Sunteți pe pagina 1din 86

Simulatoarele.

Montarea modelelor în simulatoare.


Principii ale ocluziei în protezarea fixă .

Șef Lucrări Dr. Pop Daniela Maria


MODEL DE LUCRU CU
BONT MOBILIZABIL
CU PIN
CLASIC /PINDEX
?
MODEL DE LUCRU CU
BONT MOBILIZABIL
CU PIN
ZEISSER
MODEL DE LUCRU CU
BONT MOBILIZABIL
CU PIN
ZEISSER
MASCĂ GINGIVALĂ
MODEL DE LUCRU CU
BONT MOBILIZABIL
CU PIN
ZEISSER

Elemente componente
Soclu prefabriact
Model propriu-zis
Pini dubli
MODEL DE LUCRU CU SECȚIONAREA BONTURILOR
BONT MOBILIZABIL PARALEL CU PINUL ȘI AXUL
CU PIN DE INSERȚIE DEZINSERȚIE
ZEISSER AL BONTULUI
PREGĂTIRE BONT PENTRU MACHETARE
1. TRASARE LIMITELOR CERVICALE ALE PREPARAȚIEI
2.DERETENTIVIZARE APICL DE LIMITA CERVICALĂ
3. APLICARE DE LAC DISTANȚATOR 2MM
Determinanţii miscăriilor mandibulare
influenţează direcţia, amplitudinea ei. RIM
• Determinat anterior –dentar
• Posterior –ATM
• Mijlociu –musculatura mobilizatoare a mandibulei

Mandibula stabileşte o serie de raporturi, relaţii sau poziţii faţă de maxilar, numite
reiaţii intermaxiiare sau mandibuio- craniene.
RC
RIM
PIM
RP
?
DVO și DVP
OCLUZIA DE NECESITATE /HABITUALĂ
Mișcările și poziții limită mandibulare sagitale:
RC = relația centrică,
PIM = intercuspidare maximă,
CCP = cap la cap în propulsive,
PM = propulsie maximă,
DM = deschidere maximă,
RP = poziția de repaus a mandibulei
ABT =axă balama terminală
deschiderea gurii în axă balama terminală-traseul
cuprins între RC și ABT
RELAŢIA CENTRICĂ:
Poziţia cea mai înaltă înaltă/ superioară şi posterioară neforţată a
condililor mandibulari în fosa glenoidă.
Raport mandibulo-maxilar în care condilii articulează cu porţiunea cea mai subţire
avasculară a discurilor articulare corespunzătoare, iar complexul disco-condilian este situat
atanterior și superior în contact cu panta tuberculilor articulari.

RC se utilizează şi următorii termeni: poziţie de retruzie, poziţie retruzată, axial


terminală, poziţie ligamentară sau balama terminală, poziţie de relaţie centrică
RELAŢIA CENTRICĂ:
Definiţia lui Saadoun (1972): RC este un raport constant al mandibulei faţă de baza craniului şi
maxilar, în care condilii sunt situaţi în mod neforţat în poziţia cea mai înaltă, retrudată, mediană şi
simetrică în fosele mandibulare.
Definiţia lui Ramfjord (1975)\ mandibula se află în RC numai la sfârşitul ciclului masticator şi în timpul
deglutiţiei, fiind poziţia în care condilii sunt fixaţi în axa balama terminală- poziţie retruzivă.
Definiţia lui M.M.Ash şi S.P. Ramfjord (1984)-. „Poziţia de relaţie centrică este o poziţie relativă a
maxilarelor, când mandibula, cu musculatura relaxată, este astfel condusă de practician încât condilii
să fie plasaţi în poziţia cea mai înaltă în fosele mandibulare”.
Definiţia Academiei Internaţionale de Gnatoiogie (1986). RC este poziţia fiziologică a mandibulei faţă de
baza craniului şi maxilar în care ambii condili sunt în relaţii corespunzătoare cu discul lor articular. în
această poziţio ansamblurile condililo discale sunt stabilizate pe pantele posterioare ale tuberculilor
articulari în fosele mandibulare.
Definiţia din Glosarul american de termeni (1987)\ RC este poziţia mandibuio-maxilară când condilii
împreună cu porţiunea cea mai subţire (avasculară) a discului se situează într-o poziţie antero-
superioară în raport cu pantele tuberculilor articulari.
Definiţia iui Dawson (1990)\ RC este poziţia mandibulei faţă de maxilar în care condilii se află în poziţia
cea mai înaltă, cu zona centrală a discului în contact cu suprafeţele articulare ale condililor şi tuberculii
articulari.
RELAŢIA CENTRICĂ:
 Ligamentară (Gibbs-Lundeen),
 Condiiiană fără contact interdentar, Relaţia centrică este
 stabilizată a ansamblului condilo-discal, o poziţie diagnostică 
 se poate stabili la diferite D V,
 poate fi înregistrată, transmisă şi reprodusă,
 neforţată, limitată,
 care coincide sau nu cu PIM,
 de referinţă pentru transpunerea modelelor pe simulatoare ADM.

