Sunteți pe pagina 1din 121

Coordonator: STUDENŢI:

Lect. drd. Dan Chirleşan


CUPRINS

PREZENTARE GENERALĂ.............................................................................................................................................................4
CAPITOLUL 1. PREZENTAREA SOCIETĂŢII BANCARE. ISTORIC ŞI EVOLUŢIE.........................................................6
1.1. MOMENTUL ISTORIC....................................................................................................................................................................6
1.2. PRINCIPALELE ETAPE ŞI EVOLUŢIA SA ÎN SECTORUL BANCAR ROMÂNESC.................................................................................7
1.3. FORMA ŞI STRUCTURA CAPITALUI ŞI ACŢIONARIATULUI............................................................................................................8
1.4. PRINCIPALELE SALE FUNCŢII, ACTIVITĂŢI ŞI OPERAŢIUNI BANCARE..........................................................................................9
1.5. CADRUL LEGISLATIV GENERAL ŞI SPECIFIC..............................................................................................................................11
1.6. ORGANISME DE CONTROL ŞI REGLEMNTARE.............................................................................................................................12
CAPITOLUL 2. ORGANIZAREA SOCIETĂŢII RAIFFEISEN BANK....................................................................................13
2.1. PREZENTAREA CENTRALEI RAIFFEISEN BANK..........................................................................................................................13
2.2. PREZENTAREA SUCURSALEI RAIFFEISEN BANK – IAŞI.............................................................................................................21
2.3. SISTEMUL INFORMAŢIONAL ŞI AUTOMATIZAREA OPERAŢIUNILOR BANCARE...........................................................................23
2.4. CIRCUITUL DOCUMENTELOR.....................................................................................................................................................26
2.5. TRECEREA LA DECONTĂRILE BAZATE PE TEHNICA ELECTRONICĂ PRIN TRANSFOND.............................................................28
CAPITOLUL 3. CONTURILE BANCARE....................................................................................................................................30
3.1. PROCEDURI PENTRU DESCHIDEREA CONTURILOR BANCARE (CURENTE, DE DEPOZIT, DE ÎMPRUMUT, ETC)..............................30
3.1.1. Categorii de conturi bancare...........................................................................................................................................30
3.1.2. Deschiderea conturilor bancare.......................................................................................................................................32
3.2. OPERAŢIUNI CURENTE ŞI SPECIALE DERULATE PRIN CONTURILE BANCARE.............................................................................34
3.2.1. Operaţiuni curente derulate prin conturile bancare........................................................................................................34
3.2.2. Operaţiuni speciale derulate prin conturile bancare.......................................................................................................35
3.3. ALTE OPERAŢIUNI DE CASĂ.......................................................................................................................................................43
3.4. INCIDENTE ÎN FUNCŢIONAREA CONTURILOR BANCARE.............................................................................................................45
3.5. ÎNCHIDEREA CONTURILOR BANCARE.........................................................................................................................................46
CAPITOLUL 4. PLASAMENTE BANCARE ŞI NON-BANCARE.............................................................................................48
ALE RAIFFEISEN BANK................................................................................................................................................................48
4.1. PLASAMENTE BANCARE: LA VEDERE, LA TERMEN ŞI ALTE FORME PARTICULARE DE PLASAMENT..........................................48
4.2. PLASAMENTE MONETARE NON-BANCARE.................................................................................................................................50
4.3. PLASAMENTE FINANCIARE: ACŢIUNI ŞI OBLIGAŢIUNI...............................................................................................................52
CAPITOLUL 5: DECONTAREA INTRA ŞI INTERBANCARĂ................................................................................................54
OPERAŢIUNI CU NUMERAR........................................................................................................................................................54
5.1. DECONTAREA INTRABANCARĂ..................................................................................................................................................54
5.2. DECONTAREA INTERBANCARĂ..................................................................................................................................................54
5.3. ŞEDINŢA DE COMPENSARE........................................................................................................................................................56
5.4. INSTRUMENTE DE PLATĂ UTILIZATE DE RAIFFEISEN BANK..................................................................................56
5.4.1. ACREDITIVUL.................................................................................................................................................................56
5.4.1. ORDINUL DE PLATĂ......................................................................................................................................................58
5.4.2. CEC-ul..............................................................................................................................................................................60
5.4.3. CAMBIA...........................................................................................................................................................................61
5.4.4. BILETUL LA ORDIN.......................................................................................................................................................63
5.5. SISTEMUL ELECTRONIC DE PLĂŢI INTERBANCARE (SEP)........................................................................................64
5.6. OPERAŢIUNI CU NUMERAR...............................................................................................................................................66
5.7. MONEDA ELECTRONICĂ. TIPURI DE CARDURI............................................................................................................71
5.7.1 Carduri PERSOANE FIZICE............................................................................................................................................72
5.7.2. Carduri PERSOANE JURIDICE......................................................................................................................................76

2
5.7.3. REŢEAUA DE BANCOMATE..........................................................................................................................................81
CAPITOLUL 6. MARKETINGUL BANCAR................................................................................................................................83
6.1. POLITICA DE MARKETING DE PRODUSE ŞI SERVICII BANCARE..................................................................................................83
6.2. POLITICA DE MARKETING INSTITUŢIONAL ŞI DE POZIŢIONARE A BĂNCII..................................................................................85
CAPITOLUL 7. CREDITAREA BANCARĂ.................................................................................................................................88
7.1. PRUDENŢA ÎN CREDITARE.........................................................................................................................................................88
7.2. PRINCIPII DE CREDITARE...........................................................................................................................................................88
7.3. CREDITAREA PERSOANELOR FIZICE..............................................................................................................................91
7.4. CREDITAREA PERSOANELOR JURIDICE......................................................................................................................100
7.4.1. Indicatorii de lichiditate şi solvabilitate........................................................................................................................100
7.4.2. Indicatori de echilibru financiar....................................................................................................................................101
7.4.3. Indicatori de rentabilitate şi profitabilitate...................................................................................................................102
7.4.4. CREDITE CLIENŢI MICRO..........................................................................................................................................106
7.4.5. CREDITE CLIENŢI MEDII...........................................................................................................................................107
7.4.5. CREDITE PENTRU CORPORAŢII..............................................................................................................................108

3
Prezentare generală

Raiffeisen Bank – “Cea mai bună bancă românească” ( Global Finance)

Raiffeisen Bank este un partener pe termen lung pentru toţi clienţii săi, oferind o gamă
completa de servicii financiare pt persoanele fizice, întreprinderi mici şi mijlocii şi corporaţii la
standardele cele mai înalte, generând o rentabilitate peste medie a capitalului propriu.
La finele anului 2004, Raiffeisen Bank a fost singura bancă dintre primele patru din România
a cărei cotă de piaţă a crescut. Această performanţă a reuşit printr-un efort combinat de
operaţiuni,de marketing şi vânzări care a vizat creşterea nivelului serviciilor şi a calităţii oferite
clienţilor, precum şi dezvoltarea unor produse şi servicii noi.
Creşterea dinamică a continuat şi am înregistrat rezultate record în 2004, activele totale dublându-
se până la peste 2 miliarde EUR.
Banca s-a situat pe locul trei din punct de vedere al activelor totale, cu o cotă de piaţă de
9,2%, faţă de 7,2% la sfârşitul anului 2003. De asemenea, profitul net a crescut de patru ori,
ajungând la 26,7 milioane EUR, iar profitul înainte de impozitare a fost de 26,8 milioane EUR. În
acelaşi timp, creşterea veniturilor a dus la îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă ai Băncii.
Rentabilitatea capitalurilor proprii înainte de impozitare a crescut de la 10,2%, la sfârşitul anului
2003, la 21,3% la sfârşitul anului 2004. Creşterea profitabilităţii este reflectată şi de rata
costuri/venituri, care a ajunsla 84,6%.
Banca a continuat să investeasca - aproximativ 40 milioane EUR - în sisteme, infrastructură,
reţeaua de unităţi, precum şi în programe de instruirea personalului. Toate acestea au avut ca
scop obţinerea unui nivel ridicat de eficienţă. Acest lucru va contribui la dezvoltarea susţinută a
Băncii în anii următori, pentru care este anticipăta o creştere semnificativă a competiţiei, precum şi
marje în scădere. Raiffeisen Bank are peste 1,5 milioane de clienţi, cu 50% mai mult decât în anul
anterior, acoperind toate segmentele de piaţă: persoane fizice, întreprinderi mici şi mijlocii şi
corporaţii - locale şi multinaţionale. Activităţile de retail au crescut substanţial, în special în ceea ce
priveşte creditele de consum, unde Banca a ajuns la o cotă de piaţă de 14,8%. Această creştere a
avut la bază creditele pentru bunuri de folosinţă îndelungată şi creditele pentru nevoi personale,
produse pe care le-am îmbunătăţit prin adăugarea unor noi facilităţi. Estimăm o creştere a cererii
de credite pentru achiziţia de terenuri şi construcţia de locuinţe pe care le-am lansat anul trecut.
Au fost extinse şi modernizate canalele de distribuţie pentru a raspunde cerinţelor clienţilor
noştri. Aşadar, din cele 204 de unităţi pe care le aveam la sfârşitul anului 2004, 49 au fost mutate
în sedii noi, iar 22 au fost inaugurate în cursul anului trecut. Prin cele 680 de bancomate şi cele
peste 4.900 de terminale EPOS, Raiffeisen Bank este lider de piaţă. Împreună cu partenerul nostru
tradiţional, Connex - una dintre cele mai importante companii de telefonie mobilă - am lansat primul

4
card de credit co-branded de pe piaţă. Dinamismul şi calitatea activităţilor noastre în domeniul
cardurilor au fost recunoscute de No-cash, compania de monitorizare specializată, care a acordat
Băncii premiile pentru "Cel mai dinamic emitent de carduri în 2004", "Cel mai bine vândut card de
debit - Raiffeisen VISA Electron" şi "Cel mai bine vândut card de credit - Raiffeisen MasterCard
Standard".
Au fost extinse functionalităţile serviciului de mobile banking astfel încât clienţii să poată
utiliza "myBanking" nu doar pentru obţinerea de informaţii, ci şi pentru efectuarea de tranzacţii.
Raiffeisen.
Direct, serviciul Raiffesein Bank de phone-banking, a fost oferit şi întreprinderilor mici şi
mijlocii. Numărul utilizatorilor acestui serviciu a crescut semnificativ, precum şi valoarea
tranzacţiilor. Numărul clienţilor care utilizează canalele electronice a depasit 100.000 persoane în
primele luni ale anului 2005.
La rândul său, segmentul întreprinderilor mici şi mijlocii (companii cu cifră de afaceri de
până la 5 milioane EUR) s-a dezvoltat foarte mult, iar creditele acordate acestui segment s-au
triplat. Clienţii bancii întreprinderi mici şi mijlocii (aproximativ 90.000) au beneficiat de credite
pentru investiţii şi capital de lucru, precum şi de noi servicii de cash management şi trezorerie.
Mesele rotunde organizate pentru acest segment la nivel de sucursală au fost foarte bine primite
datorită consultanţei oferite de specialiştii Raiffeisen.
Totodată, a fost consolidat parteneriatul cu principalele companii din România. S-au folosit
oportunităţile legate de fuziunile şi achiziţiile care au avut loc în mediul economic din
Româniapentru a stabili noi relaţii de afaceri, beneficiind de marca Raiffeisen (o bancă puternică
din Uniunea Europeană) şi de dezvoltarea Băncii pe piaţa locală. Un alt succes a fost emisiunea
de obligaţiuni Raiffeisen Bank, cea mai mare din România după 1989. Peste 700 de investitori au
fost atraşi de obligaţiunile noastre, aproximativ jumătate din suma totală fiind subscrisă de
investitori internaţionali. Cifrele vorbesc de la sine: valoarea emisiunii a fost echivalentul în ROL al
aproximativ 37 milioane EUR, cu scadenţa la 3 ani. Lead managerul sindicatului de intermediere a
fost Raiffeisen Capital & Investment. Prin emisiunea de obligaţiuni a Raiffeisen Bank, volumul
pieţei obligaţiunilor din România s-a dublat, oferta depăşind valoarea totală a tuturor emisiunilor de
obligaţiuni municipale şi corporative emise până la acea dată.
2004 a fost un an important pentru Raiffeisen şi în ceea ce priveşte sediile, deoarece s-a
inaugurat un Centru Operaţional pentru toate departamentele operaţionale ale Băncii, dotat cu
echipamente şi infrastructură moderne. Investiţiile au fost direcţionate şi către mutarea sediului
social în Piaţa Charles de Gaulle, una din cele mai impresionante clădiri de birouri din Bucureşti
din multe punctede vedere. Accesibilitatea şi vizibilitatea acesteia, precum şi faptul că este foarte
aproape de Centrul Operaţional Pipera, fac din aceasta clădirea ideală. S-au alocat resurse
semnificative pentru denominarea monedei naţionale astfel încât toate sistemele, procesele,
programele soft şi procedurile necesare să fie funcţionale la data denominării (1 iulie 2005). Clienţii

5
- în special persoanele juridice - au primit informaţii detaliate privind procesul de denominare şi
modul în care acesta le va influenţa activitatea. De asemenea, Banca a oferit consultanţă
întreprinderilor mici şi mijlocii privind procesul de denominare, integrarea în Uniunea Europeană,
modalităţi de finanţare a dezvoltării activităţii, ceea ce a dus la creşterea numărului de clienţi din
acest segment. Raiffeisen Capital & Investment, subsidiara deţinută în întregime de Bancă, a fost
societatea de investiţii financiare cu cel mai mare volum tranzacţionat pe Bursa de Valori Bucureşti
în 2004, an în care a avut o cotă de piaţă de 8%.
Din 2004, Grupul Raiffeisen din România are un membru nou: Raiffeisen Banca pentru
Locuinţe, prima societate de creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ din România.
Grupul Raiffesein e pregatit pentru un 2005 al provocărilor, cu o competiţie în creştere
datorită privatizării BCR şi CEC (prima şi cea de-a patra bancă din România din punct de vedere al
activelor), alte fuziuni şi achiziţii care vor avea loc pe piaţă şi un sector bancar a cărui rată de
creştere va fi, cu siguranţă, mai mare decât cea a economiei în general. La acestea se vor adăuga
modificările aduse de modernizarea sistemului naţional de plăţi (noul Sistem Electronic de Plăţi),
denominarea şi liberalizarea contului de capital.

Capitolul 1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie

1.1. Momentul istoric

Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818-1888), primar al mai multor oraşe germane, a întemeiat
în 1862 o uniune de credit în Anhäusen, Germania. În 1886, apare prima uniune bancară
Raiffeisen în Mühldorf, Austria.
Grupul Raiffeisen devine cel mai mare grup bancar privat din Austria şi are o structură pe
trei niveluri. Primul nivel cuprinde 680 de bănci locale care, la rândul lor, au un total de 1.680 de
sucursale. Numărul total de unităţi Raiffeisen ajunge astfel la 2.360. Cel de-al doilea nivel este
format din băncile regionale (Landesbanks), care se numară şi printre principalii acţionari ai
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB-Austria), deţinând împreună mai mult de 80 % din
capitalul social. RZB Austria, acţionarul principal al reţelei de bănci din Europa Centrală şi de Est,
constituie cel de-al treilea nivel şi reprezintă instituţia centrală a grupului bancar.
RZB-Austria a fost fondată în 1927 pentru a coordona activităţile şi politicile financiare ale
întregului grup bancar Raiffeisen şi este responsabilă cu tranzacţiile şi operaţiunile efectuate în
numele grupului la nivel naţional şi internaţional.

6
Serviciile bancare oferite sunt completate de cele financiare ca bancă de investiţii, serviciile de
consultanţă privind privatizările, gestionări de proiecte în domeniul imobiliar, leasing, servicii
comerciale.
Operaţiunile internaţionale ale RZB-Austria se concentrează în principal pe pieţele în
formare. Poziţia sa şi legăturile tradiţionale cu Europa Centrală şi de Est au ajutat RZB-Austria să
stabilească excelente relaţii cu firmele, băncile şi alte instituţii din această regiune.
Odată cu procesul de liberalizare din Europa Centrală şi de Est şi tranziţia de la economia
centralizată la economia de piaţă, RZB-Austria şi-a dezvoltat semnificativ activitatea internaţională,
reuşind să devină una dintre cele mai bune bănci specializate în pieţele în formare din această
regiune.
RZB-Austria operează în douăsprezece ţări din regiune printre care se numără şi România
din 1998. Reţeaua nu se opreşte în Europa Centrală şi de Est, ci include şi Europa Occidentală şi
celelalte continente prin compania financiară din New York, sucursalele din Londra şi Singapore,
precum şi prin birourile de reprezentanţă din Paris, Bruxelles, Moscova, New York, Beijing, Hong
Kong, Bombay şi Ho Chi Minh.

1.2. Principalele etape şi evoluţia sa în sectorul bancar românesc

In 1994, Raiffeisen Zentralbank Osterreich (RZB-Austria) deschide o reprezentanţă în


România şi devine una din primele băncile străine din sectorul bancar românesc, oferind o gamă
variată de servicii bancare pentru toate categoriile de agenţi economici. Mai târziu, în iunie 1998 şi-
a început activitatea Raiffeisen Bank (România), cea de-a noua bancă a RZB-Austria în Europa
Centrala şi de Est. In iulie 2001 RZB-Austria şi Fondul Romano-American de Investiţii (FRAI) au
preluat de la Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului (APAPS) peste
98,84% din acţiunile celei de-a treia bănci româneşti, Banca Agricolă. Din acest pachet, RZB-
Austria deţinea 93,36%. Valoarea totala a tranzacţiei se ridică la 52 milioane USD, din care 37
milioane USD reprezintă investiţii de capital iar 15 milioane USD preţul plătit pentru achiziţionarea
acţiunilor. Pentru aceasta privatizare Raiffeisen a primit numeroase premii: Investitorul anului 2001
- acordat de cotidianul Nine O'clock; Partea leului - premiu acordat de cotidianul Ziarul Financiar
precum şi o nominalizare la premiul Oscar acordat de săptămânalul Capital. Astfel, prin fuziunea,
încheiată în iunie 2002 (în cadrul hotărârilor luate de Adunarea Generala Extraordinară a
Actionarilor din data de 18 mai 2002), a celor doua entităţi deţinute de Raiffeisen Zentralbank
Oesterreich AG (RZB) în România - Raiffeisenbank (Romania), înfiinţată în 1998 ca subsidiară a
Grupului RZB şi Banca Agricolă, achiziţionată în 2001 - Raiffeisen Bank România devine una din
cele mai puternice bănci din Romania. RZB-Austria deţine 94,14% din Raiffeisen Bank. Banca are
aproximativ 3.500 angajaţi şi o retea naţională de sucursale şi agenţii care depăşeşte 200 de
locaţii.

7
1.3. Forma şi structura capitalui şi acţionariatului

Acţionariatul

 99,49% - sunt deţinute de Grupul Bancar Raiffeisen


 0,51% - sunt deţinute de peste 17.000 de acţionari persoane fizice si juridice

Capitalul social
Raiffeisen Bank S.A. şi-a majorat capitalul social printr-o emisiune de acţiuni subscrise de
acţionarii băncii, în valoare de 1.442.158.685.000 lei/ 144.215.868,5 lei noi. In urma acestei
operaţiuni valoarea capitalul social s-a majorat de la 10.520.427.700.000 lei/ 1.052.042.70 lei noi la
11.962.586.385.000 lei/ 1.196.258.638,5 lei noi, reprezentând un numar de 11.962.586.385 acţiuni
nominative cu valoarea nominală de 1.000 lei/ 0,1 lei noi / acţiune. Subscrierea a avut loc în
perioada 04.02.2005 – 07.03.2005, iar înregistrarea majorării la Registrul Comertului s-a efectuat
în data de 22.03.2005 în baza încheierii judecatorului delegat nr. 13689/22.03.2005.
Toţi acţionarii care au subscris au primit din partea Regisco S.A. un extras de cont care
confirmă numarul de acţiuni deţinute la Raiffeisen Bank S.A. după subscriere

Elementul esenţial care ţine să diferenţieze Raiffeisen Bank de toate celelalte bănci
comerciale existene în sectorul bancar românesc este lansarea programului “Viziune, Misiune,
Valori” – un pas în definirea identităţii băncii. Viziunea şi misiunea sunt liniile directoare ale intregii
activitătii a băncii. Valorile fixeaza coordonatele principalele coordonate ale conduitei băncii, fie că
se raportează acestea la clienti, acţionari, competitori sau colegi.

Viziunea - Raiffeisen Bank va fi liderul pietei bancare prin calitate, dinamism şi inovaţie.
Oferind produse şi servicii de înaltă calitate, practicând dinamismul şi inovaţia, Raiffeisen
Bank va deveni o bancă de prima opţiune pentru clienţii săi şi va obţine recunoasterea ca lider al
pieţei bancare.
Misiunea - Raiffeisen Bank este un partener pe termen lung pentru toţi clientii săi, oferind o
gamă completă de servicii financiare la standarde înalte şi generând o rentabilitate peste
medie a capitalului propriu.
Raiffeisen Bank e o bancă universală şi face parte dintr-un grup ce oferă servicii financiare
integrate: bancare, investiţii, analiza şi consultanţa financiară, leasing, asigurări.

