Sunteți pe pagina 1din 36

FONDAT 1993, APARE LA ORADEA, TEL. 0259/410.115, E-MAIL: REDACTIA@RUSSMEDIA.

RO

Alina Gorghiu nu se Şcoala de samba


arată impresionată de Mangueira a fost
salariile mici din Bihor, aleasă campioană a
evidenţiază fondurile carnavalului de la Rio
europene absorbite PAGINA 20

PAGINA 3

o marcă

VINERI
12 FEBRUARIE 2016
ANUL XXIV, NR. 6547 (30)
20 PAGINI - 1,49 LEI
Despre şcoală, ca-n Caragiale punerea legislativă privind întărirea autorităţilor publi- avem o strategie a capacităţii
Marian Crişan,
premieră de gală
ORADEA. Sâmbătă, multipre-
miatul regizor salontan Ma-
„Din două una, daţi-mi
desiinţarea ISJ-urilor. ce, simpliicarea activităţilor administrative. Nu comentez rian Crișan revine la Oradea.
voie: ori să se revizu- Adrian Curaj, ministrul acestora. Centralizarea și des- ce au hotărât cei din Camera Așa cum ne-a obișnuit, el își
Vremea va fi rece cu

11° temperaturi minime iască, primesc! Dar, să Educaţiei a avut ieri, o luare centralizarea este altceva. Eu Deputaţilor. Eu nu sunt om lansează lungmetrajul „Ori-
cuprinse între 3 şi 4
grade.
nu se schimbe nimica; de poziţie absolut caragia- sunt pentru descentralizare politic. zont” acasă. Premiere de
ori să nu se revizuiască, lească pe tema descentraliză- și am încredere că putem co- Trebuie întărită capacitatea gală ale ilmului inspirat de
rii sistemului de educaţie. recta anumite lucruri făcute administrativă. Tocmai de „Moara cu noroc” a lui Slavici
primesc!” „Descentralizarea este im- greșit. aceea trebuie să im conști- au loc la Cinema Palace din
ORADEA. Acesta pare concluzia perios necesară. Cu siguranţă Uitându-mă la colegii mei enţi de importanţa descentra- Lotus Center, de la orele 18,
DIMINEAŢA AMIAZA SEARA
trasă de Adrian Curaj, minis- că este nevoie de descentra- am încredere că aceștia pot lizării”, a declarat ministrul și la Cinema Cortina din Ora-
trul Educaţiei, legat de pro- lizare. Trebuie să lucrăm la face acest lucru. De aceea educaţiei. /P.4 JB – A.G. dea Shopping City, de la orele
19.30. Un bilet costă 19 lei.

S[pt[mâna

Huszar, candidat
13 - 19 februarie 2016

Misiune imposibilă:
Protocolul fantomă

la Primărie
Sâmbătă, 20:00, PRO TV /p.2
Cu: Paula Patton

Titanic

ORADEA. Liderul organizaţiei


Duminică, 20:30, PRO TV /p.4
Cu: Kate Winslet

1 ocazie, 2 dansatori
Luni, 21:00, DIVA /p.7
Cu: Lexi Giovagnoli municipale a UDMR, vice-
primarul Huszar Istvan, și-a
Analeigh anunţat, ieri, intenţia de a
Tipton candida pentru postul de
primar al Oradiei. „Mi-am
O călătorie cu miză mare
20:00, Duminică (14 februarie), HBO

anunţat candidatura ca să
pun capăt speculaţiilor pe
buuună
Dansuri de stradă: Profă rea, dar tv
show-ul vedetelor marţi, 20:30, pro
Barul Coyote Ugly luni, 12:20, hbo
diva
Pierdut familie! duminică, 21:00,
digi film
sâmbătă, 16:20,

Azi vă oferim suplimentul nostru această temă”, ne-a decla-


de programe TV, cu 20 de progra- rat viceprimarul. „Îmi e clar
me în 16 pagini color. că pot aduce un plus pentru
oraș, inclusiv în organizarea
evenimentelor culturale sau
A început sportive. Noi trebuie să dăm
viaţă investiţiilor inalizate,
Berlinala 2016 altfel sunt doar niște pietre”,
BERLIN. Cea de-a 66-a ediţie a crede edilul candidat. Huszar
Festivalului Internaţional de anunţă că vrea o echipă cu
Film de la Berlin a debutat joi „caracter și proil puternic”
seară, avându-l ca invitat spe- pentru Consiliul local, una
cial pe George Clooney, prota- „reînnoită, fără interese per-
gonist al celui mai recent lun- sonale”. Mai spune că va duce
gmetraj al fraţilor Coen, „Ave, o campanie constructivă, mai
Cezar!/ Hail, Caesar!”. /P. 20 puţin critică și mai bogată în
propuneri de îmbănătăţirea
activităţii. JB-C.GH.

Au reluat munca 112, “predat


Reabilitarea Podul Ferdinand a început anul trecut, în septembrie cu termen de finalizare asumat prin contract, de şase luni. Lucrările
au fost întrerupte din cauza vremii şi au fost reluate abia acum. Noul termen de finalizare anunţat de conducerea Primăriei este luna
mai. FOTO: CARMEN ILE
studenţílor”
ORADEA. Serviciul de Telecomu-
nicaţii Speciale (STS) a organi-
zat, de Ziua Europeană a Numă-

George Clooney FOTO: EPA Doctor în geometrie, rului Unic de Urgenţe 112, în 11
februarie, acţiuni de informa-
re în centrele universitare din

Ultimele ştiri pe
compozitor la Graz ţară, mai ales acolo unde au loc
programe de mobilitate ERAS-
telefonul mobil „Learning to Fly” este respectate de compozitori. Iar MUS. Au fost pregătite în acest
aceste regulile înseamnă cal- sens puncte de informare 112,
albumul de debut în cul matematic. Această teorie au fost postate aișe cu mesaje
muzică a doctorului e demonstrată de Ligia Loret- în limbile engleză, franceză și
LOTO 11 februarie în geometrie fractală ta Cristea. Ea nu scrie muzică germană și au fost distribuite
Ligia Loretta Cristea. prin formule matematice, dar pliante informative. /P.13
6/49 32, 40, 9, 31, 21, 28 muzica ei e tratată prin mij-
Noroc 2068377 ORADEA/GRAZ. În armonie, du- locirea matematicii, aceasta
5/40
Super Noroc
39, 9, 3, 17, 38, 30
080024
blarea sau suprimarea sunete-
lor în acorduri, întârzierile sau
dându-i un fundament solid,
de mare profunzime. Loretta Ligia Loretta Cristea FOTO: ARHIVA PERSONALĂ
Bolojan – pledoa-
Joker
Noroc Plus
2, 33, 40, 17, 38, + 9
577782 suspensiile, anticipaţiile, apo- Ligia Cristea are un doctorat rie pentru Mălan
giaturile, cadenţele, modula- în geometrie fractală, la Te- tru Știinţă și Cercetare, iar în și-a lansat albumul de debut ORADEA. Primarul Ilie Bolojan
ţiile, progresiile armonice nu chnische Universität Graz, are 2014 a devenit membru AKM „Ligia Loretta - Learning to le cere colegilor săi liberali din
se fac oricum. Ci după anumi- proiecte de cercetare inan- (Uniunea Compozitorilor și Fly” , care va i prezentat și la tot judeţul să meargă pe mâna
Populaţia oraşelor te reguli bine stabilite și precis ţate de Fondul Austriac pen- Autorilor din Austria). Recent Oradea. /P.8 JB-V.B. lui Mircea Mălan pentru șeia
Populaţia oraşelor Consiliului Judeţean. „Cei ce
locuitori au încredere în mine, vă rog să
Bucureşti 2.134.030 „Eşti ce Misiune de patru- aveţi încredere în Mircea Mălan
și vă garantez că merită să intraţi
Iaşi 350.924 vrei să fii!”.
La 65 de ani,
lare la Marea Egee în campanie și pentru dânsul”,
Timişoara 333.650 BRUXELLES. Alianţa Nord- le-a transmis Bolojan activitști-
orădenii Maria şi
Atlantică este pregătită să lor de partid. /P.3 JB - C.C.
Cluj-Napoca 320.819 Gheorghe Jurcuţ
efectueze misiuni de patru-
320.318 dau lecţii celor
Constanţa lare la Marea Egee cu scopul
de-o vârstă cu ei şi
Braşov 291.921 de a descuraja traicanţi să
mai ales celor mai
transporte migranţi din Tur-
Oradea 223.718 tineri. Îmbrăcaţi
cia în Grecia, a anunţat joi se-
sport, soţii Jurcuţ
Arad 180.224 cretarul american al Apărării
urmează cursuri de
Grafica: J.b. Sursa: INS Ashton Carter, relatează BBC
dans de societate,
Bews online.
cot la cot cu tinerii.
Aproximativ 75.000 de mi-
Nu lipsesc nici la
16031 granţi și refugiaţi au sosit de
seara de dans din
la începutul anului pe mare,
fiecare weekend.
în Grecia, potrivit Înaltului
/P.10
Comisariat ONU pentru Refu-
FOTO: O.Ş.
giaţi (UNHCR). /P.2
771222 673051 SURSA: MEDIAFAX
RECLAME
VINERI, 12 FEBRUARIE 2016

2 Panoramic
Continuă negocierile
pentru evitarea Brexitului
LONDRA. Negociatorii britanici apela la o așa-numită „frână
încă se străduiesc să obţină de urgenţă”, adică suspenda-
mai multe concesii în planul rea acordării ajutoarelor soci-
propus de președintele Consi- ale timp de patru ani pentru
liului European, Donald Tusk, imigranţii comunitari nou-ve-
pentru evitarea Brexitului niţi, dar numai în cazul unui
(ieșirea Marii Britanii din UE), alux migrator masiv, precum
dar un proiect al propunerii și crearea unui mecanism al
inale, scurs în presă, relevă „cartonașului roșu”, prin care
lipsa progreselor sau progre- parlamentele naţionale să
se foarte mici la acest capitol. poată bloca o iniţiativă legis-
În urma ultimelor negocieri lativă a CE. Ultimele evoluţii
purtate cu premierul Came- în dosarul Brexit conirmă re-
ron, Tusk a propus săptămâna fuzul liderilor de a se angaja
trecută un preacord pe baza într-o reformă profundă a UE,
căruia se va adopta textul ce întrucât ei se tem că un acord
va i supus aprobării Consi- care să satisfacă solicitările
liului European din 18 și 19 Londrei ar putea i folosit și
februarie. Documentul men- de alte state pentru a submina
David Cameron şi Donald Tusk încearcă să găsească o soluţie FOTO: EPA ţionează posibilitatea de a se coeziunea blocului comunitar.

Patrule împotriva Trimitem 50 de


militari în Irak
BUCUREŞTI. Parlamentul a
Phenianul acuză
Seulul
SEUL. Coreea de Nord a catalo-

traficanţilor de migranţi
aprobat solicitarea preșe- gat joi drept o „declaraţie de
dintelui Klaus Iohannis de a război” decizia Seulului de a
trimite 50 de militari în Irak suspenda activitatea parcului
pentru instruire în lupta îm- industrial intercoreean de la
potriva ISIS. Kaesong și a anunţat suspen-
Armatei României va par- darea „telefonului roșu” mili-
Această misiune ur- avea cel mai puternic impact ticipa pe teritoriul Republicii tar între cele două ţări.
umanitar. Irak, la activităţi de instruire a Phenianul a declarat parcul
mează să fie planificată „Există, în prezent, un forţelor de securitate irakiene de la Kaesong „zonă sub con-
de către autorităţile sindicat criminal care-i ex- în cadrul Coaliţiei Internaţio- trol militar” începând de joi
militare NATO, a preci- ploatează pe acești sărmani nale anti-ISIL/Daesh, condu- și a ordonat plecarea tuturor
zat Carter. oameni”, a spus Carter, citat să de SUA, cu un efectiv total sud-coreenilor care muncesc
de AP. Premierul turc Ahmet de până la 50 de militari, cu- la nord de linia de demarca-
BRUXELLES. Alianţa Nord- Davutoglu a anunţat mier- prinzând instructori, perso- ţie. Muncitorii nord-coreeni
Atlantică este pregătită să curi, într-o vizită la Haga, nal de stat major și de sprijin au fost evacuaţi, iar materia-
efectueze misiuni de patru- că a convenit împreună cu din domeniile: forţe speciale, lul a fost plasat sub sechestru,
lare la Marea Egee cu scopul premierul olandez Mark Rut- informaţii militare și forţe adaugă KCNA.
de a descuraja traicanţi să te să coopereze cu NATO și terestre, potrivit solicitării Seulul a anunţat miercuri
transporte migranţi din Tur- Agenţia europeană pentru adresate Parlamentului. suspendarea activităţilor la
cia în Grecia, a anunţat joi se- protecţia frontierelor externe Costurile vor i asigurate Kaesong - considerat singurul
cretarul american al Apărării Frontex în lupta „împotriva prin suplimentarea bugetului exemplu de cooperare între
Ashton Carter, relatează BBC traicanţilor de persoane care MApN pentru anul 2015. cele două Corei.
Bews online. Secretarul american al Apărării Ashton Carter FOTO: EPA exploatează refugiaţi sirieni și SURSA: MEDIAFAX SURSA: MEDIAFAX
Carter a făcut acest anunţ pavează calea morţii acestora
în urma unei solicitări în acest va analiza recomandările operaţiune”, a declarat el, ci- pe mare”.
sens adresate NATO de către prezentate și le va supune ul- tat de AFP, la inalul reuniunii Aproximativ 75.000 de mi-
Turcia, Germania și Grecia, terior Consiliului Nord-Atlan- miniștrilor Apărării din state- granţi și refugiaţi au sosit de
toate state membre ale Alian- tic, organismul de decizie al le membre NATO, la Bruxel- la începutul anului pe mare,
ţei Nord-Atlantice. Alianţei. les. Secretarul american a în Grecia, potrivit Înaltului
Miniștrii Apărării din state- „NATO și toate părţile alate declarat într-o conferinţă de Comisariat ONU pentru Refu-
le membre ale Alianţei parti- la masă în această dimineaţă presă că vizarea „sindicatu- giaţi (UNHCR).
cipă la o reuniune la Bruxel- au anunţat voinţa NATO de a lui criminal care-i explotează SURSA: MEDIAFAX
les. Comitetul Militar NATO susţine și participa la această pe acești sărmani oameni” va

Repatriază solicitanţii de azil


VIENA. Ministrul austriac al nului austriac Der Standard, sare adaptări și eventuala lor rinţă de presă la Belgrad — că
Reinhold Hanning FOTO: EPA

apărării, Hans Peter Dosko-


zil, a airmat miercuri că gu-
vernul Austriei va începe în
ministrul a făcut declaraţia
respectivă în cursul unei in-
specţii la un hangar de avioa-
capacitate va i probabil mai
mică. În opinia ministrului,
utilizarea avioanelor militare
Austria a primit 90.000 de
imigranţi în 2015, pentru care
a alocat suma de două miliar-
Acuzat de moartea a
decurs de o lună să-i repatri-
eze pe solicitanţii de azil ale
ne din Hoersching, în landul
Austria Superioară. Doskozil
va i „substanţial mai ieftină”
decât cea a avioanelor comer-
de de euro. Dar, în acest an,
Viena nu mai poate primi atât
170.000 de persoane
căror cereri au fost respinse, a precizat că într-un avion ciale de linie sau a curselor de mulţi și a decis să limiteze Potrivit procurorilor, trupelor SS - trei bărbaţi și o
ei urmând să ie transportaţi încap în mod normal 92 de charter. Marţi, ministrul de numărul imigranţilor pe care femei - care urmează să ie
Reinhold Hanning se
cu avioane ale armatei de tip pasageri, dar pentru operaţi- externe austriac, Sebastian îi poate accepta, ministrul judecaţi în următoarele luni.
Hercules. Potrivit cotidia- uni de repatriere vor i nece- Kurz, airma — într-o confe- avansând cifra de 37.000. ocupa de primirea pri- Hanning s-a înrolat în SS la
zonierilor evrei în lagă- vârsta de 18 ani.
rul din Polonia şi chiar Circa 1,1 milioane de oa-

Adoptă proiectul de Se alătură luptei împo- i-ar fi escortat pe unii


dintre ei spre camerele
meni au murit în lagărul din
Auschwitz în operaţiunile de
exterminare ordonate de na-
revizuirea Constituţiei triva Statului Islamic de gazare. ziști, majoritatea dintre aces-
ţia iind evrei.
PARIS. Deputaţii francezi au grupului ecologist și câteva VARŞOVIA. Polonia a anunţat, Europei) cu prezenţa lor per- BERLIN. Un fost membru al La procesul lui Hanning,
adoptat miercuri proiectul zeci de deputaţi LR care con- miercuri, că se alătură coali- manentă”, a declarat Antoni trupelor naziste SS, în vârstă vor depune mărturie împo-
constituţional „de protejare sideră această reformă „inu- ţiei internaţionale conduse Macierewicz. de 94 de ani, va i judecat în triva lui supravieţuitori ai lă-
a Naţiunii”, care instituţio- tilă și periculoasă” au votat de SUA care luptă împotriva Cele 28 de state membre Germania pentru moartea a gărului din Auschwitz din cel
nalizează starea de urgenţă împotrivă. Orice text care reţelei Stat Islamic, dar gra- ale NATO au adoptat mier- cel puţin 170.000 de persoane de-al Doilea Război Mondial.
și înscrie în Legea fundamen- revizuiește Constituţia este dul său de implicare depinde curi crearea unei noi struc- în lagărul de exterminare din „Vedeam cum ieșeau lă-
tală retragerea cetăţeniei per- necesar să ie adoptat în ace- de reacţia NATO faţă de atitu- turi militare în ţările baltice Auschwitz, informează BBC cări din cuptoare ... mirosul
soanelor condamnate pentru eași formă de către cele două dinea Rusiei în zona est-eu- și în Europa de Est, pentru a News online. de carne umană era atât de
terorism. O majoritate alcătu- Camere ale Parlamentului ropeană, a anunţat ministrul descuraja Rusia în privinţa Hanning a recunoscut că îi puternic încât abia îl puteai
ită din membri ai grupurilor francez. În vederea adoptării polonez al Apărării. oricărei iniţiative militare în păzea pe prizonieri, dar a ne- suporta”, își amintește Leon
socialist, Les Républicains deinitive, o revizuire a Con- „Polonia s-a asociat iniţia- zonă, după circa doi ani de gat orice implicare a sa în ma- Schwarzbaum, în vârstă de
(LR) și UDI (de centru), dar stituţiei este necesar să ie su- tivelor cruciale de pe lancul la anexarea fostei provincii sacrul de la Auschwitz. El va 94 de ani.
și din rândul radicalilor de pusă unui referendum - o cale sudic al NATO. Pentru a sta- ucrainene Crimeea de către i judecat într-un tribunal din Înainte de 2011, procurori-
stânga, a votat pentru acest deja exclusă - sau să ie ratii- bili mai multe detalii ... vom Rusia. Trupe suplimentare ar Detmold, vestul Germaniei, lor li se solicita să furnizeze
text, pe care Senatul urmează cată de către Parlament reunit continua să purtăm negoci- urma să ie staţionate cel pu- iind probabil ultimul proces dovezi care să arate implica-
să-l examineze la jumătatea în Congresul de la Versailles, eri, sperând că SUA și NATO ţin temporar în România, Bul- de acest fel. rea directă a inculpaţilor în
lui martie. Membrii grupului cu o majoritate de trei cincimi ca întreg vor proteja Polonia ţi garia, Polonia și ţările baltice. Hanning este unul din- masacrele din timpul nazis-
Frontul de Stânga, o parte a din voturile exprimate. alte ţări de pe lancul estic (al SURSA: MEDIAFAX tre cei patru foști membri ai mului. SURSA: MEDIAFAX

Jurnal bihorean TELEFOANE – ADMINISTRA|IA: 0259/410.115–Secretariat (int. 8508) REDACTOR-ŞEF: Camelia Bu§u (int. 8118), Responsabil de num[r: Cristina Ghilea
este auditat de CONTABILITATE: 0259/406.358 (int. 8146, 8151, 8148, 8145), REDACTORI: Simona Albinaru (int. 8136) Teodor Biri§ (int. 8101), Dan Birta (int. 8117), Veronica Bursa§iu (int. 8117), C[lin Corpa§ (int.
Biroul Român de
Audit al Tirajelor. RECLAMAŢII MICA PUBLICITATE: tel. 0359/409.541; e-mail: mica_oradea@russ- 8135), Crina Dobocan, Alexandru Guiaş (int. 8169), Gavril Nu\iu (int. 8501), Otilia ±andor (int. 8126), Cristina Ghilea (int. 8104) Difuzare 0259/418933
media.ro. ±ef departament difuzare–abonamente:
Cotidian editat de SC REPORTERI: Alexandra Lăzureanu (int. 8156), Adela Paşc (int. 8201), Mihaela Micu (int. 8505).
Russmedia Press SRL Oradea, MARKETING: 0259/410.115 (int. 8508), e-mail: andrada.buhas@russmedia.ro Carmen Csordas
RECLAM{: 0259/410.115 (int. 8142, 8144, 8509, 8510); Şef departament reclam[: TELEFOANE: tel. 0259.410.115 (centrala), int. 8508, fax: 0259.436.639, +0259.406.358 (contabilitate); e-mail: redactia@russmedia.ro; SC
Bdul Dacia nr. 34, CP 262,
OP 1. Nr. ISSN: 1222-5940 Dana F[rcu\a (int. 8508), 0720-400.401, e-mail: dana.farcuta@russmedia.ro Russmedia Press Srl foloseşte serviciile informaţionale furnizate de Agenţiile de presă Mediafax şi Agerpres.
VINERI, 12 FEBRUARIE 2016

Actualitate 3
INTERVIU J.B. răspunde Alina Gorghiu, co-preşedintele PNL

Nu crede în statisticile
proaste despre Bihor
Deşi judeţul nostru are un loc de muncă și mai bine Cabinetului în funcţie. partid la guvernare, la ce să
plătit într-un viitor apropiat Cioloș este cel care ar trebui ne aşteptăm din perspectivă
printre cele mai mici în România și Bihor. să aprecieze dacă este un fiscală: o nouă relaxare fiscală
salarii din ţară, Alina lucru bun sau nu. În general, sau o politică fiscală prudentă,
Gorghiu crede că biho- ANAF se regionalizează centra- prefer să cred că va trebui să cu frâna de mână trasă, date
renii pot fi optimişti, lizând. Mutând contribuabilii găsim pârghii pentru a ajuta fiind şi condiţionalităţile din
mijlocii de la Oradea la Direcţia contribuabilul, nu pentru a-l afara ţării?
prin prisma fondurilor Regională Cluj. Aveţi cunoş- pune pe drumuri. A.G.: Contextul economic in-
atrase. tinţă şi dacă da, cum apreciaţi ternaţional este important,
JB: Statisticile arată că şi în această măsură? Care este premierul pe care îl dar parametrii economici ai Alina Gorghiu FOTO: CARMEN ILE
2016 Bihorul rămâne codaş la A.G.: ANAF pornit de la ideea propune PNL pentru a guverna bugetului intern sunt cei re-
salarii, fiind pe al cincilea loc unei eicientizări. Eu nu după alegerile parlamentare? levanţi. Prognoza este 4,5% și prim-ministru, adică ta- își rezolve micile probleme
de la coadă, într-un clasament pornesc de la reaua-credinţă În 2014, electoratului i s-a creștere economică, deci xarea pe muncă la angajat și în iliale, în loc să se con-
naţional, cu un salariu mediu a lui Gelu Diaconu, a șefului propus tandemul Iohannis – un procent semniicativ în angajator va i de câte 16%. centreze pe PSD, atunci vom
net lunar situat la 1.490 de lei. ANAF, indiferent cum îl Predoiu. Mai este de actualita- privinţa creșterii economice, Va trebui să vedem și faptul avea de pierdut.
Dacă aveţi cunoştinţă, dacă cheamă. Dar să știţi că a stâr- te până la capăt această ofertă care să permită o reajustare că legea care asigură ajutoa- Simt partidul cât se poate de
vă miră această situaţie şi în nit destul de multe nemulţu- electorală? a facilităţilor iscale la nivel rele sociale în România nu mobilizat. Nu știu să i fost
ce măsură credeţi că, în acest miri, nu doar aici. A.G.: Nimic nu s-a schimbat. intern. Anul 2015 a însemnat încurajează munca. Acum alt moment politic mai im-
context, are relevanţă culoarea Faptul că aveţi o ușoară votul PNL pe un Cod Fiscal sunt încurajate persoanele portant pentru PNL. Gândiţi
politică a guvernării locale din Ia PNL în calcul luarea unei poziţii nelămurire probabil că se da- care a dus la o scădere a TVA care, deși ar putea să mun- scena politică în următorii
ultimii ani? oficiale în acest caz concret? torează faptului că nu s-a mai de la 24 la 19%. cească, preferă să stea acasă. opt ani ca iind una bipola-
A.G.: Statisticile sunt într-o A.G.: E foarte greu să vă discutat despre programul de Sunt câteva restanţe pe Chiar dacă pierzi voturi pe ră, împărţită de PNL și PSD.
anumită măsură interesante, răspund pentru că eu nu știu guvernare în ultima vreme. care va trebui să le bifăm: termen scurt, e important să Așa vom avea și Parlamen-
dar nu spun totul despre impactul la nivel naţional. Ne-am concentrat atenţia scutirea impozitului pe te gândești la principii și la tul. Ca atare, vom avea un
judeţul în care te ali. Eu am Dacă cifrele arată că s-a ei- pentru alegerile locale, pe dividende, va trebui să ne asumarea lor. moment important dacă
văzut, în schimb, statistici în cientizat activitatea la nivel validarea candidaturilor. gândim la aspectul pe care vom două mandate în plus
care Bihorul este în top: dau naţional, evident înseamnă Propunerea noastră noastră noi l-am condiţionat atunci Care este inamicul politic nr. 1 sau în minus faţă de PSD, în
exemplul municipiului Ora- că lucrurile merg în direcţia rămâne Cătălin Predoiu și nu când am votat codul iscal al PNL, azi, în condiţiile în care Parlament.
dea și vă spun că vă puteţi corectă și nu e nevoie de în eventualitatea în care vom și toate partidele politice au ştim cu toţii că în 2012 acela
lăuda cu un municipiu care reacţie. Dar cred că este pre- ajunge la guvernare, pentru fost de acord cu propune- era identificat ca fiind Traian În caz de nevoie, ar guver-
se ală în top 3 la nivel naţio- matur să judec eu în acest că, în opinia mea, aceasta ar rea noastră, ar i ca primul Băsescu? na PNL laolaltă cu Traian
nal, ca absorbţie, execuţie și moment. Nu se întâmplă trebui să ie o certitudine. Ne lucru care se va întâmpla în A.G.: Este, evident, PSD, de Băsescu?
număr de proiecte, fonduri doar în România să centra- agităm la aceste alegeri locale momentul în care vom avea departe. Dar mai este un ad- A.G.: Este o variantă pe care
europene atrase și așa mai lizezi o structură. E foarte tocmai pentru rezultatul din excedent bugetar, când vom versar, care este PNL pentru am exclus-o de iecare dată
departe. Întotdeauna, însă, posibil că e un lucru neei- data de 5 iunie va i mai mult avea creștere economică să PNL. Este foarte important și doar pt că Traian Băsescu
poate să ie și mai bine la cient și foarte prost pentru decât decisiv pentru alegerile se ducă în scăderea taxelor pentru un partid să înţelea- aruncă fumigene în public,
nivelul judeţului. Probabil că cetăţeni și să ie modiicat de generale. Vedem rezultatul pe muncă. gă importanţa unei bătălii nu înseamnă că cineva îl ia
mai sunt decalaje care trebu- actualul Guvern. Dar cred că de la locale ca pe o premisă Avem o prevedere în pro- electoral. Dacă PNL nu va în serios.
ie recuperate. Premisa unui atributul modiicării legisla- importantă pentru câștigarea gramul de guvernare care va înţelege că adversarul e CĂLIN CORPAŞ
loc de muncă este una bună, ţiei, astfel încât să debirocra- alegerilor parlamentare. i menţinută și pentru anul afară, este PSD și va găsi din calin.corpas@russmedia.ro
cred că se poate construi pe tizezi o structură, aparţine Dacă PNL devine principal 2017, când vom avea Guvern când în când de cuviinţă să

Bolojan – pledoarie pentru Mircea Mălan


ORADEA. Primarul Oradiei și-a dar 100 de ani de administraţie
ixat ca obiectiv „prosperi- românească, a punctat prima-
tatea Oradiei” și le cere cole- rul, făcând abstracţie de anii
gilor săi de partid să intre în administraţiei maghiare hort-
campanie pentru Mălan. La hyste din Oradea (1940 – 1945).
evenimentul de partid prin „Trebuie să avem o singură
care s-au lansat candidaţii politică în Oradea – prosperita-
PNL pentru alegerile locale, tea Oradiei”, a clamat Ilie Bolo-
primarul Ilie Bolojan le-a ce- jan, secretar general al PNL, în
rut colegilor săi liberali din tot ajunul candidaturii sale pentru
judeţul să meargă pe mâna lui un nou mandat de primar al
Mircea Mălan pentru șeia Oradiei, cel de-al treilea.
Consiliului Judeţean. „Cei ce Co-președinta PNL, Alina
au încredere în mine, vă rog Ilie Bolojan, vorbind în faţa unei Gorghiu a lăudat Bihorul, sub-
să aveţi încredere în Mircea săli PNL arhipline FOTO: C.C. liniind meritele administraţiei
Mălan și vă garantez că me- liberale din Bihor, în antiteză
rită să intraţi în campanie și mentar la Oradea, promisiune cu sărăcia și lipsa de infrastruc-
pentru dânsul”, le-a transmis neonorată până în prezent. tură din Moldova ei natală și
Bolojan activitștilor de par- Oltenia. Alina Gorghiu zice că
tid, asigurându-i că Mălan i-a Învie subiectul fuziunii Oradea este un loc unde și-ar
fost „printre cei mai buni oa- În faţa delegaţilor PNL din Casa crește propriii copii și speră ca
meni” din Primărie. Bolojan de Cultură a Sindicatelor, Bo- Bolojan și Mălan „să pună cât
s-a obișnuit deja să ie „loco- lojan a punctat cum Oradea se mai multe femei consilieri”.
motivă” în alegeri pentru co- ală în top 4 orașe Forbes unde Celălalt co-președinte, Vasi-
legi de-ai săi de partid sau de merită să trăiești în România. le Blaga crede că PNL este „cel
alianţă, pe care i-a propulsat Pentru viitorul său mandat, mai mare partid din România,
în diferite demnităţi. A fost Bolojan își propune să produ- doar că lucrurile se demon-
cazul lui Radu Ţîrle în 2008, că acele „reglaje ine” care să strează la vot”. Făcând și el
ajuns președinte al Consiliu- genereze turiști și dezvoltare referire la topul Forbes, Blaga
lui Judeţean graţie transfe- în Oradea, relansând, în același a exclamat: „Cluj, Timișoara,
rului de imagine de care a timp, teza fuziunii Oradiei cu Oradea, Brașov, Arad, iată ce
beneiciat din partea lui Ilie Sînmartinul și, implicit, cu Bă- înseamnă administraţie libe-
Bolojan. Apoi, în 2012 a venit ile Felix. rală în România”, punctând
momentul USL, când Bolo- Printre obiectivele enunţate că „doi dintre primii trei oa-
jan i-a asigurat pe orădeni de de Bolojan se numără și gene- meni din partid (el și Bolojan
pe toate spaţiile publicitare rarea unei forţe de muncă ca- – n.red.) sunt din Bihor”. Blaga
din oraș că, votând candida- liicată în Oradea, pentru „mai a ixat obiectivul PNL în Bihor.
ţii USL (PNL și PSD) pentru multe locuri de muncă bine majoritatea în Consiliul Jude-
Parlament, „votează pentru plătite”. Primarul speră că va ţean, și peste 49 de primari în
Oradea”. Astfel, Ioan Cup- conlucra bine cu Universitatea judeţ. Vasile Blaga vrea primari
șa (PNL), Florica Cherecheș din Oradea în acest scop, prin PNL în toate municipiile jude-
(PNL), Florian Bodog (PSD) și reașezarea specializărilor de la ţului. „Doar la Salonta și Valea
Sonia Drăghici au ajuns și mai U. Oradea, astfel încât acestea lui Mihai nu se poate, că așa-i
ușor parlamentari. În 2014, să corespundă cerinţelor com- viaţa”, airmă liderul liberali-
Bolojan a ajutat-o și pe euro- paniilor de pe piaţă. lor, făcând referire la UDMR.
parlamentara Norica Nicolai, Ilie Bolojan a venit și un un În privinţa candidaturilor la
trecută ulterior din PNL la ton ușor patriotic, semnalând șeia judeţelor și a municipiilor
ALDE, când PNL a fuzionat cu faptul că în 2018 se împlinesc reședinţă de judeţ, Blaga le-a
PNL și a intrat în marea fami- 100 de ani de la Marea Unire, transmis delegaţilor că nu se
lie a popularilor europeni. În iar în 20 aprilie 2019 vom marca ţine cont de provenienţa aces-
prezenţa primarului de Ora- 100 de ani de la intrarea tru- tora, că sunt din vechiul PNL
dea, Nicolai promitea să-și pelor române conduse de gen. sau din PDL. „Candidăm cu cei
deschidă un birou europarla- Traian Moșoiu în Oradea. Așa- mai buni”, arată Blaga. JB – C.C.
RECLAME
VINERI, 12 FEBRUARIE 2016

4 Actualitate

Descentralizare centralizată, cu Curaj


Inspectoratele şcolare precizat ieri într-o conferinţă cizionale școlilor și autorită- organiza în cadrul unităţii.
organizată la Inspectoratul ţilor locale. Măsura nu este Responsabilitatea inspecţi-
se desfiinţează? Adrian Școlar Bihor, că știe de iniţi- una nouă ea a mai fost pusă ei școlare ar urma să treacă
Curaj spune ba. Legea ativa legislativă aprobată ta- pe tapet, însă se pare că acu- pe umerii Agenţiei Română
care prevede desfiin- cit în Camera Deputaţilor, în ma aceasta ar putea i imple- de Asigurare a Calităţii Învă-
ţarea ISJ-urilor a fost conseciţă a și dat aviz negativ mentată. Pentru acest lucru ţământului Preuniversitar
pentru această propunere. se așteaptă hotărârea Comisi- (ARACIP), care se va ocupa și
adoptată tacit de de- ei de învăţământ din Camera de monitorizarea „calităţii ac-
putaţi, iar votul senato- Ministrul se contrazice Deputaţilor. tivităţilor de predare-învăţare
rilor este decisiv. Cu toate acestea ministrul se Dacă legea trece, admi- și respectarea standardelor
contrazice, având în vedere nistraţia locală, care deţine naţionale și a indicatorilor de
ORADEA. O propunerea legisla- că a declarat că „descentrali- majoritatea terenurilor și performanţă, prin inspecţie
tivă susţinută de reprezentan- zarea este imperios necesară. clădirilor în care funcţionea- școlară”.
ţii sitemului de învăţământ Cu siguranţă că este nevoie ză unităţi de învăţământ, ar Experţiii consideră că prin-
cere desiinţarea inspectora- de descentralizare. Trebuie Ministrul vrea descentralizare dar nu la inspectorate FOTO: AL GUIAŞ urma să preia și atribuţiile de cipala piedică în descentrali-
telor școlare și a fost adoptată să lucrăm la întărirea autori- administrare. Asta ar însem- zare o reprezintă exact aceste
tacit de Camera Deputaţilor. tăţilor publice, simpliicarea că aceștia pot face acest lucru. trebuie să im conștienţi de na că școlile vor i susţinute inspectorate școlare, de aceea
Reprezentanţii spun că ISJ- activităţilor acestora. Cen- De aceea avem o strategie a importanţa descentralizării. din resursele proprii ale ad- ei văd ca imperios necesar
urile sunt „instituţii toxice, tralizarea și descentralizarea capacităţii administrative. Nu Acum avem un sistem des- ministraţiiilor locale și din crearea unei pieţe deschise
comuniste și corupte”, iar este altceva. Eu sunt pentru comentez ce au hotărât cei centralizat eicient”. inanţare de la minister. Di- și sănătoase a furnizorilor de
descentralizarea în educaţiei descentralizare și am încrede- din Camera Deputaţilor. Eu rectorii ar urma să ie numiţi inspecţie școlară și instituţio-
este absolut necesară. re că putem corecta anumite nu sunt om politic. Trebuie Deciziile la şcoli direct de consiliul școlii, iar nală, care să ie independentă
Prezent la Oradea, minis- lucruri făcute greșit. Uitându- întărită capacitatea admi- Prin această iniţiativă se concursurile pentru ocupa- de Ministerul Educaţiei.
trul Educaţiei, Adrian Curaj a mă la colegii mei am încrdere nistrativă. Tocmai de aceea dorește să se dea puteri de- rea posturilor didactice se vor JB – A.G.

„Vă vrem! Aveţi curaj!” îndemnul ministrului pentru elevi


La Adunarea Generală vor dezbate pe tema proiec- intonarea imnului României Istvan (viceprimar al Oradei),
tului cadru din sistemul de susţinut de corul Liceului de Cornel Popa (președintele
a Colegiului Naţional învăţământ preuniversitar și Artă din Oradea. CJ Bihor) și Claudia Timofte
al Elevilor se va discuta își vor alege cei opt membri Invitat de onoare al eveni- (șefa cancelarie prefectului).
despre poziţia lor faţă ai Biroului Executiv. Pe lângă mentului a fost Adrian Curaj, Cuvântul de deschidere a apr-
de sistemul de învăţă- aceste discuţii reprezentan- ministrul Educaţiei, care a fă- ţinut orădelui Horia Oniţa,
ţii elevilor din ţară au avut și cut turul aulei stând de vorbă președintele CNE care a ţinut
mânt preuniversitar motiv de sărbătoare, deoare- cu elevii proveniţi din toate să precizeze că „elevii trebuie
şi îşi vor alege Biroul ce ieri CNE a împlinit 10 ani judeţele ţării. La intrarea în să știe care le sunt drepturile
Executiv. de activitate. Aula Magna, Curaj a fost în- și să le apere, iar modiicările
ORADEA. Elevi din toată ţara tâmpinat cu pâine și sare ofe- susţinute de noi privind sis-
sunt prezenţi de ieri la Oradea Îndemn la curaj rite de doi copii. Printre invi- temul educaţional trebuie să
unde participă la Adunarea Cu acest prilej Aula Magna a taţi s-au numărat Alin Florin vină în sprijinul elevului, el
Generală Consiliului Naţio- Universităţii din Oradea a fost Novac-Iuhas (inspector școlar iind actorul principal. Toc-
nal al Elevilor (CNE). Prilej neîncăpătoare pentru elevii general al ISJ Bihor), Constan- mai de aceea CNE trebuie să-
cu care timp de trei zile, până prezenţi la eveniment. Des- tin Bungău (rectorul Univer- și exprime opiniile legitime
sâmbătă 13 februarie, elevii chiderea oicială a început cu sităţii din Oradea), Huszar legat de activitatea sistemu-
lui de învăţământ. Doar așa
interesul elevilor va i orien- Îndemn la curaj din partea ministrului şi rectorului FOTO: ALEXANDRU GUIAŞ
tat spre dobândirea de valori
și competenţe. Toate astea sa de responsabilitate privind stantin Bungău „chiar dacă a
vor duce la integrarea mai ra- echilibrul, balanţa între elev ajuns pe cea mai înaltă pozi-
pidă a elevilor pe piaţa mun- și viitorul său în societate. ţie ca elev, cea de președinte a
cii”. Ministrul Adrian Curaj în Elevii sunt o forţă, iar acest CNE, Horia Oniţa, <gojdistul>
discursul său s-a destăinuit lucru îl văd prin simplul fapt nostru nu a primit note mai
elevilor spunând că „iind că au ales ca această întâlnire mari la școală datorită funcţi-
bunic, mi-aș dori ca nepotul să aibă loc într-o universitate, ei sale și nici nu a fost remu-
meu de trei ani să ajungă în ceea ce relevă apropierea lor nerat pentru acest lucru ”.
clasa pregătitoare, apoi în cla- de mediul universitar. Da, vă Oniţa le-a readus aminte
sa I, iar mai departe peste ani vrem, să pășiţi cu încredere colegilor săi că CNE trebuie să
în Consiliul Naţional al Elevi- pe calea învăţământului uni- dezbată problemele elevilor
lor de unde să poată negocia versitar”, a mai spus minis- legate de codul drepturilor și
cu ministrul”. Acest lucru a trul Educaţiei. obligaţiilor elevilor, de pro-
stârnit zâmbete și ropote de grama școlară și reforma cur-
aplauze din partea audito- Aplauze pentru Oniţa riculară, despre manualele
riului. „Elevii sunt foarte im- Rectorul Universităţii din Ora- școlare și banii pentru decon-
portanţi pentru o siocetate. dea, a fost la rândul său apla- tarerea transportului elevilor.
Învăţătura, educaţia în sine e udat intens de cei prezenţi La tribună au mai luat cuvân-
un factor declanșator pentru pentru alocuţiunea sa, lău- tul și i-au felicitat pe elevii și
tineri, în pregătirea lor pen- dând relizările lui Horia Oni- Alin Florin Novac-Iuhas, Cla-
tru integrarea în societate. La ţa, care a ajuns președintele udia Timofte, Cornel Popa și
Gata de discuţii pe tema sistemului de învăţământ FOTO: ALEXANDRU GUIAŞ rândul său școala, are partea CNE și care conform lui Con- Huszar Istvan. JB – A.G.

Ministrul dixit: doar cine ia concursul mai rămâne şef! Vom avea o metodologie care avem și semnează ministrul. și munca aceasta și să vii și
Mai marii ISJ-urilor care
va i robustă și vom organiza Le-am răspuns că nu semnez la concurs. Din acest motiv,
duc funcţia cu dele- atât cât putem organiza din așa ceva... Atunci au pus cinci și numai din acest motiv, am
gaţie vor fi chemaţi la punct de vedere a concursu- criterii, nu spun că sunt cele acceptat această prelungire”.
concurs pentru post, rilor de directori”, a precizat mai bune, dar au fost criterii Ca să dreagă busuiocul, co o
undeva prin martie. Curaj. de decizie. consolare pentru Novac, Cu-
În momentul de faţă toţi Conform unui criteriu clar, raj a anunţat că va scoate iar
Cine ia, rămâne şef, cine directorii de școli sunt numiţi cel care a participat la con- la concurs funcţia de șef al IȘJ
nu, pleacă. de inspectorii școlari gene- curs, dar nu a promovat, nu Bihor, cât de curând (undeva
rali, care în majoritatea lor poate i numit în funcţie de prin luna martie), însă ascest
ORADEA. Prezent la Oradea, sunt numiţi politic. Invitat ministru, la fel cum nu tre- lucru nu îi va garanta și foto-
ministrul Educaţiei, Adrian de reprezentanţii mass-me- buie numit inspectorul școlar liul de șef al ISJ Bihor, în cazul
Curaj a precizat ieri într-o dia să comenteze faptul că general care nu participă la în care nu ia examenul.
conferinţă organizată la In- nici Alin Florin Novac-Iuhas, concurs. Lucrurile sunt sim- JB – A.G.
spectoratul Școlar Bihor, că actualul șef al ISJ Bihor nu ple, nu-s complicate, mi se
de acum înainte nu va mai a trecut concursul pentru a par de bună cuviinţă”.
tolera ca funcţia de șei ai ISJ- deţine funcţia de inspector PENSIUNEA HUBERT SRL
urilor să stea o persoană care școlar general, ministrul edu- Novac, o ultimă şansă
BD. STEFAN CEL MARE NR. 8.
nu a luat concursul de inspec- caţiei a spus că „atunci când Mai mult, ministrul educaţiei
tor șoclar general. am preluat postul, era inalul a căutat să-l apere pe Novac, ÎNCHEIEM CONTRACTE DE
„De șapte ani, directorii unui examen pentru inspec- inspectorul școlar general al CAZARE PENTRU FIRME DE
n-au participat la concursuri tori școlari generali și șase ISJ Bihor susţinând că „dân- TRANSPORT SAU
și primesc doar prelungiri, judeţe nu au reușit să aibă se- sul a preluat cu două luni PRESTATOARE DE SERVICII.
ceea ce nu cred că face bine lectaţi inspectorii școlari ge- înainte de concurs. N-a venit
PREŢURI NEGOCIABILE,
școlilor românești, din Româ- Curaj nu mai vrea directori fără examen luat FOTO: ALEXANDRU GUIAŞ nerali. Când au venit colegii de bine, a venit pentru că au
nia și dezvoltării lor. M-am mei la mine, să-mi spună să fost probleme și a venit cu AVANTAJOASE
angajat, și asta o spun foarte public și o vom discuta destul încrederea că vom și organiza numim provizoriu inspectori mandatul să încerce să stabi- : 0359-175-083
ferm, în a pregăti o metodo- privind organizarea concur- primul ciclu de concursuri școlari generali, le-am cerut lizeze niște lucruri și îl felicit (291H380856)
logie pe care o vom expune surilor de directori și am toată pentru că am un an scurt. metologia, mi-au spus că nu că a stabilizat. E greu să faci
RECLAME
VINERI, 12 FEBRUARIE 2016

Actualitate 5

„Mic sau Mare?” la


festivalul „Solstice de
la marionnette”
ORADEA. Spectacolul „Mic sau în 1984, iar din 1996 este găz- Festivalul și-a deschis porţi-
Mare?” al Trupei Arcadia se duit de Teatrul de Marionete le încă de la începutul vacan-
bucură de un real succes atât Belfort, unul dintre puţinele ţei școlare din februarie și va
în rândul micilor spectatori, teatre de marionete perma- dura 3 săptâmăni, timp în care
cât și în cel al festivalurilor, nente din Franţa. spectatorii se vor bucura de
deoarece va participa la cea Obiectivul principal al fes- spectacole susţinute de nenu-
de-a 25-a ediţie a festivalului tivalului este acela de a pre- mărate companii de teatru din
internaţional „Solstice de la zenta și de a explora diferite Franţa și din străinătate.
marionnette” („Solstiţiul ma- tehnici de creaţie în teatrul Printre acestea se numără și
rionetelor”), organizat de aso- de păpuși, motiv pentru care Trupa Arcadia, care va încânta
ciaţia „Une poignée d’images” selecţionerii festivalului au în publicul francez cu șase repre-
(„O manevră de imagine”) la vedere în momentul în care zentaţii ale spectacolului „Mic Spectacol în doi FOTO:FAN
Teatrul de Marionete din Bel- analizează un spectacol trei sau Mare”, un spectacol spe-
fort Franţa. mari caracteristici: calitatea cial conceput pentru copiii cu drei Fazecaș și Alina Leonte lumea ludică a teatrului prin nale, devin adevărate mistere
Festivalul „Solstice de la artistică, forţa mesajului și cea vârste cuprinse între 0 și 3 ani, reușesc să ofere micilor spec- joc și joacă și în care obiectele ce așteaptă să ie descoperite
Marionnette” a fost îniinţat a scenograiei. în care talentaţii actori An- tatori ocazia de a pătrunde în dezi cu zi, ce unora le par ba- și explorate de către copii.

Asociaţiile de producători
finanţate de FNGCIMM
BIHOR. Asociaţiile de producă- din valoarea inanţărilor pe alte surse. FNGCIMM instru-
tori din agricultură și societă- termen mediu și lung de tipul mentează programe guverna-
ţile agricole vor completa lista creditelor pentru investiţii mentale destinate relansării
de beneiciari ai fondului de și până la 70% din valoarea economice, dezvoltării me-
garantare. inanţărilor pe termen scurt diului de afaceri, precum și
Societăţile agricole și coo- pentru asigurarea capitalului creării și susţinerii de locuri
perativele agricole care desfă- de lucru sau din valoarea scri- de muncă, funcţionând ca o
șoară activităţi economice vor sorilor de garanţie bancară. În societate comercială pe ac-
completa beneiciarii tradiţi- funcţie de solicitările primite ţiuni, cu acţionar unic statul
onali ai FNGCIMM, reprezen- din partea celorlalţi inanţă- român, sub supravegherea
taţi de IMM-uri deinite potri- tori, FNGCIMM va încheia prudenţială a Băncii Naţiona-
vit Legii nr. 346/14.07.2004, noi acte adiţionale menite să le a României.
privind stimularea îniinţării diversiice categoriile de po- Garanţia FNGCIMM este de
și dezvoltării intreprinderilor tenţiali beneiciari. maximum 80% din valoarea
mici și mijlocii, cu modiică- FNGCIMM este o instituţie împrumutului, fără a depăși
rile și completările ulterioare. inanciară nebancară, cu capi- suma de 2,5 milioane euro/
Garanţia FNGCIMM este so- tal de risc, îniinţată în scopul beneiciar și se emite la solici-
licitată de bancă și oferă mai facilitării accesului IMM-uri- tarea instituţiilor inanţatoare
multă libertate în alegerea i- lor la inanţări, prin acordarea partenere, pentru inanţări
nanţării unei afaceri viabile, la de garanţii pentru instrumen- aprobate, pe baza analizei do-
un preţ accesibil. FNGCIMM tele de inanţare contractate cumentelor prezentate de că-
garantează maximum 80% de la banci comerciale sau din tre inanţator. JB-S.AL.

Subvenţii pentru motorină şi în 2016


BIHOR. De curând a fost apro- la bugetul de stat prin buge-
bată Hotărâre de Guvern pri- tul Ministerului Agriculturii
vind plata ajutorului de stat, și Dezvoltării Rurale în anul
în anul 2016, pentru reduce- 2016. Fermierii urmează să
rea accizei la motorina utiliza- primească în scurt timp, din
tă în agricultură, iind alocata bugetul alocat pe 2016, și
suma de 338,8 milioane de lei. diferenţa de plată aferentă
Potrivit actului normativ pu- trimestrului III 2015. Potri-
blicat pe site-ul MADR, suma vit APIA, 14.067 beneiciari
se asigură de la bugetul de au solicitat plata ajutorului
stat, în limita prevederilor suma alocată de la bugetul de stat pentru reducerea ac-
bugetare aprobate Ministeru- de stat prin bugetul Ministe- cizei la motorina utilizată în
lui Agriculturii și Dezvoltării rului Agriculturii și Dezvol- agricultură, aferentă cereri-
Rurale pe anul 2016. În ceea tării Rurale pentru plata aju- lor de plată pentru motorina
ce privește resursele inancia- torului de stat în anul 2015 consumată în trimestrele I și
re alocate, art. 10 din această a fost de 377.472,250 mii lei. II ale anului 2015. Conform
hotărâre prevede că valoarea În vederea aplicării în anul OMADR nr. 2.236/2015 con-
maximă a schemei de ajutor 2016 a schemei de ajutor de travaloarea accizei este de
de stat pentru perioada de stat reglementată prin HG 1,7975 de lei pentru motorina
aplicare 2015-2020, este de nr.1174/2014, este necesară achiziţionată și consumată în
3.334037,25 mii lei. Totodată, stabilirea sumei alocate de anul 2015.

A ajuns la cel mai mic preţ


BIHOR. În această situaţie s-a
ajuns după 10 zile consecu-
tive în care preţul a scăzut,
inluneţat considerabil de
refuzul Egiptului de a mai
cumpăra grâu. Conform ana-
liștilor Bloomberg situaţia se
datorează în principal îngrijo-
rărilor legate de cererea redu-
să venită din partea Egiptului,
cel mai mare importator de
grâu din lume, ţară care nu a
mai reușit să cumpere nicio consecutive, cea mai lungă
cantitate de grâu la ultimele perioadă de scăderi înregis-
două licitaţii organizate. trată după 2011.
Cotaţiile futures la grâu cu Săptămâna trecută, Egiptul
livrare în luna martie au scă- a fost nevoit să anuleze două
zut cu 0,7% până la 152,25 licitaţii pentru achiziţiona-
euro pe tona, cel mai redus rea de grâu, după ce la prima
preţ înregistrat după luna iu- licitaţie traderii au refuzat
lie 2010. De asemenea, preţu- să ofere grâu, iar la cea de-a
rile la grâu la bursa Euronext doua preţurile oferite au fost
au scăzut timp de zece zile prea mari.
RECLAME
VINERI, 12 FEBRUARIE 2016
6 Cotidian

Remember: 12 februarie HOROSCOP

1804 A murit filosoful Imma-


nuel Kant (n. 1724) 1912 China adoptă calendarul
gregorian
BERBECUL
(III.21.-IV.20.)
BALANŢA
(IX.24.-X.23.)

1809 S-a născut Charles


Darwin, autorul teoriei 1915
1837)
A murit Emile Waldteufel,
compozitor francez (n.
Începeţi ziua hotărât să terminaţi o
lucrare în casă. Un bărbat din familie
va ajută cu bani, dar încearcă să-şi
În prima parte a zilei, aveţi de alergat
în stânga şi în dreapta. Sunteţi indis-
pus şi să aveţi tendinţa de a exagera.
despre evoluţia speciilor prin selecţie
naturală (d. 1882) impună punctul de vedere. Nu va Nu fiţi încăpăţânat, dacă vreţi să nu
1923 S-a născut Franco
străduiţi să evitaţi o ceartă. va certaţi cu persoană iubita!
1809 S-a născut Abraham Zeirelli, regizor italian
Lincoln, al 16–lea de film
preşedinte al Americii, cel care a abolit
TAURUL SCORPIONUL
sclavia (d. 1865) 1935 A murit Francisc Hos-
su–Longin, memorialist
(IV.21.-V.20.)
Puteţi avea un succes deosebit la
(X.24.-XI.22.)
Începeţi ziua plin de energie şi entuzi-

1862 S-a născut Alexandru (n. 1847)


întâlnirile de afaceri. Sunt bine aspec- asm. Aveţi grijă să nu depăşiţi anumi-
Davila dramaturg (d.
1929) 1939 S-a născut Ray Manza-
rek, muzician american
tate şi relaţiile cu familia şi prietenii.
Dimineaţă va întâlniţi o persoană cu
te limite şi să nu provocaţi discuţii în
contradictoriu cu colegii! S-ar putea să

1881 S-a născut celebra bale- (The Doors) care nu v-aţi văzut de mult timp. aveţi o problema sentimentală.

1959 FOTOGRAFIA VOASTRĂ ÎN J.b.


rină rusa Anna Pavlovna S-a născut Dan Puric,
Pavlova (d. 1931) actor şi regizor de teatru Trimiteţi-ne cele mai reuşite fotografii realizate de dumneavoastră
GEMENII SĂGETĂTORUL
(V.21.-VI.21.) (XI.23.-XII.21.)
1894 S-a născut poeta Otilia român cu animalul preferat, copii sau orice imagine deosebită surprinsă
de aparatul dumneavoastră de fotografiat la redactia@informme- S-ar putea să aveţi o mică neînţelege- Aveţi ocazia să obţineţi cu uşurinţă
1961
Cazimir (d. 1967) A fost lansată prima
dia.ro şi o veţi vedea publicată în Jb. re cu partenerul de viaţă. Va sfătuim câştiguri mărunte, dar va sfătuim să
staţie interplanetară
1901 S-a născut actorul,
regizorul şi scenaristul de
film Jean Georgescu (d. 1994)
automată în direcţia Planetei Venus
Venus – 1
Capra şi ieduţul. FOTO: DORINA PĂDURE
să rezolvaţi această dispută cu blân-
deţe. O vizită la prieteni poate readuce
fiţi prudent şi să evitaţi speculaţiile.
După-amiază s-ar putea să aveţi o
armonia în cuplu şi buna dispoziţie. dispută cu partenerul de viaţă.

1966 A murit scriitorul Elio


Vittorini (n. 1908)
REŢETA: Negresă pentru Valentine’s Day RACUL CAPRICORNUL

1971 S-a născut Pascual Candel (VI.22.-VII.22.) (XII.22.-I.20.)


DESERT. Vrei să-ţi surprinzi iubitul la bain marie. Bateţi bine cu mixerul,
Palazón, scriitor spaniol Uşurinţăa cu care comunicaţi va Va puteţi ocupă de probleme
de Ziua Îndrăgostiţilor? Pregăteş- în alt castron, făina, laptele, vanilia favorizează relaţiile cu anturajul. Per- financiare. Aveţi şanse să redresati
1979
(n. 1894)
A murit Jean Renoir,
regizor francez de film
te-i acest desert special, realizat cu
toată dragostea ta!
şi nucile (opţional). Adăugaţi ames-
tecul în ciocolata topită. Amestecaţi
spectivele unei călătorii devin tot mai
clare. Sunt şanse să obţineţi câştiguri
bugetul familiei. Dacă vi se propune
o colaborare, ar fi bine să nu refuzaţi.
INGREDIENTE: 200 g de unt, 300 g albuşurile şi zahărul până când frumoase din activităţi comerciale. Consultaţi-vă cu partenerul de viaţă.
de ciocolată neagră, 4 ouă, 200 g de încep să se întărească şi puneţi-le în
1980 S-a născut Christina
Ricci, actriţă
faină, 250 g de zahăr tos, ½ lingură
de vanilie, nuci (opţional), 110 ml
amestecul de ciocolată. Ungeţi tava
cuptorului cu ulei şi turnaţi ames-
LEUL VĂRSĂTORUL

1984 A murit Julio Cortazar, de lapte. tecul de negresă în ea. Coaceţi în (VII.23.-VIII.23.) (I.21.-II.20.)
prozator, dramaturg şi MOD DE PREPARARE: Asezaţi cuptor timp de 30 de minute. Lăsaţi Puteţi avea succes la studii, în cola- Vă sfătuim să va stabiliţi clar priorită-
poet argentinian (n. 1914) un castron adânc cu bucăţele de negresa la temperatura camerei. borări şi în tranzacţii. Acestea va pot ţile. Sunteţi nevoit să faceţi cheltuieli
ciocolată sfărâmată şi unt în altă După ce se raceşte, puneţi-o în aduce câştiguri importante. Plecaţi neprevăzute, dar necesare. S-ar putea

1999 A murit Carl Wilson,


membru al formaţiei
„The Beach Boys” (n. 1946)
cratiţă umplută cu apă clocotită.
Topiţi-o folosind tehnica de fierbere
frigider pentru o oră. Puteţi servi cu
îngheţată de vanilie. POFTĂ BUNĂ!
într-o călătorie. Nu vă miraţi dacă
aveţi parte de o scenă de gelozie!
să va ocupaţi de o problema urgenţă a
unei persoane dragi din familie.

2013 A murit Shirley Temple,


copilul-minune al Hol-
lywood-ului (n. 1928)
FECIOARA
(VIII.24.-IX.23.)
PEŞTII
(II.21.-III.20.)
Franco Zeirelli Dimineaţă nervozitatea va poate Este o zi bună pentru a va pune în
pune într-o situaţie neplăcută. Riscaţi practică planurile de afaceri. Puteţi să
să declansati o ceartă cu partenerul progresati considerabil pe plan finan-

Clubul de Engleză
ORADEA. Azi de la ora 18:00, clubului la întâlnirea săptămâ-
de viaţă sau cu o persoană mai în
vârstă din familie.
ciar. S-ar putea să provocaţi discuţii
aprinse în familie.

Clubul de Engleză îi așteaptă nală care va avea loc la Liceul


pe membrii și simpatizanţii Ady Endre.

