals, în măsura de trei timpi, în cadrul unui eveniment al cărui cuvânt de ordine- asemenea Balului Operei din categoria I, Trofeul Siroco, a
președintele Klaus Iohannis, Viena- a fost :„să vezi şi să fii văzut”. Evenimentul a fost organizat la Teatrul Regina Maria de Opera Vox. FOTO: EVENIMENTEORADEA.RO ajuns la a V-a ediţie și va oferi
în alocuţiunea sa la Confe- tinerilor jucători posibilitatea
rinţa de securitate de la Mün- de a se măsura cu cei mai va-
chen. De asemenea, Iohannis loroși tenismeni din ţară.
a mai spus că România rămâ-
ne un pilon al democraţiei și
al stabilităţii în regiune și că
Lideri la finele returului şi neînvişi în 2016 Demarat de Florian Sala,
noua ediţie a concursului se
va desfășura în perioada 20-
„vom continua să im o sursă Baschetbaliştii de la opt în Liga Naţională de bas- scrise, Nuhanovic 14, Zupan și părţite în două grupe valorice, 26 februarie, în sălile de sport
de securitate la frontiera de chet masculin, respectiv două Barac câte 13 etc. a locurilor 1-6, respectiv 7-12, din Vadu Crișului și Șuncuiuș,
est a NATO și a UE”. /P.2
CSM CSU Oradea au în- în Cupa României. Sâmbătă, CSM CSU a încheiat returul, urmând să-și păstreze punctele pe trei categorii de vârstă: sub
cheiat „în forţă” returul echipa orădeană a dispus de în premieră, pe locul 1 al cla- și să joace din nou între ele în 10 ani, 11-12 ani și 13-14 ani.
primei faze. CSU Atlassib Sibiu cu scorul samentului, cu două puncte grupe, tur și retur. CSM CSU Urmare a proiectului, mulţi
ORADEA. CSM CSU Oradea a de 91-77, în ultima etapă din avans faţă de următoarele este lidera grupei 1-6 și speră tineri au învăţat să practice
LOTO 14 februarie avut un parcurs fără greșeală returul primei faze a sezonului două clasate, U BT Cluj-Napoca să-și continue parcursul victo- sportul alb, antrenamentele
6/49 23, 46, 8, 11, 48, 13 în acest an, în care și-a trecut regulat. Principalii marcatori și Steaua CSM EximBank. Pen- rios și în faza secundă a sezo- desfășurându-se de două ori
Noroc 8536909 în cont nu mai puţin de zece ai gazdelor au fost Markovic tru prima oară în istoria Ligii nului regulat, care va începe la pe săptămână în aceste loca-
5/40 14, 15, 32, 38, 17, 4
victorii consecutive, din care și Lucic, cu câte 15 puncte în- Naţionale, echipele au fost îm- inele săptămânii. /P.9 JB – G.N. lităţi.
Super Noroc 640883
Joker 35, 34, 43, 20, 24, + 20
Noroc Plus 019467

Pasztor – candidatul Religia, la alege-


rea elevului
Ultimele ştiri pe
telefonul mobil
Conectări
Procentul locuinţelor conectate
UDMR la şefia CJ Bihor BUCUREŞTI/ORADEA. Conform
unui proiect de lege, elevii de
Instalează-ţi aplicatia QR Code
and Barcode Reader sau QR Droid,
în funcţie de sistemul de operare.
la internet. Fostul secretar de stat este vicepreședinte al admi- la clasa a VIII-a (peste 14 ani) ar Ţine telefonul în
dreptul imaginii
nistraţiei judeţene. urma să decidă singuri dacă vor
în Ministerul Mediului Decizia UDMR a fost luată sau nu oră de religie. Paragraful
codificate pentru
a dezvălui infor-
preia ştafeta de la Kiss, vineri, de către Consiliul re- în care se arată că „înscrierea maţiile care se
care nu mai candidează prezentanţilor unionali din elevului pentru a frecventa ore- ascund în spatele
acestora.
deloc la Consiliul judeţ, iind prezente circa 300 le de religie se face prin cerere
de persoane. Chiar Kiss l-a Pasztor Sandor scrisă a elevului care a împlinit
Judeţean. propus pe Pasztor candidat,
FOTO: JB
14 ani, respectiv a părintelui
ORADEA. Pasztor Sandor este acesta iind votat în cvasi- „Și la noi, la UDMR, este un sau a tutorelui legal instituit
candidatul UDMR pentru șe- unanimitate de către udeme- schimb de generaţii. Astfel, pentru elevul care nu a împli-
ia Consiliului Judeţean Bi- riști. sunt posibilităţi de a i o echi- nit acea vârstă”, va rămâne la
hor. Fost secretar de stat în Și în urmă cu patru ani, pă mai tânără și mai mobilă fel. Ar urma introdus un nou
Grafica: J.b. Sursa: Eurostat
Ministerul Mediului, acum tot Pasztor a fost candidatul la Consiliul Judeţean. Sper paragraf în care se speciică că
director tehnic la ABA Crișuri, UDMR pentru șeia CJ Bihor, să o luăm pe o cale modernă, „în cazul elevului care nu frec-
Pasztor va i capul de listă al dar ulterior, în Executivul ju- deoarece avem nevoie să por- ventează orele de religie sau al
16032 UDMR, în condiţiile în care deţean a intrat același vete- nim judeţul vertiginos într-o celui căruia din motive obiec-
actualul șef al UDMR Bihor, ran Kiss Alexandru. Atunci, direcţie clară”, ne-a declarat tive nu i s-au asigurat condiţii
Kiss Alexandru nu va candida Pasztor a avut un scor peste Pasztor. Candidatul UDMR pentru frecventarea orelor la
deloc pentru CJ Bihor. Kiss e cel al partidului, având câ- pentru Primăria Oradea este această disciplină, situaţia șco-
fost președinte al CJ Bihor în teva mii de voturi peste lista viceprimarul Huszar Istvan. lară a acestuia se va încheia fără
771222 673013 2004 – 2008 și actualmente UDMR. JB – C.C. disciplina Religie”. /P.4JB – A.G.
RECLAME
LUNI, 15 FEBRUARIE 2016

2 Panoramic
Număr-record de victime
KABUL. Un număr-record de Nicholas Haysom, șeful misi-
victime printre locuitorii din unii ONU de oferire a asisten-
Afganistan a fost înregistrat ţei în Afganistan.
în 2015, pentru al șaptelea Din cauza intensiicării lup-
an consecutiv, pe fondul vi- telor între forţele guverna-
olenţelor generate de războ- mentale susţinute de trupele
iul civil din ţară, a anunţat, occidentale și insurgenţi, tot
duminică, ONU, în contextul mai mulţi civili sunt prinși în
retragerii majorităţii trupelor aceste confruntări, potrivit
internaţionale din ţară, potri- anchetatorilor ONU.
vit Reuters. Cel puţin 3.545 Luptele ampliicate din ora-
de noncombatanţi au murit șul Kunduz din nordul ţării,
și alţi 7.457 au fost răniţi în care a fost preluat de talibani
violenţele din cursul anului în septembrie, precum și un
trecut, care s-au intensiicat val de atacuri sinucigașe cu
cu 4% faţă de anul 2014, a bombă din capitala Kabul, în
precizat ONU în raportul anu- care au murit și au fost răniţi
al privind victimele în rândul sute de oameni anul trecut,
civililor. au dus la creșterea numărului
„Rănirea locuitorilor este de victime în rândul civililor
Rezultatul confruntărilor armate FOTO:FAN total inacceptabilă”, a acuzat afgani. SURSA:MEDIAFAX

Au solicitat azil în România


BUCUREŞTI. 96 de oameni au
solicitat protecţia statului ro-
mân de la începutul acestui
nale de Cazare și Proceduri
pentru Solicitanţii de Azil. În
România există șase astfel de
Marea Neagră, crucială
pentru securitate
an, principalele state de pro- unităţi, în București, Timișoa-
venienţă iind Pakistan, Siria ra, Giurgiu, Rădăuţi, Galaţi și
și Irak, anunţă Inspectoratul Maramureș.
General pentru Imigrări. Poli- “Poliţiștii examinează ie-
ţiștii Inspectoratului General care cerere, luând în conside-
pentru Imigrări au înregistrat, rare documentele din dosar, Iohannis a salut decizia vedere strategic, iar compe- de-a 52-a Conferinţă de Secu- de pe lancul estic, din 4 no-
de la începutul anului și până datele declarate de solicitant tenţa și expertiza noastră pot ritate de la München. iembrie, prezidat de Klaus
în prezent, un număr de 96 de în cadrul interviului corobo-
SUA de a spori de patru contribui substanţial la solu- De asemenea, Iohannis a Iohannis și președintele Polo-
cereri de azil. Principalele sta- rate cu informaţiile din ţara ori bugetul destinat Ini- ţionarea problemelor care al- mai spus că România rămâ- niei, Andrzej Duda.
te de provenienţă sunt Pakis- de origine, în vederea acordă- ţiativei de Reasigurare cătuiesc arcul de instabilitate ne un pilon al democraţiei „Atât procesul de redacta-
tan, Siria și Irak, iar solicitan- rii unei forme de protecţie sau Europeană. din zona Mării și al stabilităţii în regiune și re a Strategiei Globale a UE,
ţii sunt majoritatea bărbaţi, respingere a cererii”, mai ara- Negre”, a spus că „vom continua să im cât și pregătirea în vederea
cu vârste între 18 și 34 de ani, tă reprezentanţii Inspectora- BUCUREŞTI. Zona Mării Negre președintele în o sursă de securitate la Summit-ului NATO din Polo-
se arată într-un comunicat de tului General pentru Imigrări. se dovedește a i crucială atât cadrul pane- frontiera de est a NATO și nia trebuie să asigure un rol
presă. Cererile de acordare a În prezent, în România pentru securitatea regională, lului cu tema a UE”. important atât pentru lancul
unei forme de protecţie sunt sunt înregistraţi 2.600 de cât și pentru întreaga securi- „Între reasi- Președintele a amintit estic cât și pentru cel sudic,
analizate și procesate de că- beneiciari ai unei forme tate euroatlantică, în actualul gurare și rean- de creșterea bugetului angajamentul de a consolida
tre oiţeri special desemnaţi de protecţie internaţională. context geopolitic, a susţinut gajare? Viito- pentru apărare și de re- capacitatea de rezistenţă a
din cadrul Centrelor Regio- SURSA:MEDIAFAX președintele Klaus Iohannis, rul NATO”, cu uniunea la nivel înalt societăţilor noastre, o viziune
în alocuţiunea sa la Confe- prilejul partici- a liderilor statelor cuprinzătoare și acţiuni care
rinţa de securitate de la Mün- pării la cea NATO să asigure continuitatea efor-
chen. turilor deja
î nt r e -
Pilon al democraţiei prinse în
„În lumina recentelor eve- zona Mă-
nimente și având în vedere rii Negre,
contextul geopolitic, zona de ase-
Mării Negre se dovedește a menea foarte
i crucială atât pentru securi- relevante din per-
tatea regională, cât și pentru spectiva securităţii
întreaga securitate euroatlan- energetice”, a spus
tică. Nu ne putem permite să Iohannis în discursul
Imigranţi FOTO:FAN gândim limitat din punct de Klaus Iohannis FOTO:FAN său. SURSA:MEDIAFAX

Bombardamente împotriva rebelilor sirieni Alianţă pentru alegerile


DAMASC. Forţele turce au lan-
sat bombardamente împotri-
tanţii kurzi sirieni, cu ajutorul
raidurilor efectuate de Rusia,
la televiziunea publică TRT
Harber. Un oicial al kurzilor a
locale din Iunie
va grupării rebele a kurzilor au preluat controlul asupra declarat că baza militară Me- BUCUREŞTI. Partidul Naţional prezentând aceste cecuri în
sirieni (YPG) în nordul Siriei, unei baze militare aeriene, nagh a fost capturată de gru- Liberal și partidul condus de alb, la urne, vor intra în Parla-
iar premierul turc, Ahmet din orașul Azaz, în apropiere pul Jaysh al-Thuwwar, aliat Mircea Geoană, PSRO, vor ment, cred că se înșeală și vor
Davutoglu, a solicitat re- de frontiera cu Turcia. mișcării kurde, și nu de YPG, încheia un protocol pentru vedea la momentul potrivit
tragerea grupului din zonă, „Atacul de azi (sâmbătă) a ambele grupări aparţinând alegerile locale din iunie, care cât valorează aceste bucăţi de
ceea ce intensiică tensiunile avut loc în virtutea angaja- alianţei Forţele Democratice ar putea i extins și pentru hârtie’’, a declarat președinte-
între statele membre NATO mentului de a lupta împotri- din Siria. Atacul Turciei asu- alegerile parlamentare, au le PNL București, Cătălin Pre-
în privinţa opoziţiei siriene, va forţelor care reprezentau pra YPG vine și în contextul declarat, pentru MEDIAFAX, doiu. Întrebat dacă cele două
relatează Reuters. Bombar- o ameninţare pentru orașul în care există neînţelegeri cu surse din rândul PNL. Proto- protocoale semnate nu izo-
damentele au fost lansate de Azaz și împrejurimile acestu- SUA în privinţa acestei gru- colul dintre PNL și PSRO va lează PNL, Cătălin Predoiu a
Turcia sâmbătă după ce mili- ia”, a declarat premierul turc pări. SURSA:MEDIAFAX Bombardamente FOTO:FAN i înscris pe oridinea de zi a replicat că PSD, ALDE și UNPR
comisiei de uniicare și a Bi- sunt din punctul de vedere al
roului Politic Naţional al PNL, PNL o ‘’adunătură (…) care nu

Acord ISTORIC între care vor avea loc luni, potrivit


unor surse liberale.
Totodată, duminică are loc
corespunde așteptărilor cetă-
ţenilor’’.
Liderii PSD și ALDE au sem-
Statele Unite şi Cuba o ședinţă a Comitetului Lide-
rilor PSRO - format din Biroul
nat, miercuri, un protocol de
colaborare în vederea alege-
WASHINGTON. Reprezentanţi mentul american de Stat într- Naţional de Conducere și li- rilor locale, președintele PSD,
din SUA și Cuba vor semna, un comunicat de presă. derii ilialelor judeţene. Liviu Dragnea, precizând că
marţea viitoare, un acord Statele Unite și-au exprimat Protocolul dintre PNL și vor există discuţii în vede-
privind restabilirea legături- intenţia de a restabili zboru- PSRO vine după ce PSD a în- rea unei candidaturi comune
lor aeriene directe între cele rile cu statul cubanez în luna cheiat înţelegeri cu partidul PSD-ALDE-UNPR la primăria
două state, după 53 de ani de decembrie a anului trecut, cu condus de Gabriel Oprea, Capitalei. Dragnea a explicat
la întreruperea acestor servi- ocazia reluării relaţiilor diplo- UNPR, și cel condus de Călin că, în conformitate cu acest
cii, a indicat Departamentul matice între cele două state. Popescu Tăriceanu și Daniel protocol, ALDE și PSD pot
american de Stat, potrivit pu- Turismul rămâne însă in- Constantin, ALDE. face alianţe în teritoriu doar
blicaţiei Le Figaro. terzis din cauza embargoului Prim-vicepreședintele PNL împreună, PNL, MP sau alte
„Chiar și dacă legislaţia comercial impus Cubei de Cătălin Predoiu a criticat pro- partide iind nefrecventabile.
americană interzice deplasa- către SUA din 1960, după ve- Au semnat acordul FOTO:FAN tocoalele încheiat de PSD cu Cele două partide vor stabili
rea în Cuba pentru activităţi nirea la putere a lui Fidel Cas- UNPR și ALDE, numindu-le după locale condiţiile pentru
turistice, acest aranjament va tro. Zborurile dintre cele două Departamentului american tări legăturile dintre locuitorii „cecuri în alb”. o alianţă electorală la alege-
facilita deplasările autoriza- state urmează a i reluate în de Stat, acest acord „va mări celor două state”. ‘’(...) Dacă membrii UNPR rile parlamentare din anul
te”, a indicat, vineri, Departa- cursul acestui an. Potrivit opţiunile de călătorie și va în- SURSA:MEDIAFAX și ALDE își imaginează că 2016. SURSA:MEDIAFAX

Jurnal bihorean TELEFOANE – ADMINISTRA|IA: 0259/410.115–Secretariat (int. 8508) REDACTOR-ŞEF: Camelia Bu§u (int. 8118), Responsabil de num[r: Crina Dobocan
este auditat de CONTABILITATE: 0259/406.358 (int. 8146, 8151, 8148, 8145), REDACTORI: Simona Albinaru (int. 8136) Teodor Biri§ (int. 8101), Dan Birta (int. 8117), Veronica Bursa§iu (int. 8117), C[lin Corpa§ (int.
Biroul Român de
Audit al Tirajelor. RECLAMAŢII MICA PUBLICITATE: tel. 0359/409.541; e-mail: mica_oradea@russ- 8135), Crina Dobocan, Alexandru Guiaş (int. 8169), Gavril Nu\iu (int. 8501), Otilia ±andor (int. 8126), Cristina Ghilea (int. 8104) Difuzare 0259/418933
media.ro. ±ef departament difuzare–abonamente:
Cotidian editat de SC REPORTERI: Alexandra Lăzureanu (int. 8156), Adela Paşc (int. 8201), Mihaela Micu (int. 8505).
Russmedia Press SRL Oradea, MARKETING: 0259/410.115 (int. 8508), e-mail: andrada.buhas@russmedia.ro Carmen Csordas
RECLAM{: 0259/410.115 (int. 8142, 8144, 8509, 8510); Şef departament reclam[: TELEFOANE: tel. 0259.410.115 (centrala), int. 8508, fax: 0259.436.639, +0259.406.358 (contabilitate); e-mail: redactia@russmedia.ro; SC
Bdul Dacia nr. 34, CP 262,
OP 1. Nr. ISSN: 1222-5940 Dana F[rcu\a (int. 8508), 0720-400.401, e-mail: dana.farcuta@russmedia.ro Russmedia Press Srl foloseşte serviciile informaţionale furnizate de Agenţiile de presă Mediafax şi Agerpres.
LUNI, 15 FEBRUARIE 2016

Actualitate 3

Impozite mărite de douăzeci de ori! însă, ca nu cumva scăderea


Spaţiile deţinute de
cotei de la 1% să scadă prea
Încasările să
persoane fizice, dar cu mult veniturile Primăriei și să nu
destinaţie economică, afecteze construcţia bugeta- vină sub
tind să-i ruineze pe ră întocmită pentru 2016. An
aceştia, prin grija Codu- în care Primăria are o foame cele de anul
lui Fiscal şi a Primăriei.
majoră de bani, după toate trecut.
proiectele implementate în SORIN IACOB
ORADEA. Tot mai mulţi oră- oraș, ce au necesitat coinan-
deni sunt revoltaţi de nivelul ţări grase de la bugetul local. Oradea ar opta pentru scăde-
impozitelor pe care le au de „Dacă facem o modiicare, rea procentului de impozitare
plătit în acest an către Primă- trebuie avut grijă ca încasări- pentru spaţiile destinate acti-
rie. Cei ce au spaţii în care se le să nu vină sub cele de anul vităţii economice de la 1% la
desfășoară activităţi econo- trecut”, atenţionează Iacob. 0,2%, cât este la Cluj-Napoca;
mice s-au trezit cu un impozit Pare imposibil ca bugetul lo- - atunci riscul Primăriei de a
de douăzeci de ori mai mare. cal să aibă venituri mai mici încasa sume mai mici în 2016
Adică cu 2.000%! Directorul din impozitele pe spaţii, câtă decât în 2015 pentru aceste
economic adjunct al Primări- vreme Codul Fiscal a venit cu spaţii cu destinaţie economi-
ei, Sorin Iacob, este la curent Unii orădeni sunt şocaţi de impunerile fiscale pe proprietate, din acest an FOTO: JB prevederi ce măresc aceas- că este direct proporţional cu
cu această situaţie și transmi- tă iscalitate, însă directorul riscul ca rapoartele evalutato-
te că se analizează posibili- mică acolo, precum și cei care zidenţială” sau „destinaţie rilor. De aceea, prin compa- economic adjunct se teme rilor autorizaţi să reevalueze
tatea scăderii procentului de au închiriat spaţiul respec- mixtă”, acolo unde se poate raţie, Primăria Cluj-Napoca a ca nu cumva reevalurările imobilele în cauză la sub ju-
impozitare. Nu se știe, însă, tiv unei irmei/PFA pentru distinge cât din spaţiu este fo- preferat să stabilească o cotă imobilelor să aducă valori de mătate din valorile imobilelor
când, cum și cu cât, deoarece ca acea persoană juridică să losit pentru locuit și cât pen- de 0,2% impozit din valoarea impozitare mult mai mici de- prevăzute azi în grila Primări-
grija pentru încasările Primă- desfășoare activitate econo- tru activitate economică. Edi- reevaluată de expert, Timi- cât cele prevăzute azi în grila ei;
riei este mare, în aparatul ad- mică în acel spaţiu. „Le-am și lii orașului transmit, practic, șoara și Arad 0,6%. Sibiul și Primăriei și, implicit, rapor- - dacă, în schimb, Primă-
ministrativ local. spus chiriașilor mei că renunţ că oamenii au o portiţă, deoa- Constanţa au ales să pună 1%, tând procentual, un impozit ria Oradea ar decide să scadă
Este vorba despre impozi- să mai dau spaţiul în chirie, rece Codul Fiscal introduce o la fel ca Primăria Oradea, ne-a mai mic decât cel aplicat ra- impoziul de la 1% la 0,6%,
tarea diferenţiată a spaţiilor decât să plătesc asemenea altă prevedere, potrivit căre- transmis directorul economic portarea la valoarea din grila precum Timișoara și Arad,
ce aparţin persoanelor izice. impozite uriașe la Primărie”, ia, pentru imobilele reevalua- adjunct al Primăriei, Sorin Ia- Primăriei. „Din 30 de raporte atunci în 2016, PMO ar ieși pe
Dacă până acum, o persoană ne-a declarat orădeanul C.H., te de experţi evaluatori auto- cob. de evaluare pe care le-am vă- pagubă cu aceste spaţii doar
izică plătea pentru spaţiul pe proprietarul unui asemenea rizaţi, impozitul pe spaţiul cu zut, în patru – cinci cazuri se dacă evaluările experţilor au-
care îl deţine 0,1% din valoa- spaţiu pe strada Cuza Vodă. destinaţie nerezidenţială sau Se răzgândeşte Primăria? plătește mai puţin decât anul torizaţi ar scoate imobilele la
rea de impozitare existentă mixtă poate varia de la 0,2% De altfel, Iacob recunoaște trecut”, susţine Iacob, încer- valori de șapte ori mai mici
în grija Primăriei, indiferent La Oradea 1%, la Cluj 0,2% la 1,3% din valoarea arătat în că mulţi orădeni se regăsesc când să-și argumenteze pozi- decât valorile din grila Primă-
de destinaţia spaţiului, acum Codul Fiscal a introdus aceas- raportul de evaluare al evalu- acum într-o situaţie total ne- ţia prin valorile mici la care au riei;
s-a întors foaia. Dacă spaţiul tă impozitare diferenţiată a atorului autorizat (lista aces- plăcută, cu impozite crescute fost reevaluate unele spaţii de - în situaţia de azi, cu un
pe care îl deţine persoana izi- spaţiilor deţinute de persoa- tora, pe judeţe, se găsește pe cu mii de lei, datorate Primă- către experţii evalutori, mer- impozit de 1% pe spaţiile cu
că este folosit de o irmă sau nele izice, în funcţie de des- site-ul ANEVAR: nou.anevar. riei pentru aceleași spaţii pe gându-se doar pe principiul activitate economică raportat
PFA pentru o activitate eco- tinaţia dată acestora. Un Cod ro). care le deţineau și anii trecuţi. costului. la valoarea ixată de un raport
nomică, proprietarul persoa- Fiscal pus la cale anul trecut Aici intră Primăria Oradea Sorin Iacob anunţă, însă, în al unui evaluator autorizat,
nă izică trebuie să plătească de Guvernul Ponta, negociat în joc: la stabilizarea procen- premieră pentru JB și Bihon O simulare relevantă dacă valoarea din raport core-
pentru acel spaţiu nu 0,1%, și asumat de către toate parti- tului din marja oferită de Co- că Primăria ar putea scădea Totuși, grija lui Iacob pentru punde cu cea din grila Primă-
ca până acum, ci 2% valoarea dele și pus în aplicare, iată, de dul Fiscal, între 0,2% și 1,3%. procentul de 1% stabilit pen- încasări este de natură să ri- riei, impozitul crește de zece
de impozitare a spaţiului, ce către Guvernul Cioloș. Iar cota stabilită de Primăria tru spaţiile destinate activi- dice semne de întrebare, dacă ori, adică cu 1.000% faţă de
igurează în grila de impo- Astfel, avem un impozit de Oradea pentru 2016 și apro- tăţilor economice, raportat la apelăm la o analogie logică 2015; Dacă, în schimb, propri-
zitare a Primăriei! De aici și 0,1% din valoarea stabilită în bată de Consiliul Local a mers valoarea imobilului din eva- privind evaluarea riscurilor etarul nu își face reevaluarea,
impozitul crescut de 20 de grila Primăriei pentru spaţi- spre plafonul maximal. Adică luarea expertului autoritat. pentru municipalitate: ce l-ar costa câteva sute bune
ori, care le provoacă palpitaţii ilor „cu destinaţie rezidenţi- ix 1% din valoarea spaţiului, „Da, sunt sume mari. Însă am - dacă anul trecut toţi pro- de lei, impozitul i se măreș-
multor orădeni, în aceste zile. ală” - adică pentru locuit. Și evaluată de expertul evalua- înţeles că se analizează o po- prietarii de imobile persoane te de 20 de ori, cu 2.000%,
Sunt atinși, în general, cei avem impozit de 2% raportat tor autorizat. Ceea ce, iarăși, sibilă modiicare. S-ar putea izice plăteau 0,1% din valoa- raportat la valoarea din grila
care și-au făcut o irmă/PFA la valoarea spaţiului din ace- se traduce iarăși cu o majora- să intervină o modiicare”, rea de impozitare stabilită Primăriei.
în propriul apartament sau eași grilă municipală, pentru re consistentă a impozitului, declară Iacob pentru JB și Bi- de grila Primăriei, în situaţia CĂLIN CORPAŞ
casă ce are activitate econo- spaţiile „cu destinaţie nere- în marea majoritate a cazu- hon.ro. Același Iacob se teme, improbabilă în care Primăria calin.corpas@russmedia.ro

Încasări mai ALDE+ PSD,


ARTICOL PUBLICITAR

mari la Primărie
ORADEA. Potrivit evidenţelor
iscale ale Direcţiei Economi-
nu şi în Bihor
ORADEA. „ALDE nu este în situa-
ţia în care se predă PSD”, susţine
Serbările Zăpezii” de la Vârtop
Anul acesta, „Serbările Zăpe- de vârstă. (sub 14 ani, între 14-18 ani
ce din Primăria Municipiului Varujan Vosganian, precizând, zii” de la Vârtop au loc în perioa- şi +18 ani)
Oradea, în intervalul 1 ianuarie totuși, că se are în vedere o ali- da 19-21 februarie. Distracţie, va fi Nu vor lipsi concursuri distracti-
– 31 ianuarie 2016, și-au achitat anţă politică pentru alegerile cuvântul de ordine şi a celei de-a ve pentru turişti organizate la baza
taxele și impozitele la bugetul parlamentare. Deocamdată, IV-a ediţii a manifestării. Vor fi pârtiei, concursuri spontane realiza-
local un număr de 21.036 per- ALDE și PSD colaborează „aco- acordate, dincolo de premiile te de parteneri şi sponsori, evident
pentru performanţele sportive şi toate premiate.
soane izice și 2.306 persoane lo unde maximizăm rezultate- Noutăţi faţă de anii trecuţi
premii pentru turişti.
juridice. Cuantumul sumelor le”. Nu este cazul la Bihor, unde Evenimentul ajuns la cea de a Ca şi noutate la această ediţie au
încasate aferente impozitelor și ALDE și PSD se înţeleg ca șoare- patra ediţie a făcut din destinaţia fost invitaţi şi au confirmat prezen-
taxelor locale este de 6.367.242 cele și pisica. Filiala ALDE Bihor turistică Vârtop un loc de întânire ţa producători tradiţionali. Turiştii
lei. Anul trecut, în același inter- are obiectiv ixat de conducerea al iubitorilor sporturilor de iarnă. se vor putea bucura de produse
val de timp 1 ianuarie – 31 ianu- centrală un scor electoral de 11% An de an numărul participanţilor alimentare tradiţionale: şuncă afu-
a crescut considerabil, depăşind mată, conserve de ciuperci, mură-
arie 2015, și-au achitat taxele și în alegerile locale. Secretarul ge- turi, dulceţuri şi brânzeturi, dar şi de
5000 de persoane în 2015, anul
impozitele locale un număr de neral ALDE Bihor, Octavian Bara acesta organizatorii mizează pe du- produse meşteşugăreşti făcute ma-
19.799 persoane izice, respec- își propune 10 – 12 primari, în blarea numărului de turişti. nual. Tot în apropierea pârtiei vor fi
tiv 1.937 de persoane juridice, timp ce președintele ilialei, Tra- Anual prin includerea de noi amenajate puncte de vânzare mân-
cuantumul încasărilor iind în ian Bodea este mai prudent și își activităţi, implicarea CJ Bihor în care şi lichide într-un cadru civilizat.
valoare de 5.829.313 lei. Așadar, dorește „șase-șapte primari”. În organizarea evenimentului şi atra- Anul acesta sunt prevăzute şi
gerea sectorului privat, calitatea a standuri cu echipamente sportive
o creștere la încasări cu 462.071 orice caz, Vosganian a precizat şi maşini de teren. Turiştii vor putea
crescut. Dacă la primele ediţii teles-
de lei, faţă de aceeași perioadă că obiectivul se leagă de numă- caunul şi pârtia recent amenajate testa diferite articole sportive sau
a anului trecut. rul de voturi. JB – C.C. au fost punctele forte, participanţii chiar practica diferite activităţi pe
s-au bucurat în următorii ani de terenurile de joacă pentru copii. Iar
concursurile cu premii şi show-urile cei care au carnet vor putea să se
specifice de pe pârtia de schi, sau programeze pentru un test drive.
petrecerile oferite de către pensiu- Conceptul de Apres Ski Party
nile din Vârtop. este tot mai des utilizat în promo-
Distracţia va începe de vineri varea destinaţiilor turistice, fie ele
pe pârtia „Piatra Grăitoare” din naţionale sau internaţionale. Toc-
Vârtop. mai pentru aceasta pe parcursul ce-
După o primă ediţie, organizată lor trei zile DJ Chrom va mixa în stilul
sezonul trecut, Vârtop Freestyle In- propriu. Pentru prima data la o
MEDICINĂ TRADIŢIONALĂ CHINEZĂ:
vitational se întoarce şi în acest an ediţie a „Serbărilor Zăpezii” au fost
Acupunctură, masaj TUINA, terapie cu ventuze, moxibustie cu un set-up mai compact şi mai invitaţi să concerteze sâmbătă sea-
FIZIOTERAPIE : complex. ra, nume de top din lumea muzicală
- LASER MLS Un număr de 12 snowboarderi şi românească. Cabron, Feli şi mult în-
- ELECTROTERAPIE (toate tipurile) 3 schiori de elită din scena româ- drăgitul Smiley vor susţine un show
- TERAPIE UNDE DE SOC, TERAPIE MICROUNDE , etc nească de freestyle sunt invitaţi să de neuitat. După încheierea concer-
KINETOTERAPIE : participe la acest concurs. tului vor fi focuri de artificii şi cobo-
-APARAT UNICAT IN ROMANIA PRIMUS RS (Provenienta U.S.A) mente duce la stabilirea punctajului mă cu aterizare comună.
Se premiază: podium general la râre pe schiuri cu torţe. Petrecerile
TESTARI LA EFORT PENTRU SPORTIVI + EKG snowboard, cel mai bun schior şi cel final.
Traseul competiţiei special Figurile executate la fiecare ele- vor continua atât la baza pârtiei cât
ECHOGRAFIE: ABDOMINALA, TESUTURI MOI, TIROIDA, ETC mai bun copil. şi în cluburile din apropiere. Eveni-
TERAPIA GUNA : iniltraţii cu soluţii homeopate în puncte de acupunctură Formatul concursului este ur- amenajat pentru acest concurs ment vor face deliciul publicului
este format din: prin spectaculozitatea săriturilor şi mentul este organizat de Consiliul
- Pentru dureri osteomusculoarticulare , sciatica etc mătorul: Judeţean Bihor, Centrul Naţional
- Pentru obezitate, celulita, antirid Fiecare concurent are câte 3 evo- Rampă de sărituri, plat 7m. periculozitatea alunecărilor variate
Ţeavă dreaptă, lungime 6m. pe ţeavă şi pe fun-box. de Informare şi Promovare Turistică
luţii la fiecare element. Cel mai bun Bihor, Primăria Nucet, Agenţia de
Contract cu C.A.S. BIHOR ûi O.P.S.N.A.J. BUCURESTI Fun-Box drept, lungime 6m. Pentru duminică sunt prevăzute
trick contează.
0359 440 298 ûi 0722 257 152 Aceste elemente vor fi amplasa- concursuri de ski. Vor fi două grupe, Management al Destinaţiei Bihor şi
Suma celor mai bune puncte
medicasportlumiro@gmail.com te unul lângă celălalt pe o platfor- fete şi băieţi împărţite în 3 categorii Asociaţia Pro Turism Vârtop.
Oradea, str. Roman Ciorogariu nr. 23, ap. 3
obţinute la fiecare dintre cele 3 ele-
P
LUNI, 15 FEBRUARIE 2016

