Sunteți pe pagina 1din 15

PLANIFICĂRI RELIGIE ORTODOXĂ

CLASELE V-VIII

În realizarea planificărilor s-a ţinut cont de sugestiile din ghidul REPERE


METODOLOGICE PENTRU RELIGIE ( consolidarea achiziţiilor din anul şcolar 2019-2020 şi
organizarea activităţii educaţionale în anul şcolar 2020-2021.)

PROF: Malanca Denisa – Maria


Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială Andrid
Clasa a V a
Aria curriculară : Om- Societate
Disciplina : Religie – cultul ortodox
Număr de ore / săptămână: 1
Număr de săptămâni: 34
-semestrul I: 17 săpt.
- semestrul II: 17 săpt.
Profesor: Malanca Denisa – Maria

Planificare calendaristică
Anul şcolar : 2020– 2021

Nr. Domeniu de Comp. Conţinutul învăţării Nr. Săptămȃna


Perioada Observaţii
crt conţinut specifice ore

SEMESTRUL I
• Lecţie introductivă* 1 S1 14-18.09

1. Iubirea creştină, 3.1;3.2 Recuperare /Consolidare 1 S2 21-25.09


sprijin 1.1;1.2; Iubirea creştină, poruncă data de
pentru 1.33 Domnul Iisus Hristos
convieţuirea 2.1;2.2 Prietenia şi porunca iubiri
cu creştine În acest
ceilalţi 1.1;1.2; Recuperare/ Consolidare 1 S3 interval de
28.09-2.100
1.3 Viaţa în armonie cu ceilalţi, timp se vor
2.1;2.2 îndemn al lui Dumnezeu recupera/
Importanţa exemplului personal consolida,
de iubire creşţină prin comasare,
1.1; 1.2; Recuperare/Consolidare 1 S4 6-9.10 lecţiile care nu
1,3; Familia şi împlinirea poruncii s-au realizat
Iubirii în perioada
1.1;1.2; Recapitulare, consolidare 1 S5 12-16.10 15.04-11.06
1.3 evaluare 2020
2.1;2.2;
3.1;3.2

1.1;1.2; • Crearea lumii ( Dumnezeu- 1 S6 19-23.10


1.3; izvorul
Dumnezeu se face existenţei şi Părintele omenirii;
2 cunoscut omului crearea lumii nevăzute)
1.1;1.2; • Crearea lumii ( Crearea lumii1 S7 26-30.10
1.3; văzute)
1.1;1.2; •Prima familie : Adam şi Eva 1 S8 2-6.11
1.3; ( crearea omului ; darul vieţii;
promisiunea venirii
Mȃntuitorului)
1.1;1.2; •Prima familie : Adam şi Eva 1 S9 9-13.11
1.3; ( responsabilitatea omului faţă de
Creaţie, cunoaşterea lui
Dumnezeu
din diversitatea şi unitatea
creaţiei)

1.1;1.2; •Prietenia lui Dumnezeu cu Noe 1 S10 16-20.11


1.3; şi
Avraam ( credinţa în Dumnezeul
cel adevărat, legămȃntul lui
Dumnezeu
cu Noe şi Avraam; începuturile
poporului ales)
1.1;1.2; • Iosif şi fraţii săi- model de 1 S11 23-27.11
1.3; iertare
1.3;2.1; • Moise, omul care a vorbit cu 1 S12 2-4.12
2.2; Dumnezeu
• De la regale David la Împăratul
1 S13 7-11.12
1.3 Hristos

-Sărbătoarea – timp sfințitor şi 1de S14 14.12-


3.1; 3.2; bucurie 22.12
3.3
Viaţa comunităţii şi Naşterea Domnului
sărbătorile VACANŢA DE IARNĂ
3 creştine 23 decembrie 2020-10 ianuarie 2021
3.1; 3.2; •Relaţia dintre sărbătorile 1 S15 11-15.01
3.3 religioase şi alte sărbători
 Recapituare şi evaluare 2 S16- 18-22.01
Semetrială S17 25-29.01
Vacanţă intersemestrială
30 ianuarie-07 februarie 2021