Ne scriu cititorii Jb
Așteptăm scrisorile dumnea- vă rugăm să nu scrieţi foarte
Telefoane utile
voastră la e-mail: redactia@ mult (maxim 200 de cuvinte),
Poliţia – 112; 412.472; Poliţia de frontieră – 0259-959 informmedia.ro sau pe adresa să menţionaţi date de contact
Poliţia Comunitară; 0259- 479.412 – 0259-969 Pompierii – redacţiei, Bdul Dacia nr. 34, CP (nume, adresă, număr de tele-
112; 411.212 Salvarea – 112; 411.313 SMURD – 112 Protecţia 262, OP 1. Pentru a putea i pu- fon) pentru ca redactorii să vă
Civilă, Salvamont – 0259-982 Telefonul copilului – 0259-983 Pentru mai multe REŢETE intră pe www.culinar.ro blicate cât mai multe scrisori, poată răspunde personal.

Sudoku PĂREREA TA CONTEAZĂ: Unde aţi dori să mergeţi în vacanţă?


ÎNCEPĂTORI
REGULI:
În fiecare bloc 7 4
sunt câteva
cifre între 1 5 9 8
şi 9, stabilite
dinainte. Ace- 8 6 5
stea trebuie
completate cu
1 5 4
cifrele lipsă, în 5 6
aşa fel încât
fiecare număr 1 6 3
să figureze o GRAUR ANDREEA, MIERLUŢ IOANA, BALOG TAMAS, ANTONESEI LUCIA,
singură dată. 7 3 9 18 ANI, ELEVA 22 ANI, STUDENTĂ 18 ANI, ELEV 16 ANI, ELEVA
Până în momentul de faţă nu În Europa am fost de mai multe Mie mi-ar plăcea să merg în Eu, în viitorul apropiat, aș vrea
De asemenea,
cifrele de la
6 9 am fost niciodată plecată din ori până acum și mi-ar plăcea Dubai, pentru că după cum am să merg în Turcia, în Istanbul,
1 la 9 trebuie 4 2 7 8 ţară. Mi-aș dori să pot vizita să merg în Turcia, deoarece văzut și am auzit este foarte pentru că îmi place cultura lor
să figureze o Spania, pentru că am auzit că acolo marea este foarte fru- frumos și sunt locuri extraordi- dar și arhitectura. Până acum
singură dată AVANSAŢI este o ţară foarte frumoasă și moasă și au obiceiuri deose- nare, pe care nu le poţi întâlni am fost în Sicilia și în Ungaria.
atât pe rându- cu multe locuri deosebite de bite. Îmi plac și costumele lor decât acolo. Din păcate, în În România am fost cam peste
rile orizontale 5 9 vizitat. Sper ca pe viitor să o tradiţionale, dar și mâncarea Dubai, nu mulţi oameni își pot tot, dar cel mai mult mi-a plă-
cât şi pe coloa- pot vizita și eu. turcească. permite să meargă. cut în Sighișoara.
nele verticale 8 1
ale celor nouă
1 2 3
blocuri luate
împreună. 3 4 2 5 Vremea
5 1 8 Vineri, 12 februarie 4°
Vremea va fi rece
cu temperaturi minime 11°
Vreme va fi rece
cu temperaturi maxime
7 9 6 1 cuprinse între cuprinse între
LA ORA 6 3 şi 4 grade LA ORA 18 10 şi 11 grade
8 3
PROGNOZĂ
4 7 8 ZIUA PRECEDENTĂ AZI MARGHITA

Vremea va fi rece cu temperaturi


3° 11° 30°
PENTRU TREI ZILE
6 5 8 2 Oradea
Aleşd
7
5
Umiditate 60%
Vizibilitate 9,99 km minime cuprinse între 3 şi 4 grade. ORADEA 20° Valorile termice sunt apropiate de
Marghita 6 Punct de rouă 1° Temperaturile maxime se vor 4° 11° ALEŞD cele din intervalul precedent. Tem-
Salonta 6 Vânt 12 km/h încadra între 10 şi 11 grade. Cerul 10°
Soluţiile jocurilor din numărul precedent: Beiuş 7 Direcţie vânt SE
va fi acoperit şi va ploua. Vântul
3° 9° peraturile minime se vor situa între
4 şi 8 grade, iar cele maxime între
ÎNCEPĂTORI AVANSAŢI va sufla slab la moderat din sector 0°
SALONTA 10 şi 14 grade. Cerul va fi parţial
3 8 6 9 1 5 7 2 4 3 8 4 7 5 1 2 6 9
SOARELE Răsare:
Apune:
07:43
17:51
SE. 2° 10° –10°
acoperit, vor fi ploi slabe. Vântul va
sufla slab la moderat în majoritatea
2 9 4 7 6 8 3 1 5 2 1 9 6 8 4 5 7 3 BEIUŞ
FAZELE regiunilor.
5 7 1 3 4 2 9 8 6 6 5 7 3 9 2 1 4 8 LUNII 4° 12° –20°

6 3 9 8 7 4 2 5 1 9 3 2 1 6 8 4 5 7 08.02 15.02 22.02 02.03

8 1 7 5 2 3 6 4 9 7 6 8 9 4 5 3 2 1 Temp. Min: 4 la 8
VINERI SÂMBĂTĂ DUMINICĂ LUNI
Temp. Max: 10 la 14
4 2 5 1 9 6 8 7 3 5 4 1 2 7 3 9 8 6 CALENDAR
9 5 3 2 8 1 4 6 7 1 7 6 5 2 9 8 3 4 CALENDAR ORTODOX:
1 6 2 4 3 7 5 9 8 8 2 3 4 1 6 7 9 5 Sfântul Meletie, Arhiepiscopul Antiohiei
7 4 8 6 5 9 1 3 2 4 9 5 8 3 7 6 1 2 4° 11° 4° 10° 7° 12° 8° 14° CALENDAR ROMANO-CATOLIC: Ss. Martiri din Abitina
Soare cu nori, CALENDAR GRECO-CATOLIC:
Ploaie Soare cu nori ploaie Ploaie Sf. aep. Meletie al Antiohiei
VINERI, 12 FEBRUARIE 2016
Programe 7

UNDE MERGEM în Oradea


Zeiţa iubirii Document Ca dum- Iubita Se mișcă Ba zice
Pline de Iubita lui neata unchiului încet Iubite de
iubire Orfeu Obraz in Ciolane Conducător băieţi
Spus cu
năduf
A munci din
greu
CINEMA PALACE – LOTUS CENTER: Trasee Săritor
Iubit
Plânsul Iubită de
Alvin and the Chipmunks: The Road sâmbătă, orele 12:20; 14:20) nică – marţi, ora 19:15; vineri, duminică inimii Paris
Chip – digital - AG (vineri, miercuri, ora Fifty Shades of Black – digital – IM 18 – joi, ora 22:40)
10:40; vineri, orele 13:45, 17:25; sâmbă- (vineri – joi, ora 15:40) Point Break -3D – AP12 (vineri, luni – joi, Cel neiubit
Frigul iernii
tă, duminică – joi, orele 13:45; miercuri, Hail, Caesar! - digital – avanpremieră ora 13:30)
ora 10:40; sâmbătă, duminică, orele – AG (miercuri, joi, ora 19:10) Pride and Prejudice and Zombies – Stăvilar Lipsit de Haine
viaţă groase
10:10; 17:25; luni – joi, ora 17:25) How to Be Single – digital – premieră digital – avanpremieră - N15 (miercuri Credincioa- Pică din
se în iubire Are cheie brad
Capture the Flag – dublat – 3D – avan- - AP 12 (vineri, orele 11:30, 15:35, 18:10; – joi, ora 20:40)
premieră – AG (sâmbătă, duminică, 20, 22:20; sâmbătă, orele 15:35, 18:45, Ride Along 2 – digital – AP 12 (sâm- Spin Pe si
A iubi cu Ochi de Zeul iubirii
orele 12:10, 17:45; duminică, orele 10:40, 20:20; 22:25; duminică – joi, orele bătă, orele 10:00, 13, 19:15, 20:50; putere vânător
17:45; sâmbătă, ora 10:30) 15:35, 18:15; 20:20; 22:25; miercuri, vineri, duminică – marţi, orele 13:05; Una
Concussion – digital - AP 12 (vineri, ora 11:30) 18:45; 20:40; miercuri – joi, orele 13:05; neiubită Măsline
Bătaie de Zidită de
orele 15:30; 21:55; sâmbătă, dumini- Norm of the North – digital – AG (vineri, 18:45) inimă soţ
că, orele 13:30; 21:55; luni – joi, orele duminică – joi, ora 15:05; sâmbătă, ora The 5th Wave – digital – AP 12 (vineri Iubită de
sultan Micul
15:30; 21:55) 15:00; vineri, duminică, miercuri, orele – joi, ora 13:35) număr
Dat În arie!
Deadpool – digital – premieră - AP 12 10:05; 11:50) The Finest Hours - 3D – AG (vineri, luni alesului
(vineri, orele 11:40,13:55; 15:55; 17:55; Open Season: Scared Silly – dublat – joi, ora 17:50; sâmbătă – duminică, Iubită de
Adam În cont!
20:15, 22:10; sâmbăta, duminică, mier- – digital – AG (vineri, duminică – joi, ora 15:50) Grup de trei
Legaţi de Iubire
curi, ora 11:40; sâmbătă – joi, orele ora 16:30; sâmbătă, orele 10:00, 16:15; The Revenant – digital – N15 (vineri – iubire
14:00; 16:00; 18:05; 20:10; 22:15) vineri, duminică, miercuri, ora 11; vi- joi, ora 21:10) Enervat
O necunos-
Dirty Grandpa – digital – N15 (vineri,du- neri, miercuri, ora 12:15; luni, marţi, Zoolander 2 – digital – premieră - AP 12 Se opune cută
iubirii
minică – joi, orele 12:30; 14:30; sâmbă- joi, ora 12:20; sâmbătă – duminică, (vineri, duminică, miercuri, orele 11:10; Două la
ta, duminică, orele 18:00, 19:40; 21:40; ora 11:55) 16:50; sâmbătă, orele 11:05; 16:50; Întrebare mama!
Dragoste Iubire
vineri, duminică, miercuri, ora 10:15; vi- Orizont – digital – premieră- N15 (sâm- luni, marţi, joi, ora 16:50; vineri – joi, animalică curată
neri, luni – joi, orele 17:40; 19:40; 21:40; bătă, orele 18:00, 22:45; vineri, dumi- ora 20:00) Pion
central!
Cel iubit
Omul cu
arca
Poftiţi Mare grabă
la film! Iubitoare

În această Mioare
săptămâ- Cremă
Cap de expirată
nă puteţi hienă!
vedea, în Pe re
premieră Pleșuvie
la Cinema Feciori
Palace,
filmul Carbonizat
Zoolander
2, avându-i
în rolurile Kiss by Kiss cu Alice; 22:00 - 22:30 Kiss by
principale KISS FM Oradea SOLUŢIA INTEGRAMEI
Kiss - Program local 22:30 - 01:00 French
pe: Ben Ştiri locale cu Emil Trifa la 6:00; 9:00; Kiss @ Kiss FM; 1:00 - 05:00 Kiss Hits , DIN NUMĂRUL PRECEDENT
Stiller, 16:00 Trafic local: 7:40; 8:40 Luni Cu Carmen Badan; (vineri, între 22:30 -
- vineri, 07:00 - 10:00 Cronica cârco- N H FOC T O RETINA
Owen 01:00 Club Mix, 01:00 - 05:00 Kiss Hits)
taşilor; 10:00 - 13:00 Kiss Music - Andreea ADORMI SCLEROTICA N
Wilson, Berghea; 13:00 -15:00 Kiss Music - Ovi- OU AT RA IRIS FE-
Penélope diu Stănescu; 15:00 - 17:00 Kiss Kiss in MAGIC FM Oradea
Cruz şi Will The Mix; 17:00 - 19:00 Kiss Music - OLiX; RESTRE IN NEV DOI SR
Luni - vineri, 07:00 - 10:00 Magic Start, OT RIMEL ATENTI MIDI
Ferrell. 19:00 - 22:30 Kiss by Kiss cu Alice; 22:30 Cristian Hrubaru; Ştiri locale cu Andrada
- 01:00 French Kiss @ Kiss FM; 01:00 - Mihai (6:00, 6:30, 9:00); 10:00 - 13:00 Lia- DAC AO N TERGAL 
FOTO: FAN
05:00 Kiss Hits , Cu Carmen Badan; joi, na Stanciu; 13:00 - 16:00 Marius Ioane, Ştiri ULUIT CANARV AGREATI U
07:00 - 10:00 Cronica cârcotaşilor; 10:00 locale cu Andrada Mihai (13:40); 16:00 - TREZI CB ICI AL IDE
- 13:00 Kiss Music - Andreea Berghea; 19:00 Dominique Iancu; Ştiri locale cu An-
13:00 -15:00 Kiss Music - Ovidiu Stănescu; drada Mihai (16:40, 18:40); 19:00 - 22:00 ELENA R TAU DO 
15:00 - 17:00 Kiss Kiss in The Mix; 17:00 Eugen Huculici; 22:00 - 22:30 Program LACRIMI
- 19:00 Kiss Music - OLiX; 19:00 - 22:00 local, 22:30 - 07:00 Soft Music Non Stop

Programe TV Vineri, 12 februarie


TVR 1 PRO TV ANTENA 1 HBO TVR 2 PRIMA TV ACASĂ ANTENASTARS
07.00 Telejurnal matinal. 07.00 Ştirile PROTV 06.00 Observator 06.00 Dl Turner. Dramă, Ma- 09.30 Natură şi sănătate (R) 07:15 După faptă şi răsplată 08:00 Sufletul meu pere- 06:00 Star Magazine (reluare)
Meteo 10.30 La Maruta (r) 08.00 Neatza cu Răzvan rea Britanie, 2014. Re- 10.00 Pălăria panama 11.00 10:00 Focus din inima Ro- che (r) 09:00 Teleshopping 07:45Teleshopping08:00Star
07.50 Sport 13.00 Stirile PROTV şi Dani gia: Mike Leigh. Cu: Ti- Legea lui Doyle 12.00 La fix mâniei 10:15 Secrete de Stil 09:15 Lupta rozelor (r) 11:15 News (reluare) 09:00 STAR
08.00 Telejurnal matinal 14.00 Vorbeste lumea. 10.00 Teleshopping mothy Spall, Dorothy 13.00 5 minute de istorie 11:30 Focus Magazin 12:00 Teleshopping 11:30 Avenida MATINAL (cu Rocsana Marcu
Meteo Vorbeşte lumea a pregă- 10.20 În gura presei cu Mir- Atkinson, Marion Bailey, 13.10 Jurnal de secol 13.20 Cronica Zilei 12:10 La TV – Brasil (r) 13:30 Teleshopping si Razvan Botezatu) 12:00
08.50 Sport tit subiecte interesante, cea Badea Paul Jesson Arta fericirii 14.30 Cultura sitcom 13:50 Cronica Zilei 14:00 Pasiune interzis 15:00 STAR MAGAZINE (cu Laura
09.00 Starea naţiei. (R) pe care cei patru prezen- 11.15 FamiliaDa. (r) 08.30 Interstellar: Călăto- minorităţilor Maghiara de pe 13:55 Şcoala.tv 15:00 Râzi Diamantul noptii 16:00 Spu- Micovschi) 14:00 NECENZU-
10.00 După Cortina de Fier. tatori le vor dezbate în 11.50 Mireasă pentru fiul rind prin univers. Dra- doi 15.00 Telejurnal 16.00 şi câştigi 15:30 Cireaşa de ne-mi ca esti a mea! 17:00 RAT (cu Adriana Bahmuteanu)
(redifuzare) direct, de luni până vi- meu mă, SUA, 2014. Regia: Ieri - Azi – Mâine 17.00 Le- pe tort 16:25 Cronica Zilei Sufletul meu pereche 18:00 16:00 STAR MAGAZINE (cu
11.00 Călători în lumi para- neri. Noutăţi din viaţa 13.00 Observator Christopher Nolan gea lui Doyle 17.50 Cartea 16:30 Focus 17:00 Trăsniţii Lupta rozelor. Cu: Damla Laura Micovschi) 17:00 Star
lele. (serial, Canada, vedetelor autohtone, in- 14.00 Mireasă pentru fiul 11.15 Rugul aprins. Serial, cea de toate zilele 18.00 18:00 Focus 19:15 Cireaşa Sonmez, Canan Erguder, Salvator (reluare) 18:55 STAR
2002) formaţii utile, dar şi tren- meu Cehia, 2013. Regia: Ag- Telejurnal 19.00 Natură şi de pe tort 20:10 Cronica Sercan Badur 20:00 Avenida NEWS (cu Andra Trandas)
11.30 Călători în lumi para- duri şi subiecte de lifesty- 16.00 Observator nieszka Holland aventură (R) 19.30 Natură Zilei 20:15 Nunţi de po- Brasi 22:00 Vise de smarald 19:45 RĂI DA’ BUNI (cu Mi-
lele. (serial, Canada, le se vor găsi pe agenda 17.00 Acces direct cu Simo- 12.40 Pe platourile de fil- şi aventură 20.10 Poveste veste 22:15 La TV – sitcom 23:00 Inima de tigan Cu: hai Morar) 21:45 STAR NEWS
2002) celor patru gazde ale na Gherghe. Este o mare după poveste 21.00 Arte, 22:55 Cronica Zilei 23:00 Gheorghe Visu, Marin Mora- 22:00 AGENTUL VIP (cu Cristi-
12.00 Teleshopping emisiunii, care vor avea emisiune axată pe actu- 13.10 Totul despre Schmidt. carte şi capricii 22.00 Ora de Trăsniţii – 02:00 Nunţi de ru, Gheorghe Dinica, Andreea an Brancu) 00:15 ÎN PUII MEI
12.30 Comorile Toscanei. alături şi invitaţi surpriză alitatea de zi cu zi, în ca- Dramă, SUA, 2002. Re- ştiri 23.10 Maşina lui Jayne poveste 03:15 După faptă Patrascu, Nicoleta Luciu Gen: (cu Mihai Bendeac) 01:00 Răi
(Documentar, Italia, împreună cu care vor co- re „vedetele” sunt oa- gia: Alexander Payne Mansfield. 01.20 Deportaţii şi răsplată 04:00 Trădaţi în romance 00:30 Santa Dia- da’ buni (r) 03:00 Agentul Vip
2002) menta subiectul zilei. menii obişnuiţi, cu pro- Cu: Jack Nicholson, Ho- (R) 02.20 Arta fericirii (R) dragoste Cu Ernest Takacs bla 01:30 Lupta rozelor (r) (reluare) 04:30 Necenzurat (r)
13.05 O ţară mai bună. (R) 15.00 Lectii de viata. blemele, bucuriile, grijile pe Davis, Dermot Mulro-
din 28 ianuarie Este o producţie de tip lor ieşite din comun. Re- ney, Len Cariou
13.30 M.A.I. aproape de tine ficţiune, bazată pe situa- porterii aduc în atenţia 15.15 O zi în pantofii altcui- AXN CINEMAX PRO CINEMA RTL KLUB
14.00 Telejurnal. ţii şi întâmplări reale, din telespectatorilor precum va. Comedie, SUA, 08:30 Scorpion 09:25 Ncis: 07:00 Metalhead Dramă, 09:00 La Maruta (r) 10:45 09:10 Focus 09:40 De vorbă
Sport, Meteo viaţa cotidiană a familii- şi a publicului din platou 2014. Regia: Thomas New Orleans Politist, SUA, Islanda, 2013. 08:40 Centrul La bloc, episoadele (r) 12:45 cu Balo 10:15 Astro Show
15.00 Teleshopping lor.Sunt prezentate diver- cazuri impresionante de McCarthy 2014 10:20 Cititorii de oase de rugăciuni Dramă, SUA, Sta sa ploua cu chiftele (r) 11:15 Top Shop 13:05 Să-
15.30 Oameni ca noi. (r) se situaţii inspirate din viaţă, subiecte sociale 16.55 Filme şi vedete Politist, SUA, 2006 11:20 2015. 10:15 Marele salt 14:30 Cartea junglei II (r) nătate 13:40 Story Extra
16.00 Parlamentul României. viaţa reală a familiilor. dar şi ştiri mondene din 17.30 Dl Turner. Dramă, Ma- Poliţişti fără frontiere 12:25 Scurtmetraj, Suedia, 2013. 16:15 La bloc (sitcom) 18:45 14:05 Budapesta, zi şi noap-
16.55 Vorbeşte corect! 16.00 Ce spun romanii actualitatea fierbinte a rea Britanie, 2014. Re- Beauty And The Beast Drama 10:30 Mândrie Dramă, Ma- Cei 3 ninja lovesc din nou. te 15:20 Patru contra patru
17.00 Ne vedem la TVR 17.00 Stirile PROTV vedetelor şi personalită- gia: Mike Leigh. Cu: Ti- , 2015 13:25 Scorpion Acti- rea Britanie, 2014. 12:30 Cei trei mici ninja afla ca bu- 16:00 Esperanza (s) 17:10
19.00 Exclusiv în România. 17.30 La Maruta ţilor autohtone. mothy Spall, Dorothy une, SUA, 2014 14:20 Ncis: Doamna Brown Dramă, Ma- nicul lor din Japonia are pro- Suleiman (s) 18:25 Story
(redifuzare) 19.00 Ştirile PROTV 19.00 Observator Atkinson, New Orleans 15:15 Poliţişti rea Britanie, 1997. 14:15 bleme cu un vechi dusman Extra 19:00 Ştiri 19:55 Fo-
fără frontiere Politist, Fran- Aceeaşi Alice Dramă, SUA, de-al sau. 20:30 Karate Kid cus 20:30 Budapesta, zi şi
20.00 Telejurnal. Meteo 20.30 Hansel si Gretel: Va- 20.00 Observator special cu 20.00 Riposta. Serial, SUA, ta, 2013 16:20 Cititorii de 2014. 15:55 Omul care voia 2 22:45 Onoare patata Dupa noapte (s) 21:50 Între prie-
21.10 Cu un picior în para- natorii de vrajitoare. Octavia Geamanu. 2015. oase 17:20 Beauty And The să fie rege Aventuri, Anglia, ce o operatiune sub acoperi- teni (s) 22:25 Amurg (film
dis. (Comedie, Italia, actiune, SUA, Germania, Observator special este 20.50 Legături de familie. Beast 18:15 Scorpion 19:10 1975. 18:00 Centrul de rugă- re se sfarseste tragic, ofiterul de aventuri SUA) 00:40 Ştiri
1991) O mare corporaţie 2013. Cu: Jeremy Ren- un format în care o sin- Dramă, SUA, 2014. Re- Ncis: New Orleans 20:10 ciuni. 19:35 Hazardul moral. Nick Tellis este suspendat.
financiară i-a pus gând ner, Gemma Arterton gură temă, de real inte- gia: Claudia Myers Cititorii de oase 21:05 Me- 21:15 Electra Glide. 23:05 După 18 luni Tellis este so- REDACŢIA NU ÎŞI ASUMĂ
rău companiei de taxi- 22.00 Strainul. acţiune, SUA, res şi cu mare impact Cu: Michelle Monaghan, sageri SF, SUA, 2015 22:00 Incidentul. 00:45 Oraşul po- licitat sa ajute la rezolvarea RĂSPUNDEREA PENTRU
Mesagerii 22:50 Codul lui liţiştilor. 02:30 Zombi nazişti unui caz. 00:45 Maestrul EVENTUALELE SCHIMBĂRI
metre la care lucrează 2003. onathan Cold (Ste- asupra marelui public, Ron Livingston, Manolo SURVENITE ÎN PROGRAMELE TV.
Bull Webster. Disperat că ven Seagal), un agent li- este dezbătută de speci- Cardona, Gbenga Akin- Da Vinci 01:40 Hawaii 5.0 2. 04:10 Aici e scăparea. betiv (r) 03:00 Cine A.M.
ar putea rămâne pe dru- ber profesionist, e anga- alişti în domeniu, dar şi nagbe, Emmanuelle
muri, Bull e decis să lup- jat de un bărbat misteri- comentată de oameni Chriqui ANTENA 3 DIVA EUFORIA DIGI FILM
te până la capăt. Când os pentru a transporta obişnuiţi. Emisiunea este 22.50 Bătrânul de 100 de 06.00 Ştirile dimineţii 10.00 06.00 Neveste disperate 07.30 Imparateasa Ki 09.00 06.30 Bătălia anului. Musical.
totul părea zadarnic, sal- un pachet din Franţa în prezentată de Octavia ani care a ieşit pe Previziunile zilei cu Sabina 08.00 Chipul răzbunării Partial legal (r) 10.00 Soare, 2013. 08.20 Trei puicuţe. Co-
varea miraculoasă de la Germania. Jonathan nu Geamănu, iar cei care se geam şi a dispărut. Iosub 11.00 Se întâmplă în 09.00 Miss Marple 11.00 palmieri si crime (r) 12.00 medie. 1995. 10.05 Scott Pil-
dezastru ’’vine’’ chiar ştie ce se află în pachet. implică în realizarea su- Comedie, Suedia, 2013. România cu Maria Coman Medici începători 12.00 Medici in Santa Monica (r) grim împotriva tuturor. Acţiune.
din buzunarul jachetei lui Orice ar conţine, misteri- biectelor sunt reporterii, Regia: Felix Herngren 12.00 Ştiri 13.00 Se întâmplă Hercule Poirot 14.00 Neves- 14.00 Hotul fermecator (r) 2010. 11.55 One Direction: Ăş-
Webster, acolo unde se osul colet atrage un vâr- precum şi vedete cu ma- Cu: Robert Gustafsson, în România 14.00 Ştiri 15.00 te disperate 15.00 Neveste 16.00 Soare, palmieri si crime tia suntem. Doc. 2013. 13.25
află un bilet de loterie tej al corupţiei politice şi re experienţă, apreciate Iwar Wiklander, David Esenţial cu Mihaela Bârzila disperate 16.00 Chipul răz- SUA 2010 18.00 Prietenii tai Sta sa ploua cu chiftele 2.
dat de un client căruia al crimei şi câţiva băieţi şi îndrăgite de telespec- Wiberg, Mia Skäringer, 16.00 Esenţial cu Mihaela bunării 17.00 Miss Marple: (r) 19.00 Partial legal 20.00 Animaţie. 2013. 15.00 Copilul
nu-i ajunseseră banii de foarte răi dispuşi să te în- tatori: Andreea Bereclea- Jens Hultén Bârzila 17.00 100 de minu- Tommy şi Tuppence 19.00 Ultima dorinta 22.00 Rapita problema. Com.. 1990. 16.25
cursă. junghie pe la spate. nu, sau Daniel Osmano- 00.45 I Origins. Dramă, SUA, te cu Alessandra Stoicescu Hawaii 5.0: Parteneri de in plina zi Cu: Levar Burton, Războiul căsătoriilor. Comedie.
22.50 Ucigaşul din umbră. 23.45 Hansel si Gretel: Va- vici sunt între cei care 2014. Regia: Mike Cahill 18.00 100 de minute 18.45 nevoie 20.00 În mintea cri- Sara Canning, James Van Der 2006. 17.55 The Best Man
(Dramă, SUA, 1995) Re- natorii de vrajitoare. contribuie la realizarea Cu: Michael Pitt, Brit La ordinea zilei cu Dana Gre- minalului 21.00 Casă, dulce Beek Bazat pe întâmplări rea- Holiday. Comedie. 2013. 20.00
gia: Graeme Campbell (reluare) acestui program. Marling cu şi Radu Tudor 20.30 Su- casă 23.15 Carte verde le, „Rapita in plina zi” spune Mai bine nu se poate. Come-
Cu: Anne Archer 01.15 Strainul. (r) 20.30 Film artistic 02.35 Borat. Comedie, SUA, biectiv cu Răzvan Dumitrescu 01.30 Chipul răzbunării Un povestea unei tinere răpite die. 1997. 22.15 1.000 post
00.30 Exclusiv în România 03.00 Sirile Pro Tv (r) 22.45 Film artistic 2006. Regia: Larry Char- 21.30 Sinteza zilei 23.15 In tânăr care a comis o crimă în plină zi din parcarea unui Terra. Acţiune. 2013. 23.55
01.10 Cu un picior în para- 04.30 Vorbeste lumea. (r) 01.00 Film artistic. (r) les. Cu: Sacha Baron Co- gura presei cu Mircea Badea cumplită în copilărie primeş- mall. 00.00 Ultima dorinta Ghidul îndrăgostiţilor. Doc.
dis. (serial, Italia, 1991) 06.00 Lectii de viata. (r) 02.30 Observator. (r) hen, Ken Davitian 0.00 Ştiri 01.00 Sinteza zilei te o a doua şansă în viaţă. (r) 02.00 Rapita in plina zi (r) 01.30 Go! Comedie. 1999.
VINERI, 12 FEBRUARIE 2016

8 Actualitate

Gravitează la Graz între muzică şi matematică


Albumul de debut un proiect bazat pe proprii-
le compoziţii și câteva vechi
„Learning to Fly” este piese românești pe care pu-
format din 13 dintre blicul le adoră și le așteaptă,
piesele pe care ar- prezentat în repetate rânduri
tista cu doctorat în în Graz”, a adăugat Loretta
Cristea. Din vara lui 2014,
matematică le-a scris artista este membru AKM
în ultimii 14 ani. (Uniunea Compozitorilor și
Autorilor din Austria) unde
ORADEA/ GRAZ. Banatu-i frun- a înregistrat deja o parte din-
cea, dar atunci când în ecua- tre piesele scrise de ea în ul-
ţia genetică intră și zona Be- timii 14 ani. În vara lui 2013,
iușului, rezultatul nu poate Loretta a susţinut un concert
i decât la superlativ. Loretta cu un program românesc:
Ligia Cristea s-a născut în Ti- tangouri vechi, dar si câteva
mișoara, dar o parte dintre piese populare și cântece ale
rădăcinile ei sunt în Bihor, la Mariei Tănase la festivalul
Sudrigiu, acolo unde s-a năs- de world music “Murszene
cut mama ei, universitarul Graz”. Apariţia româncei s-a
Minerva Cristea (Micle). Co- bucurat de succes și în presă.
nexiunile Lorettei cu Bihorul Cu toţii parcă redescopereau
sunt puternice- revine aici cu legătura dintre muzică și
mult drag, în familia ei, cea a matematică, faptul că gama
reputaţilor medici și universi- diatonica greacă ale cărei su-
tari formată din: Ioan Micle - nete au fost numite ulterior
interne, Ioan Micle - ortoped, do, re, mi, fa, sol, la ,si, do
din medicii Otilia și Liana Mi- Loretta Cristea susţine concerte de succes în Austria FOTO: ARHIVĂ PERSONALĂ fusese descoperită de Pita-
cle. gora. Concertele artistei, dar
În copilărie, Loretta își pe- vectorial, că între două note tru Știinţă și Cercetare), iar în mătăţi a tezei de doctorat pe creat un repertoriu în care și informaţii despre ea găsiţi
trecea vacanţele la Sudrigiu, de frecvenţe diferite există o toamna lui 2014 i s-a aprobat teme de geometrie fractală și am început să introduc și pe: www.ligialoretta.at
la bunica ei-„la mama Lina”, relaţie de antisimetrie, ori de al doilea proiect individual cu pregătirea susţinerii. Un vechi piese românești, selec- Preocuparea Lorettei de a
alături de verișoarelei ei Ian- tranzitivitate, cum și faptul de cercetare inanţat de FWF, coleg și amic, care m-a auzit tate și transcrise de mine. Cu face cunoscută cultura româ-
cinta și Cecilia și de mătușa că notele se pot împărţi în care a început pe 25 mai 2015 cântând compoziţii proprii, acest ansamblu am partici- nă în Austria s-a concretizat
ei, Leonora. Atunci am cu- clase de echivalenţă, ori că și care va dura între 3 și 5 ani. m-a sfătuit insistent să studi- pat și la un festival interna- în 2011 și în 2013 în câte două
noscut-o pe Loretta și pot să logartmii pot i folosiţi spre a „Matematica este, mai ales ez canto, ceea ce am și făcut, ţional de muzică, în Passau, seri consecutive de concert
spun, că deși eram un pic mai preciza intervalele muzicale. în ultimii ani, doar o parte în particular, în paralel alături Passauer Saien în februarie combinat cu lectura bilingvă
mare decât ea, m-a uimit in- Așa că surpriza nu a fost din viaţa mea, cealaltă parte de matematică și de activita- 2013. Din toamna lui 2012 am din Noaptea de Sânziene a
teligenţa, spontaneitatea ei, foarte mare, dar extrem de iind dedicată muzicii. Pot să tea de compozitor. Am luat, început un nou prociect de lui Mircea Eliade, organizate
dar și un fel de seriozitate, o plăcută, să descoper că la în- spun că viaţa și activitatea mai mulţi ani la rând, ore par- tango și world music-Ligia’s la Graz. Prima dată în cvartet
anume alură academică, aris- ceputul anilor 2000 a plecat în mea gravitează în jurul celor ticulare de canto, de jazz cu Here and Far- doar cu muzi- -”Lola Sheep”, a doua oară
tocratică în tot ceea ce făcea. Austria să susţină doctoratul doi poli: știinţa (matematica) două cântăreţe consacrate”, cieni profesioniști și cu expe- în duo - “Lola Meets Zet”, cu
Știam încă de atunci că Loret- în matematică. Și-a susţinut și muzica. Am început să mă povestește Loretta Cristea. rienţă în acest domeniu. Am un program muzical format
ta e un fel de doctor în mate- teza în 2002 la Technische ocup intens de muzică, visul îmbogăţit repertoriul în spe- din tangori românești sau din
matică și îmi doream să vor- Universität Graz. Loretta a meu încă din fragedă copi- Eliade, Tănase cial cu noi piese românești: Europa de Est, din alte piese
besc luent, ca ea, germana. impresionat și acolo, din mo- lărie, de la începutul șederii Din toamna lui 2010, Loret- programul constă în tangouri adecvate, inclusiv compoziţii
ment ce i s-a posibilitatea să mele în Austria, în toamna ta a început să aibă apariţii din diverse ţări, cu accentul proprii. „ Sper că în ultimii
Pe scara lui Pitagora continue un postdoctorat la lui 2001, când din primele publice concertante, întâi în pe Argentina și Europa de ani am reușit să apropii pu-
Azi am certitudinea că Loret- același institut. În 2007, la economii mi-am cumpărat calitate de solistă vocală a Est. În programul cu piese blicul cu interese culturale
ta știa dintotdeauna că mo- Linz, Lorettei Cristea i-a fost un keyboard (înlocuitor al Ansamblului “Lola Sheep”, de jazz pe care îl aveam deja din Graz, să trezesc, în speci-
delul matematic care poate aprobat un proiect individu- pianului visat de copil) și am iniţial alături de muzicieni am început să introduc, trep- al prin intermediul muzicii,
reprezenta sunetele unui in- al de cercetare inanţat de început să compun, în paralel amatori, dar cu experienţă. tat, propriile compoziţii și interesul faţă de cultura și
strument e dat de un spaţiu FWF (Fondul Austriac pen- cu scrierea celei de-a doua ju- În 2011 a fondat și un pro- am început noi colaborări cu limba română, în mod special
iect de tango “Lola Sheep: muzicieni profesioniști con- faţă de muzică, chiar și prin
Tango” în cadrul căruia am sacraţi din Graz, provenind textele cântecelor pe care eu
început să colaboreze și cu atât din Austria, cât și de le traduc, parţial, publicului
muzicieni profesioniști, deja peste hotare. În acest fel, din și care sunt și ele apreciate”,
consacraţi în Austria. „Am toamna lui 2013 încoace am ne-a spus Loretta.

„Ligia Loretta - Learning to Fly”


GRAZ. În toamna/iarna lui 2015 și/sau world music din Aus- teica și Traian Lalescu cântau
Loretta Cristea a înregistrat tria, muziceni care aici deja la vioară, Victor Vâlcovici la
primul album, cu o parte din- și-au creat un renume. Sunt laut, Mihail Ghermănescu la
tre propriile compoziţii. „A piese de cantautoare de fac- violoncel. Toţi aceștia nu erau
fost o mare investiţie de ener- tură jazz, compuse de mine și simpli diletanţi, ci executanţi
gie, timp, idei, dar și o mare cu versurile scrise de mine, în foarte buni ai compoziţiilor
investiţie inanciară, menită diferite limbi: engleză, româ- muzicale clasice. Probabil
să produca ceva deosebit: al- nă, germană, spaniolă și alte- aceasta va i și concluziile
bumul de debut, intitulat «Li- le”, spune artista care își va celor care vor asculta muzica
gia Loretta - Learning to Fly». lansa albumului și la Oradea. Lorettei Cristea, sperăm noi și
Alături de mine se ală nouă Cine studiază istoria matema- pe calea undelor radio...
Coperta albumului FOTO: FAN muzicieni minunaţi de jazz ticii constată că Gheorghe Ţi- JB-V.B.

Pentru a fi mai aproape de clienţii noştrii,


am deschis noi puncte de lucru:

În încinta Autogării Nufăru Oradea.


În centru oraşului Valea lui Mihai, Săcuieni şi Marghita.
În centru oraşelor Beiuş şi Ştei.
În Piaţa Rogerius Oradea.
În staţia de tramvai de lângă parcul Olosig,
în Oradea, unde intoarce tramvaiul 3.

Vă aşteptăm!
RECLAME
VINERI, 12 FEBRUARIE 2016

Actualitate 9

24
Seară de Miercurea Cenuşii
veghe în – începutul
Catedrală Postului Mare
Vineri, 12 februarie, de la ora este cifra la care a ajuns Ziua În 10 februarie, în Miercu-
18.00, în Catedrala Romano- Mondială a Bolnavului. rea Cenușii, a început Postul
Catolică din Oradea va avea „Este cineva dintre voi bol- Mare în Biserica Catolică. De-
loc Adoraţia Sfântului Sacra- nav? Să-i cheme pe preoţii Bi- numirea Miercurea Cenușie
ment urmată, la orele 20.00, sericii și ei să se roage pentru vine de la cenușa folosită,
de o Sfântă Liturghie dedicată el, ungându-l cu untdelemn în ca simbol al căinţei, încă din
Maicii Domnului. Slujba este numele Domnului. Iar rugă- timpurile antice ale bisericii.
ocazionată de comemorarea ciunea făcută cu credinţă îl va Preotul face semnul crucii
apariţiei Sintei Fecioare Maria mântui pe cel bolnav și Dom- pe fruntea credincioșilor cu
de la Fatima în anul 1917. Cele- nul îl va ridica”. Inspiraţi de cenușa obţinută prin incine-
brantul principal al liturghiei va cuvintele biblice, preoţii oră- rarea crengilor de salcie sin-
i pr. Gyenge Béla, parohul bi- deni s-au rugat pentru bolnavi ţite în Duminica Floriilor, din
Credincioşi FOTO: FAN sericii Sfântul Iosif din Oradea. și au celebrat Sfântul Maslu. Se pregătesc de Sfintele Paşti FOTO: FAN anul precedent. JB – C.D.

Salarii mai mari cu peste 10% în decembrie 2015


Cele mai mari câştiguri tria metalurgică, fabricarea
produselor farmaceutice de
în fabricarea cocsului şi bază și a preparatelor farma-
rafinării, cele mai mici ceutice, extracţia cărbunelui
în HORECA. superior și inferior, fabricarea
calculatoarelor și a produse-
BUCUREŞTI. Românii au câști- lor electronice și optice.
gat mai bine în luna decem- Scăderile câștigului salarial
brie anul trecut. Potrivit da- mediu net faţă de luna prece-
telor Institutului Naţional de dentă au fost determinate de
Statistică, în luna decembrie acordarea în luna noiembrie
2015, câștigul salarial mediu 2015 de premii ocazionale,
nominal brut a fost de 2.930 sume din proitul net și din
de lei, cu 10,2% mai mare de- alte fonduri.
cât în luna noiembrie 2015. Cele mai mari salarii, în rafinării FOTO: FAN HORECA, domeniul cu cele mai mici salarii FOTO: FAN Cele mai semniicative scă-
Câștigul salarial mediu no- deri ale câștigului salarial
minal net a fost de 2.114 lei, tehnologia informaţiei și ser- de lei) și industria mobilei se înregistrează luctuaţii ale cum urmează: cu 43,9% în mediu net s-au înregistrat în
în creștere faţă de luna prece- vicii de informatică (5.079 de (1.436 de lei). Comparativ cu câștigului salarial determina- silvicultură și exploatare fo- activităţile auxiliare interme-
dentă cu 196 lei (+10,2%). lei). În top urmează angajaţii luna decembrie a anului pre- te, în principal, de acordarea restieră; între 35,5% și 40,0% dierilor inanciare (-6,1%), re-
cu activitate de editare (4.885 cedent, câștigul salarial me- premiilor anuale și a primelor în fabricarea produselor de spectiv în fabricarea autove-
Salarii mari şi mici de lei), cei cu activitate în ex- diu nominal net a crescut cu de sărbători (decembrie, mar- cocserie și a produselor obţi- hiculelor de transport rutier,
Valorile cele mai mari ale tragerea petrolului brut și ga- 13,3%. Indicele câștigului sa- tie/aprilie). Acestea inluen- nute din prelucrarea ţiţeiului, a remorcilor și semiremorci-
câștigului salarial mediu no- zelor naturale (4.850 de lei) larial real faţă de aceeași peri- ţează creșterile sau scăderile extracţia minereurilor metali- lor (-2,3%). În sectorul buge-
minal net s-au înregistrat și cei care efectuează servicii oadă a anului precedent a fost în funcţie de perioada în care fere, transporturi pe apă, acti- tar s-au înregistrat creșteri ale
în fabricarea produselor de anexe extracţiei (4.586 de lei). de 114,4%. Indicele câștigului sunt acordate, conducând, în vităţi de editare; între 21,5% câștigului salarial mediu net
cocserie și a produselor obţi- La polul opus, cele mai mici salarial real a fost de 110,1% cele din urmă, la estomparea și 29,5% în transporturi aeri- faţă de luna precedentă în ad-
nute din prelucrarea ţiţeiului salarii au fost înregistrate pentru luna decembrie 2015, luctuaţiilor câștigului salari- ene, depozitare și activităţi ministraţia publică (+10,7%),
(5.633 de lei). în activitatea desfășurată în faţă de luna precedentă. Faţă al lunar la nivelul întregului auxiliare pentru transport, învăţământ (+9,4%), respec-
Pe locul doi se plaseză an- hoteluri și restaurante - HO- de luna octombrie 1990, indi- an”, transmite INS. colectarea și epurarea apelor tiv în sănătate și asistenţă
gajaţii din intermedieri inan- RECA - (1.165 lei). Urmează cele câștigului salarial real a uzate, fabricarea hârtiei și a socială (+4,0%) ca urmare a
ciare, care au câștigat în luna confecţionerii îmbrăcăminte fost de 159,4%, cu 14,6 puncte Creşteri şi scăderi produselor din hârtie, inter- aplicării prevederilor legale4
decembrie 5.300 de lei. Peste (1.303 lei), angajaţii din indus- procentuale mai mare faţă de Cele mai semniicative creș- medieri inanciare, fabricarea pentru personalul plătit din
5.000 de lei au băgat în buzu- tria alimentară (1.393 de lei), cel înregistrat în luna noiem- teri ale câștigului salarial me- altor mijloace de transport; fonduri publice.
nar și salariaţii cu activitate în tăbăcarii și vopsitorii (1.396 brie 2015. „În cursul anului diu net s-au înregistrat după între 15,0% și 19,0% în indus- JB-D.B.

COLŢUL SPECIALISTULUI

Radu Tinerii, chemaţi la consultări de minister


Ministerul Tineretului şi Tineret Cluj, organizează o ONGT/ONGS-urilor și Con- niment, doritorii trebuie
Georgescu Sportului organizează întâlnire cu tinerii din judeţele
Bihor, Satu Mare, Maramureş,
sultarea participanţilor și
concluzii. La întâlnire sunt
să completeze un formular
până la data de 22 februarie,
consultări publice
Bistriţa Năsăud, Sălaj şi Cluj invitatea să participe organi- ora 13:00. Formularul poa-
regionale în vederea
Dolarul la un nou minim
pentru a-i consulta în legătură zaţiile neguvernamentale de te i descărcat de pe adre-
modificării Legii cu modiicările propuse a i și pentru tineret, organizaţiile sa: https://docs.google.
Tineretului. aduse la Legea nr. 350/2006 neguvernamentale de și pen- c o m /f o r m s /d / 1 Q z S 7 W E s f -
Chiar dacă bursele europene au preluat trendul celor asiatice și – Legea Tinerilor, respectiv a tru studenţi, fundaţiile jude- hD5q2ioqZ6R-QokBi3m-
au revenit pe scădere, indicii pierzând circa 2%, după ce preţul ORADEA. Tinerii din zona Metodologiei de inanţare a ţene pentru tineret, organiza- BNxRDpiNHGunEQ4/
barilului a reintrat pe o pantă descendentă, leul a avut o evolu- de Nord-Vest a ţării sunt organizaţiilor pentru tineret ţiile de tineret ale partidelor viewform?c=0&w=1.
ţie stabilă faţă de euro. aşteptaţi la Casa de Cultură a şi sport. Evenimentul are loc politice, structurile sindicale În urma completării acestui
Media dolarului american a atins un nou minim al ultimelor Studenţilor din Cluj Napoca la în data de 24 februarie, de la adresate tinerilor, structurile formular, cei interesaţi sunt
aproape patru luni și a scăzut de la 3,9870 la 3,9630 lei, mai jos o întâlnire cu reprezentanţii ora 10:00, și este împărţit în patronale adresate tinerilor, invitaţi să consulte documen-
cu aproape 20 de bani faţă de sfârșitul lui ianuarie. Un curs mai Ministerului Tineretului două etape: prezentarea mo- grupurile informale, precum tele care vor sta la baza con-
mic, de 3,9147 lei, a fost înregistrat în 10 octombrie trecut. şi Sportului. Ministerul, diicărilor propuse a i adu- și alte organizaţii de tineret sultării. Documentele vor i
Cotaţiile dolarului din piaţa valutară luctuau ieri între 3,945 prin intermediul Direcţiei se Legii Tinerilor, respectiv de pe raza judeţului. postate pe site-ul: www.mts.
și 3,975 lei, însă miercuri seară ele urcaseră la aproape 4,1 lei, Judeţene pentru Sport şi Metodologiei de inanţare a Pentru a participa la eve- ro. JB – C.D.
imediat după declaraţiile președintelui Rezervei Federale ame-
ricane, Janet Yellen, în faţa Comisiei pentru servicii inanciare a
Camerei Reprezentanţilor.
Cursul euro a scăzut de la 4,4852 la 4,4826 lei. Aprecierea leului
a început de miercuri seară pe pieţele internaţionale, când euro
Se caută şefi, directori
a coborât până la 4,4740 lei. Ședinţa de ieri s-a deschis la 4,4770
lei, tranzacţiile realizându-se între 4,4760 și 4,4850 lei. Cotaţiile
şi poliţişti
de ora 14:00 erau de 4,4780 – 4,4810 lei. Ofertă de peste 1.000 ducţie au, de asemenea, ofer-
Media monedei elveţiene, care se tranzacţiona pe pieţele te destul de consistente.
de locuri de muncă în
internaţionale între 1,095 și 1,10 franci/euro, a scăzut ușor, de la Alte joburi pentru persoa-
4,0910 la 4,0844 lei. Bihor, din care circa 950 nele cu facultate se adresează
În regiune, moneda poloneză avea o evoluţie mai volatilă faţă sunt în Oradea. economiștilor, analiștilor de
de euro, 4,40 – 4,457 zloţi, iar cea maghiară se deprecia ușor, la calitate, gestionarilor și speci-
311,2 – 313 forinţi. ORADEA. Șef serviciu, șef de aliștilor resurse umane.
Perechea euro/dolar a crescut ieri dimineaţă până la 1,1355 departament, șef de schimb,
dolari, cotaţie care nu mai fost atinsă de la sfârșitul lunii octom- director economic și poliţist. Studii medii
brie. Sunt câteva dintre posturile Pentru persoanele cu studii
Investitorii au analizat declaraţiile președintelui Fed, care a oferite persoanelor cu studii medii sau școală profesiona-
airmat că are încredere în parcursul pozitiv al economiei ame- superioare în baza de date a lă oferta este de 594 de sluj-
ricane, atrăgând atenţia că ea se confruntă totuși cu numeroase AJOFM Bihor. Aproape 11% be. Enumerăm câteva dintre
ameninţări globale, ceea ce ar putea obliga banca centrală ame- dintre locurile de muncă ofe- acestea, în ordine alfabetică:
ricană să încetinească ritmul viitoarelor majorări ale dobânzii. rite bihorenilor (110 din cele agent vânzări, asfaltator, biju-
Aceste 1.018) se adresează persoa- tier, bucătar, cameristă, casi- Inginerii au mare căutare FOTO: FAN
„Condiţiile inanciare din SUA au devenit recent mai puţin nelor cu facultate. Un număr er, confecţioner îmbrăcămin-
favorabile creșterii economice. Dacă aceste condiţii vor persista, mare de joburi sunt pentru te și încălţăminte, contabil, șofer, sudor, vânzător, etc. clădiri, manipulant marfă,
ar putea afecta perspectivele pentru activitatea economică și specialiști IT și programatori. electrician, frezor, gestionar, Oferta pentru muncitori etc.
piaţa muncii”, a spus președintele Fed, motiv pentru deprecie- Inginerii de diferite specia- instalator, lucrător comercial, necaliicaţi constă în 254 de În judeţ, la Aleșd sunt dis-
rea dolarului. lizări: mase plastice, mașini mecanic, montator suban- locuri de muncă: ambalator, ponibile 59 de locuri de mun-
Sunt folosite date și informaţii disponibile până la oră 14:00 unelte, producţie, proiectant samble, operator CNC, ope- agent de curăţenie, ajutor de că și la Salonta unul.
radu.georgescu@domus-events.ro structuri, tehnologic și pro- rator mase plastice, ospătar, bucătar, inirmier, îngrijitor JB-D.B.
VINERI, 12 FEBRUARIE 2016

Actualitate

Dansul nu are vârstă FOTO: PARTYORADEA

La 65 de ani, dansează în pas cu tinerii Dansul, mişcarea în din ziare și să discute doar
despre cine a mai murit sau e
general, nu ţine de bolnav, ei preferă să se men-
vârstă, o dovedesc doi ţină în formă mergând seara
sexagenari. la cursul de avansaţi. „Înainte
chiar aveam o problemă la ge-
ORADEA. Maria Jurcuţ s-a năs- nunchi, acum nu mă mai su-
cut în 1950 și e Leu. Gyuri Jur- pără”, spune Maria, iar Gyuri
cuţ e balanţă, tot din 1950. Au o completează: „Chiar dorm
fost colegi de clasă la Liceul bine după ce dansez”.
Teoretic nr. 5 Oradea și sunt Soţii Jurcuţ sunt nelipsiţi și
singurii colegi din clasă care de la serile de dans ce se or-
s-au îndrăgostit unul de ce- ganizează în iecare vineri, în
lălalt în școală, s-au căsătorit, aceeași locaţie unde urmează
iar anul trecut au sărbătorit cursul de dans – și asta chiar
40 de ani de căsătorie. Se- după orele de muncă, iindcă
cretul? - „să cedeze iecare la nu doresc să se pensioneze.
problemele mărunte”, spune Sunt activi, iubiţi de colegi
Gyuri. Cu dansul au cochetat și înconjuraţi de tineri. Le
din copilărie: Maria a făcut oferă sfaturi și încurajări și îi
patru ani de gimnastică, iar ajută cu mare bucurie atunci
Gyuri – 10 ani de atletism. când au nevoie. „Când dan-
Prin 1994, reputata dansatoa- săm simţim o eliberare, uităm
re și instructor de dans, Va- de stres, de griji, ne simţim
leria Mangra, a organizat un tineri. Prezenţa tinerilor în
curs de dans pentru părinţii jurul nostru ne face să rămâ-
copiilor care urmau tot la ea nem tineri. Dansul ne ţine
cursuri de dans de societate. optimiști, ne place veselia și
Cristian Jurcuţ, iul Mariei și aici petrecem cu tineri edu-
al lui Gyuri, era în acea vreme caţi. Decât să stăm la televi-
campion naţional. zor, să ne plângem de milă
„La un moment dat, s-a toată ziua, mai bine venim
făcut chiar un concurs între la curs și la serile de dans”, Le place să înveţe mereu FOTO: JB
părinţi... eram opt perechi; spune Maria. Soţii Jurcuţ se
Ies des la petreceri FOTO: PARTYORADEA am dansat rumba – dansul miră de părinţii care nu își plină a paharului, care luptă motive nu au reușit să conti-
dragostei... era mai mult o mai lasă copiii la dans pe mo- să se integreze și mai ales nu nue cursul iindcă pot recu-
scenetă. Am luat locul I”, își tiv că au prea mult de învăţat abandonează la orice mică pera - doar de aceea e curs, ca
amintesc cei doi soţi. Dar nu sau au examene. Ei consideră neînţelegere ori greutate. iecare să înveţe.
au mers constant la cursurile că mișcarea, sportul, în gene- „Ești cum vrei să ii!”, spun la Gyuri preferă tango, disco
de dans, Gyuri absentând la ral, îi ajută pe copii chiar și în unison soţii Jurcuţ. fox, vals lent, iar Mariei îi plac
mai multe cursuri. momentele grele pentru că îi mai toate tipurile de dans,
Prin 2013, în timpul unei ex- destinde și îi face mai atenţi. Să nu vă fie ruşine inclusiv bachata. La orele de
cursii în Ungaria, soţii Jurcuţ De altfel, băiatul lor, Cristian Ei încurajează părinţii să își curs pe care le urmează, iul
se alau pe o terasă. Era mu- Jurcuţ, patronul Academiei dea copiii la sport, să urmeze lor, instructorul Cristi Jurcuţ,
zică bună, lumea se simţea de Dans Feeling Dance Ora- cursurile de dans și să se apu- le face observaţie sau le expli-
bine, unii dansau. La un mo- dea, nu a abandonat cursul ce și ei de dans, alături de co- că atunci când nu știu un anu-
ment dat, Maria și Gyuri au de dans nici în timpul baca- pii. „Cred că părinţii trebuie me pas, la fel ca oricărui alt
intrat și ei pe ring și toţi cei laureatului: „Dimineaţa avea să ie cât mai apropiaţi de co- cursant, fără să îi favorizeze.
care danseseră până atunci examen de bac, dar în seara pii, să le înţeleagă realitatea. Soţii Jurcuţ își trăiesc viaţa
s-au așezat ca să îi admire. Ba de dinainte s-a dus la antre- Ești părinte și după ce copilul pe dictonul: „Omul cât trăieș-
au și primit o invitaţie ca să nament. Zicea că nu îngrașă tău ia primul salar!”, spune te trebuie să înveţe”, ca să nu
urmeze acolo, gratuit, un curs porcul în ajun”, își amintesc Maria. În plus, dacă te faci ie depășit de realitate și spun
de dans. La începutul anilor soţii Jurcuţ. De altfel cei doi prieten cu copilul tău, atunci că nici nu le trece prin cap să
2000, iul lor, dansator de ta- copii (Cristi și Raluca) ai so- poţi merge și la serile de dans se lase de dans. Ba dimpo-
lie mondială și internaţională, ţilor Jurcuţ au făcut dans, ba împreună, fără ca să se simtă trivă, se gândesc serios ca în
a început să îi roage tot mai au și predat dans la grădiniţe copilul stânjenit de prezenţa această primăvară să partici-
insistent să vină la dans – în chiar când erau studenţi – și copiilor, explica doamna Jur- pe la concursul pe școală și
școala Feeling Dance, formată asta nu a făcut să știe mai pu- cuţ. Ea și soţul ei încurajează la nivel naţional, la categoria
de el. Trei ani s-a tot rugat iul ţin la examene. și adulţii, cu sau fără copii, să lor de vârstă. Din 15 februarie,
Nu lipsesc de la cursuri Sunt chemaţi de tineri de părinţi ca să reînceapă or- vină la dans, iar pe cei ce au un nou curs de dans începe
FOTO: JB FOTO: PARTYORADEA ganizat, amândoi dansul. Eşti cum vrei să fii! urmat un curs – două să nu le la școala frecventată de sexa-
Maria a început să meargă În plus, anturajul pozitiv și ie rușine să reînceapă, să nu genarii orădeni, doi oameni
la sală zi de zi și stătea la toa- beneic de la cursurile Fe- se simtă frustraţi pentru că nu model, care arată și se simt
te cursurile, indiferent de ti- eling Dance respectiv de la au reușit să înveţe te miri ce mai plini de viaţă decât mulţi
pul dansurilor (și la standard serile de dans ajută copiii și pas sau pentru că din diferite tineri din ziua de azi. JB-O.Ş.
și la latino și la începători și tinerii să aibă discernământ
la avansaţi). Gyuri a urmat de și să se ţină departe de prie-
două ori cursul de începători, teni dubioși. Se adaugă și ie-
Carte de vizită
Maria Jurcuţ: stare civilă: căsătorit, doi copii
de două ori cel de intermedi- șirile în aer liber sau taberele
anul naşterii: 1950 profesie: inginer mecanic, a lucrat în
ari și, în ultimii patru ani frec- de vară ori cantonamentele, zodia: Leu agricultură, patron şcoală de şoferi,
ventează fără absenţe, cursul plus concursurile de peste an stare civilă: căsătorită, doi copii autorul primei cărţi de legislaţie
de avansaţi. Cei doi soţi merg și alte evenimente (revelion profesie: inginer mecanic la serviciu rutieră aplicată din Translivania,
de două ori pe săptămână, tot petrecut împreună, serbări de prefabricate, în prezent – secretară publicată în trei limbi: limba română,
fără nicio absenţă, cursul de etc) toate acestea reușind să la şcoala de şoferi limba maghiară, limba engleză (titlul
avansaţi, alături de alţi tineri închege colectivele de dans. hobby: călătoriile, înotul, dansul căriţii: „Legislaţia rutieră aplicată”),
și adulţi. Nu își simt vârsta Longevivii de la dans sunt în prezent – instructor la o şcoală de
și spun că se simt bine, nu îi însă doar acei copii sau adulţi şoferi din Oradea
doare nimic. Dacă alţi oră- care acceptă și victoria și în- Gheorghe (Gyuri) Jurcuţ: hobby: şahul, pescuitul, dansul, con-
deni, la vârsta lor, încep să frângerea, care știu să forme- anul naşterii: 1950 dusul de maşini, excursiile şi distracţia
Prieteni cu proprii copii FOTO: FAN citească rubrica de decese ze echipă și să vadă partea zodia: Balanţă cu prietenii
Sport
VINERI, 12 FEBRUARIE 2016
11

2
Turneu regional
Miniamatur la
King Pong
TENIS DE MASĂ. CS King Pong
Oradea a organizat cea de-a
este locul pe care se situea- 6-a ediţie a turneului regional
ză CSM CSU Oradea într-un Miniamatur pentru copii. La
clasament al celor mai bune întreceri au luat parte peste
apărări din actuala ediţie a 80 de concurenţi, din Oradea,

Dorim să învingem Sibiul, pentru a avea Ligii Naţionale de baschet, cu


un număr de 1552 de punc-
Satu Mare, Carei, Salonta, Ma-
ghita și Dumbrăviţa. S-a con-
te primite în 21 de partide curat pe categorii de vârstă, la
la finele returului două victorii în plus faţă (medie de 73,90 pe meci). Pe începători, respectiv avansaţi.
primul loc se ală U BT Cluj- Următorul concurs va avea
de formaţiile de pe locurile următoare, în Napoca, aceasta având 1499 loc la data de 20 februarie, cu
de puncte primite (medie de ocazia aniversării a trei ani de
g
perspectiva fazei a doua a sezonului regulat.Cristian Achim, antrenorul echipei de baschet masculin CSM CSU Oradea
71,38 puncte pe meci). la îniinţarea clubului.