Fiecare activitate a Băncii se desfăşoara la standarde ridicate: servicii şi produse de calitate,


investiţii în infrastructură, conceptul original Raiffeisen de „sucursală model”, canale de distribuţie

8
multiple, inovaţie continuă în ceea ce priveşte produsele, solutii alternative adaptate cerinţelor
clienţilor.

Valori

 Respect faţă de clienţi


Serviciile financiare oferite clienţilor băncii au o caracteristică distinctă: excelentă. Banca pune
accent pe înţelegerea activităţii clienţilor, analiza solicitărilor acestora, consilierea şi oferirea de
solutii adecvate. Sunt flexibili în rezolvarea cerinţelor clienţilor şi îşi desfăşura activităţile în mod
transparent.
 Consolidarea investiţiei acţionarilor
Este vizată creşterea în permanenţa şi susţinera valoarei Băncii prin menţinerea unui echilibru
stabil între aşteptările clienţilor şi acţionari.
 Principii solide de etică
Atitudinile şi comportamentul în munca izvorăsc din valorile etice fundamentale: încredere,
moralitate, integritate, onestitate şi corectitudine.
 Motivare, delagare de competenţa şi asumare de responsabilitate
Stabiliesc obiective strategice şi operaţionale clare pe care le implementează în mod eficient.
Angajaţii Raiffeisen reprezintă un bun de valoare, motiv pentru care este incurajat spiritul
antreprenorial, dezvoltarea profesională şi lucrul în echipă.

1.4. Principalele sale funcţii, activităţi şi operaţiuni bancare

 Deschidere de conturi pentru administarea mai facilă şi mai eficientă a banilor clienţilor
băncii, efectuare încasări şi plăţi şi transferuri bancare în lei şi în valută. Serviciile ataşate:
 my Banking – ofera informaţiile financiare privind contul tau bancar şi cursul valutar şi
poţi efectua transferuri intra şi interbancare în lei
 Raiffeisen Direct - banca ta este mai aproape de tine, fără să faci cel mai mic efort şi
fără să plăteşti comisioane sau taxe suplimentare
 Sweep - oferă posibilitatea de a transfera automat sumele care depăsesc un nivel
prestabilit în alt cont indicat de către client
 Smart Tel – ofera informaţiile despre cont care sunt disponibile 24 de ore din 24, 7 zile
pe săptămână, direct pe ecranul telefonului mobil, sub forma unor mesaje text de tip SMS.
 Programul – Asigurarea ta în caz de incendiu - propune o asigurare de viaţă titularilor de
conturi curente în lei deschise la Raiffeisen Bank
 Plăţi directe furnizor - Raiffeisen Bank va plăti, din contul curent, clientului toate
facturile pentru telefonul fix şi mobil, la gaze, la lumină şi altele

9
 Creditarea - persoanelor fizice
- intreprinderi mici şi mijlocii
- corporaţii
 Activitatea de depozitare pentru asigurarea flexibilităţii şi obţinere profit (Eveniment,
Bonus, Depozite la termen clasice, Acces Plus)
 Efectuare de trasferuri electronice de bani fără a folosi conturi deschise, cărti de credit sau
ordine de plata (WesternUnion)
 Operaţiuni de schimb valutar
 Finanţări structurale care vizeaza crearea de valoare adaugată pentru fiecare client al
băncii (servicii de factoring, credite de prefinaţare a exporturilor, finanţarea comerţului cu bunuri
fungibile etc.)
 Consiliere financiară în orice domenii de afaceri care vizează activitatea băncii
 Servicii Cash-Management care vizează satisfacerea cerinţelor generale ale mediului de
afaceri din românia:
 Multi-cash - o soluţie software structurată care permite gestionarea optimă a plăţilor şi
încasărilor
 FREe-WAY – permite confirmarea electronică a plaţilor (în mai puţin de doua ore) către
diverse birouri vamale direct de către bancă, fără a mai fi nevoie de confirmarea acestora pe hârtie
şi, deci, de deplasarea reprezentantului companiei la bancă pentru preluarea exemplarului verde al
ordinului de plată
 Administrarea încasărilor – se adreseaza firmelor ce primesc încasări de la un numar foarte
mare de clienţi cu larga raspândire geografica (de exemplu, companii de telecomunicaţii, de
asigurări, de utilităţi).
 Concentrarea lichidităţilor- se adreseaza companiilor cu prezenţă teritoriala, care realizează
încasări local (prin orice instrument: numerar, ordin de plata, cec, bilet la ordin), dar administreaza
aceste încasări în mod centralizat: lanţuri de magazine de retail, distribuitori, utilităţi etc.

În ceea ce priveşte diferite operaţiuni bancare care vizează activitatea băncii şi locul în care
se realizează, acestea se împart în:

 operaţii front - office


 operaţii back - office

Front-office-ul grupează operaţiile care vizează interacţiunea băncii cu clienţii săi: furnizare
de informaţii privind serviciile pe care le ofera banca etc.

10
Back office grupează operaţiile transparente pentru clienţii săi, dar care asigură funcţiile
vitale ale sale. Pentru a asigura o funcţionare eficientă a băncii avute în vedere acele activităţi care
au în mod exclusiv caracter de back-office : contabilitatea internă bancară, administraţie, gestiunea
de conturi şi calculul de dobânzi, depozitarea numerarului etc

In ceea ce priveşte raportul care se stabileşte între operaţiile front-office şi cele de back-
office, acestea diferă de la o banca la alta prin activitatea desfăşurată .

1.5. Cadrul legislativ general şi specific

Legea bancară 58/1998 privind activiatea bancară - activitatea bancară în România se desfăşoară
prin instituţii de credit autorizate, în condiţiile legii. De asemenea legea reglementează activităţile
desfăsurate de instituţiile bancare. Raiffeisen Bank s-a constituit sub formă juridică de societate
comercială pe acţiuni, în baza aprobării Băncii Naţionale a României, cu respectarea prevederilor
legale în vigoare, aplicabile ; Legea aduce reglementări în ceea ce priveste secretul profesional în
domeniul bancar şi schimbul de informaţii între autorităţi, precum şi asupra colaborării cu
autorităţile competente şi cerinţe de notificare. La fel de importante sunt şi cerinţele de
capital :capitalul social al unei bănci trebuie vărsat, integral şi în formă bănească, la momentul
infiinţării. Nivelul minim al capitalului iniţial este stabilit de Banca Naţională a României prin
reglementări, fără a putea fi mai mic decât echivalentul în monedă naţională a 5 milioane euro.

 Legea nr. 485/2003 prevede că: "Acţionarii băncilor care, la data intrării în vigoare a prezentei
legi, au dreptul de vot suspendat trebuie să-şi vândă acţiunile deţinute la bancă în termen de luni
de la această
 Legea nr. 83/1998 privind procedura falimentului bancar, cu modificările ulterioare („Legea
nr. 83/1998”):o instituţie de credit este considerată în stare de faliment, dacă se află într-una din
urmatoarele situaţii:1. banca nu a onorat integral creantele certe, lichide şi exigibile, de cel putin 7
zile; 2. coopearativa de credit nu a onorat integral creanţele certe, lichide şi exigibile, de cel putin
30 de zile;3. indicatorul de solvabilitate (calculat în conformitate cu reglementarile emise de Banca
Nationala a Romaniei) a scazut sub 2%. Procedura falimentului va începe pe baza unei cereri
întroduse de către instituţia de credit debitoare sau de către creditorii acesteia ori de către Banca
Naţionala a Romaniei. Creditorul nu va putea putea întroduce cererea fără să facă dovada că, în
prealabil, ca urmare a întroducerii unei acţiuni de executare silită asupra contului instituţiei de
credit debitoare, Banca Naţională a României, în calitate de tert poprit, a comunicat ca instituţia de
credit respectivă se afla în încetare de plăţi. Toate procedurile prevăzute de Legea nr. 83/1998
modificată, cu excepţia recursului, sunt de competenţa exclusivă a tribunalului în jurisdicţia caruia
se afla sediul instituţiei de credit debitoare şi sunt exercitate de un judecător sindic. Banca

11
Naţională a României, în calitate de autoritate competentă, poate hotărî măsuri de instituire a
supravegherii speciale şi de administrare specială a băncilor.

1.6. Organisme de control şi reglemntare

 Ministerul de Finanţe – ca organ specializat al administraţiei centrale ce coordonează întreaga


activitate financiară
 Banca Naţională a României – ca instituţie autorizată de supraveghere asupra sectorului bancar
 Curtea de conturi – organul suprem de control financiar, funcţioneaza pe lângă Parlamentul ţării
 Organele de Control Intern – integrate la nivelul stucturilor funcţionale ale instituţiilor financiar -
bancare

12
Capitolul 2. Organizarea societăţii Raiffeisen Bank

2.1. Prezentarea centralei Raiffeisen Bank

Structura reţelei de unităţi ale băncii Raiffesein s-ar prezenta astfel:


Centrala băncii;
Sucursale judeţene – in fiecare judeţ din ţară se afla amplasat un sediu al băncii;
Filiale (subordonate organizatoric şi funcţional sucursalelor) în unele oraşe ale ţării şi, în unele
cazuri, la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti;
Agenţii, subordonate filialelor sau, în unele cazuri, chiar sucursalelor
Această reţea naţională de sucursale, agenţii şi reprezentanţe ajung la un număr de 210
de locaţii (41 de sucursale, 146 de agenţii, 23 de reprezentante).Sediul central al Raiffeisen Bank
România se afla in Bucureşti.

Funcţiile si atribuţiile centralei Raiffeisen Bank:


Elaborează strategia de dezvoltare a băncii;
Stabileşte politica de creditare, dezvoltare în ţară şi străinătate sau de fuziune şi achiziţii;
Efectuează studii de marketing;
Acordă servicii de consultanţă, audit
Organizează acţiuni de pregătire a cadrelor;
Iniţiază colaborări cu bănci din ţară ş străinătate;
Asigură lichidităţi şi fonduri de creditare unităţilor subordonate (filiale, sucursale, agenţii);
Stabileşte nivelul dobânzilor şi comisioanelor;
Stabileşte plafoane de credite pentru unităţile subordonate;
Contactează împrumuturi şi plasamente de pe piaţa interbancară;
Asigură echilibrul între resurse şi plasamente;
Elaborează norme pentru fiecare activitate şi serviciu în parte (decontări, operaţiuni de casă,
încasări şi plaţi, evidenţa contabilă, creditare etc.);Angajează, promovează, concediază personalul
de conducere din unităţile subordonate.

ORGANIGRAMA CENTRALEI DIN BUCUREŞTI:

13
Preşedinte şi Vicepreşedinţi ai Comitet Audit
Consiliului de Administraţie Comitet de Risc
Comitet
Control financiar si contabilitate Risc şi credit Management Res.Umane
ALCO
Comite de Preţuri
Audit şi Control Resurse Umane Comitet Credite
Comitet Norme şi
Proceduri
Juridic Relaţii publice
Comitet pt.Clădiri

Secretariat general

Divizia Retail Divizia Trezorerie şi Pieţe capital Divizia Corporaţii Divizia Operaţiuni şi IT

Marketing Arbitraj şi Trezorerie Corp. Mari şi Multinaţ. Prelucrarea Tranzacţ.

Consumer Managementul Bilantului şi Corporaţii Back Office


Portofoliului
IMM Sector Public Info. şi Comunicaţii
RCI

Carduri Instituţii Financiare Organizare


RFAR

Dezv. şi Management Cash Management Logistică


Prod Management active
clienţi
Credite Corporaţii Securitate Bancară
Consumer Risc
Finanţări Structurate şi Achiziţii
Canale de distribuţie Project Finance
Din cadrul Consiliului de Administraţie –Raiffeisen Bank fac parte:
Steven van Groningen – Preşedintele şi Directorul General al Raiffeisen Bank din februarie 2002;
Marinel Burdujan – Prim - Vicepreşedinte al Raiffeisen Bank din decembrie 2001, responsabil de
Divizia Corporaţii;
Razvan Munteanu– Vicepreşedinte al Raiffeisen Bank , responsabil de divizia Retail;
James Stewart – Vicepreşedinte al Raiffeisen Bank, responsabil de Divizia de Trezorerie şi Pieţe
de Capital din anul 2000;
Herbert Stepic – Preşedintele Raiffeisen International şi Vicepreşedinte al Grupului RZB;
Heinz Wiedner – membru în Consiliul de Administraţie al Raiffeisen International.
În structura organizaţională se regăsesc următoarele divizii:Divizia Retail, Divizia
Trezorerie şi Pieţe de Capital, Divizia Corporaţii, Divizia Operaţiuni şi IT.

1. Divizia Retail – care se ocupă cu dezvoltarea şi stabilizarea unei relaţii solide, pe termen lung,
cu clienţii persoane fizice şi întreprinderi mici şi mijlocii. Divizia Retail acordă cea mai mare atenţie
identificării şi analizării segmentelor de clienţi persoane fizice şi I.M.M. cu scopul de a dezvolta
produse şi servicii care să acopere toată gama de nevoi financiare ale fiecărui segment. În divizia
Retail se regăsesc departamentele: Marketing
Consumer
Întreprinderi
Carduri
Dezvoltare şi management produse
Marketing – care are ca principal obiectiv studierea pieţei precum şi promovarea produselor
bancare oferite persoanelor fizice şi I.M.M.-urilor de către Raiffeisen Bank.
Consumer – are ca principal obiect de activitate evaluare diferitelor tipuri de clienţi pe care banca
îi are precum şi stabilirea strategiilor de abordare a fiecărui grup de clienţi în parte.
Întreprinderi Mici şi Mijlocii – are ca principal obiect de activitate stabilrea şi consolidarea
relaţiilor cu clienţii din sfera I.M.M.-urilor, oferind produsele şi serviciile bancare create de
Raiffeisen Bank pentru acest sector, în perspectiva unor parteneriate de lungă durată.
Carduri– principalul obiect de activitate îl constiue promovarea unui portofoliu complet de servicii
şi produse financiare electronice. De asemenea promovarea noilor timpuri de carduri precum şi
familizarea clientelei băncii cu aceste produse (cardurile de debit şi credit în lei şi în valută atât
pentru persoane fizce cât şi pentru persoanele juridice
Dezvoltare şi Management Produse –are ca obiect de activitate dezvoltare şi managementul
produselor şi serviciilor financiar-bancare oferite de către Raiffeisen Bank. Un loc aparte îl
constitue dezvoltarea produselor de creditare pentru persoanele fizice, fie ele credite de consum,
auto sau pentru nevoi personale. Tot în atribuţiile acestui departament intră dezvotarea şi
consolidarea de parteneriate cu reţelele de distribuţie de bunuri de larg consum (Domo, Flamingo),
respectiv cu distribuitorii de autoturisme (Daewoo România).
Consumer Risc – principala sa activitate este aceea de a evalua riscurile pe care le prezintă
diferitele tipuri de clienţi (persoanele fizice şi I.M.M.-uri) cărora le sunt adresate produsele bancare
promovate de către Divizia Retail.
Canale de Distribuţie– are ca obiect de activitate distribuţia produselor şi serviciilor Raiffeisen
Bank, prin intermediul reţelei de distribuţie cu acoperire naţională (peste 180 de sucursale şi
agenţii), dar şi prin intermediul canalelor alternative de distribuţie (Call Center şi Mobil-Banking).

2. Divizia Trezorerie şi Pieţe de Capital care are ca obiect de activitate dezvoltarea produselor şi
serviciilor de trezorerie ca: depozitele negociate, tranzacţiile de schimb valutar, tranzacţiile cu titluri
de stat, depozitele pe piaţa interbancară şi serviciile afernte pieţei de capital. În componenţa
acestei divizii se disting segmentele:
Arbitraj şi Trezorerie– are ca obiect de activitate atât tranzacţiile în contul clienţilor cât şi în contul
propriu. Pentru a spori eficienţa acestui departament Raiffeisen Bank a numit delegaţi ai trezoreriei
în sucursalele din regiunile cu potenţial ridicat de afaceri, rezultatul fiind creştera activităţii cu
clienţii pe toată gama de produse de trezorerie.
Managementul Bilanţului şi Portofoliului – departament al cărui scop este de a asigura un
management strategic al bilanţului în scopul optimizării venitului net din dobânzi şi a valorii de piaţă
a capitalului băncii. Pentru aceasta banca a implementat o soluţie informatică de management al
bilanţului şi transfer intern al fondurilor, Raiffeisen Bank fiind una din primele bănci din sistemul
bancar românesc care utilizează o aplicaţie informatică reunoscută pe scară largă în practica
internaţională.
Raiffeisen Capital & Investment – are ca principal obiect de activitate intermedierea tranzacţiilor
pe piaţa românească de capital (de exemplu oferta publică de preluare a SC Terapia SA la Bursa
de Valori Bucureşti sau oferta publică de preluare a SC Ispat Sidex SA la bursa electronică
RASDAQ).

3. Divizia Corporaţii – are ca obiectiv principal dezvoltarea unor relaţii solide, pe termen lung cu
companii mari şi medii, având o cifră de afaceri egală cu sau peste 5000000 euro. Ea are
departamente specializate în întreaga reţea locală care oferă soluţii adecvate necesităţilor
specifice ale clienţilor. Segmentele diviziei corporaţii sunt:
Corporaţii Mari şi Multinaţionale – segment al cărei activitate constă în identificarea unor soluţii
adecvate pentru o adaptare cât mai bună în oferirea de servicii pentru clienţi şi în asigurarea
creşterii continue a băncii. Această divizie şi-a extins capabilităţile de corporate banking şi
investment banking

16
Corporaţii medii – se adresează companiilor cu cifre anuale de afaceri cuprinse între 5 şi 50
milioane euro şi cu acţionarat românesc, pentru care oferă consultanţă de specializare pe industrii
(metalurgie, bunuri de larg consum – alimentare şi nealimentare, bunuri de folosinţă îndelungată,
transporturi, distribuţie, agricultură).
Sector Public – este considerat o baza solidă de clienţi cu o rată înaltă de profit pentru Raiffeisen
Bank. Principalele oportunităţi pentru sectorul public vor consta în afaceri generate în legătură cu
fonduri ale Uniunii Europene legate de infrastructură, IT&C, educaţie, agricultură etc. Banca atrage
fonduri guvernamentale şi fonduri de parteneriate cu sectorul privat dedicate proiectelor gestionate
de administraţia publică centrală. Pentru aceasta se operează o gamă completă de produse ca:
forfetare bilete la ordin emise de administraţiile locale, credite la termen, administrare conturi
speciale, electronic banking etc.
Instituţii Financiare – care dedică resurse specializate pentru segmentul de asigurări şi respectiv
leasing oferind soluţii personalizate pentru un tip special de clienţi – Instituţii Financiare, fie că
acestea sunt bănci comerciale sau instituţii de credit, fonduri de investiţii, societăţi de asigurări,
companii de leasing, societăţi de brokeraj etc. În acest sector o prioritate a reprezentat-o
implementarea strictă a conceptului „know-your-customer” (KYC) precum şi a politicilor de
prevenire a spălării banilor.

Finanţare Structurată şi Project Finance – sector de care aparţin compartimentele:


Cash Management – are ca obiect de activitate toate tipurile de tranzacţii pe contul curent precum
plăţi, tranzacţii cu numerar, electronic banking. De asemenea, include soluţii speciale de plăţi,
extrase de cont şi reconciliere, dezvoltate pentru corporaţii mari. Raiffeisen Bank este una dintre
cele mai bune bănci de cash management din România datorită reţelei extinse de unităţi bancare
şi sistemului informatic on-line, care asigură durata minimă de transfer a plăţilor şi încasărilor şi ca
urmare, maximizarea satisfacţiei clienţilor şi a veniturilor financiare.
Credite pentru Corporaţii – sector prin intermediul căruia banca oferă o gamă variată de produse
financiare şi de servicii de consultanţă, care să corespundă numărului crescând de solicitări de
capital de lucru, finanţări de achiziţii, plasamente private, management de risc, leasing, acreditive
stad-by, finanţări de proiecte, finanţări structurate, produse de trezorerie şi alte servicii globale.
Finanţarea Structurată a Comerţului – lansarea pe piaţa românească a unor produse noi precum
factoring şi forfeiting care au asigurat succes pentru Raiffeisen Bank. Pentru dezvoltarea activităţii
de finanţare a comerţului Raiffeisen Bank a lansat la finele anului 2002 produsul Factoring (Intern
şi de Export)
Raiffeisen Leasing– reprezintă materializarea deciziei strategice a grupului Raiffeisen de a
dezvolta operaţiuni de leasing pe piaţa românească. În această societate Raiffeisen Leasing SRL,
Raiffeisen Bank SA şi Raiffeisen Leasing International G.m.b.H. deţin fiecare 50% din capitalul

17
social în valoare de 76,434 miliarde lei. Ea a fost constituită pentru a diversifica oferta de servicii
bancare a grupului Raiffeisen în România.
Raiffeisen Leasing este o entitate distinctă în cadrul Diviziei Corporaţii din cadrul Raiffeisen
Bank.

