Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DE LECŢIE

I.PARTEA INTRODUCTIVĂ
Nume şi prenume : Prof. Budurcă Valentina
Data: 08.11.2020
Scoala: Şcoala Gimnazială “Tudor Arghezi”
Clasa: a VII a C
Disciplina : Biologie
Unitatea de învăţare : Organele de simţ
Subiectul lecţiei : Limba analizator gustativ
Durata de desfăşurare : 40 minute
Categoria lecţiei: lecţie de transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe

Scopul lecţiei : Dobândirea de către elevi a unor cunoştinţe referitoare la principalele componente structurale ale limbii, precum şi formarea unor
deprinderi de recunoaştere , clasificare şi caracterizare ,în scopul înţelegerii fiziologiei acesteia şi a rolului pe care îl îndeplineşte în viaţa
individului.
Competenţe specifice:
1.1. Sistematizarea informațiilor din texte, filme, tabele, desene, scheme, utilizate ca surse pentru explorarea unor sisteme biologice, a unor
procese și fenomene
2.1.Interpretarea contextualizată a informațiilor științifice
3.1. Realizarea unor modele ale sistemelor biologice
4.1. Conceperea unor măsuri de menținere și promovare a unui stil de viață sănătos
4.2. Interpretarea relațiilor dintre propriul comportament și starea de sănătate

Obiective operationale :
Pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili :
O1: Să identifice localizarea limbii si rolul acesteia pe baza imaginilor din prezentarea ppt .
O2: Să identifice partile componente ale limbii pe baza imaginilor din prezentarea PPT şi a imaginilor din manual.
O3: Să identifice principalele gusturi fundamentale si să indice localizarea acestora pe baza imaginilor din prezentarea PPT.
O4: Să inteleagă şi să cunoască modul de realizare a senzaţiei de gust pe baza informaţiilor , imaginilor şi schemelor puse la dispoziţie cu
ajutorul prezentarii PPT
Resurse procedurale: observarea dirijată şi nedirijată, conversaţia euristică, explicaţia, demonstraţia, problematizarea,învătarea prin descoperire,
Resurse materiale: calculator, manual, aplicatii online wardwall, learningapp, prezentare PPT
Forma de organizare a activităţii : frontală, individuală
Anticiparea dificultăţilor: probleme tehnice la calculator, întreruperea curentului electric/internet, însuşirea eronată a unor termeni noi.
Bibliografie:
 Traian Saitan, Adriana Simona Popescu, Marinela Roxana Rosescu, Manual Clasa a VII-a , Ed. DPH, 2019 Bucuresti
 D. Cristescu, C. Sălăvastru, B. Voiculescu, C. Th. Niculescu, R. Cârmaciu, 2006. Biologie: “Manual pentru clasa a XI-a” , Editura
Corint, Bucureşti
 T. Ţiplic, 2006. Biologie: “Manual pentru clasa a XI-a” , Editura Aramis, Bucureşti
 M. Marinescu, 2010. “Didactica biologiei”, Ed. Paralela 45, Pitești
 Ion Iordache, 2004. “ Metodica predării- învăţării biologiei”, Ed. Solaris, Iaşi.
 Ignat Elena,Ţăran Ileana, Ghid de evaluare – Biologie,Ed.Risoprint, Cluj Napoca,1999
 Ion I, Leu M.- “Metodica predarii invatarii biologiei”, Ed. Corson, Iasi , 2001
 Mihail A, Mohan Gh. “Biologie”, Ed All , Bucuresti 2017
 Nicolae L – “Lectia – forma de baza a organizarii procesului de predare-invatare – evaluare disciplina biologie “ Ed. Arves, Craiova
II DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Obiective Etapele lecţiei Activitatea profesorului Activitate Evalua


operaţionale a elevului re

1 2 3 4 5

Moment organizatoric P. verifică prezenţa (realizează un screen shut pentru a salva timp) ,resursele E. îşi
materiale ale lecţiei pregătesc
rechizitele
necesare
orei
Reactualizarea P. adresează elevilor întrebări din lecţiile anterioare: E. raspund
noţiunilor necesare Organele de simţ : ochiul, urechea , pielea si nasul la Orală
trecerii la noua lecţie Întrebarile
P utilizează aplicaţii online pentru a realiza reactualizarea cunoştinţelor despre adresate
analizatori. de
profesor.
https://quizlet.com/join/CsKc23ZS8

https://quizlet.com/_51ckzd?x=1jqt&i=3cmspf
.
Profesorul propune elevilor să se gândească şi să răspundă la urmatoarea
Captarea atentiei ghicitoare si sa ghiceasca raspunsul? Elevii
pentru lectia noua raspund la
ghicitoare
,,Ce șade în apă
Și tot se adapă,
Omul imbătrânește,
Ea nu putrezește.” E. scriu in
(limba) caiete
P anunţă titlul lecţiei şi îl scrie pe tabla online ( word) titlul
lectiei.

