Sunteți pe pagina 1din 1

"____________________________________" SRL

Adresa: ______________________, Str. _____________________, Chișinău, Republica Moldova


C.F/.: __________________________________

ORDIN
Cu privire la acordarea concediului neplătit

Nr. 11 martie 2020

În baza cererilor depuse și conform art.120 din CM R.Moldova,

Ordon:

1. Se acordă concediu neplă tit angajaților societă ții în perioada 11.03.2020 –


31.05.2020 după cum urmează :
Nr Nume, prenume Funcția Semnătura angajatului
________________ Manager de formare
1
______________
________________
2
_______ Manager vânzari

2. Prezentul ordin se aduce la cunoștința angajatului/ei sub semnă tură .

_______________________________
( Nume Prenume)_____________________________,
administrator

S-ar putea să vă placă și