Sunteți pe pagina 1din 23

06.10.

2020

INSTRUMENTELE FINANCIARE –
ALTERNATIVE UTILE PENTRU AGENDA CURSULUI
MANAGEMENTUL RISCURILOR ⓿Delimitări conceptuale privind instrumentele
financiare
⓿Contractele Forward
⓿Contractele Futures
⓿Contractele Options (Opțiunile)
⓿Contractele Swap
⓿Criptomonedele
Lectori CECCAR ⓿Exemple complexe privind acoperirea împotriva
Bâtcă – Dumitru Corina
Calu Daniela creșterii cursului valutar – o abordare comparativă
Irimescu Alina

DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND


INSTRUMENTELE FINANCIARE INSTRUMENTELE FINANCIARE
 Aspecte introductive
 Instrumentele financiare primare ⓿Aspecte introductive
 Acțiuni versus obligațiuni: aspecte comparative Instrumentele financiare (IF) sunt contracte
 Finanțarea prin emisiunea de acțiuni/obligațiuni care generează în același timp:
 Acțiunile  Un activ financiar pentru o entitate
 Obligațiunile  O datorie financiară pentru altă entitate
 Instrumentele financiare derivate (IFD)

1
06.10.2020

DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND


INSTRUMENTELE FINANCIARE INSTRUMENTELE FINANCIARE

⓿Aspecte introductive ⓿Instrumente financiare primare


 Clasificare:  IF primare sunt emise de:
 IF primare  Solicitanții de capital sau
 IF derivate  Fonduri de investiții, printre acestea fiind:
 IF sintetice  Acțiunile,
 Pot fi:  Obligațiunile,
 Create
 Alte titluri de valoare cum ar fi unitățile fond.
 Tranzacționate
 Modificate
 Decontate

DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND


INSTRUMENTELE FINANCIARE INSTRUMENTELE FINANCIARE
 Acțiuni versus obligațiuni  Finanțare prin emisiune de acțiuni
SOCIETATEA EMITENTĂ INVESTITORI
ASPECTE COMPARATIVE ACȚIUNE (COMUNĂ) OBLIGAȚIUNE
Definire Parte din capitalul unei Fracțiune dintr-un împrumut AVANTAJE DEZAVANTAJE AVANTAJE DEZAVANTAJE
societăți pe acțiuni contractat de o firmă, colectivitate 1.Nu mărește 1.Apare fenomenul de 1.Obțin dreptul de 1.Poate pierde toți
publică sau stat costurile cu diluție - vechii proprietate asupra banii investiți în caz
Rolul deținătorului în Drept de vot în AGA Nici un rol
gestiunea firmei emitente dobânzile la credite acționari dețin o parte activelor firmei de faliment
Veniturile pentru titular Dividende Dobânzi a căror sumă este mai mică din firmă
obligatoriu vărsată de emitent 2.Se poate utiliza tot 2.Profiturile viitoare 2.Obțin dreptul de a 2.Poate avea nevoie
Riscurile asumate de Riscuri mai mari: Riscuri mai mici: capitalul nou atras trebuie împărțite și cu vota în privința de lichidități atunci
titular  risc de evoluție  risc de nerambursare (excepție
pentru investiții noii acționari deciziilor viitoare când prețul
nefavorabilă a afacerilor în cazul unei garanții de stat)
firmei (nu încasează acțiunilor scade
dividende) 3.Noii investitori pot 3.Obțin dreptul
 riscul de a pierde fondurile aduce un randament asupra dividendelor
investite în caz de lichidare suplimentar din profiturile
viitoare
Durata de viață Nelimitată Limitată până la scadență
4. Câștiguri din
aprecierea valorii
acțiunilor

