Sunteți pe pagina 1din 234

Grile Finante An2 Feaa Iasi

Care din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitatilor financiare includ


indicatori ce vizeaza o perioada de timp mai indelungata (termen mediu si lung):

- bugetul program
- bugetul economiei nationale
____________
Din punct de vedere al continutului economic, conceptul de buget exprima:
- procese economice si relatii sociale, in forma baneasca, de repartitie a unei parti din
produsul intern brut
- procese economice in forma baneasca de repartitiem primara si secundara, a unei parti din
produsul intern brut
___________
Interventia reglatoare a autoritatilor publice prin instrumente financiare, in faza de declin
economic:
- diminuarea impozitelor(direct/indirect)
- majorarea cheltuielilor publice de consum si/sau investitii
___________
Ca trasaturi ale utilitatilor (bunurilor) publice se disting:
- caracterul colectiv al consumului acestor bunuri
- posibilitatea individualizarii consumului ca proces real
___________
Cheltuielile publice virtuale:
- sunt acele cheltuieli pe care statul se angajeaza sa le efectueze in anumite conditii
___________
Ca indicatori sintetici ptr caract. dinamicii cheltuielilor publice se pot realiza:
- coeficientul de elasticitate a cheltuielilor publice in raport cu PIB
- modificarea absoluta si relativa a cheltuielilor publice
___________
Prin variantele de subvetionare indirecta a economiei (agentilor economici) se pot mentiona:
- restituirea unor impozite si taxe aferente productiei exportate
- reducerea tarifelor la transporturile efectutate cu mijloacele statului
- acordarea cu avantaje valutare
___________
Incasarea integrala a contravalorii bunurilor livrate, serviciile prestate sau lucrarilor executate
in momentul livrari bunurilor, prestarii serviciilor sau executarii lucrarilor concretizeaza un flux
financiar:
- de contrapartida
___________
In cazul impozitelor indirecte:
- destinatarul impozitului nu coincinde cu subiectul
- subiectul impozitului difera de suporatatorul acestuia
- nu poate fi aplicat criteriul asigurarii unui venit minim neimpozabil
___________
Impunerea marfurilor numai la o veriga din circuitul economic este specifica:
- taxei de circulatie
- taxei de productie
____________
Imprumuturile de la stat publice:
- se incadreaza in categoria resurselor financiare extraordinare
- se deosebesc de emisiunea de moneda, ca resursa financiara publica, prin
caracterul temporar al preluarii resurselor banesti la dispozitia statului
- se partilarizeaza prin caracterul facultativ al transferului de valoare
- sunt considerate ca fiind impozite amanate

Procesele si relatiile economice in forma baneasca ce au loc in sfera circulatiei


produsului national:
- sunt considerate financiare numai in accptiunea extinsa data conceptului de finante si
sferei sale de manifestare
- sunt considerate financiar in acceptiunea restransa odata conceptului de finante si sferei sale
de manifestare
___________
Sursele de finantare externa a intreprinderii sunt:
- datoriile pe termen scurt din activitatea de exploatare
___________
Ca efecte economice ale finantarii cheltuielilor publice ptr ocrotirea sanatatii sunt sunt
considerate:
- eradicarea unor boli profesionale
___________
Imprumuturile de stat (publice):
- se particularizeaza prin caracterul facultativ al transferului de valoare
- se aseamana cu impozitele indirecte prin faptul ca afecteaza numai marimea reala a
veniturilor nu si pe cea nominala
___________
Care din urmatoarele afirmatii cu privire la emisiunea (inflationista) de moneda ca resursa
financiara publica extraordinara sunt adevarate:

- afecteaza numai veniturile reale ale persoanelor fizice si juridice


___________
Acordarea de subventii intreprinderilor private poate urmari:

- cresterea gradului de ocupare a fortei de munca


- stimularea exporturilor
___________
Care din urmatoarele corelatii reflecta cerintele de echilibru financiar la nivelul unei intreprinderi
cu capital..(activitatilor materiale):

- venituri-profit=costuri
- venituri financiare=costuri+profit
___________
Ca expresie directa a indeplinirii de catre finante a functiei de control asupra activitatilor
economico-sociale acestea isi aduc un aport direct la:

- redistribuirea resurselor intre diferitele persoane fizice si juridice


- imbunatatirea unor nevoi sociale pe seama resurselor financiare ale autoritatilor publice

___________
Pentru satisfacerea cerintelor de echitate fiscala in impunere sunt necesare
urmatoarele:
- diferentierea sarcinii fiscale pe baza puterii contributive
- asigurarea unui venit minim neimpozabil ptr fiecare individ
___________
Operatiile conditionate efectuate pe piatele financiare sunt:

- operatii care asigura dreptul unei parti la contract sa opteze intre primirea sau cedarea
titlurilor si renuntarea in schimbul platii unei prime
___________
Cheltuielile ptr achizitionarea de obiecte de inventar efectuate de o institutie publica se
incadreaza in categ:

- cheltuielilor materiale
___________
Fondurile proprii ale intreprinderilor cu capital de stat destinate activitatii de productie
sunt:
- fondurile financiare de inlocuirea sau dezvoltare
___________
Corelarea conditiilor de efectuare a platii impozitelor cu posibilitatile reale ale
contribuabililor reprezinta o cerinta a asigurarii:

- comoditatii impunerii
___________
Printre obiectivele urmarite in cadrul gestiunii trezoreriei unei intreprinderi se regasesc:

- fundamentarea creditelor bancare necesare unei intreprinderi


- folosirea eficienta a resurselor banesti disponibile prin anumite plasamente
- asigurarea unei concordante intre fluxurile de intrare a resurselor banesti si
scadentele unor obligatii banesti
___________
Care din urmat. categorii de procese si relatii economice sunt considerate financiare in ambele
acceptiuni date inceputului de finante si sferei sale de cuprindere:
- procesele si relatiile economice care implica un transfer, definitiv sau rambursabil de valoare
intre participanti
___________
Majorarea cotelor de impunele la impozitele directe poate avea ca efect:
- diminuarea inflatiei
- atenuarea tendintelor de supraincalzire a economiei

In sens economic restrans conceptul de cheltuiala publica se refera la:


- cheltuielile curente ale institutiilor publice
- platile efectuate ptr functionare institutiilor publice
___________
Conturile speciale de trezorerie, folosite in practica bugetara a statelor reflecta:
- operatiuni privind venituri rezervate de stat ptr efectuarea unor cheltuieli speciale
- relatii ale trezoreriei statului cu tertii, ce urmeaza a se regla si soida in cursul anului

___________
Ptr a calcula elasticitatea cheltuielilor publice in raport cu PIB este necesara
cunoasterea:
- volumul cheltuielilor publice( in perioada curenta si in perioada de baza) in preturi curente

- PIB (in per. de baza si perioada curenta) exprimat in preturi curente


- PIB (in per. de baza si perioada curente) exprimat in preturi constante
___________
Intra in costurile luate in calcul in analiza cost-avantaje se pot mentiona:
- cheltuielile cu achizitiile de utilaje si instalatii, inclusiv montajul acestora
- cheltuielile cu lucrarile de constructii
- cheltuielile de exploatare
- cheltuielile cu cercetarea si proiectarea
___________
In succesiunea lor fireasca, etapele executiei bugetului la partea de venituri sunt:

- asezarea, lichidarea, emiterea titlului de percepere, perceperea


___________
In care din urmatoarele situatii se produc incalcari ale principiului anualitatii bugetului:

- practicarea sistemului de gestiune in executia bugetului


___________
Acoperirea in totalitate pe seama ansamblului resurselor proprii numai a cerintelor de
dezvoltare a intreprinderii exprima:
- autofinantarea partiala bruta in sens restrans
___________
Taxele speciale de consumatie:
- manifesta sensibilitatea sporita la conjunctura economica
___________
Reducerea efectului negativ al imobilizarii fondurilor in cheltuieli de investitii se poate
realiza prin:
-aplicarea de solutii tehnice rapide in realizarea lucrarilor de investitii
___________
Contractarea si primirea unui credit de la o banca ptr achizitionarea unui utilaj din import
concretizeaza:

- un flux financiar autonom


___________
Contractarea de catre autoritatile publice de resurse financiare imprumutate pe termen
mediu si lung reprezinta o coordonata a:
- politicii financiar-monetare a autoritatilor publice
___________
Politica fiscala vizeaza:
- stabilirea si perceperea impozitelor si taxelor
- atenuarea oscilatiilor ciclului economic
- stabilirea destinatiilor si alocarea resurselor financiare publice
___________
Ca principiu de impunere, nediscriminarea fiscala presupune:
- asigurarea aceluiasi tratament in impunere atat ptr rezidenti cat si ptr nerezidenti
___________
In conceptia moderna despre impozite:
- impozitele pot fi folosite ca instrumente de redistribuire pe criterii de echitate sociala, a
veniturilor si averilor intre membrii societatii
___________
Principalele dezavantaje ale executiei de casa a bugetului prin sistemul banca se refera la:

- imposibilitatea redistribuirii resurselor banesti disponibile temporar in cadrul sectorului


public
- necesitatea organizarii unor structuri separate de supraveghere, control si decizie din partea
autoritatilor publice
___________
In sfera finantelor private(ale intreprinderii), transferul de valoare caracteristic proceselor
si relatiilor financiare:
- are de regula caracter definitiv
___________
In sens larg piata financiara:
- este compusa din pietele valutare si pietele financiare propriu-zise

Acordarea unui divident constant sau care se poate modifica cu o rata anuala constanta
este specifica:
- politicii de dividend de stabilizare sau prudenta
______________
Primele forme concrate de utilizare a resurselor financiare apartinand statului au fost:

- cheltuieli cu plata soldelor militarilor


- cheltuieli cu plata functionarilor publici
______________
Impozitele indirecte:

- au caracter voalat
______________
Programarea financiara pe termen mediu si lung este specifica:

- bugetului economiei nationale


- bugetului program
___________
Taxa pe valoarea adaugata se incadreaza in categoria:

- impozitelor indirecte
___________
La care din urmatorii indicatori un nivel cat mai ridicat exprima o eficienta
economica mai mare:

- venitul net actualizat


- profitul
___________
Printre instrumentele functionale de realizare a obiectivelor politici financiare a
intreprinderii se regasesc:

- contul de profit si pierderi


____________
Printre conditiile ce trebuiesc indeplinite de societatile comerciale in vederea admiterii
la cotare bursiera a titlurilor de valori mobiliare se pot enumera:

- sa detina un capital de un anumit nivel


____________
Transferul de valoare caracteristic relatiilor de credit se particularizeaza in raport cu celelalte
procese si relatii din sfera de cuprindere a finantelor prin:

- prezenta intermediarilor financiari


- caracterul intotdeauna temporar
___________
La care din urmatoarele variante ale impozitelor pe cifra de afaceri in baza de impozitare
se include si impozitul pe cifra de afaceri platit in stadiul anterior:
- impozitul cumulativ pe cifra de afaceri
____________
Tactica financiara se defineste prin:
- decizii financiare pe termen scurt
- decizii financiare referitoare la operatiunile banesti curente
____________
In balanta financiara a statului la venituri curente se regasesc:
- veniturile de la intreprinderile si prop statului
- impozitele directe si indirecte
____________
Cheltuielile publice temporare:
- reflecta operatiuni de trezorerie inscrise in conturile speciale al trezoreriei
- sunt cheltuieli care se finalizeaza cu plati la scadente carte

Care din urmatorele formulari corespund acceptiuni restranse data conceptului de finante:

- finatele inglobeaza procesele si relatiile economice prin care se constituie se distribuie


si se utilizeaza fondurile banesti
__________
Care din urmatoarele trasaturi caract. finantele in acceptiune restransa:
- modificarea marimi valorice a patrimoniului administrat de catre participantii la aceste
procese si relatii
- transferul de valoare intre participanti se face cu titlu definitiv sau rambursabil
__________
Premisele directe care au stat la baza aparitiei conturarii conceptului de finante sunt:

- indeplinirea functiei banilor de etalon al valorii


- indeplinirea functiei banilor de mijlocitori ai schimbului
__________
Premisele directe care au stat la baza aparitiei si conturari conceptului de finante sunt:

- indeplinirea functiei banilor de mijloc de prezervare a valorii


- cresterea institutiilor de stat
__________
In acceptiunea restrictiva a finantelor transferul de valoarea are urmatoarele
particularitati:

- este un transfer de putere de cumparare


- vizeaza in principiu scopuri cu caracter colectiv
_________
Primele forme concrete de procurare a resurselor financiare necesare functionarii statului au
fost:

- imprumuturile in bani
- impozitele in bani
__________
Primele forme de procurare a resurselor necesare functionarii statului au fost:
- darile in natura si prestatiile in munca ptr functionarea armatei
__________
Spre deosebire de acceptiunea extinsa a finantelor in conceptul de finante in sens restrans
nu sunt incluse:
- procesele si relatiile economice in forma baneasca din sferele productiei,
consumului si circulatiei PIB
____________
Spre deosebire de acceptiunea extinsa a finantelor, in conceptul de finante in sens restrans
sunt incluse numai procesele si relatiile economice care:
- implica un transfer definitiv sau rambursabil de putere de cumparare intre
participanti
- implica un transfer de valoare care vizeaza, in principiu scopuri sau nevoi cu caracter
colectiv
____________
Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:
- amplificarea activitatilor statului s-a concretizat in extinderea ariei de manifestare a finantelor

- procesele si relatiile economice sociale exprimate in forma baneasca din sfera


consumului-produsului creat sunt considerate financiare numai in acceptiunea extinsa
data conceptului de finante si sferei sale de cuprindere
_____________
In sfera finantelor private, transferul de valoare caract. proceselor si relatiilor financiare:

- nu presupune intotdeauna o modificare a marimii valorice a patrimoniului entitatii respective

- are loc cu titlu definitv sau pe principiul rambursabilitatii


_____________
Forma baneasca de exprimare a proceselor si relatiilor economice:

- reprezinta trasatura definitorie a finantelor


______________
Primele forme concrete de utilizare a resurselor financiare ale statului sunt
considerate:
- soldele in bani acordate militarilor
______________
Printre criteriile de rationalitate ce trebuie urmarite in satisfacerea nevoilor utilitati totale se
regasesc:

- maximizarea ofertei totale de utilitati la o marime data resurselor ce pot fi consumate

- maximizarea PIB
- maximizarea utilitati totale
_____________
Care din urm formulari corespunde acceptiuni extinse data conceptului de finante si sferei sale
de cuprindere:
- ansamblul proceselor si relatiilor economice in forma baneasca ce au loc intre
participantii la procesul reproductiei economice si sociale
_____________
In care din urmatoarele categorii de procese si relatii economice din sfera de cuprindere
a finantelor transferul de valoare si de putere de cumparare dintre participanti este
intotdeauna reversibil:

- credit
_____________
Ca trasaturi ale utilitatilor ( bunurilor) publice se disting:

- caracterul colectiv al consumului acestori bunuri


- caracterul neconcurential al accesului la consumul acestori bunuri
In care din urmatoarele categorii de procese si relatii economice din sfera de cuprindere a
finantelor transferul de valoare intre participanti implica si un transfer de putere de cumparare:

- asigurarile sociale
- asigurarile de bunuri, persoane si raspundere civila
- creditul
- bugetele publice
- finantele intreprinderilor
______________
In care din urmatoarele categorii de procese si relatii economice din sfera de cuprindere a
finantelor transferul de valoare si de putere de cumparare poate fi reversibil:

- asigurari de bunuri, persoane si raspundere civila


- credit, asigurari sociale
_____________
Apelul la emisiunea de moneda ptr finantarea deficitului bugetar se reflecta in:
- politica bugetara
- politica financiar-monetara a autoritatilor publice
- politica finantelor publice
_____________
In cadrul politicii cheltuielilor publice asigurarea functionarii normale a institutiilor publice
presupune:
- optimizarea raportului dintre cheltuielile materiale si cheltuielile de personal
_____________
In conceperea si promovarea unui sistem fiscal modern trebuie evitate:
- progresivitatea accentuata a cotelor de impozit
- repartizarea inegala a sarcinii fiscale intre contribuabili
_____________
Optiunile privind sursele si canalele de prelevare a resurselor financiare fiscale reprezinta
o coordonata a:
- politici financiare in acceptiune limitativa
- politici financiare in acceptiune extinsa, larga
- politici bugetare
- politici fiscale
_____________
Ca modalitate tehnica de gestionare a resurselor financiare de catre intreprinderile cu capital
de stat(din sfera activitatilor materiale) se recomanda:

- autofinantarea integrala
_____________
Emisiunea de moneda si reaglarea circulatiei monetare reprezinta o coordonata specifica:

- politici financiar-monetara a autoritatilor publice


- politici monetare
_____________
Care din urmatoarele afirmatii in legatura cu notiunea de politica financiara sunt adevarate:

- in sens larg, are drept componente politica fiscala, politica monetara, politica bugetara,
politica valutara si politica financiara a firmei
_____________
Contractarea de catre autoritatile publice de resurse financiare imprumutate pe termen
mediu si lung reprezinta o coordonata a:
- politici financiare in acceptiune restransa
- politici bugetare
- politici financiar-monetare a autoritatilor publice
_____________
Tactica financiara se defineste prin:
- decizii financiare pe termen scurt
- decizii financiare referitoare la operatiunile baneste curente
______________
Strategia financiara se defineste prin:
- decizii financiare pe termen mediu si lung
- decizii financiare referitoare la obiectivele majore
______________
Politica fiscala vizeaza:
- stabilirea si perceperea impozitelor si taxelor
- stabilirea destinatiilor si alocarea resurselor financiare publice
- atenuarea oscilatiilor ciclului economic
______________
In opinia lui Alain Barrere printre obiectivele politici financiare se disting:

- sa favorizeze progresul economic


- sa regularizeze conjunctura economica

Asigurarea premiselor necesare realizarii starii de echilibru financiar-monetar in economie


reprezinta o coordonata a:

- politicii resurselor financiare publice


- politicii cheltuielilor publice
- politicii bugetare
- politicii financiar-monetare a autoritatilor publice
- politicii finantelor publice
_____________

- atenuarea oscilatiilor ciclului economic este un obiectiv specific politici fiscale


- in conceperea si promovarea unui sistem fiscal modern trebuie evitat egalitarismul ce poate
rezulta din redistribuirile de resurse intre membrii societatii
_____________
Apelul la emisiunea monetara ca resursa financiara publica extraordinara se reflecta in:

- politica financiara a statului


- politica monetara
- politica bugetara
_____________
In acceptiune limitativa, conceptul de politica financiara a statului semnifica:
- fenomenele care dau nastere unei sarcini publice la baza careia se afla factorul financiar

_____________
In politica bugetara pe langa componentele politici fiscale se mai includ:
- deciziile cu privire la modalitatile de procurare a resurselor financiare
extraordinare
_____________
Optiunile cu privire la procurarea de resurse din exploatarea intreprinderilor si
proprietarilor statului se reflecta in:
- politica bugetara
- politica finantelor publice
- politica financiara in acceptiune limitativa
______________
In conceptia economistilor clasici, cheltuielile publice erau considerate:
- consumuri de resurse cu caracter definitiv nerecuperabile
- procese de redistribuire a PIB si avutiei nationale
- necesare, dar reduse la strictul necesar indeplinirii sarcinilor statului
______________
In conceptia moderna, cheltuielile publice sunt considerate:
- procese cu impact pozitiv(direct si indirect) asupra reproductiei sociale
- procese de realocare a resurselor
- procese si relatii corespunzatoare unei laturi a functiei de repartitie a finantelor
______________
Spre deosebire de conceptia clasica asupra problematici finantelor publice in conceptia
moderna cheltuielile publice sunt considerate:
- procese de realocare a resurselor
- procese cu impact pozitiv asupra reproductiei sociale
______________
In sens economic conceptul de cheltuiala publica exprima:
- procese si relatii economice de redistribuire financiara a PIB
- oferta de utilitati publice
- procese economice de consum public de resurse
______________
In sens economic larg conceptul de cheltuaiala publica semnifica:
- ansamblul proceselor economice in forma baneasca de consum public de resurse
______________
In sens economic restrans conceptul de cheltuaiala publica se refera la:
- cheltuielile bugetare
- sume alocate din bugetul public
______________
O crestere a cheltuielilor publice in preturi curente inferioara cresterii preturilor are ca efect:

- o scadere in termeni reali a cheltuielilor publice


______________
O dinamica a cheltuielilor publice superioara celei a produsului intern brut se regaseste
in:
- cresterea proportiilor redistribuiri PIB prin cheltuieli publice
______________
In calculul elsaticitatii cheltuielilor publice in raport cu PIB nu intervin:
- deflatorul PIB
- volumul cheltuielilor publice exprimat in preturi constante
- PIB exprima la paritatea puterii de cumparare

Ca indicatori sintetici ptr caract dinamicii cheltuielilor publice se pot utiliza:


- coeficientul de elasticitate a cheltuielilor publice in raport cu PIB
_____________
O dinamica a cheltuielilor publice de personal inferioara dinamicii preturilor se regaseste
in:
- scaderea puterii de cumparare a salariatilor din sectorul public
_____________
Volumul cheltuielilor publice exprimat in preturi constante intervine in calculul:
- modificarii(cresteri) reale a cheltuielilor publice
- indicelui modificarii relative reale a cheltuielilor publice
_____________

- in conceptia moderna cheltuielile publice sunt privite ca procese de realocare a resurselor

- cheltuielie materiale ale intreprinderilor cu capital de stat nu se regasesc in cheltuielile


bugetare
_____________

- cheltuieli bugetare
- cheltuieli din bugetul asigurarilor sociale de stat
_____________
La care din urmatorii indicatori un nivel cat mai ridicat exprima o eficienta
economica mai mare:

- venitul net actualizat


- profitul actualizat
_____________
Care din urmatoarele variabile intra in relatia de calcul a efectului(negativ)
imobilizarii fondurilor investite(intr-un obiectiv public de investitie):
- durata in ani a perioadei de executare a investitiei
- rata de actualizare
- crearea de intreprinderi de stat
_____________
In calculul investitie specifice ca indicator de apreciere a eficientei cheltuielilor publice ptr
actiuni economice sunt necesare:
- investitia totala
- volumul productiei realizabile
_____________
Beneficiari ai cheltuielilor economice constand in acordarea de subventii sunt:
- intreprinderile cu capital de stat
- intreprinderile private mici si mijlocii
- intreprinderile private mari
_____________

- cresterea productiei si nr locurilor de munca


- asigurarea unui profit satisfacator producatorului
- satisfacerea nevoilor de consum ale populatiei
- cresterea incasarilor in valuta
______________

- stimularea exporturilor
- cresterea gradului de ocupare a fortei de munca
- valorificarea superioara a resurselor materiale
_______________
In principiu marimea subventiei acordate intreprinderilor poate acoperi diferenta dintre
pretul de vanzare produsului:
- pretul obtenabil pe piata libera
- pretul garantat de stat
- costurile si un profit minim
_______________
Marimea subventiei acordate exportatorilor poate acoperi in principiu diferenta intre:

- pretul garantat de stat si pretul de vanzare


- pretul cel mai ridicat pe piata interna si cel mai scazut pe piata externa
_______________
Marimea subventiei stabilite in suma fixa ce revine unei intreprinderi depinde:
- cantitatea de produse vandute
_______________

- restituirea de impozite si taxe aferente produselor exportate


- reducerea tarifelor de transport cu mijloacele statului
- comenzi ptr livrari catre stat la preturi superioare celor de pe piata
- acordarea de avantaje valutare

Aplicarea analizei cost-avantaje in fundamentarea cheltuielilor ptr actiuni


economice presupune:
- definirea precisa a obiectivelor
- elaborarea de solutii alternative prin combinarea mijloacelor
- determinarea raportului cost-beneficii
_____________
Intre costurile luate in calcul, in aplicarea cost-avantaje se includ:
- cheltuielile cu cercetarea si proiectarea
- cheltuielile cu lucrari de constructii
- cheltuielile de exploatare
______________
Marimea costurilor luate in calcul in aplicarea analizei cost avantaje cuprinde:
- cheltuielile cu achizitionarea-montarea utilajelor
- cheltuielile cu plata salariilor personalului angajat
- cheltuielile cu amortizarea capitalului fix
- pierderile de venit antrenate de realizarea obiectivului

______________
Actualizarea variabilelor folosite in calculele privind eficienta unei investitii are ca scop:

- reflectarea impactului factor timp


- raportarea la marimea venitului obtenabil sub forma dobanzii
- luarea in considerare a influentei deprecierii monetare inflatiei
- asigurarea comparabilitatii variantelor de investiei
- asigurarea comparabilitatii costurilor cu rezultatele obtenabile in fiecare varianta
______________
In determinarea ratei nete de actualizare sunt luate in calcul(ca variabile cu impact direct):

- rata dobanzii pe piata financiara


- rata inflatiei
______________
Care dintre modificarile variabilelor urmatoare determina reducerea ratei nete de actualizare:

- reducerea ratei dobanzii


- cresterea ratei inflatiei
______________
Care dintre modificarile variabilelor urmatoare determina cresterea profitului actualizat
obtenabil pe seama unei investitii:
- cresterea veniturilor obtenabile
- nivelul mai ridicat al ratei inflatiei
______________
Care dintre modificarile separate ale variabilelor urmatoare determina reducerea profitului
actualizat obtenabil pe seama unei investitii:
- reducerea veniturilor obtenabile din exploatare
- nivelul mai scazut al ratei inflatiei
______________
Care dintre modificarile variabilelor urmatoare determina cresterea valorii nete actualizate
in cazul unei investitii:
- reducere cheltuielilor din exploatare
- cresterea veniturilor obtenabile
- un nivel mai ridicat al ratei dobanzii
- un nivel mai scazut al ratei inflatiei
_______________
Care dintre modificarile variabilelor urmatoare determina reducerea valorii nete actualizate
in cazul unei investitii:
- cresterea cheltuielilor de exploatare
- reducerea veniturilor obtenabile
- nivelul mai scazut al ratei dobanzii
- nivelul mai ridicat al ratei inflatiei
_______________
Reducerea efectului negativ al imobilizarii fondurilor in cheltuieli de investitii se poate
realiza prin:
- reducerea duratei de executie si punere in functiune a obiectivului
- esalonarea crescatoare a cheltuielilor de investitii
_______________
Reducerea duratei de recuperare a unei investitii este posibila prin urmatoarele modificari
ale factorilor de influenta:
- reducerea sumei totale ce se investeste
- reducerea perioadei de executie a investitiei
- reducerea cheltuielilor de exploatare
- cresterea profitului obtenabil(anual)
_________________
Restituirea impozitelor sau taxelor aferente productiei exportate reprezinte:
- o decizie de politica bugetara
- o varianta de subventionare directa a economiei
- o decizie de politica fiscala

Aplicarea de solutii tehnice rapide in realizare lucrarilor de investitie are ca efect:


- reducerea efectului negativ al imobilizarii fondurilor investite
___________
Cresterea ratei nete de actualizare determina:
- cresterea valorii nete actualizate ca marime viitoare
- cresterea efectului negativ al imobilizarii fondurilor financiare in obiective de investitii

____________

- caracterul facultativ al prelevari


- caracterul rambursabil al prelevarii
_____________
In sens economic impozitele semnifica:
- procese economice de redistribuire a veniturilor si averilor
- relatii sociale intre stat si persoane fizice sau juridice
_____________
Principalele deosebiri intre conceptia clasica si cea moderna asupra impozitelor vizeaza:

- marimea impozitelor
- rolul impozitelor
- functia de reglare a impozitelor
_____________
Persoana fizica sau juridica in sarcina careia este stabilita prin lege oligatia de plata a
impozitului este:
- platitor
- subiect
_____________
In folosirea impozitelor ca instrument de relansare economica, in faza de recesiune
economica se recomanda:
- reducerea cotelor de impozitare
- renuntarea la unele impozite
_____________
In sfera impozitelor averea detinuta de o persoana reprezinta:
- materia impozabila
- obiectul impozitului
_____________
Certitudinea impunerii presupune:
- cunoasterea precisa de catre contribuabili a obligatiilor privint impozitul datorat
- cuantificarea exacta a impozitului de plata in sarcina contribuabilului
- eliminarea arbitrarului in materie de impunere
_____________
Ptr respectarea principiului randamentului fiscal ridicat se cer evitate:
- sustragerea de la impunere sau de la plata impozitului
- cheltuielile mari de administrare a impozitului
- acordarea de privilegii fiscale
_____________
Ca principiu de politica fiscala stabilitatea incasarilor din impozite presupune:
- existenta materiei impozabile independent de conjuctura economica
_____________
Ca principiu de impunere nedesicriminarea fiscala inseamna:
- asigurarea aceluiasi tratament in impunere atat ptr rezidenti cat si ptr nerezidenti
_____________
Ca instrumente de politica fiscala impozitele indirecte pot influenta:
- relansarea sau accelerarea ritmului de crestere economica
- echilibru economic general
- puterea de cumparare a monedei
- consumul unor produse
_____________

- existenta banilor in functia de etalon al valorii


- existenta banilor in functia de mijloc de prezervare a valorii
- existenta unor necesitati cu caracter colectiv
_____________
In care din urmatoarele directii se manifesta obiectiv rolul impozitului
- redistribuirea PIB intre sfere de activitate
- stimularea activitatii economice
_____________
Intre concluziile desprinse in baza curbei Laffer pot fi:
- cresterea venitului ca baza de impunere si sursa a incasarilor bugetare
- incadrarea in anumite limite a cotelor impozit
_____________

- veniturile realizate sau averile detinute


- obiectul impozitului
- cheltuielile de consum
_____________

- existenta banilor in functia de mijloc de prezervare a valorii


- aparitia institutiilor de tip statal
- existenta banilor in functia de mijlocitori ai schimbului

Intre premisele directe care au stat la baza aparitiei finantelor ca o cat ec distincta pot fi
mentionate
-indeplinirea de catre bani a functiei de mijloc de prezervare a valorii
_______________________
Premisele directe care au stat la baza aparitiei si conturari conceptului de finante sunt

-indeplinirea functiei banilor de etalon al valorii, indeplinirea functiei banilor de mijlocitori


ai schimbului
____________________________
Primele forme concrete de procurare a resurselor financiare la dispozitia statului pot fi
mentionate
- impozitele in bani, tributurile in bani incasate de la popoarele invinse
_____________________________
Primele forme concrete de procurare a resurselor financiare necesare functionarii statului au
fost
- imprumuturile in bani, impozitele
___________________________________
Prima forma de procurare a resurselor necesare functionarii statului au fost
- darile in natura si prestatiile in munca ptr functionarea armatei
____________________________________
Primele forme concrete de utilizare a resurselor financiare apartinand statului au fost

- cheltuielile cu plata soldelor militarilor, cheltuielile cu placa functionarilor publici


______________________________________
Care din urmatoarele formulari corespund acceptiunii restranse data conceptului de finante si
sferei sale de cuprindere
- finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice de repartitie in forma
baneasca a produsului creat
______________________________
Care din urmatoarele formulari corespund acceptiuni entinse data conceptului de finante si
sferei sale de cuprindere
- finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice ce au loc intre
participantii la procesul reproductiei economice si sociale
- finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice ce vizeaza constituirea
distribuirea sau utilizarea fondurilor banesti ptr functionarea diferitelor entitati inclusiv a
entitatilor publice
________________________________
Care din urmatoarele categorii de procese si relatii economice sunt considerate financiare
in ambele accpetiuni date conceptului de finante si sferei sale de cuprindere:

- procesele si relatiile economice care implica un transfer, definitiv sau rambursabil, de putere
de cumparare intre participanti
- procesele si relatiile economice care se deruleaza intre participantii de la repartitia PIB in
forma baneasca
_________________________________
Printre criteriile de rationalitate ce trebuie urmarite in satisfacerea nevoilor de utilitati
totale se regasesc
- maximizarea ofertei totale de utilitati la o marime data de resursele ce pot fi consumate

- maximizarea produsului intern brut


__________________________________
In care din urm. cat. de procese si relatii econ. din sfera de cuprindere a finantelor transf de
val si de putere de cumparare poate fi reversibil
- asigurari de bunuri, credit, asigurari sociale
_____________________________________
Procesele si rel econ. in forma baneasca ce au loc in sfera circulatiei prod national
- sunt considerate financiare numai in acceptiunea extinsa data conceptului de finante si
sferei sale de manifestare
______________________________________
Ca trasaturi ale bunurilor se disting
- caracterul neconcurential al accesului la consumul acestora si indivizabil
- caracterul colectiv al consumului acestora
_______________________________________
Transferul de valoare ce caract. finantele in acceptiunea restransa
- are loc fie cu titlu definitv, fie pe principiul rambursabilitati
- in sfera finantelor publice se realizeaza de regula fara contraprestatie directa si imediata

- rep. implicit un transfer de putere de cumparare intre participantii la procesele si rel


financiare
- in sfera finantelor private nu implica intotdeauna o modificare a marimi valorice a
patrimoniului ci doar o dirijare interna a valorii

Forma baneasca de exprimare a proceselor si relatiilor economice:


- reprezinta trasatura definitorie a finantelor, caracterizeaza finantele in
acceptiunea extinsa
_________________________
Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:
- in acceptiune extinsa finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice ce au
loc intre participantii la procesul reproductiei economice si sociale
- procesele si rel ec in forma baneasca ce se deruleaza in sfera repartiei PIB sun considerate
financiare in acceptiunea restransa data conceptului de finante si sferei sale de cuprindere

- procesele si relatiile economice in forma baneasca care presupun schimburi de


echivalente nu sunt considerate financiare in acceptiunea restransa data conceptului de
finante si sferei sale de cuprindere
___________________________
Care din urmat. categ. de procese si relatii economice sunt considerate financiare atat in
acceptiunea extinsa cat si in cea restransa data conceptului de finante si sferei sale de
cuprindere:
- toate procesele si relatiile economice de repartitie a PIB
- procesele si relatiile economice realizate in forma baneasca ce presupun un transfer
de val si de putere de cumparare intre participanti
___________________________
Care din urmat. cat. de procese si realtii economice nu sunt considerate financiare in niciuna
din cele 2 acceptiuni date conceptului de finante si sferei sale de cuprindere

- procesele si realtiile economice ce nu se realizeaza in forma baneasca


- procesele si relatiile economice realizate in forma natural-materiala
- procesele si realtiile economice realizate in forma natural-materiala ce nu implica o modificare
a marimii valorice a patrimoniului administrat de participantii la aceste procese si relatii

- procesele si relatiile economice realizate in forma natural-materiala ce au loc intre participantii


la repartitia PIB
___________________________
Spre deosebire de acceptiunea extinsa a finantelor in conceptul de finante in sens restrns
sunt incluse numai procesele si relatiile economice care:
- se deruleaza intre participantiila repartitia PIB in forma baneasca
___________________________
Care din urmatoarele cat de procese si realatii economice sunt considerate financiare numai in
acceptiunea extinsa data conceptului de finante si sferei sale de cuprindere:

- vanzarea-cumpararea marfurilor pe bani


___________________________
Redistribuirea de resurse financiare intre persoanele fizice si juridice ptr infaptuirea criteriilor
de echitate sau justitie sociala este rezultatul manifestarii finantelor in functia de:

- repartitie a PIB
____________________________
Mijlocirea de catre finantele publice a satisfacerii unor nevoi sociale prin oferta de utilitati
publice creata pe seama resurselor financiare ale autoritatilor publice exprima in opinia
economistilor Richard Musgrave si Peggy Musgrave continutul functiei de:
- alocare

Redistribuirea de resurse financiare intre pers. fizice si juridice este expresia


manifestarii finantelor in functia de:
- repartitie a PIB

____________________________
Mijlocirea de catre finantele publice a unor procese de distribuire a resurselor intre pers fizice
si juridice cu implicarea autoritatilor publice, ptr infaptuirea unor criterii de echitate sociale
exprima in viziunea economistilor Richard Musgrave si Peggy Musgrave continutul functiei
finantelor publice de:
- distribuire
____________________________
Verificare eficientei si oportunitatilor financiare la nivelul unei entitati private reprezinta
un obiectiv specific
- controlului financiar extern(al statului) preventiv
- controlului financiar intern preventiv
____________________________
Care din urmat. forme de control financiar au ca obiectiv verificarea legalitatii
operatiunilor financiare
- controlul financiar extern al statului concomitent
- controlul financiar extern al statului postoperativ
____________________________
care din urm afirmatii cu privire la controlul financiar al statului(prin garda financiara,
curtea de conturi. etc) sunt adevarate:
- este o forma de control extern
____________________________
Care din urmat. afirmatii cu privire la controlul financiar extern exercitat de institutiile
statului sunt adevarate:
- are ca obiectiv la entitatile publice si verificarea legalitatii operatiunilor financiare
____________________________
In faza prod. PIB controlul financiar al statului urmareste:
- efiecienta folosirii mijloacelor de munca si a fortei de munca
____________________________
Care din urm afirmatii sunt adev:
- controlul financiar intern preventiv este mai eficient decat controlul financiar intern
postoperativ
____________________________
Caracterul obiectiv al functiei de control rezida in:
- existenta finantelor ca procese si relatii economice in forma baneascsa
____________________________
Verificarea eficientei si oportunitatii operatiunilor financiare la nivelul unei entitai publice
reprezinta un obiectiv specific:
- controlului financiar intern preventiv
- controlului financiar extern preventiv
____________________________
care din urmat. afirmatii sunt adevarate:
- functia de control are o sfera de manifestare mai cuprinzatoare decat funcia de repartitie

- in faza circulatiei produsului national controlul financiar vizeaza viteza cu care marfurile
circula de la producator la consumator
____________________________
Interventia reglatoare prin instrumente financiare a autoritatilor publice in faza de
supraincalzire a economiei presupune
- majorarea impozitelor(directe si/sau indirecte)
- diminuarea cheltuielilor publice de consum si/sau de investitii
____________________________
Interventia reglatoare in perioadele de declin economic a autoritatilor publice prin instrumente
financiare se face prin:
- diminuarea ponderii impozitelor indirecte in ansamblul resurselor financiare fiscale datorita
caracterului regresiv al sarcinii fiscale specific acestor prelevari
- majorarea cheltuielilor publice, fie ele de consum sau de investitii
- acordarea de subventii agentilor economice
____________________________
Suportul obiectiv al inteplinirii de catre finante a functiei de reglare(stabilizarea) a economiei
rezita in:
- interconditionarea ce caracterizeaza derularea proceselor materiale cu procesele banesti-
financiare
____________________________
Sustinerea prin mijloace financiare a unor programe de sprijinire a agriculturii ca expresie a
rolului finantelor in dezvoltarea economiei si evolutia societati presupune:

- achizitionarea de produse agricole de catre stat atunci cand oferta de produse agricole
este excendentara
- achizionarea de produse agricole de catre stat atunci cand preturile manifesta o tendinta
de scadere ptr a proteja producatori
- vanzarea de produse agricole de catre stat atunci cand preturile manifesta o tendinta
de crestere ptr a proteja consumatorii

Rolul finantelor in dezvoltarea societati ca expresie directa a indepliniri de catre finante a


functiei de control asupra activitatilor economice-sociale se concretizeaza in:

- imbunatatirea modului de administrare a resurselor


_______________________
Interventia reglatoare prin instrumente financiare a autoritatilor publice in faza de recesiune a
economiei se poate realiza prin:
- diminuarea impozitelor (directe si/sau indirecte)
- majorarea cheltuielilor publice de consum si/sau de investitii
- acceptarea deficitului bugetar si finantarea acestuia din resurse extraordinare
_______________________
Ca expresie directa a indepliniri de catre finante a functiei de control asupra
activitatilor economico-sociale, acestea isi aduc un aport direct la:
- imbunatatirea modului de administrare a resurselor
________________________
Care din urmatoarele afirmatii cu privirea la mecanismul financiar specific economiei
socialiste sunt adevarate:
- foloseste ca instrument principal un sistem de planuri financiare
________________________
Incasarea integrala a contravalorii bunurilor livrate serviciilor prestate sau lucrarilor executate
la un moment ulterior livrari bunurilor prestarii serviciilor sau executarii lucrarilor concretizeaza
un flux financiar:
- decalat

_________________________
Care din urmatoarele afirmatii cu privirea la mecanismul financiar sunt adevarate:
- poate fi definit ca un mod de organizare si conducere a fluxurilor banesti-financiare

- poate fi conceput la nivel global ca un ansamblu de mecanisme individuale


corespunzatoare diferitelor tipuri de fonduri banesti sau segmentelor activitatii financiare

- poate fi definit la nivel global ca un ansamblu al proceselor instrumentelor de conducere


si reglare a fluxurilor banesti
_________________________
Fondurile banesti ce se constituie si se administreaza la dispozitia anumitor enititati si care
sunt destinate finantarii unor nevoi imprevizibile se incadreaza in categ:
- fonduri financiare de rezerva

_________________________
In care din urmat. situatii se reflecta ipostaza de parghie financiara a cheltuielilor publice:

- diminuarea cheltuielilor publice in faza de boom a economiei ptr a atenua ritmul prea ridicat
de crestere economice
- subventionarea produselor sau activitatilor de o deosebita importanta ptr consumul
populatiei sau ptr econ. nationala
- majorarea cheltuielilor publice in faza de recesiune a economiei ptr a stimula
relansarea economiei
_________________________
In care din urmat. situatii se reflecta ipostaza de parghie financiara a impozitului:
- reducerea impozitului ptr partea din profit destinata reinvestirii
- restituirea taxelor vamale aferente materiilor prime incorporate in produsele destinate
exportului
- instituirea de taxe speciale de consumatie ptr produsele din alcool
__________________________
In care din urmat. situatii se reflecta ipostaza de parghie financiara a impozitelor:
- restituirea taxelor vamale de import aferente materiilor prime incorporate in productia
destinata exportului
- reducerea cotelor de impozitare sau renuntarea la practicarea unor impozite in faze de
recesiune sau activitatilor desfasurate
- practicarea unor cote diferentiate de impunere a profitului societatilor comerciale in raport cu
natura activitatii desfasurate
- instituirea de accize ptr produsele din alcool
__________________________
In balanta financiara a statului, la venituri curente se includ:
- impozitele directe si indirecte
- veniturile provenite de la intreprinderile de proprietatile statului
__________________________
Bugetele publice funcionale:
- se intocmesc de regula ptr o perioada de un an bugetar
- cuprind toate cheltuielile legale de realizarea unor obiective pe termen mediu si lung

___________________________
Care din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitatilor financiare include
indicatori ce vizeaza o perioada de timp mai indelungata(termen mediu si lung):

- bugetul program
- bugetul economiei nationale

Care din urmatoarele instrumente utilizate in practica financiara a statelor nu semnifica


abateri de la principiul unitatii bugetului:
- clasificatia bugetara
- conturile prospective ale natiunii
- bugetele ciclice
____________
Sistemul de gestiune in executia bugetului presupune:
- reportarea si inscrierea veniturilor si cheltuielilor ramase nerealizate in bugetul pe anul
urmator
- aprobarea contului de executie bugetara odata cu sfarsitul anului bugetar
____________
Care din urm. afirmatii sunt false:
- echilibrarea bugetului presupune egalitatea veniturilor totale(curente si
extraordinare) cu cheltuielile totale ptr un an bugetar
- principiul specializarii bugetare este incompatibil cu neafectarea veniturilor bugetare
- aplicarea principiului universalitatii contravine unitatii bugetului
____________
Debugetizarea semnifica:
- scoaterea in afara bugetului a unor actiuni de finantat si acoperirea lor din surse speciale

___________
Ca principiu bugetar, neafectarea veniturilor presupune:
- evitarea constituirii de fonduri cu destinatie speciala
- depersonalizarea veniturilor preluate la fondul bugetar al statului
- depersonalizarea veniturilor bugetare
___________
Ca principiu bugetar, universalitatea presupune:
- inscrierea veniturilor si cheltuielilor dupa principiul "bruto"
___________
Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:
- intocmirea si utilizarea bugetelor ciclice reprezinta o abatere de la principiul anualitatii
bugetului
___________
Rezultatul net a unui exercitiu financiar prin prisma diferentei dintre veniturile totale si cheltuielile
totale se reflecta prin:
- bugetul activitatii generale

Care din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitatii financiare contin


indicatori cu niveluri obligatorii de respectat:
- bugetele unitatilor administrativ-teritoriale
- bugetul de trezorerie al unei intreprinderi
_____________
Care din urm. instrum. de conducere si reglare a activitati financiare folosite in practica
financiara a statelor include toate cheltuielile legate de realizarea unor obiective pe termen
mediu si lung esalonate pe mai multi ani bugetari:
- bugetul program
____________
Care din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitati financiare folosite in
practica financiara a statelor include resursele alocate diferitelor servicii publice pe criterii de
cost si randament al serviciilor de finantat:
- bugetul functional
___________
In care din urmatoarele bugete de venituri si cheltuieli intocmite de o firma ce functioneaza in
sfera activitatilor materiale, productive sunt reflectate veniturile si cheltuielile aferente
activitatii de productie:
- bugetul activitatii generale
__________
Capacitatea unei intreprinderi(private) de a-si acoperi partial necesitatile de dezvoltare
pe seama profitului defineste:
- autofinantare partiala neta in sens restrans
______________
Necesarul de fond de rulment se determina:
- prin insumarea stocurilor, creantelor si activelor regularizate din care se scad datoriile
curente si pasivele de regularizare
_____________
Ca surse de finantare externa a intreprinderii se pot mentiona:
- creditele bancare contractate pe termen scurt
_____________
Capacitatea unei intreprinderi (private) de a-si acoperi doar partial necesitatile de dezvoltare
pe seama ansamblului resurselor financiare proprii defineste:
- autofinantarea partiala neta in sens restrans
_____________
Ca principiu bugetar,neafectatrea veniturilor presupune:
- depersonalizarea veniturilor bugetare
_____________
Elaborarea si utilizarea fondurilor speciale reprezinta incalcarea principiilor bugetare ale:

- neafectarii veniturilor
_____________
Aplicarea sistemului de gestiune in executia bugetului presupune:
- reportarea si inscrierea veniturilor si cheltuielilor ramase nerealizate in bugetul pe anul
urmator
- aprobarea contului de executie bugetara odata cu sfarsitul anului bugetar
_____________
In care din urmatoarele situatii se incalca principiul universalitatii bugetului:
- inscrierea in buget a tuturor actiunilor de finantat dupa principiul "bruto"
_____________
In care din urmatoarele situatii se incalca principiul anualitatii bugetului:
- prelungirea perioadei de executie a bugetului ptr exercitiul bugetar expirat in exercitiul
bugetar urmator
- adoptarea sistemului de gestiune in executia bugetului
- rectificarea bugetului pe parcursul executiei
_____________
Folosirea caror instrumente semnifica abateri de la principiul bugetar al unitatii:
- conturile speciale de trezorerie
- bugetele anexe
- bugetele extraordinare
- conturile cu afectatie speciala
- bugetele autonome
_____________
Elaborarea si utilizarea de bugete extraordinare semnifica o incalcare a principiilor bugetare
ale:
- unitatii
_____________
Bugetele anexe sunt:
- abateri de la principiul unitatii bugetului
_____________
Cerintele unei clasificatii bugetare corecte vizeaza:
- gruparea veniturilor dupa surse de provenienta
- caracterul simplu, concis, clar al clasificatiei
- gruparea cheltuielilor dupa destinatia efectiva
Resursele financiare mobilizate prin emisiunea si plasarea de certificate de depozit se
incadreaza in categoria:
- resurselor de trezorerie
____________
Imprumuturile de stat (publice):
- se incadreaza in categoria resurselor financiare extraordinare
- se deosebesc de emisiunea de moneda, ca resursa financiara publica prin
caracterul temporar al preluarii resurselor banesti la dispozitia statului
- se particularizeaza prin caracterul facultativ al transferului de valoare
- sunt considerate ca fiind impozite amanate
____________
Continutul economic al proceselor pe care le exprima formarea resurselor financiare publice:

- resurse(venituri) fiscale
- resurse nefisacale
- resurse de trezorerie
- resurse imprumutate pe termen mediu si lung
- resurse din emisiunea(inflationista) de moneda
____________
In sens econimic larg, global,conceptul de cheltuiala publica se refera la:
- ansamblul proceselor economice in forma baneasca de consum public de resurse
- ansamblul activitatilor cu caracter public
____________
Volumul cheltuielilor publice exprimat in preturi constante intervine in calculul:
- modificarii(cresterii) reale a cheltuielilor publice
____________
Cheltuielile publice virtuale:
- reprezinta cheltuieli pe care statul se angajeaza sa le efectueze in anumite conditii
____________
Ca indicatori de apreciere a eficientei sociale ale cheltuielilor publice ptr ocrotirea sanatatii
se utilizeaza :
- morbiditatea
- speranta medie de viata la nastere
- mortalitatea generala
_____________
Crestere investitiilor de efectuat anual ptr realizarea unui obiectiv de
investitie(publica) are ca efect:
- reducerea valorii nete actualizate ca marime prezenta
- cresterea efectului negativ al imobilizarii fondurilor financiare
____________
Organele puterii si administratiei publice includ:
- institutia
- organele puterii legislative centrale si locale
- organele puterii judecatoresti
- organele executive centrale si locale
____________

- depersonalizarea veniturilor bugetare


____________
Elaborarea si utilizarea fondurilor speciale reprezinta incalcarea principiilor bugetare ale:

- unitatii, neafectarii veniturilor


____________
Aplicarea sistemului de gestiune in executia bugetului presupune:
- reportarea si inscrierea veniturilor si cheltuielilor ramase nerealizate in bugetul pe anul
urmator
____________
Ca operatiune specifica executiei bugetului la cheltuieli, lichidarea se concretizeaza prin:

- constatari faptice privind bunurile livrate, serviciile prestate, lucrarile executate


- intocmirea unui act de confirmare a obligatiei de plata
____________
Care din urmatoarele operatii(activitati) realizate de trezoreria publica reflecta ipostaza
acesteia de bancher al statului:
- gestionarea datoriei publice
- deschiderea si administrarea de conturi bancare ptr efectuarea operatiunilor banesti
ale institutiilor publice
____________
Care din urmatoarele afirmatii cu privire la mecanismul financiar sunt adevarate:
- poate fi definit ca un mod de organizare si conducere a fluxurilor banesti-financiare

- poate fi conceput la nivel global ca un ansamblu de mecanisme individuale


corespunzatoare diferitelor tipuri de fonduri banesti sau segmentelor activitatii financiare

- poate fi definit la nivel global ca un ansamblu al proceselor si istrumentelor de conducere


si reglare a fluxurilor banesti
____________
Incasarea integrala a contravalorii bunurilor livrate, serviciilor prestate sau lucrarilor executate
la un moment ulterior livrarii bunurilor prestarii serviciilor sau executarii lucrarilor concretizeaza
un flux financiar:
- decalat

Fondurile banesti ce se constituie si se administreaza la dispozitia anumitor entitati si care


sunt destinate finantarii unor nevoi imprevizibile se incadreaza in categoria:
- fondurilor financiare de rezerva

____________
In care din urmatoarele situatii se reflecta ipostaza de parghie financiara a
cheltuielilor publice:
- diminuarea cheltuielilor publice in faza de boom a economiei ptr a atenua ritmul prea ridicat
de crestere economica
- subventionarea produselor sau activitatilor de o deosebita importanta ptr consumul
populatiei sau ptr economia nationala
- majorarea cheltuielilor publice in faza de recesiune a economiei, ptr a stimula relansarea
economiei
_____________
Bugetele publice functionale:
- se intocmesc de regula ptr o perioada de un an bugetar
_____________
Care din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitatilor financiare include
indicatori ce vizeaza o perioada de timp mai indelungata(termen mediu si lung):

- bugetul program
- bugetul economiei nationale
_____________
Balante financiare:
- financiara a economiei nationale
- de plati externe
- veniturilor si cheltuielilor banesti ale populatiei
- fomarii capitalurilor
- financiara a statului
_____________
Mecanismul financiar:
- sistemul financiar ca ansamblu de relatii financiare
- sistemul institutiilor financiare bancare prin care se organizeaza si se efectueaza
operatiunile banesti
- sistemul de fonduri banesti ce se administreaza de catre participantii la procesele
reproductiei
- parghii financiare
- baza normativa privind modulul de efectuare a operatiunilor financiare monetare
- modalitatile tehnice de conducere si reglare a fluxurilor financiare
_____________
Interventia reglatoare prin instrumente financiare a autoritatilor publice in faza de
supraincalzire a economiei se poate realiza prin:
- majorarea impozitelor directe si/sau indirecte
- diminuarea cheltuielilor publice de consum si/sau investitii
_____________
Rolul finantelor in dezvoltarea societatii ca expresie directa a indeplinirii de catre finante a
functiei de control asupra activitatilor economico sociale se concretizeaza prin:

- imbunatatirea modului de administrare a resurselor


_____________
Care din urmatoarele formulari corespund acceptiuni restranse data conceptului de finante si
sferei sale de cuprindere:
- finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice prin care se constituie
si distribuie fonduri banesti ptr satisfacerea diferitelor necesitati
- finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice de repartitie in forma
baneasca a produsului creat
______________
In acceptiune limitativa conceptul de politica financiara a statului semnifica:
- politica finantelor publice
- fenomenele care dau nastere unei sarcini publice la baza careia se afla factorul financiar

______________
Optiunile privind emisiunea de moneda ptr finantarea deficitului bugetar reprezinta coordonate
specifice:
- politicii finantelor publice
- politicii bugetare
- politicii financiar-monetare a autoritatilor publice
- politicii monetare
______________
Strategia financiara se defineste prin:
- decizii financiare pe termen mediu si lung
- decizii financiare referitoare la obiective majore
_____________
La care din urmatoarele variante ale politici de dividend la marimea intreprinderii marimea
dividendelor de repartizat actionarilor poate fi influentata de marimea dividendelor
repartizate exercitiului anterior:
- politica de stabilizare
_____________
Politica financiare a firmei are ca obiectiv final sintetic:
- cresterea valorii intreprinderii

Care din urmatoarele formulari corespund acceptiunii restranse data conceptului de finante si
sferei sale de cuprindere:
- finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice prin care se constituie
si distribuie fonduri banesti pentru satisfacerea diferitelor necesitati
- finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice de repartitie in forma
baneasca a produsului creat.
____________
Intre premisele directe care au stat la baza aparitiei finantelor ca o categorie
economica distincta pot fi mentionate:
- indeplinirea de catre bani a functiei de mijloc de prezervare a valorii
___________
Printre primele forme concrete de procurare a resurselor financiare la dispozitia statului
pot fi mentionate:
- impozitele in bani
- tributurile in bani incasate de la popoarele invinse
___________
Mijlocirea de catre finantele publice a satisfacerii unor nevoi sociale prin oferta de utilitati
publice, create pe seama resurselor financiare ale autoritatilor publice, exprima, in opinia
economistilor Richard Musgrave si Peggy Musgrave, continutul functiei de:

- alocare
___________
Caracterul obiectiv al functiei de control rezida in:
- existenta finantelor ca procese si relatii economice in forma baneasca
___________
Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:
- functia de control are o sfera de amanifestare mai cuprinzatoare decat functia de repartitie

- in faza circulatiei produsului national controlul financiar vizeaza viteza cu care marfurile
circula de la producator la consummator.
____________
Interventia reglatoare prin instrumente financiare a autoritatilor publice in faza de
supraincalzire a economiei se poate realize prin:
- majorarea impozitelor(directe si/sau indirecte)
- diminuarea cheltuielilor publice de consum si/ sau de investitii
_________
Rolul finantelor in dezvoltarea societatii, ca expresie directa a indeplinirii de catre finante a
functiei de control asupra activitatilor economico-sociale, se concretizeaza in:

- imbunatatirea modului de administrare a resurselor


__________
Care din urmatoarele afirmatii cu privire la mecanismul financiar sunt adevarate:
- poate di definit ca un mod de organizare si conducere a fluxurilor banesti-financiare

- poate fi conceput, la nivel global, ca un ansamblu de mecanisme individuale


corespunzatoare diferitelor tipuri de fonduri banesti sau segmentelor activitatii financiare

- poate fi definit, la nivel global, ca un ansamblu al proceselor si instrumentelor de conducere


si reglare a fluxurilor banesti
_________
Incasarea integrala a contravalorii bunurilor livrate, serviciilor prestate sau lucrarilor executate
la un moment ulterior livrarii bunurilor, prestarii serviciilor sau executarii lucrarilor concretizeaza
un flux financiar:
- decalat
__________
Fondurile banesti ce se constituie si se administreaza la dispozitia anumitor entitati si care
sunt destinate finantarii unor nevoi imprevizibile se incadreaza in categoria:
- fondurilor (financiare) de rezerva

Cresterea investitiilor de efectuat anual pentru realizarea unui obiectiv de investitie (publica)
are ca efect:
- reducerea valorii nete actualizate ca marime prezenta
- cresterea efectului negative al imobilizarii fondurilor financiare
__________
Imprumuturile de stat (publice):
- se incadreaza in categoria resurselor financiare extraordinare
- se deosebesc de emisiunea (inflationista) de moneda, ca resursa financiare publica, prin
caracterul temporar al preluarii resurselor banesti la dispozitia statului
- se particularizeaza prin caracterul facultativ al transferului de valoare
- sunt considerate ca fiind “impozite amanate”
____________
Resursele financiare mobilizate prin emisiunea si plasarea de certificate de depozit se
incadreaza in categoria:
- resurselor de trezorerie
___________
Caracterul obligatoriu al impozitelor, ca una din principalele trasaturi ale acestora, presupune:

- dreptul statului de a executa silit debitele restante din impozite


- obligatia ca toti cetatenii care detin sau realizeaza materie impozabila sa plateasca
impozite
- asigurarea unui venit minim neimpozitabil pentru toti cetatenii
__________
Persoana fizica sau juridical in sarcina careia este stabilita, prin lege, obligatia de plata a
impozitului este:
- platitor
- subiect
__________
Printre cerintele asigurarii echitatii fiscale, ca principiu aplicabil in impunere, se regasesc:

- asigurarea unui venit minim neimpozitabil pentru fiecare individ (contribuabil)


_________
In cazul impozitelor indirecte:
- destinatarul impozitului nu coincide cu subiectul
- subiectul impozitului difera de suportatorul acestuia
- nu poate fi aplicat (respectat) criteriul asigurarii unui venit minim neimpozitabil
_________
Impunerea marfurilor (produselor) numai la o veriga din circuitul economic este specifica:

- taxei de circulatie
- taxei de productie
__________
In diferite acceptiuni, piete financiare in sens restras pot fi considerate ca fiind:
- piete ale valorilor mobiliare
- piete de capital
_________
Printre caracteristicile titlurilor derivate de valori ce se tranzactioneaza pe pietele financiare
se pot mentiona:
- acorda anumite drepturi partilor la contact asupra activelor la o scadenta viitoare
- valoarea lor depinde de activul la care se raporteaza
__________
Printre conditiile ce trebuiesc indeplinite de societetile comerciale in vederea admiterii
la cotare bursiera a titlurilor de valori mobiliare se pot enumera:
- sa detina un capital de un anumit nivel
__________
Tranzactiile cu titluri de pe pietele financiare americane se grupeaza in:
- operatii pe bani gata (cash)
- operatii in marja
___________
In acceptiune limitata (restransa) conceptual de politica financiara a statului semnifica:

- politica finantelor publice


- fenomenele care dau nastere unei sarcini publice la baza careia se afla factorul financiar

__________
Optiunile privind emisiunea de modena pentru finantarea deficitului bugetar reprezinta
coordinate specifice:
- politicii finantelor publice
- politicii bugetare
- politicii financiar- monetare a autoritatilor publice
- politicii monetare
___________
Strategia financiara se defineste prin:
- decizii financiare pe termen mediu sau lung
- decizii financiare referiotare la obiective majore
___________
La care din urmatoarele variante ale politicii (financiare) de dividend (la nivelul intreprinderii)
marimea dividendelor de repartizat actionarilor poate fi influentata de marimea dividendelor
repartizate in exercitiul anterior:
- politica de stabilizare
_____________
Politica financiara a firmei are ca obiectiv final, sintetic:
- cresterea valorii intea generala

In care din urmatoarele situatii se reflecta ipostaza de parghie financiara a


cheltuielilor publice:
- diminuarea cheltuielilor publice in fata de boom a economiei, pentru a atenua ritmul prea
ridicat de crestere economica
- subventionarea produselor sau activitatilor de o deosebita importanta pentru consumul
populatiei sau pentru economia nationala
- majorarea cheltuielilor publice in fata de recesiune a economiei, pentru a simula relansarea
economiei
__________
Bugetele(publice) functionale:
- se intocmesc, de regula, pentru o perioada de un an(bugetar)
__________
Care din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitatilor financiare include
indicatori ce vizeaza o perioada de timp mai indelungata (termen mediu si lung):

- bugetul program
- bugetul economiei nationale
_____________
Capacitatea unei intreprinderi (private) de a-si acoperi partial necesitatile de dezvoltare
pe scena profitului defineste:
- autofinantarea partiala neta in sens restrans
_____________
Necesarul de fond de rulment se determina:
- prin insumarea stocurilor, creantelor si activelor de regularizare, din care se scad datoriile
curente si pasivele de regularizare
__________
Ca sursa de finantare externa a intreprinderii se pot mentiona:
- datoriile pe termen scurt din activitatea de exploatare
- creditele bancare contractate pe termen scurt
_________
In categoria veniturilor financiare realizate de o intreprindere se include:
- veniturile realizate din diferentele favorabile de curs valutar
- veniturile realizate din creantele imobilizate
__________

- depersonalizarea veniturilor bugetare


_________
Elaborarea si utilizarea fondurilor speciale reprezinta incalcarea principiilor bugetare ale:

- unitatii
- neafectarii veniturilor
_________
Aplicarea sistemului de gestiune in executia bugetului presupune:
- raportarea si inscrierea veniturilor si cheltuielilor ramase nerealizate in bugetul pe anul
urmator
________
Ca operatiune specifica executiei bugetului la cheltuieli, lichidarea se concretizeaza prin:

- constatari faptice privind bunurile livrate, serviciile prestate, lucrarile executate


- intocmirea unui act de confirmare a obligatiei de plata
_______
Care din urmatoarele operatii (activitati) realizate de Trezoreria publica reflecta ipostaza
acesteia de bancher al statului:
- gestionarea datoriei publice
- deschiderea si administrarea de conturi bancare pentru efectuarea operatiunilor banesti ale
institutiilor publice
________
In sens economic larg, global, conceptual de cheltuiala publica se refera la:
- ansamblul proceselor economice, in forma baneasca, de consum public de resurse
- ansamblul activitatilor cu character public
__________
Volumul cheltuielilor publice exprimat in preturi constante intervine in calculul:
modificarii (cresterii) reale ale cheltuielilor publice
_________
Cheltuielile publice virtuale:
reprezinta cheltuieli pe care statul se angajeaza sa le efectueze in anumite conditii
__________
Ca indicatori de apreciere a eficientei sociale a cheltuielilor publice pentru ocrotirea sanatatii se utilizeaza:
- morbiditatea
- speranta medie de viata la nastere
- mortalitatea generala

GRILE FINANTE
1) Pietele financiare DERIVATE sunt reprezentate de :
- PIETELE OPTIUNIULOR
- PIETELE FUTURES
2) OBIECTUL IMPOZITULUI , ca element TEHNIC al acestuia
- Este cunoscut si sub numele de MATERIA IMPOZABILA
- Reprezinta valori ( forme ale veniturilor sau averilor ) sau activitati aducatoare de valori ce intra sub incidenta
impozitului )
3) PRINCIPALELE atributii ale TREZORARIEI PUBLICE in calitate de BANCHER al statului sunt :
- Gestionarea si redistribuirea disponibilitatilor banesti din conturile deschise instituiilor publice
4) Folosirea caror instrumente semnifica abateri de la principiul bugetar al unitatii :
- Bugetele extraordinare
- Bugetele autonome
- Conturile cu afectatie speciala
5) TITLURILE DERIVATE se particularizeaza prin urmatoarele trasaturi :
- Decurg din contractele incheiate de parti , asigurand drepturi asupra unor active la o scadenta viitoare
- Natura lor decurge din faptul ca valoarea lor depind de activele la care se raporteaza
6) Documentatia depusa de Guvern la Parlament ,in vederea dezbaterii si aprobarii bugetului ,contine :
- Proiectul de lege bugetara , cu venituri si cheltuieli bugetare
- Anexele la proiectul de lege bugetara
7) Politica financiar-monetara a autoritatilor publice :
- Corespunde sensului restrans al politicii financiare
- Prin continut , reprezinta o componenta a politicii financiare in acceptiune extinsa
8) Dupa scopul urmarit la instituire , impozitele se diferentiaza astfel :
- Impozite de ordine
- Impozite financiare
9) OPERATIUNILE SPECULATIVE ,, A LA BAISSE” se realizeaza atunci cand :
- operatorii anticipeaza o scadere a cursurilor titlurilor
- operatorii cumpara titluri la vedere la un curs mai SCAZUT pt a vinde la termen la un curs mai RIDICAT
10) In conceptia clasica ( LIBERALA) CHELTUIELILE PUBLICE :
- Afecteaza in sens negativ marimea produsului national si duc la o diminuare a avutiei nationale
11) Ca principiu de impunere , NEDISCRIMINAREA FISCALA :
- Presupune diferentierea sarcinii fiscale in raport nu numai cu marimea materiei impozabile ci si cu situatia sociala a
contribuabilului
- Presupune ca si prin modul de aplicare si incasare a impozitului sa nu se permita sustragerea
12) Cheltuielile publice bugetare cu plata ajutorului de somaj se incadreaza in categoria :
- CHELTUIELILOR DE TRANSFER
13) In sens juridic conceptul de cheltuiala publica se refera la :
- Platile efectuate pentru functionarea instituiilor publice
14) Sursele de FINANTARE INTERNA a intreprinderii includ :
- Dividente platite actionarilor
15) Spre deosebire de BURSELE DE VALORI pe pietele interdealeri (OVER THE COUNTER) :
- Tranzactiile de vanzare si cumparare a titlurilor se negociaza prin intermediul firmelor de dealer
- Preturile titlurilor pot difera de la o firma de dealer la alta
16) Fondul de RULMENT NET :
- Se calculeaza ca diferanta in active circulante si datorii pe termen scurt ( ACTIVE CIRCULANTE – DATORII PE TERMEN
SCURT -→ Bazele contabilitatii cu Robu ☺ )
17) Care dintre urmatoare afirmatii cu privire la impozite sunt adevarate :
- Ca element tehnic caracteristic impozitelor ,materia impozabila se confunda , uneori , cu asietate
- Destinatarul impozitului reprezinta persoana ( fizica sau juridica ) in sarcina careia ii este stabilita
18) CHELTUIELILE PUBLICE TEMPORARE :
- Reprezinta operatiuni de trezorarie si sunt reflectate in conturile speciale ale trezorariei ( TOT ROBU)
19) In sfera impozitelor , ANSAMBLUL DE MODALITATI SI PROCEDEE TEHNICE folosite de ORGANELE FISCALE la urmarirea si
incasarea impozitelor desemneaza :
- ASIETA
20) Contextul (mediul) economic al intreprinderii :
- Delimiteaza activitatea de productie si de schimb a bunurilor si serviciilor
21) Ce efecte sociale benefice ale finantarii cheltuielilor publice pentru ocrotirea sanatatii sunt ...... :
- Cresterea sperantei medii de viata
22) Bursa de valori :
- Are calitate de piata ofiaciala
- Ofera investitorilor garantie morala si securitate financiara
23) Sumele incasate de la persoanele fizice si juridice pentru anumite servicii prestate in favoarea lor de catre autoritatilor
publice reprezinta generic :
- TAXE
- CONTRIBUTII
24) In cazul impozitelor INDIRECTE :
- Destinatinarul impozitului este diferit de suportatorul impozitului
25) Atat conceptia CLASICA cat si cea MODERNA referitoare la impozite :
- Impozitele trebuie folosite ca instrumente de reglare a activitatilor economice si sociale
- Impozitele sunt considerate , din punct de vedere al continutului economic , ca procese de redistribuire a produsului
si ...avutiei nationale
- Impozite indeplinesc un dublu rol : FINANCIAR SI REGLATOR
26) Care din urmatoarele afirmatii referitoare la princiupiul unitatii bugetului :
- Ofera posibilitatea realizarii unui control riguros asupra structurii veniturilor si cheltuielilor publice
- Presupune inglobarea intr-un singur document a tuturor veniturilor si cheltuielilor statului
27) In acceptiunea EXtINSA conceptul de politica financiara a statului semnifica :
- Fenomene care dau nastere unei sarcini publice la baza careia se afla factorul financiar
- Politica finantelor publice
28) Ca principiul de impune , NEDISCRIMINAREA FISCALA a statului semnifica :
- Presupune difentierea sarcinii fiscale in raport nu numai cu marimea materiei impozabile ci si cu situatia sociala a
contribuabilui
- Presupune ca prin modul de aplicare si incasare a impozitului sa nu se permita sustragerea de la impunere a materiei
impozabile si nici evitarea platii impozitului
29) Sistemul de exercitiu (EXECUTIE ) in executia bugetului presupune :
- Inscrierea in contul de executie bugetara atat a operatiilor aferente exercitiului bugetar incheiat cat si a celor aferente
perioadei de prelungirea executiei bugetului in exercitiul bugetar urmator
- Inscriere in proiectul de buget a unor cheltuieli si venituri pt 15-18 luni
30) Care din urmatoarele afirmatii cu privire la EMISIUNEA (INFLATIONISTA ) de moneda ca resursa financiar publica
EXTRAORDINARA sunt adevarate :
- Spre deosebire de imprumuturile de stat, afecteaza numai veniturile reale ale persoanelor fizice si juridice
- Ca si impozite indirecte are un caracter VOALAT
31) In care din urmatoarele situatii se produc INCALCARI ALE PRINCIUPIULUI ANUALITATII BUGETULUI :
- Intocmirea de bugete PLURIANUALE
32) Care dintre urmatoarele afirmatie privind faza de EXECUTIE a bugetului de stat sunt ADEVARATE :
- Plata proziu-zisa efectuata in cazul executie cheltuielilor bugetare spre deosebire de celelalte ..
- La partea de cheltuieli etapele executiei bugetare sunt angajarea ,lichidarea , ordonantarea
33) Care din urmatoarele afirmatii cu privire la finantele PRIVATE al intreprinderii sunt adevarate :
- Reflecta relatiile economice prin care se mobilizeaza , repartizeaza si utilizeaza resursele ....MICROECONOMIC
- Prin cerintele pe care le acopera se deosebesc de alte componente ale sistemului financiar
- Prin intermediul acestora se exercita controlul asupra formarii si utilizarii resurselor financiare
34) Care dintre urmatoarele afirmatii privind societatile de administrare a investiilor sunt adevarate :
- Trebuie sa indeplineasca cerintele de capital prevazute pt activitatea de administrare
- Realizeaza ...fondurile de investitii si societatile de investie aflate in administratie
35) Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate :
- In cazul impozitelor directe pe venituri sau pe averi suportatorul impozitului coincide cu subiectul impozitului
- Destinatarul impozitului reprezinta persoana in sarcina in care este stabilita prin lege ...impozitului
- Ca element tehnic caracteristic impozitelor materia impozabila se confunda uneori cu ASIETA
36) Care din urmatoarele afirmatii cu privire la EMISIUNEA De MONEDA ca resursa financiara publica sunt adevarate :
- Ca si impozitele indirecte are un caracter VOALAT
- Spre deosebire de imprumuturile de stat afecteaza numai veniturile reale
37) Identificarea si evaluarea Materiei Impozabile respectiv stabilirea sumei impozitului de incasat pe cate o operatiune
specifica executiei bugetului la partea de venituri este specifica :
- PERCEPERII
38) Speculatia ,, A LA HAUSE’’ pe piata financiara :
- Implica valorificarea diferentelor pe o piata ce evolueaza sub semnul URSULUI ( BEAR)
- Presupune ca operatorii mizeaza pe evolutie pietei sub semnul TAURULUI ( BULL RED ☺glumita)
39) Piata (FINANCIARA) pe care PRETUL SE STABILESTE prin regruparea ordinelor de cumparare si vanzare se mai numesc :
- PIATA INTERDEALERI ( OTC)
40) Caracterul regresiv al sarcinii fiscale in cazul impozitilor indirecte consta in aceea ca :
- Suportatorii acestora apar in situatia de contribuabili numai in masura in care achizitioneaza si ...in a caror pret sunt
incluse aceste impozite
41) Care din urmatoarele afirmatii cu privire la GESTIUNEA FINANCIARA sunt adv:
- Se circumscrie la activitatile de formare repartizare si utilizare a resurselor banesti necesare
- Presupune urmarirea modului de formare si administrare a resurselor banesti
42) Printre factorii DEMOGRAFICI de influenta asupra evolutiei cheltuielilor publice se numara :
- -Acordarea de sprijin material
- -Modificari structurale ale populatiei pe varste
- Cresterea duratei mediei de viata
- Cresterea numarul populatiei ocupate in secotrul public
43) Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate :
- IN SENS LARG in sfera pietelor financiare se incadreaza pietele monetare ,valutare si pietele ....
- IN SENS RESTRANS piata financiara este considerata piata valorilor IMOBILIARE
44) In conceptia clasica ( LIBERALA ) cheltuielile publice :
- Afecteaza in sens negativ marimea produsului national si duc la o diminuare a avutiei nationale
45) Care din urmatoarele afirmatii cu privire la CONTROLUL BUGETAR sunt adv :
- Controlul POLITIC se exercita de catre parlament mai ales in cadrul activitatii legate de aprobarea proiectelor sau
rectificarii bugetului
46) Contextul ( mediul ) economic al intreprinderii :
- Reflecta cadrul de mobilizare a resurselor financiare de valorificare a disponibilitatilor banesti
47) Sumele transmise catre diferite persoane care nu partikipa direct la activitatea directa a entitatii fac parte din categoria :
- Cheltuiielile de transfer
48) Sunt considerate controale principii ECHITATE FISCALA urmatoarele :
- Impunerea in cote procentuale progresive simple
- Impunerea in cote pecentuale regresive
- Impunerea in cote procentuale proporționale
49) Cheltuielile cu achizitionarea medicamentelor necesare fac parte din categoria :
- CHELTUIELI DE TRANSFER

Grile Finante An2 Feaa Iasi


Care din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitatilor financiare includ
indicatori ce vizeaza o perioada de timp mai indelungata (termen mediu si lung):
- bugetul program
- bugetul economiei nationale
____________
Din punct de vedere al continutului economic, conceptul de buget exprima:
- procese economice si relatii sociale, in forma baneasca, de repartitie a unei parti din produsul
intern brut
- procese economice in forma baneasca de repartitiem primara si secundara, a unei parti din
produsul intern brut
___________
Interventia reglatoare a autoritatilor publice prin instrumente financiare, in faza de declin
economic:
- diminuarea impozitelor(direct/indirect)
- majorarea cheltuielilor publice de consum si/sau investitii
___________
Ca trasaturi ale utilitatilor (bunurilor) publice se disting:
- caracterul colectiv al consumului acestor bunuri
- posibilitatea individualizarii consumului ca proces real
___________
Cheltuielile publice virtuale:
- sunt acele cheltuieli pe care statul se angajeaza sa le efectueze in anumite conditii
___________
Ca indicatori sintetici ptr caract. dinamicii cheltuielilor publice se pot realiza:
- coeficientul de elasticitate a cheltuielilor publice in raport cu PIB
- modificarea absoluta si relativa a cheltuielilor publice
___________
Prin variantele de subvetionare indirecta a economiei (agentilor economici) se pot mentiona:
- restituirea unor impozite si taxe aferente productiei exportate
- reducerea tarifelor la transporturile efectutate cu mijloacele statului

- acordarea cu avantaje valutare


___________
Incasarea integrala a contravalorii bunurilor livrate, serviciile prestate sau lucrarilor executate in
momentul livrari bunurilor, prestarii serviciilor sau executarii lucrarilor concretizeaza un flux
financiar:
- de contrapartida
___________
In cazul impozitelor indirecte:
- destinatarul impozitului nu coincinde cu subiectul
- subiectul impozitului difera de suporatatorul acestuia
- nu poate fi aplicat criteriul asigurarii unui venit minim neimpozabil
___________
Impunerea marfurilor numai la o veriga din circuitul economic este specifica:
- taxei de circulatie
- taxei de productie
____________
Imprumuturile de la stat publice:
- se incadreaza in categoria resurselor financiare extraordinare
- se deosebesc de emisiunea de moneda, ca resursa financiara publica, prin caracterul
temporar al preluarii resurselor banesti la dispozitia statului
- se partilarizeaza prin caracterul facultativ al transferului de valoare
- sunt considerate ca fiind impozite amanate
Procesele si relatiile economice in forma baneasca ce au loc in sfera circulatiei produsului
national:
- sunt considerate financiare numai in accptiunea extinsa data conceptului de finante si sferei
sale de manifestare
- sunt considerate financiar in acceptiunea restransa odata conceptului de finante si sferei sale
de manifestare
___________
Sursele de finantare externa a intreprinderii sunt:
- datoriile pe termen scurt din activitatea de exploatare
___________
Ca efecte economice ale finantarii cheltuielilor publice ptr ocrotirea sanatatii sunt sunt
considerate:
- eradicarea unor boli profesionale
___________
Imprumuturile de stat (publice):
- se particularizeaza prin caracterul facultativ al transferului de valoare
- se aseamana cu impozitele indirecte prin faptul ca afecteaza numai marimea reala a veniturilor
nu si pe cea nominala
___________
Care din urmatoarele afirmatii cu privire la emisiunea (inflationista) de moneda ca resursa
financiara publica extraordinara sunt adevarate:
- afecteaza numai veniturile reale ale persoanelor fizice si juridice
___________
Acordarea de subventii intreprinderilor private poate urmari:
- cresterea gradului de ocupare a fortei de munca
- stimularea exporturilor
___________
Care din urmatoarele corelatii reflecta cerintele de echilibru financiar la nivelul unei intreprinderi
cu capital..(activitatilor materiale):
- venituri-profit=costuri
- venituri financiare=costuri+profit
___________
Ca expresie directa a indeplinirii de catre finante a functiei de control asupra activitatilor
economico-sociale acestea isi aduc un aport direct la:
- redistribuirea resurselor intre diferitele persoane fizice si juridice
- imbunatatirea unor nevoi sociale pe seama resurselor financiare ale autoritatilor publice
___________
Pentru satisfacerea cerintelor de echitate fiscala in impunere sunt necesare urmatoarele:
- diferentierea sarcinii fiscale pe baza puterii contributive
- asigurarea unui venit minim neimpozabil ptr fiecare individ
___________
Operatiile conditionate efectuate pe piatele financiare sunt
- operatii care asigura dreptul unei parti la contract sa opteze intre primirea sau cedarea titlurilor
si renuntarea in schimbul platii unei prime
___________
Cheltuielile ptr achizitionarea de obiecte de inventar efectuate de o institutie publica se
incadreaza in categ:
- cheltuielilor materiale
___________
Fondurile proprii ale intreprinderilor cu capital de stat destinate activitatii de productie sunt:
- fondurile financiare de inlocuirea sau dezvoltare
___________
Corelarea conditiilor de efectuare a platii impozitelor cu posibilitatile reale ale contribuabililor
reprezinta o cerinta a asigurarii:
- comoditatii impunerii
___________
Printre obiectivele urmarite in cadrul gestiunii trezoreriei unei intreprinderi se regasesc:
- fundamentarea creditelor bancare necesare unei intreprinderi
- folosirea eficienta a resurselor banesti disponibile prin anumite plasamente
- asigurarea unei concordante intre fluxurile de intrare a resurselor banesti si scadentele unor
obligatii banesti
___________
Care din urmat. categorii de procese si relatii economice sunt considerate financiare in ambele
acceptiuni date inceputului de finante si sferei sale de cuprindere:
- procesele si relatiile economice care implica un transfer, definitiv sau rambursabil de valoare
intre participanti
___________
Majorarea cotelor de impunele la impozitele directe poate avea ca efect:
- diminuarea inflatiei
- atenuarea tendintelor de supraincalzire a economiei
In sens economic restrans conceptul de cheltuiala publica se refera la:
- cheltuielile curente ale institutiilor publice
- platile efectuate ptr functionare institutiilor publice
___________
Conturile speciale de trezorerie, folosite in practica bugetara a statelor reflecta:
- operatiuni privind venituri rezervate de stat ptr efectuarea unor cheltuieli speciale
- relatii ale trezoreriei statului cu tertii, ce urmeaza a se regla si soida in cursul anului
___________
Ptr a calcula elasticitatea cheltuielilor publice in raport cu PIB este necesara cunoasterea:
- volumul cheltuielilor publice( in perioada curenta si in perioada de baza) in preturi curente
- PIB (in per. de baza si perioada curenta) exprimat in preturi curente
- PIB (in per. de baza si perioada curente) exprimat in preturi constante
___________
Intra in costurile luate in calcul in analiza cost-avantaje se pot mentiona:
- cheltuielile cu achizitiile de utilaje si instalatii, inclusiv montajul acestora
- cheltuielile cu lucrarile de constructii
- cheltuielile de exploatare
- cheltuielile cu cercetarea si proiectarea
___________
In succesiunea lor fireasca, etapele executiei bugetului la partea de venituri sunt:
- asezarea, lichidarea, emiterea titlului de percepere, perceperea
___________
In care din urmatoarele situatii se produc incalcari ale principiului anualitatii bugetului:
- practicarea sistemului de gestiune in executia bugetului
___________
Acoperirea in totalitate pe seama ansamblului resurselor proprii numai a cerintelor de dezvoltare
a intreprinderii exprima:
- autofinantarea partiala bruta in sens restrans
___________
Taxele speciale de consumatie:
- manifesta sensibilitatea sporita la conjunctura economica
___________
Reducerea efectului negativ al imobilizarii fondurilor in cheltuieli de investitii se poate realiza
prin
-aplicarea de solutii tehnice rapide in realizarea lucrarilor de investitii
___________
Contractarea si primirea unui credit de la o banca ptr achizitionarea unui utilaj din import
concretizeaza:
- un flux financiar autonom
___________
Contractarea de catre autoritatile publice de resurse financiare imprumutate pe termen mediu si
lung reprezinta o coordonata a:
- politicii financiar-monetare a autoritatilor publice
___________
Politica fiscala vizeaza:
- stabilirea si perceperea impozitelor si taxelor
- atenuarea oscilatiilor ciclului economic
- stabilirea destinatiilor si alocarea resurselor financiare publice
___________
Ca principiu de impunere, nediscriminarea fiscala presupune:
- asigurarea aceluiasi tratament in impunere atat ptr rezidenti cat si ptr nerezidenti
___________
In conceptia moderna despre impozite:
- impozitele pot fi folosite ca instrumente de redistribuire pe criterii de echitate sociala, a
veniturilor si averilor intre membrii societatii
___________
Principalele dezavantaje ale executiei de casa a bugetului prin sistemul banca se refera la:
- imposibilitatea redistribuirii resurselor banesti disponibile temporar in cadrul sectorului public
- necesitatea organizarii unor structuri separate de supraveghere, control si decizie din partea
autoritatilor publice
___________
In sfera finantelor private(ale intreprinderii), transferul de valoare caracteristic proceselor si
relatiilor financiare:
- are de regula caracter definitiv
___________
In sens larg piata financiara:

- este compusa din pietele valutare si pietele financiare propriu-zise


Acordarea unui divident constant sau care se poate modifica cu o rata anuala constanta este
specifica:
- politicii de dividend de stabilizare sau prudenta
______________
Primele forme concrate de utilizare a resurselor financiare apartinand statului au fost:
- cheltuieli cu plata soldelor militarilor
- cheltuieli cu plata functionarilor publici
______________
Impozitele indirecte:
- au caracter voalat
______________
Programarea financiara pe termen mediu si lung este specifica:
- bugetului economiei nationale
- bugetului program
___________
Taxa pe valoarea adaugata se incadreaza in categoria:
- impozitelor indirecte
___________
La care din urmatorii indicatori un nivel cat mai ridicat exprima o eficienta economica mai mare:
- venitul net actualizat
- profitul
___________
Printre instrumentele functionale de realizare a obiectivelor politici financiare a intreprinderii se
regasesc:
- contul de profit si pierderi
____________
Printre conditiile ce trebuiesc indeplinite de societatile comerciale in vederea admiterii la cotare
bursiera a titlurilor de valori mobiliare se pot enumera:
- sa detina un capital de un anumit nivel
____________
Transferul de valoare caracteristic relatiilor de credit se particularizeaza in raport cu celelalte
procese si relatii din sfera de cuprindere a finantelor prin:
- prezenta intermediarilor financiari
- caracterul intotdeauna temporar
___________
La care din urmatoarele variante ale impozitelor pe cifra de afaceri in baza de impozitare se
include si impozitul pe cifra de afaceri platit in stadiul anterior:
- impozitul cumulativ pe cifra de afaceri
____________
Tactica financiara se defineste prin:
- decizii financiare pe termen scurt
- decizii financiare referitoare la operatiunile banesti curente
____________
In balanta financiara a statului la venituri curente se regasesc:
- veniturile de la intreprinderile si prop statului
- impozitele directe si indirecte
____________
Cheltuielile publice temporare:
- reflecta operatiuni de trezorerie inscrise in conturile speciale al trezoreriei
- sunt cheltuieli care se finalizeaza cu plati la scadente carte
Care din urmatorele formulari corespund acceptiuni restranse data conceptului de finante:
- finatele inglobeaza procesele si relatiile economice prin care se constituie se distribuie si se
utilizeaza fondurile banesti
__________
Care din urmatoarele trasaturi caract. finantele in acceptiune restransa:
- modificarea marimi valorice a patrimoniului administrat de catre participantii la aceste procese
si relatii
- transferul de valoare intre participanti se face cu titlu definitiv sau rambursabil
__________
Premisele directe care au stat la baza aparitiei conturarii conceptului de finante sunt:
- indeplinirea functiei banilor de etalon al valori
- indeplinirea functiei banilor de mijlocitori ai schimbului
__________
Premisele directe care au stat la baza aparitiei si conturari conceptului de finante sunt:
- indeplinirea functiei banilor de mijloc de prezervare a valorii
- cresterea institutiilor de stat
__________
In acceptiunea restrictiva a finantelor transferul de valoarea are urmatoarele particularitati:
- este un transfer de putere de cumparare
- vizeaza in principiu scopuri cu caracter colectiv
_________
Primele forme concrete de procurare a resurselor financiare necesare functionarii statului au
fost:
- imprumuturile in bani
- impozitele in bani
__________
Primele forme de procurare a resurselor necesare functionarii statului au fost:
- darile in natura si prestatiile in munca ptr functionarea armatei
__________
Spre deosebire de acceptiunea extinsa a finantelor in conceptul de finante in sens restrans nu
sunt incluse:
- procesele si relatiile economice in forma baneasca din sferele productiei, consumului si
circulatiei PIB
____________
Spre deosebire de acceptiunea extinsa a finantelor, in conceptul de finante in sens restrans
sunt incluse numai procesele si relatiile economice care:
- implica un transfer definitiv sau rambursabil de putere de cumparare intre participanti
- implica un transfer de valoare care vizeaza, in principiu scopuri sau nevoi cu caracter colectiv
____________
Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:
- amplificarea activitatilor statului s-a concretizat in extinderea ariei de manifestare a finantelor
- procesele si relatiile economice sociale exprimate in forma baneasca din sfera consumului-
produsului creat sunt considerate financiare numai in acceptiunea extinsa data conceptului de
finante si sferei sale de cuprindere
_____________
In sfera finantelor private, transferul de valoare caract. proceselor si relatiilor financiare:
- nu presupune intotdeauna o modificare a marimii valorice a patrimoniului entitatii respective
- are loc cu titlu definitv sau pe principiul rambursabilitatii
_____________
Forma baneasca de exprimare a proceselor si relatiilor economice:
- reprezinta trasatura definitorie a finantelor
______________
Primele forme concrete de utilizare a resurselor financiare ale statului sunt considerate:
- soldele in bani acordate militarilor
______________
Printre criteriile de rationalitate ce trebuie urmarite in satisfacerea nevoilor utilitati totale se
regasesc:
- maximizarea ofertei totale de utilitati la o marime data resurselor ce pot fi consumate
- maximizarea PIB
- maximizarea utilitati totale
_____________
Care din urm formulari corespunde acceptiuni extinse data conceptului de finante si sferei sale
de cuprindere:
- ansamblul proceselor si relatiilor economice in forma baneasca ce au loc intre participantii la
procesul reproductiei economice si sociale
_____________
In care din urmatoarele categorii de procese si relatii economice din sfera de cuprindere a
finantelor transferul de valoare si de putere de cumparare dintre participanti este intotdeauna
reversibil:
- credit
_____________
Ca trasaturi ale utilitatilor ( bunurilor) publice se disting:
- caracterul colectiv al consumului acestori bunuri
- caracterul neconcurential al accesului la consumul acestori bunuri
In care din urmatoarele categorii de procese si relatii economice din sfera de cuprindere a
finantelor transferul de valoare intre participanti implica si un transfer de putere de cumparare:
- asigurarile sociale
- asigurarile de bunuri, persoane si raspundere civila
- creditul
- bugetele publice
- finantele intreprinderilor

In care din urmatoarele categorii de procese si relatii economice din sfera de cuprindere a
finantelor transferul de valoare si de putere de cumparare poate fi reversibil:
- asigurari de bunuri, persoane si raspundere civila
- credit, asigurari sociale
_____________
Apelul la emisiunea de moneda ptr finantarea deficitului bugetar se reflecta in:
- politica bugetara
- politica financiar-monetara a autoritatilor publice
- politica finantelor publice
_____________
In cadrul politicii cheltuielilor publice asigurarea functionarii normale a institutiilor publice
presupune:
- optimizarea raportului dintre cheltuielile materiale si cheltuielile de personal
_____________
In conceperea si promovarea unui sistem fiscal modern trebuie evitate:
- progresivitatea accentuata a cotelor de impozit
- repartizarea inegala a sarcinii fiscale intre contribuabili
_____________
Optiunile privind sursele si canalele de prelevare a resurselor financiare fiscale reprezinta o
coordonata a:
- politici financiare in acceptiune limitativa
- politici financiare in acceptiune extinsa, larga
- politici bugetare
- politici fiscale
Ca modalitate tehnica de gestionare a resurselor financiare de catre intreprinderile cu capital de
stat(din sfera activitatilor materiale) se recomanda:
- autofinantarea integrala
_____________
Emisiunea de moneda si reaglarea circulatiei monetare reprezinta o coordonata specifica:
- politici financiar-monetara a autoritatilor publice
- politici monetare
_____________
Care din urmatoarele afirmatii in legatura cu notiunea de politica financiara sunt adevarate:
- in sens larg, are drept componente politica fiscala, politica monetara, politica bugetara, politica
valutara si politica financiara a firmei
_____________
Contractarea de catre autoritatile publice de resurse financiare imprumutate pe termen mediu si
lung reprezinta o coordonata a:
- politici financiare in acceptiune restransa
- politici bugetare
- politici financiar-monetare a autoritatilor publice
_____________
Tactica financiara se defineste prin:
- decizii financiare pe termen scurt
- decizii financiare referitoare la operatiunile baneste curente
______________
Strategia financiara se defineste prin:
- decizii financiare pe termen mediu si lung
- decizii financiare referitoare la obiectivele majore
______________
Politica fiscala vizeaza:
- stabilirea si perceperea impozitelor si taxelor
- stabilirea destinatiilor si alocarea resurselor financiare publice
- atenuarea oscilatiilor ciclului economic
este un obiectiv specific politici fiscale
- in conceperea si promovarea unui sistem fiscal modern trebuie evitat egalitarismul ce poate
rezulta din redistribuirile de resurse intre membrii societatii
_____________
Apelul la emisiunea monetara ca resursa financiara publica extraordinara se reflecta in:
- politica financiara a statului
- politica monetara
- politica bugetara
_____________
In acceptiune limitativa, conceptul de politica financiara a statului semnifica:
- fenomenele care dau nastere unei sarcini publice la baza careia se afla factorul financiar
_____________
In politica bugetara pe langa componentele politici fiscale se mai includ:
- deciziile cu privire la modalitatile de procurare a resurselor financiare extraordinare
_____________
Optiunile cu privire la procurarea de resurse din exploatarea intreprinderilor si proprietarilor
statului se reflecta in:
- politica bugetara
- politica finantelor publice
- politica financiara in acceptiune limitativa
______________
In conceptia economistilor clasici, cheltuielile publice erau considerate:
- consumuri de resurse cu caracter definitiv nerecuperabile
- procese de redistribuire a PIB si avutiei nationale
- necesare, dar reduse la strictul necesar indeplinirii sarcinilor statului
______________
In conceptia moderna, cheltuielile publice sunt considerate:
- procese cu impact pozitiv(direct si indirect) asupra reproductiei sociale
- procese de realocare a resurselor
- procese si relatii corespunzatoare unei laturi a functiei de repartitie a finantelor
______________
Spre deosebire de conceptia clasica asupra problematici finantelor publice in conceptia
moderna cheltuielile publice sunt considerate:
- procese de realocare a resurselor
- procese cu impact pozitiv asupra reproductiei sociale
______________
In sens economic conceptul de cheltuiala publica exprima:
- procese si relatii economice de redistribuire financiara a PIB
- oferta de utilitati publice
- procese economice de consum public de resurse
______________
In sens economic larg conceptul de cheltuaiala publica semnifica:
- ansamblul proceselor economice in forma baneasca de consum public de resurse
______________
In sens economic restrans conceptul de cheltuaiala publica se refera la:
- cheltuielile bugetare
- sume alocate din bugetul public
O crestere a cheltuielilor publice in preturi curente inferioara cresterii preturilor are ca efect:
- o scadere in termeni reali a cheltuielilor publice
______________
O dinamica a cheltuielilor publice superioara celei a produsului intern brut se regaseste in:
- cresterea proportiilor redistribuiri PIB prin cheltuieli publice
______________
In calculul elsaticitatii cheltuielilor publice in raport cu PIB nu intervin:
- deflatorul PIB
- volumul cheltuielilor publice exprimat in preturi constante
- PIB exprima la paritatea puterii de cumparare
Ca indicatori sintetici ptr caract dinamicii cheltuielilor publice se pot utiliza:
- coeficientul de elasticitate a cheltuielilor publice in raport cu PIB
_____________
O dinamica a cheltuielilor publice de personal inferioara dinamicii preturilor se regaseste in:
- scaderea puterii de cumparare a salariatilor din sectorul public
_____________
Volumul cheltuielilor publice exprimat in preturi constante intervine in calculul:
- modificarii(cresteri) reale a cheltuielilor publice
- indicelui modificarii relative reale a cheltuielilor publice
_____________
Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:
- in conceptia moderna cheltuielile publice sunt privite ca procese de realocare a resurselor
- cheltuielie materiale ale intreprinderilor cu capital de stat nu se regasesc in cheltuielile
bugetare
_____________
Cheltuielile finantate din fondurile securitatii sociale sunt:
- cheltuieli bugetare
- cheltuieli din bugetul asigurarilor sociale de stat
_____________
La care din urmatorii indicatori un nivel cat mai ridicat exprima o eficienta economica mai mare:
- venitul net actualizat
- profitul actualizat
_____________
Care din urmatoarele variabile intra in relatia de calcul a efectului(negativ) imobilizarii fondurilor
investite(intr-un obiectiv public de investitie):
- durata in ani a perioadei de executare a investitiei
- rata de actualizare
- crearea de intreprinderi de stat
_____________
In calculul investitie specifice ca indicator de apreciere a eficientei cheltuielilor publice ptr actiuni
economice sunt necesare:
- investitia totala
- volumul productiei realizabile
_____________
Beneficiari ai cheltuielilor economice constand in acordarea de subventii sunt:
- intreprinderile cu capital de stat
- intreprinderile private mici si mijlocii
- intreprinderile private mari
_____________
Acordarea de subventii intreprinderilor urmareste:
- cresterea productiei si nr locurilor de munca
- asigurarea unui profit satisfacator producatorului
- satisfacerea nevoilor de consum ale populatiei
- cresterea incasarilor in valuta
______________
Acordarea de subventii intrprinderilor are ca scop:
- stimularea exporturilor
- cresterea gradului de ocupare a fortei de munca
- valorificarea superioara a resurselor materiale
In principiu marimea subventiei acordate intreprinderilor poate acoperi diferenta dintre pretul de
vanzare produsului:
- pretul obtenabil pe piata libera
- pretul garantat de stat
- costurile si un profit minim
_______________
Marimea subventiei acordate exportatorilor poate acoperi in principiu diferenta intre:
- pretul garantat de stat si pretul de vanzare
- pretul cel mai ridicat pe piata interna si cel mai scazut pe piata externa
_______________
Marimea subventiei stabilite in suma fixa ce revine unei intreprinderi depinde:
- cantitatea de produse vandute
_______________
Forme de practicare a subventiei ptr export pot fi:
- restituirea de impozite si taxe aferente produselor exportate
- reducerea tarifelor de transport cu mijloacele statului
- comenzi ptr livrari catre stat la preturi superioare celor de pe piata
- acordarea de avantaje valutare
Aplicarea analizei cost-avantaje in fundamentarea cheltuielilor ptr actiuni economice presupune:
- definirea precisa a obiectivelor
- elaborarea de solutii alternative prin combinarea mijloacelor
- determinarea raportului cost-beneficii
_____________
Intre costurile luate in calcul, in aplicarea cost-avantaje se includ:
- cheltuielile cu cercetarea si proiectarea
- cheltuielile cu lucrari de constructii
- cheltuielile de exploatare
______________
Marimea costurilor luate in calcul in aplicarea analizei cost avantaje cuprinde:
- cheltuielile cu achizitionarea-montarea utilajelor
- cheltuielile cu plata salariilor personalului angajat
- cheltuielile cu amortizarea capitalului fix
- pierderile de venit antrenate de realizarea obiectivului
______________
Actualizarea variabilelor folosite in calculele privind eficienta unei investitii are ca scop:
- reflectarea impactului factor timp
- raportarea la marimea venitului obtenabil sub forma dobanzii
- luarea in considerare a influentei deprecierii monetare inflatiei
- asigurarea comparabilitatii variantelor de investiei
- asigurarea comparabilitatii costurilor cu rezultatele obtenabile in fiecare varianta
______________
In determinarea ratei nete de actualizare sunt luate in calcul(ca variabile cu impact direct):
- rata dobanzii pe piata financiara
- rata inflatiei
______________
Care dintre modificarile variabilelor urmatoare determina reducerea ratei nete de actualizare:
- reducerea ratei dobanzii
- cresterea ratei inflatiei
______________
Care dintre modificarile variabilelor urmatoare determina cresterea profitului actualizat obtenabil
pe seama unei investitii:
- cresterea veniturilor obtenabile
- nivelul mai ridicat al ratei inflatiei
______________
Care dintre modificarile separate ale variabilelor urmatoare determina reducerea profitului
actualizat obtenabil pe seama unei investitii:
- reducerea veniturilor obtenabile din exploatare
- nivelul mai scazut al ratei inflatiei
______________
Care dintre modificarile variabilelor urmatoare determina cresterea valorii nete actualizate in
cazul unei investitii
- reducere cheltuielilor din exploatare
- cresterea veniturilor obtenabile
- un nivel mai ridicat al ratei dobanzii
- un nivel mai scazut al ratei inflatiei
_______________
Care dintre modificarile variabilelor urmatoare determina reducerea valorii nete actualizate in
cazul unei investitii:
- cresterea cheltuielilor de exploatare
- reducerea veniturilor obtenabile
- nivelul mai scazut al ratei dobanzii
- nivelul mai ridicat al ratei inflatiei
_______________
Reducerea efectului negativ al imobilizarii fondurilor in cheltuieli de investitii se poate realiza
prin:
- reducerea duratei de executie si punere in functiune a obiectivului
- esalonarea crescatoare a cheltuielilor de investitii
_______________
Reducerea duratei de recuperare a unei investitii este posibila prin urmatoarele modificari ale
factorilor de influenta:
- reducerea sumei totale ce se investeste
- reducerea perioadei de executie a investitiei
- reducerea cheltuielilor de exploatare
- cresterea profitului obtenabil(anual)
_________________
Restituirea impozitelor sau taxelor aferente productiei exportate reprezinte:
- o decizie de politica bugetara
- o varianta de subventionare directa a economiei
- o decizie de politica fiscala
Aplicarea de solutii tehnice rapide in realizare lucrarilor de investitie are ca efect:
- reducerea efectului negativ al imobilizarii fondurilor investite
Cresterea ratei nete de actualizare determina:
- cresterea valorii nete actualizate ca marime viitoare
- cresterea efectului negativ al imobilizarii fondurilor financiare in obiective de investitii
____________
Care dintre urmatoarele trasaturi nu sunt proprii impozitelor:
- caracterul facultativ al prelevari
- caracterul rambursabil al prelevarii
_____________
In sens economic impozitele semnifica:
- procese economice de redistribuire a veniturilor si averilor
- relatii sociale intre stat si persoane fizice sau juridice
_____________
Principalele deosebiri intre conceptia clasica si cea moderna asupra impozitelor vizeaza:
- marimea impozitelor
- rolul impozitelor
- functia de reglare a impozitelor
_____________
Persoana fizica sau juridica in sarcina careia este stabilita prin lege oligatia de plata a
impozitului este:
- platitor
- subiect
_____________
In folosirea impozitelor ca instrument de relansare economica, in faza de recesiune economica
se recomanda:
- reducerea cotelor de impozitare
- renuntarea la unele impozite
_____________
In sfera impozitelor averea detinuta de o persoana reprezinta:
- materia impozabila
- obiectul impozitulu
Certitudinea impunerii presupune:
- cunoasterea precisa de catre contribuabili a obligatiilor privint impozitul datorat
- cuantificarea exacta a impozitului de plata in sarcina contribuabilului
- eliminarea arbitrarului in materie de impunere
_____________
Ptr respectarea principiului randamentului fiscal ridicat se cer evitate:
- sustragerea de la impunere sau de la plata impozitului
- cheltuielile mari de administrare a impozitului
- acordarea de privilegii fiscale

Ca principiu de politica fiscala stabilitatea incasarilor din impozite presupune:


