Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI FONDUL SOCIAL EUROPEAN INSTRUMENTE STRUCTURALE

UNIUNEA EUROPEANĂ
EGALITĂŢII DE ŞANSE POS DRU 2007 - 2013
AMPOSDRU 2007-2013

Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume Popescu, Ioana, Clara
Adresa(e) Strada Garofitelor, numarul 5, bl B15, scara 1, ap 44, sector 6, Bucuresti
Telefon(-oane) 021677965 Mobil: 0748730955
E-mail(uri) popescuclara@yahoo.com

Nationalitate(-tati) romana

Data naşterii 17.09.1980

Sex Feminin

Locul de muncă vizat / Domeniul Operator calculator – introducere baze de date


ocupaţional

Experienţa profesională

Perioada 2016- prezent


Funcţia sau postul ocupat Administratror baze de date
Principalele activităţi şi responsabilităţi evaluarea cerintelor pentru un Sistem de Gestiune a Bazelor de Date (SGBD),
instalarea SGBD-ului,
crearea bazei de date,
stabilirea strategiei de integritate a bazei de date,
administrarea performantelor bazei de date,
definirea utilizatorilor si nivelelor de acces la baza de date,
administrarea masurilor de securitate si confidentialitate a datelor,
intretinerea bazei de date si a SGBD-ului

Numele şi adresa angajatorului S.C. TOTALCOMP.S.R.L


Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitati de servicii in tehnologia informatiei

Perioada 2009-2016
Functia sau postul ocupat Operator calculator

Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Nume Prenume © Comunităţile Europene, 2003 20060628
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI FONDUL SOCIAL EUROPEAN INSTRUMENTE STRUCTURALE
UNIUNEA EUROPEANĂ
EGALITĂŢII DE ŞANSE POS DRU 2007 - 2013
AMPOSDRU 2007-2013

asigurarea functionarii calculatorului, retelei de calculatoare


asigurarea securitatii datelor si echipamentelor
asistenta utilizatorilor
intretinerea calculatorul si echipamentele
aplicarea prevederilor legale referitoare la sanatatea si securitatea in munca si in domeniul situatiilor
de urgenta
aplicarea procedurilor de calitate
asigurarea bunei functionari a calculatoarelor, a echipamentelor periferice, precum si a
echipamentelor de conectare  /  interconectare  in  retea;
supravegherea  functionarii  calculatoarelor,  a  echipamentelor periferice si a celor de conectare /
interconectare in retea;

Perioada 2002-2009
Functia sau postul ocupat Agent call-center
reprezintă interfața dintre client și companie
oferă asistență în deplin acord și stricta respectare a condițiilor de serviciu agreate cu compania și a
procedurilor de aceasta indicate
identifică problemele semnalate de client punându-i acestuia întrebări sistematice și specifice pentru o
corectă diagnosticare a problemei
completează și actualizează permanent baza de date a departamentului cu problemele semnalate de
către clienți și soluțiile propuse
răspunde tuturor solicitărilor superiorilor pentru atingerea obiectivelor postului și departamentului

Numele şi adresa angajatorului S.C. SYNC.S.R.L


Tipul activităţii sau sectorul de activitate Oferirea serviciului de asistență client online/telefonic companiei

Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Nume Prenume © Comunităţile Europene, 2003 20060628
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI FONDUL SOCIAL EUROPEAN INSTRUMENTE STRUCTURALE
UNIUNEA EUROPEANĂ
EGALITĂŢII DE ŞANSE POS DRU 2007 - 2013
AMPOSDRU 2007-2013

Educaţie şi formare
Perioada 1998-2002

Calificarea / diploma obţinută Inginer


Profil:Stiinta Sistemelor si calculatoarelor
Specializare: Automatica si Informatica Industriala
Disciplines principale studiate /
competenţe dobândite matematică;
arhitectura calculatoarelor ;
programare în limbaj de nivel înalt;
programare în limbaj de asamblare;
ingineria sistemelor de programare;
automate secvenţiale şi programabile;
sisteme expert în automatică;
ingineria reglării automate;
calcul numeric

Numele şi tipul instituţiei de


învăţământ / furnizorului de formare Institutul Politehnic din Bucuresti- Facultatea de Automatica si Calculatoare

Nivelul in clasificarea naţionala sau ISCED 5


internaţionala

Perioada
2002-2005

Calificarea / diploma obţinută Diploma de absolvire- Master


Disciplines principale studiate /
competenţe dobândite Notiuni introductive despre retele

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /


Insititul Politehnic din Bucuresti- Facultatea de Automatica si Calculatoare
furnizorului de formare

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba(i) maternă(e) Romana

Limba(i) străină(e)
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare scrisă
conversaţie
Limba engleza C1 Experimentat B2 Independent C1 Experimentat B2 Independent B1 Independent
Limba franceza B2 Independent C1 Experimentat B2 Indepedent A1 Elementar A1 Elementar
Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Nume Prenume © Comunităţile Europene, 2003 20060628
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI FONDUL SOCIAL EUROPEAN INSTRUMENTE STRUCTURALE
UNIUNEA EUROPEANĂ
EGALITĂŢII DE ŞANSE POS DRU 2007 - 2013
AMPOSDRU 2007-2013

(*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi

Competente şi abilităţi sociale Spirit de echipă: am experienţa muncii în echipă încă din facultate, când am participat la activităţile
presupuse de proiectele practice şi de cercetare derulate în cadrul facultăţii;
Capacitate de organizare in scris si discurs oral
Capacitate de a lua decizii sub stres
Capacitate de analiza si sinteza,
Capacitate de asimiliare noi informatii si abilitati
Disponibilitate pentru implicare in activitati socio-culturale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice Capacitate de analiza sarcini si spargere in responsabilitati,
Capacitate de evaluare abilitati profesionale ale colaboratorilor si alocare a task-urilor
Spirit analitic
Lucru in echipa
Spirit de evaluare si imbunatatire
Monitorizarea lucrului echipei (controlul calitatii)

Competenţe şi aptitudini tehnice Experienta in organizarea, conducerea si dezvoltarea in mediul privat


Experienta in domeniul calculatoarelor

Competenţe şi cunoştinţe de
utilizare a calculatorului O bună stăpânire a limbajelor de programare: Pascal, C, C++, FoxPro, Access, Oracle şi a aplicaţiilor
grafice: Corel Draw, Photoshop, 3D Studio Max
Buna stapanire a Microsoft Office

Competenţe şi aptitudini artistice Pasionata de grafica pe calculator


Preocupare pentru arta si comunicare

Alte competenţe şi aptitudini Practic alpinismul

Permis(e) de conducere B1

Informaţii suplimentare Referintele pot fi furnizate la cerere

Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Nume Prenume © Comunităţile Europene, 2003 20060628