2
06.10.2020

DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND


INSTRUMENTELE FINANCIARE INSTRUMENTELE FINANCIARE
 Finanțare prin emisiune de obligațiuni
SOCIETATEA EMITENTĂ INVESTITORI ⓿Instrumente financiare primare: acțiunile
AVANTAJE DEZAVANTAJE AVANTAJE DEZAVANTAJE
1. Nu diluează 1.Trebuie plătite rate către 1.Rată constantă a 1.Aceeași rată de Caracteristici ale acțiunilor
valoarea deținători, chiar în cazul veniturilor chiar dobândă chiar dacă
acțiunilor obținerii de pierderi dacă firma are firma obține profituri Fracţiuni ale capitalului social care au o anumită
deținute de înainte de acordarea pierdere foarte mari valoare nominală;
actualii acționari dividendelor
2.Finanțarea are 2.Contractele de emisiune 2.În caz de faliment 2.Dacă rata dobânzii
Fracţiuni egale ale capitalului social;
un cost mai mic a împrumutului sunt mai deținătorii primesc crește deținătorii obțin
decât în cazul rigide decât în cazul banii înaintea același randament
Indivizibile;
unui credit. creditelor acționarilor
Instrumente negociabile
3.Randament mai 3.În caz de necesități
mare decât un de lichidități înainte de
depozit bancar scadență investitorul
trebuie să vândă la un
preț mai mic decât cel
de achiziție

DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND


INSTRUMENTELE FINANCIARE INSTRUMENTELE FINANCIARE
⓿Instrumente financiare primare: acțiunile
⓿Instrumente financiare primare: acțiunile

3
06.10.2020

DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND


INSTRUMENTELE FINANCIARE INSTRUMENTELE FINANCIARE
⓿Instrumente financiare primare: obligațiunile ⓿Instrumente financiare primare: obligațiunile
Obligațiunile: CLASIFICAREA OBLIGAȚIUNILOR ÎN FUNCȚIE DE INSTITUȚIILE EMITENTE:

 împrumuturi între:  Corporative Emise de societăți, împrumutul apărând în


bilanțul firmei în categoria datoriilor pe
 mai mulți creditori (deținătorii de obligațiuni) și
termen lung
 un debitor (emitentul)  Municipale Emise de primării, împrumutul fiind încadrat
 prin care emitentul (debitorul) se obligă să plătească în datoriile publice locale
creditorilor o dobândă (cupon), la anumite intervale  De stat Emise de Ministerul Finanțelor sau alte
de timp, pentru suma luată cu împrumut (valoare instituții financiare naționale, împrumutul fiind
nominală) până la o anumită dată în viitor
(maturitate). încadrat în datoria publică națională
 Supranaționale Emise de bănci de dezvoltare cu acționariat
din mai multe state - Banca Europeană pentru
Reconstrucție și Dezvoltare

DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND


INSTRUMENTELE FINANCIARE INSTRUMENTELE FINANCIARE
⓿Instrumente financiare primare: obligațiunile ⓿Instrumente financiare primare: obligațiunile
CLASIFICAREA OBLIGAȚIUNILOR
ÎN FUNCȚIE DE MODALITATEA DE REMUNERARE A INVESTITORILOR: CLASIFICAREA OBLIGAȚIUNILOR
ÎN FUNCȚIE DE MODALITATEA DE RAMBURSARE A DATORIEI:
 Cu cupon fix Rată a cuponului (dobânzii) fixă până la  La scadență Toată valoarea nominală se rambursează la
remunerarea lor scadență
 Cu cupon Rata dobânzii este variabilă, evoluția fiind  În rate egale Valoarea nominală se rambursează în rate
variabil legată de indicii de pe piața monetară – egale
ROBOR, LIBOR Suma încasată de investitor = Rata egală +
 Zero-cupon Cumpărătorul câștigă din primele de Cupon
rambursare și de emisiune acordate  În anuități Investitorul încasează în orice moment aceeași
constante sumă

4
06.10.2020

DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND


INSTRUMENTELE FINANCIARE INSTRUMENTELE FINANCIARE
⓿Instrumente financiare primare: obligațiunile ⓿Instrumentele financiare primare: obligațiunile
CLASIFICAREA OBLIGAȚIUNILOR ÎN FUNCȚIE DE VALOAREA LOR:
 Valoarea Valoarea înscrisă pe obligațiune care servește ca
nominală (VN) bază de calcul a dobânzilor
Nu poate fi mai mică decât limita stabilită de
lege
 Prețul de emisiune Prețul ce va fi încasat de la obligatar
(de vânzare) (PE) Poate fi mai mic sau egal cu VN
 Prețul de Prețul la care vor fi rambursate (amortizate)
rambursare (PR) obligațiunile
Poate fi egal cu VN
Obligațiuni mai atractive  PR > VN
 Prima de PR - PE
rambursare

DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND


INSTRUMENTELE FINANCIARE INSTRUMENTELE FINANCIARE
⓿Instrumentele financiare derivate (IFD) ⓿Instrumentele financiare derivate (IFD)