- existenta materiei impozabile independent de conjuctura economica
_____________
Ca principiu de impunere nedesicriminarea fiscala inseamna:
- asigurarea aceluiasi tratament in impunere atat ptr rezidenti cat si ptr nerezidenti
_____________
Ca instrumente de politica fiscala impozitele indirecte pot influenta:
- relansarea sau accelerarea ritmului de crestere economica
- echilibru economic general
- puterea de cumparare a monedei
- consumul unor produse
_____________
Ca premise ale aparitiei impozitelor in bani pot fi considerate:
- existenta banilor in functia de etalon al valorii
- existenta banilor in functia de mijloc de prezervare a valorii
- existenta unor necesitati cu caracter colectiv
_____________
In care din urmatoarele directii se manifesta obiectiv rolul impozitului
- redistribuirea PIB intre sfere de activitate
- stimularea activitatii economice
ntre concluziile desprinse in baza curbei Laffer pot fi:
- cresterea venitului ca baza de impunere si sursa a incasarilor bugetare
- incadrarea in anumite limite a cotelor impozit
_____________
Materia impozabila poate semnifica:
- veniturile realizate sau averile detinute
- obiectul impozitului
- cheltuielile de consum
_____________
Ca premise ale aparitiei impozitelor in bani pot fi considerate:
- existenta banilor in functia de mijloc de prezervare a valorii
- aparitia institutiilor de tip statal
- existenta banilor in functia de mijlocitori ai schimbului
Intre premisele directe care au stat la baza aparitiei finantelor ca o cat ec distincta pot fi
mentionate
-indeplinirea de catre bani a functiei de mijloc de prezervare a valorii
_______________________
Premisele directe care au stat la baza aparitiei si conturari conceptului de finante sunt
-indeplinirea functiei banilor de etalon al valorii, indeplinirea functiei banilor de mijlocitori ai
schimbului
____________________________
Primele forme concrete de procurare a resurselor financiare la dispozitia statului pot fi
mentionate
- impozitele in bani, tributurile in bani incasate de la popoarele invinse
_____________________________
Primele forme concrete de procurare a resurselor financiare necesare functionarii statului au
fost
- imprumuturile in bani, impozitele
___________________________________
Prima forma de procurare a resurselor necesare functionarii statului au fost
- darile in natura si prestatiile in munca ptr functionarea armatei
____________________________________
Primele forme concrete de utilizare a resurselor financiare apartinand statului au fost
- cheltuielile cu plata soldelor militarilor, cheltuielile cu placa functionarilor publici
______________________________________
Care din urmatoarele formulari corespund acceptiunii restranse data conceptului de finante si
sferei sale de cuprindere
- finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice de repartitie in forma
baneasca a produsului creat
______________________________
Care din urmatoarele formulari corespund acceptiuni entinse data conceptului de finante si
sferei sale de cuprindere
- finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice ce au loc intre participantii la
procesul reproductiei economice si sociale
- finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice ce vizeaza constituirea
distribuirea sau utilizarea fondurilor banesti ptr functionarea diferitelor entitati inclusiv a
entitatilor publice
________________________________
Care din urmatoarele categorii de procese si relatii economice sunt considerate financiare in
ambele accpetiuni date conceptului de finante si sferei sale de cuprindere:
- procesele si relatiile economice care implica un transfer, definitiv sau rambursabil, de putere
de cumparare intre participanti
- procesele si relatiile economice care se deruleaza intre participantii de la repartitia PIB in
forma baneasca
_________________________________
Printre criteriile de rationalitate ce trebuie urmarite in satisfacerea nevoilor de utilitati totale se
regasesc
- maximizarea ofertei totale de utilitati la o marime data de resursele ce pot fi consumate
- maximizarea produsului intern brut
__________________________________
In care din urm. cat. de procese si relatii econ. din sfera de cuprindere a finantelor transf de val
si de putere de cumparare poate fi reversibil
- asigurari de bunuri, credit, asigurari sociale
Procesele si rel econ. in forma baneasca ce au loc in sfera circulatiei prod national
- sunt considerate financiare numai in acceptiunea extinsa data conceptului de finante si sferei
sale de manifestare
______________________________________
Ca trasaturi ale bunurilor se disting
- caracterul neconcurential al accesului la consumul acestora si indivizabil
- caracterul colectiv al consumului acestora
_______________________________________
Transferul de valoare ce caract. finantele in acceptiunea restransa
- are loc fie cu titlu definitv, fie pe principiul rambursabilitati
- in sfera finantelor publice se realizeaza de regula fara contraprestatie directa si imediata
- rep. implicit un transfer de putere de cumparare intre participantii la procesele si rel financiare
- in sfera finantelor private nu implica intotdeauna o modificare a marimi valorice a patrimoniului
ci doar o dirijare interna a valorii
Forma baneasca de exprimare a proceselor si relatiilor economice:
- reprezinta trasatura definitorie a finantelor, caracterizeaza finantele in acceptiunea extinsa
_________________________
Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:
- in acceptiune extinsa finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice ce au
loc intre participantii la procesul reproductiei economice si sociale
- procesele si rel ec in forma baneasca ce se deruleaza in sfera repartiei PIB sun considerate
financiare in acceptiunea restransa data conceptului de finante si sferei sale de cuprindere
- procesele si relatiile economice in forma baneasca care presupun schimburi de echivalente nu
sunt considerate financiare in acceptiunea restransa data conceptului de finante si sferei sale
de cuprindere
___________________________
Care din urmat. categ. de procese si relatii economice sunt considerate financiare atat in
acceptiunea extinsa cat si in cea restransa data conceptului de finante si sferei sale de
cuprindere:
- toate procesele si relatiile economice de repartitie a PIB
- procesele si relatiile economice realizate in forma baneasca ce presupun un transfer de val si
de putere de cumparare intre participanti
Care din urmat. cat. de procese si realtii economice nu sunt considerate financiare in niciuna din
cele 2 acceptiuni date conceptului de finante si sferei sale de cuprindere
- procesele si realtiile economice ce nu se realizeaza in forma baneasca
- procesele si relatiile economice realizate in forma natural-materiala
- procesele si realtiile economice realizate in forma natural-materiala ce nu implica o modificare
a marimii valorice a patrimoniului administrat de participantii la aceste procese si relatii
- procesele si relatiile economice realizate in forma natural-materiala ce au loc intre participantii
la repartitia PIB
___________________________
Spre deosebire de acceptiunea extinsa a finantelor in conceptul de finante in sens restrns sunt
incluse numai procesele si relatiile economice care:
- se deruleaza intre participantiila repartitia PIB in forma baneasca
___________________________
Care din urmatoarele cat de procese si realatii economice sunt considerate financiare numai in
acceptiunea extinsa data conceptului de finante si sferei sale de cuprindere:
- vanzarea-cumpararea marfurilor pe bani
___________________________
Redistribuirea de resurse financiare intre persoanele fizice si juridice ptr infaptuirea criteriilor de
echitate sau justitie sociala este rezultatul manifestarii finantelor in functia de:
- repartitie a PIB
____________________________
Mijlocirea de catre finantele publice a satisfacerii unor nevoi sociale prin oferta de utilitati publice
creata pe seama resurselor financiare ale autoritatilor publice exprima in opinia economistilor
Richard Musgrave si Peggy Musgrave continutul functiei de:
- alocare
Redistribuirea de resurse financiare intre pers. fizice si juridice este expresia manifestarii
finantelor in functia de:
- repartitie a PIB
____________________________
Mijlocirea de catre finantele publice a unor procese de distribuire a resurselor intre pers fizice si
juridice cu implicarea autoritatilor publice, ptr infaptuirea unor criterii de echitate sociale exprima
in viziunea economistilor Richard Musgrave si Peggy Musgrave continutul functiei finantelor
publice de:
- distribuire
Verificare eficientei si oportunitatilor financiare la nivelul unei entitati private reprezinta un
obiectiv specific
- controlului financiar extern(al statului) preventiv
- controlului financiar intern preventiv
____________________________
Care din urmat. forme de control financiar au ca obiectiv verificarea legalitatii operatiunilor
financiare
- controlul financiar extern al statului concomitent
- controlul financiar extern al statului postoperativ
____________________________
care din urm afirmatii cu privire la controlul financiar al statului(prin garda financiara, curtea de
conturi. etc) sunt adevarate:
- este o forma de control extern
____________________________
Care din urmat. afirmatii cu privire la controlul financiar extern exercitat de institutiile statului
sunt adevarate:
- are ca obiectiv la entitatile publice si verificarea legalitatii operatiunilor financiare
____________________________
In faza prod. PIB controlul financiar al statului urmareste:
- efiecienta folosirii mijloacelor de munca si a fortei de munca
____________________________
Care din urm afirmatii sunt adev:
- controlul financiar intern preventiv este mai eficient decat controlul financiar intern postoperativ
____________________________
Caracterul obiectiv al functiei de control rezida in:
- existenta finantelor ca procese si relatii economice in forma baneascsa
____________________________
Verificarea eficientei si oportunitatii operatiunilor financiare la nivelul unei entitai publice
reprezinta un obiectiv specific:
- controlului financiar intern preventiv
- controlului financiar extern preventiv
care din urmat. afirmatii sunt adevarate:
- functia de control are o sfera de manifestare mai cuprinzatoare decat funcia de repartitie
- in faza circulatiei produsului national controlul financiar vizeaza viteza cu care marfurile circula
de la producator la consumator
____________________________
Interventia reglatoare prin instrumente financiare a autoritatilor publice in faza de supraincalzire
a economiei presupune
- majorarea impozitelor(directe si/sau indirecte)
- diminuarea cheltuielilor publice de consum si/sau de investitii
____________________________
Interventia reglatoare in perioadele de declin economic a autoritatilor publice prin instrumente
financiare se face prin:
- diminuarea ponderii impozitelor indirecte in ansamblul resurselor financiare fiscale datorita
caracterului regresiv al sarcinii fiscale specific acestor prelevari
- majorarea cheltuielilor publice, fie ele de consum sau de investitii
- acordarea de subventii agentilor economice
____________________________
Suportul obiectiv al inteplinirii de catre finante a functiei de reglare(stabilizarea) a economiei
rezita in:
- interconditionarea ce caracterizeaza derularea proceselor materiale cu procesele banesti-
financiare
____________________________
Sustinerea prin mijloace financiare a unor programe de sprijinire a agriculturii ca expresie a
rolului finantelor in dezvoltarea economiei si evolutia societati presupune:
- achizitionarea de produse agricole de catre stat atunci cand oferta de produse agricole este
excendentara
- achizionarea de produse agricole de catre stat atunci cand preturile manifesta o tendinta de
scadere ptr a proteja producatori
- vanzarea de produse agricole de catre stat atunci cand preturile manifesta o tendinta de
crestere ptr a proteja consumatorii
Rolul finantelor in dezvoltarea societati ca expresie directa a indepliniri de catre finante a
functiei de control asupra activitatilor economice-sociale se concretizeaza in:
- imbunatatirea modului de administrare a resurselor
Interventia reglatoare prin instrumente financiare a autoritatilor publice in faza de recesiune a
economiei se poate realiza prin:
- diminuarea impozitelor (directe si/sau indirecte)
- majorarea cheltuielilor publice de consum si/sau de investitii
- acceptarea deficitului bugetar si finantarea acestuia din resurse extraordinare
_______________________
Ca expresie directa a indepliniri de catre finante a functiei de control asupra activitatilor
economico-sociale, acestea isi aduc un aport direct la:
- imbunatatirea modului de administrare a resurselor
________________________
Care din urmatoarele afirmatii cu privirea la mecanismul financiar specific economiei socialiste
sunt adevarate:
- foloseste ca instrument principal un sistem de planuri financiare
________________________
Incasarea integrala a contravalorii bunurilor livrate serviciilor prestate sau lucrarilor executate la
un moment ulterior livrari bunurilor prestarii serviciilor sau executarii lucrarilor concretizeaza un
flux financiar:
- decalat
_________________________
Care din urmatoarele afirmatii cu privirea la mecanismul financiar sunt adevarate:
- poate fi definit ca un mod de organizare si conducere a fluxurilor banesti-financiare
- poate fi conceput la nivel global ca un ansamblu de mecanisme individuale corespunzatoare
diferitelor tipuri de fonduri banesti sau segmentelor activitatii financiare
- poate fi definit la nivel global ca un ansamblu al proceselor instrumentelor de conducere si
reglare a fluxurilor banesti
_________________________
Fondurile banesti ce se constituie si se administreaza la dispozitia anumitor enititati si care sunt
destinate finantarii unor nevoi imprevizibile se incadreaza in categ:
- fonduri financiare de rezerva
_________________________
In care din urmat. situatii se reflecta ipostaza de parghie financiara a cheltuielilor publice
___
In care din urmat. situatii se reflecta ipostaza de parghie financiara a impozitului:
- reducerea impozitului ptr partea din profit destinata reinvestirii
- restituirea taxelor vamale aferente materiilor prime incorporate in produsele destinate
exportului
- instituirea de taxe speciale de consumatie ptr produsele din alcool
__________________________
In care din urmat. situatii se reflecta ipostaza de parghie financiara a impozitelor:
- restituirea taxelor vamale de import aferente materiilor prime incorporate in productia destinata
exportului
- reducerea cotelor de impozitare sau renuntarea la practicarea unor impozite in faze de
recesiune sau activitatilor desfasurate
- practicarea unor cote diferentiate de impunere a profitului societatilor comerciale in raport cu
natura activitatii desfasurate
- instituirea de accize ptr produsele din alcool
__________________________
In balanta financiara a statului, la venituri curente se includ:
- impozitele directe si indirecte
- veniturile provenite de la intreprinderile de proprietatile statului
__________________________
Bugetele publice funcionale:
- se intocmesc de regula ptr o perioada de un an bugetar
- cuprind toate cheltuielile legale de realizarea unor obiective pe termen mediu si lung
___________________________
Care din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitatilor financiare include
indicatori ce vizeaza o perioada de timp mai indelungata(termen mediu si lung):
- bugetul program
- bugetul economiei nationale
Care din urmatoarele instrumente utilizate in practica financiara a statelor nu semnifica abateri
de la principiul unitatii bugetului:
- clasificatia bugetara
- conturile prospective ale natiunii
- bugetele ciclice
____________
Sistemul de gestiune in executia bugetului presupune:
- reportarea si inscrierea veniturilor si cheltuielilor ramase nerealizate in bugetul pe anul urmator
- aprobarea contului de executie bugetara odata cu sfarsitul anului bugetar
____________
Care din urm. afirmatii sunt false:
- echilibrarea bugetului presupune egalitatea veniturilor totale(curente si extraordinare) cu
cheltuielile totale ptr un an bugetar
- principiul specializarii bugetare este incompatibil cu neafectarea veniturilor bugetare
- aplicarea principiului universalitatii contravine unitatii bugetului
____________
Debugetizarea semnifica:
- scoaterea in afara bugetului a unor actiuni de finantat si acoperirea lor din surse speciale
___________
Ca principiu bugetar, neafectarea veniturilor presupune:
- evitarea constituirii de fonduri cu destinatie speciala
- depersonalizarea veniturilor preluate la fondul bugetar al statului
- depersonalizarea veniturilor bugetare
___________
Ca principiu bugetar, universalitatea presupune:
- inscrierea veniturilor si cheltuielilor dupa principiul "bruto"
___________
Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:
- intocmirea si utilizarea bugetelor ciclice reprezinta o abatere de la principiul anualitatii
bugetului

___________
Rezultatul net a unui exercitiu financiar prin prisma diferentei dintre veniturile totale si cheltuielile
totale se reflecta prin:
- bugetul activitatii generale
Care din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitatii financiare contin indicatori
cu niveluri obligatorii de respectat:
- bugetele unitatilor administrativ-teritoriale
- bugetul de trezorerie al unei intreprinderi
_____________
Care din urm. instrum. de conducere si reglare a activitati financiare folosite in practica
financiara a statelor include toate cheltuielile legate de realizarea unor obiective pe termen
mediu si lung esalonate pe mai multi ani bugetari:
- bugetul program
____________
Care din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitati financiare folosite in
practica financiara a statelor include resursele alocate diferitelor servicii publice pe criterii de
cost si randament al serviciilor de finantat:
- bugetul functional
___________
In care din urmatoarele bugete de venituri si cheltuieli intocmite de o firma ce functioneaza in
sfera activitatilor materiale, productive sunt reflectate veniturile si cheltuielile aferente activitatii
de productie:
- bugetul activitatii generale
__________
Capacitatea unei intreprinderi(private) de a-si acoperi partial necesitatile de dezvoltare pe
seama profitului defineste:
- autofinantare partiala neta in sens restrans
______________
Necesarul de fond de rulment se determina:
- prin insumarea stocurilor, creantelor si activelor regularizate din care se scad datoriile curente
si pasivele de regularizare
_____________
Ca surse de finantare externa a intreprinderii se pot mentiona:
- creditele bancare contractate pe termen scurt
Capacitatea unei intreprinderi (private) de a-si acoperi doar partial necesitatile de dezvoltare pe
seama ansamblului resurselor financiare proprii defineste:
- autofinantarea partiala neta in sens restrans
_____________
Ca principiu bugetar,neafectatrea veniturilor presupune:
- depersonalizarea veniturilor bugetare
_____________
Elaborarea si utilizarea fondurilor speciale reprezinta incalcarea principiilor bugetare ale:
- neafectarii veniturilor
_____________
Aplicarea sistemului de gestiune in executia bugetului presupune:
- reportarea si inscrierea veniturilor si cheltuielilor ramase nerealizate in bugetul pe anul urmator
- aprobarea contului de executie bugetara odata cu sfarsitul anului bugetar
_____________
In care din urmatoarele situatii se incalca principiul universalitatii bugetului:
- inscrierea in buget a tuturor actiunilor de finantat dupa principiul "bruto"
_____________
In care din urmatoarele situatii se incalca principiul anualitatii bugetului:
- prelungirea perioadei de executie a bugetului ptr exercitiul bugetar expirat in exercitiul bugetar
urmator
- adoptarea sistemului de gestiune in executia bugetului
- rectificarea bugetului pe parcursul executiei
_____________
Folosirea caror instrumente semnifica abateri de la principiul bugetar al unitatii:
- conturile speciale de trezorerie
- bugetele anexe
- bugetele extraordinare
- conturile cu afectatie speciala
- bugetele autonome

Elaborarea si utilizarea de bugete extraordinare semnifica o incalcare a principiilor bugetare ale:


- unitatii
_____________
Bugetele anexe sunt:
- abateri de la principiul unitatii bugetului
_____________
Cerintele unei clasificatii bugetare corecte vizeaza:
- gruparea veniturilor dupa surse de provenienta
- caracterul simplu, concis, clar al clasificatiei
- gruparea cheltuielilor dupa destinatia efectiva
Resursele financiare mobilizate prin emisiunea si plasarea de certificate de depozit se
incadreaza in categoria:
- resurselor de trezorerie
____________
Imprumuturile de stat (publice):
- se incadreaza in categoria resurselor financiare extraordinare
- se deosebesc de emisiunea de moneda, ca resursa financiara publica prin caracterul temporar
al preluarii resurselor banesti la dispozitia statului
- se particularizeaza prin caracterul facultativ al transferului de valoare
- sunt considerate ca fiind impozite amanate
____________
Continutul economic al proceselor pe care le exprima formarea resurselor financiare publice:
- resurse(venituri) fiscale
- resurse nefisacale
- resurse de trezorerie
- resurse imprumutate pe termen mediu si lung
- resurse din emisiunea(inflationista) de moneda
____________
In sens econimic larg, global,conceptul de cheltuiala publica se refera la:
- ansamblul proceselor economice in forma baneasca de consum public de resurse
- ansamblul activitatilor cu caracter public
Volumul cheltuielilor publice exprimat in preturi constante intervine in calculul:
- modificarii(cresterii) reale a cheltuielilor publice
____________
Cheltuielile publice virtuale:
- reprezinta cheltuieli pe care statul se angajeaza sa le efectueze in anumite conditii
____________
Ca indicatori de apreciere a eficientei sociale ale cheltuielilor publice ptr ocrotirea sanatatii se
utilizeaza :
- morbiditatea
- speranta medie de viata la nastere
- mortalitatea generala
_____________
Crestere investitiilor de efectuat anual ptr realizarea unui obiectiv de investitie(publica) are ca
efect:
- reducerea valorii nete actualizate ca marime prezenta
- cresterea efectului negativ al imobilizarii fondurilor financiare
____________
Organele puterii si administratiei publice includ:
- institutia
- organele puterii legislative centrale si locale
- organele puterii judecatoresti
- organele executive centrale si locale
____________
Ca principiu bugetar, neafectarea veniturilor presupune:
- depersonalizarea veniturilor bugetare
____________
Elaborarea si utilizarea fondurilor speciale reprezinta incalcarea principiilor bugetare ale:
- unitatii, neafectarii veniturilor
____________
Aplicarea sistemului de gestiune in executia bugetului presupune:
- reportarea si inscrierea veniturilor si cheltuielilor ramase nerealizate in bugetul pe anul urmator
____________
Ca operatiune specifica executiei bugetului la cheltuieli, lichidarea se concretizeaza prin:
- constatari faptice privind bunurile livrate, serviciile prestate, lucrarile executate
- intocmirea unui act de confirmare a obligatiei de plata
____________
Care din urmatoarele operatii(activitati) realizate de trezoreria publica reflecta ipostaza acesteia
de bancher al statului:
- gestionarea datoriei publice
- deschiderea si administrarea de conturi bancare ptr efectuarea operatiunilor banesti ale
institutiilor publice
____________
Care din urmatoarele afirmatii cu privire la mecanismul financiar sunt adevarate:
- poate fi definit ca un mod de organizare si conducere a fluxurilor banesti-financiare
- poate fi conceput la nivel global ca un ansamblu de mecanisme individuale corespunzatoare
diferitelor tipuri de fonduri banesti sau segmentelor activitatii financiare
- poate fi definit la nivel global ca un ansamblu al proceselor si istrumentelor de conducere si
reglare a fluxurilor banesti
____________
Incasarea integrala a contravalorii bunurilor livrate, serviciilor prestate sau lucrarilor executate la
un moment ulterior livrarii bunurilor prestarii serviciilor sau executarii lucrarilor concretizeaza un
flux financiar:
- decalat
Fondurile banesti ce se constituie si se administreaza la dispozitia anumitor entitati si care sunt
destinate finantarii unor nevoi imprevizibile se incadreaza in categoria:
- fondurilor financiare de rezerva
____________
In care din urmatoarele situatii se reflecta ipostaza de parghie financiara a cheltuielilor publice:
- diminuarea cheltuielilor publice in faza de boom a economiei ptr a atenua ritmul prea ridicat de
crestere economica
- subventionarea produselor sau activitatilor de o deosebita importanta ptr consumul populatiei
sau ptr economia nationala
- majorarea cheltuielilor publice in faza de recesiune a economiei, ptr a stimula relansarea
economie
Bugetele publice functionale:
- se intocmesc de regula ptr o perioada de un an bugetar
_____________
Care din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitatilor financiare include
indicatori ce vizeaza o perioada de timp mai indelungata(termen mediu si lung):
- bugetul program
- bugetul economiei nationale
_____________
Balante financiare:
- financiara a economiei nationale
- de plati externe
- veniturilor si cheltuielilor banesti ale populatiei
- fomarii capitalurilor
- financiara a statului
_____________
Mecanismul financiar:
- sistemul financiar ca ansamblu de relatii financiare
- sistemul institutiilor financiare bancare prin care se organizeaza si se efectueaza operatiunile
banesti
- sistemul de fonduri banesti ce se administreaza de catre participantii la procesele reproductiei
- parghii financiare
- baza normativa privind modulul de efectuare a operatiunilor financiare monetare
- modalitatile tehnice de conducere si reglare a fluxurilor financiare
_____________
Interventia reglatoare prin instrumente financiare a autoritatilor publice in faza de supraincalzire
a economiei se poate realiza prin:
- majorarea impozitelor directe si/sau indirecte
- diminuarea cheltuielilor publice de consum si/sau investitii
_____________
Rolul finantelor in dezvoltarea societatii ca expresie directa a indeplinirii de catre finante a
functiei de control asupra activitatilor economico sociale se concretizeaza prin:
- imbunatatirea modului de administrare a resurselor
_____________
Care din urmatoarele formulari corespund acceptiuni restranse data conceptului de finante si
sferei sale de cuprindere:
- finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice prin care se constituie si
distribuie fonduri banesti ptr satisfacerea diferitelor necesitati
- finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice de repartitie in forma
baneasca a produsului creat
______________
In acceptiune limitativa conceptul de politica financiara a statului semnifica:
- politica finantelor publice
- fenomenele care dau nastere unei sarcini publice la baza careia se afla factorul financiar
______________
Optiunile privind emisiunea de moneda ptr finantarea deficitului bugetar reprezinta coordonate
specifice:
- politicii finantelor publice
- politicii bugetare
- politicii financiar-monetare a autoritatilor publice
- politicii monetare
______________
Strategia financiara se defineste prin:
- decizii financiare pe termen mediu si lung
- decizii financiare referitoare la obiective majore
_____________
La care din urmatoarele variante ale politici de dividend la marimea intreprinderii marimea
dividendelor de repartizat actionarilor poate fi influentata de marimea dividendelor repartizate
exercitiului anterior:
- politica de stabilizare
_____________
Politica financiare a firmei are ca obiectiv final sintetic:
- cresterea valorii intreprinderii
Care din urmatoarele formulari corespund acceptiunii restranse data conceptului de finante si
sferei sale de cuprindere:
__
Printre primele forme concrete de procurare a resurselor financiare la dispozitia statului pot fi
mentionate:
- impozitele in bani
- tributurile in bani incasate de la popoarele invinse
___________
Mijlocirea de catre finantele publice a satisfacerii unor nevoi sociale prin oferta de utilitati
publice, create pe seama resurselor financiare ale autoritatilor publice, exprima, in opinia
economistilor Richard Musgrave si Peggy Musgrave, continutul functiei de:
- alocare
___________
Caracterul obiectiv al functiei de control rezida in:
- existenta finantelor ca procese si relatii economice in forma baneasca
___________
Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:
- functia de control are o sfera de amanifestare mai cuprinzatoare decat functia de repartitie
- in faza circulatiei produsului national controlul financiar vizeaza viteza cu care marfurile circula
de la producator la consummator.
____________
Interventia reglatoare prin instrumente financiare a autoritatilor publice in faza de supraincalzire
a economiei se poate realize prin:
- majorarea impozitelor(directe si/sau indirecte)
- diminuarea cheltuielilor publice de consum si/ sau de investitii
Rolul finantelor in dezvoltarea societatii, ca expresie directa a indeplinirii de catre finante a
functiei de control asupra activitatilor economico-sociale, se concretizeaza in:
- imbunatatirea modului de administrare a resurselor
__________
Care din urmatoarele afirmatii cu privire la mecanismul financiar sunt adevarate:
- poate di definit ca un mod de organizare si conducere a fluxurilor banesti-financiare
- poate fi conceput, la nivel global, ca un ansamblu de mecanisme individuale corespunzatoare
diferitelor tipuri de fonduri banesti sau segmentelor activitatii financiare
- poate fi definit, la nivel global, ca un ansamblu al proceselor si instrumentelor de conducere si
reglare a fluxurilor banesti
_________
Incasarea integrala a contravalorii bunurilor livrate, serviciilor prestate sau lucrarilor executate la
un moment ulterior livrarii bunurilor, prestarii serviciilor sau executarii lucrarilor concretizeaza un
flux financiar:
- decalat
__________
Fondurile banesti ce se constituie si se administreaza la dispozitia anumitor entitati si care sunt
destinate finantarii unor nevoi imprevizibile se incadreaza in categoria:
- fondurilor (financiare) de rezerva
Cresterea investitiilor de efectuat anual pentru realizarea unui obiectiv de investitie (publica) are
ca efect:
- reducerea valorii nete actualizate ca marime prezenta
- cresterea efectului negative al imobilizarii fondurilor financiare
__________
Imprumuturile de stat (publice):
- se incadreaza in categoria resurselor financiare extraordinare
- se deosebesc de emisiunea (inflationista) de moneda, ca resursa financiare publica, prin
caracterul temporar al preluarii resurselor banesti la dispozitia statului
- se particularizeaza prin caracterul facultativ al transferului de valoare
- sunt considerate ca fiind “impozite amanate”
____________
Resursele financiare mobilizate prin emisiunea si plasarea de certificate de depozit se
incadreaza in categoria:
- resurselor de trezorerie
___________
Caracterul obligatoriu al impozitelor, ca una din principalele trasaturi ale acestora, presupune:
- dreptul statului de a executa silit debitele restante din impozite
- obligatia ca toti cetatenii care detin sau realizeaza materie impozabila sa plateasca impozite
- asigurarea unui venit minim neimpozitabil pentru toti cetatenii
__________
Persoana fizica sau juridical in sarcina careia este stabilita, prin lege, obligatia de plata a
impozitului este:
- platitor
- subiect
__________
Printre cerintele asigurarii echitatii fiscale, ca principiu aplicabil in impunere, se regasesc:
- asigurarea unui venit minim neimpozitabil pentru fiecare individ (contribuabil)
_________
In cazul impozitelor indirecte:
- destinatarul impozitului nu coincide cu subiectul
- subiectul impozitului difera de suportatorul acestuia
- nu poate fi aplicat (respectat) criteriul asigurarii unui venit minim neimpozitabil
_________
Impunerea marfurilor (produselor) numai la o veriga din circuitul economic este specifica:
- taxei de circulatie
- taxei de productie
__________
In diferite acceptiuni, piete financiare in sens restras pot fi considerate ca fiind:
- piete ale valorilor mobiliare
- piete de capital
_________
Printre caracteristicile titlurilor derivate de valori ce se tranzactioneaza pe pietele financiare se
pot mentiona:
- acorda anumite drepturi partilor la contact asupra activelor la o scadenta viitoare
- valoarea lor depinde de activul la care se raporteaza
__________
Printre conditiile ce trebuiesc indeplinite de societetile comerciale in vederea admiterii la cotare
bursiera a titlurilor de valori mobiliare se pot enumera:
- sa detina un capital de un anumit nivel
__________
Tranzactiile cu titluri de pe pietele financiare americane se grupeaza in:
- operatii pe bani gata (cash)
- operatii in marja
___________
In acceptiune limitata (restransa) conceptual de politica financiara a statului semnifica:
- politica finantelor publice
- fenomenele care dau nastere unei sarcini publice la baza careia se afla factorul financiar
__________
Optiunile privind emisiunea de modena pentru finantarea deficitului bugetar reprezinta
coordinate specifice:
- politicii finantelor publice
- politicii bugetare
- politicii financiar- monetare a autoritatilor publice
- politicii monetare
___________
Strategia financiara se defineste prin:
- decizii financiare pe termen mediu sau lung
- decizii financiare referiotare la obiective majore
___________
La care din urmatoarele variante ale politicii (financiare) de dividend (la nivelul intreprinderii)
marimea dividendelor de repartizat actionarilor poate fi influentata de marimea dividendelor
repartizate in exercitiul anterior:
- politica de stabilizare
_____________
Politica financiara a firmei are ca obiectiv final, sintetic:
cresterea valorii intea generala
In care din urmatoarele situatii se reflecta ipostaza de parghie financiara a cheltuielilor publice:
- diminuarea cheltuielilor publice in fata de boom a economiei, pentru a atenua ritmul prea
ridicat de crestere economica
- subventionarea produselor sau activitatilor de o deosebita importanta pentru consumul
populatiei sau pentru economia nationala
- majorarea cheltuielilor publice in fata de recesiune a economiei, pentru a simula relansarea
economiei
__________
Bugetele(publice) functionale:
- se intocmesc, de regula, pentru o perioada de un an(bugetar)
__________
Care din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitatilor financiare include
indicatori ce vizeaza o perioada de timp mai indelungata (termen mediu si lung):
- bugetul program
- bugetul economiei nationale
_____________
Capacitatea unei intreprinderi (private) de a-si acoperi partial necesitatile de dezvoltare pe
scena profitului defineste:
- autofinantarea partiala neta in sens restrans
_____________
Necesarul de fond de rulment se determina:
- prin insumarea stocurilor, creantelor si activelor de regularizare, din care se scad datoriile
curente si pasivele de regularizare
__________
Ca sursa de finantare externa a intreprinderii se pot mentiona:
- datoriile pe termen scurt din activitatea de exploatare
- creditele bancare contractate pe termen scurt
_________
In categoria veniturilor financiare realizate de o intreprindere se include:
- veniturile realizate din diferentele favorabile de curs valutar
- veniturile realizate din creantele imobilizate
Ca principiu bugetar, neafectarea veniturilor presupune:
- depersonalizarea veniturilor bugetare
_________
Elaborarea si utilizarea fondurilor speciale reprezinta incalcarea principiilor bugetare ale:
- unitatii
- neafectarii veniturilor
_________
Aplicarea sistemului de gestiune in executia bugetului presupune:
- raportarea si inscrierea veniturilor si cheltuielilor ramase nerealizate in bugetul pe anul urmator
________
Ca operatiune specifica executiei bugetului la cheltuieli, lichidarea se concretizeaza prin:
- constatari faptice privind bunurile livrate, serviciile prestate, lucrarile executate
- intocmirea unui act de confirmare a obligatiei de plata
_______
Care din urmatoarele operatii (activitati) realizate de Trezoreria publica reflecta ipostaza
acesteia de bancher al statului:
- gestionarea datoriei publice
- deschiderea si administrarea de conturi bancare pentru efectuarea operatiunilor banesti ale
institutiilor publice
________
In sens economic larg, global, conceptual de cheltuiala publica se refera la:
- ansamblul proceselor economice, in forma baneasca, de consum public de resurse
- ansamblul activitatilor cu character public
__________
Volumul cheltuielilor publice exprimat in preturi constante intervine in calculul:
modificarii (cresterii) reale ale cheltuielilor publice
_________
Cheltuielile publice virtuale:
reprezinta cheltuieli pe care statul se angajeaza sa le efectueze in anumite conditii
Ca indicatori de apreciere a eficientei sociale a cheltuielilor publice pentru ocrotirea sanatatii se
utilizeaza:
- morbiditatea
- speranta medie de viata la nastere
- mortalitatea generala

1. Finantarea temporara, ca modalitate de procurare a resurselor financiare necesare unei intreprinderi:


Se asigura, in principal, pe baza creditelor bancare acordate de banci si pentru activitatea de exploatare
2.In evaluarea eficientei cheltuielilor publice pentru educatie (invatamant), in aprecierea efectelor acestora sunt luate in
considerare:
Veniturile suplimentare obtinute de indivizi ca urmare a instruirii suplimentare
3.Ciclul de exploatare in desfasurarea activitatii unei intreprinderi (private):
Se refera la activitatile de productie in cadrul carora se prelucreaza materii prime si materiale, se obtin produse finite care se
livreaza beneficiarilor interni si externi
4.In care din urmatoarele situatii se produc incalcari ale principiului anualitatii bugetului:
Practicarea sistemului de executie (exercitiu) in executia bugetului
5.Folosirea caror instrumente semnifica abateri de la principiul bugetar al unitatii:
Bugetele extraordinare
6.Din punct de vedere al continutului juridic, conceptul de buget exprima:
Un act normativ care autorizeaza incasarea veniturilor si efectuarea cheltuielilor publice
7.Cheltuielile publice cu acordarea de subventii sectorului privat:
Nu erau acceptate in conceptia clasica despre cheltuielile publice
8.Cheltuielile publice bugetare cu plata ajutorului de somaj se incadreaza in categoria:
Cheltuielilor de transfer
9.Din punct de vedere economic, bugetul de stat reprezinta:
Procese, tehnici de mobilizare a resurselor bugetare, precum si de utilizare a acestora sub forma cheltuielilor bugetare
10.Sursele de finantare externa a intreprinderilor sunt:
Datoriile pe termen scurt din activitatea de exploatare
11.Ca principiu bugetar, neafectarea veniturilor bugetare:
Presupune finantarea cheltuielilor din ansamblul veniturilor
12.Criteriul momentului in care se efectueaza cheltuielile publice si modul in care acestea afecteaza resursele financiare publice
este specific:
Clasificatiei functionale
13.Capacitatea unei intreprinderi (private) de a-si acoperi partial necesitatile de dezvoltare pe seama profitului defineste:
Autofinantarea partiala neta in sens restrans
14.Operatiunile speculative „a la baisse” se realizeaza atunci cand:
Operatorii vand titluri la vedere la un curs mai ridicat, pentru a cumpara la termen la un curs mai scazut
15.Tot surplusul de valoare pe care o intreprindere il realizeaza ca urmare a activitatii desfasurate si care acopera integral
cerintele de dezvoltare ale acesteia, exprima:
Autofinantarea bruta, integrala, in sens restrans
16.Resursele financiare publice obtinute prin vanzarea de bonuri de tezaur se incadreaza in categoria:
Resurselor (financiare publice) extraordinare
17.Printre sursele de finantare a cheltuielilor publice cu invatamantul se pot regasi:
Fondul bugeta
18.In calcului caror indicatori de caracterizare a cheltuielilor publice ca fenomen financiar intervine defaltorul PIB:
Modificarii (cresterii) nominale a cheltuielilor publice
19.Care dintre urmatoarele afirmatii cu privire la imprumuturile de stat (publice) sunt adevarate:
Au caracter facultativ
20.In functie de natura valorilor mobiliare emise si negociate pe pietele financiare, se pot intalni:
Piata obligatiunilor
21.Documentatia depusa de Guvern la Parlament, in vederea dezbaterii si aprobarii bugetului, contine:
Proiectul de lege bugetara anuala, cu veniturile si cheltuielile bugetare
22.Persoana fizica sau juridica in sarcina careia este stabilita, prin lege, obligatia de plata a impozitului este:
Contribuabilul impozitului
23.Spre deosebire de bursele de valori, pe pietele interdealeri („over the counter”):
Conditiile de acces sunt mai permisive
24.Caracterul regresiv al sarcinii fiscale, in cazul impozitelor indirecte, consta in aceea ca:
Afecteaza in mod deosebit veniturile mici, deoarece se percep, de regula, la bunurile de larg consum, care detin o pondere
insemnata in consumul personal
25.Fondul de rulment brut se poate determina ca diferenta intre:
Activele imobilizate si activele circulante
26.Pietele financiare derivate sunt reprezentate de:
Pietele futures si pietele optiunilor
27.Cheltuielile publice temporare:
Sunt cheltuieli care se pot finaliza cu plati la scadente certe
28.In cadrul politicii financiare a intreprinderii, practicarea unei rate relativ constante de acordare a dividendului (din profitul
obtinut) este specifica:
Politicii de participare directa
29.La care din urmatoarele variante ale politicii de dividend marimea dividendelor de acordat actionarilor nu depinde de marimea
profitului realizat:
Politica de stabilizare
30.Care din urmatoarele operatiuni reflecta ipostaza de casier atribuita trezoreriei publice:
Organizarea si efectuarea tuturor operatiunilor de incasari si plati care privesc bugetul de stat
31.Contractarea de catre autoritatile publice de resurse financiare imprumutate pe termen scurt reprezinta o coordonata a:
Politicii fiscale
32.Care din etapele urmatoare, referitoare la executia partii de cheltuieli a bugetului de stat, sunt de competenta ordonatorilor
de credite bugetare (conducatorilor institutiilor publice):
Angajarea, lichidarea si ordonantarea
33.Folosirea caror instrumente semnifica o abatere de la principiul echilibrarii bugetului:
Bugetele extraordinare
34.Identificarea si evaluarea materiei impozabile, si stabilirea sumei impozitului de incasat pe categorii de impozite, ca operatiune
specifica executiei bugetului la partea de venituri, este specifica:
Asezarii
35.Care din urmatoarele afiramtii cu privire la politica de stabilizare (prudenta), componenta a politicii de dividend a intreprinderii
sunt adevarate?
Presupune asigurarea unui dividend constant sau o rata constanta de crestere anuala a dividendului, indiferent de marimea
profitului obtinut
36.Pentru stisfacerea cerintelor de echitate fiscala in impunere sunt necesare urmatoarele:
Asigurarea unui venit minim nimpozabil pentru fiecare contribuabil
37.Caracterul echitabil, ca trasatura a impozitelor indirecte, se refera la faptul ca:
Pot fi diferentiate in raport cu situatia economicea si sociala a subiectilor
38.Sumele transmise catre diferite persoane care nu participa direct la activitatea curenta a entitatilor publice sunt cuprinse in
categoria:
Cheltuielilor de transfer
39.Principalele atributii ale trezoreriei publice in calitate de bancher al statului sunt:
Gestionarea si redistribuirea disponibilitatilor banesti din conturile deschise institutiilor publice
40.Care dintre urmatoarele afiramtii cu privire la faza de ordonantare este adevarata:
Este de competenta ordonatorilor de credite bugetare
41.Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:
In cazul impozitelor directe, pe venituri sau pe averi, suportatorul impozitului coincide cu subiectul impozitului
42.In succesiunea lor fireasca, etapele executiei bugetului la partea de venituri sunt:
Asezarea, lichidarea, emiterea titlului de percepere, percepere
43.Titlurile derivate se particularizeaza prin urmatoarele trasaturi:
Decurg din contractele incheiate de parti, asigurand drepturi asupra unor active la o scadenta viitoare
44.Subiectul impozitului, ca element tehnic al acestuia:
Este persoana fizica sau juridica in sarcina careia este stabilita prin lege obligatia de plata a impozitului
45.Ca asemanari intre emisiunea (inflationista) de moneda, folosita ca resursa financiara publica extraordinara, si impozitele
indirecte se regasesc:
Caracterul voalat
46.Impozitele care au in vedere, pe langa existenta materiei impozabile, si situatia familiala ce greveaza asupra puterii
contributive a subiectilor sunt reprezentate de:
Impozitele directe personale
47.Care din urmatoarele afirmatii referitoare la controlul bugetar sunt adevarate:
Controlul politic se exercita de catre Parlament
48.Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:
In sens larg, in sfera pietelor financiare se incadreaza pietele monetare, pietele valutare si pietele financiare propriu-zise
49.Avand in vedere clasificatia financiara, cheltuielile publice se structureaza in:
Cheltuieli definitive, temporare si virtuale
50.Taxele speciale de consumatie:
Sunt o forma a impozitelor indirecte

1) Care din urmatoarele afirmatii cu privire la politica de stabilizare (prudenta), componenta a politicii de dividend a
intreprinderii sunt adevarate?

presupune asigurarea unui dividend constant sau cu o rata constanta de crestere anuala a dividendului, indifferent de marimea
profitului obtinut.

2) Obiectul impozitului, ca element tehnic al acestuia


este cunoscut si sub denumirea de materie impozabila.

3) Ca principiu de impunere, randamentul impunerii


presupune ca prin modul de aplicare si incasare a impozitului sa nu se permita sustragerea de la impunere a materiei impozabile si nici
evitarea platii impozitului.

4) Identificarea si evaluarea materiei impozabile, respective stabilirea sumei impozitului de incasat pe categorii de impozite.
Ca operatiune specifica executiei bugetului in partea de venituri este specifica:
Asezarii

5) Plata (financiara) pe care pretul se stabileste prin regruparea ordinelor de cumparare si de vanzare se mai numeste
plata dirijata prin ordine

6) Controlul jurisdictional, ca forma a controlului bugetar, are urmatoarele caracteristici:


Se exercita de catre o institutie cu atributiuni speciale ce verifica legalitatea operatiunilor financiare cu impact asupra bugetului de stat

7) Cheltuielile publice bugetare cu plata ajutorului de somaj se incadreaza in categoria:


Cheltuieli de transfer

8) Accizele se incadreaza in categoria


Taxelor specific de consumatie

9) Care dintre urmatorele afirmatii privind societatea de administrare a investitiilor sunt adevarate
Trebuie sa indeplineasca ceintele de capital prevazute pentru activitatea de administrare

10) Care dintre afirmatiile de mai jos privind ciclul de exploatare al intreprinderii sunt adevarate:
Asigura satisfacerea cerintelor pietei

11) Contractarea de catre autoritatile publice de resurse financiare imprumutate pe termen scurt reprezinta o coordonata
specifica
Politicii fiscal

12) Politica financiar monetara a autoritatilor publice:


Prin continut, reprezinta o componenta a politicii financiare in acceptiune extensa

13) Caracterul regresiv al sarcinii fiscal, in cazul impozitelor indirecte, prespune:


Sarcina fiscala este mai ridicata in cazul persoanelor cu venituri mici

14) Cheltuielile publice pentru aparare nationala:


Sunt assimilate investitiilor in capital uman

15) Sistemul de gestiune in executia bugetului presupune


Prelungirea perioadei de executie a bugetului in exercitiul bugetar urmator celui incheiat, in cazul in care la sfarsitul exercitiului bugetar
au ramas venituri neincasate si cheluieli neefectuate

16) Care din urmatoarele atributiuni corespund functiei de bancher a trezoreriei publice:
Efectuarea operatiunilor de garantare si coparticipare a statului la acordarea de imprumutri pentru realizarea unor obiective economice
si sociale

17) Documentatia depusa de Guvern la Parlament, in vederea dezbaterii si aprobarii bugetului, contine:
Anexele la proiectul de lege bugetara
18) Impozitele care au in vedere, pe langa existenta materiei impozabile si situatia familial ace greveaza asupra puterii
contribuitive a subiectilor sunt reprezentate de:
Impozite directe personale

19) Sunt considerate contrare principiilor de echitate fiscala, urmatoarele:


La un venit mai ridicat piata unui impozit mai mare

20) In cazul impozitelor dircte


Detinatorul impozitului coincide cu subiectul

21) In sens juridic conceptul de cheltuieli publice se refera la:


Platile effectuate pentru functionarea institutiilor publice

22) Caracterul voalat, ascuns, ca trasatura a impozitelor indirecte se refera la faptul ca


Acestea se manifesta in contextul cheltuielilor de consum care vizeaza bunuri si servicii cu regim diferit de impozitare prin prêt
23) Care din urmatoarele operatiuni reflecta ipostaza de casier atribuita trezoreriei publice
Efectuarea operatiunilor de garantare si coparticipare a statului la acordarea de imprumuturi pentru realizarea unor obiective
economice si sociale
24) Bursa de valori:
Ofera investitorilor garantie morala si Securitate financiara
25) Care din urmatoarele afirmatii cu privire la emisiunea (inflationista) de moneda ca resursa financiara publica extraordinara
sunt adevarate:
Spre deosebire de imprumuturile de stat, afecteaza numai veniturile reale ale persoanelor juridice
26) Speculatia "a la hausse"  pe piata financiara:
Reflecta cumpararea titlurilor de valoare pe piata la vedere si vanzarea titlurilor la termen la un curs mai mare
27) Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:
Folosirea de bugete autonome reprezinta o abatere de la principiul unitatii bugetului
28) Care din urmatoarele afirmatii referitoare la controlul bugetar sunt adevarate
Controlul politic se exercita de catre parlament, mai ales, in cadrul activitatii legate de aprobarea proiectului de buget si contului de
executie bugetara sau rectificarilor bugetului
29) Capacitatea unei intreprinderi (private) de a-si acoperi doar partial necesitatile de dezvolatre pe seama profitului defineste:
Autofinantarea partiala neta in sens restrains
30) Pentru satisfacerea cerintelor de randament in impunere sunt necesare urmatoarele:
Mobilizarea resurselor sub forma impozitelor sa se faca cu cheltuieli de administrare cat mai mici
31) Pentru a calcula indicele cresterii relative nominale a cheltuielilor publice e necesar a cunoaste
Volumul chelt publice (in perioada curenta si in perioada de baza) in preturi constant
32) Mediul economic al intreprinderii:
Se refera la modul de desfasurare a activitatii, acesta exercitand influente asupra organizarii muncii din intreprindere
33) Care dintre urmatoarele afirmatii privind faza de executie a bugetului de stat sunt adevarate:
La partea de cheltuieli, etapele executiei bugetare sunt angajarea, lichidarea, odonantarea si plata propriu-zisa
34) Care din urmatoarle afirmatii sunt adevarate:
Pietele finanicare derivate include pietele contractelor futures si pietele contractelor pe optiuni
35) Care din urmat afirmatii sunt adevarate:
In cadrul impozitelor directe, pe venit sau pe averi, suportatorul impozitului coincide cu subiectul impozitului
36) Care din urmatoarele afirmatii cu privire la gestiunea financiara a intreprinderii private sunt adevarate
Presupune urmarirea modului de formare si administrare a resurselor banesti
37) Necesarul de fond de rulment se determina:
Prin insumarea stocurilor, creantelor si activelor de regularizare, din care se scat datoriile curente si pasivele de regularizare
38) Printre factorii economici ce influenteaza dinamica cheltuielilor publice se regasesc
Deprecierea monedei nationale
39) Inscreierea in buget in sume integrale tuturor veniturilor si cheltuielilor publice reprezinta o cerinta a reprezentarii
Principiului universalitatii bugetului
40) Care dintre urmatoarele afirmatii cu privire la eficienta chelt publice pentru invatamant sunt adevarate
Este necesara urmarirea conexiunilor directe dintre cheltuielile cu invatamantul (pe de o parte) si dezvoltarea economico-sociala
concretizata in PIB (pe de alta parte)
41) Rectificarea bugetului pe parcursul executiei semnifica:
O operatiune necesara asigurarii legalitatii bugetului
42) Care din urmatoarele afirmatii cu privire la finantele private ale intreprinderii sunt adevarate
Pot fi definite ca un complex de decizii, operatiuni de realizare, care se refera la procurarea capitalurilor normale si utilizarea lor, la
obtinerea rezultatelor financiare, la repartizarea si utiliziarea acestora
43) In ce situatii se produc abateri de la principiul realitatii bugetului
Folosirea bugete extraordinare
44) Sumele transmise catre diferite personae care nu participa direct la activitatea curenta a entitatilor publice sunt cuprinse in
categoria
Cheltuielilor curente
45) Printre factorii demografici de influenta asupra evolutiei chelt publice se numara
Modificarile structurale ale populatiei pe varste, categorii socio-profesionale
46) In conceptia clasica ( liberala ) , chelt publice
Nu sunt interpretate ca investitii in capital real si uman
47) Cheltuielile cu achizitionarea medicamentelor necesare in timpul ingrijirii bolnavilor in unitatile sanitare publice se
incadreaza in categoria
Cheltuielilor publice curente
48) In acceptiunea limitative (restransa) conceptul de politica financiara a statului semnifica
Ansamblul optiunilor privind metodele, mijloacele si institutiile cu carcater financiar antrenate de procurarea, alocarea si utilizarea
resurselor banesti, la diferite nivele organizare inclusive influentarea activitatii economico-sociale in sensul droit
49) In care din urmatoarele situatii se produc incalcari ale principiului anualitatii bugetului:
Practicarea sistemului de executie (exercitiu) in executia bugetului
50) Spre deosebire de bursele de valori, pe pietele interdealeri ("over the counter")
Preturile titlurilor pot diferi de la o firma de broker la alta

1.Intre premisele directe care au stat la baza aparitiei finantelor ca o categorie economica
distinct pot fi mentionate:
-indeplinirea de catre bani a functiei de mijloc de prezervare a valorii
2.Premisele directe care au stat la baza aparitiei si conturarii conceptului de finante sunt:
-indeplinirea functiei banilor de etalon al valorii
-indeplinirea functiei banilor de mijlocitori ai schimbului
3.Primele forme concrete de procurarea a resurselor financiare la dispozitia statului pot fi
mentionate:
-impozitele in bani
-cheltuielile cu plata soldelor militarilor
-tributurile in bani incasate de la popoarele invinse
4.Primele forme concrete de procurarea a resurselor financiare necesare functionarii statului
au fost:
-darile in natura si prestatiile in munca pentru functionarea armatei
-trofee si jafuri de razboi
5.Primele forme concrete de utilizare a resurselor financiare apartinand statului au fost:
-cheltuielile cu plata soldelor militarilor
-cheltuielile cu plata functionarilor publici
6.Care din urmatoarele formulary corespund acceptiunii restranse data conceputlui de finante
si sferei sale de cuprindere:
-finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice de repartee in forma
baneasca a produsului creat
7.Care din urmatoarele formulari corespund acceptiunii extinse data conceptului de finante si
sferei sale de cuprindere:
-finantele inglobeaza ansamblul proceselor si realtiilor economice legate de procurarea
distribuirea, utilizarea si reconstituirea continua a tuturor resurselor banesti necesare
desfasurarii diferitelor activitati in care sunt implicate autoritatile publice + persoare fizice si
juridice
8.In care din urmatoarele categorii de procese si relatii economice din sfera de cuprindere a
finantelor transferul de valoare si de putere de cumparare nu presupune, intodeauna, o
modificare a marimii patrimoniului:
-finantele intreprinderilor(firmelor)
9.Care din urmatoarele categorii de procese si relatii economice sunt considerate financiare in
ambele acceptiuni date conceputului de finante si sferei sale de cuprindere:
-procesele si relatii economice care se deruleaza intre participantii la repartitia PIB in forma
baneasca
10.Printre criteriile de rationalitate ce trebuie urmarite in satisfacerea nevoilor de utilitati
totale se regasesc:
-maximizarea ofertei totale de utilitati la o marime data a resurselor ce poti fi consummate
-maximizarea PIB
maximizarea utilitatii totale
11.In care din urmatoarele categorii de procese si relatii economice din sfera de cuprindere a
finantelor transferul de valoare si de putere de cumparare poate fi reversibil:
-asigurari de bunuri persoane si raspundere civila
-credit
-asigurari sociale
12.Procesele si relatiile economice in forma baneasca ce au loc in sfera circulatiei produsului
national:
-sunt considerate financiare numai in acceptiunea extinsa data conceptului de finante si sferei
sale de manifestare
-nu presupun o modificare a marimii valorice a patrimoniului administrat de participantii la
aceste preocese si relatii cid oar o schimbare a formei valorii
14.Ca trasaturi ale bunurilor(utilitatilor publice) se disting:
-caracterul neconcurential(si indivizibil) al accesului la consumul acestora
-caracterul colectiv al consumului acestora
15.Transferul de valoare ce caracterizeaza finantele in acceptiune restransa:
-are loc cu titlu definitive, fie pe principiul rambursabilitatii
-in sfera finantelor publice se realieaza de regula fara contraprestatie directa si imediata
-reprezinta implicit un transfer de putere de cumparare intre participantii la procesle si relatiile
financiare
-in sfera finantelor private nu implica intotdeauna o modificare a marimii valorice a
patrimoniului ci doar o dirijare interna a valorii
16.Forma baneasca de exprimare a proceselor si relatiilor economie:
-reprezinta trasatura definitorie a finantelor
-caracterizeaza finantele in acceptiunea extinsa
17.Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:
- procesele si relatiile economice in forma baneasca ce se deruleaza in sfera repartitiei PIB
sunt considerate financiare in acceptiune restransa data conceptului de finante si sferei sale de
cuprindere
18.Care din urmatoarele categorii de procese si relatii economice sunt considerate financiare,
atat in acceptiune extinsa cat si in cea restransa data conceptului de finante si sferei sale de
cuprindere:
-procesele si relatiile economice prin care se constituie, distribuie si utilizeaza fondurile
banesti pentru functionarea diferitelor entitati economic-sociale
19.Care din urmatoarele categorii de procese si relatiile economice nu sunt considerate
financiare in niciuna din cele doua acceptiuni date conceptului de finante si sferei sale de
cuprindere:
- procesele si relatiile economice ce nu se realizeaza in forma baneasca
- procesele si relatiile economice realizate in forma natural-material
- procesele si relatiile economice in forma natural-materiala ce nu implica o modifiacre a
marimii valorice a patrimoniului administrat de participantii la aceste procese si relatii
- procesele si relatiile economice realizate in forma natural-materiala ce au loc intre
participantii la repartitia PIB
20.Spre deosebire de acceptiunea extinsa a finantelor, in conceptual de finante in sens
restrains sunt incluse numai procesele si relatiile economice care:
-implica un transfer de valoare definitive sau rambursabil de putere de cumparare intre
participant
-se deruleaza intre participantii la repartitia PIB in forma baneasca
21.Care din urmatoarele categorii de procese si relatiile economice sunt considerate financiare
numai in acceptiune extinsa data conceptului de finante si sferei sale de cuprindere:
-vanzarea-cumpararea marfurilor pe bani
-toate procesele si relatiile economice in forma baneasca ce au loc intre participantii la
productia circulatia si consumul PIB
22.Redistribuirea de resurse financare intre persoanele fizice si juridice pentru infaptuirea
criteriilor de echitate sau justitie sociala, este rezultatul manifestarii finantelor in functie de:
-repartitie a PIB