4. Divizia Operaţiuni şi IT – are ca principal obiect de activitate dezvoltare infrastructurii


informatice a băncii precum şi asigurarea şi securizarea traficului de date ce se desfăşoară între
filiale şi centrală. Printre produsele dezvoltate sau îmbunătăţite în cadrul Raiffeisen Bank sunt:
confirmarea electronică a plătilor către vamă, colectarea creanţelor prin oficiile poştale ca urmare a
unei aplicaţii conectate în timp real la serverul băncii, Direct Debit care permite debitare automată
a clienţilor de retail pentru plata facturilor de utilităţi sau plăţi intragrup care sunt plăţi în euro în
cadrul grupului Raiffeisen. Divizia are în componenţă următoarele segmente:
Logistică – are ca obiect de activitate dezvoltarea şi diversificarea canalelor alternative de
distribuţie (Call Center-ul, Raiffeisen Direct, myBanking) precum şi punerea la dispoziţie a
materialelor şi serviciilor necesare desfăşurării unei bune activităţi bancare.
Securitate Bancară - are ca obiect de activitae respectare cerinţelor de securitate necesare
tranzacţionării de fonduri cum ar fi de exemplu nou soluţie de Mobile Banking care este uşor de
utilizat prin navigarea într-o aplicaţie ce se încarcă pe SIM cardul clientului, oferindui acestuia
posibilitatea navigării printr-un meniu predefinit şi personalizat în care se regăsesc listate serviciile
disponibile de Mobile Banking.
Achiziţii – principalul domeni de activitae este achiziţionarea de noi tehnologii IT&C pentru a
facilita în continuare dezvoltarea pe baze solide a Raiffeisen Bank. O altă activitate curentă este
cea de achiziţionare a componentelor necesare funcţionării şi dezvoltării reţelei de IT&C din cadrul
Raiffeisen Bank.
Organizare IT&C – are ca obiect de activitate implementarea tehnologiilor de IT&C în cadrul
sucursalelor Raiffeisen Bank. Are în componenţă subsegmentele:
Organizare are ca principal obiectiv de lucru organizarea reţelei de comunicare a Raiffeisen Bank
pentru a optimiza efectuarea trenzacţiilor şi pentru a evita eventualele pierderi de informaţii
datorate unui management greşit al reţelei de comunicare.
IT&C – are ca obiect de activitate asigurarea compatibilităţii şi fezabilităţii tehnologiilor folosite în
reţeaua Reiffeisen Bank, pentru a înlătura eventualele întârzieri ce ar putea apărea în comunicarea
tranzacţiiolor.
Prelucrarea Tranzacţiilor– are ca obiect de activitate supervizarea prelucrării tranzacţiilor care au
loc în cadrul reţelei Raiffeisen precum şi asigurarea utilizării eficiente mai departe a rezultatelor
acestora.
Back Office, Trezorerie şi Pieţe de Capital – are ca principal obiectiv implementare şi asigurarea
utilizării eficiente a tehnologiilor IT&C în ceea ce priveşte, transmiterea, prelucrarea şi utilizarea

18
informaţiilor ce se manipulează în Back Office, în relaţiile de trezorerie ale băncii şi în tranzacţiile
pe care banca le efectuează pe piaţa de capital.

Reţeaua de unităţi a băncii Raiffeisen

Această reţea naţională de sucursale, agenţii şi reprezentanţe ajunge la un număr de 210


de locaţii (41 de sucursale, 146 de agenţii, 23 de reprezentanţe).

Raiffeisen Bank, Sucursala Iaşi are în subordine două unităţi şi anume:

Sucursala Iaşi 

Reprezentanţa Iaşi Agenţia Paşcani 

19
ORGANIGRAMĂ SUCURSALA IAŞI

Director

Secretară

Consilier Juridic

Departament Relaţii Departament Retail Dep. Corporaţii Departament Credit Dep. Operaţiuni
cu Clienţii

Manager Dep. Manager Retail Manager Corporaţii Manager Credite Manager


Rel. cu Clienţii Operaţiuni
Responsabil Responsabil Analist Risc
Ofiţer de Cont Clientelă Clientelă Ofiţer ţranzacţii

Ofiţer Administr.
Analist Credite Analist Credite Credite Administrator
Logistică
Ofiţer suport Ofiţer Garanţii
produse card Informatician

Casier
2.2. Prezentarea sucursalei Raiffeisen Bank – Iaşi

Structura organizatorică a sucursalei se prezintă sub următoarea forma:

Directorul Sucursalei – are ca principală atribuţie supervizarea activităţii bancare ce se


desfăşoară în sucursală, precum şi a activităţii bancare desfăşurată de agenţiile şi reprezentanţele
aflate în subordinea sucursalei. Este unul din membrii comisiei de creditare care aprobă creditele
corporatiste şi cele preferenţiale, fiind de asemenea una dintre persoanele care alături de
Managerul Departamentului Relaţii cu Clienţii semnează hotărârea de creştere a liniei de creditare.
Este răspunzător pentru deciziile luate în cadrul departamentului de Risc alături de managerul
acestui departament precum şi de supervizarea urmăririi creditelor în cadrul celor două
departament de Retail şi Corporate.
participă la şedinţele de decontare interbancare ce au loc la sediul sucursalei BNR unde este
arondată respectiva sucursală.
supervizează şi activitatea de Back Office ce se desfăşoară în sucursală şi în agenţiile
subordonate sucursalei.
Secretariatul – are ca principal obiectiv trierea documentelor externe pe departamente
precum şi întocmirea de rapoarte şi comunicate oficiale.
Biroul Juridic – are două mari atribuţii: să se asigure că activitatea desfăsurată de
sucursală nu contravine legilor şi regulamentelor în vigoare ce reglementează activitatea bancară
precum şi verificare veridicităţii şi legalităţii documentelor ce sunt puse la dispoziţie de către clienţii
băncii ca urmare a activităţii pe care o desfăşoară aceştia cu banca.
Departamentul de Relaţii cu Clienţii – are la conducere un manager care are în subordine
mai mulţi ofiţeri contabili. Principala lui responsabilitate este asigurarea bunei desfăşurări a
activităţii în Front Office. Principalele operaţiuni care sunt executate în cadrul Departamentului de
Relaţii cu Clienţii sunt: operaţiunile de deschidere de cont, operaţiunile curente de plăţi şi încasări,
operaţiunile de cont curent, contractarea de credite precum şi informarea clientelei asupra
serviciilor puse la dispoziţie de Raiffeisen Bank.
Departamentul Operaţiuni – are la conducere un manager căruia îi sunt subordonaţi mai
mulţi ofiţeri de tranzacţii, ce îşi desfăşoară activitatea în Back Office, pe ultima treaptă ierarhică in
acest departament regăsindu-se casierii. Operaţiunile curente care se desfăşoară în Back Office
sunt cele de triere a documentelor de plată, în vederea decontării interbancare ulterioare,
operaţiuniule de caserie, operaţinile de contabilizare şi înregistrare a creditelor şi depozitelor,
informaţiile necesare fiind preluate din Front Office.
Departamentul Retail – în cadrul căruia se regăseşte un responsabil clientelă care are în
subordine mai mulţi analişti de credite specializaţi pe persoane fizice şi persoane juridice.
Principalul obiect de activitate al acestui departament îl constituie managementul creditelor pentru
persoane fizice şi I.M.M.-uri. Astfel responsabilul clientelă trebuie să se ocupe atât de clienţii care
se găsesc deja într-o relaţie cu banca cât şi de noii clienţi. Analiştii de credite au ca principală
sarcină urmărirea desfăşurării creditului, având în vedere atât utilizarea corespunzătoare a
acestuia cât şi returnarea către bancă a creditului. Responsabilul cu clientela se ocupă atât de
acordarea de credite de consum, achiziţii de autoturisme, nevoi personale şi ipotecare precum şi
de atragerea de depozite şi de economii, de serviciile de plăţi şi activităţile cu titluri.
Departamentul Corporatist – are aceeaşi organizare ca şi cea a departamentului de
Retail, singura diferenţă fiind aceea că numai persoanele juridice cu o cifră de afaceri de peste
5000000 euro vor fi înregistrate în evidenţa acestui departament. Principalele activităţi sunt acelea
de acordare de credite, atragerea de depozite, administrarea de numerar, activităţi de comerţ
exterior, leasing, consultanţă de investiţii, planificare financiară, tranzacţii de titluri proiecte şi
tranzacţii de finanţare structurată, credite sindicalizate şi tranzacţii de garantare.
Departamentul Risc – în cadrul căruia activează un manager de risc, analist de risc,
evaluator de risc şi un administrator de credite. Obiectul de activitate al acestui departament este
acela de a evalua riscurile la care se supune banca în momentul în care se ia decizia de creditare
a unei persoane (fie ea fizică sau juridică), de emitere a unor scrisori de garanţie, de efectuare a
unor investiţii sau de intermediere a unor activităţi de plasament şi acordare de credite în numele
clienţilor săi. Activitatea de evaluare a riscurilor este independentă de cea a celorlalte
departamente, astfel că decizia pe care o ia departamentul de risc nu ţine cont de mărimea sau
natura activităţii în care banca vrea să ia parte ci doar de criteriile de evaluare a riscului folosite de
departament.

Atribuţiile Sucursalei Raiffeseisen Bank :


Dezvoltarea politicii de creditare, operatiuni cu numerar si alte operatiuni bancare in limitele impuse
de sediul central si in conformitate cu legislaţia romană:
- controlul operaţiunilor cu clienteala, a documentelor initiate si utilizate, introducerea datelor in
sistemul informatic, raportari, contabilitatea operatiunilor , verificarea constantă a operaţiunilor ;
- asigurarea respectarii conduitei interne si extrene pentru gestiunea regulamentară operaţiunilor
de caserie;
- realizarea de investiţii in limitele aprobate in buget si in conformitate cu imbunătăţirea poziţiei pe
piaţă:
- angajări ale salariaţilor in conformitate cu nevoile organizaţionale ale băncii şi in limitele aprobate
in buget, concedieri ale acestora in condiţiile si temeiurile legale;
- mandatare din partea centralei de reprezentare in fata Autorităţilor Legale atât pentru sucursale
cat şi pentru agenţiilor in subordine;

22
- analiza şi evaluarea stării pieţei regionale , studierea concurenţei cu privire la gama de produse
bancare oferite de aceasta şi înaintarea către centrala a unor propuneri de modificare,
diversificare, completare a celei oferite de banca;
- preocuparea constanta în vederea atragerii şi menţinerii unui portofoliu optim de clienţi, finanţarea
acestora în conformitate cu procedurile băncii, oferirea consultanţei pentru constituirea
plasamentelor;
coordonarea si controlul activităţii agenţiilor subordonate.

2.3. Sistemul informaţional şi automatizarea operaţiunilor bancare

Ca rezultat al prelucrării datelor informaţiile se constituie intr-un flux informaţional bancar


care se desfăşoară atât intre banca şi agenţii, filiale, sucursale, centrala cât şi între bancă si titularii
de conturi.
Există informaţii reprezentate prin documente care fie reflectă rezultate finale, definitive, fie
prezintă informaţii necesare prelucrării pentru obţinerea altor informaţii(informaţii elementare,
informaţii complexe).Informaţiile elementare se caracterizează ca precizează aspectul direct
măsurabil cum ar fi: numerarul încasat sau plăţi, cecurile de călătorie achitate etc. Informaţiile
complexe sunt cele rezultate din prelucrarea datelor primare. In acest fel putem exemplifica
informaţiile referitoare la creditele acordate, execuţia de casa a bugetului satului, activitatea de
decontări.
Sistemul informaţional bancar lucrează ca un sistem de interfaţă între sistemul decizional şi
cel operativ, având la bază un mecanism de feed-back. Este structurat pe doua trepte:
1. nivelul subsistemului informaţional organizaţional care reflectă activităţile asociate întregului
organism financiar-bancar prin prisma informaţiilor, a sarcinilor umane, a sarcinilor informatice,
inclusiv a modalităţilor de funcţionare (servicii, manageri, legături informaţionale directe şi
indirecte);
2. nivelul subsistemului informaţional informatizat - transferul automat al datelor prin
intermediul sistemelor electronice de calcul şi comunicaţie.
In vederea organizării activităţii de prelucrare electronica a datelor la nivelul unităţilor
bancare operative se impun următoarele măsuri: pregătirea bazei de date (identificarea si
înscrierea atât a conturilor analitice la soldul zilei, a conturilor analitice la care se calculează
dobânzi, cu soldurile cumulate), codificarea tuturor conturilor si stabilirea cifrei de control,
organizarea circuitului documentelor bancare

23
Gestionarea optimă a relaţiei cu clienţii şi eficientizarea activităţilor, evidenţa produselor
băncii utilizate de clienţii săi, s-a realizat prin implementarea soluţiei CRM Siveco România.
Avantajele utilizării soluţiilor corporate banking database
Soluţia CRM implementată la Raifffeisen Bank România facilitează o serie de activităţi
menite să contribuie la gestionarea eficientă a relaţiilor cu clienţii:
o Furnizarea unei imagini de ansamblu asupra clienţilor, din perspectiva vânzărilor şi
achiziţiilor,
o Gestionarea în profunzime a relaţiilor cu clienţii, contribuind astfel la consolidarea relaţiilor
de afaceri existente şi dezvoltarea de noi parteneriate de afaceri;
o Creşterea eficienţei echipei ;
o Definirea campaniilor de marketing şi vânzări;
o Acces rapid la toate datele privind clienţii;
o Acces rapid la oportunităţile de business development;
o Uşor customizabil pentru a se potrivi profilului organizaţiei.

Sistemul informatic

Raiffeisen Bank a reuşit să-şi menţină ritmul accelerat de creştere, ocupând locul 3 pe
piaţa bancară, acest succes datorându-se si investiţiilor într-un sistem informatic performant.
Banca păstrează avantajul unui sistem on-line competitiv. Prin utilizatori on-line, tranzacţiile
clienţilor pot să fie înregistrate central, în timp real, din toate punctele ţării şi informaţiile să fie
vizibile pe toate canalele de distribuţie. Anul acesta, prin Transfond se extinde acest sistem şi in
relaţia cu alte bănci, ceea ce înseamnă automat un mare beneficiu pentru banca si pentru clienţii
săi.
În ceea ce priveşte automatizarea operaţiunilor bancare, Raiffeisen Bank este printre
puţinele bănci care au un sistem complet automat, diferitele situaţii sau verificări putând fii făcute
direct din serverul sucursalei, fără a mai fi nevoie de întocmirea de documente speciale. La fel şi
situaţiile de final de an sunt comunicate în timp real către centrală de către sucursale, centrala
având în permanenţa o evidenţă în timp real a activităţii desfăşurate în teritoriu.
În cadrul grupului Raiffeisen Bank România, principalele activităţi ce fac obiectul procesării
automate sunt următoarele:
- gestionarea diverselor tipuri de depozite şi clienţi;
- gestionarea sistemului de credite specifice;
- operaţiuni de scont cu efecte comerciale;
- operaţiuni de colectare şi plăţi;
- operaţiuni curente de ghişeu;

24
- operaţiuni de transfer şi clearing;
- controlul operaţiunilor de deconturi cu alte bănci;
- gestionarea sistemului de evidenţă contabilă analitică şi sintetică;
- contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor;
- activitate de personal salarizare.
În ceea ce priveşte decontările în timp real celelalte bănci din sistem Raiffeisen Bank este
pregătită deja să efectueze decontări în timp real (dovadă stă şi produsul de mobile banking şi de
decontare în timp real între clienţii băncii care există deja), fiind nevoită să aştepte data oficială de
iniţiere a acestui sistem de decontare/compensare.
Toate acestea au condus la cotarea Raiffeisen Bank drept una dintre cele mai bune bănci
de cash management din România, datorită reţelei extinse de unităţi bancare şi sistemului
informatic on-line care asigură durata minimă de transfer a plăţilor şi încasărilor şi ca urmare
maximizarea satisfacţiei clienţilor şi veniturilor financiare.

Printre proiectele acestui an s-a numărat extinderea serviciului myBanking astfel încât
utilizatorii să poată efectua transferuri de la conturile Raiffeisen Bank către conturile oricărei alte
bănci. Transferul Inter şi Intra Bancar este disponibil atât în ţară, în aria de acoperire a reţelei
Connex, cât şi în roaming. E singurul sistem de myBanking din România care efectuează tranzacţii
în timp real pe conturile clienţilor, indiferent de tipul de cont, inclusiv plata facturilor Connex si
reîncărcare de cartele in mod automat. Produsul a fost lansat in parteneriat cu Connex.
Serviciul de Call Center a fost extins, în sensul ca a fost integrat sistemul de telefonie IP al
băncii cu sistemul de Call Center, fiind in prezent cel mai mare sistem de IP Telephony şi Call
Center din Europa. De fapt, sistemul de IP Telefony este atât de flexibil încât direcţionează
apelurile in funcţie de aptitudinile operatorului. Serviciile cu valoare adăugată aduse de
implementarea acestui sistem se vor vedea in 2006.
În 2004 a fost implementat un sistem informatic foarte complex de urmărire a debitorilor.
Aceasta soluţie, achiziţionată de la London Bridge si numita Debt Manager, este interconectata cu
aplicaţia de credite de consum si cu Biroul de Credit. Astfel, Debt Manager colectează datele de la
toţi debitorii băncii, îi urmăreşte şi îi înştiinţează in momentul in care nu s-a plătit la timp.
Raiffeisen are o experienţă bogata în outsourcing. In 2004 a fost finalizat proiectul de outsoucing
pentru întreaga activitate de procesare a cardurilor cu Euronet. Aceasta implica managementul
întregii infrastructuri de subcontractori, adică nu numai procesarea propriu-zisa, ci si
managementul de ATM-uri, a POS-urilor, intervenţiile first level maintenance, second level
maintenance, etc. Practic, acesta este cel mai mare contract de outsourcing din Romania. Un alt
contract de outsourcing a fost cu Group4 pentru activitatea de procesare numerar.
De asemenea, Raiffeisen face outtasking pe partea de suport a end-user-ului in toata tara.

25
partenerul fiind, in acest caz, compania IBM, care asigura suportul tehnic IT pentru toţi salariaţii din
unităţile teritoriale Raiffeisen.
Un alt procedeu este decontarea electronică a operaţiunilor bancare prin sistemul
Multicash, care a înregistrat o creştere continuă ca număr de tranzacţii şi venituri ca urmare a
creşterii numărului de clienţi şi a îmbunătăţirii produselor şi calităţii serviciilor oferite. Astfel un
produs nou implementat în septembrie 2003 permite confirmarea electronică, către birourile
vamale, a plăţilor ordonate de către clienţii băncii către conturi ale birourilor vamale, deschise în
trezorerie, eliminând astfel necesitatea prezentării către birourile vamale a exemplarului verde al
ordinului de plată ca dovadă a plăţi. Produsul oferă clienţilor posibilitatea de a plătii datoriile vamale
într-o manieră simplificată şi cu mult mai eficientă.
Direct Debit este un alt produs care permite debitarea automată a conturilor clienţilor
Raiffeisen Bank de retail pentru plata facturilor de utilităţi. Solicitarea de plată este transmisă în
format electronic, de către furnizorul de utilităţi. Produsul a fost îmbunătăţit în vederea unei
automatizări complete.

Persepctive.
Raiffeisen Bank se axează pe eficientizarea operaţiunilor si pe reducerea costurilor. Astfel,
va putea oferi alte produse inovative clienţilor, având in vedere ca marja generala se va reduce.
Proiectele de informatizare sunt ample. De exemplu, proiectul de Server Consolidation prin care
se doreşte consolidarea in mare parte din infrastructura hardware pe o singura maşina. Va exista o
maşina I5 in care se poate crea atât partiţii OS pentru AS400, pe care rulează aplicaţiile bancare
principale, cat si partiţii de Unix. Si atunci, in loc de zeci de servere va fi unul singur pe care se vor
consolida toate aceste partiţii si astfel se va reduce cheltuielile de întreţinere. Intr-un asemenea
proiect TCO-ul se reduce cu sute de mii de Euro.
Un alt proiect este cel de Business Integration – automatizarea întregii logici a
schimburilor între canalele electronice. Ceea ce înseamnă crearea unui midleware deasupra
sistemului de core banking, care sa permită o anumita flexibilitate atât in implementarea unui nou
canal electronic, cat si in schimbarea sistemului de core banking. În 2004 a fost implementat
sistemul HPOpenView pentru managementul întregii reţele, modulele: Network Node Manager,
Service Desk, OVO.

2.4. Circuitul documentelor

Circuitul intrabancar al documentelor


Deoarece banca trebuie sa asigure clientului sau confidenţialitate documentele din interiorul
ei trebuie să circule din mana in mana de la un angajat la altul in mape.

