Sunteți pe pagina 1din 6

Facilitati fiscale pentru testarea COVID-19

a salariatilor la initiativa angajatorului


In Monitorul Oficial a fost publicata Ordonanta de urgenta nr. 181/2020 privind unele masuri
fiscal-bugetare, pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru
prorogarea unor termene.

Printre modificarile aduse de aceasta ordonanta se numara si scutirea de la plata


impozitului, a contributiilor de asigurari sociale, a contributiilor de asigurari sociale de
sanatate si a contributiei pentru munca a testelor medicale de diagnosticare a infectiei
COVID-19 realizate la inititativa angajatorului. Despre aceasta modificare am discutat si
intr-un articol anterior, cand se afla in faza de proiect.

Ordonanta modifica Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal dupa cum urmeaza:

 Pentru veniturile din activitati independente

Adauga în categoria cheltuielilor deductibile care se scad din venitul brut pentru a determina
venitul net anual din activitati independente:

Sunt cheltuieli deductibile contravaloarea testelor medicale de diagnosticare a infectiei


COVID-19 efectuate pentru contribuabil, cu scopul depistarii si prevenirii raspandirii
coronavirusului SARS-CoV-2, pentru asigurarea desfasurarii activitatii, individual sau într-o
forma de asociere, pe perioada instituirii starii de urgenta sau de alerta, potrivit legii.

 Pentru veniturile din salarii si asimialte salariilor

Se adauga in lista veniturilor neimpozabile:

contravaloarea cheltuielilor suportate de angajator/platitor cu efectuarea testelor medicale


de diagnosticare a infectiei COVID-19, din initiativa acestuia, pentru persoanele fizice care
realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor, în scopul depistarii si prevenirii
raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, pentru asigurarea desfasurarii activitatii în
conditii de securitate si sanatate în munca, pe perioada instituirii starii de urgenta sau de
alerta, potrivit legii.

De asemenea, aceleasi cheltuieli sunt adaugate in categoria veniturilor pentru care nu se


platesc contributii de asigurari sociale.

Acesta din urma modificare scuteste cheltuielile suportate cu efectuarea testelor


COVID-19 si de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate si a contributiei
asiguratorie pentru munca.

Aceste prevederi se aplica începand cu data de 26 octombrie 2020.


Teste Covid pentru salariati si colaboratori.
Deductibilitate – oug 181/2020
27.11.2020
Intrebare: Pentru testele covid, in cazul celor doua variate de mai jos, cum este corect sa
inregistrez cheltuiala (deductibila sau nedeductibila)?

1. Testele covid au fost efectuate la solicitarea angajatorului, dar au fost platite de


angajati, iar factura a fost emisa de laborator pe numele angajatilor. Pot angajatii sa
faca deconturi de cheltuieli, la care sa ataseze ca document justificativ facturile emise pe
numele lor? Cheltuiala se considera deductibila pentru societate?

2. Au fost efectuate 3 teste covid: pentru reprezentantul legal al firmei, pentru un


salariat si pentru un colaborator al firmei (avocat). Factura a fost emisa de laborator pe
numele societatii noastre. Se poate inregistra c/v celor 3 teste ca o cheltuiala deductibila
pentru firma?

Raspuns: Societatea poate suporta contravaloarea testelor Covid ale angajatilor pe baza
decontului de cheltuieli prezentat de angajatii respectivi, la care se ataseaza factura
emisa pe numele fiecarui angajat.

Cheltuiala aferenta este deductibila pentru societate, fiind o cheltuiala de natura salariala, in
temeiul art. 25 alin. 2 din Codul fiscal.
Pentru angajati, deoarece testarea s-a efectuat la initiativa angajatorului,
contravaloarea cheltuielilor de testare suportata de societate reprezinta venit
neimpozabil in sensul impozitului pe venit si contributiilor sociale obligatorii, in
conformitate cu prevederile art. 20 pct. 2 si 3 din OUG 181/2020, care a introdus lit. v la
art. 76 alin. 4, respectiv la art. 142 din Codul fiscal.

In cazul testului Covid facturat societatii pentru salariat, cheltuiala este deductibila
conform celor expuse anterior. Acelasi rationament se aplica si pentru testul efectuat
reprezentantului legal al societatii (administrator), daca acesta realizeaza venituri
asimilate salariilor (art. 76 alin. 2 lit. o si alin. 4 lit. v coroborat cu art. 25 alin. 2 din
Codul fiscal).