5
06.10.2020

DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND


INSTRUMENTELE FINANCIARE INSTRUMENTELE FINANCIARE
⓿Instrumentele financiare derivate (IFD) ⓿Instrumentele financiare derivate (IFD)

DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND


INSTRUMENTELE FINANCIARE INSTRUMENTELE FINANCIARE
⓿Instrumentele financiare derivate (IFD) ⓿Instrumentele financiare derivate (IFD)

6
06.10.2020

DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND


INSTRUMENTELE FINANCIARE INSTRUMENTELE FINANCIARE
⓿Instrumentele financiare derivate (IFD) ⓿Instrumentele financiare derivate (IFD)

DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND


INSTRUMENTELE FINANCIARE INSTRUMENTELE FINANCIARE
⓿Instrumentele financiare derivate (IFD) ⓿Instrumentele financiare derivate (IFD)

7
06.10.2020

CONTRACTELE FORWARD CONTRACTELE FORWARD

⓿Delimitări conceptuale ⓿Delimitări conceptuale


⓿Active suport pentru un contract forward
⓿Determinarea prețului la termen
⓿Determinarea câștigului sau pierderii
⓿Trăsăturile contractului forward
⓿Spețe specifice

CONTRACTELE FORWARD CONTRACTELE FORWARD

⓿Active suport pentru un contract forward ⓿Determinarea prețului la termen

8
06.10.2020

CONTRACTELE FORWARD CONTRACTELE FORWARD


⓿Trăsăturile contractului forward
⓿Determinarea câștigului sau pierderii

Livrarea efectivă a activului suport


4.CUM SE
FINALIZEAZĂ
CONTRACTUL
FORWARD? Plata contravalorii acestuia

CONTRACTELE FUTURES CONTRACTELE FUTURES

⓿ Delimitări conceptuale
⓿ Contracte forward versus contracte futures ⓿Delimitări conceptuale
⓿ Elementele standard ale contractelor futures
⓿ Specificație pentru un contract futures pe DESIF 1
⓿ Acțiuni posibile cu un contract futures
 Deschiderea poziției
 Executarea la scadență
 Lichidarea la scadență
⓿ Marcarea la piață (Marking-to-Market)
⓿ Spețe specifice

9
06.10.2020

CONTRACTELE FUTURES CONTRACTELE FUTURES


⓿Contracte forward versus contracte futures ⓿Contracte forward versus contracte futures

CONTRACTELE FUTURES
CONTRACTELE FUTURES
⓿Elementele standard ale contractelor futures ⓿Specificație pentru un contract futures pe DESIF 1
Informații DESIF 1
Activul suport Cursul acțiunilor Societății de Investiții Financiare Banat Crișana (simbol SIF 1)
Cotația Lei/acțiune
Data scadenței Ultima zi lucrătoare a lunilor martie, iunie și septembrie și ultima zi de tranzacționare
a BVB în decembrie
Mărimea 10.000 acțiuni x curs DEFIF 1
contractului
Prima zi de Pentru fiecare scadență prima zi de tranzacționare este cu 6 luni înainte, astfel:
tranzacționare scadența martie: prima zi lucrătoare din luna octombrie a an ului precedent
scadența iunie: prima zi lucrătoare din luna ianuarie a aceluiași an
scadența septembrie: prima zi lucrătoare din luna aprilie a aceluiași an
scadența decembrie: prima zi lucrătoare din luna iulie a aceluiași an
Ultima zi de Ultima zi lucrătoare a lunilor martie, iunie, septembrie și ultima zi de tranzacționare a
tranzacționare BVB în decembrie
Prețul de Prețul mediu ponderat aferent pieței regular al acțiunilor SIF 1 comunicat de BVB în
executare la ziua scadenței contractului
scadență
Modalitate de Plata în lei a diferențelor dintre valoarea contractului și multiplicator x prețul mediu
executare la ponderat aferent pieței regular al acțiunilor SIF 1 comunicat de BVB în ziua scadenței
scadență contractului

10
06.10.2020

CONTRACTELE FUTURES CONTRACTELE FUTURES


⓿Acțiuni posibile cu un contract futures ⓿Acțiuni posibile cu un contract futures

CONTRACTELE FUTURES CONTRACTELE FUTURES


⓿Acțiuni posibile cu un contract futures ⓿Marcarea la piață (Marking-to-Market)

