Sunteți pe pagina 1din 32

Prietenii Contabilităţii

Mediu Executiv

Publicaţie electronică
de contabilitate si fiscalitate
pentru un buget redus

 Nr. 1 / 03 Ianuarie 2014

ISSN 2343 – 8452


ISSN–L 2343 – 8452

Revistă saptămânală transmisă electronic în fiecare miercuri.

Cabinet consultant fiscal Benta Adrian,


Office: Str. Aleea Posada, nr. 8, bl. 31, sc. 2, et. 1, ap. 19, cod postal
051414, Sector 5, Bucuresti
Tel/fax 021.776.90.18 Mobil 0765.216.760
Marca Prietenii Contabilitatii este marca supusa inregistrarii la OSIM
Prietenii Contabilității – Mediu
Executiv

Cuprins

1. Noi modificări legislative din domeniul financiar


contabil, explicate de specialiști;

2. Monografii contabile, 3 situaţii analizate de


specialiști;
 Monografie contabilă constituire provizion pentru
garanţie de bună execuţie.
 Monografie contabilă producţie căpşuni cu angajare
de zilieri.
 Monografie contabilă acordare rabat atât pe aceeaşi
factură, cât şi ulterior livrării într-o altă factură distinctă.

3. Soluții de consultanță contabilă, 3 spețe analizate


de specialiști;
 Noutăţi contabile aplicabile din ianuarie 2014.
Conducerea contabilităţii sediilor permanente
aparţinând persoanelor juridice străine.
 Determinare cost de achiziţie pentru valori mobiliare
pe termen scurt. Studiu de caz comparat :
reglementări contabile valabile până la 31
decembrie 2013 – reglementări contabile valabile
începând cu 01 ianuarie 2014.
 Procedură privind reevaluarea activelor complet
amortizate, utilizate în continuare în activitatea
societăţii. Tratament contabil până la data de 31
decembrie 2013, comparaţie cu tratament contabil
aplicabil de la 01 ianuarie 2014.

Un produs BentaConsult – toate drepturile rezervate


Tel/fax 021.776.90.18 Mobil 0765.216.760
Prietenii Contabilității – Mediu
Executiv

Cuprins

4. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, 3 spețe


analizate de redacție;
 Ce tratament fiscal au veniturile din diferenţe de
curs valutar pentru microîntreprinderi începând cu
01 ianuarie 2014?
 Ce tratament fiscal se va aplica în anul 2014 pentru
TVA aferentă bunurilor furate ( sustrase) din
entitate?
 Până la ce dată se va declara pro-rata finală a TVA
pentru anul 2013 şi ce formular se utilizează?

5. Subiecte de interes actual din activitatea financiar -


contabilă, legislație comentată. Întocmirea
situațiilor financiare anuale;
 Câteva cuvinte despre închiderea anului din punctul
de vedere al impozitului pe profit pentru societăţi
comerciale, bănci, asociaţii şi fundaţii.

6. Adresa cabinetului/echipa redacțională.

Un produs BentaConsult – toate drepturile rezervate


Tel/fax 021.776.90.18 Mobil 0765.216.760
Prietenii Contabilității – Mediu
Executiv

Capitolul I - Noi modificări legislative

Săptămâna trecută au fost publicate


următoarele acte normative (click pe denumirea
actului normativ pentru a-l deschide):
 Ordin ANAF nr. 3806 din 17 Decembrie 2013
publicat în Monitorul Oficial nr. 0833 din 24
decembrie 2013 - Ordin pentru modificarea
anexelor nr. 1-3 la Ordinul preşedintelui
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.
3.596/2011 privind declararea livrărilor/
prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul
naţional de persoanele înregistrate în scopuri
de TVA şi pentru aprobarea modelului şi
conţinutului declaraţiei informative privind
livrările/ prestările şi achiziţiile efectuate pe
teritoriul naţional de persoanele înregistrate în
scopuri de TVA
 HG nr. 1070 din 11 Decembrie 2013 publicată
în Monitorul Oficial nr. 0831 din 24 decembrie
2013 - Hotărâre pentru modificarea şi
completarea Hotărârii Guvernului nr.
1.235/2010 privind aprobarea realizării
Sistemului naţional electronic de plată online a
taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar

Un produs BentaConsult – toate drepturile rezervate


Tel/fax 021.776.90.18 Mobil 0765.216.760
Prietenii Contabilității – Mediu
Executiv

 OMFP nr. 2060 din 23 Decembrie 2013 publicat


în Monitorul Oficial nr. 0836 din 24 decembrie
2013 - Ordin privind prospectele de emisiune a
certificatelor de trezorerie cu discont şi a
obligaţiunilor de stat de tip benchmark
aferente lunii ianuarie 2014
 Legea nr. 377 din 19 Decembrie 2013 publicată
în Monitorul Oficial nr. 0826 din 23 decembrie
2013 - Lege pentru modificarea şi completarea
Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/
2010