SEMESTRUL al II lea
• Decalogul : importanţa lui în 2 S1-S2 08-12.02
1.1; 1.2;
viaţa omului 15-19.02
2.2
•Răspunsul omului la chemarea1 S3 22-26.02
1.1; 1.2;
4 Iubirea lui lui
1.3; 3.1
Dumnezeu Dumnezeu
şi răspunsul • Mărturisirea credinţei în 1 S4 01-5.03
omului 1.1; 3.1 Vechiul
Testament
1.1; 3.1 • Calităţile omului şi slujirea lui1 S5 8-12.03
Dumnezeu
• Evaluare 1 S6 15-19.03
3. Viaţa comunităţii Recuperare /Consolidare
şi 3.1; 3.2 Cu Hristos, în Săptămȃnta 1 S7 22-26.03
sărbătorile Patimilor
creştine Recuperare /Consolidare 29.03-1.04
Femeile mironosiţe pe
1 S8
drumul Golgotei şi în
Duminica Învierii
VACANŢĂ ( Paştele catolic)
2-11 aprile 2021
S9
Şcoala altfel 12-16 aprilie 2021
Relația dintre sărbătorile
religioase şi alte sărbători S10- 19-23.04
3.1; 3.3 2
(Florii, Paşti şi Rusalii; S11 26-29.04
confluențe şi specificități)
VACANŢA DE PAŞTE
30 aprilie-9 mai 2021
5. Viaţa 1.1; 2.1; Respectul , în lumina credinţei 1 S12 10-14.05
creştinului 3.1; 3.2
împreună cu Slijirea propriului popor 1 S13 17-21.05
semenii 1.1
Ajutorul oferit semenilor 1 S14 24-28.05
1.1; 2.1;
3.1
1.1; 3.1 Dialogul despre credinţa în 1 S15 31.05-4.06
Dumnezeu

Recapitulare şi evaluare anuală1 S16- 7-11.06


S17 14-18.06
Notă:
* Din orele aflate la dispoziţia profesorului.
* **Programul "Şcoala Altfel”- 12-16 aprilie 2021

COMPETENŢE GENERALE/COMPETENŢE SPECIFICE clasa a V a


1.Utilizarea conceptelor specifice religiei proprii, în conexiune cu diferite manifestări ale
credinței
1.1.Explicarea rolului personalităților din Vechiul Testament în devenirea umanității/ istoria
mântuirii;
1.2.Descrierea unor aspecte caracteristice religiei proprii, utilizând concepte specific;
1.3. Identificarea mesajului moral religios din texte sau suporturi expresive date (biblice,
religioase, literare, plastice, istorice)
2.Manifestarea unui comportament moral, în viața personală şi în societate, în acord cu valorile
religioase
2.1.Exprimarea unor aprecieri personale privind semnificația morală a comportamentului
persoanelor
din textele studiate;
2.2. Selectarea unor reguli de comportament moral-religios din diferite contexte de viață, din
perspectiva unor criterii date;
3. Raportarea experiențelor din viața de zi cu zi la principiile religioase, cu respectarea identității
şi diversității religioase
3.1. Evidențierea unor elemente definitorii ale propriei identități religioase;
3.2. Identificarea unor responsabilități fațăde sine şi fațăde comunitate, după repere date, prin
raportare la valorile moral-religioase;

Director,

Profesor..........................................................

Responsabil Comisie metodică,

Profesor..........................................................

Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială Andrid


Clasa a VI a
Aria curriculară : Om- Societate
Disciplina : Religie – cultul ortodox
Număr de ore / săptămână: 1
Număr de săptămâni: 34
-semestrul I: 17 săpt.
- semestrul II: 17, săpt.
Profesor: Malanca Denisa – Maria

Planificare calendaristică
Anul şcolar : 2020– 2021
Nr. Unitatea de Competenţe Conţinuturile învăţării Nr. Săptămâna Perioada Observaţii
crt învaţare Specifice Ore
SEMESTRUL I
• Lecţie intoductivă 1 S1 14-18.09

Viaţa 1.1;2.1;3.1; Recapitulare/Consolidare 1 S2 21-25.09 În acest


1. creştinului Respectul, în lumina credinţei interval de
împreună cu1.1;2.1;3.1; Recuperare/ Consolidare 1 S3 28.09-2.10 timp se vor
semenii 3.2; Slujirea propriului popor recupera/
1.1;2.1;3.1; Recuperare/ Consolidare 1 S4 6-9.10 consolida,
Ajutorul oferit semenilor prin comasare,
1.1;2.1;3.1; Recuperare /Consolidare 1 S5 12-16.10 lecţiile care nu
Dialogul despre credinţa în s-au realizat
Dumnezeu în perioada
1.1;2.1;3.1; Lecţie de recapitulare, 1 S6 19-23.10 15.04-11.06
2.2; consolidare, evaluare 202

1.1; 1.2; 1.3;Ţara Sfȃntă în vremea 2 S7- S8 26-31.10


Mȃntuitorului 2-6.11
1.1; 1.2; 1.3;Naşterea şi copilăria lui Iisus1 S9 9-13.11
Dumnezeu Hristos
se 1.1; 1.2; 1.3;Botezul Domnului 1 S10 16-20.11
1 face 2.1
cunoscut 1.1; 1.2; Iisus Hristos , Învăţătorul lumii
1 S11 23-27.11
omului.
1.1; 1.3; 2.1;Iisus Hristos, Mȃntuitorul 1 S12 2-4.12
lumii
1.1; 1.3; 2.1;Înălţarea Domnului Iisus 1 S13 7-11.12
Hristos
2 Viaţa 3.1; 3.2; 3.3;Tradiţii de Crăciun 1 S14 14-22.12
comunităţii
VACANŢĂ DE IARNǍ
şi
23 decembrie 2020- 10 ianuarie 2021
sărbătorile
creştine 1.1;1.2;1.3; Recapitulare, consolidare şi 3 S15-S16-S17 11-15.01
2.1; evaluare semestrială 18-22.01
25-29.01

SEMESTRUL al II lea
Iubirea lui 1.1; 1.3; 2.1;• Mărturii despre ajutorul 1 S1 8-12.02
3. Dumnezeu şi2.2; primit
răspunsul dela Dumnezeu
omului 1.1; 1.3; 2.1;• Recunoştinţa pentru binele1 S2 15-19.02
2.2; 3.1; Primit
1.1; 1.3; 2.1;• Efortul pentru schimbarea 1 S3 22-26.02
2.2; 3.1; Vieţii
1.1; 1.3; 2.1;• Mărturisirea credinţei în Iisus
1 S4 1-5.03
2.2; 3.1; Hristos
1.1;2.1; • Recapitulare 1 S5 8-12.03
• Evaluare 1 S6 15-19.03
3. Viaţa 1.1;2.1; 3.1;• Rugăciunea, temei şi putere1 a S7 22-26.03
creştinului vieţii
împreună cu creştine
semenii 1.1;2.1; 3.1;• Rugăciunea „ Tatăl nostru”1 S8 29.03-1.04
VACANŢĂ ( Paştele catolic)
2-11 aprile 2021
S9
Şcoala altfel 12-16 aprilie 2021
1.1;2.1; 3.1;• Iertarea, semn al bunătăţii 1 S10 19-23.04
sufleteşti
2 Viaţa 3.1; 3.2; 3.3;• Tradiţii de Paşti 1 S11 26-29.04
comunităţii şi
sărbătorile
creştine
VACANŢĂ DE PAŞTE
30 aprilie -9 mai 2021
3. Viaţa 1.1;2.1; 3.1;• Milostenia, manifestare a 2 S12- S13 10-14.04
creştinului iubirii 17-21.04
împreună cu faţă de semeni
semenii 1.1; 1.2; 1.3;• Recapitulare 1 S14 24-28.05
3.1;
•Evaluare 1 S15 31.05-4.06
Viaţa 3.1; 3,2; • Pelerinaje şi procesiuni 1 S16 7-11.06
comunităţii şi
3.3 creştine
sărbătorile
1.1; 2.1; 3.1;• Recapitulare şi evaluare 1 S17 14-18.06
creştine
3.2; finală