26
Circuitul interbancar al documentelor
Pentru desfăşurarea operativa a operaţiilor bancare este nevoie de o circulaţie rapida a
documentelor între bănci. Chiar daca este vorba de o circulaţie între sedii, agenţii, sau între bănci
diferite circulaţia documentelor trebuie să se realizeze rapid să existe concordanta între informaţiile
transmise. Acest lucru se poate realizează cu ajutorul poştei.
În fiecare dimineaţă se primeşte corespondenta între sedii cu ajutorul serviciilor bancare.
Documentele respective se împart pe beneficiar si se pun in dosarele fiecărui client al băncii care
este trecut ca beneficiar in document. De aici sunt preluate de fiecare client în parte in momentul
solicitării personale a lor. Documentele intre bănci mai pot circula prin mail, iar transmiterea
documentelor prin fax se face doar pentru confirmare, sau reglare. Pe baza datelor preluate si
prelucrate cu ajutorul computerelor se realizează o serie de lucrări bancare specifice, in mod
curent (zilnic) sau la anumite intervale (periodic).
Zilnic se întocmesc următoarele documente de banca:
Balanţa de verificare cu trei serii de egalităţi cumulata de la începutul anului pana in ziua
precedenta;
Situaţia conturilor debitoare si creditoare a conturilor sintetice purtătoare de dobânzi;
Situaţia soldurilor pe conturi analitice purtătoare de dobânzi;
Conturile personale si extrasele de cont care au avut operaţiuni in ziua respectiva;
Periodic, (lunar, trimestrial, anual) , pe baza datelor preluate din documentele primare,
prelucrate si păstrate in memoriile calculatoarelor, se realizează o serie de lucrări bancare, cum ar
fi:
Lista dobânzilor si a notelor de înregistrare a lor;
Situaţia centralizatoare a creditelor bancare;
Situaţia încasării veniturilor către bugetul statului;
Situaţia statistică a decontărilor;
Situaţia veniturilor si decontărilor proprii ca suport pentru întocmirea contului de rezultate si a
bilanţului contabil.

Exemple practice
1. Emitere carduri: circulaţia documentelor :front office –back -office
intr-o prima faza, operaţiunile se efectuează de către operatorii FRONT-OFFICE;
-verificarea existenţei unui alt card în CARD 400/card acces;
-introducerea datelor în aplicaţia Transact pentru obţinerea deciziei;
-semnarea fişei de decizie;
-reţinerea cererii de emitere şi fişa de decizie;

27
-constituirea dosarului(identificare dosarului TRANSACT în statut-complet acceptat);
-se transmite dosarul operatorului BACK-OFFICE
-solicită semnătura persoanei împutenicite să semneze cererea de emitere;
Procesează în Card 400 cererea de emitere
Arhivează un exemplar din cererea de emitere card.

Operaţiunile valutare
Activitatea o reprezintă încasările şi plăţile în numerar în contul persoanelor fizice şi au la bază
documente generate de către programul informatic specific, respectiv-ordinul de plata şi chitanţa
de încasare- acestea sunt emise în 2 exemplare, dintre care unul rămâne la client, iar celălalt este
returnat la caserie ca document justificativ.
Încasari şi facturi
Se încasează facturi telefonice, rate ale creditelor acordate subscrierii la emisiune de obligaţiuni,
încasări, taxe diferite.
Chitanţa de încasare emise de programul informatic F.V(foi de vărsământ)emisă în 3 exemplare
are acelaşi circuit ca şi operaţiunile enunţate mai sus, singura deosebire este ca înregistrarea cu
încasarea respective este generata electronic si iniţiata ca decontare intrabancare.
Operaţiuni cu numerar - circulaţia formularelor necesare:
formulare pentru depunere numerar-se întocmeşte in 2 exemplare si are următoarea destinaţie:
exemplarul 1-se păstrează ca act de casa;
exemplarul 2 se eliberează depunătorului
Formular „borderou însoţitor genţi sigilate”.borderoul însotitor se întocmeşte de unitatea
depunătoare si se foloseşte in cazul depunerii numerarului de către clienţii băncii direct la ghişeele
băncii sau prin casierii colectori ai băncii.
Se întocmesc 3 exeplare. Borderoul însoţitor se predă operatorului de la ghişeiele băncii care au in
administrare contul clientului. După verificare exemplarul 1 si 2 se predau la caseria internă.
formular retragere numerar-se eliberează în 2 exeplare:
exemplarul 1 semnat de operatorul de ghişeu pentru primirea banilor şi de contabilă pentru
înregistrarea in evidenţa contabilă, rămâne la caseria băncii ca act de casa la încasările in
numerar;
exemplarul 2-se preda depunătorului.

2.5. Trecerea la decontările bazate pe tehnica electronică prin TransFond

28
În acest moment, Raiffeisen realizează on-line deconţări între clienţii proprii. Anul acesta,
riliprin Transfond se extinde acest sistem şi in relaţia cu alte bănci, ceea ce înseamnă automat un
mare beneficiu pentru bancă si pentru clienţii săi. Potrivit circularei, activităţile de compensare
a plăţilor şi încasărilor interbancare, de transfer de fonduri între RAIFFEISEN şi alte bănci (inclusiv
cele în regim special de decontare şi cele în faliment), între Raiffeisen şi Banca Naţională a
României (numai pentru plăţile şi încasările administrative ale băncii centrale), între bănci şi casele
de compensaţii interbancare şi/sau titularii conturilor de decontare autorizaţi de B.N.R., precum şi
de decontare a acestora, în numele şi pe contul B.N.R., se vor efectua de către centrala şi
sucursalele TransFonD. 
Durata operaţiunii: transferul sumelor are loc în aceeaşi zi cu efectuarea operaţiunii.
Primirea sumei de către banca beneficiarului se face în următoarea zi bancară. Excepţie de la
această regulă o fac sumele transferate către Trezoreria Statului, în care caz primirea sumelor de
către Trezorerie se face în termen de 2 zile bancare de la depunerea OPHT-ului (ordin de plată pe
hârtie pentru Trezorerie).

Procedura: Transferurile se ordonă de către titularii de cont Raiffeisen pe baza completării


unui ordin de plată ce conţine datele de identificare ale plătitorului şi pe cele ale beneficiarului plăţii
(pentru persoane fizice: nume şi prenume, simbol cont, unitatea bancară; pentru persoane juridice:
denumirea societăţii, simbol cont, unitatea bancară), suma de plată şi ce reprezintă plata. Ordinele
de plată depuse la bancă intră în compensare la TransFond . În ctegoria plăţilor mari se înscriu
sumele de peste 500 milioane lei vechi, iar platile mici sunt sub aceasta valoare.

Avantaje : reducerea comisioanelor, scurtarea timpului de procesare, siguranţa tranzacţiilor


si pregătirea sistemului pentru interconectarea cu sistemul european. Comisioanele au scăzut
pentru plăţile de mare valoare de la 30 RON la 15 RON pe operaţiune, iar pentru plăţile de mica
valoare de la .2.2 RON la 1,1 RON. De asemenea, plăţile de mare valoare sunt efectuate in timp
real, cele de mica valoare intr-un interval de la câteva minute la câteva ore, iar sistemul este
impenetrabil pentru cei care ar vrea sa profite de eventualele sale slăbiciuni.
Unul din cele mai important avantaj este acela ca sistemul este compatibil pentru interconectare cu
sistemul TARGET, utilizat de Uniunea Europeana

Perspective: dezvoltarea instrumentelor de debit - cecuri, cambii, bilete la ordin. Aceste


instrumente sunt in prezent compensate tot pe suport de hârtie.
Sistemul electronic de plăţi implementat de Transfond cuprinde trei componente: ReGIS -
sistemul de decontare pe baza brută în timp real (Real Time Gross Settlement system – RTGS),
SENT - sistemul Electronic cu decontare pe baza Neta (Automated Clearing House – ACH) şi

29
SaFIR - sistemul de depozitare şi decontare a titlurilor de stat (Government Securities Registration
and Settlement system – GSRS

CAPITOLUL 3. CONTURILE BANCARE

3.1. Proceduri pentru deschiderea conturilor bancare (curente, de depozit, de


împrumut, etc)

Obiectul principal al activităţii bancare îl constituie atragerea de fonduri de la persoanele


juridice şi fizice, sub formă de depozite sau instrumente negociabile, plătibile la vedere sau la
termen. Operaţiunile cu clientela sunt operaţiuni efectuate cu agenţii economici, alţii decât băncile,
sub formă de credite, de depozite sau de cont curent, efectuate în conformitate cu condiţiile
generale bancare şi condiţiile generale de desfăşurare a afacerilor pentru persoanele fizice. În
conformitate cu acestea se stabileşte cadrul juridic general în care se va desfăşura relaţia dintre
Raiffeisen Bank S.A. (numită aici bancă) şi fiecare dintre clienţii săi (numiţi aici, individual, Client).

3.1.1. Categorii de conturi bancare

La cererea clienţilor persoane fizice şi juridice Raiffeisen Bank poate deschide:


conturi curente de disponibilităţi băneşti prin care se fac operaţiuni de încasări şi plăţi;
conturi de depozite la vedere sau la termen pentru păstrarea şi fructificarea resurselor
băneşti atrase de la persoanele juridice şi fizice;
conturi de credite prin care se efectuează operaţiuni de acordări şi rambursări de credite;
conturi cu destinaţie specială care reflectă produse şi prestări de servicii efectuate de
bancă la solicitarea clientului.

Contul curent – destinat operaţiunilor curente de încasări şi plăţi. E un cont


bifuncţional putând avea fie solduri creditoare când sumele respective pot fi retrase de către titularii
de conturi în orice moment fără preaviz, fie solduri debitoare în condiţii accidentale, neautorizate
(overdraft). Conturile curente se creditează cu sumele încasate de client de la diverşi debitori sau
prin acordări de credite şi se debitează cu plăţile făcute către creditori sau cu rambursările de
credite.

30
Acest tip de conturi funcţionează de regulă pe sold creditor. Există însă şi posibilitatea unui
descoperit de cont pe baza unui contract între client şi bancă. Există o serie de comisioane
practicate de către bancă în legătură cu operaţiunile de casă.
1.comision de mişcare(rulaj) aferent totalului coloanei de plăţi (debit).
2.comison de descoperire a contului.
3.comison de ţinere sau administrare a contului (se plăteşte anual); acest comision este
perceput de către bancă în general în sumă fixă.
Contul curent este un produs bancar cu ajutorul căruia îţi poţi administra banii mai
uşor şi mai eficient. Prin intermediul contului curent poţi deopotrivă să efectuezi plăţi, încasări,
transferuri bancare, dar şi să păstrezi banii, acumulând astfel dobândă. Contul curent poate fi
deschis în lei, USD, EURO, GBP sau altă valută, în funcţie de banii de care dispui.
Pentru banii păstraţi în contul curent primeşti dobânda corespunzătoare depozitelor
«la vedere »(depozite fără termen prestabilit, la care ai acces fără restricţii). Contul curent se
alimentează oricând, fie prin salariu (care poate fi virat direct în cont), fie prin alte depuneri.
Avantaje ale contului curent :
 Accesibilitate. Ladeschiderea unui cont curent clientul poate primi şi un card ataşat
acestuia. Astfel el poate avea acces la banii săi 24 de ore din 24, chiar şi atunci când banca este
închisă sau când te afli în străinătate. În plus, se pot efectua operaţiunile bancare dorite în oricare
din cele aproarpe 200 de unităţi Raiffeisen Bnak din toată ţara.
 Flexibilitate. Clientul hotărăşte în orice moment ce se întâmplă cu banii săi. Poate să-i
transfere în alte conturi, să faci plăţi sau să-i retragi de la bancomat sau de la orice ghişeu
Raiffeisen Bank.
 Timp economisit. Clientul poate să-şi achite lunar utilităţile fără să mai piardă timpul
pe drumuri. Asta înseamnă timp câştigat.
 Control asupra tranzacţiilor. Extrasul de cont, oferit lunar sau oricând la cerere,
permite controlul asupra tranzacţiilor.
 Costuri minime. Raiffeisen Bank oferă gratuit cardul ataşat contului, iar deschiderea
acestuia nu te costă absolut nimic.

Contul de depozit –este menit să asigure fructificarea unor sume băneşti disponibile pe
un termen cât mai îndelungat.
Pentru deschiderea unui asemenea cont este necesară existenţa unui plafon minim. O altă
caracteristică este aceea că pe baza contului de depozit băncile pot acorda împrumuturi până la
80% din valoarea depozitului.
Aceste conturi se mai numesc şi conturi cu preaviz deoarece banca solicită clientului
notificarea unei retrageri înainte de termen cu 7 zile.

31
Contul de card – acest cont este deschis prin contractul de card şi în anumite situaţii
(carduri de credit) oferă posibilitatea obţinerii unui descoperit de cont de la nivelul unui venit mediu
lunar până la 5-6 venituri lunare.

Contul de împrumut – în România acest tip de cont este utilizat cu preponderenţă de


către persoanle juridice; în cadrul contului sunt evidenţiate sumele primite sub formă de credite de
către titulari. Prin acest credit se face calculul dobânzii lunare, aceasta fiind preluată direct din
contul clientului.

3.1.2. Deschiderea conturilor bancare

Deschiderea unui cont este, în cele mai multe cazuri, începutul relaţiei între bancă şi client.
Este important ca această relaţie să decurgă corect, atât din punctul de vedere al clientului, cât şi
din cel al băncii, respectându-se cadrul legislativ.

Procedura privind solicitarea deschiderii unui cont

Potrivit legii nr.33/1991 privind activitatea bancară şi Regulamentul BNR privind


operaţiunile valutare, băncile sunt autorizate să deschidă conturi persoanelor fizice şi juridice
româneşti străine. Acest drept al băncilor se regăseşte în autorizaţia de funcţionare eliberată
acestora de BNR şi în Statutul de organizare şi funcţionare al fiecărei bănci comerciale. În
conformitate cu condiţiile generale aplicabile conturilor curente la deschiderea
conturilor/reprezentanţi autorizaţi, Banca va putea, fără a fi obligată la aceasta să deschidă conturi
curente pentru client, urmare a cererii acestuia şi în conformitate cu procedurile interne emise de
Bancă în acest scop. În toate cazurile, cererea de deschidere de cont va fi făcută pe formularul
standard al Băncii, va fi semnată de persoana(ele) care reprezintă din punct de vedere legal
clientul şi va fi însoţită de documentele juridice solicitate de bancă.

Persoane fizice

În cazul Raiffeisen Bank S.A., aceasta deschide conturi curente şi de depozit în lei şi/sau
valută la cererea expresă a clienţilor. Conturile se deschid de către unităţile operative (sucursale,
agenţii, reprezentanţe), în conformitate cu normele elaborate de Bancă în acest scop prin
completarea formularelor standard ale băncii.
Titularul contului poate numi unul sau doi împuterniciţi, care au dreptul de a efectua
operaţiuni în cont.

32
Asupra sumelor aflate în conturile deschise (curente şi de depozit) în evidenţa Băncii, pot
dispune liber, cu respectarea normelor în vigoare, următoarele persoane:
 Titularul contului;
 Persoanele împuternicite de titular, numai pe timpul vieţii titularului;
 Moştenitorii titularului, care dovedesc cu certificat de moştenitor sau cu hotărâre
judecătorească această calitate.
Pe lângă obţinerea informaţiilor necesare despre un client nou, banca trebuie să obţină şi
specimenele de semnături cerute pentru un cont. Acest lucru se realizează printr-un document în
care sunt desemnate persoanele ce pot opera în acel cont şi specimenele de semnături ale
acestora.
Conturile personale pot fi deschise numai în numele unei persoane, dar, în general,
deţinătorul contului poate mandata maxim două persoane care să aibă drept de semnătură pentru
acest cont.

Persoane juridice

Dacă doresc să deschidă un cont, clienţii persoane juridice rezidente, care desfăşoară
activităţi comerciale, trebuie să prezinte băncii, odată cu cererea de deschidere a contului şi
următoarele documente:
1. Contractul de societate, ştampilat şi autentificat la Notariat;
2. Statutul societăţii, autentificat la Notariat;
3. Certificatul de înmatriculare la Registrul Comerţului;
4. Înregistrarea societăţii la Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi
Controlului Financiar de Stat;
5. Hotărârea judecătorească (rămasă definitivă) – privind autorizarea
funcţionării societăţii şi constituirea legală a acesteia, în conformitate cu Legea 31/1990;
6. Extras din procesul verbal al Adunării Generale a Acţionarilor privind
abordarea nominală a conducerii societăţii şi a persoanelor împuternicite cu drept de
semnătură în bancă;
7. Codul fiscal şi amprenta ştampilei;
8. Dovada existenţei spaţiului în care îşi desfăşoară activitatea;
9. Fişa cu specimenele de semnături ale persoanelor cu drept de semnătură în
bancă şi a persoanelor împuternicite a reprezenta valabil societatea.
În cazul persoanelor juridice cu scop nelucrativ (non-profit), sunt necesare documentele
menţionate la punctele 2,5 şi 6 (precum şi amprenta ştampilei).

33
Unele bănci, potrivit normelor proprii, solicită în cazul societăţilor comerciale şi alte
documente privitoare la activitatea firmei, cum ar fi: planul de afaceri al societăţii, bilanţul
economic pe ultimul an sau, după caz, raportul privind exerciţiul bugetar şi financiar.

3.2. Operaţiuni curente şi speciale derulate prin conturile bancare

3.2.1. Operaţiuni curente derulate prin conturile bancare

Banca efectuează în conturile deschise clienţilor săi operaţiuni bancare dispuse de aceştia
în scris sau prin alte mijloace convenite între Bancă şi Client, în limita disponibilului în cont şi cu
respectarea normelor proprii de lucru ale Băncii şi a regulilor şi uzanţelor bancare interne şi
internaţionale.
Banca garantează efectuarea corectă în timp util, conform instrucţiunilor Clientului, a
operaţiunilor în lei sau valută dacă:
 Documentele prezentate Băncii sunt completate şi autorizate în mod
corespunzător;
 Soldul contului permite operaţiunea;
 Suma din contul Clientului nu este indisponibilizată de existenţa unor popriri
dispuse de autoritatea judecătorească competentă sau un organ al statului;
 Clientul nu are datorii scadente neachitate faţă de Bancă;
 Operaţiunea este conformă cu regulamentele bancare în vigoare.
Banca este autorizată să plătească, la cererea organelor de drept, sumele care se cuvin
bugetului statului sau bugetelor locale, precum şi cele dispuse prin hotărâri judecătoreşti sau de
arbitraj, definitive şi executorii.
Banca poate efectua plăţi din conturile deschise, fără acordul titularului, numai pe bază de
hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi a altor titluri executorii prevăzute de lege.
Banca va efectua operaţiunile dispuse de clienţii săi în ordinea dispunerii operaţiunii şi în
limita disponibilului din conturile acestora, cu respectarea regulilor şi uzanţelor Băncii.
În cazul în care Clientul prezintă Băncii instrumente de plată ordine de plată, bilete la ordin,
cecuri, cambii etc. având potenţial fraudulos, producând riscuri de plată, inclusiv acele instrumente
care pot afecta finalitatea decontării, aceasta va intra sub incidenţa sancţiunilor legale prevăzute
de acte normative în vigoare, Banca rezervându-şi dreptul de a nu executa ordinul clienţilor în
aceste situaţii.
Pentru protejarea intereselor sale, conform prevederilor legale în vigoare, Clientul se obligă
să informeze neîntârziat Banca privind orice instrument de plată (cec, cambie, bilet la ordin)

34
pierdut, furat, distrus sau anulat, pentru ca Banca să declare imediat la Centrala Incidentelor de
Plăţi aceste informaţii.
Banca emite un extras de cont la cerere, pentru a confirma operaţiunile înregistrate în
contul clientului. Clientul trebuie să verifice corectitudinea operaţiunilor înregistrate în contul său şi
să transmită Băncii eventualele contestaţii în termen de 30 de zile calendaristice de la data
efectuării operaţiunii.
Soldul contului titularului reprezintă o expresie a relaţiilor de credit dintre bancă şi client.
Astfel soldul creditor pentru poziţia iniţială arată calitatea de creditor al titularului faţă de bancă.
Operaţiunile care succed în cont faţă de bancă duc la o mişcare continuă a soldului.
Fiecare mişcare în cont constată o operaţiune şi marchează un rezultat, stabilind o nouă poziţie
între titular şi bancă.
Debitarea contului titularului înseamnă efectuarea de plăţi în favoarea celor faţă de care
era îndatorat, iar creditarea contului titularului reprezintă încasarea creanţelor de la datornicii săi.