 Principalele modificări aduse de aceste acte


normative sunt:
I. Începând cu anul 2014, Ordinul ANAF nr. 3806/
2013 aduce o uşoară modificare a instrucţiunilor
de completare a declaraţiei informative 394 privind
achiziţiile şi livrările pe teritoriul naţional, efectuate
între persoane înregistrate în scopuri de TVA.
II. Această modificare constă în schimbarea
nomenclaturii combinate pentru cerealele şi
plantele tehnice, supuse măsurii de taxare inversă,
când livrarea se efectuează între două persoane
înregistrate în scopuri de TVA în România. Nu sunt
modificări cu privire la procedura de depunere a

Un produs BentaConsult – toate drepturile rezervate


Tel/fax 021.776.90.18 Mobil 0765.216.760
Prietenii Contabilității – Mediu
Executiv

declaraţiei.
III. Ordinul menţine scutirea la declarare până la
data de 31 decembrie 2014 a bonurilor fiscale ce
îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate.
IV. Prin HG nr. 1070/2013 se reglementează plata
impozitelor şi taxelor utilizând cardurile bancare.
Actul normativ conţine două prevederi principale,
după cum urmează:
1) instituţiile publice ce vor încasa taxe şi impozite
trebuie să îşi adapteze tehnologiile astfel încât să
poată accepta toate mijloacele de plată online –
internet banking, mobile banking etc., iar dacă
plătitorii de taxe şi impozite decid achitarea sumelor
prin cardul bancar, instituţia publică are obligaţia să
selecteze o bancă prin care se vor efectua
transferurile;
2) comisioanele percepute de furnizorii de servicii
vor fi suportate astfel:
 de către plătitor, pentru comisioanele
percepute la plată de către furnizorul de
servicii al acestuia ( comisioanele băncii proprii
sunt suportate de acesta);
 de către beneficiarul plăţii, pentru
comisioanele aferente serviciilor de plată,
percepute de furnizorul de servicii al instituţiei
Un produs BentaConsult – toate drepturile rezervate
Tel/fax 021.776.90.18 Mobil 0765.216.760
Prietenii Contabilității – Mediu
Executiv

publice – comisioanele aferente băncii cu care


instituţia publică îşi desfăşoară activitatea, sunt
suportate de instituţia publică.
V. În termen de 45 de zile, prin ordin comun al
Ministrului Finanţelor Publice, Ministrului
Comunicaţiilor şi Ministrului Administraţiei şi
Internelor, se va adopta procedura efectivă de
transpunere în practică a acestei hotărâri.
VI. Pentru luna ianuarie 2014, prin OMFP nr.
2060/2013 se aprobă prospectele de emisiune a
certificatelor de trezorerie cu discont şi a
obligaţiunilor de stat de tip benchmark, în valoare
nominală totală de 4.030 milioane lei, din care 230
milioane lei alocate sesiunilor suplimentare de
oferte necompetitive organizate exclusiv pentru
instrumentele de tip benchmark.
 Valoarea nominală individuală a unui certificat
de trezorerie cu discont este de 5.000 lei, iar metoda
de vânzare este licitaţia, adjudecarea făcându-se
după metoda cu preţ multiplu.
VII. Certificatele de trezorerie cu discont pot fi
cumpărate de către dealerii primari, care vor
depune oferte atât în cont propriu, cât şi în contul
clienţilor persoane fizice şi juridice, iar ofertele de

Un produs BentaConsult – toate drepturile rezervate


Tel/fax 021.776.90.18 Mobil 0765.216.760
Prietenii Contabilității – Mediu
Executiv

cumpărare pot fi competitive şi necompetitive.


 Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi
depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia
instituţiilor de credit. Oferta necompetitivă depusă
de dealerul primar în contul unui singur client nu va
putea depăşi valoarea calculată prin aplicarea
ponderii anterior menţionate.
VIII. Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare
competitive sau necompetitive va fi de minimum
5.000 lei.
 Ofertele de cumpărare se transmit la BNR ce are
calitatea de administrator al pieţei primare, în ziua
licitaţiei, iar rezultatul se va stabilii în aceeaşi zi şi va
fi dat publicităţii.
IX. De asemenea se redeschid şi emisiunile de
obligaţiuni de stat de tip benchmark cu scadenţă la
3, 5, 10 şi 15 ani, precum şi organizarea de sesiuni
suplimentare de oferte necompetitive (SSON).
 Valorile nominale totale ale emisiunilor de
obligaţiuni de stat de tip benchmark pot fi majorate
prin redeschideri ulterioare ale acestora, iar valoarea
nominală individuală a unei obligaţiuni de stat de tip
benchmark este de 10.000 lei.