23.Mijlocirea de catre finantele publice a satisfacerii unor nevoi sociale prin oferta de utilitati
publice create pe seama resurselor financiare ale autoritatilor publice exprima in opinia
economistilor Richard Musgrave si Peggy Musgrave continutul funtiei de:
-alocare
24.Redistribuirea de resurse financiare intre persoanele fizice si juridice este expresia
manifestarii finantelor in fuctia de:
-repartitie a PIB
25.Mijlocirea de catre finantele publice a unor procese de redistribuire intre persoanele fizice
si juridice cu implicare autoritatilor publice pentru infaptuirea unor criterii de echitate sociala
exprima in viziunea economistilor Richard Musgrave si Peggy Musgrave continutul functiei
finantelor publice de:
-distribuire
26.Verificarea eficientei si oportunitatii operatiunilor financiare la nivelul unei entitati private
reprezinta un obiectiv specific
-controlului financiar inter concomitant
-controlului financiar intern preventive
27.Care din urmatoarele forme de control financiar au ca obiectiv verificarea legalitatii
operatiunilor financiare:
-controlul financiar intern preventive
- controlul financiar intern postoperative
- controlul financiar extern (al statului) concomitant
- controlul financiar intern concomitant
- controlul financiar extern (al statului) postoperativ
28.Care din urmatoarele forme de control sunt ineficiente:
NIMIC DINTRE
- controlul financiar intern preventive
- controlul financiar intern postoperativ
- controlul financiar extern concomitent
-controlul financiar intern concomitant
- controlul financiar extern postoperative
29.Care din urmatoarele afirmatii cu privire la controlul financiar al statului(prin Garda
Financiara, Curtea de Conturi etc) sunt adevarate:
-este o forma de control financiar extern
-atunci cand vizeaza activitatea unei entitati private este un control financiar posoperativ
30.Care din urmatoarele afirmatii cu privire la controlul financiar extern exercitat de
institutiile statului sunt adevarate:
-are ca obiectiv la entitatile publice si verificare legalitatii operationilor financiare
31.In faza productiei PIB controlul financiar al statului urmareste:
-eficienta folosirii mijloacelor de munca si a fortei de munca
32.Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:
-controlul financiar inter preventive este mai efficient decat controlul financiar intern
postoperative
33.Caracterul obiectiv al functiei de control rezida in:
-existenta finantelor ca procese si relatii economice in forma baneasca
34.Verificarea eficientei si oportunitatii operatiunilor financiare la nivelul unei entitati publice
reprezinta un obiectiv specific:
-controlului financiar intern preventive
- controlului financiar intern concomitant
- controlului financiar extern al statului postoperative
- controlului financiar exern al statului preventive
-controlului financiar al statului preventive
- controlului financiar intern ulterior
35.Care din urmtoarele afirmatii sunt adevarate:
-functia de control are o sfera de manifestare mai cuprinzatoare decat functia de repartitie
-in faza de circulatie a produsului national controlul financiar vizeaza viteaza cu care
marfurile circula de la producator la consummator
36.Interventia reglatoare prin instrumente financiare a autoritatilor publice in faza de
supraincalzire a economiei presupune:
-majorarea impoztelor(directe si/sau indirecte)
-diminuearea cheltuielilor publice de consuma si/sau investiti
37.Interventia reglatoare in perioadele de declin economic a autoritatilor publice prin
instrumente financiare se face prin:
-majorarea cheltuielilor publice fie ele de consum sau de investitii
-acordarea de subventii agentilor economici
38.Suportul obiectiv al indeplinirii de catre finante a functiei de reglarea (stabilizare) a
ecomiei rezida in :
-interconditionarea ce caracterizeaza derulearea proceselor material cu procesele banesti-
financiare
39.Sustinerea prin mijloace financiare a unor programe de sprijinire a agriculturii, ca expresie
a rolului finantelor in dezvoltarea economiei si evolutia societatii, presupune:
-achizitionarea de produse agricole, de catre stat, atunci cand oferta de produse agricole este
excedentara
- achizitionarea de produse agricole, de catre stat, atunci cand preturile manifesta o tendinta
de scadere, pentru a proteja producatorii
-vanzarea de produse agricole de catre stat atunci cand preturile manifesta o tendinta de
crestere pentru a proteja consumatorii
40.Rolul finantelor in dezvoltarea societatii ca expresie directa a indeplinirii de catre finante a
functiei de control asupra activitatilor economic-sociale se concretizeaza in:
-imbunatatirea modului de administrare a resurselor
41.Interventia reglatoare prin instrumente financiare a autoritatilor publice in faza de recesiune
a economiei se poate realize prin:
-diminuearea impozitelor(directe si/sau indirecte)
-majorarea cheltuielilor publice de consum si/sau investitii
-acceptarea deficitului bugetar si finantarea acestura din resurse extraordinare
42.Ca expresie directa a indeplinirii de catre finante a functiei de control asupra activitatilor
economic-sociale, acestea isi aduc un aport direct la:
-imbunatatirea modului de administrare a resurselor
43.Care din urmatoarele afirmatii cu privire la mecanismul financiar specific economiei
socialiste sunt adevarate:
-include printer component sistemul de relatii economice prin care se vehiculeaza resursele
banesti
-foloseste ca instrument principal un system de planuri financiare
-include in structura sa parghiile financiare
44.Incasarea integrala a contravalorii bunurilor livrate, serviciilor prestate sau lucrarilor
executate la un moment ulterior livrarii bunurilor prestarii serviciilor sau executarii lucrarilor
concretizeaza un flux financiar:
-decalat
45.Care din urmatoarele afirmatii cu privire la mecanismul financiar sunt adevarate:
-poate fi definit ca un mod de organizarea si conducere a fluxurilor banesti-financiare
poate fi conceput la nivel global ca un ansamblul de mecanisme individuale corespunzatoare
diferitelor tipuri de fonduri banesti sau segmentelor activitatii financiare
-poate fi definit la nivel global ca un ansamblu al proceselor si instrumentelor de conducere si
reglare a fluxurilor banesti
46.Fondurile banesti ce se constituie si se administreaza la dispozitia anumitor entitati si care
sunt destinate finantarii unor nevoi imprevizibile se incadreaza in categoria :
-fondurilor(financiare) de rezerva
47.In care din urmatoarele situatii se reflecta ipostaza de parghie financiara a cheltuielilor
publice:
-diminuarea cheltuielilor publice in faza de boom a economiei pentru a atenua ritmul prea
ridicat de crestere economica
-subventionarea produselor sau activitatilor de o deosebita importanta pentru consumul
populatiei sau pentru economia nationala
-majorarea cheltuielilor publice in faza de receiune a economiei pentru a timula relansarea
economiei
48.In care din urmatoarele situatii se reflecta ipostaza de parghie financiara a impozitului:
-reducerea impozitului pentru partea din profit destinata reinvestirii
-restituirea texelor vamale aferente materiilor prime incorporate in produsele destinate
exportului
-instituirea de taxe speciale de consumatie pentru produsele de alcool
49.Care din urmatoarele situatii se reflecta ipostaza de parghie financiara a impozitelor:
-restituirea taxelor vamale de import aferente materiilor prime incorporate in productia
destinata exportului
-reducerea cotelor de impozitare sau renuntarea la practicarea unor impozite in fazele de
receciunea sau stagnare a economiei
-practicarea unor cote differentiate de impunere a profitului societatilor comerciale in raport
cu natura activitatilor desfasurate
-instituirea de accize pentru produsele din alcool
50.In balanta financiara a statului la venituri curente se includ:
-impozitele directe si indirect
-veniturile provenite de la intreprinderile si proprietatile statului
51.Bugetele(publice) functionale:
-se intocmesc de regula pentru o perioada de un an (bugetar)
52.Care din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitatilor financiare include
indicator ice vizeaza o perioada mai indelungata (termen mediu si lung):
-bugetul program
-bugetul economiei nationale
53.Rezultatul net al unui exercitiu financiar prin prisma diferentei dintre veniturile totale si
cheltuielilor totale se reflecta prin:
-bugetul activitatii generale
54.Care din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitatii financiare contin
indicatori cu niveluri obigatorii de respectat:
-bugetul unitatilor administrative-teritoriale
-bugetul de stat(al administratiei-centrale)
55.Care din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitatii financiare folosite in
practica financiara a statelor include toate cheltuielile legate de realizarea unor obiective pe
termen mediu si lung esalonate pe mai multi ani bugetari:
-bugetul program
-bugetul de obiective
56. Care din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitatii financiare folosite in
practica financiara a statelor include resurselor alocate diferitelor servicii publice pe criteria
de cost si randament al serviciilor de finantat:
-bugetul de mijloace
-bugetul functional
57.In care din urmatoarele bugete de venituri si cheltuieli intocmite de o firma ce functioneaza
in sfera activitatilor matariale productive sunt reflectate veniturile si cheltuielilr aferente
activitatii de productie:
-bugetul activitatii de productie
58. Care din urmatoarele corelatii de echilibru financiar este specifica institutiilor
bugetare(din sfera activitatilor nemateriale):
NIMIC DINTRE:
-venituri=cost+profit
-alocatii bugetare+venituri bugetare(ar trebui proprii)=cheltuieli
-alocatii bugetare + venituri proprii=cheltuieli+reserve bugetare
-venituri bugetare=cheltuieli nominalizate+reserve bugetare
59.Care din urmatoarele corelatii reflecta conditii de echilibru financiar:
-alocatii bugetare+venituri proprii=cheltuieli
-venituri=cheltuieli
60.Care din urmatoarele afirmatii cu privire la balanta financiara a statului sunt adevarate:
-include la cheltuieli curente dobanzile aferente datoriei publice
-folosirea sa nu substituie bugetele cu character operational
61.Bugetul program(folosit in sfera finantelor publice):
-reflecta toate cheltuielile legate de realizarea unor obiective pe termen mediu si lung
62.In care din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitatilor financiare sunt
reflectate veniturile si cheltuielile enetitatilor private:
-balanta financiara a economiei nationale
-conturile prospective ale natiuni
63.In care din urmatoarele instrumente financiare de reglare a activitatilor financiare sunt
reflectate resursele financiare totale, publice si private ale tarii:
-balanta financiara a economiei nationale
-bugetul economic(al economiei nationale)
64.Care din urmatoarele balante si bugete contin prevederi cu nivel obligatoriu de respectat:
-balanta financiara a economiei nationale
65.Programarea financiara pe termen mediu si lung este specifica:
-bugetului de obiective
66.In care din urmatoarele instrumente financiare de conducere si reglare a activitatilor
financiare sunt reflectate veniturile in valuta si cheltuielile in valuta ale entitatilor private:
-bugetul activitatii de impor-export.
67.Finantarea temporara ca modalitate de procurarea resurselor financiare necesare unei
intreprinderi:
-se realizeaza pe seama datoriilor pe termen scurt din activitatea de exploatare si creditelor
bancare pe termen scurt
-se asigura in principal pe baza creditelor bancare acordate de banci in vederea formarii unor
stocuri si efectuarii unor cheltuieli de productie.
68.Ca surse de financare externa a intreprinderii se pot mentiona:
-resursele financiare atrase pe termen lung
-datoriile pe termen scurt din activitatea de exploatare
-creditelor bancare contractate pe termen scurt
69.Capacitatea unei intreprinderi(private) de a-si acoperi partial necesitatile de dezvoltare pe
seama profitului defineste:
-autofinantarea partiala neta in sens restrains
70.Capacitatea unei intreprinderi(private) de a-si acoperi integral necesitatile de dezvoltare pe
seama ansamblului resurselor proprii defineste:
-autofinantarea integral bruta pe sens restrains
71.Acoperirea in totalitate pe seama ansamblului resurselor proprii numai a cerintelor de
dezvoltare a intreprinderii exprima:
NIMIC DINTRE:
-autofinantarea integral neta in sens restrains
- autofinantarea integral bruta in sens larg
- autofinantarea partial bruta in sens restrains
- autofinantarea partial neta in sens larg
72.Capacitatea unei intreprinderi private de a-si acoperi doar partial necesitatile de dezvoltare
pe seama ansamblului resurselor financiare prorpii defineste:
- autofinantarea partial bruta in sens restrains
73.Acoperirea in totalitate pe seama ansamblului resurselor proprii numai a cerintelor de
dezvoltare a intreprinderii exprima:
- autofinantarea integral burta in sens restrains
74.Necesarul de fond de rulment se determina:
-prin insumarea stocurilor, creantelor si activelor de regularizare din care se scad datoriile
curente si pasivele de regularizare
75.Fondul de rulment se poate determina ca diferenta dintre:
-activele totale si activele imobilizate
-activele circulante si datorii pe termen scurt
-capitalul permanent si activele brute
76.Fondul de rulment se poate determina:
-ca diferenta intre activele totale si activele imobilizate
77.In categoria veniturilor extraordinare realizate de o intreprindere se includ:
-veniturile realizate din diferentele favorabile de curs valutar
78.Printre cheltuielile financiare realizate de o intreprindere se pot mentiona:
-pierderile din creante legate de participatii
79.Ca principiu bugetar neafectarea veniturilor presupune:
-depersonalizarea veniturilor bugetare
80.Eleborarea si utilizarea fondurilor special reprezinta incalcarea principiilor bugetare ale:
-neafectarii veniturilor
81.Aplicarea sistemului de gestiune in executia bugetului presupune:
-reportarea si inscrierea veniturilor si cheltuielilor ramase in nerealizarea in bugetul pe anul
urmator
-aprobarea contului de executie bugetara odata cu sfarsitul anului bugetar
82.In care din urmatoarele situatii se incalca principiul universalitatii bugetului:
-inscrierea in buget a unor actiuni de finantat ,,per sold”
83. In care din urmatoarele situatii se incalca principiul anualitatii bugetului:
-prelungirea perioadei de executie a bugetului pentru exercitiul bugetar expirat in exercitiul
bugetar urmator
-adoptarea sistemului de gestiune in executia bugetului
84.Folosirea caror instrumente semnifica abateri de la principiul bugetare al unitatii:
-conturile special de trezorerie
-bugetele anexe
-bugetele extraordinare
-conturile cu afectatie speciala
-bugetele autonom
85.Elaborarea si utilizarea de bugete extraodrinare semnifica o incalcare a principiilor
bugetare ale:
-unitatii
86.Bugetele anexe sunt:
-abateri de la principiul unitatii bugetului
-bugetele cuprinse in bugetul statului numai ca sold
87.Cerintele unei clasificatii bugetare corecte vizeaza:
-caracterul simplu, concis, clar al clasificatiei
88.Care din urmatoarele instrumente utilizate in practica financiara a statelor nu semnifica
abateri de la principiul unitatii bugetului:
-conturile prospective ale natiunii
-bugetele ciclice
89.Sistemul de gestiune in executia bugetului presupune:
-reportarea si inscrierea veniturilor si cheltuielilor ramanse nerealizate in bugetul pe anul
urmator
-aprobarea contului de executie bugetara odata cu sfarsitul anului bugetar
90.Care din urmatoarele afirmatii sunt false:
-echilibrarea bugetului presupune egalitatea veniturilor totale(curente si extraordinare) cu
cheltuielile totale pentru un an bugetar
-principiul specializarii bugetare este incompatibil cu neafectarea veniturilor bugetare
91.Elaborarea utilizarea fondurilor speciale reprezinta incalcarea principiilor bugetare ale:
NIMIC DINTRE:
-realitatii
-specializarii
-publicitatii
-anualitatii
-echilibrarii
92.Debugetizarea semnifica:
-scoaterea in afara bugetului a unor actiuni de finantat si acoperirea lor din surse special
93.Ca principiu bugetar neafectarea veniturilor presupune:
-depersonalizarea veniturilor preluate la fondul bugetar al statului
94.Ca principiu bugetar, universalitatea presupune:
-inglobarea in bugetul public a tuturor veniturilor si cheltuielior statului
95.Ca principiu bugetar, neafectarea veniturilor presupune:
-depersonalizarea veniturilor bugetare
96.Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate
intocmirea si utilizarea bugetelor ciclice reprezinta o abatare de la principiul anualitatii
bugetului
97.In care din urmatoarele situatii se produc incalcari ale principiului anualitatii:
-inscrierea cheltuielilor neefectuate si a veniturilor neincasate pana la finele exercitiului
bugetar current in bugetul pe anul urmator
-elaborarea de bugete ciclice
98.Care dintre modificarile variabilelor urmatoare determina reducerea ratei nete de
actualizare:
-reducerea ratei dobanzii
-cresterea ratei inflatiei
99.Care dintre modificarile variabilelor urmatoare determina cresterea propfilului actualizat
obtenabil pe seama unei investitii:
-cresterea veniturilor obtenabile
-nivelul mai ridicat al ratei inflatiei
100.Care dintre modificarile(separate) ale variabilelor urmatoare determina reducerea
profitului actualizat obtenabil pe seama unei investitii:
-reducerea veniturilor obtenabile din exploatare
-nivelul mai scazut al ratei inflatiei
101.Care dintre modificarile urmatoare determina cresterea valorii nete actualizate (in anul
,,t”) in cazul unei investitii:
-reducerea cheltuielilor de exploatare (in anul ,,t”)
-cresterea veniturilor obtenabile (in anul ,,t”)
-un nivel mai ridicat al ratei dobanzii
-un nivel mai scazut al ratei inflatiei
102.Care dintre modificarile variabilelor urmatoare determina reducerea valorii nete
actualizate (pentru anul ,,t”) in cazul unei investitii:
-cresterea cheltuielilor de exploatare (anul ,,t”)
-reducerea veniturilor obtenabile (anul ,,t”)
-nivelul mai scazut al ratei dobanzii
-nivelul mai ridicat al ratei inflatiei
103.Reducerea efectului negataiv al imobilizarii fondurilor in cheltuieli de investitii se poate
realize prin:
-reducerea duratei de executie si punere in functiune a obiectivului
-esalonaea crescatoare a cheltuielilor de investitii
104.Reducerea duratei de recuperare a unei investitii este posibila prin urmatoarele modificari
ale factorilor de influenta:
-reducerea sumei totale ce se investeste
-reducerea perioadei de executie a investitiei
-reducerea cheltuielilor de exploatare
-cresterea profitului obtenabil(anua
105.Restituirea impozitelor sau taxelor aferente productiei exportate reprezinta:
-o decizie de politica bugetara
-o variant de subventionare directa e economiei
-o decizie de politica fiscal
106.Reducerea efectului negative al imobilizarii fondurilor investite (in cazul unei investitii
publice) se poate realize prin:
-aplicarea de solutii tehnice rapide in realizarea lucrarilor de investii
107.Aplicarea de solutii tehnice rapide in realizare lucrarilor de investitii (publice) are ca
effect:
-reducerea efectului negative al imobilizarii fondurilor investite
108.Cresterea ratei nete de actualizare determina:
-cresterea valorii nete actulizate ca marime viitoare (in anul ,,t”)
-cresterea negative al imobilizarii fondurilor financiare in obiective de investitii
109.Care dintre urmatoarele trasaturi nu sunt prorii impozitelor
-caracterul facultative al prelevarii
-caracterul rambursabil al prelevarii
110.In sens economic impozitele semnifica:
-procese economice de redistribuire a veniturilor si averii
-relatii sociale intre stat si persoane fizice sau juridice
111.Principalele deosebiri intre conceptia clasica sic ea moderna asupra impozitelor vizeaza:
-marimea impozitelor
-rolul impozitelor
-functia de reglare a impozitelor
112.Persoana fizica sau juridical in sarcina careia este stabilita prin lege obligatia de plata a
impozitului este:
-platilor
-subiect
113.In folosirea impozitelor averea (terenuri, cadiri etc) detinuta de o persoana reprezinta:
-materia impozabila
-obiectul impozitului
114.In sfera impoztitelor, averea (terenuri, cladiri etc) detinuta de o persoana reprezinta:
-materia impozabila
-obiectul impozitului
115.Certitudinea impunerii presupune:
-cunoasterea precisa de catre contribuabili a obligatiilor privind impozitul datorat
-cuantificarea exacta a impozitului de pata in sarcina contribuabilului
-eliminarea arbitrariului in materie de impunere
116.Pentru respectarea principiului randamentului fiscal ridicat se cer evitate:
-sustragerea de la impunere sau de la plata impozitului
-cheltuielile mari de administrare a impozitului
-acordarea de privilegii fiscal
117.Ca principiu de politica fiscal stabilitatea incasarilor din impozite presupune:
-existenta materiei impozabile independent de conjuncture economica
118.Ca principiu de impunere, nediscriminarea fiscal inseamna:
-asigurarea aceluiasi tratament in impunere atat pentru rezidenti cat si pentru nerezidenti
119.Ca instrumente de politica fiscal impozitele indirect pot influenta:
-relansarea sau accelarea ritmului de crestere economica
-echilibrul economic general
-puterea de cumparare a monedei
-consumul unor produse
120.Ca premise ale aparitiei impozitelor (in bani) pot fi considerate:
-existenta banilor in functia de etalon al valorii
-existenta banilor in functia de mijloc de prezervare a valorii
-existenta unor necesitati cu character colectiv(public)
121.In care din urmatoarele directii se manifesta obiectiv rolul impozitului:
-redistribuirea PIB intre sfere de activitate
-stimularea activitatii economice
122.Intre concluziile desprinse in baza curbei Laffer pot fi:
-cresterea venitului ca baza de impunere si sursa a incasarilor bugetare
-incadrarea in anumite limite a cotelor de impozit
123.Materia impozabila poate semnifica:
-veniturile realizate sau averile detinute
-obiectul impozitului
-cheltuielile de consum
124.Ca premise ale aparitiei impozitelor (in bani) pot fi considerate:
-existenta banilor functia de mijloc de prezervare a valorii
-aparitia institutiilor de tip statl
-existenta banilor in functia de miijlocitori ai schimbului
125.Echitatea fiscal se realizeaza daca:
-constribuabili cu capacitate contributive diferita suporta impozite de marimi diferite
-contribuabili cu putere (capacitate) contributive egala platesc aceeasi suma ca impozit
126.Asigura venitului minim neimpozabil presupune ca:
-toti contribuabilii sa aiba dreptul la un mini scutit de impoz
127.Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:
-echitatea fiscal nu contravene aplicarii venitului mini neimpozabil
-echitatea fiscal impune stabilirea diferentiala a impozitelor tinand seama si de situatia sociala
a contribuabililor
128.Utilizarea in practica financiara a conturilor cu afectatie speciala reflecta incalcarea
principiilor bugetare ale:
-echilibrului
-unitatii
-neafectarea veniturilor
129.Ca principiu bugetar, anualitatea presupune:
-executia bugetului sa se faca intr-un an bugetare
130.Bugetele autonome sunt:
-bugetele proprii ale unor colectivitati locale, intreprinderi si institutii publice cu larga
autonomie(inscrise in bugetul statului numai ca sold)
131.Ca principiu bugetar, neafectarea veniturilor prespune:
-finantarea ansamblului cheltuielilor publice bugetare din totalitatea veniturilor incasate la
buget
-depersonalizarea veniturilor preluate la fondul bugetar la statului
132.In care dintre situatiile urmatoare se incalca principiul echilibrarii bugetului:
-transferarea unor actiuni din bugetul statului in bugetul unor instituii publice
-folosirea bugetelor extraordinare
-folosirea conturilor speciale de trezorerie
133.Rectificarile bugetului de stat semnifica:
-operatiuni necesare asigurarii realitatii bugetului
134.Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:
-aplicarea sistemului de executie(exercitiu)reprezinta o abatere de la principiul anualitatii
bugetului
135.Ca operatiune specifica executiei bugetului(la cheltuieli) angajarea se concretizeaza prin:
-asumarea obligatiei de catre institutia publica a obligatiei de a plati suma de bani de catre o
persoana fizica sau juridical
136.Ordonatorii de credite bugetare sunt:
-conducatorii institiutiilor publice
137.Deschiderea de ,,roluri” la organelle fiscal in cadrul executiei bugetului la venituri este
specifica:
-lichidarii
138.Principalele atributii ale trezoreriei publice in calitate de casier al statului sunt:
-furnizarea informatiilor pentru intocmirea rapoartelor periodice privind executia bugetulu
-eleborarea de prognoze pentru evolutia viitoare a veniturilor si cheltuielilor
-plati privind amortizarea datoriei publice
139.Care din urmatoarele operatiuni (activitati) nu corespund functiei de bancher a trezoreriei
publice:
-emiterea titlurilor de percepere a veniturilor
-elaborarea de prognoze pentru evolutia viitoare a veniturilor si cheltuielilor
140.Respectarea legislatiei financiare in operatiunile bugetare este un obiectiv specific:
-controlului adminitrativ-preventiv
-controlului jurisdictional
- controlului administrative concomitant
- controlului administrative ulterior(postoperativ).
141.Controlul bugetar posoperativ permite:
-recuperarea pagubelor aduse patrimoniului public
-revizuirea cadrului de derulare a activitatii bugetare
142.Sistemul de gestiune in executia bugetului presupune:
-reportarea si inscrierea veniturilor si cheltuielilor ramase nerealizate in bugetul pe anul
urmator
143.Care din urmatoarele instrumente utilizate in practica financiara a statelor semnifica
abateri de la principiul unitatii bugetului:
-bugetele extraordinare
-conturile de reglementare
-bugete anexe
144.Ca operatiune specifica executiei bugetului la cheltuieli, lichidarea se concretizeaza prin:
-constatari faptice privind bunurile livrate, serviciile prestate, lucrarile executate
-intocmirea actului de confirmare a obligatiei de plata
145.Ca operatiune specifica executiei bugetului la cheltuieli, ordonanta semnifica:
-emiterea dispozitiei pentru efectuarea platii sumei datorate
-emiterea unui ordin de plata in facvoarea unei persoane fizice sau juridice
146.Ca operatiune specifica executiei bugetului la venituri, perceperea presupune:
-transferarea efectiva a sumei datorate de la contribuabil la stat
-urmarirea respectarii termenlor de plata de catre contribuabili
147.Ca operatiune specifica bugetului la venituri, lichidarea presupune:
-determinarea sumelor de incasat la diferite termene de plata si dechiderea de evidente la
organe fiscal pentru fiecare platitor
148.Bugetele anexe sunt:
-abateri de la principiul unitatii bugetului
149.In aprobarea si publicarea bugetului sunt obligatorii
-promulgarea (ratificarea) de catre seful statului
-avizarea de catre comisia parlamantarea specializata
150.Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:
-verificarea respectarii legislatiei financiare reprezinta un obiectiv specific controlului bugetar
jurisdictional
-bugetele extraordinare presupun separarea unor cheltuieli respective a veniturilor
acoperitoare considerate a avea un character exceptional
-prelungirea perioadei de executie a bugetului cu 7 luni reprezinta o abatere de la principiul
bugetar al anualitatii
-ca principiu bugetar universalitatea presupune inscrierea separate in buget a tuturor
veniturilor si cheltuielilor statului
151.Principalele dezavantaje ale executiei de casa a bugetului prin sistemul bancar se refera la:
-imposibilitatea redistribuirii resurselor banesti disponibile temporar in cadrul sectorului
public
-necesitatea organizarii unor structuri separate de supraveghere, control si decizie din partea
autoritatilor publice
152.In succesiunea lor fireasca, operatiunile specific executiei bugetului la partea de venituri
sunt:
-aseazarea, lichidarea, omiterea titlurilor de percepere, perceperea
153.In succesiunea lor fireasca etapele specifice executiei bugetului la cheltuieli sunt:
-angajarea, lichidarea, ordonantarea, plata propriu-zisa
154.Identificarea si evaluarea materiei impozabile si stabilirea sumei impozitului de incasat in
cadrul executiei bugetului la parte de venituri este specifica:
-asezarii
155.Ca abatare de la principiul anualitatii bugetului, sistemul de executie (exercitiu)
presupune:
-prelungirea perioadei de executie a bugetului in anul bugetar urmator
156.Rectificarea bugetului pe parcursul executiei semnifica:
-o operatiune necesara asigurarii bugetului
157.Care din urmatoaraele operatii specific executiei sunt in sarcina contabililor platitori
(gestionari de bunuri si bani publici):
-plata propriu-zisa (la cheltuieli)
158.Pentru dimensionarea cheltuielilor (veniturilor) bugetare prin metoda automata trebuie sa
se cunoasca:
-marimea cheltuielilor(veniturilor) realizate effective in penultimul an anterior celui pentru
care se face calculul
-factorii cu actiune specifica din anul bugetar anterior, respective din anul pentru care se
fundamenteaza cheltuielile (veniturile
159.Care din urmatoarele documente sunt utilizate….ce dimensionare a
cheltuielilor(veniturilor) bugetare:
-programul memorandum
-programul fizic si planul financiar
160.Ca faza a metodei PPBS(planificare-programare-sistem bugetar) de dimensionare a
cheltuielilor (veniturilor bugetare) programarea implica:
-elaborarea de studii evaluative privind mijloacele utilizabile
-alegerea solutiei optime prin prisma raportului cost-avantaje
161.Principalele particularitatii ale metodei ZBB (baza bugetara zero) dedimensionare a
cheltuielilor venituri bugetare, comparative cu celelalte metode moderne, vizeaza:
-reanalizarea anuala a tuturor cheltuielilor bugetare
-utilizarea procedeului reprezentarile grafaice in alegerea programului optim
162.Specifice metodei RCB (rationalizara optiunilor bugetare) de dimensionare a cheltuielilor
(veniturilor) bugetare comparative cu celalte metode modern, sunt:
-corelarea eforturilor si efectelor pentru actiuni sau obiective de mare complexitate
-caracterul de system cybernetic inchis
163. Care din urmatoarele operatiuni (activitati) corespund functiei de bancher al trezoreriei
publice?
-gestionarea datoriei publice
-gestionarea disponibilitatilor banesti din conturile deschide entitatilor publice
-deschiderea si administrarea conturilor bancare pentru efectuarea operatiunilor banesti ale
entitatilor publice
164.Care din urmatoarele instrumente utilizare in practica financiara a statelor nu semnifica
abateri de la principiul unitatii bugetare:
-clasificatia bugetare
-conturile prospective ale natiunii
-bugetele ciclice
165.Bugetele anexe sunt:
-abateri de la principiul unitatii bugetului
-bugete intocmite de intreprinderi publice si institutii publice cu autonomie functional
limitata
166.Sistemul de gestiune in executia bugetului presupune:
-raportarea si inscrierea veniturilor si cheltuielilor ramase nerealizate in bugetul pe anul
urmator
-aprobarea contului de executie bugetara odata cu sfarsitul anului bugetar;
167.Care din urmatoarele operatii specific executiei bugetului nu sunt in sarcina gestionarilor
de bani publici(contabili platitori) ?
-lichidarea cheltuielilor
-perceperea veniturilo
-lichidarea veniturilor
-angajarea cheltuielilor
-emiterea titlurilor de percerepe a venitului bugetar
-incasarea(perceperea) veniturilor
168.Care din urmatoarele afirmatii sunt false:
-echilibrarea bugetului presupune egalitatea veniturilor totale(curente si extraordinare) si
cheltuielile totale pentru un an bugetar
-principiul specializarii bugetare este incompatibil cu neafectarea veniturilor bugetare
-aplicarea principiului universalitatii contravene unitatii bugetului
169.Ordonarea cheltuielilor publice bugetare presupune:
-emiterea unei dispozitii de catre institutia publica pentru efectuarea platii sumei datorate
-un ordin de plata a sumei dat in favoarea persoanei indreptatite sa o incaseze
170.Elaborarea si utilizarea fondurilor special reprezinta incalcarea principiilor bugetare:
-unitatii
171.Debugetizarea semnifica:
-scoaterea in afara bugetului a unor actiuni de finantat si acoperirea lor din surse special
172.Ca principiu bugetar neafectarea veniturilor bugetare presupune:
-evitarea constituirii de fonduri cu destinatie speciala
-depersonalizarea veniturilor preluate la fondul bugetar al statului
173.Constatarile faptice privind bunurile livrate, serviciile prestate, lucrarile executate in
cadrul executiei bugetului la cheltuieli sunt specific:
-lichidarii
174.Executarea silita a debitelor restante din impozite in cazul executiei bugetului la venituri
este specifica:
-perceperii
175.Ca principiul bugetar universalitatea presupune:
-inscrierea separate in buget a veniturilor si cheltuielilor statului
-inscrierea veniturilor si cheltuielilor dupa principiul ,,bruto”
176.Care din urmatoarele activitati specific executiei bugetului cad in sarcina gestionarilor de
bani publici:
-perceperea impozitelor
177.Principalele avantaje ale executiei de casa a bugetului prin sistemul bancar se refera la:
-sincronizarea operatiunilor de incasari si plati atat prin virament cat si prin numerar
178.Ca principiu bugetar, neafectarea veniturilor presupune:
-depersonalizarea veniturilor bugetare
-finantarea ansamblului cheltuielilor publice bugetare din totalitatea veniturilor incasatea la
buge
179.Ordonatorii de credite bugetare sunt:
-directorii intreprinderilor cu capital de stat din sfera activitatilor material
-conducatorii institutiilor publice
-persoanele care au prin lege competent de a contracta credite de la banci in numele
institutiilor publice
180.Ca operatiunie specifica executiei bugetului la cheltuieli, lichidarea se concretizeaza in:
-intocmirea actului de confirmare a obligatiei de plata
-constari faptice privind bunurile livrate, seviciile prestate si lucrarile executate
181.Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:
-intocmirea si utilizarea bugetelor ciclice reprezinta o abatare de la principiul anualitatii
bugetului
182.Identificarea si evaluarea materiei impozaabile si stabilirea sumei impozitului de incasat
in cadrul executiei bugetului la partea de venituri este specifica:
-asezarii
183.In care din urmatoarele situatii se produc incalcari ale principiului anualitatii:
-elaborarea de bugete ciclice
-intocmirea de bugete plurianuale
184.Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:
-prelungirea perioadei de executie a bugetului cu 30 de zile reprezinta o abatare de la
principiul anualitatii
-ca principiu bugetar, neafectarea veniturilor presupune evitarea constituirii de fonduri cu
destinatie speciala
185.Principalele dezavantaje ale executiei de casa a bugetului prin sistemul bancar se refera
la:
-necesitatea organizarii unor structure separate de supraveghere si control si decizie din partea
autoritaii publice
-imposibilitatea redistribuirii resurselor bugetare disponibile temporar in cadrul sectorului
public
186.Ca operatiune specifica, ordonantarea semnifica:
-emiterea dipozitiei p entru efectuarea platii sumei datorate
-emiterea unui ordin de plata in favoarea unei persoane fizice sau juridice
187. Din punct de vedere al continutului economic, in conceptual de buget sunt reflectate:
-procese si relatii economice in forma baneasca de redistribuire a resurselor in plan
international
- procese si relatii economice in forma baneasca de repartitie(primara si secundara) a PIB
- procese si relatii economice in forma baneasca de realocare a resurselor intre membrii
societatii si autoritatile publice
188.In conturile de reglemetare se inscriu:
-transferurile de sume intre guvernele unor tar ice participa la realizarea unor obiective
commune
189.In bugetul general consolidate:
-se reflecta atat fluvurile de formare a veniturilor fiscal cat si cele de formare a veniturilor
nefiscale
-se relflecta fluxurile financiare specific bugetelor locale
190.Care din urmatoarele atributiuni corespunde functiei de casier a trezoreriei publice:
-integrarea in circuitul economic a fluxurilor determinat de finantarea deficitului bugetar
-elaborarea de prognoze privind evolutia viitoare a operatiunilor de incasari si plati
1.Capacitatea unei intreprinderi de a-si acoperi partial necesitatile de dezvoltare pe seama
profitului defineste:
-autofinantarea partial neta in sens restrans
2.Necesarul de fond de rulment se determina:
-prin insumarea stocurilor,creantelor si activelor de regularizare,din care se scad datoriile
curente si pasivele de regularizare
3.Ca surse de finantare externa a intreprinderii se pot mentiona:
-creditele bancare contractate pe termen scurt
4.In categoria veniturilor realizate de o intreprindere se includ:
Nimic dintre:
-sumele incasate ca despagubiri din contractile de asigurare de bunuri
-veniturile realizate din diferentele favorabile de curs valutar
-sumele incasate din vanzarea unor active fixe
-veniturile realizate din creantele imobilizate
5.Capacitatea unei intreprinderi (private) de a-si acoperi doar partial necesitatile de dezvoltare
pe seama ansamblului resurselor financiare proprii defineste:
-autofinantarea partial neta in sens restrans
6.Ca principiu bugetar,neafectarea veniturilor presupune:
-depersonalizarea veniturilor bugetare
7.Elaborarea si utilizarea fondurilor special reprezinta incalcarea principiilor bugetare ale :
-neafectarii veniturilor
8.Aplicarea sistemului de gestiune in executia bugetului presupune:
eportarea si inscrierea veniturilor si cheltuielilor ramase nerealizate in bugetul pe anul
urmator
-aprobabrea contului de executie bugetara odata cu sfarsitul anului bugetar
9.In care din urmatoarele situatii se incalca principiul universalitatii bugetului:
-inscrierea in buget a tuturor actiunilor de finantat dupa principiul “bruto”
10.In care din urmatoarele situatii se incalca principiul anualitatii bugetului:
-prelungirea perioadei de executie a bugetului pentru exercitiul bugetar expirat in exercitiul
bugetar urmator
-adoptarea sistemului de gestiune in executia bugetului
-rectificarea bugetului pe parcursul executiei
11.Folosirea caror instrumente semnifica abateri de la principiul bugetar al unitatii:
-conturile special de trezorerie
-bugetele anexe
-bugetele extraordinare
-conturile cu afectatie speciala
0bugetele autonome
12.Elaborarea si utilizarea de bugete extraordinare semnifica o incalcare a principiilor
bugetare ale:
-unitatii
13.Bugetele anexe sunt:
-abateri de la principiul unitatii bugetului
14.Cerintele unei clasificatii corecte vizeaza:
-gruparea veniturilor dupa surse de proveninta
-caracterul simplu,concis,clar al clasificatiei
-gruparea cheltuielilor dupa destinatia efectiva
15.Care din urmatoarele instrumente utilizate in practica financiara a statelor nu semnifica
abateri de la principiul unitatii bugetului:
-clasificatia bugetara
-conturile prospective ale natiunii
-bugetele ciclice
16.Sistemul de gestiune in executia bugetului presupune:
-reportarea si inscrierea veniturilor si cheltuielilor ramase nerealizate in bugetul pe anul
urmator
-aprobarea contului de executie bugetara odata cu sfarsitul anului bugetar
17.Care din urmatoarele afirmatii sunt false:
-echilibrarea bugetului presupune egalitatea veniturilor totale (curente si extraordinare) cu
cheltuielile totale pentru un an bugetar
-principiul specializarii bugetare este incompatibi cu neafectarea veniturilor bugetare
-aplicarea principiului universalitatii contravene unitatii bugetului
18.Debugetizarea semnifica:
-scoaterea in afara bugetului a unor actiuni de finantat si acoperirea lor din surse speciale
19.Ca principiu bugetar neafectarea veniturilor presupune:
-evitarea constituirii de fonduri cu destinatie speciala
-depersonalizarea veniturilor preluate la fondul bugetar al statului
20.Ca principiu bugetar neafectarea veniturilor presupune:
-depersonalizarea veniturilor bugetare
21.Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate:
-intocmirea si utilizarea bugetelor ciclice reprezinta o abatere de la principiul anualitatii
bugetului
22.Care din urmatoarele instrumente de conduce si reglare a activitatilor financiare include
indicator ice vizeaza o perioada de timp mai indelungata (termen mediu si lung)
-bugetul program
-bugetul ec nationale
23.Din punct de vedere al continutului economic ,conceptual de buget exprima:
-pocese economice si relatii sociale in forma baneasca de repartitie a unei parti din pib
-procese ec in forma baneasca de repartitie primara si secundara a unei parti din pib
24.Interventia reglatoare a autoritatilor publice ,prin instrum financiare in faza de declin
economic se poate realiza prin:
-diminuarea impozitelor (dir sau indir)
-majorarea chelt publice de consum sis au de investitii
25.Printre variantele de subventionare indirecta a economiei (agentilor economici) se pot
mentiona
-restituirea unor impozite sit axe aferente productiei exportate
-reducerea tarifelor la transporturile effectuate cu mijloacele statului
-acordarea de avantaje valutare
26.Stabiliti care din urmatoarele enunturi sunt adevarate:
-Valoarea platilor facute de institutii publice sub forma cheltuielilor curente reprezinta un
consum definitive de pib
-participarea statului la finantarea formarii brute de capital o avansare de pib
-cheltuielile publice fac parte din categoria instrumentelor specifice ale interventiei statului in
economie
27.Cheltuielile bugetare inglobeaza:
-cheltuielile administratiei publice centrale
-cheltuielile acoperite din bugetele asigurarilor sociale de stat
-cheltuielile colectivitatilor locale
28.Sunt adevarate enunturile:
-cheltuielile bugetare sunt cuprinse in bugetele definite in cadrul sistemului de bugete
aprobate de parlament sub forma creditelor bugetare
-cheltuielile effectuate din bugetul trezoreriei publice fac parte din categ cheltuielilor publice
-cheltuielile institutiilor publice autonome fac parte din categoria cheltuielilor bugetare
29.Clasificatia administrative a cheltuielilor publice are la baza:
-criteriul institutiilor care efectueaza cheltuielile
30.Cheltuielile curente
-reprezinta un consum definitive de pib
-asigura buna intretinere a institutiilor publice
-reprezinta cea mai mare parte a cheltuielilor publice
31.Cheltuielile de transfer:
-sub aspect economic sunt reprezentate de subventii acordate agentilor economici pentu
acoperirea unor cheltuieli de productie sau pentru stimularea exportului
-se prezinta sub aspect sociale prin burse,pensii sau alte categorii de indemnizatii
32.Cheltuielile definitive
-pot cuprinde atat cheltuieli curente cat si cheltuieli de capital
-se finalizaeaza cu plati la scadenta certe
-sunt cuprinse ca posture dinstincte in bugetele publice
33.Cheltuielile fara contraprestatie se prezinta sub forma:
-alocatiilor bugetare
34.In categoria cheltuielilor reale intra:
-plata anuitatilor
-plata dobanzilor la imprumuturile de stat
35.Cheltuieli publice negative sunt:
-cheltuielile cu intretinerea aparatului de stat
36.Subventiile pentru acoperirea cheltuielilor de productie reprezinta:
-cheltuieli de transfer
37.Inscrierea cheltuielilor publice in buget se efectueaza conform principiului
-cheltuielile sunt plafoane maxime
38.Sunt cheltuieli de transfer:
-primele acordate producatorilor agricoli
-plata indemnizatiilor de somaj
-primele pentru activitatea de export
39.Garantiile acordate de stat pentru imprumuturi externe contractate de intreprinderi publice
in conditiile neplatii de catre acestea a imprumuturilor respective reprezinta:
-cheltuieli virtuale
40.Nu fac parte din cheltuielile curente ale unei unitati de invatamant:
-achizitionarea de licente
41.Nivelul cheltuielilor publice nu depinde de:
-nivelul cantitatii de bani din circulatie
42.Nu reprezinta ajutor (financiar) direct acordat intreprinderilor de catre stat:
-plata contributiei pentru asigurari sociale
43.Sunt surse de finantare ale cheltuielilor pentru invatamnat:
-bugetul local
-fondurile societatilor comerciale
-sumele provenind de la persoanele juridice
44.Care din urmatoarele mecanisme financiare nu reprezinta subventii:
-reduceri personale la impozitele pe veniturile persoanelor fizice
-transferul direct de resurse banesti de la bugetul de stat la bugetele local
45.Primele forme de participare la constituirea fondurilor publice de resurse financiare
enumeram:
-impozitele
-taxele
-amenzile
46.Printre formele de redistribuire ale resurselor financiare la nive international se pot intalni:
-achitarea cotizatiilor la organismele financiare international
-acordarea de imprumuturi externe
-primirea de ajutoare externe
47.Elasticitatea cheltuielilor publice masoara:
-modificarea chletuielilor publice la modificarea pib
48.INtre principiile asigurarilor sociale din Romania putem identifica:
-cuprinderea obligatory a tuturor cetatenilor in cadrul sistemului
-solidaritatea sociala
-finantarea autonoma
49.Care din urmatoarele tendinte este caracteristica pentru evolutia impozitelor in perioada
postbelica:
-cresterea acestora in marime absoluta si relativa
50.Prin asieta fiscal se intelege:
-modul de asezare a impozitului
51.Pentru prima data principiile impunerii au fost enuntate de:
-Adam smith
52.Pentru a putea vorbi de echitate fiscal sunt necesare :
-scutirea de la plata impozitelor a persoanelor cu venituri mici
-generalizarea impunerii
-stabilirea minimului neimpozabil
53.Dintre sistemele de impunere utilizate in practica international fiscal cel care permite in
mai mare masura respectarea echitatii fiscal este:
-sistemul pe baza cotelor progresive compuse:
54.Impunerea in cote regressive este caracteristica mai ales impozitelor:
-indirecte
55.Pentru ca impozitele sa aiba un randament fiscal ridicat trebuie sa fie indeplinite
urmatoarele conditii:
-impoitul sa aiba un character viniversal
-sa nu existe posibilitati de sustragere de la impunere
56.Prin elasticitate a impozitului intelegem:
-posibilitatatea de a fi adaptat in permanenta nevoilor de venituri ale statului
57.Sunt caracterisitici adevarate in privinta impozitelor directe:
-reprezinta cea mai veche forma de impunere
-sunt impozite nominative
-sunt reprezentate si de impozitele reale
58.Impozitele personale se intalnesc sub forma
-impozitelor pe venit
-impozitelor pe avere
58.In calitate de subiecte ale impozitului pe venit intalnim:
-persoanele fizice
-persoanele juridice
-societatile de capital
59.In cazul impozitului pe veniturile persoanelor fizice obiectul impozabil il reprezinta
veniturile obtinute din :
-industrie
-comert
-banci
60.Sunt enunturi adevarate in privinta impozitului pe veniturile persoanelor fizice:
-reprezinta o forma de impunere individuala
-poate fi intalnit sub forma sistemului impuneri separate
-este intalnit si sub forma impunerii globale
-permite tratarea diferentiata a veniturilor
61.Impunerea veniturilor realizate de societatile de capital se poate realiza prin:
-impunerea mai intai a profitului total obtinut de societatea de capital si apoi separate a
profitului repartizat actionarilor sub forma de dividente
-impunerea numai a dividentelor
-impunerea numai a partii de profit ramase la dispozitia societatii de capital
62.Sunt adevarate enunturile:
-impozitul asupra activului net are ca obiect intreaba avere mobile si imobila pe care o detine
un contribuabil
-in cazul impozitului pe succesiuni obiectul impunerii il constituie averea primita drept
mostenire de o persoana fizica
-impozitul pe cresterea valorii averii are ca obiect sporul de valoare pe care l au inregistrat
unele bunuri in cursul unei perioade de timp
63.Baza de calcul a tva o reprezinta:
-pretul de vanzare al marfurilor
64.Prelevarile prin impozite se fac:
-cu titlu definitiv
65.Componentele sistemului financiar public sunt
-bugetul de stat si bugetele locale
-fondurile speciale extrabugetare
-creditul bancar
66.Executia de casa a bugetelor asigurarilor sociale de stat are loc la:
-trezoreria finantelor statului
67.Prelevarile publice cu titlu nerambursabil pot fi:
-impozitele
-taxele
68.Prelevarile publice cu titlu definitive sunt reprezentate de
-taxe si impozite
69.Participarea statului la formarea bruta a capitalului reprezinta:
-o avansare de produs intern brut
70.Resursele unei natiuni sunt reprezentate de :
-pib
-importuri
71.Sporirea volumului incasarilor din impozite se poate realiza :
-prin cresterea numarului platitorilor
-prin extinderea bazei de impunere
-prin majorarea cotelor de impunere
72.Sursa impozitului se refera la :
-din ce anume s eplateste impozitul
73.Intre principiile impunerii figureaza:
-echitatea fiscala
-certitudinea impunerii
-cheltuielile minime la incasare
-comoditatea perceperii
74.Intre principiile echitatii fiscal intalnim:
-stabilirea minumului neimpozabil
-stabilirea sarcinii fiscal in functie de puterea contributive a platitorului
0generalizarea impunerii
75.Pentru ca impozitul sa aiba un randament fiscal ridicat atunci:
-trebuie sa aiba unc aracter universal
-sa nu apara sustragerii de la impunere
-volumul cheltuielilor privind material impozabila calcularea si perceperea impizitului sa fie
cat mai redus posibil
76.Care din enunturile urmatoare apreciati ca sunt adevarate:
-impozitele indirecte afecteaza in general pe cei cu venituri mici
-impozitele asupra consumului nu tin seama de principiul echitatii fiscal
-impozitele indirecte au un character regresiv
77.Dupa forma pe care o imbraca impozitele indirecte se pot grupa in:
-taxe de consumatie
-taxe vamale
-venituri de la monopolurile fiscale
78.Impozitele personale se mai numesc :
-impozite subiective
79.Impozitele directe:
-se stabilesc nominal
80.Dupa scopul urmarit impozitele se clasifica in:
-impozite financiare-impozite de ordine
81.Impozitele personale se impart in:
-impozite pe venit-impozite pe aver
82.De regula in tarile in curs de dezvoltare:
-ponderea impozitelor indirecte o depaseste pe a celor directe
83.In tarile dezvoltate cel mai important impozit indirect este reprezentat de:
-taxele de consumatie
84.Optiunea statelor in curs de dezvoltare dar si a celor dezvoltate pentru utilizarea
impozitelor indirecte ca principala sursa a veniturilor fiscal are urmatoarele explicatii:
-costul relativ scazut al perceperii impozitelor indirecte
-comoditatea impunerii
85.Sunt enunturi adevarate in privinta impozitelor indirecte:
-cotele acestora nu sunt differentiate in functie de venitul averea sau situatia personala a celor
care cumpara
-ponderea acestora in venituri este cu atat mai mare cu cat veniturile realizate sunt mai mici
-au un character regresiv
86.Impozitele indirecte:
-in perioadele de crestere economica au un randament fiscal ridicat
-manifesta o sensibilitate ridicata fata de conjuncture economica
-dupa unii economisti au un character benevol
87.In leatura cu taxele de consumatie putem afirma ca:
-sunt impozite indirecte care se include in pretul de vanzare al merfurilor
-ele imbraca forma taxelor de consumatie pe produs si a taxelor generale pe vanzari
-accizele se instituie de regula asupra unor produse cu cerere inelastica la pret pentru a avea
un randament fiscal ridicat.
88.Taxele de consumatie pe produs se calculeaza:
-in suma fix ape unitatea de masura
-pe baza unor cote procentuale aplicate asupra pretului de vanzare
89.Din punct de vedere al verigii (unitatea producatoare,unitatea comertului cu amanuntul sau
cu ridicata) la care se incaseaza impozitul pe cifra de afaceri se intalneste sub forma:
-impozitului cumulative
-impozitului unic
90.Impozitul unic pe cifra de afaceri:
-se incaseaza o singura data
91.IMpozitul pe cifra de afaceri bruta:
-reprezinta una din formele de clasificare ale impozitului pe cifra de afaceri dupa criteriul
bazei de calcul
are un randament fiscal ridicat
-conduce la o aplicare cumulate a impozitului
0este un impozit lipsit de transparenta
92.Impozitul pe cifra de afaceri neta:
-se aplica numai asupra diferentei dintre pretul de vanzare si pretul de cumparare
-este cunoscut sub numele de TVA
93.Cota de impozit in cazul tva se calculeaza:
-asupra valorii adaugate in fiecare stadiu parcurs de la producator la consummato
-asupra pretului de vanzare din stadiul respective
-asupra valorii serviciilor prestate
94.La baza aplicarii tva conform principiului originii se impoziteaza:
-valoarea care este adaugata tututot bunurilor autohtone inclusive celor care vor fi ulterior
explorate
95.La baza aplicarii tva conform principiului destinatiei se impoziteaza:
-se impoziteaza intreaga valoare adaugata atat in tara cat si in afara pentru toate bunurile
destinate consmului tarii respective
96.Sunt corecte enunturile:
-tarile ue au optat in calcularea tva unul pentru principiul destinatiei
-suportatorul tva este consumatorul final
97.Intre avantajele aplicarii tva putem enumera:
-caracterul ei neutru fata de comert exterior
-reprezinta o sursa relative stabile de venituri
-poate fi incasata mai rapid de catre stat si cu cheltuieli reduse pentru aceasta
98.Dupa forma de exprimare taxele vamale pot fi:
-ad-valorem
-specifice
-compuse
99.Deosebirile intre impozite sit axe constau in:
-dreptul platitorului de a beneficia de o contraprestatie in cazul taxelor
100.Taxele ca forma a impozitelor indirecte pot fi intalnite sub forma:
-taxelor de notariat
-taxelor consulare
-taxelor vamale
-taxelor de timbru
101.Taxele pot fi incasate:
-in numerar
-prin aplicarea de timbre fiscale
-in sume fixe
102.In privinta bugetului de stat sunt adevarate enunturile:
-de regula impozitele indirecte sunt venituri ale administratiei centrale de stat
103.In statele de tip unitary sistemul bugetar cuprinde:
-bugetele locale
-bugetul autoritatilor publice centrale
104.Care din urmatoarele trasaturi sunt proprii bugetului de stat
-poate functiona cu excedent
-poate functiona cu deficit
-are un character obligatoriu
105.Constituie exceptii de la principiul universalitatii:
-fondurile de sprijin
-reconstituirea creditelor bugetare
-donatiile
106.Bugetul de stat nu cuprinde:
-bugetul asigurarilor sociale
-bugetele locale
-bugetele fondurilor speciale
107.Principiile bugetare sunt:
-anualitatatea
-univesalitatea
-unitatea
108.Prin anualitate a bugetului se intelege:
-perioada de timp pentru care se intocmeste si se aproba bugetul
-perioada de timp in care se incaseaza veniturile si se efectueaza cheltuielile
109.In sistemele de gestiune bugetara
-principiul anualitatii este respectat cu strictete
-la finele anului bugetar bugetul se inchide automat
-se accepta raportul cheltuielilor bugetare de la un an la altul
110.In sistemele de exercitiu bugetar:
-functioneaza in paralele doua bugete:bugetul anului expirat si bugetul anului in curs
-incasarile veniturilor si realizarea cheltuielilor bugetare se reflecta in contul de incheiere al
executiei bugetului anului in care au fost prevazute si autorizate.
111.In conformitate cu principiul universalitatii:
-veniturile si cheltuielile se inscriu in buget in sumele lor totale brute
112.Se pot inscribe cu soldul in cadrul bugetelor mixte:
-subventiile catre intreprinderile publice
-veniturile de la intreprinderile publice
-subventiile in completare ale unei universitati
113.Conturile speciale de trezorerie:
-evidentiaza plati fara character definitiv
-evidentiaza plati cu character definitiv
-include si conturi de comert
114.Bugetele anexe:
-sunt correlate cu bugetul general al statului prin aceea ca soldul lor figureaza la partea de
venituri sau de cheltuieli a bugetului de stat
-constituie o exceptie de pa principiul unitatii bugetare
115.In cadrul caror categorii de bugete se admit abateri de la principiul neafectarii veniturilor
bugetare:
-extraordinare
-anexe
-autonome
116.Conform principiului specializarii bugetare:
-veniturile bugetare trebuie inscrise in buget pe surse de provenienta
-creditele bugetare se inscriu in buget pe categorii de cheltuieli
117.Sunt enunturi adevarate:
-potrivit principiului specializarii bugetare cheltuielile si veniturile se grupeaza in
conformitate cu clasificatia bugetara
-abaterile de la principiul unitatii bugetare reprezinta in acelasi timp si abateri de la regula
neafectarii veniturilor
118.Bugetul asigurarilor sociale de stat este o component a
-bugetului public national
119.taxele vamale la export:
-se aplica sporadic asupra unor materii prime
120.Caracteristici ale impozitelor indirecte sunt:
-randamentul fiscal ridicat
121.Accizele:
-se instituie pe produse cu o cerere neelastica
122.intre sursele de constituire a fondurilor de asigurari sociale putem identifica
-contributiile la constituirea fondului de somaj
Capitolul 4
1. Pentru ca o categorie economica folosita in procesul de constituire si repartizare a
fondurilor financiare sa constituie o parghie economico-financiara sunt necesare
urmatoarele conditii:
- Sa influenteze pozitiv anumite laturi ale activitatii eco in diverse faze ale reproductiei
sociale
2. In care din urmatoarele instrumente financiare de reglare a activitatii financiare sunt
reflectate veniturile si cheltuielile banesti ale populatiei:
- Bugetul economic(al natiunii)
3. In continutul carora din urmatoarele instrumente nu sunt incluse cheltuielile banesti
ale populatiei:
- Bugetul economiei nationale
4. Care din urmatoarele bugete se constituie ca un ansamblu de conturi ale natiunii:
- Bugetul economiei nationale
5. Care sunt urmatoarele corelatii care reflecta conditiile de echilibru financiar:
- venituri =cheltuieli
- alocatii bugetare+venituri proprii=cheltuieli
6. Bugetele publice functionale:
- Se intocmesc de regula pentru o perioada de un an(bugetar)
7. Care din urmatoarele balante financiare sau bugetare sunt intocmite pe termen mai
mare de un an:
- Bugetul program
8. In bugetul economic al natiunii nu se includ:
- Indicatorii cu niveluri obligatorii de respectat
9. In care din urmatoarele instrumente financiare de reglare a activitatii financiare sunt
reflectate resursele financiare totale,publice si private ale tarii:
- Bugetul economic
10. Care din urmatoarele bugete de venituri si cheltuieli se intocmesc pentru o perioada
foarte scurta de schimb:
- Bugetul de trezorarie(la nivelul unei intreprinderi)
11. Balanta financiara a statului,la venituri curente se regasesc:
- Inpozite directe si indirecte
- Venituri de la intreprinderi si proprietati ale statului
12. Bugetul program(folosit in sfera finantelor publice)
- Reflecta toate cheltuielile legate de realizarea unor obiective pe termen mediu si lung
Capitolul 6
1. Bugetele anexe sunt:
- Abateri de la principiul unitatii bugetului
2. Cerintele unei clasificatii bugetare corecte vizeaza:
- Caracterul simplu,concis,clar al clasificatiei
3. Care din urmatoarele operatiuni corespund functiei de bancher a trezorariei
public
- Gestionarea datoriei publice
4. Care din urmatoarele instrumente utilizate in practica financiara a statelor nu
semnifica:
- Clasificatia bugetara si conturile prospective a natiunii
- Bugetele ciclice
5. Sistemul de gestiune in executia bugetului presupune:
- Raportarea si inscrierea veniturilor si cheltuielilor ramase nerealizate in bugetul pe
anul urmator
- Aprobarea contului de executie bugetara odata cu sfarsitul anului bugetar
6. Elaborarea si utilizarea fondurilor speciale reprezinta incalcarea principiilor
bugetare ale:
- NIMIC
7. ,,Debugetizarea” semnifica:
- Scoaterea inafara bugetului a unor actiuni de finantat si acoperirea lor din surse
speciale
8. Ca principiu bugetar,neafectarea veniturilor presupune:
- Depersonalizarea veniturilor preluate la fondul bugetar al statului
9. Care dintre urmatoarele operatiuni corespund functiei de bancher a trezoreriei
publice :
- Gestionarea datoriei publice
10. Ca principiul bugetar,universalitatea presupune:
- Inscrierea veniturilor si cheltuielilor dupa principiul ,,bruto”
11. Care din urmatoarele instrumente utilizate in practica financiara a statelor
semnifica abateri de la principiul unitatii bugetului:
- Conturi speciale ale trezorariei si conturile de operatiuni monetare
12. In care din urmatoarele situatii se incalca principiul universalitatii bugetului:
- Inscrierea in buget a unor actiuni de finantat ,,persol”
13. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate
- Intocmirea si utilizarea bugetelor ciclice reprezinta o abatere de la principiul
anualitatii bugetului
1.Bugetele anexe semnifica:
-bugete intocmite de intreprinderi publice si institutii publice cu autonomie functional
-limitata
-abateri de la principiul unitatii bugetului
2. Asigurarea unui randament fiscal ridicat ,ca principiu de politica
financiara(fiscal)presupune ca
-impozitul sa fie aplicat cu caracter universal
-sa nu se admita exceptarea unor persoane de la obligatia platii impozitului
-mobilizarea resurselor sub forma impozitelor sa se faca cu cheltuieli de administrare cat mai
mici
3. In care din urmatoarele politici de dividend pentru determinarea dividentului de platit
actionarilor in anul ‘t’ trebuie sa fie ca marimea dividentului acordat de anul ‘t-1’
-politica de participare directa
4.Printre veniturile financiare realizate de o intreprindere se regasesc:
- venituri din creanta imobilizate
-venituri din diferentele favorabile de curs valutar
-veniturile din titluri de plasament
5.Printre factorii sociali de influenta asupra evolutiei cheltuielilor publice se numara
-modificarile structurale ale populatiei pe varse ,categorii socio-profesionale
-cresterea duratei medii de viata
6.Conform conceptiei economistilor americani R Musgrave si P Musgrave finantele
(publice) indeplinesc urmatoarele funcii specifice:
-functia de stabilizare
-functia de distibuire
-functia de alocare
7.Tot surplusul de valoare pe care o intreprindere il realizeaza ca urmare a activitatii
desfasurate si care acopera cerintele de dezvoltare a acesteia exprima..
-autofinantarea bruta .partiala .in sens restrans
8.Inscrierea in buget in sume integrale a tuturor veniturilor si cheltuielilor publice reprezinta
o cerinta a respectarii
-principiului universalitatii bugetului
9.Ca trasaturi ale utilitatilor bunurilor publice se disting:
-(eficienta mai crescuta in producerea consumul acestora, comparative cu utilitatile private)
- imposibilitatea individualizarii consumului acestor utilitati, ca proces real
-caracterul neconcurential la consum al acestor bucuri
-posibilitatea folosirii bunurilor si serviciilor publice in comun de catre o multitudine de
persoane
10.In cadrul politicii de dividend a intreprinderii practicare unei rate relative constant de
acordare a dividentului este specifica
- politica de participare directa
11.Fondul bugetar destinat platii functionarilor din administratia centrala este.
-actiunea lor sa fie convergenta pentru a nu se anihila reciproc
-sa actioneze diferentiat in raport cu specificul ramurilor si subramurilor de activitate
-sa se incadreze organic in sistemul categoriilor economice existente
-actiunea lor sa fie circumscrisa indeplinirii anumitor obiective de politica economico-sociala
12.Pentru indeplinirea rolului ce revine acestora ,parghiile financiare trebuie sa raspunda la
urmatoarele cerinte
-actiunea lor sa fie convergenta pentru a nu se anihila recipro
13. In care din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitatii financiare sunt
reflectate resursele totale si destinatia acestora:
- bugetul economiei nationale
14. In evaluarea eficientei cheltuielilor publice pentru educatie (invatamant), in aprecierea
costurilor (eforturilor) sunt considerate:
-cheltuieli indirecte de invatamant suportate de veniturile familiilor
(ajutoarele financiare externe pentru finantarea invatamntului)
- "lipsa de castig" pe perioada studiilor a celor ce urmeaza diferite forme de invatamant
-cheltuielile directe finantate din fondurile publice
15. Suportatorul impozitului:
-este persoana (fizica sau juridica) care cedeaza parti din venitul sau la dispozitia statului (in
cazul impozitelor din venit)
16. Reactia primara a factorilor de decizie financiara fata de conditiile de derulare a fluxurilor
reale reprezinta expresia:
- conexiune inversa a mecanismului financiar, la nivel microeconomic
17. Pietele financiare in afara cotei :
- nu sunt localizate, deoarece tranzactiile se efectueaza de catre societati
-in cardul lor, uneori, tranzactiile de vanzare sau cumparare a titlurilorpot fi negociate de
firmele de brokeraj
18. In sfera inpozitelor, averea (terenuri, caldiri) detinuta de o persoana poate reprezenta:
- subiectul impozitulu
obiectul impozitului
-materia impozabila
- unitatea de impunere
19. Interventia reglatoare prin instrumente financiare a autorilatilor publice in faza de
supraincalzire a economiei se poate realiza prin:
-majorarea impozitelor
-acceptarea deficitului bugetar si finantarea acestuia din resurse extraordinare
20. Ca principui bugetar, neafectarea veniturilor bugetare:
- are ca suport teza depersonalizarii veniturilor preluate la fondul bugetar al statului
21. In diferite acceptiuni, pietele financiare in sens restrans pot fi considerate ca fiind :
- piata valorilor imobiliare
- piata de capital
22. Resursele financiare publice obtinute prin vanzarea de certificate de depozit se incadreaza
in categoria :
-resurselor (financiare publice) de trezorerie
23. Nediscriminarea fiscala, ca principiu aplicabil in impunere, presupune:
-asigurarea aceluiasi tratament de impunere pentru rezidenti si nerezidenti
24. Printre conditiile pe care asociatiile comerciale trebuie sa le indeplineasca in vederea
admiterii mobiliare la bursa, se regasesc:
-sa obtina profit in cel putin ultimele trei semestre
-sa publice bilantul si contul de profit si pierdere
-sa detina un capital de un anumit nivel
25. In calculul investitiei specifice (pentru un obiectiv de investitie) sunt necesare si
cunoscute:
-capacitatea de productie a obiectivului ce se finanteaza
-volumul productiei realizabil
-investitia totala
26. Pietele financiare derivate sunt reprezentate de:
-pietele futures
-pietele obligatiunilor
27. In practica bugetara, treansefrurile de sume intre guvernele unor tari asociate in realizarea
de obiective sunt reflectate in:
-bugetele anexe
-conturile cu afectatie speciale
28. Ca operatiune specifica excutiei bugetului de cheltuieli, ordonantarea semnifica:
-transferul prin virament al sumei datorate de entitatea public
29. Folosirea fondurilor speciale in practica bugetara reprezinta o abatere de la :
-principiul anualitatii bugetului
30. Printre caracteristicile titlurilor primare de valori plasate pe pietele financiare se pot
mentiona:
-iau forma unor inscrisuri sub forma de materie care atesta relatii contractuale intre emitent si
destinatar
31.Sistemul de exercitiu(executie)in executia bugetului presupune
-NICI UNA
32.Care din urmatoarele afirmatii cu privire la politica fiscala sunt adevarate
-NICI UNA
33.Asigurarea comoditatii in impunere presupune
NICI UNA
34.Care din urmatoarele corelatii dintre resursele banesti ,destinatiile acestora sunt
caracteristice bugetului economiei nationale
NICI UNA
35.Cheltuielile publice temporare
-sunt cheltuieli care se finalizeaza cu plati la scadente cerute
-reprezinta operatiuni de trezorerie si sunt reflectate in conturile special ale trezoreriei
36.Echitatea fiscala se realizeaza atunci cand.
-contribuabilii cu capacitatea contributive ridicata suporta impozite in cuantum spori
37.Cheltuielile cu achizitionarea mediamentelor necesare ingrijirii bolnavilor in unitatea
sanitara se incadreaza in categoria
-cheltuieli publice material
38.Din punctual de vedere juridic,bugetul de stat reprezinta.
-totalitatea sumelor de bani ce sa acumuleaza la dispozitia statului si se aloca beneficiarilor
39.Interventia reglatorie prin instrumente financiare a autoritatilor publice pentru contractare
se poate realiza prin
-intocmirea de bugete excedentare in faza de expansiune si de bugete deficitare in faza de
recesiune a economiei
-elaborarea de bugete ciclice