4 Actualitate

Zeci de orădeni s-au căutat de sănătate


Orădenii, în special per- ca în afară de control, să se nevenită după părerea mea. o asistenţă și îngrijire medica-
consulte cu asistentele cen- Mai ales iind și gratuită. Am lă la cele mai înalte standarde
soanele în vârstă au dat trului, în privinţa modalită- zis că e bine să facem acest în vederea ameliorării proble-
iama la CID din cadrul ţilor de îngrijire, punându-se control. Rezultatele au fost melor de sănătate, asigurarea
Caritas Catolica pentru astfel accent pe prevenţie și bune și mă bucur pentru confortului pacientului, pre-
a-şi verifica glicemia şi screening. asta”, a spus Maria, o pensio- cum și asigurarea sprijinului
Pacienţii au primit bileţele nară de 62 ani din Oradea. Din psiho-social și spiritual al
tensiunea. cu valorile măsurate, datele anul 1997, în cadrul Asociaţiei acestora. Asistaţii sunt vizitaţi
ORADEA. De „Ziua mondială putând i transmise cu ușu- Caritas Catolica din Oradea la cerere și conform indica-
a bolnavului” (11 februarie), rinţă medicului de familie. funcţionează Centrul de Îngri- ţiilor medicale. Aceste vizite
încă de dimineaţă s-au format „Dacă valorile măsurate nu jire la Domiciliu cu puncte de sunt efectuate zilnic sau după
cozi lungi la sediul Centrului s-au încadrat în limitele nor- În linişte şi răbdători, au stat să-şi măsoare tensiunea FOTO: CARITAS CATOLICA lucru în localităţile: Oradea, necesităţi, săptămânal, lunar
de Îngrijire la Domiciliu (CID) male, atunci am sfătuit paci- Marghita, Tășnad, Valea lui sau după nevoile pacienţilor.
din cadrul organizaţiei Caritas enţii să se adreseze medicului coordonator CID. În interva- centrului nu au refuzat pe ni- Mihai, Aleșd, Salonta, Săcueni Cei care doresc mai multe de-
Catolica din Oradea, unde s-a de familie și să-și facă anali- lul de timp, făcut public s-au meni, si au continuat măsură- și Oșorhei. Ca o alternativă a talii despre serviciile și acti-
organizat o acţiune de măsu- zele necesare. Pe lângă aces- prezentat 37 de persoane,în rile chiar peste program. spitalizării prelungite și ca o vitatea CID din cadrul Caritas
rare gratuită a glicemiei și a tea, am informat persoanele majoritate vârstnice, pentru „Am alat de această acţi- soluţie pentru cazurile în care Catolica din Oradea le pot ala
tensiunii arteriale. Conform vârstnice asupra posibilităţi- a li se efectua măsurările de une din ziar, și am dorit să pacienţii nu pot sau nu vreau la telefonic (0259/470-013 ori
organizatorilor, evenimentul lor de îngrijire la domiciliu, control. Și, chiar dacă pe tot venim cu soţul meu ca să ne să părăsească mediul familial 0771/788-730), sau la sediul
s-a dovedit a i o bună ocazie sau la instituţiile specializa- parcursul zilei s-au mai pre- veriicăm tensiunea și glice- al propriului domiciliu, echipa instituţiei (Oradea, str. Spar-
pentru persoanele vârstnice, te”, a declarat Andrea Toth, zentat întârziaţi, asistentele mia. Este o acţiune foarte bi- Caritas și-a propus să realizeze tacus, nr.31/A). JB – A.G.

Vor să decidă singuri dacă vor sau nu oră de religie 200 de pietoni amendaţi
BUCUREŞTI/ORADEA. Potrivit care au împlinit 14 ani ar tre- BIHOR. Joi, 11 februarie, poli- dării dreptului de a conduce
unui proiect de lege, elevii de bui să poată decide singuri ţiștii Serviciului Rutier și de autovehicule pe drumurile
la clasa a VIII-a în sus (peste dacă vor sau nu să participe la Ordine Publică din cadrul publice, au fost reţinute două
14 ani) ar putea decide singuri orele de religie. O altă nemul- Inspectoratului de Poliţie certiicate de înmatriculare,
dacă vor sau nu oră de religie. ţumire care a făcut ca CNE să Judeţean Bihor au acţionat au fost constatate trei infrac-
În proiect se arată că paragra- ia poziţie e dată și de un exem- pe șoselele bihorene, pentru ţiuni și șapte tamponări.
ful despre „înscrierea elevului plu dintr-un manual de religie prevenirea evenimentelor Nici pietonii nu au scăpat,
pentru a frecventa orele de re- se arată că „,muzica modernă rutiere, precum și pentru În consecinţă, 230 de pietoni
ligie se face prin cerere scrisă îi învaţă pe tineri numai rele, depistarea, identiicarea și au fost sancţionaţi pentru
a elevului care a împlinit 14 cum ar i sexul”. „Capacitarea tragerea la răspundere a ce- traversări neregulamentare,
ani, respectiv a părintelui sau elevului și prin dreptul de a se lor care încalcă prevederile 23 de sancţiuni au fost apli-
a tutorelui legal instituit pen- Vor ca decizia privind ora de religie să fie în mâinile lor FOTO: BIHON înscrie după propriile convin- legale sau comit infracţiuni cate pentru nerespectarea
tru elevul care nu a împlinit geri la ora de religie, așa cum la regimul circulaţiei pe dru- prevederilor legale privind
acea vârstă”, va rămâne la fel. la această disciplină, situaţia care au implinit 18 ani pot să prevede Codul Civil și mai murile publice. portul centurii de siguranţă,
Se mai dorește introduce- școlară a acestuia se va în- aleagă dacă frecventează sau ales o educaţie normată nu pe Ca urmare a abaterilor con- cinci sancţiuni au fost apli-
rea unui paragraf în care să cheia fără disciplina Religie”. nu orele de religie, iar pentru discipline, ci pe abilităţi. Ne statate în traic în ultimele cate pentru punerea în cir-
se arate clar că „în cazul ele- Iniţioatorii proiectului spun minori decid părinţii sau tu- întrebăm în schimb câte ge- 24 de ore, au fost aplicate culaţie a unor autovehicule
vului care nu frecventează că au la bază Codul Civil, ar- torii legali. neraţii de elevi vor mai i sa- 324 de sancţiuni contraven- cu defecţiuni tehnice, iar 66
orele de religie sau al celui ticolul 491, punctul II, unde Propunerea legislativă sur- criicate pentru ca sistemul să ţionale, cu amenzi în valoare de sancţiuni au fost aplicate
căruia din motive obiective se stipulează că „tinerii de 14 vine și ca urmare a poziţiei accepte schimbarea în acest de 55.915 lei. Totodată, patru pentru alte abateri de la regi-
nu i s-au asigurat condiţii ani își aleg singuri religia”. În Consiliului National al Elevi- sens” a declarat Horia Oniţa, permise de conducere au fost mul circulaţiei rutiere.
pentru frecventarea orelor momentul de faţă doar elevii lor (CNE) care crede că elevii președintele CNE. JB – A.G. reţinute în vederea suspen- JB – A.G.

Pasibil de puşcă- Bătăuş condam- ANUNŢ


rie pentru furt nat la închisoare S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. își anunţă consumatorii că în vederea facturării
consumurilor de apă rece pentru luna februarie 2016, citirea contoarelor de branșament se
HIDIŞELUL DE SUS. Poliţiștii Sec- ROŞIA. Poliţiștii de la Secţia
ţiei nr.5 de Poliţie Rurală Ora- nr.2 de Poliţie Rurală Beiuș va face între orele 800 și 1600, după următorul program:
dea au depistat în traic, pe împreună cu cei ai Postului
raza comunei bihorene Hidi- de Poliţie Roșia din cadrul DATĂ CITIRI
șelul de Sus, un bărbat de 28 Inspectoratului de Poliţie Ju- Particulari Oradea: Nicolae Jiga de la nr. 3 la nr. 42, Teatrului, Postăvarului, George Cosbuc,
de ani, din Sântelec, în timp ce deţean Bihor au identiicat și Pârâului, Apateului de la nr. 20 la nr. 140, Nojoridului de la nr. 17 la nr. 21, Kiev, Meiului,
transporta cu o căruţă un me- reţinut joi, 11 februarie, la ora Vavilov, Zorelelor, Grădina cu Fragi, Piersicilor de la nr. 1 la nr. 29/C, Cireșilor nr. 29/A, Sofiei
tru cub de material lemnos, 19:30, un bărbat de 46 de ani, de la nr. 11 la nr. 58, Făcliei de la nr. 22/I la nr. 45/G, Camil Petrescu, Graurilor, Rimler Károly,
de esenţă salcâm. În urma ve- din Roșia, pe numele căruia Olarilor, Sibiului, Petru Ţuţea, Fluturilor, Turzii, Câmpului, Recoltei, Americii, Prepeliţei,
riicărilor efectuate, poliţiștii Judecătoria Beiuș a emis un Luni Spicului, Vasile Alecsandri de la nr. 1 la nr. 11, Cloșca de la nr. 1 la nr. 47, Iuliu Maniu de la
îl bănuiesc pe cel în cauză că
ar i tăiat ilegal și ar i sustras
Pe hârtie una, în mandat de executare a unei
pedepse privative de liber- 15.02.2016
nr. 44 la nr. 80, Meșteșugarilor de la nr. 1 la nr. 54, Arany János, Ion Luca Caragiale, Coriolan
Hora de la nr. 81 la nr. 183, Ion Andreescu, Steluţei, Alexandru Vlahuţă de la nr. 50 la nr. 89,
25 de arbori de esenţă salcâm, realitate alta tate, iind condamnat la 1 an Ion Ghica, Erou Marius Cosma, Piaţa Episcop Ignatie Darabant, Czárán Gyula, Bethlen Gábor,
dintr-o pădure situată pe raza TILEAGD. Joi, 11 februarie, la închisoare, pentru comiterea Radu Enescu, Calea Sântandreiului, Constantin Mille, George Washington, Belșugului
localitaţii Sântelec. Materialul ora 16:40, pe drumul jude- infracţiunii de lovire și alte SÎNMARTIN: Octavian Paler, Narciselor, Iosif Vulcan, Ion Minulescu, Petru Maior, Ciprian
lemnos a fost coniscat și pre- ţean 108, în localitatea bi- violenţe. Cel în cauză a fost Porumbescu, Tineretului, Ioan Corneli, Avram Iancu
dat în custodie Ocolului Silvic horeană Tileagd, poliţiștii încarcerat în Penitenciarul HAIEU: de la nr. 302 la nr. 449
Codrii Beiușului. În cauză a Secţiei nr.7 de Poliţie Rurală Oradea, pentru executarea Particulari ORADEA: Nicolae Jiga de la nr. 43 la nr. 76, Lămâiţei, Eroul Necunoscut, Păcii,
fost întocmit dosar penal, iar Tileagd au depistat în traic pedepsei la care a fost con- Spartacus, Crizantemelor, Nojoridului de la nr. 23 la nr. 90, Ialomiţei, Tăbăcarilor, Izvorului
cercetările sunt continuate de un bărbat de 36 de ani, din damnat. JB – A.G. de la nr. 1 la nr. 7, Vântului, Piersicilor de la nr. 30 la nr. 111, Meteorilor, Murelor, Sofiei de
poliţiștii Postului de Poliţie comuna Tileagd, reprezen- la nr. 1 la nr. 10, Vulturilor, Cantonului, Licuricilor, Cernăuţilor, Făcliei de la nr. 32/1/B la nr.
Hidișelul de Sus din cadrul In- tant al unei societăţi comer- 85, Andrei Mureșanu, Petru Rareș, Odesei, Bega, Pandurilor, Scânteia, Ion Mincu, Arabilor,
spectoratului de Poliţie Jude- ciale din comuna Tileagd, în Delfinului, Margaretei, Alexandru Donici, Voltaire, Vasile Alecsandri de la nr. 13 la nr. 23,
Marţi
ţean Bihor. timp ce conducea un autoca- Crinului, Cloșca de la nr. 48 la nr. 67, Golfului, Zlatnei, Samuil Micu Klein, Meșteșugarilor de
JB – A.G. 16.02.2016
mion cu care transporta 24,5
la nr. 51 la nr. 116, Bulevardul Decebal de la nr. 28 la nr. 110, Arţarilor de la nr. 40 la nr. 65/A,
Salcâmilor, Micșunelelor, Gavril Muzicescu, Nicolaus Olahus de la nr. 1 la nr. 67, Haţegului
metri cubi de lemn rotund,
de la nr. 42 la nr. 107, Piaţa Episcop Valeriu Frenţiu, Aurel Vlaicu, Salciei, Pelinului
Coliziune cu un specia fag.
În urma veriicărilor efec-
SÎNMARTIN: Ion Creangă, Mihail Sadoveanu, Marin Sorescu, Gheorghe Șincai, Constantin
cap de pod tuate de poliţiști, s-a consta-
Brâncuși, George Topârceanu
HAIEU: de la nr. 450 la nr. 536
TINĂUD. Joi, 11 februarie, la ora
11:00, pe DN 1, în localitatea
tat că datele menţionate în
avizul secundar de însoţire
Fără permis pe un Particulari ORADEA: Stănișoarei, Rovine, General David Praporgescu
bihoreană Tinăud, un băr- a materialului lemnos nu moped fără acte Citiri SH ORADEA: SH 101, SH 103, SH 112, SH 114, SH 115, SH 118, SH 126, SH
128, SH 130, SH 136, SH 202, SH 218, SH 510, SH 612, SH 801, SH 807, SH 818, SH
bat de 26 de ani, din comuna corespundeau din punct de ŞUŞTUROGIU. Joi, 11 februarie, Miercuri 832, SH 836, SH 840, SH 842, SH 845, SH 863, SH 871, SH 878, SH 883, SH 913
Aușeu, în timp ce conducea vedere al cantităţii cu mate- la ora 15:50, pe drumul co- 17.02.2016 CIHEI: de la nr. 37 la nr. 95
un autoturism, nu s-a asigu- rialul lemnis efectiv trans- munal 32, pe raza localităţii BĂILE 1 MAI: de la nr. 1 la nr. 20 și de la nr. 50 la nr. 56/M
rat la efectuarea unei mane- portat. Șușturogiu a fost depistat un
vre de depășire, în timp ce în Materialul lemnos, în va- minor localnic de 14 ani, în Particulari Oradea: Dunărea, Cometei
depășirea sa se ala un alt au- loare de aproximativ 6.400 timp ce conducea un moped Citiri SH ORADEA: SH 106, SH 111, SH 116, SH 117, SH 123, SH 125, SH 209,
SH 210, SH 215, SH 404, SH 407, SH 409, SH 411, SH 507, SH 521, SH 522, SH
toturism, condus de o femeie lei, a fost coniscat, iar socie- neînregistrat și fără a poseda Joi
523, SH 604, SH 606, SH 610, SH 826, SH 833, SH 839, SH 844, SH 868, SH 872,
de 34 de ani, din comuna Vadu tatea comercială a fost sanc- permis de conducere. În cau- 18.02.2016
SH 875, SH 887
Crișului, care, pentru a evita ţionată contravenţional cu ză a fost întocmit dosar penal, SÎNMARTIN: Staţii de Hidrofor
coliziunea, a ieșit în afara păr- amendă în valoare de 10.000 iar cercetările sunt continuate BĂILE 1 MAI: de la nr. 21 la nr. 50
ţii carosabile, în partea stângă, lei, conform prevederilor Le- de poliţiștii Secţiei nr.3 de Po-
Particulari Oradea: Sportului, Rozmarinului
intrând în coliziune cu un cap gii nr.171/2010. JB – A.G. liţie Rurală Biharia. JB – A.G.
Citiri SH ORADEA: SH 104, SH 105, SH 110, SH 113, SH 119, SH 120, SH 121, SH 124, SH
de pod. În urma accidentu- Vineri 127, SH 308, SH 316, SH 509, SH 511, SH 512, SH 513, SH 514, SH 611, SH 820, SH 831, SH
lui rutier, femeia de 34 de ani 19.02.2016 848, SH 849, SH 890, SH 910, SH 911
care conducea cel de-al doilea SÎNMARTIN: Agenţi economici
autoturism, a suferit leziuni BĂILE 1 MAI: Haieu, Barieră
pentru îngrijirea cărora a fost NU IART{!
transportată la spital. Poliţiș- Sistemul PYROSTOP poate fi cump[rat
sau doar închiriat. Paz[ zi §i noapte împotriva Aceste programări se pot vizualiza pe pagina noastră de internet la adresa www.apaoradea.ro. Rugăm
tii rutieri continuă cercetările
pentru stabilirea cu exactitate incendiilor §i efrac\iilor. Pentru detalii suna\i consumatorii care nu pot fi găsiţi la domiciliu în intervalul acesta orar, să ne contacteze la numerele de
a împrejurărilor și cauzelor
la numerele de telefon 41-34-40 sau 42-77-88. telefon 0259 – 436909 sau 0259 – 435505 în vederea reprogramării citirii contoarelor.
(341H381816)
producerii accidentului.
RECLAME RECLAME
LUNI, 15 FEBRUARIE 2016

Actualitate 5

Tarif de livrare a apei


pentru irigaţii, reglementat
Ministerul Agriculturii apei pentru irigaţii, prin in- tru irigaţii și se aprobă prin bunătăţiri Funciare (Agenţie)
termediul infrastructurii de ordin al ministrului”, se no- sau în administrarea societă-
a publicat de curând irigaţii din domeniul public tează în actul normativ. ţilor comerciale, institutelor
un proiect de act nor- și domeniul privat al statu- Agenţia Naţională de Îmbu- de cercetare și producţie agri-
mativ care modifică şi lui, alată în administrarea nătăţiri Funciare percepe ta- colă, unităţilor de învaţămant
completează prevede- Agenţiei. Costurile de trans- rife pentru serviciile de dese- superior, agricol și silvic și a
port includ cheltuielile cu care, prestate beneiciarilor la altor instituţii publice, situ-
rile normelor metodo- energia electrică și termică solicitarea acestora, până la ata pe teritoriul unei organi-
logice aprobate prin pentru pomparea apei.Tari- aplicarea abonamentului de zaţii de îmbunătăţiri funci-
HG1872/2005. ful de livrare a apei pentru irigaţii și desecare. Până la are (OIF). Pentru eliberarea
irigaţii nu cuprinde costurile aplicarea abonamentului de autorizaţiei de construcţie
BIHOR. Normele sunt modii- de exploatare, întreţinere și desecare, Agenţia va pune necesară realizarii sau reabi-
cate în sensul punerii în acord reparaţii, care se acoperă din în funcţiune staţiile de pom- litării infrastructurii de îmbu-
cu prevederile legislaţiei care abonamentul pentru irigaţii pare de desecare, pe baza de nătăţiri funciare, terenurile
Cu Ciprian Brisc FOTO: ARHIVA PERSONALĂ modiică Legea nr. 138/2004 a și/sau fonduri ale Agenţiei. comenzi ferme, semnate de cuprinse în amenajările de
îmbunătăţirilor funciare. Sumele încasate din tariful beneiciari, aceștia urmând să îmbunătăţiri funciare, care

„Orizont”, lansat în În cadrul actului normativ


sunt speciicate și reglemen-
tările privind tariul de livra-
de livrare a apei pentru iri-
gaţii și rămase neutilizate la
inele anului se reportează în
achite Agenţiei contravaloa-
rea serviciilor de evacuare a
apei prin reţeaua de desecare.
nu sunt înscrise în evidenţele
de cadastru și carte funciară
se pot identiica prin numă-
prezenţa lui Marian Crişan rea a apei pentru irigaţii.
„Tariful de livrare a apei
anul urmator. Elementele de
calcul ale tarifului de livrare
Alte modiicări stipulate în
lege se referă la infrastructu-
rul de tarla și de parcelă, prin
titlu de proprietate și proces-
ORADEA. „Orizon”t- cel mai cărei poveste de desfășoară pentru irigaţii va acoperi cos- a apei pentru irigaţii se cal- ra secundară de irigaţii apar- verbal de punere în posesie
nou lungmetraj a lui Marian în vecinătatea Bihorului, mai tul apei, costurile de trans- culează pe unitatea de volum ţinând domeniului privat al sau prin orice altă modalitate
Crișan e o nouă oportunitate exact a zonei Salonta, Ineu, port al apei de la sursă sau la de apă livrată de furnizor la statului alată în administra- de identiicare prevăzută de
de a face cunoscut Bihorul în așa cum a mărturisit regizorul priză la punctul de livrare a punctul de livrare a apei pen- rea Agenţiei Naţionale de Îm- lege.
ţară și în lume. că a mutat acţiunea ilmului
Asemenea lui Morgen și de la Ineu, din Ţara Zăran-
chiar și în Rocker, regiyorul
salontan face uy de graiul bi-
horean, de cel ardelenesc, din
dului. Pensiunea “Orizont”,
acolo unde s-a ilmat, se ală
în staţiunea Muntele Băișori, La clipe de cumpănă, gânduri sincere
pentru un prieten drag
plin, dar și de imagini care ar la 80 de kilometri de Turda.
putea stârni interesul cineili- Aceasta este zona care a re-
lor de a i văzute pe viu. Dacă prezentat fundalul acţiunii
în alte ilmări a uyat compo- noastre”, a dezvăluit Marian
nenţii unei echipe de fotbal Crișan. Așa cum era de aștep- ORADEA. Într-una dintre puţi- răscruce. Lui, ca membru al cate în camioane care treceau politic se încheiase.
local pentru anumite scene, tat, regizorul a fost asaltat de nele fotograii care reţin mo- comitetului revoluţionar abia pentru prima dată nedijmuite Modest și onest și-a petre-
acum marian Crișan dă șansa orădeni pentru sesiuni foto. mentele tensionate ale zilei instalat, i s-a repartizat orga- prin vamă, au adus ceva pros- cut viaţa obișnuit, cu dem-
unei formaţii din Tulca de a se Printre cei cu care lui Marian de 22 decembrie *89, mai pre- nizarea și supravegherea sec- peritate pe mesele românilor. nitate și optimism ponderat,
face cunoscută. Așa cum ne-a Crișan i-a făcut plăcere să se cis prima ședinţă a Comitetu- torului de alimentaţie publi- Când Comitetul revoluţi- până când, în 13 februarie,
obișnuit, Marian Crișan a ve- întâlnească au fost și adoles- lui Revoluţionar –Bihor ce se că. Pentru a reanima memoria onar și-a încheiat activitate, anul curent, o boală grea l-a
nit acasă pentru a-și lansa oi- centul Ciprian Brisc, protago- desfășura în sala de consiliu celor care din când în când au inginerul Petre Jurcă si-a re- răpus. Suntem alături de fa-
cial ilmul. Regizorul salontan nist în „Rocker”, dar și fostul a Primăriei, este prezent și adieri reci de nostalgie poli- luat munca la serviciu, ca și milia sa greu încercată, de
a avut două lansări, una după șef de la Protecţia Mediului Jurcă Petru, un tânăr inginer tică, menţionăm că erau zile când s-ar i intors dintr-un consătenii lui din Girișul de
alta, în cinematografele din Călin Mocan. Marian Crișan electronist, bihorean de ori- în care „alimentarele” erau concediu obișnuit. N-a cerut Criș care l-au stimat și apre-
Lotus Center și apoi în Oradea a anunţat că au început să gine, dar abia revenit venit la goale și câte ceva de-ale gurii posturi de consilier, nici de ciat.
Shopping City. curgă invitaţiile la festivaluri Oradea de la Timișoara. Ata- se obţinea prin statul la cozi director de intreprinderi, n-a Odihnească-se în pace!
Orizont este cotat drept pentru Orizont. Ăn martie, il- șamentul său fără rezerve la interminabile. Datorită spiri- candidat nici în alegeri, pen- ASOCIAŢIA
un thriller ardelenesc și este mul va i preyentat în Cehia, cauza adevăratei libertăţi și tului său optimist a reușit să tru că, spre onoarea lui, con- LUPTĂTORILOR PENTRU VICTORIA
inspirat din nuvela lui Ioan iar apoi la Londra, la seara il- a realei democraţii nu era o mobilizeze oamenii care răs- sidera că activitatea lui de om REVOLUŢIEI ROMÂNE *89 - BIHOR
Slavici, „Moara cu Noroc”, a mului românesc. JB-V.B. chestiune de circumstanţă co- pundeau de această activita-
tidiană ci făcea parte din edu- te economică din municipiu
caţia lui familială, din stăruin- și judeţ și, alături de ei să le
ţa de a i un cetăţean onest și ofere orădenilor de Crăciun,
util ţării sale. În piaţă l-a adus bunuri care altfel, înainte cu
Revoluţia, alăturîndu-se mi- câteva zille plecau la export.
ilor de orădeni care își mani- Ajutoarele substanţiale care angajează

OPERATOR
festau bucuria unei victorii de veneu din străinătate, încăr-

introducere, validare şi prelucrare date


DESCRIEREA POSTULUI:
angajează Întreţinerea calităţii informaţiilor prin verificarea

MANAGER
şi eliminarea datelor eronate şi a dublurilor
Prelucrează date (efectuează operaţii de calcul
având la bază datele introduse, interoghează, sor-
cu atestat în activitate turistică tează, filtrează date)
Gestionează şi actualizează baza de date, obţi-
CONDIŢII NECESARE: nând informaţii direct de la clienţi
Titular de brevet de turism Analizează activitatea agenţilor de vânzări în pro-
...alături de Călin Mocan FOTO: ARHIVA PERSONALĂ
Limba engleza nivel avansat scris/vorbit gramul Sugar CRM
Experienţă în domeniu CONDIŢII NECESARE:

Gală de proiecţii
Bune cunoştinţe operare PC Limba engleza nivel avansat scris/vorbit
Capacitate de analiză, bugetare, planificare şi Cunoaşterea limbii maghiare constituie un real
ORADEA. Clubul de Speologie ţii video și slide show cu spe- urmărirea finalizării unei sarcini profesionale avantaj
„Cristal” Oradea și Biblioteca ciic montan). Abilităţi de comunicare şi negociere Bune cunoştinţe operare PC, office, word, excel,
Judeţeană „Gheorghe Șincai” Evenimentul se va Foarte bune abilităţi organizatorice navigare internet, program Sugar CRM (constituie
vă invită la a XI-a ediţie a galei desfășura în zilele de 15, 17, 18 Persoana dinamică şi capabilă să lucreze sub avantaj)
de proiecţii. Expediţia - „Che- februarie 2016 în Amiteatru presiune pentru a aduce rezultate în timp util. Capacitate de analiză şi sinteză
mare în necunoscut” (proiec- la etajul I a Bibliotecii. Abilităţi de relaţionare şi comunicare
Permis categoria B
Rezistenţă la stres
Program: Persoana dinamică , responsabilă, organizată
OFERIM:
Luni, 15 februarie - ora 18
Dezvoltare profesională continuă într-o companie OFERIM:
-”Expediţia pe optmiarul Nanga Parbat (8126 m) - prezintă Aurel Sălăşan
-”De-a lungul Anzilor - Căţărare în Patagonia”- prezintă Aurel Sălăşan competitivă, orientată spre viitor - Dezvoltare profesională continuă într-o companie
-”La schi aiurea” - prezintă Florea Marius Posibilitatea dezvoltării unei cariere de succes competitivă, orientată spre viitor
„Jurnal de aventură Salvamot Salvaspeo Bihor” - prezintă Pinter Istvan într-o organizaţie multinaţională - Posibilitatea dezvoltării unei cariere de succes
Miercuri, 17 februarie - ora 18 Condiţii moderne de lucru, acces la beneficii de într-o organizaţie multinaţională
-”Expe Pinargozu 2015” - prezinta Adrian Albuică - Condiţii moderne de lucru, acces la beneficii de
ultimă generaţie
-”De ce să nu mergem în V5?” - prezintă Nicoleta Gherghel ultimă generaţie
-”Pe apa Galbenei” - prezintă Nicoleta Gherghel Salariul se negociază după interviu. Salariul se negociază după interviu.
-”Scufundări în Peştera Topliţa de Roşia” - prezintă Nagy Ivan
-”Caving in the Abode of the clouds - Meghalaya” prezintă Ani Hulban CV-urile cu poză se depun la adresa de e-mail: CV-urile cu poză se depun la adresa de e-mail:
Joi, 18 februarie - ora 18
jb@russmedia.ro sau direct la sediul firmei: jb@russmedia.ro sau direct la sediul firmei:
-”Din Oradea pe K2” - prezintă Varga Csaba
- „La 2500 în Carpaţi” - prezintă Ianc Cristina B-dul Dacia, nr. 34, etaj 1, secretariat. B-dul Dacia, nr. 34, etaj 1, secretariat.
- „De ce ne place iarna” - prezintă Florea Marius Numai persoanele selectate vor fi contactate pentru interviu. Numai persoanele selectate vor fi contactate pentru interviu.
- „GR2 Corsica” - prezintă Dorin Chiş
Vă rugăm să specificaţi postul pentru care aplicaţi. Vă rugăm să specificaţi postul pentru care aplicaţi.
- „Niceland” şi „Nici o zi fără fotografii”- prezintă Andrei Posmoşanu
RECLAME
LUNI, 15 FEBRUARIE 2016
6 Cotidian

Remember: 15 februarie HOROSCOP

1564 S-a născut Galileo Gali-


lei, fizician şi astronom 1932 A murit Minnie Maddern
Fiske, actriţă pe Broad-
way (n. 1865)
BERBECUL
(III.21.-IV.20.)
BALANŢA
(IX.24.-X.23.)
renascentist (d. 1642)
Nu este o zi bună pentru afaceri sau Nu este exclus să va enervaţi serios

1710 S-a născut Regele Ludovic


al XV-lea al Franţei (d. 1933
(d. 1998)
S-a născut Iosif Sava,
om de cultură, muzicolog
întâlniri cu prietenii. În schimb, relaţiile
cu partenerul de viaţă merg bine. Spre
seară, este posibil să aveţi musafiri din
pentru că nu va iese o afacere. Ar fi
mai bine să o treceţi la capitolul pier-
deri, decât să va consumaţi. Riscaţi să
1774)
altă localitate. Nu neglijaţi odihnă! intraţi în gura şefilor.