Un produs BentaConsult – toate drepturile rezervate


Tel/fax 021.776.90.18 Mobil 0765.216.760
Prietenii Contabilității – Mediu
Executiv

X. Pentru licitaţiile de referinţă, metoda de


vânzare este licitaţia, iar adjudecarea se va efectua
după metoda cu preţ multiplu. Ofertele de
cumpărare sunt competitive şi necompetitive, iar
numărul cotaţiilor de preţ nu este restricţionat.
XI. Pentru SSON, metoda de vânzare este
subscripţia, preţul de vânzare fiind preţul mediu de
adjudecare stabilit în licitaţia de referinţă. Ofertele
de cumpărare sunt necompetitive şi pot fi depuse
exclusiv de dealerii primari. Valoarea ofertei
necompetitive transmise în cadrul SSON va fi de
minimum 10.000 lei.
 Ofertele de cumpărare se transmit la BNR, în
ziua licitaţiei, iar rezultatele licitaţiei de referinţă/
SSON se vor stabili de către comisia de licitaţie
constituită în acest scop şi vor fi date publicităţii.
XII. Legea nr. 377/2013 modifică punctual Legea
responsabilităţii fiscal bugetare nr. 69/2010, act
normativ ce a introdus câteva restricţii cu privire la
deficitele bugetare.
 Actul normativ precizează următoarele aspecte:
 datoria publică a României calculată conform
metodologiei UE nu va depăşii 60% din
produsul intern brut;

Un produs BentaConsult – toate drepturile rezervate


Tel/fax 021.776.90.18 Mobil 0765.216.760
Prietenii Contabilității – Mediu
Executiv

 dacă datoria publică este între 45% şi 55% din


produsul intern brut, se stabileşte un grafic de
măsuri de diminuare şi îngheţare a cheltuielilor
bugetare.
XIII. Câteva dintre aceste măsuri sunt:
 îngheţarea cheltuielilor cu salariile din sistemul
public;
 adoptarea unui program guvernamental de
reducere a datoriei publice.
 dacă datoria publică depăşeşte 60% din
produsul intern brut, devine urgentă şi
imperativă aplicarea măsurilor de reducere a
datoriei publice, atât prin reducerea
cheltuielilor publice, cât şi prin alte măsuri
fiscale.
XIV.Actul normativ introduce şi diverse măsuri
punctuale, cum ar fi corectarea eventualelor
diferenţe de opinie între prognozele consiliului
fiscal şi prognozele Guvernului cu privire la evoluţia
macroeconomică a ţării.

Un produs BentaConsult – toate drepturile rezervate


Tel/fax 021.776.90.18 Mobil 0765.216.760
Prietenii Contabilității – Mediu
Executiv

Capitolul II – Monografii contabile

I. Monografie contabilă constituire provizion


pentru garanţie de bună execuţie.
Societatea Livrări Utilaje SRL, persoană
impozabilă română, înregistrată în scopuri de TVA,
ce aplică sistemul de TVA cu exigibilitate normală,
livrează în luna decembrie 2013 unei alte persoane
juridice române înregistrată în scopuri de TVA, un
utilaj în valoare de 100.000 lei + TVA 24%.
Societăţile agreează pentru această livrare o
garanţie de bună execuţie de 10% din valoarea
contractului, ce se decontează peste 12 luni de la
livrare. Costul de achiziţie al acestui utilaj este de 95
000 lei. Care este monografia contabilă aplicabilă
acestei livrări? Este posibilă constituirea unui
provizion pentru această situaţie?

 Monografie contabilă:
1. livrarea utilajului, ce pentru furnizor are
calitatea de marfă:
 4111 ”Clienţi” = 707 “Venituri din vânzarea
mărfurilor” cu suma de 100.000 lei;
 4111 “Clienţi” = 4427 “TVA colectată” cu
suma de 24.000 lei.
2. scăderea din gestiune a utilajului:
 607 “Cheltuieli privind mărfurile” = 371

Un produs BentaConsult – toate drepturile rezervate


Tel/fax 021.776.90.18 Mobil 0765.216.760
Prietenii Contabilității – Mediu
Executiv

“Mărfuri” cu suma de 95.000 lei.


3. garanţia de bună execuţie se înregistrează prin
articolul contabil:
 2678 “Alte creanţe imobilizate” = 4111”Clienţi”
cu suma de 10.000 lei.
 Foarte important: garanţiile nu sunt în sfera
TVA deoarece nu sunt asimilate prestării de servicii.
 De reţinut: facturarea garanţiei nu este
obligatorie însă din raţiuni contabile, pentru uşoara
urmărire a decontării, se recomandă stornarea
garanţiei chiar pe factura de livrare.
 Prin urmare, în situaţia din întrebare, are loc o
livrare de bunuri ce se va încasa în valoarea de
90.000 lei + TVA 24.000 lei, iar costul de achiziţie
este de 95.000 lei. Se realizează un venit de 100.000
lei la o încasare de 90.000 lei. Pentru suma de
10.000 lei reprezentând garanţia de bună execuţie,
societatea realizează un profit impozabil supus
impozitului pe profit, fără a avea şi încasarea de
numerar.
 Se recomandă astfel constituirea unui provizion
pentru garanţii de bună executie prin articolul
contabil:

Un produs BentaConsult – toate drepturile rezervate


Tel/fax 021.776.90.18 Mobil 0765.216.760
Prietenii Contabilității – Mediu
Executiv

 6812 “Cheltuieli de exploatare privind


provizioanele” = 1512 “Provizioane pentru
garanţii acordate clienţilor” cu suma de 10 000
lei.
 Nota: provizionul este deductibil numai în
trimestrul în care s-a efectuat livrarea, conform
norme metodologice de aplicare pentru art. 22 alin.
(1) lit. b) din Codul fiscal.