40.Elaborarea si utilizarea de bugete autonome semnifica o incalcare a principiilor bugetare


ale
-echilibrarii
41.Nivelul cheltuielilor publice exprimat in preturi curente intervine in calcul urmatorii
indicatori.
NICI UNA
42.-contribuabilii cu putere(capacitate)contibutiva egala platesc aceeasi suma ca impozit
30.Impunerea marfurilor produselor numai la o veriga din circuitul economic este specifica
-impozitului cumulative pe cifra de afaceri neta
31.Cheltuielile publice bugetare cu plata ajutorului de somaj se incadreaza in categoria
-cheltuielilor curente
32.Care din etapele urmatoare referitoare la executia partii de cheltuieli a bugetului de stat
sunt de competenta ordonatantei de credite bugetare
NICI UNA
33.Optiunile privind emisiunea de moneda pentru reglarea circulatiei monetare reprezinta
coordonatele specific
-NICI UNA
34.Ca indicatori sintetici pentru caracterizarea dinamicii cheltuielilor publice se pot utiliza
-NICI UNA
35.Persoana fizica sau juridica in sarcina careia este stabilita prin lege obligatia de plata a
impozitelor este
NICI UNA
36 In succesiunea lor fireasca etapele executiei bugetului la partea de venituri sunt
-asezarea.emiterea titlului de percepere.perceperea.lichidarea
1. Incasarea la o data ulterioara a contravalorii bunurilor livrate,serviciilor prestate sau
lucrarilor executate reprezinta un flux financiar:
-decalat
2. Politica financiar-monetara a autoritatilor publice:
-corespunde sensului restrans al politicii financiare
3. La care din urmatoarele variante ale impozitelor pe cifra de afaceri, in baza de
impozitare se include si impozitul pe cifra de afaceri platit in stadiul anterior:
-impozitul cumulativ pe cifra de afaceri
4. Ca efecte economice ale finantarii cheltuielilor publice pentru ocrotirea sanatatii sunt
considerate:
-refacerea si pastrarea sanatatii persoanelor care beneficiaza de asistenta medicala
-cresterea perioadei active a vietii
-eradicarea unor boli profesional
-cresterea sperantei medii de viata la nastere
5. Ca asemanari intre emisiunea (inflationista) de moneda, folosita ca resursa financiara
publica extraordinara si veniturile indirecte se regasesc:
-afecteaza numai venitul disponibil al diferitelor persoane fizice si juridice
-implica o contraprestatie directa din partea statului
6. Care din urmatoarele trasaturi sunt proprii taxelor, ca forme ale prelevarilor obligatorii
la bugetul public:
-transferul definitive de putere de cumparare la dispozitia autoritatilor publice
7. Deciziil in cazul impozitelor directe in cazul impozitelor directee cu privire la angajarea de cheltuieli publice
virtual reprezinta o coordonata a:
NIMIC DINTRE
-politicii monetare,financiare in acceptiune extinsa,bugetare si fiscal
8. In conturile speciale de trezorerie se reflecta:
NIMIC DINTRE
-imprumuturile acordate de autoritatile publice
-cheltuieli publice temporare,extraordinare,virtual
9. Operatiunile pe pietele financiare se deosebesc, dupa scopul urmarit, in:
-operatiuni ferme
-operatiuni speculative
-operatiuni la vedere
10. Finantarea temporara:
NICI UNA
11. Fondul de rulment se determina:
-ca diferenta intre activele totale si activele fixe imobilizate
12. Care din urmatoarele categorii de procese si relatii economice sunt considerate
financiare, atat in acceptiune extinsa, cat si in cea restransa data conceptului de finante
si sferei sale de cuprindere:
-toate procesele si relatiile economice de repartitie in forma baneasca a produsului
intern bru
-procesele si relatiile economice prin care se constituie, distribuie si se utilizeaza
fondurile banesti pentru entitatile publice
-procesele si relatiile economice realizate in forma baneasca ce presupun un transfer
de valoare si de putere de cumparare intre participant
13. In categoria cheltuielilor publice de transfer nu se include:
-cheltuielile cu salariile functionarilor publici
-cheltuielile administrativ-gospodaresti
-subventiile acordate firmelor
14. Printe cerintele indeplinirii rolului ce revin parghiilor financiare, pot fi mentionate:
-instrumentele financiare sa influenteze pozitiv anumite laturi ale activitatii economice
15. Printre obiectivele urmarite in cadrul gestiunii trezoreriei unei intreprinderi se
regasesc:
-analiza si controlul costurilor de productie
-asigurarea unei concordante intre fluxurile de intrare a resurselor banesti si scadentele
unor obligatiuni
-folosirea eficienta a resurselor banesti disponibile, prin anumite plasamente
16. Printe sursele de finantare a cheltuielilor publice cu invatamantul se pot regasi:
-contributiile sau taxele scolare suportate de cei interesati
-fondul bugetar
-venituri proprii realizate de institutiile de invatamant
17. Care din urmatoarele afirmatii cu privire la finantele private ale intreprinderii sunt
adevarate:
NICI UNA
18. Mijlocirea de catre finantele (publice) a unor procese de redistribuire a resurselor intre
persoanelor fizice si juridice, implicarea autoritatilor publice, pentru infaptuirea unor
criteria de echitate sociala, exprima, in viziunea economistilor R.Musgrave si P.
Musgrave, continutul functiei finantelor publice de:
-alocare
-stabilizare
19. Fluxurile financiar-monetare autonome se caracterizeaza prin:
-se interconditioneaza cu realizarea fluxurilor reale corespondente,in mod direct si
imediat
20. Corelarea conditiilor de efectuare a platii impozitelor cu posibilitatile reale ale
contribuabililor reprezinta o caracteristica a:
-elasticitatii impozitelor
21. Programarea financiara pe termen mediu si lung este specifica:
-bugetelor publice autonome
22. Cheltuielile publice pentru dezvoltarea sectorului economic de stat:
-in principiu, reprezinta cheltuieli de investitie in obiective economice proprietate de
stat
23. Printre mijloacele (instrumentele) operationale de realizare a obiectivelor politicii
financiare a intreprinderilor se numara:
-bugetul activitatii generale
-actiunile si obligatiunile
24. Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:
-piata euroobligatiunilor se confunda cu piata obligatiunilor straine
-pietele financiare derivate include pietele contractelor futures si pietele contractelor
pe optiuni
25. Indeplinirea functiei banilor de mijloc de schimb presupune:
-realizarea unor procese si relatii de alocare-utilizare a unor sume de bani, de vehicular
a valorii in forma de operatiuni de incasari si plati
-utilizarea lor pentru evaluarea si dimensionarea valorica a diferitelor bunuri si servicii
-folosirea acestora in realizarea transferului de valoare intre participant la diferitele
tranzactii
26. Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:
-destinatarul impozitului reprezinta persoana (fizica sau juridica) in sarcina careia este
stabilita, prin lege, obligatia impozitului
27. Printre factorii economici ce influenteaza dinamica cheltuielilor publice se regasesc:
-preocuparea autoritatilor publice pentru o mai buna repartizare a veniturilor in
societare
-deprecierea monedei nationale
28. Titlurile care acorda anumite drepturi partilor la contract asupra activelor la o scadenta
viitoare sunt:
-obligatiuni
29. Recuperarea mai rapida a resurselor financiare (publice) investite intr-un obiectiv
economic este posibila prin:
-cresterea profitului obtenabil din exploatarea obiectivului respective
-reducerea efectului negative al imobilizarii fondurilor financiare (in investitia ce se
finanteaza)
30. Principalele atributii ale trezoreriei publice in calitate de bancher al statului sunt:
-gestionarea si redistribuirea disponibilitatilor banesti din conturile deschise
institutiilor publice
-elaborarea de prognoze pentru evolutia viitoare a veniturilor si cheltuielilor
31. Care din modificarile variabilelor urmatoare determina reducerea efectului negative al
imobilizarii fondurilor de investitii:
-cresterea sumei ce se investeste anual
-cresterea ratei de actualizare
32. Ca factori ce au determinat cresterea semnificativa, in ultimele decenii, a cheltuielilor
publice pentru ocrotirea sanitara se pot mentiona:
-amplificarea factorilor de risc
-cresterea costului serviciilor medicale
33. Controlul jurisdictional, ca forma a controlului bugetar:
-urmareste verificarea modului in care este administrat patrimonial public
-se exercita de Ministrul Finantelor Publice in faza de elaborare a proiectului de buget
34. Care din urmatoarele afirmatii cu privire la instrumentele de conducere si reglare a
activitatilor financiare sunt adevarate:
NICI UN
35. Taxa pe valoarea adaugata se incadreaza in categoria:
NICI UNA DINTRE
-impozitelor pe venit, reale, indirect, pe cheltuieli
-taxelor specific
36. Printre cheltuielile financiare realizate de o intreprindere se pot mentiona:
NICI UNA
37. Operatiunile speculative “a la baisse” se realizeaa atunci cand:
-operatorii cumpara titluri la vedere la un curs mai scazut pentru a vinde la termen la
un curs mai ridicat

1.Intre premisele directe care au stat la baza aparitiei finantelor ca o categorie


economica distinct pot fi mentionate:
-indeplinirea de catre bani a functiei de mijloc de prezervare a valorii

2.Premisele directe care au stat la baza aparitiei si conturarii conceptului de finante sunt:
-indeplinirea functiei banilor de etalon al valorii
-indeplinirea functiei banilor de mijlocitori ai schimbului

3.Primele forme concrete de procurarea a resurselor financiare la dispozitia statului


pot fi mentionate:
-impozitele in bani
-cheltuielile cu plata soldelor militarilor
-tributurile in bani incasate de la popoarele invinse

4.Primele forme concrete de procurarea a resurselor financiare necesare functionarii


statului au fost:
-darile in natura si prestatiile in munca pentru functionarea
armatei -trofee si jafuri de razboi

.Primele forme concrete de utilizare a resurselor financiare apartinand statului au fost:


-cheltuielile cu plata soldelor militarilor
-cheltuielile cu plata functionarilor publici

!."are din urmatoarele formular# corespund acceptiunii restranse data conceputlui de


finante si sferei sale de cuprindere:
-finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice de repartee in
forma baneasca a produsului creat

$."are din urmatoarele formulari corespund acceptiunii e%tinse data conceptului de


finante si sferei sale de cuprindere:
-finantele inglobeaza ansamblul proceselor si realtiilor economice legate de
procurarea distribuirea& utilizarea si reconstituirea continua a tuturor resurselor
banesti necesare desfasurarii diferitelor activitati in care sunt implicate autoritatile
publice ' persoare fizice si juridice

(.In care din urmatoarele categorii de procese si relatii economice din sfera de cuprindere a
finantelor transferul de valoare si de putere de cumparare nu presupune& intodeauna& o
modificare a marimii patrimoniului:
-finantele intreprinderilor)firmelor*

+."are din urmatoarele categorii de procese si relatii economice sunt considerate


financiare in ambele acceptiuni date conceputului de finante si sferei sale de cuprindere:
-procesele si relatii economice care se deruleaza intre participantii la repartitia PI, in
forma baneasca
1 .Printre criteriile de rationalitate ce trebuie urmarite in satisfacerea nevoilor de
utilitati totale se regasesc:
-ma%imizarea ofertei totale de utilitati la o marime data a resurselor ce poti fi
consummate -ma%imizarea PI,
-ma%imizarea utilitatii totale

11.In care din urmatoarele categorii de procese si relatii economice din sfera de
cuprindere a finantelor transferul de valoare si de putere de cumparare poate fi
reversibil: -asigurari de bunuri persoane si raspundere civila
-credit
-asigurari sociale

12.Procesele si relatiile economice in forma baneasca ce au loc in sfera circulatiei


produsului national:
-sunt considerate financiare numai in acceptiunea e%tinsa data conceptului de
finante si sferei sale de manifestare
-nu presupun o modificare a marimii valorice a patrimoniului administrat de
participantii la aceste preocese si relatii ci doar o schimbare a formei valorii

14."a trasaturi ale bunurilor)utilitatilor publice* se disting:


-caracterul neconcurential)si indivizibil* al accesului la consumul
acestora -caracterul colectiv al consumului acestora

1 . ransferul de valoare ce caracterizeaza finantele in acceptiune restransa:


-are loc cu titlu definitive& fie pe principiul rambursabilitatii
-in sfera finantelor publice se realieaza de regula fara contraprestatie directa si imediata
-reprezinta implicit un transfer de putere de cumparare intre participantii la procesle
si relatiile financiare
-in sfera finantelor private nu implica intotdeauna o modificare a marimii valorice a
patrimoniului ci doar o dirijare interna a valorii

1!./orma baneasca de e%primare a proceselor si relatiilor economie:


-reprezinta trasatura definitorie a finantelor
-caracterizeaza finantele in acceptiunea e%tinsa

1$."are din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:


- procesele si relatiile economice in forma baneasca ce se deruleaza in sfera repartitiei
PI, sunt considerate financiare in acceptiune restransa data conceptului de finante si
sferei sale de cuprindere

1(."are din urmatoarele categorii de procese si relatii economice sunt considerate


financiare& atat in acceptiune e%tinsa cat si in cea restransa data conceptului de
finante si sferei sale de cuprindere:
-procesele si relatiile economice prin care se constituie& distribuie si utilizeaza
fondurile banesti pentru functionarea diferitelor entitati economic-sociale

1+."are din urmatoarele categorii de procese si relatiile economice nu sunt


considerate financiare in niciuna din cele doua acceptiuni date conceptului de finante
si sferei sale de cuprindere:
- procesele si relatiile economice ce nu se realizeaza in forma baneasca
- procesele si relatiile economice realizate in forma natural-materiala
- procesele si relatiile economice in forma natural-materiala ce nu implica o modifiacre a
marimii valorice a patrimoniului administrat de participantii la aceste procese si relatii
- procesele si relatiile economice realizate in forma natural-materiala ce au loc intre
participantii la repartitia PI,

2 .0pre deosebire de acceptiunea e%tinsa a finantelor& in conceptual de finante in


sens restrains sunt incluse numai procesele si relatiile economice care:
-implica un transfer de valoare definitive sau rambursabil de putere de cumparare
intre participant
-se deruleaza intre participantii la repartitia PI, in forma baneasca

21."are din urmatoarele categorii de procese si relatiile economice sunt considerate


financiare numai in acceptiune e%tinsa data conceptului de finante si sferei sale de
cuprindere: -vanzarea-cumpararea marfurilor pe bani
-toate procesele si relatiile economice in forma baneasca ce au loc intre participantii
la productia circulatia si consumul PI,

22. edistribuirea de resurse financare intre persoanele fizice si juridice pentru


infaptuirea criteriilor de echitate sau justitie sociala& este rezultatul manifestarii
finantelor in functie de: -repartitie a PI,

23. ijlocirea de catre finantele publice a satisfacerii unor nevoi sociale prin oferta de
utilitati publice create pe seama resurselor financiare ale autoritatilor publice e
%prima in opinia economistilor ichard usgrave si Pegg# usgrave continutul funtiei de:
-alocare

24. edistribuirea de resurse financiare intre persoanele fizice si juridice este e%presia
manifestarii finantelor in fuctia de:
-repartitie a PI,

2. ijlocirea de catre finantele publice a unor procese de redistribuire intre persoanele fizice
si juridice cu implicare autoritatilor publice pentru infaptuirea unor criterii de echitate sociala
e%prima in viziunea economistilor ichard usgrave si Pegg# usgrave
continutul functiei
finantelor publice de:
-distribuire

2!. erificarea eficientei si oportunitatii operatiunilor financiare la nivelul unei entitati


private reprezinta un obiectiv specific
-controlului financiar inter concomitant
-controlului financiar intern preventive

2$."are din urmatoarele forme de control financiar au ca obiectiv verificarea legalitatii


operatiunilor financiare:
-controlul financiar intern preventive
- controlul financiar intern postoperative
- controlul financiar e%tern )al statului* concomitant
- controlul financiar intern concomitant
- controlul financiar e%tern )al statului* postoperative

2(."are din urmatoarele forme de control sunt ineficiente:


I I"5I 6
- controlul financiar intern preventive
- controlul financiar intern postoperativ
- controlul financiar e%tern concomitent
-controlul financiar intern concomitant
- controlul financiar e%tern postoperative

2+."are din urmatoarele afirmatii cu privire la controlul financiar al statului)prin


7arda /inanciara& "urtea de "onturi etc* sunt adevarate: -este o forma de control
financiar e%tern
-atunci cand vizeaza activitatea unei entitati private este un control financiar posoperativ

3 ."are din urmatoarele afirmatii cu privire la controlul financiar e%tern e%ercitat de


institutiile statului sunt adevarate:
-are ca obiectiv la entitatile publice si verificare legalitatii operationilor financiare

31.In faza productiei PI, controlul financiar al statului urmareste:


-eficienta folosirii mijloacelor de munca si a fortei de munca

32."are din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:


-controlul financiar inter preventive este mai efficient decat controlul financiar intern
postoperative

33."aracterul obiectiv al functiei de control rezida in:


-e%istenta finantelor ca procese si relatii economice in forma baneasca

34. erificarea eficientei si oportunitatii operatiunilor financiare la nivelul unei entitati


publice reprezinta un obiectiv specific:
-controlului financiar intern preventive
- controlului financiar intern concomitant
- controlului financiar e%tern al statului postoperative
- controlului financiar e%ern al statului preventive
-controlului financiar al statului preventive
- controlului financiar intern ulterior

3 ."are din urmtoarele afirmatii sunt adevarate:


-functia de control are o sfera de manifestare mai cuprinzatoare decat functia de repartitie
-in faza de circulatie a produsului national controlul financiar vizeaza viteaza cu care
marfurile circula de la producator la consummator

3!.Interventia reglatoare prin instrumente financiare a autoritatilor publice in faza de


supraincalzire a economiei presupune:
-majorarea impoztelor)directe si8sau indirecte*
-diminuearea cheltuielilor publice de consuma si8sau investitii

3$.Interventia reglatoare in perioadele de declin economic a autoritatilor publice prin


instrumente financiare se face prin:
-majorarea cheltuielilor publice fie ele de consum sau de
investitii -acordarea de subventii agentilor economici

3(.0uportul obiectiv al indeplinirii de catre finante a functiei de reglarea )stabilizare* a


ecomiei rezida in :
-interconditionarea ce caracterizeaza derulearea proceselor material cu procesele
banesti-financiare

3+.0ustinerea prin mijloace financiare a unor programe de sprijinire a agriculturii& ca e


%presie a rolului finantelor in dezvoltarea economiei si evolutia societatii& presupune:
-achizitionarea de produse agricole& de catre stat& atunci cand oferta de produse
agricole este e%cedentara
- achizitionarea de produse agricole& de catre stat& atunci cand preturile manifesta o
tendinta de scadere& pentru a proteja producatorii
-vanzarea de produse agricole de catre stat atunci cand preturile manifesta o tendinta
de crestere pentru a proteja consumatorii

4 . olul finantelor in dezvoltarea societatii ca e%presie directa a indeplinirii de catre


finante a functiei de control asupra activitatilor economic-sociale se concretizeaza in:
-imbunatatirea modului de administrare a resurselor

41.Interventia reglatoare prin instrumente financiare a autoritatilor publice in faza de


recesiune a economiei se poate realize prin:
-diminuearea impozitelor)directe si8sau indirecte*
-majorarea cheltuielilor publice de consum si8sau investitii
-acceptarea deficitului bugetar si finantarea acestura din resurse e%traordinare

42."a e%presie directa a indeplinirii de catre finante a functiei de control asupra


activitatilor economic-sociale& acestea isi aduc un aport direct la: -imbunatatirea
modului de administrare a resurselor

43."are din urmatoarele afirmatii cu privire la mecanismul financiar specific


economiei socialiste sunt adevarate:
-include printer component sistemul de relatii economice prin care se vehiculeaza
resursele banesti
-foloseste ca instrument principal un s#stem de planuri
financiare -include in structura sa parghiile financiare

44.Incasarea integrala a contravalorii bunurilor livrate& serviciilor prestate sau lucrarilor


e%ecutate la un moment ulterior livrarii bunurilor prestarii serviciilor sau e%ecutarii lucrarilor
concretizeaza un flu% financiar:
-decalat

4 ."are din urmatoarele afirmatii cu privire la mecanismul financiar sunt adevarate:


-poate fi definit ca un mod de organizarea si conducere a flu%urilor banesti-financiare
-poate fi conceput la nivel global ca un ansamblul de mecanisme individuale corespunzatoare
diferitelor tipuri de fonduri banesti sau segmentelor activitatii financiare
-poate fi definit la nivel global ca un ansamblu al proceselor si instrumentelor de
conducere si reglare a flu%urilor banesti

4!./ondurile banesti ce se constituie si se administreaza la dispozitia anumitor entitati


si care sunt destinate finantarii unor nevoi imprevizibile se incadreaza in categoria :
-fondurilor)financiare* de rezerva
4$.In care din urmatoarele situatii se reflecta ipostaza de parghie financiara a
cheltuielilor publice:
-diminuarea cheltuielilor publice in faza de boom a economiei pentru a atenua ritmul
prea ridicat de crestere economica
-subventionarea produselor sau activitatilor de o deosebita importanta pentru
consumul populatiei sau pentru economia nationala
-majorarea cheltuielilor publice in faza de receiune a economiei pentru a timula
relansarea economiei

4(.In care din urmatoarele situatii se reflecta ipostaza de parghie financiara a impozitului:
-reducerea impozitului pentru partea din profit destinata reinvestirii
-restituirea te%elor vamale aferente materiilor prime incorporate in produsele
destinate e%portului
-instituirea de ta%e speciale de consumatie pentru produsele de alcool

4+."are din urmatoarele situatii se reflecta ipostaza de parghie financiara a impozitelor:


-restituirea ta%elor vamale de import aferente materiilor prime incorporate in
productia destinata e%portului
-reducerea cotelor de impozitare sau renuntarea la practicarea unor impozite in fazele
de receciunea sau stagnare a economiei
-practicarea unor cote differentiate de impunere a profitului societatilor comerciale in
raport cu natura activitatilor desfasurate
-instituirea de accize pentru produsele din alcool

.In balanta financiara a statului la venituri curente se includ:


-impozitele directe si indirect
-veniturile provenite de la intreprinderile si proprietatile statului

1.,ugetele)publice* functionale:
-se intocmesc de regula pentru o perioada de un an )bugetar*

2."are din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitatilor financiare


include indicator ice vizeaza o perioada mai indelungata )termen mediu si lung*:
-bugetul program
-bugetul economiei nationale

3. ezultatul net al unui e%ercitiu financiar prin prisma diferentei dintre veniturile totale si
cheltuielilor totale se reflecta prin:
-bugetul activitatii generale

4."are din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitatii financiare contin


indicatori cu niveluri obigatorii de respectat:
-bugetul unitatilor administrative-teritoriale
-bugetul de stat)al administratiei-centrale*

."are din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitatii financiare


folosite in practica financiara a statelor include toate cheltuielile legate de realizarea
unor obiective pe termen mediu si lung esalonate pe mai multi ani bugetari: -bugetul
program
-bugetul de obiective
!. "are din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitatii financiare folosite in
practica financiara a statelor include resurselor alocate diferitelor servicii publice pe criteria
de cost si randament al serviciilor de finantat:
-bugetul de mijloace
-bugetul functional

$.In care din urmatoarele bugete de venituri si cheltuieli intocmite de o firma ce


functioneaza in sfera activitatilor matariale productive sunt reflectate veniturile si
cheltuielilr aferente activitatii de productie:
-bugetul activitatii de productie

(. "are din urmatoarele corelatii de echilibru financiar este specifica institutiilor


bugetare)din sfera activitatilor nemateriale*:
I I"5I 6:
-venituri9cost'profit
-alocatii bugetare'venituri bugetare)ar trebui proprii*9cheltuieli
-alocatii bugetare ' venituri proprii9cheltuieli'reserve bugetare
-venituri bugetare9cheltuieli nominalizate'reserve bugetare

+."are din urmatoarele corelatii reflecta conditii de echilibru financiar:


-alocatii bugetare'venituri proprii9cheltuieli
-venituri9cheltuieli

! ."are din urmatoarele afirmatii cu privire la balanta financiara a statului sunt adevarate:
-include la cheltuieli curente dobanzile aferente datoriei publice
-folosirea sa nu substituie bugetele cu character operational

!1.,ugetul program)folosit in sfera finantelor publice*:


-reflecta toate cheltuielile legate de realizarea unor obiective pe termen mediu si lung

!2.In care din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitatilor


financiare sunt reflectate veniturile si cheltuielile enetitatilor private: -balanta
financiara a economiei nationale
-conturile prospective ale natiunii

!3.In care din urmatoarele instrumente financiare de reglare a activitatilor financiare


sunt reflectate resursele financiare totale& publice si private ale tarii: -balanta
financiara a economiei nationale
-bugetul economic)al economiei nationale*

!4."are din urmatoarele balante si bugete contin prevederi cu nivel obligatoriu de respectat:
-balanta financiara a economiei nationale

! .Programarea financiara pe termen mediu si lung este specifica:


-bugetului de obiective

!!.In care din urmatoarele instrumente financiare de conducere si reglare a activitatilor


financiare sunt reflectate veniturile in valuta si cheltuielile in valuta ale entitatilor
private: -bugetul activitatii de impor-e%port.
!$./inantarea temporara ca modalitate de procurarea resurselor financiare necesare
unei intreprinderi:
-se realizeaza pe seama datoriilor pe termen scurt din activitatea de e%ploatare si
creditelor bancare pe termen scurt
-se asigura in principal pe baza creditelor bancare acordate de banci in vederea
formarii unor stocuri si efectuarii unor cheltuieli de productie.

!(."a surse de financare e%terna a intreprinderii se pot mentiona:


-resursele financiare atrase pe termen lung
-datoriile pe termen scurt din activitatea de e%ploatare
-creditelor bancare contractate pe termen scurt

!+."apacitatea unei intreprinderi)private* de a-si acoperi partial necesitatile de


dezvoltare pe seama profitului defineste:
-autofinantarea partiala neta in sens restrains

$ ."apacitatea unei intreprinderi)private* de a-si acoperi integral necesitatile de


dezvoltare pe seama ansamblului resurselor proprii defineste: -autofinantarea
integral bruta pe sens restrains

$1. coperirea in totalitate pe seama ansamblului resurselor proprii numai a cerintelor de


dezvoltare a intreprinderii e%prima:
I I"5I 6:
-autofinantarea integral neta in sens restrains
- autofinantarea integral bruta in sens larg
- autofinantarea partial bruta in sens restrains
- autofinantarea partial neta in sens larg

$2."apacitatea unei intreprinderi private de a-si acoperi doar partial necesitatile de


dezvoltare pe seama ansamblului resurselor financiare prorpii defineste: -
autofinantarea partial bruta in sens restrains

$3. coperirea in totalitate pe seama ansamblului resurselor proprii numai a cerintelor


de dezvoltare a intreprinderii e%prima:
- autofinantarea integral burta in sens restrains

$4. ecesarul de fond de rulment se determina:


-prin insumarea stocurilor& creantelor si activelor de regularizare din care se scad
datoriile curente si pasivele de regularizare

$ ./ondul de rulment se poate determina ca diferenta dintre:


-activele totale si activele imobilizate
-activele circulante si datorii pe termen scurt
-capitalul permanent si activele brute

$!./ondul de rulment se poate determina:


-ca diferenta intre activele totale si activele imobilizate

$$.In categoria veniturilor e%traordinare realizate de o intreprindere se includ:


-veniturile realizate din diferentele favorabile de curs valutar

$(.Printre cheltuielile financiare realizate de o intreprindere se pot mentiona:


-pierderile din creante legate de participatii

$+."a principiu bugetar neafectarea veniturilor presupune:


-depersonalizarea veniturilor bugetare

( .6leborarea si utilizarea fondurilor special reprezinta incalcarea principiilor bugetare ale:


-neafectarii veniturilor

(1. plicarea sistemului de gestiune in e%ecutia bugetului presupune:


-reportarea si inscrierea veniturilor si cheltuielilor ramase in nerealizarea in bugetul
pe anul urmator
-aprobarea contului de e%ecutie bugetara odata cu sfarsitul anului bugetar

(2.In care din urmatoarele situatii se incalca principiul universalitatii bugetului:


-inscrierea in buget a unor actiuni de finantat &&per sold;

(3. In care din urmatoarele situatii se incalca principiul anualitatii bugetului:


-prelungirea perioadei de e%ecutie a bugetului pentru e%ercitiul bugetar e%pirat in e
%ercitiul bugetar urmator
-adoptarea sistemului de gestiune in e%ecutia bugetului

(4./olosirea caror instrumente semnifica abateri de la principiul bugetare al unitatii:


-conturile special de trezorerie
-bugetele ane%e
-bugetele e%traordinare
-conturile cu afectatie speciala
-bugetele autonome

( .6laborarea si utilizarea de bugete e%traodrinare semnifica o incalcare a principiilor


bugetare ale:
-unitatii

(!.,ugetele ane%e sunt:


-abateri de la principiul unitatii bugetului
-bugetele cuprinse in bugetul statului numai ca sold

($."erintele unei clasificatii bugetare corecte vizeaza:


-caracterul simplu& concis& clar al clasificatiei

((."are din urmatoarele instrumente utilizate in practica financiara a statelor nu semnifica


abateri de la principiul unitatii bugetului:
-conturile prospective ale natiunii
-bugetele ciclice

(+.0istemul de gestiune in e%ecutia bugetului presupune:


-reportarea si inscrierea veniturilor si cheltuielilor ramanse nerealizate in bugetul pe
anul urmator
-aprobarea contului de e%ecutie bugetara odata cu sfarsitul anului bugetar

+ ."are din urmatoarele afirmatii sunt false:


-echilibrarea bugetului presupune egalitatea veniturilor totale)curente si e
%traordinare* cu cheltuielile totale pentru un an bugetar
-principiul specializarii bugetare este incompatibil cu neafectarea veniturilor bugetare

+1.6laborarea utilizarea fondurilor speciale reprezinta incalcarea principiilor bugetare ale:


I I"5I 6:
-realitatii
-specializarii
-publicitatii
-anualitatii
-echilibrarii

+2.5ebugetizarea semnifica:
-scoaterea in afara bugetului a unor actiuni de finantat si acoperirea lor din surse special

+3."a principiu bugetar neafectarea veniturilor presupune:


-depersonalizarea veniturilor preluate la fondul bugetar al statului

+4."a principiu bugetar& universalitatea presupune:


-inglobarea in bugetul public a tuturor veniturilor si cheltuielior statului

+ ."a principiu bugetar& neafectarea veniturilor presupune:


-depersonalizarea veniturilor bugetare

+!."are din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:


-intocmirea si utilizarea bugetelor ciclice reprezinta o abatare de la principiul
anualitatii bugetului

+$.In care din urmatoarele situatii se produc incalcari ale principiului anualitatii:
-inscrierea cheltuielilor neefectuate si a veniturilor neincasate pana la finele e%ercitiului
bugetar current in bugetul pe anul urmator
-elaborarea de bugete ciclice

+(."are dintre modificarile variabilelor urmatoare determina reducerea ratei nete de


actualizare:
-reducerea ratei dobanzii
-cresterea ratei inflatiei

++."are dintre modificarile variabilelor urmatoare determina cresterea propfilului actualizat


obtenabil pe seama unei investitii:
-cresterea veniturilor obtenabile
-nivelul mai ridicat al ratei inflatiei

1 ."are dintre modificarile)separate* ale variabilelor urmatoare determina reducerea


profitului actualizat obtenabil pe seama unei investitii: -reducerea veniturilor
obtenabile din e%ploatare
-nivelul mai scazut al ratei inflatiei
1 1."are dintre modificarile urmatoare determina cresterea valorii nete actualizate )in
anul &&t;* in cazul unei investitii:
-reducerea cheltuielilor de e%ploatare )in anul &&t;*
-cresterea veniturilor obtenabile )in anul &&t;*
-un nivel mai ridicat al ratei dobanzii
-un nivel mai scazut al ratei inflatiei

1 2."are dintre modificarile variabilelor urmatoare determina reducerea valorii nete


actualizate )pentru anul &&t;* in cazul unei investitii: -cresterea cheltuielilor de e
%ploatare )anul &&t;*
-reducerea veniturilor obtenabile )anul &&t;*
-nivelul mai scazut al ratei dobanzii
-nivelul mai ridicat al ratei inflatiei

1 3. educerea efectului negataiv al imobilizarii fondurilor in cheltuieli de investitii se


poate realize prin:
-reducerea duratei de e%ecutie si punere in functiune a
obiectivului -esalonaea crescatoare a cheltuielilor de investitii

1 4. educerea duratei de recuperare a unei investitii este posibila prin urmatoarele


modificari ale factorilor de influenta:
-reducerea sumei totale ce se investeste
-reducerea perioadei de e%ecutie a investitiei
-reducerea cheltuielilor de e%ploatare
-cresterea profitului obtenabil)anual*

1 . estituirea impozitelor sau ta%elor aferente productiei e%portate reprezinta:


-o decizie de politica bugetara
-o variant de subventionare directa e economiei
-o decizie de politica fiscal

1 !. educerea efectului negative al imobilizarii fondurilor investite )in cazul unei


investitii publice* se poate realize prin:
-aplicarea de solutii tehnice rapide in realizarea lucrarilor de investii

1 $. plicarea de solutii tehnice rapide in realizare lucrarilor de investitii )publice* are


ca effect:
-reducerea efectului negative al imobilizarii fondurilor investite

1 (."resterea ratei nete de actualizare determina:


-cresterea valorii nete actulizate ca marime viitoare )in anul &&t;*
-cresterea negative al imobilizarii fondurilor financiare in obiective de investitii

1 +."are dintre urmatoarele trasaturi nu sunt prorii


impozitelor -caracterul facultative al prelevarii -caracterul
rambursabil al prelevarii

11 .In sens economic impozitele semnifica:


-procese economice de redistribuire a veniturilor si averii
-relatii sociale intre stat si persoane fizice sau juridice

111.Principalele deosebiri intre conceptia clasica sic ea moderna asupra impozitelor vizeaza:
-marimea impozitelor
-rolul impozitelor
-functia de reglare a impozitelor

112.Persoana fizica sau juridical in sarcina careia este stabilita prin lege obligatia de plata a
impozitului este:
-platilor
-subiect

113.In folosirea impozitelor averea )terenuri& cadiri etc* detinuta de o persoana reprezinta:
-materia impozabila
-obiectul impozitului

114.In sfera impoztitelor& averea )terenuri& cladiri etc* detinuta de o persoana reprezinta:
-materia impozabila
-obiectul impozitului

11 ."ertitudinea impunerii presupune:


-cunoasterea precisa de catre contribuabili a obligatiilor privind impozitul
datorat -cuantificarea e%acta a impozitului de pata in sarcina
contribuabilului -eliminarea arbitrariului in materie de impunere

11!.Pentru respectarea principiului randamentului fiscal ridicat se cer evitate:


-sustragerea de la impunere sau de la plata impozitului
-cheltuielile mari de administrare a impozitului
-acordarea de privilegii fiscal

11$."a principiu de politica fiscal stabilitatea incasarilor din impozite presupune:


-e%istenta materiei impozabile independent de conjuncture economica

11(."a principiu de impunere& nediscriminarea fiscal inseamna:


-asigurarea aceluiasi tratament in impunere atat pentru rezidenti cat si pentru nerezidenti

11+."a instrumente de politica fiscal impozitele indirect pot


influenta: -relansarea sau accelarea ritmului de crestere
economica -echilibrul economic general
-puterea de cumparare a monedei
-consumul unor produse

12 ."a premise ale aparitiei impozitelor )in bani* pot fi considerate:


-e%istenta banilor in functia de etalon al valorii
-e%istenta banilor in functia de mijloc de prezervare a valorii
-e%istenta unor necesitati cu character colectiv)public*

121.In care din urmatoarele directii se manifesta obiectiv rolul impozitului:


-redistribuirea PI, intre sfere de activitate
-stimularea activitatii economice
122.Intre concluziile desprinse in baza curbei <affer pot fi:
-cresterea venitului ca baza de impunere si sursa a incasarilor
bugetare -incadrarea in anumite limite a cotelor de impozit

123. ateria impozabila poate semnifica:


-veniturile realizate sau averile detinute
-obiectul impozitului
-cheltuielile de consum

124."a premise ale aparitiei impozitelor )in bani* pot fi


considerate: -e%istenta banilor functia de mijloc de
prezervare a valorii -aparitia institutiilor de tip statl
-e%istenta banilor in functia de miijlocitori ai schimbului

12 .6chitatea fiscal se realizeaza daca:


-constribuabili cu capacitate contributive diferita suporta impozite de marimi diferite
-contribuabili cu putere )capacitate* contributive egala platesc aceeasi suma ca impozit

12!. sigura venitului minim neimpozabil presupune ca:


-toti contribuabilii sa aiba dreptul la un mini scutit de impozit

12$."are din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:


-echitatea fiscal nu contravene aplicarii venitului mini neimpozabil
-echitatea fiscal impune stabilirea diferentiala a impozitelor tinand seama si de
situatia sociala a contribuabililor

12(.=tilizarea in practica financiara a conturilor cu afectatie speciala reflecta incalcarea


principiilor bugetare ale:
-echilibrului
-unitatii
-neafectarea veniturilor

12+."a principiu bugetar& anualitatea presupune:


-e%ecutia bugetului sa se faca intr-un an bugetare

13 .,ugetele autonome sunt:


-bugetele proprii ale unor colectivitati locale& intreprinderi si institutii publice cu
larga autonomie)inscrise in bugetul statului numai ca sold*

131."a principiu bugetar& neafectarea veniturilor prespune:


-finantarea ansamblului cheltuielilor publice bugetare din totalitatea veniturilor
incasate la buget
-depersonalizarea veniturilor preluate la fondul bugetar la statului

132.In care dintre situatiile urmatoare se incalca principiul echilibrarii


bugetului: -transferarea unor actiuni din bugetul statului in bugetul unor
instituii publice -folosirea bugetelor e%traordinare
-folosirea conturilor speciale de trezorerie
133. ectificarile bugetului de stat semnifica:
-operatiuni necesare asigurarii realitatii bugetului

134."are din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:


-aplicarea sistemului de e%ecutie)e%ercitiu*reprezinta o abatere de la principiul
anualitatii bugetului

13 ."a operatiune specifica e%ecutiei bugetului)la cheltuieli* angajarea se


concretizeaza prin: -asumarea obligatiei de catre institutia publica a obligatiei de a
plati suma de bani de catre o persoana fizica sau juridical

13!.>rdonatorii de credite bugetare sunt:


-conducatorii institiutiilor publice

13$.5eschiderea de &&roluri; la organelle fiscal in cadrul e%ecutiei bugetului la venituri este


specifica:
-lichidarii

13(.Principalele atributii ale trezoreriei publice in calitate de casier al statului sunt:


-furnizarea informatiilor pentru intocmirea rapoartelor periodice privind e%ecutia
bugetului -eleborarea de prognoze pentru evolutia viitoare a veniturilor si
cheltuielilor -plati privind amortizarea datoriei publice

13+."are din urmatoarele operatiuni )activitati* nu corespund functiei de bancher a


trezoreriei publice:
-emiterea titlurilor de percepere a veniturilor
-elaborarea de prognoze pentru evolutia viitoare a veniturilor si cheltuielilor

14 . espectarea legislatiei financiare in operatiunile bugetare este un obiectiv specific:


-controlului adminitrativ-preventiv
-controlului jurisdictional
- controlului administrative concomitant
- controlului administrative ulterior)postoperativ*.

141."ontrolul bugetar posoperativ permite:


-recuperarea pagubelor aduse patrimoniului public
-revizuirea cadrului de derulare a activitatii bugetare

142.0istemul de gestiune in e%ecutia bugetului presupune:


-reportarea si inscrierea veniturilor si cheltuielilor ramase nerealizate in bugetul pe
anul urmator

143."are din urmatoarele instrumente utilizate in practica financiara a statelor semnifica


abateri de la principiul unitatii bugetului:
-bugetele e%traordinare
-conturile de reglementare
-bugete ane%e

144."a operatiune specifica e%ecutiei bugetului la cheltuieli& lichidarea se concretizeaza prin:


-constatari faptice privind bunurile livrate& serviciile prestate& lucrarile e%ecutate
-intocmirea actului de confirmare a obligatiei de plata

14 ."a operatiune specifica e%ecutiei bugetului la cheltuieli& ordonanta semnifica:


-emiterea dispozitiei pentru efectuarea platii sumei datorate
-emiterea unui ordin de plata in facvoarea unei persoane fizice sau juridice

14!."a operatiune specifica e%ecutiei bugetului la venituri& perceperea presupune:


-transferarea efectiva a sumei datorate de la contribuabil la stat
-urmarirea respectarii termenlor de plata de catre contribuabili

14$."a operatiune specifica bugetului la venituri& lichidarea presupune:


-determinarea sumelor de incasat la diferite termene de plata si dechiderea de
evidente la organe fiscal pentru fiecare platitor

14(.,ugetele ane%e sunt:


-abateri de la principiul unitatii bugetului

14+.In aprobarea si publicarea bugetului sunt obligatorii:


-promulgarea )ratificarea* de catre seful statului
-avizarea de catre comisia parlamantarea specializata

1 ."are din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:


-verificarea respectarii legislatiei financiare reprezinta un obiectiv specific controlului
bugetar jurisdictional
-bugetele e%traordinare presupun separarea unor cheltuieli respective a veniturilor
acoperitoare considerate a avea un character e%ceptional
-prelungirea perioadei de e%ecutie a bugetului cu $ luni reprezinta o abatere de la
principiul bugetar al anualitatii
-ca principiu bugetar universalitatea presupune inscrierea separate in buget a tuturor
veniturilor si cheltuielilor statului

1 1.Principalele dezavantaje ale e%ecutiei de casa a bugetului prin sistemul bancar


se refera la:
-imposibilitatea redistribuirii resurselor banesti disponibile temporar in cadrul
sectorului public
-necesitatea organizarii unor structuri separate de supraveghere& control si decizie
din partea autoritatilor publice

1 2.In succesiunea lor fireasca& operatiunile specific e%ecutiei bugetului la partea de


venituri sunt:
-aseazarea& lichidarea& omiterea titlurilor de percepere& perceperea

1 3.In succesiunea lor fireasca etapele specifice e%ecutiei bugetului la cheltuieli sunt:
-angajarea& lichidarea& ordonantarea& plata propriu-zisa

1 4.Identificarea si evaluarea materiei impozabile si stabilirea sumei impozitului de


incasat in cadrul e%ecutiei bugetului la parte de venituri este specifica: -asezarii
1 ."a abatare de la principiul anualitatii bugetului& sistemul de e%ecutie )e%ercitiu*
presupune:
-prelungirea perioadei de e%ecutie a bugetului in anul bugetar urmator

1 !. ectificarea bugetului pe parcursul e%ecutiei semnifica:


-o operatiune necesara asigurarii realitatii bugetului

1 $."are din urmatoaraele operatii specific e%ecutiei sunt in sarcina contabililor platitori
)gestionari de bunuri si bani publici*:
-plata propriu-zisa )la cheltuieli*

1 (.Pentru dimensionarea cheltuielilor )veniturilor* bugetare prin metoda automata


trebuie sa se cunoasca:
-marimea cheltuielilor)veniturilor* realizate effective in penultimul an anterior celui
pentru care se face calculul
-factorii cu actiune specifica din anul bugetar anterior& respective din anul pentru
care se fundamenteaza cheltuielile )veniturile*

1 +."are din urmatoarele documente sunt utilizate?.ce dimensionare a


cheltuielilor)veniturilor* bugetare:
-programul memorandum
-programul fizic si planul financiar

1! ."a faza a metodei PP,0)planificare-programare-sistem bugetar* de dimensionare a


cheltuielilor )veniturilor bugetare* programarea implica:
-elaborarea de studii evaluative privind mijloacele utilizabile
-alegerea solutiei optime prin prisma raportului cost-avantaje

1!1.Principalele particularitatii ale metodei @,, )baza bugetara zero* dedimensionare a


cheltuielilor venituri bugetare& comparative cu celelalte metode moderne& vizeaza:
-reanalizarea anuala a tuturor cheltuielilor bugetare
-utilizarea procedeului reprezentarile grafaice in alegerea programului optim

1!2.0pecifice metodei ", )rationalizara optiunilor bugetare* de dimensionare a


cheltuielilor )veniturilor* bugetare comparative cu celalte metode modern& sunt:
-corelarea eforturilor si efectelor pentru actiuni sau obiective de mare
comple%itate -caracterul de s#stem c#bernetic inchis

1!3. "are din urmatoarele operatiuni )activitati* corespund functiei de bancher al


trezoreriei publiceA
-gestionarea datoriei publice
-gestionarea disponibilitatilor banesti din conturile deschide entitatilor publice
-deschiderea si administrarea conturilor bancare pentru efectuarea operatiunilor
banesti ale entitatilor publice

1!4."are din urmatoarele instrumente utilizare in practica financiara a statelor nu semnifica


abateri de la principiul unitatii bugetare:
-clasificatia bugetare
-conturile prospective ale natiunii
-bugetele ciclice
1! .,ugetele ane%e sunt:
-abateri de la principiul unitatii bugetului
-bugete intocmite de intreprinderi publice si institutii publice cu autonomie functional
limitata

1!!.0istemul de gestiune in e%ecutia bugetului presupune:


-raportarea si inscrierea veniturilor si cheltuielilor ramase nerealizate in bugetul pe
anul urmator
-aprobarea contului de e%ecutie bugetara odata cu sfarsitul anului bugetarB

1!$."are din urmatoarele operatii specific e%ecutiei bugetului nu sunt in sarcina gestionarilor
de bani publici)contabili platitori* A
-lichidarea cheltuielilor
-perceperea veniturilor
-lichidarea veniturilor
-angajarea cheltuielilor
-emiterea titlurilor de percerepe a venitului bugetar
-incasarea)perceperea* veniturilor

1!(."are din urmatoarele afirmatii sunt false:


-echilibrarea bugetului presupune egalitatea veniturilor totale)curente si e
%traordinare* si cheltuielile totale pentru un an bugetar
-principiul specializarii bugetare este incompatibil cu neafectarea veniturilor
bugetare -aplicarea principiului universalitatii contravene unitatii bugetului

1!+.>rdonarea cheltuielilor publice bugetare presupune:


-emiterea unei dispozitii de catre institutia publica pentru efectuarea platii sumei datorate
-un ordin de plata a sumei dat in favoarea persoanei indreptatite sa o incaseze

1$ .6laborarea si utilizarea fondurilor special reprezinta incalcarea principiilor bugetare:


-unitatii

1$1.5ebugetizarea semnifica:
-scoaterea in afara bugetului a unor actiuni de finantat si acoperirea lor din surse special

1$2."a principiu bugetar neafectarea veniturilor bugetare presupune:


-evitarea constituirii de fonduri cu destinatie speciala
-depersonalizarea veniturilor preluate la fondul bugetar al statului

1$3."onstatarile faptice privind bunurile livrate& serviciile prestate& lucrarile e


%ecutate in cadrul e%ecutiei bugetului la cheltuieli sunt specific: -lichidarii

1$4.6%ecutarea silita a debitelor restante din impozite in cazul e%ecutiei bugetului la venituri
este specifica:
-perceperii

1$ ."a principiul bugetar universalitatea presupune:


-inscrierea separate in buget a veniturilor si cheltuielilor statului
-inscrierea veniturilor si cheltuielilor dupa principiul &&bruto;

1$!."are din urmatoarele activitati specific e%ecutiei bugetului cad in sarcina


gestionarilor de bani publici:
-perceperea impozitelor

1$$.Principalele avantaje ale e%ecutiei de casa a bugetului prin sistemul bancar se refera la:
-sincronizarea operatiunilor de incasari si plati atat prin virament cat si prin numerar

1$(."a principiu bugetar& neafectarea veniturilor presupune:


-depersonalizarea veniturilor bugetare
-finantarea ansamblului cheltuielilor publice bugetare din totalitatea veniturilor
incasatea la buget

1$+.>rdonatorii de credite bugetare sunt:


-directorii intreprinderilor cu capital de stat din sfera activitatilor
material -conducatorii institutiilor publice
-persoanele care au prin lege competent de a contracta credite de la banci in numele
institutiilor publice

1( ."a operatiunie specifica e%ecutiei bugetului la cheltuieli& lichidarea se concretizeaza in:


-intocmirea actului de confirmare a obligatiei de plata
-constari faptice privind bunurile livrate& seviciile prestate si lucrarile e%ecutate

1(1."are din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:


-intocmirea si utilizarea bugetelor ciclice reprezinta o abatare de la principiul
anualitatii bugetului

1(2.Identificarea si evaluarea materiei impozaabile si stabilirea sumei impozitului de


incasat in cadrul e%ecutiei bugetului la partea de venituri este specifica: -asezarii

1(3.In care din urmatoarele situatii se produc incalcari ale principiului anualitatii:
-elaborarea de bugete ciclice
-intocmirea de bugete plurianuale

1(4."are din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:


-prelungirea perioadei de e%ecutie a bugetului cu 3 de zile reprezinta o abatare de la
principiul anualitatii
-ca principiu bugetar& neafectarea veniturilor presupune evitarea constituirii de
fonduri cu destinatie speciala

1( .Principalele dezavantaje ale e%ecutiei de casa a bugetului prin sistemul bancar se


refera la:
-necesitatea organizarii unor structure separate de supraveghere si control si decizie
din partea autoritaii publice
-imposibilitatea redistribuirii resurselor bugetare disponibile temporar in cadrul
sectorului public
1(!."a operatiune specifica& ordonantarea semnifica:
-emiterea dipozitiei p entru efectuarea platii sumei datorate
-emiterea unui ordin de plata in favoarea unei persoane fizice sau juridice

1($. 5in punct de vedere al continutului economic& in conceptual de buget sunt reflectate:
-procese si relatii economice in forma baneasca de redistribuire a resurselor in plan
international
- procese si relatii economice in forma baneasca de repartitie)primara si secundara* a PI,
- procese si relatii economice in forma baneasca de realocare a resurselor intre
membrii societatii si autoritatile publice

1((.In conturile de reglemetare se inscriu:


-transferurile de sume intre guvernele unor tar ice participa la realizarea unor
obiective commune

1(+.In bugetul general consolidate:


-se reflecta atat fluvurile de formare a veniturilor fiscal cat si cele de formare a
veniturilor nefiscale
-se relflecta flu%urile financiare specific bugetelor locale

1+ ."are din urmatoarele atributiuni corespunde functiei de casier a trezoreriei publice:


-integrarea in circuitul economic a flu%urilor determinat de finantarea deficitului bugetar
-elaborarea de prognoze privind evolutia viitoare a operatiunilor de incasari si plati

II

1."apacitatea unei intreprinderi de a-si acoperi partial necesitatile de dezvoltare pe


seama profitului defineste:
-autofinantarea partial neta in sens restrans

2. ecesarul de fond de rulment se determina:


-prin insumarea stocurilor&creantelor si activelor de regularizare&din care se scad
datoriile curente si pasivele de regularizare

3."a surse de finantare e%terna a intreprinderii se pot mentiona:


-creditele bancare contractate pe termen scurt

4.In categoria veniturilor realizate de o intreprindere se includ:


imic dintre:
-sumele incasate ca despagubiri din contractile de asigurare
de bunuri -veniturile realizate din diferentele favorabile de curs
valutar -sumele incasate din vanzarea unor active fi%e
-veniturile realizate din creantele imobilizate

."apacitatea unei intreprinderi )private* de a-si acoperi doar partial necesitatile de


dezvoltare pe seama ansamblului resurselor financiare proprii defineste:
-autofinantarea partial neta in sens restrans

!."a principiu bugetar&neafectarea veniturilor presupune:


-depersonalizarea veniturilor bugetare

$.6laborarea si utilizarea fondurilor special reprezinta incalcarea principiilor bugetare ale :


-neafectarii veniturilor

(. plicarea sistemului de gestiune in e%ecutia bugetului presupune:


-reportarea si inscrierea veniturilor si cheltuielilor ramase nerealizate in bugetul pe
anul urmator
-aprobabrea contului de e%ecutie bugetara odata cu sfarsitul anului bugetar

+.In care din urmatoarele situatii se incalca principiul universalitatii bugetului:


-inscrierea in buget a tuturor actiunilor de finantat dupa principiul Cbruto;
1 .In care din urmatoarele situatii se incalca principiul anualitatii bugetului:
-prelungirea perioadei de e%ecutie a bugetului pentru e%ercitiul bugetar e%pirat in e
%ercitiul bugetar urmator
-adoptarea sistemului de gestiune in e%ecutia
bugetului -rectificarea bugetului pe parcursul e%ecutiei
11./olosirea caror instrumente semnifica abateri de la principiul bugetar al unitatii:
-conturile special de trezorerie
-bugetele ane%e
-bugetele e%traordinare
-conturile cu afectatie speciala
bugetele autonome
12.6laborarea si utilizarea de bugete e%traordinare semnifica o incalcare a principiilor
bugetare ale:
-unitatii
13.,ugetele ane%e sunt:
-abateri de la principiul unitatii bugetului
14."erintele unei clasificatii corecte vizeaza:
-gruparea veniturilor dupa surse de proveninta
-caracterul simplu&concis&clar al clasificatiei
-gruparea cheltuielilor dupa destinatia efectiva
1 ."are din urmatoarele instrumente utilizate in practica financiara a statelor nu semnifica
abateri de la principiul unitatii bugetului:
-clasificatia bugetara
-conturile prospective ale natiunii
-bugetele ciclice
1!.0istemul de gestiune in e%ecutia bugetului presupune:
-reportarea si inscrierea veniturilor si cheltuielilor ramase nerealizate in bugetul pe
anul urmator
-aprobarea contului de e%ecutie bugetara odata cu sfarsitul anului bugetar
1$."are din urmatoarele afirmatii sunt false:
-echilibrarea bugetului presupune egalitatea veniturilor totale )curente si e
%traordinare* cu cheltuielile totale pentru un an bugetar
-principiul specializarii bugetare este incompatibi cu neafectarea veniturilor
bugetare -aplicarea principiului universalitatii contravene unitatii bugetului
1(.5ebugetizarea semnifica:
-scoaterea in afara bugetului a unor actiuni de finantat si acoperirea lor din surse speciale
1+."a principiu bugetar neafectarea veniturilor presupune:
-evitarea constituirii de fonduri cu destinatie speciala
-depersonalizarea veniturilor preluate la fondul bugetar al statului
2 ."a principiu bugetar neafectarea veniturilor presupune:
-depersonalizarea veniturilor bugetare
21."are dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate:
-intocmirea si utilizarea bugetelor ciclice reprezinta o abatere de la principiul
anualitatii bugetului
22."are din urmatoarele instrumente de conduce si reglare a activitatilor financiare
include indicator ice vizeaza o perioada de timp mai indelungata )termen mediu si
lung* -bugetul program
-bugetul ec nationale
23.5in punct de vedere al continutului economic &conceptual de buget e%prima:
-pocese economice si relatii sociale in forma baneasca de repartitie a unei parti din pib
-procese ec in forma baneasca de repartitie primara si secundara a unei parti din pib
24.Interventia reglatoare a autoritatilor publice &prin instrum financiare in faza de
declin economic se poate realiza prin:
-diminuarea impozitelor )dir sau indir*
-majorarea chelt publice de consum sis au de investitii
2 .Printre variantele de subventionare indirecta a economiei )agentilor economici* se
pot mentiona
-restituirea unor impozite sit a%e aferente productiei e%portate
-reducerea tarifelor la transporturile effectuate cu mijloacele
statului -acordarea de avantaje valutare
2!.0tabiliti care din urmatoarele enunturi sunt adevarate:
- aloarea platilor facute de institutii publice sub forma cheltuielilor curente reprezinta
un consum definitive de pib
-participarea statului la finantarea formarii brute de capital o avansare de pib
-cheltuielile publice fac parte din categoria instrumentelor specifice ale interventiei
statului in economie
2$."heltuielile bugetare inglobeaza:
-cheltuielile administratiei publice centrale
-cheltuielile acoperite din bugetele asigurarilor sociale
de stat -cheltuielile colectivitatilor locale 2(.0unt
adevarate enunturile:
-cheltuielile bugetare sunt cuprinse in bugetele definite in cadrul sistemului de
bugete aprobate de parlament sub forma creditelor bugetare
-cheltuielile effectuate din bugetul trezoreriei publice fac parte din categ cheltuielilor
publice -cheltuielile institutiilor publice autonome fac parte din categoria
cheltuielilor bugetare 2+."lasificatia administrative a cheltuielilor publice are la baza:
-criteriul institutiilor care efectueaza cheltuielile
3 ."heltuielile curente:
-reprezinta un consum definitive de pib
-asigura buna intretinere a institutiilor publice
-reprezinta cea mai mare parte a cheltuielilor publice
31."heltuielile de transfer:
-sub aspect economic sunt reprezentate de subventii acordate agentilor economici
pentu acoperirea unor cheltuieli de productie sau pentru stimularea e%portului
-se prezinta sub aspect sociale prin burse&pensii sau alte categorii de
indemnizatii 32."heltuielile definitive
-pot cuprinde atat cheltuieli curente cat si cheltuieli de
capital -se finalizaeaza cu plati la scadenta certe
-sunt cuprinse ca posture dinstincte in bugetele publice
33."heltuielile fara contraprestatie se prezinta sub forma:
-alocatiilor bugetare
34.In categoria cheltuielilor reale intra:
-plata anuitatilor
-plata dobanzilor la imprumuturile de stat
3 ."heltuieli publice negative sunt:
-cheltuielile cu intretinerea aparatului de stat
3!.0ubventiile pentru acoperirea cheltuielilor de productie reprezinta:
-cheltuieli de transfer
3$.Inscrierea cheltuielilor publice in buget se efectueaza conform principiului
-cheltuielile sunt plafoane ma%ime
3(.0unt cheltuieli de transfer:
-primele acordate producatorilor agricoli
-plata indemnizatiilor de somaj
-primele pentru activitatea de e%port
3+.7arantiile acordate de stat pentru imprumuturi e%terne contractate de intreprinderi
publice in conditiile neplatii de catre acestea a imprumuturilor respective reprezinta:
-cheltuieli virtuale
4 . u fac parte din cheltuielile curente ale unei unitati de invatamant:
-achizitionarea de licente
41. ivelul cheltuielilor publice nu depinde de:
-nivelul cantitatii de bani din circulatie
42. u reprezinta ajutor )financiar* direct acordat intreprinderilor de catre stat:
-plata contributiei pentru asigurari sociale
43.0unt surse de finantare ale cheltuielilor pentru invatamnat:
-bugetul local
-fondurile societatilor comerciale
-sumele provenind de la persoanele juridice
44."are din urmatoarele mecanisme financiare nu reprezinta subventii:
-reduceri personale la impozitele pe veniturile persoanelor fizice
-transferul direct de resurse banesti de la bugetul de stat la bugetele locale
4 .Primele forme de participare la constituirea fondurilor publice de resurse financiare
enumeram:
-impozitele
-ta%ele
-amenzile
4!.Printre formele de redistribuire ale resurselor financiare la nive international se pot intalni:
-achitarea cotizatiilor la organismele financiare international
-acordarea de imprumuturi e%terne
-primirea de ajutoare e%terne
4$.6lasticitatea cheltuielilor publice masoara:
-modificarea chletuielilor publice la modificarea pib
4(.I tre principiile asigurarilor sociale din omania putem identifica:
-cuprinderea obligator# a tuturor cetatenilor in cadrul sistemului
-solidaritatea sociala
-finantarea autonoma
4+."are din urmatoarele tendinte este caracteristica pentru evolutia impozitelor in
perioada postbelica:
-cresterea acestora in marime absoluta si relativa
.Prin asieta fiscal se intelege:
-modul de asezare a impozitului
1.Pentru prima data principiile impunerii au fost enuntate de:
- dam smith
2.Pentru a putea vorbi de echitate fiscal sunt necesare :
-scutirea de la plata impozitelor a persoanelor cu
venituri mici -generalizarea impunerii
-stabilirea minimului neimpozabil
3.5intre sistemele de impunere utilizate in practica international fiscal cel care
permite in mai mare masura respectarea echitatii fiscal este: -sistemul pe baza
cotelor progresive compuse:
4.Impunerea in cote regressive este caracteristica mai ales impozitelor:
-indirecte
.Pentru ca impozitele sa aiba un randament fiscal ridicat trebuie sa fie indeplinite
urmatoarele conditii:
-impoitul sa aiba un character viniversal
-sa nu e%iste posibilitati de sustragere de la
impunere !.Prin elasticitate a impozitului intelegem:
-posibilitatatea de a fi adaptat in permanenta nevoilor de venituri ale
statului $.0unt caracterisitici adevarate in privinta impozitelor
directe: -reprezinta cea mai veche forma de impunere
-sunt impozite nominative
-sunt reprezentate si de impozitele reale
(.Impozitele personale se intalnesc sub forma:
-impozitelor pe venit
-impozitelor pe avere
(.In calitate de subiecte ale impozitului pe venit intalnim:
-persoanele fizice
-persoanele juridice
-societatile de capital
+.In cazul impozitului pe veniturile persoanelor fizice obiectul impozabil il reprezinta
veniturile obtinute din :
-industrie
-comert
-banci
! .0unt enunturi adevarate in privinta impozitului pe veniturile persoanelor fizice:
-reprezinta o forma de impunere individuala
-poate fi intalnit sub forma sistemului impuneri
separate -este intalnit si sub forma impunerii
globale -permite tratarea diferentiata a veniturilor
!1.Impunerea veniturilor realizate de societatile de capital se poate realiza prin:
-impunerea mai intai a profitului total obtinut de societatea de capital si apoi separate
a profitului repartizat actionarilor sub forma de dividente -impunerea numai a
dividentelor
-impunerea numai a partii de profit ramase la dispozitia societatii de
capital !2.0unt adevarate enunturile:
-impozitul asupra activului net are ca obiect intreaba avere mobile si imobila pe care
o detine un contribuabil
-in cazul impozitului pe succesiuni obiectul impunerii il constituie averea primita
drept mostenire de o persoana fizica
-impozitul pe cresterea valorii averii are ca obiect sporul de valoare pe care l au inregistrat
unele bunuri in cursul unei perioade de timp
!3.,aza de calcul a tva o reprezinta:
-pretul de vanzare al marfurilor
!4.Prelevarile prin impozite se fac:
-cu titlu definitiv
! ."omponentele sistemului financiar public sunt
-bugetul de stat si bugetele locale
-fondurile speciale e%trabugetare
-creditul bancar
!!.6%ecutia de casa a bugetelor asigurarilor sociale de stat are loc la:
-trezoreria finantelor statului
!$.Prelevarile publice cu titlu nerambursabil pot fi:
-impozitele
-ta%ele
!(.Prelevarile publice cu titlu definitive sunt reprezentate de:
-ta%e si impozite
!+.Participarea statului la formarea bruta a capitalului reprezinta:
-o avansare de produs intern brut
$ . esursele unei natiuni sunt reprezentate de :
-pib
-importuri
$1.0porirea volumului incasarilor din impozite se poate realiza :
-prin cresterea numarului platitorilor
-prin e%tinderea bazei de impunere
-prin majorarea cotelor de impunere
$2.0ursa impozitului se refera la :
-din ce anume s eplateste impozitul
$3.Intre principiile impunerii figureaza:
-echitatea fiscala
-certitudinea impunerii
-cheltuielile minime la incasare
-comoditatea perceperii
$4.Intre principiile echitatii fiscal intalnim:
-stabilirea minumului neimpozabil
-stabilirea sarcinii fiscal in functie de puterea contributive a
platitorului generalizarea impunerii
$ .Pentru ca impozitul sa aiba un randament fiscal ridicat atunci:
-trebuie sa aiba unc aracter universal
-sa nu apara sustragerii de la impunere
-volumul cheltuielilor privind material impozabila calcularea si perceperea impizitului
sa fie cat mai redus posibil
$!."are din enunturile urmatoare apreciati ca sunt adevarate:
-impozitele indirecte afecteaza in general pe cei cu venituri mici
-impozitele asupra consumului nu tin seama de principiul
echitatii fiscal -impozitele indirecte au un character regresiv
$$.5upa forma pe care o imbraca impozitele indirecte se pot grupa in:
-ta%e de consumatie
-ta%e vamale
-venituri de la monopolurile fiscale
$(.Impozitele personale se mai numesc :
-impozite subiective
$+.Impozitele directe:
-se stabilesc nominal
( .5upa scopul urmarit impozitele se clasifica in:
-impozite financiare-impozite de ordine
(1.Impozitele personale se impart in:
-impozite pe venit-impozite pe avere
(2.5e regula in tarile in curs de dezvoltare:
-ponderea impozitelor indirecte o depaseste pe a celor directe
(3.In tarile dezvoltate cel mai important impozit indirect este reprezentat de:
-ta%ele de consumatie
(4.>ptiunea statelor in curs de dezvoltare dar si a celor dezvoltate pentru utilizarea
impozitelor indirecte ca principala sursa a veniturilor fiscal are urmatoarele e%plicatii:
-costul relativ scazut al perceperii impozitelor
indirecte -comoditatea impunerii
( .0unt enunturi adevarate in privinta impozitelor indirecte:
-cotele acestora nu sunt differentiate in functie de venitul averea sau situatia
personala a celor care cumpara
-ponderea acestora in venituri este cu atat mai mare cu cat veniturile realizate sunt mai mici
-au un character regresiv
(!.Impozitele indirecte:
-in perioadele de crestere economica au un randament fiscal
ridicat -manifesta o sensibilitate ridicata fata de conjuncture
economica -dupa unii economisti au un character benevol
($.In leatura cu ta%ele de consumatie putem afirma ca:
-sunt impozite indirecte care se include in pretul de vanzare al merfurilor
-ele imbraca forma ta%elor de consumatie pe produs si a ta%elor generale pe vanzari
-accizele se instituie de regula asupra unor produse cu cerere inelastica la pret
pentru a avea un randament fiscal ridicat.
((. a%ele de consumatie pe produs se calculeaza:
-in suma fi% ape unitatea de masura
-pe baza unor cote procentuale aplicate asupra pretului de vanzare
(+.5in punct de vedere al verigii )unitatea producatoare&unitatea comertului cu amanuntul sau
cu ridicata* la care se incaseaza impozitul pe cifra de afaceri se intalneste sub forma:
-impozitului cumulative
-impozitului unic
+ .Impozitul unic pe cifra de afaceri:
-se incaseaza o singura data
+1.I pozitul pe cifra de afaceri bruta:
-reprezinta una din formele de clasificare ale impozitului pe cifra de afaceri dupa
criteriul bazei de calcul
are un randament fiscal ridicat
-conduce la o aplicare cumulate a impozitului
este un impozit lipsit de transparenta
+2.Impozitul pe cifra de afaceri neta:
-se aplica numai asupra diferentei dintre pretul de vanzare si pretul de
cumparare -este cunoscut sub numele de
+3."ota de impozit in cazul tva se calculeaza:
-asupra valorii adaugate in fiecare stadiu parcurs de la producator la
consummator -asupra pretului de vanzare din stadiul respective -asupra
valorii serviciilor prestate
+4.<a baza aplicarii tva conform principiului originii se impoziteaza:
-valoarea care este adaugata tututot bunurilor autohtone inclusive celor care vor fi
ulterior e%plorate
+ .<a baza aplicarii tva conform principiului destinatiei se impoziteaza:
-se impoziteaza intreaga valoare adaugata atat in tara cat si in afara pentru toate bunurile
destinate consmului tarii respective
+!.0unt corecte enunturile:
-tarile ue au optat in calcularea tva unul pentru principiul
destinatiei -suportatorul tva este consumatorul final
+$.Intre avantajele aplicarii tva putem enumera:
-caracterul ei neutru fata de comert e%terior
-reprezinta o sursa relative stabile de venituri
-poate fi incasata mai rapid de catre stat si cu cheltuieli reduse pentru
aceasta +(.5upa forma de e%primare ta%ele vamale pot fi: -ad-
valorem
-specifice
-compuse
++.5eosebirile intre impozite sit a%e constau in:
-dreptul platitorului de a beneficia de o contraprestatie in cazul ta%elor
1 . a%ele ca forma a impozitelor indirecte pot fi intalnite sub forma:
-ta%elor de notariat
-ta%elor consulare
-ta%elor vamale
-ta%elor de timbru
1 1. a%ele pot fi incasate:
-in numerar
-prin aplicarea de timbre fiscale
-in sume fi%e
1 2.In privinta bugetului de stat sunt adevarate enunturile:
-de regula impozitele indirecte sunt venituri ale administratiei centrale de stat
1 3.In statele de tip unitar# sistemul bugetar cuprinde:
-bugetele locale
-bugetul autoritatilor publice centrale
1 4."are din urmatoarele trasaturi sunt proprii bugetului de stat
-poate functiona cu e%cedent
-poate functiona cu deficit
-are un character obligatoriu
1 ."onstituie e%ceptii de la principiul universalitatii:
-fondurile de sprijin
-reconstituirea creditelor bugetare
-donatiile
1 !.,ugetul de stat nu cuprinde:
-bugetul asigurarilor sociale
-bugetele locale
-bugetele fondurilor speciale
1 $.Principiile bugetare sunt:
-anualitatatea
-univesalitatea
-unitatea
1 (.Prin anualitate a bugetului se intelege:
-perioada de timp pentru care se intocmeste si se aproba bugetul
-perioada de timp in care se incaseaza veniturile si se efectueaza
cheltuielile 1 +.In sistemele de gestiune bugetara
-principiul anualitatii este respectat cu strictete
-la finele anului bugetar bugetul se inchide automat
-se accepta raportul cheltuielilor bugetare de la un an la altul
11 .In sistemele de e%ercitiu bugetar:
-functioneaza in paralele doua bugete:bugetul anului e%pirat si bugetul anului in curs
-incasarile veniturilor si realizarea cheltuielilor bugetare se reflecta in contul de
incheiere al e%ecutiei bugetului anului in care au fost prevazute si autorizate.
111.In conformitate cu principiul universalitatii:
-veniturile si cheltuielile se inscriu in buget in sumele lor totale brute
112.0e pot inscribe cu soldul in cadrul bugetelor mi%te:
-subventiile catre intreprinderile publice
-veniturile de la intreprinderile publice
-subventiile in completare ale unei universitati
113."onturile speciale de trezorerie:
-evidentiaza plati fara character definitiv
-evidentiaza plati cu character definitiv
-include si conturi de comert
114.,ugetele ane%e:
-sunt correlate cu bugetul general al statului prin aceea ca soldul lor figureaza la
partea de venituri sau de cheltuieli a bugetului de stat
-constituie o e%ceptie de pa principiul unitatii bugetare
11 .In cadrul caror categorii de bugete se admit abateri de la principiul neafectarii
veniturilor bugetare:
-e%traordinare
-ane%e
-autonome
11!."onform principiului specializarii bugetare:
-veniturile bugetare trebuie inscrise in buget pe surse de
provenienta -creditele bugetare se inscriu in buget pe
categorii de cheltuieli 11$.0unt enunturi adevarate:
-potrivit principiului specializarii bugetare cheltuielile si veniturile se grupeaza in
conformitate cu clasificatia bugetara
-abaterile de la principiul unitatii bugetare reprezinta in acelasi timp si abateri de la
regula neafectarii veniturilor
11(.,ugetul asigurarilor sociale de stat este o component a
-bugetului public national
11+.ta%ele vamale la e%port:
-se aplica sporadic asupra unor materii prime
12 ."aracteristici ale impozitelor indirecte sunt:
-randamentul fiscal ridicat
121. ccizele:
-se instituie pe produse cu o cerere neelastica
122.intre sursele de constituire a fondurilor de asigurari sociale putem
identifica -contributiile la constituirea fondului de somaj
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"apitolul 4

- Pentru ca o categorie economica folosita in procesul de constituire si repartizare a


fondurilor financiare sa constituie o parghie economico-financiara sunt necesare
urmatoarele conditii:
- 0a influenteze pozitiv anumite laturi ale activitatii eco in diverse faze ale reproductiei
sociale
2. In care din urmatoarele instrumente financiare de reglare a activitatii
financiare sunt reflectate veniturile si cheltuielile banesti ale populatiei:
- ,ugetul economic)al natiunii*
3. In continutul carora din urmatoarele instrumente nu sunt incluse cheltuielile
banesti ale populatiei:
- ,ugetul economiei nationale
- "are din urmatoarele bugete se constituie ca un ansamblu de conturi ale
natiunii: - ,ugetul economiei nationale
. "are sunt urmatoarele corelatii care reflecta conditiile de echilibru
financiar: - venituri 9cheltuieli
- alocatii bugetare'venituri proprii9cheltuieli
!. ,ugetele publice functionale:
- 0e intocmesc de regula pentru o perioada de un an)bugetar*
$. "are din urmatoarele balante financiare sau bugetare sunt intocmite pe
termen mai mare de un an:
- ,ugetul program
(. In bugetul economic al natiunii nu se includ:
- Indicatorii cu niveluri obligatorii de respectat
+. In care din urmatoarele instrumente financiare de reglare a activitatii financiare
sunt reflectate resursele financiare totale&publice si private ale tarii:
- ,ugetul economic
1 . "are din urmatoarele bugete de venituri si cheltuieli se intocmesc pentru o
perioada foarte scurta de schimb:
- ,ugetul de trezorarie)la nivelul unei intreprinderi*
- ,alanta financiara a statului&la venituri curente se
regasesc: - Inpozite directe si indirecte
-enituri de la intreprinderi si proprietati ale statului
- ,ugetul program)folosit in sfera finantelor publice*
- eflecta toate cheltuielile legate de realizarea unor obiective pe termen mediu si lung

"apitolul !
← ,ugetele ane%e sunt:
- bateri de la principiul unitatii bugetului
← "erintele unei clasificatii bugetare corecte vizeaza:
- "aracterul simplu&concis&clar al clasificatiei
← "are din urmatoarele operatiuni corespund functiei de bancher a
trezorariei publice:
- 7estionarea datoriei publice
← "are din urmatoarele instrumente utilizate in practica financiara a
statelor nu semnifica:
- "lasificatia bugetara si conturile prospective a natiunii
- ,ugetele ciclice
. 0istemul de gestiune in e%ecutia bugetului presupune:
- aportarea si inscrierea veniturilor si cheltuielilor ramase nerealizate in
bugetul pe anul urmator
- probarea contului de e%ecutie bugetara odata cu sfarsitul anului bugetar
!. 6laborarea si utilizarea fondurilor speciale reprezinta incalcarea principiilor
bugetare ale:
- I I"
$. &&5ebugetizarea; semnifica:
- 0coaterea inafara bugetului a unor actiuni de finantat si acoperirea lor din surse
speciale
(. "a principiu bugetar&neafectarea veniturilor presupune:
- 5epersonalizarea veniturilor preluate la fondul bugetar al statului
+. "are dintre urmatoarele operatiuni corespund functiei de bancher a trezoreriei
publice :
- 7estionarea datoriei publice
1 . "a principiul bugetar&universalitatea presupune:
- Inscrierea veniturilor si cheltuielilor dupa principiul &&bruto;
← "are din urmatoarele instrumente utilizate in practica financiara a
statelor semnifica abateri de la principiul unitatii bugetului:
- "onturi speciale ale trezorariei si conturile de operatiuni monetare
← In care din urmatoarele situatii se incalca principiul universalitatii bugetului:
- Inscrierea in buget a unor actiuni de finantat &&persol;
← "are dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate:
- Intocmirea si utilizarea bugetelor ciclice reprezinta o abatere de la
principiul anualitatii bugetului

1.,ugetele ane%e semnifica:

-bugete intocmite de intreprinderi publice si institutii publice cu autonomie


functional -limitata

-abateri de la principiul unitatii bugetului


- sigurarea unui randament fiscal ridicat &ca principiu de
politica financiara)fiscal*presupune ca

-impozitul sa fie aplicat cu caracter universal

-sa nu se admita e%ceptarea unor persoane de la obligatia platii impozitului

-mobilizarea resurselor sub forma impozitelor sa se faca cu cheltuieli de


administrare cat mai mici

- In care din urmatoarele politici de dividend pentru determinarea dividentului de platit


actionarilor in anul DtE trebuie sa fie ca marimea dividentului acordat de anul Dt-1E

-politica de participare directa

4.Printre veniturile financiare realizate de o intreprindere se regasesc:

- venituri din creanta imobilizate

-venituri din diferentele favorabile de curs valutar

-veniturile din titluri de plasament

.Printre factorii sociali de influenta asupra evolutiei cheltuielilor publice se numara

-modificarile structurale ale populatiei pe varse &categorii socio-profesionale

-cresterea duratei medii de viata

!."onform conceptiei economistilor americani R Musgrave si P Musgrave


finantele )publice* indeplinesc urmatoarele funcii specifice:

-functia de stabilizare

-functia de distibuire

-functia de alocare

$. ot surplusul de valoare pe care o intreprindere il realizeaza ca urmare a activitatii


desfasurate si care acopera cerintele de dezvoltare a acesteia e%prima..

-autofinantarea bruta .partiala .in sens restrans

(.Inscrierea in buget in sume integrale a tuturor veniturilor si cheltuielilor publice


reprezinta o cerinta a respectarii
-principiului universalitatii bugetului

+."a trasaturi ale utilitatilor bunurilor publice se disting:

-)eficienta mai crescuta in producerea consumul acestora& comparative cu utilitatile private*

- imposibilitatea individualizarii consumului acestor utilitati& ca

proces real -caracterul neconcurential la consum al acestor bucuri

-posibilitatea folosirii bunurilor si serviciilor publice in comun de catre o


multitudine de persoane

1 .In cadrul politicii de dividend a intreprinderii practicare unei rate relative


constant de acordare a dividentului este specifica

- politica de participare directa

11./ondul bugetar destinat platii functionarilor din administratia centrala este.

-actiunea lor sa fie convergenta pentru a nu se anihila reciproc

-sa actioneze diferentiat in raport cu specificul ramurilor si subramurilor de

activitate -sa se incadreze organic in sistemul categoriilor economice e%istente

-actiunea lor sa fie circumscrisa indeplinirii anumitor obiective de politica economico-sociala

12.Pentru indeplinirea rolului ce revine acestora &parghiile financiare trebuie sa


raspunda la urmatoarele cerinte

-actiunea lor sa fie convergenta pentru a nu se anihila reciproc

- In care din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitatii


financiare sunt reflectate resursele totale si destinatia acestora:

- bugetul economiei nationale

- In evaluarea eficientei cheltuielilor publice pentru educatie )invatamant*& in


aprecierea costurilor )eforturilor* sunt considerate:

-cheltuieli indirecte de invatamant suportate de veniturile familiilor )

ajutoarele financiare e%terne pentru finantarea invatamntului*


- Flipsa de castigF pe perioada studiilor a celor ce urmeaza diferite forme de
invatamant -cheltuielile directe finantate din fondurile publice

1 . 0uportatorul impozitului:

-este persoana )fizica sau juridica* care cedeaza parti din venitul sau la dispozitia
statului )in cazul impozitelor din venit*

1!. eactia primara a factorilor de decizie financiara fata de conditiile de derulare a flu
%urilor reale reprezinta e%presia:

- cone%iune inversa a mecanismului financiar& la nivel microeconomic

1$. Pietele financiare in afara cotei :

- nu sunt localizate& deoarece tranzactiile se efectueaza de catre societati

-in cardul lor& uneori& tranzactiile de vanzare sau cumparare a titlurilorpot fi


negociate de firmele de broGeraj

1(. In sfera inpozitelor& averea )terenuri& caldiri* detinuta de o persoana poate reprezenta:

- subiectul impozitului

-obiectul impozitului

-materia impozabila

- unitatea de impunere

1+. Interventia reglatoare prin instrumente financiare a autorilatilor publice in


faza de supraincalzire a economiei se poate realiza prin:

-majorarea impozitelor

-acceptarea deficitului bugetar si finantarea acestuia din resurse e%traordinare


2 . "a principui bugetar& neafectarea veniturilor bugetare:

- are ca suport teza depersonalizarii veniturilor preluate la fondul bugetar al statului

- In diferite acceptiuni& pietele financiare in sens restrans pot fi considerate


ca fiind : - piata valorilor imobiliare

- piata de capital

- esursele financiare publice obtinute prin vanzarea de certificate de depozit se


incadreaza in categoria :

-resurselor )financiare publice* de trezorerie

- ediscriminarea fiscala& ca principiu aplicabil in impunere& presupune:

-asigurarea aceluiasi tratament de impunere pentru rezidenti si nerezidenti

- Printre conditiile pe care asociatiile comerciale trebuie sa le indeplineasca in


vederea admiterii mobiliare la bursa& se regasesc:

-sa obtina profit in cel putin ultimele trei semestre

-sa publice bilantul si contul de profit si pierdere

-sa detina un capital de un anumit nivel


2 . In calculul investitiei specifice )pentru un obiectiv de investitie* sunt
necesare si cunoscute:

-capacitatea de productie a obiectivului ce se finanteaza


-volumul productiei realizabil

-investitia totala

2!. Pietele financiare derivate sunt reprezentate de:

-pietele futures

-pietele obligatiunilor

2$. In practica bugetara& treansefrurile de sume intre guvernele unor tari asociate in
realizarea de obiective sunt reflectate in:

-bugetele ane%e

-conturile cu afectatie speciale

2(. "a operatiune specifica e%cutiei bugetului de cheltuieli& ordonantarea semnifica:

-transferul prin virament al sumei datorate de entitatea publica

2+. /olosirea fondurilor speciale in practica bugetara reprezinta o abatere de la :

-principiul anualitatii bugetului

3 . Printre caracteristicile titlurilor primare de valori plasate pe pietele


financiare se pot mentiona:

-iau forma unor inscrisuri sub forma de materie care atesta relatii contractuale intre
emitent si destinatar

31.0istemul de e%ercitiu)e%ecutie*in e%ecutia bugetului


presupune - I"I=
32."are din urmatoarele afirmatii cu privire la politica fiscala sunt
adevarate - I"I=

33. sigurarea comoditatii in impunere presupune

I"I =

34."are din urmatoarele corelatii dintre resursele banesti &destinatiile


acestora sunt caracteristice bugetului economiei nationale

I"I =

3 ."heltuielile publice temporare

-sunt cheltuieli care se finalizeaza cu plati la scadente cerute

-reprezinta operatiuni de trezorerie si sunt reflectate in conturile special ale trezoreriei

3!.6chitatea fiscala se realizeaza atunci cand.

-contribuabilii cu capacitatea contributive ridicata suporta impozite in cuantum sporit

3$."heltuielile cu achizitionarea mediamentelor necesare ingrijirii bolnavilor in


unitatea sanitara se incadreaza in categoria

-cheltuieli publice material

3(.5in punctual de vedere juridic&bugetul de stat reprezinta.

-totalitatea sumelor de bani ce sa acumuleaza la dispozitia statului si se aloca beneficiarilor

3+.Interventia reglatorie prin instrumente financiare a autoritatilor publice pentru


contractare se poate realiza prin

-intocmirea de bugete e%cedentare in faza de e%pansiune si de bugete deficitare


in faza de recesiune a economiei

-elaborarea de bugete ciclice


4 .6laborarea si utilizarea de bugete autonome semnifica o incalcare a principiilor
bugetare ale

-echilibrarii

41. ivelul cheltuielilor publice e%primat in preturi curente intervine in calcul


urmatorii indicatori.

I"I =

42.-contribuabilii cu putere)capacitate*contibutiva egala platesc aceeasi suma ca impozit

3 .Impunerea marfurilor produselor numai la o veriga din circuitul economic este


specifica -impozitului cumulative pe cifra de afaceri neta

31."heltuielile publice bugetare cu plata ajutorului de somaj se incadreaza in


categoria -cheltuielilor curente

32."are din etapele urmatoare referitoare la e%ecutia partii de cheltuieli a


bugetului de stat sunt de competenta ordonatantei de credite bugetare.

I"I =

33.>ptiunile privind emisiunea de moneda pentru reglarea circulatiei monetare


reprezinta coordonatele specific

- I"I=

34."a indicatori sintetici pentru caracterizarea dinamicii cheltuielilor publice se


pot utiliza - I"I=

3 .Persoana fizica sau juridica in sarcina careia este stabilita prin lege obligatia
de plata a impozitelor este

I"I =

3! In succesiunea lor fireasca etapele e%ecutiei bugetului la partea de venituri sunt


-asezarea.emiterea titlului de percepere.perceperea.lichidarea

- Incasarea la o data ulterioara a contravalorii bunurilor livrate&serviciilor prestate sau


lucrarilor e%ecutate reprezinta un flu%
financiar: -decalat
- Politica financiar-monetara a autoritatilor publice:
-corespunde sensului restrans al politicii financiare
- <a care din urmatoarele variante ale impozitelor pe cifra de afaceri& in baza de
impozitare se include si impozitul pe cifra de afaceri platit in stadiul
anterior: -impozitul cumulativ pe cifra de afaceri
- "a efecte economice ale finantarii cheltuielilor publice pentru ocrotirea sanatatii sunt
considerate:
-refacerea si pastrarea sanatatii persoanelor care beneficiaza de asistenta
medicala -cresterea perioadei active a vietii
-eradicarea unor boli profesionale
-cresterea sperantei medii de viata la nastere
. "a asemanari intre emisiunea )inflationista* de moneda& folosita ca resursa
financiara publica e%traordinara si veniturile indirecte se regasesc:
-afecteaza numai venitul disponibil al diferitelor persoane fizice si
juridice -implica o contraprestatie directa din partea statului
!. "are din urmatoarele trasaturi sunt proprii ta%elor& ca forme ale prelevarilor
obligatorii la bugetul public:
-transferul definitive de putere de cumparare la dispozitia autoritatilor publice
$. 5eciziile cu privire la angajarea de cheltuieli publice virtual reprezinta o coordonata a:
I I"5I 6
-politicii monetare&financiare in acceptiune e%tinsa&bugetare
si fiscal (. In conturile speciale de trezorerie se reflecta:
I I"5I 6
-imprumuturile acordate de autoritatile publice
-cheltuieli publice temporare&e%traordinare&virtual
+. >peratiunile pe pietele financiare se deosebesc& dupa scopul urmarit& in:
-operatiuni ferme
-operatiuni speculative
-operatiuni la vedere
1 . /inantarea temporara:
I"I =
- /ondul de rulment se determina:
-ca diferenta intre activele totale si activele fi%e imobilizate
- "are din urmatoarele categorii de procese si relatii economice sunt considerate financiare&
atat in acceptiune e%tinsa& cat si in cea restransa data conceptului de finante
si sferei sale de cuprindere:
-toate procesele si relatiile economice de repartitie in forma baneasca a produsului
intern brut
-procesele si relatiile economice prin care se constituie& distribuie si se
utilizeaza fondurile banesti pentru entitatile publice
-procesele si relatiile economice realizate in forma baneasca ce presupun
un transfer de valoare si de putere de cumparare intre participant
- In categoria cheltuielilor publice de transfer nu se
include: -cheltuielile cu salariile functionarilor
publici -cheltuielile administrativ-gospodaresti
-subventiile acordate firmelor
- Printe cerintele indeplinirii rolului ce revin parghiilor financiare& pot fi mentionate:
-instrumentele financiare sa influenteze pozitiv anumite laturi ale activitatii economice
1 . Printre obiectivele urmarite in cadrul gestiunii trezoreriei unei
intreprinderi se regasesc:
-analiza si controlul costurilor de productie
-asigurarea unei concordante intre flu%urile de intrare a resurselor banesti si
scadentele unor obligatiuni
-folosirea eficienta a resurselor banesti disponibile& prin anumite plasamente
1!. Printe sursele de finantare a cheltuielilor publice cu invatamantul se pot regasi:
-contributiile sau ta%ele scolare suportate de cei
interesati -fondul bugetar
-venituri proprii realizate de institutiile de invatamant
1$. "are din urmatoarele afirmatii cu privire la finantele private ale
intreprinderii sunt adevarate:
I"I =
1(. ijlocirea de catre finantele )publice* a unor procese de redistribuire a resurselor
intre persoanelor fizice si juridice& implicarea autoritatilor publice& pentru
infaptuirea unor criteria de echitate sociala& e%prima& in viziunea economistilor
. usgrave si P. usgrave& continutul functiei finantelor publice de:
-alocare
-stabilizare
1+. /lu%urile financiar-monetare autonome se caracterizeaza prin:
-se interconditioneaza cu realizarea flu%urilor reale corespondente&in
mod direct si imediat
2 . "orelarea conditiilor de efectuare a platii impozitelor cu posibilitatile
reale ale contribuabililor reprezinta o caracteristica a:
-elasticitatii impozitelor
- Programarea financiara pe termen mediu si lung este
specifica: -bugetelor publice autonome
- "heltuielile publice pentru dezvoltarea sectorului economic de stat:
-in principiu& reprezinta cheltuieli de investitie in obiective economice
proprietate de stat
- Printre mijloacele )instrumentele* operationale de realizare a obiectivelor politicii
financiare a intreprinderilor se
numara: -bugetul activitatii
generale -actiunile si obligatiunile
- "are din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:
-piata euroobligatiunilor se confunda cu piata obligatiunilor straine
-pietele financiare derivate include pietele contractelor futures si pietele contractelor
pe optiuni
2 . Indeplinirea functiei banilor de mijloc de schimb presupune:
-realizarea unor procese si relatii de alocare-
utilizare a unor sume de bani& de vehicular a
valorii in forma de operatiuni de incasari si plati
-utilizarea lor pentru evaluarea si dimensionarea
valorica a diferitelor bunuri si servicii -folosirea
acestora in realizarea transferului de valoare intre
participant la diferitele tranzactii
2!. "are din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:
-destinatarul impozitului reprezinta persoana )
fizica sau juridica* in sarcina careia este stabilita&
prin lege& obligatia impozitului
2$. Printre factorii economici ce influenteaza
dinamica cheltuielilor publice se regasesc:
-preocuparea autoritatilor publice pentru o mai
buna repartizare a veniturilor in societare
-deprecierea monedei nationale
2(. itlurile care acorda anumite drepturi partilor la
contract asupra activelor la o scadenta viitoare
sunt:
-obligatiuni
2+. ecuperarea mai rapida a resurselor financiare )
publice* investite intr-un obiectiv economic
este posibila prin:
-cresterea profitului obtenabil din e%ploatarea
obiectivului respective
-reducerea efectului negative al imobilizarii
fondurilor financiare )in investitia ce se
finanteaza*
3 . Principalele atributii ale trezoreriei publice in
calitate de bancher al statului sunt:
-gestionarea si redistribuirea disponibilitatilor
banesti din conturile deschise institutiilor
publice
-elaborarea de prognoze pentru evolutia viitoare a
veniturilor si cheltuielilor
- "are din modificarile variabilelor urmatoare determina
reducerea efectului negative al
imobilizarii fondurilor de investitii:
-
crester
ea
sumei
ce se
investe
ste
anual
-crester
ea ratei
de
actualiz
are
- "a factori ce au determinat cresterea semnificativa& in ultimele
decenii& a cheltuielilor
publice pentru
ocrotirea
sanitara se pot
mentiona:
-amplificarea
factorilor de risc
-cresterea costului serviciilor medicale
- "ontrolul jurisdictional& ca forma a controlului bugetar:
-urmareste verificarea modului in care este administrat
patrimonial public
-se e%ercita de inistrul /inantelor Publice in faza de elaborare
a proiectului de buget
- "are din urmatoarele afirmatii cu privire la instrumentele de
conducere si reglare a
activitatilor financiare sunt adevarate:
I"I =
3. a%a pe valoarea adaugata se incadreaza in categoria:
I"I= 5I 6
-impozitelor pe venit& reale& indirect& pe cheltuieli
-ta%elor specific
3!. Printre cheltuielile financiare realizate de o intreprindere
se pot mentiona:
I"I =
3$. >peratiunile speculative Ca la baisse; se realizeaa
atunci cand:
-operatorii cumpara titluri la vedere la un curs
mai scazut pentru a vinde la termen la un curs
mai ridicat

GRILE nr 1

1.Existenta finantelor,a relatiilor financiare este legata de:

← Aparitia bunurilor si a unor structuri statale;


← Aparitia statului si a unei marfi cu rol de echivalent universal;
← Existenta relatiilor marfa-bani-marfa si de faptul ca acestea devin predominante
fara o legatura directa cu existenta si functionarea unor structuri statale;
← Existenta statului ,a folosirii banilor si a formelor valorice in repartizarea
prosdusului intern brut;
← Formarea statelor centralizate unitare si de dezvoltarea comertului dintre tari.

- Termernul de „asigurari de bunuri ,persoane,raspundere civila” se refera la:


← Relatii care exprima un transfer de resurse banesti fara echivalent si cu
titlu nerambursabil;
← Relatii care exprima un imprumut de resurse banesti pe o perioada determinata
si este purtator de dobanda;
← Relatii care apar in procesul formarii repartizarii fondurilor de resurse banesti
la dispozitia interprinderii;
← Relatii care exprima numai un transfer facultativ de resurse banesti;
← Relatii care exprima un transfer obligtoriu sau facultativ de resurse banesti,in
schimbul unei contraprestatii care depinde de producerea unui fenomen aleatoriu.

- Care dintre caracteristicile urmatoare este proprie bunurilor si serviciilor publice:

- Consumul lor este concurential;


- Accesul la ele este dependent de plata pretului solicitat de furnizor;
- Sunt oferite pe piata numai de sect privat;
- Oferta bunurilor si serv publice este indivizibila;
- Sunt oferite pe piata si de sectorul privat si de sectorul public;

Desc?rcat de Anastasia Belicci (anastasiabelicci2000@gmail.com)


lOMoARcPSD|5086049

- Relatiile de repartitie care exprima un transfer de resurse banesti fara contraprestatie


si cu titlu nerambursabil sunt:

- Rel financiare prin care se constituie toate fondurile(centralizate sau descentralizate) din
economie;
- Relatii financiare manifestate numai in leg cu formarea fond banesti ale
interprinzatorilor privati;
- Relatii financiare,respectiv finante;
- Rel financiare manifestate in leg cu formarea si repartizarea fonduilor centralizate numai
pt sfera nemateriala si a serviciilor;
- Rel financiare clasice aparute in leg cu formarea si repartizarea fondurilor bugetare
sau a altor fonduri publice.

- Relatiile care exprima un transfer de resurse cu titlu obligatoriu sau benevol,in


scopul obtinerii unei contraprestatiibanesti care depinde de producerea unui
fenomen ,eveniment,risc cu caracter aleatoriu sunt:

← Rel financiare clasice sau propriu zise;


← Relatii financiare care apar numai in procesul constituirii si repartizarii fondurilor de
asigurari sociale;
← Rel care apar numai in proc constiturii si repartizarii fondurilor de asigurari de bunuri;
← Rel care apar numai in procesul constituirii si repartizarii fondurilor de asigurari de
asigurari de bunuri,de persoane,de raspundere civila,de asigurari sociale;
← Rel care apar numai in procesul constiturii si repartizarii fondurilor de asigurari
de pers.

- Sfera finantelor cuprinde:

← Toate categoriile de relatii care le exclud pe cele de transfer de valoare;


← Relatiile privind si transferul de valoare si schimbul valorilor;
← In afara relatiilor banesti,pe cele de schimb;
← Relatiile presupunand transferul de valoare,fara schimbarea formei valorii;
← Dintre rel banesti,numai pe cele de schimbare a formelor valorii.

- Primele elemente de finante au aprut:

← La apogeul oranduirii sclavagiste;


← Odata cu formarea armatelor permanente in oranduirea sclavagista;
← Odata cu formarea statelor centrlizate unitare in oranduirea feudala;
← La punctul de trecere dintre oranduirea gentilica si oranduirea sclavistica;
← In perioada de trecere de la oranduirea sclavistica la oranduirea feudala;

Desc?rcat de Anastasia Belicci (anastasiabelicci2000@gmail.com)


lOMoARcPSD|5086049

- Trasaturile finantelor publice sunt:

← Satisfac nevoile colective;


← Sistem de principii si legi;
← Sistem de institutii publice si private;
← Asigura constituirea si utilizarea resurselor financiare publice;
← Asigura numai dezvoltarea economica.
← 2,3
← 2,5
← 5
← 3,5
← 1,4

- Finantele publice au o serie de trasaturi. Identificati-o pe cea incorecta:

- Reprezinta relatii banesti cu schimbarea formelor valorii;


- Presupun transferul valorii de la agentii economice catre stat si invers;
- Au ca efect redistribuirea veniturilor in societate;
- Au doua functii principale:repartitia si controlul;
- Sunt o premisa a productiei de bunuri publice;

10.Numai un raspuns este corect:

- Aparitia fin publice este legata numai de dezv mijloacelor de productie;


- Statul nu cheltuie resurse financiare in scopul apararii persoanei si bunurilor sale;
- Statul jandarm agreeaza ideea deficitului bugetar urmarind cresterea acestuia;
- Statul providenta nu intervine in vreun fel in economie;
- In prezent majoritatea statelor lumii se implica in economie;

GRILE NR2

1.Controlul financiar se efectueaza:

- Numai la institutiile private;


- Numai la impozitul pe salariu
- Numai in faza consumului
- Numai in trecerea granitelor
- In domeniul productiei ,repartitiei,schimbului si consumului.
Desc?rcat de Anastasia Belicci (anastasiabelicci2000@gmail.com)
lOMoARcPSD|5086049

2.Sunt fct ale finantelor publice:

- Stabilitatea financiar-monetara si facultativitatea imprumuturilor


- Repartitia si controlul
- Facultativitatea imprumuturilor si autonomia locala
- Obligativitatea formelor de asigurare si creditare
- Autonomia locala si stabilitatea legislativa

3.Constituirea fondurilor publice se realizeaza prin intermediul functiei de repartitie


a finantelor in:

- Proc distribuirii PIB intre pers juridice si stat


- Proc distribuirii si redistribuirii PIB intre pers juridice si fizice,pe de o parte
,si stat,pe alta parte
- Proc redistribuirii PIB intre interprinzatori privati si pers juridice,pe de o parte,si
stat pe de alta parte
- Proc distribuirii PIB intre interprinzatorii privati din sfera prouctiei materiale si stat.
- Procesul distribuirii PIB intre regiile autonome si stat si redistribuirii PIB
intre interprinzatorii privati si stat.

4.Functiile publice isi indeplinesc misiunea lor sociala cu ajutorul:

- Unitatilor in care se creeaza resurse financiare din care se varsa o parte la bugetul
de stat si la bugetul asigurarilor sociale de stat.
- Rezultatelor favorabile de care beneficiaza societatea utilizand fondurile
banesti constituite in economie
- Functiilor acestora,respectiv prin functia de repartitie si functia de control;
- Activitatii desfasurate de salariatii aparatului financiar al statului
- Masurilor luate de organle fiscale pentru utilizarea eficienta a banului public.

5.Constituie scop al finantelor publice

- Facilitati pentru interprinderile private


- Incasarea impozitelor si taxelor
- Facilitati pentru anumite grupuri sociale
- Infiintarea de institutii publice
- Conditii demne de viata pt pop

Desc?rcat de Anastasia Belicci (anastasiabelicci2000@gmail.com)


lOMoARcPSD|5086049

6.Functia de control a finantelor publice

- Este o fct temporara


- Este cu aplicare obligatorie lunara
- Se exercita numai de Guvern
- Se exercita numai in Primarii
- Se exercita in toate domeniile economiei

7.Functia de repartitie a fin pub

- Se manifesta in sfera consumului


- Se manifesta in sfera schimbului
- Se manifesta la agentii economici privati
- Se manifesta in sfera productiei
- Se manifesta numai in domeniul repartitiei

8.Functiile finantelor publice sunt

- De reglare si autocontrol
- De distribuire si redistribuire
- De verificare trimestriala
- De redistribuire si autocontrol
- De repartitie si control

9.Scopul controlului este

- Sa creasca cheltuielile posibile


- Sa reduca impozitul pe profit
- Sa creasca datoria publica
- Sa verifice cheltuirea banului public
- Sa creasca accizele

10.Comprativ cu functia de repartitie,functia de control a finantelor publice

- Are o arie mai mare de aplicare


- Are o arie mai mica de aplicare
- Ambele au aceeasi arie de aplicare
- Este mai putin importanta
- Nu se efectueaza prin leu

Desc?rcat de Anastasia Belicci (anastasiabelicci2000@gmail.com)


lOMoARcPSD|5086049

Grile 3

1.La constituirea fondurilor publice contributia principala o are /au :

- Impozitul pe profit
- Avutia nationala
- Imprumuturile externe
- Taxele vamale
- PIB

2.Care dintre urmatoarele elemente nu au caracter de parghii economico-financiare

- Impozitele si taxele
- Subventiile acordate de autoritatile publice
- Stabilirea de catre autoritatile publice de preturi si tarife
- Reglementarea regimului valutar
- Cursul valutar
Dintre variantele de mai jos,alegeti rasp corect:
← 1,2,3,4,5 b) 1,2,5 c)1,2,4,5 d)1,2 e)3,4

3.De la constituirea fondurilor publice sunt excluse:

- Regiile autonome si societatile cu capital de stat


- Societatile comerciale cu capital privat sau mixt
- Org cooperatiste si asociatiile cu scop lucrativ
- Inst publice si unitatile din subordinea acestora
- Activitatea specifica cultelor religioase

4.Mecanismul economic indeplineste functia de

- Productie
- Comanda unitara a economiei
- Incasare a imprumuturilor acordate de stat
- Conducere a activitatii interprinzatorilor privati
- Conducere si reglare a proceselor economice in functie de interesele
economiei nationale

5.Nu constituie metoda administrativa si de conducere in domeniul finantelor:

- Prognozele economico-financiare
- Programele economico-financiare
- Strategiile economico-financiare
- Asieta accizelor la carburanti
- Previziunile economico-financiare

Desc?rcat de Anastasia Belicci (anastasiabelicci2000@gmail.com)


lOMoARcPSD|5086049

6.Sistemul financiar public nu cuprinde:

- Bugetul asigurarilor sociale de stat


- Creditul acordat de bancile de stat
- Finantele regiilor autonome
- Finantele companiilor nationale
- Finantele interprinzatorilor privati

7.Nu se individualizeaza relatiile financiare in functie de:

- Destinatia fondurilor
- Locul de constituie a fondurilor
- Metodele folosite in mobilizarea si repartizarea fondurilor
- Partidele politice
- Beneficiarii resurselor financiare publice

8.Cu ajutorul parghiilor economice nu se influenteaza:

- Schimbul
- Productia
- Consumul interprinzatorilor
- Consumul populatiei
- Cresterea patrimoniului cultelor

9.Sistemul financiar nu este un sistem de:

- Institutii publice
- Relatii economice
- Taxe consulare
- Fonduri financiare
- Planuri financiare

10.Nu se regasesc ca fonduri la nivel central:

- Bugetul de stat
- Bugetul asigurarilor sociale de stat
- Fondurile municipiilor
- Fondurile de creditare
- Fondurile asigurarilor de bunuri,persoane,raspundere civila.
Desc?rcat de Anastasia Belicci (anastasiabelicci2000@gmail.com)
lOMoARcPSD|5086049

Grile 4

1.Parlamentul are sarcina:

- Aplicarii legilor in practica economica


- Aprobarii legilor in domeniul finantelor publice
- aprovizionarii agentilor economici
- Aprobarii planurilor de invatamant
- Aprobarii bugetului de venituri si cheltuieli al primariilor comunale

2.Guvernul are sarcina:

- Aprobarii bugetului Camerei Deputatilor


- Aprobarii Senatului
- Aprobarii bugetului Trezoreriei Statului
- Aprobarii bugetului BNR
- Elaborarii proiectului bugetului de stat

3.Curtea de Conturi are drept atributii:

- Controlul resurselor banesti ale agentilor economici privati


- Controlul resurselor banesti ale pop
- Controlul resurselor banesti ale liber profesionistilor
- Controlul administrarii patrimoniului public si privat al statului
- Controlul resurselor banesti ale asociatiilor de tip familial

4.Ministerul Finantelor Publice nu are drept atributii:

- Fundamentarea imprumuturilor necesare acoperirii deficitului bugetar


- Avizarea deschiderii de credite bugetare pentru simularea productiei de export
- Elaborarea metodologiei de intocmire a proiectului bugetului de stat
- Monotorizarea cheltuielilor de personal de la institutiile publice
- Aprobarea bilantului contabil al unei societati cu capital integral privat

5.Parlamentul nu are drept atributii:

- Aprobarea legilor bugetare anuale


- Aprobarea legii finantelor publice
- Aprobarea legii finantelor publice locale
- Aprobarea legii contabilitatii
- Aprobarea planului de investitii la primariile orasenesti

Desc?rcat de Anastasia Belicci (anastasiabelicci2000@gmail.com)


lOMoARcPSD|5086049

6.Politica financiara nu actioneaza in domeniul:

- Schimbului
- Productiei
- Repartitiei
- Consumului
- Schimbului de informatii

7.Nu sunt obiecte economico-sociale ale politicii interne:

- Ritmul cresterii economice


- Dinamica somajului
- Indicele preturilor si tarifelor
- Balanta de plati externe
- Proportiile si orientarea investitiilor brute

8.In domeniul resurselor financiare publice politica statului nu cuprinde :

- Metodele de constituire a resurselor financiare publice


- Sursele de constituire a resurselor financiare publice
- Cuantumul resurselor necesare statului
- Destinatia,utilizarea resurselor
- Obiectivele instrumentelor fiscale la mobilizarea resurselor financiare publice

9.Planificarea financiara presupune:

- Lipsa reglementarii fondurilor in economie


- Planul directiva ca intrument al conducerii economiei
- Lipsa conexiunilor economiei nationale cu economia mondiala
- Programele guvernamentale de dezvoltare economica au un caracter orientativ
- Programele de dezvoltare economica nu sunt insotite de bugete.