1840 S-a născut Titu Maio-


rescu, întemeietor al 1942 A murit Vasile Deme-
trius, prozator, poet şi
traducător (n. 1878) TAURUL SCORPIONUL
criticii româneşti moderne (d. 1917)
(IV.21.-V.20.) (X.24.-XI.22.)

1841 S-a născut Mihail Şuţu,


istoric român (d. 1933) 1944 S-a născut Alexandru
Bocăneţ, regizor şi
realizator TV (d. 1977)
Se pare că începeţi ziua cu o discuţie
aprinsă cu un bărbat. Sunteţi nervos şi
Dimineaţă nu sunteţi prea sociabil
şi vă ocoleşte inspiraţia. Evitaţi o
este posibil să aveţi reacţii necontrola- ceartă cu persoana iubită şi amânaţi
FOTOGRAFIA VOASTRĂ ÎN J.b.
1850 S-a născut Ion Andre-
escu, pictor român (d.
1951 S-a născut Jane Seymo-
ur, actriţă americană
Trimiteţi-ne cele mai reuşite fotografii realizate de dumneavoastră
cu animalul preferat, copii sau orice imagine deosebită surprinsă
te faţă de colegi şi de persoană iubita.
Evitaţi o încurcătură juridică.
călătoriile pentru azi! Va sfătuim să nu
alergaţi după câştiguri necuvenite.
1882)
de aparatul dumneavoastră de fotografiat la redactia@informme-

1851 S-a născut Spiru Haret,


matematician, sociolog şi
1956 S-a născut Aurelian Titu
Dumitrescu, poet român dia.ro şi o veţi vedea publicată în Jb.
Cei mai buni prieteni! FOTO: ALEXANDRA
GEMENII
(V.21.-VI.21.)
SĂGETĂTORUL
(XI.23.-XII.21.)
om politic liberal (d. 1912)
1956 A murit Iuliu Mureşianu,
compozitor român (n.
Şeful îşi descarcă nervii tocmai pe
dumneavoastră. Va sfătuim să fiţi
Nu este momentul să va revendicaţi
drepturile. Este puţin probabil să
1912 S-a născut Andrei Lupan,
poet, dramaturg şi publi-
1900) prudent şi să evitaţi discuţiile în con-
tradictoriu. Ar fi bine să va petreceţi
aveţi succes. Neînţelegerile din familie
contruibuie la starea de nervozitate.
cist român (d. 1992)
1965 A murit Nat King Cole,
pianist, interpret de jazz
Telefoane utile timpul în familie şi să nu ieşiţi nicăieri. Amânaţi chestiunile importante.

1930 S-a născut Romulus Poliţia – 112; 412.472; Poliţia de frontieră – 0259-959
(n. 1919)
Zaharia, prozator român Poliţia Comunitară; 0259- 479.412 – 0259-969 RACUL CAPRICORNUL

1931 S-a născut Claire Bloom,


actriţă britanică
1965 Emblema frunzei de
arţar a devenit steagul
oficial al Canadei
Pompierii – 112; 411.212 Salvarea – 112; 411.313
SMURD – 112 Protecţia Civilă, Salvamont – 0259-982
(VI.22.-VII.22.)
Dimineaţă s-ar putea să fiţi indispus şi
(XII.22.-I.20.)
Apar probleme neprevăzute care vă
Telefonul copilului – 0259-983 chiar pesimist, din cauza lipsei banilor. determină să vă schimbaţi programul.

1931 S-a născut Petre Stoica,


poet, traducător şi jurna- 1968 S-a născut George
Ivaşcu, actor român de
Va recomandăm să nu dezarmaţi. Se
va găsi un prieten care să va întindă o
Un prieten vă propune o afacere care
v-ar ajută să va redresati financiar. Va
list (d. 2009) teatru şi film mâna de ajutor. recomandăm să nu luaţi decizii pripite.
REŢETA: Sparanghel cu ciuperci la cuptor
1973 A murit Wally Cox, actor
american (b. 1924)
INGREDIENTE: o legătură de
sparanghel, 200 g de ciuperci, tăiate
copt. Pune sparanghelul şi ciupercile
într-un bol stropeşte cu uleiul de
LEUL
(VII.23.-VIII.23.)
VĂRSĂTORUL
(I.21.-II.20.)

1973 A murit Tim Holt, actor în sferturi, 2 crenguţe de rozmarin măsline, apoi presară rozmarimul, Şansele sunt de partea dvs., intuiţia Începeti ziua cu entuziasm şi multă
american (n. 1919) proaspăt, tocat mărunt, 2 linguriţe sarea şi piperul. Amestecă bine şi va ajută şi reuşiţi să depăşiţi cu bine ambiţie. Va sfătuim să evitaţi discu-
cu ulei de măsline, sare şi piper după

1984 A murit Ethel Merman, aşază sparanghelul şi ciupercile în dificultăţile. Aveţi succes în tot ce ţiile în contradictoriu. După-amiază
gust.
cântăreaţă şi actriţă tavă, într-un strat uniform. Pune la faceţi. Este o zi bună pentru examene aveţi succes în societate şi colaboraţi
americană (n. 1908) MOD DE PREPARARE: Încinge cup- cuptor şi lasă timp de 15 minute, şi pentru afirmarea pe plan artistic. foarte bine cu persoanele mai tinere.
până ce sparanghelul se înmoaie
1996 A murit Tommy Rettig, torul la 230 de grade Celsius. Pe o
tavă de aragaz, aşază o foaie pentru puţin.. POFTĂ BUNĂ! FECIOARA PEŞTII
actor american (n.
1941) (VIII.24.-IX.23.) (II.21.-III.20.)
S-ar putea să fiţi dezamăgit şi neliniş- S-ar putea că un prieten să va repro-

1996
(n. 1929)
A murit McLean Ste-
venson, actor american
tit din cauza unor probleme de familie.
Doar partenerul de viaţă mai reuşeşte
şeze că nu va plătiţi datoriile la timp.
Va sfătuim să va păstraţi calmul şi să
să va îmbărbăteze. Fiţi atent la bani. va stabiliţi clar priorităţile. Nu refuzaţi

2000 Preşedintele Germani- Există riscul să pierdeţi sume mici. ajutorul unei rude mai în vârstă!
ei, Johannes Rau,
aflat în vizită în Israel, şi-a cerut în
mod solemn iertare poporului evreu
pentru Holocaust
Ne scriu cititorii Jb
2002
(n. 1963)
A murit Kevin Smith,
actor neo-zeelandez Așteptăm scrisorile dumnea-
voastră la e-mail: redactia@
vă rugăm să nu scrieţi foarte
mult (maxim 200 de cuvinte),
informmedia.ro sau pe adresa să menţionaţi date de contact
2004
1917)
A murit Jan Miner,
actriţă americană (n.
redacţiei, Bdul Dacia nr. 34, CP
262, OP 1. Pentru a putea i pu-
(nume, adresă, număr de tele-
fon) pentru ca redactorii să vă
Jane Seymour Pentru mai multe REŢETE intră pe www.culinar.ro blicate cât mai multe scrisori, poată răspunde personal.

Sudoku PĂREREA TA CONTEAZĂ: Cât de importantă credeţi că e şcoala pentru elevii noştri în ziua de azi?
ÎNCEPĂTORI
REGULI:
În fiecare bloc 5
sunt câteva
cifre între 1 3 6 4
şi 9, stabilite
dinainte. Ace- 5 9 3
stea trebuie
completate cu
2 6 5
cifrele lipsă, în 2
aşa fel încât
fiecare număr 9 7
să figureze o NELI OCHIŞ, MIHAI KOPE, PETRU MATEAŞ, VLAD-DAN TĂTARU,
singură dată. 7 2 8 9 3 52 DE ANI, OSPĂTAR-BUCĂTAR 48 DE ANI, LUCRĂTOR ÎN CONSTR. 44 DE ANI, ZUGRAV 31 DE ANI, JURNALIST
Peste 90%. Spun acest lucru Din păcate am ajuns să cred că Mulţi dintre ei nu dau impor- Pentru unii elevi școala este
De asemenea,
cifrele de la
6 7 8 din perspectiva unui părinte școala e mai importantă pentru tanţă școlii și asta nu e un lucru locul unde se intâlnesc cu
1 la 9 trebuie 1 7 nu a elevului. Dacă am putea părinţi decât pentru elevi. bun. În ziua de azi cel puţin au prietenii, socializează și cam
să figureze o intra în mintea lor, cred că în Nu vreau să generalizez însă atâtea preocupări adiacente, atât, iar pentru alţii e locul în
singură dată AVANSAŢI proporţie de 70-80% nici nu majortiatea elevilor ajung să încât pun școala printre ulti- care acumulează cunoștinţe și
atât pe rându- dau importanţă prea mare conștientizeze despre impor- mele locuri în viaţa lor. Ajung își caută modele de urmat în
rile orizontale 7 2 acestui aspect. Asta e îngrijo- tanţa școlii în viaţa lor abia să le pară rău abia când e prea persoana profesorilor.
cât şi pe coloa- rător. atunci când e prea târziu. târziu.
nele verticale 9 6 5
ale celor nouă
4 6 5 8
blocuri luate
împreună. 1 9 5 Vremea
6 3 Luni, 15 februarie 8°
Vremea va fi rece
cu temperaturi minime 14°
Vreme va fi răcoroasă
cu temperaturi maxime
7 2 4 cuprinse între cuprinse între
LA ORA 6 7 şi 8 grade LA ORA 18 13 şi 14 grade
3 6
PROGNOZĂ
8 3 9 ZIUA PRECEDENTĂ AZI MARGHITA

Vremea va fi răcoroasă cu tempe-


8° 14° 30°
PENTRU TREI ZILE
1 4 8 Oradea
Aleşd
12
11
Umiditate 56%
Vizibilitate 9,99 km raturi minime cuprinse între 7 şi 8 ORADEA 20° Valorile termice sunt apropiate de
Marghita 10 Punct de rouă 4° grade. Temperaturile maxime se 8° 14° ALEŞD cele din intervalul precedent. Tem-
Salonta 12 Vânt 16 km/h vor încadra între 13 şi 14 grade. 10°
Soluţiile jocurilor din numărul precedent: Beiuş 13 Direcţie vânt SV
Cerul va fi acoperit şi va ploua.
7° 13° peraturile minime se vor situa între
4 şi 8 grade, iar cele maxime între
ÎNCEPĂTORI AVANSAŢI Vântul va prezenta intensificări din 0°
SALONTA 12 şi 16 grade. Cerul va fi parţial
6 9 1 7 4 2 8 5 3 7 4 5 8 1 3 2 9 6
SOARELE Răsare:
Apune:
07:43
17:51
sector SV. 8° 13° –10°
acoperit, vor fi ploi slabe. Vântul va
sufla slab la moderat în majoritatea
7 3 5 9 1 8 4 2 6 3 8 6 2 9 5 4 1 7 BEIUŞ
FAZELE regiunilor.
2 4 8 3 6 5 9 1 7 9 1 2 4 7 6 5 8 3 LUNII 9° 13° –20°

1 5 6 8 3 9 7 4 2 8 3 1 9 4 2 6 7 5 08.02 15.02 22.02 02.03

3 8 7 5 2 4 6 9 1 5 6 4 7 3 1 9 2 8 Temp. Min: 4 la 8
LUNI MARŢI MIERCURI JOI
Temp. Max: 12 la 16
9 2 4 1 7 6 3 8 5 2 7 9 6 5 8 1 3 4 CALENDAR
5 7 3 4 8 1 2 6 9 1 2 8 3 6 4 7 5 9 CALENDAR ORTODOX:
8 1 2 6 9 3 5 7 4 4 9 3 5 2 7 8 6 1 Sfântul Meletie, Arhiepiscopul Antiohiei
4 6 9 2 5 7 1 3 8 6 5 7 1 8 9 3 4 2 8° 14° 8° 16° 4° 12° 4° 12° CALENDAR ROMANO-CATOLIC: Ss. Martiri din Abitina
Soare cu nori, CALENDAR GRECO-CATOLIC:
Ploaie Ploaie ploaie Noros Sf. aep. Meletie al Antiohiei
LUNI, 15 FEBRUARIE 2016
Programe 7

Cafele cu Reacţie în

UNDE MERGEM în Oradea


lapte lanţ Plină de A opri Curte! Ca laptele
înţelegere Depuse în Bună de
Produs Un pa- Juveţi cuibar lapte Din nou
lactat pă-lapte
Niște
papă-lapte
În apus!
CINEMA PALACE – LOTUS CENTER: Un pa-
pă-lapte Dimie
Rând la Locaţii cu
Alvin and the Chipmunks: The Road sâmbătă, orele 12:20; 14:20) nică – marţi, ora 19:15; vineri, duminică baie lapte
Chip – digital - AG (vineri, miercuri, ora Fifty Shades of Black – digital – IM 18 – joi, ora 22:40)
Produs Cărţi mari
10:40; vineri, orele 13:45, 17:25; sâmbă- (vineri – joi, ora 15:40) Point Break -3D – AP12 (vineri, luni – joi, lactat Ocupat cu
În arie! șezutul
tă, duminică – joi, orele 13:45; miercuri, Hail, Caesar! - digital – avanpremieră ora 13:30) Ușiţe!
ora 10:40; sâmbătă, duminică, orele – AG (miercuri, joi, ora 19:10) Pride and Prejudice and Zombies – Ochi de Tras în Obiectiv
pește piept Niște
10:10; 17:25; luni – joi, ora 17:25) How to Be Single – digital – premieră digital – avanpremieră - N15 (miercuri De lapte la Vulcan Un pa-
papă-lapte
copii activ pă-lapte
Capture the Flag – dublat – 3D – avan- - AP 12 (vineri, orele 11:30, 15:35, 18:10; – joi, ora 20:40)
Cotă
premieră – AG (sâmbătă, duminică, 20, 22:20; sâmbătă, orele 15:35, 18:45, Ride Along 2 – digital – AP 12 (sâm- Firidă medie!
orele 12:10, 17:45; duminică, orele 10:40, 20:20; 22:25; duminică – joi, orele bătă, orele 10:00, 13, 19:15, 20:50; Fata fără Firav la
nume trup!
17:45; sâmbătă, ora 10:30) 15:35, 18:15; 20:20; 22:25; miercuri, vineri, duminică – marţi, orele 13:05; Nucleu de Arbore Singură pe
Concussion – digital - AP 12 (vineri, ora 11:30) 18:45; 20:40; miercuri – joi, orele 13:05; mangan! melifer lume
orele 15:30; 21:55; sâmbătă, dumini- Norm of the North – digital – AG (vineri, 18:45) Urme de Marea... Vale în
lapte! Galbenă deșert
că, orele 13:30; 21:55; luni – joi, orele duminică – joi, ora 15:05; sâmbătă, ora The 5th Wave – digital – AP 12 (vineri
Sfântă Sursă de
15:30; 21:55) 15:00; vineri, duminică, miercuri, orele – joi, ora 13:35) cu lac lapte Soare apus
de mult
Deadpool – digital – premieră - AP 12 10:05; 11:50) The Finest Hours - 3D – AG (vineri, luni Lapte bătut Lapte acru
(vineri, orele 11:40,13:55; 15:55; 17:55; Open Season: Scared Silly – dublat – joi, ora 17:50; sâmbătă – duminică, Haină de A trage o
monarh dușcă Arma lui
20:15, 22:10; sâmbăta, duminică, mier- – digital – AG (vineri, duminică – joi, ora 15:50) Cupidon
N-au sulet Gravă
curi, ora 11:40; sâmbătă – joi, orele ora 16:30; sâmbătă, orele 10:00, 16:15; The Revenant – digital – N15 (vineri –
14:00; 16:00; 18:05; 20:10; 22:15) vineri, duminică, miercuri, ora 11; vi- joi, ora 21:10) Ramă Rest de
Dirty Grandpa – digital – N15 (vineri,du- neri, miercuri, ora 12:15; luni, marţi, Zoolander 2 – digital – premieră - AP 12 În cuvă! mălai!
minică – joi, orele 12:30; 14:30; sâmbă- joi, ora 12:20; sâmbătă – duminică, (vineri, duminică, miercuri, orele 11:10; Lactat
ta, duminică, orele 18:00, 19:40; 21:40; ora 11:55) 16:50; sâmbătă, orele 11:05; 16:50; acrișor
vineri, duminică, miercuri, ora 10:15; vi- Orizont – digital – premieră- N15 (sâm- luni, marţi, joi, ora 16:50; vineri – joi, Laptele
câinelui
neri, luni – joi, orele 17:40; 19:40; 21:40; bătă, orele 18:00, 22:45; vineri, dumi- ora 20:00)
Animat
Trasul la
ţintă

Poftiţi Infern
Argilă
Teșite!
Tratat de
la film! Obligaţi cosmetică
În această
săptămâ- În trepte!
nă puteţi
vedea, în Ceva
premieră Bănuţul
dat popii
la Cinema
Palace,
Mâncat de
filmul porci
Zoolander
2, avându-i
în rolurile Kiss by Kiss cu Alice; 22:00 - 22:30 Kiss by
principale KISS FM Oradea SOLUŢIA INTEGRAMEI
Kiss - Program local 22:30 - 01:00 French
pe: Ben Ştiri locale cu Emil Trifa la 6:00; 9:00; Kiss @ Kiss FM; 1:00 - 05:00 Kiss Hits , DIN NUMĂRUL PRECEDENT
Stiller, 16:00 Trafic local: 7:40; 8:40 Luni Cu Carmen Badan; (vineri, între 22:30 -
- vineri, 07:00 - 10:00 Cronica cârco- A A T M LIN AFECTU-
Owen 01:00 Club Mix, 01:00 - 05:00 Kiss Hits)
taşilor; 10:00 - 13:00 Kiss Music - Andreea OASE UF RUTE ATENT 
Wilson, Berghea; 13:00 -15:00 Kiss Music - Ovi-
MAGIC FM Oradea E DOR NESUFERIT DIG 
Penélope diu Stănescu; 15:00 - 17:00 Kiss Kiss in
Cruz şi Will The Mix; 17:00 - 19:00 Kiss Music - OLiX; LES SUBE FIDELE AC 
Luni - vineri, 07:00 - 10:00 Magic Start,
Ferrell. 19:00 - 22:30 Kiss by Kiss cu Alice; 22:30 Cristian Hrubaru; Ştiri locale cu Andrada DO TIRANA OLIVE TAC 
FOTO: FAN
- 01:00 French Kiss @ Kiss FM; 01:00 - Mihai (6:00, 6:30, 9:00); 10:00 - 13:00 Lia- CADANA NR I EVA ON
05:00 Kiss Hits , Cu Carmen Badan; joi, na Stanciu; 13:00 - 16:00 Marius Ioane, Ştiri TRIO CE OTARAT ICS
07:00 - 10:00 Cronica cârcotaşilor; 10:00 locale cu Andrada Mihai (13:40); 16:00 - RUT MA ZOR IO TAN-
- 13:00 Kiss Music - Andreea Berghea; 19:00 Dominique Iancu; Ştiri locale cu An-
13:00 -15:00 Kiss Music - Ovidiu Stănescu; drada Mihai (16:40, 18:40); 19:00 - 22:00 DRA MI OI L CHELIE 
15:00 - 17:00 Kiss Kiss in The Mix; 17:00 Eugen Huculici; 22:00 - 22:30 Program FII ARS
- 19:00 Kiss Music - OLiX; 19:00 - 22:00 local, 22:30 - 07:00 Soft Music Non Stop

Programe TV Luni, 15 februarie


TVR 1 PRO TV ANTENA 1 HBO TVR 2 PRIMA TV ACASĂ ANTENASTARS
07.00 Telejurnal matinal. 07.00 Ştirile PROTV 06.00 Observator 06.00 Belle. Dramă, Marea 09.20 Cartea cea de toate 07:15 Miss fata de la ţară 06:00 Vorbeste lumea 08:30 06:00 Star Magazine (relua-
Meteo 10.30 La Maruta. (r) 08.00 Neatza Britanie, 2013. Regia: zilele 09.30 Misterele istori- 10:00 Mondenii 11:30 Focus Teleshopping 08:45 Suflet re) 08:00 Star News (reluare)
07.50 Sport 12.00 Vorbeste lumea. 10.50 In gura presei cu Amma Asante ei (R) 10.00 Trubadurul din Magazin 12:00 Cronica Zilei calator (r) 11:00 Teleshop- 09:00 STAR MATINAL (cu
08.00 Telejurnal matinal. Vorbeşte lumea a pregă- Mircea Badea Cu: Gugu Mbatha-Raw, Azerbaidjan 11.00 Legea 12:10 Constantin 60 13:50 ping 11:15 Danielle Steel’s Rocsana Marcu si Razvan Bo-
Meteo tit subiecte interesante, 11.40 Teleshopping Tom Wilkinson, Sam lui Doyle 13.00 5 minute de Cronica Zilei 13:55 Nimeni –In cautarea fericirii (r) 13:30 tezatu) 12:00 STAR MAGAZI-
08.50 Sport pe care cei patru prezen- 12.00 Mireasă pentru fiul Reid, Sarah Gadon, Mi- istorie 13.10 Jurnal de secol nu-i perfect 15:00 Râzi şi Teleshopping 14:00 Pasiune NE (cu Laura Micovschi) 14:00
09.00 Starea naţiei. (R) tatori le vor dezbate în meu randa Richardson 13.20 Arta fericirii 14.30 câştigi – divertisment interac- interzisa 15:00 Diamantul NECENZURAT (cu Adriana
09.50 Opinii fiscale. direct, de luni până vi- 13.00 Observator 07.45 Cum să îţi dresezi Cultura minorităţilor 15.00 tiv 15:30 Cireaşa de pe tort noptii 16:00 Spune-mi ca esti Bahmuteanu) 16:00 STAR MA-
10.00 Submarinul Români- neri. Noutăţi din viaţa 14.00 Mireasă pentru fiul dragonul 2. Animaţie, Telejurnal 16.00 Ieri- Azi – 16:25 Cronica Zilei 16:30 a mea! 17:00 Sufletul meu GAZINE (cu Laura Micovschi)
ei. (redifuzare) vedetelor autohtone, in- meu SUA, 2014. Mâine 17.00 Legea lui Doyle Focus 17:00 La TV 18:00 pereche 18:00 Lupta rozelor 17:00 Star Salvator (reluare)
11.00 Călători în lumi para- formaţii utile, dar şi tren- 16.00 Observator 09.25 În inima pădurii. Mu- 17.50 Cartea cea de toate Focus 19:15 Cireaşa de pe Cu: Damla Sonmez, Canan 18:55 STAR NEWS (cu Andra
lele. (serial, Canada, duri şi subiecte de lifesty- 17.00 Acces direct cu Simo- zical, SUA, 2014. Regia: zilele 18.00 Telejurnal 19.00 tort 20:10 Cronica Zilei 20:15 Erguder, Sercan Badur, Baris Trandas) 19:45 RĂI DA’ BUNI
2002) le se vor găsi pe agenda na Gherghe. „Acces Rob Marshall Poştaşul din Himalaya 20.10 Creaturi înaripate 22:15 Trăs- Kilic 20:00 În umbra trecutului (cu Mihai Morar) 21:45 STAR
11.30 Călători în lumi para- celor patru gazde ale Direct” este o emisiune 11.30 Liga dreptăţii versus Arhiva de Aur 21.40 Jurnal niţii 22:55 Cronica Zilei 23:00 22:00 Avenida Brasil 23:00 NEWS (cu Andra Trandas)
lele. (serial, Canada, emisiunii, care vor avea axată pe actualitatea de Liga Bizarro. Animaţie, de secol 21.50 Cartea cea Focus din inima României Inima de tigan Cu: Gheorghe 22:00 AGENTUL VIP 00:15
2002) alături şi invitaţi surpriză zi cu zi, în care „vedete- SUA, 2015. de toate zilele 22.00 Ora 23:30 Focus Magazin 00:15 Visu, Marin Moraru, Gheor- ÎN PUII MEI (cu Mihai Bende-
12.00 Teleshopping împreună cu care vor co- le” sunt oamenii obiş- 12.20 Dansuri de stradă: de ştiri 23.10 CSI: Crime şi Creaturi înaripate 02:15 Trăs- ghe Dinica, Andreea Patrascu, ac) 01:00 Răi da’ buni (relua-
12.30 Comorile Toscanei. menta subiectul zilei. nuiţi, cu problemele, bu- show-ul vedetelor. Co- investigaţii 00.00 La fix (R) niţii 03:00 Îmblânzirea scor- Nicoleta Luciu Gen: romance re) 03:00 Agentul Vip (reluare)
(documentar, Italia, 13.00 Stirile PROTV curiile, grijile şi întâm- medie, Marea Britanie, 01.00 Drumul lui Leşe (R) piei 04:00 Trădaţi în dragoste 00:30 Santa Diabla Cu: Gaby 04:30 Necenzurat (reluare)
2002) 14.00 Vorbeste lumea plările lor ieşite din co- 2013. Regia: Ben Gregor
13.05 Germana... la 1 15.00 Lectii de viata. Lecţii mun. Reporterii speciali 14.05 Hotelul Best Exotic
14.00 Telejurnal. de viaţă este o producţie aduc în atenţia telespec- Marigold 2. Dramă, AXN CINEMAX PRO CINEMA RTL KLUB
Sport, Meteo de tip ficţiune, bazată pe tatorilor precum şi a pu- Marea Britanie, 2015 07:15 Hannibal Post Mortem 07:00 În ajunul războiului 06:30 Danielle Steel’s – Strai- 08:35 Ştiri 09:10 Focus
15.00 Teleshopping situaţii şi întâmplări reale, blicului din platou cazuri 16.10 Aceasta este lumea Politist, SUA, 2015 07:25 Bea- 08:45 Bananas Comedie, na (r) 08:30 La Maruta (r) 09:40 De vorbă cu Balo
15.30 Maghiara de pe unu din viaţa cotidiană a fa- impresionante de viaţă, mea. Dramă, SUA, uty And The Beast 08:20 Scor- SUA, 1971 10:05 Lumea lui 10:15 La bloc (r) 12:15 Cra- 10:15 Astro Show 11:15
16.55 Vorbeşte corect! Pre- miliilor. Sunt prezentate subiecte sociale dar şi 2014. Regia: Shira Piven pion Actiune, SUA, 2014 09:15 Leopold 11:20 Cristalul în- ciunul cu familia Kranks (r) Top Shop 12:50 Focus Plus
zintă Ruxandra Gheor- diverse situaţii inspirate ştiri mondene din actua- 17.40 Pe platourile de fil- Ncis: New Orleans 10:15 Citi- tunecat Aventuri, SUA, 1982 14:15 Graba strica treaba (r) 13:20 Story Extra 13:50 O
ghe-Negrea din viaţa reală a familiilor. litatea fierbinte a vede- mare torii de oase 11:15 Poliţişti 12:55 Vara trecută Dramă, 16:30 La bloc 18:30 Balada familie modernă (s) 16:00
17.00 Garantat 100%. (R) 16.00 Ce spun romanii telor şi personalităţilor 18.10 Şefi de coşmar 2. Co- fără frontiere 12:20 Beauty Italia, 2014 14:30 Furtună, lui Lucy Whipple Cu: Glenn Esperanza (s) 17:10 Sulei-
18.00 Dosar România. (r) 17.30 La Maruta autohtone. medie, SUA, 2014. Re- And The Beast 13:15 Scorpion peripeţii şi... dragoste Roman- Close, Jena Malone, Bruce man (s) 18:25 Story Extra
19.00 Exclusiv în România 19.00 Ştirile PROTV 19.00 Observator gia: Sean Anders I. 3 14:10 Ncis: New Orleans tic, SUA, 1999 16:15 Cântecul McGill, Meat Loaf, chloe 19:00 Ştiri 19:55 Focus
15:10 Poliţişti fără frontiere elefantului Dramă, Canada, Webb, Olivia Burnette 20:30 20:30 Budapesta, zi şi noap-
20.00 Telejurnal. Meteo 20.30 Ninja: Razbunarea. 20.00 Observator special. 20.00 Vinil. Serial, SUA, 2016. 16:15 Cititorii de oase 17:15 2014 17:55 Bananas 19:15 La bine si la rau Cu: Morris te (s) 21:45 Între prieteni (s)
21.00 Prim-plan (I) Modera- actiune, SUA, Thailanda, cu Octavia Geamanu Acţiunea serialului este Beauty And The Beast 18:15 Înainte să vină iarna Dramă, Chesnut, Taraji P. Henson, 22:25 Cititorii de oase (s)
tor Mihai Rădulescu 2013. Regia: Isaac Flo- 20.30 Poftiti pe la noi: Pof- văzută prin ochii preşe- Scorpion 19:15 Ncis: New Franţa, 2013 21:00 Paradisul Maeve Quinlan, Kevin Hart, 23:25 Glades (s) 00:30 Ştiri
22.00 Prim-plan (II) rentine. Cu: Scott Adkins, titi si daruiti dintelui unei case de dis- Orleans 20:10 Cititorii de oase Dramă, SUA, 1972 22:35 Em- Wood Harris, Eddie Cibrian,
22.25 Starea zilei. Emisiune Kane Kosugi, Mika Hijii 23.00 Un Show Păcătos cu curi, Richie Finestra (in- 21:05 Cititorii de oase 22:00 pire Falls 1 Dramă, SUA, 2005 Jenifer Lewis 22:30 Bancoma- REDACŢIA NU ÎŞI ASUMĂ
de Dragoş Pătraru Luptă împotriva tuturor Dan Capatos terpretat de Bobby Can- Hawaii 5.0 Actiune, SUA, 2012 00:25 Domnul Avila Poliţist, tul terorii Cu: Alice Eve, Josh RĂSPUNDEREA PENTRU
22:55 Medium 23:50 Me- Mexic, 2013 01:25 Cartea de Peck,Brian Geraghty. 00:15 EVENTUALELE SCHIMBĂRI
22.30 Starea naţiei. Emisiu- şi să nu crezi în nimeni: 01.00 Icarus. actiune, SUA navale), care încearcă să- SURVENITE ÎN PROGRAMELE TV.
ne de Dragoş Pătraru este codul de supravieţu- 2001 şi salveze compania, în dium 00:50 When In Rome căpătâi Dramă, Franţa, 1996 Strainul (r) 02:10 Cine A.M.
23.25 Nocturne. (redifuzare) ire al maestrului de arte 03.00 Observator. (r) Prezen- timp ce îi distruge pe toţi
Moderator Marina Con- marţiale Casey Bown du- tatori: Andreea Bereclea- cei care îi ies în cale. ANTENA 3 DIVA EUFORIA DIGI FILM
stantinescu pă ce viaţa sa este spul- nu, Anca Lungu, Mihaela 22.00 Sub acelaşi acoperiş. 06.00 Ştirile dimineţii 10.00 06.00 Neveste disperate 07.30 Imparateasa Ki 09.00 07:00 Oblivion. Planeta ui-
00.20 Observatori la Parla- berată de un act de vio- Călin, Daniel Osmano- Serial, SUA, 2015. Previziunile zilei cu Sabina 07.00 Neveste dispera- Glee (r) 13.00 Menajere am- tată. Acţiune. 2013. 09:05 O
mentul European lenţă. vici, Geanina Ilieş, Olivia 22.30 Sub acelaşi acoperiş. Iosub 11.00 Se întâmplă în te 08.00 Chipul răzbunării bitioase (r) 15.00 Pe viata (r) vedetă în casa ta. Com. 2004.
01.15 Exclusiv în România. 22.30 Stirile PROTV Păunescu, Valentin But- Serial, SUA, 2015. România cu Maria Coman 09.00 Miss Marple 11.00 17.00 Răzbunare (r) 19.00 10:40 Self/less. SF. 2015.
(relaure) 23.00 Terra Nova. serial, naru. Observatorul Ante- 23.00 În sfârşit celebru. Co- 12.00 Ştiri 13.00 Se întâm- Numai tată să nu fii ! 12.00 Partial legal 20.00 Pastreaza 12:35 O aniversare cu bu-
01.55 Un doctor pentru SUA, Australia, 2011 nei 1 este construit ca un medie, SUA, 2014. Re- plă în România 14.00 Ştiri Hercule Poirot 14.00 Neveste speranta 22.00 Totul despre cluc. Com. 1984. 14:05 Cină
dumneavoastră. (redi- Cu: Jason O’Mara, Shel- jurnal de atitudine, în ca- gia: Chris Rock 15.00 Esenţial cu Mihaela disperate 15.00 Neveste dis- sex 22.30 Prietenii tai 23.30 pentru fraieri. Com. 2010.
fuzare) ley Conn, Christine re subiectele mari, grave, 00.40 Ultimele zile în Viet- Bârzila 16.00 Esenţial cu perate 16.00 Chipul răzbună- Hotul fermecator Neal Caffrey 16:05 Centura rosie. Acţiu-
02.55 Sport. (R) Adams, Allison Miller, naţionale contează şi nu nam. Documentar, SUA, Mihaela Bârzila 17.00 100 rii 17.00 Miss Marple: 19.00 este un hot de opere de arta ne. 2008. 17:45 CA-N FILME.
03.05 Telejurnal. (R) Landon Liboiron, Naomi suferă în competiţia cu 2014. Regia: Rory Ken- de minute cu Alessandra Hawaii 5.0 Echipainvestighează care evadeaza din inchisoare . 2012. 18:10 O zi ca oricare
03.55 Submarinul Români- Scott, Alana Mansour, soluţia facilă a ştirilor nedy Stoicescu 18.00 100 de mi- uciderea unui agent secret. Vine dupa patru ani, decis sa isi alta. Dramă. 2013. 20:00
ei. (R) Documentar Stephen Lang sângeroase. Ştiri, repor- 02.20 Noaptea fricii 2. Hor- nute 18.45 La ordinea zilei în vizită mătuşa lui McGarrett, gasească iubita pentru ca are Acceptat. Com. 2006. 21:35
04.45 Dosar România (R) 00.00 Ninja: Razbunarea. (r) taje, anchete, informaţii ror, SUA, 2013. Regia: 20.30 Subiectiv cu Răzvan Deb, care aduce cu ea un secret motive serioase sa creada ca Lumea apelor. SF. 1995.
05.35 Profesioniştii ...cu 01.45 Ce spun romanii. (r) utile şi de ultimă oră. Fii Eduardo Rodriguez Dumitrescu 21.30 Sinteza zi- şocant. 20.00 În mintea cri- viata ei este in pericol. 01.30 23:40 Ameninţarea. Acţiune.
Eugenia Vodă. (R) 02.45 Vorbeste lumea. (r) în pas cu vremea şi cu Cu: Will Payne lei cu Mihai Gadea 23.15 In minalului 21.00 1 ocazie, 2 Totul despre sex (r) 02.00 Di- 2014. 01:15+1 Efecte ad-
din 13 februarie 04.30 Lectii de viata. (r) vremurile! Fii observa- 04.05 Vinil. gura presei cu Mircea Badea dansatori 23.00 Anatomia lui vertisment: Meniu de vedeta verse. Thriller. 2013. 03:00
06.25 Teleshopping 05.30 La Maruta. (r) tor! Serial, SUA, 2016. 0.00 Ştiri 01.00 Sinteza zilei Grey 00.00 Anatomia lui Grey 03.30 Dragoste clandestina Casa tatălui. Com. 2012.
LUNI, 15 FEBRUARIE 2016