LIGA NATIONALĂ DE BASCHET MASCULIN


Rezultate înregistrate în etapa a 21-a, penultima din retur:
Gaz Metan Mediaş – CSM CSU Oradea 76-93
Steaua CSM EximBank – Energia Târgu Jiu 75-62
BC SCM Timişoara – BCM U Piteşti 85-69
Va încheia returul pe primul loc
Phoenix Galaţi – BC Mureş Târgu Mureş 83-74 CSM CSU joacă
SCM U Craiova – U BT Cluj-Napoca 91-81
Dinamo Bucureşti – CSU Atlassib Sibiu 90-78 sâmbătă cu CSU
Atlassib, dar nu mai
CLASAMENT
1.CSM CSU Oradea 21 16 5 1672 -1552 37 poate pierde poziţia de
2.U BT Cluj-Napoca 21 14 7 1631 -1499 35 lideră.
3.Mureş Tg. Mureş 21 14 7 1757 -1659 35
4.Steaua CSM 21 14 7 1648 -1555 35
5.SCM U Craiova 21 13 8 1700 -1645 34 BASCHET. Pentru prima oară de
6.CSU Atlassib Sibiu 21 13 8 1640 -1620 34 la promovarea sa în Liga Naţi-
7.Dinamo Bucureşti 21 10 11 1703 -1681 31 onală de baschet masculin (în
8.Energia Târgu Jiu 21 9 12 1602 -1625 30
9.Phoenix Galaţi 21 8 13 1652 -1748 29
urmă cu 13 ani), echipa oră-
10.BC SCM Timişoara 21 5 16 1541 -1707 26 deană va termina returul pe
11. BCM U Piteşti* 21 8 13 1601 -1598 26 primul loc al clasamentului.
12.Gaz Metan Mediaş 21 2 19 1595 -1853
*BCM U Piteşti este penalizată cu 3 puncte pentru că nu a avut echipă-satelit în ediţia
23
CSM CSU și-a asigurat poziţia
trecută a Ligii 1 de baschet masculin. de lideră indiferent de rezul-
Notă: în caz de egalitate de puncte, departajarea echipelor se face pe baza meciurilor directe tatul din ultima etapă, în care
şi nu a coşaverajului. va primi pe teren propriu vizi-
ta echipei CSU Atlassib Sibiu.
Etapa viitoare (sâmbătă, 13 februarie, ora 19:00): CSM CSU Oradea – CSU Atlassib
Sibiu (Digi Sport 2), U BT Cluj-Napoca – BC Mureş Târgu Mureş (Digi Sport 3), Gaz Metan
„Terminăm returul pe pri-
Mediaş – Dinamo Bucureşti, Phoenix Galaţi – SCM U Craiova, BC SCM Timişoara – Steaua CSM mul loc, fapt care constituie o
EximBank, Energia Târgu Jiu – BCM U Piteşti. premieră pentru echipa noas-
tră. Este un fapt remarcabil,
pentru că obiectivul nostru
SPORT PE MICUL ECRAN era clasarea pe locurile unu-
Principalele transmisiuni sportive din 16:00) șase, deci am realizat mai
acest weekend sunt următoarele: PSG – Lille (fotbal, Franţa, ora 18:00) mult decât ne-am propus. Do-
ASTĂZI
Montpellier – Toulouse (fotbal, Franţa, ora rim să câștigăm și meciul cu
DIGI SPORT 1
21:00) Sibiul, pentru a avea la inele
ASA Târgu Mureş – Pandurii Târgu Jiu
Beşiktaş Istanbul – Veszprém (handbal
masculin, Liga Campionilor, ora 23:00)
returului două victorii în plus
(fotbal, Liga 1, ora 20:30)
EUROSPORT faţă de formaţiile de pe locu- Baschetbaliştii orădeni vor să termine returul cu o nouă victorie FOTO: ROLLANDFOTO
DIGI SPORT 2
Sunderland – Manchester United (fotbal, rile următoare, Clujul, Târgu
Benfica Lisabona – FC Porto (fotbal, Portu-
galia, ora 22:30)
Anglia, ora 14:30) Mureș și Steaua. Acest lucru primul loc, dar nu ne gândim de pe locurile 2-4. „Dorim să sib Sibiu are loc sâmbătă, cu
DIGI SPORT 3 Chrystal Palace – Watford (fotbal, Anglia, ar conferi un avantaj echipei încă la play-of. Ne propunem câștigăm ultimul meci din re- începere de la ora 19:00, oră
ora 16:45)
ŢSKA Moscova – Olympiacos Pireu (baschet
EUROSPORT 2
noastre, în perspectiva fazei să câștigăm de iecare dată tur, mai ales că jucăm în faţa la care sunt programate de
masculin, Euroliga, ora 19:45)
Borussia Dortmund – Hannover (fotbal, a doua a sezonului regulat”, meciul care urmează”, a spus minunatului nostru public. altfel toate meciurile ultimei
Carpi – Roma (fotbal, Italia, ora 21:45)
Germania, ora 16:15) ne-a declarat antrenorul Cris- Cristian Achim. Nu este o motivaţie mai mare etape. Conducerea CS Muni-
DIGI SPORT 4
Dinamo – Steaua (polo, Superliga Naţională,
Finala Campionatului European (fotbal de tian Achim. Antrenorul oră- pentru jucători decât accea de cipal adresează spectatorilor
ora 18:00)
sală, ora 22:00) dean airmă că deocamdată, „Să ne păstrăm avansul” a câștiga în faţa propriilor su- îndemnul de a-și procura din
Dinamo – CSM Lugoj (volei feminin, Divizia calculele pentru play-of sunt CSM CSU Oradea are nouă porteri. Nu vom avea o parti- timp biletele de acces la meci.
DUMINICĂ
A1, ora 19:15) premature. „Va urma faza a victorii consecutive în acest dă facilă cu Sibiul, dar niciun Acestea mai pot i achiziţiona-
Sporting Gijon – Rayo Vallecano (fotbal,
DIGI SPORT 1 doua a sezonului regulat, în an, dintre care două în Cupa meci nu este ușor în actuala te la sediul clubului, azi până
Spania, ora 21:30)
EUROSPORT 2 Potaissa Turda – HCM Minaur Baia Mare care se pot întâmpla multe, României și alte șapte în Liga ediţie. Respectăm echipa si- la ora 13:00, respectiv sâmbă-
Mainz – Schalke ‘04 (fotbal, Germania, ora (handbal masculin, Liga Naţională, ora ierarhiile se pot modiica. Naţională. Baschetbaliștii biană, nu o subestimăm, dar tă, la Arena „Antonio Alexe”,
21:30) 11:15) Primele șase echipe vor juca orădeni își propun desigur că vrem să învingem”, ne-a de- cu 90 de minute înainte de
CS U Craiova – Petrolul Ploieşti (fotbal, Liga între ele, tur și retur, deci ni- câștige și meciul de mâine, clarat Șerban Sere, manage- startul meciului.
1, ora 14:00)
SÂMBĂTĂ mic nu este încă decis. Sigur, pentru a-și păstra avansul de rul echipei orădene. Partida GAVRIL NUŢIU
ACS Poli Timişoara – FC Voluntari (fotbal,
DIGI SPORT 1 Liga 1, ora 16:30) noi dorim să ne menţinem pe două puncte faţă de echipele CSM CSU Oradea – CSU Atlas- gavril.nutiu@russmedia.ro

Dinamo – Steaua (polo, Superliga Naţională, Dinamo – FC Botoşani (fotbal, Liga 1, ora
ora 11:00) 19:00)
Ferencváros – Rostov Don (handbal feminin,
Liga Campionilor, ora 16:00)
Viitorul Constanţa – CSMS Iaşi (fotbal, Liga
1, ora 18:00)
FC Barcelona – Celta Vigo (fotbal, Spania,
ora 21:30)
DIGI SPORT 2
Milan – Genoa (fotbal, Italia, ora 13:30)
Puţine echipe şi-au achitat taxele
Astra Giurgiu – CFR Cluj (fotbal, Liga 1, ora Fleury Loiret – HCM Baia Mare (handbal FOTBAL. Conform programării 5). Taxele care trebuie achita- onora obligaţiile în perioada
20:30) feminin, Liga Campionilor, ora 20:00) făcute de Asociaţia Judeţeană te sunt următoarele: cotizaţia următoare. „Echipele nu și-
DIGI SPORT 2 Fiorentina – Inter Milano (fotbal, Italia, ora de Fotbal Bihor, echipele din de membru AJF (200 lei), taxa au deinitivat încă loturile,
Turneul WTA Sankt Petersburg (tenis femi- 21:45) Liga 4 și Liga 5 pot viza carne- de transfer (35 lei la Liga 4, re- altele așteaptă banii promiși
nin, ziua 5, ora 13:00) DIGI SPORT 3
tele jucătorilor și achita taxe- spectiv 30 lei la Liga 5 pentru de autorităţile locale pentru a
Real Madrid – Athletic Bilbao (fotbal, CSM Târgovişte – CSU Medicina Târgu Mureş
Spania, ora 17:00) (volei feminin, Divizia A1, ora 11:00) le aferente începând cu luna seniori, sau 20 lei pentru juni- putea plăti”, airmă Gheorghe
CSM CSU Oradea – CSU Atlassib Sibiu (bas- Granollers – Dinamo (handbal masculin, februarie. Deocamdată însă, ori), taxa pentru viza anuală Rusu, responsabilul Ligii 5 din
chet masculin, Liga Naţională, ora 19:00) Cupa EHF, ora 13:30) doar două formaţii din Liga 4 (30 lei la Liga 4, respectiv 20 cadrul AJF Bihor. Liga 4 se va
Juventus – Napoli (fotbal, Italia, ora 21:45) FC Sevilla – Las Palmas (fotbal, Spania, ora și alte patru din Liga 5 au făcut lei la Liga 5 pentru seniori, sau relua la data de 5-6 martie,
DIGI SPORT 3 17:00) acest lucru: CF Bihorul Beiuș 10 lei pentru juniori). Clubu- când este programată și eta-
Getafe – Atletico Madrod (fotbal, Spania,
Orlen Wisla Plock – Celje Pivovarna Lasko
ora 19:15)
și CSM Olimpia Salinta (Liga rile trebuie să plătească toto- pa de Cupa României pentru
(handbal masculin, Liga Campionilor, ora
17:00) OGK Nice – Olympique Marseille (fotbal,
4), respectiv Minerul Șuncu- dată și restanţele din sezonul echipele din Liga 5. Returul
U BT Cluj-Napoca – BC Mureş Târgu Mureş Franţa, ora 22:00) iuș, Săgeata Brusturi, Voinţa trecut. Conducerea AJF Bihor Ligii 5 va demara la 12 martie.
(baschet masculin, Liga Naţională, ora EUROSPORT Gheorghe Rusu FOTO: T.B. Suplac și Foresta Tileagd (Liga consideră că cluburile își vor JB – G.N.
19:00) Arsenal – Leicester (fotbal, Anglia, ora
Valencia – Espanyol Barcelona (fotbal, 14:00)
Spania, ora 21:30) EUROSPORT 2
DIGI SPORT 4 FC Augsburg – Bayern München (fotbal,
Empoli – Frosinone (fotbal, Italia, ora Germania, ora 18:30)

Aceleaşi probleme de lot


HANDBAL. Divizionara A de tul echipei, indiferent cât de
handbal masculuin CSM Ora- bine joacă ceilalţi jucători.
dea se deplasează la Sebeș, Din păcate, avem un loc foar-
pentru meciul cu ACS Muhl- te restrâns și nu putem supli-
bach, din etapa a 15-a din Se- ni trei titulari deodată. Păre-
ria B. Echipa orădeană se con- rea mea este că dacă aveam
fruntă cu aceleași probleme tot lotul la dispoziţie, nu am
de lot ca în etapa precedentă. i pierdut meciul cu Făgăra-
Acsinia și Niţu mai au de is- șul. Ne așteaptă o altă partidă
pășit o etapă de suspendare, diicilă, la Sebeș. Sper însă ca
iar Păuna este în continuare băieţii să se mobilizeze și să
accidentat. obţinem un rezultat favora-
„Așa cum s-a văzut și în me- bil”, airmaă antrenorul CSM
ciul cu FCM Făgăraș, aceste Oradea, Sebastian Tudor.
absenţe afectează randamen- JB – G.N.
RECLAME
VINERI, 12 FEBRUARIE 2016

12 Sport

Capăt de drum în Rusia


TENIS. Monica Niculescu (37
WTA) a fost eliminată, ieri, în
început cu un break al Timeei
Babos, iar Monicăi Niculescu
Prunea: „S-a întors Ceauşescu”
Chemat la Comisia
optimile turneului de la Sankt i-a fost greu să mai recupere-
Petersburg, scor 1-2 la seturi, ze. În inal, ultimul act a fost de Disciplină, Prunea
de către jucătoarea din Unga- câștigat de Timea Babos, scor replică: „S-a întors
ria, Timea Babos, locul 51 în 6-3.
clasamentul WTA În faza sferturilor de inală, Ceauşescu! Nu mai
Partida a durat două ore și Timea Babos o va întâlni pe avem dreptul la opinie”.
17 minute. În primul set, ro- Roberta Vinci (Italia), cap de
mânca și-a pierdut serviciul serie numărul 2. Competiţia FOTBAL. Florin Prunea,
o singură dată, reușind să re- de la St. Petersburg este dota- președintele de la CSMS Iași,
vină de la scorul de 1-4 pen- tă cu premii totale în valoare a declarat, ieri, la ProSport
tru adversară. A reușit două de 763.000 de dolari. Cap de Live, că a fost chemat la Co-
break-uri și a întors soarta se- serie numărul unu este Belin- misia de Disciplină după ce
tului, câștigând primul act cu da Bencic (Elveţia), lista iind și-a exprimat opinia în legă-
6-4. În setul doi, jucătoarea completată de Roberta Vinci, tură cu turneul de pregătire
din Ungaria n-a mai cedat de- Caroline Wozniacki (Dane- al selecţionatei divizionare
cât un singur game, impunân- marca) și Ana Ivanovic (Ser- și neprezentarea jucătorilor
du-se cu 6-1. Setul decisiv a bia). SURSA: MEDIAFAX Stelei. „Și eu sunt chemat la
Comisia de Disciplină pentru
că mi-am permis, în calitatea
mea de membru în Comite-
tul Executiv și de fost jucător
al echipei naţionale, să critic
acest turneu foarte bine orga-
nizat și cu adversari cum de Florin Prunea, preşedintele de la CSMS Iaşi, nemulţumit de atitudinea FRF FOTO: FAN
mult timp n-am mai întâlnit.
De o valoare fanstastică”, a scopul Comisiei de Disciplină gura membrilor ailiaţi. Moti- pe la spatele antrenorului
declarat Prunea. din cadrul FRF este să închidă vul chemării sunt declaraţiile echipei naţionale, să-ncuraje-
Fostul internaţional român gura contestatarilor, spunând pe care le-am făcut, în mod ze jucătorii să nu răspundă la
a acuzat Federaţia Română de că „s-a întors Ceaușescu și nu civilizat, nu am atacat pe ab- convocări. E fără precedent ca
Fotbal că „este blat cu Stea- mai avem dreptul la opinie”. solut nimeni. Faţă de prece- un secretar general, în speţă
Niculescu a părăsit turneul de la Sankt Petersburg FOTO: FAN ua” și că steliștii nu vor păţi „S-a întors Ceaușescu, nu denta conducere a Federaţiei Radu Vișan, să vorbească cu
nimic pentru că n-au răspuns mai avem dreptul la opinie. Române de Fotbal, asistăm patronul Stelei și să încuraje-
convocărilor selecţionatei di- Toţi trebuie să ţinem gura la lucruri fără precedent, la ze jucătorii să nu se prezinte

Record: 29 de meciuri vizionare. Prunea a criticat și


faptul că Radu Vișan i-a dat
închisă. Totul merge foarte
bine în fotbalul românesc,
abuzuri. Echipa naţională a
trecut printr-o situaţie jenan-
la naţională pentru că nu au
ce să păţească. Așa ceva nu

consecutive fără eşec


asigurări patronului Stelei dar când cineva mai și critică, tă. Și-au bătut joc de cel mai s-a mai întâmplat niciodată!”,
că jucătorii nu vor păţi nimic cu argumente și în mod civi- mare antrenor pe care l-a avut a încheiat președinele de la
dacă nu se vor prezenta la lizat, Comisia de Disciplină ţara. Șă-l lase singur, să vor- CSMS Iași.
FOTBAL. FC Barcelona a stabi- a reușit să egaleze în minutul naţională. Prunea susţine că este folosită pentru a închide bească cu patroni de cluburi SURSA: MEDIAFAX
lit, după remiza cu Valencia, 84 al partidei de pe Mestalla
scor 1-1, din Cupa Regelui, un și a prelungit seria de invin-
nou record de meciuri fără în-
frângere: 29, doborând recor-
dul stabilit de Pep Guardiola
cibilitate a trupei lui Luis
Enrique. „Când sezonul se va
încheia o să vă spun dacă am
Îndrăgostite de publicul clujean
în sezonul 2010/2011, anunţă realizat ceva bun”, a declarat România - Germania, meciul decisiv, România va toarele și de comun acord au
presa din Spania. Formaţia Enrique. juca un meci de baraj pentru decis ca meciul să se joace în
antrenată de Luis Enrique Barcelona poate extine nu-
barajul pentru menţi- menţinerea în Grupa Mondi- Sala Polivalentă, dar, de data
n-a mai pierdut din luna oc- mărul de partide fără înfrân- nerea în Grupa Mondia- ală. aceasta, pe zgură”, a declarat
tombrie a anului trecut, din gere la 30, împotriva celor lă se va juca tot la Cluj. Din echipa Germaniei vor președintele federaţiei, Geor-
deplasarea de la FC Sevilla, de la Celta Vigo, fosta echipă face parte, noul număr 2 mon- ge Cosac.
când formaţia antrenată de antrenată de Luis Enrique, TENIS. România - Germania, dial, Angelique Kerber, An- România și Germania s-au
Unai Emery se impunea, scor duminică, de la ora 21:30. meciul din play-of-ul Grupei drea Petkovic, Annika Beck și mai întâlnit o singură dată,
1-2. Wilfrid Kaptoum (19 ani) SURSA: MEDIAFAX Mondiale a Fed Cup, se va Anna-Lena Groenefeld. în 1974, la Napoli, iar RFG se
juca la Cluj-Napoca, în perioa- „Meciul cu Cehia de la Cluj- impunea, scor 3-0, în faza
da 16 și 17 aprilie 2016, anunţă Napoca a fost foarte bine sferturilor de inală ale Gru-
Messi a revenit site-ul oicial al Federaţiei Ro-
mâne de Tenis.
organizat, atmosfera a fost
incredibilă, iar fetele s-au
pei Mondiale: Helga Masthof
- Virginia Ruzici 6-3, 6-2, Hel-
la antrenamente După înfângerea la limită cu simţit atât de bine încât am ga Hosl - Mariana Simiones-
FOTBAL. Lionel Messi, tratat la Cehia, scor 2-3, când perechea decis să ne întoarcem acolo cu 6-3, 6-3, Katja Ebbingha-
începutul săptămânii pentru Andreea Mitu - Raluca Olaru pentru acest important meci us/Helga Masthof - Judith
probleme renale - intervenţie nu a putut face faţă perechii cu Germania. Alina Tecșor, Gohn/Virginia Ruzici 6-3, 1-6,
pentru eliminarea calculilor formate din Karolina Pliskova căpitanul nejucător al echipei 6-3.
renali -, a reluat ieri antrena- Simona Halep FOTO: FAN și Barbora Strycova, pierzând României, a discutat cu jucă- SURSA: MEDIAFAX
mentul cu FC Barcelona, a
anunţat clubul catalan, ce ar
urma să conteze pe fotbalistul
argentinian în meciul cu Celta
Hocheiştii, pas cu Lider
Vigo de duminică. „Cu nouta- stângul spre JO Numărul unu mondial,
germanul Eric Frenzel,
tea prezenţei lui Leo Messi pe HOCHEI. Echipa naţională de a obţinut al 29-lea
gazonul centrului de antrena- hochei seniori a României a succes din carieră
ment, Barca se gândește deja pierdut, joi, scor 0-3, meciul în Cupa Mondială
la următoarea etapă din La cu Ucraina, din cadrul turne- de combinată
Liga”, a scris clubul pe site-ul ului de caliicare pentru Jo- nordică, la Trondhe-
său. Duminică, argentinianul curile Olimpice de Iarnă din im (Norvegia), unde
ar putea deveni primul jucă- 2018. şi-a luat revanşa faţă
tor care înscrie 300 de goluri Turneul de caliicare runda de prima probă din
în campionatul Spaniei. El are a doua preliminară este or- etapa norvegiană.
acum 298 de reușite. ganizat în Sapporo, Japonia. Circuitul continuă
săptămâna viitoare
Lionel Messi FOTO: EPA SURSA: AGERPRES Alături de echipa naţională a
la Lahti, etapa
România mai participă Cro-
finlandeză având în
aţia, Ucraina și selecţionata
Piscupescu, tot ţării gazdă, Japonia, pe pati-
program două probe
individuale şi una pe
noarul Tsukisamu Sapporo
prima pe covor Arena. SURSA: MEDIAFAX
echipe. FOTO: EPA

GIMNASTICĂ RITMICĂ. Alexan-


dra Piscupescu (CS Olimpia
București) a fost desemnată
cea mai bună sportivă a anu-
lui 2015 de către FR de Gim-
Nu va accepta finalul Şi-a prelungit contractul
nastică Ritmică. Piscupescu,
revenită în parte a doua a
parteneriatului cu Nestle cu PSG până în 2018
anului trecut, după ce se re- ATLETISM. Președintele Fede- Copiii nu trebuie să sufere”, FOTBAL. Laurent Blanc (50 de Ancelotti, plecat la Real Ma-
trăsese din activitate, s-a im- raţiei Internaţionale de Atle- a airmat, ieri, Sebastian Coe ani), antrenorul de la Paris drid. Instalat iniţial pentru
pus în faţa celeilalte gimnaste tism (IAAF), Sebastian Coe, într-un comunicat dat publi- Saint-Germain și fost selecţi- o perioadă de numai un an,
de top a României la această și-a exprimat furia și conster- cităţii. oner al naţionalei Franţei, a antrenorul francez a reușit
disciplină, Ana Luiza Filioria- narea, airmând că „nu va Nestle a anunţat inalul „cu semnat prelungirea contrac- să-i convingă pe conducătorii
nu (Olimpia București). Cele accepta” decizia companiei efect imediat” al partene- tului cu formaţia pariziană lui PSG să-i ofere un nou con-
două sunt creditate cu șanse Nestle de a pune capăt parte- riatului cu programul IAAF până la 30 iunie 2018. „Lau- tract.
de caliicare la JO de la Rio de neriatului referitor la progra- pentru copii. Retragerea Ne- rent Blanc este legat de acum Cu Laurent Blanc pe banca
Janeiro (5-21 august). Ambele mul pentru copii, din cauza stle este o primă lovitură înainte de clubul din capitală tehnică, Paris Saint-Germain
vor evolua la concursul preo- scandalurilor de corupţie și dură pentru IAAF, ca urmare până la 30 iunie 2018”, a pre- a câștigat două titluri de cam-
limpic care se va desfășura în dopaj din jurul forului atletic a acuzaţiilor de dopaj din Ru- cizat gruparea pariziană. pioană în Ligue 1 (2014, 2015),
luna aprilie, la Rio, în urma internaţional. „Sunt furios și sia care ar i fost acoperite de Fostul internaţional fran- o Cupă a Franţei (2015), două
căruia se vor acorda șase bile- consternat de anunţul legat corupţie până la cel mai înalt cez a sosit la gruparea de pe Cupe ale Ligii (2014, 2015),
te pentru Olimpiadă. de programul pentru copii, nivel al instanţei mondiale. Parc des Princes în 2013, când precum și trei Supercupe na-
SURSA: AGERPRES Alexandra Piscupescu FOTO: EPA dar noi nu-l vom accepta. SURSA: AGERPRES l-a înlocuit pe italianul Carlo ţionale. SURSA: MEDIAFAX
VINERI, 12 FEBRUARIE 2016

Actualitate 13

Numărul unic de urgenţă 112, la ziua lui europeană


Ziua Europeană a Nu- 112 în rândul studenţilor (în statele membre cu cei mai
special pentru străini). buni timpi de reacţie (sub 10
mărului Unic de Urgen- Statistica pe anul trecut re- secunde) și o acurateţe spo-
ţe 112 a fost dedicată alizată de Serviciul de Teleco- rită în a localiza apelanţii la
studenţilor. municaţii Speciale (STS) arată numărul unic de urgenţă 112,
că la 112 au fost primite și tra- transmite șeful OJTS Bihor.
ORADEA. 11 februarie e Ziua tate 15.561.664 apeluri. Din- El detaliază că ţara noastră
Europeană 112 și anul acesta, tre acestea 5.926.985 (38,09 face parte dintre cele cinci
această dată a fost dedica- %) au fost reale și 9.634.679 state membre care reprezintă
tă studenţilor beneiciari ai (61.91%) false. Cele mai multe exemple de bună practică.
programelor de mobilitate au fost transferate către Am- De exemplu, timpul mediu
universitară ERASMUS, cu ac- bulanţă – 3.741.439 (60,74 %), de răspuns al Centrului 112
cent pe o mai bună informare Poliţie – 1.373.394 (22,30 %), este de 3,68 secunde și este
și conștientizare a acestora, a Pompieri – SMURD – 869.059 înregistrat în cazul a 94,63%
transmis col. Ioan Roșie, șeful (14,11 %) și Jandarmerie – dintre apelurile la numărul
OJTS Bihor. 168.788 (2,74 %). unic de urgenţă. În privinţa
El informează că în Ro- Din punct de vedere al ape- localizării apelanţilor, aceasta
mânia, Serviciul de Teleco- lurilor false, judeţele Covas- se face in proporţie de 97,20%
municaţii Speciale (STS), cu na, Călărași și Mureș ocupă pentru reţelele de telefonie
sprijinul Consiliului Naţional primele locuri. ixă și de 99,27% pentru cele
al Rectorilor, a organizat, la 11 Pe luna ianuarie 2016, din de telefonie mobilă.
februarie a.c., o zi de informa- totalul de 1.244.049 apeluri, De reţinut că după mai mul- Dispeceratul integrat BH FOTO: JB ARHIVĂ
re 112 în centrele universitare 486.142 ( 39,08 %) au fost re- te campanii naţionale, numă-
din ţară, mai ales acolo unde ale și 757.907 (60,92 %) false. rul de apeluri false a scăzut ordinea publică, proprietatea pentru apeluri de urgenţă 112 sancţionate cu amendă de la
au loc programe de mobilitate Urmare a constatărilor fă- în ultimii ani cu aproximativ publică sau privată ori me- sau transmiterea de mesaje 500 la 1000 de lei. Informaţii
ERASMUS. Au fost pregătite cute de către autorităţile sta- 38 % și se situează la circa 62 diul. În caz contrar, apelarea false la numărul 113 constitu- se găsesc și pe www.112.ro.
în acest sens puncte de infor- tului, 13.146 de cetăţeni au de procente, înscriindu-se în abuzivă a numărului unic ie contravenţii iar faptele sunt JB-O.Ş.
mare 112, au fost postate aișe fost sancţionaţi conform legii media înregistrată la nivel eu-
cu mesaje în limbile engleză, pentru apeluri false și abuzive ropean. Date cronologice
franceză și germană și au fost către numărul 112. Cele mai Col. Roșie amintește că Şeful OJTS Bihor a oferit date referitoare la „istoria” de anunţare a urgenţelor prin SMS pentru persoanele cu
distribuite pliante informati- multe sancţiuni au fost apli- numărul unic pentru apeluri 112 în România: dizabilităţi de auz şi / sau vorbire, prin mesaje scurte la
ve. Au mai fost organizate vi- cate în judeţele Teleorman, de urgenţă 112 trebuie folosit numărul pan-european de urgenţă 112 a fost creat în 1991. numărul 113, păstrând caracteristicile serviciului 112 de
zite ale elevilor și studenţilor București și Suceava, a infor- doar atunci cînd este necesa- în aprilie 2005, Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de voce: gratuitate şi accesibilitate. Pentru a putea utiliza
în centrele de primire apeluri mat aceeași sursă. ră intervenţia agenţiilor spe- Urgenţă 112 a devenit operaţional în toată România. acest număr este obligatorie înscrierea în baza de date a
de urgenţă 112. cializate de urgenţă, pentru din 2008, 112 este singurul număr care poate fi folosit de Serviciului 112.
Performanţe în ţară asigurarea asistenţei ime- pe orice telefon fix sau mobil pentru a beneficia, gratuit, până acum, au fost validate ca şi înregistrate 2.200 de
Cifrele de la 112 Potrivit celui mai recent ra- diate în situaţii în care este de serviciile de urgenţă (ambulanţă, pompieri şi poliţie) în persoane iar activitatea continuă.
Scopul acestei acţiuni este di- port al Comisiei Europene, periclitată viaţa, integritatea orice ţară a Uniunii Europene. de la darea in folosinţă a facilitaţii SMS 113, au fost
fuzarea informaţiilor pe tema România se situează printre ori sănătatea cetăţeanului, din octombrie 2015, în România, este funcţional serviciul primite 26 solicitări.

SC PROMEDIU BIHOR SRL


- -
- - Punctul de lucru: Oradea, Str. Uzinelor, nr. 4
Livrări la domiciliu! vidanjare Telefoane: 0732 330115
0744-611-223 colectare - transport 0732 330121
www.pizzaladani.ro

Punctele de preluare a anunţurilor: Piaţa 1


-3
deşeuri periculoase şi
nepericuloase PROIECTARE
Decembrie nr. 4-6, Bdul Dacia nr.34, lei
deratizare, dezinsecţie
şi dezinfecţie Deşeuri carton,
hârtie, pet-uri, mase
CASE PASIVE
Magazinul Crişul la parter. închiriere
0722-259-413
cu acest cupon! plastice şi folie
(68)

toalete ecologice mobile (2662H295614) (2823 - H 297452)

FAVORIT MAGAZIN www.topbattery.ro


ORADEA, STR. TRANSILVANIEI Nr. 13. Oradea, Str Costaforu nr. 24
Tel 0741.544.577

i i 12.02.2016–18.02.2016 Vă oferim o gamă variată de Pentru cei mai


BATERII AUTO:
14,50 16,50 8,90
VARTA, TUDOR-EXIDE,
pretenţioşi
en
11,90 13,90 6,99
RON/buc RON/kg RON/kg
CARANDA, QWP, ROMBAT și ZAP
sau la comandă alte mărci.
gurmanzi,
Oferim o încărcare gratuită, acum
în perioada de garanție a acumu-
latorului și baterie de serviciu. Varta Blue într-o nouă
Dynamic 74 Ah
14,80 9,90 Oferim gratuit montajul și locaţie!
11,50 6,50 veriicarea sistemului 379 ron
RON/buc RON/kg de încărcare, la achizitionarea
unui acumulator nou. 329 ron Piaţa 1 Decembrie (fostul Oţelul) 0259-470-910
(58 - H 378378) (57 - H 329450)

te duce la concert Andre Rieu OFTALMO LASER


Consultaţii
19. mai 2016
Budapesta GRATUITE
efectuate
efectuate de
de medici

de la
(preţul include:
329 lei/pers De 15 ani
primari şi specialişti
optometrist
(în cazul unei comenzi comple-
te de ochelari)
transport Oradea–Budapesta–Oradea Chirurgie refractivă recomandată pentru miopie, astigmatism, hiper-
metropie, şi terapia combinată a keratoconului (LASIK, PRK, PTK).
şi bilet de concert)
Oradea, piaţa Creangă, Bl. C80, parter
Oradea, Republici 31., tel: +40259447071, +40259476975, +40259421061,
Tel.: 0259/412660, 0743/105118
e-mail: office@transilvaniatravel.ro http://www. transilvaniatravel.ro Luni -vineri: 9-19, sâmbătă 9-12.
207H374367
RECLAME
VINERI, 12 FEBRUARIE 2016
14 Mica publicitate

oc
ocupabile imediat cu inisaje de înaltă calitate incluse în preţ, Vând casa judet • dau în chirie garsonierã tip D str. Sovata.
Tel: 0720- 644- 419. 386735
• schimb/vand ap. la casa, parter + man-
sarda, 110 mpu, in curte comuna, str. Cuza
alese de dumneavoastră dintr-o gamă diversiicată de modele şi
al Voda, semifinisat, 4 cam., living, bucatarie,
• casã Cacuciu Nou nr. 141, ocupabilã 2 bai, 40000 euro cu ap.2 cam. + dif. Tel.
culori. În cartierul Nufăru Plaza (vis a vis de Penny Market).
cu imediat, cu toate utilitãþile. Tel. 0721- 613- • iau o fatã în chirie. Tel: 0758- 305- 333.386671
0733- 208- 203. 386261

APARTAMENTE NOI
030, 0755- 535- 599. 386528 • închiriem ap. cu 3 cam., în Rogerius. Tel.
DE VÂNZARE • casã cãrãmidã cu utilitãþi, mobilatã,
0744- 903- 227. 386576

PROMOŢII Vaºcãu, supr. 200 mp + 10 ari, preþ 25500 • închiriez ap. 1 cam. ultracentral. Tel: Cumpar garsoniera
cu 1, 2 şi 3 camere la preţuri avantajoase euro. Tel. 0742- 267- 251, 0742- 091- 865. 0747- 020- 482. 386403

0758-162-344
386359 • cumpãr garsonierã sau uscãtorie. Tel:
• închiriez ap. 2 cam., zona Rogerius. Tel.
• casã de vânzare la sat Cauaceu ºi teren 0771- 313- 441. 386354
0755- 092- 233. 386395
extravilan. Tel. 0754- 908- 994. 386724
• închiriez ap. 2 cam., mobilat, Rogerius, pt.
PProiect nou în construcţie, cu predare în 2016. 2 fete, 100 E. Tel: 0754- 288- 218. 386752 Cumpar ap.2 camere
SStrada Apateului nr. 4 • casa Gepiu. Tel. 0747- 915- 816. 386495
(2527 - H251561) • închiriez ap. 2 cam, Nufãrul, lângã
McDonalds, mobilat, utilat nou, pt studenþi, • cumpãr ap. 2 cam., preþ 17000 euro. Tel.
• casã în Aleºd. Tel. 0746- 995- 040. 386637
0753- 369- 179. 386652
familie fãrã copii. Tel. 0755- 954- 179. 386564
Vând garsoniera • vând ap. 3 cam., decomandate, str. Ep.
Ioan Suciu nr. 18, preþ 36000 euro. Tel.
• casã în Dumbrãviþa Micã plus teren
extravilan 1,20 ha sau schimb cu utilaje • închiriez apartament 3 camere mobilat,

• gars. et. I, D mare, Bumbacului, Tel. 0744-


0359- 484- 124, 0754- 046- 358. 386721 agricole plus diferenþa, preþ 6500 E, neg. balcon, lift, Calea Aradului - 250 E. Tel: Cumpãr teren judeþ
Tel: 0359- 462- 935, 0753- 338- 020. 386667 0721- 992- 155. 386702
871- 079. 386705 • vând ap. 3 cam., str. Louis Pasteur, lângã • acum vand teren intravilan Oradea,
Spitalul Judeþean, din cãrãmidã, cu pivniþã • închiriez apartament 2 camere, mobilat. • cumpãr teren agricol suprafaþã mare. Tel.
suprafata 444 mp, langa lacul de la Pod-
• garsonierã confort redus, zona 22 ºi boxã. Tel. 0744- 757- 396. 386467 • casã în Felcheriu. Tel. 0745- 671- 711. 386639
goria, pret 4700 euro, neg. Tel: 0033- 781- Tel: 0753- 971- 161. 386745 0740- 044- 341. 386474
Decembrie, preþ 10800 euro, neg. Tel. 0751-
399- 584. 386531
• casã în roºu, 60 km, Piatra Craiului, loc. 375- 613. • închiriez garsonierã tip D, mobilatã, zona
Beznea, preþ 23000 euro, neg. Tel. 0743-
• garsonierã Nugfãrul, 18 mp, preþ 13700 Vând ap. 4 camere 129- 844. 386363
386264 Lotus- Velenþa. Tel: 0744- 536- 145 sau
0755- 635- 690. 386504
Oferte locuri de munca
euro, neg. Tel. 0755- 092- 233. 386464
• închiriez teren str. Clujului, 700 mp. Tel.
0742- 607- 076. 386560 • închiriez garsonierã pe str. Podului, et. 2,
• ap. 4 cam, decom, tip AN, et. 3, Bdul Dacia, • casã în Sãlard. Tel. 0748- 373- 507. 386345 • acum angajãm ºofer camion 12 to ºi
• pf vând gars. Ioºia, et 2, mobilatã ºi uti- 2 bãi, 2 balcoane, mob, utilat lux, ac, ter- Oradea. Tel. 0749- 221- 869. 386654
• parcele teren în noul cartier Oncea pe str. muncitor depozit. Tel: 0359- 800- 515.
latã lux, 21000 euro, neg. Tel. 0723- 258- 377. mopan, dublã orientare, variante, 60900 • casã la 28 km de Oradea, sat ªerghiº, preþ Ep. Ioan Alexi ºi Ion Pãun Pinciu. Tel. 0740- • închiriez uscãtorie, zona Magheru. Tel. 386515
386489 euro. Tel. 0723- 240- 574. 10400 euro. Tel. 0742- 038- 960. 386412
386377 043- 586, 0741- 405- 510. 386312 0743- 055- 794. 386658
• vând gars. 28 mp pe Aliminei, semimobi- • ap. 4 cam, lux, et. I, Lacul Roºu. Tel. 0745- • casã locuibilã, Boiu- Bihor, 90 mp, curte • acum angajãm pentru firmã
lat, pus la punct, preº 21000 euro. Tel. • teren intravilan între Oradea ºi
765- 600. 386361 mare + grãdinã 2500 mp, preþ 12000 euro, Sântandrei, sau 500/600/700 mp, sau • 2cam nemobilat tel:0740- 308- 325 382639 încãlþãminte cusãtoare ºi montatoare.
0770- 975- 727. 386375
neg. Tel. 0743- 072- 255. Tel: 0740- 567- 806. 386309
386680 schimb cu BMW, Audi sau MB, preþ 15
• vand penthouse in suprafata de 293 mp
• vând garsonierã în Rogerius, confort semifinisat in zona Nufarul. Telefon 0799- • casã mare cu grãdinã, plus pãmânt care e
euro/mp. Tel. 0743- 198- 808 386288 • 3cam Decebal Tel:0740- 308- 325 382856
redus 10 mp. Tel: 0742- 494- 426. 386433
227- 932. • Acum organizam curs autorizat Ope-
386719 separat de casã, în comuna Popeºti, sat • teren intravilan Oradea ºi Sântandrei, sau rator Calculator. Tel.0746- 595- 788. 381907
Bistra. Tel. 0745- 519- 422.
• vând garsonierã str. Podului. Tel. 0741-
473- 509. 386334
• 4 camere, mobilat, utilat AN, str. Dacia.
386392 parcele de 500/600/700 mp, preþ 15
euro/mp. Tel. 0743- 198- 808. 386289
Inchiriez spatiu com.
Tel: 0770- 114- 153. 386632 • casã nouã Sântion, 1 cam. baie, buc. + 1 • angajã ºoferi profesioniºti, cat. C+E,
• vând garsonierã tip D, la parter, str. casã veche - 24.500 E, neg. Tel: 0745- 219- • teren Sânmartin 1500- 5000 preþ 25 euro • acum închiriez spaþiu comercial 33 mp, vorbitor lb. englezã sau germanã,
Someºului, Velenþa, mobilatã sau nemobi- 398. 386598 neg, teren Borº 12300, preþ 25 euro/mp, str. Avram Iancu. Tel. 0735- 845- 296. pentru transport internaþional. Tel.
latã, preþ 24000 euro, neg. Tel. 0721- 811- Vânzãri apart. la casã • casã 3 cam, anexe cu grãdinã la ªumugiu,
teren 1 Mai 1000- 4000 Bãile Felix 1000- 386244 0359- 802- 770. 386463
866. 386649 4000, 38/mp., pretabil ºi pt fonduri. Tel.
17000 euro. Tel. 0722- 365- 069. 386479
0758- 988- 344.
• vând garsonierã 24 mp, et.2, Rogerius pe • ap. la casã bucãtãrie, baie, living + 2 cam 386226
• acum închiriez spaþiu comercial, 60 mp, • angajãm ºofer cat. B. Tel: 0756- 617-
str. Podului lângã blocul Master, preþ la mansardã, recent renovat, acces auto, • vând casã bunã, la Derniºoara. Tel. 0742- Decebal. Tel. 0747- 503- 035. 386378 231.
zona centralã, înc. proprie, imediat • teren zona ANL Sânmartin. Tel. 0744- 522-
16.000 E, neg. Tel: 0740- 000- 860. 536- 381. 386550 386692
386557
ocupabilã, 29700 euro, neg. Tel. 0747- 541- 269. 386505 • dau în chirie spaþiu de 20 mp central. Tel:
• vând/schimb garsonierã tip D Ioºia, preþ 796. 386521 • vând casã cu mansardã, compusã din 5 • vând grãdinã 2400 mp, curent, apã, 0751- 225- 223. 386351
camere + living, 2 bãi, suprafaþa construitã • angajãm ºofer profesionist C+E expe-
20.000 E. Tel: 0741- 083- 795. 386628 canalizare, casã de vacanþã, Piersicilor nr. • dau în chirie spaþiu 30 mp în zona
• ap. la casa, parter + mansarda, 110 mpu, 210 mp, suprafaþã totalã 1800 mp, în loc. rienþã 2 ani. CV- urile la
40 e. Tel. 0723- 862- 447. 386759 Cantemir, Cicero. Tel: 0751- 225- 223. 386352 angajari@grainexpress.ro tel. 0766- 083-
in curte comuna, str. Cuza Voda, semifini- Sântion (Borº), preþ 85000 euro, neg. Tel.
sat, 4 cam., living, bucatarie, 2 bai, 40000 991, fax 0359- 407- 654.
Vând Ap. 2 camere 0747- 984- 602. 386581 • vând grãdinã, 28 ari, pe Adevãrului. Tel. 386338
• dau în chirie spaþiu str. Primãriei. Tel.
euro sau schimb cu ap. 2 camere + 0359- 806- 784. 386563 0744- 234- 858. 386461
diferenta. Tel. 0733- 208- 203. 386260 • vând casã cu teren intravilan 46 ari la 20 • angajãm ºofer profesionist C+E, ates-
• ap. în bloc nou, lux, 74 mp, complex km de Oradea. Inf. Tel: 0756- 961- 772. 386668 • vând loc de casã, s- au schimb cu • dau în chirie spaþiu (240 sau 82 mp) în tat, pa camion 7,5 t cu remorcã, distri-
Vând ap. la casă, curte comună, 2 cam.,
rezidenþial Ioºia, complet mobilat, 2 cam, 1 autoturism platformã. Preþ negociabil. buþie în þarã. Tel: 0730- 612- 111.
baie, bucãtãrie, dressing, cãmarã, balcon.
bucătărie, baie, hol, cămară, 58 mp, pod, • vând casã în Bicaci. Tel: 0749- 979- 569. centru, 2,8 euro/mp. Tel. 0729- 082- 546. 386740
Telefon: 0746697- 343. 386393
boxă, ultracentral, încălzire centrală. Bun 386678
Tel. 0743- 080- 997. 386559 386619
pentru birouri. Preţ: 35.000 euro, negociabil. • vând sau schimb 650 mp teren cu utilitãþi • angajãm ºofer TIR cu experienþã pe
• Dau in chirie spatiu
• ap. 2 cam X, Perla, Coposu, 37 mp, preþ Tel.: 0770-107-080. • vând casã în roºu Santãu Mic, negociabil. pe str. Clujului nr.100 cu schiþã cadastralã, relaþia RO- HU- SK. Tel: 0723- 306- 281.
comercial,central,langa Teatrul de Stat, str.
23500 euro fix. Tel 0740- 140- 675. 386593 Tel: 0744- 696- 707. 386750 preþ 44.000 E, neg. Tel: 0752- 210- 506. 386349
• ap. la casã, str. Mioriþei, 2 cam, buc, baie, Patriotilor Oradea Suprafata: 17 mp, usa 386572

• ap. 2 cam., D mare, Aluminei, zona curte 57 mp, 26000 euro, sau schimb cu ap. • vând casã în Sântandrei, la intrare 140 • vând teren intravilan, str. Beldiceanu 570 termopan cu vitrina, 2 calorifere, sistem de
Dorbob, preþ 31500 euro. Tel. 0740- 140-386595
675. la bloc. Tel. 0742- 673- 366. 386258 mp, finisatã, apã, gaz, curentm preþ 45500 mp (apã, gaz, curent) 23500 euro. Tel: alarma, internet, toaleta, posibilitate de • angajãm ºofer TIR pe comunitate sau
euro, neg. Tel. 0749- 403- 558. 386227 0771- 785- 506. 386743
etajare.Tel: 0744- 210- 670. 386372 intern extern. Tel: 0744- 620- 679. 386425
• ap. 2 cam., PB mare, Piaþa Rogerius, 49
mp, preþ 32600 euro fix. Tel. 0740- 140- 675.
• Central 2cam tel:0740- 308- 325 382843 • dau în chirie 100 mp spaþiu comercial, pe
386597 • vând casã în Sântion, nr. 65. Tel. 0752- • vând teren str. Podgoriei, 700 mp intra-
• p.f. vând ap. la casã, 2 cam, baie, str. Calea Aradului P68. Tel. 0748- 727- 222. • angajãm ºoferi distribuitori produse de
702- 085. 386465 vilan, utilitãþi, construcþie - 11000 E. Tel:
• ap. 2 cam., PB mare, Ioºia Nord, et. 2, preþ bucãtãrie, 3 în curte, amenajat nou, acope- 386659 panificaþie. Tel: 0744- 619- 708. 386382
0747- 135- 974. 386399
33000 euro. Tel. 0740- 140- 675. 386605 riº nou, zona Decebal, 26900 euro. Tel. • vând casã în Tinca. Tel. 0359- 461- 827.
• vând teren 500 mp cu toate utilitãþile, • dau în chirie 2 camere la semietaj cu SC Treira SRL angajează operator producţie
• ap. 2 cam., PB, Decebal, zona Jurnal 0731- 836- 484. 386397 386765 intrare directã din stradã zona Cantemir
zona Grigorescu. Inf. Tel: 0744- 569- 590.386635 (tăietor). CV-urile se depun la sediul societăţii,
Bihorean, preþ 30600 euro fix. Tel. 0740- • persoanã fizicã vând ap. ultracentral. Tel. (Anatole Frace) - 200 E/lunã. Tel: 0770- str. Ioan Ciordaş, nr. 1, Oradea, sau pe e-mail
140- 675. 386600
0722- 254- 964, dupã 16. 386519
• vând casã la Sãlard. Telefon: 0743846-386548
055. • vând terenuri în Cihei ºi Podgoria. Tel. 163- 282. 386703 recrutare@treira.ro.
• vând casã mare cu grãdinã în Sãlard. 0742- 320- 223. 386293
• ap. 2 cam., Q, Nufãrul lux, 50 mp, mobilat • vând ap. 1 cam. la casã Oradea - 22500 E. • închireiz birou lux, ultracentral, mobilat,
nou, preþ 33500 euro fix. Tel. 0740- 140- 675. Telefon: 0743875- 381. 386422 parcare, toate utilitãþile incluse. Tel: 0722- • angajãm ºoferi profesioniºti B,C,E cu
Tel: 0756- 509- 631. 386462 • vând 2000 mp teren de construcþie pe str. atestat marfã ºi experienþã. Tel. 0758-
386596 Gh. Doja, cu canalizare, apã ºi gaz. Tel. 354- 501. 386729
• vând casã Sânicolau Român, idealã pt. 072- 209. 386575
• ap. 2 cam., X, Calea Aradului, et. 3, preþ microfermã. Tel: 0771- 210- 502. 0744- 757- 396. 386466
386304 • închiriez birou George Enescu. Tel. 0766-
20500 euro fix. Tel. 0740- 140- 675. 386602 Vând casa • vând casã 2 cam. sat. Bicaciu 193,
537- 014. 386357 • ANGAJAM AGENTI DE PAZA 25- 40 ANI
• ap. 2 cam, conf. I, semidec, et. IV, lângã • acum casã în roºu, P+M ºi garaj, 190 mp,
negociabil. Tel: 0749- 248- 159. 386436 Vând teren casa judet • închiriez birou ultracentral, mobilat, 100 CU PERMIS B, domiciliu oradea .CV e-
mail . spartan_200@yahoo.com 383448
Pod Decebal, 25500 euro. Tel. 0722- 365- 069. 500 mp teren, zona Nufãrul, apã, canal, E. Tel: 0746- 893- 375, 0770- 136- 487. 386440
386477
• vând pivniþã cu teren 884 mp, curent, apã
curent, gaz, 40000 Euro. Tel: 0749- 505- 946. ºi canalizare pe stradã, Episcopia, str. • loc de casã în Fughiu. Tel. 0756- 164- 047. • închiriez cabinet 23 m, str. Cazaban, 200 • angajãm ambalator manual. Condiþii
• ap. 2 cam, decom, modernizat, uºã de 386406 Valea frumoasã nr. 37. Inf. tel. 0744- 704- 386569 E. Tel: 0745- 590- 312. 386482 avantajoase, mediu de lucru plãcut.
siguranþã, ferestre termopan, balcoane 375. 386588
• acum vând casã în roºu, Grigorescu, P+M, • loc de casã Sãldãbagiu de Munte. Tel. • închiriez spaþiu comercial, birouri, în zona Transport asigurat. Inf. 0731- 026- 737.
închise, aerotermã ºi garaj 21 mp, str. Jules
198 mp, teren 500 mp, 3 dormitoare, 2 bãi, • vând sau schimb casã în Borº construcþie 0744- 400- 218. 386224
ultracentralã. Tel. 0745- 506- 621. E- mail:camelia.bot@grasstech.com
Verne 6, cart. Nufãrul, preþ 45000 euro, neg. 386339
garaj, centralã, utilitãþi, gaz, apã- canal, nouã, 260 mp, canalizare, curent, gaz 386514
Tel. 0728- 641- 857. 386358 • vând în Valea lui Mihai 20 ha teren extra-
curent + fântânã foratã, 42500 euro. Tel. semimobilatã. Tel: 0745- 508- 729. 386290 • închiriez spaþiu comercial dotat complex
0740- 912- 997. vilan ºi intravilan, împreunã cu microfermã perla, C. Coposu 7, etaj I, 480 mp, etaj II 520
• ap. 2 cam, tip F, conf. I, semidec, et. III, 386413
• angajãm bãrbat pentru postul de
• vând sau schimb casã cu etaj la parter zootehnicã. Tel. 0744- 752- 693. 386380 mp. Tel: 0726- 402- 925.
lângã Liceul Blaga, 31000 euro. Tel. 0744- • casã cu spaþiu comercial ºi halã 150 mp st
386532 ajutor magazioner, în fabricã de semi-
365- 069. 386478 amenajat cu spaþiu comercial 600 mp teren • vând loc de casã parcelat în Oºorhei în preparate din carne. Tel. 0259- 447- 155.
500 mp, Ioºia. Tel. 0743- 028- 572. 386318
în localitatea Cheºa Bihor în centrul satului • închiriez spaþiu comercial zona Ioºia vis-
• ap. 2 cam, ultracentral, str. Magheru, zonã dezvoltatã. Tel: 0742- 177- 696. 386333 a- vis de Sala Sporturilor. Tel: 0740- 351- 386640
• casã în centru. Tel. 0755- 850- 264, 0749- - 18.000 E. Tel: 0754- 538- 750. 386443
vizavi Fac. de Drept, balcon, parcare, preþ • vând teren intravilan 1500 mp x 550 mp, 292. 386608
29000 euro, neg. Tel. 0744- 858- 543. 386529
873- 513. 386568
• vând sau schimb casã cu 2 cam., confort • angajãm brutar cocãtor- frãmântãtor,
zona President Bãile Felix, cu utilitãþi bun • închiriez spaþiu 100 mp, str. V. Alecsandri
• casã în Ioºia, 68000 euro. Tel. 0770- 136- Tinca, cu asemãnãtor la Oradea. Tel. 0359- pentru pensiune. Tel. 0743- 237- 284. 386480 agent vânzãri pâine. Tel: 0744- 582- 131.
• apartament de vânzare, modern, ultra- nr. 8. Informaþii 0741- 179- 159. 386344
293, 0359- 178- 580. 386562 236- 428. 386771 386727
finisat ºi mobilat, parter, situat pe Splaiul • vând teren Oradea ºi pãdure Aleºd. Tel:
Criºanei. Tel. 0788- 161- 411. • p.f închiriez spaþiu comercial, 150 euro,
386554 • casã Ioºia, P+E, 140 m în roºu, living, buc, • vând/schimb casã Felcheriu 15 km de 0742- 357- 849. 386542 Cazaban. Tel. 0740- 538- 048. 386447 • angajãm brutari ºi patiseri. Salarizare
• de vânzare ap. 2 cam. AN, et.IV, lift
2 bãi, 3 dormitoare cu apã, gaz, curent, Oradea. Tel. 0771- 793- 507. 386409
deosebitã. Tel: 0744- 619- 708. 386381
zonã rezidenþialã, 45000 euro, sau schimb. • vând 12500 mp în ferma pomicolã Paleu, • spaþiu pentru birou, cabinet, et. I, 23 mp,
Nufãrul - 37.000 E, neg. Tel: 0747- 020- 482.
386405
Tel. 0747- 973- 111. lângã bisericã. Tel: 0744- 788- 016.
386526 386753 central str. Roman Ciorogariu ºi 70 mp + 70
• vând ap. Pb 2 camere, renovat, parter
• casã la intrare în Sântandrei, în roºu, la
Vând casa alte judete mp demisol Cuza Vodã. Tel. 0771- 657- 844. • Angajam conducatori auto cu experi-
enta categoria C+E pentru RO + HU. tel
Ciheiului. Tel: 0744- 871- 079. 386738 386307

• vând ap. 2 cam. îmbunãtãþit, zona


100 m de Profi, 28.490 euro/casã. Tel. 0744-
524- 774. 386509 • casã în Ungaria, loc. Biharugra, 1358 mp, Inchirieri imobile 0765414255 381363

preþ 3800 euro. Tel. 0772- 221- 675. 386614


Decebal, preþ 35.000 E, neg. Inf. Tel: 0359-
419- 706, 0770- 122- 963. 386675
• casã parter, Sântandrei, str. Sudului la • acum închiriez apartament ultracentral. Schimb locuinte • angajãm confecþioneri îmbrãcãminte,
roºu, 450 mp teren, apã, canalizare, curent, Tel: 0752- 244- 657. 386428 finisori (1400 lei lunar) maistru spe-
• vând ap. 2 cam. tip L, et.2 pe Al. Rogerius.
Tel: 0753- 083- 690.
3 cam, baie, living, buc, cam. termicã, 25700
euro. Tel. 0723- 240- 574. 386376
Vând casa de vacanta jud. • ap. 3 cam. et.I, mobilat str. Sãvineºtilor -
• schimb ap. o camerã, mob. ºi utilat, Piaþa cialist în confecþii sacouri ºi paltoane,
bonuri masã, decontare transport ºi
386604 Decebal, et. III, lift, cu ap. la parter sau
165 E. Tel: 0743- 349- 198. 386400 angajãm electrician Tel: 0259- 455- 515.
• casã tip duplex, 2 dormitoare, 1 baie, buc, spaþiu comercial. Tel. 0259- 268- 236, 0359-
• vând ap. 2 cam., tip AN, cu beci, et. V, • vând casã de vacanþã 90 mp, cu teren 198- 504. 386367 386256
lângã piaþa Rogerius , preþ 34000 euro, neg. living + terasã, la cheie, teren 400 mp, 27 ari, în Cauaceu la 15 km de Oradea, • caut coleg camerã - 130 lei. Tel: 0754-
Tel. 0770- 142- 761. 386684 Paleu, preþ 32500 euro, neg. Tel. 0749- 403- 17500 euro. Tel. 0749- 227- 978, 0771- 400- 882- 793. 386699
558. 386245 300.
• vand ap. 2 camere, cartier Prima, mobilat
386225 • caut colegã de apartament vis- a- vis de
utilat, 39 mp, 37000 euro neg. tel. • casã 2 cam + buc. + baie, înc. lemne, 200 Garã. Tel: 0742- 528- 069. 386506
0745409972 365178 mp, construit 40 mp, str. Prundului 1, zona
• caut pt închiriat ap. 1 cam. sau garso-
• vând apartament cu 2 camere, tip X, pe
Gutemberg, 21500 euro, neg. Tel. 0752- 020-
684. 386294
Vând vila nierã, ofer 130 euro. Tel. 0745- 154- 176.386616
Aleea Calinului, nr. 12, X7, sc B, ap. 15, etaj
• dau chirie Aleea Cãlinului, 500 ron. Tel. angajează

MANAGER
3. Informaþii: 0721- 554- 850. 386744 • casã 4 camere plus bucãtãrie cu gaz • vând vilã în Ioºia, P+E, 220 mp con-
metan ºi garaj mare cu uºi telecomandã ºi strucþie, 175 mp teren, preþ 79000 euro, 0770- 163- 594. 386319
Acum apart. 2 cam. lux, 55 mp utili neg. Tel. 0744- 522- 515.
la poartã în Oradea, str. Franz Joseph 386269
• dau chirie ieftinã la casã, mob, utilat,
decomandat, mobilat şi utilat, situat Haydn nr. 6. Tel. 0787- 554- 162. 386407
ultracentral, construţie anul 2000, etaj IV. cu • vând vilã nouã, în Giriºul de Criº, 6 pentru 2 pers. credincioase. Primesc la
acoperiş, preţ 43.900 euro, neg. Inf. tel.: 0744– • casã 4 camere, baie, bucãtãrie, pivniþã, camere, living, bucãtãrie, 2 bãi, 2 beciuri, bloc o fatã crendicioasã. Tel. 0745- 801- 967,
502–643. terasã, 191 mp contruiþi, total cu curte 313
mp, în Velenþa, str. Timotei Cipariu (doi în
teren 1500 mp, preþ 67000 euro, neg. Tel.
0744- 522- 515. 386270
0771- 592- 630. 386523