II. Monografie contabilă producţie căpşuni cu


angajare de zilieri.
Societatea Căpşunica Veselă SRL este o
persoană juridică română, înregistrată în scopuri de
TVA în România. Societatea are ca obiect de
activitate producţia de căpşuni.
 Pentru a realiza producţia, societatea
înregistrează următoarele costuri:
a. achiziţie îngrăşăminte 1.000 lei plus TVA 24%;
b. consum apă 2.000 lei plus TVA 24%.
 Pentru recoltarea căpşunilor, este angajat un
zilier cu o remuneraţie brută de 10 lei/oră. Acesta
desfăşoară o activitate de 4 zile, de câte 12 ore/zi.
 Se obţin 2000 kg căpşuni.
Care este monografia contabilă aplicabilă
acestei situaţii?

Un produs BentaConsult – toate drepturile rezervate


Tel/fax 021.776.90.18 Mobil 0765.216.760
Prietenii Contabilității – Mediu
Executiv

 Ca şi observaţie cu caracter geberal,


contabilitatea de producţie este reglementată de
OMFP nr. 1826/2003 privind contabilitatea de
producţie şi calculaţia costurilor şi de pct. 52 din
OMFP nr. 3055/2009 privind contabilitatea, conform
cărora producţia se evaluează la costul de producţie.
 Costul de producţie cuprinde valoarea
cheltuielilor directe, cheltuieli de manoperă,
cheltuieli cu materiale auxiliare de producţie,
cheltuieli cu amortizarea utilajelor productive şi o
cotă de cheltuieli indirecte de producţie, legate
raţional de procesul de producţie.
 Din punctul de vedere al angajării unui zilier,
actul normativ ce reglementează această situaţie
este Legea nr. 52/2011 privind zilierii, prin care
pentru activităţi temporare agricole se pot angaja
ocazional zilieri.
 Notă: perioada maximă de angajare a unui zilier
este de 90 de zile, iar programul de lucru poate să fie
de până la 12 ore/zi.
 Remuneraţia brută impozabilă este între 2 şi 10
lei / oră, iar evidenţa activităţii zilierului se
înregistrează în Registrul zilierilor.

Un produs BentaConsult – toate drepturile rezervate


Tel/fax 021.776.90.18 Mobil 0765.216.760
Prietenii Contabilității – Mediu
Executiv

 Foarte important: plata zilierului se efectuează


zilnic, înainte de semnarea în Registrul zilierilor.
 Monografie contabilă:
1. consum îngrăşăminte:
 601 „Cheltuieli cu materii prime” = 301
„Materii prime” cu suma de 1.000 lei
2. consum apă:
 605 „Cheltuieli cu energia şi apa” = 401
„Furnizori” cu suma de 2000 lei
3. remuneraţia zilierului:
 628 „Cheltuieli cu alte servicii executate de
terţi” = 401 „Furnizori” cu suma de 10 lei x 12
ore x 4 zile = 480 lei
 Foarte important: Potrivit art. 6 din Legea nr.
52/2011, venitul zilierului este supus numai
impozitului pe venit în procent de 16%. În plus,
conform art. 8 din lege, nu se datorează asigurări
sociale.
 Înregistrare impozit:
 401 „Furnizori” = 444 „Impozit pe venitul din
salarii şi asimilate” cu suma de 480 x 16% = 77
lei.
 Notă: acest impozit urmează procedura
declarării similar impozitului pe venitul din salarii,
Un produs BentaConsult – toate drepturile rezervate
Tel/fax 021.776.90.18 Mobil 0765.216.760
Prietenii Contabilității – Mediu
Executiv

lunar prin declaraţia unică 112 şi anual prin


declaraţia 205 depusă până pe data de 28 februarie
a anului următor.
 Realizare producţie de căpşuni costul de
producţie fiind de 1000 lei + 2000 lei + 480 = 3480
lei:
 345 „Produse finite” = 711 „Venituri aferente
costurilor stocurilor de produse” cu suma de
3480 lei.

III. Monografie contabilă acordare rabat atât pe


aceeaşi factură, cât şi ulterior livrării într-o altă
factură distinctă.
Societatea Cozonac de Sărbătoare SA este o
fabrică de produse de patiserie, ce realizează
cozonaci şi deţine o linie de ambalare automată a
acestora. Această societate vinde către un
hipermarket o cantitate de cozonaci cu ocazia
sărbătorior de iarnă, în valoare de 10.000 lei, ce are
un uşor defect de ambalare, iar consecinţa acestui
fapt este reducerea numărului de zile în care
produsele pot fi expuse la raft.
Din această cauză, clientul solicită un rabat
pentru defecte calitative, în procent de 5%. Atât
fabrica, cât şi clientul sunt înregistraţi în scopuri de

Un produs BentaConsult – toate drepturile rezervate


Tel/fax 021.776.90.18 Mobil 0765.216.760
Prietenii Contabilității – Mediu
Executiv

TVA şi aplică sistemul de TVA cu exigibilitate


normală. Care este monografia contabilă aplicabilă?