8 Actualitate

Vosganian:
În România, frica
ne călăuzeşte
Fostul ministru cre- Reamintim faptul în 2013 și privinţa celor doi coloși in-
2015, Senatul s-a pus scut în dustriali.
de că problemele din faţa cererii de urmărire pe- „Nicio hartă a industriei
Justiţie i se datorează nală formulată de DIICOT, chimice din Europa nu se
curajului său de a nu ce îl acuză pe Vosganian de poate face fără Oltchim. 80
pune pe butuci Oltchim constituirea unui grup infrac- milioane de euro costă doar
ţional organizat, după ce în patentele. Iată că după 3 ani, Varujan Vosganian, în mijlocul conducerii ALDE Bihor
şi Aversa. anii 2006 – 2008, ca ministru Oltchim poate să lucreze cu
FOTO: JB

a aprobat vânzarea de gaze 2000 și ceva de angajaţi, lă- explică tocmai prin această ţie purtată cu Victor Ponta în „starea de crispare” a admi-
ORADEA. Sosit vineri la Oradea ieftine irmelor controlate de sând în urmă 1 miliard de cheie – a fricii, a lipsei de res- prima jumătate a anului 2015, nistraţiei românești.
pentru a-și lansa o carte de magnatul Ioan Niculae, alat euro datorii. La fel și cu Aver- ponsabilitate, dată inclusiv mi-a mărturisit că există în „Frica ne călăuzește. Asta
poezii, dar și pentru a relansa în prezent la închisoare. sa – este singura fabrică de de unele presiuni externe. interiorul guvernării o foarte înseamnă că noi, clasa politi-
Clubul Dreptei, ex-ministrul pompe mari din SE Europei „În România există o teamă mare lipsă de responsabili- că nu mai suntem stăpâni pe
Varujan Vosganian, vicepre- Ştiţi ce liniştit dormeam acum? – pentru centrala nucleară de extraordinară de responsaibi- tate. România ar i trebuit să propria voinţă, pentru că frica
ședinte ALDE, a subliniat cum Vosganian insinuează că totul la Cernavodă nuclear și pen- litate publică – frica. Adminis- aibe 3% deicit (a avut doar vine din afară. Paradigma sta-
România este condusă de o i se trage de la faptul că a refu- tru irigaţii. Dacă închideam traţia publică și mediul politic 1,2% la inal de 2015 – n.red.). tului s-a schimbat”, airmă cel
frică insulată din afară. zat să închidă sau să privatize- cu Aversa și Oltchim, știţi ce sunt intimidate sub presiu- Acele 3- 4 miliarde de euro nu care susţine că Alina Gorghiu
Vosganian își pune proble- ze Oltchim și Aversa, așa cum liniștit dormeam acum?”, în- nea șantajului sau nu doresc s-au dus la asistenţă socială, îl rugase să plece din PNL,
mele din Justiţie, pe seama au cerut partenerii externi ai treabă Vosganian. Întrebat să se implice în imprevizibil, nu s-au dus nicăieri”, susţine deoarece aceasta susţinea că
unor decizii pe care le-a luat României, chit că e convins de ce Guvernul Ponta a evitat deoarece opţiunea înseamnă fostul ministru, arătând că in- „nu mai rezistă presiunilor”.
ca ministru al Economiei. că timpul i-a dat dreptate în să facă investiţii, Vosganian responsabilitate. Într-o discu- clusiv Bloomberg a remarcat JB – C.C.

Ziua Brâncuşi, marcată la Oradea Podul Ladislau (Ferdinand)


– în întârziere
ORADEA. Manifestare aniver-
sară consacrată împlinirii
a 140 de ani de la nașterea
sculptorului Constantin
Brâncuși (19 februarie 1876 – Primăria Oradea a
n.r.), la Biblioteca Judeţeană comunicat un nou ter-
„Gheorghe Șincai” din Ora- men pentru finalizarea
dea. Pregătită pentru vineri,
19 februarie, de la ora 12:00, podului Sf. Ladislau.
de Direcţia Judeţeană pentru ORADEA. Podul central a fost
Cultură Bihor, manifestarea închis la mijlocul lunii sep-
vrea să aducă înaintea orăde- tembrie a anului 2015, atunci
nilor capodoperele artistului municipalitatea a anunţat că
cu contribuţii covârșitoare la lucrările de reabilitare vor
înnoirea limbajului și a vizi- i inalizate în șase luni, iar
unii plastice în sculptura con- podul se va redeschide la
temporană. sfârșitul lunii martie 2016.
În cadrul evenimentului, „Din cauza condiţiilor me-
vor i expuse imagini cu capo- teo, lucrările la pod au fost
doperele brâncușiene și date suspendate de la mijlocul lu-
cu principalele repere biogra- nii decembrie, urmând ca lu-
ice ale sculptorului român, Eveniment aniversar dedicat lui Brâncuşi FOTO: FAN crările de reabilitare să conti-
precum și cărţi și albume care nue fără întrerupere de acum
au ca subiect creaţia unică naţională, iar articolul al II- „o colecţie de obiecte utilitare încolo, dacă condiţiile meteo Aşa ar trebui să arate podul reabilitat SURSA: PMO
a acestuia, alate în patri- lea menţionează că autorităţi- atemporale”. o vor permite”, informează
moniul Bibliotecii Judeţene le administraţiei publice cen- La reușita vernisajului își Primăria Oradea. prabetonare, umpluturi la până acum au fost efectuate
“Gheorghe Șincai”, partene- trale și locale pot organiza și/ mai dau concursul artista Muncitorii au reluat în data zidul de gardă, repararea următoarele lucrări: după ri-
rul Direcţiei Judeţene pentru sau sprijini logistic și material Oana Lianu, care va inter- de 8 februarie lucrările de re- defectelor suprastructurii la dicarea tablierului, la mijlo-
Cultură în organizarea acestei manifestări cultural-artistice preta la nai melodii din zona abilitare a podului, urmând intrados și repararea pilelor cul lunii noiembrie, au fost
manifestări. dedicate acestei zile”, a spus Gorjului, unde își are obârșia ca în perioada următoare să și culeilor, hidroizolaţii peste reparate ciocurile Gerber, au
„În 7 decembrie 2015 a Lucian Silaghi prilejul cu care Brâncuși, precum și actorul efectueze o serie de lucrări dala de suprabetonare etc. fost efectuate reparaţii spe-
intrat în vigoare Legea nr. este organizat evenimentul George Voinese, care va ne va precum: demolarea parţială a Lucrările de reabilitare ciale necesare podului, s-a
305/2015, privind declararea dedicat lui Brâncuși. reaminti că „Patriarhul sculp- balcoanelor, execuţie goluri, a podului Sf Ladislau sunt completat armătura de rezis-
zilei de 19 februarie «Ziua Cu această ocazie, va i turii moderne” a strălucit și montare conectori pentru efectuate de irma Firesta- tenţă pentru ciocuri, urmând
Brâncuși». Articolul I al aces- vernisată și expoziţia „Lemn prin înţelepciunea sa profun- conlucrare suprastructura Fiser Rekonstrukce Stavby, ca, după reașezarea tablie-
tei legi precizează faptul că se – Pământ – Fier. Conexiuni dă. existentă cu dala de suprabe- aceasta a câștigat licitaţia rului central, să se asigure
declară ziua de 19 februarie primitive” a sculptorului Ho- Expoziţia va i deschisă tonare, cofrare, armare și tur- cu o ofertă de 5.150.599,62 o trecere provizorie pentru
«Ziua Brâncuși» ca sărbătoare ria Șerban, care va prezenta până în 9 martie 2016. JB – C.D. nare betoane în dala de su- lei. Conform municipalităţii, pietoni.

Picturi şi măşti
OFERTE LA CARNIROM! pa Palat
Punctul de lucru: Oradea, Str. Uzinelor, nr. 4 Muzeul Ţării Crișu-
PIEPT DE PORC UMPLUT CU ALUAT DE CÂRNAŢI!
ORADEA.
Telefoane: 0732 330115 rilor, în colaborare cu Clubul
0732 330121 Copiilor și Elevilor din Mar-
ghita și Asociaţia Culturală
cârnaţi proaspeţi, creier,
Produse ITALIA! PROIECTARE ARTFLORA organizează luni,
15 februarie, ora 17.00, la Pala-
carne de porc, carne de vită,
carne de pui, carne de oaie UNT Deşeuri carton,
hârtie, pet-uri, mase
CASE PASIVE tul Baroc (B-dul Dacia nr. 1-3),
vernisajul expoziţiei cu titlul
LA SUPER PREŢ 0722-259-413 „Carnaval veneţian”. Expo-
şi multe alte produse ambalat la 500 g şi 1 kg
plastice şi folie
(2662H295614) ziţia, alată la a patra ediţie,
LA CELE MAI BUNE PREŢURI! (2823 - H 297452)
cuprinde obiecte realizate de
22 de elevi cu vârste cuprinse
preluăm comenzi pentru cârnaţi de casă între 5 și 16 ani, coordonaţi de
Vă invităm să ne vizitaţi magazinul deoarece săptămânal prof. Florina Silvia Iepure. Vor
organizăm promoţii la diferite produse putea i admirate peste 20 de
SC PROMEDIU BIHOR SRL picturi pe pînză și peste 30 de
- -
LIVRARE GRATUITĂ în Oradea - -
măști pictate în culori vii, lu-
crări care aduc în atenţia privi-
¾ vidanjare torului un moment de strălu-
pentru comenzi de 50 lei! ¾ colectare - transport Punctele de preluare a cire din fastul marii sărbători
a carnavalului de la Veneţia.
0746/067949 deşeuri periculoase şi
nepericuloase
anunţurilor:
Cu ocazia vernisajului va
Persoană de contact: Bara Gabriela, Oradea, ¾ deratizare, dezinsecţie Piaţa 1 Decembrie nr. 4-6, avea loc și o prezentare power
Lacu Roşu nr. 5. (vizavi de staţia GPL). şi dezinfecţie Bdul Dacia nr.34, point a elevilor participanţi la
Deschis de luni până vineri intre orele 6- 20, ¾ închiriere Carnavalul din Veneţia 2016,
Magazinul Crişul la parter cu imagini și momente inedi-
sâmbătă orele 6-18. toalete ecologice mobile
(320 - H 374365)
RECLAME
te din Piaţa San Marco.
Sport
LUNI, 15 FEBRUARIE 2016
9
Sebastian Iones-
cu a fost împru-
mutat la Ploieşti
BASCHET. Jucătorul Sebastian
Ionescu, component al echipei
este locul pe care se situează CSM CSU Oradea, a fost cedat
CSM CSU Oradea în clasamen- sub formă de împrumut, până
tul punctelor de eicienţă din la inele actualului sezon, la
Liga Naţională de baschet formaţia CSM Ploiești. CSM

Pentru prima dată în istoria clubului, echipa masculin, cu un total de 2056


(medie de 93,45 puncte pe
Ploiești (antrenor Eugen Ilie)
face parta din Liga 1 și are ca
meci). Locurile următoare sunt obiectiv promovarea în Liga
noastră s-a clasat pe primul loc atât la finele ocupate de BC Mureș, cu 2050 Naţională. Conducerea CSM
puncte de eicienţă (medie de CSU a acceptat împrumutarea
turului, cât şi al returului. Este un succes re- 93,18), respectiv Steaua CSM lui Ionescu, pentru ca tânărul
EximBank, cu 2032 de puncte jucător, în vârstă de 18 ani, să
p
marcabil, dar care constituie doar un prim pas. Cristian Achim, antrenorul echipei de baschet masculin CSM CSU Oradea
(medie de 92,36). aibă ocazia de a juca mai mult.

„Un moment special al echipei”


CSM CSU Oradea a
învins CSU Atlassib
Sibiu şi a obţinut
a zecea victorie
consecutivă.
BASCHET. CSM CSU Oradea a
avut o prestaţie solidă în ul-
timul meci din returul primei
faze a sezonului regulat,
depăşind „la pas” echipa
sibiană. Orădenii au controlat
jocul în permanenţă, alându-
Miha Zupan, în duel cu sibianul Hardy FOTO: ORADEABESTPHOTO.RO se la conducere pe tabela de
marcaj în cvasitotalitatea

Meciul a fost transmis timpului de joc.


Doar primul sfert și jumă-
tate din cel de-al doilea au
în direct în Slovenia fost ceva mai echilibrate.
Gazdele s-au distanţat la zece
BASCHET. Partida dintre CSM adevărat amabasador al aces- puncte la pauza mare, scor
CSU Oradea și CSU Atlassib Si- tor oameni. Miha a avut o pre- 51-41, graţie unui joc colectiv
biu a fost televizată în direct staţie remarcabilă în meciul net superior.
de postul TIPK TV din Slove- cu CSU Atlassib. Avantajul echipei noastre a Uros Lucic a marcat 15 puncte, el şi Radovan Markovic fiind coşgheterii orădenilor FOTO: ORADEABESTPHOTO.RO
nia, un canal special dedicat El a jucat 15 minute, tre- crescut și mai mult în sfertul
oamenilor cu deicienţe de cându-și la activ 13 puncte trei și la începutul celui de-al puncte în clasament la inele echipei sale, care a încheiat, CASETA TEHNICĂ
auz. (din care trei aruncări de trei patrulea, cea mai mare dife- returului, pe prima poziţie a în premieră, atât turul cât și Arena „Antonio Alexe”. Spectatori: circa
Acest post monitorizează puncte), două recuperări și o renţă înregistrată iind de 18 clasamentului. returul pe primul loc al clasa- 2.000
CSM CSU Oradea – CSU Atlassib Sibiu
de mai mult timp activitatea pasă decisivă, pentru 13 punc- puncte, scor 75-57 (‘32). Au „Mă bucur mult pentru mentului. 91-77 (25-22, 26-19, 22-16, 18-20)
jucătorului sloven Miha Zu- te de eicienţă. Zupan a dove- urmat momente de relaxare această victorie, a zecea „E un moment special pen- CSM CSU Oradea: Mandache 10 (2x3),
pan, unul dintre cei mai de dit însă o dată că este un jucă- ale gazdelor, iar CSU Atlassib consecutivă. Am reușit să tru clubul nostru, pentru că Markovic 15 (3), Paşca, Lucic 15 (2), Zupan
13 (3), Petrişor 2, Barac 13, Ţibîrnă 1,
succes sportivi profesioniști tor deosebit de util în rotaţia a redus din handicap, apropi- reducem în acest meci mi- pentru prima dată în istoria Nuhanovic 14, Nicolescu, Franklin 8 (2). Nu
din rândurile persoanelor echipei orădene, constituind indu-se la șapte puncte, scor nutele unor jucători și să-l sa, echipa s-a clasat pe pri- a jucat Lupuisavei. Antrenor: Cristian Achim.
hipoacuzice. Internaţiona- un transfer reușit pentru roș- 81-74 (‘38). CSM CSU a gestio- menajăm pe Barnette. M-a mul loc atât la inele turului, Asistent: Milan Mitrovic
CSU Atlassib: Hardy 31, Gilbert 4 (1x3),
lul sloven este totodată și un albaștri. JB – G.N. nat însă bine ultimele minu- bucurat și prestaţia bună a cât și al returului. Este un Paul 9 (1), Tincu, Cioacătă 6 (2), Păun, La-
te, impunându-se în inal cu lui Barac, care merită și el să succes la care au contribuit lovic 11 (3), Mijajlovic 11 (1), Lee Harrison
91-77. joace în echipă”, a declarat toţi cei care sunt implicaţi în 4. Antrenor: Dan Fleşeriu
Arbitri: Alin Faur, Amalia Marchiş, Şerban
LIGA NATIONALĂ DE BASCHET MASCULIN după meci antrenorul CSM acest club”, a airmat Cristian Raşoga. Comisar FR Baschet: Marius
Rezultate înregistrate în etapa a 22-a, ultima din returul primei faze a sezonului Barnette a fost menajat CSU Oradea, Cristian Achim. Achim. Marinescu
regulat: Echipa orădeană şi-a păstrat Antrenorul orădean a dorit GAVRIL NUŢIU
Descalificări pentru 5 faulturi: - / Lee
CSM CSU Oradea – CSU Atlassib Sibiu 91-77 Harrison ‘38
U BT Cluj-Napoca – BC Mureş Târgu Mureş 80-72 astfel avantajul de două să sublinieze performanţa gavril.nutiu@russmedia.ro
Gaz Metan Mediaş – Dinamo Bucureşti 75-84
Phoenix Galaţi – SCM U Craiova 62-90

Bogdan Ţibîrnă a revenit


BC SCM Timişoara – Steaua CSM EximBank 65-78
Energia Târgu Jiu – BCM U Piteşti 84-72
CLASAMENT

pe teren în meciul Sibiul


1.CSM CSU Oradea 22 17 5 1763 -1629 39
2.U BT Cluj-Napoca 22 15 7 1711 -1571 37
3.Steaua CSM 22 15 7 1726 -1620 37
4.Mureş Tg. Mureş 22 14 8 1829 -1739 36
5.SCM U Craiova 22 14 8 1790 -1707 36 BASCHET. Pivotul orădean orădene. Revenirea sa este
6.CSU Atlassib Sibiu 22 13 9 1717 -1711 35 Bogdan Ţibîrnă a revenit remarcabilă și din punctul de
7.Dinamo Bucureşti
8.Energia Târgu Jiu
22
22
11
10
11
12
1787 -1756
1686 -1697
33
32
pe teren după operaţia de vedere al prezenţei sale pe te-
9.Phoenix Galaţi 22 8 14 1714 -1838 30 la meniscul genunchiului ren în Final Four-ul Cupei Ro-
10.BC SCM Timişoara 22 5 17 1606 -1785 27 stâng. El a fost folosit timp de mâniei, unde este obligatorie
11. BCM U Piteşti* 22 8 14 1673 -1682 27 aproape opt minute în meciul folosirea în permanenţă a doi
12.Gaz Metan Mediaş 22 2 20 1670 -1937 24
*BCM U Piteşti este penalizată cu 3 puncte pentru că nu a avut echipă-satelit în ediţia cu CSU Altassib, perioadă jucători români simultan.
trecută a Ligii 1 de baschet masculin. în care a marcat un punct Internaţionalul român s-a re-
Notă: în caz de egalitate de puncte, departajarea echipelor se face pe baza meciurilor directe şi a mai avut o recuperare, făcut și după ce va i la zi cu
şi nu a coşaverajului. respectiv o pasă decisivă. pregătirea izică, va „prinde”
Va urma faza a doua sezonului regulat, cu cele două grupe valorice, a locurilor 1-6, respectiv
7-12. În cadrul celor două grupe, echipele îşi vor păstra punctajele şi vor juca fiecare cu fiecare,
Bogdan este considerat fără îndoială tot mai multe
tur şi retur. Faza a doua va demara la finele acestei săptămâni, programul urmând să fie unul din jucătorii importanţi minute de joc în angrenajul
stabilit de către FR Baschet. Bogdan Ţibîrnă FOTO: ROLLANDFOTO din rotaţia de bază a echipei echipei noastre. JB – G.N.

SUPERLIGA NAŢIONALĂ DE POLO


Rezultate înregistrate în etapa a 8-a, prima din retur:
Crişul Oradea – Sportul Studenţesc Corona 9-19 şi 5-19
Înfrângeri în partidele
CSU Politehnica Cluj-Napoca – Amefa Arad 6-10 şi 6-14
Dinamo – Steaua 3-8 şi 4-7
Meciurile Rapid – CSM Digi Oradea au fost amânate pentru 28 şi 29 februarie.
cu Sportul Studenţesc
CLASAMENT POLO. Crișul Oradea a pierdut, al meciului de sâmbătă, când
1.Steaua 16 16 0 0 273 - 78 48
2.CSM Digi 16 14 0 2 245 - 129 42 conform așteptărilor, meciu- au reușit să joace de la egal la
3.Sportul Studenţesc 16 10 2 4 254 - 122 32 rile din „dubla” cu Sportul egal cu valorosul adversar.
4.Dinamo 16 8 2 6 192 - 127 26 Studenţesc, contând pentru Echipa brașoveană, care are
5.Amefa Arad 16 7 0 9 142 - 197 21
6.Rapid 14 5 0 9 128 - 164 15 etapa a 8-a a Superligii Naţio- un lot format din jucători pro-
7.Crişul Oradea 18 2 0 12 131 - 381 6 nale de polo. fesioniști, s-a impus detașat
8.CSU Poli Cluj-Napoca 16 0 0 16 99 - 314 0 Disputate la Bazinul Olim- în ambele partide.
Etapa viitoare (20-21 februarie): Sportul Studenţesc Corona Braşov – Rapid Bucureşti,
Steaua – Amefa Arad, Dinamo – CSU Politehnica Cluj-Napoca. Partidele CSM Digi – Crişul
pic „Ioan Alexandrescu”, par- Au jucat echipele:
Oradea 13-8 şi 14-5 s-au disputat în devans. tidele s-au încheiat cu scoru- Crișul: Gavriș, Bogdan – por-
rile de 9-19 (4-4, 2-5, 2-4, 1-6), tari; Ș. Mureșan 2+2 goluri
respectiv 5-19 (1-4, 1-5, 2-5, marcate, Podină, Seichei 1+0,
FOTBAL – LIGA 1 – ETAPA 24 1-5). Gabor 3+2, Drăghici 1+0, A.
Rezultate înregustrate: Tânăra echipă a Crișului, Pop, Gui, A. Alexandrescu Orădenii n-au putut emite pretenţii FOTO: ORADEABESTPHOTO.RO
ASA Târgu Mureş – Pandurii Târgu Jiu 0-1 (0-1). Săpunaru ‘45+1 din penalty
Viitorul Constanţa – CSMS Iaşi 1-2 (0-1). Fl. Tănase ‘90 din penalty / Golubovic ‘45+2,
formată în exclusivitate din 0+1, Dobre 2+0, Czirják. An-
Viveiros ‘53 juniori cu statut de amatori, trenor: Eugen Băjenaru Căt. Stan 1+1, Kolarik 0+2, László (ambii din Oradea).
Astra Giurgiu – CFR Cluj 2-2 (0-1). Boldrin ‘63 şi ‘90+2 / Juan Carlos Ruiz ‘38, Vitor Bruno nu a putut emite pretenţii în Sportul Studenţesc Corona: Alex. Georgescu 0+1, Ger- Săptămâna trecută au avut
‘56 faţa unei formaţii cu un lot și Moraru – portar; B. Câmpianu gelyi 0+1, Buică 0+3. Antre- loc, în devans pentru etapa a
CS U Craiova – Petrolul Ploieşti 2-0 (1-0). Vătăjelu ‘18 din penalty, Nuno Rocha ‘63
Ieri seară, după închiderea ediţiei, au avut loc meciurile ACS Poli Timişoara – FC Voluntari şi buget net superioare. 0+2, Vl. Georgescu 4+4, Delas nor: Aurelian Georgescu 9-a, meciurile dintre CSM Digi
Dinamo – FC Botoşani. Tinerii jucători orădeni au 7+0, Cotrău 5+1, Rădoi 1+1, Meciul a fost condus de ar- și Crișul, încheiate cu scoruri-
Etapa se încheie azi cu partida Concordia Chiajna – Steaua (ora 20:30). rezistat doar în primul sfert Ad. Stan 1+1, Pandelea 0+2, bitrii Remus Oros și Vekerdi le de 13-8 și 14-5. JB – G.N.
LUNI, 15 FEBRUARIE 2016