• dau gars. în chirie Rogerius. Tel: 0747-


cu atestat în activitate turistică
• vând apartament 2 camere în casã cu
curte comunã, etaj II, încãlzire cu lemne, curte, si celalta casa de vanzare), necesitã 862- 908. 386373
renovare, preþ: 42000 EUR . Tel: 0721- 220- • vând vilã pentru pretenþioºi în Oradea,
fãrã îmbunãtãþiri, 31000 euro. Tel: 0726-
744- 014. 386310
357 386223 teren 5000 mp, preþ 450.000 euro. Tel. 0744-
522- 515. 386272
• dau în chirie ap. cu 2 cam. str. Moldovei. CONDIŢII NECESARE:
Tel: 0745- 612- 903.
• vând apartament 2 cam. PB, str. Cazaban. • case înºiruite Nojorid, 3 cam, 2 bãi, living,
386424
Titular de brevet de turism
bucãtãrie, dresing, 2 terase, la cheie, 35000 • dau în chirie ap. 2 cam, mob, utilat, Ioºia.
Tel: 0754- 284- 981. 386322
euro. Tel. 0757- 637- 264. 386280
Vând spatiu comercial Tel. 0746- 791- 264. 386453 Limba engleza nivel avansat scris/vorbit
• vând apartament 2 camere confort II
aranjat. Tel: 0748- 697- 459. 386731
• de vânzare casã cu 4 camere, cart. Ioºia,. • dau în chirie ap. 2 cam., lux, Rogerius. Tel. Experienţă în domeniu
preþ 50.000 E. Inf. la Tel: 0747- 495- 661. • acum vand hala in Bors, 1000 mp con- 0752- 967- 356.
386634 struiti si 450 mp teren aferent. Tel. 0771-
386459
Bune cunoştinţe operare PC
• dau în chirie ap. 2 cam, mob, lângã
Vând ap.3 camere • vând casã cu 3 camere, încãlzire
500- 410.
386263 McDonald's Nufãrul, preþ 200 euro. Tel. Capacitate de analiză, bugetare, planificare şi
centralã, garaj ºi multe anexe în Calea
Aradului. Tel: 0770- 184- 258. 386251 • vând clãdire birouri, str. Vasile Conta. Tel.
0740- 339- 885. 386499
urmărirea finalizării unei sarcini profesionale
• AN, Rogerius. Tel. 0753- 091- 686. • dau în chirie ap. 2 cam. Decebal, Pb 17 -
Abilităţi de comunicare şi negociere
386273
0722- 229- 488. 386570
150 E. Tel: 0799- 589- 223. 386630
• apartament 3 camere. Tel. 0765- 234- 657. • Vand casa in Paleu. 0731518861 • vând depozit 400 mp, str. Oneºtilor,
Foarte bune abilităţi organizatorice
376554
386609 renovat, cu utilitãþi. Informaþii tel. 0722- • dau în chirie ap. 2 cam. Nufãrul, utilat.
• Aradului, decomandat, modern, renovat, • vând casã pe strada Bihorului. Telefon:
0755988- 310. 386279
226- 484, info@neomed.ro 386714 Tel: 0746- 102- 968. 386679
Persoana dinamică şi capabilă să lucreze sub
preþ 41800 euro. Tel. 0770- 145- 419. 386483 • dau în chirie apartament 3 cam., et. II,
• vând casã pe strada Bihorului. Telefon:
• vând spaþii comerciale, central, 20 mp.
Tel. 0729- 320- 816. Sovata. Tel. 0359- 195- 472, 0359- 806- 612. presiune pentru a aduce rezultate în timp util.
• de vânzare ap. 3 cam. PB Rogerius - 386417
37.000 E. Tel: 0747- 020- 482. 386404
0743875- 381. 386421
• vând spaþii comerciale. Tel. 0722- 229- 488.
386457
Permis categoria B
• vând casã pe strada Bihorului. Telefon: Acum închiriez Penthouse 3 cam., 90 mp,
• p.f. vând ap. 3 camere mobilat sau 386587 are şi terasă de 160 mp, et 1, în Luceafărul,
schimb. Tel: 0743- 122- 790. 386622
0755988- 310 386547

• p.f. vând apartament 3 cam. et.3, bloc tip • vând casã 2 camere nouã în Episcopia,
• vând spaþiu comercial în Oradea, str. S.M.
Klein, zonã centralã, la casã, 89 mp, 48000
mobilat, utilat, preţ 700 eu, neg . Tel.: 0744–
502–643.
OFERIM:
G, Aleea Sulfinei îmbunãtãþit - 37.000 E. Tel: preþ 28500 euro. Tel: 0742- 289- 904. 386300
E, negocaibil. Tel: 0723- 219- 399. 386350 Acum inchiriez apt. 2 cam., et. 3., 65 mp, LUX, Dezvoltare profesională continuă într-o companie
0741- 614- 495. mobilat, utilat în cartierul Luceafărul. Preţ 350
competitivă, orientată spre viitor
386536
• vând spaþiu nou cu parcare. Dragoº Vodã,
euro/lună. Tel.: 0744–502–643.
• Pb, et. I, lângã Emanuel. Tel. 0721- 317- 49000 euro, neg. Tel. 0743- 129- 844. 386362
185. Închiriez apartament o cameră, 40 mp, lux, Posibilitatea dezvoltării unei cariere de succes
are şi terasă în Luceafărul, et. 1., mobilat,
386336
Vând spatiu com.judet utilat. Preţ 280 eu, neg. Tel.: 0744–502–643. într-o organizaţie multinaţională
• Rogerius 39000E etajI tel:0740- 308- 325
381361
Acum închiriez apt. o cameră LUX 50 mp
în ARED Ioşia, et. IV, mobilat utilat lux, loc de
Condiţii moderne de lucru, acces la beneficii de
• vând cab. stomatologic în Salonta ultra-
• vând ap. cu 3 cam. foarte spaþios ºi central, complet dotat. Tel: 0743- 604- 838. parcare inclus! Preţ 250 euro. Inf. tel.: 0744– ultimă generaţie
aranjat, situat la et.I în blocul Primãriei din 502–643.
Giriºu de Criº. Tel: 0747- 126- 463. 386599
386691
• dau în chirie gars. pt. tineri (studenþi,
Salariul se negociază după interviu.
Acum apart 3 cam., Nufărul, decomandat elevi) zona Nufãrul (McDonald's). Tel.
• Vand casa. 55000 E negociabil. Man-
70 mp lux, situat la etajul VIII, 2 balcoane etc., Vând teren casa 0744- 513- 243. 386283
lângă Lotus, mobilat şi utilat! Preţ 43.900 euro.
sardabila . 80 mp locuibil, 210 mp cur-
te/gradina. Apa,canalizare, gaz. Zona
CV-urile cu poză se depun la adresa de e-mail:
Inf. tel.: 0744–502–643. • dau în chirie gars. în Nufãrul. Tel. 0743-
• vând ap. 3 cam. tip AN zona Rogerius,
garii . Nr.tel. 0744915975 381918 • acum parcele Ciheiului 862 mp ºi în rate.
Tel. 0748- 152- 124. 386556
565- 443. 386497 jb@russmedia.ro sau direct la sediul firmei:
et.4/4 cu acoperiº, aranjat, preþ 41.000 E, • vând urgent casã 4 cam. zona Decebal.
• acum vand parcele a cate 500 mp, zona
• Dau in chirie garsoniera D mare lux, B-dul Dacia, nr. 34, etaj 1, secretariat.
neg. Tel: 0722- 548- 313. 386432 Tel: 0745- 876- 012. 386446 Cazaban. Tel. 0770342876, 0770130997. 381929
Podgoria. Terenul are orientare sudica cu
• vând ap. 3 cam. tip Pb mare în bloc reabi- • vindem casã finisatã 80%, Grigorescu, posib.racordare la curent electric, apa, • dau în chirie garsonierã la casã, zona Numai persoanele selectate vor fi contactate pentru interviu.
litat termic lângã piaþa Rogerius - 46.000 E, preþ 60000 euro, neg. Tel. 0747- 020- 482, canalizare, TVS. Tel. 0722- 360- 488, 0722- Maternitate, 550 ron. Tel. 0743- 375- 867. Vă rugăm să specificaţi postul pentru care aplicaţi.
neg. Tel: 0741- 409- 590. 386507 0766- 764- 705. 386511 352- 748. 386262 386642
VINERI, 12 FEBRUARIE 2016
Reclame 5

HARTL CREW ROMANIA


Apartamente noi MEMBRA HARTL GROUP DIN AUSTRIA
cu sediul în Timişoara angajează
cu 1, 2 şi 3 camere
de vânzare
Programul Opera ional Sectorial „Creşterea Competitivit ii Economice”
-co-finan at prin Fondul European de Dezvoltare Regional
„Investi ii pentru viitorul dumneavoastr ”
Şoferi TIR
CU I FĂRĂ EXPERIEN Ă PENTRU COMUNITATE
pe str. Izvorului colţ cu Beldiceanu COMUNICAT DE PRESĂ
Tel.: 0757/279354 (323H382878) ” Creşterea eficien ei şi a calit ii activit ii companiei S.C. ECO
SE OFERĂ: training la angajare şi salarizare atractivă
Flota EURO6, camioane echipate complet
BIHOR S.R.L. prin extinderea sta iei de sortare pentru recuperarea şi dispeceri români.
materialelor reciclabile prin sortarea deşeurilor municipale” CERINŢE: Permis cat. C+E, Buletin, Atestat, Card TAHO,
Pro Tyres SRL Oradea angajează: Angajăm personal Data: 12.02.2016
Cazier Judiciar, Cazier Auto.
1. Personal caliicat pe postul de
muncitor vulcanizare la ferma S.C. NUTRIPORK Localitatea: Municipiul Oradea, judetul Bihor Aşteptăm CV-ul dumneavoastră şi restul documentelor la
Cerinte: - permis cat.B e-mail: oice@hartlcrew.com. Mai multe informaţii
- diploma/caliicare mecanic auto IOSIA, ptr. postul S.C. ECO BIHOR S.R.L., cu sediul în Municipiul Oradea, Sos. Borsului, nr. la tel. 0256.433.282 / 0256.433.280.
2. Agent vanzari cu experienta in
domeniu
Cerinte : - permis cat.B
de îngrijitor de 3/N, jude ul Bihor, a derulat, începând cu data de 30.06.2015, proiectul „Creş- ORAR: L-V 09:00-13:00 şi 14:00-18:00. (2805 - H 308364)

- absolvent liceu/studii universitare


- constituie avantaj cunostinte in
animale terea eficien ei şi a calit ii activit ii companiei S.C. ECO BIHOR S.R.L. prin
extinderea sta iei de sortare pentru recuperarea materialelor reciclabile prin
domeniul auto CV-ul se lasă direct la ferma sau sortarea deşeurilor municipale”, cofinan at prin Fondul European de Dezvol-
3. Asistent comercial
Cerinte: - studii economice/juridice sunati la numarul de contact tare Regional , în baza contractului de finan are nr. 5imm/162/5/30.07.2015,
Experienta in vanzari încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, Autoritate de Management pen-
Permis cat. B 0727.200.926, d-l Drugaciu Aurel." tru Programul Opera ional Sectorial ,,Creşterea Competivit ii Economice’’
C.V. se trimite la FAX:0259 237 374 /
e-mail : oice@protyres.ro (237H) (144H363379) (POS CCE) prin Agen ia de Dezvoltare Regional Nord -Vest in calitate de
Organism Intermediar pentru POS CCE.
Proiectul este finan at prin Programul Opera ional Sectorial „Creşterea Com-
FIRMA DE FERONERIE petitivit ii Economice”, Axa Prioritar 1 - Un sistem inovativ şi ecoeficient
DIN ORADEA angajează de produc ie, Domeniul Major de Interven ie 1 - Investi ii productive şi pre-
GESTIONAR – MANIPULANT g tirea pentru competi ia pe pia a întreprinderilor, în special a IMM, Opera-
MARFĂ, VÂNZĂTOR iunea „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin
ŞI AGENT COMERCIAL. investi ii tangibile şi intangibile pentru întreprinderile mari”.
Experienţa în domeniu (cunoaş-
terea feroneriei, produselor Roto Valoarea total a proiectului este de 9.205.667,00 lei, din care asisten a finan-
constituie avantaj), cunoştinţe PC, ciar nerambursabil este de 4.441.272,50 lei. Proiectul se implementeaz în
cunoaşterea limbii maghiare (nivel localitatea Municipiul Oradea, Str. Matei Corvin, nr. 327, cod postal: 410131,
de conversaţie), constituie avantaj. pe o durat de 6 luni.
CV-rile cu foto le aşteptăm pe Rezultatele proiectului:
adresa: aniko.darai@hbzro.com • Achizi ionarea 5 active tangibile
(255 - H 376563) Oradea, str: Avram Iancu, nr:1, tel: 0259-434413;
• Creşterea num rului de angaja i al firmei cu 6 persoane
0745476451; mail:brigittetravel@yahoo.com; office@brigitours.ro, web: www.brigitours.ro
Detalii suplimentare pute i ob ine de la: Organizeaza excursii cu autocarul incluse in pret:
Nume persoan contact: PASZTAI ZOLTAN ATTILA • 3-7.03 - Ski Gerlitzen – Villach – Austria –4 cazari + demipensiune – 150 Euro
Func ie: Administrator • 12.03 – Gyula - Festivalul carnatului + baie – 65 lei
Tel. / Fax: 0259-433.262, e-mail: pasztai.z@ecobihor.ro • 13.03 – Hajduszoboszlo – Festivalul Toros + baie – 65 lei
(irmă comerţ materiale de construcţii) • 24-28.03 – Italia Paste – Venetia-Murano-Burano-Padova-Verona-Lacul Garda – 3
(329H385304) cazari***+ demipensiune – 220 Euro
Firma de transport • 9.04 – Tokaj + Gradina zoological Nyiregyhaza – 65 lei
ANGAJEAZĂ Agenția pentru Protecția mediului Bihor • 18-19.04 – Austria – Viena - Mayerling – Heiligenkreuz – Castelul Liechtenstein –
angajeaza soferi categoria anunță publicul interesat despre deci-
Budapesta- 1 cazare ***+ demipensiune – 85 Euro
zia etapei de încadrare conform H.G. nr.
• Șofer categoria B+ C+ E, cu C+E ,cu minim un an de 1076/2004 privind procedura evaluării de • 22-24.04 – Weekend Praga + Karlovy Vary + Marianske Lazne – 2 cazari – 130 Euro
mediu pentru planuri și programe : ”PUZ • 6-8.05 – Balaton Siofok – 2 cazari *** + demipensiune - 95 Euro
atestat transport marfă. experienta, pentru curse construire Biserică ortodoxă Sfântul
Nicolae în localitatea Gurbești”, comu- • 12-23.05 – Spania –sejur Costa Brava + Monte Carlo – 7 cazari – 270 Euro
• Agent vânzări internationale. na Căbești, sat. Gurbești nr.21, nr.cadastral • 27-29.05 – Viena - Mayerling – Heiligenkreuz – Castelul Liechtenstein – 2
50099, județul Bihor, avnând ca titu- cazari***+demipensiune- 130 Euro
Contact: e-mail: hr.bh@arabesque.ro ; : 0744/531356 lar pe Parohia Ortodoxă Română - ili-
ala Remețea, urmând a i supus proce-
• 6- 15.06 – Grecia – Ney Pori – 7 cazari – 165 Euro
durii de adoptare fără aviz de mediu. • 18-28.06 – Turcia – Kusadasi – Troia- Efes-Casa Feciorei Maria-Pamukkale – 8 caza-
telef. 0743.070.127 (295H381390) (165H367606) Observațiile și comentariile publicului ri*** + demipensiune- 380 Euro
interesat privind decizia etapei de înca- • 8-17.08 – Grecia – Ney Pori – 7 cazari – 240 Euro
drare se trimit în scris la Agenția pen-
tru Protecția Mediului Bihor, Oradea, • 20.08 -1.09 – Grecia – Ney Pori – 10 cazari – 280 Euro
Bd.Dacia nr.25/A, tel 0259.444.590, fax • 10- 18.09 – Italia – Lido de Jesolo – sejur – 7 cazari + demipensiune + vizitare Venetia-
SC CFR IRLU 0259.406.588,email oice@apmbh.anpm.
ro, în zilele de luni - vineri, între orele 9.00
Padova-Verona-Lacul Garda – 320 Euro
PORNIRE DIN ORADEA CU GHID PE TRASEU
- 14.00, în termen de 10 zile calendaristice (334H385736)
Cu sediul în Oradea, Bihorului 214, de la data apariției anunțului. (331H385329)

ANGAJEAZĂ Tehnică parasolară modernă


S.C. EBERSPAECHER EXHAUST TECHNOLOGY ROMA-
ANGAJEAZĂ NIA S.R.L., titular al proiectului „CONSTRUIRE HALA

1 lăcătuș
PRODUCTIE, DEPOZITARE SI BIROURI P+E PAR-
- director producție TIAL, CABINA POARTA, AMPLASARE POST TRA-
FO, IMPREJMUIRE SI RACORD UTILITATI”, anun-
ţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de
- gestionar încadrare de către APM Bihor: nu se supune eva-
Relații la sediul irmei și luarii impactului asupra mediului și nu se supune
- muncitori asamblare evaluarii adecvate, în cadrul procedurilor de eva-
luare a impactului asupra mediului și de evaluare
la tel.: 0748887120. Trimiteți CV-ul dumneavoastră la adecvată, pentru proiectul „CONSTRUIRE HALA
PRODUCTIE, DEPOZITARE SI BIROURI P+E PAR-
adresa ferrara@ferrara.ro TIAL, CABINA POARTA, AMPLASARE POST TRA-
(316H382681) Tel. 0259/470029 FO, IMPREJMUIRE SI RACORD UTILITATI”, pro-
pus a i amplasat in intravilanul mun. Oradea, str.
(240H375355) N. Filipescu, nr. cad. 187900, 193179, 193178, Parcul
Industrial Eurobusiness Parc Oradea 1, judetul Bihor.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o
fundamentează pot i consultate la sediul autori-
tăţii competente pentru protecţia mediului Ora-
S.C. OBSTACOL COM S.R.L. cu sediul dea, bd. Dacia nr. 25/A din 12.02.2016, în zilele de
SUPERMARKET NON STOP LUNI-VINERI, între orele 9 - 14, la adresa de internet:
în Oradea, strada Petre Ispirescu nr. www.apmbh.ro, precum si la sediul titularului din
12, jud. Bihor, anunţă intenţia de LIVELLA municipiul Oradea, str. str. Nufarului, nr. 28E, spatiul
E2_01_01, et. 2, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-14.
Publicul interesat poate înainta comentarii/obser-
depunere a documentaţiei pentru
Angajează
vaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen
obţinerea autorizaţiei de mediu pen- de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ,
până la data de 18.02.2016. (336H386110)

vânzătoare
tru desfășurarea activitătii de vop-
sitorie auto cod CAEN 4520, pe
amplasamentul din strada Ciheiu-
lui nr. 5 Hala 3B, Oradea, jud. Bihor. Oferim salariu motivant.

–20%
Eventualele sugestii sau observaţii
se vor depune în scris la Agentia pen- Program lexibil
tru Protectia Mediului Bihor, Bd Dacia Punctele de preluare a anunţurilor:
nr. 25/A, Oradea, în termen de 15 zile 0745-595-251 Piaţa 1 Decembrie nr. 4-6,
de la apariţia anunţului. (326H385023) 0744-682-811 (310H381982) Bdul Dacia nr. 34,
Magazinul Crişul la parter

–30%
–40%
–50%
Oradea, Nuf rului 59/C
Tel.:+40/359-323-690 Mobil: +40 741 059 077,

www.lampishop.ro 238H3775008
VINERI, 12 FEBRUARIE 2016
Mica publicitate/Reclame

Aceasta informare este efectuata de: SC COMPANIA DE CONSTRUCTII REZIDENTIALE AG SRL • angajez dulgher, tinichigiu acoperiº, • firmã de încãlþãminte angajeazã
muncitor necalificat. Tel. 0755- 631- 516. croitori, cusãtoare, lansatoare, îndoit, SC Russmedia SRL,
CU SEDIUL SOCIAL IN ORADEA, PIATA NUCETULUI NR.12, PARTER, BIROUL NR.3, SPATIU
COMERCIAL, BLOC A3, JUDETUL BIHOR, ce intentioneaza sa solicite de la ABA Crisuri aviz de 386567 preformat, tãiat mecanic, muncitori lider pe pia\[ în dome-
gospodarire a apelor pentru desfasurarea activitatii de PUD – CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCU- auxiliari. Tel. 0770- 115- 353, 0744- 429- niul edit[rii ziarelor §i
INTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE IN ORADEA, STR.ION BRADU NR.CAD.165786, 237. 386709
175599, 14750, 154863, 192891, 192892, 165787, 163910, 154864, 178661, NR.TOP.296, 31, 281, • angajez florãreasã cu experienþã. Tel. serviciilor de Internet în
32, 39, JUD.BIHOR. Aceasta investitie este noua. Aceasta solicitare de aviz este conforma cu preve- 0743- 178- 881. 386606 zona de vest a Austriei,
derile Legii apelor nr. 107/1996, cu modiicarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc • firmã de încãlþãminte angajeazã zona de nord-est a Ungariei §i România, jude\ul Bihor, membru
sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot • angajez Gestionar. Tel. 0730- 220- 190, montatoare, calzerist, tras în pãrþi,
contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita observa- introdus staif ºi scãmoºat. Tel. 0722- al unui grup de firme multina\ionale
tii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului sau la 0728/110.583 DL.STEFAN AGOSTON 0745- 515- 889. 386586
686- 826. 386726
dupa data de 12.02.2016.

CAUT{
(328H385301)
• angajez încãrcãtor- descãrcãtor. Tel:
0755- 418- 218, dupã ora 12. 386728 • firmã de transport internaþional
angajeazã vorbitor de limba germanã
pentru postul de expeditor inter-
SC OTL SA anunţă organizarea unui concurs în vede-
ANALIST DATE
• angajez manipulant marfã, legume- naþional, cu sau fãrã experienþã ante-
rea ocupării postului de fructe, salar atractiv. Tel. 0743- 900- 078. rioarã. CV la adresa:contact@ams- hr.ro
386574
Tel: 0723- 610- 450. 386538
AUDITOR PUBLIC INTERN angajăm muncitor necalificat în panificaţie.
Cerinte: intretinere si dezvoltare baza de date
Pentru informaţii suplimentare, privind condiţiile de selecţie și de anga- Tel. 0259-427-596. • firmã distribuþie angajeazã agent • Persoane cu munca exacta , precisa si fiabila
vînzãri ºi gestionar.
jare, vă rugăm să accesati site-ul OTL SA - www.otl.ro, secţiunea “info • angajez mecanic auto cu experienþã. naturprod@yahoo.com, tel. 0742- 456- • Bune abilitati de rezolvare a problemelor
Tel. 0722- 322- 221. 314. • Atitudine de echipa da si capacitatea de a lucra in mod
parteneri/anunturi”, link-ul http://www.otl.ro/infoparteneri/anunturi 386656 386662

sau telefonic la numarul 0259/423.212 int. 416. • angajez muncitor necalificat în tâm- • firmã producuþie încãlþãminte independent
Cererile vor i depuse la secretariatul societăţii din str. Atelierelor nr. 12 plãrie. Tel: 0745- 106- 708. 386594 angajeazã magazioner ºi femeie de • Capacitate de analiza
până la data de 18.02.2016, ora 12:00. servici. Tel. 0758- 110- 190. 386484
• angajez muncitori fermã pui de carne. • Cunostinte de operare PC
Persoanele selectate vor i contactate pentru participarea la interviuri Tel. 0745- 022- 092. 386579 • hotel angajeazã persoanã pt pregãtire • Lucru cu baze de date, creare si interogare.
mic dejun ºi activitãþi curãþenie. Tel.
(340H386794)
• angajez operatoare jocuri de noroc. 0746- 080- 030. 386364 Avantaje: posibilitate de a lucra intr-o echipa tanara si dinamica
Condiþii avantajoase de muncã, salariu • Cunoasterea lb engleza si maghiara
SC DEME MACARALE atractiv. Detalii luni- vineri 9- 17. Tel:
0745- 504- 850. 386681
• hotel în centru angajãm: ospãtar,
recepþioner. Tel. 0359- 405- 204, orele 8- Oferim: dezvoltare profesionala continua
15, tel. 0755- 080- 114 orele 15- 19, email: • Sarcini provocatoare
angajează • angajez operator casã de schimb cristelb84@gmail.com 386518
• Salarizare atractiva
valutar, cu experienþã. Tel. 0749- 222-
sc angajeză tencuitori, finisori, dulgheri şi
➤ Mecanici - caliicați sau cu posibilitatea caliicării la 555, 0744- 626- 860. 386611
necalificaţi în Oradea. Salarii între 1200 şi 2500 CV-urile se depun la adresa de mail:
ron. Tel: 0735-965-792 sau 0743-563-694. carmen.csordas@russmedia.ro
locul de muncă în specializare : • angajez personal fast- food, cu experi-
enþã. Tel. 0749- 222- 555, 0744- 626- 860. • laborator dentar, angajez tehnician
mecanic auto 386612 dentar, salarizare excelentã. Tel: 0726-
537- 682. • abordabil, reparatii, frigidere,
mecanic utilaje • angajez personal la plãcintãrie piaþa
386323 • sc angajeazã electrician reþele medie
ºi joasã tensiune. Salar motivant. Tel. congelatoare la domiciliul clientului. Tel.
0727- 122- 390, 0788- 378- 889.
lăcătuș mechanic Obor, sâmbãta- duminica. Tel: 0741-
195- 236. 386669
• Oferim locuri de munca:în vestul
Ungariei. Munca fizica usoara si semi
0756- 163- 168. 386369 386241

• accesibil lucrãri de instalaþii de încãlzire,


usoara, salarizare buna plus bonusuri
Se oferă un salariu corespunzător + tichete de masă • angajez personal vul- suplimentare. ฀
• sc angajeazã persoanã cu minimã
experienþã în florãrie sau studentã la
sanitare, sudurã etc. Tel. 0756- 289- 501.
386365
Relații la telefon 0259/479.189 canizare.0757820014 381930 Cunoasterea limbii maghiara, scris si
vorbit obligatorie. De asemenea cautam
Arte. Tel: 0768- 874- 846. 386618
• acum tapiþerie la domiciliul clientului la
CV pe fax 0259/432.710 sau e-mail : • Angajez sofer categoria C+E pentru
soferi autobuz cu experienta.Cazarea si
tronsportul la locul de munca asiguram • sera de flori din Sântion angajeazã preþ f. avantajos, colþare, canapele, fotolii,
curse interne si internationale. Detalii la vânzãtor, muncitor necalificat/calificat. scaune, recameuri cu arcuri ºi reparaþii,
secretariat@macarale.com (307H381973) telefon 0744 696 761 381990
gratuit!
Informatii: 0753- 102- 268.

Oferã condiþii de muncã într- un mediu modificãrile acestora, facem tapiþerie ºi în
386537
plãcut, salarizare avantajoasã, bonusuri cluburi. Tel: 0754- 986- 596. 386555

• Angajez sofer 3,5 comunitate . Tel : ºi transport Oradea - Sântion. Inf. la tel. • balustrade inox, oferta primãverii. Tel.
SC Angajeză tencuitori, finisori, dulgheri şi • pizzeria vis- a- vis de Emanuel, B- dul 0771- 298- 405.
• Angajam confectioner imbracaminte 0749058211 381466 386761
0755- 627- 045. 386510
necalificaţi în Oradea. Salarii între 1200 şi 2500 Decebal, angajeazã pizzer cu experi-
cu experienta. Salar 1400 net. enþã. Tel: 0756- 277- 010. 386398
0745610648 ron. Tel: 0735-965-792 sau 0743-563-694. • angajez spãlãtor auto, salar avantajos. • service auto angajãm mecanic auto, • carotare gãuri beton armat. Tel: 0761-
381911
• Angajam sofer TIR, intern extern. Tel. 0749- 092- 817. 386746 salarizare ºi condiþii deosebite. Detalii la 531- 551. 386539
• pizzerie angajeazã pizzer, ajutor sediul firmei sau telefonic. Tel: 0744-
Tel:0745103423 381476 angajez vânzătoare cofetărie - patiserie. bucãtar ºi ºofer distribuþie pizza. Tel.
• angajãm consultant turism cu experi- 852- 974. 386603 • curãþi covoare, mochete, tapiþerii. Tel:
Salarizare bună. Tel. 0741-203-047. 0740- 600- 996. 386475
0744- 109- 540. 386266
enþã, avantaj: cunoaºterea TO germani.
CV- uri la ivona.enasescu@eurolines.ro. • angajãm sudori, dulgheri, instalatori,
zidari, fierari, muncitori necalificaþi cu • angajez spãlãtori auto. Tel: 0771- 593- • societate comercialã angajãm femeie
• Pizzerie- cofetãrie în Rogerius, Cor- • echipa zugrãveli - podele laminate,
386490
contract. Tel: 0753- 070- 719, 0259- 465- 318. 386534 de serviciu cu salariu atractiv. Tel: 0747-
neliu Coposu, angajeazã barman/ã ºi rigips, tapet, polistiren, calitate,
516. 111- 543. 386626
386303 ajutor de ospãtar. Tel: 0727- 660- 012.386741 seriozitate. Tel. 0744- 264- 204. 386683
• Angajam cusatoare si montatoare • angajez strungar ºi freyor, asigurãm
pentru productie incaltaminte. Tel. transport ºi bonuri de masã. Tel. 0723- • societate comerciala angajeaza elec- • electrician automat execut instalaþii noi
0744790005. 381953
• angajãm tâmplar ºi circularist pentru • producãtor de polistiren angajeazã
producþie mobilã Pal. Se oferã pachet 139- 439. 386590 ºofer cat. CE cu atestat transport marfã trician pentru dispecerat. Informatii la ºi reparaþii. Tel. 0745- 669- 679. 386320
salarial atractiv. Tel. 0722- 159- 213. (curse interne) ºi electromecanic. numarul de telefon: 0744- 627- 516. 386644
• angajãm cusãtoare. Condiþii de muncã 386337 • angajez tâmplari lemn masiv. Tel. Relaþii la tel. 0259- 415- 253. Aplicaþiile se • evidenþã contabilã. Tel. 0787- 666- 830.
ºi salarizare foarte bune. Tel: 0748- 117- 0722- 292- 925. 386274 trimit pe e- mail: romania@genderka.pl • societate de pazã angajãm 386329
080 sau 0259- 413- 788. 386324 386476 colaboratoare pentru competiþii spor-
• angajãm tâmplar cu experienþã. Sala- • execut lucrãri construcþii interioare exte-
angajăm decoratoare, designer torturi tive. Tel: 0727- 200- 553. 386583
riu motivant,în funcþie de abilitãþi. Tel. rioare tencuieli, gletuiri, garduri, acope-
• angajãm excavatorist pe excavator 17 marţipan. Tel. 0740-153-565.
0740- 560- 998. 386360 • Restaurant cu autoservire in centru riºuri. Tel. 0747- 194- 755. 386451
to, oferim ºi cerem seriozitate. Tel: comercial din Calea Aradului, angajeaza • spãlãtorie auto angajeazã spãlãtor
0741- 134- 638. 386627
• angajez urgent spalatori auto! Pachet
• Angajam tamplar cu experienta in salarial atractiv. Info: 0740- 815- 661. bucatar, ajutor bucatar cu experienta si auto. Tel: 0748- 764- 199. 386665 • execut lucrãri de grãdinãrit, tuns pomi,
mobilier din pal melaminat. Tel: 0744- 386524
femeie de serviciu. Detalii la : 0734- 179- vie, trandafiri etc. Tel. 0735- 268- 605. 386374
• angajãm femei ºi bãrbaþi în curãþenie, 332- 235. 716. 386540
386552 • srl angajeazã muncitor confecþioner la • execut lucrãri faianþã, gresie,
magazin haine zona Nufãrul, se lucreazã maºinã simplã. Tel. 0788- 481- 949. 386449
zilnic, doar dimineaþa 3 ore - între orele • angajez vânzãtoare la magazin de gletuit,zugrãvit, scãri de bloc, izolat, etc.
• angajãm urgent la restaurant cu spe- îmbrãcãminte ºi încãlþãminte între 20- • s.c. angajãm mecanic utilaje pe auto-
8- 11, cu contract de muncã. Salar net Tel. 0745- 415- 247. 386664
cific unguresc bucãtar/easã ºi ajutor 40 ani. Tel. 0742- 574- 639, 0740- 477- 804. greder, buldoexcavatorist ºi sudori cu
500 Ron. Tel. 0757- 599- 632. 386385 experienþã. Tel. 0752- 959- 915. 386580
bucãtãreasã cu experienþã, cunoscãtor
limbi maghiare. Tel. 0743- 117- 788. 386720
386389
Prestãri servicii • execut mobilã la comandã din PAL
melaminat. Tel: 0744- 798- 448. 386255
• angajãm femei ºi bãrbaþi pentru • s.c. angajeazã electrician pentru
muncã necalificatã în fabricã de semi- • angajez vânzãtoare pt. ABC ºi pentru
instalaþii în construcþii. Tel. 0723- 366- • - 10% asigurãm transport mobilã, • execut rapid ºi avantajos toatã gama de
preparate din carne. Tel. 0259- 447- 155. • angajãm urgent spãlãtori auto, zona mãrþiºoare. Tel. 0770- 113- 504. 386748
386641 727. 386760 mutãri! Asigurãm încãrcãtori. Tel. 0772- construcþii. Tel. 0759- 188- 232. 386401
Rogerius, oferim cazare gratuitã (nu se
cere experienþã). Tel. 0746- 398- 240, 033- 990, 0753- 491- 461. 386330
• angajãm femei 30- 60 ani, îngrijire • angajez zidari, muncitori necalificaþi, • execut reparaþii frigidere la domiciliu. Tel:
0752- 129- 443. 386243 deservent buldoexcavator. Tel. 0720- • s.c. angajez muncitori necalificaþi, sti- 0752- 371- 151. 386386
bãtrâni Italia. Cazare - masã asiguratã. vuitoriºti. Tel. 0744- 647- 804, 0731- 325- • - 10% Instalator autorizat, instalaþii
Salar 600- 800 euro. Tel. 0359- 178- 328. 237- 194. 386502
• angajãm vânzãtoare cu experienþã 447. 386589 sanitare, încãlzire. 0751863927 368735 • execut rigips, finisaje interioare. Tel:
386494
pentru patiserie. Tel. 0723- 799- 848. • carmangerie angajãm urgent mani- 0756- 365- 908. 386396
• - 10% reparaþii frigidere. Tel. 0744- 284-
angajăm finisori exterior şi interior, în 386455 pulant ºi vânzãtoare. Tel. 0754- 404- 016. • salon de frumuseþe cautã coafezã. Inf. 453.
Tel: 0771- 093- 144. 386535 • execut rolete din plastic, din aluminiu,
domeniul construcţiilor şi faianţori cu 386578 386295 jaluzele verticale geamuri ºi uºi ter-
experienţă. Tel.: 0733-843-422. • angajãm vânzãtori mãrþiºoare. Salariu moizolante. Tel: 0740- 570- 225, 0770- 697-
ang. patiseră cu exp., salarizare bună. Tel. fic+ comision 500- 1000 lei. CV la • salon de înfrumuseþare caut coafeze. • - 20% gletuit, zugrãvit, faianþã, gresie,
• caut manichiurista si maseuza cu 646. 386246
martisoare02@yahoo.com. Tel: 0753- Tel: 0742- 404- 092. 386353 rigips, polistiren, podele, decupãri beton.
0740-153-565. experienta si autorizatie (PFA). Sistem
643- 225. 386311 Tel. 0742- 233- 932. 386527
• executãm finisaje- zugrãveli, montaj gre-
chirie, salon in zona cu vad, clientela
• angajãm femeie pentru îngrijirea a doi formata. Tel: 0742- 370- 046. 386343 • sc activã în domeniul automotive sie- faianþã, rigips, parchet, seriozitate.
bãtrâni. Tel: 0744- 550- 084. Angajez economistă pentru evidenţă • abia acum abil ºi accesibil. Mutãri, Tel: 0740- 703- 733.
386441 angajeazã sudor- montator cu experi- 386468
contabilă completă. Cerinţe: experienţă • caut manichiuriste ºi pedichiuristã. Infor- enþã. Condiþii bune, cunoºtinþe de desen asigur încãrcãtori. Tel. 0724- 975- 368.
comerţ intracomunitar; prorată. Detalii tel.: maþii la 0742- 128- 418. tehnic ºi disponibilitate la ore supli- 386390 • executãm fundaþii, tencuieli, finisaje scãri
• angajãm femeie pentru curãþat cartofi 0768–609–469.
386452
la restaurant. Tel: 0757- 132- 752. 386651 mentare. Oferim salar atractiv. E- mail: bloc, faianþãri, izolaþie bloc. Tel: 0751- 912-
• caut pt. salon înfrumuseþare: coafezã, office@rocomes.ro Tel: 0359- 451- 532. • abia acum autorizat electrician ºi 573. 386394
• angajãm volist cu diplomã sau atestat instalator sanitar ofer garanþie. Tel. 0744-
cosmeticianã, manichiuriste, sistem 386617
• angajãm fete ajutor pt patiserie, zona ºi ºofer cimentruck cu card. Tel. 0745- 591- 534. 386408 • executãm mobilã la comandã. Tel. 0757-
PFA, în Nufãrul. Tel. 0774- 405- 937. 386247
Ioºia Nord. Tel: 0753- 782- 375. 386228 667- 428. 386764 167- 657. 386305
• sc angajãm bucãtar cu experienþã, • abia acum recondiþionãm vãni ºi chi-
• cãutãm colaboratori pentru distribuþie, cameristã, contabilã (contabilitate pri- uvete, oferim 3 ani garanþie. Tel. 0741- 784- • executãm tapiþerii ºi reparaþii. Tel: 0740-
• angajam fete, acum salon, masaj • angajãm zidari. Tel: 0751- 928- 534. 386508 pliante ºi afiºe în Oradea pe o perioadã marã). Tel. 0748- 137- 194, 0748- 137- 195. 894. 753- 107. 386383
erotic cu renume din Oradea mai de 8 zile începând cu 12.02.2016. Relaþii 386615
angajeaza (maseuze ºi recepþionera). 386267
• angajãm 5 manipulanþi marfã ºi 2 per- la Tel: 0757- 061- 894. 386633 • firmã executã lucrãri de construcþii- fini-
Cerinþe: minim 18 ani, aspect fizic pla- soane vorbitoare de lb. francezã. Inf. la • abil acum decupãri, demolãri, gãuri în saje. Tel. 0745- 601- 051. 386573
cut, salariu atractiv. Transport gratuit si • sc angajeazã ºofer B, transport marfã
tel. 0259- 407- 891, 0745- 033- 587. 386685
• companie angajeazã bucãtar, ajutor internaþional. Disponibilitate deplasare beton. Tel: 0742- 289- 904. 386302
cazare. Tel. 0771- 683- 615, 0743- 380-386235
202.
bucãtar, ospãtar ºi cameriste cu cali- trei sãptãmâni. Tel. 0741- 191- 781, e- • foraj puþ apã. Tel: 0722- 822- 804. 386732
• abil reparaþii frigidere. Tel: 0359- 444- 200,
• ANGAJAN SOFERI PROFESIONISTI ficare ºi experienþã. Informaþii la tel. mail: ziaexpres@yahoo.com 386716
• angajãm inginer în construcþii cu 0746- 549- 696. 386533
PENTRU CAMIOANE 20 T, TRANSPORT 0722- 326- 091. 386346 • în sezonul de ski se efectueazã transport
cunoºtinþe de utilizare de program de INTERNATIONAL DE MARFA. Oradea - Arieºeni Vârtop - Oradea în
devize. CV- uri la adresa: • sc angajeazã buldozeriºti, • abordabil reparãm, montãm ºi executam
TEL;0744526293,0740470466. 381345
• depozit en- gros angajeazã manipulant excavatoriºti, voliºti ºi autogrederiºti cu instalaþii sanitare, încãlzire centralã ºi fiecare sâmbãtã ºi duminicã cu un
office.europa@yahoo.com 386577 microbus de 8+1 locuri. 50 lei/pers. Tel:
pe perioadã nedeterminatã, program minim 5 ani de experienþã. CV pe email: gãuri în beton. Tel: 0740- 820- 020, 0749-
• angajez ºofer C+E. Se lucreazã pe 8,30- 17, salar 900 RON. Tel: 0769- 152- cartransport36@yahoo.com sau la fax: 667- 233. 386356 0748- 694- 292. 386257
• angajãm inginer tehnolog (vârsta max. comunitate 2 luni afarã, 1 sãptãmânã 304. 386700 0259- 417- 801. Informaþii tel. 0722- 149-
35 ani). Salar 1360 brut + bonuri de acasã. Salar 1800 Net, minim 1 an expe- 912. 386647
• abordabil sobar, curãþãm sobe, hornuri, • Înfiinþare firme/asociaþii. Tel.0744/840044
masã. Tel. 0259- 433- 841. 386767 rienþã. Tel: 0773- 936- 834. 386704 angajez brutar, patiseră, muncitor/ cazane. Tel. 0758- 342- 593. 386317 370269
muncitoare necalificaţi, cofetară, gestionară
• Angajam mecanic auto cu experienta producţie, magazioneră producţie, ingineră
• angajez ºofer camion pt. curse externe
pt dezmembrari in loc Biharia.Tel tehnoloagă. Tel. 0740-153-565 sau 0259-427-
România Italia, salariu atractiv. Tel:
0753024124 381912 0740- 758- 706, 0740- 007- 184. 386458
596.
• depozit Pal situat în Nufãrul angajeazã
• angajãm mecanici auto cu ºi fãrã • angajez ºofer categ. D. Tel: 0741- 011- manipulanþi. Tel: 0745- 463- 973. 386438
experienþã. Tel. 0728- 870- 707. 386517 954, 0745- 571- 885. 386737
• fabricã de confecþii angajãm cãlcãtori
• angajam montatori pereti si plafoane • angajez ºofer de TIR pt curse intern- finali ºi la prese. Tel: 0726- 720- 605.
din ghips- carton, sef santier (studii externe. Tel. 0725- 963- 871. 386565 386460
superioare in domeniul constructiilor) si
personal specializat in finisaje inte-
rioare. Tel 0753- 455- 511. 386718
• Angajez ºofer pe • fabricã de încãlþãminte angajeazã
autovidanjor.Tel.0785- 223- 333. 386629 croitori, muncitori calificaþi, necalificaþi,
la atelier croit (pt. operaþiile de prefor-
• angajãm muncitor necalificaþi din Ep. mat, termocolat, ºtampilat) cusãtoare,
Bihor, Borº, Santãu, Sântion. Salar 1050 • angajez ºofer profesionist cu experi-
enþã, România - Europa, tur- retur. Tel. montatoare ºi muncitori necalificaþi la
brut + bonuri de masã. Tel. 0259- 433- pregãtit cusut. Inf. la tel. 0259- 413- 747,
841. 386766
0755- 939- 692. 386757
0731- 567- 985. 386772

angajez cofetară cu experienţă decoraţiuni • angajez ºofer profesionist pentru


torturi. Salarizare bună. Tel. 0740-153-565. transport HU, SK, RO, obligatoriu card • firmã angajez ºofer categ. B pe
tahograf ºi atestat. Tel. 0745- 667- 428. comunitate. Tel. 0773- 300- 157. 386636
• angajãm muncitori necalificaþi pentru 386762
filaturã de mãtase. Munca un schimb. • firmã construcþii angajeazã sudori,
Tel. 0259- 447- 536, 0741- 514- 994. 386584 lãcãtuºi, experienþã. Contact: 0745- 144-
• angajez ºofer TIR pentru comunitate.
Tel: 0740- 351- 292. 386607
603. 386520
• angajãm operatot call center (telefo-
nist). Tel. 0752- 136- 316. 386717 • firmã de curãþenie angajeazã femei
• angajez ºofer TIR prelatã 24 to. Infor-
maþii Tel. 0731- 832- 991. 386706
normã întreagã. Domiciliul Oradea, Borº,
• angajãm ospãtarã pt. club central. Tel: Sântion, program 12/24, 12/48. Tel:
0748- 764- 199. 386666 0731- 800- 539. 386571
• angajez ºofer 3,5 t, pt. comunitate. Tel.
0748- 106- 303. 386470
• angajãm pizzer, bucãtar ºi personal • firmã de curãþenie angajeazã femei,
pentru bucãtãrie. Salariu motivant. Tel. normã întreagã, domiciliu Oradea, Borº,
• angajez ºofer, cat C+E, pentru transport
0744- 115- 368. 386335 Sântion, program 12- 24; 12- 48. Inf. tel.
de marfã. Nu este nevoie de experienþã.
0731- 800- 539. 386657
Tel: 0259- 477- 773. 386625
• angajãm plãcintãreasã pentru Piaþa
Decebal. Tel. 0722- 247- 165. 386430 • Angajez ajutor de bucatar. Tel: 0728- • firmã de distribuþie þigãri angajeazã
330- 818. 386689 gestionar. CV- urile se trimite la:
vasilecefan@yahoo.com 386437
• angajãm psiholog în specialitatea
"Psihologia Trasnsporturilor". Tel. 0744- • angajez buldoexcavatorist ºi muncitor
807- 305. 386585 necalificat. Tel: 0740- 225- 445. 386754 • Firmã de distribuþie angajeazã ºoferi
categoria C cu atestat. Salarizare moti-
vantã+ bonuri. Inf. la 0724- 755- 894, CV
• angajãm sales assistant, obligatoriu • angajez cofetarã, salarizare bunã. Tel: pe fax 0259- 470- 096, e- mail:
cunoaºterea limbilor germanã ºi 0259- 410- 929. 386503
mangajare@gmail.com 386631
englezã. Tel. 0746- 080- 037. 386469
• angajez croitoreasã cu experienþã • firmã de încãlþãminte angajez croitori
• Angajam sofer profesionist cat.C+E, pt. pentru executare rochii de la A la Z, piele, zona Rogerius. Tel. 0744- 936- 143,
transport marfa intern tel:0758672777 atelier particular. Tel. 0745- 559- 720. 0740- 606- 280. 386454
375948 386429
VINERI, 12 FEBRUARIE 2016
Decese

12 februarie, ora 12,20 se împlinesc 2 Adîncă e durerea / Şi lacrimi curg În urmă cu cinci ani, bunul şi dragul
ani de când bunul Dumnezeu a luat- mereu / Te vom păstra în suflet / Te nostru soţ, tată, socru şi bunic
o dintre noi pe cea mai iubită şi bună vom iubi mereu.
soţie, mamă, soacră şi bunică Au trecut 40 de zile de când ne-a pără- MIHAIL ASZTALOS
sit, mult prea devreme şi fără să-şi ia de 63 de ani, a trecut în veşnicie. Regre-
KÁDÁR MARIA -MĂRIUŢĂ rămas bun, scumpul nostru soţ şi tată tele şi lacrimile noastre te vor însoţi
Mama nu moare niciodată. Ea trăieş- iubitor pe drumul fără întoarcere, iar rugă-
te prin cei cărora le-a dat viaţă. Cât ai ciunile noastre se vor înălţa la cer.
trăit te-am iubit cât vom trăi te vom BABĂU DAN FLORIAN Ai fost o fiinţă iubitoare de familie şi
plânge. de 50 de ani. Nu te vom uita nicio- semeni. Ne-ai înconjurat cu multă dra-
Familia îndurerată. dată! Parastasul de pomenire va avea goste, bunătate de-a lungul timpului,
loc duminică, 14 februarie la Biserica iar amintirea chipului tău frumos nu
Ortodoxă din Girişu de Criş. Recunoş- o vom uita niciodată. Te-am iubit şi te-
tinţă celor ce-i vor păstra o clipă de aducere aminte. am pierdut, dar te rugăm să veghezi asupra noastră. Nu
Soţia şi copiii. te vom uita niciodată! Parastasul va avea loc duminică, 14
februarie 2016 la Biserica din loc. Sîntelec ora 10.
Cea mai scumpă inimă a încetat să mai bată şi cel mai Familia mult îndurerată.
preţios suflet s-a mutat la Dumnezeu la doar 28 de ani.
Dragul nostru copil,
RAUL Cu durere în suflet ne despărţim de mama şi bunica noas-
nu te vom uita niciodată şi ne vom întâlni în veşnicie. tră Amintirile dragi, împletite cu lacrimi retrăim azi, la împli-
Bunătatea şi căldura sufletească cu care ne-ai înconjurat SCHMIDT MARIA MAGDOLNA nirea a şase ani de când ai plecat dintre noi, dragul nos-
va rămâne veşnic în inimile noastre. Îl vom conduce pe profesoară de pian, decedată la vârsta de 85 ani. Înmor- tru fiu, frate
ultimul drum sâmbătă 13.02.2016 ora 12 la Capela Haşaş. mântarea are loc la 13 februarie orele 14, Capela Orăşe-
Tata Nelu, mama Dorina.
JURCUŢI LASZLO
nească. (a trăit 51 ani). Te purtăm cu drag în sufletele noastre şi
Fiul Pataki Zsolt, familia Adam şi Jankovics. nu te vom uita niciodată. Bunul Dumnezeu să-ţi dea odih-
na veşnică în Împărăţia Sa.
Veşnic îndurerate mama Kati şi sora Rozi.
RAUL Lacrimi nesfărşite, cuvinte nerostite şi un imens gol rămân
ai fost cea mai preţuită persoană pentru mine; mi-ai fost în urma tatălui meu
alături din momentul în care am venit pe lume şi până
acum, când Dumnezeu a hotărât să te ia din lumea asta. ORBAI PETRU Cu inimile pline cu aceeaşi sfâşietoare durere, anunţăm
Te iubesc enorm, puiul meu. Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească în pace alături de trista comemorare de 40 de zile, de la plecarea fulgerătoare
A ta soră Larisa. marea lui iubire, mama, dintre noi a scumpului nostru soţ, tată, socru şi bunic
ALEXANDRA PĂRINTELE PAROH – OLAR NICOLAE
Înmormântarea va avea loc în Oradea, Capela Haşaş, ora Parastasul va avea loc duminică 14.02.2016 la biserica din
15. Săbolciu, ora 12.30.
Într-o mare de oameni ochii mei te vor căuta mereu. Un Lili, Emma şi Călin Haiduc. Dumnezeu să-i odihnească sufletul ales în Împărăţia Sa!
suflet blând, plin de dragoste şi bunătate s-a ridicat la cer, Fiul Nicolae, cu soţia Paula şi nepoţii Anastasia şi
lăsând în urma lui multe lacrimi şi durere. Ne despărţim Ştefan.
pentru o vreme de tine, dragul meu puiuţ
Cu multe regrete şi tristeţe anunţăm încetarea din viaţă
COSTE RAUL IOAN a tatălui nostru
Dumnezeu să te odihnească în pace. Te iubesc şi te voi Au trecut 3 ani de lacrimi şi dor de când ai
iubi mereu. ORBAI PETRU plecat dintre noi la cele veşnicie buna şi draga
A ta soţie Carmen Adina. Vom trăi cu speranţa că trece într-o lume mai bună, unde- noastră soţie, mamă, bunică şi soacră
l aşteaptă de 25 de ani, draga lui soţie
DERECICHEI FLOARE
ALEXANDRA Dumnezeu să-ţi vegheze somnul eternităţii şi
Băieţii Călin şi Alex, nepoţii Raul şi Tony, să te primească în casa şi grădina Lui. Vei
Un gând de mângâiere şi alinare pentru familia Coste norele Moni şi Nico. rămâne veşnic vie în sufletele noastre. Paras-
Ioan, la marea durere pricinuită de despărţirea de fiul
tasul de pomenire v-a avea loc la biserica „Înăl-
lor drag
ţarea Sfintei Cruci”, cart. Oncea în data de
COSTE RAUL 14.02.2016, ora 12.
Dumnezeu să-l odihnească în pace. Soţul Petru, fiul Adrian cu nepoţii Bogdan şi
Familia Szegi Margó, Józsi şi Marti. Amintiri dragi, împletite cu lacrimi Melania cu nora Monica.
şi tristeţe, retrăiesc azi, la împlini-
rea a patruzeci de zile de la trecerea
la cele veşnice a dragei şi nepreţui-
tei mele naşe
Te-ai stins puţin câte puţin sub privirile noastre neputin-
cioase, plecând prea devreme de lângă noi. Tristă şi dure- DEAK ROZALIA
roasă este pentru noi ziua de 10 februarie 2016, când ai Chipul ei blând şi bunătatea sufle- Profund îndureraţi, anunţăm trecerea în nefiinţă a doam-
plecat de lângă noi pentru totdeauna, dragul nostru gine- tului ei vor rămâne veşnic în ini- nei
re iubit, ma mea. Bunul Dumnezeu să îi dea linişte şi odihnă veş- SCHMIDT MAGDALENA
nică în Împărăţia Sa. profesoară apreciată şi pianistă desăvârşită.
RAUL IOAN Mirela Seres cu familia.
Rugăm pe bunul Dumnezeu să-ţi aşeze sufletul printre ale- Profesorii de pian a Liceului de Arte Oradea.
şii Săi. Dumnezeu să te odihnească în pace.
Părinţii tăi, socri, Stasiuc Ştefan şi Ileana.
Cea mai scumpă inimă a încetat să mai bată şi cel mai pre-
ţios suflet s-a mutat în veşnicie, la doar 75 de ani. Amin-
tirea celei mai bune mame, bunici şi soacre
Suntem alături de familia Coste la marea durere pricinu-
ită de trecerea în nefiinţă al dragului lor TĂUT FLORICA Suntem alături de familia Coste în aceste momente dure-
nu se va stinge niciodată. Bunătatea şi căldura sufletului roase când se despart mult prea devreme de cel care le-a
COSTE RAUL cu care ne-ai răsfăţat, vor rămâne veşnic în inimile noas-
Ne rugăm bunului Dumnezeu să-l odihnească în pace şi să-i fost fiu, frate şi soţ
tre. Înmormântarea va avea loc în data de 13.02.2016 Capela
aşeze sufletul printre aleşii Săi în Împărăţia Cerurilor. RAUL COSTE
Haşaş, ora 11. Te vom iubi mereu, draga noastră mamă.
George şi Simona Gălbineanu. Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Fiicele Daniela şi Elena.
Bianca şi Aranka Todoran.

