Sunteți pe pagina 1din 4

Curriculum vitae

Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume Comarita Catalin Emanuel
Adresă Str. Catlabuga, Nr. 8, Sector 6, Bucuresti, Romania
Telefon +40765363410
E-mail cataemanuel@yahoo.com
Naţionalitate Romana
Data naşterii 19.07.1983
Sex M

Locul de muncă vizat /


Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada 09.2010 - prezent
Funcţia sau postul ocupat Ofiter Proiecte
Activităţi şi responsabilităţi - Participarea la activitati necesare organizarii si lansarii competitiilor din cadru Programului
principale Inovare
- Participarea la activitati de negociere si contractare
- Monitorizare si derulare contracte de cercetare-dezvoltare în cadrul Programelor Nationale
de CDI PNII
- Evaluare eligililitatii administrative a propunerilor de proiecte, verificarea si validarea
planului de realizare
- Participarea la activitatile de instruire si organizare de cursuri in domeniul Managementul
proiectelor
- Asigurarea vizibilitatii programului
- Participarea la activitati de diseminare
- Inventarierea patrimoniului
Numele şi adresa angajatorului Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior Cercetarii, Dezvoltarii si
Inovarii - UEFISCDI – str. Mendeleev, Nr. 21-25
Tipul activităţii sau sectorul de Managementul fondurilor de finantare a cercetarii
activitate

Perioada 07.2009 – 08.2010


Funcţia sau postul ocupat Inginer
Activităţi şi responsabilităţi - Achizitii publice
principale - Administrarea si monitorizarea documentelor arhivate din cadrul programelor: CEEX,
RELANSIN si INOVARE;
- Administrarea si gestionarea bazei tehnico – materiale a Agentiei;
- Organizarea de expozitii si conferinte pentru contractorii din cadrul Programului Inovare
- Intocmire caiet de sarcini ( materiale, cartuse, bonuri valorice de combustibil );
- Intocmire procese verbale de predare-primire , de receptie, inventarierea patrimoniului,
casare si scoaterea din uz a obiectelor si mijloacelor fixe de inventar;
- Asigurarea functionarii bazei de date interne privind mijloacele fixe si obiectele de inventar
Numele şi adresa angajatorului Agentia Manageriala de Cercetare Stiintifica, Inovare si Transfer Tehnologic AMCSIT –
Politehnica – Str.Splaiul Independentei, Nr. 313
Tipul activităţii sau sectorul de Cercetare, Inovare si Transfer Tehnologic
activitate

Perioada 06.2006 – 06.2009


Funcţia sau postul ocupat Gestionar
Activităţi şi responsabilităţi - Intocmire caiet de sarcini (materiale, cartuse, bonuri valorice de combustibil);
principale - Intocmire procese verbale de predare-primire, de receptie, inventarierea patrimoniului,
casare si scoaterea din uz a obiectelor si mijloacelor fixe de inventar;
- Asigurarea functionarii bazei de date interne privind mijloacele fixe si obiectele de inventar-
- Gestionarea bazei tehnico – materiale a Agentiei;
- Efectuarea de comenzi ( cartuse, materiale, bonuri valorice )
- Efectuare registru de receptie a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar
Numele şi adresa angajatorului Agentia Manageriala de Cercetare Stiintifica, Inovare si Transfer Tehnologic AMCSIT –
Politehnica – Str. Splaiul Independentei, Nr. 313
Tipul activităţii sau sectorul de Cercetare, Inovare si Transfer Tehnologic
activitate

Educaţie şi formare

Perioada 2015
Calificarea / diploma obţinută Monitorizarea electronica a datelor in sistemul CDI - Certificat
Numele şi tipul instituţiei de UEFISCDI
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau Curs prin programul operational „Dezvoltarea Capacitatii Administrative”
internaţională

Perioada 2014
Calificarea / diploma obţinută Dezvoltare aplicatii web pe modulul CMS - Certificat
Numele şi tipul instituţiei de UEFISCDI
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională Curs prin programul “Pregatirea sistemului national de e-Administratie in Romania”

Perioada 2014
Calificarea / diploma obţinută Marketing online - Certificat
Numele şi tipul instituţiei de UEFISCDI
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională Curs prin programul “Pregatirea sistemului national de e-Administratie in Romania”

Perioada 2014
Calificarea / diploma obţinută Comert Electronic - - Certificat
Numele şi tipul instituţiei de UEFISCDI
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională Curs prin programul “Pregatirea sistemului national de e-Administratie in Romania”

Perioada 2014
Calificarea / diploma obţinută Social Media in administratie publica - - Certificat
Numele şi tipul instituţiei de UEFISCDI
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională Curs prin programul “Pregatirea sistemului national de e-Administratie in Romania”

Perioada 2011
Calificarea / diploma obţinută Competente antreprenoriale - Diploma
Numele şi tipul instituţiei de SC ICPE SA
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau Acreditat de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului
internaţională

Perioada 2009
Calificarea / diploma obţinută Inspector Resurse Umane - Diploma
Numele şi tipul instituţiei de Total School
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau Acreditat de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului
internaţională
Perioada 2008
Calificarea / diploma obţinută Achizitii publice - Certificat
Numele şi tipul instituţiei de Institutul National de Administratie
învăţământ / furnizorului de formare

Perioada 2008
Calificarea / diploma obţinută Managementul si analiza costurilor - Certificat
Numele şi tipul instituţiei de KSC Training
învăţământ / furnizorului de formare

Perioada 09.2009 – 02.2011


Calificarea / diploma obţinută Antreprenoriat Industrial - Master
Disciplinele principale studiate / - Dezvoltarea afacerii si riscurile
competenţe profesionale dobândite - Dezvoltare durabila de produs
- Managementul calitatii totale
- Management IMM
- Cercetari Operationale
- Comunicare Organizationala
- Dreptul Contractelor si Legislatie IMM
- Informatica Proceselor Decizionale
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea Politehnica Bucuresti
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau Studii Postuniversitare
internaţională

Perioada 10.2004 – 06.2009


Calificarea / diploma obţinută Inginer Economist si Mecanic – Diploma
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea Politehnica Bucuresti – Facultatea de Mecanica si Mecatronica –
învăţământ / furnizorului de formare Specializare: Inginerie Economica
Nivelul în clasificarea naţională sau Studii Universitare de lunga durata
internaţională

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba maternă Romana

Limba străină cunoscută Engleza


Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare
conversaţie scrisă
Limba E B1 E B1 E B1 E B1 E B1

Competenţe şi abilităţi sociale excelente abilitati de interactiune cu copiii, dobandite prin activitatea de profesor voluntar

Competenţe şi aptitudini Bune competente de organizare dobandite prin organizarea de conferinte si expozitii
organizatorice

Competenţe şi aptitudini tehnice - Electronist Telecomunicatii


- Motoare cu aprindere prin scanteie si motoare cu aprindere prin compresie

Competenţe şi aptitudini de Microsoft Office, Windows, Photoshop, Mathcad, Mathlab, Editare video
utilizare a calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice Chitara, Pian, Design, Sport, Sah
Alte competenţe şi aptitudini - Dezvoltarea de aplicaţii web bazate pe modul de lucru CMS - Content Management
System (Wordpress, Joomla, Drupal, Conceptul open source, Sistemul DNS, Adrese IP,
Crearea și formatarea paginilor web, HTML)
- Platforma Magento
Permis de conducere Cat. B
Informaţii suplimentare