* *Programul "Şcoala Altfel”- 12-16 aprilie 2021

COMPETENŢE GENERALE/COMPETENŢE SPECIFICE clasa a VI a


1.UTILIZAREA CONCEPTELOR SPECIFIC RELIGIEI PROPRII, ÎN CONEXIUNE CU
DIFERITE MANIFESTĂRI ALE CREDINŢEI.
Competenţe specifice:
La sfârsitul clasei a VIa elevii vor fi capabili:
1.1 Prezentarea cronologică a principalelor evenimente din viaţa şi activitatea Mȃntuitorului
Iisus Hristos, pe baza textelor biblice.
1.2 Integrarea unor concept specific în prezentarea de evenimente religioase, istorice şi
cultural.
1.3 Selectarea de informaţii adecvate din surse şi cu mijloace variate, pe teme cu
relevanţă moral-religioasă.
2. MANIFESTAREA UNUI COMPORTAMENT MORAL, ÎN VIAŢA PERSONAL ŞI ÎN
SOCIETATE, ÎN ACCORD CU VALORILE RELIGIOASE
Competenţe specifice:
La sfârşitul clasei a VIa elevii vor fi capabili:
2.1.Prezentarea unor modele spiritual, pe baza textelor biblice, religioase, literare studiate.
2.2 Relaţionarea pozitivă cu colegii, în activităţi, sarcini de învăţare, situaţii-problemă,
utilizȃnd reguli de comportament moral-religios
3.RAPORTAREA EXPERIENŢELOR DIN VIAŢA DE ZI CU ZI LA PRINCIPIILE
RELIGIOASE, CU RESPECTAREA IDENTITĂŢII ŞI DIVERSITĂŢII RELIGIOASE
Competene specifice:
La sfărşitul clasei aVI a elevii vor fi capabili:
3.1 Analizarea unor moduri de manifestare a diversităţii religioase în viaţa personal, a
grupurilor de apartenenţă, a comunităţii.
3.2 Asumarea unor responsabilităţi faţă de sine şi faţă de ceilalţi, prin raportarea la valorile
moral- religioase.
3.3 Analizarea rolului diferitelor sărbători şi tradiţii religioase în viaţa personal şi a comunităţii,
cu identificarea de elemente de
specificitate pentru diferite comunităţi

Director,

Profesor..........................................................

Responsabil Comisie metodică,

Profesor..........................................................
Unitatea de învăţământ: Școala Gimnaziala Andrid
Aria curriculară : Om- Societate
Disciplina : Religie – cultul ortodox
Număr de ore / săptămână: 1
Număr de săptămâni: 34
- semestrul I:17 săpt.
- semestrul II: 17 săpt.
Profesor: Malanca Denisa – Maria