„Cunoscând scurtimea vieţii noastre, adormitului să-i O inimă bună a încetat să mai bată, un suflet bun s-a ridi-
cerem odihnă de la Hristos şi sufletelor noastre mare cat la cer, aproape de Dumnezeu, iar noi ne luăm rămas
milă.” bun de la cea care a fost bunica şi mama
COSTE RAUL IOAN TĂUT FLORICA
în vârstă de 75 ani. Dumnezeu să te primească în Împă- Ne alăturăm cu sinceră compasiune suferinţei familiei
TĂUT FLOAREA Coste şi soţiei Carmen în aceste momente grele ale des-
răţia Lui.
părţirii de cel care le-a fost fiu, frate şi soţ
MIHELFY MARIA Nepoţii Şerban, Sebastian şi Alexandra.
BANYAI JULIANNA RAUL COSTE
Dumnezeu să-l odihnească în pace, iar pe cei ce-l plâng
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate.
să-i mângâie şi să-i întărească.
Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare Non-Stop Cu adâncă durere în inimi şi nespusă tristeţe în suflete Familia Otgon Ioan şi Liana.
„La Capătul Drumului” SRL. anunţăm încetarea din viaţă a iubitei noastre mame, soa-
cre şi bunici
TĂUT FLORICA
Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică. Dormi în pace, suflet
Se împlinesc opt ani, de când iubita noastră mamă şi
bun.
bunică
Fiica Olimpia Mirela, ginerele Ştefan, nepoţii Vei rămâne veşnic în inima noastră!
BODIS ILDIKO Sebastian şi Şerban.
a trecut în eternitate. O vom păstra pentru totdeauna în RAUL COSTE
inimile noastre. Te-ai retras liniştit, aşa cum ai trăit în lumea celor buni
Familia îndurerată. şi drepţi. Dumnezeu să-ţi vegheze somnul de veci. Nu te
vom uita niciodată! Sincere condoleanţe soţiei Carmen şi
Ne sunt sufletele împietrite de durere, la afla- familiei Coste.
rea veştii dispariţiei premature şi nedrepte Naşii Cristian şi Sorina Otgon.
a celui care ne-a fost coleg
RAUL COSTE
Te-am cunoscut, te-am apreciat si te-am
admirat. Suntem alaturi de familia îndure-
rată. Sincere condoleanţe.
Ai tai fosti colegi de la Connectronics.
A luptat din răsputeri cu suferinţa, a luptat şi a pierdut
RAUL COSTE
S-a stins cu ochii înlăcrimaţi şi privirile pline de deznă-
dejde şi durere. A lăsat în urma lui un gol imens. Singu-
rul loc, de unde nu îl poate lua nimeni este inima noas-
tră şi unde va rămâne veşnic. Dumnezeu să-l odihneas-
că în pace!
Colegii de la Comau Romania SRL.
VINERI, 12 FEBRUARIE 2016
18 Reclame/ Mica publicitate

Pentru Campusul de Producţie din Oradea angajăm:

TEHNICIAN ELECTROMECANIC - COORDONA- in care sunt specificate procesele, materialele, tipu- Experienţă in asamblarea panourilor electrice con-
TOR ZONĂ DE LUCRU rile de componente şi dimensiunile; stituie avantaj;
Responsabilităţi; Indoirea, găurirea, tăierea părţilor metalice şi plas- Experienţă in citirea diagramelor electrice;
Pregătirea părţilor ce urmează a fi asamblate con- tice cu scopul obţinerii produsului final; Cunoştinţe de limba engleză constituie avantaj;
form specificaţiilor tehnice; Cerinţe:
Asamblarea panourilor electrice conform diagra- Minim 6 luni experienţă anterioară in domeniul OPERATOR CNC
melor; electric; Responsabilităţi;
Completarea fişelor de monitorizare a producţiei Identificarea componentelor electrice conform Pregăteşte contrapanourile cabinetelor electrice
conform activităţilor zilnice de lucru; simbolurilor si listei de materiale; care trebuie prelucrate in vederea amplasării apa-
Utilizează desene tehnice, schiţe detaliate in care Experienţă in asamblarea panourilor electrice con- ratajului;
sunt specificate procesele, materialele, tipurile de stituie avantaj; Identifică programul de prelucrare din baza de date
componente şi dimensiunile; Experienţă in citirea diagramelor electrice con- CNC conform desenului tehnic;
Cerinţe: stituie avantaj; Editează şi modifică programele CNC;
Minim 3 ani experienţă anterioară in domeniul Cunoştinţe de limba engleză constituie avantaj; Execută operaţiile de găurire, fi letare şi frezare a
electric; contrapanourilor;
Experienţă coordonare in producţie; ELECTROMECANIC – TABLOTIER Verifică şi menţine starea sculelor de găurire, file-
Experienţă in asamblarea panourilor electrice con- Responsabilităţi; tare şi frezare;
stituie avantaj; Pregătirea părţilor ce urmează a fi asamblate con- Cerinţe:
Experienţă in citirea diagramelor electrice; form specificaţiilor tehnice; Experienţă şi cunoştinţe de prelucrări prin aşchiere;
Cunoştinţe de limba engleză constituie avantaj; Asamblarea panourilor electrice conform diagramelor; Cunoştinţe operare şi programare maşini cu
Utilizarea desenelor tehnice, a schiţelor detaliate comandă numerică;
JUNIOR ELECTROMECANIC – TABLOTIER in care sunt specificate procesele, materialele, tipu- Cunoştinţe desen tehnic şi toleranţe;
Responsabilităţi; rile de componente şi dimensiunile; Capacitatea de a realiza măsurători cu instrumen-
Pregătirea părţilor ce urmează a fi asamblate con- Indoirea, găurirea, tăierea părţilor metalice şi plas- te de metrologie.
form specificaţiilor tehnice; tice cu scopul obţinerii produsului final;
Asamblarea panourilor electrice conform diagra- Cerinţe:
melor; Minim 3 ani experienţă anterioară in domeniul
Utilizarea desenelor tehnice, a schiţelor detaliate electric;
Pentru mai multe informaţii ne poţi contacta prin telefon: 0359 131 000, e-mail: cariere.oradea@emerson.com sau vino cu
un CV la sediul nostru de pe Str. Petre P. Carp, nr. 20, incinta Euro Business Parc ( linia autobuz 26) sau la
Căsuţa Poştală de pe Str. Primăriei nr. 3. (sediul Euro Business Parc).
(214H373381)

• transport marfã, mutãri, local, naþional ºi


internaþional, manipulanþi. Tel. 0741- 631- Auto romanesti • vând Chevrolet Aveo din 2008, 49.000 km,
motor 1,4, benzinã, unic proprietar - 3390
Rulote-Remorci
Sediul: str. Czárán Gyula, nr.18, Oradea 187. 386561 E, neg. Tel: 0748- 694- 292. 386250
Obiect de activitate : Producţie carcase metalice • transport moloz diverse. Tel. 0751- 099-
• rog cetãþeanul, care a cumpãrat Dacia • vând autobasculantã Saviem. Tel. 0745-
1300 albã break, din Episcopia, BH- 4- UCZ, • vând Golf 4 benzinã 1600 din 2001, preþ 506- 621. 386342
Sectia: Prelucrări tabla 840. sã vinã sã clarificãm! În caz contrar o 1750 E. Tel: 0770- 115- 152. 386512
386431 validez. Tel. 0732- 165- 300. 386758
Producţie în serie pe mașini de stanţat, îndoit, iletat (mașini • vând/schimb Mercedes A class, an 2000,
comanda numerică
• transport nisip, mat. construcþii, marfã.
• vând Dacia Solenza. Tel: 0756- 500- 016. 1,7 CDI înmatriculat, taxa nerecuperatã, Microbuze
Tel. 0722- 354- 436. 386297
ABS, ASR, airbag, climã, geamuri oglinzi el,
Posturi disponibile: Operator decupare-indoire tablă 386751
cauciucuri noi de iarnã, consum 4l. Tel. • Mercedes Sprinter 408, basculabil ºi pre-
• transport persoane Austria - Ger-
Cerinţe: experienţă în domeniu constituie avantaj mania destinaþie. Tel. 0752- 073- 330.386558
0741- 784- 894. 386249 latã cabinã dublã ºi punte dublã, an 1997,

TRANSPORTASIGURAT Auto strãine preþ 6950 euro. Tel. 0722- 354- 436. 386296

• vând cãrbune, deºeu ºi lemne de foc la


Programarea interviurilor se va face telefonic: preþ conveniabil. Transport nisip, balastru, • abordabil achiziþionãm autoturisme, uti-
Cumpãrãri auto • microbus 8+1 Fiat Scudo, 2,0 Jtd (diesel)
120 CP din 2007, gri metal, geamuri fumurii,
Tel: 0259 411 644 (08.00-16.00) (249 H 287901) mãrgãritar, moloz, pãmânt de flori. litare în stare bunã de funcþionare, anii 6+1 viteze, cârlig remorcare, dotãri full,
Telefon: 0259477- 535, 0754611- 990. 386418
1996- 2015, cu banii pe loc. Garantãm • abordabil cumpãrãm autoturisme, uti- anvelope noi, stare tehnicã ºi esteticã
seriozitate ºi evaluare corectã. Tel. 0745- litare, stare bunã de funcþionare, anii 1996- impecabilã, consum mic, adus din Ger-
• vând nisip, balastru, mãrgãritar, 2014, banii pe loc. Garantãm seriozitate ºi
transport moloz, pãmânt de flori, lemne de 900- 076 386487 mania, 4950 euro. Tel. 0721- 368- 822. 386488
abordabil, acoperişuri noi, reparaţii • persoanã fizicã execut orice fel de lucrare evaluare corectã. Tel. 0745- 900- 076. 386486
foc, deºeu ºi cãrbune la preþ conveniabil.
acoperişuri vechi, alpinism utilitar, montat, în construcþii. Tel: 0754- 982- 650. 386402
Transport gratuit. Telefon: 0755988- 310.
386275 • Mitsubishi Outlander 2,0 diesel, 4x4 • vând autoutilitara N1 pt. transport
curăţat jgheaburi, burlane, construcţii, "Instyle" alb, 175.000 km, 8500 euro. Tel. • cumpãr Dacia. Tel. 0745- 702- 608. 386472 animale vii Mitsubishi, 2006, 85000 km -
amenajări, hidroizolaţii, decupat beton, • predau englezã, avantajos. Tel. 0740- 140- • vând nisip, balastru, mãrgãritar, 0771- 657- 844. 386306 9500 euro, neg. Tel. 0771- 548- 372. 386525
transport moloz. Tel. 0746-334-657. 090. 386708 transport moloz, pãmânt de flori, lemne de • cumpãr VW Golf II diesel sau Dacia break
execut mobilier din PAL, măsurători, foc, deºeu ºi cãrbune la preþ conveniabil. • ocazie! Ford Galaxy 2,3i 150 CP din 1999, 7 B înmatriculat. Tel: 0741- 356- 381. 386314 • vând dubã VW LT 35, 2500 cmc, diesel, din
• raºchetare, lãcuire. Tel: 0755- 878- 759. Transport gratuit. Telefon: 0755988- 310.
386543 locuri, înm. Ro, taxa achitatã de câteva luni 2001, stare bunã, 3200 euro. Tel. 0743- 213-
proiectare şi transport gratuit. Tel.: 0740-237-
175.
386328 (adev. ANAF) cu climã, full el, vopsea ori- 082. 386287

Acum cursuri autorizate de ministerul • raºchetare, lãcuire. Tel. 0757- 132- 120.
• 100 % seriozitate firmã de construcþii,
finisaje. Tel: 0745- 601- 051.
ginalã, stare tehnicã ºi esteticã Închirieri Auto
386371 impecabilã, 1850 euro. Tel. 0745- 900- 076.
muncii, se acordă diplomă recunoscută 386566
internaţional: cosmetică, makeup,
386285
Piese de shimb-Auto
• repar aragaze avantajos, la domiciliul • auto închirieri. Tel. 0743- 885- 189. 386591
automachiaj, tatuator, manichiură, stilist
protezist, coafor, coafor stilist, frizerie,
clientului. Tel. 0259- 416- 162, 0745- 224- 373. Solicitari servicii • vând Audi A4, din 2001, înmatriculat,
386710
177000 km, în stare foarte bunã, preþ 2800 • dau în chirie autoturisme de la 40 lei/zi. • vând jante de tablã pt BMW, 50 euro. Tel.
tehnician maseur, masaj cu pietre calde, euro, neg. Tel. 0721- 682- 539. 386660 Tel. 0743- 213- 082. 386286 0743- 213- 082. 386259
manager, inspector resurse umane, asistent • caut menajerã la casã zona Beldiceanu.
• repar aragaze de orice tip cu garanþie, la Tel: 0735- 019- 883. 386522
gestiune, competenţe informatice, bucătar, domiciliul clientului. Tel. 0359- 436- 557,
ospătar, barman, cameristă, competenţe 0742- 694- 409. 386388
antreprenoriale, instructor preparator • îngrijesc copii. Tel. 0359- 431- 455. 386492
formare. Inf. tel.: 0744–920–034. • repar maºini spãlat automate. Tel.
executăm din fier forjat garduri, terase, 0746- 677- 387. 386348
balustrade. Tel. 0722-265-754. Construcþii
Dau meditaţii la engleză şi matematică. Tel. • repar televizoare la domiciliul clientului
0749-377-421. cu un an garanþie. Tel. 0723- 974- 171. 386498 • abil acum vând stâlpi pe gars din beton.
Tel: 0742- 289- 904. 386301
apometre, lucrări instalaţii sanitare şi
termice. Tel. 0723-149-942. • repar televizoare, tel. 0745- 351- 591 369533
• abordabil, accesibil 2- 10 mc nisip, 0- 3 0-
repar maşini de spălat automate, la • repar, remontez, recondiþionez rolete 4 ºorturi, balast, transport moloz. Tel:
domiciliu. Tel. 0755-223-577. lemn, plastic, Al. Confecþionez site antiin- 0744- 935- 352, 0359- 444- 588, 0771- 591-386229
475.
executăm instalaţii sanitare, încălzire. Tel. secte. Tel. 0740- 582- 197. 386553
• acum cumpãr popi ºi schelã metalicã. Tel.
0722-265-754. 0740- 912- 997. 386414
• reparaþii maºini de spãlat automate. Tel.
Firmă construcţii, executăm lucrări de
0726- 633- 803. 386439 • cãrbune, deºeu ºi lemne de foc la preþ
finisaje, termoizolaţii, mansardări, renovări
interioare, exterioare, case în rosu şi la foarte conveniabil. Vând nisip, balastru,
cheie. Tel.: O724-669-539. Facebook: construct • Servicii contabile.Tel.0721/222213 370285 mãrgãritar, transport moloz, pãmânt de
master. flori. Telefon: 0743875- 381. 386419

Îngrijesc persoană în vârstă, la domiciliu, • spãlãm covoare. Tel: 0744- 475- 944. 386444
contra locuinţă. Tel. 0747-127-778. • închiriez popi metalici 3 lei/buc/lunã,
• spãlãtorie profesionalã covoare. Azi transport inclus. Tel. 0740- 912- 997. 386415
execut porţi, garduri şi terase din fier frojat.
Tel. 0722-265-754. luãm- mâine predãm. Transport gratuit
la domiciliu. Tel. 0757- 797- 942. 386448 • pãmânt de umpluturã, loc de depozitare,
tractări auto. Tel.: 0770-540-385, 0744-475-
944. gratuit, lângã Hexol, spre Paleu. Tel. 0770-
822- 837. 386485
vidanjare. Tel. 0785-223-333. Angajăm:
• vând ºiglã beton nouã, preþ 1 leu. Tel.
• instalator serios execut lucrãri de
instalaþii sanitare, de încãlzire, reparaþii vânzătoare 0744- 302- 640. 386456

etc. Tel. 0770- 133- 900. 386366


la diferite magazine din
• vând nisip, balastru, mãrgãritar,
Oradea, transport moloz, pãmânt de flori, lemne de
• masaj terapeutic, reflexoterapie. Tel.
0749- 374- 661. 386347 şoferi foc, deºeu ºi cãrbune la preþ conveniabil.
Transport gratuit. Telefon: 0746697- 343.
386277
pentru distribuţie panificaţie,
• meditez matematici, bacalaureat,
masteranzi. Tel. 0741- 312- 723. 386496 muncitori • vând nisip, balastru, mãrgãritar,
transport moloz, pãmânt de flori, lemne de
• montãm granit, gresie, marmurã. Tel. necalificaţi foc, deºeu ºi cãrbune la preþ conveniabil.
Transport gratuit. Telefon: 0746697- 343.
0754- 377- 339. 386648 pentru productie patiserie, 386545

• ne angajãm la defriºare, curãþenie totalã ambalare etc. • vând plasã sârmã împletitã, sudatã,
în grãdinã, parcuri s- au în faþa blocurilor. CV-uri pe e-mail office@dorbob.ro panouri de gard sudate, stâlpi beton ºi
Telefon: 0757909- 329, 0743846- 055. 386276 þeavã regtangularã. Tel. 0744- 475- 944,
Detalii la tel.: 0767-808-080 0770- 540- 385. 386233
• ne angajãm la defriºare, curãþenie totalã sau personal, în Oradea, strada Târna-
în grãdinã, parcuri s- au în faþa blocurilor. • vând plasã, þevi gard. Tel. 0742- 767- 334.
Telefon: 0757909- 329, 0743846- 055. 386544 velor nr. 9, la sediul firmei Dorbob. 386379

• organizãm cursuri calificare, peste 100


domenii, valabile UE în: alimentaþie
publicã, construcþii, auto, turism. Cursuri • tractãri auto. Tel. 0744- 475- 944, 0770- Turism
ISCIR: stivuitorist, fochist, liftier, operator 540- 385. 386232
GPL etc. Tel. 0744- 321- 573, 0733- 682- 845, • Hotel in Oradea angajam receptioner si
0359- 175- 173, 0259- 428- 930. 386299 • transport ieftin. Tel. 0745- 525- 624. 386325 bucatar.Telefon 0741745837 382023
VINERI, 12 FEBRUARIE 2016
Mica publicitate

ANUNŢ LICITAŢIE FABRICĂ DE ÎNCĂLŢĂMINTE


DIN ORADEA
SC ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SA Oradea organizează în data de 15.02.2016, STR. DEPOZITULUI, NR 2
TEL. 0259413554/ 0259413678
ora 12:00, la sediul ADP SA, o licitaţie publică – cu strigare - pentru închirierea urma- angajează
ANGAJEAZĂ 10 PERSOANE

OPERATOR
toarelor spatii comerciale situate in Piata Rogerius – Tronson I denumita „Centrul de CU EXPERIENŢĂ
Afaceri pentru Micii Producatori Oradea: PENTRU LINIE DE
1. spatiul comercial nr. 1 in suprafata de 34,88mp, garantie participare – 5.000 lei TĂLPUIT ÎNCĂLŢĂMINTE .
SE ASIGURĂ introducere, validare şi prelucrare date
2. spatiul comercial nr 6 in suprafata de 28,21mp, garantie participare – 5.000 lei CONTRACT DE MUNCĂ,TRANSPORT
GRATUIT, SALARIZARE
3. spatiul comercial nr.7 in suprafata de 28,24mp, garantie participare – 5.000 lei MOTIVANTĂ, TICHETE DE MASĂ
DESCRIEREA POSTULUI:
4. spatiul comercial nr.8 in suprafata de 28,29mp, garantie participare – 5.000 lei (330H385306) Întreţinerea calităţii informaţiilor prin verificarea
şi eliminarea datelor eronate şi a dublurilor
5. spatiul comercial nr.9 in suprafata de 28,29mp, garantie participare – 5.000 lei • vând vacã cu lapte Bãlþatã românã, Prelucrează date (efectuează operaţii de calcul
6. spatiul comercial nr.10 in suprafata de 25,29mp, garantie participare – 5.000 lei vârsta 7 ani. Tel. 0774- 689- 401. 386491
având la bază datele introduse, interoghează, sor-
7. spatiul comercial nr 11 in suprafata de 25,77mp,garantie participare – 5.000 lei
• vând vacã gestantã luna IX, junincã
gestantã luna IX, porc gras. Tel: 0788- 645- tează, filtrează date)
450. 386736 Gestionează şi actualizează baza de date, obţi-
8. spatiul comercial nr 15 in suprafata de 15,96mp, garantie participare – 2.500 lei. • vând 1 junincã gestantã. Tel: 0741- 707- nând informaţii direct de la clienţi
9. spatiul comercial nr 16 in suprafata de 15,96mp, garantie particiapre.– 2.500 lei 699.
386672 Analizează activitatea agenţilor de vânzări în pro-
10.spatiul comercial nr.17 in suprafata de 15,78mp, garantie participare- 2.500 lei • vând 2 juninci gestante. Tel: 0748- 257- gramul Sugar CRM
816.
11.spatiul comercial nr.21 in suprafata de 12,16mp, garantie participare -2.500 lei 386673
CONDIŢII NECESARE:
12.spatiul comercial nr 22 in suprafata de 12,50mp, garantie participare -2.500 lei • vând 2 vaci gestante 9 luni. Tel: 0766- 430-
633. 386733
Limba engleza nivel avansat scris/vorbit
Cunoaşterea limbii maghiare constituie un real
Preţul de pornire al licitatiei: 180 lei/mp/luna fara tva. Instructiunile de organizare si desfa- • vier de prãºilã. Tel: 0754- 405- 197. 386435
avantaj
surare a procedurii: se pot descarca accesand site-ul www.adporadea.ro. Termenul limita de Bune cunoştinţe operare PC, office, word, excel,
Masini utilaje,instalatii navigare internet, program Sugar CRM (constituie
depunere a documentatiei de caliicare este 15.02.2016, ora 10.00.
• Belarus de 82 din anul 1998 în stare avantaj)
Informatii suplimentare se pot obtine de la telefon: 0733/110035. (279H379206) perfectã de funcþionare, vând
Capacitate de analiză şi sinteză
semãnãtoare de porumb SPC6 din anul
2008 în stare perfectã de funcþionare. Tel.
0743- 552- 880. 386500
Abilităţi de relaţionare şi comunicare
• vând piese Opel, VW, Ford, LT din dez- • brunetã finuþã, curatã, ofer companie • vand azot, ierbicide, seminte 0720084370;
• vând cuptor rotativ Conve, 16 tãvi, cuptor
Rezistenţă la stres
membrãri, lichidare stoc. Tel. 0751- 246- domnilor generoºi. Tel: 0759- 147- 577. 386696 0770793684
844. 386411
375893
brutãrie Polin 12 mp vatrã, malaxor spiralã Persoana dinamică , responsabilă, organizată
• brunetã 21 ani, ofer plãceri intime! • vând baloþi de fân ºi paie. Tel. 0742- 824- inox, 200 litri, maºinã rulat biscuiþi Janssen,
Discreþie maximã. Tel: 0751- 412- 978. 386747 689. maºinã întins aluat. Tel. 0734- 075- 740,
OFERIM:
386686

Dezmembrãri • caut vãduvã pentru cãsãtorie din Dijir, • vând baloþi fân. Tel: 0771- 676- 486, 0771-
0724- 472- 106. 386687

ofer apartament Oradea. Tel: 0757- 293- 220- 248. 386370 • vând maºinã de jantat ºi echilibrat. Tel. - Dezvoltare profesională continuă într-o companie
• dezmembrez autobasculantã Raba,
Saviem ºi autodubã VW LT '28. Tel. 0745-
401.
386621 • vând baloþi fân, Haieu.Tel. 0740- 848- 499.
0756- 084- 267. 386292 competitivă, orientată spre viitor
506- 621.
• dinamicã maseuzã, corp sexi, masaj
386688 • vând motocultor Diesel, nou, triodinã, - Posibilitatea dezvoltării unei cariere de succes
motor electric 8 kw. Tel: 0763- 143- 582.
386340
dureri prostatã, sportiv, rãsfãþare. Tel. • vând baloþi lucernã. Tel. 0761- 704- 924. 386620 într-o organizaţie multinaţională
• dezmembrez Logan. Tel: 0743- 100- 528. 0748- 861- 636.
386265
386756 386450
• vând baloþi paie ºi fân. Tel: 0774- 084- 052,
• vând motor trei fazic, 200 E. Tel: 0756- - Condiţii moderne de lucru, acces la beneficii de
• doamnã maturã drãguþã, fac masaj
erotic. Discreþie totalã. Sunã- mã. Tel: 0747- 638- 689. 386690
518- 673. 386624
ultimă generaţie
Electronice ºi electrocas 0753- 462- 308. 386513 • vând o moarã nouã de mãcinat porumb ºi
un motor nou. Tel. 0754- 892- 014.
Salariul se negociază după interviu.
• vând fân. Tel. 0740- 451- 615. 386723 386240
• Doamnnã maturã rusoaicã ofer companie
• vând combinã frigorificã IKEA. Tel. 0743- domnilor generoºi. Tel: 0751- 897- 932. 386774 • vând grâu ºi trichitale. Tel. 0740- 474- 869.
408- 317. 386663 386768
Afaceri CV-urile cu poză se depun la adresa de e-mail:
• vând frigider Arctic 180 l, 130 ron, aragaz • domn caut prietena.tel 0743433957 381344
• vând lucernã, azot. Tel: 0743- 898- 789. jb@russmedia.ro sau direct la sediul firmei:
4 ochiuri. Tel. 0799- 587- 268. 386715 • drãguþã ofer companie. Tel. 0759- 073-
060.
386423 • Imprumuturi rapide cu garantie imobi-
liara.Tel 0784399977 370369
B-dul Dacia, nr. 34, etaj 1, secretariat.
• vând telefoane mobile, folosite puþin,
întreþinute ºi tuningate, Samsung Galaxy 386707 • vând orz. Tel. 0748- 538- 466. 386592 Numai persoanele selectate vor fi contactate pentru interviu.
Mini, S2, S3, Tab4 SM- T235, minitabletã • vând porumb boabe, preþ 0,65 lei/kg. Tel.
Woo, Allview, etc. Tel. 0771- 400- 300, 0749-
• drãguþã ofer companie. Tel: 0746- 390-
Imprumuturi financiare Vă rugăm să specificaţi postul pentru care aplicaţi.
850, 0729- 562- 962. 386739 0744- 559- 172. 386416
227- 978, 0722- 597- 944. 386284
• maseuzã blondã, sportiv, dureri, stress,
• vând urgent frigider, tablouri. Tel. 0758-
299- 717. 386327
obosealã, relaxare, excitant, erotic. Tel:
0753- 514- 654. 386653
Animale-Pasari domestice • aducem cãrbune sortat. Tel. 0744- 689- • vând lemne de foc ºi cãrbune. Tel: 0784-
687- 131.
053. 386268

• Natasha, blondã frumoasã, curatã, • de vânzare gãini ouãtoare, de culoare 386426


• vând lemne de foc tãiate. Tel. 0743- 167-
Mobilã ºi interioare discretã, ofer companie domnilor. Tel: roºie. Tel. 0745- 813- 552. 386582 • cazane de þuicã noi. Tel. 0745- 550- 570. 311. 386368
0758- 996- 356. 386650 386551
• de vânzare porci de carne între 80- 100 kg.
• cumpãr birou în stare bunã pentru elev. • salon masaj erotic, programãri 0742- 802- Tel: 0746- 113- 300. 386670
• vând lemne de foc uscate. Tel: 0744- 618-
Tel: 0723- 181- 668. 386610 • cumpãr aur 8- 24 K, ceasuri, diamante 023. 386645
806 orar 12- 04 Bdul Decebal 39/A. 386308
si briliante, argint ºi argint industrial,
• donez cãþei pt. curte. Tel. 0359- 449- 999.
• paturi dormitor second hand. Tel. 0723- • unguroaicã ofer companie domnilor 386697
platinã, indif. de stare, nu se percepe • vând lemne de foc uscate. Tel: 0744- 558-
581- 806. 386655 serioºi. Nu rãspund la privat. Tel. 0740- comision, plata pe loc, ofer împru- 638. 386734
873- 741. muturi. Tel: 0740- 868- 450. 386236
• saltea magneto pulsar, în garanþie, marcã 386713 • vând ºuldei. Tel: 0748- 646- 063. 386434 • vând nisip, balastru, mãrgãritar,
elveþianã, cu factura originalã, preþ 6000 • cumpãr coarne cerb cãzute. Preþ transport moloz, pãmânt de flori, lemne de
• 5 maseuze superbe, masaj de calitate.
lei, vând cu 4000 lei. Tel. 0770- 135- 703. Discreþie maximã. Tel. 0746- 439- 913. 386530 • vând ºurdei. Tel: 0758- 349- 085. 386384 negociabil. Tel. 0767- 153- 803. 386321 foc, cãrbune ºi deºeu la preþ conveniabil.
386661 Transport gratuit. Telefon: 0754435- 190.
386278
• vând capre ºi porci ºi gâºti americane. • cumpãr fier autoturisme. Tel. 0751- 099-
• vând canapea de douã persoane. Tel: Tel. 0752- 404- 727. • vând nisip, balastru, mãrgãritar,
386481 840.
0259- 413- 725. 386730 Tractoare 386427
transport moloz, pãmînt de flori, lemne de
• cumpãrãm aur, plata avantajoasã. Tel: foc, deºeu ºi cãrbune la preþ conveniabil.
• vând capre ieftine. Tel. 0722- 636- 474.386410
• vând colþar. Tel. 0740- 087- 456. 386643 • vând cãruþã dupã tractor, mãsiºoarã, 0259- 416- 111. 386315 Transport gratuit. Tel.: 0757909- 329. 386420
• amanet oferim împrumuturi. Tel: 0740-
reglabilã, tare. Tel. 0743- 490- 492. 386722 868- 450. • cumpãrãm pene noi ºi vechi. Tel: 0751-
• vând mobilier ABC, vitrine frigorifice, • vand catei boxer. Tel. 0770- 679- 157. 386445 386237
• vând nisip, balastru, mãrgãritar,
rafturi etc. Tel: 0744- 550- 084. 386442
788- 168, 0742- 672- 217. 386623
transport moloz, pãmânt de flori, lemne de
• vând gãini ouãtoare 10 lei/bucata, • IFN - credite ºi împrumuturi rapide. Tel: foc, cãrbune ºi deºeu la preþ conveniabil.
• vând pat Ceragem MB- 1101, dormitor, Pierderi negociabil la mai multe bucãþi. Luni- sâm- 0723- 182- 580. 386238 • lemne uscate tãiate. Inf. 0747- 982- 664.
Transport gratuit. Telefon: 0754435- 190.
386546
bãta orele 8- 16. Tel. 0722- 346- 191. 386471 386291
cãrucior pentru copii. Tel. 0743- 375- 711.
386682 • declar pierdut Certificat înregistrare • vând o vacã gest. 6 l, plus 2 juninci 2 ani • pãlincã curatã de prune, 15 lei, vechime • vând o unitate de spãlãtor ºi un scaun de
Novac Adrian Pfa, F05/1061/11.05.2010, CUI plus 2 viþei. Tel. 0740- 281- 287, 0746- 584- Diverse peste 10 ani, calitate garantatã, ofer orice coafurã, ambalaj original, preþ neg. Tel.
26910344. Declar nul. 386749 896. 386711 probã. Tel. 0751- 485- 048. 386677 0741- 767- 360. 386252

Matrimoniale • pierdut certificat constatator pentru • abil transport nisip, sort, moloz, mate-
• pentru siguranþa banilor, valorilor, vând • vând urgent fân, þuicã, circular. Tel. 0757-
firma Jewel- RY srl- D, CUI 35428540, pe • vând porc. Tel. 0749- 582- 059. 386473 riale de construcþii. Tel. 0746- 896- 174. 386516
casã fier (seif). Tel. 0745- 506- 621. 386341 345- 044. 386326
• ºatenã simpaticã ofer clipe de vis domni- codurile CAEN: 3212, 3213, 3299, 4791, cu • abil, acum lemne de foc esenþã tare ºi
lor generoºi. Tel: 0743- 773- 829. 386701 J5/94/18.01.2016. Îl declar nul. 386775 • vând porci graºi, Bio, pt. carne, în Ineu • vând cãrbune, lemne, deºeuri. Tel. 0722- • vindem bijuterii aur 14 k, 85- 110 RO/gr.
cãrbuni, asigur transport. Tel: 0359- 444- 354- 436.
de Criº. Tel. 0724- 231- 483. 386254 386298 Tel: 0259- 416- 111. 386316
• aºa apreciatã sexi, masaj obosealã, • pierdut 2 pui de Schnautzer, negri. Tel. 588, 0744- 935- 352, 0771- 591- 475. 386230
stress, împrospãtare excitant, relaxare. 0359- 449- 999. • vând cãruþã, porumb, grâu, pãlincã, vin
386776 • vând porci sau schimb cu cereale fân, • acum lemne de esenþã tare ºi uscate,
Tel. 0748- 833- 878. de casã. Tel. 0767- 823- 322. 386770
386763 lemne. Tel: 0754- 295- 182. 386674 cãrbuni ales, mici lucrãri ºi mutãri. Tel.
0748- 166- 311. 386281
Finanþe vanzãri-cumpãrãri
• abile unguroaice oferim plãceri intime
domnilor generoºi, discreþie maximã. Tel: Antichitãþi • vând porci 100 kg, 5 lei/kg, carcasã 6
lei/kg. Tel. 0748- 144- 761. • acum lemne de esenþã tare ºi uscate,
• vând cazan baie. Tel: 0741- 477- 172. 386755
0753- 778- 675. 386646
386712 • cumpãr autorizaþie taxi. Tel. 0722- 597-
cãrbuni ales, mici lucrãri ºi mutãri. Tel. • vând cazane de þuicã diferite mãrimi, 944.
• colecþionar, vând antichitãþi. Tel. 0746- • vând purcei (ºuldei) 30- 40 kg cu 4 ºunci 0743- 259- 614. reparãm. Tel. 0756- 829- 082, 0736- 189-
• acum asigur plãceri prin masaj relaxare, 287- 496. 386355 lungi cu mamele la vedere soi extra. Tel:
386282 386231
revigorant, erotic, asiaticã. Tel: 0743- 547- 909. 386613
0742- 778- 295. 386676 • acum vand cãrbuni, sortati manual, preþ • vând fimã cu activitate de amanet cu
351. 386693 • cumpãrãm tablouri, rame, mobilã, sticle bun. Tel: 0741- 660- 230, 0764- 371- 666. • vând lemne ºi deºeuri. Tel: 0751- 246- 587. douã puncte de lucru în Oradea. Tel. 0744-
de sifon. Tel. 0744- 128- 306. 386725
• acum blondã expertã ofer companie dlor • vând purcei. Tel: 0753- 790- 687. 386332 386239 386387 522- 515. 386271
generoºi. Tel. 0758- 622- 451. 386242

• acum blondã senzualã ofer clipe de Locuri de veci


neuitat. Tel. 0741- 756- 184. 386253

• acum disponibilã, discretã, sunã- mã. Tel: • vând loc de veci pentru o persoanã, în
faþã la intrare. Tel. 0729- 871- 551. 386493
0752- 548- 811. 386742

• acum nouã în oraº, ofer companie


domnilor generoºi. Tel. 0758- 738- 513. 386638 Plante-flori
• acum salon masaj erotic, program non-
stop, 9 super fete! Tel. 0743- 380- 202. 386234 • de vânzare puieþi pomi fructiferi, viþã de
vie, trandafiri altuiþi. Tel. 0729- 028- 537,
• adorabilã, frumoasã, roºcatã, 23 ani, ofer 0735- 508- 495, 0735- 501- 221. 386391
companie ºi clipe fierbinþi. Sunã- mã, nu
vei regreta. Tel. 0748- 526- 873. 386313 • preiau comenzi pt rãsaduri de legume -
sere, solarii. Tel. 0359- 449- 999. 386698
• ambianþã de lux, rusoaice sexi oferim
companie domnilor generoºi. Tel: 0755- • produc rãsaduri de legume la comandã
178- 129. 386695 orice fel. Tel: 0721- 957- 552. 386248

• Basarabeancã blondã 36 ani ofer com- • tund pomi, vie, trandafiri, plantez pomi,
panie domnilor generoºi. Tel: 0770- 844- tund tuia, vând gunoi copt, transport
822. 386773 asigurat. Tel. 0744- 175- 338. 386331

• blondã ofer masaj erotic ºi companie. Tel: • vând þapi ºi capre iezi. Tel. 0721- 316- 161,
0752- 995- 845. 386541 0799- 545- 787. 386769

TELEFOANE UTILE
Deranjamente Electrica: 0259-929
Apă – canal: 0259- 430.928; 0359-410.203
Termoicare: 0259- 467.577
Iluminat stradal: 0259- 231.729
Poliţia comunitară: 0259- 479.412
Ecarisaj: (câini fără stăpân): 0259- 479.148
Informaţii Gară: 0259- 444.952
Autogară: 0259- 418.998
Taxi: 0259- 940, 944, 949
Ridicarea gratuită a Deșeurilor Electrice, Electronice și Electro-
casnice (DEEE): 0800-444-800 (apel gratuit)
VINERI, 12 FEBRUARIE 2016

20 Magazin

Destinaţii de Sf. Valentin


PARIS. Cei care doresc să mar- Chiar dacă nu se face surf
cheze în acest an cum se cu- la 14 februarie, Ţara Bascilor
vine Sfântul Valentin știu că oferă un compromis agreabil
sărbătoarea cade într-o du- între mare și munte. În regi-
minică, așa încât îndrăgostiţii une se găsesc plaje magnii-
pot pleca în doi în weekend. ce și orașe plăcute, cum ar i
Site-ul lifestyle.bourso- Bayonne (istoric) sau Biarritz
rama.com recomandă cinci (staţiune balneară).
destinaţii din Franţa unde pe- Site-ul recomandă însă „Ca-
rechile pot petrece momente mera Dragostei” de la Anglet,
memorabile. care ar corespunde perfect
unui weekend romantic.
Şcoala de samba Mangueira FOTO: EPA A doua destinaţie recoman-
dată este localitatea Etretat,

Mangueira e campioana din Normandia, alată între


falezele de calcar alb și plaje-
BRASILIA. Școala de samba stadionului de fotbal Maraca- le pline cu turiști vara. Fostul
Mangueira, cea mai tradiţi- na. Plicurile juriului cu notele sat de pescari nu a devenit de-
onală, a fost aleasă miercuri pentru cele 12 școli de samba geaba muza unor mari artiști
campioană a deilărilor din care au concurat pentru titlul precum Claude Monet sau
cadrul carnavalului de la Rio, de „campionat a carnavalu- Gustave Courbet.
tema iind un omagiu adus lui” au sosit pe Sambodrom O altă alegere este orașul
Mariei Bethania, una dintre într-un camion blindat. Vic- Annecy, denumit și „Veneţia
cele mai populare cântăreţe toria a fost salutată cu strigăte Alpilor”, cu străzi colorate și
din Brazilia, scrie joi AFP. de entuziasm de suporterii plimbări de-a lungul canalu-
Rezultatul a fost așteptat școlii Mangueira, iar cântă- lui Thiou și pe faimosul Pod
cu nerăbdare de întreg orașul, reţul principal al paradei, Ci- al Dragostei.
iar membrii juriului au re- ganerey, a izbucnit în lacrimi Weekend romantic FOTO: EPA SURSA: AGERPRES
compensat a 18-a oară în isto- la alarea rezultatului. Prece-
ria carnavalului această școa- denta victorie a acestei școli
lă ale cărei culori tradiţionale
sunt roz și verde și care a fost
fondată, în 1928, în favela cu
de samba a fost înregistrată,
în 2002, când tema aleasă a
fost folclorul din nord-estul
Ar desfiinţa Sundance
UTAH. Actorul Robert Redford, ce se desfășoară în Park City.
același nume din apropierea ţării. SURSA: AGERPRES iniţiatorul Festivalului de „Mi-au fost transmise tot
Film de la Sundance, în anul soiul de păreri negative des-
1978, a declarat că se gândeș- pre aglomeraţia ce se creează
Supărată, a tras Acorduri pentru te serios să pună capăt eveni-
mentului, după critici acerbe
pe parcursul festivalului. Știu
cât de greu este să te depla-
în hairstylist emoticoane apărute în statul Utah privind sezi din loc în loc atunci când
WASHINGTON. O clientă nemul- WASHINGTON. Paul McCartney a aglomeraţia creată în iecare traicul este intens și sunt
ţumită a unui salon de coafu- compus piese de mare succes an pe parcursul evenimentu- oameni mulţi pe stradă”, a
ră din San Diego (California) la nivel mondial, iar miercuri lui. declarat Redford. „Perioada www.bihon.ro
a încercat miercuri să îl uci- a anunţat că se lansează într- La ediţia din acest an, Ro- festivalului a devenit una su- Mai multe poze
dă pe autorul tunsorii con- un gen diferit: piese mult mai bert Redford a declarat că se focantă pentru oameni. Oare cu Alexandra
siderate de ea dezastruoasă, scurte decât de obicei care gândește să împartă Festi- pierdem sulul și energia pe
trăgând în el cu un pistol în- însoţesc emoticoanele de pe valul de la Sundance în mai care o aveam atunci când
cărcat cu mai multe gloanţe. Skype. „La început mi-am multe serii de evenimente, l-am lansat? Mă întreb dacă
Însă pistolul nu a funcţionat spus că propunerea este ciu- pentru a înlătura problema nu cumva trebuie să regân-
cum trebuie, a anunţat poliţia dată: să ie oare bine pentru aglomeraţiei care naște con- dim lucrurile”, a adăugat Re-
Alexandra
Născută în zodia Berbec, este pasionată de modă şi muzică.
californiană. Adrian Blanche mine? Și apoi m-am gândit de licte în timpul manifestării dford. SURSA: AGERPRES
Swain (29 de ani) s-a tuns la ce nu? Ar i ceva plin de haz,

Start la Berlinala 2016


salonul „619 Barber Shop” din nou și simpatic”, spune cân-
San Diego, dându-și seama tăreţul britanic într-un video-
ulterior că nu îi place tunsoa- clip postat pe internet. Filmul
rea. Hairstylist-ul și o altă per- îl prezintă la lucru în propriul
soană din salon au imobilizat- studio, creând acorduri scurte
o pe agresoare până la sosirea pentru reprezentarea a 20 de tribuţie pe Josh Brolin, Geor-
George Clooney, noul
poliţiei. SURSA: AGERPRES emoţii. SURSA: AGERPRES ge Clooney, Ralph Fiennes,
film al fraţilor Coen şi Scarlett Johansson, Frances
criza refugiaţilor sunt McDormand, Tilda Swinton
în centrul atenţiei. și Channing Tatum.
Totuși, organizatorii festi-
BERLIN. Cea de-a 66-a ediţie a valului mizează în acest an
Festivalului Internaţional de nu numai pe atragerea fani-
Film de la Berlin a început lor evenimentului, ci și pe
joi seară, avându-l ca invitat atragerea refugiaţilor, potri-
special pe George Clooney și vit Reuters. Culisele scenei
prezentând în competiţie il- festivalului vor i dezvăluite
me inedite care tratează teme refugiaţilor, unii dintre aceș-
conexe crizei refugiaţilor, po- tia iind însoţiţi de membri ai
trivit Reuters. unor ONG-uri care se ocupă
Ediţia din acest an a Festi- cu ajutorul integrării imigran-
valului Internaţional de Film Protagoniştii filmului „Hail Caesar!” FOTO: EPA ţilor în Germania. De aseme-
de la Berlin, care se desfă- nea, la festival va i disponibil
șoară între 11-21 februarie, a ţilor Coen „Ave, Cezar!/ Hail, prima dată iind în urmă cu și un camion pentru refugiaţi,
debutat joi seară. Prestigiosul Caesar!”. De altfel, este pen- cinci ani, în 2011, când a fost unde un bucătar celebru le va
eveniment din capitala Ger- tru a doua oară când un ilm prezentat „Adevăratul curaj/ servi acestora feluri de mân-
maniei a fost deschis de cel al fraţilor Coen este proiectat True Grit”. care cu speciic mediterane-
Musafir mai recent lungmetraj al fra- în deschiderea Berlinalei, „Hail Caesar!” îi are în dis- an. SURSA: MEDIAFAX
Ratonul a fost prins la furat în satul Tishkovshchina, la 40 de
kilometri de Minsk, Belarus. FOTO: EPA

Parodie cu Donald Trump Descoperire


bizară în Turcia
Carnaval cu reclamaţii WASHINGTON. Johnny Depp
îl interpretează pe Donald
ard spune că ilmul are 50 de
minute și este o adaptare a TURCIA. Un animal misterios
BERLIN. Numărul de reclamaţii carnavalului, până miercuri Trump într-un ilm postat cărţii lui Donald Trump „The mumiicat a fost descoperit
pentru agresiuni cu caracter dimineaţă au fost înregistrate online miercuri pe site-ul sa- Art of the Deal”, publicată în în Turcia, provocând deru-
sexual a crescut de aproape 66 de plângeri pentru insulte tiric american Funny or Die. 1987. tă în rândul experţilor, scrie
patru ori în timpul carnavalu- și agresiuni de natură sexu- Proiectul ar i rămas secret Pe genericul cu inluenţe Descoperă. Prădătorul bizar a
lui de la Koln, a anunţat mier- ală, faţă de 18 anul trecut, și a fost postat online imedi- ani 1980, Trump este trecut fost descoperit într-o pivniţă
curi poliţia acestui oraș, mar- conform unui comunicat al at după victoria lui Trump la ca scenarist al ilmului, regi- veche și rămâne să ie identi-
cat de numeroasele violenţe poliţiei. alegerile primare pentru de- zor, producător și compozitor icat de către experţii în istorie
comise împotriva femeilor în Amploarea lor a fost totuși semnarea candidatului repu- al muzicii. În realitate ilmul naturală din Turcia. Arheologii
noaptea de Anul Nou. minimalizată de poliţe, care blican la președinţie din New a fost realizat de Ron Howard presupun că animalul poate i
De joia trecută, prima zi a susţine că „una dintre posi- Hampshire. și ironizează ego-ul constant unul preistoric, în timp ce alţii
bilele explicaţii ar putea i o Într-o secvenţă care prece- al candidatului la Casa Albă. consideră că acesta ar putea i
schimbare de atitudine din de ilmul, regizorul Ron How- SURSA: AGERPRES Johnny Depp FOTO: EPA un fel de pisică, bazându-se pe
partea victimelor și a martori- aspectul incisivilor puternici.
lor”. Autorităţile locale au în- „Se aseamănă cu una dintre
curajat în ultimele săptămâni pisicile mumiicate natural pe
victimele să depună plân- care le-am găsit în Marea Bri-
geri, sau să se adreseze unui tanie, zidite în coșurile de fum.
post de poliţie. De joi până Oasele sunt lungi, ceea ce este
miercuri, apogeul sezonului o trăsătură a speciei feline”, a
carnavalurilor în majoritatea declarat Lidija McKnight, un
regiunilor din vestul ţării, nu- egiptolog de la Universitatea
mărul celorlalte infracţiuni a din Manchester, expert în ani-
Paradă la Koln FOTO: EPA scăzut. SURSA: AGERPRES male mumiicate.
S[pt[mâna
13 - 19 februarie 2016

Misiune imposibilă:
Protocolul fantomă
Sâmbătă, 20:00, PRO TV /p.2
Cu: Paula Patton

Titanic
Duminică, 20:30, PRO TV /p.4
Cu: Kate Winslet

1 ocazie, 2 dansatori
Luni, 21:00, DIVA /p.7
Cu: Lexi Giovagnoli

Analeigh
Tipton
O călătorie cu miză mare
20:00, Duminică (14 februarie), HBO

dă: buuună
Dansuri de stra Profă rea, dar
-u l vedetelor mar ţi, 20 :3 0, pro tv
show
ly o
Barul Coyote Ug luni, 12:20, hb
0, diva
Pierdut familie! du m in ică , 21 :0
digi film
sâmbătă, 16:20,
2 SÂMBĂTĂ TVR 1 PRO TV ANTENA 1 HBO
OFERTA ORELOR 20:00 - 21:40 07.00 Gala umorului. (R) 07.00 Stirile PROTV 06.00 Observator 06.00 Proiectul Almanac.
08.00 Micul Dracula. (serial, 10.00 Ce spun romanii. (r) 10.00 B.D. la munte şi la mare. F SF, SUA, 2014. Regia:
HBO Locuri întunecate S Marea Britanie 2006- 11.00 Dragoste la a doua F comedie, România, 1971. Dean Israelite

O
20.00 femeie care a supravieţuit, în copi- 2011) F vedere. comedie, SUA, Ultimul film al seriei B.D. 07.45 Viaţă de liceu. Come-
lărie, uciderii brutale a familiei ei, 08.30 DR. FIX (redifuzare) 2011. continuă aventura simpa- F die, SUA, 1998. Regia:

este forţată să retrăiască evenimentele R E timpul pentru întâlni- Laura (Elisa Donovan) ticilor bandiţi şi a vajnici- Deborah Kaplan, Harry
Thriller, SUA,
2014. Regia: tragice din rea cu Dr Fix – profesorul decide să se mute cu fii- lor poliţişti ce reuşesc să Elfont
Gilles acea zi, de simpatic care îţi răspun- ca ei, Kelsey (Kirstin înveselească orice tele- 09.25 Povestea delfinului 2.
Paquet-Bren- către o socie- de la cele mai năstrusni- Dorn), la New York, du- spectator. În prima parte, F Familial, SUA, 2014. Re-

tate secretă ce întrebari ale tale: De pă ce se desparte de ta- Prafuri pentru mama gia: Charles Martin Smi-
ner. Cu:
obsedată de ce vine Luna după noi tăl acesteia, Dylan Con- mea, B.D. pleacă în con- th
Charlize când mergem? Cum nors (Brad Rowe). În şa- cediu pe litoral. Dar nici 11.10 Rugul aprins - Partea
Theron, Ni- rezolvarea F a II-a. Dramă, Cehia,
ajunge lumina în lustra? se ani de când sunt des- aici nu au linişte… Tre-
cholas Hoult, crimelor noto-
09.00 Politică şi delicateţuri părţiţi, Dylan şi-a văzut buie să prindă nişte şme- 2013. Regia: Agnieszka
Chloë Grace rii. Un film R cu Mircea Dinescu. (R) fiica doar de câteva ori. cheri care intră în legătu- Holland
Moretz, inspirat de 10.00 Zon@ 13.00 Stirile PROTV ră cu un turist străin, spe- 12.25 Bătrânul de 100 de
Christina romanul omo- 10.30 Maşini, teste şi ver- 13.05 Ninja in vacanta. acti- rând să-l fraierească de F ani care a ieşit pe
Hendricks, nim scris de R dicte. (R) F une, SUA, 1995 nişte valută. În partea a geam şi a dispărut.
r Charlize Theron
Tye Sheridan Gillian Flynn. 11.10 O dată-n viaţă. (r) Regia: Sang-ok Shin doua, Icoana făcătoare Comedie, Suedia, 2013.
12.25 Eşti român! Cu: Victor Wong, Max de minuni, B.D. trebuie să Regia: Felix Herngren
14.00 Telejurnal. Elliott Slade recupereze icoana furată 14.20 I Origins. Dramă, SUA,
TVR 1 Nebunii de pe Madison 14.30 Blitz în capitală
15.00 Ora regelui
14.45 Graba strică treaba.
F comedie, SUA, 1997
de la o mânăstire din nor-
dul Moldovei.
F 2014. Regia: Mike Cahill

16.10 Walesa. Biografic, Po-


21.00 Avenue 16.00 Bon anniversaire, Regia: Andy Tennant 12.00 Mireasă pentru fiul F lonia, 2013. Regia: Andr-

U n nou sezon al serialului care re- Monsieur Chopin ! Cu: Salma Hayek, meu zej Wajda. Cu: Robert
Serial, SUA, constituie atmosfera din lumea pu- 17.00 Vorbeşte corect! Matthew Perry 13.00 Observator Wieckiewicz
2010. Regia: blicitarilor newyorkezi de mare influen- 17.15 Maigret şi gangsterii. 17.00 Sejur cu surprize. co- 14.00 Mireasă pentru fiul 18.15 Proiectul Almanac.
Lesli Linka ţă din
F (Poliţist Franţa, 1963) F medie, SUA, Spania, meu F SF, SUA, 2014. Regia:

Glatter, Phil 18.50 Teleenciclopedia 2009. Cu: Nia Vardalos, 16.00 Observator Dean Israelite. Cu: Jonny
anii 1960,
Abraham, 19.45 Sport Richard Dreyfuss 16.30 Te pui cu blondele ? Weston, Sofia Black-
de la sce- 19.57 Starea zilei 19.00 Ştirile PROTV 19.00 Observator (live) D'Elia, Sam Lerner
Tim Hunter. nele din
Cu: Jon consiliile 20.00 Telejurnal. Interviurile 20.30 Misiune imposibila: 20.00 Divertisment: Te cu- 20.00 Locuri întunecate.
Hamm, Eli- acţionari- telejurnalului,Meteo F Protocolul fantoma. nosc de undeva ! (se- F Thriller, SUA, 2014. Re-
sabeth lor până 21.00 Nebunii de pe Madi- actiune, SUA, Cehia, zon nou) gia: Gilles Paquet-Bren-
Moss, Vin- la cele F son Avenue. (serial, Emiratele Arabe Unite, 23.15 Fantoma de la Opera ner. Cu: Charlize Theron,
cent Karthei- din dor- SUA, 2010) Un nou se- 2011. Cu: Tom Cruise, F 2. drama, Marea Brita- Nicholas Hoult, Chloë
ser mitor. zon al serialului care re- Paula Patton nie 2012. Au trecut 10 Grace Moretz, Christina
constituie atmosfera din Acuzat de un atac tero- ani de cand, în urma ca- Hendricks, Tye Sheridan
lumea publicitarilor rist cu bombe asupra ruia a ramas doar o mas- 21.55 Supravieţuitorul. Răz-
DIGI FILM S-a furat un tren newyorkezi de mare in- Kremlinului, agentul ca... F boi, SUA, 2013. Regia:
21:40
O garnitură de metrou din New York
este deturnată de un grup de ban-
diţi care ameninţă să omoare toţi pasa-
fluenţă din anii 1960, de
la scenele din consiliile
acţionarilor până la cele
operativ MI Ethan Hunt 02.00 Observator (r)
este dezactivat şi rene-
gat, împreună cu restul
02.45 B.D. la munte şi la ma-
R re. (reluare). Ultimul film
Peter Berg. Cu: Mark
Wahlberg, Taylor Kitsch,
Emile Hirsch, Ben Foster,
Acţiune, gerii dacă în interval de o oră nu pri- din dormitor. agenţiei, în momentul în al seriei B.D. continuă Eric Bana
SUA, 2009. mesc suma de 10 milioane de dolari. 21.55 Nebunii de pe Madi- care preşedintele iniţiază aventura simpaticilor 23.55 Riposta. Serial, SUA,
Regia: Tony S son Avenue. (serial, "protocolul fantomă". bandiţi şi a vajnicilor po- S 2015.
Scott. Cu: SUA, 2010) 23.00 Fara obligatii. come- liţişti ce reuşesc să înve- 00.45 12 încercări 2. Acţiu-
Denzel Wa- 22.45 Starea zilei. Emisiune F die, SUA, 2011 selească orice telespec- F ne, SUA, 2013. Regia:
shington, de Dragoş Pătraru Cu: Natalie Portman, tator. În prima parte, Roel Reiné. Cu: Randy
James Gan- 22.50 Starea naţiei Ashton Kutcher, Kevin Prafuri pentru mama Orton, Cindy Busby, Bri-
dolfini, John 23.45 Profesioniştii ...cu Eu- Kline, Cary Elwes, Greta mea, B.D. pleacă în con- an Markinson, Tom Ste-
Travolta, genia Vodă Gerwig, Lake Bell, Olivia cediu pe litoral. Dar nici vens, Venus Terzo
John Turtur- 00.45 Argatul. (Western, Thirlby aici nu au linişte... Trebu- 02.20 Săruturi şi focuri de
ro, Luis Guz-
F SUA, 1971) 01.00 Misiune imposibila: ie să prindă nişte şme- F armă. Comedie, SUA,

mán 02.20 Bon anniversaire, R Protocolul fantoma. (r) cheri care intră în legătu- 2005. Regia: Shane
R Monsieur Chopin! (R) 03.30 Fara obligatii. (r) ră cu un turist străin, Black. Cu: Robert Dow-

r S-a furat un tren


03.15 Sport. (R) 05.30 Dragoste la a doua sperând să-l fraierească ney Jr., Val Kilmer, Mi-
03.25 Telejurnal. (R) R vedere. (r) de nişte valută. chelle Monaghan

PROGRAME DE SUCCES HBO CINEMAX HBO DIGI FILM


ORELE 07:00 - 18:15 Viaţă de liceu Hazardul moral I Origins Star Trek În întuneric
Comedie, SUA, 1998 Dramă, SUA, 2011 Dramă, SUA, 2014 Acţiune, SUA, 2013
CINEMAX 07.45 La liceul Huntington 10.40 O perspectivă fascinan- 14.20 Doctorand în domeniul 17.50 Membrii echipajului de
Bolnav din dragoste Hills High a sosit vremea petre- tă asupra crizei financiare din biologiei, Ian rămâne fascinat pe Enterprise sunt chemaţi să
Comedie, SUA, 2014 cerilor de absolvire. Toţi tinerii 2008, de pe Wall Street. O de femeia misterioasă, Sofi, ai se întoarcă acasă, când desco-
07.00 Charlie Darby are o se pregătesc să lase în urmă incursiune complexă în dede- cărei ochi îi fotografează în peră că o forţă de neoprit din Salma
slujbă bună, prieteni şi familie, experienţa ultimilor patru ani subturile crizei financiare din timpul unei petreceri. Deşi interiorul organizaţiei a arun-
dar nu are iubirea unei femei. de viaţă, dar doresc şi să profi- 2008, pornită de pe Wall Stre- aceasta dispare fără ca Ian să-i cat în aer flota şi tot ce însem- Hayek
Când ajunge să se îndrăgos- te de ultimele momente în care et. Avându-l în centrul poveştii afle identitatea, tânărul om de na aceasta, lăsând lumea într- El e om de
tească, el o ia pur şi simplu îşi pot încheia "socotelile" de pe Henry Paulson, şeful trezo- ştiinţă, printr-o serie de coinci- o situaţie de criză. Având afaceri, ea,
razna. adolescenţi. Preston Meyers, reriei, film examinează relaţia denţe şi întâmplări neobişnui- acum o problemă personală pasionată de
îşi doreşte încă de când era secretă dintre Wall Stret şi te, ajunge să o regăsească. care cere rezolvare, căpitanul fotografie.
DIGI FILM boboc ca cea mai frumoasă Washington. Kirk începe vânătoarea. După o noap-
Mai bine nu se poate fată, Amanda Beckett (Jennifer TVR 1 te de pasiune,
Comedie, SUA, 1997 Hewitt) să fie iubita lui. DIGI FILM Maigret şi gangsterii HBO ea rămâne
07.40 Melvin Udali, un scriitor Îngerii lui Charlie Poliţist, Franţa, 1963 Proiectul Almanac însărcinată
faimos, cu mare succes la pu- HBO Comedie, SUA, 2000 17.15 La Paris, un necunoscut SF, SUA, 2014 şi, când se
blic, are o mare problemă cu Povestea delfinului 2 13.05 Remake după faimosul este atacat dintr-o maşină, dar 18.15 Un licean găseşte pla- reîntâlnesc
cei din jur. Limba lui ascuţită şi Familial, SUA, 2014 serial din anii '70, un adevărat victima dispare înainte de nurile pentru o maşină a tim- după trei
răutăţile nenumărate la adresa 09.25 Au trecut mai mulţi ani fenomen, recunoscut până sosirea poliţiei. Comisarul pului lăsate de tatăl lui. El şi luni, hotărăsc
celorlalţi îi fac pe toţi cei din de când tânărul Sawyer Nelson astăzi ca fiind prima încercare Maigret şi inspectorul Lognon prietenii construiesc maşinăria să se căsăto-
jurul lui să-l evite atunci când şi echipa dedicată de la Spita- reuşită în industria de divertis- urmează pistele oferite de şi o folosesc în scopuri perso- rească.
îl zăresc. Ţinta atacurilor lui lul Marin Clearwater, condusă ment de a consacra "puterea martori şi descoperă că agre- nale. Dar, schimbând trecutul, PRO TV
este de cele mai multe ori de doctorul Clay Haskett, l-au femeilor" în ochii marelui pu- sorii sunt un grup de gangsteri ei ameninţă viitorul lumii 14.45
vecinul său homosexual. salvat pe Winter. blic... americani periculoşi. noastre.
TVR 2 PRIMA TV ACASĂ ANTENA STARS 13 februarie 3

07.00 Cartea cea de toate 07.00 Teleshopping 07.30 Ci- 06.00 Case cu personalita- 05.00 Teleshopping 05.15 OFERTA ORELOR 22:30 - 23:15
reaşa de pe tort 08.15 Monde- te 07.00 Specialitatea casei Necenzurat partea a doua
zilele 07.15 Teleshopping
08.00 Europa 360° (Reluare) nii 09.30 Teleshopping 10.00 08.00 Sufletul meu pereche (reluare) 06.15 Star Magazine
Fraţi vitregi PRO CINEMA

V
Jurnalul STV Junior 11.00 Fo- (r) 08.45 Teleshopping 09.15 (reluare) 07.55 Teleshopping iaţa a doi bărbaţi maturi este dată 22.30
08.30 Cap Compas (Reluare)
09.00 Natură şi aventură cus Magazin 11.45 Constantin Lupta rozelor (r) 11.15 Te- 08.10 Star news (reluare) peste cap după ce părinţii lor se
(Reluare) 09.30 Mic dejun 60 12.45 Trăsniţii – sitcom leshopping 11.30 Avenida 09.00 STAR MATINAL (cu Na- căsătoresc spre mirarea tuturor. Acum
15.15 La TV – sitcom 16.00 Brasil (r) 13.30 Teleshopping srin si Raru) 12.00 STAR CHEF fraţi vitregi, cei doi se vor lupta fiecare
Comedie,
cu un campion 10.30 Connor
sub acoperire 11.20 5 minute Balul de sâmbătă seara 18.00 14.00 Pasiune interzisa 15.00 (cu Nicolai Tand şi Maria Simi- în felul său pentru o mai mare atenţie
SUA, 2008.
de istorie 11.30 Destine ca-n Focus 19.15 Cireaşa de pe tort Diamantul noptii 16.00 Spu- on) 13.00 DINCOLO DE APA- din partea familiei. Comicii Will Ferrell
Regia:
filme 12.30 Misterele istoriei 20.15 Schimb de mame 22.00 ne-mi ca esti a mea! 17.00 RENTE (cu Florentina Fântâ- şi John C. Reilly alcătuiesc un tandem
Adam McK-
13.00 Deportaţii 14.10 Un Mărul Discordiei 00.00 Balul Sufletul meu pereche 18.00 naru) 14.00 STAR MAGAZINE reuşit.
ay. Cu: Will
prieten de nădejde 15.50 de sâmbătă seara Cu: Sebas- Suflet calator 20.00 Danielle 15.45 - Teleshopping 16.00 Ferrell, John
Cartea cea de toate zilele tian Papaiani, Mariella Petres- Steel’s - Straina 22.00 Vise REFRESH by Oana Turcu 18.00 C. Reilly,
16.00 Memorialul durerii cu, Octavian Cotescu, Mihai de smarald 23.00 Inima de STAR ZODIAC (cu Camelia Pă- Mary Steen-
17.00 Popasuri folclorice Fotino, Coca Andronescu tigan Cu: Gheorghe Visu, Ma- trăşcanu) 18.55 STAR NEWS burgen,
18.00 Telejurnal 18.30 Lo- 02.15 Focus Magazin – Best rin Moraru, Gheorghe Dinica, (cu Andra Trandaş / Laura Mi- Richard Jen-
curi, oameni şi comori 19.00 Of 03.00 Jurnalul STV Junior Andreea Patrascu, Nicoleta Lu- covschi) 20.00 ÎN PUII MEI (cu kins, Rosine
Arte , carte şi capricii(Reluare) –emisiune pentru copii 04.00 ciu 00.30 Santa Diabla 01.30 Mihai Bendeac) 23.00 Refresh ‘Ace’ Hatem
20.10 Ultima iubire 21.50 Mondenii Cu: Mirela Zeţa, Suflet calator (r) 03.00 Acasa by Oana Turcu (reluare) 01.00
Jurnal de secol 22.10 O iu- Andreea Grămoşteanu, Angel la romani 04.00 Inima de tigan Star Magazine (reluare) 02.30
bire a lui Swann 00.10 Un Popescu 04.30 Iubiri Secrete (r) 05.15 Doamne de poveste Dincolo de aparenţe (reluare)
prieten de nădejde 01.50
Ultima iubire 03.20 Poveste
ANTENA 3 DIVA DUNA
r John C. Reilly şi Will Ferrell
după poveste 04.10 Memo-
rialul durerii (Reluare) 05.00
Popasuri folclorice (Reluare) 06.00 Ştiri 07.00 Ştiri 08.00 06.00 În mintea criminalu- 07.55 Keno 08.00 Ştiri 08.25
06.00 Iordania – Dinastia Ştiri 09.00 Ştiri 10.00 News lui: The Blood on His Hands Prietenul familiei 10.05 Că-
Magazine cu Andreea Stroe
cailor Franţa, Germania,
11.00 News Magazine cu An-
07.00 În mintea criminalului:
Red Carpet Treatment 08.00
lătoria (comedie SUA) 11.35
Comorile lumii 11.55 Prietenii
Fără obligaţii PRO TV
2011 06.55 Imnul României
dreea Stroe 12.00 Ştiri 13.00
Income Magazine cu Adrian
În mintea criminalului 09.00
În mintea criminalului: Pink
lui Noe 12.30 Hartă 13.02
Ştiri 13.50 Gusturi 14.25 Pe- E mma şi Adam sunt prieteni de-o via-
ţă. E suficientă o noapte de sex pen-
23.00