Anunţarea temei şi a P. trezeşte interesul elevilor aceştia sunt informaţi asupra obiectivelor urmărite şi seE. privesc
obiectivelor prezintă succind limba ca organ de simţ . imaginea
cu limba
organ de
Simtul gustului la fel ca si simtul mirosului ne ajuta sa cunoastem si sa ne bucuram simt şi
de multe dintre lucrurile din natura dar sis a ne ferim de altele. Simtul gustului este răspund la
un simt chimic. întrebări.
Simtul gustului are rolul de a informa asupra calitatii alimentelor introduse in gura,
dar intervine si in declansarea reflexului neconditionat a secretiei glandelor salivare

O1,02,03,04 Prezentarea optimă a P. pune la dispoziţia elevilor prezentarea PPT pregatita cu informatii si imagini cu E. privesc
conţinutului organul de simt –limba. video şi
P. prezinta cuprinsul prezentarii si solicita elevilor sa incerce pe baza imagnilor răspund la
sugestive sa urmareasca cerintele formulate pe fiecare slide. întrebări.

Dirijarea învăţării P solicită elevilor să vizioneze prezentarea PPT . E. notează orala


pentru atingerea O2 Se proiectează imagini cu localizarea limbii iar profesorul solicită să recunoască în caiete
alcatuirea limbii şi să observe ce alte componente sunt prezente în imagini. observaţiil
e făcute de
ei şi de
profesor.

O3, O4 Prezentarea optimă a P. solicită elevii să vizioneze imaginea din PPT în care sunt reprezentate E. studiază
conţinutului localizarea limbii, functiile indeplinite. imaginea
din PPT şi
Limba este un organ musculos situat in cavitatea bucala si indeplineste mai multe identifică
functii importante: caracteristi
-intervine in mestecatul si inghitirea alimentelor cile
-participa la vorbire, modeland sunetele indicate de
-este organ de simt profesor
Gustul este celalalt simt chimic al omului. El ne ajuta sa apreciem calitatea
alimentelor , sa ne ferim de alimentele alterate sau alte substante periculoase.

P.solicita elevii sa vizioneze partile componente ale limbii pe baza imaginilor din
manual si din prezentarea ppt . Ulterior se solicita sa identifice impreuna gusturile
primare si secundare .

Limba este alcatuita din radacina, corp si varf.

-Suprafața limbii este acoperită de mucoasa linguală, care prezintă


ridicături mici de diferite forme, numite papile gustative. Papilele
gustative sunt de diferite forme : cupa, ciupercute, file de carte, fire.
-Unele papile au în alcătuirea lor formațiuni microscopice, de forma unor
butoiașe, numite muguri gustativi. Mugurii gustatatvi au forma ovala si
sunt aproximativ 10 000.
-În mugurii gustativi se găsesc celule receptoare gustativi prevăzute cu
cili.

La om se deosebesc patru tipuri de senzatii gustative : acru, sarat , dulce si amar,


ariile linguale ale diferitelor gusturi au localizare specifica , deci mugurii gustativi
dobandesc o anumita specializare.
Gustul amar esteperceput pe fata dorsala a limbii, la baza ei, celacru pe arginile
limbii, cel dulce la varf sic el sarat –in partea anterioara a fetei dorsale;mucoasa
palatului percepe gusturile amar si acid (in mod deosebit) iar faringele si epiglota
percep toate gusturile fundamentale .
In 1907 , japonezul Kikunae Ikeda a descoperit gustul umami “savoarea delicioasa ”
confirmat de cercetatori in anul 2000 . Acesta este dat de acidul glutamic sau
glutamatul de sodium , substante prezente in carne, lapte matern sau condiment
artificiale .Gustul variat al diferitelor alimente rezulta din combinatiile complexe ale
substantelor sapide acre, sarate, dulci, amare.
Pragul de excitabilitate gustative este diferit pentru fiecare substanta . Cea mai mare
sensibilitate se manifesta pentru substantele amare. Intensitatea senzatiei depinde de
concentratia substantei dizolvate, de numarul receptorilor excitati si de temperatura
solutiei.

P solicita elevii sa localizeze mugurii gustative, papilele gustative si sa identifice


cum anume se formeaza senzatia de gust pe baza prezentarii ppt si a explicatiilor
profesorului.

