Sunteți pe pagina 1din 2

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ

Anul școlar 2020-2021

DISCIPLINA: Educație muzicală

NUMĂR ORE/ SĂPTĂMÂNĂ: 1 oră

PROGRAMA ȘCOLARĂ: Anexa nr.2 la OMEN 3393/28.02.2017

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială nr.66, sector 2, Bucuresti

CLASA: a VII-a

PROFESOR: Ciocoveanu Adina-Mihaela

Nr. Unitatea Competențe Conținuturi Nr Săptămâna Obser


crt. tematică specifice ore vații
SEMESTRUL 1

1. Recapitularea noțiunilor învățate în clasa a VI a.


Sunetul 3.2. Evaluare inițială 14-18.09.2020
muzical Ce este sunetul și cum se formează 3 21-25.09.2020
Calitățile sunetului muzical 28.09-02.10.2020
Recapitulare. Evaluare.

2. 1.1; 1.2;1.3; Elemente de tehnică vocală: respirație, emisie 05-09.10.2020


Cânt vocal și 1.4; 2.1. vocală, dicție, controlul intonației, frazare 12-16.10.2020
instrumental Practica instrumentală 19-23.10.2020
Gesturi dirijorale ( tactare, pregătirea 3
intrării,închiderii, diferențe dinamice, diferențe
agogice)
Recapitulare
3. Alterații, 1.1;1.2;1.3;1.4 Alterații accidentale 26-30.10.2020
cromatisme, ; 2.1;2.2. Cromatisme în tonalitate 02-06.11.2020
consonanță- Stabilitatea intervalelor 4 09-13.11.2020
disonanță 16-20.11.2020

4. Repertoriul 1.1;1.2;1.3;1.4 Folclorul ocazional


ocazional și ;2.1;3.1.  Folclorul obiceiurilor de iarnă
neocazional în  Folclorul obiceiurilor de primăvară-vară 23-27.11.2020
folclor  Folclorul legat de momente importante 31.11-04.12.2020
din viața omului (repertoriul 07-11.12.2020
nupțial,repertoriul funebru) 5 14-18.12.2020
21-22.12.2020

Repertoriul 1.1;1.2;1.3;1.4 Folclorul neocazional


4. ocazional și ;2.1;3.1.  Folclorul copiilor
neocazional în  Folclorul de leagăn 11-15.01.2021
folclor  Cântecul propriu-zis 3 18-22.01.2021
 Cântecul de joc 25-29.01.2021
SEMESTRUL II
4. Repertoriul 1.1;1.2;1.3;1.4 Folclorul neocazional 08-14.02.2021
ocazional și ;2.1;3.1.  Doina 2 15-19.02.2021
neocazional în  Balada
folclor
Elemente de 1.1;1.2;1.3;1.4 Elemente de construcție a discursului muzical
5. construcție a ;2.1;2.3. Elemente de bază ale structurii unei lucrări 22-26.02.2021
discursului muzicale 01-05.03.2021
muzical și Forme muzicale 3 08-12.03.2021
forme A. Forma de lied mono-,bi- și tripartită
muzicale B. Forma de rondo
C. Forma de menuet
6. Evoluția unor 1.1;1.2;1.3;1.4 Opera 15-19.03.2021
genuri ;2.1;3.1  Opera în preclasicism 22-26.03.2021
muzicale  Opera în clasicism 29.03-01.04.2021
 Opera în romantism 12-16.04.2021
 Săptămâna „Școala altfel” 19-23.04.2021
 Opera italiană 10 26-29.04.2021
 Opera germană 10-14.05.2021
 Opera românească 17-21.05.2021
24-28.05.2021
 Elemente sincretice în genul operei
31.05-04.06.2021
Rapsodia

7. Recapitulare 3.1;3.2. Elemente descriptive în muzică 07-11.06.2021


finală 2 14-18.06.2021