Planificare calendaristică
Anul şcolar : 2020– 2021
Nr. Unitatea de Competenţe Conţinuturile învăţării Nr. Săptămâna Perioada Observaţie
crt învaţare specifice ore
SEMESTRUL I
• Lecţie introductivă * 1 S1 14-18.09
Viaţa 1.1; 2.1; 3.1;• Recapitulare/ Consolidare 1 S2 21-26.09 În acest
1. comunităţii Iertarea, semn al bunătăţii interval de
şi sufleteşti timp se vor
sărbătorile 1.1; 2.1; 3.1;Recapitulare/Consolidare 1 S3 28.09-2.10 recupera/
creştine Milostenia, manifestarea a consolida,
iubirii faţă de semeni prin comasare,
3.1;3.2;3.3; Recapitulare/ Consolidare 1 S4 5-9.10 lecţiile care nu
Pelerinaje şi procesiuni s-au realizat
creştine în perioada
Recapitulare, consolidare, 1 S5 12-16.10 15.04-11.06
evaluare 202
1 Dumnezeu 1.1; 1.2; 2.1;• Viaţa omului şi asemănarea 1 S6 19-23.10
se 2.2; 3.2; cu
face Dumnezeu
cunoscut 1.1; 1.2; 1.3;• Lucrarea Duhului Sfȃnt în1 S7 26-30.10
omului. lume
1.1; 1.2; 1.3;Pogorȃrea Duhului Sfȃnt la 1 S8 2-6.11
3.1 Cincizecime
1.2; 3.1; 3.2;• Sfintele Taine în viaţa 1 S9 9-13.11
creştinilor
1.2; 2.1; 3.1;• Darurile Duhului Sfȃnt 1 S10 16-20.11
3.2; 3.3;
1.1; 1.2; 1.3;Evaluare 1 S11 23-27.11
2.1; 2.2; 3.1;
3.2; 3.3;
1.2; 2.2; 3.1;• Credinţa în primele 1 S12 2-4.12
3.2; comunităţi
creştine
Iubirea lui • Comuniunea credincioşiloi1 în S13 7-11.12
Dumnezeu şi 1.2; 2.1; 2.2;Biserică
2. răspunsul 3.1; 3.2; 3.3;
omului • Naşterea Domnului – 1 S14 14-22.12
obiceiuri
şi tradiţii creştine
VACANŢĂ DE IARNǍ
23 decembrie 2020- 10 ianuarie 2021
1.2; 1.3; 3.1;• Biserica-lăcaş de închinare1şi S15 11-15.12
de
Sfinţire a omului
1.1; 2.1; 2.2;Biserica în istorie 1 S16 18-22.12
3.1;
1.1; 1.2; 1.3;Recapitulare, evaluare, 1 S17 25-29.12
2.1; 2.2; 3.1;consolidare
3.2; 3.3;
Vacanţă intersemestrială
1-7 februarie 2021

SEMESTRUL al II lea
2. Iubirea lui 1.1; 1.2; 1.3;Proiect educative: “Să dărium
2 S1-S2 8-12.02
Dumnezeu 2.1; 2.2; 3.1;bucurie ”* 15-19.02
şi răspunsul3.2; 3.3;
omului

3. Viaţa 1.2; 2.2; 3.1;-Manifestarea bucuriei în viaţa


1 S3 22-26.02
creştinului 3.2; 3.3; omului
împreună cu1.3; 2.2; 3.1;- Frumosul în viaţa creştinului1 S4 1-5.03
semenii 3.2;
Sărbătorile în
2.1; 2.2; 3.1;-Prietenia şi iubirea, valori 1 S5 8-12.03
viaţa omului3.2; 3.3; pentru
viaţa
Proiect educative : 2 S6-S7 15-19.03
„De la Înviere la Înălţare 22-26.03

-Recapitulare, consolidare, 1 S8 29.03-1.04


evaluare
VACANŢĂ ( Paştele catolic)
2-11 aprile 2021
S9
12-16 aprilie 2021 Şcoala Altfel
3.1; 3.2;3.3;-Pregătire pentru Sfntele 2 S10-S11 19-23.04
Paşti* 26-29.04
30 aprilie – 9 mai 2021
VACANŢA DE PAŞTE
4. Viaţa S12-S13 10-14.05
comunităţii1.3; 3.1;3.3;• Praznice Împărăteşti 2 17-21.05
şi sărbătorile1.3; 3.1;3.3;• Sărbători închinate Maicii 2 S14-S15 24-28.05
creştinw Domnului şi sfinţilor 31.05-4.06

1.1; 1.2; 1.3,Proiect educative “ Lapbook”1 S16 7-11.06


2.1; 2.2; 3.1;
3.2; 3.3;
Recapitulare şi evaluare finală
1 S17 14-18.06

* Din orele aflate la dispoziţia profesorului.