 În vederea elaborării unei monografii contabile,


observăm faptul că un rabat este o reducere
comercială din punct de vedere contabil, acordată
pentru defecte calitative, iar reglementările fiscale
conduc la ajustarea bazei TVA.
 Notă: reducerile comerciale se înregistrează în
contabilitate distinct numai dacă sunt emise ulterior
facturii iniţiale de livrare, conform prevederilor de la
pct. 52 din OMFP nr. 3055/2009 privind contabilitatea.
 În cazul în care se acordă o reducere de preţ pe
aceeaşi factură, constând într-un rabat, această
reducere diminuează valoarea venitului din vânzare
şi implicit diminuează baza de aplicare a TVA,
conform art. 138 din Codul fiscal.
 Pentru monografia noastră, la o vânzare de
caşcaval în sumă de 10.000 lei, rabatul acordat
pentru client este în procent de 5%, respectiv 500 lei.
 Total preţ de vanzare = 9.500 lei
 TVA 24% = 2.280 lei
 Înregistrări contabile:
 4111 “Clienţi” = 701 “Venituri din vânzarea

Un produs BentaConsult – toate drepturile rezervate


Tel/fax 021.776.90.18 Mobil 0765.216.760
Prietenii Contabilității – Mediu
Executiv

producţiei proprii” cu suma de 9.500 lei


 4111 “Clienţi” = 4427 “TVA colectată” cu suma
de 2.280 lei.
 Adesea se întâmplă ca defectele calitative să fie
constatate ulterior achiziţiei. În acest caz, rabatul se
acordă ulterior, printr-o factură distinctă de factura
iniţială de livrare.
 Înregistrări contabile, considerând aceleaşi
sume la livrare, iar reducerea acordându-se pe o
factură ulterioară, emisă după două săptămâni de la
livrarea iniţială:
 4111 “Clienţi” = 701 “Venituri din vânzarea
producţiei proprii” cu suma de 10.000 lei
 4111 “Clienţi” = 4427 “TVA colectată” cu suma
de 2.400 lei.
 709 “Reduceri comerciale acordate” = 4111
“Clienţi” cu suma de 500 lei
 4111 “Clienţi” = 4427 “TVA colectată” cu suma
de minus 120 lei.
 De reţinut: observăm funcţionarea contului 709
“Reduceri comerciale acordate” invers faţă de clasa
din care face parte.

Un produs BentaConsult – toate drepturile rezervate


Tel/fax 021.776.90.18 Mobil 0765.216.760
Prietenii Contabilității – Mediu
Executiv

Capitolul III – Soluţii de consultanţă contabilă

I. Noutăţi contabile aplicabile din ianuarie 2014.


Conducerea contabilităţii sediilor permanente
aparţinând persoanelor juridice străine.
Societatea ALFA GMBH este o persoană juridică
străină, ce deţine două sedii permanente în
România, situate astfel:
 primul sediu este localizat în Bucureşti şi are
codul fiscal RO1234;
 al doilea sediu permanent este localizat la
Braşov şi are codul fiscal RO 5678.
Ce procedură contabilă trebuie să urmeze
societatea străină cu privire la sediile permanente
din România?

 Până la data de 31 decembrie 2013 inclusiv,


pentru fiecare dintre sediile permanente, trebuie
condusă contabilitatea, inclusiv la nivel de întocmire
a situaţiilor financiare anuale, conform pct. 12 alin.
(4) din OMFP nr. 3055/2009 privind contabilitatea.
 Practic, pentru anul 2013, se vor depune situaţii
financiare anuale distincte, pentru fiecare dintre
aceste sedii permanente.
 Începând cu 01 ianuarie 2014, prin OMFP nr.
1898/2013, se modifică procedura de conducere a
contabilităţii, astfel:
Un produs BentaConsult – toate drepturile rezervate
Tel/fax 021.776.90.18 Mobil 0765.216.760
Prietenii Contabilității – Mediu
Executiv

 „În situaţia în care persoana juridică cu sediul


în străinătate îşi desfăşoară activitatea în
România prin mai multe sedii permanente,
situaţiile financiare anuale şi raportările
contabile cerute de legea contabilităţii se
întocmesc de sediul permanent desemnat să
îndeplinească obligaţiile fiscale, acestea
reflectând activitatea tuturor sediilor
permanente.”
 Observăm aşadar că nu se renunţă la ţinerea
contabilităţii pentru sediile permanente, ci se
introduce obligaţia cumulării, centralizării tuturor
rezultatelor activităţii sediilor la nivelul unuia
desemnat de persoana juridică străină, în cazul
nostru concret, activitatea celor două sedii se va
cumula şi se va întocmi un singur set de situaţii
financiare anuale.