Sport
Ar putea fi demis
înainte de final
FOTBAL. Pep Guardiola (45
de ani), care o va prelua pe
Traseu dificil pentru Halep
Simona Halep, cu Ana
Manchester City, la inalul
sezonului, ar putea i demis
Ivanovici sau Daria
de conducătorii clubului Ba- Gavrilova în turul doi al
yern Munchen, dacă nu o va turneului de tenis de la
elimina pe Juventus Torino, Dubai.
în optimile de inală ale Ligii
Campionilor. Jurnaliștii en- TENIS. Simona Halep, numă-
glezi anunţă că șeii clubului rul 3 mondial, va juca în turul
bavarez ar i îngrijoraţi deoa- doi al turneului de tenis de la
rece tehnicianul spaniol s-ar Dubai contra câștigătoarei din
concentra mai mult pe ce va meciul Ana Ivanovici (numă-
avea de făcut la City, decât pe rul 20 WTA) - Daria Gavrilova
confruntările din inalul aces- (numărul 33 WTA). Halep este
tui sezon. principala favorită a turneului
„Dubla” cu Juventus, din din Emiratele Arabe Unite, în-
optimile de inală ale Ligii trucât Serena Williams și An-
Campionilor, este programată gelique Kerber, primele două
pe 23 februarie și 16 martie. jucătoare în clasamentul
SURSA: MEDIAFAX Pep Guardiola FOTO: EPA mondial, și-au anuntat vineri
retragerea din cadrul WTA
Dubai Open.
Aubameyang, Românca are un bilanţ de
două victorii și două înfrân- Simona Halep ar putea avea o „nucă” tare încă din primul meci: Ana Ivanovici FOTO: EPA
ofertat de United geri în confruntările cu Ana
FOTBAL. Conducerea clubului Ivanovici (Serbia), a 20-a ju- din categoria Premier 5 dotat juca în runda inaugurală cu mul tur cu altă reprezentantă
Manchester United vrea să cătoare a lumii. Singurul meci cu premii totale în valoare de americanca Shelby Rogers (23 a Braziliei, Beatriz Haddad
ofere 70 de milioane de lire împotriva australiencei Da- 1,7 milioane de dolari. ani, 134 WTA). Ana Bogdan Maia (19 ani, 22 9 WTA), pe
sterline pentru transferul lui ria Gavrilova a fost câștigat (23 ani, 154 WTA) va avea o care a învins-o recent, în se-
Pierre-Emerick Aubameyang de către Halep, în trei seturi, Trei românce la Rio adversară teoretic accesibilă, miinalele turneului ITF de la
(26 de ani), de la Borussia în 2015. Totuși, Gavrilova Trei jucătoare române de te- brazilianca Gabriela Ce (22 Guaruja (Brazilia), cu 2-6, 6-3,
Dortmund, a informat, dumi- (21 de ani) se ală la cea mai nis, Andreea Mitu, Ana Bog- ani, 247 WTA), beneiciara 6-1.
nică, Daily Mail. Aubameyang bună clasare în WTA din ca- dan și Sorana Cîrstea, igu- unui wild card. În primul tur al caliicărilor,
a marcat 20 de goluri pentru riera, poziţia a 33-a, după ce rează pe tabloul principal de Sorana Cîrstea (25 ani, 194 Mihaela Buzărnescu a fost
Borussia Dortmund, în acest a câștigat Cupa Hopman și simplu al turneului WTA de la WTA), care a primit și ea o întrecută de Paula Badosa Gi-
sezon, și este considerat a ajuns până în optimile de Rio de Janeiro, dotat cu pre- invitaţie la Rio, va juca în pri- bert (Spania), cu 3-6, 6-1, 6-2.
drept unul dintre cei mai do- inală ale turneului de Mare mii totale de 226.750 dolari,
riţi jucători de către conducă- Șlem Australian Open, ambe- care debutează luni. Trandafiri roşi
torii clubului englez. le performanţe în 2016. Andreea Mitu (24 ani, 104 Simona Halep a primit un trandafir roşu de Valentine’s Day din partea organizatorilor turneului
de la Dubai. Colm McLoughlin, vicepreşedintele turneului, a mai oferit trandafiri şi altor
United se ală pe locul cinci Simona Halep este campi- WTA) a fost desemnată cap jucătoare, numărului cinci mondial Garbine Muguruza (Spania), compatrioatei acesteia Carla
în Premier League, cu 41 de oană en-titre la Dubai, turneu de serie numărul opt și va Suarez Navarro (8 WTA), precum şi cehoaicei Petra Kvitova (9 WTA).
puncte după 26 de etape, iar
viitorul olandezului Louis

Pierre Aubameyang FOTO: EPA


van Gaal, pe banca echipei
din Manchester, este incert.
SURSA: MEDIAFAX
Ibericii, buni şi pe spaţii mici
Spania a câştigat EURO golurilor marcate de Pola (14, gheata de bronz.
2016, după o finală 15), Mario Rivillos (15, 36) și Bogdan Sorescu avea deja

Şumudică: „Peste 80% arbitrată de românul


Bogdan Sorescu.
Miguelin (31, 35). Pentru Ru-
sia au înscris doi brazilieni
naturalizaţi, Romulo (20) și
în palmares o semiinală de
Campionat European, în
2012, atunci când a oiciat, la
din Liga 1, pariază! ” FUTSAL. Echipa Spaniei a
Robinho (32), precum și Mi-
lovanov (40). În inala mică,
Zagreb, meciul dintre Italia
și Rusia, în fata a 15.000 de
FOTBAL. Marius Şumudică (44 apărat antrenorul. „Nu este o câștigat titlul european la echipa Kazahstanului a dis- spectatori, câștigat de itali-
de ani) a declarat, sâmbătă, crimă să pariezi. Atât timp cât fotbal în sală, sâmbătă, la Bel- pus cu 5-2 de Serbia, echipa eni, scor 3-1. La nivel inter-
după egalul obţinut acasă de nu se pariază pe propriile me- grad, după ce a dispus cu 7-3 gazdă. Spaniolii Miguelin și cluburi, el a condus o inală
Astra, 2-2, în prelungiri cu ciuri, nu cred că este atât de (3-1) de Rusia, în inala EURO Mario Rivillos au împărţit tro- UEFA Futsal Cup, în aprilie
CFR Cluj, că peste 80% dintre rău. Sunt foarte mulţi spor- 2016, arbitrată de românul feul de golgheter (gheata de 2014, când Barcelona a învins
cei implicaţi în Liga 1 joacă la tivi care joacă la pariuri, dar Bogdan Sorescu și italianul aur), cu 6 goluri și 4 pase de- cu 5-2 pe Dinamo Moscova,
pariuri. „Peste 80% din Liga nu cred că pot i condamnaţi Alessandro Malfer. Spania și-a cisive, compatriotul lor Alex după prelungiri. Sorescu mai
1, ie că sunt conducători, ju- decât dacă mizează pe propri- trecut în palmares al șaptelea a luat gheata de argint (șase are în palmares și doua semi-
cători sau antrenori, pariază”, ile jocuri”, a spus atacantul său titlu european din zece goluri, două pase decisive), inale ale aceleiași competiţii,
a spus, la Dolce Sport, antre- Astrei. Astra și CFR Cluj au turnee (1996, 2001, 2005, iar portughezul Ricardinho (6 la Lleida și Lisabona, potrivit
norul Astrei, care a declarat că terminat la egalitate, scor 2-2, Miguelin FOTO: EPA 2007, 2010, 2012, 2016), graţie goluri) a fost recompensat cu site-ului FRF. SURSA: AGERPRES
nu a comis nicio ilegalitate și meciul disputat sâmbătă, în
așteaptă decizia Comisiei de etapa a 24-a din Liga 1.
Disciplină. Daniel Niculae și-a SURSA: MEDIAFAX Nadal, eliminat TrofeuînTaiwan
de tânărul Thiem Venus Williams,
numărul 12 mondial,

Îşi critică jucătorii


FOTBAL. Gheorghe Hagi, an- fotbal. N-aș vrea să se simtă
TENIS. Tânărul jucător de te-
nis austriac Dominic Thiem
l-a învins surprinzător, pe Ra-
a câştigat, duminică,
Openul Taiwanului
(WTA), dotat cu
trenorul echipei FC Viitorul, cineva nu știu cum, dar din fael Nadal, principalul favorit premii totale de
își critică dur jucătorii, după păcate trebuie să im alţii”. al turneului ATP de la Buenos 426.750 dolari, după
eșecul înregistrat sâmbătă CSMS Iași a învins-o Aires, în semiinală și va juca ce a învins-o în finala
seara, pe teren propriu, în neașteptat pe FC Viitorul în ultimul act cu un alt spani- de la Kaohsiung pe
faţa grupării CSMS Iași, într-o Constanţa cu scorul de 2-1 (1- ol Nicolas Almagro. Dominic japoneza Misaki Doi
partidă din etapa a 24-a a Ligii 0), sâmbătă seara, la Ovidiu. Thiem, 22 de ani, cel mai tâ- (61 WTA), a doua
favorită, cu 6-4, 6-2.
I de fotbal. „Cu siguranţă li s-a Ieșenii au deschis scorul prin năr jucător din top 20 mon-
Williams şi-a trecut
urcat la cap. Vedete, staruri... Bojan Golubovic (45+2), după dial, a câștigat în trei seturi,
în palmares al 49-lea
Dacă toţi i-aţi lăudat, ce să o ieșire greșită a portarului scor 6-4, 4-6, 7-6 (4). Almagro titlu WTA din carieră.
facem? E problema lor... O să Pecanha și o preluare suspec- s-a impus la rândul său cu FOTO: EPA
tragem concluziile, o să ana- tă de henţ a lui Andrei Cris- scorul de 6-4, 7-5, în faţa lui
lizăm și o să mergem înain- tea. Nuno Viveiros a majorat Ferrer. SURSA: AGERPRES
te, dar trebuie schimbat total avantajul oaspeţilor (53), la
tot”, a declarat Hagi pentru capătul unui contraatac. Go-
Dolce Sport. În continuare,
el a arătat: „A fost o prestaţie
de vedete, slabă. N-am ce să
lul echipei antrenate de Ghe-
orghe Hagi a venit pe inal,
când Florin Tănase a transfor-
Dinamoviştii au câştigat Burleanu a participat
vorbesc prea mult, pentru că
am uitat dintr-o dată să jucăm
mat un penalty (90).
SURSA: AGERPRES
pe terenul lui Granollers la o întâlnire regională
HANDBAL. Dinamo București a Grigoraș, Asoltanei 4, Băluţ 1, FOTBAL. Răzvan Burleanu, ciali UEFA: vicepreședintele
câștigat, ieri, meciul din de- Câmpan 3, Diaw 3, Mironescu președintele Federaţiei Ro- Angel Maria Villar, secretarul
plasare, cu Granollers, scor 1, Mocanu 1, Mousavi 3, Ragot mâne de Fotbal (FRF), și Radu general, Gianni Infantino, și
29-28 (13-20), în primul meci 4, Șandru 5, Savenco, Vancea, Vișan, secretar general FRF, secretarul general adjunct,
din Grupa A în Cupa EHF la Vrankovic 3, Zulic. Sole, cu au luat parte, sâmbătă, la în- Theodore Theodoridis.
handbal masculin. Dinamo șapte goluri, și Figueras, cu tâlnirea regională din Serbia, Oicialităţile reunite la Bel-
a fost condusă și cu 10 goluri cinci reușite, s-au remarcat la unde au fost reprezentate 13 grad au realizat o analiză îna-
în prima repriză, iar la pauză, spanioli. asociaţii naţionale europene. intea celor două evenimente
avea de recuperat șapte. CSM București a pierdut, La eveniment au participat importante ce au loc în aceas-
Liderul din campionatul sâmbătă, cu scorul 28-22 (14- reprezentanţii federaţiilor din tă lună, Congresul Extraordi-
intern a revenit în partea a 13), în deplasare, cu Helvetia Albania, Bosnia-Herţegovi- nar UEFA, din 25 februarie, și
doua și s-a impus cu un gol Anaitasuna (Spania) în primul na, Bulgaria, Croaţia, Cipru, Congresul Extraordinar FIFA,
marcat de Diaw în ultimele meci din Grupa D a Cupei EHF Grecia, Macedonia, Munte- din 26 februarie. Ambele se
secunde ale întâlnirii din Spa- la handbal masculin. negru, România, Slovenia, vor desfășura la Zurich.
Dobrogenii au cedat pe propriul teren FOTO: FAN nia. Dinamo: Irimuș, Makaria, SURSA: MEDIAFAX Serbia, Rusia și Turcia și oi- SURSA: MEDIAFAX
LUNI, 15 FEBRUARIE 2016

Actualitate 11

Un public cunoscător FOTO: V.B. A oferit autografe FOTO: VERONICA BURSAŞIU

Orădenii, invitaţi
să-şi facă propria
predică de pe munte
„Cartea poemelor mele pul celor mai vândute cărţi de Teaha, fost coleg în UFD și a-și face propria predică de
anul trecut, chiar dacă aceas- acum în ALDE cu Vosganian, pe munte, la fel ca Mântui-
nescrise” e singurul ta a apărut în standuri doar în Ioan Mintaș, profesorul Silviu torul, de a-și căuta fericirile
volum de poezie care octombrie. „Vestea bună e că Torjoc sunt doar câţiva dintre și de a se întreba dacă sunt
apare în topul celor mai a apărut în acest top, vestea orădenii care au ţinut să ie cu adevărat fericiţi. De-altfel,
bine vândute cărţi din proastă e că e singura carte alături de poetul care „depu- Vosganian în poezia Origami
de poezie care a apărut în top, ne efort continuu pentru a din volumul proaspăt lansat
România în 2015. ceea ce arată că poezia nu face găsi un argument că prezen- revendică dreptul la propria
ORADEA. Varujan Vosganian parte din lista de cumpărături tul există”. sa predică de pe munte. „Am Mircea Teaha a fost alături de Varujan Vosganian FOTO: VERONICA BURSAŞIU
și-a făcut un fel de apostolat a românilor. Nici literatura ro- „Varujan Vosganian se ală dreptul, ca orice om, la predi-
din dorinţa de a intra în le- mână nu face,” a spus Varu- într-un moment în care a ur- ca mea de pe munte. În jurul Literatura aceleași, că în România marea
gătură cu cei care ar putea să jan Vosganian. Fostul minis- cat într-un podiș deasupra meu sunt oameni fericiţi, care politică a fost făcută de marii
ie purtătorii de imagine ai tru de inanţe este convins căruia strălucește o lumină nu știu că sunt fericiţi, în pri-
română este cărturari”, spune Vosganian
literaturii românești. Aceasta că „literatura română este ca grecească. O lumină care, mul rând lor le vorbesc... Am ca sistemul bancar, care a încercat să-și convingă
și iindcă a constatat că inves- sistemul bancar, ca sistemul însă, nu repoate împiedica dreptul, ca iece om, la pro- ca siderurgia: 90% e auditoriul să facă un exerciţiu
tiţia unui român în cărţi se de asigurări, ca siderurgia și tulburata lume interioară a pria mea predică de pe munte, de imaginaţie să-i scoată din
reduce la mai puţin de zece ca industria de automobile: poetului. Această luptă între alerg la întâmplare și tocmai investiţie străină politica românească pe Oc-
eurocenţi, adică echivalentul 90% e investiţie străină”. clipă și speranţa duratei, con- de-aceea, întâmplarea e sen- VARUJAN VOSGANIAN tavian Goga, Titu Maiorescu,
celei mai ieftine franzele. În- „Cartea poemelor mele ne- feră textelor sale o energie, o sul ultim al libertăţii mele”. Lucian Blaga, pe Ștefănescu
cepând de anul trecut, Varu- scrise” sunt poezii scrise la substanţă, un conţinut care „Îngerul nebun”, „Detaliu”, niciodată nu poţi să înţelegi Delavrancea, chiar pe Mircea
jan Vosganian face un adevă- persoană I, iar volumul este le fac valoroase” , conside- „Fratele meu și tatăl meu” lumea dinlăuntrul ei. Din cele Eliade. „Mergeţi la Ministerul
rat tur al României pentru a-și o meditaţie asupra acelorași ră poetul Ioan Moldovan. Și sunt alte poeme în care poe- trei dimensiuni nu vei înţe- de Externe să vedeţi galeria
lansa cea mai recentă carte. teme profunde ale condiţiei iindcă, de obicei, Varujan tul vorbește despre destinul lege niciodată lumea. Lumea diplomaţilor scriitori de la
„Cartea poemelor mele ne- umane: nașterea și moartea, Vosganian, posesor al unor colectiv al poporului armean adevărată e ca o problemă de Ghica și Alecsandri până la
scrise” este considerată de iubirea și melancolia, relaţia tehnici oratorice de invidiat, și despre destinul personal, geometrie în care ai nevoie de Blaga și Eliade”, a fost îndem-
poetul Ioan Moldovan „cel cu divinitatea și cu istoria. nu vine în faţa publicului cu fără să utilizeze „minciuna o linie ajutătoare care nu este nul poetului.
mai bun volum semnat de Este o carte în care se fac tri- discursuri scrise, oaspetele a romantică”, fără emfază, cu în enunţ ca să poţi să descâl- „Noi am avut dupa ‘90 mari
Varujan Vosganian. Citind miteri la cărţile Sinţilor Pă- preluat de la Ioan Moldovan onestitate, construind o bună cești problema. Ai nevoie de sciitori care au fost în Parla-
această carte vom avea mul- rinţi, la Biblie, la tradiţiile ar- tema podișului luminos și a comunicare cu cititorul. a patra și a cincea dimensiune ment și care au făcut politică,
te satisfacţii. Este o carte de menești, la familia poetului, predicii de pe munte. Varujan ca să înţelegi lumea. Poetul poate nu din cea mai bună,
vârf a poeziei noastre con- familie a cărui personaj mira- a mărturisit că într-o astfel O artă a sincerităţii are o stare de luciditate pe dar au fost oameni de cultu-
temporane”. Declaraţia a fost culos este bunicul. Ioan Mol- de vizită pe podișul luminos- De-altfel, Vosganian este un care foarte puţini oameni o ră. Înălţimea cărţilor pe care
făcută cu prilejul lansării căr- dovan a apreciat, dincolo de Munte Athos i s-a atras aten- adept al sincerităţii în versuri. au. Și vă mai spun ceva care le-ai citit trebuie să ie însă
ţii la Oradea, eveniment care calitatea versului lui Vosga- ţia că noi europenii ne-am Ca și al lucidităţii. poate părea surprinzător: mai mare decât înălţimea
a avut loc vineri în foaierul nian, faptul că la eveniment pierdut abilitatea de a comu- „Nu exista nimic mai sincer adevăraţii învingători sunt scaunului pe care stai. Mode-
Teatrului de Stat Oradea. sunt prezenţi „buni cunoscă- nica cu natura. Vizita a fost pe lume decât poezia.Când poeţii, nu generalii. Adevă- ratorii pe vremea aceea, când
Satisfacţia autorului este tori și rainaţi cunoscători de făcuta cu o lună și jumătate un poet e mincinos, se simte. raţii învingători, biruitori ai făceam politică mare, ana-
însă că și-a văzut cartea în to- poezie”. Publicul prezent în înainte de anticipatul sfârșit Poezia este o artă a sincerită- istoriei sunt poeţii. Daţi-mi liștii se numeau:Caragiale,
foaier a fost format din expo- al lumii. Acolo, Vosganian a ţii. dumneavoastră nume de ge- Eminescu ca să facem o com-
Când politica nenţi ai mediului cultural bi- primt asigurarea că lumea nu Poezia este liturgică, ade- neral care a biruit și eu o să vă paraţie, să vedem cum stăm.
a întors horean, dar și din exponenţi se termină, dar natura e su- vărata poezie. Liturgicul dau nume de poet care a biru- Nu știu dacă poporul român
ai mediului politic, actuali și părată pe noi iindcă noi nu merge cu orice: poţi să ii și it. Veţi vedea că imperiul con- s-a născut creștin-e o legendă
spatele culturii, noi foști colegi ai lui Varujan Vos- sărbătorim Soarele. La noi, renascentist și post modern. struit de poet dăinuie și astăzi care sigur ne impune o anu-
am rătăcit în afara ganian. Membrii redacţiei re- solstiţiile și echinocţiile trec Liturgicul ca și naturalul mer- pe când imperiul dăinuit de me conduită morală. Sigur
vistei Familia, scriitorul Dan neobservate. ge cu orice. Natura nu face general s-a spulberat. Toate este însă că politica româ-
istoriei H. Popescu, poetul Mihai Vie- „Cartea poemelor mele kitsch-uri. Numai oamenii fac imperiile, toate cetăţile, toate nească s-a născut din cultura
VARUJAN VOSGANIAN ru, Alexandru Sfârlea, Mircea nescrise” este o invitaţie de kitsch-uri atunci când intra în armatele s-au risipit pe când și că atât vreme cât politica
natură... Biblia este, în primul tăbliţele, papirusurile de la românească a fost făcută de
rând un mare poem în proză. egipteni, incunabulele evului oameni de cultură, noi am
Încărcătura poetică a Bibliei mediu, cărţile lui Gutenberg făcut politică mare cu care ne
face fascinaţia și nu compo- au rămas”, a pledat poetul. lăudam și astăzi. În clipa în
nenta de credinţă. Credinţa Și iindcă omul Vosganian care politica a întors spatele
este o consecinţă a încărcătu- e și poetul Vosganian, și mi- culturii, ba chiar a dispreţuit-
rii poetice, dimensiunea vec- nistrul de Finanţe, și omul o noi am rătăcit în afara isto-
torială a poeziei. politic, vorbitorul nu putea să riei. De aceea, dacă vreodată
Biblia a exercitat o mare nu treacă discursul său prin politicul se va recupera, el
fascinaţie asupra omenirii, aceste dimensiuni, prin iltrul nu se va recupera decât prin
una cu totul excepţională poeziei, al politicii și al inan- cultură. Cultura este singura
Fondul liturgic este un fun- ţelor. îndeletnicire umană care în-
dament bun pentru poezie, „Între poezie, politică, eco- vinge fara sa aibă învinși.În
iar poezia la rândul ei este un nomie există o legătură pe afara poeziei, tranziţia nu e
fundament bun pentru a te care dacă nu o înţelegem, nu nici economică, nici politică,
ajuta să înţelegi lumea. Când o uităm nu putem să le facem ci culturală. Tranziţia nu se
a devenit ministru de Finanţe bine pe celelalte. Atenţie! Pe va încheia nici cu un accord
despre Vosganian s-a spus că celelalte, nu poezia... cu FMI, nici cu publicarea
e poet, e cu capul în nori: „Ce Vă provoc să vedeţi cum rezultatelor votului în Mo-
spui? Poeţii sunt cu capul în arată galeria de fotograii din nitorul Oicial, tranziţia se va
nori? Nimeni nu înţelege mai laboratorul de istorie și cum încheia cu emanciparea men-
bine decât poetul și matema- arată galeria de fotograii din talităţilor”, a fost concluzia și
ticianul lumea. Nu vorbesc laboratorul de ilologie și veţi pledoaria poetului.
de muzician că și el e un fel constata cu surprindere că VERONICA BURSAŞIU
Silviu Torjoc, reîntâlnire peste timp FOTO: V.B. de matematician. Pentru că majoritatea fotograiilor sunt veronica.bursasiu@russmedia.ro
LUNI, 15 FEBRUARIE 2016
12 Mica publicitate/Reclame

Vând ap. 4 camere oc


ocupabile imediat cu inisaje de înaltă calitate incluse în preţ, SC Russmedia SRL,
• ap. 4 cam, decom, tip AN, et. 3, Bdul Dacia,
alese de dumneavoastră dintr-o gamă diversiicată de modele şi
ale lider pe pia\[ în dome-
2 bãi, 2 balcoane, mob, utilat lux, ac, ter- culori. În cartierul Nufăru Plaza (vis a vis de Penny Market).
cu niul edit[rii ziarelor §i
serviciilor de Internet în

APARTAMENTE NOI
mopan, dublã orientare, variante, 60900
euro. Tel. 0723- 240- 574. 387900 DE VÂNZARE zona de vest a Austriei,
• ap. 4 cam, lux, et. I, Lacul Roºu. Tel. 0745- zona de nord-est a Ungariei §i România, jude\ul Bihor, membru
PROMOŢII
765- 600. 387885
cu 1, 2 şi 3 camere la preţuri avantajoase al unui grup de firme multina\ionale
• vând ap.la bloc cu 7 etaje, ultracentral
0758-162-344
et.3, 4 cam., 2 bãi, 2 logii, garaj, boxã cu
vedere la Cetatea Oradea, sisteme de
alarmã, parchet stejar, marmurã, cost
energie termicã cca 500 lei/l iarna, preþ
PProiect nou în construcţie, cu predare în 2016.
SStrada Apateului nr. 4
CAUT{
90.000 E. Tel: 0744- 793- 185.
• vand penthouse in suprafata de 293 mp
387910
(2527 - H251561)
ANALIST DATE
semifinisat in zona Nufarul. Telefon 0799- Cerinte: intretinere si dezvoltare baza de date
227- 932. 388139
• vând vilã pentru pretenþioºi în Oradea, • Persoane cu munca exacta , precisa si fiabila
• vând casã mare, singur în curte central,
• 4 camere, mobilat, utilat AN, str. Dacia. lângã Hotel Maxim, amenajatã lux, teren 5000 mp, preþ 450.000 euro. Tel. 0744-
Tel: 0770- 114- 153. 388078 încãlzire de la oraº ºi proprie, toate uti- 522- 515. 387822
• Bune abilitati de rezolvare a problemelor
litãþile, 5 cam., 2 bãi, 2 bucãtãrii, 300 mp • Atitudine de echipa da si capacitatea de a lucra in mod
Vând garsoniera supr. totalã ºi 190 mp supr. constr. potri-
Vând spatiu comercial independent
Vânzãri apart. la casã vitã ºi pentru privatizare - preþ 190.000 E,
• gars. et. I, D mare, Bumbacului, Tel. 0744-
neg. Tel: 0740- 347- 148. 387784 • Capacitate de analiza
• ap. la casã bucãtãrie, baie, living + 2 cam • acum vand hala in Bors, 1000 mp con-
871- 079. 388130
la mansardã, recent renovat, acces auto,
• vând casã pe strada Bihorului. Telefon:
struiti si 450 mp teren aferent. Tel. 0771- • Cunostinte de operare PC
0743875- 381. 387940
• garsonierã confort redus, zona 22 zona centralã, înc. proprie, imediat 500- 410. • Lucru cu baze de date, creare si interogare.
Decembrie, preþ 10800 euro, neg. Tel. 0751- ocupabilã, 29700 euro, neg. Tel. 0747- 541- • vând casã pe strada Bihorului. Telefon: 387813
399- 584. 388020 796. 388015 0755988- 310 388033
Avantaje: posibilitate de a lucra intr-o echipa tanara si dinamica
• vând clãdire birouri, str. Vasile Conta. Tel.
• garsonierã Nugfãrul, 18 mp, preþ 13700 • ap. la casa, parter + mansarda, 110 mpu, • vând casã 2 camere nouã în Episcopia, 0722- 229- 488. 388049 • Cunoasterea lb engleza si maghiara
euro, neg. Tel. 0755- 092- 233. 387971 in curte comuna, str. Cuza Voda, semifini- preþ 28500 euro. Tel: 0742- 289- 904. 387840
• vând depozit 400 mp, str. Oneºtilor, Oferim: dezvoltare profesionala continua
sat, 4 cam., living, bucatarie, 2 bai, 40000
• pf vând gars. Ioºia, et 2, mobilatã ºi uti- euro sau schimb cu ap. 2 camere + • vând urgent casã 4 cam. zona Decebal. renovat, cu utilitãþi. Informaþii tel. 0722- • Sarcini provocatoare
latã lux, 21000 euro, neg. Tel. 0723- 258- 377. diferenta. Tel. 0733- 208- 203. 226- 484, info@neomed.ro 388135
387810 Tel: 0745- 876- 012. 387957 • Salarizare atractiva
387990
• ap. la casã, str. Mioriþei, 2 cam, buc, baie, • vindem casã finisatã 80%, Grigorescu, • vând spaþii comerciale, central, 20 mp.
• vând garsonierã pe strada Podului. Tel: curte 57 mp, 26000 euro, sau schimb cu ap. preþ 60000 euro, neg. Tel. 0747- 020- 482, Tel. 0729- 320- 816. 387936 CV-urile se depun la adresa de mail:
0746- 286- 854. 388233 la bloc. Tel. 0742- 673- 366. 387808 0766- 764- 705. 388006
• vând spaþii comerciale. Tel. 0722- 229- 488. carmen.csordas@russmedia.ro
• vând garsonierã str. Podului. Tel. 0741- 388058
473- 509. 387864 • Central 2cam tel:0740- 308- 325 382843