Gustul este unul dintre simturile primitive, fiind prezent la toate vertebratele .
Structurile specific sunt mugurii gustativi care au capacitatea de a reception
substantele sapide. ( substantele care nu excita receptorii gustative se numesc
insipide)

Substanțele chimice din alimente vin în contact direct cu celulele


receptoare gustative, pe care le stimulează.
-Acestea trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
• Să fie dizolvate mai întâi în salivă;
• Substanțele dizolvate să aibă o anumită concentrație;
• Să fie menținute un timp pe suprafața limbii;
• Temperatura lor trebuie să fie potrivită (15 – 30OC)

-Impulsurile nervoase care iau naștere la nivelul receptorilor gustativi


sunt transmise la creier, unde ia naștere senzația de gust.

Funcțiile limbii:
-Organ de simț;
-Participă la vorbire, modelând sunetele;
-Intervine în mestecarea și înghițirea alimentelor;
-Rol de apărare - în cazul unor alimente alterate sau toxice care ajung în
cavitatea bucală se declanșează reflexe precum voma.

O1,02,03,04 Conexiunea inversă P adresează E răspund din lecţia predată pe baza imaginilor proiectate în PPT cu E răspund orală
şi fixarea localizarea limbii, functiile acesteia, anatomia si identificarea gusturilor, papilelor la
cunoştinţelor gustative si mugurii gustativi. întrebările
P întăreşte răspunsurile corecte , le corectează pe cele greşite adresate
de
profesor

O1,02,03,04 Evaluarea finală P prezintă în programul wardwall testele digitale pentru evaluare E răspund
la
https://wordwall.net/ro/resource/7959905/identificare-gusturi-fundamentale- întrebările
analizatorul-gustativ de
evaluare
Schema lectiei : Limba

- gustul este celălalt simț chimic al omului;


- el ne ajută să apreciem calitatea alimentelor, să ne ferim de alimentele alterate sau alte substanțe periculoase;
- celulele receptoare gustative se află la nivelul limbii, fiind stimulate de
substanțele chimice aflate în alimente.

Limba:
-Limba este un organ musculos, situat în cavitatea bucală.
-Suprafața limbii este acoperită de mucoasa linguală, care prezintă ridicături
mici de diferite forme, numite papile gustative.
-Unele papile au în alcătuirea lor formațiuni microscopice, de forma unor
butoiașe, numite muguri gustativi (aproximativ 10000).
-În mugurii gustativi se găsesc celule receptoare gustativi prevăzute cu cili.

Stimularea celulelor gustative:


-Substanțele chimice din alimente vin în contact direct cu celulele receptoare
gustative, pe care le stimulează.
-Acestea trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
• Să fie dizolvate mai întâi în salivă;
• Substanțele dizolvate să aibă o anumită concentrație;
• Să fie menținute un timp pe suprafața limbii;
• Temperatura lor trebuie să fie potrivită (15 – 30 0C)
-Impulsurile nervoase care iau naștere la nivelul receptorilor gustativi sunt
transmise la creier, unde ia naștere senzația de gust.

Funcțiile limbii:
-Organ de simț;
-Participă la vorbire, modelând sunetele;
-Intervine în mestecarea și înghițirea alimentelor;
-Rol de apărare - în cazul unor alimente alterate sau toxice care ajung în
cavitatea bucală se declanșează reflexe precum voma.

Aplicaţii online pentru a realiza reactualizarea cunoştinţelor despre analizatori.

https://quizlet.com/join/CsKc23ZS8

https://quizlet.com/_51ckzd?x=1jqt&i=3cmspf

Pielea -imens camp receptor


-se gasesc: receptorii tactili, termici, durerosi, de
presiune si pentru vibratii
-invelisul protector si sensibil al organismului
-trei straturi: epiderm. derm, hipoderm
Epiderm -epiteliu pluristratificat keratinizat
-profund-> stratut germinativ
-superficial-> stratut cornos
-nu patrund vase, hranit prin osmoza
contine: terminatii nervoase libere

Derm -patura conjunctiva densa


-se gasesc vase de sange, limfatice
-terminatii nervoase si anexe cutanate
-strat spre epiderm-> dermul papilar
-strat spre hipoderm-> dermul reticulat
Stratutul papilar -papilele dermice
-pe suprafata degetelor ->creste papilare (amprente)

Stratutul reticulat -fibre de colagen si fibre elastice


formand fascicule groase

Hipodermul -tesut conjunctiv lax


-numar variabil de celule adipoase
-bulbii firului de par, glomerul glandelor sudoipare si
corpusculii Vater-Pacini

S-ar putea să vă placă și