Un produs BentaConsult – toate drepturile rezervate


Tel/fax 021.776.90.18 Mobil 0765.216.760
Prietenii Contabilității – Mediu
Executiv

II. Determinare cost de achiziţie pentru valori


mobiliare pe termen scurt. Studiu de caz comparat:
reglementări contabile valabile până la 31
decembrie 2013 – reglementări contabile valabile
începând cu 01 ianuarie 2014.
Societatea ALFA SRL este o persoană juridică
română, ce achiziţionează capitalul social al
societăţii BETA SRL. Costul de achiziţie al părţilor
sociale este de 2.000 lei. Pentru realizarea
tranzacţiei, sunt necesare serviciile unui avocat,
constând în consultanţă de specialitate privind
procedura aplicabilă la vânzare, ce emite o factură
cu suma de 500 lei. Părţile sociale vor fi revândute în
termen de 5 luni la un terţ, situaţie cunoscută încă
de la data achiziţiei. La ce valoare se vor înregistra în
contabilitate aceste părţi sociale achiziţionate pe
termen scurt în scopul revânzării?

 Până la data de 31 decembrie 2013, titlurile de


plasament achiziţionate pe termen scurt se
înregistrau în contabilitate la costul de achiziţie
reprezentând preţul cumpărării şi cheltuieli de
tranzacţionare atribuibile achiziţiei.
 Observăm că până la data de 31 decembrie
2013, nu toate costurile în legătură cu achiziţia erau

Un produs BentaConsult – toate drepturile rezervate


Tel/fax 021.776.90.18 Mobil 0765.216.760
Prietenii Contabilității – Mediu
Executiv

alocate în valoarea de intrare în patrimoniu, ci numai


costurile de tranzacţionare.
 În situaţia de faţă, până la data de 31 decembrie
2013 inclusiv, intrarea în patrimoniu s-ar fi efectuat
la costul de achiziţie de 2.000 lei.
 Începând cu 01 ianuarie 2014, în costul de
achiziţie al titlurilor de plasament pentru valorile
mobiliare ce nu sunt tranzacţionate pe o piaţă
reglementată, se vor include şi cheltuielile direct
atribuibile achiziţiei, cum sunt serviciile juridice de
care a beneficiat societatea pentru realizarea
tranzacţiei. În cazul de faţă, costul de achiziţie este
suma de 2.500 lei.

III. Procedură privind reevaluarea activelor


complet amortizate, utilizate în continuare în
activitatea societăţii. Tratament contabil până la
data de 31 decembrie 2013, comparaţie cu
tratament contabil aplicabil de la 01 ianuarie 2014.
Societatea ALFA SRL este o persoană juridică
română, ce conduce contabilitatea conform OMFP
nr. 3055/2009 privind contabilitatea. Aceasta deţine
în patrimoniu două clădiri: o clădire situată în
Bucureşti incomplet amortizată şi o altă clădire
situată în Giurgiu, complet amortizată. Societatea
Un produs BentaConsult – toate drepturile rezervate
Tel/fax 021.776.90.18 Mobil 0765.216.760
Prietenii Contabilității – Mediu
Executiv

decide să aplice procedura reevaluării activelor


imobilizate la data de 31 decembrie 2013. Are
obligaţia reevaluării ambelor clădiri, atât a celei
incomplet amortizate, cât şi a celei amortizate integral?

 Conform art. 123 alin. (3) din OMFP nr. 3055/


2009 privind contabilitatea, dacă un activ imobilizat
este reevaluat, atunci entitatea va reevalua toate
activele din grupa din care acesta face parte.
 Notă: a nu se confunda grupa cu clasa de active.
O grupă de active cuprinde active de aceeaşi natură,
cum sunt terenuri, clădiri, maşini, echipamente,
nave, aeronave etc.
 Astfel, este imperativă obligaţia reevaluării
clădirilor, inclusiv a celor amortizate integral.
 Din punct de vedere contabil, pentru clădirea
amortizată integral, cu ocazia reevaluării i se
stabileşte o nouă valoare şi o nouă durată de
utilizare estimată a se folosi în continuare, conform
pct. 121 alin. (3) din OMFP nr. 3055/2009 privind
contabilitatea.
 Prin OMFP nr. 1898/2013, prevederea mai
devreme amintită se modifică astfel:
 „Dacă o imobilizare corporală complet

Un produs BentaConsult – toate drepturile rezervate


Tel/fax 021.776.90.18 Mobil 0765.216.760
Prietenii Contabilității – Mediu
Executiv

amortizată mai poate fi folosită, entitatea


poate proceda la reevaluarea acesteia. Cu
ocazia reevaluării imobilizării corporale,
acesteia i se stabilesc o nouă valoare şi o nouă
durată de utilizare economică,
corespunzătoare perioadei estimate a se folosi
în continuare.”
 Observăm aşadar că începând cu 01 ianuarie
2014, legiuitorul numai prin sintagma „poate”,
suspendă obligaţia imperativă de a reevalua activele
imobilizate complet amortizate, lăsând la latitudinea
entităţii acest fapt.
 Desigur, rămâne în continuare obligaţia
imperativă ca decizia de reevaluare a unui activ, să
fie aplicabilă pentru toate activele din grupa
respectivă. Interpretarea noastră porneşte de la
prezumţia că se va aplica numai pentru activele
incomplet amortizate.