Relaţia centrică este constantă de-a lungul vieţii,


fiind stabilă şi reproductibilă. Este o poziţie de referinţă, care poate
fi determinată, înre­gistrată, transferată şi reprodusă.
Posselt afirmă că
m sunt reproductibile se desfășoară în interiorul
ariei determinate de mișcările limită mandibulare
Mişcările implicate în masticaţie sunt complexe, automatizate, aflate sub
controlul S.N.C.
Sub forma unui tipar individualizat, care se numește
ENGRAMĂ MASTICATORIE
AXA BALAMA
Axa imaginara care trece prin cei doi
condili mandibulari atunci când
realizeaza o miscare de rotație pură,
in timpul deschiderii gurii pe o
distanta de maximum 20mm.

-miscarea de rotatie pura a condililor


in cavitatea glenoida se realizeaza in
jurul axei balama terminale (ABT) in
RC, in timpul deschiderii gurii pe o
distanta de maximum 20mm.
POZIȚIA DE INTERCUSPIDARE MAXIMĂ
PIM -contactul maxim care se realizeaza
intre dintii celor două arcade;
PIM asigura stabilitatea ocluziei;
ideal se stabileste intre cuspizii de sprijin
si fosetele centrale ale antagonistilor/
ambrazuri.
În PIM se incheie majoritatea ciclurilor
functionale prin care se realizeaza
incizia si masticatia alimentelor;

POINT CENTRIC SIMULTAN


SIMETRIC
LONG CENTRIC BILATERAL
Point centric = PIM în RC -» 13% cazuri;
Long centric = din RC în PIM există 0,2-1,75 mm, datorită unei alunecări
anterioare a condililor.

In practică se marchează cu hârtie albastră contactele dento-dentare în PIM şi cu


hârtie roşie cele din RC. Pot rezulta două situaţii:
coincidenţa celor două culori (roşu peste albastru) = point centric;

POINT CENTRIC
LONG CENTRIC
POZIȚIA DE INTERCUSPIDARE MAXIMĂ
ANOMALII DENTOMAXILARE
CURBA LUI VON SPEE
Curba sagitală de ocluzie - unirea cu o linie a cuspizilor V ai dinților laterali
mandibulari, cu punctul cel mai declivla nivelul cuspidului MV al primului
molar 1-3 mm.
CURBA LUI WILLSON
Curba tranzversală de ocluzie- unirea cu o linie a cuspizilor V și O ai lateralilor
mandibulari
PROPULSIE ȘI DESCHIDEREA GURII
PARTE LUCRĂTOARE
Contact minim doi dinți
PARTE NELUCRĂTOARE
Inocluzie

Mișcarea de deschidere din poziția de


relație centrică, ce presupune rotația
condililor în jurul ABT și primii 20-25
mm de deschidere ai gurii.
CONDIL ORBITANT
MIȘCARE DE LATERALITATE CONDIL PIVOTANT

UNGHI BENET ȘI MIȘCARE BENETT

O importanță deosebită are


mișcarea Bennett în
conformarea ocluzală a dinților
laterali.