* *Programul "Şcoala Altfel”- 12-16 aprilie 2021

COMPETENŢE GENERALE/ COMPETENŢE SPECIFICE clasa a VII a


1. UTILIZAREA CONCEPTELOR SPECIFICE RELIGIEI PROPRII, ÎN CONEXIUNE CU
DIFERITE MANIFESTĂRI ALE
CREDINŢEI.
Competenţe specifice:
La sfârsitul clasei a VIIa elevii vor fi capabili
1.1 Analizarea manifestării lucrării Duhului Sfȃnt în viaţa Bisericii şi în devenirea
spiritual a omului, pe baza unor texte religioase;
1.2 Compararea unor modalităţi diverse de manifestare a vieţii religioase sau a unor
aspect de învăţătură religioasă;
1.3 Analizarea unui mesaj moral-religios, comunicat în forme variante.
2. MANIFESTAREA UNUI COMPORTAMENT MORAL, ÎN VIAŢA PERSONALĂ ŞI ÎN
SOCIETATE, ÎN ACORD CU VALORILE RELIGIOASE.
Competenţe specifice:
La sfârşitul clasei a VIIa elevii vor fi capabili:
2.1 Identificarea de repere şi modele dezirabile din punct de vedere religios, în plan personal şi
social;
2.2 Formularea unor opinii personale privind aplicarea normelor moral-religioase în viaţa
personală şi a grupurilor de apartenenţă, în
Relaţie cu normele civile;

3. RAPORTAREA EXPERIENŢELOR DE VIAŢĂ DE ZI CU ZI LA PRINCIPIILE


RELIGIOASE, CU RESPECTAREA
IDENTITĂŢII ŞI DIVERSITĂŢII RELIGIOASE
Competenţe specifice:
La sfărşitul clasei aVIIa elevii vor fi capabili:
3.1 Argumentarea importanţei respectului pentru diversitate şi a comunicării între personae/
grupuri;
3.2 Manifestarea reflecţiei critice faţă de responsabilităţi asumate în viaţa proprie şi a
comunităţii, prin raportarea la valori moral-
religioase
3.3. Argumentarea importanţei participării fiecărei personae la viaţa spiritual a comunităţii, ca
membru active al acesteia;
Director,

Profesor..........................................................

Responsabil Comisie metodică,

Profesor..........................................................

Unitatea de învăţământ: Școala Gimnaziala Andrid


Clasa a VIIIa
Aria curriculară : Om- Societate
Disciplina : Religie – cultul ortodox
Număr de ore / săptămână: 1
Număr de săptămâni: 34
- semestrul I : 17 săpt.
- semestrul II: 17 săpt.
Profesor: Malanca Denisa – Maria

Planificare calendaristică
Anul şcolar : 2020– 2021

Nr. Unitatea de Competenţe Conţinuturile învăţării Nr. SăptămânaPerioadaObsrvaţii