Un produs BentaConsult – toate drepturile rezervate


Tel/fax 021.776.90.18 Mobil 0765.216.760
Prietenii Contabilității – Mediu
Executiv

Capitolul IV – Soluții de consultanță si


optimizare fiscală

I. Ce tratament fiscal au veniturile din diferenţe


de curs valutar pentru microîntreprinderi începând
cu 01 ianuarie 2014?
 Până la data de 31 decembrie 2013, veniturile
realizate de microîntreprinderi din diferenţe de curs
favorabile sunt venituri impozabile, supuse
impozitării cu procentul de 3%, deoarece nu sunt
scutite expres la impozitare.
 Începând cu 01 ianuarie 2014, se modifică art.
112^7 din Codul fiscal, conform căruia veniturile din
diferenţele de curs valutar sunt scutite la impozitare
în interiorul anului calendaristic.
 Foarte important: în trimestrul al IV lea din an,
se aplică următoarea regulă, stabilită de art.112^7
alin. (1^1) din Codul fiscal, astfel:
 “b)în trimestrul IV, diferenţa favorabilă dintre
veniturile din diferenţe de curs valutar/ veniturile
financiare înregistrate ca urmare a decontării
creanţelor şi datoriilor în lei în funcţie de un
curs valutar diferit de cel la care au fost
înregistrate iniţial şi cheltuielile din diferenţe
de curs valutar/cheltuielile financiare aferente,
înregistrate cumulat de la începutul anului.”

Un produs BentaConsult – toate drepturile rezervate


Tel/fax 021.776.90.18 Mobil 0765.216.760
Prietenii Contabilității – Mediu
Executiv

 Observăm aşadar că suma netă reprezentând


diferenţa dintre veniturile din diferenţe de curs
valutar şi cheltuielile cu diferenţele de curs valutar
este supusă impozitării cu procentul de 3%.
 Această diferenţă se adaugă la celelalte venituri
impozabile ale microîntreprinderii pentru trimestrul
IV, se impozitează şi se declară şi achită până pe data
de 25 ianuarie.

II. Ce tratament fiscal se va aplica în anul 2014


pentru TVA aferentă bunurilor furate ( sustrase) din
entitate?
 Ca şi primă observaţie, plecăm de la prezumţia
că la data achiziţiei, bunurile sunt cumpărate pentru
efectuarea de activităţi cu drept de deducere, cum
ar fi operaţiuni taxabile, livrări intracomunitare sau
exporturi, conform art. 145 din Codul fiscal.
 Dacă ulterior achiziţiei, intervine furtul
bunurilor, societatea nu îşi mai pierde dreptul de
deducere al TVA pentru bunurile furate, conform
modificării aduse art. 148 alin. (1) lit. c) din Codul
fiscal, începând cu data de 01 ianuarie 2014 de către
OG nr. 102/2013.
 Foarte important: societatea nu are obligaţia să

Un produs BentaConsult – toate drepturile rezervate


Tel/fax 021.776.90.18 Mobil 0765.216.760
Prietenii Contabilității – Mediu
Executiv

ajusteze TVA dedus iniţial, dacă furtul este justificat


prin documente emise de organele judiciare ( direcţia
de specialitate a Ministerului Afacerilor Interne).
 Notă: în anul 2013, se necesita o hotărâre
judecătorească definitivă.

III. Până la ce dată se va declara pro-rata finală a


TVA pentru anul 2013 şi ce formular se utilizează?
 Potrivit art. 147 alin. (9) din Codul fiscal,
persoanele impozabile mixte ce realizează activităţi
economice scutite de TVA fără drept de deducere,
precum şi activităţi cu drept de deducere a TVA în
aceeaşi perioadă fiscală, au obligaţia să calculeze
pro-rata TVA cumulând toată activitatea persoanei
impozabile înregistrate până la data de 31 decembrie.
 Pro-rata definitivă a TVA aferentă anului 2013 se
declară până pe data de 25 ianuarie 2014.
Autorităţile nu au adoptat un formular valabil pentru
declararea pro-ratei, astfel încât poate fi concepută
o adresă din partea societăţii.
 Foarte important: a nu se confunda cu
declaraţia 319 privind ajustarea pro-ratei, ce se
utilizează când anterior a existat o rambursare de
TVA şi ulterior s-au modificat condiţiile.

Un produs BentaConsult – toate drepturile rezervate


Tel/fax 021.776.90.18 Mobil 0765.216.760
Prietenii Contabilității – Mediu
Executiv

Capitolul V- Informații de interes general

 Câteva cuvinte despre închiderea anului din


punctul de vedere al impozitului pe profit pentru
societăţi comerciale, bănci, asociaţii şi fundaţii.
 Cadrul normativ pentru declararea și plata
impozitului pe profit este dat de art. 34 – 35 din
Codul fiscal, ce stabilește proceduri diferite pentru
societățile bancare, societăți comerciale ce nu sunt
bănci, organizații și fundații, societăți străine ce obțin
venituri printr-un sediu permanent din România,
societăți străine ce au participații la societăți
românești sau dețin proprietăți imobiliare în România.
 Închidere an 2013 – impozitul pe profit, pentru
societățile comerciale ce nu sunt bănci:
 Pentru anul 2013 sunt valabile următoarele
reglementări:
 impozitul pe profit se calculează și se declară
trimestrial până pe data de 25 a lunii
următoare trimestrului, numai pentru
trimestrul I – III din 2013 [art. 34 alin. (1) din
Codul fiscal];
 pentru trimestrul al IV-lea, aceste societăți
comerciale nu declară și nu plătesc separat
impozit pe profit;
 se calculează impozitul pe profit, prin cumulare,