10.Numai una din afirmatiile de mai jos este adevarata:

- Politica financiara nu are nici o legatura cu politica generala a statului


- Politica financiara este complet dependenta de politica generala a statului
- Plitica financiara include si politica generala a statului
- Politica financiara are o independenta relativa fata de politica generala a statului
- Politica financiara este identica cu politica social economica

Desc?rcat de Anastasia Belicci (anastasiabelicci2000@gmail.com)


lOMoARcPSD|5086049

Lucrare de verificare nr 5

5.1.Cheltuielile publice inglobeaza:

- cheltuielile colectivitatilor locale

- cheltuielile effectuate de administratia central de stat

- cheltuielile finantate din fondul asigurarilor sociale de stat

- cheltuielile populatiei

- impozitele si taxele platite de agentii economici


←1,2,3,4 b) 2,4,5 c) 1,3,4,5 d) 1,2,3 e) 1,2,4

5.2. Subventiile sunt considerate:

- cheltuieli curente

- cheltuieli de capital

- cheltuieli de transfer

- consum definitive de produs intern brut

- avansare de produs intern brut

← 1,3,4 b) 2,3 c) 2,5 d) 2,4 e) 3,5

5.3. Cheltuielile virtual, conform clasificatiei financiare, reprezinta:

- cheltuieli pe care statul se angajeaza sa le efectueze in anumite conditii

- cheltuieli care nu se reflecta in contabilitatea nationala

- sunt pseudo-cheltuieli, fiind de fapt, cheltuieli ale statului

- sunt cheltuieli efectuate pentru constituirea de resurse strategice

- sunt cheltuieli cu majorarile de salarii


Desc?rcat de Anastasia Belicci (anastasiabelicci2000@gmail.com)
lOMoARcPSD|5086049

5.4. Cheltuielile publice exprima:

a) relatii economic-sociale in forma baneasca in contextual repartizarii fondurilor


publice pe destinatii ce reflecta obiectivele de politica ale statului

- cheltuielile efectuate de stat pentru refacerea imaginii sale in strainatate

- in toate cazurile exprima un consum definitive de produs intern brut

- in toate cazurile exprima o avansare de consum intern brut

- totalitatea cheltuielilor care se efectueaza la nivelul unui stat.

5.5. Clasificarea functionala a cheltuielilor publice grupeaza cheltuielile dupa:

- criteriul administrative(al institutiilor)

- destinatia lor

- dupa momentul in care se efectueaza

- dupa natura si efectul lor economic

- atat in fucntie de destinatia lor, cat si in functie de natura si efectul lor economic.

5.6. Care din urmatoarele categorii de cheltuieli nu sunt impartite dupa clasificatia economica:

- cheltuielile temporare

- cheltuielile material

- cheltuielile de personal

- transferurile

- cheltuielile de capital.

5.7. Care dintre indicatorii de analiza a cheltuielilor publice exprima amploarea


reactiei cheltuielilor publice la modificarea PIB ?

- indicatorul privind corespondenta dintre cresterea cheltuielilor publice si cresterea


PIB-ului

- ponderea cheltuielilor publice in PIB

- cresterea reala a cheltuielilor publice

Desc?rcat de Anastasia Belicci (anastasiabelicci2000@gmail.com)


lOMoARcPSD|5086049

d) indicatorul elasticitatii cheltuielilor publice fata de


PIB e) structura cheltuielilor publice.

5.8. Nu sunt cheltuieli conform clasificatiei functionale :

- cheltuielile pentru mediu

- cheltuielile pentru invatamant

- cheltuielile pentru sanatate

d) cheltuielile de personal

e) cheltuielile pentru cercetare.

5.9. Nu sunt cheltuieli conform clasificatiei economice:

- cheltuielile pentru bunuri si servicii

- dobanzile aferente datoriei publice

- cheltuielile pentru agricultura

- rezervele

- subventiile.

5.10. Sunt cheltuieli virtuale:

- cheltuielile pentru actiuni economice

- cheltuielile pentru mediu

- cheltuielile pentru cercetare stiintifica

- cheltuielile pentru invatamant

- garantiile constituite de stat la imprumuturile contractate de unitatile sale.

Desc?rcat de Anastasia Belicci (anastasiabelicci2000@gmail.com)


lOMoARcPSD|5086049

Lucrare de verificare 6

6.1. Precizati care sunt principalele surse de finantare specific sistemului public de sanatate:

- bugetele locale

- bugetele fondurilor special

- fondul de asigurari sociale de sanatate

- bugetul trezoreriei statului

- bugetul de stat.

a) 1,2,3,5 b) 1,2,5 c) 2,3,5 d) 3,5 e) 1,2,3,4

6.2. In domeniul educatiei nu se finanteaza:

- colegiile si universitatile

- institutele postuniversitare

- scoli primare, generale, licee

- activitati privind protectia persoanei

- institute de cercetare fundamental.

6.3. In domeniul sanatatii se finanteaza:

- unitati profilactice

- unitati de ocrotire a persoanei

- spitale

- clinici

- unitati antiepidemice.

Desc?rcat de Anastasia Belicci (anastasiabelicci2000@gmail.com)


lOMoARcPSD|5086049

6.4. Cheluielile cu asistenta sociala nu cuprind ajutoarele pentru :

- persoanele cu dizabilitati familiile cu multi copii

- familiile cu multi copii

- plasamentul copiilor

- persoane ce urmeaza o forma cu invatamant special

- batranilor si invalizilor

6.5. Protectia sociala este un ansamblu de masuri initiate de :

- populatia scolara

- cadrele didactice

- unitatile de invatamant superior

- scolile profesionale si licee

- de stat.

6.6. Nu sunt masuri de protective sociala:

- ajutorul de somaj

- subventionarea unor produse si servicii destinate populatiei

- oferirea de noi locuri de munca

- oferirea de locuinte in mediul rural

- compensatii banesti acordate persoanelor cu venituri fixe pentru


cresterea preturilor la produse considerate vitale pentru populatie.

6.7. Nu se finanteaza cheltuielile isntitutiilor pentru cultura, culte, arta, din:

- fonduri externe nerambursabile

- din venituri proprii si alocatii de la buget

- fondul scolilor sportive

Desc?rcat de Anastasia Belicci (anastasiabelicci2000@gmail.com)


lOMoARcPSD|5086049

- bugetul de stat

- credite externe rambursabile.

6.8. Prin sursele de finantare a cheltuielilor publice pentru sanatate nu se regasesc:

- taxele sau tarifele suportate de populatie

- bugetul de stat

- fondurile publice de asistenta sociala

- fondul national unic de asigurari de sanatate

- resurse externe rambursabile si nerambursabile.

6.9. Numai una din afirmatiile urmatoare este adevarata:

- ajutorul de somaj este o forma de sustinere materiala a celor ramasi


temporar fara lucru

- ajutorul de somaj este o forma de sustinere a persoanelor cu dizabilitati

- alocatia de somaj se acorda saalriatilor someri nou veniti pe piata fortei de munca

- prestatiile active presupun acordarea de alocatii, indemnizatii pentru someri

- prestatiile passive conduc la crearea de noi locuri de munca

6.10. In rolul economic al cheltuielilor pentru actiuni social-culturale nu se regaseste:

- asistenta medicala a indivizilor

- cresterea calificarii profesionale

- educatia si instructia tienrilor si copiilor

d) scaderea nivelului artistic, cultural, de civilizatie


e) asigurarea unui system de protective sociala.

Desc?rcat de Anastasia Belicci (anastasiabelicci2000@gmail.com)


lOMoARcPSD|5086049

GRILA 7

7.1 Indicatorul Dezvoltarii Umane se determina ca medie aritmetica a trei indici:

- indicele gradului de alfabetizare;

2)indicele sperantei de viata;

3)indicele produsului intern brut per locuitor la paritatea puterii de cumparare;

- indicele nivelului de educatie;

- indicele gradului de cuprindere in invatamant.

←1, 2, 3; b)1,4,5; c)2, 3, 5; d)1,3,5; e)2,3,4

- 2 Este adevarat:

← IDU se masoara cu ajutorul a 7 indici;

←IDU este un indicator complet al dezvoltarii umane;

← IDU se masoara in fiecare tara trimestrial;

d) IDU stabileste locul fiecarei tari in ierarhia mondiala;

e) IDU reflecta care componenta trebuie exclusa.

7.3 Nu este adevarat:

- PIB pe locuitor la paritatea puterii de cumparare este intre 100 si 60 000$;

- speranta de viata este cuprinsa intre 25 si 85ani;

- gradul de alfabetizare este cuprins intre 0 si 100%;

- gradul de cuprindere in invatamant esre cuprins intre 0 si 100%;

- PIB pe loc la paritatea puterii de cumparare este intree 100 si 40 000$.

Desc?rcat de Anastasia Belicci (anastasiabelicci2000@gmail.com)


lOMoARcPSD|5086049

7.4 IDU se determina conform metodologiei:

- uniunii europene;

- organizatiei mondiale a comertului;

- acordului generat pentru tarife si comert;

d)programului natiunilor unite pentru dezvoltare;

e) bancii mondiale.

7.5 Este adevarat:

- dezvoltarea umana ingradeste posibilitatile individuale;

- intre dezvoltarea economica si capitalul uman nu este vreo legatura;

- acumularea de cunostinte nu este o conditie a dezvoltarii umane;

- o stare buna a sanatatii nu este o conditie a dezvoltarii umane;

- sa existe acces la resursele necesare unui nivel de trai convenabil

GRILA 8

8.1 Care dintre instrumentele financiare de mai jos nu se folosesc in cazul


finantarii activitatilor de protectia mediului?

- transferarea subventiilor

- avansuri rambursabile

- fonduri in custodie

- conversia datoriei externe

- transferarea taxelor

Desc?rcat de Anastasia Belicci (anastasiabelicci2000@gmail.com)


lOMoARcPSD|5086049

8.2 Pentru actiuni economice nu se regasesc printre subventii:


a)subventii pentru tirajele suplimentare ale manualelor

- subventii pentru export

- subventii de functionare

- subventii de acoperirea diferentelor de pret

- subventii pentru dobanzi

8.3 Este adevarat :

- investitiile sunt ajutoare financiare acordate sectorului public

- invesstitiile nu se acorda zonelor defavorizate

c)avansurile rambursabile nu se acorda in coparticipare

- subventiile la export nu se prezinta sub forma restituirilor de impozite

- subventiile la export nu se prezinta sub forma primei de export.

8.4 Nu este avantaj fiscal:

- reducerea impozitului pe profitul reinvestit

- creditul fiscal intern

- creditul fiscal extern

- creditul bancar

- amortizarea accelerata.

8.5 Nu constituie o forma de finantare a agriculturii:

a)prime pentru achizitii de cereale

- subventii pentru combustibil

- taxe pentru restituire

- acordarea de actiuni la societatile comerciale

Desc?rcat de Anastasia Belicci (anastasiabelicci2000@gmail.com)


lOMoARcPSD|5086049

e) finantarea invatamantului in agricultura

8.6 Nu s-au acordat credite pentru agricultura de catre fondul international


pentru dezvoltare agricola pentru:

- cresterea competitivitatii produselor alimetare

- credite pentru gospodarii

- finantarea programului pentru sprijinirea producatorilor agricoli la


achizitionarea de utilaje noi

- finantarea dotarii si amenajarii laboratoarelor de distilare a produselor agricole

- cresterea competitivitatii trasportului produselor agricole

8.7 Cheltuielile publice pentru mediu suportate de la buget nu cuprinde:

- investitii de mediu

- avantaje fiscale

- finantarea cercetarii stiintifice in domeniul mediului

- finantarea produselor chimice poluante

- subventii pentru agentii economici care se implica in protectia mediului.

8.8 Cheltuielile pentru protectia mediul nu sunt finantate din:

- fonduri speciale

- de la bugetul de stat

- din fondurile egentilor economici

- din credite externe de la Banca Reglementelor Internationale

- din credite externe de la Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare

Desc?rcat de Anastasia Belicci (anastasiabelicci2000@gmail.com)


lOMoARcPSD|5086049

8.9 Costurile de mediu nu cuprind:

a)cheltuieli pentru neutralizarea actiunii poluante a unor factori de productie

- cheltuieli cu expertizele privind gradul de toxicitate

- cheltuieli cu expertizele medico-legale in caz de accident pe un santier

- cheltuieli privind amenzile pentru depasirea gradului de poluare admis

- cheltuieli de durabilitate sau de conservare.

8.10 Instrumentele pentru aplicarea politicii de stimulare economico-financiara nu cuprinde:

a)subsidiile si impozitele

b) taxele si penalitatile

c)scutirile de impozite pentru investitii

d)scutirile pentru activitati de protectia

mediului e) drepturile nenegociabile de poluare

GRILA 9

9.1 Resursele alocate doemniului aprarii nu servesc la:

- participarea la diferite aliante militare

- mentinerea de baze militare pe teritorii straine

- ajutoare militare acordate altor tari

- intretinerea si functionarea bazelor militare straine

- inlaturarea efectelor razboaielor

9.2 Sursele de finantare a cheltuielilor publice pentru aparare nu cuprind:

- venituri proprii realizate din activitati specifice

- donatii

Desc?rcat de Anastasia Belicci (anastasiabelicci2000@gmail.com)


lOMoARcPSD|5086049

- ajutoare financiare externe

- ajutoare financiare rambursabile

- credite externe

9.3 Cheltuielile curente pentru domeniul apararii nu cuprind:

- cheltuieli pentru bunuri si servicii

- cheltuieli pentru pensii

- cheltuieli pentru echipament si hrana

d) cheltuieli pentru procurarea tehnicii militare

e) cheltuieli pentru instruire efectiva

9.4 Nu sunt cheltuieli indirecte pentu aparare:

- despagubiri de razboi datorate de tarile invinse celor invingatoare

- plasa pensiilor cuvenite orfanilor de razboi

- intretinerea fortelor armate in tara

- plata pensiilor cuvenite invalizilor de razboi

- plati in contul datoriei publice contractate pentru inzestrarea armatei

9.5 Este adevarat:

- accesul populatiei la serviciul public de aparare este conditionat de plata impozitelor si


taxelor

- accesul agentilor economici la serviciul public de aprare este conditionat de


plata impozitelor si taxelor

c)accesul populatiei la serviciul public de aparare este conditionat de plata unor


tarife speciale

d)accesul populatiei la serviciul public de aparare nu este conditionat de plata impozitelor


si tazelor

e)accesul serviciului public de aparare este conditionat de efectuarea unor prestatii in


folosul comunitatii

Desc?rcat de Anastasia Belicci (anastasiabelicci2000@gmail.com)


lOMoARcPSD|5086049

9.6 Programele propuse pentru finantarea domeniul aprarii nu cuprinde:

- instruirea trupelor

- reconversia fortei de munca

- participarea la operatiuni de cooperare internationala

- consolidarea sistemului de planificare multianuala a resurselor

- garantarea sigurantei cetatenilor, respectarea si protejarea drepturilor acestora.

9.7 Sistemul national de ordine publica nu cuprinde si :

- institutiile cu atributii in domeniul ordinii publice

- actele normative ce reglemeteaza domeniul ordinii publice

- fortele si resursele create special pentru acest domeniu

- fortele si resursele jandarmeriei

- fortele si resursele armatei

9.8 Cuantumul cheltuielilor pentru ordine publica nu este conditionat de:

- cresterea infracsionalitatii

- cresterea terorismului

- tensiunile sociale si coruptia

- cresterea analfanetismului

e)marimea unitatilor si a structurilor specifice.

9.9 Nu se cuprind in cheltuielile functionale pentru ordine publica:

- paza si supravegherea frontierei

- politia

- jandarmeria

- creditele externe

- protectia civila si protectia contra incendiilor

Desc?rcat de Anastasia Belicci (anastasiabelicci2000@gmail.com)


lOMoARcPSD|5086049

9.10 Cheltuielile pentru salarii si solde sunt cheltuieli:

- de capital

b)functionale

- curente

- caractestice ONU

- caracteristice Uniunii Europene

GRILA 10

10.1 Care venit este gresit precizat?

Veniturile bugetelor locale in Romania cuprind:

a)veniturile obtinute din vanzarea unor bunuri

b) sumele incasate din valorificarea bunurilor confiscate

- transferuri cu destinatie speciala de la bugetul de stat

- incasari in impozite si taxe

- incasarea TVA de la institutiile publice din raza teritoriala

10.2 In cadrul veniturilor nefiscale se cuprind:

- taxele de metrologie, taxele consulare, taxele vamale, impozitul pe venitul agricol

- venituri din amenzi, taxele consulare, taxele de metrologie, venituri din aplicarea
prescrptiei extinctive

- penalitatile si majorarile pentru veniturile nevarsate la termen, taxa asupra mijloacelor


de transport, impozitul pe spectacole, taxele vamale

- impozitul de profit, impozitul pe salarii, veniturile din amenzi, taxa pe valoare adaugata

- impozitul pe spectacole, taxa asupra mijloacelor de transport, taxele de metrologie,


taxa pentru reconstructia drumurilor.

Desc?rcat de Anastasia Belicci (anastasiabelicci2000@gmail.com)


lOMoARcPSD|5086049

10.3 Resursele financiare publice nu includ:

- resursele administratiei publice centrale

b)resursele administratiei publice locale

c)resursele populatiei

- resursele intreprinderilor publice

- resursele asigurarilor sociale de stat

10.4 Dupa regularitatea cu care se incaseaza la buget , resursele financiare se impart in:

- resurse ordinare si resurse extraordinare

- resurse ordinare si resurse curente

- resurse extraordinare si resurse incidentale

- venituri fiscale si venituri nefiscale

- venituri fiscale si resurse curente

10.5 Care dintre urmatoarele madalitati de constituire a rasurselor financiare publice au ca


efect imediat aparitia inflatiei:

- prelevarile fiscale

- imprumuturile pe termen scurt

- imprumuturile pe termen mediu

- imptrumuturile pe termen lung

e) finantarea prin emisiune monetara fara acoperire

10.6 Veniturile nefiscale au o pondere mai redusa deoarece:

- cotele de impunere care se aplica la masa impozabila aferenta acestor venituri sunt mai mici

- apar numai in tarile in curs de dezvoltare

- sunt venituri extraordinare

- sfera de cuprindere a sectorului public este limitata

- aceste venituri nu se redistribuie catre populatie

Desc?rcat de Anastasia Belicci (anastasiabelicci2000@gmail.com)


lOMoARcPSD|5086049

10.7 Principala categorie de resurse publice o constituie:

a)veniturile intreprinderilor de stat

- impozitele si taxele

- imprumuturile externe

d)imprumuturile interne

- contributiile benevole ale agentilor economici la formarea anumitor fonduri

10.8 Resursele extraordinare sunt:

a)impozitul pe profit

- taza pe valoare adaugata

- emisiunea baneasca fara acoperire

d)taxele vamale

e) impozitul pe salariu

10.9 Nu sunt resurse de provenienta externa:

- dabanzile percepute pentru creditele externe acordate

- ajutoarele financiare primite din strainatate

c)donatii primite din strainatate

- imprumuturi de stat conractate de la guvernele altor state

- venituri de la institutiile publice

10.10 Indicatorul privind elasticitatea cresterii cheltuielilor comparativ cu cresterea PIB-ului este
un indicator:

a)de nivel

b) de structura

c)specific datoriei publice

- de dinamica

- specific resurselor publice

Desc?rcat de Anastasia Belicci (anastasiabelicci2000@gmail.com)


lOMoARcPSD|5086049

11.1 Impozitele:

A)sunt datorate in valoare absoluta in cuantum egal de catre toti

contribuabilii b)reprezinta cheltuieli pt stat

c)au un character facultative pt toti contribuabilii

d)sunt achitate numai de persoanele juridice

e)au un character nerambursabil

11.2 Care principiu al impunerii urmarea ac sistemul fiscal sa asigure incasarea impozitelor cu minimul de
cheltuieli sis a fie cat mai putin apasator pt contribuabili:

a)principiul justitiei impunerii

- principiul comoditatii impunerii

c)principiul certitudinii impuneruu

d)prinicipiul randamentului financiar

e)principiul administrative

11.3 Numai una dintre afirmatiile de ami jos este cea adevarata:

a)majorarea impozitelor este intodeauna o masura popular

b)imprumuturile nu antreneaza cheltuieli suplimentare

- imprumuturile publice afecteaza insusi capitalul national iar impozitele diminueaza numai
veniturile acesteia

d)imprumuturile de stat ofera detinatorilor de resurse banesti un plasament nesigur si costisitor e) prin

imprumuturile de stat se poate procura resurse mai greu decat pe calea impozitelor directe

11.4 La nivelul unui stat taya fiscalitatii(presiunea fiscal) esyte data de:

a)ponderea veniturilor fiscal PIB

b)ponderea veniturilor fiscal in totalul veniturilor bugetare

c)ponderea veniturilor publice in PIB

- cota medie a impozitelor directe

- ponderea veniturilor fiscal in cheltuielile publice

Desc?rcat de Anastasia Belicci (anastasiabelicci2000@gmail.com)


lOMoARcPSD|5086049

11.5 Rolul impozitelor pe plan financiar se refera la:

- folosirea impozitelor ca instrumente ca mijloc de interventie in activitatea economica

- sistemul fiscal trebuie sa asigure prelevarea impozitelor cu minimul de cheltuieli

- procurarea resurselor financiare publice necesare acoperirii cheltuielilor publice

- reddistribuirea unei parti importante din PIB intre grupurile sociale si indivizi intre pers fizice si juridice

- dreptatea sociala in materie de impozite

11.6 Randamentul fiscal al impozitelor presupune:

a) stabilitatea sarcinii fiscal in functie de puterea contributive

b)marimea impozitelor datorate sa fie certa si termenele modalitatea si locuil de plata clar

stabilite c)Impozitele sa fie percepute la termente convenabile pt cotribuabili

d.sa nu existe posibilitatea de sustragere de la impunere a unei aprti de materie impozabila

e) impunerea sa fie generala-sa cuprinda toate categoriile sociale

11.7 Presiunea fiscal:

- un impozit direct

b)un impozit indirect

c)in indicator de dinamica a cheltuielilor publice

- un indicator de nivel

- cotele progressive simple sunt mai costisitoare pt contribuabili decat cotele progressive compuse

11.8 Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la cotele procentuale progressive este falsa:

a)cresc pe marimea obiectivului impozabil

b)pot fi cote progressive simple

c)pot fi cote regressive

d)pot fi cote progressive compuse

- cotele progressive simple sunt mai costisitoare pt contribuabil decat cotele progressive xcompuse

11.9 Care dintre urmatoarele afirmatii nu este adevarata:

a)Impozitele si taxele reprezinta venituri bugetare


Desc?rcat de Anastasia Belicci (anastasiabelicci2000@gmail.com)
lOMoARcPSD|5086049

b)Impozitele si taxele reprezinta prelevari cu titlu definitive si nerambursabil

c)pe baza impozitelor si a taxelor percepute statul poate efectua cheltuielile

sale d)impozitele si taxele pot fi introduce numai de organelle de stat central e)

impozitele si taxele sunt reglementate prin lege

11.10 Printre elementele impozitului se numar:

- obiectul impozabil
b)subiectul impunerii

c)incasatorul

d)unitatea de impunere

e)asieta

12.1 Precizati care din afirmatii referitoare la impozitele directe este falsa:
a)sunt impozite nominale
b)la stabilirea lor se au in vedere o serie de factori de natura
sociala c)suportatorul este consumatorul final d)sunt impozite
reale si personale.

12.2 Una din afirmatiile de mai jos nu este corecta:


a)impozitele reale sunt impozite pe cheltuieli
b)impozitele directe sunt venituri fiscale
c)impozitul pe venit este un venit fiscal
d)impozitul pe cladiri este un impozit direct
e)taxa asupra mijloacelor de transport auto este un impozit direct

12.3 In ultimii 20 de ani impozitarea profitului in Romania nu s-a effectual:


a)in sume fice
b)cu o cota proportional de 38%
- cu o cota proportional de
25% d)cu cotele de 30% si 45%
e)cu cota unica de 16%

12.4 Referitor la impozitele reale este adevarat:


a)tin cont de situatiile contribuabilului

Desc?rcat de Anastasia Belicci (anastasiabelicci2000@gmail.com)


lOMoARcPSD|5086049

b)sunt nominative si au character regresiv


c)asieta este asemanarea cu cea utilizata la impozitul pe venituri din
pensii d)au termene de plata aleatorii
e)se determina pe baza venitului net

12.5 Pentru impozitarea veniturilor persoanelor fizice se considera:


a)suprafata desfasurata a locuintei
b)veniturile unor membrii ai familiei
c)varsta si preocuparile sociale
d)veniturile realizate pe fiecare persoana fizica
e)numarul de autoturisme obtinut

12.6 In legatura cu impozitele personale nu sunt adevarate:


a)cuprind impozite pe avere
b)au in vedere situatia personala a
contribuabilului c)cuprind impozite pe venit
d)cuprind impozitul pe dividend
e)se stabilesc in legatura cu bunurile

12.7 In legatura cu impozitele directe nu este adevarat:


a)au, de regula, character regresiv
b)termenele de plata sunt prestabilite
c)au aparut inaintea taxelor vamale
d)au character nominative
e)respecta echitatea fiscal in mai mare masura decat impozitele indirect

12.8 Referitor la impozitul pe profit nu este adevarat:


a)este un impozit pe venitul unor categorii de intreprinzatori
b)este un impozit pe cheltuieli
c)este un venit fiscal
d)este un impozit cuvenit bugetului de stat
e)se calculeaza, de regula, in cote proportionale

12.9 La impozitarea salariului se au in vedere:


a)situatia personala a salariatului
b)numarul de proprietati
c)obligatoriu sporul de toxicitate
d)numarul de luni lucrate intr-un an
e)numarul anilor de scolarizare

12.10 Referitor la impozitul pe profit nu este adevarat:


a)cheltuielile deductibile se adauga la baza de calcul
b)cheltuielile nedeductibile sunt prevazute de lege
c)este permisa deducerea cheltuielilor aferente veniturilor realizate

Desc?rcat de Anastasia Belicci (anastasiabelicci2000@gmail.com)


lOMoARcPSD|5086049

d)este permisa deducerea unor sponsorizari in limitele


legii e)se plateste la termene stabilite prin lege

Grile 13

13.1 Preferinta pentru impozitele indirecte , ca alternativa de finantare a chetuililor publice , se pot
explica prin :

a)perioada lunga de timp din momentul institurii si aplicarii

b)perioada scurta de timp din momentul instruirii si aplicarii , inexistenta chetuielilor de asezare ,
percepere si urmarire;

c)perioada scurta de timp din momentul instruirii si aplicarii , chetuieli modice de asezare , precepere
si urmarire ;

d)caracterul global ;

e)imbunatatirea colectarii veniturilor bugetare din impozite directe

13.2 In cadrul impozitelor indirecte nu se includ :

- taxa pe valoare adaugata

b)impozitul pe spectacole

c)taxa asupra mijloacelor de transport

d)accizele

e)taxele vamale

13.3 Taxele speciale de consumatie sunt asezate asupra :

a)unor produse cu cere neelastica

b)unor produse ce se consuma in cantitati mici

c)deverului total al intreprinderilor industriale

d)livrarilor de marfuri catre terti

e)importului si exportului de marfuri

Desc?rcat de Anastasia Belicci (anastasiabelicci2000@gmail.com)


lOMoARcPSD|5086049

13.4 Taxa pe valoare adaugata :

- este o taxa parafiscala;

b)este un impozit direct

c)este un impozit indirect

d)se aplica asupra profitului

brut e)este un impozit facultativ

13.5 Suportorul efectiv al taxei pe valoarea adaugata este :

a)intermediarul

b)consumatorul final

c)statul

d)importatorul

e) taranul , pentru bunurile din productia proprie

13.6 Accizele se stabilesc numai pentru :

a)produse din tutun

b)bauturi fermentate

c)carburanti

d)alcool etilic

e)toate produsele de mai sus

13.7 Produsele energetice pt care nu se datoreaza accize sunt :

- benzina cu plumb

b)benzina fara

plumb c)gazul de

mina d)motorina

e)petrolul lampant (kerosen)


13.8Printre alte produse accizabile nu se regasesc:

a)Articole din cristal

b)cafea verde

c)bijuterii din aur sub forma verghetelor

d)cafea solubila, inclusiv amestecuri cu cafea

solubila e) produse de parfumerie

13.9 Taxele vamale sunt:

a)impozite pe cifra de afaceri

- impozite de timbru

- taxe de mediu

d)impozite indirecte

e)impozite directe

13.10 In calitate sa de stat membru al UE , Romania percepe :

- taxe vamale majorate in relatiile comerciale cu statele membre

b)taxe vamale mai mici in relatiile comerciale cu statele membre

Desc?rcat de Anastasia Belicci (anastasiabelicci2000@gmail.com)


lOMoARcPSD|5086049

c)taxe vamale retorsiune in relatiile comerciale cu statele membre

d)taxe vamale sezoniere in relatiile comerciale cu statele membre

e) nu percepe taxe vamaele in relatiile comerciale cu statele membre

14.1 Care din metodele de evitare a dublei impuneri internationale asigura contribubilului cea mai
mai mare degrevare fiscala?

a)metoda scutirii progresive

b)metoda creditarii ordinare

c)neexistente unei conventii fiscale

d)metoda creditarii toale

e)metoda scutirii totale

14.2 Conventia pt evitarea dublei impuneri juridice internationale se aplica :

- impozit pe venit , avere , consum. Instituite de fiecare dintre statele contractante

b)numai impozitelor pe venit instituite de fiecare dintre statele contractante; c)numai

impozitelor pe avere instituite de fiecare dintre statele contractante;

- TVA-ului si accizelor ;

- impozitelor pe venit si pe avere ,instituite de fiecare dintre statele contractante;

14.3 Nu este o modalitate de evitare a dublei impuneri juridice internationale:

a)utilizarea convetiilor fiscale;

b)reglementarile interne in materie;

c) doctrina fiscala interna si internationala

d)calculul regresiv al impozitelor

e) jurisprudenta;

Desc?rcat de Anastasia Belicci (anastasiabelicci2000@gmail.com)


lOMoARcPSD|5086049

14.4 Nu este o metoda de evitare a dublei impuneri juridice internationale

a)creditare totala

b)scutirea progresiva

c)creditarea obisnuita

d)impunerea globala a veniturilor

e)scutirea totala

14.5 Impunerea profitului aferent sediului permanent situat in alt stat se realizeaza in:

- statul de provenienta a materiilor prime

- statul de destinatie a dividendelor

c)statul de destinatie a comisioanelor

e) statul in care se afla sediul central al intreprinzatorului

14.6 In conventiile fiscale nu sunt precizate urmatoarele:

- impozitele vizate

- metode de evitare

c)sfera de aplicare

d)cotele de impunere a profitului

- criteriul rezidentei

14.7 Conceptiile care se au in vedere la evitarea dublei impuneri juridice internationale sunt:

a) teritoriala su mondiala

b)impunerea globala si impunerea separata

- cetatenia si acordul comun al partilor

- impunerea globala si acordul comun al partilor

- teritoriala si impunerea separata

Desc?rcat de Anastasia Belicci (anastasiabelicci2000@gmail.com)


lOMoARcPSD|5086049

14.8 Numai una din afirmatiile de mai jos este adevarata :

- dividendele se impun majoritar in statul de origine a veniturilor

b)comisioanle se impun peste 20% in statul original al veniturilor

c)dobanzile se impun peste 20% in statul de origine a veniturilor

d)dividendele se impun numai in statul de origine a veniturilor

- comisioanele se impun sub 15%in statul de origine a veniturilor

14.9 Numai una din afirmatiile de mai jos este adevarata :

- degrevarea fiscala este o suma de impozite indirecte

b)impozitul in statul de origine nu este obligatoriu

c)impozitul in statul de rezidenta se determina numai prin impunerea separata a

veniturilor d)conventiile fiscale se refera numai la impozitele directe

- impozitul in statil de rezidenta se determina cumulativ si prin impunerea separata a veniturilor si


prin impunerea globala a acestora

14.10 Evitarea dublei impuneri juridice internationale nu se realizeaza prin :

a)conevntiile fiscale incheiate

b)metoda creditarii obisnuite

c)definirea termenilor specifici

d)metoda surplusului imobiliar

e) metoda scutirii progresive

15.1 Evaziunea fiscala este o metoda de

- stabilirea a impozitelor directe

- evitare a dublei impuneri juridice

internationale c)stabilire a impozitelor indirecte

d)crestere a accizelor

e)sustragerea de la impunere

Desc?rcat de Anastasia Belicci (anastasiabelicci2000@gmail.com)


lOMoARcPSD|5086049

15.2 Printre practicile agentilor economici de sustragere de la impunere nu se resaseste :

a)evidentierea unor venituri diminuate artificial;

b)evidentirea unor cheltuieli majorate arftificial

c)dubla inregistrare a facturilor aferente achiziilor

d)inregistrari contabie insotite de documente justificative

e)calcule gresite , stersaturi , documente deteriorate

15.3 Se apreciaza ca evaziunea fiscala nu poate fi :

- la adapostul

legii b)frauduloasa

c)intentionata

- in scadere accelerata

e)neintentionata

15.4 Nu se regasesc printre cele mai noi modalitati de fraudare a statului:

- trecerea scriptica a opreratiunilor prin mai multe

firme b)metoda simularii unor exporturi

c)organizarea in acociere a actiunilor frauduloase d)neimplicarea mai

multor firme care sa se disperseze in teritoriu e)intocmirea de

documente care indeplinesc doar formal cerintele legale

15.5 Nu este factor de influenta a modificarii structurii categoriilor de venituri fiscale care sunt
evazionate de la o perioada la alta :

a)nivelul cotelor de impunere si modificarea acestor cote;

b)acordarea unor facilitati fiscale si alte masuri financiare

- orientarea controalelor spre zone de risc : TVA impozit pe profit

- modificarea lunara a taxelor consulare

Desc?rcat de Anastasia Belicci (anastasiabelicci2000@gmail.com)


lOMoARcPSD|5086049

- facilitatile acordate conduc la sustragerea de la plata impozitelor din zona evaziunii licite inspre
frauda fiscala

15.6 Care din activitatile urmatoare nu conduc la evaziune fiscala ?

- omiterea inregistrarilor unor documente jutificative

b)schimbarea de bunuri fara plata , fara factura

- decuceri false pa baza unor facturi false

- utiizarea regimului facilitatilor in limitele legii

- aplicarea scutirilor intr-o masura mai favorbila decat permite legea

15.7 Ese e mai evazionat impozit in tara noastra:

- impozitul pe mijloacele de transport

b)accizele

c)taxele vamale

- taxa pe valoarea adaugata

- impozitul pe profit

15.8 Nu este o modalitate de limitare a evaziunii fiscale:

- eliminarea unor paralelisme in exercitarea activitatilor de control

b)eliminarea din legislatie a prevederilor favorizante evaziunii fiscale

- stransa corelatie intre cadrul legislativ si realitatea economica

- modificarea trimestriala a asietei TVA-ului;

e)infiintarea unor institutii publice cu atributii in cresterea conformarii voluntare a cetatenilor

15.9 Nu este o cauza a evaziunii fiscale:

- activitatea desfasurata fara aproparea legala

b)incalcarea deloberata a legislatiei fiscale

Desc?rcat de Anastasia Belicci (anastasiabelicci2000@gmail.com)


lOMoARcPSD|5086049

c)tergiversarea obligatiilor fiscale corect determinate

d) evidenta contabila condusa conform legii contabilitatii

e)incoerente si inconsecvente legislative utilizate pt a evaziona

15.10 Numai un raspuns este corect :

a) cheltuielile aferente venturiloe se duduc conform legii

b)este corecta evidentierea facturilor cu valori reduse fata de cele reala

c)de regula, sumele incasate in timpul inspectiei fiscale scad in ritm mai maredecat ritmul incasarilor
de TVA

d)frecventa mare a erorilor de inregistrare nu influenteaza nivelul TVA-ului

datorat e)este corecta evidentierea facturilor referitoare la servicii inexistente

16.1 Operatiune de conversiune a imprumuturilor de stat presupune:

a)modificarea termenului de rambursare si inlocuirea vechiului imprumut cu unu imprumut nou a


carui scadenta este pe termen lung sau mediu

b)modificarea nivelului dobanzii si preschimbarea inscrisurilor vechiului imprumut cu inscrisuri ale


unui imprumut nou a carui dobanda este mai redusa

c)modificarea nivelului dobanzii si preschimbarea inscrisurilor vechiului imprumut cu inscrisuri ale


unui imprumut nou a carui dobanda este mai ridicata

d)acordarea unor facilitati creditoriilor , care constau in garantii contra variatiilor monetare

e)modificarea modalitatii de rambursare a impumutului contractat de stat

16.2 Statul apeleaza la imprumuturi din necesitati de echilibru bugetar :

a) pt finantarea proiectelor de investitii in mediu

b)pt echilibrarea bugetului in cazul insuficientei resureselor

c)pt a asigura excedente bugetare pt urmatorii ani

d)pt asigurarea echilibrului bugetar nu se apelaza la

imprumuturi e) pt finantarea proiectelor de investitii rurale

Desc?rcat de Anastasia Belicci (anastasiabelicci2000@gmail.com)


lOMoARcPSD|5086049

16.3 Finatarea deficitului bugetului de stat se asigura prin :

- contributia benevola a populatiei

2)donatii primite din partea FMI

3)imprumuturi de stat

4)disponibilitati aflate temporar in contul general al trezoreriei statului

- transferuri din bugetele locale

a)5 b)2,3 c)2,3,4 d)1,4 e)3,4

16.4 Cand un consortiu bancar cumpara efectiv titluri de stat , castigul bancar este dat de :

- valoarea bursiera a inscrisurilor plasate pe piata

- comisionul bancar aplicat asupra valorii nominale

c)maremea sumelor ce alimenteaza bugetul prin subscriptie publica

d)diferenta dintre cursul la care obligatiunile sunt vandute catre populatie si cursul la care au fost
cumparate de la stat

e) valoarea comisionului corectata cu procentul in care titlurile sunt plasate pe piata

16.5 Spre deosebire de impozite , imprumuturile de stat :

- aucaracter obligatoriu

- presupun o contraprestatie

3)nu sunt rambursabile

4)sunt facultative

- nu sunt purtatoare de dobanda

a)1,3,4 b)1,3 c)2,4 d)3,4,5 e)1,2,4

16.6 Numai unu dintre afirmatiile de mai jos este adevarata :

a)termenul de rembursare este data la care se ramburseaza numai dobanda

b)dobanda este marimea creantei pe care creditorul o are de incasat de la stat

Desc?rcat de Anastasia Belicci (anastasiabelicci2000@gmail.com)


lOMoARcPSD|5086049

c)valoarea nominala este pretul pe care statul il plateste creditorilor sai pt folosirea sumei
imprumutate

d)obligatile sau titlurile de renta sunt inscrisuri specifice imprumuturilor pe tremen mediu si lung

e) valoarea reala este suma inscrisa pe titlul unui imprumut de stat

16.7 Operatiunea de consolidare a imprumuturilor de stat presupune :

a)modificarea termenului de ramburs are si inlocuirea vechiului imprumut cu un nou imprumut al


carui scadenta este pe termen mediu sau lung

b)modificarea nivelului dobanzii si preschimbarea inscisurilor vechiului imprumut cu inscrisuri ale


unui imprumut nou a carui dobanda este mai redusa

c)modificarea nivelului dobanzii si preschimbarea inscisurilor vechiului imprumut cu inscrisuri ale


unui imprumut nou a carui dobanda este mai ridicata

d)acordarea creditorilor unor facilitati care constau in garantii contra variatiilor

monetare e)modificarea modalitatii de rambursare a imprumutului contractat de stat

16.8 Imprumuturile externe sunt:

- venituri ale bancilor externe creditoare

- metode de colectare a excedentelor bugetare

- garantii acordate de stat pt imprumuturi interne

d)suma totala a datoriilor unui stat

e)o form a exportului de capital pt institutiile creditoare

16.9 Imprumuturile de stat se deosebesc de impozite deoarece:

a)imprumuturile presupun contraprestatii pt sumele colectate , in timp ce impozitele sunt fara


cintraprestatie directa

b)impozitele au uncarcater rambursabil , prin intermediul serviciilor publice

c)imprumuturile de stat nu au un caracter rembursabil , ci sunt obligatorii ca in cazul impozitelor

d)imprumuturile de stat nu au caracter rembursabil , ci sunt perpetue , in timp ce impozitele se


ramburseaza prin intermediul serviciilor publice frunizate

Desc?rcat de Anastasia Belicci (anastasiabelicci2000@gmail.com)


lOMoARcPSD|5086049

- sumele obtinute in urma imprumuturilor emise nu au o destinatie cu carcater productiv , spre


deosebire de impozite

16.10 Nu este element al unui imprumut de stat

- valoarea reala

b)cursul c)valoarea

nominala

d) denumirea imprumutului

e)denumirea creditorului

17.1. Semasoara gradul de indatorare prin raportarea:


- datoriei publice la PIB;
- datoriei externe la datoria interna;
- datoriei externe la serviciul datoriei publice totate;
- serviciul datoriei publice la cheltuielile bugetului cosolidat;
- serviciului datoriei publice externe la incasarile din exportul de marfuri si servicii.

17.2 Se poate define datoria publica astfel:


- datoria statului fata de alte guverne;
- datoriile totate ale unei natiuni;
- datoriile totate ale unei natiuni in strainatate;
- toate imprumuturile entitatilor publice;
- datoria statului fata de gospodaririle populatiei.

17.3 Este datorie publica interna:


- datoria statului fata de gospodariile populatiei;
- datoria care se ramvurseaza din imprumuturile externe;
- datoria fata de creditorii externi;
- datoria fata de creditorii interni;
- datoria scadenta in anul negocierii

17.4 Datoria publica guvernamentala cuprinde:


- toate obligatiile consiliilor locale la un moment dat;
- obligatiile provenind din finantatile rambursabile angajate numai pe baze contractual;
- toate obligatiile privind protectia mediului;
- obligatiile provenind numai din finantarile rambursabile garantate de Guvern;
- toate obligatiile statului la un moment dat,angajate pe baza de contract sau garantate.

17.5 Datoria publica locala cuprinde:


- toate obligatiile statului la un moment dat;
- toate obligatiile privind protectia copilului;

Desc?rcat de Anastasia Belicci (anastasiabelicci2000@gmail.com)


lOMoARcPSD|5086049

c)obligatiile proenind din finantarile rambursabile garantate de Guvern;


- obligatiile guvernamentale provenind din finantarile rambursabile angajate numai pe
baze contractual;
- toate obligatiile unitatilor administrative teritotiale la un moment dat.angajate pe baza
de contract sau garantate.

17.6 Fondul de risc este constituit la:


- unitatile administratic teritoriale si Ministerul Finantelor Publice;
- consiliile comunale si Ministerul Educatiei;
- Ministerul Transporturilor si consiliile judetene;
- consiliile municipal si Ministerul Culturii;
- consiliile orasenesti si Miniosterul de Externe.

17.7 Serviciul datoriei publice nu cuprinde:


- dobanzi;
- comisioane;
- rate de capital;
- rente viagere;
- diverse costuri aferente datoriei publice.

17.8 Nu constituie sursa a fondului de risc pt datoria publica guvernamentala:


- majorari de intarziere aplicate garantatilor de stat pentru neplata in termen a comisioanelor
la fondul de risc;
- dobanzi la disponibilitatile aflate in contul fondului de risc;
- sumele incasate sub forma de comisioane de la garantati de stat;
- sumele incasate de la garantati de stat reprezentand rate de
capital,dobanzi,comisioane aferente finantarilor rambursabile garantete; ?
- sume incasate de la populatie sub forma de garanti.

17.9 Instrumentele datoriei publice locale nu cuprind:


- credite furnizor;
- leasing financiar;
- imprumuturi de la bancile comerciale;
- titluri de valoare;
- garantie guvernamentala

17.10. Nu constituie sursa a fondului de risc pentru datoria publica locala:


- majorari de intarziere aplicate garantatilor de administratia publica locala pentru neplata
in termen a comisioanelor la fondul de risc;
b)dobanzi la disponibilitatile aflate in contul fondului de risc; ?
- sumele incasate de la garamtati de administratia publica locala reprezentand rate
de capital,dobanzi,comisioane aferente finantarilor rambursabile garantate;
- sume incasate de la colectivitatea locala sub forma de garantii.

18.1. Imprumuturile externe sunt:


- venituri ale bancilor externe creditoare;
b)metode de colectare a excedentelor bugetare;
- garantii acordate de stat pentru imprumuturi interne;
- suma totala a datoriilor unui stat;

Desc?rcat de Anastasia Belicci (anastasiabelicci2000@gmail.com)


lOMoARcPSD|5086049

e) o forma a exportului de capital pentru institutiile creditoare.

18.2 Raportul dintre datoria externa si incasarile din exportul de marfuri si servicii arata:
- proportia serviciului datoriei publice in cuantumul incasarilor din exportul de marfuri si servicii;
- in cat timp se pot sambursa dobanzile aferente datoriei externe prin incasarile din exportul
de marfuri si servicii;
- in cat timp se poate rambursa datoria unei tari catre strainatate prin incasarile din exportul
de marfuri si servicii;
- proportia datoriei externe garantate in cuantumul incasarilor din exportul de marfuri si servicii;
- proportia datoriei externe negarantate in cuantumul incasarilor din exportul de marfuri si servicii.

18.3 Referitor la datoria guvernamentala externa nu este adevarat:


- are o sfera de cuprindere mai restransa;
- este parte component a datoriei externe;
- se contracteaza de Guvern prin Ministerul Finantelor
- reprezinta 14% din totalul datoriei externe.
- are ponderea cea mai mare din totalul datoriei externe.

18.4. Plafonul de indatorare publica externa:


a)este stabilit prin ordin al ministrului finantelor;
- reprezinta datoria pe termen scurt;
- reprezinta datoria flotanta;
- annual este stability prin lege;
- reflecta datoria consolidate.

18.5. Serviciul datoriei publice externe nu cuprinde:


- ratele de capital devenite exigibile;
- dobanzile aferente datoriei publice externe;
- ratele de capital ale debitorilor privati;
d)comisioanele aferente datoriei piblice externe;
- alte cheltuieli ocazionate de datoria publica externa.

18.6. Nu este un indicator al datoriei externe:


- ponderea dobanzilor aferente datoriei externein PIB;
- ponderea datoriei externe in PIB;
- ponderea serviciului datoriei externe in incasarile in exportul de marfuri si servicii;
- ponderea dobanzilor aferente datoriei externe in incasarile in exportul de marfuri si servicii;
- nivelul datoriei publice in PIB

18.7 Numai una din afirmatii este adevarata:


- Curtea de Conturi este autorizata sa contracteze imprumuturi de stat externe;
- Parlamentul este autorizat sa contracteze imprumuturi de stat externe;
- Parlamentul este autorizat sa garanteze imprumuturi de stat externe;
- Guvernul este autorizat sa contracteze imprumuturi de stat externe;;
- Guvernul prin Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa contracteze imprumuturi de
stat externe;

18.8 Care investitie publica este autorizata sa emita titrluri de stat?


- Guvernul si Monetaria Statului;
- Banca NAtionala si Monitorul Oficial;
- trezoreria si Prefectura Capitalei;

Desc?rcat de Anastasia Belicci (anastasiabelicci2000@gmail.com)


lOMoARcPSD|5086049

- Ministerul Finantelor Publice;


- Agentia Nationala pentru Administrare Fiscala

18.9 Datoria Externa in conceptia Bancii Mondiale cuprinde:


- datoriile persoanelor private catre strainatate negarantate de autoritatea publice;
- datoria din tracnzactiile cu FMI;
- sume datorate de persoane private garantate de autoritatu publice;
- sume datorate unor creditori rezidenti in trainatate,pt care nu au fost stabilite termene de plata;
- datoria care poate fi achitata in moneda debitorului.

18.10 Serviciul datoriei externe:


- este un indicator de analiza a activitatii Curtii de Conturi;
- este un indicator de analiza a activitatii Agentiei Nationale de aDminitrare Fiscala;
- constituie o avansare de PIB;
- constituie un consum final de PIB;
- este un indicator de analiza specific Bancii Mondiale.

19.1. Aprobarea bugetului de stat se face:


- de catre consiliile judeteme;
- de catre Guvern;
- de catre organelle institutiilor financiare;
- prin lege;
- de catre Ministerul Finantelor Publice.

19.2 Nu este o metoda moderna de dimensionare a veniturilor si cheltuielilor bugetare:


- metoda de reevaluare a optiunilor bugetare;
- metoda de planificare , programare,bugetizare;
- metoda bazei bugetare zero;
- metoda rationalizatii optiunilor bugetare;
- metoda managementului prin obiective;

19.3 Ordonantarea unei cheltuiei bugetare inseamna:


- emiterea de catre o institutie publica a unei dispozitii sau ordin de plata pt o suma din
cheltuiala prevazuta,de catre un tert;
- emiterea unei Ordonanta de Urgenta de catre Guvern care sa justifice efectuarea
cheltuielii bugetare respective;
- ordonarea de catre ordonatorul principal de credite de deschidere a cheltuielii bugetare de
catre ordonatorul secundar de credite ;
- esalonarea in timp a platilor facute din cheltuiala bugetara respective;
- emiterea unei Ordonante de Urgenta de catre Guvern care sa prevada anularea
cheltuielii bugetare respective

19.4 Bugetul Presedentiei se aproba de:


- Guvern;
- Parlament;
- Organul ierarhic superior;
- Presedinte;
- Primaria Municipiului Bucuresti.

Desc?rcat de Anastasia Belicci (anastasiabelicci2000@gmail.com)


lOMoARcPSD|5086049

19.5. Numai un raspuns este adevarat:


- conturile special de trezorerie au caracterul de “conturi in asteptare”;
- bugetele extraordinare sunt o component intriseca a celor ordinare;
- bugetele autonome sunt specific institutiilor publice care au character industrial si comercial;
- bugetele locale nu functioneaza ca bugete autonome;
- rectificarile bugetare sunt propuse de Ministerul Muncii si de Ministerul Finantelor Publice
si aprobate se Senat.

19.6 Numai un raspuns este adevarat:


- repartitia PIB apare in sfera consumului;
- bugetul este un simplu document in care se evidentiaza veniturile si cheltuielile previzionate
ale statului;
- bugetul public national cuprinde bugetul de stat si begetele locale;
- veniturile bugetului de stat cuprind venituri fiscal,venituri curente,venituri din capital si
venituri din trezoreria statului;
- veniturile si cheltuielile publice detin rolul de parghii economic-financiare.

19.7 Care dintre urmatoarele afirmatii este falsa?


- finantele publice sunt folosite pt satisfacerea nevoilor generale ale societatii;
- cheltuielile reale reprezinta un consum definitive de PIB;
- functia de control are o sfera de manifestare mai larga decat functia de repartitie;
- cheltuielile sunt inscrise in buget la limite minime;
- non-excluderea si non-rivalitatea sunt caracteristici ale bunurilor publice;

19.8 Prin ce se caracterizeaza sistemul de gestiune specific executiei bugetare?


- prin existent unei perioade de 3-6 luni de la expirarea anului bugetar pana la inchiderea
contului de exercitiu bugetar;
- prin inchiderea automata a bugetului;
- presupune reflectarea in intregime a veniturilor si cheltuielilor anului bugetar in
bugetul respective,chiar daca ele nuse realizeaza integral in cadrul anului bugetar;
- interzice reportul veniturilor si al cheltuielilor de la un an la altul.
- interzice reportul creditelor bugetare de la un exercitiu la altul.
a) 1,2; b)1,3; c)2,3; d) 1,5; e) 2,4,5;

19.9. Numai una din afirmatiile de mai jos este adevarata:


- analitatea bugetara este un principiu care este specific bugetelor pe programe multianuale;
- in bugetul bazat pe soistemul de exercitiu nu continua incasarile di platile in anul urmator;
- unitatea bugetara presupune inscrierea veniturilor si cheltuielilor,in sumele lor globale,intr-
un singur document;
- bugetele anexe nu sunt controlate de puterea legislativa;
e)in conturile special de trezorerie se evidentiaza numai cheltuieli definitive

19.10 Parlamentul aproba bugetele astfel:


- la fiecare comisie de specialitate;
- pe fiecare capitol,articol,ordonator special de credite in parte;
- pe fiecare buget in parte;
- pe ansamblu,pe capitol,pe articole sip e ordonatori principali de credite;
- in functie de clasificatia bugetara;

Desc?rcat de Anastasia Belicci (anastasiabelicci2000@gmail.com)


lOMoARcPSD|5086049

20.1. Care din afirmatiile de mai jos nu este adevarata?


- bugetul local este o component a sistemului de bugete;
- bugetele locale evidentiaza fluxurile formarii veniturilor si efectuarii cheltuielilor
administratiilor locale;
- bugetul local este actul in care se inscriu veniturile si cheltuielile colectivitatilor locale pentru
o perioada de regula de 4 ani;
- bugetele locale sunt instrumente de planificare si conducere a activitatii financiare
a colectivitatilor locale;
- intre bugetele locale si bugetul central exista raporturi de dependenta.