Unghiul Benett
MIȘCARE DE LATERALITATE

PARTE LUCRĂTOARE
Contacte cuspid -cuspid

PARTE NELUCRĂTOARE
inocluzie

Mișcări mandibulare în plan orizontal:


LM = lateralitate maximă,
aria gri = aria mișcărilor funcționale
DESCHIDEREA GURII
LATERALITATE
LATERALITATE
LATERALITATE
LATERALITATE
1. Montarea modelelor în simulator, în concordanţă anumite
repere statice ale pacientului, înregistrate cu arc facial

. Înregistrarea şi transferul 3. Determinarea, înregistrarea şi


e articulator a RC şi/sau PIM programarea pe articulator a
parametrilor dinamici care
guvernează mişcările
mandibulare -ghidajele în
mişcare – lateralitate,propulsie
SIMULATOR ADM
- instrument care reproduce anumite condiţii mecanice ale
mişcărilor mandibulei
- reproducerea principalelor elemente morfologice care
participă la dinamica ocluzal
• înclinarea pantei tuberculului articular
• distanţa intercondiliană
• unghiul şi mişcarea Bennett
• curba planului de ocluzie
• înclinarea pantei retroincisive etc.
CLASIFICAREA SIMULATOARELOR

1. SIMULATORI CU VALORI FIXE


ocluzorul

articulatorul cu valor medii

2 SIMULATOARE PARȚIAL PROGRAMABILE

3. SIMULATOARE TOTAL PROGRAMABILE


OCLUZORUL

Reproduce :
RC
DVO
PIM

Dinamic:
Închidere /deschidere
ARTICULATORUL CU VALOR MEDII

•înclinarea pantei tubercului articular - 30-40°


• unghi Bennett - 15-18°
• distanţa intercondiliană  110 mm

DINAMIC:
Deschidere/ închidere
Propulsie /retropulsie
Lateraliate
MONTAREA MODELELOR ÎN OCLUZOR
- alegerea şi verificarea ocluzorului - axa balama
- pregătirea modelelor
– reducerea soclurilor, crearea de retenţiipt.gipsare,solidarizarea modelelor
- gipsarea modelelor – iniţial modelul inferior (b)
Reguli de montare a modelelor în ocluzor:
- planul mediosagital al celor două modele trebuie să coincidă cu planul
corespunzător al ocluzorului
şi să fie perpendicular pe balama
- planul de ocluzie – poziţionat la reperul instrumentului, să fie paralel
cu planul mesei
- distanţa dintre punctul interincisiv inferior şi axul de rotaţie al
ocluzorului să fie 9-11 cm
GIPSAREA PENTRU A SE REALIZA CORECT RELIZĂM
RETENȚII ÎN SOCLUL UMEZIT
MONTAREA MODELULUI MAXILAR ÎN ARTICULATOR - PE BAZA
ÎNREGISTRĂRII CU ARC FACIAL
MONTAREA MODELULUI INFERIOR ÎN ARTICULATOR - ÎN RC SAU PIM
FAŢĂ DE MODELUL SUPERIOR
ARTICULATOARE PARȚIAL
PROGRAMABILE
ARTICULATOARE PARȚIAL
PROGRAMABILE
WHIPMIX ARTICULATOR
permit individualizarea tuturor
ARTICULATOARE TOTAL elementelor anatomice (limită) care
PROGRAMABILE guvernează dinamica mandibular

PERMIT INDIVIDUALIZAREA UNOR PARAMETRI GEOMETRICI,


NICIODATĂ TOŢI
PLATOU INCIZAL
TIJA INCIZALĂ
ajută la stabilizarea distanței între
brațul inferior și superior

PINUL INCIZAL
Linia mediană
interincisivă
maxilară la
nivelul marginii
incizal
DUPĂ CONSTRUCŢIA ARTICULATOARELOR
a. articulatoare de tip ARCON (ARticulator CONdyle)
b. articulatoare de tip NON-ARCON (condilian)
ARCON
VERSUS
NONARCON
TIUNGHIUL LUI BONWIL
ARTICULATOARE CU VALORI FIXE
ARTICULATOARE PARȚIAL PROGRAMABILE