11
06.10.2020

CONTRACTELE FUTURES
CONTRACTELE OPTIONS (OPȚIUNILE)
⓿Marcarea la piață (Marking-to-Market)

⓿ Delimitări conceptuale
⓿ Poziții de bază în contractele cu opțiuni
⓿ Mecanismul cumpărării unei opțiuni CALL
⓿ Mecanismul vânzării unei opțiuni PUT
⓿ Strategii de tranzacționare a opțiunilor
 SPEARD
 STRIP
 STRANGLE
 STRADLE

CONTRACTELE OPTIONS (OPȚIUNILE)


CONTRACTELE OPTIONS (OPȚIUNILE)
⓿ Delimitări conceptuale
⓿ Delimitări conceptuale

12
06.10.2020

CONTRACTELE OPTIONS (OPȚIUNILE) CONTRACTELE OPTIONS (OPȚIUNILE)


⓿ Mecanismul cumpărării/ vânzării unei opțiuni CALL
⓿ Poziții de bază în contractele cu opțiuni 4. MECANISMUL CUMPĂRĂRII UNEI OPȚIUNI CALL

CONTRACTELE OPTIONS (OPȚIUNILE) CONTRACTELE OPTIONS (OPȚIUNILE)


⓿ Mecanismul cumpărării/ vânzării unei opțiuni PUT
5. MECANISMUL VÂNZĂRII UNEI OPȚIUNI CALL

13
06.10.2020

CONTRACTELE OPTIONS (OPȚIUNILE) CONTRACTELE OPTIONS (OPȚIUNILE)

CONTRACTELE OPTIONS (OPȚIUNILE) CONTRACTELE OPTIONS (OPȚIUNILE)

14
06.10.2020

CONTRACTELE OPTIONS (OPȚIUNILE) CONTRACTELE OPTIONS (OPȚIUNILE)

CONTRACTELE SWAP CONTRACTELE SWAP


⓿ Delimitări conceptuale ⓿ Delimitări conceptuale
⓿ Tipuri de contracte SWAP  Contract între două părți prin care acestea se OBLIGĂ A
⓿ Contracte SWAP pe rata dobânzii SCHIMBA pe perioada vizată FLUXURI DE NUMERAR
 Mecanismul SWAP-ului pe rata dobânzii
 Un acord între două părți prin care PRIMA PARTE
 Utilizarea dobânzii variabile PROMITE SĂ FACĂ O PLATĂ în contul celei de-a doua părți
 Costurile operațiunii 1. CE ESTE UN și CEA DE-A DOUA PARTE FACE O PLATĂ SIMULTANĂ în
CONTRACT contul primei părți.
⓿ Contracte SWAP valutar (pe devize) SWAP? MECANISMUL E MAI COMPLEX
 Ce reprezintă SWAP-ul valutar? 
 Etapele SWAP-ul valutar  În practică intervine un INTERMEDIAR între cele două
părți care deschid poziții opuse
 Mecanismul SWAP-ului valutar
 Avantajele SWAP-ului valutar  Cele două părți NU vor contracta direct, ci fiecare dintre
ele vor avea un contract SEPARAT cu intermediarul

15
06.10.2020

CONTRACTELE SWAP
CONTRACTELE SWAP ⓿ Tipuri de contracte SWAP
Swap valutar dobândă fixă – dobândă fixă
⓿ Delimitări conceptuale (Currency Swap)
 Sunt tranzacționate pe piața OTC Swap valutar
Swap valutar dobândă fixă – dobândă variabilă
(Currency Swap)
(Cross Currency Swap)
 Sunt flexibile și personalizate Swap valutar dobândă variabilă – dobândă
variabilă (Cross Currency Basis Swap)
2. CARE SUNT
TRASĂTURILE  NU necesită plata unei prime Swap dobândă fixă – dobândă variabilă
CONTRACTELOR Swap pe dobândă (Plain Vanilla Swap)
3. TIPURI DE (Interest Rate Swap)
SWAP?  Dobânzile care se schimbă NU sunt CONTRACTE
SWAP Swap dobândă variabilă – dobândă variabilă
negociabile (Basis Swap)
Swap pe Swap pe acțiuni
 NU presupun transferul nominalului piața de capital
Swap pe indici ai pieței de capital
(excepție swap-ul valutar)
Swap pe mărfuri
(Comodity Swap)