3.2.2. Operaţiuni speciale derulate prin conturile bancare

Operaţiunile speciale derulate prin contul curent sunt cele aferente cecurilor, OP-urilor,
cardurilor bancare.
Luăm ca exemplu cecul. Presupunem că Universitatea „Al.I.Cuza” are deschis cont
la Raiffeisen Bank, Iaşi. În luna octombrie încheie un contract de vânzare-cumpărare în valoare de
300 milioane lei a unor calculatoare de la firma BLUE-BITE SA, aceasta având deschis cont curent
la BCR, Iaşi.
1. UAIC emite cecul către BLUE-BITE;
2. BLUE-BITE remite cecul spre încasare băncii sale, BCR.
3. BCR prezintă cecul la plată băncii Raiffeisen.
4. Raiffeisen verifică cecul şi dacă UAIC are cont suficiente disponibilităţi băneşti.
Dacă da , atunci va debita contul curent al UAIC cu suma respectivă.
5. Raiffeisen achită cecul către BCR.
6. BCR creditează contul curent al firmei BLUE-BITE.
Creditarea contului unui client reprezintă încasări ale acestuia şi reflectă intrările de
numerar sau alte sume, cu o anumită frecvenţă din diferite alte surse. Astfel, că orice schimbare a
ritmicităţii sau a sumelor ar putea indica dificultăţi sau chiar probleme potenţiale ale fluxului
fondurilor.
În cazul clienţilor persoane fizice, dacă salariul lor este trimis la bancă, atunci banca va
cunoaşte numele firmei pentru care lucrează clientul, cât şi nivelul salariului. Într-un astfel de caz,
băncile asigură o creditare regulată a contului clientului în baza cecurilor cu plata salariului ce vor fi
trimise de firma unde lucrează clientul.

35
Banca practică pentru Clienţii săi oferta de carduri având ataşate conturi denominate în
lei, EURO sau USD. Cardurile reprezintă chei de acces la disponibilul din conturile ataşate sau linii
de credit (Carduri de Credit), putând fii utilizate pentru tranzacţii comerciale şi/sau eliberare de
numerar, atât pe teritoriul României, cât şi în exterior (în fincţie de tipul cardului), îmbinând
siguranţa operaţiunilor şi confortul renunţării la manipularea de numerar. La solicitarea clientului,
prin completarea unei cereri de emitere de card şi aprobarea acestei cereri de către persoanele
autorizate, banca eliberează cardul şi PIN-ul aferent. Operaţiunile dispuse prin intermediul cardului
se efectuează numai în limita disponibilului din contul de card, cu respectarea regulilor şi uzanţelor
bancare interne şi internaţionale.
Totodată, banca oferă facilităţi suplimentare posesorilor de card în funcţie de tipul de
card deţinut. Persoanelor fizice, deţinătoare de crduri emise de bancă, le poate fi acordată
facilitatea de ieşit în descoperit de cont în limitele stabilite de bancă, în funcţie de tipul de card
deţinut.
Orice facilitate de credit, incluzând fără limitare împrumuturi, acreditive, garanţii,
avalizări de efecte de comerţ, etc, va putea fi acordată, ţinând cont de normele proprii de
acreditare ale băncii, fie în baza unui contract încheiat în acest sens între Bancă şi Client (în cazul
împrumuturilor), fie în temeiul unei cereri standard (în cazul acreditivielor/garanţiilor/avalizărilor de
efecte de comerţ). Raportul juridic derivat din facilităţile de credit va fi guvernat de termenii şi
condiţiile cuprinse în contracte/cereri şi de prezentele Condiţiile Generale Bancare.
Deschiderea de acreditive, emiterea de scrisori de garanţie bancară, avalizarea
de efecte de comerţ (numite în cele ce urmează Angajament) se va face în baza unei cereri, în
forma prevăzută de reglementările BNR, sau în orice altă formă cerută/acceptată de bancă. În
cazul în care instrucţiunile Clientului de emitere a unui Angajament de către Bancă sunt
susceptibile de a da naştere la interpretări sau neclarităţi, Banca poate refuza disponibilizarea sa în
forma propusă, poate negocia o altă formă, sau poate să solicite clientului declaraţii şi garanţii
suplimentare, menite să clarifice mandatul acordat Băncii şi condiţiile în care aceasta va efectua
plata în baza respectivului Angajament, după caz. Clientul autorizează prin prezenta în mod
irevocabil Banca să se conformeze oricărei cereri de plată făcute în baza şi în condiţiile unui
angajament, şi să facă orice plată astfel solicitată fără a mai fi nevoie de instrucţiuni confirmări sau
verificări din partea Clientului.
Clientul înţelege şi acceptă că, potrivit uzanţelor bancare şi reglementărilor specifice
aplicabile, Banca este autorizată să efectueze plata solicitată în condiţiile Angajamentului,
indiferent dacă Clientul contestă pretenţia sau cererea respectivă, şi că Banca nu este ţinută a face
nici un fel de investigaţii sau aprecieri asupra justificării pretenţiei sau cererii beneficiarului unor
astfel de Angajamente sau asupra validităţii, veridicităţii sau exactităţii oricăror declaraţii sau
documente primite de Bancă în legătură cu respectivul Angajament. De asemenea, Clientul
consimte că obligaţiile de plată asumate de Bancă în baza angajamentului nu pot fi revocate fără

36
acordul expres al beneficiarului. Banca va înştiinţa prompt clientul asupra oricărei plăţi (integrale
sau parţiale) efectuate în baza angajamentului.
Clientul va putea să instructeze Banca, să efectueze plata în baza acreditivului chiar
dacă documentele nu corespund în tocmai celor menţionate în acreditiv, caz în care Banca va fi
absolvită de obligaţia de verificare a documentelor. Clientul va datora Băncii orice sume plătite de
aceasta în temeiul Angajamentului (indiferent dacă aceasta reprezintă plăţi parţiale sau integrale),
de la data la care Banca a efectuat orice asemenea plăţi (dată care se va considera a fii data
scadenţei), indiferent dacă Clientul a fost sau nu notificat în prealabil asupra efectuării de către
Bancă a plăţii respectivelor sume. Neplata la scadenţă a sumelor astfel datorate va atrage după
sine calcularea şi încasarea de dobânzi penalizatoare la nivelul stabilit de Bancă.
Clientul renunţă la toate drepturile de subrogare şi este de acord să nu invoce nici o
compensare sau contrapretenţie împotriva beneficiarului oricărui Angajament, până la momentul în
care Banca a primit plata integrală a tuturor obligaţiilor datorate ei în legătură cu Angajamentul.
Dacă Clientul solicită Băncii prelungirea sau reînnoirea unui acreditiv, sau prelungirea unei scrisori
de garanţie, banca va putea (fără însă a fii obligată) să dea curs respectivei solicitări în condiţiile
pe care le va considera, la libera sa apreciere, adecvate.
Returnarea către Bancă a originalului unei scrisori de garanţie fie de către Client, fie
de către beneficiarul acesteia, în absenţa unei declaraţii scrise a beneficiarului de descărcare a
Băncii de orice obligaţie, dată fie pe originalul scrisorii de garanţie, fie pe un document separat, nu
va fi considerată de către Bancă ca o descărcare a sa de obligaţiile asumate prin respectiva
scrisoare de garanţie.
O altă activitate a Băncii este aceea de a acorda credite pe termen scurt, mediu şi
lung, clienţilor săi care îndeplinesc condiţiile prevăzute în Normele Interne ale Băncii şi va
deschide conturi separate pentru fiecare categorie de credite. Creditele vor fi garantate cu
garanţiile prevăzute în Normele Băncii pentru asigurarea riscurilor Băncii ce derivă din operaţiunile
pe care aceasta le face în contul clientului.
Clienţii Băncii se obligă să utilizeze creditele acordate de Bancă numai pentru
destinaţiile stabilite prin contractele de credit încheiate cu banca. Rambursarea creditelor acordate
se va face conform contractelor de credite. Pentru creditele nerambursate la scadenţele stabilite
Banca va încasa o dobândă penalizatoare. Pentru clienţii săi – persoane fizice Banca oferă carduri
de credit, conform condiţiilor contractuale specifice. Clientul este obligat să furnizeze la cererea
Băncii garanţii adecvate pentru îndeplinirea obligaţiilor sale faţă de Bancă si pentru a permite
Băncii să-şi asume obligaţii în numele Clientului prin diverse facilităţi acordate acestuia. Dacă
garanţia acordată a devenit neadecvată, Clientul este obligat să o suplimenteze sau să o
înlocuiască la cerere. Toate costurile legate de constituirea, conservarea şi executarea garanţiilor
furnizate de Client Băncii vor fi suportate de client. În cazul în care Clientul nu-şi îndeplineşte

37
obligaţiile faţă de bancă, aceasta va uza de dreptul ei de a executa voluntar sau silit garanţiile
primite.
Banca percepe pentru activităţile sale comisioane, speze şi dobânzi clienţilor săi în
conformitate cu tarifele standard în vigoare, cu excepţia situaţiilor în care există convenţii prin care
s-au stabilit alte niveluri ale acestora. Banca va informa clientul asupra condiţiilor standard
existente în momentul contractării unui serviciu/produs bancar. Ea îşi rezervă dreptul de a modifica
oricând nivelul dobânzilor, spezelor şi comisioanelor pentru serviciile prestate în funcţie de
costurile Băncii şi de evoluţia ratelor de dobândă pe piaţa financiar-bancară şi cu condiţia informării
Clientului asupra schimbărilor respective, prin afişare în locuri special amenajate din incinta băncii
şi/sau prin orice de comunicare alese de Bancă.
Orice dobândă calculată zilnic la sumele aflate în conturile curente sau de depozit ale
clienţilor, precum şi la creditelor acordate de către Bancă Clienţilor se va determina după formula:
D=S * Rd * n/N, unde
o D – dobânda calculată
o S – soldul contului curent, contului de depozit sau, după caz, soldul creditului
o Rd – procentul anual de dobândă determinat/determinabil conform
contractelor/acordurilor/convenţiilor specifice încheate cu clienţii şi/sau listelor de dobânzi
afişate conform prevederilor Condiţiilor Generale
o n – numărul de zile din lună (care poate fi determinat convenţional de către părţi prin
contractele specifice încheiate, ca fiind numărul efectiv de zile ale lunii pentru care se
calculează dobânda sau 30)
o N – numărul de zile din an (care poate fi determinat convenţional de către părţi prin
contractele specifice încheiate, ca fiind numărul efectiv de zile ale anului, 360 sau 365)
Dobânda la disponibilităţile din cont se va plăti lunar, iar pentru calculul acesteia n este
numărul de zile calendaristice din lună, iar N este numărul de zile calendaristice din an. Celelalte
tipuri de dobânzi se vor plăti de Bancă sau Client în condiţiile şi în termenele prevăzute în
contractele specifice încheiate de Bancă cu Clienţii). Banca deschide fiecărui Client care are
constituite depozite un cont curent, în care vor fi colectate dobânzile aferente tuturor depozitelor
constituite de acesta, mai puţin pentru depozitele de capitalizare.
Clientul autorizează Banca prin prezenta să compenseze orice sumă datorată Băncii
cu fondurile disponibile în orice cont curent şi/sau de depozit, indiferent de valuta în care sunt
disponibile. În situaţia în care în conturile Clientului nu există disponibil suficient pentru acoperirea
oricăror sume datorate Băncii, Banca este autorizată să debiteze oricare dintre conturile Clientului
său, chiar dacă prin acesta s-ar genera descoperit de cont neautorizat. În acest caz, Clientul are
obligaţia să acopere debitul, inclusiv dobânda penalizatoare aferentă. Banca are dreptul de a
recupera pe căi legale sumele datorate, fără o avizare prealabilă.

38
Documentele prezentate Băncii trebuie să poarte în mod necondiţionat, semnăturile
Clientului sau ale împuterniciţilor săi, în deplină concordanţă cu specimenele de semnături aflate la
Bancă. Orice împuternicire de reprezentare primită de Bancă de la Client va fi considerată valabilă
până la revocarea în scris a acesteia. Clientul trebuie să notifice Băncii în scris şi fără întârziere,
orice modificare apărută în legătură cu datele sale de identificare sau ale împuterniciţilor săi, ce
poate fi relevantă în relaţia sa cu Banca.
În cazul tranzacţiilor electronice, care nu implică prezenţa fizică a Clientului, Banca va
accepta drept legale semnăturile electronice, inclusiv semnăturile de tip „Număr Personal de
Identificare” (PIN). Banca verifică identitatea persoanelor împuternicite să efectueze operaţiuni în
conturile Clienţilor săi, iar Clientul va suporta costurile derivate din verificările suplimentare făcute
de Bancă asupra datelor furnizate de acesta, conform prevederilor legale în vigoare.
Banca va păstra confidenţialitatea, nu va dezvălui, publica sau divulga prin orice alt
mod informaţii privind conturile Clienţilor şi Operaţiunilor dispuse de aceştia, fără consimţământul
acestora. Clauza confidenţialităţi nu se va aplica dacă:
o informaţia este cerută de o autoritate competentă în cadrul unei proceduri
judiciare;
o Clientul autorizează Banca să dezvăluie informaţiile;
o în orice altă situaţie prevăzută de lege.
Clientul consimte prin prezenta în mod expres şi renunţă la orice restricţie impusă Băncii
de legislaţia în vigoare cu privire la secretul bancar, pentru prezntarea în cadrul relaţiilor cu terţii
implicaţi în procesele organizatorice şi decizionale ale Băncii a oricăror informaţii şi date,
referitoare la Client sau la conturile sale, necesare acestor procese şi care nu vor afecta în nici un
fel Clientul sau afacerile sale. Prin terţi implicaţi se înţeleg, dar nu se limitează, orice societăţi
române sau străine care fac parte din grupul de societăţi din care face parte şi Banca, consultanţii
de specialitate agreaţi de Bancă, intermediarii pentru anumite afaceri, finanţatori etc. Terţii
colaboratori se obligă la rândul lor să păstreze confidenţialitatea informaţiilor astfel obţinute.
În afară de Condiţiile Generale Bancare există şi condiţii speciale stabilite întrer
Bancă şi Client în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu normele interne ale Băncii. Ele
formează un cadru special în relaţia bancă-client specifice fiecărui tip de produs sau serviciu prin
contractele încheiate între Bancă şi Client. Ele sunt notificate prin documente specifice.
Relaţiile dintre Bancă şi Client sunt guvernate de legislaţia română. Eventualele litigii
se vor soluţiona pe cale amiabilă. Când acest lucru nu este posibil, singurele competente pentru
soluţionarea acestor litigii sunt instanţele judecătoreşti, în funcţie de normele procedurale în
vigoare. Acţionând ca reclamant Banca va putea, dacă e cazul, să supună litigiul spre soluţionare
nu numai în faţa instanţelor române, dar şi a uneia străine care are jurisdicţie asupra clientului.
Toate costurile pe care Banca va trebui să le suporte în cazul în care ar fi implicată într-un litigiu
cu un Client, sau între un Client şi o terţă parte vor fi recuperate de la Client.

39
Banca nu va fi răspunzătoare faţă de Client pentru pierderile cauzate de forţă majoră,
incluzând dar fără a se limita la acestea naţionalizarea, exproprierea, restricţii valutare, măsuri ale
unor organisme cu puteri de reglementare inclusiv, dar nu limitativ orice agenţie, organism
guvernamental, BNR, conflicte de muncă în rândurile personalului băncii sau a altor entităţi
implicate în tranzacţiile efectuate de bancă în numele Clientului şi ale căror servicii sunt utilizate de
Bancă, boicoturi, căderi de curent electric sau în reţeaua de telecomunicaţii ori acte de terorism,
insurecţie, revoluţie, precum şi evenimente naturale imprevizibile cu efecte negative majore.

Overdraft neautorizat:
Banca va putea decide, la discreţia sa totală, conform normelor sale interne, efectuarea
unei plăţi cerute de către client sau recuperarea de comisioane, speze, dobânzi, credite scadente,
credite restante, etc., care depăşesc limita soldului creditor al contului, chiar dacă nu există o
facilitate de overdraft deja încheiată cu clientul.
Simpla instructare a băncii de a procesa plăţi care exced soldul creditor al contului său, are
valoare juridică de acceptare anticipată a clientului a unei facilităţi de overdraft, dacă banca va
hotărî acordarea acesteia.
Sumele astfel avansate de bancă vor fi restituite de către client la cerere şi vor fi purtătoare
de dobândă începând cu data avansării lor, calculată la o rată anuală stabilită de bancă pentru
astfel de situaţii.
Banca are dreptul de a reţine şi de a plăti către terţi, din contul clientului, sume datorate
terţilor, fără consimţământul acestuia, în cazurile expres prevăzute de lege şi/sau în baza unei
hotărâri judecătoreşti definitive sau a oricărui titlu executoriu stabilit ca atare prin lege.
Data efectivă a oricărei plăţi efectuate din cont de către client va fi data la care contul este
debitat de către bancă. Transferul oricărei sume de bani în contul clientului se consideră
efectiv/finalizat la data creditării contului clientului.
Banca nu are obligaţia de a credita un cont înainte de a fi primit plata finală
corespunzătoare, cu excepţia cazurilor în care a agreat astfel cu clientul. Dacă efectuează o astfel
de creditare, banca va putea reversa operaţiunea cu notificarea ulterioară a clientului.

Principalele categorii de conturi de depo zite în cadrul Raiffeisen Bank

Raiffeisen Bank îţi oferă soluţii variate pentru aţi plasa eficient banii, indiferent de perioada
de timp pentru care îi ai la dispoziţie.
Un depozit bancar reprezintă o sumă de bani depusă la bancă, pe o perioadă definită,
pentru care banca plăteşte depunătorului o dobândă. Rata dobânzii poate varia în funcţie de
evoluţia pieţei sau poate fi fixă pe perioada depozitului.
Tipuri de depozite

40
În funcţie de criterii specifice, există mai multe tipuri de depozite:
 în funcţie de monedă, depozitele pot fi în lei sau în valută.
 în funcţie de modalitatea de plată a dobanzii pot fi:
o depozite cu capitalizare: periodic, dobanda se adaugă la suma
depusă iniţial.
o depozite fără capitalizare: lunar, dobanda este virată într-un cont
curent care îi asigură titularului acces la aceasta.
 în funcţie de opţiunea de reînnoire a depozitului pe acelaşi termen ca cel
iniţial:
o dacă se optează pentru reînnoire automată la sfârşitul perioadei depozitului,
depozitul se prelungeşte automat. În plus, dacă depozitul are opţiunea de capitalizare a dobânzii,
dobanda se adaugă la suma depusă iniţial. Pentru perioada urmatoare, rata dobânzii se va aplica
la suma iniţială plus dobânda obţinută pe perioada precedentă. Astfel, nivelul real al dobânzii este
mai mare decât dobânda nominală.
o dacă nu se doreşte reînnoirea automată, depozitul va avea scadenţă unică, adică
la scadenţă suma depozitului se va transfera în contul curent (pentru care se va calcula dobânda la
vedere) sau suma va rămâne în acelaşi cont, fără dobândă.
 în funcţie de dobândâ:
o depozite cu dobândă variabilă: banca poate modifica rata dobânzii pe
perioada depozitului, în funcţie de evoluţia pieţei.
o depozite cu dobândă fixă: banca asigură o rată fixă a dobânzii pe
perioada depozitului indiferent de evolutia pieţei.
Pe baza acestor criterii specifice, Raiffeisen Bank pune la dispoziţia clienţilor săi o serie de
depozite cu avantaje unice pe piaţă, depozite bazate pe analiza nevoilor reale ale fiecarui client.

■ Contul Bonus: pentru maximum de profit

Caracteristici:
 depozit în lei pentru persoane fizice
 termen de constituire a depozitului: 1 lună. Depozitul se reînnoieşte automat la
scadenţă
 suma minimă pentru deschiderea contului: 1.000.000 de lei
Avantaje:
 îţi oferă un plus de dobândă (2%) pentru fiecare a treia lună de existenţă a
depozitului
 rata dobânzii este cu atât mai mare cu cât sumele depuse sunt mai mari (pentru
depozitele mai mari de 40 de milioane, rata dobânzii este mai mare cu un punct procentual)

41
 dobânda se poate plăti direct în contul curent sau de card al titularului sau al unei alte
persoane
Dobânzi şi comisioane:
 rata dobânzii este fixă pe perioada depozitului (o lună)
 în cazul retragerii sumelor înainte de scadenţă, se va plăti dobânda la vedere
 comisioane: comision de retragere 0,50%, minim 5.000 de lei; comision de întreţinere
cont curent - 0.2 USD /lună (echivalentul în lei)

■ Depozite la termen clasic:

Clientul alege depozitul preferat.


Caracteristici:
 depozite clasice, în lei, pe termene de 1, 3, 6, şi 12 luni, cu sau fără
capitalizare
 depozite în USD sau EUR, cu capitalizare
 suma minimă pentru deschiderea contului este accesibilă
Avantaje:
 număr mare de alternative la alegerea termenului (1, 3, 6 sau 12 luni)
 se poate opta pentru depozite cu capitalizare sau cu plata dobânzii în cont
curent
 rate fixe ale dobânzilor pentru depozitele în valută sau o parte din depozitele în
lei
Dobânzi şi comisioane:
 dobânda poate fi fixă sau variabilă, în funcţie de tipul de depozit
 comisioane: comision de retragere 0,50%, minim 5.000 de lei pentru
depozitele în lei, 0,5% minim 3 USD pentru depozitele în valută

■Contul de economii Acces Plus:

Caracteristici:
 cont în lei pentru persoane fizice
 termen: nelimitat
 suma minimă de deschidere a contului: 4.000.000 de lei
 depuneri ulterioare: minim 1.000.000 de lei
 retrageri: permise oricând, fără reducerea procentului de dobaânda şi fără
penalizare. Dacă soldul contului este mai mic de 500.000 de lei, orice retragere de numerar se va
putea efectua prin retragerea întregului sold existent şi lichidarea contului.