RTL KLUB Măniuţiu 14.00 Ştiri 15.00


Ediţie de weekend 16.00
Chanel Suit 10.00 În mintea
criminalului: Fierbinte 11.00
acasă 14.55 Cronici maghiare tru ca totul să rişte să se ducă pe apa
sâmbetei. Pentru a-şi proteja relaţia de Comedie,
15.25 Un milion şi jumătate
07.05 Top Shop 07.40 Clubul Ştiri 17.00 Ediţie de weekend Crimele din Midsomer 13.00 de paşi prin Ungaria 16.00 prietenie, cei doi fac un pact şi decid să SUA, 2011.
copiilor 10.35 Top Shop 11.25 18.00 Ştiri 19.00 Dincolo de Crimele din Midsomer 15.00 Cu drag din Hollywood 16.35 aibă o relaţie “fără obligaţii.” Asta în- Regia: Ivan
Jimmy şi Hope (s) 11.50 Street stiri cu Cristina Topescu 20.00 Miss Marple: Verdict 19.10 În Caut soţ 18.00 Gastroînger seamnă fără gelozie, fără aşteptări, fără Reitman.
Kitchen 12.20 4 timpuri 12.50 Ştiri 20.58 Meteo 21.00 Q& A mintea criminalului 20.05 În 19.00 Ştiri 19.40 Sâmbăta certuri, fără flori, fără alintături. Cu: Natalie
Glee 13.55 Hoţul fermecător 23.00 Ştiri 00.00 Ştiri 01.00 mintea criminalului: Fierbin- cu noroc 20.40 Cântecul. Se- Portman,
(s) 16.00 Atingerea (s) 17.05 Q& A cu Alessandra Stoices- te 21.00 Sirena îndrăgostită mifinală Eurovision, 1. 22.50 Ashton Kut-
Cutremur sub gheţuri (film cu (r) 02.00 Q& A (r) 03.00 23.15 Când un bărbat iubeşte Keno 22.55 Tigrul de sticlă cher, Kevin
catastrofă SUA) 19.00 Ştiri Dincolo de stiri (r) 04.00 Sec- o femeie 01.45 Fugară la 17 2 (comedie Ungaria) 00.50 Kline, Cary
19.50 Focus Plus 20.15 Oră venţial (r) 05.00 Secvenţial (r) ani 03.45 Neveste disperate Chinezul (thriller Germania) Elwes, Gre-
de vârf (comedie-acţiune SUA) ta Gerwig,
22.10 Trei zile de coşmar (thril- Lake Bell,
ler SUA) 00.40 Steaguri pline FILM + EUFORIA DIGI FILM Olivia Thirl-
10.00 Joe vrea să fie cineva 06.00 Dragoste clandestina by
06.10 One Direction: Ăştia
TV2 (comedie romantică State- 07.30 Imparateasa Ki 09.00 suntem. 07.40 Mai bine nu
le Unite ale Americii) 12.05 Partial legal (r) 10.00 Soare, se poate. Com. 1997. 09.55
06.30 Asia exotică 07.00 Ben Hur (film de aventuri palmieri si crime (r) 12.00 Grajdul Vesel. 11.25 1.000
r Natalie Portman şi A. Kutcher
Astrolume 08.00 Matineu Statele Unite ale Americii, p. Glee 16.00 Menajere am- post Terra. 13.05 Îngerii lui
TV2 10.30 Go On (s) 11.30 1) 13.50 Flodder 3 (comedie bitioase 18.00 Pe viata Cu: Charlie. 14.45 Jurnalul lui Brid-
Şi eu mă uit în oglindă 12.00 Olanda) 16.15 Scooby Doo Damian Lewis, Sarah Shahi get Jones. Com. 2001. 16.20
Lumea bebeluşilor 12.30
Trendmania 13.00 Psych
2 (comedie Statele Unite ale
Americii) 18.00 Cangoroo Jack
20.00 Răzbunare 22.00 Du-
elul inimilor Povestea se des-
Pierdut familie! Com. 2006. Fantoma de la Operă 2 ANTENA 1
17.50 Star Trek În întuneric.
A u trecut 10 ani de când un incendiu a 23.15
(s) 14.05 Secrete de familie (comedie-acţiune China-Hong fasoara in 1821 in Regency, Acţiune. 2013. 20.00 Schimb
15.05 Verdict: crimă (s) 17.15 Kong) 21.30 Cavalerul nergu: Anglia. Atunci cand frumoasa de dame. Thriller. 2013. 21.40 izbucnit în Paris - în urma căruia a
Madagascar (film de animaţie Legenda renaşte (film de acţi- Lady Caroline Faye afla de o S-a furat un tren. Acţiune. rămas doar o mască. Însă povestea de Dramă, Ma-
SUA) 19.00 Ştiri 20.00 Juras- une Statele Unite ale Americii- conspiratie impotriva Lordu- 2009. 23.25 Ochi de sarpe. dragoste continuă în Coney Island, New rea Britanie
sic Park 2 (film aventuri SUA) Anglia) 00.40 Crank 2 (film de lui Vane Brecon, ea se simte Acţiune. 1998. 01.00 Major- York... Dragostea nemuritoare a Fanto- 2012. Re-
22.45 Eroii monumentelor acţiune Statele Unite ale Ame- atrasa de el. 00.00 Răzbunare domul. Dr. 2013. 03.10 Filiera mei pentru soprana Christine Daae, a
(dramă SUA-Germania) 01.10 ricii) 03.10 Joe vrea să fie ci-
gia: Simon
(r) 02.00 Duelul inimilor (r) evreiască. Dramă. 2010. 04.40 crescut odată cu trecerea anilor.
Noroc chior (comedie SUA) neva (comedie romantică SUA) 03.30 Dragoste clandestina (r)
Phillips,
După-amieze cu Margueritte.
Brett Sulli-
van. Cu:
EUROSPORT AXN CINEMAX PRO CINEMA Ben Lewis,
Anna
08.30 Fotbal de sală 09.30 07.05 Medium Politist, SUA, 07.00 Bolnav din dragoste 06.00 Cartea junglei II (relu- O’Byrne,
Sărituri cu schiurile Cupa 2006 08.00 Medium 09.00 Comedie, SUA, 2014 08.25 are) 07.30 La Maruta (relua- María Mer-
Mondială, la Vikersund, în NCIS: Anchetă militară 10.00 Băieţii din Jersey Muzical, re) 09.00 La bloc, episoadele cedes
Norvegia 10.30 Schi alpin NCIS: Anchetă militară 11.00 SUA, 2014 10.40 Hazar- 11.30 Cei 3 ninja lovesc din
Cupa Mondială, la Naeba, în NCIS: Los Angeles Politist, dul moral Dramă, SUA, 2011 nou (reluare) 13.15 Kara-
Japonia - Masculin, slalom SUA, 2009 Cu: Chris O'Donnell, 12.20 Un geniu autentic Co- te Kid 2 (reluare) 15.30 La
uriaş, manşa a doua Inclusiv LL Cool J 12.00 NCIS: Los medie, SUA, 1985 14.05 Inci- bloc, episoadele 18.00 Julie
avancronica 11.15 Schi alpin Angeles 13.00 Dragonfly dentul SF, Mexic, 2014 15.50 si Julia 20.30 Poliţist sub
Cupa Mondială, la Crans- Aventura, SUA, 2002 15.00 Casă pentru două familii Dra- acoperire Cu: Tommy Lee
Montana, în Elveţia - Feminin Autopsia crimei Drama, SUA, mă, SUA, 2000 17.35 Bolnav Jones, Cedric the Entertai-

r Fantoma de la Operă
coborâre Inclusiv avancronica 2012 16.00 Autopsia crimei din dragoste Comedie, SUA, ner, Christina Milian, Paula
13.00 Fotbal Premier League 17.00 NCIS: Anchetă militară 2014 19.00 Băieţii din Jersey Garces, Monica Keena, Va-
14.00 Fotbal Premier League 18.00 NCIS: Anchetă militară Muzical, SUA, 2014 21.15 nessa Ferlito, Kelli Garner
14.30 Fotbal Premier League, 19.00 Sherlock Holmes şi Dr. Phoenix Dramă, Germania, Să protejezi martorii e o pro-
în - Etapa a 26-a Sunderland Watson Politist, SUA, 2014 2014 23.00 Norocul Dramă, vocare. Să trăieşti cu ei este
- Manchester United Inclusiv 20.00 Sherlock Holmes şi Dr. SUA, 2012 23.55 Tinereţe fu- imposibil. Roland Sharp îşi LEGENDĂ
avancronica 16.45 Fotbal Watson 21.00 Faster: Iute rată Dramă, SUA, 1999 02.00 dă seama de asta pe pielea S Film serial Film de excepţie
FOTBAL: Premier League, în ca glonţul 22.55 INAMICUL Crima Poliţist, Franţa, 1983 lui atunci când primeşte difi-
- Etapa a 26-a Arsenal - Le- STATULUI Actiune, SUA, 1998 03.40 Casă, dulce iad Dramă, cila misiune de a proteja un F Film artistic Film foarte bun
icester 19.00 Fotbal 19.30 Cu: Will Smith, Gene Hackman SUA, 2015 05.20 Pariu cu grup de majorete, martore la D Film documentar Film bun
Sporturi de iarnă 20.25 Ştiri 01.25 Sherlock Holmes şi Dr. probleme Comedie, Franţa, o crimă. 22.30 Frati vitregi R Reluare Pentru amatorii genului
20.30 Biatlon 21.15 Biatlon Watson Politist, SUA, 2014 1997 Cu: Didier Bourdon, Ber- 00.30 Politist sub acoperire
23.00 Sărituri cu schiurile Cu: Lucy Liu, Johnny Lee Miller nard Campan, Isabelle Ferron (reluare) 02.30 Cine A.M.
4 DUMINICĂ TVR 1 PRO TV ANTENA 1 HBO
OFERTA ORELOR 20:00 - 21:10 07.00 Teleenciclopedia. (R) 07.00 Stirile PROTV 06.00 Observator 06.00 Un mascul extrateres-
07.55 Discover România 10.00 Ce spun romanii. (r) 09.30 Te cunosc de undeva! F tru. Comedie, SUA,
HBO Hotelul Best Exotic (preluare TVRi) 11.00 Ninja in vacanta. (r) 13.00 Observator 2000. Regia: Mike Ni-
20.00 Marigold 2 08.10 Universul credinţei 13.00 Stirile PROTV 14.00 X Factor: Best Mo- chols. Cu: Garry Shan-
09.30 Pro Patria 13.05 Graba strica treaca. ments dling, Annette Bening,
Dramă, Ma-
rea Britanie,
B ucuraţi-vă ,nu veţi fi dezamăgiţi de
cea de-a doua parte a filmului Hotel
Best Exotic Marigold, o poveste plină de
10.00 In grădina Danei
10.35 Viaţa satului. (I)
R (reluare)

15.15 Sejur cu surprize. (r)


16.00 SuperBingo
Metropolis. Jocul "Su-
John Goodman
07.45 New York Melody.
11.50 Minutul de agricultu- 17.00 Salonul de frumuse- perBingo Metropolis" es- Dramă, SUA, 2013. Re-
2015. Re- dragoste şi R ră. (redifuzare) F te. comedie, SUA, 2005. te un joc de noroc organi- gia: John Carney
gia: John umor, cu o 12.00 Viaţa satului. (II) Pre- Regia: Bille Woodryff. zat sub forma unei emisi- Cu: Keira Knightley
Madden. distribuţie zintă Cu: Queen Latifah, Alicia uni cu câştiguri generate 09.30 SpongeBob: Aventuri
Cu: Judi plină de sta- 13.00 Tezaur folcloric. Silverstone, Andie Mac- de elemente aleatorii, or- F pe uscat. Animaţie,
Dench, Ma- ruri, cărora R (redifuzare) Dowell, Alfre Woodard ganizate prin folosirea SUA, 2015. Regia: Paul
ggie Smith, li se alătură 14.00 Telejurnal. Cine cu cine, când şi cât, echipamentelor comple- Tibbitt
Bill Nighy, Richard Ge- Sport, Meteo unde şi de ce. La coafor xe de extragere de tip lo- 11.05 Rugul aprins. Partea a
Dev Patel, re, într-o 14.30 Tezaur folcloric. (redi- afli orice, fie că e vorba teristic, care sunt caracte- F III-a Dramă, Cehia, 2013.
Celia Imrie continuare R fuzare) despre divorţul vecinei rizate prin extrageri şi Regia: Agnieszka Hol-
emoţionantă 15.30 Descălecaţi în Carpaţi de deasupra, de afacerea premieri succesive, fără land.

r Judi Dench
a filmului! 16.00 Politică şi delicateţuri tarabagiului din colţ, de prezenţa fizică a jucători- 12.30 Un an bun. Comedie,
cu Mircea Dinescu opţiunile sexuale ale bă- lor. Super Bingo Metro- F SUA, 2006. Regia: Ridley
17.00 Gala umorului. (redi- iatului de la 7, sau de ul- polis aduce premii noi şi Scott
PRO CINEMA Un gigolo de doi bani: R fuzare)

18.00 Lozul cel mare. Prezin-


tima rochie a lui Paris
Hilton. La fel e şi în salo-
distracţie de milioane
pentru toţi privitorii.
14.30 Belle. Dramă, Marea
F Britanie, 2013. Regia:
20:30 Aventuri în Europa tă Irina Mohora şi Ale- nul de frumuseţe deschis Show-ul care a schimbat Amma Asante

N ătângul Deuce Bigalow părăseşte xandru Croitoru de Queen Latifah. În radical viaţa în bine pen- 16.15 Cum să îţi dresezi
Comedie, Statele Unite după ce este dat în 18.35 Observatori la Parla- Beauty Shop ai supero- tru mii de români, prin F dragonul 2. Animaţie,

SUA, 2005. urmărire. mentul Europen fertă: un look trăznet - premiile substanţiale ofe- SUA, 2014. Regia: Dean
Regia: Mike 19.30 Zâmbeşte, mâine va care se taxează, şi pălă- rite, revine la Antena 1. Deblois
R fi mai bine. (sau la fel) vărgeală spumoasă - ca- 17.30 X Factor: Best Mo- 17.55 În inima pădurii. Mu-
Bigelow. (redifuzare) re se dă gratis. ments F zical, SUA, 2014. Regia:
Cu: Rob 19.45 Sport 19.00 Stirile PROTV 19.00 Observator Rob Marshall
Schneider,
Eddie Gri- 20.00 Telejurnal. Reportajele 20.30 Titanic. dramă, SUA 20.00 Mr Bean 20.00 Hotelul Best Exotic
ffin, Hanna Telejurnalului, Meteo F 1997. Cu: Leonardo Di- 20.30 Cenusareasa. anima- FMarigold 2. Dramă,
Verboom, Omologări Loto Caprio, Kate Winslet, Bil- F tie, SUA 1950 Marea Britanie, 2015.
Til Schwei- 21.10 Arbitraj. (Thriller, SUA, ly Zane, Kathy Bates, Disney spune povestea Regia: John Madden

r Rob Schneider
ger, Jeroen F 2012) Robert Miller, unul Frances Fisher celei mai indragite po- Cu: Judi Dench, Maggie
Krabbé dintre marii magnaţi ai Lansat la apă în 1912, vesti din istoria cartilor Smith, Bill Nighy, Dev
finanţelor new-yorkeze, Titanic, transatlanticul pentru copii, a Cenusare- Patel, Celia Imrie
TVR 1 Arbitraj are o carieră şi o viaţă de
familie exemplare.
cel mai mare şi mai lu-
xos, a fost considerat o
sei. Ramasa singura, du-
pa ce mama ei a murit,
22.00 Ispita. Thriller, SUA,
F 2014. Regia: Erik Van
21.10
R obert Miller, unul dintre marii mag-
naţi ai finanţelor new-yorkeze,
având deopotrivă o carieră şi o viaţă de
23.00 Garantat 100%. (r)
24.00 Nebunii de pe Madi-
son Avenue. (serial,
adevărată minune a teh-
nicii. S-a spus că nu poa-
te fi scufundat, dar Tita-
iar tatal s-a recasatorit
cu o femeie ce avea si ea
doua fiice, Cenusareasa
Looy. Cu: Karl Urban, Ja-
mes Marsden, Wen-
tworth Miller, Eric Sto-
Dramă, familie exemplare, pare întruchiparea SUA, 2010) nicul avea să-şi găsească devine sluga in propria nestreet, Matthias Scho-
SUA, Polo- desăvârşită a visului american. 00.50 Nebunii de pe Madi- sfârşitul în apele înghe- casa si frumusetea ei es- enaerts
nia, 2012. son Avenue. New York, ţate ale Atlanticului de te ascunsa sub o pulbere 23.40 Charlie Hebdo: 3 zile
Regia: Ni- anii '60. Pe Madison Nord, chiar în prima sa de cenusa. Insa iubirea F de teroare. Documen-

cholas Ja- Avenue, un grup de băr- călătorie. ajunge la ea cand soses- tar, Marea Britanie,
recki. Cu: baţi şi femei pun bazele 00.15 Dragoste otravitoare. te seara balului de la 2015. Regia: Dan Reed
Richard Ge- uneia dintre afacerile ca- F drama, 2002. Cu: Amy castel. 00.45 O călătorie cu miză
re, Tim Ro- re, cu timpul, va devenii Aquino, John Billingsley, 22.00 Cum sa scapi de un F mare. Dramă, SUA,
o mină de aur, publicita- Elisa Bocanegra, Solo- F tip in 10 zile. comedie, 2015. Regia: Anna Bo-
th, Susan
Sarandon, tea! Jucătorii cheie ai no- mon Burke Jr., Scott Al- SUA 2003 den, Ryan Fleck. Cu: Ben
S ii afaceri, care fac o artă lan Campbell, Sam Ca- 00.30 Cenusareasa. (r) Mendelsohn, Ryan Rey-
Brit Mar- din vânzări, alcătuiesc tlin, Alison Lohman 02.00 Observator. (r) nolds, Sienna Miller,
ling, Laetitia însă o lume egoistă, bi- 02.15 Titanic. 02.45 Mr. Bean. (r) Analeigh Tipton

r Richard Gere
Casta zară. R (reluare) 03.15 Cum sa scapi de un 02.30 Ce-am găsit să fie al
00.40 Gala umorului. (R) 05.30 La Maruta. (r) R tip in 10 zile. (r) F meu. Horror, SUA, 2014

PROGRAME DE SUCCES AXN CINEMAX DIGI FILM DIGI FILM


ORELE 06:00 - 18:25 Sherlock Holmes şi Dr. Prietena mea, Victoria Bridget Jones: La limita Oblivion. Planeta uitată
Watson Dramă, Franţa, 2014 raţiunii Acţiune, SUA, 2013
HBO Serial, SUA, 2012 13:50 La vârsta de opt ani, Comedie, SUA, 2004 16.25 Pământul, situat într-un
Un mascul extraterestru 12:05 Această dramă moder- Victoria, o fetiţă orfană de 14.40 Nostima Bridget se viitor spectaculos, s-a schim-
Comedie, SUA, 2000 nă aduce în prim plan inedita culoare, este găzduită pentru o întoarce cu o poveste ce se bat radical, fără a mai păstra
06.00 Garry Shandling e în pereche de detectivi ce rezolvă noapte de o familie burgheză. petrece fix după o lună de ceva din înfăţişarea sa de odi- Piper
filmul lui Nichols un extrate- crime şi intervine în cele mai La maturitate, ea reia legătura unde ne lăsase în prima parte. nioară. Jack Harper (Cruise) Perabo
restru de pe o planetă îndepăr- dificile cazuri ale NYPD. După cu Thomas, fiul cel mic al celor E la fel de durdulie şi hăbăucă, este unul din ultimii reparatori O compozi-
tată, ai cărei locuitori nu au căderea în dizgraţie suferită la în casa cărora, cu mulţi ani în descoperă că trebuie să se de drone staţionaţi pe Pământ.
urmă, ea locuise pentru o toare aflată la
emoţii şi nici... organe genita- Londra şi cura de dezintoxica- obişnuiască să-şi împartă spa-
le. I se dă un nume de pămân- re, excentricul Sherlock se noapte. ţiul şi baia cu altcineva, petre- DIGI FILM început de
tean, Harold Anderson, un refugiază în Manhattan unde ce cu prietenii ei vechi care au O vedetă în casa ta carieră pri-
"costum" de pământean şi e tatăl său îl obligă să trăiască HBO la rându-le probleme, în peisaj Comedie, SUA, 2004 meşte un job
trimis pe Terra. cu cel mai mare coşmar al său Belle apare o rivală cu trup perfect 18.25 Rosalee Futch (Kate într-un bar
- o asistentă de reabilitare, Dr. Dramă, Marea Britanie, plus şeful care îi face iar curte. Bosworth), o tânără pasionată sordid reu-
CINEMAX Watson. 2013 de vedete, locuieşte într-un şind astfel
O vară toridă 14.30 Filmul este inspirat de HBO mic orăşel de provincie. Ea să-şi învingă
Dramă, Olanda, 2014 HBO povestea adevărată din secolul Cum să îţi dresezi câştigă o întâlnire cu starul de tracul şi să
07:00 Această dramă ferme- Un an bun 18 a lui Dido Elizabeth Bell, dragonul 2 la Hollywood Tad. Iar acesta - aibă o poves-
cătoare o are în centrul său pe Comedie, SUA, 2006 fiica mulatră nelegitimă a Animaţie, SUA, 2014 mirare - face o pasiune pentru te de iubire.
Anne, o adolescentă liniştită, 12.30 Max Skinner este un amiralului britanic Sir John 16.15 Sughiţ şi dragonul lui ea. În vreme ce visul lui Rosa-
care visează cu ochii deschişi bancher londonez specialist în Lindsay si a unei femei de sunt aşa de buni prieteni, încât lee devine realitate, viaţa celui
să scape de limitele oraşul ei investiţii care se bucură de un culoare cu care a avut o aven- animalul cu aripi uită deseori mai bun prieten al ei, Pete se DIVA
mic. mare succes în meseria sa. tură. că nu este căţel. transformă în haos. 21.00
TVR 2 PRIMA TV ACASĂ ANTENA STARS 14 februarie 5

07.00 Cartea cea de toate 07:00 Teleshopping 07:30 06:00 Specialitatea casei 05:00 Teleshopping 05:15 OFERTA ORELOR 22:00 - 00:15
zilele 07.15 Teleshopping Mondenii 08:15 Şcoala.tv 08:00 Sufletul meu pereche (r) Necenzurat partea a doua
8.00 Popasuri folclorice (R) 08:45 Casa: construcţie şi 09:00 Teleshopping 09:30 Su- (reluare) 06:15 Star Magazine
Cel mai îndrăgostit bărbat DIGI FILM

O relaţie care nu merge foarte bine 22.00


ººº
09.00 Ferma 10.00 Pescar design 09:20 Teleshopping flet calator (r) 11:15 Teleshop- (reluare) 07:55 Teleshopping
hoinar 10.30 Connor sub 10:00 Secrete de Stil 10:30 ping 11:30 Danielle Steel’s – 08:10 Star news (reluare) lasă urme în cei doi maratonişti ai
acoperire 11.20 5 minute de Playtech 11:00 Salvaţi iubirea Straina (r) 13:30 Teleshopping 09:00 STAR MATINAL (cu Na- iubirii. De data aceasta cel mai afectat
istorie 11.30 Locuri, oameni şi 12:30 Îmblânzirea scorpiei 14:00 Pasiune interzisa 15:00 srin si Raru) 12:00 STAR CHEF este el, bărbatul depresiv din cauza ne-
Comedie
comori(R) 12.00 Cap Compas 13:30 Mondenii 15:30 Gră- Diamantul noptii 16:00 Spu- (cu Nicolai Tand şi Maria Simi- implicării sentimentale a iubitei.
romantică,
12.30 A doua emigrare 13.00 beşte-te încet 17:30 Cronica ne-mi ca esti a mea! Cu: Da- on) 13:00 DINCOLO DE APA- SUA, 2014.
Natură şi aventură 13.30 Na- Zilei 18:00 Focus 19:15 Ci- niela Castro, Angelique Boyer, RENTE (cu Florentina Fântâ- Regia: Justin
tură şi sănătate 14.00 Secretul reaşa de pe tort 20:15 Schimb Sebastián Rulli, Luis Roberto naru) 14:00 STAR MAGAZINE Reardon.
lui Nemesis 16.00 Festivalul de mame 22:00 Trădaţi în Guzmán, Lisset, Sergio Sendel, 15:45 - Teleshopping 16:00 Cu: Chris
Internaţional de Circ de la dragoste 00:00 Grăbeşte- Rogelio Guerra 17:00 Sufletul REFRESH by Oana Turcu 18:00 Evans, Mi-
Monte-Carlo 17.00 D’ale lu’ te încet, comedie, România meu pereche 18:00 Suflet ca- STAR ZODIAC (cu Camelia Pă- chelle Mo-
Mitică 18.00 Telejurnal 18.30 1981 Cu: Tamara Buciuceanu, lator 20:00 Danielle Steel’s - In trăşcanu) 18:55 STAR NEWS naghan,
Drumul lui Leşe 19.30 Europa Tania Filip, Stela Popescu, Şte- cautarea fericirii 22:00 Vise (cu Andra Trandaş / Laura Mi- Aubrey Pla-
360° 20.10 Ringul 21.50 Jur- fan Mihăilescu-Brăila 01:30 de smarald 23:00 Inima de covschi) 20:00 ÎN PUII MEI (cu za, Martin
nal de secol 22.10 Examen O Schimb de mame 02:30 Cirea- tigan 00:30 Santa Diabla Cu: Mihai Bendeac) 23:00 Refresh Starr, Pa-
studentă la regie şi colegul ei şa de pe tort Cu Horia Vîrlan Gaby Espino, Carlos Ponce si by Oana Turcu (reluare) 01:00 trick War-
operator pregătesc un repor- 03:30 Salvaţi iubirea 04:30 Aáron Diaz 01:30 Suflet cala- Star Magazine (reluare) 02:30 burton, To-
taj despre un caz real, pentru Iubiri Secrete 06:00 Focus tor (r) 03:00 Acasa la romani Dincolo de aparenţe (reluare)
r C. Evans şi Michelle Monaghan
pher Grace
examenul de absolvire. 23.45
Poveste după poveste.(R)
00.45 Teatru TV 02.10 Secre- ANTENA 3 DIVA DUNA
tul lui Nemesis 04.05 Festiva-
06.00 Ştiri 07.00 Ştiri 08.00
Cum să scapi de un tip ANTENA 1
06.50 Chipul răzbunării 07.45 06:55 Emisiuni religioase
lul Internaţional de Circ de la in 10 zile 22.00
ººº
Monte-Carlo 05.00 Drumul Ştiri 09.00 Ştiri 10.00 News Chipul răzbunării 08.45 Chi- 07:55 Keno 08:00 Ştiri 08:30
lui Leşe (R) 06.00 Pălăria pa-
nama 06,55 Imnul României
Magazine cu Andreea Stroe
11.00 News Magazine cu An-
dreea Stroe 12.00 Ştiri 13.00
pul răzbunării 09.45 Chipul
răzbunării 10.45 Hercule Poi-
rot 14.45 Miss Marple 16.45
Prietenul familiei 09:50 Emi-
siuni religioase 13:02 Ştiri
13:45 Kult plus 13:55 Ruj şi
A ndie Anderson, realizatoarea coloa-
nei „Cum sa” din Composure Maga-
zine, are o misiune foarte ciudata si
Comedie,
SUA, 2003.
Income Magazine cu Adrian Carte verde 19.00 Anatomia mătase 14:25 Comorile lumii putin timp la dispozitie. Regia: Do-
RTL KLUB Măniuţiu 14.00 Ştiri 15.00
Ediţie de weekend 16:00 Ştiri
lui Grey 20.00 Anatomia lui
Grey 21.00 Barul Coyote Ugly
14:45 Voiaj de nuntă la jumă-
nald Petrie.
tate de preţ (comedie Ungaria)
07:35 Clubul copiilor 10:30 17.00 Ediţie de weekend O compozitoare aflată la în- 16:55 Pe cine nu laşi să moară Cu: Kate
Sănătate 11:15 Top Shop 18.00 Ştiri 19.00 Dincolo de ceput de carieră primeşte un (film de acţiune Anglia) 18:00 Hudson,
11:55 Muzica TV prezintă stiri cu Cristina Topescu 20.00 job într-un bar sordid reuşind Cum a fost? 19:00 Ştiri 19:40 Matthew
12:25 Havazin 13:00 Seco- Ştiri 20.58 Meteo 21.00 Q& A astfel să-şi învingă tracul şi Doc Martin (s) 20:35 Ungaria, McConau-
lul XXI 13:30 Pe lângă casă 23.00 Ştiri 00.00 Ştiri 01.00 să aibă o poveste de iubire. te iubesc! 22:00 Doar teatru, ghey
14:05 New Girl (s) 14:30 Terra Q& A cu Alessandra Stoices- 23.00 1 ocazie, 2 dansatori nimic altceva 23:00 Keno
Nova (s) 16:30 Cu vărul Vinny cu (r) 02.00 Q& A (r) 03.00 01.00 Mâna care împinge 23:05 Război în bucătărie
nu-i de glumit (comedie SUA) Dincolo de stiri (r) 04.00 Sec- leagănul 03.00 Neveste dis- (film romantic SUA) 00:05
19:00 Ştiri 19:50 Transporto- venţial (r) 05.00 Secvenţial (r) perate: Dispari din viaţa mea! Shanghai (dramă SUA-China)
r M. McConaughey şi K. Hudson
rul 20:50 Larry Crowne (come-
die romantică SUA) 22:45 Te-
rapia de cuplu (comedie SUA) FILM + EUFORIA DIGI FILM
PRIMA TV
10:00 Fiica şefului meu (co- 07.30 Imparateasa Ki 09.00 06.00 O fermă trăsnită. Ani- Grăbeşte-te încet
00:00
TV2
U ººº
medie Statele Unite ale Ame- Menajere ambitioase (r) 11.00 maţie. 2004. 07.25 Star Trek În n bărbat important, grăbit totdeau-
ricii) 11:40 Ben Hur (film de Pe viata (r) 12.00 Glee 16.00 întuneric. Acţiune. 2013. 09.35 na, dar mai ales când este la volan,
08:00 Matineu TV2 08:50 aventuri) 13:25 Scooby Doo Menajere ambitioase 18.00 Barbie – Povestea unei sirene. calcă un pieton ciudat, un tânăr globe- Comedie,
Madagascar (film de animaţie 2 (comedie Statele Unite ale Pe viata 20.00 Răzbunare Cu: 10.50 Gazda. Av. 2013. 12.55 trotter, aiurit, care calcă ferm, dar pe România,
SUA) 10:25 Gardianul trupului Americii) 15:10 Cangoroo Jack Emily Van Camp, Madeleine Îngerii lui Charlie: În goana unde nu
10:55 Familia Miller (s) 12:10 (comedie-acţiune China-Hong 1981. Re-
Stowe, Henry Czerny, Gabriel- mare. Acţiune. 2003. 14.40 trebuie, pe
Bucătăria lui Stahl 12:40 Psych Kong) 16:55 Cavalerul nergu: le Mann, Nick Wechsler, Con- gia: Geo
Bridget Jones: La limita raţiunii. soseaua
(s) 13:40 Secrete de familie Legenda renaşte (film de acţi- nor Paolo, Ashley Madekwe, 16.25 Oblivion. Planeta uita- Saizescu.
14:45 Verdict: crimă (s) 16:55 une Statele Unite ale Americii- largă. Cu: Tamara
Josh Bowman 22.00 Jocul ha- tă. Acţiune. 2013. 18.25 O
Beethoven 6 (comedie de fa- Anglia) 20:00 Alvin şi veveri- zardului Cu: Helena Bonham După ce Buciucea-
vedetă în casa ta. Com. 2004.
milie SUA) 19:00 Fapte (emi- ţele (film de animaţie Statele Carter, Christopher Plummer, 20.00 Self/less. SF. 2015. 22.00 ezită o nu, Tania
siune de ştiri) 20:00 Madly Unite ale Americii) 21:45 Ce-şi Marcus Gilbert, Edward Fox, Cel mai îndrăgostit bărbat. clipă, în- Filip, Stela
Madagascar (film de animaţie doresc femeile? (comedie ro- Diana Rigg 00.00 Răzbunare Romantic. 2014. 23.35 Lumea tors la Popes-
SUA) 20:20 Vacanţă all-inclu- mantică Statele Unite ale Ame- (r) 02.00 Jocul hazardului (r) de dincolo. 01.35 Coşmarul. locul fap- cu, Ştefan
sive (comedie SUA) 22:50 Cât ricii) 00:10 Amanet cu ghi- 03.30 Dragoste clandestina 03.15 Nu vorbi cu strainii. tei, bărba- Mihăilescu-
durează o căsnicie (comedie) nion (comedie Statele Unite) (r) 04.45 Imparateasa Ki (r) 04.55 Gazda. Aventuri. 2013. tul de la Brăila
volan nu-şi

te victima. r Tamara Buciuceanu


mai găseş-
EUROSPORT AXN CINEMAX PRO CINEMA
08:00 Fotbal de sală Campio- 07:05 NCIS: Los Angeles 08:05 07:00 O vară toridă Dramă, 08:00 Cei 3 ninja lovesc din
natul European, la Belgrad, în NCIS: Los Angeles 09:05 Au- Olanda, 2014 08:30 Jude- nou (r) 09:45 La bloc (r) 12:15 Dragoste otrăvitoare PRO TV
Serbia - Finala, reluare 09:30 topsia crimei Drama, SUA, 00.15

A
cătorul Dramă, SUA, 2014 Karate Kid 2 (r) 14:30 Miste-
ººº
strid Magnussen este o fetiţă de 12
Biatlon 10:15 Schi alpin 2012 10:05 Autopsia crimei 10:50 Patul meu de zinc Dra- rul piramidelor 16:45 La bloc ani care locuieşte în California cu
11:15 Schi alpin 13:00 Sări- 11:05 Sherlock Holmes şi Dr. mă, SUA, 2008 12:10 Phoe- 18:45 Crăciunul cu familia mama ei, Ingrid, o poetă cu spiritul Drama,
turi cu schiurile 14:15 Fotbal Watson 12:05 Sherlock Hol- nix Dramă, Germania, 2014 Krank 20:30 Un gigolo de
15:15 Fotbal FOTBAL: Premier mes şi Dr. Watson 13:05 NCIS: liber. Într-o zi, Ingrid se îndrăgosteşte 2002. Re-
13:50 Prietena mea, Victo- doi bani: Aventuri în Europa
League, în - Etapa a 26-a As- Anchetă militară Actiune, SUA, ria Dramă, Franţa, 2014 15:25 22:00 Pineapple Express: O de un bărbat care îi frânge inima şi îi gia: Peter
ton Villa (Anglia) - Liverpool 2012 14:05 NCIS: Anchetă În ajunul războiului Dramă, afacere riscanta Dale Denton distruge viaţa. Pentru a se răzbuna, Kosminsky.
(Anglia) Inclusiv avancronica, militară 15:05 Medium 16:00 SUA, 1984 17:10 O vară to- un dependent de droguri, afla Ingrid îl ucide cu otrava florii ei prefe- Cu: Amy
transmisiune directă 17:30 Medium 17:00 NCIS: Los An- ridă Dramă, Olanda, 2014 de aparitia unui drog numit pi- rate: leandrul Aquino,
Sărituri cu schiurile 18:45 geles 18:00 NCIS: Los Angeles 18:40 Judecătorul Dramă, neapple express si decide sa il alb. Ea este John Billing-
Biatlon 20:25 Ştiri Ştirile Eu- 19:00 Autopsia crimei Drama, SUA, 2014 21:00 În libertate incerce. Barbatul se deplasea- trimisă la în- sley, Elisa
rosport 20:30 Sporturi de SUA, 2012 20:00 Autopsia Thriller, Australia, 2014 22:35 za la prietenul sau Saul Silver chisoare pe Bocanegra,
iarnă Astăzi, în sporturile de crimei 21:00 When In Rome Vara trecută Dramă, Italia, care este distribuitor de mari- viaţă, iar Solomon
iarnă 21:30 Sărituri cu schiu- Comedie, SUA, 2010 22:45 2014 00:10 Hotel Rwanda juana sa isi procure „iarba”. In Astrid începe Burke Jr.,
rile Cupa Mondială, la Viker- Codul lui Da Vinci Mister, SUA, Dramă, SUA, 2004 02:10 timp ce incearca drogul, Dale peregrinările Scott Allan
sund, în Norvegia - DT 225 2006 Cu: Tom Hanks, Audrey Crud şi neobişnuit Thriller, Ca- este martor la o crima comi- prin nenumă- Campbell,
Inclusiv avancronica transmi- Tautou, Ian McKellen, Jean nada, 2014 03:40 Norocul Ep. sa de catre un politist corupt rate orfelinate Sam Catlin,
siune directă 22:45 Biatlon Reno, Paul Bettany, Alfred Mo- 6 Dramă, SUA, 2012 04:30 impreuna cu cel mai de temut şi pe la diferi- Alison Loh-
Cupa Mondială, la Presque lina, Jurgen Prochnow 01:35 Domnul Avila Poliţist, Mexic, traficant din oras. 00:15 Un te familii ad-
r Dragoste...
Isle, în Statele Unite - Feminin Faster: Iute ca glonţul 03:20 man
2013 05:30 Din dragoste gigolo de doi bani: Aventuri optive.
ştafetă Inclusiv avancronica Sherlock Holmes şi Dr. Watson pentru Avril SF, Canada, 2012 in Europa (r) 01:45 Cine A.M
6 LUNI TVR 1 PRO TV ANTENA 1 HBO
OFERTA ORELOR 20:00 - 20:15 07.00 Telejurnal matinal. 07.00 Ştirile PROTV 06.00 Observator 06.00 Belle. Dramă, Marea
Meteo 10.30 La Maruta. (r) 08.00 Neatza F Britanie, 2013. Regia:
HBO Vinil 07.50 Sport 12.00 Vorbeste lumea. 10.50 In gura presei cu Amma Asante

N
20.00 oul serial HBO, creat de Martin 08.00 Telejurnal matinal. Vorbeşte lumea a pregă- Mircea Badea Cu: Gugu Mbatha-Raw,
Scorsese, Mick Jagger şi Terence Meteo tit subiecte interesante, 11.40 Teleshopping Tom Wilkinson, Sam
Serial, SUA, Winter, îi are pe coloana sonoră pe 08.50 Sport pe care cei patru prezen- 12.00 Mireasă pentru fiul Reid, Sarah Gadon, Mi-
2016. Re- Charlie Wilson, Iggy Pop, Chris Cornell, 09.00 Starea naţiei. (R) tatori le vor dezbate în meu randa Richardson
Julian Casablancas, Charli XCX, Jesse 09.50 Opinii fiscale. direct, de luni până vi- 13.00 Observator 07.45 Cum să îţi dresezi
gia: Nicole
J, Nate 10.00 Submarinul Români- neri. Noutăţi din viaţa 14.00 Mireasă pentru fiul F dragonul 2. Animaţie,
Kassell, Carl R ei. (redifuzare) vedetelor autohtone, in- meu SUA, 2014.
Franklin, S.J. Ruess, Ro-
yal Blood, 11.00 Călători în lumi para- formaţii utile, dar şi tren- 16.00 Observator 09.25 În inima pădurii. Mu-
Clarkson, S lele. (serial, Canada, duri şi subiecte de lifesty- 17.00 Acces direct cu Simo- F zical, SUA, 2014. Regia:
Jon S. Baird, Jess Glyn-
2002) le se vor găsi pe agenda na Gherghe. "Acces Rob Marshall
Allen Coul- ne, Trey
11.30 Călători în lumi para- celor patru gazde ale Direct" este o emisiune 11.30 Liga dreptăţii versus
ter. Cu: Bo- Songz, The S lele. (serial, Canada, emisiunii, care vor avea axată pe actualitatea de F Liga Bizarro. Animaţie,
bby Canna- Arcs, DJ 2002) alături şi invitaţi surpriză zi cu zi, în care "vedete- SUA, 2015.
vale, Olivia Cassiday, 12.00 Teleshopping împreună cu care vor co- le" sunt oamenii obiş- 12.20 Dansuri de stradă:
Wilde, Ray Alex 12.30 Comorile Toscanei. menta subiectul zilei. nuiţi, cu problemele, bu- F show-ul vedetelor. Co-

r Vinil
Romano Newell. D (documentar, Italia, 13.00 Stirile PROTV curiile, grijile şi întâm- medie, Marea Britanie,
2002) 14.00 Vorbeste lumea plările lor ieşite din co- 2013. Regia: Ben Gregor
13.05 Germana... la 1 15.00 Lectii de viata. Lecţii mun. Reporterii speciali 14.05 Hotelul Best Exotic
DIGI FILM Acceptat 14.00 Telejurnal.
Sport, Meteo
de viaţă este o producţie
de tip ficţiune, bazată pe
aduc în atenţia telespec-
tatorilor precum şi a pu-
F Marigold 2. Dramă,
Marea Britanie, 2015

D
20:00 upă ce a reuşit performanţa de a fi 15.00 Teleshopping situaţii şi întâmplări reale, blicului din platou cazuri 16.10 Aceasta este lumea
respins de fiecare dintre colegiile la 15.30 Maghiara de pe unu din viaţa cotidiană a fa- impresionante de viaţă, F mea. Dramă, SUA,

Comedie, care aplicase, Bartleby trebuie să gă- 16.55 Vorbeşte corect! Pre- miliilor. Sunt prezentate subiecte sociale dar şi 2014. Regia: Shira Piven
SUA, 2006. sească o cale pentru a nu-şi dezamăgi zintă Ruxandra Gheor- diverse situaţii inspirate ştiri mondene din actua- 17.40 Pe platourile de fil-
Regia: Steve părinţii. ghe-Negrea din viaţa reală a familiilor. litatea fierbinte a vede- mare
17.00 Garantat 100%. (R) 16.00 Ce spun romanii telor şi personalităţilor 18.10 Şefi de coşmar 2. Co-
Pink. Cu: 18.00 Dosar România. (r) 17.30 La Maruta autohtone. F medie, SUA, 2014. Re-
Adam Her- 19.00 Exclusiv în România 19.00 Ştirile PROTV 19.00 Observator gia: Sean Anders
schman,
Blake Lively, 20.00 Telejurnal. Meteo 20.30 Ninja: Razbunarea. 20.00 Observator special. 20.00 Vinil. Serial, SUA, 2016.
Jonah Hill, 21.00 Prim-plan (I) Modera- Factiune, SUA, Thailanda, cu Octavia Geamanu FAcţiunea serialului este
Justin Long, tor Mihai Rădulescu 2013. Regia: Isaac Flo- 20.30 Poftiti pe la noi: Pof- văzută prin ochii preşe-
Lewis Black, 22.00 Prim-plan (II) rentine. Cu: Scott Adkins, titi si daruiti dintelui unei case de dis-

r Justin Long
Maria Tha- 22.25 Starea zilei. Emisiune Kane Kosugi, Mika Hijii 23.00 Un Show Păcătos cu curi, Richie Finestra (in-
yer de Dragoş Pătraru Luptă împotriva tuturor Dan Capatos terpretat de Bobby Can-
22.30 Starea naţiei. Emisiu- şi să nu crezi în nimeni: 01.00 Icarus. actiune, SUA navale), care încearcă să-
ne de Dragoş Pătraru este codul de supravieţu- F 2001 şi salveze compania, în
PRIMA TV Creaturi înaripate 23.25 Nocturne. (redifuzare) ire al maestrului de arte 03.00 Observator. (r) Prezen- timp ce îi distruge pe toţi

P
20:15 ovestea unui grup de necunoscuţi R Moderator Marina Con- marţiale Casey Bown du- tatori: Andreea Bereclea- cei care îi ies în cale.
ale căror vieţi se schimbă formând o stantinescu pă ce viaţa sa este spul- nu, Anca Lungu, Mihaela 22.00 Sub acelaşi acoperiş.
prietenie unică în urma supravieţuirii 00.20 Observatori la Parla- berată de un act de vio- Călin, Daniel Osmano- S Serial, SUA, 2015.
Dramă, unui atac mentul European lenţă. vici, Geanina Ilieş, Olivia 22.30 Sub acelaşi acoperiş.
SUA, 2008. armat la un 01.15 Exclusiv în România. 22.30 Stirile PROTV Păunescu, Valentin But- S Serial, SUA, 2015.

Regia: Ro- restaurant R (relaure) 23.00 Terra Nova. serial, naru. Observatorul Ante- 23.00 În sfârşit celebru. Co-
wan Wo- din Los An- 01.55 Un doctor pentru S SUA, Australia, 2011 nei 1 este construit ca un F medie, SUA, 2014. Re-

ods. Cu: R dumneavoastră. (redi- Cu: Jason O’Mara, Shel- jurnal de atitudine, în ca- gia: Chris Rock
geles.Cea
Kate Beck- fuzare) ley Conn, Christine re subiectele mari, grave, 00.40 Ultimele zile în Viet-
mai tânără
insale, Da- 02.55 Sport. (R) Adams, Allison Miller, naţionale contează şi nu D nam. Documentar, SUA,
dintre supra- 03.05 Telejurnal. (R) Landon Liboiron, Naomi suferă în competiţia cu 2014. Regia: Rory Ken-
kota Fan- vieţuitori,
ning, Guy 03.55 Submarinul Români- Scott, Alana Mansour, soluţia facilă a ştirilor nedy
Anne Hagen, R ei. (R) Documentar Stephen Lang sângeroase. Ştiri, repor- 02.20 Noaptea fricii 2. Hor-
Pearce, Fo- devine popu- 04.45 Dosar România (R) 00.00 Ninja: Razbunarea. (r) taje, anchete, informaţii F ror, SUA, 2013. Regia:
rest Whita- lară la şcoa- 05.35 Profesioniştii ...cu 01.45 Ce spun romanii. (r) utile şi de ultimă oră. Fii Eduardo Rodriguez
ker lă spunând R Eugenia Vodă. (R) 02.45 Vorbeste lumea. (r) în pas cu vremea şi cu Cu: Will Payne
r Dakota Fanning
versiunea sa din 13 februarie 04.30 Lectii de viata. (r) vremurile! Fii observa- 04.05 Vinil.
de poveste. 06.25 Teleshopping 05.30 La Maruta. (r) tor! S Serial, SUA, 2016.

PROGRAME DE SUCCES CINEMAX DIGI FILM DIGI FILM HBO


ORELE 10:15 - 18:10 Cristalul întunecat Cină pentru fraieri Centura rosie Şefi de coşmar 2
Aventuri, SUA, 1982 Comedie, SUA, 2010 Acţiune, SUA, 2008 Comedie, SUA, 2014
AXN 11:20 Cu o mie de ani în urmă, 14:05 Tim (Paul Rudd) e un 16:05 Amplasat în lumea 18.10 Continuarea aduce alt
Cititorii de oase Cristalul întunecat a fost deteri- tânăr manager de viitor care luptelor ilegale din Los Ange- regizor la cârmă şi alte aventuri
Serial, SUA,2005 orat de un urskek şi astfel a primeşte prima sa invitaţie la les, un univers populat de mai mult sau mai puţin neplă-
10:15 Un agent FBI extrem de început o eră a haosului. Acum, "cina cu idioţi", un "eveni- bodyguarzi, luptători în cuşcă, cute pentru eroi. Dale, Kurt şi Jennifer
ambiţios şi un antropolog momentul conjuncţiei celor trei ment" lunar pe care îl găzdu- poliţişti şi foşti componenţi ai Nick vor să-şi înceapă propria Aniston
strălucit fac lumină în cazul sori se apropie. Dacă acest ieşte şeful său. Răsplata pen- forţelor speciale, Redbelt e afacere. Din păcate pentru ei, Dale, Kurt şi
unor crime petrecute cu foarte cristal nu este vindecat, stăpâ- tru cel care aduce la masă cel povestea lui Mike Terry, un un investitor viclean nu numai
nirea maleficilor va dura veşnic. mai mare idiot este lauda şi profesor de Jiu-Jitsu care a că le dă peste cap planurile, dar Nick vor să
mult timp în urmă. Victimele,
aflate într-o stare foarte avan- admiraţia întregii firme. evitat circuitul de lupte şi a din cauza lui prietenii ageamii înceapă o
sată de descompunere, sunt HBO ales să ducă o viaţă onorabilă ajung iar în bucluc. afacere. Dar
identificate în urma analizei Dansuri de stradă: HBO la conducerea unui centru de un investitor
meticuloase a oaselor. show-ul vedetelor Hotelul Best Exotic antrenamente, animat de un DIGI FILM viclean le dă
Comedie, Anglia, 2013 Marigold 2 cod al onoarei de tip samurai. O zi ca oricare alta peste cap pla-
DIGI FILM 12.20 Ethan şi Jaden au un Dramă, Anglia, 2015 Dramă, SUA, 2013 nurile şi îi
Self/less plan? recrutează o echipă, 14.05 Bucuraţi-vă ,nu veţi fi CINEMAX 18:10 Adele este o mamă care bagî în bu-
SF, SUA, 2015 organizează un spectacol de dezamăgiţi de cea de-a doua Cântecul elefantului îşi creşte singură fiul. Întâmpla- cluc. Desigur,
10:40 Multimilionarul om de talente, strâng mulţi bani şi parte a filmului Hotel Best Dramă, Canada, 2014 rea face ca într-o zi să apară în să nu uităm
aafaceri Damian Hale (Ben salvează clubul lor de la demo- Exotic Marigold, o poveste 16:15 După ce încearcă să peisaj Frank, iar ea să se îndră- de nimfoma-
Kingsley) a fost mult timp lare. Fac toate astea în timp ce plină de dragoste şi umor, cu o afle de la un tânăr manipulant gostească şi să îl accepte în
na Julia.
centrul universului, folosindu- Ethan încearcă să o impresio- distribuţie plină de staruri, amănunte despre dispariţia viaţa şi casa ei. Însă suspiciuni-
se de puterea sa după bunul neze pe fata visurilor sale cu cărora li se alătură R. Gere, colegului său, un psihiatru este le încep când află că poliţia HBO
plac. talentele lui de dansator. într-o continuare emoţionantă! atras într-un joc periculos. caută un puşcăriaş evadat... 18.10
TVR 2 PRIMA TV ACASĂ ANTENA STARS 15 februarie 7

07.00 Teleshopping 08.10 07:15 Miss fata de la ţară 06:00 Vorbeste lumea 08:30 06:00 Star Magazine (reluare) OFERTA ORELOR 20:30 - 01:00
Arta fericirii (R) 09.20 Cartea 09:30 Teleshopping 10:00 Teleshopping 08:45 Suflet 07:45 Teleshopping 08:00 Ninja: Razbunarea PRO TV
cea de toate zilele 09.30 Mis- Mondenii 11:00 Teleshopping calator (r) 11:00 Teleshop- Star News (reluare) 09:00

L uptă împotriva tuturor şi să nu 20.30


ººº
terele istoriei (R) 10.00 Truba- 11:30 Focus Magazin 12:00 ping 11:15 Danielle Steel’s STAR MATINAL (cu Rocsana
durul din Azerbaidjan 11.00 Cronica Zilei 12:10 Constantin –In cautarea fericirii (r) 13:30 Marcu si Razvan Botezatu) crezi în nimeni: este codul de supra-
Legea lui Doyle 11.45 Teles- 60 13:50 Cronica Zilei 13:55 Teleshopping 14:00 Pasiune 12:00 STAR MAGAZINE vieţuire al maestrului de arte marţiale
Nimeni nu-i perfect 14:30 interzisa 15:00 Diamantul (cu Laura Micovschi) 14:00 Casey Bown după ce viaţa sa este spul- Acţiune,
hopping 12.00 La fix 13.00 5
minute de istorie 13.10 Jurnal Teleshopping 15:00 Râzi şi noptii 16:00 Spune-mi ca esti NECENZURAT (cu Adriana berată de un act de violenţă. SUA, Thai-
de secol 13.20 Arta fericirii câştigi – divertisment interac- a mea! 17:00 Sufletul meu Bahmuteanu) 16:00 STAR landa,
14.30 Cultura minorităţilor tiv 15:30 Cireaşa de pe tort pereche 18:00 Lupta rozelor MAGAZINE (cu Laura Micov- 2013. Re-
15.00 Telejurnal 16.00 Ieri- 16:25 Cronica Zilei 16:30 Cu: Damla Sonmez, Canan schi) 17:00 Star Salvator (re- gia: Isaac
Azi – Mâine 17.00 Legea lui Focus 17:00 La TV 18:00 Fo- Erguder, Sercan Badur, Baris luare) 18:55 STAR NEWS (cu Florentine.
Doyle 17.50 Cartea cea de cus 19:15 Cireaşa de pe tort Kilic 20:00 În umbra trecutului Andra Trandas) 19:45 RĂI Cu: Scott
toate zilele 18.00 Telejurnal 20:10 Cronica Zilei 20:15 22:00 Avenida Brasil 23:00 DA’ BUNI (cu Mihai Morar) Adkins, Ka-
19.00 Poştaşul din Himalaya Creaturi înaripate 22:15 Trăs- Inima de tigan Cu: Gheorghe 21:45 STAR NEWS (cu Andra ne Kosugi,
20.10 Arhiva de Aur 21.40 niţii 22:55 Cronica Zilei 23:00 Visu, Marin Moraru, Gheor- Trandas) 22:00 AGENTUL VIP Mika Hijii
Jurnal de secol 21.50 Cartea Focus din inima României ghe Dinica, Andreea Patrascu, (cu Cristian Brancu) 00:15 ÎN
cea de toate zilele 22.00 Ora 23:30 Focus Magazin 00:15 Nicoleta Luciu Gen: romance PUII MEI (cu Mihai Bendeac)
de ştiri 23.10 CSI: Crime şi Creaturi înaripate 02:15 Trăs- 00:30 Santa Diabla Cu: Gaby 01:00 Răi da' buni (reluare)
investigaţii 24.00 La fix (R) niţii 03:00 Îmblânzirea scor- Espino, Carlos Ponce si Aáron 03:00 Agentul Vip (reluare)

r Kane Kosugi
01.00 Drumul lui Leşe (R) piei 04:00 Trădaţi în dragoste Diaz 01:30 Lupta rozelor (r) 04:30 Necenzurat (reluare
02.00 Cartea cea de toate zile-
le 02.10 Jurnal de secol 02.20
Arta fericirii (R) 03.30 Pescar ANTENA 3 DIVA DUNA
hoinar (R) 04.00 Poveste după
06.00 Ştirile dimineţii 10.00
La bine şi la rău PRO CINEMA
06.00 Neveste disperate 07:55 Keno 08:00 Ştiri 08:25
R
poveste(R) 5.00 Ieri- Azi – egizorul Bill Duke adaptează roma- 20:30
ººº
Mâine (R) 05.50 Cartea cea Previziunile zilei cu Sabina 07.00 Neveste disperate Magazinul rromilor 08:55
Iosub 11.00 Se întâmplă în 08.00 Chipul răzbunării 09.00 Domovina 09:25 Prizonierul nul lui T.D. Jakes despre un cuplu
de toate zilele 06.00 Ora de proaspăt căsătorit a cărui uniune e
ştiri (R) 06.55 Imnul României România cu Maria Coman Miss Marple 11.00 Numai trecutului (s) 10:20 Patrula Dramă ro-
12.00 Ştiri 13.00 Se întâmplă tată să nu fii ! 12.00 Hercule din munţi (s) 11:20 Prietenul ameninţată de presiuni care implică
familia, credinţa şi finanţele. mantică,
în România 14.00 Ştiri 15.00 Poirot 14.00 Neveste dispe- familiei 12:40 Comorile lumii SUA, 2009.
RTL KLUB Esenţial cu Mihaela Bârzila
16.00 Esenţial cu Mihaela
rate 15.00 Neveste disperate
16.00 Chipul răzbunării 17.00
13:02 Ştiri 13:55 Jamie Oliver
Regia: Bill
în 30 de minute 14:30 Uni-
08:35 Ştiri 09:10 Focus 09:40 Bârzila 17.00 100 de minute Miss Marple: 19.00 Hawaii vers 15:25 Doctorul inimilor Duke. Cu:
De vorbă cu Balo 10:15 Astro cu Alessandra Stoicescu 18.00 5.0 Echipa investighează (s) 16:15 Părintele Brown (s) Morris
Show 11:15 Top Shop 12:50 100 de minute 18.45 La ordi- uciderea unui agent secret. Vine 17:05 Detectivul (s) 18:00 Po- Chestnut,
Focus Plus 13:20 Story Extra nea zilei cu Dana Grecu şi Radu în vizită mătuşa lui McGarrett, şeta 19:00 Ştiri 19:40 Patrula Kevin Hart,
13:50 O familie modernă (s) Tudor 20.30 Subiectiv cu Răz- Deb, care aduce cu ea un secret din munţi (s) 20:45 Rămâi în Taraji P.
16:00 Esperanza (s) 17:10 van Dumitrescu 21.30 Sinteza şocant. 20.00 În mintea cri- picioare! 21:45 Girofarul al- Henson,
Suleiman (s) 18:25 Story Ex- zilei cu Mihai Gadea 23.15 In minalului 21.00 1 ocazie, 2 bastru 22:45 Răzbunarea (s) Jenifer
tra 19:00 Ştiri 19:55 Focus gura presei cu Mircea Badea dansatori 23.00 Anatomia lui 23:35 Keno 23:40 Cei patru Lewis, Mae-
20:30 Budapesta, zi şi noap- 0.00 Ştiri 01.00 Sinteza zilei Grey 00.00 Anatomia lui Grey din Visegrad (documentar) ve Quinlan
r La bine şi la rău
te (s) 21:45 Între prieteni (s)
22:25 Cititorii de oase (s)
23:25 Glades (s) 00:30 Ştiri FILM + EUFORIA DIGI FILM
10:05 Reciful: Lupta lui Pi 07.30 Imparateasa Ki 09.00 07:00 Oblivion. Planeta ui-
Empire Falls CINEMAX
TV2
07:20 Mocca 10:25 Bucătăria
(comedie Statele Unite ale
Americii) 11:35 Ce-şi doresc
femeile? (comedie romantică
Glee (r) 13.00 Menajere am-
bitioase (r) 15.00 Pe viata (r)
17.00 Răzbunare (r) 19.00
tată. Acţiune. 2013. 09:05 O
vedetă în casa ta. Comedie.
2004. 10:40 Self/less. SF.
Î n Empire Falls, un orăşel muncito-
resc din Maine, viaţa nu e tocmai
uşoară, mai ales pentru Miles Roby,
22:35
ººº
lui Stahl 10:40 Teleshop 11:45 Statele Unite ale Americii) Partial legal 20.00 Pastreaza 2015. 12:35 O aniversare cu managerul restaurantului Empire Grill Dramă,
Astro-lume 13:00 Ştiri 13:25 14:00 Alvin şi veveriţele (film speranta 22.00 Totul despre bucluc. Comedie. 1984. 14:05 de peste 20 de ani. De la moartea mamei SUA, 2005.
Activ 13:50 Paloma (film seri- de animaţie Statele Unite ale sex 22.30 Prietenii tai 23.30 Cină pentru fraieri. Comedie. sale, Miles a ră- Regia: Fred
al) 14:50 Walker, poliţistul din Americii) 15:45 Terminator 3 Hotul fermecator Neal Caffrey 2010. 16:05 Centura rosie. mas captiv în Em- Schepisi.
Texas (film serial) 16:50 Pasiu- (film de acţiune Statele Unite este un hot de opere de arta Acţiune. 2008. 17:45 CA-N pire Falls şi trebu- Cu: Ed Har-
ne şi putere (film serial) 17:55 ale Americii-Germania) 17:50 care evadeaza din inchisoare FILME. . 2012. 18:10 O zi ris, Helen
ie să îşi trăiască
Furtună pe Bosfor (film serial) Testul suprem (film de acţiu- dupa patru ani, decis sa isi ca oricare alta. Dramă. 2013. Hunt, Philip
19:00 Ştiri 20:30 La bine şi la ne Statele Unite ale Americii) viaţa având în
gasească iubita pentru ca are 20:00 Acceptat. Comedie. Seymour
rău (film serial) 21:15 Detectivi 20:00 Furia oarbă (film de acţi- motive serioase sa creada ca acelaşi timp grijă
2006. 21:35 Lumea apelor. Hoffman,
particulari (film serial) 22:20 une Statele Unite ale Americii) viata ei este in pericol. 01.30 SF. 1995. 23:40 Ameninţarea. de tatăl său cam
băgăcios, de viitoa- Paul New-
Riddick (sci-fi Statele Unite 21:40 Râuri de purpură (film Totul despre sex (r) 02.00 Di- Acţiune. 2014. 01:15+1 Efecte
ale Americii) 24:50 Lista cli- poliţist Franţa) 23:45 Robocop rea sa fostă soţie man, Robin
vertisment: Meniu de vedeta adverse. Thriller. 2013. 03:00
enţilor (film serial) 01:50 Ştiri 2 (film de acţiune Statele Unite) 03.30 Dragoste clandestina şi de fiica lor inte- Wright
Casa tatălui. Comedie. 2012.
ligentă, dacă nu Penn
chiar ciudată,
EUROSPORT AXN CINEMAX PRO CINEMA Tick. r Helen Hunt
09:00 Schi alpin Cupa Mon- 07:15 Hannibal Post Mortem 07:00 În ajunul războiului 06:30 Danielle Steel’s – Strai-
dială, la Naeba, în Japonia Politist, SUA, 2015 07:25 Dramă, SUA, 1984 08:45 Ba- na (r) 08:30 La Maruta (r) Icarus ANTENA 1