CONTRACTELE SWAP CONTRACTELE SWAP


⓿ Contracte SWAP pe rata dobânzii ⓿ Contracte SWAP pe rata dobânzii
4.1.MECANISMUL SWAP-ULUI PE RATA DOBÂNZII 4.2. UTILIZAREA DOBÂNZII VARIABILE
DOBÂNDA VARIABILĂ:
 LIBOR - London Inter-bank Offered Rate - indicele
care se folosește în cazul împrumuturilor acordate
băncilor pe piața londoneză.
 EURIBOR - European Interbank Offered Rate - rata
internațională a dobânzii interbancare pentru
moneda EURO - rata de dobândă la care băncile își
acordă una alteia credite pentru a-și finanța
operațiunile curente.

16
06.10.2020

CONTRACTELE SWAP CONTRACTELE SWAP


⓿ Contracte SWAP pe rata dobânzii
⓿ Contracte SWAP valutar
4.3. COSTURILE OPERAȚIUNII:

 Comisionul băncii

 Pierderile: rata dobânzii evoluează în sens contrar


așteptărilor unuia dintre parteneri

CONTRACTELE SWAP CONTRACTELE SWAP


⓿ Contracte SWAP valutar ⓿ Contracte SWAP valutar
5.3. MECANISMUL SWAP-ULUI VALUTAR 5.4. AVANTAJELE SWAPULUI VALUTAR
Care este mecanismul swap-ului valutar (pe devize)?
 Reducerea riscului valutar
 Obținerea de profituri financiare:
 Specularea ratei dobânzii pe piețe externe pe
care NU există posibilitatea obținerii de
împrumuturi directe
 Specularea ratei de schimb valutar între două
monede

17
06.10.2020

CRIPTOMONEDELE CRIPTOMONEDELE

⓿ Delimitări conceptuale ⓿Delimitări conceptuale


⓿ Alternative de recunoaștere în contabilitate
⓿ Cum pot fi contabilizate criptomonedele în România? Criptomonedele denumite și monede virtuale sau
bani digitali:
⓿ Monografie contabilă propusă privind principalele tranzacții
efectuate cu criptomonede  Nu sunt în realitate bani
⓿ Propunere privind informațiile de prezentat în notele la  Există doar în mediul on-line
situațiile financiare

CRIPTOMONEDELE CRIPTOMONEDELE

⓿Delimitări conceptuale
⓿Delimitări conceptuale Caracteristici
Criptomonede populare  Unidirecționale: după ce se trimite o monedă și
rețeaua a confirmat tranzacția, aceasta nu mia
 Bitcoin – prima monedă digitală (2009) poate fi retrasă;
 Ethereum  Nu este necesară o carte de identitate: cel care le
tranzacționează rămâne anonim;
 Litecoin
 Pot fi obținute rapid de oricine și oriunde în
 Ripple lume;
 Numărul acestora este limitat (cantitatea de
criptomonede existente este controlată de rețea)

18
06.10.2020

CRIPTOMONEDELE CRIPTOMONEDELE

⓿Delimitări conceptuale ⓿Delimitări conceptuale


Ce tranzacții pot fi efectuate cu criptomonedele?
Unde pot găsi criptomonedele?  Achiziția criptomonedelor în scopuri investiționale;
 Utilizarea criptomonedelor ca mijloc de încasare pentru
serviciile/ bunurile vândute;
 ATM-uri pentru criptomonede;  Utilizarea criptomonedelor ca mijloc de plata pentru
furnizori, angajați, alte datorii;
 Platforme de schimb de criptomonede;
 Acordarea/ primirea de împrumuturi în criptomonede
 Bănci centrate pe criptomonede (Elveția) (de
curând).  Vânzarea/ cumpărarea de criptomonede în schimbul
monedei clasice;
 Hedging pentru criptomonede.

