Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE AUDIENŢĂ

Către,
DECANATUL FACULTĂŢII DE MEDICINĂ DENTARĂ

Subsemnat(a/ul)_______________________________________________, student(ă) la Facultatea de


MEDICINĂ DENTARĂ, specializarea: , în anul ____seria____grupa____.
Vă rog a-mi aproba înscrierea în audienţă la doamna/domnul Decan / Prodecan, în data de
___________________ .
Solicit această audienţă pentru:

Data_______________ Semnătura______________

S-ar putea să vă placă și