42
Avantaje:
 produsul ofera clienţilor, pe de o parte, posibilitatea obţinerii unor niveluri superioare
de dobânda comparativ cu cele oferite pentru contul curent şi, în acelasi timp, accesul rapid la
sumele economisite, fără restricţii
 dobânda se capitalizează lunar în contul Acces Plus şi este diferenţiată pe tranşele
valorice. Dacă soldul contului trece în altă tranşă valorică, rata dobânzii se aplică pentru întregul
sold.
 sunt permise transferuri automate din alte conturi curente/de card ale titularului
deţinute la Raiffeisen Bank în contul Acces Plus: pot fi transferate sume fixe la date fixe (standing
order) sau sume care depăşesc un anumit plafon prestabilit de către deţinătorul conturilor (sweep)
Dobânzi şi comisioane:
 dobânda este variabilă, diferenţiată pe tranşe valorice
 nu se percepe comision de întreţinere
 comisioane: comision de retragere 0,5%, minim 5.000 de lei

3.3. Alte operaţiuni de casă

 Plăţi Directe Furnizori


Acest serviciu te ajută să scapi de griji ca factura la telefonul fix şi mobil, la gaze, la lumină
şi aşa mai departe. Pe fiecare trebuia să o plăteşti în altă parte. Pentru doar 6500 lei/transfer
bancar, banca va plăti din contul tău curent, toate facturile. Iar tu vei avea timp pentru alte activităţi
şi o evidenţă clară a plăţilor efectuate.

 Transferuri Planificate. Transferuri de sume fixe, la date fixe


Dacă ai de făcut, în mod regulat, o anumită plată(rata la o maşină sau la casă, grădiniţa
copilului) acest serviciu îţi permite să achiţi aceste datorii fără să faci cel mai mic efort. Banca e
cea care transferă din contul tău curent suma de bani pe care o datorezi. Tu, în schimb, ai evidenţa
clară a tranzacţiilor efectuate.
Mai mult, dacă ţi-ai dori să economiseşti dar de fiecare dată amâni drumul la bancă pentru
deschiderea unui depozit, Serviciul Transferuri Planificate îţi permite transferul automat al unei
sume stabilite de tine, către un cont de economii, cum ar fi Acces Plus sau Eveniment. Aşa vei
putea strânge bani pentru evenimentele pe care ţi le-ai planificat şi vei vedea cât de simplu este
să-ţi administrezi banii.

 Serviciul SWEEP

43
Clientul stabileşte o anumită sumă pe care o consideră necesară pentru plăţile curente, iar
tot ce depăşeşte acest nivel trece automat în contul de economii Acces Plus sau Eveniment, care
conferă o rată superioară a dobânzii.

 Serviciul SmartTel
Prin acest serviciu orice informaţie despre contul tău îţi stă la dispoziţie 24 de ore din 24, ,
cu ajutorul telefonului mobil. Indiferent dacă ai un abonament Connex, Zapp, Orange sau
Cosmorom, poţi primi sub forma unui SMS informaţiile financiare care te interesează. Printr-un
simplu apel la 681/1681, comandă SMS sau browsing de pe telefonul mobil, poţi afla:
o Lista ultimelor 5 tranzacţii de credit sau debit efectuate;
o Soldul contului;
o Cursul valutar al băncii sau al BNR din ziua respectivă sau dintr-o dată anterioară,
într-un interval de până la un an.
Poţi de asemeni solicita şi schimbarea parolei(PIN). Totul în deplină siguranţă şi discreţie.

 Serviciul Raiffeisen Direct 08008020202


Cu un simplu apel la acest număr, apelabil în întreaga ţară (fără prefix), de la
orice telefonie fixă, poţi să:
o Afli toate informaţiile care te interesează despre conturile tale sau despre produsele
băncii;
o Ordoni plăţi către conturile altor titulari/furnizori, intrabancare sau interbancare;
o Realizezi transferuri bancare din contul curent către un depozit sau către alte conturi;
o Deschizi conturi noi în lei şi efectuezi schimburi valutare.

 Serviciul myBanking
Dacă ai abonament Connex sau o cartelă preplătibilă Connex, poţi beneficia de unul din
cele mai moderne servicii Raiffeisen: myBnaking. SIM obişnuit al telefonului este înlocuit gratui cu
un SIM special, care îţi oferă un nou meniu şi o serie întreagă de facilităţi:
o Efectuarea de transferuri intra şi interbancare;
o Obţinerea prin SMS a informaţiilor referitoare la contul tău bancar
sau la cursul valutar;
o Lista ultimelor 5 tranzacţii efectuate;
o Plata facturii Connex pentru tine şi pentru alte persoane;
o Reîncărcarea cartelei Connex;
o Primirea unui SMS imediat ce tranzacţia a fost efectuată;
o Setarea notificărilor privind modificarea sodului în conturile tale.

44
Acest serviciu beneficiază de cea mai bună tehnologie în domeniu, care asigură
confidenţialitatea şi securitatea totală a datelor şi a tranzacţiilor. Abonamentul pentru persoanele
fizice este de 0,5 EUR/lună, iar pentru persoanele juridice de 1 EUR/lună.

3.4. Incidente în funcţionarea conturilor bancare

Incidentele în funcţionarea conturilor sunt generate în general de utilizarea


necorespunzătoare a instrumentelor de plată. Incidentul de plată reprezintă neîndeplinirea întocmai
şi la timp a obligaţiilor participanţilor, înainte sau în timpul procesului de decontare a instrumentului
de plată.
Incidentele de plată majore:
a) În cazul cecului:
- cecul a fost emis fără autorizarea trasului;
- cecul a fost refuzat din lipsa totală de disponibil, în cazul prezentării la
plată înainte de expirarea termenului de prezentare;
- cecul a fost emis cu o dată falsă sau acestuia îi lipseşte o menţiune
obligatorie;
- cecul circular sau de călătorie a fost emis „la purtător”;
- cecul a fost emis de trăgător aflat în interdicţie bancară.
b) În cazul cambiei şi a biletului la ordine
- Biletul la ordine/ cambia cu scadenţă la vedere a fost refutată din lipsă
totală de disponibil, în cazul prezentării la plată în termen;
În cazul în care clientul prezintă băncii instrumente de plată – ordine de plată, cecuri, bilete
la ordin, cambii – având potenţial fraudulos, producând riscuri de plată, inclusiv acele instrumente
care pot afecta finalitatea decontării, acesta va intra sub incidenţa sancţiunilor legale prevăzute de
actele normative în vigoare, banca rezervându-şi dreptul de a nu executa ordinul clientului în
aceste situaţii.
Incidentele de plată majore produse la plata cu cec determină impunerea de către bancă a
regimului de interdicţie bancară titularului de cont care le-a produs(interzicerea emiterii de cecuri
pe perioadă de un an de zile.)
În cazul în care un cont al clientului este creditat din eroare cu o sumă, clientul va păstra
acea sumă în calitate de agent pentru bancă şi nu va avea dreptul să retragă, să transfere, să
dispună sau să utilizeze în orice alt fel acea sumă în totalitate sau în parte.
Imediat ce a luat la cunoştinţă de orice astfel de creditare incorectă, clientul va notifica
banca, care va avea dreptul să debiteze contul respectiv cu orice sumă creditată incorect.

45
Dacă, încălcând obligaţia asumată prin această clauză, clientul retrage, transferă, dispune
sau utilizează în orice fel suma creditată incorect sau o parte din aceasta, clientul se obligă să
ramburseze de îndată băncii suma respectivă şi sa despăgubească banca pentru orice pierdere
suferită ca urmare a acestui fapt, împreună cu orice dobândă penalizatoare calculată de către
bancă, suma utilizată fără drept fiind asimilată unui credit restant.
Dacă eroarea de creditare este sesizată de către bancă, aceasta are dreptul, fără a fi
necesară înştiinţarea sau obţinerea unei autorizări prealabile de la client, să corecteze eroarea
(indiferent de sursa sumelor creditate din eroare) prin debitarea contului cu suma respectivă.
Banca va înştiinţa clientul de corecţia astfel efectuată prin extrasul de cont.
În cazul în care sunt date de către client mai multe instrucţiuni de plată, a căror sumă totală
depăşeşte soldul creditor al contului sau maximul sumei oricărui tip de overdraft acordat clientului,
banca va îndeplini aceste instrucţiuni în ordinea primirii lor şi în limita soldului disponibil.

3.5. Închiderea conturilor bancare

Există o serie de motive pentru care un cont poate fi închis. Contul poate să devină, pur şi
simplu, inactiv şi este mai convenabil pentru bancă să fie închis(soldul contului nu mai poate
acoperi comisionul de întreţinere lunar). Un cont poate fi considerat inactiv dacă nu s-au înregistrat
nici un fel de operaţiuni în cont pe o anumită perioadă de timp.
Dacă iniţiativa închiderii contului aparţine băncii, aceasta va înceta creditarea cu dobândă
a contului, urmând ca suma care constituie la acea dată soldul creditor al contului să fie transferată
conform instrucţiunilor clientului.
De asemenea, clientul poate dori să închidă contul, dintr-o multitudine de motive. În
asemenea împrejurări, clientul solicită în scris închiderea contului, iar banca va cere, la rândul său,
retragerea soldului sau mutarea depozitului la o altă bancă.
Suma poate fi retrasă şi prin emiterea unui cec pentru soldul contului. În cazul lichidării
unui cont, clientului i se cere să restituie carnetul de cec. Deci, banca va putea să stabilească dacă
mai sunt sau nu carnete de cecuri în circulaţie şi dacă rămân în cont resurse suficiente pentru a
permite achitarea cecurilor neonorate în timp util.
Închiderea contului se poate face, de asemenea, şi prin transferul soldului contului
clientului la o altă bancă. Când se primeşte o cerere de transfer a soldului unui cont este
întotdeauna util să se şi motivul transferului.
Piaţa financiară este extrem de competitivă şi stabilirea motivelor care-l determină pe client
să-şi transfere contul poate ajuta banca să-şi reconsidere gama şi nivelul produselor şi serviciilor
oferite şi prestate, atitudinea faţă de client şi chiar să-l convingă pe acesta să-şi schimbe
hotărârea.

46
În cazul în care contul a devenit inactiv, iar banca este incapabilă să găsească clientul şi
să asigure ridicarea contului acestuia, este de datoria băncii să transfere soldul contului într-un
cont intern, de conturi inactive sau solduri nesolicitate.
O bancă va studia următoarele tipuri de comportament al clientului, calificate drept
nesatisfăcătoare:
 Emiterea de cecuri ce nu pot fi achitate la prezentare;
 Inconvenienţe repetate, determinate de lipsa de corectitudine şi seriozitate în
relaţiile cu banca;
 Utilizarea necorespunzătoare a instrucţiunilor privind plăţile sau încălcarea
regulilor de etică bancară.
În acest caz, banca are obligaţia de a aviza în timp util despre intenţia de a închide contul,
şi aceasta depinde de fiecare situaţie în parte şi, îndeosebi, de numărul de cecuri şi alte debite
care au trecut prin cont.
În cazul în care limita creditării contului este depăşită şi banca doreşte încetarea relaţiei cu
respectivul client, returnarea cecurilor neonorate trebuie justificată. Dacă banca ar onora cecurile,
cresc creditele acordate în contul curent, corespunzător plăţilor în descoperit de cont neautorizat.
Banca trebuie să-i comunice în scris clientului intenţia de închidere a contului şi să-i solicite
restituirea tuturor carnetelor de cec. De asemenea, clientul trebuie informat că toate intrările în cont
vor fi folosite pentru reducerea datoriilor neplătite. Trebuie să se stabilească un timp suficient de
mare pentru ca să se dea posibilitatea ca cecurile, în sistemul de compensare existent, să poată fi
plătite, fără a depăşi limita plăţilor în descoperit de cont autorizate.
Banca este îndreptăţită, în mod unilateral şi fără o notificare prealabilă, să închidă orice
cont al Clientului, dacă acesta nu respectă condiţiile de funcţionare ale contului impuse de aceasta,
prevederile legale în vigoare sau normele de lucru ale băncii.
În toate cazurile de închidere a unui cont, termenul de prescripţie în care clientul va putea
solicita restituirea sumelor care au reprezentat soldul creditor al respectivului cont la data închiderii
acestuia, este de 3 ani şi începe să curgă da la data la care notificarea de închidere a contului se
consideră efectiv primită de către client. Pe perioada celor 3 ani, soldurile conturilor închise se vor
păstra de către bancă la dispoziţia clientului, în conturi speciale de evidenţă, nepurtătoare de
dobândă.

47
Capitolul 4. Plasamente bancare şi non-bancare
ale Raiffeisen Bank

4.1. Plasamente bancare: la vedere, la termen şi alte forme particulare de plasament

Plasamentele la bănci sunt clasificate ca active financiare create de către Bancă. Ele sunt
înregistrate la valoarea nominală, mai puţin provizionul specific în cazul înregistrării unei posibile
pierderi din deprecierea valorii plasamentelor. Activele financiare create de către Raiffeisen Bank
sunt împrumuturi şi creanţe produse de Bancă prin furnizare de bani unui debitor, altele decât cele
iniţiate cu intenţia de a fi vândute imediat sau în termen scurt care trebuie clasificate ca deţinute
pentru tranzacţionare. Activele financiare create de Bancă conţin împrumuturi şi creanţe către
bănci şi clienţi, altele decât creditele cumpărate.
Activele financiare disponibile pentru vânzare sunt acele active financiare care nu sunt
împrumuturi şi creanţe produse de către bancă, active financiare deţinute pentru tranzacţionare
sau investiţii deţinute până la scadenţă (investiţiile deţinute până la scadenţă reprezintă acele
active financiare cu plăţi fixe sau determinabile şi scadenţa fixă; acestea includ o parte din valorile
mobiliare). Instrumentele financiare disponibile pentru vânzare includ: titluri de valoare, inclusiv
obligaţiuni de stat şi certificate de trezorerie, precum şi alte obligaţiuni ce pot fi revândute BNR,
precum şi alte titluri care nu sunt deţinute pentru tranzacţionare sau deţinute până la scadenţă.
Grupul Raiffeisen Bank recunoaşte activele financiare deţinute pentru tranzacţionare şi disponibile
pentru vânzare la data la care se angajează să achiziţioneze aceste active. De la această dată,
orice schimbare a valorii juste este recunoscută în contul de profit şi pierdere. Instrumentele
financiare sunt evaluate iniţial la cost inclusiv costurile de tranzacţionare. Ulterior recunoaşterii
iniţiale toate activele financiare deţinute pentru tranzacţionare şi cele disponibile pentru vânzare
sunt evaluate la valoarea justă ce excepţia acelora pentru care nu există o valoare de piaţă cotată
pe o piaţă activă sau a căror valoare justă nu poate fi stabilită în mod credibil care sunt înregistrate

48
la cost, inclusiv costurile de tranzacţionare, mai puţin un provizion pentru orice depreciere
estimată.
Toate pasivele financiare netranzacţionabile, activele create de către bancă şi activele
deţinute până la scadenţă sunt înregistrate la cost amortizat, cost ce este determinat pe baza
metodei dobânzii efective. Managementul Raiffeisen Bank consideră că dobânda efectivă a
instrumentelor financiare deţinute până la scadenţă trebuie să fie egală cu rata de piaţă a acestor
instrumente de la momentul emiterii lor. Primele şi discount-urile incluzând costurile iniţiale ale
tranzacţiei sunt amortizate pe baza ratei dobânzii efective a instrumentului. Câştigurile şi pierderile
rezultate ca urmare a modificării valorii juste a instrumentelor financiare (valoarea justă a
instrumentelor financiare se ilustrază folosind modelele pentru stabilirea preţurilor unei obţiuni sau
analiza fluxurilor de numerar actualizate) deţinute pentru tranzacţionare sau disponibile pentru
vânzare sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere al perioadei luate în analiză de către
bancă.
În categoria activelor financiare deţinute pentru tranzacţionare fac parte titulurile de stat
emise de Guvernul României, acestea nu sunt cotate pe o piaţă activă care să ofere o bază
credibilă pentru determinarea valorii juste şi de aceea ele trebuiesc trecute la costul amortizat.
Celelalte participaţii care nu sunt consolidate sunt clasificate ca fiind disponibile pentru vânzare şi
sunt înregistrate la valorea lor justă. Astfel titlurile de stat emise de Guvernul României care includ
titluri cu discount şi titluri cu cupon (titlurile cu cupon denominate în lei cu o rată de dobândă
variabilă calculate în funcţie de nivelul pieţei) deţinute pentru tranzacţionare la sfârşitul anului 2004
au fost de 98.563 de milioane de lei (9.856.300 RON) şi au fost gajate ca garanţie în scopul
conformării cu normele prudenţiale ale BNR referitoare la decontarea operaţiunilor interbancare.
Anumite elemente monetare denominate în valută sunt acoperite împotriva riscului prin utilizare de
contracte SHOP şi FORWARD, Raiffeisen Bank neutilizând contabilitatea de acoperire a riscurilor
pentru contractele derivative în valută. Toate câştigurile şi pierderile rezultate din contracte în
valută sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere.
Plasamentele la bănci au inclus la sfârşitul anului 2004 depozite colaterale în valoare de
16.064 milioane lei gajate în favoarea a doi operatori de carduri, respectiv VISA şi EUROPAY. Din
depozitele plasate la alte bănci o parte trebuie să reprezinte un depozit la termen la BNR. Astfel
numerarul deţinut la BNR satisface cerinţele privind rezerva minimă obligatorie, aceste fonduri
nefiind disponibile pentru activităţile bancare zilnice ale băncii. La 31 decembrie 2004 şi 31
decembrie 2003 rata rezervei minime obligatorie a fost de 18% pentru fondurile atrase în lei şi de
25% pentru fondurile atrase în USD şi EURO cu scadenţă reziduală mai mică de doi ani. De
menţionat este faptul că celelalte conturi curente la alte bănci sunt disponibile la vedere şi sunt
libere de sarcini.
În categoria activelor financiare intră şi creditele şi avansurile acordate băncilor şi clienţilor.
Astfel, în luna octombrie 2004, Grupul Raiffeisen Bank România a acordat un credit pe termen

49
scurt în favoarea Raiffeisen Zentralbank Ősterreich AG în sumă de aproximativ 1.600.000 EURO
în echivalent lei, cu rata variabilă de dobândă egală cu rata BUBOR la 3 luni, ceea ce a determinat
ca soldul acestui credit să fie la sfârşitul anului 2004 de aproximativ 61.600 milioane lei.
Împrumuturile şi avansurile comerciale acordate de către Raiffeisen Bank s-au concentrat în
special pe persoane fizice şi juridice domiciliate în România. La data de 31 decembrie 2004, 22%
din portofoliul de credite acordate persoanelor juridice era concentrat pe societăţi de stat sau
structuri de stat, unul dintre principalii beneficiari fiind SNP Petrom SA, cel mai mare producător din
România din industria petrolieră. La aceeaşi dată, valoare netă a creditelor nepurtătoare de
dobândă şi a avansurilor în favoarea clienţilor pentru care nu se acumulează dobânda era de
aproximativ 129.936 de milioane de lei.