• vând garsonierã tip D, la parter, str. • p.f. vând ap. la casã, 2 cam, baie, Vând casa judet • vând spaþiu comercial în Oradea, str. S.M.
Klein, zonã centralã, la casã, 89 mp, 48000
Someºului, Velenþa, mobilatã sau nemobi- bucãtãrie, 3 în curte, amenajat nou, acope- E, negocaibil. Tel: 0723- 219- 399. 387878
• dau în chirie gars. mare, mobilatã ºi uti-
latã în Rogerius, preþ 140 E. Tel: 0740- 245- Cumpar garsoniera
latã, preþ 24000 euro, neg. Tel. 0721- 811- riº nou, zona Decebal, 26900 euro. Tel. • casã Cacuciu Nou nr. 141, ocupabilã
279.
866. 388089 0731- 836- 484. 387920 imediat, cu toate utilitãþile. Tel. 0721- 613- • cumpãr garsonierã sau uscãtorie. Tel:
388222
030, 0755- 535- 599.
• vând garsonierã 24 mp, et.2, Rogerius pe • persoanã fizicã vând ap. ultracentral. Tel.
388017
Vând spatiu com.judet • Dau in chirie garsoniera D mare lux,
0755- 092- 233. 387918

str. Podului lângã blocul Master, preþ 0722- 254- 964, dupã 16. 388013 • casã cãrãmidã cu utilitãþi, mobilatã, Cazaban. Tel. 0770342876, 0770130997. 381929
Vaºcãu, supr. 200 mp + 10 ari, preþ 25500 • vând cab. stomatologic în Salonta ultra-
16.000 E, neg. Tel: 0740- 000- 860. 388040
euro. Tel. 0742- 267- 251, 0742- 091- 865. central, complet dotat. Tel: 0743- 604- 838. • dau în chirie garsonierã tip D str. Sovata. Cumpar ap.2 camere
Vând casa 387884 388120 Tel: 0720- 644- 419. 388148
• cumpãr ap. 2 cam., preþ 17000 euro. Tel.
Vând garsoniera judet • casa Gepiu. Tel. 0747- 915- 816.
• dau în chirie garsonierã pe strada 0753- 369- 179. 388091
• acum casã în roºu, P+M ºi garaj, 190 mp, 387994
Podului, mobilatã. Tel: 0746- 286- 854. 388232
• vând garsonierã Aleºd. Tel. 0740- 060- 613. 500 mp teren, zona Nufãrul, apã, canal, Vând teren casa
curent, gaz, 40000 Euro. Tel: 0749- 505- 946. • casã în Aleºd. Tel. 0746- 995- 040.
Cumpãr teren judeþ
388081
388217
387927 • acum vand parcele a cate 500 mp, zona • iau o fatã în chirie. Tel: 0758- 305- 333.388104
Podgoria. Terenul are orientare sudica cu • închiriem ap. cu 3 cam., în Rogerius. Tel.
• acum vând casã în roºu, Grigorescu, P+M, • casã în Felcheriu. Tel. 0745- 671- 711. 388083
Vând Ap. 2 camere 198 mp, teren 500 mp, 3 dormitoare, 2 bãi,
• casã în Mihai Bravu sau schimb cu ap. +
posib.racordare la curent electric, apa,
canalizare, TVS. Tel. 0722- 360- 488, 0722-
0744- 903- 227. 388052 • cumpãr teren agricol suprafaþã mare. Tel.
0740- 044- 341. 387978
garaj, centralã, utilitãþi, gaz, apã- canal, • închiriez ap. 1 cam. ultracentral. Tel:
curent + fântânã foratã, 42500 euro. Tel. dif. Tel. 0259- 421- 916, 0741- 544- 771. 387996 352- 748. 387812
• ap. în bloc nou, lux, 74 mp, complex 0747- 020- 482. 387924
rezidenþial Ioºia, complet mobilat, 2 cam, 1 0740- 912- 997. 387932 • acum vand teren intravilan Oradea,
baie, bucãtãrie, dressing, cãmarã, balcon.
• casã în roºu, 60 km, Piatra Craiului, loc.
Beznea, preþ 23000 euro, neg. Tel. 0743- suprafata 444 mp, langa lacul de la Pod- • închiriez ap. 1 cam. Republicii, utilat, Oferte locuri de munca
• casã cu spaþiu comercial ºi halã 150 mp st mobilat. Tel: 0744- 224- 197.
Tel. 0743- 080- 997. 388042
500 mp, Ioºia. Tel. 0743- 028- 572. 387854 129- 844. 387886 goria, pret 4700 euro, neg. Tel: 0033- 781- 388210
375- 613. • închiriez ap. 2 cam., mobilat, Rogerius, pt. • acum angajãm ºofer camion 12 to ºi
• ap. 2 cam, mob, bloc 2012, Nufãrul Plaza, • casã din duplex, nouã, construcþie 2015, 387814 muncitor depozit. Tel: 0359- 800- 515.
preþ 44000 euro. Tel. 0763- 449- 636. 387901
100 mp construit, curte faþã/spate, din
• casã în Sãlard. Tel. 0748- 373- 507. 387872 2 fete, 100 E. Tel: 0754- 288- 218. 388165
388009
zona Horea, toate utilitãþile, meritã vãzut- • închiriez teren str. Clujului, 700 mp. Tel.
• ap. 2 cam, ultracentral, str. Magheru, • casã la 28 km de Oradea, sat ªerghiº, preþ • închiriez ap. 2 cam, Nufãrul, lângã
75000 Euro, neg. Tel. 0744- 116- 356. 0742- 607- 076. 388043
McDonalds, mobilat, utilat nou, pt studenþi,
vizavi Fac. de Drept, balcon, parcare, preþ 387796 10400 euro. Tel. 0742- 038- 960. 387931 • Acum organizam curs autorizat Ope-
29000 euro, neg. Tel. 0744- 858- 543. 388018 • parcele teren în noul cartier Oncea pe str. familie fãrã copii. Tel. 0755- 954- 179. 388046 rator Calculator. Tel.0746- 595- 788. 381907
• casã în centru. Tel. 0755- 850- 264, 0749- • casã nouã Sântion, 1 cam. baie, buc. + 1 Ep. Ioan Alexi ºi Ion Pãun Pinciu. Tel. 0740-
• apartament de vânzare, modern, ultra- 873- 513. 388048 casã veche - 24.500 E, neg. Tel: 0745- 219- • închiriez apartament 3 camere mobilat,
043- 586, 0741- 405- 510. 387850
finisat ºi mobilat, parter, situat pe Splaiul 398. 388062 balcon, lift, Calea Aradului - 250 E. Tel: • angajã ºoferi profesioniºti, cat. C+E,
• casã în Ioºia, 68000 euro. Tel. 0770- 136-
Criºanei. Tel. 0788- 161- 411. 388038 • teren intravilan între Oradea ºi 0721- 992- 155. 388127 vorbitor lb. englezã sau germanã,
293, 0359- 178- 580. 388045 • vând casã bunã, la Derniºoara. Tel. 0742- Sântandrei, sau 500/600/700 mp, sau pentru transport internaþional. Tel.
• de vânzare ap. 2 cam. AN, et.IV, lift 536- 381. 388035 • închiriez apartament douã camere, B- dul 0359- 802- 770.
• casã Ioºia, P+E, 140 m în roºu, living, buc, schimb cu BMW, Audi sau MB, preþ 15 387970
Nufãrul - 37.000 E, neg. Tel: 0747- 020- 482. euro/mp. Tel. 0743- 198- 808 Decebal 12. Tel: 0744- 192- 139, 0770- 696-
387926 2 bãi, 3 dormitoare cu apã, gaz, curent, 387830
zonã rezidenþialã, 45000 euro, sau schimb.
• vând casã cu teren intravilan 46 ari la 20 028. 388196
• vând ap. Pb 2 camere, renovat, parter • angajãm ºofer profesionist C+E, ates-
Tel. 0747- 973- 111. km de Oradea. Inf. Tel: 0756- 961- 772. 388100 • teren intravilan Oradea ºi Sântandrei, sau
• închiriez garsonierã tip D, mobilatã, zona
Ciheiului. Tel: 0744- 871- 079.
388016 tat, pa camion 7,5 t cu remorcã, distri-
388150 parcele de 500/600/700 mp, preþ 15
• vând casã în Bicaci. Tel. 0749- 979- 569. Lotus- Velenþa. Tel: 0744- 536- 145 sau buþie în þarã. Tel: 0730- 612- 111. 388155
• casã la intrare în Sântandrei, în roºu, la euro/mp. Tel. 0743- 198- 808. 387831
• vând ap. 2 cam. îmbunãtãþit, zona 388212 0755- 635- 690. 387999
100 m de Profi, 28.490 euro/casã. Tel. 0744-
Decebal, preþ 35.000 E, neg. Inf. Tel: 0359- • teren Sânmartin 1500- 5000 preþ 25 euro • angajãm ºofer TIR cu experienþã pe
524- 774. 388003 • vând casã în roºu Santãu Mic, negociabil.
419- 706, 0770- 122- 963. 388106 neg, teren Borº 12300, preþ 25 euro/mp, • 2cam nemobilat tel:0740- 308- 325 382639 relaþia RO- HU- SK. Tel: 0723- 306- 281.
• casã parter, Sântandrei, str. Sudului la Tel: 0744- 696- 707. 388163
teren 1 Mai 1000- 4000 Bãile Felix 1000- 388050
• vând ap. 2 cam. tip L, et.2 pe Al. Rogerius. roºu, 450 mp teren, apã, canalizare, curent, 4000, 38/mp., pretabil ºi pt fonduri. Tel.
Tel: 0753- 083- 690. • vând casã în Tinca. Tel. 0359- 461- 827.
Inchiriez spatiu com.
388063
3 cam, baie, living, buc, cam. termicã, 25700 0758- 988- 344. 387777
euro. Tel. 0723- 240- 574. 387899 388179 • angajãm ºoferi distribuitori produse de
• vând apartament cu 2 camere, tip X, pe panificaþie. Tel: 0744- 619- 708.
Aleea Calinului, nr. 12, X7, sc B, ap. 15, etaj • teren zona ANL Sânmartin. Tel. 0744- 522- 387905
• casã un nivel 117 mp Oºorhei în execuþie • vând casã la þarã. Tel. 0741- 473- 509. 387865 269. 388000 • acum închiriez spaþiu comercial 33 mp,
3. Informaþii: 0721- 554- 850. 388159
cu utilitãþi - 500 mp teren. Tel: 0743- 736- str. Avram Iancu. Tel. 0735- 845- 296. • angajãm ºoferi pe comunitate condiþii
587. 388102 • teren 1800 mp în centru Oºorhei, front 50
• vând apartament 2 camere confort II • vând casã la Sãlard. Telefon: 0743846-388034
055. 387795 foarte avantajoase, salar 1800 E/l. Dorim
m la 3 strãzi ºi parcelabil 800- 500 m ideal
aranjat. Tel: 0748- 697- 459. 388145 • casã 4 camere, baie, bucãtãrie, pivniþã, experienþã ºi seriozitate. Tel: 0770- 135-
• vând casã mare cu grãdinã în Sãlard. pt. firme - 20 E/mp. Tel: 0743- 736- 587. 388103 • acum închiriez spaþiu comercial, 60 mp,
terasã, 191 mp contruiþi, total cu curte 313 475. 388023

mp, în Velenþa, str. Timotei Cipariu (doi în Telefon: 0743875- 381. 387941 • vând grãdinã 2400 mp, curent, apã, Decebal. Tel. 0747- 503- 035. 387902
Vând ap.2 camere judet curte, si celalta casa de vanzare), necesitã • vând casã 2 cam. sat. Bicaciu 193,
canalizare, casã de vacanþã, Piersicilor nr. • acum închiriez spaþiu comercial, 60 mp, • ANGAJAM AGENTI DE PAZA 25- 40 ANI
renovare, preþ: 42000 EUR . Tel: 0721- 220- 40 e. Tel. 0723- 862- 447. 388173
Decebal. Tel. 0747- 503- 035. CU PERMIS B, domiciliu oradea .CV e-
negociabil. Tel: 0749- 248- 159. 387950 388199
• vând apartament 2 camere, tip PB, 357 387774 mail . spartan_200@yahoo.com 383448
• vând loc de casã, s- au schimb cu • dau în chirie spaþii com. 22 mp - 43 mp
localitatea Salonta, jud. Bihor, str. • vând sau schimb casã în Borº construcþie
• case înºiruite Nojorid, 3 cam, 2 bãi, living, autoturism platformã. Preþ negociabil. Decebal. Tel: 0749- 439- 358.
Mãrãºeºti nr. 1- 3 (zona Gãrii), et. 2 (preþ nouã, 260 mp, canalizare, curent, gaz 388157
• angajãm ambalator manual. Condiþii
bucãtãrie, dresing, 2 terase, la cheie, 35000 Telefon: 0746697- 343. 387916
negociabil). Tel: 0759- 024- 456. 388226 semimobilatã. Tel: 0745- 508- 729. 387832 avantajoase, mediu de lucru plãcut.
euro. Tel. 0757- 637- 264. 387824 • dau în chirie spaþiu de 20 mp central. Tel:
• vând sau schimb 650 mp teren cu utilitãþi 0751- 225- 223. Transport asigurat. Inf. 0731- 026- 737.
• de vânzare casã cu 4 camere, cart. Ioºia,. • vând/schimb casã Felcheriu 15 km de pe str. Clujului nr.100 cu schiþã cadastralã,
387879
E- mail:camelia.bot@grasstech.com
Vând ap.3 camere preþ 50.000 E. Inf. la Tel: 0747- 495- 661. Oradea. Tel. 0771- 793- 507. 387929 preþ 44.000 E, neg. Tel: 0752- 210- 506. 387877 • dau în chirie spaþiu 30 mp în zona 388008
388079 Cantemir, Cicero. Tel: 0751- 225- 223. 387880
• vând teren intravilan drumul
• Aradului, decomandat, modern, renovat,
preþ 41800 euro. Tel. 0770- 145- 419. 387984
• vând casã cu douã spaþii com. 22 mp ºi 43
mp apartament cu douã cam. Decebal. Tel:
Vând casa de vacanta jud. Sântandreiului. Tel: 0744- 192- 139. 388193 • dau în chirie spaþiu str. Primãriei. Tel. • angajãm bãrbat pentru postul de
ajutor magazioner, în fabricã de semi-
0744- 234- 858. 387969
0749- 439- 358 388158 • vând teren intravilan sat Paleu 5000 mp, preparate din carne. Tel. 0259- 447- 155.
• de vânzare ap. 3 cam. PB Rogerius - • vând casã de vacanþã 90 mp, cu teren Tel: 0725- 056- 997. 388223 • dau în chirie spaþiu (240 sau 82 mp) în 388084
37.000 E. Tel: 0747- 020- 482. 387925
27 ari, în Cauaceu la 15 km de Oradea,
• vând casã cu 3 camere, încãlzire • vând teren zona Beverly Hills Sânmartin, centru, 2,8 euro/mp. Tel. 0729- 082- 546.
17500 euro. Tel. 0749- 227- 978, 0771- 400- Sc angajeaza tanar pentru postul de
• Rogerius 39000E etajI tel:0740- 308- 325 centralã, garaj ºi multe anexe în Calea 500 mp - 90 E/mp. Tel: 0731- 329- 919. 388195 388109
Aradului. Tel: 0770- 184- 258. 387802 300. 387776 vanzator plante ornamentale. Avantaj
381361 • Dau in chirie spatiu cunoasterea limbii maghiare si permis
• vând teren 500 mp cu toate utilitãþile, comercial,central,langa Teatrul de Stat, str.
• vând ap. 3 cam. AN, Rogerius - 45.000 E, • vând casã de locuit în sat Paleu, casa zona Grigorescu. Inf. Tel: 0744- 569- 590.388080 conducere categ B. Informatii: 0722-421-252.
eng. Tel: 0744- 318- 595. Patriotilor Oradea Suprafata: 17 mp, usa
388194 conþine 3 camere, 2 bucãtãrii, baie, cãmare
plus anexe plus pivniþã sub casã, teren Vând vila termopan cu vitrina, 2 calorifere, sistem de • angajãm brutar cocãtor- frãmântãtor,
• vând ap. 3 cam. tip Pb mare în bloc reabi- alarma, internet, toaleta, posibilitate de agent vânzãri pâine. Tel: 0744- 582- 131.
litat termic lângã piaþa Rogerius - 46.000 E,
aferent 1300 mp. Tel: 0725- 056- 997. 388225
• vând vilã în Ioºia, P+E, 220 mp con- Vând teren casa judet etajare.Tel: 0744- 210- 670. 387896 388143
neg. Tel: 0741- 409- 590. 388001 • vând casã din cãrãmidã, singur în curte, strucþie, 175 mp teren, preþ 79000 euro,
60 mp, toate utilitãþile, 240 mp teren, zonã • loc de casã Sãldãbagiu de Munte. Tel. • dau în chirie 100 mp spaþiu comercial, pe
neg. Tel. 0744- 522- 515. 387819
str. Calea Aradului P68. Tel. 0748- 727- 222. • angajãm brutari ºi patiseri. Salarizare
• vând apartament tip A, bloc Cicero, multe liniºtitã, recent modernizatã, pe Calea 0744- 400- 218. 387775
îmbunãtãþiri. Informaþii la 0744- 195- 194. 388094 deosebitã. Tel: 0744- 619- 708. 387904
Aradului, preþ 35000 E, neg. Tel: 0749- 508- • vând vilã nouã, în Giriºul de Criº, 6
388201 012. 387785 camere, living, bucãtãrie, 2 bãi, 2 beciuri, • vând teren intravilan 1500 mp x 550 mp,
• dau în chirie 2 camere la semietaj cu • Angajam conducatori auto cu experi-
teren 1500 mp, preþ 67000 euro, neg. Tel. zona President Bãile Felix, cu utilitãþi bun
• 3cam central decomandat tel:0740- 308- intrare directã din stradã zona Cantemir enta categoria C+E pentru RO + HU. tel
• Vand casa in Paleu. 0731518861 376554 0744- 522- 515. 387820 pentru pensiune. Tel. 0743- 237- 284. 387981
325 363199 (Anatole Frace) - 200 E/lunã. Tel: 0770- 0765414255 381363
• vând 12500 mp în ferma pomicolã Paleu, 163- 282. 388128
lângã bisericã. Tel: 0744- 788- 016. 388166
• închireiz birou lux, ultracentral, mobilat, • angajãm confecþioneri îmbrãcãminte,
parcare, toate utilitãþile incluse. Tel: 0722- finisori (1400 lei lunar) maistru spe-
354- 501. 388144 cialist în confecþii sacouri ºi paltoane,
Inchirieri imobile bonuri masã, decontare transport ºi
• închiriez birou ultracentral, mobilat, 100 angajãm electrician Tel: 0259- 455- 515.
• acum închiriez apartament ultracentral. E. Tel: 0746- 893- 375, 0770- 136- 487. 387952 387806
Tel: 0752- 244- 657. 387946
• închiriez cabinet 23 m, str. Cazaban, 200
• ap. 3 cam. et.I, mobilat str. Sãvineºtilor - E. Tel: 0745- 590- 312. 387983 • Angajam confectioner imbracaminte
165 E. Tel: 0743- 349- 198. 387921 cu experienta. Salar 1400 net.
• închiriez spaþiu comercial, birouri, în zona 0745610648
• caut coleg camerã - 130 lei. Tel: 0754- ultracentralã. Tel. 0745- 506- 621. 387866 381911
882- 793. 388125 • închiriez spaþiu comercial dotat complex
• cazez echipã de muncitori. Tel: 0259- 471- perla, C. Coposu 7, etaj I, 480 mp, etaj II 520 • angajãm consultant turism cu experi-
mp. Tel: 0726- 402- 925. 388021 enþã, avantaj: cunoaºterea TO germani.
822. 388206
CV- uri la ivona.enasescu@eurolines.ro.
• chirie la casã, intrare separatã, acces • închiriez spaþiu comercial zona Ioºia vis- 387991
baie, 300 Ron. Tel: 0770- 137- 542. 388200
a- vis de Sala Sporturilor. Tel: 0740- 351-
292. 388065
• dau gars. în chirie Rogerius. Tel: 0747- • angajãm cusãtoare. Condiþii de muncã
862- 908. 387897 • închiriez spaþiu comercial ultracentral. ºi salarizare foarte bune. Tel: 0748- 117-
Tel: 0757- 543- 373. 388228 080 sau 0259- 413- 788. 387857
• dau în chirie ap. cu 2 cam. str. Moldovei.
Tel: 0745- 612- 903. • închiriez spaþiu pentru diverse activitãþi.
387943
Tel: 0771- 787- 780, 0259- 230- 603. 388203 • angajãm femei ºi bãrbaþi în curãþenie,
magazin haine zona Nufãrul, se lucreazã
• dau în chirie ap. 1 cam, complet mob. ºi
• închiriez spaþiu 100 mp, str. V. Alecsandri zilnic, doar dimineaþa 3 ore - între orele
utilat, internet, pe termen lung, Piaþa
nr. 8. Informaþii 0741- 179- 159. 387871 8- 11, cu contract de muncã. Salar net
Decebal, pentru o dnã peste 50 ani, 120
500 Ron. Tel. 0757- 599- 632. 387908
euro, neg. Tel. 0359- 198- 504, 0259- 268- 236. • p.f închiriez spaþiu comercial, 150 euro,
387891 Cazaban. Tel. 0740- 538- 048. 387958
• angajãm femei ºi bãrbaþi pentru
• dau în chirie ap. 2 cam, mob, utilat, Ioºia. • spaþiu pentru birou, cabinet, et. I, 23 mp, muncã necalificatã în fabricã de semi-
Tel. 0746- 791- 264. 387963 central str. Roman Ciorogariu ºi 70 mp + 70 preparate din carne. Tel. 0259- 447- 155.
388085

• dau în chirie ap. 2 cam., lux, Rogerius. Tel. mp demisol Cuza Vodã. Tel. 0771- 657- 844.
0752- 967- 356. 387967
387847 • angajãm femei 30- 60 ani, îngrijire
bãtrâni Italia. Cazare - masã asiguratã.
• dau în chirie ap. 2 cam. Decebal, Pb 17 - Salar 600- 800 euro. Tel. 0359- 178- 328.
150 E. Tel: 0799- 589- 223. 388076 Schimb locuinte 387993

• dau în chirie ap. 2 cam. Nufãrul, utilat.


Tel: 0746- 102- 968. 388110
• schimb ap. o camerã, mob. ºi utilat, Piaþa • angajãm femeie pentru îngrijirea a doi
Decebal, et. III, lift, cu ap. la parter sau bãtrâni. Tel: 0744- 550- 084. 387953
• dau în chirie ap. 2 cam. mobilat, utilat pe spaþiu comercial. Tel. 0259- 268- 236, 0359-
termen lung - 120 E/lunã ºi garanþie str. 198- 504. 387890
• angajãm fete ajutor pt patiserie, zona
Rãzboieni (lângã autogarã). Tel: 0745- 066- Ioºia Nord. Tel: 0753- 782- 375.
467. 388221 • schimb apartament 3 cam., cu apar- 387778
tament 1 camerã, central. Tel. 0753- 384-
• dau în chirie apartament 3 cam., et. II, 638. 388202 • angajam fete, acum salon, masaj
Sovata. Tel. 0359- 195- 472, 0359- 806- 612. erotic cu renume din Oradea mai
• schimb/vand ap. la casa, parter + man- angajeaza (maseuze ºi recepþionera).
387966
sarda, 110 mpu, in curte comuna, str. Cuza Cerinþe: minim 18 ani, aspect fizic pla-
• dau în chirie gars. pt. tineri (studenþi, Voda, semifinisat, 4 cam., living, bucatarie, cut, salariu atractiv. Transport gratuit si
elevi) zona Nufãrul (McDonald's). Tel. 2 bai, 40000 euro cu ap.2 cam. + dif. Tel. cazare. Tel. 0771- 683- 615, 0743- 380-387787
202.
0744- 513- 243. 387825 0733- 208- 203. 387811
LUNI, 15 FEBRUARIE 2016
Decese/ Mica publicitate 13

Azi se împlineşte 1 an de lacrimi, tris- Dacă se stinge o lumânare, o aprinzi din nou, dar dacă
teţe şi durere de când mama noastră Cu imensă durere sufletească amintim se stinge o viaţa o plângem mereu. O inimă bună a înce-
dragă, a trecut în nefiinţă, lăsând un că se împlinesc 5 ani de la decesul fiu- tat să mai bată, un suflet cald sa ridicat la cer aproape
gol imens în inimile noastre lui meu iubit de Dumnezeu.
VARGA ILEANA CRISTI MAGYAR ZIMMER OSKAR
(Poruţiu) , a trăit 77 ani. Te-ai stins din Sântandrei la numai 40 de ani. Lasându-ne cu ochii înlăcrimaţi şi sufletele pline de dure-
puţin câte puţin , după atâta suferin- Suferinţa după tine dragul meu băiat re.
ţă, sub privirile noastre neputincioa- Înmormântarea va avea loc în cimitirul Rulikowscki la
se, plecând prea devreme dintre noi. CRISTI Capela municipală, la ora 15.
Te-am iubit prea mult şi te-am pierdut. nu o pot exprima în cuvinte. Respec- Vei ramâne mereu în amintirea mea.
Dumnezeu să te odihnească în pace şi tul pe care mi l-ai dat ca mamă îţi mul- Fiica Brigitta.
linişte, scumpa noastră mamă, soacră, ţumesc şi te voi plânge câte zile voi
bunică şi străbunică. avea. Dar pe fiica ta Denisa ai lăsat-o
Îndurerate cele 3 fiice cu familiile. cu inima frântă de durere. Denisa pentru tine era lumina
angajez brutar, patiseră, muncitor/
ochilor tăi, o iubeai atât de mult. Tati dragă ai plecat pe • angajãm inginer tehnolog (vârsta max.
muncitoare necalificaţi, cofetară, gestionară
35 ani). Salar 1360 brut + bonuri de
mine cui m-ai lăsat? Când mă voi căsători unde îmi vor fi masã. Tel. 0259- 433- 841. 388181 producţie, magazioneră producţie, ingineră
părinţii? Nu am mamă, nu am tată eu vă strig şi-mi este tehnoloagă. Tel. 0740-153-565 sau 0259-427-
596.
greu la mormânt mă duc mereu, vă caut şi vă aştept, să • Angajam mecanic auto cu experienta
pt dezmembrari in loc Biharia.Tel • angajez ºoferi TIR cu experienþã inter-
Cu multă durere şi tristeţe în suflet anunţ încetarea din fim iar ca altădată nedespărţiţi viaţa toată. Te rog Doam- 0753024124 381912
naþional. Tel: 0744- 588- 590. 388227
viaţă a fratelui meu ne fă o minune să am părinţii lângă mine. Recunoştin-
ţă celor care îi vor păstra o clipă de aducere aminte. Te • angajãm mecanici auto cu ºi fãrã • angajez ajutor bucãtar, ospãtari de
ZIMMER OSZKAR vom iubi mereu şi îi rămâne veşnic viu în amintirile şi
experienþã. Tel. 0728- 870- 707. 388011 preferinþã bãrbaþi, pânã la 35 de ani. Tel.
în vârsta de 63 ani. sufletele noastre.
0744- 761- 842. 388161
• angajam montatori pereti si plafoane
Înmormântarea are loc la 15 februarie, orele 15.00, Cape- Mama Matilda, fiica Denisa şi nepotul Cătălin din ghips- carton, sef santier (studii • Angajez ajutor de bucatar. Tel: 0728-
la Municipală. îndureraţi.
superioare in domeniul constructiilor) si 330- 818. 388118
personal specializat in finisaje inte-
Fratele Jani Bojtor cu familia. rioare. Tel 0753- 455- 511. 388138
• angajez bãiat vânzãtor pt. piaþã. Tel:
0744- 134- 075. 388152
• angajãm muncitor necalificaþi din Ep.
Bihor, Borº, Santãu, Sântion. Salar 1050
• angajez buldoexcavatorist ºi muncitor
Suntem alături cu tot sufletul de colegul nostru Nelu Gavri- brut + bonuri de masã. Tel. 0259- 433-
necalificat. Tel: 0740- 225- 445. 388168
841. 388180
luţ şi de familia lui în aceste clipe de grea cumpănă şi
Au trecut 5 ani de când a plecat dintre noi dragul nos- încercare, când se despart de draga lor mamă, soacră şi • angajez cofetarã, salarizare bunã. Tel:
• angajãm muncitori necalificaþi pentru
tru fiu bunică filaturã de mãtase. Munca un schimb.
0259- 410- 929. 387997

Tel. 0259- 447- 536, 0741- 514- 994. 388057


SIFT LÁSZLÓ ADRIAN LIVIA GAVRILUŢ • angajez conducãtor auto, categ. D,
transport persoane. Tel: 0740- 578- 405.
Veşnic vei rămâne în sufletul nostru. Dumnezeu să te Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să o ierte şi să o aşeze între • angajãm operatori telefonici (call 388198
center) ºi/sau agent vânzãri servicii în
odihneasă în pace. Aleşii Săi, iar familiei greu încercată să îi dea alinare şi centre de esteticã. Tel: 0736- 014- 836.
Părinţii, fraţii şi bunicii. pace sufletească. 388207 • angajez croitoreasã cu experienþã
pentru executare rochii de la A la Z,
Colegii din Departamentul de Electronică şi • angajãm operatot call center (telefo-
atelier particular. Tel. 0745- 559- 720.
387947
Telecomunicaţii, Universitatea din Oradea. nist). Tel. 0752- 136- 316. 388137

• angajez cusãtoare marochinãrie. Tel.


• Angajam opertatori producþie fara 0744- 926- 087. 388215
experienta, 2 sau 3 schimburi, salariu
Azi se împlinesc 5 ani de când a plecat dintre noi cel ce a 1000- 1200 net si bonus performanta 100
fost soţ, tată şi bunic lei net, tichete, transport gratuit, spor- • angajez dulgher, tinichigiu acoperiº,
muncitor necalificat. Tel. 0755- 631- 516.
Îndureraţi anunţăm trecerea la cele veşnice a dragei noas- uri. Tel 0729- 308- 949 sau 0259- 436- 525.
VÂL FLORIAN tre verişoare şi mătuşi
387998
388047

Dumnezeu să-l odihnească. • angajãm ospãtarã pt. club central. Tel: • angajez florãreasã cu experienþã. Tel.
Soţia Maria şi copii cu familiile lor. LIVIA HEGEDUS 0748- 764- 199. 388099
0743- 178- 881. 388064

(născ. LARGEAN) • angajez mecanic auto cu experienþã.


• angajãm pizzer, bucãtar, ajutor
Familia îndoliată. bucãtar, spãlãtor vase ºi muncitor
Tel. 0722- 322- 221. 388093

pentru întreþinere. Tel: 0744- 115- 368.


388229
• angajez muncitor necalificat în tâm-
plãrie. Tel: 0745- 106- 708.
Suntem alături de voi Ioan şi Florin Oprea în aceste • angajãm sales assistant, obligatoriu
388061

momente dureroase, când vă despărţiţi, mult prea de vre- cunoaºterea limbilor germanã ºi
englezã. Tel. 0746- 080- 037. 387973 • angajez operatoare jocuri de noroc.
me de cea care a fost soţie şi mamă deosebită Cu adâncă durere în inimi şi nespusă tristeţe în suflete Condiþii avantajoase de muncã, salariu
atractiv. Detalii luni- vineri 9- 17. Tel:
anunţăm încetarea din viaţă a iubitei noastre mame, soa- • Angajam sofer profesionist cat.C+E, pt.
FLORICA OPREA cre şi bunici la cei 73 ani. transport marfa intern tel:0758672777
0745- 504- 850. 388112

din Capâlna. Dumnezeu s-o odihnească în pace. 375948


• angajez operator casã de schimb
Locatarii Bl. Pb 91, Str. Leonardo da Vinci Nr. 23, CHIS MARIE valutar, cu experienþã. Tel. 0749- 222-
• angajãm sudori, dulgheri, instalatori,
Oradea. Dumnezeu să o odihnească în pace! zidari, fierari, muncitori necalificaþi cu
555, 0744- 626- 860. 388066

Înmormântarea va avea loc marţi 16 februarie ora 13 în contract. Tel: 0753- 070- 719, 0259- 465-
• angajez personal fast- food, cu experi-
516.
localitatea Forosig nr.80. 387844
enþã. Tel. 0749- 222- 555, 0744- 626- 860.
Fiul Adrian cu soţia Dana şi nepotul Andrei. • Angajam tamplar cu experienta in
388067

Cu nesfârşită tristeţe anunţăm decesul, mult iubitei mame mobilier din pal melaminat. Tel: 0744-
332- 235. • angajez personal pentru alimentaþie
şi bunici 388037
publicã (bucãtãrie) Tel: 0745- 942- 049.
angajez vânzătoare cofetărie - patiserie. 388111
MIHELFY MARIA Lacrimile şi cuvintele sunt neputincioase în faţa durerii Salarizare bună. Tel. 0741-203-047.
model de onestitate şi devotament, s-a stins din viaţă la 84 care îmi apasă sufletul meu, acum când mă despart de cel
• angajez personal vul-
• angajãm trei persoane la ferma de canizare.0757820014 381930
de ani, plecând aşa cum a trăit: în linişte, demnitate. mai bun soţ din lume, vaci. Inf. tel. 0740- 421- 379. 388211
Respectând ultima ei dorinţă, înmormântarea va avea loc Angajez economistă pentru evidenţă
contabilă completă. Cerinţe: experienţă
la o dată ulterioară, doar în prezenţa familiei. JURCA PETRU • angajãm urgent la restaurant cu spe-
comerţ intracomunitar; prorată. Detalii tel.:
cific unguresc bucãtar/easã ºi ajutor
Fiica Ani, adoratul nepot Tomi. Înmormântarea va avea loc în Girisul de Cris, la capela bucãtãreasã cu experienþã, cunoscãtor 0768–609–469.
din cimitir, luni, 15.02.2016, la orele 13. limbi maghiare. Tel. 0743- 117- 788. 388140
• Angajez sofer categoria C+E pentru
Te voi iubi mereu, soţul meu. Vei rămâne mereu în sufle- curse interne si internationale. Detalii la
• angajãm urgent spãlãtori auto, zona telefon 0744 696 761
tul meu. Rogerius, oferim cazare gratuitã (nu se
381990

Pentru veşnicie, a ta soţie, Viorica. cere experienþã). Tel. 0746- 398- 240, • angajez spãlãtor auto, salar avantajos.
Mulţumim tuturor celor care prin prezenţă şi flori au fost 0752- 129- 443. 387794
Tel. 0749- 092- 817. 388160
alături de noi când l-am condus pe ultimul drum pe iubi- sc angajeză tencuitori, finisori, dulgheri şi
tul nostru soţ şi tată necalificaţi în Oradea. Salarii între 1200 şi 2500 • angajez spãlãtori auto. Tel: 0771- 593-
ron. Tel: 0735-965-792 sau 0743-563-694. 318. 388022

TÖRÖK STEFAN Cu lacrimi în ochi, anunţăm decesul celui ce a fost tată, • angajãm vânzãtoare ABC non- stop, • angajez strungar ºi freyor, asigurãm
Familia îndurerată. socru şi bunic, str. V. Alecsandri. Detalii la telefon: transport ºi bonuri de masã. Tel. 0723-
0744- 704- 732. 388234 139- 439. 388060