crt învaţare Specifice ore
SEMESTRUL I
1 Viaţa Lecţie introductivă 1 S1 14-18.09
comunităţii 1.3; 3.1; 3.3; Recapitulare/ Consolidare 2 S2-S3 21-25.09În acest
şi sărbătorile Praznice Împărăteşti 28.09- interval de
creştine 2.10 timp se vor
1.3; 3.1; 3.3; Recapitulare/ Consolidare 2 S4-S5 6-9.10 recupera/
Sărbătorile închinate Maicii 12-16.10consolida,
Domnului şi sfinţilor prin comasare,
Recapitulare, consolidare, 1 S6 19-23.10lecţiile care nu
evaluare s-au realizat
în perioada
15.04-11.06
2020
2. Dumnezeu Se1.1;1.2;1.3;2.1; Iubirea, temeiul vieţii 1 S7 26-30.10
face cunoscut1.1;1.2;1.3;2.2; Descoperirea Sfintei Treimi în1 S8 2-6.11
omului Istoria biblică
1.1;1.2;1.3;3.3; Mărturisirea Sfintei Treimi în 2 S9-S10 9-13.11
“Simbolul de credinţă” 16-20.11
1.1;1.2;1.3;3.1; Sfȃnta Treime în Sfȃnta 1 S11 23-27.11
Liturghie
şi în viaţa Bisericii
Recapitulare 1 S12 2-4.12
Evaluare 1 S13 7-11.12
Naşterea Domnului * 1 S14 14-22.12
VACANŢA DE IARNĂ
23 decembrie 2020 - 10 ianuarie 2021
3. Iubirea lui 1.2;2.1;2.2;3.2 Cuvȃntul lui Dumnezeu, lumina 1 S15 11-15.01
Dumnezeu pentru oameni
Şi 1.2;2.12.2;3.3 Domnul Iisus Hristos, Lumina1 S16 18-22.01
Răspunsul lumii
omului Recaptulare, consolidare, 1 S17 25-29.01
evaluare
Vacanţă intersemestrială
30 ianuarie-07 februarie 2021
SEMESTRUL al II lea
Viaţa 1.1;1.2;2.1;3.1 Libertate şi responsabilitate 8-12.02
2 S1-S2
creştinului ; în viaţă 15-19.02
4. împreună cu Optimismul şi stăruinţa în 2 S3-S4 22-26.02
1.1;1.2;2.1;3.2
semenii viaţa 1-5.03
;
Omului
Provocari ale lumii 2 S5-S6 8-12.03
1.1;1.2;2.1;3.3
contemporane şi atitudinea 15-19.03
;
creştinilor
Recapitulare 1 S7 22-26.03
1 S8 29.03-
Evaluare
1.04
VACANŢĂ ( Paştele catolic)
2-11 aprile 2021
S9
12-16 aprilie 2021 Şcoala Altfel
Învierea Domnului 2 S10-S11 19-23.04
Viaţa 26-29.04
5. comunităţii şi 30 aprilie – 9 mai 2021
Sărbătorile VACANŢA DE PAŞTE
creştine
1.1;1.2;2.1;3.1; Rolul muzicii în viaţa omului 1 S12 10-14.05
1.1;1.2;2.1;3.1; Literatura religioasă şi viaţa 1 S13 17-28.05
creştină
1.1;1.2;2.1;3.1; Arta religioasă şi viaţa creştină1 S14 31.05-
4.06
Recapitulare, consolidare, 2 S15-S16 7-11.06
evaluare 14-18.06
Notă:
 Din orele aflate la dispoziţia profesorului
 * *Programul "Şcoala Altfel” – 12-16 aprilie 2021

COMPETENŢE GENERALE/ COMPETENŢE SPECIFICE clasa a VIII a


1.Utilizarea conceptelor specifice religiei proprii, în conexiune cu diferite manifestări ale credinței
1.1. Argumentarea importanței asumării modelului de iubire trinitară pentru împlinirea personală şi a
comunități;
1.2. Formularea de argumente pentru susținerea importanței unor idei, fapte, evenimente cu relevanță
moral-religioasă, în plan individual şi social;
1.3. Compararea modurilor în care un mesaj religios poate fi exprimat prin forme de comunicare
diferite;
2. Manifestarea unui comportament moral, în viața personală şi în societate, în acord cu valorile
religioase;
2.1. Evidențierea implicațiilor moral-religioase pe care modelele urmate le pot avea în
viața personală şi social;
2.2. Asumarea de responsabilități specifice în contexte şcolare şi extraşcolare de colaborare cu ceilalți,
respectând diversitatea grupului, inclusiv cea religioasă

3. Raportarea experiențelor din viața de zi cu zi la principiile religioase, cu respectarea identității şi


diversității
religioase
3.1. Susținerea rolului valorilor spirituale comune ale oamenilor, ca factor de promovare a comuniunii şi ca
sursă de
rezolvare a problemelor ce apar în viața cotidiană;
3.2. Analizarea calităților personale care susțin etapele propriei deveniri, în relație cu valorile moral-
religioase;
3.3. Implicarea în activități şi proiecte individuale şi de grup, centrate pe nevoi şi aspecte de viață spirituală
a comunității

Director,

Profesor..........................................................

Responsabil Comisie metodică,

Profesor..........................................................

S-ar putea să vă placă și