4.2. Plasamente monetare non-bancare

De asemeni grupul acţionează ca locator în contracte de leasing financiar, în principal


pentru autovehicule şi echipamente. Contractele de leasing sunt exprimate în EURO şi USD şi se
derulează pe perioade cuprinse între doi şi cinci ani, cu transferarea dreptului de proprietate
asupra activului la terminarea contractului. Dobânda este fixă şi se percepe pe toată perioada
leasingului. Creanţele rezultate sunt garantate cu activul care face obiectul contractului precum şi
prin alte garanţii.Astfel în iulie 2002, Raiffeisen Grup a materializat decizia de a dezvolta operaţiuni
de leasing pe piaţa românească. Aşa s-a constituit Raiffeisen Leasing S.R.L. care are ca acţionari
în cote egale (50%) pe Raiffeisen Bank S.A. România şi Raiffeisen Leasing International GmbH
Austria. Societatea oferă finanţare pentru toate tipurile de autovehicule şi echipamente deservind
clienţii I.M.M. pentru care în 2003 Raiffeisen Leasing a obţinut o facilitate de fnanţare în valoare de
5 miloane de EURO din parte U.E., cu sprijinul B.E.R.D.; clienţilor corporaţii Raiffeisen Leasing le
oferă facilitatea liniei de finanţare în leasing, iar soluţiile de finanţare pot fi oferite în colaborare cu
Raiffeisen Bank. Raiffeisen Leasing are 16 puncte de lucru deschise în sucursalele Raiffeisen
Bank.
Raiffeisen Banca pentru Locuinţe SA este o instituţie realizată prin asocierea dintre
Raiffeisen Bank România, Raiffeisen Bausparkasse Austria şi Bausaprakasse Schwaebisch Hall
Germania. Prin această bancă se doreşte ajutarea românilor de a-şi realiza visul unei locuinţe
propri sau de a-şi creea un plus de confort şi calitatea vieţii. Astfel Raiffeisen Bank România oferă
consultanţă la toate sucursalele sale pentru Raiffeisen Banca pentru Locuinţe. Banca Austriacă
sprijină membri şi clienţii Raiffeisen la crearea şi întreţinerea avantajoasă a spaţiului locativ prin
intermediul gamei de produse inovatoare şi a unei cuprinzătoare oferte de servicii. Banca germană
a preluat în anii ’70 poziţia de lider pe piaţa în rândul caselor de economii pentru domeniul locativ
din Germania unde peste 6,3 milioane de clienţi se bazează pe şi construiesc cu Schwaebisch

50
Hall. Aceasta oferă clienţilor împreună cu băncile cooperatiste, concepte individualizate privind
acumularea de capital, dobândirea de locuinţe proprietate personală şi asigurarea viitorului.
Principiul care stă la baza activităţii Raiffeisen Banca pentru locuinţe SA este economisirea şi
creditarea pentru domeniul locativ ca modalitate inovatoare pentru acumularea de capital şi
finanţarea avantajoasă a unei locuinţe proprii sau pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere şi
modernizare. Acest principiu constă într-o dobândă fixă la credite de 6% pe an şi o primă de stat
de 30% din suma economisită în anul calendaristic respectiv plus economiile clienţilor. Contractul
de economisire-creditare este un contract încheiat cu o casă de economii pentru domeniul locativ
prin care, după efectuarea depunerilor (plăţilor de economii) clientul RBL dobândeşte dreptul de a
primi un credit pentru domeniul locativ. Astfel, în anul 2003, Raiffeisen Bank a început colaborarea
cu ANL, în baza protocolului format Raiffeisen Bank finanţează persoanele fizice pentru
achiziţionarea sau construirea de locuinţe în cadrul proiectelor derulate de ANL.
Totodată clienţii persoane fizice ai Raiffeisen Bank ce beneficiază de produsele de creditare
au la dispoziţie în exclusivitate, prin intermediul reţelei de unităţi Raiffeisen Bank, un sistem de
asigurări de către AIG Life şi Unita.
Grupul Raiffeisen Bank a intrat într-un număr de tranzacţii bancare din ţară şi străinătate
prin tranzacţii ce s-au desfăşurat în termeni comerciali şi la ratele pieţei constând în plasamente la
bănci, credite şi avansuri către bănci şi conturi curente cărora li s-au adăugat creanţe ce au condus
la datorii la vedere ce se cifrau la sfârşitul anului 2004 la aproximativ 6.390 miliarde lei şi depozite
la termen de aproximativ 31.514 miliarde lei. Trebuie menţionat că investiţiile de capital ale
grupului Raiffeisen sunt raportate la valoarea justă determinată pe baza preţurilor de piaţă de la
data bilanţului fără deducerea cheltuielior de tranzacţionare, iar investiţiile de capital care nu sunt
cotate la bursă sunt prezentate la costul de achiziţie reevaluat deoarece conducerea Grupului nu
consideră că valoarea justă a acestor investiţii înregistrate la cost este diferită în mod semnificativ
de valoarea contabilă.
Un loc tot mai important în cadrul societătii şi economiei actuale îl ocupă asigurările, rolul
acestora manifestându-se pe mai multe directii.
Acoperirea pagubelor produse asiguranţilor permite reconstituirea patrimoniului acestora,
desfăşurarea neântreruptă a producţiei, circulaţiei PIB şi păstrarea integrităţii avuţiei naţionale.
Un mijloc suplimentar de prevedere şi fructificare a disponibilităţilor băneşti pentru perioada
de bătrâneţe sau pentru pierderea capacităţii de muncă îl reprezintă asigurările de viaţă. Astfel,
asigurările apar ca o completare a securităţii sociale, precum şi a acţiunii de economisire realizată
prin bănci, case de economii, fonduri de investiţii ş.a.
Pe lângă rolul lor în mediul social,acestea prezintă şi un anumit impact asupra economiei şi
pieţei financiare. Astfel, asigurările au o ramă prestatoare de servicii, deoarece obiectul activităţii
lor este un bun necorporal- securitatea, protecţia asiguraţilor.

51
Disponibilităţile societăţilor de asigurare sunt plasate în acţiuni sau obligaţiuni ale unor
societăţi comerciale, în înscrisuri ale împrumuturilor de stat, sau sunt fructicate prin depuneri pe
termen la bănci, acordarea directă de împrumuturi, achiziţionate de bunuri imobiliare. O serie de
factori influienţează structura plasamentelor corespunzătoare fiecărui asigurator, din categoria
acestora fac parte: reglementările legale din ţara respectivă privind solvabilitatea societăţilor de
asigurare şi proporţiile investiţiilor în diferite categorii de active ; categoriile de asigurări practicate
şi deci natura rezervelor constituite ; posibilităţile de fructificare oferite pe piaţa financiară.
Orientarea plasamentelor este diferită în asigurările de viaţă, faţă de societăţile care practică
alte categorii de asigurări. Asigurările de viaţă, în virtutea specificului activităţii lor (durată mare a
contractelor, obligaţia de a fructifica disponibilităţile asiguratului, uneori chiar cu o cotă minimă
garantată) preferă plasamentele în înscrisuri ale împrumutului de stat, care au randamente stabile,
deşi în general mai mici ca ale altor tipuri de plasament. Acestea investesc într-o proporţie relativ
redusă în acţiuni sau plasamente imobiliare, ultimele prezentând şi unele riscuri privind închirierea
sau revânzarea, precum şi o lichiditate redusă. În schimb, celelalte categorii de asigurări, în primul
rând, durata contractelor este mai mică, de regulă un an sau mai puţin, sunt preferate şi deţin o
pondere mai mare în totalul investiţiilor în acţiuni şi obligaţiuni ale societăţilor comerciale.
Prin activitatea de asigurare şi prin intermedierea financiară specifică ei, sunt satisfăcute atât
nevoi individuale, cât şi colective.
Asigurările imobiliare au drept obiect valorile materiale de orice fel, care pot fi distruse parţial
sau total de manifestarea diferitelor riscuri.

4.3. Plasamente financiare: acţiuni şi obligaţiuni

În categoria activelor financiare disponibile pentru vânzare sunt cuprinse obligaţiuni disponibile
pentru vânzare (titluri de stat emise de Guvernul României şi obligaţiuni emise de alţi emitenţi
din sectorul public) şi participaţii disponibile pentru vânzare (în filialele neconsolidate, în
întreprinderi asociate neconsolidate şi alte participaţii din care este scăzut provizionul pentru
depreciere, de exemplu la sfârşitul anului 2004 Raiffeisen Bank deţinea titluri de stat în valoare
de 1139187 milioane lei şi participaţii disponibile pentru vânzare în valoare contabilă de 273109
milioane lei).
În categoria titlurilor de valoare deţinute până la scadenţă fac parte obligaţiunile emise de
emitenţii din sectorul public cum au fost în anul 2004 obligaţinile emise de Termoelectrica şi cele
emise de C.F.R. Marfă care au avut o rată fixă de dobândă de 11,25% (Termoelectrica) şi 10,5%
(C.F.R. Marfa), având scadenţa în luna decembrie 2007. Obligaţiunile în EURO emise de Guvernul

52
României sunt purtătoare de o rată fixă de dobândă de 11,5% şi au avut scadenţa în luna
noiembrie 2005.
În sprijinul diversificării ofertei de servicii financiare oferite de Grupul Raiffeisen în România
a venit şi constituirea societăţii de servicii de investiţii financiare Raiffeisen Capital & Investment
S.A. (RCI). Aceasta este o societate de servicii de investiţii financiare cu un capital social în
valoare de aproximativ 16 miliarde lei, deţinută de Raiffeisen Bank în proporţie de 99,99%. RCI
este un intermediar activ atât pe piaţa de capital primară, cât şi pe cea secundară, asigurând
servicii de investiţii financiare, inclusiv consultanţă, pentru listarea societăţilor de la BVB şi
RASDAQ, finanţarea celor listate prin ofertă publică sau plasament privat de acţiuni sau obligaţiuni,
emisiuni de obligaţiuni municipale etc. În anul 2004, RCI a fost cel mai activ broker pe piaţa de
capital românească după volumul tranzacţiilor efectuate. La sfârşitul anului 2004 RCI deţinea
active în valoare de 1,66 milioane EURO şi înregistra un profit brut de 0,27 milioane EURO. În cei
cinci ani de activitate, RCI s-a dovedit a fi unul dintre cei mai activi jucători pe piaţa de capital prin
înregistrarea unui număr de peste 13.000 de clienţi şi intermedierea a peste 75.000 de tranzacţii
(tranzacţii uzuale şi speciale, plasamente private, oferte publice), care au condus la transferul a
aproximativ 1,3 miliarde de acţiuni cu o valoare totală de peste 300 de milioane USD. Revista
“Piaţa financiară” a acordat RCI, în decembrie 2004, “Premiul de Performanţă pe Piaţa de Capital”
pentru “dinamismul demonstrat prin amplitudinea, diversitatea şi eficienţa tranzacţiilor
intermediate”. RCI a dobândit o considerabilă experienţă şi ca urmare a participării în tranzacţii
importante şi complexe cum sunt privatizarea CS Sidex SA în 2001 şi privatizarea SC Petrotub SA
Roman şi SC Siderurgica Hunedoara în 2003. Pentru a-şi consolida poziţia pe piaţa românească
de capital, RCI a construit o reţea de peste 60 de agenţi autorizaţi şi a dezvoltate împreună cu
principalul acţionar, Raiffeisen Bank SA, o reţea naţională pentru a putea furniza clienţilor săi
servicii financiare integrate.

53
CAPITOLUL 5: DECONTAREA INTRA ŞI INTERBANCARĂ.
OPERAŢIUNI CU NUMERAR

La ora actuală, plăţile în economia românească sunt realizate într-o pondere covârşitoare
prin mijloace de plată pe suport hârtie. Este vorba în primul rând de ordine de plată şi cecuri şi într-
o măsură mai redusă de cambii, bilete la ordin şi alte mijloace de decontare pe suport hârtie.
Mijloacele de decontare pe suport hârtie au caracteristic faptul că necesită circulaţia fizică a
instrumentului de plată între plătitor şi beneficiar.
În ceea ce priveşte durata decontării, aceasta depinde în principal de doi factori:
 De societăţile bancare la care plătitorul, respectiv beneficiarul, au deschise conturi;
 Dispunerea teritorială a unităţilor bancare la care au deschise conturi (acelaşi judeţ
sau judeţe diferite).

5.1. Decontarea intrabancară


Are loc când unitatea bancară a plătitorului şi cea a beneficiarului aparţin aceleaşi societăţi
bancare.
În cadrul acestui tip de operaţiuni banca Raiffeisen găseşte cu un pas în faţa competitorilor.
Toate persoanele fizice sau juridice care îşi deschid un cont la Raiffeisen Bank pot opera de la
orice sucursală sau agenţie din ţară operaţiuni de plăţi sau încasări în timp real, decontarea
intrabancară fiind practic inexistentă. Deoarece toate sucursalele au acces la contul clientului şi
astfel plăţile şi încasările se fac direct în cont în timp real, singura problemă care ar putea să apară
fiind aceea că o agenţie (sau în cazuri excepţionale) o sucursală să nu deţină destul numerar
pentru a acoperi o retragere de numerar mai consistentă – însă şi aceste operaţiuni sunt
reglementate prin normele interne ale băncii, norme pe care clientul acesteia le cunoaşte şi în
momentul în care semnează actele de deschidere de cont şi subscrie.
Decontarea în timp real este posibilă datorită faptului că sucursalele Raiffeisen Bank sunt
interconectate printr-un sistem informaţional care permite decontarea automată şi în timp real a
operaţiunilor care au loc între clienţii băncii.

5.2. Decontarea interbancară


Este un proces mai complicat deoarece în decontare sunt implicate societăţi bancare diferite şi, în
plus, intervine o terţă instituţie: Banca Naţională a României prin Sistemul Caselor de
Compensaţie.

54
Compensarea multilaterală a plăţilor interbancare reprezintă modalitatea de calcul a
obligaţiilor şi creanţelor fiecărei societăti bancare faţă de toate celelalte societăţi bancare
participante la compensare, modalitate care stă la baza decontării pe bază netă.
Cănd vorbim de decontarea interbancara, avem în vedere următorii termeni:
- unitatea bancară iniţiatoare – unitatea bancară care ordonă o plată fără numerar pentru contul
unui client al său în numele şi pe contul său propriu;
- unitatea bancară prezentatoare – unitatea bancară care introduce în compensare instrumente de
plată pe suport hârtie (cec, cambie, bilet la ordin, ordin de plată etc), primite de la o unitate bancară
iniţiatoare;
- unitatea bancară primitoare – unitatea bancară care primeşte din compensare instrumente de
plată pe suport hârtie, care sunt destinate unei alte societăţi bancare aparţinând aceleaşi bănci;
- unitatea bancară destinatară – unitatea bancară care primeşte din partea unităţii bancare
iniţiatoare o plată fără numerar, sau care primeşte ordinul de a efectua o plată fără numerar,
unitatea bancară destinatară finalizând o operaţiune de plată fără numerar;
- instrument de plată de debit – reprezintă instrumentul de plată care circulă de la unitatea bancară
a beneficiarului către unitatea bancară a plătitorului, având ca efect debitarea contului plătitorului şi
creditarea contului beneficiarului;
- instrumentul de plată de credit – reprezintă instrumentul de plată care circulă de la unitatea
bancară a plătitorului către unitatea bancară a beneficiarului, având ca efect debitarea contului
plătitorului şi creditarea contului beneficiarului;
- ziua de compensare – reprezintă ziua lucrătoare în care se desfăşoară şedinţa de compensare şi
pe baza căreia se calculează intervalele obligatorii de procesare a plăţilor interbancare.
Se pot excepta de la compensarea multilaterală: plăţile interbancare efectuate de societăţile
interbancare în vederea decontării operaţiunilor cu titluri de stat, plasamentele şi creditele
interbancare, operaţiunile de plăţi şi decontări interbancare proprii ale BNR, etc.
În cadrul compensării multilaterale se utilizează următoarele instrumentele de plată:
instrumentele de debit (cecul, cambia acceptată şi biletul la ordin) şi instrumente de credit (ordine
de plată, acreditivul). Documentele utilzate în activitatea de compensare sunt: dispoziţia
centralizatoare de încasare (totalizează sumele înscrise pe cecuri, cambii şi bilete la ordin),
dispoziţia centralizatoare de plată (totalizează sumele înscrise pe ordinele de plată), borderoul
dispoziţiilor centralizatoare şi borderourile refuzurileor instrumentelor de plată compensabile
Fiecare bancă are obligaţia arhivării documentelor de compensare astfel: dispoziţiile
centralizatoare de încasare/plată, borderoul dispoziţiilor centralizatoare de încasare/plată, refuzul
de plată/încasare, fişa rectificativă de refuz la plată/încasare. Unităţile bancare care încalcă
prevederile din reglementările BNR pe linia compensării vor fi sancţionate, sancţiunile fiind
suportate de persoanele direct răspunzătoare.

55
5.3. Şedinţa de compensare
Se desfaşoară în sucursalele şi Centrala BNR într-o sală special amenajată şi echipată în
acest scop şi are loc în fiecare zi lucrătoare Ea este condusă de un inspector de compensare (cel
de-al doilea are rol de controlor). Raiffeisen Bank are obligaţia să delege dintre angajaţii săi, pentru
şedinţele de compensare câte un reprezentant pentru fiecare unitate bancară proprie care participă
la compensare. Acesta se numeşte agent de compensare şi pentru fiecare dintre agenţii de
compensare banca completează un formular tip şi îi desemnează un înlocuitor. Pregătirea şedinţei
de compensare se desfăşoară în afara sucursalelor şi a Centralei BNR, şi se realizează prin
efectuarea a patru grupe de operaţiuni cuprinse în regulamentul BNR. Şedinţa se desfăşoară în
două părţi fiecare parte conţinând două etape. După certificarea rezultatelor compensării pe
formularele de compensare ale băncilor, inspectorul de compensare declară şedinţa închisă.
Urmează apoi prezentarea instrumentelor de plată compensabile de debit (cecul, cambii, bilete la
ordin) pentru verificare, marcarea instrumentelor de plată compensate şi transmiterea mesajelor
către sucursalele şi centrala BNR. Pentru serviciile de compensare oferite, BNR percepe
comisioane şi speze, cuantumul acestora fiind stabilit prin ordin al Guvernatorului BNR.
Raiffeisen stabileşte prin reglementări interne nivelurile ierarhice la care se întocmeşte, se
verifică şi se semnează formularistica de compensare şi de asemenea poate introduce în
compensare formularistică de compensare editată pe calculator. Datorită importanţei decontărilor
în structura activităţii bancare este necesar ca personalul implicat în acestă activitate să cunoască
prevederile legale în vigoare.

5.4. INSTRUMENTE DE PLATĂ UTILIZATE DE RAIFFEISEN BANK

5.4.1. ACREDITIVUL
Acreditivul reprezintă angajamentul unei bănci de a plăti vânzătorului de bunuri/prestatorului
de servicii o anumita sumă de bani cu condiţia ca acesta să prezinte documentele menţionate în
acreditiv ce evidenţiază livrarea mărfii/prestarea serviciilor într-o anumita perioada de timp.
Ca participanţi sunt:
Ordonatorul – iniţiatorul tranzacţiei (cumpărător/importator/prestator) care solicita emiterea
acreditivului;
Banca emitentă – banca căreia ordonatorul îi solicită emiterea acreditivului (angajamentul de plată
contra unor documente, în anumite condiţii)
Banca avizatoare (nominate/confirmatoare) – bancă in afara băncii emitente, implicată în procesul
de avizare; această bancă avizeaza beneficiarul de primirea acreditivului şi dupa livrarea
mărfii/prestarea serviciului, remite documentele primate de la beneficiar băncii emitente; daca

56
această bancă îşi adaugă confirmarea (angajamentul de a plăti documentele conforme cu
acreditivul), atunci plăteste beneficiarului, la data valutei prevazută în acreditiv, la prezentarea de
către acesta a documentelor solicitate în acreditiv ce arată livrarea bunurilor/prestarea serviciilor, în
anumite condiţii.
Beneficiarul – în favoarea căruia se emite angajamentul de plată
(vânzătorul/exportatorul/prestatorul)
La Raiffeisen Bank, în funcţie de gradul de securitate, acreditivele pot fi:
- revocabile – când poate fi modificat sau anulat de către banca emitentă în orice moment
- irevocabil neconfirmat – angajamentul irevocabil al băncii emitente de a face plata contra
documentelor conforme prezentate la ghişeele băncii nominate sau la ghişeele sale; nu poate fi
modoficat sau anulat decât cu acordul tuturor celor 4 plăti implicate: importator, exportator şi
băncile acestora;
- irevocabil şi confirmat – adăugarea confirmării la un acreditiv irevocabil de către banca nominata
este angajamentul acesteia, independent de cel al băncii emitente, de a plăti documentele
prezentate de beneficiar, în condiţiile specificate.
În funcţie de modalitatea de plată:
- sight credit (cu plata la vedere) : beneficiarul primeşte fondurile la vedere; documentele sunt
confirmate cu termenii şi condiţiile acreditivului;
- acceptance draft (cu plata prin acceptare): beneficiarul prezintă documentele la bancă, printer
ele numărându-se şi o trată asupra băncii confirmatoare/emitente; metoda de plata constă în
acceptarea acestei trate şi efectuarea plăţii la scadenţă;
- deferred payment (cu plata diferată/amânată): la prezentarea de către beneficiar a documentelor
conforme, banca nominate este autorizată de către banca emitentă să emita o promisiune de plată
la scadenţă;
- negotiation credit (cu plata prin negociere): banca negociatoare, autorizată de banca emitentă,
se rambursează conform condiţiilor acreditivului şi plăteşte beneficiarul dupa primirea banilor în
cazul acreditivelor neconfirmate sau cu data valutei în cazul acreditivelor confirmate;
- cu plata mixtă (la vedere şi la termen).
În funcţie de domicilierea acredititvului acesta poate fi în ţara exportatorului, în ţara
importatorului sau într-o terţă ţară.

Circuitul acreditivului:

1.

57
1. Solicitant 5. Beneficiar
Importator/cumpărător Se Exportator/vânzător
sti
ng
e
2. 10 11. cr 9. 6. 4.
Se . ea
sti nţ
8.
ng a
7.
e Banca emitentă Banca avizatoare
3.
cr
ea

a
Contract comercial încheiat între parteneri, ce prevede livrarea în anumite condiţii şi plată prin
acreditiv.
2. Solicitare emitere a unui acreditiv
3. Emiterea acreditivului/transmiterea lui la banca avizatoare
4. Avizarea acreditivului la beneficiar
5. Livrarea mărfii/prestarea serviciilor conform contractului comercial
6. Prezentarea documentelor la plată
7. Remiterea documentelor la banca emitentă pentru plată
8. Plata documentelor – transferul fondurilor la banca beneficiarului
9. Creditarea contului curent al exportatorului/furnizorului
10.Eliberarea documentelor la importator
11.Recuperarea fondurilor de la importator

5.4.1. ORDINUL DE PLATĂ


Ordinul de plată este orice dispoziţie necondiţionată, dată de către emitentul acesteia, în
formă scrisă, unei societăţi bancare de a plăti unui beneficiar o anumită sumă de bani, la o anumită
dată.
O astfel de dispozitie este considerată ordin de plată numai dacă:
- unitatea bancară care receptionează un ordin de plată în vederea executării, dispune de fondurile
băneşti prevăzute în acesta, fie prin debitarea unui cont al emitentului, fie prin încasarea lor de la
emitent;
- nu prevede că plata trebuie să fie facută la cererea beneficiarului.