CRIPTOMONEDELE CRIPTOMONEDELE

⓿Alternative de recunoaștere în contabilitate


⓿Delimitări conceptuale Imobilizări
necorporale
Sunt deținute
pentru a accesa
AVANTAJE DEZAVANTAJE amortizabile bunuri sau
servicii
Nu au o bancă centrală sau autoritate Grad ridicat de volatilitate - valoarea Conturi
fiind descentralizate acestora depinde de cerere și ofertă FRANȚA contabile noi
Datele personale ale utilizatorilor sunt Anularea tranzacțiilor nu este posibilă Investiții pe Sunt deținute în
Cum le termen scurt scopuri
strict confidențiale
CONTABILIZEAZĂ reevaluate investiționale
Transferul se poate face rapid, oriunde Sunt interzise în unele țări
alte țări anual
în lume unde există
Taxele și comisioanele sunt mai mici Nu este acceptată ca formă de plată de legislație? LITUANIA Cont special Investiții pe
către toți comercianții creat termen scurt
Criptomonedele nu pot fi contrafăcute
A creat o
categorie independentă de active
JAPONIA pentru criptomonede

19
06.10.2020

CRIPTOMONEDELE CRIPTOMONEDELE

⓿Alternative de recunoaștere în contabilitate ⓿Alternative de recunoaștere în contabilitate


Ce prevede Codul fiscal din România?
Care este situația în România?  Veniturile din criptomonede trebuie declarate, pentru prima oară,
începând cu anul 2020, prin declarația unică
 Se impozitează acele câștiguri care presupun convertirea monedei Păstrarea câștigurilor fără să
virtuale în lei ori valută sau folosirea monedei virtuale direct pentru fie convertite sau folosite
 singurele mențiuni din legislația contabilă a cumpăra un produs/serviciu pentru achiziții)
nu este impozitată

și fiscală cu privire la criptomonede apar în  Nu se impozitează câștigul sub nivelul a 200 lei/tranzacție atâta timp
cât într-un an câștigurile nu depășesc 600 de lei.
 Câștigul = Prețul de vânzare - Prețul de achiziție, inclusiv costurile
Codul fiscal și vizează persoanele fizice. directe aferente tranzacției
 Impozit = 10% x Câștig
 În măsura în care câştigurile, singulare sau cumulate cu alte venituri Se plătește
impozabile, depăşesc nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară CASS

CRIPTOMONEDELE CRIPTOMONEDELE

 Pot fi încadrate criptomonedele în categoria ACTIVELOR?  Pot fi încadrate criptomonedele în categoria ACTIVELOR?

DEFINIȚII OMFP 1802/2014 ANALIZA CRIPTOMONEDELOR DEFINIȚII OMFP 1802/2014 ANALIZA CRIPTOMONEDELOR
Art. 18 (2) a) un activ reprezintă o resursă După obținerea monedei digitale, o  O monedă este o reprezentare a banilor, NU este controlată de nicio
controlată de către entitate ca rezultat al unor entitate va putea obține beneficiile emisă, de obicei, de autorităţile publice dintr-o autoritate centrală
evenimente trecute, de la care se aşteaptă să economice, putând să o vândă sau să anumită jurisdicţie, care îndeplineşte trei funcţii -  NU sunt garantate de o bancă
genereze beneficii economice viitoare pentru o folosească ca mijloc de plată. reprezintă unitatea unui cont, un depozit de central
valoare şi un mediu de schimb.  Sunt un mijloc de schimb limitat
entitate. Un activ este recunoscut în
Art 268(4) Echivalentele de numerar reprezintă  Durata lor NU este pe termen scurt
contabilitate şi prezentat în bilanţ atunci când
investiţiile financiare pe termen scurt, extrem de  Pot suferi variații mari de valoare
este probabilă realizarea unui beneficiu
lichide, care sunt uşor convertibile în numerar şi datorită volatilității lor  risc major
economic viitor de către entitate şi activul are
sunt supuse unui risc nesemnificativ de
un cost sau o valoare care poate fi schimbare a valorii.
evaluat/evaluată în mod credibil. 
 Criptomonedele NU îndeplinesc definiția numerarului și echivalentelor de numerar
Criptomonedele sunt active