HANAU KAVO WHIPMIX


DETERMINAREA, ÎNREGISTRAREA ŞI TRANSFERUL PE SIMULATOR
A PARAMETRILOR INDIVIDUALI
STATICI ŞI DINAMICI

arcurile faciale - transferarea


pe articulator a axei balama
 prin amprentare şi şabloane
de ocluzie - parametri statici
 grafice - intra şi extra orale
 fotografice
 teleradiografice
 axiografice
 electronice
ARCUL FACIAL
"dispozitive ce permit determinarea poziţiei relative a
crestei şi dinţilor maxilari în raport tridimensional cu
centrul fosei glenoide "Landa
- asiugură acelaşi cadru de referinţă pacient / articulator
-permit montarea modelelor în articulator într-o poziţie relativă,
cât mai apropiată cu rapoartele existente între
maxilar şi mandibulă
SISTEMUL DE REFERINŢ~plan definit de
- axa balama (reală su arbitrară)
- un punct anterior
- conţine triunghiul Bonwill

Caracteristici ideale
- independent de dinţi
- exact determinat pe pacient
- reproductibil în aceleaşi condiţii, pe
acelaşi pacient
- să permită conservarea, transferarea
şi compararea datelor
ARCUL FACIAL transfera poziția
maxilarului față de axa balama
terminală în articulator
pot fi împărțite în două categorii
distincte: anatomice și cinematice

-axa imaginara care trece prin cei doi


condili mandibulari; atunci cand
realizeaza o miscare pura, in timpul
deschiderii gurii pe o distanta de
maximum 20mm.

-miscarea de rotatie pura a condililor


in cavitatea glenoida se realizeaza in
jurul axei balama terminale (ABT) in
RC, in timpul deschiderii gurii pe o
distanta de maximum 20mm.
ARCUL FACIAL
instrument utilizat în
protetica dentară, în
corelație cu
articulatorul, pentru a
determina, înregistra și
transfera poziția
maxilarului față de axa
balama terminală în
articulator. utilizarea lor
reprezintă premisele
optime pentru obținerea
unor PROTEZE
DENTARE
FUNCȚIOBALE
ARCUL FACIAL transfera poziția maxilarului față de axa balama terminală în articulator
pot fi împărțite în două categorii distincte: anatomice și cinematice

Arcul facial cinematic


Arcul facial anatomic
este un instrument
(AD2, Whip Mix,
sofisticat, de tipul
Dentatus, Panadent
axiografelor si/sau al,
etc.) poziționează
care contribuie la
maxilarul în funcție de
determinarea valorilor
planul axei orbitale
individuale a diferiților
care este determinată
parametri măsurați,
de valori medii.
precum axa exactă a
balamalei, unghiul
Bennett etc.
Arcul facial și articulatorul sunt folosite împreună pentru a înregistra și reproduce
datele referitoare la anumite condiții mecanice ale dinamicii mandibulare
Materiale și instrumente necesare
montări modeleor în simulator:
Model
Inregistrare RIM (1/5)
Simulator ADM/ articulator
Gipd
Bol +spatuă
Izolator
Magnet/ nu
ATENȚI LA NUMARUL DE ÎNREGISTRĂRI
DACĂ EXISTĂ DOAR ÎNREGISTRAREA PIM ARTICULATORUL
PARȚIAL PROGRAMABIL SE COMPORTĂ CA ȘI UNUL CU VALORI FIXE.
ETAPEL MONTĂRII ÎN ARTICULATOR PARȚIAL PROGRAMABIL:

1. fixarea modelului superior poziționat pe plăcuța cu înregistrarea poziției de referință a


maxilarului relizată cu arcul facialde

2 gipsarea modelului inferior în funcție de înregistrare PIM


ETAPEL MONTĂRII ÎN ARTICULATOR PARȚIAL
PROGRAMABIL:
3. realizarea reglajelor pentru panta tuberculului articular cu
inregistrarea PPCC

4.realizarea reglajului pentru unghiul și mișcarea Benett cu


înregistrarea PLCC stg/dr
MONTAREA MODELELR ÎN ARTICULATOR LA PACIENTUL
EDENAT TOTAL
MONTAREA MODELELR ÎN ARTICULATOR LA PACIENTUL
EDENAT TOTAL
MONTAREA MODELELR ÎN
ARTICULATOR LA PACIENTUL
EDENAT TOTAL
Zirkonzahn CAD/CAM Software-Module Virtual Articulator
Zirkonzahn CAD/CAM Software-Module Virtual Articulator
Zirkonzahn CAD/CAM Software-
Module Virtual Articulator
Unul dintre cele mai importante criterii
pentru evaluarea clinică și a succesului unui
restaurări este reprezentat de integrarea sa
din punct de vedere ocluzal