Un produs BentaConsult – toate drepturile rezervate


Tel/fax 021.776.90.18 Mobil 0765.216.760
Prietenii Contabilității – Mediu
Executiv

pentru întreaga situație fiscală a anului 2013,


până pe data de 25 martie 2014, dată la care
trebuie depusă și declarația anuală de impozit
pe profit pentru anul 2013 [ art. 35 alin. (1) din
Codul fiscal].
 Practic, din punctul de vedere a plății și
declarării impozitului pe profit, trimestrul al IV-lea
nu există declarat și achitat distinct, acesta fiind
cuprins în declarația anuală depusă în 25 martie
2014.
 Începând cu anul 2013, similar sistemului
bancar, aceste societăți pot opta pentru sistemul
plăților anticipate în rate egale pentru plata
impozitului pe profit. Reținem că este un drept, și
nu o obligație. Pentru cine doreşte acest fapt în anul
2014, notificarea se depune până la data de 31
ianuarie 2014.
 Astfel, impozitul pe profit din anul 2013,
declarat în declarația anuală 101, se va achita în
tranșe egale, actualizat cu indicele de inflație
pentru anul 2014.
 Închiderea anului se va face prin cumularea
datelor financiare finale și depunerea declarației
anuale de impozit pe profit 101, depusă în 2015.

Un produs BentaConsult – toate drepturile rezervate


Tel/fax 021.776.90.18 Mobil 0765.216.760
Prietenii Contabilității – Mediu
Executiv

 De asemenea, nu pot aplica plăți anticipate


egale contribuabilii care au înregistrat în anul
anterior pierdere fiscală sau contribuabilii nou-
înființați. Aceștia urmează calcul și plata impozitului
pe profit conform situației financiare înregistrate în
fiecare trimestru.
 Mai reținem și aspectul potrivit căruia acel
contribuabil care a optat pentru sistemul plăților
egale anticipate în contul impozitului pe profit are
obligația să păstreze acest sistem minimum doi ani
fiscali consecutivi, la finele acestora având dreptul să
schimbe sistemul de plată și declarare.
 Închidere an 2013 – impozitul pe profit, pentru
asociații și fundații:
 Acești contribuabili plătesc impozit pe profit
anual prin depunerea declarației 101, până pe data
de 25 februarie 2014.
 Desigur, acești contribuabili datorează impozit
pe profit pentru veniturile ce sunt impozabile,
cunoscute ca venituri economice, având în vedere
cheile de deducere a cheltuielilor aferente
veniturilor impozabile, precum și scutirea la
impozitare pentru anumite tipuri de venit.
 Organizațiile fără scop patrimonial nu plătesc

Un produs BentaConsult – toate drepturile rezervate


Tel/fax 021.776.90.18 Mobil 0765.216.760
Prietenii Contabilității – Mediu
Executiv

impozit pe profit trimestrial nici în 2014, astfel nu


vor opta pentru sistemul plăților anticipate.
 Alte situații punctuale:
 băncile achită trimestrial impozit pe profit
până pe data de 25 a lunii următoare, prin plăți
anticipate egale, pentru trimestrul I-III.
Definitivarea impozitului pe profit se face până
pe data 25 martie a anului următor, când se
depune declarația anuală de impozit pe profit.
 sediile permanente din România ale
societăților străine declară și plătesc impozitul
pe profit până pe data de 25 a lunii următoare
trimestrului, numai pentru trimestrul I – III.
 regularizarea finală a impozitului se face până
pe data de 25 martie 2014, dată la care trebuie
depusă și declarația anuală de impozit pe profit
pentru anul 2013.

Un produs BentaConsult – toate drepturile rezervate


Tel/fax 021.776.90.18 Mobil 0765.216.760
Prietenii Contabilității – Mediu
Executiv

 Echipa redactională Prietenii Contabilității


 Manager produs: Adrian Bența
 Manager Calitate: Mihaela Bența
 Manager Marketing: Arsene Emilia
 Manager IT: Radu Florin
 Consilier contabilitate: Bădoi Maria
 Consultant afaceri: Horațiu Sasu

 Adresă:
CABINET CONSULTANT FISCAL ADRIAN BENȚA,
Str. Aleea Posada, nr 8, Bl. 31, scara 2, ap. 19, Sector
5, București, cod poștal 051414.

Pentru alte informații vă stăm la dispoziție la


urmatoarele numere de telefon: 021 776 90 18 sau
0740 031 795

Un produs BentaConsult – toate drepturile rezervate


Tel/fax 021.776.90.18 Mobil 0765.216.760

S-ar putea să vă placă și