I
- Masculin slalom manşa a Beauty And The Beast Drama , nanas Comedie, SUA, 1971 10:15 La bloc (r) 12:15 Cra- carus a ajuns la apogeul carierei sale, 01.00
ºººº
doua Inclusiv avancronica 2015 08:20 Scorpion Actiune, 10:05 Lumea lui Leopold ciunul cu familia Kranks (r) de asasin profesionist, lucrând timp
transmisiune directă 09:30 SUA, 2014 09:15 Ncis: New Dramă, SUA, 2014 11:20 14:15 Graba strica treaba (r) de mai mulţi ani pe teritoriul SUA, dar
Biatlon Cupa Mondială, la Orleans Politist, SUA, 2014 Cristalul întunecat Aventuri, 16:30 La bloc 18:30 Balada atunci când Uniunea Sovietică s-a des- Actiune,
Presque Isle, în Statele Uni- 10:15 Cititorii de oase 11:15 SUA, 1982 12:55 Vara trecu- lui Lucy Whipple Cu: Glenn SUA, 2001.
trămat, s-a trezit singur într-o ţară stră-
te - Feminin ştafetă Inclusiv Poliţişti fără frontiere Politist, tă Dramă, Italia, 2014 14:30 Close, Jena Malone, Bruce
avancronica 10:30 Schi Franta, 2013 12:20 Beauty ină, fără nimeni pe care să se poată Regia: Dol-
Furtună, peripeţii şi... dragoste McGill, Meat Loaf, chloe
alpin Cupa Mondială, la And The Beast 13:15 Scorpion Romantic, SUA, 1999 16:15 Webb, Olivia Burnette 20:30 bizui. ph Lund-
Crans-Montana, în Elveţia - I. 3 14:10 Ncis: New Orleans Cântecul elefantului Dramă, La bine si la rau Cu: Morris gren. Cu:
Feminin, combinata alpină, 15:10 Poliţişti fără frontiere Canada, 2014 17:55 Bananas Chesnut, Taraji P. Henson, Dolph Lund-
slalom Inclusiv avancronica 16:15 Cititorii de oase 17:15 Comedie, SUA, 1971 19:15 Maeve Quinlan, Kevin Hart, gren, Stefa-
11:00 Sărituri cu schiurile Beauty And The Beast 18:15 Înainte să vină iarna Dramă, Wood Harris, Eddie Cibrian, nie von
Cupa Mondială, la Vikersund, Scorpion 19:15 Ncis: New Franţa, 2013 21:00 Paradisul Jenifer Lewis 22:30 Bancoma- Pfetten,
în Norvegia 12:30 Snooker Orleans Politist, SUA, 2014 Dramă, SUA, 1972 22:35 tul terorii Cu: Alice Eve, Josh Samantha
Openul Ţării Galillor, la Car- 20:10 Cititorii de oase Politist, Empire Falls 1 Dramă, SUA, Peck,Brian Geraghty Dupa Ferris, David
diff, în Regatul Unit - Etapa SUA, 2006 21:05 Cititorii de 2005 Cu: Ed Harris, Helen Hunt, petrecerea de Craciun a com- Lewis, John
întâi transmisiune directă oase 22:00 Hawaii 5.0 Actiu- Philip Seymour Hoffman, Paul paniei la care lucreaza, David Tench, Lind-
19:00 Omnisport Drumul spre ne, SUA, 2012 22:55 Medium Newman, Robin Wright Penn Hargrove ii conduce acasa say Maxwell
aur 19:30 Sărituri cu schiuri- Politist, SUA, 2007 Cu: Patricia 00:25 Domnul Avila Poliţist, pe prietenii sai Emily Brandt

r Dolph Lundgren
le 20:15 Biatlon 20:55 Ştiri Arquette, Jake Weber 23:50 Mexic, 2013 01:25 Cartea de şi Corey Thompson. 00:15
21:00 Snooker 23:55 Ştiri Medium 00:50 When In Rome căpătâi Dramă, Franţa, 1996 Strainul (r) 02:10 Cine A.M.
8 MARŢI TVR 1 PRO TV ANTENA 1 HBO
OFERTA ORELOR 20:00 - 21:00 07.00 Telejurnal matinal. 07.00 Ştirile PROTV 06.00 Observator. (live) 06.00 Aceasta este lumea
Meteo 10.30 La Maruta. (r) 08.00 Neatza cu Razvan si F mea. Dramă, SUA,
DIGI FILM Blue Jasmine 07.50 Sport 12.00 Vorbeste lumea. Dani. (live) 2014. Regia: Shira Piven

D
20:00 upă ce totul se prăbuşeşte în jurul 08.00 Telejurnal matinal. Vorbeşte lumea a pregă- 10.50 In gura presei cu Mir- Cu: Kristen Wiig, Wes
ei, inclusiv mariajul cu afaceristul Meteo tit subiecte interesante, cea Badea Bentley, Linda Cardellini
Dramă, bogat Hal, eleganta Jasmine, membră a 08.50 Sport pe care cei patru prezen- 11.40 Teleshopping 07.30 Şefi de coşmar 2. Co-
SUA, 2013. înaltei societăţi din New York se mută 09.00 Starea naţiei. (R) tatori le vor dezbate în 12.00 Mireasă pentru fiul F medie, SUA, 2014. Re-

cu sora ei, Ginger, în modestul aparta- 09.50 Opinii fiscale direct, de luni până vi- meu gia: Sean Anders. Cu: Ja-
Regia: Cate
ment al acestei din San Francisco, pen- 10.00 SOS pe Marea Nea- neri. Noutăţi din viaţa 13.00 Observator. son Bateman
Blanchett. R gră. (redifuzare) vedetelor autohtone, in- 14.00 Mireasă pentru fiul 09.20 Circul. Dramă, Marea
Cu: Cate tru a încerca să-şi pună viaţa în ordine.
11.00 Călători în lumi para- formaţii utile, dar şi tren- meu. Formatul de suc- F Britanie, 2013. Regia:
Blanchett, S lele. (serial, Canada, duri şi subiecte de lifesty- ces internaţional "May I Kevin Allen
Alec Bal- 2002) le se vor găsi pe agenda call you mom?" vine în 11.00 Iubire sub stele. Co-
dwin, Peter 11.30 Călători în lumi para- celor patru gazde ale România sub numele de F medie, Canada, 2015.
Sarsgaard, S lele. (serial, Canada, emisiunii, care vor avea "Mireasă pentru fiul Regia: Terry Ingram
Sally 2002) alături şi invitaţi surpriză meu". Cel mai aşteptat 12.25 San Francisco 2.0. Do-
Hawkins, 12.00 Teleshopping împreună cu care vor co- show matrimonial din D cumentar, SUA, 2015.
Charlie Ta- 12.30 Tribuna partidelor menta subiectul zilei. România aduce din nou Regia: Alexandra Pelosi

r Cate Blanchett
han parlamentare 13.00 Stirile PROTV în centrul atenţiei po- 13.10 Reţeta dragostei. Dra-
13.00 EURO polis. Prezin- 14.00 Vorbeste lumea veşti de dragoste, întâm- F mă, SUA, 2007. Regia:
tă Nicoleta Epure 15.00 Lectii de viata. Lecţii plări spectaculoase, re- Adrienne Shelly
PRO TV Profă rea, dar buuună 14.00 Telejurnal.
Sport, Meteo
de viaţă" este o produc-
ţie de tip ficţiune, bazată
guli dure, confruntări aci-
de, emoţii, suspans şi
15.00 Anna Nicole. Dramă,
F SUA, 2013. Regia: Mary

E
20.30 lizabeth Halsey este o profesoară 15.00 Teleshopping pe situaţii şi întâmplări multe provocări. Harron
pentru care pur şi simplu nu există 15.30 Maghiara de pe unu reale, din viaţa cotidiană 16.00 Observator. (live) 16.30 Cei patru fantastici:
Comedie, nota 4. Vorbeşte urât, e fără scrupule şi 16.55 Vorbeşte corect! a familiilor. Sunt prezen- 17.00 Acces direct cu Simo- F Ascensiunea lui Silver

SUA, 2011. cam indecentă. 17.00 Nocturne. (R) tate diverse situaţii inspi- na Gherghe. (live) Surfer. SF, SUA, 2007.
Regia: Lake 18.00 Europa mea. Modera- rate din viaţa reală. 19.00 Observator. (live) Regia: Tim Story
tor Gabriel Giurgiu 16.00 Ce spun romanii 20.00 Observator special cu 18.05 Alt Love Building. Co-
Lasdan. Cu: 17.30 La Maruta Octavia Geamanu. F medie, România, 2015.
19.00 Exclusiv în România.
Cameron R
(redifuzare) 19.00 Ştirile PROTV (live) Regia: Iulia Rugină
Diaz, Jason
Segel, Lucy 20.00 Telejurnal. Meteo 20.30 Profa rea, dar buuu- 20.00 Observator special. 20.00 Premiile Bafta 2016.
Punch, Jus- 21.00 Prim-plan (I) Modera- Fna. comedie, 2011 cu Octavia Geamanu F Special, Marea Britanie,
tin Timber- tor Claudiu Lucaci Regia: Lake Lasdan 20.30 Poftiti pe la noi: Pof- 2016.
lake, Phyllis 22.00 Prim-plan (II) Mode- Cu: Cameron Diaz, Jason titi si daruiti 22.05 E nevoie de un erou.

r Cameron Diaz şi Jason Segel


Smith rator Claudiu Lucaci Segel, Lucy Punch, Justin 23.00 Un Show Păcătos cu S Serial, SUA, 2015.

22.25 Starea zilei. Emisiune Timberlake, Phyllis Smith Dan Capatos 23.00 E nevoie de un erou.
de Dragoş Pătraru 22.30 Stirile PROTV 01.00 Terminator 3: Supre- S Serial, SUA, 2015.

22.30 Starea naţiei 23.00 Terra Nova. serial, F matia robotilor. actiu- 00.00 Annabelle. Horror,
DIVA Când un bărbat iubeşte 23.25 Gări de poveste. (redi- F SUA, Australia, 2011 ne, SUA 2003. Regia: F SUA, 2014. Regia: John
21.00 o femeie R fuzare) Creatori: Kelly Marcel, Jonathan Mostow R. Leonetti. Cu: Annabel-
00.20 Politică şi delicate- Craig Silverstein Cu: Arnold Schwarzene- le Wallis, Ward Horton,

Dramă ro- A lice şi Michael Green trăiesc cea


mai extraordinară poveste de dra-
goste. Mariajul lor e plin de pasiune
R ţuri. (R)

01.15 Exclusiv în România.


Cu: Jason O’Mara
În anul 2149 Pământul
gger, Nick Stahl, Kris-
tanna Loken, Claire Da-
Tony Amendola, Alfre
Woodard, Kerry
mantică, R (reluare) este aproape distrus de nes O'Malley
SUA, 1994. autentică, tandreţe şi înţelegere. Au 01.55 Un doctor pentru poluare. Pentru a salva 03.00 Observator. 01.40 San Francisco 2.0.
Regia: Luis două fiice superbe şi împreună formea- R dumneavoastră. (redi- rasa umană, oamenii R (reluare) D Documentar, SUA, 2015.

Mandoki. ză un tablou de familie perfect. fuzare) de ştiinţă au inventat 03.45 Acces direct. (reluare) Regia: Alexandra Pelosi
Cu: Andy 02.55 Sport. (R) un portal care permite R Emisiune axată pe actua- 02.25 Stella Street. Come-
Garcia, Meg 03.05 Telejurnal. (R) Meteo călătoria în timp către litate, în care vedete sunt F die, Marea Britanie,

Ryan, Ellen 03.55 SOS pe Marea Nea- Pământul preistoric cu oamenii obişnuiţi, cu pro- 2004. Regia: Peter Ri-
Burstyn, R gră. (R) 85 de milioane de ani blemele, bucuriile şi în- chardson. Cu: John Ses-
Tina Majori- 04.45 Europa mea. în urmă. tâmplările lor ieşite din sion, Phil Cornwell,
R (reluare) 00.00 Profa rea, dar buuu- comun. Reporterii aduc Ronni Ancona
no, Mae R na. (reluare) în atenţia publicului din 03.50 Legături de sânge.
05.35 Nocturne.
Whitman, R (reluare) 01.45 Ce spun romanii. (r) platou cazuri impresio- F Poliţist, Franţa, 2013.

r Andy Garcia
Lauren Tom 06.25 Teleshopping 02.45 Vorbeste lumea. (r) nante de viaţă, subiecte Regia: Guillaume Canet-
06.55 Imnul României 04.30 Lectii de viata. (r) sociale şi mondene. Cu: Clive Owen

PROGRAME DE SUCCES CINEMAX HBO CINEMAX HBO


ORELE 06:00 - 18:15 Peştele cel mare Iubire sub stele Îţi aminteşti de mine? Anna Nicole
Dramă, SUA, 2003 Comedie, Canada, 2015 Comedie, Italia, 2014 Dramă, SUA, 2013
DIGI FILM 09:05 Un fiu încearcă să afle 11.00 Becca se împrieteneşte 14:25 Ea este narcoleptică, iar 15.00 Anna Nicole Smith a
O aniversare cu bucluc mai multe despre tatăl său cu Emily, o fată care şi-a pier- el cleptoman. Soarta îi aduce fost o mamă singură din Texas
Comedie. 1984 muribund, rememorând poveş- dut mama de curând. Când o împreună, cei doi întâlnindu-se care a devenit cel mai cunoscut
06:00 Viaţa Samanthei se tile şi fabulaţiile despre viaţa poveste de dragoste se înfiripă în faţa uşii terapeutului la care supermodel din lume, dar faima Reese Wi-
pare că este pe o pantă des- acestuia, auzite chiar de la el. între Becca şi tatăl lui Emily, se tratau amândoi. Între ur- ei bruscă a venit cu un pret si therspoon
cendentă destul de serioasă şi Prin aceste scorneli, fiul începe cei doi trebuie să înveţe să genţa bruscă de a dormi şi drogurile, alcoolul si comporta- designer de
rapidă. Fata de 15 ani s-a în- să descopere marile calităţi şi creeze un echilibru între relaţia furturile mărunte de prin ma- mentul imprudent au condus-o
marile defecte ale părintelui şi responsabilităţile lor. gazine, Roberto se îndrăgos- către un destin tragic. modă, se logo-
drăgostit de cel mai popular
băiat din şcoală. Sora ei se său. Pestele cel Mare este teşte de Beatrice. deşte cu cel
căsătoreşte şi toată familia povestea lui Edward Bloom. AXN DIGI FILM mai râvnit
este surescitată. Ncis: New Orleans DIGI FILM Gemenii burlac. Totul
HBO Serial, SUA, 2014 Expresul Comedie, SUA, 1988 ar fi perfect,
HBO Circul 14:15 Serialul NCIS: New Or- Dramă, SUA, 2008. 18:15 Un experiment ştiinţific dacă nu ar
Aceasta este lumea mea Dramă, Anglia, 2013 leans este unul american de 14:30 Filmul se inspiră dintr-o ratat se finalizează prin naşte- exista unde-
Dramă, SUA, 2014 09.20 Când un circ ambulant proceduri de investigaţie, derivat poveste reală, urmărind viaţa rea a doi gemeni, ale căror va, în plin
06.00 Alice suferă de dezor- ajunge în Tregaron, în Cardi- din serialul original NCIS: Anche- lui Ernie Davis (1939-1963), vieţi decurg complet separat, Sud, un soţ
dini de personalitate, dar nu se ganshire, în perioada victoria- tă militară. Acţiunea acestuia eroul colegiului de fotbal, pri- ei aflând unul de existenţa care refuză
plânge, pentru că ea tot ce îi nă, membrii ei oferă mult mai are loc în Crescent City. Serialul mul afro-american care a câşti- celuilalt abia târziu, la maturi- să-i acorde
trebuie în viaţă. Un aparta- mult decât distracţie Sarei, o prezintă cazurile şi vieţile echipei gat trofeul Hisman. Pelicula tate. Julius arată ca un teuton
divorţul.
ment, un bun prieten, posibili- tânără care este ţinută prizoni- NCIS formată din: SSA Dwayne "Expresul" este inspirată de musculos, vorbeşte la perfecţie
tatea de a înregistra în fiecare eră de tatăl ei într-un sat cu- Cassius, agentul special Christo- povestea reală a unui adevărat şase limbi şi e om de ştiinţă DIVA
zi emidiunea Oprahei Winfrey. prins de superstiţii. pher LaSalle. erou american. genial. 23.30
TVR 2 PRIMA TV ACASĂ ANTENA STARS 16 februarie 9

07.00 Teleshopping 08.10 07:15 Miss fata de la ţară 06:00 Vorbeste lumea 08:30 06:00 Star Magazine (reluare) OFERTA ORELOR 21:15 - 01:00
09:30 Teleshopping 10:00 Fo- Teleshopping 08:45 Lupta 07:45 Teleshopping 08:00
Arta fericirii (R) 09.20 Car-
tea cea de toate zilele 09.30 cus din inima României 10:15 rozelor (r) 11:15 In umbra Star News (reluare) 09:00
Phoenix CINEMAX

N elly este o supravieţuitoare a Holo- 21:15


ººº
A doua emigrare (R) 10.00 Jurnalul STV Junior 11:00 trecutului (r) 13:30 Teleshop- STAR MATINAL (cu Rocsana
Poştaşul din Himalaya 11.00 Teleshopping 11:30 Focus ping 14:00 Pasiune interzisa Marcu si Razvan Botezatu) caustului care se întoarce din pro-
Legea lui Doyle 11.45 Teles- Magazin 12:00 Cronica Zilei Cu: Jencarlos Canela, Monica 12:00 STAR MAGAZINE pria “cenuşă” în oraşul natal, Berlin,
12:10 După fapta şi răsplată Spear, Roberto Vander, Mer- (cu Laura Micovschi) 14:00 Dramă, Ger-
hopping 12.00 La fix 13.00 precum pasărea mitologică, Phoenix.
5 minute de istorie . 13.10 13:50 Cronica Zilei 13:55 Ni- cedes Molto, Rbecca Jones, NECENZURAT (cu Adriana mania,
După ce
Jurnal de secol 13.20 Arta meni nu-i perfect 15:00 Râzi Henry Zakka, Jorge Consejo, Bahmuteanu) 16:00 STAR 2014. Re-
un doctor
fericirii 14.30 Cultura minori- şi câştigi 15:30 Cireaşa de Carmen Aub, Sabrina Seara MAGAZINE (cu Laura Micov- gia: Christi-
i-a refăcut
tăţilor 15.00 Telejurnal 16.00 pe tort 16:25 Cronica Zilei – 15:00 Diamantul noptii 16:00 schi) 17:00 Star Salvator (re- an Petzold.
chipul
Ieri- Azi – Mâine 17.00 Legea pastilă de umor 16:30 Focus Spune-mi ca esti a mea! 17:00 luare) 18:55 STAR NEWS (cu Cu: Nina
complet
lui Doyle 17.50 Cartea cea de 17:00 Trăsniţii 18:00 Focus Sufletul meu pereche 18:00 Andra Trandas) 19:45 RĂI Hoss, Ro-
desfigurat,
toate zilele 18.00 Telejurnal 19:15 Cireaşa de pe tort 20:10 Lupta rozelor 20:00 În umbra DA’ BUNI (cu Mihai Morar) nald Zehrfe-
ea îl caută
20.10 D’ale lu’ Mitică 21.00 Cronica Zilei 20:15 Armă bio- trecutului 22:00 Avenida Bra- 21:45 STAR NEWS (cu Andra ld, Nina
logică 22:15 Trăsniţii – sitcom sil 23:00 Inima de tigan Cu: Trandas) 22:00 AGENTUL VIP pe Johnny,
Destine ca-n filme între Prut Kunzendorf,
22:55 Cronica Zilei 23:00 Gheorghe Visu, Marin Moraru, (cu Cristian Brancu) 00:15 ÎN soţul ei,
şi Nistru 22.00 Ora de ştiri Michael
23.10 CSI: Crime şi investi- Focus din inima României Gheorghe Dinica 00:30 Santa PUII MEI (cu Mihai Bendeac) despre
Maertens
gaţii 00.00 La fix (R) 01.00 23:30 Focus Magazin 00:15 Diabla 01:30 Lupta rozelor 01:00 Răi da' buni (reluare) care nu
Memorialul durerii (R) 02.00 Armă biologică 02:15 Trăsni- (r) 03:15 Doamne de poves- 03:00 Agentul Vip (reluare) mai are
nicio ves-
r Phoenix
Cartea cea de toate zilele ţii – sitcom 03:00 Mondenii te 04:00 Inima de tigan (r) 04:30 Necenzurat (reluare
02.10 Jurnal de secol 02.20 te.
Arta fericirii (R) 03.30 Locuri,
oameni şi comori(R) 04.00 ANTENA 3 DIVA DUNA
Destine ca-n filme între Prut
06.00 Ştirile dimineţii 10.00
Dansatoarele zombie PRO CINEMA
08.00 Chipul răzbunării 09.00 07:05 Părintele Brown (s)
Î
şi Nistru (R) 05.00 Ieri- Azi – ntr-un viitor nu prea îndepărtat, o 22:45
ººº
Mâine (R) 05.50 Cartea cea Previziunile zilei cu Sabina Miss Marple 11.00 Numai 07:55 Keno 08:00 Ştiri 08:25
Iosub 11.00 Se întâmplă în tată să nu fii ! 12.00 Hercule Srpski Ekran 08:55 Unser agenţie guvernamentală secretă elibe-
de toate zilele 06.00 Ora de rază un virus foarte contagios. Povestea
ştiri (R) 06.55 Imnul României România cu Maria Coman Poirot 14.00 Neveste dispe- Bildschirm 09:25 Prizonierul Comedie
12.00 Ştiri 13.00 Se întâmplă rate 15.00 În mintea crimina- trecutului (s) 10:20 Patrula se petrece în Sartre, Nebraska, într-un
club de striptease. horror,
în România 14.00 Ştiri 15.00 lului16.00 Chipul răzbunării: din munţi (s) 11:25 Prietenul SUA, 2008.
RTL KLUB Esenţial cu Mihaela Bârzila
16.00 Esenţial cu Mihaela
episodul 97 17.00 Miss Mar-
ple: La hotelul Bertram 19.00
familiei 12:40 Comorile lumii
Regia: Jay
13:02 Ştiri 13:55 Jamie Oliver
06:55 Desene animate 08:35 Bârzila 17.00 100 de minute Hawaii 5.0: Cinsteşte-ţi tatăl în provincie 14:30 Univers Lee. Cu:
Ştiri 09:10 Focus 09:40 De cu Alessandra Stoicescu 18.00 20.00 În mintea criminalului 16:15 Părintele Brown (s) Jenna Ja-
vorbă cu Balo 10:15 Astro 100 de minute 18.45 La ordi- 21.00 Când un bărbat iubeş- 17:10 Detectivul (s) 18:00 meson, Ro-
Show 11:15 Top Shop 12:50 nea zilei cu Dana Grecu şi Radu te o femeie 23.30 Casă, dulce Poşeta 19:00 Ştiri 19:40 xy Saint,
Havazin 13:20 Story Extra Tudor 20.30 Subiectiv cu Răz- casă O fată din Sud se mută la Patrula din munţi (s) 20:45 Robert En-
14:40 Budapesta, zi şi noapte van Dumitrescu 21.30 Sinteza New York şi se logodeşte cu Rămâi în picioare! 21:45 De- glund, Joey
16:00 Esperanza (s) 17:10 Su- zilei cu Mihai Gadea 23.15 In un bărbat bogat, dar trebuie dicaţii 22:40 Misterioasa Lau- Medina,
leiman (s) 18:25 Story 19:00 gura presei cu Mircea Badea să se întoarcă în oraşul natal şi ra (s) 23:30 Keno 23:35 Cei Shamron
r Dansatoarele zombie
Ştiri 19:55 Focus 20:30 Bu- 0.00 Ştiri 01.00 Sinteza zilei să rezolve ceva din trecutul ei. mari 00:05 MupArt Classic Moore
dapesta, zi şi noapte (s) 21:45
Între prieteni (s) 22:20 Men-
talistul (s) 23:25 Secolul XXI FILM + EUFORIA DIGI FILM Annabelle HBO

TV2
10:20 Supravieţuitorii (come-
die Statele Unite ale Americii)
07.30 Imparateasa Ki 09.00
Partial legal (r) 10.00 Nu-i
06:00 O aniversare cu bucluc.
Comedie. 1984. 07:30 Accep- T hriller-ul supranatural începe înain-
te ca forţele răului să se fi dezlănţu-
it. John Form a găsit darul perfect pen-
00.00
ººº
12:25 Ultima picătură (film usor sa fii mireasa 12.00 tat. Comedie. 2006. 09:05 Mi-
07:20 Mocca 10:25 Bucătăria de acţiune Anglia) 14:30 Pastreaza speranta (r) 14.00 cuţii şmecheri salvează situaţia. tru soţia sa, Mia - o păpuşă vintage, Horror,
lui Stahl 10:40 Teleshop 11:45 Îngerii de crom (film de ac- Hotul fermecator (r) 16.00 Comedie. 2013. 10:45 Drumul. frumoasă şi rară, îmbrăcată într-o ro- SUA, 2014.
Astro-lume 13:00 Ştiri 13:25 ţiune sci-fi Statele Unite ale Glee 18.00 Prietenii tai (r) Dramă. 2010. 12:50 Blestemul chie de mireasă albă. Dar încântarea Regia: John
Activ 13:50 Paloma (film se- Americii) 16:15 Furia oarbă 19.00 Partial legal 20.00 Scorpionului de Jad. Com. Miei nu durează mult. R. Leonetti.
rial) 14:50 Walker, poliţistul (film de acţiune Statele Unite Pastreaza speranta Cu: Da- 2001. 14:30 Expresul. Dra- Cu: Anna-
din Texas (film serial) 16:50 ale Americii) 17:55 Râuri de niel Gillies, Kristopher Turner, mă. 2008. 16:40 Wimbledon. belle Wallis,
Pasiune şi putere (film serial) purpură (film poliţist Franţa) Erica Durance, Benjamin Ayres Romantic. 2004. 18:15 Ge- Ward Hor-
17:55 Furtună pe Bosfor (film 20:00 Regatul interzis (film 22.00 Totul despre sex 22.30 menii. Comedie. 1988. 20:00 ton, Tony
serial) 19:00 Ştiri 20:30 La de acţiune Statele Unite ale Costume In prim plan nu sunt Blue Jasmine. Dramă. 2013. Amendola,
bine şi la rău (film serial) 21:15 Americii) 22:00 Ultimul sama- cazurile pe care acestia le rezol- 21:35 Războiul imperiilor. Ac-
Detectivi particulari (film seri- ritean (film de acţiune Statele
Alfre Woo-
va, ci relatiile care se construiesc ţiune. 2015. 23:15 Libertinul.
al) 22:20 Sherlock şi Watson Unite ale Americii) 24:05 Stă- in interiorul firmei in acest con- dard, Kerry
Dramă. 2004. 01:10 Liga Apo-
(film serials) 24:25 Franklin şi pânii străzilor (film de acţiune text. 23.30 Hotul fermecator calipsei. Comedie. 2005. 02:40
O’Malley
Bash (film serial) 01:25 Ştiri Statele Unite ale Americii) 01.30 Totul despre sex (r) Ghost Dog - Calea Samuraiului.

EUROSPORT AXN CINEMAX PRO CINEMA r Annabelle


08:30 Biatlon 09:30 Schi al- 07:05 Hannibal Post Mortem 07:00 Cântecul elefantului 06:45 Danielle Steel’s - In
pin Cupa Mondială, la Naeba, Politist, SUA, 2015 07:15 Dramă, Canada, 2014 08:40 cautarea fericirii (reluare) Terminator 3: ANTENA 1
în Japonia - Masculin, slalom Beauty And The Beast 08:15 Iubire online Scurtmetraj, Ger- 08:45 La Maruta (reluare) Supremaţia Roboţilor 01.00
ººº
uriaş, manşa a doua Inclusiv Scorpion 09:15 Ncis: New mania, 2013 09:05 Peştele 10:30 La bloc (reluare) 12:30
avancronica 10:00 Schi alpin
SCHI ALPIN: Cupa Mondială,
Orleans Politist, SUA, 2014 Cu:
Scott Bakula, Jon Arthur 10:10
cel mare Dramă, SUA, 2003
11:10 Înainte să vină iarna
Poliţist sub acoperire (relu-
are) 14:30 Sejur cu surprise I maginaţi-vă o lume a întunericului
permanent, unde maşinile controlează
destinul oamenilor. Imaginaţi-vă că Actiune,
la Naeba, în Japonia - Mas- Cititorii de oase Politist, SUA, Dramă, Franţa, 2013 12:50 (reluare) 16:30 La bloc 18:30 SUA, 2003.
culin slalom manşa a doua 2006 Cu: David Boreanaz, Paradisul Dramă, SUA, 1972 Eu sunt Moşul 20:30 Obsesia sunteţi singurii care pot opri asta. Dar
Inclusiv avancronica 10:30 Emily Deschanel 11:10 Poliţişti înainte de a face asta, ceva groaznic Regia: Jona-
14:25 Îţi aminteşti de mine? Derek Charles (Idris Elba) se
Biatlon 11:30 Biatlon Cupa fără frontiere Politist, Franta, Comedie, Italia, 2014 15:55 considera implinit in momen- trebuie să se întâmple. than Mos-
Mondială, la Presque Isle, în 2013 12:15 Beauty And The Comportamentul Dramă, tul in care este promovat tow. Cu:
Statele Unite - Feminin ştafe- Beast 13:15 Scorpion 14:15 Cuba, 2014 17:40 Peştele intr-o functie de condurere la Arnold Sch-
tă Inclusiv avancronica 12:30 Ncis: New Orleans 15:10 Poli- cel mare Dramă, SUA, 2003 firma de consultanta financi- warzene-
Snooker Openul Ţării Galillor, ţişti fără frontiere Politist 16:15 19:45 Căpitanul Webb Dra- ara unde lucreaza. Dupa ce la gger, Nick
la Cardiff, în Regatul Unit - Cititorii de oase 17:15 Beauty mă, Marea Britanie, 2015 petrecerea firmei are o aven- Stahl, Kris-
Etapa a doua 19:00 Sporturi And The Beast 18:15 Scorpion 21:15 Phoenix Dramă, tura cu frumoasa Lisa (Ali tanna Lok-
de iarnă Astăzi, în sporturile 19:15 Ncis: New Orleans Cu: Germania, 2014 23:00 Noro- Larter), o noua agajata, viata en, Claire
de iarnă 20:00 Ştiri Eurosport Scott Bakula, Jon Arthur 20:10 cul Dramă, SUA, 2012 23:55 i se schimba. Tanara face o Danes
20:05 Sărituri cu schiurile Cititorii de oase 21:05 NCIS: Minunea dragostei Comedie, obsesie pentru el, devine din
Cupa Mondială, la Vikersund, Los Angeles 22:00 Minţi cri- SUA, 2012 01:35 Torrente ce in ce mai insistenta si il
în Norvegia 21:00 Snooker minale 22:55 Minţi criminale 4: Criză mortală Acţiune, hartuieste. 22:45 Dansa-

r Nick Stahl
Openul Ţării Galillor, la Cardiff, 23:50 Minţi criminale 00:50 Spania, 2011 03:10 Duba toarele zombie 00:45 Fara
în Regatul Unit - Etapa a doua Cititorii de oase 01:45 NCIS groazei Acţiune, SUA, 2015 obligatii (r) 02:45 Cine A.M
10 MIERCURI TVR 1 PRO TV ANTENA 1 HBO
OFERTA ORELOR 21:35 - 22:00 07.00 Telejurnal matinal. 07.00 Ştirile PROTV 06.00 Observator. (live) 06.00 Cei patru fantastici:
Meteo 10.30 La Maruta (r) 08.00 Neatza cu Razvan si F Ascensiunea lui Silver
DIGI FILM Johnny Mnemonic 07.50 Sport 12.00 Vorbeste lumea Dani. (live) Surfer . SF, SUA, 2007.

Î
21:35 n secolul 21, informaţia este cea mai de 08.00 Telejurnal matinal 13.00 Stirile PROTV 10.50 In gura presei cu Mir- Regia: Tim Story
preţ valoare. Într-o lume în care cyber- 08.50 Sport 14.00 Vorbeste lumea cea Badea 07.35 Alt Love Building. Co-
Acţiune, spaţiul este un mediu banal, confortabil 09.00 Starea naţiei. (R) 15.00 Lectii de viata 11.40 Teleshopping F medie, România, 2015.

Canada, pentru realitate, cele mai valoroase do- 09.50 Opinii fiscale 16.00 Ce spun romanii 12.00 Mireasă pentru fiul Regia: Iulia Rugină. Cu:
cumente trebuie transportate pe cele mai 10.00 Tot ce contează 17.00 Stirile PROTV meu Dorian Boguţă, Dragoş
SUA, 1995.
sigure căi, adică prin creierul uman. 11.00 Călători în lumi para- 17.30 La Maruta. 13.00 Observator. Bucur, Alexandru Papa-
Regia: Ro- S lele. (serial, Canada, Show-ul, cu un nume nou 14.00 Mireasă pentru fiul dopol
bert Longo. 2002) şi cu multe idei proaspe- meu. Formatul de suc- 09.30 John Tucker trebuie
Cu: Keanu 11.30 Călători în lumi para- te, păstrează linia cu care ces internaţional "May I F să moară. Comedie,
Reeves, Di- S lele. (serial, Canada, a încântat publicul atâţia call you mom?" vine în SUA, 2006. Regia: Betty
na Meyer, 2002) ani. Cătălin Măruţă a pre- România sub numele de Thomas
Dolph Lund- 12.00 Teleshopping gătit împreună cu echipa "Mireasă pentru fiul 11.00 Premiile Bafta 2016.
gren, Ice-T, 12.30 Cartierul colinelor. sa rubrici noi, filmări ine- meu". Cel mai aşteptat Special, Marea Britanie,
Kitano Ta- D (Documentar, Italia, dite, invitaţi cu poveşti show matrimonial din 2016.
keshi, Den- 2008) surprinzătoare, dar şi su- România aduce din nou 13.05 Blestemul regelui Mi-

r H. Rollins şi Dolph Lundgren


nis Akaya- 13.00 Fără etichetă biecte ale momentului, în centrul atenţiei po- F das. Fantastic, Marea
ma 14.00 Telejurnal. exclusivităţi şi un decor veşti de dragoste, întâm- Britanie, 2013. Regia: Jo-
Sport, Meteo reîmprospătat. Campio- plări spectaculoase, re- nathan Newman
CINEMAX Pianul 15.00 Teleshopping
15.30 Convieţuiri. Prezenta-
nul în divertisment trans-
mite cele mai proaspete
guli dure, confruntări aci-
de, emoţii, suspans şi
14.45 Viaţă de liceu. Come-
F die, SUA, 1998. Regia:

A
21:00 cţiunea se desfăşoară în Noua Zee- tor Camelia Văcaru ştiri din lumea mondenă multe provocări. Deborah Kaplan, Harry
landă a mijlocului de secol nouă- 16.55 Vorbeşte corect! şi lansează noi trend-uri 16.00 Observator. (live) Elfont
Dramă, sprezece, unde o tânără femeie scoţiană, 17.00 Profesioniştii ...cu în show-biz-ul românesc. 17.00 Acces direct cu Simo- 16.25 Povestea delfinului 2.
Australia, mută, soseşte împreună cu fiica sa pen- Eugenia Vodă * (R) Vedetele vor avea parte na Gherghe. (live) F Familial, SUA, 2014.

1993. Re- tru a se căsători cu un colon. 18.00 Superconsumatorul. de multe întâmplări neaş- 19.00 Observator. (live) 18.10 Dacă aş rămâne. Dra-
(redifuzare) teptate şi, vor fi din nou 20.00 Observator special cu F mă, SUA, 2014. Regia:
gia: Jane 19.00 Exclusiv în România subiectul unor farse. Octavia Geamanu. R.J. Cutler. Cu: Chloë
Campion. 19.45 Sport 19.00 Ştirile PROTV (live) Grace Moretz,
Cu: Holly
Hunter, 20.00 Telejurnal. Meteo 20.30 Rambo IV. acţiune, 20.00 Observator special. 20.00 Hotelul Best Exotic
Harvey Kei- 21.00 Prim-plan (I) FSUA, Germania, 2008 cu Octavia Geamanu FMarigold 2. Dramă,
tel, Sam 22.00 Prim-plan. (II) Modera- Cu: Sylvester Stallone, 20.30 Te pui cu blondele ? Marea Britanie, 2015.
Neill, Kerry tor Mădălina Puşcalău Julie Benz, Matthew cu Dan Negru Regia: John Madden
Walker
r Harvey Keitel
22.25 Starea zilei Marsden 23.00 Un Show Păcătos cu Cu: Judi Dench, Maggie
22.30 Starea naţiei La 20 de ani după ultima Dan Capatos Smith, Bill Nighy, Dev
23.25 Maşini, teste şi ver- peliculă din serie, Rambo 01.00 Fantoma de la Opera Patel, Celia Imrie
dicte. Emisiunea nu este s-a retras în nordul Thai- F 2. drama, Marea Brita- 22.00 Legături de sânge.
HBO Legături de sânge despre inginerie şi date landei, unde lucrează la nie 2012 F Poliţist, Franţa, 2013.

Î
22.00 ntr-o excursie cu prietenii, Brett deci- tehnice. În schimb, vor- o barcă de transport de Au trecut 10 ani de cand Regia: Guillaume Canet
de să meargă să exploreze o cabană beşte cu pasiune despre pe râul Salween. În apro- un incendiu a izbucnit in Cu: Clive Owen, Billy
care îi revenise lui. Cu acest prilej, el maşini extraordinare şi pierea Thailandei, grani- Paris – in urma caruia a Crudup, Marion Cotil-
Poliţist, îşi descoperă adevăratele rădăcini şi tot cu opinii credibile despre ţa Burmei (Myanmar), ramas doar o masca. In- lard, Mila Kunis, Zoe Sal-
Franţa, acum va realiza că, din această clipă, maşini normale, alege cu conflictul burmani - ka- sa povestea de dragoste dana
2013. Re- nimic nu va mai fi vreodată la fel. capul limpede între ma- reni, cel mai lung război continua in Coney Is- 00.10 Vinil. Serial, SUA, 2016.
gia: Guillau- şini bune şi maşini civil din lume, continuă land, New York... Dra- 02.05 Totul despre Schmidt.
me Canet proaste şi, cel mai impor- în cel de-al şaizecilea an. gostea nemuritoare a F Dramă, SUA, 2002. Re-

Cu: Clive tant, crează poveşti me- 22.30 Stirile PROTV Fantomei, pentru sopra- gia: Alexander Payne
Owen, Billy morabile. Costin Giurgea 23.00 Lista neagra. serial, na Christine Daae, a Cu: Jack Nicholson, Ho-
Crudup, şi Tudor Bratu, testează S SUA, 2013. Cu: James crescut odata cu trecerea pe Davis, Dermot Mulro-
Marion Co- de 10 ani cele mai noi Spader, Megan Boone, anilor. Christine, fiul ei in ney, Len Cariou
tillard, Mila maşini. Diego Klatenhoff varsta de 10 ani, Gusta- 04.10 Ispita. Thriller, SUA,
00.00 Sub soarele lui Satan. 00.00 Rambo IV. (r) ve, si sotul ei, Raoul, Vi- F 2014. Regia: Erik Van
Kunis, Zoe F (Dramă,Franţa, 1987) 01.45 Ce spun romanii. (r) contele de Changy, cala- Looy. Cu: Karl Urban, Ja-
Saldana 01.40 Exclusiv în România 02.45 Vorbeste lumea. (r) toresc spre Coney Island. mes Marsden, Wen-
r Legături de sânge
02.20 Maşini, teste şi ver- 04.30 Lectii de viata. (r) 03.15 Observator special. (r) tworth Miller, Eric Sto-
dicte. (R) 05.30 La Maruta. (r) 03.45 Acces direct. (r) nestreet

PROGRAME DE SUCCES DIGI FILM CINEMAX CINEMAX HBO


ORELE 07:35 - 18:20 Spitalul de nebuni Phoenix Quintă Royală Dacă aş rămâne
Comedie, SUA, 2010 Dramă, Germania, 2014 Dramă, SUA, 1998 Dramă, SUA, 2014
HBO 12:55 Craig, un adolescent 14:15 Nelly este o supravieţu- 15:55 "Quintă Royală" este 18.10 Mia este o tânără violo-
Alt Love Building epuizat, se internează într-o itoare a Holocaustului care se povestea unui om care-şi ur- nistă de talent care visează să
Comedie, România, 2015 clinică de boli mentale. Un întoarce din propria "cenuşă" măreşte împlinirea visului de o studieze muzica la Julliard, iar
07.35 În regia Iuliei Rugină, băiat de 16 ani, stresat de com- în oraşul natal, Berlin, precum viaţă. Situat în New York, pe Adam, atât de diferit de ea, Sandra Oh
cea care semnează şi de aceas- plicaţiile vieţii de adolescent, se pasărea mitologică, Phoenix. fundalul lumii jucătorilor de mult mai extrovertit, este cole-
tă dată scenariul filmului filmul internează într-o clinică de După ce un doctor i-a refăcut poker, filmul îl are în rolul gul care o iubeşte, cel care o Cristina are
reprezintă primul lungmetraj psihiatrie. El este trimis în pavi- chipul complet desfigurat, ea îl principal pe Matt Damon în ajută să se descopere, să iasă parte de o
realizat de Actoriedefilm.ro în lionul pentru adulţi, acolo unde caută pe Johnny, soţul ei, des- ipostaza unui as al jocului de din zona ei de confort. revenire difi-
colaborare cu reputatul direc- se împrieteneşte cu un pacient pre care nu mai are nicio ves- cărţi, care încearcă să înceapă cilă în
tor de imagine Vivi Drăgan care îi devine şi mentor. te. o viaţă nouă. DIGI FILM Seattle, iar
Vasile. Sf. Vincent cei ce au su-
HBO AXN DIGI FILM Comedie, SUA, 2014 pravieţuit
DIGI FILM Blestemul regelui Midas Poliţişti fără frontiere Jocuri la nivel înalt 18:20 Maggie, o mamă sin- prăbuşirii
Wimbledon Fantastic, Anglia, 2013 Politist, Franta, 2013 Thriller, SUA, 2009 gură, şi fiul ei de 12 ani, Oli- avionului
Romantic, SUA, 2004 13.05 Un tânăr curajos porne- 15:15 Pornind de la experien- 16:10 Bazat pe mini-seria de ver, adoptat, se mută într-o primesc in-
07:55 Atunci când totul pare ste într-o călătorie magică pen- ţa sa ca poliţist în Statele Uni- televiziune cu acelaşi titlu casă nouă în Brooklyn, alături formaţii şo-
pierdut şi cariera lui Peter Colt tru a-l salva pe fratele răpit si te, producătorul Edward Allen difuzată de către postul brita- de veteranul de război Vin-
cante despre
în tenisul profesionist este ca a-si găsi părintii. Mariah este un Bernero imaginează în noul nic BBC, filmul urmăreşte o cent. Şi, pentru că într-o zi
băiat obisnuit care nu stia ce serial AXN o echipă de poliţişti echipă de jurnalişti de investi- Oliver rămâne blocat pe afară, accident.
şi încheiată, soarta decide să
intervină şi turneul de la Wim- mistere ascunde lumea până de elită care pot urmări crimi- gaţii care lucrează alături de Vincent îl primeşte la el în
bledon reprezintă şansa de a-şi când familia lui dispare fără nali în toată Europa, fără a se un detectiv de poliţie pentru a casă. Astfel începe între ei o DIVA
îndeplini visul vieţii. urmă. lovi de bariere birocratice. soluţiona misterul morţii. relaţie ciudată. 22.00
TVR 2 PRIMA TV ACASĂ ANTENA STARS 17 februarie 11

07.00 Teleshopping 08.10 07:15 Ajutor! Vreau sa sla- 06:00 Vorbeste lumea 08:45 06:00 Star Magazine (reluare) OFERTA ORELOR 22:30 - 00:45
besc! 09:00 Râzi şi câştigi – Lupta rozelor (r) 11:00 Te- 07:45 Teleshopping 08:00
Arta fericirii (Reluare) 09.20
Cartea cea de toate zilele divertisment interactiv 09:30 leshopping 11:15 In umbra Star News (reluare) 09:00 Costume EUFORIA

A vocatul de succes Harvey Specter 22.30


ººº
09.30 Pescar hoinar (Relua- Teleshopping 10:00 Focus din trecutului (r) 13:30 Teleshop- STAR MATINAL (cu Rocsana
re) 10.00 Guadelupa – cel inima României 10:15 Jurnalul ping 14:00 Pasiune interzisa Marcu si Razvan Botezatu) caută un asociat pentru compania
mai bun rom din lume 11.00 STV Junior 11:30 Focus Maga- Cu: Jencarlos Canela, Monica 12:00 STAR MAGAZINE Pearson Hardman. În sala programată
zin 12:00 Cronica Zilei 12:10 Spear, Roberto Vander, Mer- (cu Laura Micovschi) 14:00 Serial come-
Legea lui Doyle 11.45 Teles- pentru interviuri, intră din greşeală
hopping 12.00 La fix 13.00 După faptă şi răsplată 13:20 cedes Molto, Rbecca Jones, NECENZURAT (cu Adriana die, SUA,
Mike Ross, care fugea de nişte trafi-
Jurnal de secol 13.20 Arta fe- Teleshopping 13:50 Cronica Henry Zakka, Jorge Consejo, Bahmuteanu) 16:00 STAR 2011. Re-
canţi de droguri. Harvey intuieşte că
ricirii 14.30 Cultura minorită- Zilei 13:55 Nimeni nu-i perfect Carmen Aub, Sabrina Seara MAGAZINE (cu Laura Micov- gia: Kevin
Mike e ceea ce-i trebuie şi îl angajează,
ţilor 15.00 Telejurnal 16.00 14:30 Teleshopping 15:00 15:00 Diamantul noptii 16:00 schi) 17:00 Star Salvator (re- Bray. Cu:
deşi nu
Ieri- Azi – Mâine 17.00 Legea Râzi şi câştigi 15:30 Cireaşa Spune-mi ca esti a mea! 17:00 luare) 18:55 STAR NEWS (cu Gabriel Ma-
îndepli-
lui Doyle 17.50 Cartea cea de pe tort 16:25 Cronica Zilei Sufletul meu pereche 18:00 Andra Trandas) 19:45 RĂI cht, Patrick
nea nici
de toate zilele 18.00 Telejur- 16:30 Focus 17:00 Trăsniţii Lupta rozelor 20:00 În umbra DA’ BUNI (cu Mihai Morar) J. Adams,
pe depar-
nal 19.00 Documentar 360° 18:00 Focus 19:15 Cireaşa trecutului 22:00 Avenida Brasil 21:45 STAR NEWS (cu Andra Rick Hoff-
de pe tort 20:10 Cronica Zi- Productie: Brazilia, 2012 23:00 Trandas) 22:00 AGENTUL VIP te crite-
20.10 Telecinemateca 22.00 man, Me-
Ora de ştiri 23.10 CSI: Crime lei 20:15 Centrul de control Inima de tigan Cu: Gheorghe (cu Cristian Brancu) 00:15 ÎN riile pen-
ghan Mar-
şi investigaţii 00.00 La fix 22:15 Trăsniţii 22:55 Cro- Visu, Marin Moraru, Gheor- PUII MEI (cu Mihai Bendeac) tru ocu-
kle, Sarah
(Reluare) 01.00 Mic dejun cu nica Zilei 23:00 Focus 23:30 ghe Dinica, Andreea Patrascu 01:00 Răi da' buni (reluare) parea
Rafferty,
un campion (Reluare) 02.00 Focus Magazin 00:15 Centrul 00:30 Santa Diabla Cu: Gaby 03:00 Agentul Vip (reluare) unui
Gina Torres
aseme-
nea post. r Gabriel Macht
Cartea cea de toate zilele de control 02:15 Trăsniţii Espino, Carlos Ponce si Aáron 04:30 Necenzurat (reluare
02.10 Jurnal de secol 02.20
Arta fericirii (R) 03.30 Natură
şi sănătate (Reluare) 04.00 ANTENA 3 DIVA DUNA
D’ale lu’ Mitică (Reluare)
06.00 Ştirile dimineţii 10.00
Lista neagră PRO TV
06.00 Neveste disperate 07:05 Părintele Brown 07:55
F
05.00 Ieri- Azi – Mâine (Re- ostul agent guvernamental Raymond 23.00
ººº
luare) 05.50 Cartea cea de Previziunile zilei cu Sabina 07.00 În mintea criminalului Keno 08:00 Ştiri 08:20 Hr-
Iosub 11.00 Se întâmplă în 09.00 Miss Marple: La ho- vatska Kronika 08:55 Ecra- "Red" Reddington a scăpat mereu de
toate zilele 06.00 Ora de ştiri a fi prins. Dar, când se predă FBI-ului,
(R) 06.55 Imnul României România cu Maria Coman telul Bertram 11.00 Numai nul nostru 09:25 Prizonierul Serial, SUA,
12.00 Ştiri 13.00 Se întâmplă tată să nu fii ! 12.00 Hercule trecutului (s) 10:20 Patrula totul se schimbă. El promite să-i ajute
la prinderea unui terorist numai dacă 2013. Re-
în România 14.00 Ştiri 15.00 Poirot 14.00 Anatomia lui din munţi (s) 12:40 Comorile gia: ace
RTL KLUB Esenţial cu Mihaela Bârzila
16.00 Esenţial cu Mihaela
Grey 15.00 Anatomia lui
Grey 16.00 Chipul răzbunării
lumii 13:02 Ştiri 13:55 Jamie va vorbi cu Elizabeth, foarte tânăr psi-
holog FBI. Alexander,
Oliver în provincie 14:30 Uni-
06:55 Desene animate 08:35 Bârzila 17.00 100 de minute 17.00 Miss Marple: Condam- vers 16:20 Părintele Brown (s) Joe Carna-
Ştiri 09:10 Focus 09:40 De cu Alessandra Stoicescu 18.00 nat pe nedrept 19.00 Hawaii 17:10 Detectivul (s) 18:00 Po- han, Micha-
vorbă cu Balo 10:15 Astro 100 de minute 18.45 La ordi- 5.0: Trecut şi prezent 20.00 În şeta 19:00 Ştiri 19:40 Patrula el W. Wa-
Show 11:15 Top Shop 12:50 nea zilei cu Dana Grecu şi Radu mintea criminalului: Elful cel din munţi (s) 20:40 Rămâi în tkins. Cu:
4 timpuri 13:20 Story Extra Tudor 20.30 Subiectiv cu Răz- roşu 22.00 Anatomia lui Grey: picioare! 21:40 Lotto Scan- James Spa-
16:00 Esperanza (s) 17:10 van Dumitrescu 21.30 Sinteza Second Opinion 23.00 Barul dinav 21:50 Hawaii Five-0 der, Megan
Suleiman (s) 18:25 Story Ex- zilei cu Mihai Gadea 23.15 In Coyote Ugly 01.00 În mintea (s) 22:40 Cine crezi că eşti? Boone, Die-
tra 19:00 Ştiri 19:55 Focus gura presei cu Mircea Badea criminalului 02.00 Chipul răz- 23:45 Keno 23:50 Cazuri de go Klaten-
20:30 Budapesta, zi şi noap- 0.00 Ştiri 01.00 Sinteza zilei bunării 02.45 Hercule Poirot muncă (s) 00:20 Istoria lumii hoff
r Lista neagră
te (s) 21:50 Între prieteni (s)
22:25 Suleiman (s) 23:35
Pe lângă casă 00:00 Ştiri FILM + EUFORIA DIGI FILM Sub soarele lui Satan TVR 1

D
10:00 McLintock! (western 06.00 Dragoste clandestina 06:15 Blestemul Scorpionului onissan este un preot de ţară foarte 00.00
TV2 Statele Unite ale Americii) 07.30 Imparateasa Ki 09.00 de Jad. Comedie. 2001. 07:55 zelos, pe care superiorii săi ierar- ººº
12:35 Un Crăciun de neuitat Partial legal (r) 10.00 Glee Wimbledon. Romantic. 2004. hici îl ţin cu greu în frâu. Donissan
07:20 Mocca 10:25 Bucătăria (comedie Statele Unite ale (r) 12.00 Pastreaza speranta 09:30 Gemenii. Comedie. Dramă,
cade pradă unei ispite şi încearcă să o
lui Stahl 10:40 Teleshop 11:45 Americii) 14:35 Răzbunătorii (r) 14.00 Hotul fermecator (r) 1988. 11:15 Blue Jasmine. Franţa,
Astro-lume 13:00 Ştiri 13:25 (film de aventuri Statele Unite salveze pe Mouchette, o tânără care şi-a
16.00 Glee 18.00 Costume Dramă. 2013. 12:55 Spita- 1987. Re-
Activ 13:50 Paloma (film seri- ale Americii) 16:50 Oraşul răz- (r) 19.00 Partial legal 20.00 ucis unul dintre iubiţi. O relaţie stranie
lul de nebuni. Comedie. 2010. gia: Maurice
al) 14:50 Walker, poliţistul din bunării (film de acţiune Statele Pastreaza speranta Cu: Dani- 14:35 Stuck in Love. Comedie. se leagă între cei doi.
Pialat. Cu:
Texas (film serial) 16:50 Pasiu- Unite ale Americii) 18:00 Nu el Gillies, Kristopher Turner, 2013. 16:10 Jocuri la nivel Gerard De-
ne şi putere (film serial) 17:55 da înapoi 2 (film de acţiune Erica Durance, Benjamin Ay- înalt. Thriller. 2009. 18:20 Sf. pardieu,
Furtună pe Bosfor (film serial) Statele Unite ale Americii) res 22.00 Totul despre sex Vincent. Comedie. 2014. 20:00
19:00 Ştiri 20:30 La bine şi la 20:00 Mulan (film de aventuri
Sandrine
22.30 Costume Cu: Gabri- Regele Scorpion. Acţiune.
rău (film serial) 21:15 Detectivi Statele Unite ale Americii-Chi- el Macht, Patrick J. Adams, Bonnaire
2002. 21:35 Johnny Mnemo-
particulari (film serial) 22:20 na) 22:15 Clubul de noapte Meghan Markle 23.30 Hotul nic. SF. 1995. 23:10 Gemenii.
Nu te pune cu Zohan (come- (film de acţiune Statele Unite fermecator SUA 2009 01.30 Comedie. 2014. 00:45 Călu-
die SUA) 24:40 Minte dacă ale Americii) 00:35 Donator Totul despre sex (r) 02.00 Di- găr Antiglonţ. Acţiune. 2003.
poţi (film serial) 01:45 Ştiri fără voie (film de acţiune) vertisment: Meniu de vedeta 02:30 300 km/h. Acţiune. 2004

EUROSPORT AXN CINEMAX PRO CINEMA r Gérard Depardieu


09:50 Fotbal Legendele fot- 08:20 Scorpion Actiune, SUA, 07:00 Comportamentul Dra- 08:45 La Maruta (r) 10:30 La
balului 10:10 Fotbal 10:15 2014 Cu: ELYES GABEL, KA- mă, Cuba, 2014 08:45 Sin- Bloc (r) 12:30 Balada lui Lucy Gattaca PRO CINEMA

