Sunteți pe pagina 1din 2

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului


nr. 136/2020 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat
pe anul 2020

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului


nr. 136 din 14 august 2020 pentru rectificarea bugetului asigurărilor
sociale de stat pe anul 2020, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 752 din 18 august 2020, cu următoarea modificare:

- La articolul 3 alineatul (1) se modifică și va avea următorul


cuprins:
„(1) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public
de pensii pe anul 2020 se diminuează la venituri cu suma de 427.076 mii
lei, subvenția de la bugetul de stat majorându-se cu aceeași sumă.”
2

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu


respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din
Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE p. PREŞEDINTELE
CAMEREI DEPUTAŢILOR SENATULUI

ION-MARCEL CIOLACU ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

Bucureşti,
Nr.

S-ar putea să vă placă și