20
06.10.2020

CRIPTOMONEDELE CRIPTOMONEDELE
 Pot fi încadrate criptomonedele în categoria ACTIVELOR  Pot fi încadrate criptomonedele în categoria ACTIVELOR
FINANCIARE altele decât trezoreria? NECORPORALE?
DEFINIȚII IFRS ANALIZA CRIPTOMONEDELOR DEFINIȚII OMFP 1802/2014 ANALIZA
 Un instrument financiar reprezintă orice contract ce  Deținătorul unei criptomonede NU CRIPTOMONEDELOR
generează simultan un activ financiar pentru o are un drept contractual  Art 144. - (1) O imobilizare necorporală este un activ  Criptomonedele sunt
întreprindere şi o datorie financiară sau un instrument de  Pot exista situații când nemonetar identificabil fără formă fizică. active nemonetare, fără
capitaluri proprii pentru o altă întreprindere. criptomonedele sunt obiectul unui
 Art 150. - Un activ este identificabil dacă: formă fizică
 Un activ financiar reprezintă: contract în care, de exemplu, o parte se
numerar obligă să vândă și altă parte se obligă a) este separabil, adică poate fi separat sau desprins din  Criptomonedele sunt
un instrument de capitaluri proprii al altei entități să cumpere criptomonede. entitate şi vândut, transferat, cesionat printr-un contract de active identificabile
un drept contractual de a primi numerar sau un alt licenţă, închiriat sau schimbat, fie individual, fie împreună cu
activ financiar de la o altă entitate un alt contract, cu un activ identificabil sau cu o datorie
un drept contractual de a schimba active sau identificabilă aferent(ă), indiferent dacă entitatea
datorii financiare cu o altă entitate intenţionează ori nu să facă acest lucru; sau
un contract care va fi sau poate fi decontat în b) decurge din drepturile contractuale ori de altă natură
propriile instrumente de capitaluri proprii ale entității
legală, indiferent dacă acele drepturi sunt transferabile sau
când anumite criterii sunt îndeplinite.
 separabile de entitate ori de alte drepturi şi obligaţii.
Dacă deținerea de criptomonede nu implică un drept contractual NU îndeplinesc definiția 
instrumentelor financiare. Criptomonede respectă definiția imobilizărilor necorporale

CRIPTOMONEDELE CRIPTOMONEDELE
⓿ Monografie contabilă propusă privind principalele tranzacții
 Pot fi încadrate criptomonedele în categoria STOCURILOR? efectuate cu criptomonede

DEFINIȚII OMFP 1802/2014 ANALIZA CRIPTOMONEDELOR


 Art. 272. - (1) Stocurile sunt  Criptomonedele îndeplinesc definiția
active circulante: și caracteristicile stocurilor, în situația
a) deţinute pentru a fi vândute pe în care acestea sunt utilizate în
parcursul desfăşurării normale a activitatea curentă
activităţii.

21
06.10.2020

CRIPTOMONEDELE CRIPTOMONEDELE
⓿ Monografie contabilă propusă privind principalele ⓿ Monografie contabilă propusă privind principalele
tranzacții efectuate cu criptomonede tranzacții efectuate cu criptomonede

CRIPTOMONEDELE CRIPTOMONEDELE
⓿ Monografie contabilă propusă privind principalele ⓿ Monografie contabilă propusă privind principalele
tranzacții efectuate cu criptomonede tranzacții efectuate cu criptomonede

22
06.10.2020

CRIPTOMONEDELE CRIPTOMONEDELE

⓿ Monografie contabilă propusă privind principalele ⓿ Propunere privind informațiile de prezentat în notele la situațiile financiare
tranzacții efectuate cu criptomonede  O descriere a criptomonedelor deținute – principalele lor
caracteristici
 Obiectivul deținerii – achiziție de bunuri sau servicii, scop
investiționale
 Numărul de unități de criptomonede deținute la închiderea
exercițiului financiar
 Metoda de contabilizare – imobilizări necorporale, stocuri,
investiții financiare dacă este cazul
 Informații asupra riscurilor de piață aferente criptomonedelor
– istoricul volatilității

ACOPERIREA ÎMPOTRIVA
CREȘTERII CURSULUI VALUTAR: FOARTE IMPORTANT!
O ABORDARE COMPARATIVĂ
Resurse utile: https://covid-19.ceccar.ro/

???
Serie de ghiduri folositoare pentru profesioniștii contabili și pentru
EXEMPLE COMPLEXE clienții acestora.

EXEMPLE COMPLEXE Ghidurile sunt actualizate permanent și, la fiecare modificare


semnificativă, sunt republicate (pe site găsiți cea mai recentă variantă).
EXEMPLE COMPLEXE
EXEMPLE COMPLEXE Tematica acoperită: Facilități fiscale disponibile, impactul situației
prezente asupra raportării, aspecte care țin de dreptul muncii și
EXEMPLE COMPLEXE altele.

EXEMPLE COMPLEXE Articole utile: www.ceccarbusinessmagazine.ro

EXEMPLE COMPLEXE

23
Copy protected with Online-PDF-No-Copy.com

S-ar putea să vă placă și