JURCA PETRU • angajãm vânzãtori mãrþiºoare. Salariu • angajez tâmplari lemn masiv. Tel.
Dumnezeu să te odihnească în pace. fic+ comision 500- 1000 lei. CV la 0722- 292- 925. 387823
Fiul Alin, cu soţia Ioana şi nepoata Cyntia martisoare02@yahoo.com. Tel: 0753-
643- 225. 387849
• angajez vânzãtoare la magazin de
îmbrãcãminte ºi încãlþãminte între 20-
• angajãm volist cu diplomã sau atestat 40 ani. Tel. 0742- 574- 639, 0740- 477- 804.
Suntem alături de familia Găvriluţ Ioan la marea durere ºi ºofer cimentruck cu card. Tel. 0745- 387913
667- 428.
pricinuită de moartea mamei dragi. 388178

Sincere condoleanţe din partea familiei Toia. Ai fost mereu sprijinul meu şi cel mai bun tată din lume. • angajez vânzãtoare pt. ABC ºi pentru
• angajãm zidari. Tel: 0751- 928- 534. 388002 mãrþiºoare. Tel. 0770- 113- 504. 388162
Ai plecat prea repede, fără să-ti iei rămas bun. Vei ramâ-
angajăm muncitor necalificat în panificaţie.
ne mereu în gândul meu, în sufletul meu şi rugăciunile • angajãm 5 manipulanþi marfã ºi 2 per- Tel. 0259-427-596.
mele, tatăl meu, soane vorbitoare de lb. francezã. Inf. la
tel. 0259- 407- 891, 0745- 033- 587. 388114 • angajez vânzãtoare, patiseri, brutari ºi
JURCA PETRU angajăm finisori exterior şi interior, în
muncitori necalificaþi, salarizare bunã.
Tel: 0259- 410- 929. 388209
Dumnezeu să-ţi dea odihnă veşnică, iar tu, de acolo de sus, domeniul construcţiilor şi faianţori cu
Cel ce eşti stăpânul vieţii şi al morţii, să ai mereu grijă de noi. experienţă. Tel.: 0733-843-422.
• carmangerie angajãm urgent mani-
Odihneşte în locaşul sfinţilor pe acesta pe care l-ai mutat Fiica Lavinia, ginerele Ciprian şi nepoata Daria. pulant ºi vânzãtoare. Tel. 0754- 404- 016.
• ANGAJAN SOFERI PROFESIONISTI
din cele trecătoare! PENTRU CAMIOANE 20 T, TRANSPORT 388053

INTERNATIONAL DE MARFA.
PITUTIU ANDREI-LIVIU TEL;0744526293,0740470466. 381345 • casieri teren fulltime, part time, fãrã
experienþã, salariu motivant. Tel. 0259-
BAN MIHAI Cu adâncă durere în suflet şi nespusă tristeţe în inima • angajez ºofer C+E. Se lucreazã pe
474- 452. 387876

comunitate 2 luni afarã, 1 sãptãmânã


CHIS MARIE anunţăm trecerea în veşnicie a mult iubitului meu tata acasã. Salar 1800 Net, minim 1 an expe- • caut manichiurista si maseuza cu
rienþã. Tel: 0773- 936- 834. 388129 experienta si autorizatie (PFA). Sistem
CHIOREAN ADRIAN ZGARD VIOREL chirie, salon in zona cu vad, clientela
formata. Tel: 0742- 370- 046.
La vârsta de 64 de ani. Înmormântarea va avea loc la Cape- • angajez ºofer categ. D. Tel: 0741- 011-
387870

POP FLOARE la Hasas, orele 13, data 15.02.2016. Dumnezeu să-l odih- 954, 0745- 571- 885. 388149 angajez cofetară cu experienţă decoraţiuni
torturi. Salarizare bună. Tel. 0740-153-565.
nească în pace!
HEGEDUS LIVIA-DOINA Din partea fiului Cosmin.
• angajez ºofer distribuþie pentru
• caut persoanã cu experienþã, pentru
camion 7,5 to. Tel. 0746- 912- 260. 388175
îngrijirea unei persoane în vârstã, cu
MAGO GYULA handicap, 24 din 24 de ore, douã
• angajez ºofer profesionist cu experi- weekend- uri pe lunã sau 5 zile continuu
DAJKA LAJOS enþã, România - Europa, tur- retur. Tel.
0755- 939- 692. 388171
pe lunã. Tel. 0259- 411- 155 sau 0722-
129- 656. 388214
ESZENYEI MARIA Un gând de alinare ţi mângâiere pentru dragii noştri: Lavi-
nia Sotoc şi familia, tanti Viorica şi Alin Jurca în aceste • angajez ºofer profesionist pentru • caut pt. salon înfrumuseþare: coafezã,
MOLNAR JULIANNA-MARIA momente triste pricinuite de pierderea unui tată minunat transport HU, SK, RO, obligatoriu card
tahograf ºi atestat. Tel. 0745- 667- 428.
cosmeticianã, manichiuriste, sistem
PFA, în Nufãrul. Tel. 0774- 405- 937. 387798
şi a unui soţ devotat,
ORBAN EVA
388176

• companie angajeazã bucãtar, ajutor


Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. JURCA PETRU SC Angajeză tencuitori, finisori, dulgheri şi
necalificaţi în Oradea. Salarii între 1200 şi 2500 bucãtar, ospãtar ºi cameriste cu cali-
Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare Non-Stop, Sincere condoleanţe întregii familii! Dumnezeu să îl odih- ron. Tel: 0735-965-792 sau 0743-563-694.
ficare ºi experienþã. Informaþii la tel.
0722- 326- 091. 387873
La Capătul Drumului SRL. nească în pace!
• angajez ºofer TIR prelatã 24 to. Infor-
Familia Hadade Florin, Laura si Diana. maþii Tel. 0731- 832- 991. 388131 • depozit en- gros angajeazã manipulant
pe perioadã nedeterminatã, program
8,30- 17, salar 900 RON. Tel: 0769- 152-
• angajez ºofer 3,5 t, pt. comunitate. Tel.
304. 388126

La Capătul Drumului SRL 0748- 106- 303. 387974

Servicii funerare NON-STOP • angajez ºofer, cat C+E, pentru transport • fabricã de confecþii angajãm cãlcãtori
de marfã. Nu este nevoie de experienþã. finali ºi la prese. Tel: 0726- 720- 605.
Str. Primăriei Nr. 62 Tel: 0259- 477- 773. 388074 387968

Tel: 0259-410-770 ; 0766-520-046. • angajez ºoferi profesioniºti, curse • firmã construcþii angajeazã sudori,
mobilã Franþa, rog seriozitate. Tel: 0769- lãcãtuºi, experienþã. Contact: 0745- 144-
http://www.lacapatuldrumului.ro (1875 - H 116254) 231- 264. 388186 603. 388014
LUNI, 15 FEBRUARIE 2016
14 Reclame/ Mica publicitate

Sediul: str. Czárán Gyula, nr.18, Oradea HARTL CREW ROMANIA


Obiect de activitate : Producţie carcase metalice MEMBRA HARTL GROUP DIN AUSTRIA
Sectia: Prelucrări tabla cu sediul în Timişoara angajează
Producţie în serie pe mașini de stanţat, îndoit, iletat (mașini

Şoferi TIR
comanda numerică
Posturi disponibile: Operator decupare-indoire tablă
Cerinţe: experienţă în domeniu constituie avantaj
TRANSPORTASIGURAT CU I FĂRĂ EXPERIEN Ă PENTRU COMUNITATE
Programarea interviurilor se va face telefonic:
Tel: 0259 411 644 (08.00-16.00) (249 H 287901) SE OFERĂ: training la angajare şi salarizare atractivă
Flota EURO6, camioane echipate complet
şi dispeceri români.
(78 - H 348327)

CATEGORII BETON CERINŢE: Permis cat. C+E, Buletin, Atestat, Card TAHO,
Cazier Judiciar, Cazier Auto.
LE MAI
C8/10 [B150] - C12/15 [B200]
OFERIM CE RVICII DE
AVANTAJO
ASE SE
VÂNZARE
C16/20 [B250] - C18/22,5 [B300] Aşteptăm CV-ul dumneavoastră şi restul documentelor la
LIVRARE ŞI e-mail: oice@hartlcrew.com. Mai multe informaţii
C 25/30 [B400]
la tel. 0256.433.282 / 0256.433.280.
ORAR: L-V 09:00-13:00 şi 14:00-18:00. (2805 - H 308364)
0753
53 664
66 205 şi 0741
0 699 661
dvl.beton.oradea@gmail.com
www.balastieraoradea.ro ANUNŢ
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR, cu sediul în Oradea, P-cul.
VVÂNZARE
NZ RE BETON CUU TR
TRANSPORT
SPORT ŞI POMP Traian, nr. 5, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea
VVÂNZARE
NZ RE PRODUSE
PROD SE BALASTIER
L TIER postului contractual vacant, pe perioadă determinată, de consi-
CU
U TRANSPORT
TR SPORT INCLUS
INCL S lier, gradul IA din cadrul Compartimentului UIP al Consiliului
Județean Bihor, care va avea loc în data de 08 martie 2016, ora
10:00- proba scrisă, la sediul Consiliului Județean Bihor.
SUPERMARKET NON STOP SC CFR IRLU Condiții de participare la concurs:
LIVELLA Cu sediul în Oradea, Bihorului 214, - candidații trebuie să îndeplinească condiţile generale prevăzu-
te la art. 3 din Hotărârea nr. 286/2011,
Angajează ANGAJEAZĂ - studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licen-
vânzătoare ţă sau echivalentă în domeniul inginerie civilă,

Oferim salariu motivant. 1 lăcătuș - vechimea minimă în specialitatea studiilor absolvite – minim
6 ani și 6 luni, • Firmã de distribuþie angajeazã ºoferi
categoria C cu atestat. Salarizare moti-
• s.c. angajez muncitori necalificaþi, sti-
vuitoriºti. Tel. 0744- 647- 804, 0731- 325-
Program lexibil Relații la sediul irmei și - cunoștinţe de operare pe calculator - nivel de bază dovedite prin vantã+ bonuri. Inf. la 0724- 755- 894, CV 447. 388059
pe fax 0259- 470- 096, e- mail:
la tel.: 0748887120. deţinerea unui Certiicat/atestat ECDL Start; mangajare@gmail.com 388077
• salã de sport angajeazã femeie de
0745-595-251 servici. Tel: 0757- 181- 101.
Condiţiile de participare la concurs precum și bibliograia sta- 388231

0744-682-811 (310H381982) (316H382681)


• firmã de încãlþãminte angajez croitori
bilită se aișază la sediul Consiliului Judeţean Bihor și pe site-ul piele, zona Rogerius. Tel. 0744- 936- 143,
0740- 606- 280. 387964
• salon de înfrumuseþare caut coafeze.
Tel: 0742- 404- 092. 387881
instituţiei.
• firmã de transport internaþional
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 • sc activã în domeniul automotive
FABRICĂ DE ÎNCĂLŢĂMINTE Angajăm personal angajeazã vorbitor de limba germanã angajeazã sudor- montator cu experi-
DIN ORADEA de zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oicial, Par- pentru postul de expeditor inter-
naþional, cu sau fãrã experienþã ante-
enþã. Condiþii bune, cunoºtinþe de desen
STR. DEPOZITULUI, NR 2 la ferma S.C. NUTRIPORK tea a III-a, respectiv până la data 29.02.2016, ora 16:00 , la sediul rioarã. CV la adresa:contact@ams- hr.ro
tehnic ºi disponibilitate la ore supli-
mentare. Oferim salar atractiv. E- mail:
TEL. 0259413554/ 0259413678 Tel: 0723- 610- 450. 388025 office@rocomes.ro Tel: 0359- 451- 532.
IOSIA, ptr. postul Consiliului Județean Bihor și trebuie să conţină în mod obligato- 388070
ANGAJEAZĂ 10 PERSOANE angajăm decoratoare, designer torturi

CU EXPERIENŢĂ
de îngrijitor de riu documentele prevăzute la art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. marţipan. Tel. 0740-153-565.
• sc angajãm bucãtar cu experienþã,

PENTRU LINIE DE animale 286/2011, cu completările și modiicările ulterioare. • firmã distribuþie angajeazã agent
vînzãri ºi gestionar.
cameristã, contabilã (contabilitate pri-
marã). Tel. 0748- 137- 194, 0748- 137- 195.
TĂLPUIT ÎNCĂLŢĂMINTE . Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean naturprod@yahoo.com, tel. 0742- 456- 388069
CV-ul se lasă direct la ferma sau 314.
SE ASIGURĂ Bihor – Biroul resurse umane și la nr. de telefon 0259418778.” 388095
• sc angajeazã electrician reþele medie
CONTRACT DE MUNCĂ,TRANSPORT sunati la numarul de contact (309H381981) ºi joasã tensiune. Salar motivant. Tel.
• firmã încãlþãminte angajeazã 0756- 163- 168. 387893
GRATUIT, SALARIZARE cusãtoare, persoanã pentru tãiat
0727.200.926, d-l Drugaciu Aurel." surplus mecanic ºi manual, necalificaþi.
MOTIVANTĂ, TICHETE DE MASĂ Tel: 0743- 319- 408, 0747- 515- 912. 387895 • sc angajeazã persoanã cu minimã
(330H385306) (144H363379) experienþã în florãrie sau studentã la
PRIMARIA COMUNEI PALEU, cu sediu în localitatea Paleu, nr.18, ang. patiseră cu exp., salarizare bună. Tel. Arte. Tel: 0768- 874- 846. 388071
judeţul Bihor, organizează concurs pentru ocuparea postului contrac- 0740-153-565.
tual vacant de: • sc angajeazã personal calificat sau în
• firmã încãlþãminte angajez: croitor, vederea calificãrii în meseria de spe-
SOFER (1 post), în cadrul Compartimentului Administrativ, care va montatoare, necalificat. Tel. 0753- 860-
833, 0770- 960- 118.
cialist tricotor pentru maºini electronice
388005 Stoll. Inf.: la tel. 0259- 447- 258, 0259-
avea loc în data de 09 MARTIE 2016, ora 10:00- proba scrisă, la sediul 418- 519. 388237
(irmă comerţ materiale de construcţii) Primariei Comunei Paleu. • Firma incaltaminte angajeaza:
Firma de transport Condiții de participare la concurs cusatoare, subtietoare, montatoare. Tel: • societate comercialã angajãm femeie
0744790005 de serviciu cu salariu atractiv. Tel: 0747-
ANGAJEAZĂ a) candidații trebuie să îndeplinească condiţile generale prevăzute la art.
387705
111- 543. 388075
angajeaza soferi categoria 3 din Hotărârea nr. 286/2011;
• Șofer categoria B+ C+ E, cu • firmã producuþie încãlþãminte
C+E ,cu minim un an de b) studii medii, absolvita cu diploma de bacalaureat; angajeazã magazioner ºi femeie de • societate comerciala angajeaza elec-
servici. Tel. 0758- 110- 190. 387985 trician pentru dispecerat. Informatii la
atestat transport marfă. c) permis conducere categoria: B, C, D,BE, CE, DE numarul de telefon: 0744- 627- 516. 388086
experienta, pentru curse Condiţiile de participare la concurs precum și bibliograia stabilită se • hotel angajeazã persoanã pt pregãtire
• Agent vânzări aișază la sediul Primariei Comunei Paleu și pe site-ul autoritatii publi- • societate de pazã angajãm
internationale. mic dejun ºi activitãþi curãþenie. Tel.
0746- 080- 030. 387887 colaboratoare pentru competiþii spor-
ce locale.
Contact: e-mail: hr.bh@arabesque.ro ;
: 0744/531356 Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 de
tive. Tel: 0727- 200- 553. 388056

telef. 0743.070.127 (295H381390) (165H367606) zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oicial, Partea a III-a, Angajăm: • spãlãtorie auto angajeazã spãlãtor
auto. Tel: 0748- 764- 199.
vânzătoare
388098
respectiv până la data 26.02.2016, ora 13:00 , la sediul Comunei Paleu
și trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. la diferite magazine din • srl angajeazã muncitor confecþioner la
6 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu completările și modiicări- Oradea, maºinã simplã. Tel. 0788- 481- 949. 387960
SC DEME MACARALE le ulterioare. şoferi
pentru distribuţie panificaţie,
angajează Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primariei Comunei Paleu, Prestãri servicii
nr.18, Judeţul Bihor, tel: 0259/451.007, sau 0259/451.084. (343H387695) muncitori
➤ Mecanici - caliicați sau cu posibilitatea caliicării la necalificaţi • - 10% asigurãm transport mobilã,
mutãri! Asigurãm încãrcãtori. Tel. 0772-
pentru productie patiserie,
locul de muncă în specializare : ambalare etc.
033- 990, 0753- 491- 461. 387862
Vindem utilaje din import
mecanic auto CV-uri pe e-mail office@dorbob.ro • - 10% reparaþii frigidere. Tel. 0744- 284-
in garantie si veriicate . Detalii la tel.: 0767-808-080 453.
mecanic utilaje FORAJE FÂNTÂNI 387835
Combine, tractoare, plug, sau personal, în Oradea, strada Târna-
lăcătuș mechanic şi PU URI AP velor nr. 9, la sediul firmei Dorbob. • abia acum abil ºi accesibil. Mutãri,
semanatori, grape, masini asigur încãrcãtori. Tel. 0724- 975- 368.
Se oferă un salariu corespunzător + tichete de masă 0744 403903 387914
de erbicidat , remorci,
Relații la telefon 0259/479.189 • hotel în centru angajãm: ospãtar, • abia acum autorizat electrician ºi
www.foraqua.ro combinator,masini recepþioner. Tel. 0359- 405- 204, orele 8- instalator sanitar ofer garanþie. Tel. 0744-
CV pe fax 0259/432.710 sau e-mail : (220 - H 375007) 15, tel. 0755- 080- 114 orele 15- 19, email: 591- 534. 387928
ingrasaminte,tavalug,cositoare, cristelb84@gmail.com 388012
secretariat@macarale.com (307H381973) • abia acum recondiþionãm vãni ºi chi-
uvete, oferim 3 ani garanþie. Tel. 0741- 784-
greble, presa balotat. • Oferim locuri de munca:în vestul 894.
Ungariei. Munca fizica usoara si semi 387817
Localitatea Felnac, jud. Arad , telefon usoara, salarizare buna plus bonusuri
suplimentare. ฀ • abil acum decupãri, demolãri, gãuri în
0741082278 Cunoasterea limbii maghiara, scris si beton. Tel: 0742- 289- 904. 387843
vorbit obligatorie. De asemenea cautam
(338H386122) soferi autobuz cu experienta.Cazarea si • abil, reparaþii frigidere. Tel. 0758- 534-
tronsportul la locul de munca asiguram 985. 388216
gratuit! ฀
Vindem
ndem spaţiu de 366 mp Informatii: 0753- 102- 268. 388024 • abordabil reparãm, montãm ºi executam
instalaþii sanitare, încãlzire centralã ºi
gãuri în beton. Tel: 0740- 820- 020, 0749-
suprafata utila situat în • pizzerie angajeazã pizzer, ajutor 667- 233. 387883
bucãtar ºi ºofer distribuþie pizza. Tel.
0740- 600- 996. 387979 • abordabil sobar, curãþãm sobe, hornuri,
Oradea, în Centul Civic, cazane. Tel. 0758- 342- 593. 387853
• Pizzerie- cofetãrie în Rogerius, Cor- • abordabil, reparatii, frigidere,
orientare spre Cetate. neliu Coposu, angajeazã barman/ã ºi congelatoare la domiciliul clientului. Tel.
ajutor de ospãtar. Tel: 0727- 660- 012.388156 0727- 122- 390, 0788- 378- 889. 387792
Informatii la 0755/087814
• producãtor de polistiren angajeazã • accesibil lucrãri de instalaþii de încãlzire,
(342H387398) ºofer cat. CE cu atestat transport marfã sanitare, sudurã etc. Tel. 0756- 289- 501.
(curse interne) ºi electromecanic. 387888
Relaþii la tel. 0259- 415- 253. Aplicaþiile se • acum tapiþerie la domiciliul clientului la
Aceasta informare este efectuata de: BREJE trimit pe e- mail: romania@genderka.pl
MARIN ADRIAN, ce intentioneaza sa solici- preþ f. avantajos, colþare, canapele, fotolii,
387980 scaune, recameuri cu arcuri ºi reparaþii,
te de la ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ
CRIȘURI aviz de gospodarire a apelor pen- modificãrile acestora, facem tapiþerie ºi în
tru realizarea lucrarilor “Iniintarea unei ir- • restaurant central angajeazã ajutor cluburi. Tel: 0754- 986- 596. 388039
me piscicole de crestere a pastravului curcu- bucãtar ºi spãlãtor vase. Tel. 0722- 566-
beu in system semiintensiv”jud. Cluj, ampla- 726. 388115
• balustrade inox, oferta primãverii. Tel.
sate in sat. Tranisu, pe Valea Dragan. Aceasta 0755- 627- 045. 388004
investitie este nouă. Aceasta solicitare de aviz
este conforma cu prevederile Legii apelor nr. • Restaurant cu autoservire in centru • carotare gãuri beton armat. Tel: 0761-
107/1996, cu modiicarile si completarile ulte- comercial din Calea Aradului, angajeaza 531- 551. 388026
rioare. Persoanele care doresc sa obtina infor- bucatar, ajutor bucatar cu experienta si
matii suplimentare cu privire la solicitarea avi- femeie de serviciu. Detalii la : 0734- 179- • curãþi covoare, mochete, tapiþerii. Tel:
zului de gospodarire a apelor pot contacta soli- 716. 388027 0744- 109- 540. 387815
citantul de aviz la adresa mentionata.
Persoanele care doresc sa transmita obser- • echipa zugrãveli - podele laminate,
• s.c. angajãm mecanic utilaje pe auto- rigips, tapet, polistiren, calitate,
vatii, sugestii si recomandari se pot adre-
sa la Primăria Comunei Poieni, jud. Cluj, , greder, buldoexcavatorist ºi sudori cu seriozitate. Tel. 0744- 264- 204. 388113
nr. telefon/fax: 0264-255099, 255010, dupa experienþã. Tel. 0752- 959- 915. 388054
data de 12.02.2016 si Administratia Bazi- • electrician automat execut instalaþii noi
nala Aba Crisuri Oradea, str. Ion Bogdan, • s.c. angajeazã electrician pentru ºi reparaþii. Tel. 0745- 669- 679. 387855
nr.35, jud. Bihor, tel.0259-442033,0259- instalaþii în construcþii. Tel. 0723- 366-
444237. (311H382011) • evidenþã contabilã. Tel: 0787- 666- 830.
727. 388174
388204
LUNI, 15 FEBRUARIE 2016
Mica publicitate 5

• Natasha, blondã frumoasã, curatã,


discretã, ofer companie domnilor. Tel: S.C. REDOLAJ S.R.L. titular al proiectu- Primaria Vadu Crișului anunţă
0758- 996- 356. 388090 lui ” Explorare (cercetare) nisip bitu- publicul interesat asupra depune-
minos și lignit în perimetrul Derna - rii solicitării de emitere a avizului de
• salon masaj erotic, programãri 0742- 802- Becasteu, jud. Bihor - Anul II. contrac-
806 orar 12- 04 Bdul Decebal 39/A. 387848 tual”, pe amplasamentul situat în com. mediu pentru proiectul: “Strategia
Popești - extravilan, jud. Bihor, anunță de Dezvoltare Rurală Durabilă a
• simpaticã ofer companie. Tel: 0743- 281- publicul interesat asupra deciziei de Comunei Vadu Crișului”, propus a
292. 388151 încadrare a proiectului în categoria celor i amplasat în comuna Vadu Crișului.
care nu necesită evaluarea impactului Informaţiile privind proiectul pro-
• 5 maseuze superbe, masaj de calitate. asupra mediului și evaluare adecvată -
Discreþie maximã. Tel. 0746- 439- 913. 388019 pentru obținerea acordului de mediu. pus pot i consultate la sediul auto-
Informațiile privind potențialul rităţii competente pentru protecţia
impact asupra mediului al proiec- mediului Bihor, bd. Dacia, nr. 25/A și la
Tractoare tului propus pot i consultate la sediul Primariei Vadu Crișului, str.Prin-
sediul APM Bihor, Oradea, b-dul cipală, nr. 1, jud. Bihor, în zilele de luni
• cumpãr Tractor U 650 cu defecþiuni. Tel: Dacia nr.25/A zilnic, între orele 8 - 14. pana vineri, între orele 08:00 – 14:00.
0788- 114- 879. Observațiile publicului se pri-
388208
mesc zilnic, la sediul APM Bihor în Observaţiile pblicului se primesc zilnic
• vând cãruþã dupã tractor, mãsiºoarã, termen de 5 zile lucrătoare de la la sediul autorităţii competente pentru
reglabilã, tare. Tel. 0743- 490- 492. 388141 aișarea anunțului. (333H385335) protecţia mediului Bihor (287H374328)
• vând tractor Fiat 640, stare f. bunã, preþ
3900 euro. Tel. 0751- 096- 605. 388169

• vând tractor 445. Tel: 0742- 656- 384. 388190


Subscrisa SIFI BH EST S.A cu punct de lucru in municipiul Oradea, Strada Dâmbovi-
tei nr. 29, jud. Bihor, CIF RO 48807, înmatriculată sub nr. J40/4201/2014, cont bancar
RO28BACX0000001215989000 anunță organizarea de licitație publică deschisă cu
Pierderi strigare, pentru data de 22.02.2016, ora 12, pentru vânzarea următorului imobil:
- spațiu comercial situat în Oradea, pe Str. Piteștilor nr. 41, bl R5, înscris în CF
• Enache Mariana Violeta PFA, CUI 29768733 nr. 157356-C1-U5 Oradea, nr. topo 2606/26, avand suprafata construita 100,99 mp,
pierdut certificat constatator nr.504375/ suprafata utila de 87,52 mp.
2012. Îl declar nul. 388188
Relații privind licitația, caietul de sarcini, documentația de atribuire se pot obține de
• Lugosi Teleki Balazs Pfa, F5/851/2012, CUI: la punctul de lucru al societății situat in Oradea, Strada Dâmbovitei nr. 29, începând
29788099, pierdut certificat constatator Nr. cu data de 15.02.2016., tel.: 0359802533, 0726771764.
504983/21.02.2012 pentru sediu profesional Documentele pentru înscrierea la licitației se vor depune până cel târziu în data de
emis de ORC Bihor. Îl declar nul. 388192
19.02.2016, ora 12,00
• pierdut legitimaþia de student emisã de Prețul de pornire este: 35.000 EURO. (327H385299)
Universitatea din Oradea, facultatea de
ªtiinþe Socio- umane, departamentul
psihologie, pe numele Niculescu- Vasi
Luana- Miruna. 388164