O
Biatlon 11:00 Sporturi de THARINE MCPHEE 09:20 Ncis: dromul post-divorţ Comedie, Whipple (r) 14:30 Eu sunt viziune a unui viitor aproape per- 00:45
ººº
iarnă Astăzi, în sporturile de New Orleans Politist, SUA, SUA, 2013 10:10 Căpitanul Mosul(r) 16:30 La Bloc 18:30 fect. O lume unde pasiunea, credin-
iarnă 12:00 Snooker Openul 2014 10:15 Cititorii de oase Webb Captain Webb Dramă, Ca-n vremurile bune 20:30 ţa şi emoţia nu mai există, perfecţiunea
Ţării Galillor, la Cardiff, în 11:15 Poliţişti fără frontiere Marea Britanie, 2015 11:40 Gattaca Secolul XXI aduce, pe fiind cuvântul la ordinea zilei. În aceas- SF, SUA,
Regatul Unit - Etapa a doua 12:20 Beauty And The Beast Ce e mai bun din ambele lumi lîngă alte cuceriri ale ştiinţei, şi 1997. Re-
tă lume, un om refuză să se supună
12:30 Snooker Openul Ţării 13:20 Scorpion 14:20 Ncis: Scurtmetraj, SUA, 201 11:55 posibilitatea ca perfecţiunea
Galillor, la Cardiff, în Regatul New Orleans 15:15 Poliţişti sistemului, iar încercarea sa de a se gia: Andrew
Ce război minunat! 14:15 să nu mai fie, pentru omeni-
Unit - Etapa a treia 16:30 Ci- fără frontiere Politist, Franta, Phoenix Dramă, Germania, re, un vis imposibil. Ingineria elibera se dovedeşte a fi cât se poate de Niccol. Cu:
clism Turul Andaluziei 18:30 2013 16:20 Cititorii de oase 2014 15:55 Quintă Royală genetică a creat în laboratoa- periculoasă şi plină de suspans. Ethan
Biatlon Cupa Mondială, la 17:20 Beauty And The Beast Dramă, SUA, 1998 17:55 Sin- rele sale omul superior, pentru Hawke,
Presque Isle, în Statele Uni- Drama , 2015 18:15 Scorpion dromul post-divorţ Comedie, care ratarea nu mai este posi- Uma Thur-
te - Masculin ştafetă Inclusiv Actiune, SUA, 2014 19:15 SUA, 2013 19:25 Prietene bilă. Pentru această creatură man, Jude
avancronica 19:15 Biatlon Ncis: New Orleans 20:10 Ci- americane Comedie, Marea viitorul nu mai reprezintă o Law, Gore
Cupa Mondială, la Presque titorii de oase 21:05 NCIS: Britanie, 1991 21:00 Pianul incertitudine, pentru că şi-l Vidal, Xan-
Isle, în Statele Unite - Feminin Anchetă militară Actiune, SUA, The Piano Dramă, Australia, poate alege dinainte de a se der Berke-
ştafetă Inclusiv avancronica 2012 22:00 NCIS: Anchetă mi- 1993 23:00 Ţara furtunilor naşte.Vincent Freeman (Ethan ley, Jayne
20:00 Ştiri 20:05 Snooker litară 22:55 NCIS: Los Angeles Land of Storms Dramă, Unga- Hawke) este unul dintre ulti- Brook, Elias
Openul Ţării Galillor, la Cardiff, Politist, SUA, 2014 Cu: Chris ria, 2014 00:45 Sennentunt- mii oameni născuţi natural, iar Koteas, Er-
în Regatul Unit 21:00 Snooker O'Donnell, LL Cool J 23:50 schi, blestemul din Alpi Horror, nu în laboratoarele genetice. nest Borgni-
r Ethan Hawke
Openul Ţării Galillor, la Cardiff, Medium Drama, SUA, 2009 Elveţia, 2010 02:40 Ultima 22:45 Asasini cibernetici: Va- ne
în Regatul Unit - Etapa a treia 00:50 NCIS: Anchetă militară femeie Dramă, Franţa, 1976 natoarea 00:45 Gattaca (r)
12 JOI TVR 1 PRO TV ANTENA 1 HBO
OFERTA ORELOR 20:10 - 20:30 07.00 Telejurnal matinal. 07.00 Ştirile PROTV 06.00 Observator (live) 06.00 Povestea delfinului 2.
Meteo 10.30 La Maruta. (r) 08.00 Neatza cu Razvan si F Familial, SUA, 2014. Re-
TVR 2 Satin 07.50 Sport 12.00 Vorbeste lumea Dani. Dani şi Răzvan şi- gia: Charles Martin Smi-

F
20.10 ără bani, fără slujbă şi cu visurile de 09.00 Starea naţiei. (R) 14.00 Vorbeste lumea au reunit forţele pentru a th
faimă spulberate, Jack Satin pleacă 09.50 Opinii fiscale 15.00 Lectii de viata aduce în casele oameni- 07.45 Drumul ruşinii. Come-
Dramă, din Las Vegas, unde-şi câştigase existen- 10.00 Lume, ia-mă-n braţe, 16.00 Ce spun romanii lor, în fiecare dimineaţă, F die, SUA, 2014. Regia:
R eu vin ! (redifuzare) 17.00 Stirile PROTV buna dispoziţie atât de Steven Brill. Cu: Elizabe-
SUA, 2011. ţa cântând prin baruri, şi porneşte spre
Atlantic City. 10.50 Vorbeşte corect! Pre- 17.30 La Maruta. necesară pentru a avea th Banks
Regia:
zintă Ruxandra Gheor- Show-ul, cu un nume o zi bună. 09.15 Dansuri de stradă:
Christopher ghe-Negrea nou şi cu multe idei 10.50 In gura presei F show-ul vedetelor. Co-
Olness. Cu: 11.00 Călători în lumi para- proaspete, păstrează li- 11.40 Teleshopping medie, Marea Britanie,
Hamilton S lele. (serial, Canada, nia cu care a încântat 12.00 Mireasă pentru fiul meu 2013. Regia: Ben Gregor
von Watts, 2002) publicul atâţia ani. Cătă- 13.00 Observator 10.55 Hotelul Best Exotic
Melissa 11.30 Călători în lumi para- lin Măruţă a pregătit îm- 14.00 Mireasă pentru fiul F Marigold 2. Dramă,
Joan Hart S lele. (serial, Canada, preună cu echipa sa ru- meu. Formatul de suc- Marea Britanie, 2015.
2002) brici noi, filmări inedite, ces internaţional "May I Regia: John Madden
12.00 Teleshopping invitaţi cu poveşti sur- call you mom?" vine în 12.55 Coşarii. Dramă, Ger-
12.30 Tribuna partidelor prinzătoare, dar şi su- România sub numele de F mania, 2013. Regia: Xa-

r Hamilton von Watts


parlamentare biecte ale momentului, "Mireasă pentru fiul vier Koller
13.00 De joi până joi exclusivităţi şi un decor meu". Cel mai aşteptat 14.35 A fost odată ca nicio-
14.00 Telejurnal. reîmprospătat. Campio- show matrimonial din F dată. Comedie, Franţa,

PRO TV Dreptate la înălţime Sport, Meteo


15.00 Teleshopping
nul în divertisment trans-
mite cele mai proaspete
România aduce din nou
în centrul atenţiei po-
2012. Regia: Christian
Merret-Palmair

N
20.30 edreptatea unui sistem judiciar 15.30 Akzente ştiri din lumea mondenă veşti de dragoste, întâm- 16.10 Bătrânul de 100 de
defectuos îl aduce pe un poliţist 16.55 Vorbeşte corect! şi lansează noi trend-uri plări spectaculoase, re- F ani care a ieşit pe

Acţiune, incoruptibil în pragul nebuniei. După 17.00 Interes general în show-biz-ul românesc. guli dure, confruntări aci- geam şi a dispărut.
SUA, 2012. ce a ajuns în 18.00 Lozul cel mare Vedetele vor avea parte de, emoţii, suspans şi Comedie, Suedia, 2013.
Regia: As- închisoare pen- 18.30 O ţară mai bună. (r) de multe întâmplări ne- multe provocări. Regia: Felix Herngren
tru o infracţiu- 19.00 Exclusiv în România. aşteptate şi, vor fi su- 16.00 Observator 18.05 Sălbăticie. Dramă,
ger Leth. 19.45 Sport biectul unor farse. 17.00 Acces direct F SUA, 2014. Regia: Jean-
Cu: Sam ne pe care nu a
comis-o, Nick 19.57 Starea zilei 19.00 Ştirile PROTV 19.00 Observator Marc Vallée
Worthin-
gton, Man- începe să încal-
ce toate reguli- 20.00 Telejurnal. Meteo 20.30 Dreptate la inaltime. 20.30 Next Star 20.00 Chuck Norris versus
dy Gonza- Omologări Loto Factiune, SUA, 2012 23.00 Un Show Păcătos cu D Comunism. Documen-
lez, William le, singura lui
21.00 Prim-plan. (I) Regia: Asger Leth Dan Capatos tar, Marea Britanie,
Sadler, Bar- şansă fiind
22.25 Starea zilei. Emisiune Cu: Sam Worthington, 01.00 Management. 2015. Regia: Ilinca Calu-
acum evadarea.
r Sam Worthington
bara Mari- de Dragoş Pătraru Mandy Gonzalez, Willi- F romance, SUA 2008 gareanu
neau 22.30 Starea naţiei. Emisiu- am Sadler, Barbara Ma- Regia: Stephen Belber 21.25 Un plan perfect. Acţi-
ne de Dragoş Pătraru rineau, J.Smith-Cameron, Cu: Steve Zahn, Jennifer F une, Suedia, 2014. Re-
23.25 Anchetele comisaru- Anthony Mackie Aniston, Woody Harrell- gia: Alain Darborg. Cu:
PRO CINEMA Suspectul lui Antonescu. (r) 22.30 Stirile PROTV son, Fred Ward Simon J. Berger, Alexan-

P
20:30 entru Daniel Pruitt, un politist exte- 24.00 Ronald Reagan – Un 23.00 Lista neagra. serial Mike, fiul proprietarilor der Karim, Torkel Peters-
nuat din Seattle, o excursie cu cortul D parcurs american. (Do- S SUA, 2013 unui motel din Arizona, son, Susanne Thorson,
se transforma intr-un cosmar atunci cumentar, SUA, 2011) Cu: James Spader, Me- e dat peste cap când la Andrea Edwards
Thriller, cand sotia sa, Jessica, este atacata ni Parcursul politic al unuia gan Boone, Diego Kla- recepţie apare Sue, o fru- 22.55 Riposta. Serial, SUA,
SUA, 2002. padure. dintre cei mai influenţi şi tenhoff, Harry Lennis, moasă specializată în S 2015.

Regia: Willi- mai populari politicieni Hisham Tawfiq vânzarea obiectelor ar- 23.45 Locuri întunecate.
am A. Gra- ai lumii, cel de-al 40-lea Fostul agent guverna- tistice pentru firme şi F Thriller, SUA, 2014. Re-

ham. Cu: preşedinte al Statelor mental Raymond "Red" moteluri mici. O sticlă de gia: Gilles Paquet-Bren-
James Ca- Unite ale Americii, Ro- Reddington a scăpat me- vin "cu complimente din ner. Cu: Charlize Theron,
an, Johna- nald Reagan, cel care a reu de a fi prins. Dar, partea casei" şi un dia- Nicholas Hoult, Chloë
thon Schae- avut o contribuţie hotă- când se predă FBI-ului, log spumos între cei doi Grace Moretz, Christina
ch, Elizabe- râtoare la prăbuşirea im- totul se schimbă. tineri se va solda cu o Hendricks, Tye Sheridan
th Lackey, periului comunist din ră- 00.00 Dreptate la inaltime. adevărată urmărire de-a 01.35 Supravieţuitorul. Răz-
săritul Europei şi la afir- R (reluare) lungul şi de-a latul ţării F boi, SUA, 2013. Regia:
David Field, marea SUA ca singura 01.45 Ce spun romanii. (r) pentru reîntâlnirea a do- Peter Berg. Cu: Mark
Sydney super-putere pentru ur- 02.45 Vorbeste lumea. (r) uă personalităţi dintre Wahlberg, Taylor Kitsch
r Suspectul
Jackson mătoarele două decenii. 04.30 Lectii de viata. (r) cele mai diferite. 03.35 Un plan perfect. Acţi-
01.45 Exclusiv în România 05.30 La Maruta. (r) 03.00 Observator. (r) F une, Suedia, 2014.

PROGRAME DE SUCCES DIGI FILM AXN CINEMAX HBO


ORELE 07:30 - 18:20 Zeul artelor culinare Scorpion Leviatan Sălbăticie
Acţiune, Statele Unite ale Actiune, SUA, 2014 Dramă, Rusia, 2014 Dramă, SUA, 2014
DIGI FILM Americii, 1996 13:15 Inspirat de o poveste 14:35 Leviafan este o reinter- 18.05 După un divorţ urât şi
Jocuri la nivel înalt 11.20 Un bucătar foarte bun, adevărată, serialul este despre pretare a legendei biblice a lui moartea mamei, o tânără fe-
Thriller, SUA, 2009 denumit "Zeul artelor culina- excentricul geniu Walter Iov, repovestită ca un conflict meie găseşte puterea. Ea por-
07.30 Bazat pe mini-seria de re", îşi pierde titlul în faţa unui O’Brien şi echipa sa, care for- între un simplu mecanic şi un neşte într-o aventură de una Andie
televiziune cu acelaşi titlu chef gelos care îl numeşte mează principala apărare îm- primar corupt. Personajul prin- singură, într-o călătorie de o MacDowell
difuzată de către postul brita- şarlatan şi îl umileşte în public. potriva ameninţărilor noii ere. cipal este un mecanic dintr-un mie de mile de-a lungul coas-
nic BBC, filmul urmăreşte o Pe măsură ce noul chef îşi intră Membrii echipei sunt: Toby orăşel situat în Peninsula Kola, tei Pacificului, între Statele
echipă de jurnalişti de investi- în rol, fostul zeu munceşte Curtis, un expert în comporta- în nord-vestul Rusiei, care îl Unite şi graniţa cu Mexicul, în
gaţii care lucrează alături de pentru a fi din nou pe primul ment, Happy Quinn, care este înfruntă cu toate puterile sale încercarea de a-şi pune viaţa Un francez şi
un detectiv de poliţie pentru a loc. foarte pricepută în domeniul pe primarul. în ordine. o americancă
soluţiona misterul morţii asis- mecanicii. au motive să
tentei. HBO DIGI FILM DIGI FILM se căsătoreas-
Coşarii HBO Dragostea unui preşe- Oameni mari că din inte-
CINEMAX Dramă, Germania, 2013 A fost odată ca niciodată dinte american şi fără minte 2 res, dar rela-
Prietene americane 12.55 Elveţia, secolul 19. Comedie, Franţa, 2012 Comedie, SUA, 1995 Comedie, SUA, 2013 ţia dintre ei
Comedie, Anglia, 1991 Giorgio este vândut unui băr- 14.35 Recent eliberată din 16.30 Preşedinte SUA, Sheph- 18.20 Şi mai dezlănţuit, şi mai devine tot
11:05 Reverendul Francis bat care îl pregăteşte să devi- închisoare, infractoarea sexy erd, în mod neaşteptat, se în- comic, filmul continuă aventu- mai comple-
Ashby, un profesor înţepat de nă coşar. Când băiatul şi prie- Céline îşi caută următoare drăgosteşte de Sydney, o tână- rile taţilor de serviciu Lenny, xă.
la colegiul St. John, din Oxford, tenii lui sunt ameninţaţi de un victimă. Crede că a găsit-o ră reprezentantă a grupărilor Eric, Marcus şi Kurt. De data
se duce într-o vacanţă în Elve- grup numit Lupii, prietenul lui într-un prinţ belgian care pe- ecologiste, care urmăreşte să aceasta, copiii au mai crescut,
ţia, pe care intenţionează să o Giorgio înfiinţează un grup trece, alături de anturajul său, impună parlamentarilor ideile şi aşa că şi responsabilităţile lor DIVA
parcurgă pe jos. rival, Black Brothers. într-un hotel de cinci stele. argumentele ei politice. sunt altele. 23.00
TVR 2 PRIMA TV ACASĂ ANTENA STARS 18 februarie 13

07.00 Teleshopping 08.10 07:15 Salvaţi iubirea 09:00 06:00 Vorbeste lumea 08:30 06:00 Star Magazine (reluare) OFERTA ORELOR 21:25 - 00:00
Arta fericirii (R) 09.20 Car- Râzi şi câştigi 09:30 Teleshop- Teleshopping 08:45 Lupta ro- 07:45 Teleshopping 08:00
tea cea de toate zilele 09.30 ping 10:00 Focus din inima zelor (r) 11:00 Teleshopping Star News (reluare) 09:00 Un plan perfect HBO

D
României 10:15 Casa: con- 11:15 In umbra trecutului (r) STAR MATINAL (cu Rocsana upă ani de serviciu în forţele de 21.25
ººº
Europa 360° (R) 10.00 Docu-
mentar 360° - GEO (R) 11.00 strucţie şi design 11:00 Teles- 13:30 Teleshopping 14:00 Marcu si Razvan Botezatu) poliţie ale unui mare oraş, Daniel
Legea lui Doyle 11.45 Teles- hopping 11:30 Focus Magazin Pasiune interzisa 15:00 Dia- 12:00 STAR MAGAZINE Pruitt şi tânără lui soţie, Jessica, sosesc
hopping 12.00 La fix 13.00 5 12:00 Cronica Zilei 12:10 mantul noptii 16:00 Spune-mi (cu Laura Micovschi) 14:00 Acţiune,
într-un mic orăşel în căutare de linişte
minute de istorie 13.10 Jurnal Îmblânzirea scorpiei 13:20 ca esti a mea! 17:00 Sufletul NECENZURAT (cu Adriana Suedia,
şi pace. Dar ghinionul de a se opri într-
de secol 13.20 Arta fericirii Teleshopping 13:50 Cronica meu pereche 18:00 Lupta Bahmuteanu) 16:00 STAR 2014. Re-
un bar din localitate dezlănţuie un lanţ
14.30 Cultura minorităţilor Zilei 13:55 Nimeni nu-i perfect rozelor Cu: Damla Sonmez, MAGAZINE (cu Laura Micov- gia: Alain
de evenimente ce la distruge echilibrul.
15.00 Telejurnal 16.00 Ieri- 14:30 Teleshopping 15:00 Canan Erguder, Sercan Badur, schi) 17:00 Star Salvator (re- Darborg.
Azi – Mâine 17.00 Legea lui Râzi şi câştigi 15:30 Cireaşa Baris Kilic 20:00 În umbra luare) 18:55 STAR NEWS (cu Cu: Simon J.
Doyle 17.50 Cartea cea de de pe tort 16:25 Cronica Zilei trecutului 22:00 Avenida Andra Trandas) 19:45 RĂI Berger, Ale-
toate zilele 18.00 Telejurnal 16:30 Focus 17:00 Trăsniţii Brasi Cu: Debora Falabella, DA’ BUNI (cu Mihai Morar) xander Ka-
19.00 Carmen Sylva - Prinţesa 18:00 Focus 19:15 Cireaşa Adriana Esteves 23:00 Inima 21:45 STAR NEWS (cu Andra rim, Torkel
Rinului, Regina Carpaţilor Do- de pe tort 20:10 Cronica Zilei de tigan 00:30 Santa Diabla Trandas) 22:00 AGENTUL VIP Petersson,
cumentarul, consacrat Reginei 22:15 Trăsniţii – sitcom 22:50 Cu: Gaby Espino, Carlos Pon- (cu Cristian Brancu) 00:15 ÎN Susanne
Elisabeta a României a fost Cronica Zilei 23:00 Focus din ce si Aáron Diaz 01:30 Lupta PUII MEI (cu Mihai Bendeac) Thorson,
realizat de Marilena Rotaru inima României 23:30 Focus rozelor (r) 03:15 Doamne de 01:00 Răi da' buni (reluare) Andrea Ed-
în 1999, când se împlineau Magazin 00:15 Mărul Discor- poveste 04:00 Inima de tigan 03:00 Agentul Vip (reluare) wards
r
130 de ani de la căsătoria diei 02:15 Trăsniţii – sitcom (r) 05:15 Dincolo de povestiri 04:30 Necenzurat (reluare
Prinţesei Elisabeta de Wied Simon J. Berger
cu Principele Carol I, domni-
torul Principatelor Române. ANTENA 3 DIVA DUNA
20.10 Satin 21.40 Jurnal Barul Trees Lounge CINEMAX
06.00 Ştirile dimineţii 10.00 06.00 Anatomia lui Grey 06:50 Idei matinale 07:05
de secol 21.50 Cartea cea
de toate zilele 22.00 Ora de
ştiri 23.10 CSI00.00 La fix (R)
Previziunile zilei cu Sabina
Iosub 11.00 Se întâmplă în
(Grey's Anatomy 08.00 Chipul
răzbunării 09.00 Miss Marple:
Părintele Brown 07:55 Keno
08:00 Ştiri 08:25 Rondela
T ommy Basilio este un şomer alcoolic
care-şi petrece nopţile în barul “Tre-
es Lounge”, iar zilele în apartamentul
22:30
ººº
01.00 Arte , carte şi capricii(R) România cu Maria Coman Condamnat pe nedrept 11.00 09:25 Prizonierul trecutului Dramă,
12.00 Ştiri 13.00 Se întâmplă Numai tată să nu fii ! 12.00 (s) 10:20 Patrula din munţi de la etaj, unde-şi vindecă mahmureala.
Fost mecanic auto, el a fost concediat SUA, 1996.
în România 14.00 Ştiri 15.00 Dorinţe întunecate 14.00 (s) 11:20 Prietenul familiei Regia: Steve
de fostul său şef
RTL KLUB Esenţial cu Mihaela Bârzila
16.00 Esenţial cu Mihaela
Anatomia lui Grey 15.00
Anatomia lui Grey 17.00 Miss
12:40 Comorile lumii 13:02
şi prieten, care, Buscemi.
Ştiri 14:30 Islanda în mişcare Cu: Steve
08:35 Ştiri 09:10 Focus 09:40 Bârzila 17.00 100 de minute Marple 19.00 Hawaii 5.0: Pă- 15:15 Doctorul inimilor (s) în plus, i-a furat
şi iubita. Lucru- Buscemi,
De vorbă cu Balo 10:15 Astro cu Alessandra Stoicescu 18.00 catele tatălui 20.00 În mintea 16:00 Părintele Brown (s)
Show 11:15 Top Shop 12:50 100 de minute 18.45 La ordi- rile încep să se Carol Kane,
criminalului: Sport sângeros 16:55 Detectivul (s) 18:00 Po-
Street Kitchen 13:20 Story nea zilei cu Dana Grecu şi Radu 21.00 Pompierii din Chicago şeta 19:00 Ştiri 19:40 Patrula schimbe după Mark Boo-
Extra 14:40 Budapesta, zi şi Tudor 20.30 Subiectiv cu Răz- 22.00 Pompierii din Chicago din munţi (s) 20:45 Rămâi în moartea un- ne Jr., Bron-
noapte 16:00 Esperanza (s) van Dumitrescu 21.30 Sinteza 23.00 Carte verde 01.15 În picioare! 21:40 Tatăl meu e chiului Al, care- son Dudley,
17:10 Suleiman (s) 18:25 zilei cu Mihai Gadea 23.15 In mintea criminalului: Elful cel un erou 23:10 Keno 23:15 i lasă lui Samuel L.
Story Extra 19:00 Ştiri 19:55 gura presei cu Mircea Badea roşu 02.15 Chipul răzbună- Bocuse d’Or – Revoluţia gus- Tommy drept Jackson,
Focus 20:30 Budapesta, zi şi 0.00 Ştiri 01.00 Sinteza zilei rii 03.00 Dorinţe întunecate turilor (documentar Ungaria) moştenire o Anthony

r Steve Buscemi
noapte (s) 21:50 Între prie- maşină de în- LaPaglia
teni (s) 22:45 Deutschland 83 gheţată.
(s) 23:35 Minţi criminale (s) FILM + EUFORIA DIGI FILM
DIGI FILM
10:15 Un Crăciun de neuitat 07.30 Imparateasa Ki 09.00 07.30 Jocuri la nivel înalt. Shaft 23:20
TV2 (comedie Statele Unite ale Partial legal (r) 10.00 Glee
ººº
E
Thriller. 2009. 09.40 Sf. Vin- a patra reluare cinematografică a
Americii) 12:15 Domnişoară (r) 12.00 Pastreaza speranta cent. Com. 2014. 11.20 Zeul
07:20 Mocca 10:25 Bucătă- acţiunilor poliţistului Shaft, detectiv
de onoare sub acoperire (co- (r) 14.00 Hotul fermecator (r) artelor culinare. Acţiune. 1996.
ria lui Stahl 10:40 Teleshop ce lucrează la poliţia departamentală Acţiune,
medie romantică Statele Unite 16.00 Glee 18.00 Costume 12.50 Eu sunt bine, mulţu-
11:45 Astro-lume 13:00 Ştiri ale Americii) 14:00 Oraşul răz- (r) 19.00 Partial legal 20.00 din New York şi răspunde de un cartier SUA, 2000.
mesc. Dr. 2006. 14.25 Echipa
13:25 Activ 13:50 Paloma bunării (film de acţiune Statele Pastreaza speranta 22.00 To- în care populaţia de culoare este majo- Regia: John
de încredere. Dr. 2006. 16.30
(film serial) 14:50 Walker, Unite ale Americii) 15:40 Nu tul despre sex Cu: Sarah Jessi- Dragostea unui preşedinte ame- ritară. Singleton.
poliţistul din Texas (film se- da înapoi 2 (film de acţiune ca Parker, Kim Cattrall, Kristin rican. Com. 1995. 18.20 Oa- Cu: Busta
rial) 16:50 Pasiune şi putere Statele Unite ale Americii) Davis, Cynthia Nixon, Chris meni mari şi fără minte 2. Com. Rhymes,
(film serial) 17:55 Furtună pe 17:45 Clubul de noapte (film Noth, David Eigenberg 22.30 2013. 20.00 Anthony Zimmer. Christian
Bosfor (film serial) 19:00 Ştiri de acţiune Statele Unite ale Costume Cu: Gabriel Macht, Thriller. 2005. 21.35 Kick-Ass Bale, Dan
20:30 La bine şi la rău (film se- Americii) 20:00 Ninja: Răz- Patrick J. Adams, Meghan 2. Acţiune. 2013. 23.20 Hedaya,
rial) 21:15 Detectivi particulari bunarea 22:00 Sechestraţi în Markle 23.30 Hotul fermeca- Shaft. Acţiune. 2000. 01.00 Jeffrey Wri-
(film serial) 22:20 NCIS: Los tren (film de acţiune Statele tor SUA 2009 Cu: Matt Bomer, Pariah. Dr. 2011. 02.30 Risc gth, Richard
Angeles (film serial) 00:30 De Unite ale Americii) 00:00 Lu- Tim DeKay 01.30 Totul despre maxim. Acţiune. 1996. 04.10 Roundtree,
neuitat (film serial) 01:30 Ştiri netistul 3 (film de acţiune SUA) sex (r) 02.00 Meniu de vedeta Echipa de încredere. Dr. 2006. Samuel
Jackson
EUROSPORT AXN CINEMAX PRO CINEMA r Toni Collette
09:30 Schi alpin Cupa Mon- 08:20 Scorpion Actiune, SUA, 07:00 Quintă Royală Dramă, 07:15 La Maruta (r) 08:45
dială, la Crans-Montana, în 2014 Cu: ELYES GABEL, KA- SUA, 1998 09:00 Adio, Le- Ca-n vremurile bune (r)
Elveţia - Feminin, combinata THARINE MCPHEE 09:20 Ncis: nin! Dramă, Germania, 2003 11:00 La Bloc (r) 13:00 Eu Ronald Reagan – TVR 1

alpină, slalom Inclusiv avan- New Orleans Politist, SUA, 11:05 Prietene americane sunt Mosul (r) 15:00 Culoa- Un parcurs american 00.00
cronica 10:00 Sărituri cu 2014 Cu: Scott Bakula, Jon Comedie, Marea Britanie, rea dragostei (r) 17:00 La ººº
schiurile Cupa Mondială, la Vi-
kersund, în Norvegia - DT 225
Arthur 10:15 Cititorii de oase
11:15 Poliţişti fără frontiere
1991 12:45 E uşor să trăieşti
cu ochii închişi Dramă, Spania,
Bloc 19:00 Irezistibilul Ha-
rold Cu: Gordon Michaels,
F ilmul arată parcursul politic al unu-
ia dintre cei mai influenţi şi mai
populari politicieni ai lumii, cel de-al
Documen-
tar, SUA,
Inclusiv avancronica 11:00 Ci- 12:20 Beauty And The Beast 2013 14:35 Leviatan Dra- Nicole DeHuff, Dylan McDer-
clism Turul Andaluziei 12:00 13:15 Scorpion Actiune, mă, Rusia, 2014 16:55 Adio, mott, Henry Winkler, Galdys 40-lea preşedinte al Statelor Unite ale 2011. Regia
Snooker Openul Ţării Galillor, SUA, 2014 Cu: ELYES GABEL, Lenin! Dramă, Germania, Knight, Taryn Manning, Phy- Americii, Ronald Reagan, cel care a şi scenariul
la Cardiff, în Regatul Unit - KATHARINE MCPHEE 14:15 2003 18:55 Procesul maimu- llis Diller, Lin Shaye, Charles avut o contri- Robert Kli-
Etapa a treia 12:30 Snooker Ncis: New Orleans 15:10 ţelor Dramă, SUA, 1960 21:00 Durning 20:30 Suspectul buţie hotărâ- ne
Openul Ţării Galillor, la Cardiff, Poliţişti fără frontiere 16:15 Mafia ucide numai vara Dra- 22:30 Bătălie pe role Jona- toare la prăbu-
în Regatul Unit - Etapa a patra Cititorii de oase 17:15 Beauty mă, Italia, 2013 22:30 Barul than, un pasionat al sportu- şirea imperiu-
16:30 Ciclism Turul Andaluzi- And The Beast 18:15 Scorpi- Trees Lounge Dramă, SUA, rilor extreme, este recrutat lui comunist
ei 18:30 Fotbal Mondogoluri on Actiune, SUA, 2014 19:15 1996 00:05 Elefant Dramă, de Alexis Petrovich, inven- din răsăritul
18:35 Fotbal 19:00 Fotbal Ncis: New Orleans 20:10 Citi- SUA, 2003 01:25 Menajeria tatorul unui nou sport – rol- Europei şi la
19:25 Fotbal 19:30 Biatlon torii de oase 21:05 CSI: CYBER de sticlă Dramă, SUA, 1987 lerball – în echipa sa. Setea afirmarea SUA
BIATLON: Cupa Mondială, la 22:00 CSI: CYBER 22:55 Ha- 03:35 Fără milă Dramă, Italia, de adrenalină a lui Jonathan ca singura su-
Presque Isle, în Statele Uni- waii 5.0 23:50 NCIS: Anchetă 2014 Cu: Pierfrancesco Favino, este pe deplin satisfăcută de per-putere pen-
te - Masculin ştafetă Inclu- militară 00:45 CSI: CYBER Greta Scarano, Claudio Gioè, rollerball, un sport dur, în tru următoare-
siv avancronica 20:00 Ştiri 01:40 CSI: CYBER 02:20 Ha- Adriano Giannini, Ninetto Da- care nu există reguli. 00:30 le două decenii. r Ronald Reagan
20:05 Snooker 21:00 Snooker waii 5.0 Actiune, SUA, 2012 voli 05:15 Reggie şi Eleanor Suspectul (r) 02:30 Cine A.M
14 VINERI TVR 1 PRO TV ANTENA 1 HBO
OFERTA ORELOR 20:00 - 21:00 07.00 Telejurnal matinal. 07.00 Ştirile PROTV 06.00 Observator 06.00 O noapte la muzeu:
Meteo 10.30 La Maruta. (r) 08.00 Neatza cu Răzvan F Secretul Faraonului.
DIGI FILM Prieteni şi atât 07.50 Sport 12.00 Vorbeste lumea şi Dani Aventuri, SUA, 2014. Re-

P
20:00 eter lucrează în domeniul asigurări- 08.00 Telejurnal matinal 13.00 Stirile PROTV 10.00 Teleshopping gia: Shawn Levy. Cu:
lor şi are o viaţă personală aparent 08.50 Sport 14.00 Vorbeste lumea. 10.20 În gura presei cu Mir- Ben Stiller
Comedie, fericită alături de prietena sa. Destinul 09.00 Starea naţiei. (R) Vorbeşte lumea a pregă- cea Badea 07.40 Sălbăticie. Dramă,
SUA, 2005. său se schimbă radical atunci când este 09.50 Opinii fiscale tit subiecte interesante, 11.15 FamiliaDa. (r) F SUA, 2014. Regia: Jean-

părăsit de iubită, exact în momentul în 10.00 Transilvania Dragon. pe care cei patru prezen- 11.50 Mireasă pentru fiul Marc Vallée
Regia: Ro-
care voia să o ceară în căsătorie.
R (redifuzare) tatori le vor dezbate în meu 09.35 Aproape 16 ani. Co-
ger Kumble. 11.00 Călători în lumi para- direct, de luni până vi- 13.00 Observator F medie, Franţa, 2013. Re-
Cu: Amy S lele. (serial, Canada, neri. Noutăţi din viaţa 14.00 Mireasă pentru fiul gia: Tristan Séguéla
Smart, An- 2002) vedetelor autohtone, in- meu Cu: Laurent Lafitte
na Faris, 11.30 Călători în lumi para- formaţii utile, dar şi tren- 16.00 Observator 11.05 Chuck Norris versus
Ryan Rey- S lele. (serial, Canada, duri şi subiecte de lifesty- 17.00 Acces direct cu Simo- D Comunism. Documen-
nolds 2002) le se vor găsi pe agenda na Gherghe. Este o tar, Marea Britanie,
12.00 Teleshopping celor patru gazde ale emisiune axată pe actu- 2015. Regia: Ilinca Calu-
12.30 Tribuna partidelor emisiunii, care vor avea alitatea de zi cu zi, în ca- gareanu
parlamentare alături şi invitaţi surpriză re "vedetele" sunt oa- 12.30 Profii. Comedie, Fran-

r Ryan Reynolds şi C. Marquette


13.00 O ţară mai bună (R) împreună cu care vor co- menii obişnuiţi, cu pro- F ţa, 2013. Regia: Pierre-
13.30 M.A.I. aproape de tine menta subiectul zilei. blemele, bucuriile, grijile François Martin-Laval
14.00 Telejurnal. 15.00 Lectii de viata. Este o lor ieşite din comun. Re- 14.00 Rătăcit în Yonkers.
HBO Cazul Deborah Logan Sport, Meteo
15.00 Teleshopping
producţie de tip ficţiune,
bazată pe situaţii şi în-
porterii aduc în atenţia
telespectatorilor precum
F Dramă, SUA, 1993. Re-
gia: Martha Coolidge

M
20.50 ia, o studentă care îşi pregăteşte 15.30 Oameni ca noi. tâmplări reale, din viaţa şi a publicului din platou 15.55 Punct şi de la capăt.
teza de doctorat despre boala Al- R (redifuzare) cotidiană a familiilor. cazuri impresionante de F Comedie, SUA, 2013.

Horror, zheimer, începe să filmeze fiecare mo- 16.00 Parlamentul României. Sunt prezentate diverse viaţă, subiecte sociale Regia: Marc Lawrence
SUA, 2014. ment din viaţa 16.55 Vorbeşte corect! situaţii inspirate din via- dar şi ştiri mondene din 17.45 Filme şi vedete
Regia: lui Deborah şi 17.00 Ne vedem la TVR ţa reală a familiilor. actualitatea fierbinte a 18.20 O noapte la muzeu:
a fiicei ei şi va 18.00 Ne vedem la TVR. (re- 16.00 Ce spun romanii vedetelor şi personalită- F Secretul Faraonului.
Adam Robi- difuzare) 17.30 La Maruta ţilor autohtone. Aventuri, SUA, 2014. Re-
tel. Cu: Jill descoperi că
adevărata cau- 19.00 Exclusiv în România 19.00 Ştirile PROTV 19.00 Observator gia: Shawn Levy
Larson, Mi-
chelle Ang, ză a bolii lui
Deborah este 20.00 Telejurnal. Meteo 19.00 Ştirile PROTV 20.00 Observator special cu 20.00 Riposta. Serial, SUA,
Anne Ram- 21.10 Ziua Brâncuşi. Scena- 20.30 Romanii au talent Octavia Geamanu. S 2015.
say, Ryan ceva mult mai
riu şi regie: Cornel Miha- 23.00 Camera de refugiu. Observator special este 20.50 Cazul Deborah Logan.
Cutrona, sinistru decât
lache F thriller, SUA, 2002 un format în care o sin- F Horror, SUA, 2014. Re-
credea.
r Anne Ramsay
Anne Bedi- „Pornind de la cîteva fo- 01.15 Ce spun romanii. (r) gură temă, de real inte- gia: Adam Robitel
an tografii realizate de Emisiunea prezentată de res şi cu mare impact Cu: Jill Larson, Michelle
Brâncuşi, care demon- Cabral este o competiţie asupra marelui public, Ang, Anne Ramsay,
strează că decriptarea amuzantă între două fa- este dezbătută de speci- Ryan Cutrona, Anne Be-
DIVA Status: necunoscut sensurilor lucrărilor poa- milii, care concurează alişti în domeniu, dar şi dian

D
21.00 ouă femei întâlnesc o veche priete- te începe de la fotografii- pentru a câştiga premii comentată de oameni 22.20 Locuri întunecate.
nă şi ţin legătura cu ea pe internet. le personale ale sculpto- substanţiale. Atmosfera obişnuiţi. Emisiunea este F Thriller, SUA, 2014. Re-

Lucrurile iau o turnură sumbră când rului, - şi mă refer la din platou va fi una des- prezentată de Octavia gia: Gilles Paquet-Bren-
Mister, mesajele ei sugerează că e în pericol. aserţiunea "Cocoşul sînt tinsă, plină de energie, Geamănu, iar cei care se ner. Cu: Charlize Theron,
SUA, 2014. eu! "- , am imaginat o iar familiile împreună cu implică în realizarea su- Nicholas Hoult, Chloë
Regia: Va- poveste a întîlnirii sculp- gazda emisiunii se vor biectelor sunt reporterii, Grace Moretz, Christina
nessa Pari- torului cu alter ego-ul distra şi vor aduce zâm- precum şi vedete cu ma- Hendricks, Tye Sheridan
se. Cu: Sta- său, Cocoşul de gips din betul pe buze tuturor te- re experienţă, apreciate 00.10 Gardienii galaxiei. Ac-
cey Orista- anul 1949, ultima sa lu- lespectatorilor. În urma şi îndrăgite de telespec- ţiune, SUA, 2014. Regia:
no, Stephen crare, neterminată. unui sondaj realizat an- tatori: Andreea Bereclea- James Gunn. Cu: Chris
Colletti, 23.10 Angajatul lunii. (Co- terior, pe un eşantion de nu, sau Daniel Osmano- Pratt, Zoe Saldana, Dave
F medie, SUA, 2006) 100 de persoane alese vici sunt între cei care Bautista, Vin Diesel, Bra-
Brea Grant
Regia: Greg Coolidge aleatoriu, s-au obţinut contribuie la realizarea dley Cooper
Cu: Jessica Simpson, Da- cele mai populare răs- acestui program. 02.10 În sfârşit celebru. Co-
ne Cook, Dax Shepard punsuri ale unor între- 20.30 Film artistic F medie, SUA, 2014. Re-
01.00 Exclusiv în România bări gândite special pen- 22.45 Film artistic gia: Chris Rock. Cu: Chris
r Stacey Oristano
01.40 Ziua Brâncuşi (R) tru Ce spun românii. 01.00 Film artistic. (r) Rock, Rosario Dawson,
03.30 Telejurnal (R) 02.00 Stirile Pro Tv. (r) 02.30 Observator. (r) Gabrielle Union

PROGRAME DE SUCCES HBO DIGI FILM HBO DIGI FILM


ORELE 06:00 - 19:25 Aproape 16 ani Arte liberale Punct şi de la capăt Cât durează o căsnicie
Comedie, Franţa, 2013 Comedie, SUA, 2012 Comedie, SUA, 2013 Comedie, SUA, 2007
HBO 09.35 Avocatul şi filosoful 11.25 Dar se întâmplă ca un 15.55 Povestea unui scenarist 18.05 Eddie e presat de familie
O noapte la muzeu: hiperactiv Arnaud Mustier fost profesor din facultate de la Hollywood aflat în pană să se însoare repede cu femeia
Secretul Faraonului poate fi cam enervant câteo- (Richard Jenkins) să îl invite de succes în cariera care până pe care a întâlnit-o. Dar, pe
Aventuri, SUA, 2014 dată. Dar aparenta lui perfecţi- pentru a ţine un discurs la atunci îi adusese chiar şi un măsură ce trece timpul, parte- Charlize
06.00 În această continuare, une va fi distrusă. Câteva co- ceremonia sa de pensionare. Oscar, şi care se decide să nera lui se dovedeşte a fi un Theron
muzeul american este invitat în şuri, un comportament ciudat Aşa o va întâlni pe Zibby (Eli- plece într-un orăşel pentru a fiasco ambulant. Iar, colac peste a supravieţuit
Londra, dar asta nu înseamnă şi diagnostictul este clar: Arna- zabeth Olsen), de care se în- preda scrierea creativă la cole- pupăză, în luna de miere întâl-
ud suferă de o boală rară care drăgosteşte pe loc, iar cei doi giul local. Acolo se va îndră- neşte femeia visurilor, femeia uciderii fami-
că acolo blajinul personaj nu
afectează bărbaţii care trec încep o poveste frumoasă care gosti de o mamă singură care perfectă, sufletul-pereche. liei ei, este
are parte de exact acelaşi lucru.
printr-o adolescenţă întârziată. are un efect uluitor asupra lui. îi frecventează cursurile şi va forţată să
DIGI FILM Cuprins de o dereglare hormo- înţelege că viaţa îţi poate oferi CINEMAX retrăiască
Dragostea unui preşe- nală, Arnaud va descoperi HBO şansa să spui ca în titlu. Ne vedem în Veneţia evenimentele
dinte american tinereţea pe care nu a cunos- Profii Dramă, Olanda, 2015 din acea zi,
Comedie, SUA, 1995 cut-o niciodată. Comedie, Franţa, 2013 AXN 19:25 Liza este o tânără olan- de către o
06.15 Preşedinte SUA, An- 12.30 Cu un procent de pro- Beauty And The Beast deză care merge la Veneţia societate se-
drew Shepherd, în mod neaş- CINEMAX movare a bacalaureatului de Serial, SUA, 2012 pentru a-l întâlni pe tatăl ei, cretă obseda-
teptat, se îndrăgosteşte de Mafia ucide numai vara numai 12%, liceul Jules Ferry 17:20 Catherine Chandler Mauro. Cei doi nu se mai văzu- tă de rezolva-
Sydney Wade, o tânără repre- Dramă, Italia, 2013 este pe cale de a fi închis. este o detectivă inteligentă ce seră de când Liza avea trei ani, rea crimelor
zentantă a grupărilor ecologis- 10:55 Aflăm despre periculoa- Directorul decide să încerce o lucrează la omucideri. Când iar părinţii ei luaseră decizia de
notorii.
te, care urmăreşte să impună sele influenţe ale organizaţiei ultimă soluţie, recrutând o era adolescentă, Catherine a a se despărţi. Mauro este mu-
parlamentarilor ideile şi argu- mafiote Cosa Nostra asupra echipă de profesori cu metode văzut cum mama ei a fost zician şi a călătorit în întreaga HBO
mentele ei politice. sicilienilor de rând. mai puţin ortodoxe. ucisă de doi bărbaţi. lume. 22.20
TVR 2 PRIMA TV ACASĂ ANTENA STARS 19 februarie 15

08.10 Arta fericirii (R) 09.20 07:15 M-a făcut mama artist 06:00 Vorbeste lumea 08:45 06:00 Star Magazine (reluare) OFERTA ORELOR 22:00 - 23:10
09:30 Teleshopping 10:00 Fo- Lupta rozelor (r) 11:15 In 07:45 Teleshopping 08:00
Capodopere din galeria de
artă românească modernă cus din inima României 10:15 umbra trecutului (r) 13:30 Star News (reluare) 09:00
Destin frânt EUFORIA

F iii lui Curt Masterson, CEO la o 22.00


ººº
09.30 Natură şi sănătate (R) Secrete de Stil 11:00 Teles- Teleshopping 14:00 Pasiune STAR MATINAL (cu Rocsana
10.00 Carmen Sylva - Prinţesa hopping 11:30 Focus Magazin interzisa 15:00 Diamantul Marcu si Razvan Botezatu) companie importanta, Cody si frate-
Rinului, Regina Carpaţilor (R) 12:00 Cronica Zilei – pastilă noptii Cu: Aracely Arambula, 12:00 STAR MAGAZINE le sau docil Gabe organizeaza o petrece-
de umor 12:10 La TV 13:20 Jorge Luis Pila, Manuel Balbi, (cu Laura Micovschi) 14:00 Thriller,
11.00 Legea lui Doyle 11.45 re privata in cabana tatalui lor, impreu-
Teleshopping 12.00 La fix Teleshopping 13:50 Cronica Christian Bach, Gonzalo Gar- NECENZURAT (cu Adriana SUA, 2008.
na cu colegii Ty şi Jason. Surpriza pe-
13.00 Capodopere din galeria Zilei 13:55 Şcoala.tv 14:30 cia Vivanco, Joaquin Garrido, Bahmuteanu) 16:00 STAR Regia: Dou-
recerii este o dansatoare. In urma unei
de artă românească modernă Teleshopping 15:00 Râzi şi Erika de la Rosa, Javier Díaz MAGAZINE (cu Laura Micov- glas Jack-
dispute referitoare la cei 500 $ promisi
13.10 Jurnal de secol 13.20 câştigi 15:30 Cireaşa de pe Dueñas, Carlos Torres Torrija schi) 17:00 Star Salvator (re- son. Cu:
fetei, aceasta cade pe scari si moare.
Arta fericirii 14.30 Cultura mi- tort 16:25 Cronica Zilei 16:30 16:00 Spune-mi ca esti a mea! luare) 18:55 STAR NEWS (cu Barbara Ni-
norităţilor Maghiara de pe doi Focus 17:00 Trăsniţii Cu: Con- 17:00 Sufletul meu pereche Andra Trandas) 19:45 RĂI ven, Cynthia
15.00 Telejurnal 15.50 Ca- stantin Zamfirescu, Bogdan 18:00 Lupta rozelor 20:00 În DA’ BUNI (cu Mihai Morar) Preston
podopere din galeria de artă Dumitrescu, Grig Chiroiu, Ca- umbra trecutului 22:00 Ave- 21:45 STAR NEWS (cu Andra
românească modernă 16.00 talin Marin, Livia Taloi 18:00 nida Brasil 23:00 Inima de Trandas) 22:00 AGENTUL VIP
Ieri- Azi – Mâine 17.00 Legea Focus 19:15 Cireaşa de pe tigan 00:30 Santa Diabla Cu: (cu Cristian Brancu) 00:15 ÎN
lui Doyle 17.50 Capodopere tort 20:10 Cronica Zilei 20:15 Gaby Espino, Carlos Ponce si PUII MEI (cu Mihai Bendeac)
din galeria de artă româneas- Nunţi de poveste 22:15 La TV Aáron Diaz 01:30 Lupta roze- 01:00 Răi da' buni (reluare)
că modernă 18.00 Telejurnal 22:55 Cronica Zilei 23:00 Trăs- lor (r) 03:15 Doamne de po- 03:00 Agentul Vip (reluare)
19.00 Brâncuşi, sculptorul niţii 02:00 Nunţi de poveste veste 04:00 Inima de tigan (r) 04:30 Necenzurat (reluare
luminii 20.00 Brâncuşi şi bu- r Barbara Niven
curia muzicii 22.00 Ora de ştiri
22.50 Capodopere din galeria ANTENA 3 DIVA DUNA
de artă românească modernă
06.00 Ştirile dimineţii 10.00
În ape tulburi PRO CINEMA
07.00 Anatomia lui Grey 07:55 Keno 08:00 Ştiri 08:25
P
23.10 Fata din tren 01.00 aul, un scriitor şi expert financiar, 22:45
ººº
Deportaţii(R) 02.00 Cartea Previziunile zilei cu Sabina 08.00 Chipul răzbunării 09.00 P’amende 08:55 Cinci con-
Iosub 11.00 Se întâmplă în Miss Marple: Ora zero 11.00 tinente 09:25 Prizonierul îl abordează pe prietenul său, Jeff,
cea de toate zilele 02.10 Jur- cu o propunere neobişnuită. În copilă-
nal de secol 02.20 Arta fericirii România cu Maria Coman Numai tată să nu fii 12.00 trecutului (s) 10:20 Patrula Dramă,
12.00 Ştiri 13.00 Se întâmplă Răzbunarea dădacei 14.00 din munţi (s) 11:25 Prietenul rie, Paul şi Jeff plănuiau ca într-o zi să
înoate în râul Hudson, din Manhattan SUA, 2009.
în România 14.00 Ştiri 15.00 Anatomia lui Grey 15.00 Ana- familiei 12:40 Comorile lumii Regia: Peter
RTL KLUB Esenţial cu Mihaela Bârzila
16.00 Esenţial cu Mihaela
tomia lui Grey După moartea
unui pacient, începe ancheta
13:02 Ştiri 13:55 Jamie Oliver până în Troy, New York, pe o distanţă
de 150 de mile. Callahan.
în provincie 14:30 Curs de gă-
09:10 Focus 09:40 De vorbă Bârzila 17.00 100 de minute pentru identificarea vinovaţilor tit cu Gordon 15:25 Doctorul Cu: Joseph
cu Balo 10:15 Astro Show cu Alessandra Stoicescu 18.00 şi, treptat, se află care dintre inimilor (s) 16:15 Părintele Fiennes,
11:15 Top Shop 12:50 Sănă- 100 de minute 18.45 La ordi- medici a greşit. 16.00 Chipul Brown (s) 17:05 Detectivul Justin Kirk,
tate 13:20 Story Extra 13:50 nea zilei cu Dana Grecu şi Radu răzbunării 17.00 Miss Marple (s) 18:00 Poşeta 19:00 Ştiri Elizabeth
O familie modernă (s) 16:00 Tudor 20.30 Subiectiv cu Răz- 19.00 Hawaii 5.0: Secrete 19:40 Patrula din munţi (s) Reaser, Ma-
Esperanza (s) 17:10 Suleiman van Dumitrescu 21.30 Sinteza îngropate 20.00 În mintea 20:40 Rămâi în picioare! ry Tyler Mo-
(s) 18:25 Story Extra 19:00 zilei cu Mihai Gadea 23.15 In criminalului: În căutarea prăzii 21:40 Columbo (s) 22:55 ore, Michel-
Ştiri 19:55 Focus 20:30 Bu- gura presei cu Mircea Badea 21.00 Status: necunoscut Keno 00:05 Luptă regală le Trach-
dapesta, zi şi noapte (s) 21:45 0.00 Ştiri 01.00 Sinteza zilei 23.00 Sirena îndrăgostită pentru Soare (film de aventuri) tenberg
r Joseph Fiennes
Între prieteni (s) 22:25 Saga
Amurg – Lună Nouă (film
de aventuri SUA) 00:50 Ştiri FILM + EUFORIA DIGI FILM Camera de refugiu PRO TV

C
10:15 7 pitici (comedie de 07.30 Imparateasa Ki 09.00 06.15 Dragostea unui pre- amera de refugiu, locul cel mai si- 23.00
TV2 familie Germania) 12:05 Ora- Partial legal (r) 10.00 Glee şedinte american. 08.10 gur din întreaga casă, se numea în ººº
şul răzbunării (film de acţiune (r) 12.00 Pastreaza speranta Oameni mari şi fără minte 2. timpurile medievale donjon, pentru ca
07:20 Mocca 10:25 Bucătăria Statele Unite ale Americii) (r) 14.00 Atractie riscanta (r) Com. 2013. 09.50 Anthony Thriller,
în secolul 20 să se transforme în adă-
lui Stahl 10:40 Teleshop 11:45 13:45 Cursă sub soare (come- 15.00 Hotul fermecator (r) Zimmer. Thriller. 2005. 11.25 post pentru bombardamente şi mai târ- SUA, 2002.
Astro-lume 13:00 Ştiri 13:25 die Statele Unite ale Americii) 16.00 Glee 18.00 Costume (r) Arte liberale. Com. 2012.
Activ 13:50 Paloma (film se- 15:50 Superpoliţistul (come- ziu contra uraganelor. Regia: David
19.00 Partial legal Cu: Sarah 13.00 Întâlnire cu Joe Black.
rial) 14:50 Walker, poliţistul die-acţiune Statele Unite ale Shahi, Michael Trucco, Richar Fincher. Cu:
Dr. 1998. 16.05 Avarul. Com.
din Texas (film serial) 16:50 Americii-Spania-Italia) 18:00 Dean Anderson Kate e avocat 1979. 18.05 Cât durează o Jodie Foster
Pasiune şi putere (film serial) Sechestraţi în tren (film de al apărării la firma familiei sale. căsnicie. Com. 2007. 20.00
17:55 Furtună pe Bosfor (film acţiune Statele Unite ale Ame- Dezamăgită de sistem, e ferm Prieteni şi atât. Com. 2005.
serial) 19:00 Ştiri 20:30 La ricii) 20:00 Cavalerul de oţel convinsă că justiţia poate fi 21.40 De-a şoarecele şi pisica.
bine şi la rău (film serial) 21:15 film de acţiune Anglia-Statele făcută şi în afara curţii de jude- Thriller. 2006. 23.10 Un ştirist
Detectivi particulari (film serial) Unite ale Americii) 22:15 Le- cată. 20.00 Asistenta perfecta legendar 2. Comedie. 2013.
22:20 Incredibilul Hulk (film giunea (film de acţiune Sta- 22.00 Destin frant SUA 01.05 Nava bântuită. SF. 2008.
de acţiune sci-fi SUA) 24:50 tele Unite ale Americii) 24:10 2008 00.00 Asistenta perfec- 02.35 Purtătorii. Thriller. 2009.
Grimm (film serial) 01:55 Ştiri Trupa din Lyon (thriller Franţa) ta (r) 02.00 Destin frant (r) 04.05 Avarul. Com. 1979.

EUROSPORT AXN CINEMAX PRO CINEMA r Jodie Foster


09:30 Fotbal Mondogoluri 07:20 Beauty And The Beast 07:00 Leviatan Dramă, Rusia, 07:45 La Maruta (r) 09:15
09:35 Fotbal Fotbal latin Drama , 2015 08:20 Scorpion 2014 09:20 Febra rock and Irezistibilul Harold (r) 11:00
Angajatul lunii TVR 1
10:00 Fotbal FIFA 10:25
Mondogoluri 10:30 Snooker
Openul Ţării Galillor, la Car-
Actiune, SUA, 2014 Cu: ELYES
GABEL, KATHARINE MCPHEE
09:20 Ncis: New Orleans
roll Dramă, SUA, 1978 10:55
Mafia ucide numai vara Dra-
mă, Italia, 2013 12:25 Reggie
La bloc, episoadele (r) 13:00
Ca-n vremurile bune (r) 15:00
Cartea junglei II 16:45 La bloc
L ui Zack Bradley nu i-a mers aface-
rea online în care a investit toţi ba-
nii bunicii, aşa că s-a decis să nu mai
23.10
ººº
diff, în Regatul Unit - Etapa a Politist, SUA, 2014 Cu: Scott şi Eleanor Dramă, SUA, 2014 Cu: Dragos Mostenescu, Dana rişte nimic şi să se angajeze într-un loc Comedie,
patra 11:15 Schi alpin Cupa Bakula, Jon Arthur 10:15 Ci- 14:10 Procesul maimuţelor Rogoz, Mihai Coada, Alina unde să nu se prea omoare cu munca… SUA, 2006.
Mondială, la Chamonix, în titorii de oase 11:15 Poliţişti Dramă, SUA, 1960 16:15 Mu- Chivulescu, Emil Mitrache,
Franţa - Masculin, combinata fără frontiere 12:20 Beauty
Regia: Greg
hammad Ali vs S.U.A. Dramă, Tudorel Filimon, 18:45 Ninja
alpină coborâre Inclusiv avan- And The Beast Drama , 2015 SUA, 2013 17:55 Febra rock in vacanta 20:30 Karate Kid Coolidge.
cronica 12:30 Ciclism Turul 13:20 Scorpion 14:20 Ncis: and roll Dramă, SUA, 1978 3 Continuare a seriei de mare Cu: Jessica
Andaluziei 13:30 Combinata New Orleans 15:15 Poliţişti 19:25 Ne vedem în Veneţia succes Karate Kid, acest film Simpson,
nordică Cupa Mondială, la fără frontiere 16:20 Cititorii de Dramă, Olanda, 2015 21:00 este "cel mai bun de pana Dane Cook,
Lahti, în Finlanda 14:45 Schi oase 17:20 Beauty And The Un pugilist timid Dramă, SUA, acum, pentru ca personajele Dax She-
alpin Cupa Mondială, la Cha- Beast 18:15 Scorpion 19:10 1988 23:00 Cu inima împăca- sale sunt puse in situatii foar- pard
monix, în Franţa 16:00 Com- Ncis: New Orleans 20:10 Citi- tă Dramă, Danemarca, 2014 te diferite de cele din seriile
binata nordică Cupa Mondia- torii de oase 21:05 Mesagerii 00:40 Un ţinut al crimelor trecute", dupa cum a decla-
lă, la Lahti, în Finlanda 17:00 22:00 Mesagerii 22:55 INA- Acţiune, SUA, 2013 02:25 rat producatorul sau, Jerry
Schi alpin 17:45 Sărituri cu MICUL STATULUI Enemy Of Citind pe buze Thriller, Franţa, Weintraub. 22:45 În ape
schiurile 19:45 Ciclism 20:45 The State Actiune, SUA, 1998 2001 04:25 Un pugilist timid tulburi Cu: Joseph Fiennes,
Omnisport 20:55 Ştiri 21:00 Cu: Will Smith, Gene Hack- Dramă, SUA, 1987 Cu: Mickey Justin Kirk, Elizabeth Reaser

r Shepard, J. Simpson şi D. Cook


Snooker Openul Ţării Galil- man 01:25 Hawaii 5.0 02:20 Rourke, Christopher Walken, 00:45 Asasini cibernetici: Va-
lor, la Cardiff, în Regatul Unit Mesagerii SF, SUA, 2015 Debra Feuer, Thomas Quinn natoarea (r) 02:45 Cine A.M.
Medic de familie
Medic de Inimi de Rană la be-
familie medici! beluşi
Oameni în alb Are cu ce Ocolite

Oraş vechi
... de trimitere Doctor de
curăţenie
Lucrători ai
Nouă jumate!
lutului
Sfaturi
Primele
medicale
la ecograf!
Big!
Capitala
Moldovei

Bolnavi de frig
Tratată la Ceaţă
medic
Mamă
Cub gol! Nuia Lichide vitale
pentru copii Loc
Verificare la Perioadă în spital Urme de
Nicolae
medic în timp lovituri
Leonard

Medic de
familie

Operă
În acest loc
de Verdi
Durere
Vechiul do

Balon la ficat
Stare de sănă-
Stare Bătaia vieţii Leş!
tate bună
organică

Mai

ILIE SOCOLOV