20.2 Una din afirmatiile de mai jos este cea adevarata:


- veniturile de capital ale bugetelor locale cuprind sumele defalcate din TVA;
- imprumuturile administratiilor publice locale pot fi contractate numai pe piata interna;
- veniturile curente ale bugetelor locale cuprind incasari din valorificarea unor bunuri;
- veniturile atribuite vuprind sumele defalcate din impozitul pe profit.;
- transferurule de la bugetul de stat se pot utiliza pentru protectia sociala.

20.3 Echilibrul general economic previzional are un character:


- practice;
- aleator;
- consolidate;
- potential;
e)definitiv.

20.4 Sistemul conturilor nationale nu opereaza cu :


a)gospodarii ale populatiei;
- intreprinderile;
c)administratiile publice;
- somerii;
- persoanele fizice autorizate;

20.5 Impozitele indirect din PIB sunt:


a) excedentul de exploatare;
b)impozitele indirect pe venit platite de intreprindere;
- impozitele indirect pe avere platite de intreprindere;
- impozitele productiei;
- retributiile salariatilor;

20.6 Conform metodei veniturilor PIB insumeaza :


- consumul de capital circulant;
- impozitele indirecte nete;
- impozitele indirecte brute;
- impozitele directe;
- subventiile incasate;

20.7 Ordonantarea cheltuielilor bugetare presupune:


- verificarea existentei sumelor datorate;
- verificarea existentei conditiilor de exigibilitate;

Desc?rcat de Anastasia Belicci (anastasiabelicci2000@gmail.com)


lOMoARcPSD|5086049

- confirmarea ca serviciile au fost prestate;


- verificarea existentei angajamentelor;
- achitarea efetica a obligatiilor fata de terti;

20.8 Nu este specific scrisorii cadru:


- cuprinde specificate limjitele de cheltuieli;
- se transmite numai ordonatorilor secundari si tertiary de credite;
- cuprinde specificatii despre contextual macroeconomic;
- cuprinde specificatii despre metodologia de elaborare a bugetelor;
- este transmisa ordonatorilor principali de credite;

20.9 Veniturile bugetelor locace nu cuprind”:


a)impozitele pe terenul intravilan si extravilan;
- sume defalcate din TVA;
- donatii;
- sponsorizari;
- incasari din valorificarea unor bunuri ale persoanelor fizice salariate.

20.10 Pentru bugetul local nu constituie venituri din prestari de servicii:


- taxe din activitati cadastrale;
- contriburia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protective sociala;
- venituri din despagubiri;
- contriburia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor la scoala;
- venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata.

TEST DE AUTOEVALUARE
- Care din următoarele formulări corespund accepţiunii restrânse dată conceptului de finanţe şi
sferei sale de cuprindere :
a) finanţele înglobează ansamblul proceselor şi relaţiilor economice in formă bănească
b) finanţele înglobează ansamblul proceselor şi relatiilor economice prin care se constituie şi distribuie
fonduri banesti pentru satisfacerea diferitelor neceşităţi
c) finanţele înglobează ansamblul proceselor şi relatiilor economice in forma baneasca din sferele productiei şi
repartitiei produsului national
d) finanţele înglobează ansamblul proceselor şi relatiilor economice de repartitie in forma baneasca a
produsului creat
- Intre premisele directe care au stat la baza apariţiei finanţelor ca o categorie economică distinctă pot
fi menţionate:
a) dezvoltarea producţiei şi schimbului de mărfuri în natură
b) indeplinirea de către bani a funcţiei de mijloc de prezervare a valorii
c) amplificarea intervenţiei statului în viaţa economică şi socială
d) prima diviziune socială a muncii
e) aparţtia monedei din metal preţios
- Printre primele forme concrete de procurare a resurselor financiare la dispoziţia statului pot
fi menţionate:
a) dările în natură şi prestaţiile în muncă pentru funcţionarea armatei
b) impozitele în bani
c) cheltuielile cu plata soldelor militarilor
d) tributurile în bani încasate de la popoarele învinse
- Care din următoarele formulări corespund accepţiunii extinse dată conceptului de finanţe şi sferei sale
de cuprindere:- niciun rasp corect
a) finanţele înglobează ansamblul proceselor şi relaţiilor economice legate de procurarea, distribuirea, utilizarea
şi reconstituirea continua a tuturor resurselor băneşti necesare desfăşurării diferitelor activităţi in care sunt
implicate autorităţile publice
b) finanţele înglobează ansamblul proceselor şi relaţiilor economice ce au loc intre participanţii la procesul
reproducţiei economice şi sociale
c) finanţele înglobează ansamblul proceselor şi relaţiilor economice ce vizează constituirea, distribuirea
sau utilizarea fondurilor băneşti pentru funcţionarea diferitelor entităţi, incluşiv a entităţilor publice
d) finanţele înglobează ansamblul proceselor şi relaţiilor economice ce au loc intre participanţii la
repartiţia produsului intern brut
- Mijlocirea de către finanţele publice a satisfacerii unor nevoi sociale prin oferta de utilităţi publice,
creată pe seama resurselor financiare ale autorităţilor publice, exprimă, în opinia economiştilor Richard
Musgrave şi Peggy Musgrave, conţinutul funcţiei de :
a) distribuire
b) reglare c)
alocare d)
stabilizare
- Caracterul obiectiv al funcţiei de control rezidă în :
- existenţa finanţelor ca procese şi relaţii economice în formă bănească
- metodele şi tehnicile de control folosite
- operaţiunile ce se supun controlului
- exercitarea controlului de către persoane din afara entităţii controlate
7. Care din următoarele afirmaţii sunt adevărate:
- funcţia de control are o sfera de manifestare mai cuprinzătoare decât funcţia de repartiţie
- necesitatea constituirii si distribuirii de fonduri financiare conferă funcţiei de repartiţie un caracter subiectiv
- modalităţile tehnice de constituire si distribuire a fondurilor conferă funcţiei de repartiţie un caracter obiectiv
- in faza circulaţiei produsului naţional controlul financiar vizează viteza cu care mărfurile circula de la
producător la consumator
8. Intervenţia reglatoare prin instrumente financiare a autorităţilor publice în faza de supraîncălzire a
economiei se poate realiza prin :
- majorarea impozitelor ( directe şi/sau indirecte)
- diminuarea cheltuielilor publice de consum şi/sau de investiţii
- întocmirea de bugete extraordinare
- acceptarea deficitului bugetar si finanţarea acestuia din resurse extraordinare
- întocmirea de bugete ciclice
- Rolul finanţelor în dezvoltarea societăţii, ca expresie directă a îndeplinirii de către finanţe a funcţiei
de control asupra activităţilor economico sociale, se concretizează în :
a) atenuarea oscilaţiilor ciclice ale economiei
b) îmbunătăţirea modului de administrare a resurselor
c) redistribuirea resurselor între unităţi administrativ-teritoriale
d) redistribuirea resurselor între diferitele persoane fizice şi juridice
- Fondurile asigurărilor sociale de stat se încadrează în categoria:
- fondurilor (financiare) de înlocuire şi dezvoltare
- fondurilor (financiare) descentralizate
- fondurilor (financiare) publice constituite în ipostaza de autoritate publică
- fondurilor (financiare) centralizate
- Incasarea integrala a contravalorii bunurilor livrate, serviciilor prestate sau lucrarilor executate la un
moment ulterior livrarii bunurilor, prestarii serviciilor sau executarii lucrarilor concretizeaza un flux
financiar:
a) multiplu
b) decalat
c) autonom
d) de contrapartida
- Fondurile banesti ce se constituie si se administreaza la dispozitia anumitor entitati si care
sunt destinate finantarii unor nevoi imprevizibile se incadreaza in categoria:
a) fondurilor (financiare) de inlocuire si dezvoltare
b) fondurilor (financiare) de rezerva
c) fondurilor (financiare) de consum
d) fondurilor (financiare) de asigurare
- Expresia "economie de indatorare" :
- semnifica faptul ca economia unei tari este indatorata peste posibilitatile sale financiare
- semnifica faptul ca in economia unei tari, sursele de finantare se procura, preponderent, de pe piata de capital
- semnifica faptul ca in economia unei tari satisfacerea nevoilor de finantare indeosebi prin
participarea intermediarilor financiari, bancari si nebancari
- semnifica faptul ca in economia unei tari resursele de finantare se procura in cea cea mai mare masura prin
emiterea si tranzactionarea titlurilor de valoare (actiuni, obligatiuni
14. Bugetele (publice ) functionale:
- se intocmesc, de regula, pentru o perioada de un an (bugetar)
- cuprind toate cheltuielile legate de realizarea unor obiective pe termen mediu si lung
- sunt similare cu bugetele institutiilor publice
- se mai numesc si bugete de obiective
- Care din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitatilor financiare include
indicatori ce vizeaza o perioada de timp mai indelungata (termen mediu si lung):
a) bugetul de stat
b) bugetul program
c) balanta financiara a economiei
nationale d) bugetul economiei nationale
- Capacitatea unei intreprinderi (private) de a-si acoperi parţial necesitatile de dezvoltare pe seama
profitului defineste:
a) autofinantarea integrală netă în sens restrâns
b) autofinantarea integrală brută în sens larg c)
autofinantarea parţială netă în sens restrâns d)
autofinantarea parţială brută în sens restrans
- Necesarul de fond de rulment se determină :
- prin insumarea stocurilor, creantelor si activelor de regularizare, din care se scad datoriile curente si
pasivele de regularizare.
- scazand din fondul de rulment datoriile pe termen scurt
- adaugand la fondul de rulment datoriile pe termen scurt
- prin diferenta dintre capitalul propriu total si activele imobilizate
- Ca surse de finantare externă a intreprinderii se pot
menţiona: a) resursele financiare atrase pe termen lung
b) capitalul social subscris si varsat
c) datoriile pe termen scurt din activitatea de exploatare
d) creditele bancare contractate pe termen scurt
- În categoria veniturilor financiare realizate de o întreprindere se
includ: a) sumele încasate ca despăgubiri din contractele de asigurare de bunuri
b) veniturile realizate din diferenţele favorabile de curs
valutar c) sumele încasate din vânzarea unor active fixe
d) veniturile realizate din creanţele imobilizate
- Ca principiu bugetar, neafectarea veniturilor presupune:
- eliminarea impactului inflaţiei asupra încasărilor din impozite şi taxe la dispoziţia statului
- finanţarea ansamblului cheltuielilor publice în limita veniturilor ordinare mobilizate la buget
- depersonalizarea veniturilor bugetare
- gruparea clară a veniturilor, în funcţie de sursa de provenienţă
- Elaborarea şi utilizarea fondurilor speciale reprezintă încălcarea principiilor bugetare
ale: a) realităţii
b) specializării
c) unităţii
d) anualităţii
e) neafectării veniturilor
- Aplicarea sistemului de gestiune in execuţia bugetului presupune:
- prelungirea perioadei de execuţie a bugetului şi în anul bugetar următor celui încheiat
- întocmirea de bugete extraordinare
- reportarea şi înscrierea veniturilor şi cheltuielilor rămase nerealizate in bugetul pe anul următor
- aprobarea contului de execuţie bugetara odată cu sfârşitul anului bugetar
23. Ca operatiune specifica executiei bugetului la cheltuieli, lichidarea se concretizeaza prin:
- constatari faptice privind bunurile livrate, serviciile prestate, lucrarile executate
- emiterea dispozitiei pentru efectuarea platii sumei datorate
- transmiterea efectiva a sumei de bani datorate de entitatea publica catre persoana (fizica sau juridica) careia
i se cuvine
- intocmirea unui act de confirmare a obligatiei de plata
- Care din urmatoarele operatii (activitati) realizate de Trezoreria publică reflectă ipostaza acesteia
de bancher al statului:
a) exercitarea controlului operativ cu prilejul eliberării resurselor bugetare către entităţile publice
b) gestionarea datoriei publice
c) elaborarea de prognoze pentru evolutia viitoare a veniturilor si cheltuielilor bugetare
d) deschiderea şi administrarea de conturi bancare pentru efectuarea operaţiunilor băneşti ale
instituţiilor publice
- In sens economic larg, global, conceptul de cheltuiala publica se refera la:
- ansamblul proceselor economice, in forma baneasca, de consum public de resurse
- cheltuielile bugetare(ale statului)
- ansamblul activitatilor cu caracter public
- toate platile legate de infapturirea activitatilor cu caracter public
- Volumul cheltuielilor publice exprimat în preţuri constante intervine în
calculul: a) modificării (creşterii) reale a cheltuielilor publice
b) coeficientului de elasticitate a cheltuielilor publice în raport cu
PIB c) indicelui creşterii relative nominale a cheltuielilor publice
- Cheltuielile publice virtuale:
- se transforma dupa o anumita perioada, automat, in cheltuieli definitive
- sunt cheltuieli efectuate numai pe baza de contraprestatie
- reprezinta cheltuieli pe care statul se angajeaza sa le efectueze in anumite conditii
- sunt evidentiate in conturile speciale ale trezoreriei
- Care dintre următoarele afirmaţii cu privire la cheltuielile pentru servicii publice generale
sunt adevărate:
a) în structura acestora acestora se regăsesc cheltuielile publice ale organelor puterii judecătoreşti
b) se particularizează prin faptul că, în cadrul lor, cheltuielile curente deţin o pondere neglijabilă, ponderea
cea mai mare având-o cheltuielile de capital
c) au un caracter indivizibil
d) sunt acoperite in principal pe seama fondurilor cu destinatie speciala
- Imprumuturile de stat (publice) :
- se incadrează în categoria resurselor financiare extraordinare
- se deosebesc de emisiunea (inflaţionistă) de monedă, ca resursă financiară publică, prin caracterul
temporar al preluării resurselor băneşti la dispoziţia statului
- se particularizează prin caracterul facultativ al transferului de valoare
- sunt considerate ca fiind "impozite amânate"
- Resursele financiare mobilizate prin emisiunea şi plasarea de certificate de depozit se încadrează
în categoria:
a) resurselor fiscale b)
resurselor nefiscale
c) resurselor împrumutate pe termen mediu şi lung
d) resurselor de trezorerie
- Caracterul obligatoriu al impozitelor, ca una din principalele trasaturi ale acestora, presupune:
a) dreptul statului de a executa silit debitele restante din impozite
- obligatia ca toţi cetăţenii care deţin sau realizează materie impozabila să plateasca impozite
- lipsa consimtamantului cetatenilor la instituirea impozitelor
- asigurarea unui venit minim neimpozabil pentru toti cetatenii
IĀԀĀ‫؀‬Ā‫܀‬Ā‫ࠀﰀس‬ĀကĀĀĀȀĀ̀ĀЀĀԀĀ‫؀‬Ā‫܀‬Āࠀ븀‫ص‬ĀကĀĀĀȀĀ̀ĀЀĀԀĀ‫؀‬Ā‫܀‬Āࠀ稀‫␀ط‬ကĀĀĀȀĀ̀ĀЀĀԀĀ
‫؀‬Ā‫܀‬Āࠀ脀‫ظ‬ĀကĀĀĀȀĀ̀ĀЀĀԀĀ‫؀‬Ā‫܀‬Āࠀ븀‫ع‬ĀကĀĀĀȀĀ̀ĀЀĀԀĀ‫؀‬Ā‫܀‬Āࠀ㔀‫ػ‬ĀကĀĀĀȀĀ̀ĀЀĀԀĀ
‫؀‬Ā‫܀‬Āࠀ츀‫ػ‬ĀကĀĀĀȀĀ̀ĀЀĀԀĀ‫؀‬Ā‫܀‬Āࠀ洀‫⤀ؼ‬ကĀĀĀȀĀ̀ĀЀĀԀĀ‫؀‬Ā‫܀‬Āࠀ Principalele
deosebiri intre conceptia clasica si cea moderna asupra impozitelor vizeaza: a) marimea
impozitelor
b) rolul impozitelor
c) functia de repartitie a impozitelor
d) functia de reglare a impozitelor
e) functia de control a impozitelor
IIĀԀĀ‫؀‬Ā‫܀‬Ā‫ࠀﰀس‬ĀကĀĀĀȀĀ̀ĀЀĀԀĀ‫؀‬Ā‫܀‬Āࠀ븀‫ص‬ĀကĀĀĀȀĀ̀ĀЀĀԀĀ‫؀‬Ā‫܀‬Āࠀ稀‫␀ط‬ကĀĀĀȀĀ̀ĀЀĀԀĀ‫؀‬Ā
‫܀‬Āࠀ脀‫ظ‬ĀကĀĀĀȀĀ̀ĀЀĀԀĀ‫؀‬Ā‫܀‬Āࠀ븀‫ع‬ĀကĀĀĀȀĀ̀ĀЀĀԀĀ‫؀‬Ā‫܀‬Āࠀ㔀‫ػ‬ĀကĀĀĀȀĀ̀ĀЀĀԀĀ‫؀‬Ā‫܀‬Āࠀ츀‫ػ‬
ĀကĀĀĀȀĀ̀ĀЀĀԀĀ‫؀‬Ā‫܀‬Āࠀ洀‫⤀ؼ‬ကĀĀĀȀĀ̀ĀЀĀԀĀ‫؀‬Ā‫܀‬Āࠀ Persoana fizica sau juridica in sarcina
careia este stabilita, prin lege, obligatia de plata a impozitului este:
a) suportator
b) platitor c)
destinatar d)
subiect
IIIĀԀĀ‫؀‬Ā‫܀‬Ā‫ࠀﰀس‬ĀကĀĀĀȀĀ̀ĀЀĀԀĀ‫؀‬Ā‫܀‬Āࠀ븀‫ص‬ĀကĀĀĀȀĀ̀ĀЀĀԀĀ‫؀‬Ā‫܀‬Āࠀ稀‫␀ط‬ကĀĀĀȀĀ̀ĀЀĀԀĀ‫؀‬Ā
‫܀‬Āࠀ脀‫ظ‬ĀကĀĀĀȀĀ̀ĀЀĀԀĀ‫؀‬Ā‫܀‬Āࠀ븀‫ع‬ĀကĀĀĀȀĀ̀ĀЀĀԀĀ‫؀‬Ā‫܀‬Āࠀ㔀‫ػ‬ĀကĀĀĀȀĀ̀ĀЀĀԀĀ‫؀‬Ā‫܀‬Āࠀ츀‫ػ‬Ā
ကĀĀĀȀĀ̀ĀЀĀԀĀ‫؀‬Ā‫܀‬Āࠀ洀‫⤀ؼ‬ကĀĀĀȀĀ̀ĀЀĀԀĀ‫؀‬Ā‫܀‬Āࠀ Certitudinea impunerii presupune:
- corelarea conditiilor de efectuare a platii impozitelor cu posibilitatile reale de plata ale contribuabililor
- cunoasterea precisa de catre contribuabili a obligatiilor privind impozitul datorat
- cuantificarea exacta a impozitului de plata in sarcina contribuabilului
- asigurarea echitatii fiscale
- eliminarea arbitrariului in materie de impunere
35. Printre cerintele asigurarii echitatii fiscale, ca principiu aplicabil in impunere, se regasesc:
- corelarea conditiilor de efectuare a platii impozitelor cu posibilitatile reale de plata ale contribuabililor
- asigurarea unui venit minim neimpozabil pentru fiecare individ (contribuabil)
- diferentierea sarcinii fiscale suportate de contribuabili doar pe baza puterii contributive a acestora, fara a
tine cont si de situatia sociala si familiala a acestora
- asigurarea unui tratament egal pentru rezidentii si nerezidentii statului respectiv
- Majorarea cotelor de impunere la impozitele directe poate avea ca efect:
a) atenuarea tendintei de supraincalzire a economiei
b) relansarea economiei aflata in faza de
recesiune c) diminuarea inflatiei
d) accelerarea inflatiei
- In cazul impozitelor indirecte:
- destinatarul impozitului nu coincide cu subiectul
- subiectul impozitului difera de suportatorul acestuia
- nu pot fi respectate principiile de politica financiara (fiscala) in impunere
- nu poate fi aplicat (respectat) criteriul asigurarii unui venit minim neimpozabil
38. Care din urmatoarele afirmatii sunt false :
- impozitele indirecte reclama cheltuieli modice de asezare si percepere
- impozitele indirecte au caracter voalat
- in sfera impozitelor directe nu se pot respecta cerintele de nediscriminare fiscala
- in sfera impozitelor indirecte nu se pot respecta cerintele de echitate fiscala
39. Impunerea marfurilor (produselor) numai la o veriga din circuitul economic este specifica:
- taxei pe circulatie
- taxei pe productie
- taxei pe valoarea adaugata
- impozitului cumulativ pe cifra de afaceri neta
40. Taxele speciale de consumatie:
- au numai rol de ordine (interventionist)
- se pot calcula numai ad-valorem
- manifesta sensibilitate sporita la conjunctura economica
- au caracter inflationist
- In relatiile economice internationale, nivelul cel mai scazut al tarifului vamal este specific:
a) taxelor vamale in conditiile clauzei natiunii celei mai favorizate, cu un nivel consolidat
b) taxelor vamale autonome c)
taxelor vamale antidumping d)
taxelor vamale preferentiale
- In diferite acceptiuni, pietele financiare in sens restrans pot fi considerate ca fiind:
- piete ale valorilor mobiliare
- piete de capital
- piete monetare
- piete primare
- piete secundare
- Printre caracteristicile titlurilor derivate de valori ce se tranzactioneaza pe pietele financiare se pot
mentiona:
a) acorda anumite drepturi partilor la contract asupra activelor la o scadenta
viitoare b) valoarea lor depinde de activul la care se raporteaza
c) se emit in vederea mobilizarii si majorarii capitalului propriu sau pentru atragerea unor resurse cu titlu
de imprumut
d) valoarea lor nu depinde de raportul dinte cerere si oferta
- Printre conditiile ce trebuiesc indeplinite de societatile comerciale in vederea admiterii la
cotare bursiera a titlurilor de valori mobiliare se pot enumera:
a) sa emita un numar de actiuni si sa fie constituita dintr-un numar de actionari variabil de la un an la altul;
b) sa detina un capital de un anumit nivel;
c) sa obtina profit in cel putin ultimele doua exercitii anuale;
d) sa nu permita accesul public pentru o anumita pondere din actiuni;
- Ca trasaturi specifice doar pietelor interdealeri (OTC) pot fi mentionate :
- condiţiile de acces, respectiv capital, număr de acţiuni şi alte condiţii sunt mai puţin elastice
- nu au localizare
- tranzacţiile de vânzare sau cumpărare a titlurilor se negociază prin intermediul firmelor de broker
- preţurile titlurilor nu diferă de la o firmă la alta, deoarece nu se negociază în raporturile directe ale
firmelor de dealer cu clienţii
46. In acceptiune limitativa (restransa) conceptul de politica financiara a statului semnifica:
- politica finantelor publice
- politica fiscala
- fenomenele care dau nastere unei sarcini publice la baza careia se afla factorul financiar
- ansamblul optiunilor privind metodele, mijloacele si institutiile cu caracter financiar antrenate de
procurarea, alocarea si utilizarea resurselor banesti, la diferite nivele de organizare, inclusiv influentarea
activitatii economico-sociale in sensul dorit
47. Optiunile privind emisiunea de moneda pentru finantarea deficitului bugetar reprezinta
coordonate specifice:
- politicii finantelor publice
- politicii bugetare
- politicii financiar-monetare a autoritatilor publice
d) politicii monetare
- Strategia financiara se defineste
prin: a) decizii financiare pe termen
mediu sau lung b) decizii financiare pe
termen scurt
c) decizii financiare referitoare la operatiunile banesti
curente d) decizii financiare referitoare la obiective
majore
- La care din urmatoarele variante ale politicii (financiare) de dividend (la nivelul intreprinderii)
marimea dividendelor de repartizat actionarilor poate fi influentata de marimea dividendelor
repartizate in exercitiul anterior:
a) politica de stabilizare
b) politica de participare
directa c) politica
reziduala
d) politica oportunista
- Politica financiara a firmei are ca obiectiv final, sintetic :
- maximizarea efectelor obtenabile la o marime data a resurselor ce pot fi utilizate
- cresterea valorii intreprinderii
- cresterea dividendelor distribuite actionarilor
- cresterea rentabilitatii financiare

1) Finantarea temporara, ca modalitate de procurare a resurselor financiare necesare unei intreprinderi:


 
  A. Se asigura, in principal, pe baza creditelor bancare acordate de banci si pentru activitatea de exploatare
B. Se realizeaza pe seama datoriilor pe termen scurt din activitatea de exploatare si creditelor bancare pe
 
termen lung
C. Se realizeaza pe seama resurselor financiare reprezentate de capital, rezerve si imprumuturi pe termen
 
lung
  D. Se asigura pe seama creditelor bancare pe termen scurt si a creditelor bancare pe termen mediu si lung

2) In evaluarea eficientei cheltuielilor publice pentru educatie (invatamant), in aprecierea efectelor acestora sunt
luate in considerare:
 
  A. Cheltuielile indirecte de invatamant suportate din veniturile familiilor
  B. Cheltuielile directe finantate din fondurile publice
  C. „lipsa de castig” pe perioada studiilor a celor ce urmeaza diferite forme de invatamant
  D. Veniturile suplimentare obtinute de indivizi ca urmare a instruirii suplimentare
3) Ciclul de exploatare in desfasurarea activitatii unei intreprinderi (private):
 
A. Include perioada in care se desfasoara procesele de achizitionare a unor bunuri de natura mijloacelor
 
fixe
  B. Cuprinde operatiunile de imprumut, de achizitie a titlurilor de plasament, de cesiune a creantelor
  C. Cuprinde faza de aprovizionare cu bunuri si servicii si faza de productie in care se transforma bunurile
si serviciile in produse finite
D. Se refera la activitatile de productie in cadrul carora se prelucreaza materii prime si materiale, se obtin
 
produse finite care se livreaza beneficiarilor interni si externi

4) In care din urmatoarele situatii se produc incalcari ale principiului anualitatii bugetului:
 
  A. Intocmirea de bugete extraordinare
  B. Practicarea sistemului de executie (exercitiu) in executia bugetului
  C. Practicarea sistemului de gestiune in executia bugetului
  D. Scoaterea in afara bugetului a unor cheltuieli si acoperirea lor din venituri speciale
5) Folosirea caror instrumente semnifica abateri de la principiul bugetar al unitatii:
 
  A. Bugetele extraordinare
  B. Clasificatia bugetara
  C. Bugetul de obiective
  D. Bugetul program

 
6) Din punct de vedere al continutului juridic, conceptul de buget exprima:
 
  A. Procese economice in forma baneasca de repartitie secundara a produsului intern brut
  B. Procese economice in forma baneasca de repartitie primara a produsului intern brut
  C. O lista cu veniturile si cheltuielile institutiilor publice
  D. Un act normativ care autorizeaza incasarea veniturilor si efectuarea cheltuielilor publice
7) Cheltuielile publice cu acordarea de subventii sectorului privat:
 
  A. Nu erau acceptate in conceptia clasica despre cheltuielile publice
  B. Nu pot fi considerate o parghie financiara
  C. Nu pot fi utilizate ca mijloc de stimulare a exporturilor, acest rol revenind numai impozitelor
  D. Fac parte din categoria cheltuielilor pentru dezvoltarea sectorului economic de stat

8) Cheltuielile publice bugetare cu plata ajutorului de somaj se incadreaza in categoria:


 
  A. Cheltuielilor virtuale
  B. Cheltuielilor de capital
  C. Cheltuielilor curente
  D. Cheltuielilor de transfer
9) Din punct de vedere economic, bugetul de stat reprezinta:
 
  A. Totalitatea sumelor de bani ce se acumuleaza la dispozitia statului
B. Procese, tehnici de mobilizare a resurselor bugetare, precum si de utilizare a acestora sub forma
 
cheltuielilor bugetare
  C. Un act prin care sunt prevazute si autorizate veniturile si cheltuielile anuale ale statului
  D. Un tablou evaluativ si comparativ al cheltuielilor statului

10) Sursele de finantare externa a intreprinderilor sunt:


 
  A. Amortismente si rezerve
  B. Capitalul social subscris si varsat
  C. Profitul
  D. Datoriile pe termen scurt din activitatea de exploatare
11) Ca principiu bugetar, neafectarea veniturilor bugetare:
 
  A. Presupune inscrierea in buget a veniturilor si cheltuielilor dupa principiul „neto”
  B. Presupune finantarea cheltuielilor din ansamblul veniturilor
  C. Presupune asigurarea stabilitatii incasarilor din impozite si taxe
  D. Presupune inscrierea in buget a veniturilor si cheltuielilor dupa principiul „bruto”

12) Criteriul momentului in care se efectueaza cheltuielile publice si modul in care acestea afecteaza resursele
financiare publice este specific:
 
  A. Clasificatie economice
  B. Clasificatiei functionale
  C. Clasificatiei financiare
  D. Clasificatiei administrative
13) Capacitatea unei intreprinderi (private) de a-si acoperi partial necesitatile de dezvoltare pe seama profitului
defineste:
 
  A. Autofinantarea partiala neta in sens restrans
  B. Autofinantarea integrala neta in sens restrans
  C. Autofinantarea integrala bruta in sens larg
  D. Autofinantarea partiala neta in sens larg

14) Operatiunile speculative „a la baisse" se realizeaza atunci cand:


 
  A. Operatorii cumpara titluri la vedere la un curs mai scazut pentru a vinde la termen la un curs mai ridicat
  B. Operatorii anticipeaza o crestere a cursurilor titlurilor
  C. Operatorii vand titluri la vedere la un curs mai ridicat, pentru a cumpara la termen la un curs mai scazut
  D. Operatorii vand si cumpara titluri la vedere
15) Tot surplusul de valoare pe care o intreprindere il realizeaza ca urmare a activitatii desfasurate si care
acopera integral cerintele de dezvoltare ale acesteia, exprima:
 
  A. Autofinantarea bruta, partiala, in sens restrans
  B. Autofinantarea bruta, partiala, in sens larg
  C. Autofinantarea neta, partiala, in sens larg
  D. Autofinantarea bruta, integrala, in sens restrans

16) Resursele financiare publice obtinute prin vanzarea de bonuri de tezaur se incadreaza in categoria:
 
  A. Resurselor (financiare publice) imprumutate pe termen mediu si lung
  B. Resurselor (financiare publice) fiscale
  C. Resurselor (financiare publice) extraordinare
  D. Resurselor (financiare publice) ordinare
17) Printre sursele de finantare a cheltuielilor publice cu invatamantul se pot regasi:
 
  A. Cheltuielile indirecte suportate din veniturile familiei (costuri de intretinere pe perioada studiilor: chirie
transport, hrana, etc.)
  B. Lipsa de castiguri a elevilor/studentilor pe durata studiilor
  C. Fondul bugetar
  D. Sporul de venit realizat de absolvent

18) In calcului caror indicatori de caracterizare a cheltuielilor publice ca fenomen financiar intervine defaltorul
PIB:
 
  A. Coeficientului de elasiticitate a cheltuielilor publice in raport cu PIB
  B. Indicelui modificarii (cresterii) relative nominale a cheltuielilor publice
  C. Modificarii (cresterii) reale a cheltuielilor publice
  D. Modificarii (cresterii) nominale a cheltuielilor publice
19) Care dintre urmatoarele afirmatii cu privire la imprumuturile de stat (publice) sunt adevarate:
 
  A. Pot conduce la scaderea dobanzii pe piata financiara
  B. Sunt acordate de catre bancile cu capital de stat (aflate in proprietatea statului)
  C. Au caracter facultativ
  D. Se aseamana cu impozitele directe prin faptul ca ambele au un caracter benevol

20) In functie de natura valorilor mobiliare emise si negociate pe pietele financiare, se pot intalni:
 
  A. Piata la vedere
  B. Piata obligatiunilor
  C. Piata la termen
  D. Piata secundara
 

21) Documentatia depusa de Guvern la Parlament, in vederea dezbaterii si aprobarii bugetului, contine:
 
  A. Proiectul contrului de executie bugetara pentru anul bugetar urmator
  B. Proiectul legii finantelor publice
  C. Proiectul de lege de aprobare a clasificatiei bugetare
  D. Proiectul de lege bugetara anuala, cu veniturile si cheltuielile bugetare

22) Persoana fizica sau juridica in sarcina careia este stabilita, prin lege, obligatia de plata a impozitului este:
 
  A. Destinatarul impozitului
  B. Suportatorul impozitului
  C. Obiectul impozitului
  D. Contribuabilul impozitului
 

23) Spre deosebire de bursele de valori, pe pietele interdealeri („over the counter"):
 
  A. Preturile titlurilor nu pot fi diferite de la o firma de dealer la alta
  B. Tranzactiile de vanzare sau cumparare a titlurilor se negociaza prin intermediul firmelor de broker
  C. Conditiile de acces sunt mai permisive
  D. Nu pot cota decat societati de importanta nationala
 
24) Caracterul regresiv al sarcinii fiscale, in cazul impozitelor indirecte, consta in aceea ca:
 
A. Suportatorii acestora apar in situatia de contribuabili numai in masura in care achizitioneaza si consuma
 
bunuri si servicii in al caror pret sunt incluse aceste impozite
  B. Presupun cheltuieli mai reduse de colectare a acestora ca venit al statului
  C. In cazul acestor impozite nu opereaza criteriul venitului minim neimpozabil
D. Afecteaza in mod deosebit veniturile mici, deoarece se percep, de regula, la bunurile de larg consum, care
 
detin o pondere insemnata in consumul personal
25) Fondul de rulment brut se poate determina ca diferenta intre:
 
  A. Activele imobilizate si activele circulante
  B. Resursele totale (capital permanent si resurse de trezorerie) si activele imobilizate
  C. Stocuri si datoriile curente
  D. Activele circulante si datoriile pe termen scurt

26) Pietele financiare derivate sunt reprezentate de:


 
  A. Pietele actiunilor
  B. Pietele futures si pietele optiunilor
  C. Pietele obligatiunilor straine
  D. Pietele obligatiunilor
27) Cheltuielile publice temporare:
 
  A. Sunt acele cheltuieli pe care statul se angajeaza sa le efectueze in anumite conditii
  B. Sunt cheltuieli de natura imprumuturilor acordate de autoritatile publice
  C. Reprezinta operatiuni de trezorerie si sunt refletate in conturile de reglementare
  D. Sunt cheltuieli care se pot finaliza cu plati la scadente certe

 
28) In cadrul politicii financiare a intreprinderii, practicarea unei rate relativ constante de acordare a dividendului
(din profitul obtinut) este specifica:
 
  A. Politicii de stabilizare
  B. Politicii reziduale sau oportuniste
  C. Politicii prudentiale
  D. Politicii de participare directa
29) La care din urmatoarele variante ale politicii de dividend marimea dividendelor de acordat actionarilor nu
depinde de marimea profitului realizat:
 
  A. Politica de stabilizare
  B. Politica prudentiala
  C. Politica oportunista
  D. Politica de participare directa

30) Care din urmatoarele operatiuni reflecta ipostaza de casier atribuita trezoreriei publice:
 
  A. Gestionarea disponibilitatilor din conturile banesti deschise entitatilor publice
  B. Organizarea si efectuarea tuturor operatiunilor de incasari si plati care privesc bugetul de stat
C. Efectuarea operatiunilor de garantare si coparticipare a statului la acordarea de imprumuturi pentru
 
realizarea unor obiective eocnomice si sociale
D. Deschiderea si administrarea conturilor bancare pentru efectuarea operatiunilor banesti ale entitatilor
 
publice
 

31) Contractarea de catre autoritatile publice de resurse financiare imprumutate pe termen scurt reprezinta o
coordonata a:
 
  A. Politicii fiscale
  B. Politicii de finantare a intreprinderii
  C. Politicii bugetare
  D. Politicii de dividend a intreprinderii

32) Care din etapele urmatoare, referitoare la executia partii de cheltuieli a bugetului de stat, sunt de competenta
ordonatorilor de credite bugetare (conducatorilor institutiilor publice):
 
  A. Angajarea, lichidarea si emiterea titlului de percepere
  B. Plata, incasarea si controlul
  C. Lichidarea, ordonantarea si plata
  D. Angajarea, lichidarea si ordonantarea
 

33) Folosirea caror instrumente semnifica o abatere de la principiul echilibrarii bugetului:


 
  A. Bugetele extraordinare
  B. Bugetele anexe
  C. Bugetele ciclice
  D. Clasificatia bugetara

34) Identificarea si evaluarea materiei impozabile, si stabilirea sumei impozitului de incasat pe categorii de
impozite, ca operatiune specifica executiei bugetului la partea de venituri, este specifica:
 
  A. Perceperii
  B. Emiterii titlului de percepere
  C. Asezarii
  D. Lichidarii
35) Care din urmatoarele afiramtii cu privire la politica de stabilizare (prudenta), componenta a politicii de
dividend a intreprinderii sunt adevarate?
 
A. Presupune asigurarea unui dividend constant sau o rata constanta de crestere anuala a dividendului,
 
indiferent de marimea profitului obtinut
B. Presupune o modificare a dividentului din anul t fata de dividentul inregistrat in anul t-1 cu o rata
 
variabila
  C. Presupune o rata relativ constanta de acordare a dividendului din profitul obtinut
  D. Marimea dividendului depinde de deciziile de investitii si de finantarea a intreprinderii

 
36) Pentru stisfacerea cerintelor de echitate fiscala in impunere sunt necesare urmatoarele:
 
  A. Asigurarea unui venit minim nimpozabil pentru fiecare contribuabil
  B. Majorarea impozitelor in faza de recesiune si diminuarea acestora in faza de supraincalzire a economiei
  C. Mobilizarea resurselor sub forma impozitelor sa se faca cu cheltuieli de administrare cat mai mici
  D. Reducerea impozitelor in faza de recesiune si majorarea acesotra in faza de supraincalzire a economiei
37) Caracterul echitabil, ca trasatura a impozitelor indirecte, se refera la faptul ca:
 
  A. Pot fi diferentiate in raport cu situatia economicea si sociala a subiectilor
  B. Acestea nu opereaza asupra volumului vanzarilor
  C. Asigura un volum relativ constant de resurse financiare publice
  D. Afecteaza veniturile nominale, nu si pe cele reale

 
38) Sumele transmise catre diferite persoane care nu participa direct la activitatea curenta a entitatilor publice sunt
cuprinse in categoria:
 
  A. Cheltuielilor de transfer
  B. Cheltuielilor de functionare
  C. Cheltuielilor neproductive
  D. Cheltuielilor curente
39) Principalele atributii ale trezoreriei publice in calitate de bancher al statului sunt:
 
  A. Elaborarea de prognoze pentru evolutia viitoare a veniturilor si cheltuielilor
  B. Gestionarea si redistribuirea disponibilitatilor banesti din conturile deschise institutiilor publice
  C. Furnizarea informatiilor pentru intocmirea rapoartelor periodice privind executia bugetului
  D. Exercitarea controlului jurisdictional asupra executiei de casa a bugetului

 
40) Care dintre urmatoarele afiramtii cu privire la faza de ordonantare este adevarata:
 
  A. Este de competenta ordonatorilor de credite bugetare
  B. Se finalizeaza prin intocmirea unui documente de incasare
C. In succesiunea logica a executiei bugetului de stat, este precedata de faza de asezare si urmata de faza de
 
plata
  D. Se refera la emiterea unei ordonante de urgenta a guvernului privind cheltuielile publice
41) Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:
 
  A. La impozitele pe cladiri sursa impozitului este identica cu materia impozabila
B. Suportatorul impozitului este intotdeauna persoana (fizica sau juridica) in sarcina careia este stabilita,
 
prin lege, obligatia de plata a impozitului
C. In cazul impozitelor directe, pe venituri sau pe averi, suportatorul impozitului coincide cu subiectul
 
impozitului
  D. Ca element tehnic caracteristic impozitelor, obiectul impozitului este suportatorul impozitului

 
42) In succesiunea lor fireasca, etapele executiei bugetului la partea de venituri sunt:
 
  A. Asezarea, lichidarea, perceperea, emiterea titlului de percepere
  B. Asezarea, lichidarea, emiterea titlului de percepere, perceperea
  C. Angajarea, lichidarea, emiterea titlului de incasare, perceperea
  D. Asezarea, emiterea titlului de percepere, perceperea, lichidarea
 

43) Titlurile derivate se particularizeaza prin urmatoarele trasaturi:


 
  A. Se emit in scopul mobilizarii si majorarii capitalului propriu
B. Sunt reprezentate de instrumentele care se creeaza de societatile comerciale pe baza activelor financiare
 
(contracte pe indici bursierei)
  C. Decurg din contractele incheiate de parti, asigurand drepturi asupra unor active la o scadenta viitoare
D. Prin intermediul lor se asigura mobilizarea capitalurilor pe termen lung de catre cei care au nevoie de
 
fonduri

 
44) Subiectul impozitului, ca element tehnic al acestuia:
 
  A. Se poate confunda cu sursa impozitului, in anumite situatii
  B. Este persoana fizica sau juridica in sarcina careia este stabilita prin lege obligatia de plata a impozitului
  C. In cazul impozitului pe profit este profitul net
D. Reprezinta valori (forme ale veniturilr si averilor) sau activitati aducatoare de valori ce intra sub incidenta
 
impozitarii
45) Ca asemanari intre emisiunea (inflationista) de moneda, folosita ca resursa financiara publica extraordinara,
si impozitele indirecte se regasesc:
 
  A. Caracterul benevol
  B. Caracterul voalat
  C. Afecteaza numai veniturile nominale ale diferitelor persoane fizice si juridice
  D. Implica o contraprestatie directa din partea statului

 
46) Impozitele care au in vedere, pe langa existenta materiei impozabile, si situatia familiala ce greveaza asupra
puterii contributive a subiectilor sunt reprezentate de:
 
  A. Taxele de consumatie
  B. Impozitele directe personale
  C. Impozitele directe reale
  D. Impozitele indirecte
47) Care din urmatoarele afirmatii referitoare la controlul bugetar sunt adevarate:
 
  A. Controlul administrativ se exercita de catre Curtea de Conturi
B. Controlul politic analizeaza actele justificative privind operatiunile inregistrate in conturile contabile si
 
se pronunta asupra legalitatii lor
  C. Controlul jurisdictional vizeaza concordanta cu obiectivele politicii generale a statului
  D. Controlul politic se exercita de catre Parlament

48) Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:


 
  A. In sens larg piata financiara este considerata piata valorilor mobiliare
B. In sens larg, in sfera pietelor financiare se incadreaza pietele monetare, pietele valutare si pietele
 
financiare propriu-zise
  C. Piata euroobligatiunilor se confunda cu piata obligatiunilor straine
  D. Pietele financiare primare includ pietele contractelor futures si pietele contractelor pe optiuni
 

49) Avand in vedere clasificatia financiara, cheltuielile publice se structureaza in:


 
  A. Cheltuieli definitive, temporare si virtuale
  B. Reale si economice
  C. Cheltuieli curente si de capital
  D. Ordinare si extraordinare

 
50) Taxele speciale de consumatie:
 
  A. Sunt o forma a impozitelor indirecte
  B. Manifesta sensibilitate scazuta la conjunctura economica
  C. Nu respecta cerintele de nediscriminare fiscala
  D. Se pot calcula ad-valorem

9.6 Programele propuse pentru


finantarea domeniul aprarii nu
cuprinde:
a) instruirea trupelor
b) reconversia fortei de munca
c) participarea la operatiuni de
cooperare internationala
d) consolidarea sistemului de
planificare multianuala a resurselor
e) garantarea sigurantei cetatenilor,
respectarea si protejarea
drepturilor acestora.
9.6 Programele propuse pentru
finantarea domeniul aprarii nu
cuprinde:
a) instruirea trupelor
b) reconversia fortei de munca
c) participarea la operatiuni de
cooperare internationala
d) consolidarea sistemului de
planificare multianuala a resurselor
e) garantarea sigurantei cetatenilor,
respectarea si protejarea
drepturilor acestora.
GRILE nr 1
1.Existenta finantelor,a relatiilor
financiare este legata de:
a) Aparitia bunurilor si a unor
structuri statale;
b) Aparitia statului si a unei
marfi cu rol de echivalent
universal;
c) Existenta relatiilor marfa-
bani-marfa si de faptul ca
acestea devin predominante fara
o legatura directa cu existenta si
functionarea unor structuri
statale;
d) Existenta statului ,a folosirii
banilor si a formelor valorice in
repartizarea
prosdusului intern brut;
e) Formarea statelor centralizate
unitare si de dezvoltarea
comertului dintre tari.
2. Termernul de „asigurari de
bunuri ,persoane,raspundere
civila” se refera la:
a) Relatii care exprima un
transfer de resurse banesti fara
echivalent si cu titlu
nerambursabil;
b) Relatii care exprima un
imprumut de resurse banesti pe
o perioada determinata si
este purtator de dobanda;
c) Relatii care apar in procesul
formarii repartizarii fondurilor
de resurse banesti la
dispozitia interprinderii;
d) Relatii care exprima numai
un transfer facultativ de resurse
banesti;
e) Relatii care exprima un
transfer obligtoriu sau facultativ
de resurse banesti,in
schimbul unei contraprestatii
care depinde de producerea unui
fenomen aleatoriu.
3. Care dintre caracteristicile
urmatoare este proprie bunurilor
si serviciilor publice:
a. Consumul lor este
concurential;
b. Accesul la ele este dependent
de plata pretului solicitat de
furnizor;
c. Sunt oferite pe piata numai de
sect privat;
d. Oferta bunurilor si serv
publice este indivizibila;
e. Sunt oferite pe piata si de
sectorul privat si de sectorul
public;
GRILE nr 1
1.Existenta finantelor,a relatiilor
financiare este legata de:
a) Aparitia bunurilor si a unor
structuri statale;
b) Aparitia statului si a unei
marfi cu rol de echivalent
universal;
c) Existenta relatiilor marfa-
bani-marfa si de faptul ca
acestea devin predominante fara
o legatura directa cu existenta si
functionarea unor structuri
statale;
d) Existenta statului ,a folosirii
banilor si a formelor valorice in
repartizarea
prosdusului intern brut;
e) Formarea statelor centralizate
unitare si de dezvoltarea
comertului dintre tari.
2. Termernul de „asigurari de
bunuri ,persoane,raspundere
civila” se refera la:
a) Relatii care exprima un
transfer de resurse banesti fara
echivalent si cu titlu
nerambursabil;
b) Relatii care exprima un
imprumut de resurse banesti pe
o perioada determinata si
este purtator de dobanda;
c) Relatii care apar in procesul
formarii repartizarii fondurilor
de resurse banesti la
dispozitia interprinderii;
d) Relatii care exprima numai
un transfer facultativ de resurse
banesti;
e) Relatii care exprima un
transfer obligtoriu sau facultativ
de resurse banesti,in
schimbul unei contraprestatii
care depinde de producerea unui
fenomen aleatoriu.
3. Care dintre caracteristicile
urmatoare este proprie bunurilor
si serviciilor publice:
a. Consumul lor este
concurential;
b. Accesul la ele este dependent
de plata pretului solicitat de
furnizor;
c. Sunt oferite pe piata numai de
sect privat;
d. Oferta bunurilor si serv
publice este indivizibila;
e. Sunt oferite pe piata si de
sectorul privat si de sectorul
public;
GRILE nr 1
1.Existenta finantelor,a relatiilor
financiare este legata de:
a) Aparitia bunurilor si a unor
structuri statale;
b) Aparitia statului si a unei
marfi cu rol de echivalent
universal;
c) Existenta relatiilor marfa-
bani-marfa si de faptul ca
acestea devin predominante fara
o legatura directa cu existenta si
functionarea unor structuri
statale;
d) Existenta statului ,a folosirii
banilor si a formelor valorice in
repartizarea
prosdusului intern brut;
e) Formarea statelor centralizate
unitare si de dezvoltarea
comertului dintre tari.
2. Termernul de „asigurari de
bunuri ,persoane,raspundere
civila” se refera la:
a) Relatii care exprima un
transfer de resurse banesti fara
echivalent si cu titlu
nerambursabil;
b) Relatii care exprima un
imprumut de resurse banesti pe
o perioada determinata si
este purtator de dobanda;
c) Relatii care apar in procesul
formarii repartizarii fondurilor
de resurse banesti la
dispozitia interprinderii;
d) Relatii care exprima numai
un transfer facultativ de resurse
banesti;
e) Relatii care exprima un
transfer obligtoriu sau facultativ
de resurse banesti,in
schimbul unei contraprestatii
care depinde de producerea unui
fenomen aleatoriu.
3. Care dintre caracteristicile
urmatoare este proprie bunurilor
si serviciilor publice:
a. Consumul lor este
concurential;
b. Accesul la ele este dependent
de plata pretului solicitat de
furnizor;
c. Sunt oferite pe piata numai de
sect privat;
d. Oferta bunurilor si serv
publice este indivizibila;
e. Sunt oferite pe piata si de
sectorul privat si de sectorul
public;
GRILE nr 1
1.Existenta finantelor,a relatiilor
financiare este legata de:
a) Aparitia bunurilor si a unor
structuri statale;
b) Aparitia statului si a unei
marfi cu rol de echivalent
universal;
c) Existenta relatiilor marfa-
bani-marfa si de faptul ca
acestea devin predominante fara
o legatura directa cu existenta si
functionarea unor structuri
statale;
d) Existenta statului ,a folosirii
banilor si a formelor valorice in
repartizarea
prosdusului intern brut;
e) Formarea statelor centralizate
unitare si de dezvoltarea
comertului dintre tari.
2. Termernul de „asigurari de
bunuri ,persoane,raspundere
civila” se refera la:
a) Relatii care exprima un
transfer de resurse banesti fara
echivalent si cu titlu
nerambursabil;
b) Relatii care exprima un
imprumut de resurse banesti pe
o perioada determinata si
este purtator de dobanda;
c) Relatii care apar in procesul
formarii repartizarii fondurilor
de resurse banesti la
dispozitia interprinderii;
d) Relatii care exprima numai
un transfer facultativ de resurse
banesti;
e) Relatii care exprima un
transfer obligtoriu sau facultativ
de resurse banesti,in
schimbul unei contraprestatii
care depinde de producerea unui
fenomen aleatoriu.
3. Care dintre caracteristicile
urmatoare este proprie bunurilor
si serviciilor publice:
a. Consumul lor este
concurential;
b. Accesul la ele este dependent
de plata pretului solicitat de
furnizor;
c. Sunt oferite pe piata numai de
sect privat;
d. Oferta bunurilor si serv
publice este indivizibila;
e. Sunt oferite pe piata si de
sectorul privat si de sectorul
public;
GRILE nr 1
1.Existenta finantelor,a relatiilor
financiare este legata de:
a) Aparitia bunurilor si a unor
structuri statale;
b) Aparitia statului si a unei
marfi cu rol de echivalent
universal;
c) Existenta relatiilor marfa-
bani-marfa si de faptul ca
acestea devin predominante fara
o legatura directa cu existenta si
functionarea unor structuri
statale;
d) Existenta statului ,a folosirii
banilor si a formelor valorice in
repartizarea
prosdusului intern brut;
e) Formarea statelor centralizate
unitare si de dezvoltarea
comertului dintre tari.
2. Termernul de „asigurari de
bunuri ,persoane,raspundere
civila” se refera la:
a) Relatii care exprima un
transfer de resurse banesti fara
echivalent si cu titlu
nerambursabil;
b) Relatii care exprima un
imprumut de resurse banesti pe
o perioada determinata si
este purtator de dobanda;
c) Relatii care apar in procesul
formarii repartizarii fondurilor
de resurse banesti la
dispozitia interprinderii;
d) Relatii care exprima numai
un transfer facultativ de resurse
banesti;
e) Relatii care exprima un
transfer obligtoriu sau facultativ
de resurse banesti,in
schimbul unei contraprestatii
care depinde de producerea unui
fenomen aleatoriu.
3. Care dintre caracteristicile
urmatoare este proprie bunurilor
si serviciilor publice:
a. Consumul lor este
concurential;
b. Accesul la ele este dependent
de plata pretului solicitat de
furnizor;
c. Sunt oferite pe piata numai de
sect privat;
d. Oferta bunurilor si serv
publice este indivizibila;
e. Sunt oferite pe piata si de
sectorul privat si de sectorul
public;
GRILE nr 1
1.Existenta finantelor,a relatiilor
financiare este legata de:
a) Aparitia bunurilor si a unor
structuri statale;
b) Aparitia statului si a unei
marfi cu rol de echivalent
universal;
c) Existenta relatiilor marfa-
bani-marfa si de faptul ca
acestea devin predominante fara
o legatura directa cu existenta si
functionarea unor structuri
statale;
d) Existenta statului ,a folosirii
banilor si a formelor valorice in
repartizarea
prosdusului intern brut;
e) Formarea statelor centralizate
unitare si de dezvoltarea
comertului dintre tari.
2. Termernul de „asigurari de
bunuri ,persoane,raspundere
civila” se refera la:
a) Relatii care exprima un
transfer de resurse banesti fara
echivalent si cu titlu
nerambursabil;
b) Relatii care exprima un
imprumut de resurse banesti pe
o perioada determinata si
este purtator de dobanda;
c) Relatii care apar in procesul
formarii repartizarii fondurilor
de resurse banesti la
dispozitia interprinderii;
d) Relatii care exprima numai
un transfer facultativ de resurse
banesti;
e) Relatii care exprima un
transfer obligtoriu sau facultativ
de resurse banesti,in
schimbul unei contraprestatii
care depinde de producerea unui
fenomen aleatoriu.
3. Care dintre caracteristicile
urmatoare este proprie bunurilor
si serviciilor publice:
a. Consumul lor este
concurential;
b. Accesul la ele este dependent
de plata pretului solicitat de
furnizor;
c. Sunt oferite pe piata numai de
sect privat;
d. Oferta bunurilor si serv
publice este indivizibila;
e. Sunt oferite pe piata si de
sectorul privat si de sectorul
public;
9.6 Programele propuse pentru
finantarea domeniul aprarii nu
cuprinde:
a) instruirea trupelor
b) reconversia fortei de munca
c) participarea la operatiuni de
cooperare internationala
d) consolidarea sistemului de
planificare multianuala a resurselor
e) garantarea sigurantei cetatenilor,
respectarea si protejarea
drepturilor acestora.