• pierdut 2 pui de Schnautzer, negri. Tel. Primaria Bratca anunţă publicul inte- Pro Tyres SRL Oradea angajează:
0359- 449- 999. 388187 resat asupra depunerii solicitării de 1. Personal caliicat pe postul de
vidanjare. Tel. 0785-223-333.
• execut lucrãri construcþii interioare exte-
rioare tencuieli, gletuiri, garduri, acope- Cumpãrãri auto • Sc Joline Invest srl ,am pierdut certificat emitere a avizului de mediu pentru muncitor vulcanizare
riºuri. Tel. 0747- 194- 755. 387962
• repar rolete montez jaluzele. Tel: 0730- constatator pt punct de lucru cu nr. 69880 proiectul: “Strategia de Dezvoltare Cerinte: - permis cat.B
242- 228. 388197 • abordabil cumpãrãm autoturisme, uti- din data de 06.08.2009. Îl declar nul. 388235 Rurală Durabilă a Comunei Bratca”, - diploma/caliicare mecanic auto
• execut lucrãri de grãdinãrit, tuns pomi, litare, stare bunã de funcþionare, anii 1996- 2. Agent vanzari cu experienta in
vie, trandafiri etc. Tel. 0735- 268- 605. 387898 • repar televizoare la domiciliul clientului
2014, banii pe loc. Garantãm seriozitate ºi • SC Ralexim Transport SRL, prin Zoica propus a i amplasat în comuna Bratca.
cu un an garanþie. Tel. 0723- 974- 171. 387995 Informaţiile privind proiectul pro- domeniu
evaluare corectã. Tel. 0745- 900- 076. 387987 Lucreþia administrator declar pierdut cer- Cerinte : - permis cat.B
• execut lucrãri faianþã, gresie, tificatul constatator, punct de lucru pus pot i consultate la sediul auto-
gletuit,zugrãvit, scãri de bloc, izolat, etc. • repar televizoare, tel. 0745- 351- 591 369533 nr.56621/2014. Îl declar nul.
- absolvent liceu/studii universitare
Tel. 0745- 415- 247. 388097 • cumpãr Dacia. Tel. 0745- 702- 608. 387976
388205 rităţii competente pentru protecţia - constituie avantaj cunostinte in
• reparaþii maºini de spãlat automate. Tel. • SC Salon Kimono SRL- D, J5/ mediului Bihor, bd. Dacia, nr. 25/A și domeniul auto
• execut rapid ºi avantajos toatã gama de 0726- 633- 803. 1128/19.07.2012, CUI 30450155, declar pier- la sediul Primariei Bratca, str.Principa-
387951 3. Asistent comercial
construcþii. Tel. 0759- 188- 232. 387922
Închirieri Auto dut cod unic de înregistrare ºi certificat lă, nr. 126, jud. Bihor, în zilele de luni Cerinte: - studii economice/juridice
• execut reparaþii frigidere la domiciliu. Tel: • Servicii contabile.Tel.0721/222213 370285 constatator pentru sediu. Îl declar nul. pana vineri, între orele 08:00 – 14:00. Experienta in vanzari
0752- 371- 151. 387909 • dau în chirie autoturisme de la 40 lei/zi. 388154
Observaţiile publicului se primesc zilnic Permis cat. B
• spãlãm covoare. Tel: 0744- 475- 944. 387955 Tel. 0743- 213- 082. 387828 • Tokos- Fejes Bela i.i., F05/1902/2010, CUI: la sediul autorităţii competente pentru C.V. se trimite la FAX:0259 237 374 /
• execut rigips, finisaje interioare. Tel:
0756- 365- 908. 387919 27365165 pierdutã certificatele consta- protecţia mediului Bihor. (285H374329) e-mail : oice@protyres.ro (237H)
• spãlãtorie profesionalã covoare. Azi tatoare Nr. 78715/2010 ºi Nr. 525729/2013
• execut rolete din plastic, din aluminiu, luãm- mâine predãm. Transport gratuit Rulote-Remorci emise de ORC Bihor. Le declar nule. 388189
jaluzele verticale geamuri ºi uºi ter- la domiciliu. Tel. 0757- 797- 942. 387959
moizolante. Tel: 0740- 570- 225, 0770- 697- • vând autobasculantã Saviem. Tel. 0745-
646. 387797 • tractãri auto. Tel. 0744- 475- 944, 0770-
540- 385.
506- 621. 387869 Antichitãþi S.C. REDOLAJ S.R.L. titular al proiec-
• executãm finisaje- zugrãveli, montaj gre-
387782 tului ”Explorare (cercetare) lignit
sie- faianþã, rigips, parchet, seriozitate. • colecþionar, vând antichitãþi. Tel. 0746- în perimetrul La Rapa, jud. Bihor
Tel: 0740- 703- 733. 387972
• transport ieftin. Tel. 0745- 525- 624. 387858 Microbuze 287- 496. 387882
- Anul II. contractual”, pe amplasa-
mentul situat în com. Popești - extra-
• executãm fundaþii, tencuieli, finisaje scãri • transport marfã, mutãri, local, naþional ºi • cumpãrãm tablouri, rame, mobilã, sticle vilan, jud. Bihor, anunță publicul inte-
internaþional, manipulanþi. Tel. 0741- 631- • Mercedes Sprinter 408, basculabil ºi pre- resat asupra deciziei de încadrare a
bloc, faianþãri, izolaþie bloc. Tel: 0751- 912- latã cabinã dublã ºi punte dublã, an 1997,
de sifon. Tel. 0744- 128- 306. 388142
573. 387917
187. 388044 proiectului în categoria celor care nu
preþ 6950 euro. Tel. 0722- 354- 436. 387837 necesită evaluarea impactului asupra
• transport moloz diverse. Tel. 0751- 099- mediului și evaluare adecvată - pen-
• executãm mobilã la comandã. Tel. 0757-
167- 657. 387845 840. • microbus 8+1 Fiat Scudo, 2,0 Jtd (diesel) Plante-flori tru obținerea acordului de mediu.
387948
120 CP din 2007, gri metal, geamuri fumurii, Informațiile privind potențialul
• executãm tapiþerii ºi reparaþii. Tel: 0740- 6+1 viteze, cârlig remorcare, dotãri full, • de vânzare puieþi pomi fructiferi, viþã de impact asupra mediului al proiec-
753- 107. 387906 • transport nisip, mat. construcþii, marfã. anvelope noi, stare tehnicã ºi esteticã vie, trandafiri altuiþi. Tel. 0729- 028- 537, tului propus pot i consultate la
Tel. 0722- 354- 436. 387838 impecabilã, consum mic, adus din Ger- 0735- 508- 495, 0735- 501- 221. 387915 sediul APM Bihor, Oradea, b-dul
• firmã executã lucrãri de construcþii- fini- mania, 4950 euro. Tel. 0721- 368- 822. 387989 Dacia nr.25/A zilnic, între orele 8 - 14.
saje. Tel. 0745- 601- 051. 388051 • transport persoane Austria - Ger- • preiau comenzi pt rãsaduri de legume - Observațiile publicului se pri-
mania destinaþie. Tel. 0752- 073- 330.388041 • vând dubã VW LT 35, 2500 cmc, diesel, din sere, solarii. Tel. 0359- 449- 999. 388124 mesc zilnic, la sediul APM Bihor
• în sezonul de ski se efectueazã transport 2001, stare bunã, 3200 euro. Tel. 0743- 213-
Oradea - Arieºeni Vârtop - Oradea în
în termen de 5 zile lucrătoare de
• vând cãrbune, deºeu ºi lemne de foc la 082. 387829 • produc rãsaduri de legume la comandã la aișarea anunțului. (332H385335)
fiecare sâmbãtã ºi duminicã cu un orice fel. Tel: 0721- 957- 552. 387799
preþ conveniabil. Transport nisip, balastru,
microbus de 8+1 locuri. 50 lei/pers. Tel: • vând Ford Transit 8+1, an fabr. 2000. Tel:
mãrgãritar, moloz, pãmânt de flori. • tund pomi, vie, trandafiri, plantez pomi,
0748- 694- 292. 387807
Telefon: 0259477- 535, 0754611- 990. 387937
0725- 056- 997. 388224
tund tuia, vând gunoi copt, transport
• Înfiinþare firme/asociaþii. Tel.0744/840044 • vând nisip, balastru, mãrgãritar, asigurat. Tel. 0744- 175- 338. 387863
370269
transport moloz, pãmânt de flori, lemne de Piese de shimb-Auto • vand azot, ierbicide, seminte 0720084370;
Aceasta informare este efectuata de: Szabo Ileana, Simon Iosif, Nemeti Emanuel si Szabo Sandor
Attila, ce intentioneaza sa solicite de la ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ CRIȘURI aviz de gos-
• instalator serios execut lucrãri de foc, deºeu ºi cãrbune la preþ conveniabil. 0770793684 375893 podarire a apelor pentru realizarea lucrarilor „P.U.Z. Introducere in intravilan pentru amplasa-
instalaþii sanitare, de încãlzire, reparaþii Transport gratuit. Telefon: 0755988- 310.
388029 • Cumpãr piese de Saviem - Raba ( cabina , re locuinte si reglementare acces nr. cad.: 3990, 3991, 3992, 3993, 3994 si parcelare teren cu
etc. Tel. 0770- 133- 900. 387889 motor etc )Tel: 0785- 223- 333. 388236
• vând baloþi fân, Haieu.Tel. 0740- 848- 499. nr. cad. 3990”, amplasat in localitatea Saldabagiu de Munte, comuna Paleu, judetul Bihor. Aceas-
• 100 % seriozitate firmã de construcþii, 388117 ta investitie este noua. Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr.
• învãþãtoare cu experienþã în domeniu (10 finisaje. Tel: 0745- 601- 051. 387894 • vând jante de tablã pt BMW, 50 euro. Tel. 107/1996, cu modiicarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii
ani), ofer meditaþii copiilor de clasele pri- 0743- 213- 082. 387809
• vând baloþi lucernã. Tel. 0761- 704- 924. suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de
mare. Inf. la tel 0749- 321- 401. 388230 387961
aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari
se pot adresa la S.C. ARTPLAN CONSULTING S.R.L., Oradea, str. C. Clujului nr.39/B, arh. Trifa Cristian
• masaj terapeutic, reflexoterapie. Tel. Construcþii • vând baloþi lucernã. Tel. 0771- 459- 408. Sorin, nr. telefon/fax 0744857133, dupa data de 08.02.2016. (289H380842)
0749- 374- 661. 387874 Dezmembrãri 388191
• abil acum vând stâlpi pe gars din beton.
• meºter zidar, execut orice lucrãri de con- Tel: 0742- 289- 904. 387842
• vând baloþi paie ºi fân. Tel: 0774- 084- 052,
• dezmembrez autobasculantã Raba, 0747- 638- 689.
strucþii. Tel: 0743- 634- 575. 388101 388119
• abordabil, accesibil 2- 10 mc nisip, 0- 3 0- Saviem ºi autodubã VW LT '28. Tel. 0745-
• meditaþii la matematicã. Tel: 0746- 152- 506- 621. • vând grâu ºi trichitale. Tel. 0740- 474- 869. • vând motor trei fazic, 200 E. Tel: 0756- • pãlincã curatã de prune, 15 lei, vechime
4 ºorturi, balast, transport moloz. Tel: peste 10 ani, calitate garantatã, ofer orice
291. 387867 388182 518- 673. 388073
0744- 935- 352, 0359- 444- 588, 0771- 591-387779
475. probã. Tel. 0751- 485- 048. 388108
388240 • Dezmembrez Super Nova. Tel.:0721- • vând lucernã ºi fân vrac. Tel: 0751- 356-
• acum cumpãr popi ºi schelã metalicã. Tel.
• montãm granit, gresie, marmurã. Tel.
0754- 377- 339. 388088
0740- 912- 997. 387933 330.652 535.
388238
Afaceri • pentru siguranþa banilor, valorilor, vând
casã fier (seif). Tel. 0745- 506- 621. 387868
380814
• cãrbune, deºeu ºi lemne de foc la preþ
• ne angajãm la defriºare, curãþenie totalã foarte conveniabil. Vând nisip, balastru, • vând lucernã, azot. Tel: 0743- 898- 789. • Imprumuturi rapide cu garantie imobi- • vând cãrbune, lemne, deºeuri. Tel. 0722-
în grãdinã, parcuri s- au în faþa blocurilor.
Telefon: 0757909- 329, 0743846- 055. 388030
mãrgãritar, transport moloz, pãmânt de Electronice ºi electrocas 387942 liara.Tel 0784399977 370369 354- 436. 387839
flori. Telefon: 0743875- 381. 387938 • vând porumb boabe, preþ 0,65 lei/kg. Tel. • vând cãruþã, porumb, grâu, pãlincã, vin
• organizãm cursuri calificare, peste 100 • vând combinã frigorificã IKEA. Tel. 0743- 0744- 559- 172. 387935
de casã. Tel. 0767- 823- 322.
• închiriez popi metalici 3 lei/buc/lunã,
domenii, valabile UE. Cursuri în: con-
transport inclus. Tel. 0740- 912- 997. 387934 408- 317. 388096 Imprumuturi financiare 388183

strucþii, auto, turism, alimentaþie publicã,


• vând cazane de þuicã diferite mãrimi,
infrumuseþare, altele. Cursuri ISCIR: sti-
vuitorist, fochist, macaragiu, liftier, GPL
• pãmânt de umpluturã, loc de depozitare, • vând frigider Arctic 180 l, 130 ron, aragaz
4 ochiuri. Tel. 0799- 587- 268. 388136
Animale-Pasari domestice reparãm. Tel. 0756- 829- 082, 0736- 189-
gratuit, lângã Hexol, spre Paleu. Tel. 0770- 909. 388068
etc. Tel. 0744- 321- 573, 0259- 428- 930, 0733- 822- 837. 387986 • de vânzare gãini ouãtoare, de culoare
682- 845. 388239
• vând maºini de spãlat din Germania,
Bosch, AEG, Siemens. Ofer garanþie ºi roºie. Tel. 0745- 813- 552. 388055 • vând lemne ºi deºeuri. Tel: 0751- 246- 587.
• vând ºiglã beton nouã, preþ 1 leu. Tel.
• persoanã fizicã execut orice fel de lucrare 0744- 302- 640. transport. Tel. 0769- 279- 909. 388213 387911
387965 • donez cãþei pt. curte. Tel. 0359- 449- 999.
în construcþii. Tel: 0754- 982- 650. 387923
• vând nisip, balastru, mãrgãritar, • vând telefoane mobile, folosite puþin, 388123 • vând lemne de foc ºi cãrbune. Tel: 0784-
• profesor meditez matematicã VIII- a. Tel: transport moloz, pãmânt de flori, lemne de întreþinute ºi tuningate, Samsung Galaxy 687- 131.
• transport animale, cai, vaci, capre, oi. Tel. 387818
0771- 483- 881. 388220 foc, deºeu ºi cãrbune la preþ conveniabil. Mini, S2, S3, Tab4 SM- T235, minitabletã
Woo, Allview, etc. Tel. 0771- 400- 300, 0749- 0722- 354- 436. 387836
Transport gratuit. Telefon: 0746697- 343.
388031 • vând lemne de foc tãiate. Tel. 0743- 167-
• raºchetare, lãcuire. Tel: 0755- 878- 759. 227- 978, 0722- 597- 944. 387826
• vând ºurdei. Tel: 0758- 349- 085. 387907
311. 387892
387861 • vând plasã sârmã împletitã, sudatã,
panouri de gard sudate, stâlpi beton ºi • vând urgent frigider, tablouri. Tel. 0758- • vând lemne de foc uscate. Tel: 0744- 618-
• repar aragaze avantajos, la domiciliul 299- 717. 387860
• vând capre ºi porci ºi gâºti americane.
clientului. Tel. 0259- 416- 162, 0745- 224- 373. þeavã regtangularã. Tel. 0744- 475- 944, Tel. 0752- 404- 727. 387982 023. 388087
388132
0770- 540- 385. 387783
• vând lemne de foc uscate. Tel: 0744- 558-
• repar aragaze de orice tip cu garanþie, la • vând plasã, þevi gard. Tel. 0742- 767- 334. Mobilã ºi interioare • vând capre ieftine. Tel. 0722- 636- 474.387930 638. 388147
domiciliul clientului. Tel. 0359- 436- 557, 387903
0742- 694- 409. 387912 • vand catei boxer. Tel. 0770- 679- 157. 387956 • vând nisip, balastru, mãrgãritar,
• paturi dormitor second hand. Tel. 0723- transport moloz, pãmînt de flori, lemne de
581- 806. • vând gãini ouãtoare 10 lei/bucata,
• repar maºini spãlat automate. Tel. Turism 388092
negociabil la mai multe bucãþi. Luni- sâm- • amanet oferim împrumuturi. Tel: 0740-
foc, deºeu ºi cãrbune la preþ conveniabil.
Transport gratuit. Tel.: 0757909- 329. 387939
0746- 677- 387. 387875 • vând mobilier ABC, vitrine frigorifice, 868- 450.
bãta orele 8- 16. Tel. 0722- 346- 191. 387975 387789
abordabil, acoperişuri noi, reparaţii • Hotel in Oradea angajam receptioner si rafturi etc. Tel: 0744- 550- 084. 387954 • vând nisip, balastru, mãrgãritar,
acoperişuri vechi, alpinism utilitar, montat, bucatar.Telefon 0741745837 382023 • IFN - credite ºi împrumuturi rapide. Tel: transport moloz, pãmânt de flori, lemne de
• vând lãzi albine. Tel. 0741- 151- 080. 388172
0723- 182- 580. 387790
curăţat jgheaburi, burlane, construcţii, foc, cãrbune ºi deºeu la preþ conveniabil.
amenajări, hidroizolaţii, decupat beton, Matrimoniale • vând o vacã gest. 6 l, plus 2 juninci 2 ani Transport gratuit. Telefon: 0754435- 190.
388032
transport moloz. Tel. 0746-334-657. Auto romanesti plus 2 viþei. Tel. 0740- 281- 287, 0746- 584-
execut mobilier din PAL, măsurători, • aºa apreciatã sexi, masaj obosealã,
896. 388133 Diverse • vând o pereche de ham ºi o semãnãtoare
de porumb. Tel: 0745- 892- 014. 388218
proiectare şi transport gratuit. Tel.: 0740-237- • Daewoo Matiz 2005. Tel: 0742- 921- 302. stress, împrospãtare excitant, relaxare.
175. • vând porc. Tel. 0749- 582- 059. 387977 • abil transport nisip, sort, moloz, mate-
388153 Tel. 0748- 833- 878. 388177 • vând o unitate de spãlãtor ºi un scaun de
Acum cursuri autorizate de ministerul riale de construcþii. Tel. 0746- 896- 174. 388010
coafurã, ambalaj original, preþ neg. Tel.
muncii, se acordă diplomă recunoscută • acum blondã expertã ofer companie dlor • vând porci graºi. Tel: 0757- 383- 132. 388219
• abil, acum lemne de foc esenþã tare ºi 0741- 767- 360. 387803
internaţional: cosmetică, makeup, Auto strãine generoºi. Tel. 0758- 622- 451. 387793
• vând porci graºi, Bio, pt. carne, în Ineu cãrbuni, asigur transport. Tel: 0359- 444-
automachiaj, tatuator, manichiură, stilist • acum blondã senzualã ofer clipe de 588, 0744- 935- 352, 0771- 591- 475. 387780 • vând urgent fân, þuicã, circular. Tel. 0757-
protezist, coafor, coafor stilist, frizerie, de Criº. Tel. 0724- 231- 483. 387805
345- 044. 387859
• abordabil achiziþionãm autoturisme, uti- neuitat. Tel. 0741- 756- 184. 387804
tehnician maseur, masaj cu pietre calde, litare în stare bunã de funcþionare, anii • acum vand cãrbuni, sortati manual, preþ
manager, inspector resurse umane, asistent • acum nouã în oraº, ofer companie • vând porci sau schimb cu cereale fân, bun. Tel: 0741- 660- 230, 0764- 371- 666. • vindem bijuterii aur 14 k, 85- 110 RO/gr.
1996- 2015, cu banii pe loc. Garantãm lemne. Tel: 0754- 295- 182.
gestiune, competenţe informatice, bucătar, seriozitate ºi evaluare corectã. Tel. 0745- domnilor generoºi. Tel. 0758- 738- 513. 388082 388105 387791 Tel: 0259- 416- 111. 387852
ospătar, barman, cameristă, competenţe 900- 076 387988 • vând porci 100 kg, 5 lei/kg, carcasã 6
antreprenoriale, instructor preparator • acum salon masaj erotic, program non- • aducem cãrbune sortat. Tel. 0744- 689-
lei/kg. Tel. 0748- 144- 761. 388134
053.
formare. Inf. tel.: 0744–920–034. • Mitsubishi Outlander 2,0 diesel, 4x4
"Instyle" alb, 175.000 km, 8500 euro. Tel.
stop, 9 super fete! Tel. 0743- 380- 202. 387786
• vând purcei (ºuldei) 30- 40 kg cu 4 ºunci 387944
Finanþe vanzãri-cumpãrãri
executăm din fier forjat garduri, terase, • ambianþã de lux, rusoaice sexi oferim
balustrade. Tel. 0722-265-754. 0771- 657- 844. 387846 lungi cu mamele la vedere soi extra. Tel: • cazane de þuicã noi. Tel. 0745- 550- 570.
companie domnilor generoºi. Tel: 0755- 0742- 778- 295. 388107 • cumpãr autorizaþie taxi. Tel. 0722- 597-
Dau meditaţii la engleză şi matematică. Tel. 178- 129. 388036
• ocazie! Ford Galaxy 2,3i 150 CP din 1999, 7 388121 944.
0749-377-421. locuri, înm. Ro, taxa achitatã de câteva luni • vând vacã cu lapte Bãlþatã românã, 387781
• Basarabeancã blondã 36 ani ofer com- vârsta 7 ani. Tel. 0774- 689- 401. • cumpãr aur 8- 24 K, ceasuri, diamante
apometre, lucrări instalaţii sanitare şi (adev. ANAF) cu climã, full el, vopsea ori- 387992
si briliante, argint ºi argint industrial,
panie domnilor generoºi. Tel: 0770- 844- • vând fimã cu activitate de amanet cu
termice. Tel. 0723-149-942. ginalã, stare tehnicã ºi esteticã platinã, indif. de stare, nu se percepe
822. 388184 • vând 2 vaci gestante 9 luni. Tel: 0766- 430- douã puncte de lucru în Oradea. Tel. 0744-
repar maşini de spălat automate, la impecabilã, 1850 euro. Tel. 0745- 900- 076. comision, plata pe loc, ofer împru-
633. 388146 522- 515. 387821
domiciliu. Tel. 0755-223-577. 387827 • blondã ofer masaj erotic ºi companie. Tel: muturi. Tel: 0740- 868- 450. 387788
executăm instalaţii sanitare, încălzire. Tel. 0752- 995- 845. 388028
• vând Chevrolet Aveo din 2008, 49.000 km, • vier de prãºilã. Tel: 0754- 405- 197. 387949
0722-265-754. motor 1,4, benzinã, unic proprietar - 3390 • cumpãr coarne cerb cãzute. Preþ
• brunetã finuþã, curatã, ofer companie
Firmă construcţii, executăm lucrări de E, neg. Tel: 0748- 694- 292. 387801 negociabil. Tel. 0767- 153- 803. 387856
domnilor generoºi. Tel: 0759- 147- 577. 388122
finisaje, termoizolaţii, mansardări, renovări
interioare, exterioare, case în rosu şi la • vând/schimb BMW 520 fabr. 2011, model • dinamicã maseuzã, corp sexi, masaj
Masini utilaje,instalatii • cumpãr fier autoturisme. Tel. 0751- 099-
cheie. Tel.: O724-669-539. Facebook: construct nou, automat, full cu garsonierã sau ap. 2 dureri prostatã, sportiv, rãsfãþare. Tel. 840. 387945
cam, ofer diferenþa, preþ 19200 euro. Tel. 0748- 861- 636. • vând cuptor rotativ Conve, 16 tãvi, cuptor
master. 388170 • cumpãrãm aur, plata avantajoasã. Tel:
0744- 116- 356. 387816 brutãrie Polin 12 mp vatrã, malaxor spiralã
Îngrijesc persoană în vârstă, la domiciliu, inox, 200 litri, maºinã rulat biscuiþi Janssen, 0259- 416- 111. 387851
• doamnã maturã drãguþã, fac masaj Punctele de preluare a anunţurilor:
contra locuinţă. Tel. 0747-127-778. • vând/schimb Mercedes A class, an 2000, erotic. Discreþie totalã. Sunã- mã. Tel: maºinã întins aluat. Tel. 0734- 075- 740, • cumpãrãm pene noi ºi vechi. Tel: 0751-
execut porţi, garduri şi terase din fier frojat. 1,7 CDI înmatriculat, taxa nerecuperatã, 0753- 462- 308. 388007 0724- 472- 106. 388116 788- 168, 0742- 672- 217. 388072
Piaţa 1 Decembrie nr. 4-6,
Tel. 0722-265-754. ABS, ASR, airbag, climã, geamuri oglinzi el, Bdul Dacia nr. 34,
cauciucuri noi de iarnã, consum 4l. Tel. • Doamnnã maturã rusoaicã ofer companie • vând maºinã de jantat ºi echilibrat. Tel. • lemne uscate tãiate. Inf. 0747- 982- 664.
tractări auto. Tel.: 0770-540-385, 0744-475- 0756- 084- 267. Magazinul Crişul la parter
944. 0741- 784- 894. 387800 domnilor generoºi. Tel: 0751- 897- 932. 388185 387834
387833
LUNI, 15 FEBRUARIE 2016

Magazin

150.000 de pinguini au murit


LONDRA. După ce un iceberg de
Film cu călătoria
lui Brâncuşi
LONDRA. Regizorul britanic
dimensiunile Romei a rămas Peter Greenaway a început
blocat în apropierea coloniei ilmările pentru producţia
lor, obligându-i să meargă zeci „Walking To Paris”, o peliculă
de kilometri pentru a reuși să biograică ce va expune poves-
găsească ceva de mâncare, tea drumului de 18 luni pe care
150.000 de pinguini Adelie care Constantin Brâncuși l-a făcut
trăiau în Antarctica au murit. din România până în Franţa,
Pinguinii trăiau în zona Ca- trecând prin Ungaria, Austria,
pului Denison, în Golful Com- Germania și Elveţia. Peter
monwealth, pe o suprafaţă în- Greenaway, regizor proliic al
tinsă de gheaţă cu ieșire largă cărui ilm „Eisenstein în Gu-
la mare. În 2010, însă, un bloc anajuato”, despre „părintele”
de gheaţă imens cu o suprafaţă montajului de ilm Serghei Ei-
de 2.900 de kilometri pătraţi a Izolaţi din cauza unui iceberg gigant FOTO: EPA senstein, va avea premiera în
rămas blocat în Golf, astfel că competiţia de la Festivalul de
pinguinii au fost, pur și simplu, parcurgă pe jos o distanţă de lia au arătat că din 2011 și până Film de la Berlin din acest an,
izolaţi pe uscat, fără posibilita- aproximativ 60 de kilometri în prezent colonia care însuma a început ilmările la „Walking
tea de a ajunge imediat la apă de-a lungul coastei. În timp, pe atunci 160.000 de pinguini To Paris”. Pelicula spune po-
pentru a-și procura hrană, scrie această călătorie anevoioasă a s-a redus la doar 10.000. Aceș- vestea călătoriei lui Constan-
The Guardian. avut, însă, efecte devastatoare tia prevăd că întreaga colonie tin Brâncuși până în Franţa,
Se pare că icebergul a plutit asupra coloniei. va dispărea în cel mult 20 de ani de la vârsta de 27 de ani. Ac-
în apropierea coastei timp de Cercetările conduse de oame- dacă gheaţa care acoperă marea torii Emun Elliott și Carla Juri
20 de ani înainte să se izbească nii de știinţă de la Centrul de nu se va sparge sau dacă iceber- vor i protagoniștii peliculei
de calota glaciară și să rămână Cercetare pentru Schimbările gul gigant, numit ce cercetători „Walking To Paris”. Lansarea
înţepenit. Astfel, pentru a pes- Climatice de la Universitatea B09B, nu este dislocat. ilmului a fost anunţată pentru
cui, pinguinii trebuie acum să New South Wales din Austra- SURSA: MEDIAFAX toamna anului 2016.

„A lipsit” 6 ani de la birou Pe urmele mamei...


CADIZ. Un inginer spaniol a iar niciunul dintre superio- NEW YORK. Kaia Gerber, accesorii Chrome Hearts.
fost amendat cu 30.300 de rii săi nu știau nimic despre iica lui Cindy Crawford, Wang a făcut anunţul pe
dolari după ce angajatorul a activitatea sa, scrie UPI.com. care a debutat ca mo- noul său cont de Insta-
descoperit că acesta nu igura Joaquin Garcia, 69 de ani, in- del la 13 ani, semnând gram, WANGSquad,
în registrele companiei cu ac- giner la compania municipală cu agenţia de modele unde sunt prezen-
tivităţile pe care trebuia să le de apă din Cadiz (sudul Spa- IMG, și-a asigurat tate toate modele-
desfășoare în ultimii șase ani, niei), a fost amendat tocmai un nou contract, le campaniei sale
când responsabilii din condu- devenind una din- pentru primăvara
cerea companiei se pregăteau tre imaginile cam- lui 2016.
să-i acorde o distincţie pentru paniei de primă- Potrivit publi- www.bihon.ro
că fusese angajatul loial al vară a designerului caţiei amintite, Mai multe poze
companiei timp de 20 de ani. Alexander Wang. Re- printre alte per- cu Timea
Joaquin Garcia, care avea cent, tânăra de doar sonalităţi care
un salariu anual de 41.600 de 14 ani, care seamănă vor i imagini ale
dolari, a declarat că nu avea izbitor cu mama sa, colecţiei se numă-
de lucru la serviciu și nu a ra- a apărut într-o cam- ră rapperii Makon-
portat situaţia superiorilor săi panie pentru brandul nen și Travis Scott.
Timea
Este pasionată de muzică şi dans.
de frică să nu își piardă locul de îmbrăcăminte și Kaia Gerber FOTO: FAN SURSA: AGERPRES
Compania de apă Cadiz FOTO: FAN de muncă. SURSA: AGERPRES

Care e cel mai frumos castel nia, care la 1632 cuprindea 62


Cetatea Făgăraş este al
de sate, cetatea Făgărașului a
doilea cel mai frumos fost, începând cu a doua ju-
castel din lume, potrivit mătate a secolului al XVI-lea
unui clasament realizat și mai cu seamă în secoul al
XVII-lea, reședinţă nobiliară
de site -ul Hopper. și princiară importantă. Între
BUCUREŞTI. Hopper, un site 1918 și 1948 a fost garnizoană
dedicat planiicării călători- a armatei române. Din 1918
ilor, a realizat un clasament până în 1923, aici a fost lagăr
al celor mai interesante zece pentru rușii albi, presa vre-
castele din lume, recoman- mii consemnând donaţiile pe
date persoanelor care apreci- care regina Maria le-a făcut
Au sărbătorit ază arhitectura. Pe primul loc pentru aceștia. În anul 1939,
Bua Kao şi Ying Lee, un cuplu de lei albi rezidenţi ai unei
în acest clasament (prezen- polonezii și-au găsit în cetate
grădini zoologice din nordul Thailandei, au sărbătorit ieri Ziua
tat de publicaţia Huington un refugiu. Între anii 1948-
Îndrăgostiţilor cu o bucată de carne servită dintr-o cutie festi-
Post), se ală Castelul Neus- 1960, cetatea Făgărașului a
vă. FOTO: EPA
chwanstein din Germania, Cetatea Făgăraş, locul II în clasamentul mondial FOTO: FAN fost transformată în închisoa-
în stil romantic-renascentist, re pentru deţinuţi politici, iar
construit la sfârșitul seco- Făgăraș, situată pe locul al al XVII-lea, cetatea a fost ex- după anul 1960, cetatea va i

Cel mai în vârstă model lului al XIX-lea pe un deal


accidentat alat deasupra sa-
doilea, „reprezintă una din-
tre cele mai mari și mai bine
tinsă, relectând bogăţia locu-
lui”, se arată în materialul pu-
dezafectată și vor începe vas-
te lucrări de restaurare care

din Sports Illustrated


tului Hohenschwangau, de conservate cetăţi feudale din blicat pe huingtonpost.com. au vizat redarea aspectului de
lângă Füssen (în sud-vestul Europa de Est”. „În trecut, Potrivit muzeufagaras.ro, castel fortiicat din perioada
Bavariei). Devansată de edi- castelul a fost pivotul puterii centrul unuia dintre cele mai de glorie a secolului al XVII-
LONDRA. Nicky Griin, o feme- Nicky Griin a mărturisit iciul din Germania, Cetatea regionale. În timpul secolului mari domenii din Transilva- lea. SURSA: MEDIAFAX
ie de 56 de ani, cu doi copii, că n-a purtat niciodată bikini
din Nottingham, a devenit până la sesiunea foto pentru
cel mai în vârstă model care
a apărut de-a lungul timpu-
lui în Sports Illustrated, după
celebra revistă Sports Illustra-
ted. Fotograia o înfăţișează
cu o igură încrezătoare, pur-
Se întâlneşte cu Putin
LONDRA. Cântăreţul britanic cu președintele rus, Vladimir
Cutremur de 5,7
în Noua Zeelandă
ce a pozat în bikini în cel mai tând un costum de baie auriu, Elton John va merge în Ru- Putin, pentru că este hotărât WELLINGTON. Un cutremur cu
recent număr al revistei, de- în două piese, în timp ce iese sia pentru a se întâlni cu pre- să facă lumea un loc mai bun magnitudinea de 5,7 grade
dicat tendinţelor vestimenta- din mare, cu părul încărunţit ședintele Vladimir Putin în de dragul copiilor săi. Cântă- s-a produs, duminică, în es-
re în materie de costume de revărsându-i-se pe umeri, re- vederea unor discuţii despre reţul și compozitorul britanic tul Noii Zeelande, fără a se
baie. latează The Telegraph. drepturile persoanelor gay, se va întâlni cu Putin în acest înregistra victime, după ce în
Griin n-a fost aleasă de întrucât muzicianul dorește an pentru a lua în discuţie urmă cu cinci ani circa 200 de
jurnaliștii de la Sports Illus- să transforme lumea într-un legile propagandei anti-gay persoane au murit într-un alt
trated, ci de compania ame- loc mai tolerant și mai bun. și este extrem de nerăbdă- seism produs în zonă, infor-
ricană Swimsuits for All, care Sir Elton John așteaptă cu tor să discute cu liderul de la mează agenţia de presă Reu-
și-a plasat fotograia publici- nerăbdare să se întâlnească Kremlin pe această temă. Elton John FOTO: FAN ters. Epicentrul cutremurului
tară în cel mai recent număr a fost localizat la 15 kilometri
din Sports Illustrated. Com- est de orașul Christchurch,
pania producătoare de costu- având o adâncime de 15 ki-
me de baie a ales, de aseme- lometri, potrivit Institutului
nea, două alte fotomodele, cu Seismologic Geonet din Noua
forme mai voluptoase decât Zeelandă. Au existat 40 de
ale fotomodelului clasic, pen- replici ale cutremurului. Po-
tru a ilustra ideea că vârsta și liţia a anunţat că nu au fost
proporţiile nu sunt opreliști înregistrate pagube majore și
pentru a celebra diversitatea victime, dar locuitorii au fost
Nicky Griin, 56 de ani FOTO: FAN corpului feminin. evacuaţi din câteva clădiri.