In schimb, in cazul testului Covid suportat pentru colaborator cheltuiala nu este deductibila la
calculul profitului impozabil/rezultatului fiscal pentru societate deoarece aceasta nu este
efectuata nici in cadrul activitatii economice a societatii, persoana in cauza nu realizeaza de la
societate venituri salariale sau asimilate salariilor, iar societatea nu are nicio obligatie legala
pe linia securitatii si sanatatii in munca pentru un tert colaborator.

Daca societatea doreste sa deduca cheltuiala aferenta acestui test, atunci va trebui sa o
refactureze/recupereze de la colaborator/avocat, iar acesta din urma are posibilitatea sa-si
deduca contravaloarea cheltuielii cu testul Covid propriu din venitul anual impozabil din
activitati independente conform art. 20 pct. 1 din OUG 181/2020, care a introdus alin. (4^2) la
art. 68 din Codul fiscal.
01.09.2020

Intrebare: Societatea decide in urma unei aprobari a consiliului de administratie


testarea covid 19 salariatilor ce revin dupa o intrerupere la locul de munca mai mult de
5 zile lucratoare (concediu de odihna, concediu medical, concediu fara plata etc. S-a
incheiat un contract de prestari servicii cu un laborator. Ulterior, testele sunt facturate.

Suma este considerata cheltuiala deductibila sau cheltuiala de natura salariala? Este
gresit ca inregistram ca o prestare si ar trebui inregistrat in categoria cheltuielilor
sociale? Pentru a fi incadrata la cheltuiala deductibila mai sunt necesare si alte
proceduri si aprobari?

Raspuns: Potrivit art. 25 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal coroborat cu
pct. 13 alin. (2) lit. a) din Normele metodologice de aplicare, “pentru determinarea
rezultatului fiscal sunt considerate cheltuieli deductibile cheltuielile efectuate in scopul
desfasurarii activitatii economice, inclusiv cele reglementate prin acte normative in vigoare,
precum si taxele de inscriere, cotizatiile si contributiile datorate catre camerele de comert si
industrie, organizatiile patronale si organizatiile sindicale.” si
 
“(2) In aplicarea prevederilor art. 25 alin. (1) din Codul fiscal, sunt cheltuieli deductibile la
calculul rezultatului fiscal si cheltuielile reglementate prin acte normative in vigoare. De
exemplu:
a) cheltuielile efectuate pentru securitate si sanatate in munca, potrivit legii;”.
 
Potrivit art. 1 alin. (1) lit. k) din Ordinul comun nr. 3577/831/2020 privind masurile pentru
prevenirea contaminarii cu noul coronavirus SARS-CoV-2 si pentru asigurarea desfasurarii
activitatii la locul de munca in conditii de securitate si sanatate in munca, pe perioada starii de
alerta, “Pe durata starii de alerta, pentru prevenirea raspandirii coronavirusului SARS-CoV-
2 si pentru asigurarea desfasurarii activitatii la locul de munca in conditii de securitate si
sanatate in munca, toti angajatorii din sectorul public si din privat implementeaza
urmatoarele masuri: (…)
k) asigura comunicarea permanenta cu medicul/serviciul de medicina muncii pentru a se
monitoriza starea de sanatate a angajatilor, astfel incat acestia sa poata beneficia de
masurile preventive profilactice care au fost prevazute la nivel national pentru combaterea
raspandirii coronavirusului SARS CoV-2;”.
                        
Astfel, sunt deductibile la calculul rezultatului fiscal/profitului impozabil cheltuielile efectuate
in scopul desfasurarii activitatii economice, inclusiv cele reglementate prin acte normative in
vigoare, respectiv cheltuielile efectuate pentru securitatea si sanatatea in munca.
 
Asadar, ca masuri pentru prevenirea contaminarii cu noul coronavirus SARS-CoV-2 si pentru
asigurarea desfasurarii activitatii la locul de munca in conditii de securitate si sanatate in
munca, pe perioada starii de alerta, pentru prevenirea raspandirii coronavirusului SARS-CoV-
2 si pentru asigurarea desfasurarii activitatii la locul de munca in conditii de securitate si
sanatate, medicul de medicina muncii poate stabili testarea angajatilor.
 
In concluzie, testele COVID efectuate pentru securitatea si sanatatea in munca ca masura
stabilita de medicul de medicina muncii sunt cheltuieli deductibile, testarea personalului fiind
o metoda de prevenire a riscului de contaminare a personalului la locul de munca si de
protejare a sanatatii angajatilor. Conform prevederilor legale actuale medicul de medicina
muncii poate stabili ca masura de preventie testarea angajatilor.

S-ar putea să vă placă și