58
Pe “drumul” parcurs de ordinul de plată de la plătitor la beneficiar se pot interpune mai multe
societăţi bancare, acestea efectuând succesiv operaţiuni de recepţie, autentificare, acceptare şi
executare a ordinului de plată. Toată această serie de operaţiuni poartă denumirea de transfer-
credit.
Ordinul de plată poate fi emis pe suport clasic (hârtie) sau pe suporturi neconvenţionale
(magnetic, electronic) şi pentru a fi valabil trebuie să conţină menţiunile obligatorii cuprinse în
Regulamenul BNR nr.8/19.08.1994 privind ordinul de plată. În vederea aducerii la îndeplinire a
dispoziţiei plătitorului exprimată prin emiterea ordinului de plată societăţile bancare participante în
cadrul transferului-credit respectiv, trebuie să efectueze în ordine următoarele operaţiuni: recepţia
(recunoaşterea primirii O.P.), autentificarea, acceptarea (sau refuzul) şi executarea.
Participanţii în cadrul transferului de credit sunt următorii: emitetul (non-bancar sau bancar),
plătitorul (client al societăţii bancare iniţiatoare sau însăşi societatea bancară iniţiatoare),
beneficiarul (client al societăţii bancare destinatare sau însăşi societatea bancară destinatară),
societatea bancară iniţiatoare (prima societate bancară emitenta a unui ordin de plată), societatea
bancară destinatară (ultima societate bancară din lanţul transferului-credit, cea care recepţionează
şi acceptă ordinul de plată).
Derularea unui transfer-credit se desfăşoară pe baza unor principii de procedură din care
decurg obligaţii, respectiv drepturi pentru contrapartidă, riguros stabilite ale participanţilor:
Emitentul are obligaţii în legătură cu emiterea ordinului de plată şi plata pentru ordinul de plată
emis. Plătitorul are obligaţia plăţii spezelor bancare aferente procesării ordinului de plată.
Societatea bancară iniţiatoare are obligaţii privind returnarea sumei în caz de nefinalizare a
transferului-credit şi de plată a dobânzilor de întârziere (în situaţia în care întârzierea plăţii i se
datorează). Societatea bancară receptoare are obligaţii privind recepţia, autentificarea, acceptarea
sau refuzul, executarea ordinului de plată recepţionat, inclusiv intervalul de timp obligatoriu în care
trebuie să facă aceasta, plata dobânzii de întârziere (în situaţia în care întârzierea plăţii i se
datorează). Societatea bancară destinatară are obligaţii referitoare la recepţia, autentificarea,
acceptarea sau refuzul, punerea fondurilor la dispoziţia beneficiarului, plata dobânzii de întârziere
(în situaţia în care întârzierea plăţii i se datorează).
Finalizarea transferului credit se face atunci când societatea bancară destinatară acceptă
ordinul de plată în favoarea beneficiarului.

Circulaţia ordinului de plată:

59
3. Debitează contul trăgătorului

2. Plătitorul emite OP
asupra băncii X

1. Încheie contractul de vânzare-cumpărare


Plătitor 6. Se stinge creanţa Beneficiar

5. Creditează contul beneficiarului


Societate Societate bancară
bancară destinatară
iniţiatoare X 4. Emite OP-ul Y

5.4.2. CEC-ul
Cecul este un instrument de plată creat de trăgător care în baza unui disponibil creat în
prealabil la o societate bancară, dă ordin necondiţionat acesteia, care se află în poziţia de tras, să
plătească la prezentare, o sumă determinată unei terţe persoane sau însuşi trăgătorului emitent,
aflat în poziţie de beneficiar.
Este instrumentul de plată utilizat numai de titularii de conturi bancare cu disponibil
corespunzător în aceste conturi. Disponibilul este creat printr-un depozit bancar, din operaţiuni de
încasări sau prin acordarea unui credit bancar (overdraft). În procesul creării acestui instrument de
plată se pun în legătură trei persoane: trăgătorul, trasul şi beneficiarul. Acestea fac toate operaţiile
legate de cec în nume propriu: trăgătorul emite cecul, posesorul legitim îl încasează iar trasul îl
plăteşte. Pentru ca trăgătorul să poate emite cecul, banca eliberează acestuia (clientului său)
formulare de cecuri în alb, numai dacă acesta deţine un disponibil corespunzător în cont.
Posesorul carnetului de cecuri (trăgătorul) completează formularul, îl semnează şi îl predă
beneficiarului care, la rândul său îl va prezenta băncii pentru încasare. Pentru a fi valabil un cec

60
trebuie să conţină menţiunile obligatorii legea nr. 59/1934 modificată prin legea nr. 83/1994.
Posibilităţile de circulaţie (transmitere) ale unui cec sunt prin simpla remitere, prin cesiunea de
creanţă ordinară sau prin girare. Plata cecului se face numai la vedere (la prezentare), termenele
de prezentare la plată a cecurilor emise şi plătibile în România fiind de 8 zile dacă cecul este
plătibil chiar în localitatea în care a fost emis, sau 15 zile în alte cazuri, calcularea termenului
începând cu ziua următoare datei emiterii cecului. În practica bancară se folosesc mai multe tipuri
de cecuri cum ar fi cecul la purtător, cecul barat, cecul certificat şi cecul de călătorie.

Circulaţia cec-ului:
1 se eliberează carnetul de cecuri

3 Taăgătorul trage un cec asupra


băncii X

2 Încheie contractul de vânzare-cumpărare


Trăgător Beneficiar
4 Remite cecul tras asupra băncii

7 Se stinge creanţa

5 Prezintă cecul la banca Y

6 Prezintă cecul la plată


Banca
Tras 7 Achită cecul beneficiarului
BANCA X BANCA Y

5.4.3. CAMBIA
Cambia este obligaţia scrisă de a plăti sau de a face să se plătească la scadenţă, o sumă
de bani determinată. Este un titlu de credit sub semnătură privată care pune în legătură în procesul
creării sale tot trei persoane: trăgătorul (creditorul), trasul (debitorul) şi beneficiarul.

61
Pentru a fi valabilă cambia trebuie să conţină menţiunile obligatorii din legea numărul
58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin modificată prin legea numărul 83/1994.
Acceptarea este angajamentul luat de către tras faţă de către orice posesor legitim de a plăti
cambia la scadenţă. Trasul nu este obligat prin lege să accepte dar, dacă acceptă, el devine
debitorul (obligatul) principal. Prezentarea cambiei la acceptare poate fi facultativă sau obligatorie
şi prezentare la acceptare va putea fi făcută oricând, dacă trăgătorul nu a fixat un termen pentru
prezentare, dar nu mai târziu de data scadenţei. Prezentare la acceptare poate fi făcută atât de
posesorul cambiei cât şi de un simplu deţinător al ei, la domicilul trasului. Acceptare este scrisă
într-o rubrică specială pe cambie exprimată prin cuvântul „Acceptat” sau altă expresie echivalentă
şi este semnată de tras. Prin aceasta socotindu-se acceptarea (trasul poate restrânge uneori
acceptarea la o sumă mai mică decât cea prevăzută în cambie).
Transmiterea unei cambii se poate face prin gir şi cesiune de creanţă ordinară. Când în
situaţia de avalizare în care avalul reprezintă angajamentul necondiţionat prin care un terţ sau un
semnatar al cambiei (avalistul) altul decât trăgătorul sau acceptantul, devine garant pentru
obligaţiile unui co-obligat faţă de o cambie (avalizatul). Avalul se dă pe o cambie sau pe un act
separat utilizându-se una din expresiile „pentru aval”, „pentru garanţie” urmate de semnătura
avalistului care este totodată obligat să indice persoana pentru care dă avalul. Cambia trebuie
plătită la scadenţă – ziua precisă sau termenul maxim în interiorul căruia creditorul trebuie să se
rezinte la plată şi poate fi la vedere, la un anume timp de la vedre, la un anume timp de la data
emiterii sau la o dată fixă. Termenul de întârziere trebuie făcut în ziua scadenţei sau la cel mult
două zile de la acesta şi la locul desemnat pe cambie. Cel care plăteşte cambia poate pretinde ca
aceasta să fie predată cu menţiune de achitare scrisă de posesor iar posesorul nu poate refuza o
plată parţială (în acest caz cel care plăteşte – trasul poate cere să i se facă pe cambie menţiunea
de plată şi să i se dea o chitanţă). Trasul care face plata înainte de scadenţă o face pe riscul său
(adică Raiffeisen Bankl). În caz de neplată la scadenţă de către tras (Raiffesien Bank) posesorul
unei cambii trebuie să facă un protest înainte de a putea face recurs împotriva celorlalţi semnatari
ai cambiei (dacă banca se găseşte în această situaţie şi ea poate face protest). Scontul este o
formă de credit acordat de bancă posesorului cambiei: la prezentarea pentru scontare, banca îi
achită contravaloarea, înainte de scadenţă, percepându-i un comision (taxa scontului), banca
devenind beneficiarul cambiei.

Circulaţia cambiei:

62
ia
2.
Seî
camb
co nche
e nt ie
n ch ei Trăgător vân ractu
î - z l
Se ctul zare cum are - de
are lui
a
tr vân încas iciaru
con de are 3.

ra r
e
benef
m păr S ee
cu
spre
mi
te ia l
cam camb contu
Tras b Beneficiar
ia
ia e ează
camb remit credit
4. Se 8. Se

ui
trasul
l
contu
ează
debit
6. Se
5. Se prezintă cambia la plată
Banca X a Banca Y a
trasului 7. Achită cambia beneficiarului

5.4.4. BILETUL LA ORDIN


Biletul la ordin instrumentul prin care emitentul îşi ia anganjamentul de a plăti la o anumită
dată o sumă determinată beneficiarului sau celui care este posesorul legitim al instrumentului. E un
titlu de credit care pune în legătură, în procesul creării sale două persoane: emitentul şi
beneficiarul. Titlul e creat de emitent în calitate de debitor care se obligă să plătească o sumă de
bani, la un anumit termen sau la prezentare, unui beneficiar aflat în calitate de creditor.
Biletul la ordin e o promisiune de a plăti şi nu un mandat de plată. Se transmite prin girare
iar obligaţiile rezultând dintr-un bilet la ordin se supun aceloraşi reguli generale ca şi cele rezultând
dintr-o cambie.
Beneficiarul are mai multe posibilităţi de a-şi exercita drepturile ce decurg din textul biletului
la ordin:

63
- dacă scadenţa este la un anumit timp de la vedere, trebuie să prezinte biletul la ordin emitentului
pentru avizare, deoarece după avizare curge termenul de scadenţă. Pentru aceasta emitentul va
semna la rubrica  « văzut »  de pe faţa biletului la ordin.
- să-l prezinte trasului la plată.
- să-l gireze în favoarea unei alte persoane, înscriind pe verso-ul biletului la ordin următoarele date:
numele beneficiarului (girantul), numele persoanei (giratarul), semnătura beneficiarului, data girării;
- să-l sconteze la o bancă înainte de scadenţă. Banca va plăti beneficiarului suma înscrisă pe
biletul la ordin, mai puţin comisionul băncii pentru astfel de operaţii.

Circulaţia biletului la ordin  :

1. Se încheie contractul

2. Emite biletul la ordin

EMITENT 3.Prezintă la plată biletul BENEFICIAR

4. La scadenţă achită suma


Se stinge creanţa

5.5. SISTEMUL ELECTRONIC DE PLĂŢI INTERBANCARE (SEP)

SEP este un proiect comun al Băncii Naţionale a României şi TransFonD S.A., menit să
contribuie la dezvoltarea sistemului naţional de plăţi şi la reducerea unora din decalajele care
despart România, în domeniul plăţilor interbancare, de ţările din Uniunea Europeană.
Participanţii la sistemul electronic de plăţi din România sunt: toate băncile comerciale,
Ministerul Finanţelor Publice, Bursa de Valori Bucureşti, Societatea Naţională de Compensare,
Decontare şi Depozitare Valori Mobiliare, Visa, Mastecard, şi
Societăţile de Servicii de Investiţii Financiare.

Componentele acestui sistem sunt:

64
1. ReGIS – Romanian electronic Gross Interbank Settlement System - sistemul de decontare al
plăţilor de mare valoare.
2. SENT – Sistemul Electronic cu decontare pe bază Netă administrat de Transfond - sistemul
electronic de compensare a plăţilor de mică valoare.
3. Sistemul de decontare şi înregistrare a titlurilor de stat.

ReGIS a fost implementat la 8 aprilie 2005 – reprezintă modulul plăţilor de mare valoare sau
urgente, inclusiv cele către Trezoreria Statului. (egale cu, sau peste 500 milioane)
Prin intermediul acestui sistem, se asigură decontarea finală, irevocabilă şi în timp real, bucată cu
bucată, a plăţilor transmise de către băncile comerciale.
Ca avantaje sunt de menţionat:
• timpul de decontare interbancară se poate reduce la câteva secunde, la care se adaugă timpul
necesar pentru procesare la banca parteneră, în vederea creditării contului partenerului Dvs.
• se pot iniţia într-un interval orar mult mai permisiv, inclusiv cele pentru Trezoreria Statului. Ora
limită 15:00.

SENT implementat in mai/iunie 2005 – este modulul plăţilor de mică valoare, inclusiv cele către
Trezoreria Statului. (sub 500 milioane).
Prin intermediul acestui sistem, se asigură decontarea finală, irevocabilă şi în timp real, în pachete,
a plăţilor transmise de către băncile comerciale.
Printre avantaje menţionăm:
• timpul de decontare interbancară se reduce la câteva ore, la care se adaugă timpul necesar
pentru procesare la banca parteneră, în vederea creditării contului partenerului Dvs.
• sunt disponibile trei sesiuni de plăţi într-o zi bancară.

Modificări importante:

• plăţile iniţiate prin acest sistem sunt irevocabile. Odată iniţiată, o plată nu mai poate fi anulată la
cerere.
• ordinul de plată de trezorerie trebuie să conţină în mod corect înscrise, următoarele elemente
obligatorii:
– codul IBAN,
– codul fiscal al Beneficiarului,
– denumirea corectă a acesteia.
Aceste trei elemente, sunt luate în considerare întotdeauna împreună de către Trezoreria Statului,
la creditarea corespunzătoare a contului beneficiar.
– numărul de evidenţă a plăţii, 23 caractere numerice, care se regăseşte în declaraţia fiscală.

65
• menţiunea urgent, ca şi „tip de transfer” al plăţii, este o noutate oferită de acest sistem. Orice
plată de micã valoare, poate fi procesată şi prin modulul ReGIS. În consecinţã, plăţile vor avea
acelaşi regim de viteză ca şi plăţile de mare valoare. (Notă: în conformitate cu tarifele pentru plăţi
de mare valoare).
• ordinele de plată personalizate, în format nou, vor fi utilizate astfel:
– începând cu 8 aprilie 2005, pentru plăţile de mare valoare sau urgente, inclusiv pentru Trezorerie
(ReGIS)
– începând cu luna mai 2005 şi pentru plăţile de mică valoare (SENT)

5.6. OPERAŢIUNI CU NUMERAR

Grupul bancar Raiffeisen este un lider în domeniul serviciilor de Cash Management.


Utilizarea extensivă a tehnologiei informaţiei şi experienţa privind o mare varietate de ţări şi
industrii determină posibilitatea furnizării unor servicii care sa fie conforme atât cu cerinţele
specifice mediului de afaceri din România, cât mai ales cu cele proprii companiilor clienţilor.
Principalele servicii de Cash Management oferite clienţilor sunt:
 Conturi curente cu proprietăţi speciale;
 Servicii bancare de încasări şi plăţi, locale şi externe;
 Modalităţi de plată a salariilor – atât în conturi curente personale cât şi în conturi de card;
 Plăţi electronice- Multicash;
 Plăţi directe către furnizori;
 FREe-WAY (confirmare plăţi către vamă);
 Transport de valori;
 Alte servicii complexe de Cash Management, proiectate la cerere, în funcţie de specificul firmei,
chiar şi integrate cu sistemele financiare interne ale firmelor.

În vederea derulării tranzacţiilor prin reţeaua Raiffeisen Bank SA, clienţilor li se propune o
solutie pentru a optimiza administrarea fluxurilor de numerar ale companiilor pe care le deţin:
 Punerea la dispoziţie de informaţii corecte şi la timp, înlesnind o administrare în timp real a
clienţilor şi furnizorilor, un control strict al lichidităţilor companiei;
 Reducerea considerabilă a timpului de încasare/plată prin reţeaua Raiffeisen Bank SA.
Pentru intregul proces de încasări şi plăţi, se poate beneficia de reţeaua teritorială extinsă a
Raiffeisen Bank SA şi de sistemul on-line.

Operaţiunile cu numerar prezintă urmatoarele particularităţi:

66
 Depunerile de numerar (lei sau valută) pot fi facute de către reprezentanţii firmei la orice
unitate Raiffeisen din ţară, direct pe conturile curente, suma respectivă creditând contul companiei
cu data de valută a zilei curente (creditare on-line).
 Datorită prezenţei peste tot în teritoriu şi a utilizării sistemului on-line de lucru în întreaga reţea
Raiffeisen Bank, se poate ridica numerar de la oricare dintre sucursalele sau agenţiile băncii, direct
din conturile curente ale companiei .

Derularea operaţiunilor în lei (efectuate prin ordine de plată, cecuri şi bilete la ordin) prin reţeaua
Raiffeisen Bank SA prezintă următoarele caracteristici:
Încasarea sumelor în contul companiei clientului deschis la Raiffeisen Bank SA se face astfel:
Plătitorul a platit cu OP:
 Încasarea sumelor se face în aceeaşi zi în care s-a ordonat plata cu ordin de
plată în cazul în care plătitorii au conturi deschise în oricare dintre sucursalele sau
agenţiile Raiffeisen Bank SA. În această situaţie nu se va percepe comisionul BNR.
 Încasarea sumelor se face în aceeaşi zi în care sumele destinate clientului se
primesc prin Sistemul Electronic de Plăţi. Comisionul perceput la creditarea contului
este comisionul de încasare BNR.
Remiterea cecurilor/BO la încasare:
 încasarea sumelor se face în aceeaşi zi în care sumele destinate clientului se
primesc în şedinţa de compensare, indiferent de sucursala teritorială primitoare a
Raiffeisen Bank SA, reducând la maxim (1 – 2 zile) perioada dintre data iniţierii plăţii din
oricare altă bancă cu reţea şi data creditării contului clientului din Raiffeisen Bank SA.
Comisionul perceput este cel aferent remiterii de cecuri şi bilete la ordin spre încasare. În
momentul creditării contului clientului, Raiffeisen Bank percepe doar comisionul de
încasare BNR .
Plăţile în lei:
 beneficiind de un sistem IT performant, Raiffeisen este una dintre puţinele bănci din
Romania care acceptă ca ordinele de plată pe suport hârtie să poată fi prezentate la oricare
dintre unităţile băncii, indiferent de unitatea la care este domiciliat contul.
 Datorită introducerii Sistemului Electronic de Plăţi (începând cu 8 Aprilie 2005 pentru plăţile
de mare valoare şi începând cu 13 Mai 2005 pentru plăţile de mică valoare) plăţile ordonate
interbancar sunt procesate în aceeaşi zi în care au fost prezentate la Raiffeisen Bank iar
sumele ajung la banca beneficiarului de asemenea în aceeaşi zi.
 Raiffeisen Bank pune la dispoziţia clienţilor săi cel mai competitiv cut-off-time din intregul
sistem bancar românesc:
o pentru plăţi de mare valoare : ora 15.00, indiferent de canalul de iniţiere (la ghişeu
sau pe MultiCash)

67
o pentru plăţi de mică valoare: ora 14.00 pentru plăţile ordonate pe MultiCash şi ora
13.00 pentru plăţile prezentate la ghişeu.
Încasările şi plăţile în valută au ca particularitate faptul că Raiffeisen ZentralBank este membră a
organismelor europene EBA şi TARGET, ceea ce face ca transferurile valutare să beneficieze de
rapiditate şi o mai mare flexibilitate privind programul de decontare
Cut-off time: 14:00
Data Valutei: T+2

Cut-off time: 11:00


Data Valutei: T/T+1 (comis. de urgenţă de 50 EUR)
În urma efectuării plăţilor în valută, la solicitarea clientului se poate elibera “Confirmarea de
plată” cu care să facă dovada beneficiarului plăţii asupra efectuării plăţii şi a datei de valută.

MultiCash
În sprijinul optimizării gestionării lichidităţilor companiei clienţilor vine şi utilizarea serviciului
de efectuare a plăţilor bancare electronice, prin instalarea celei mai noi versiuni a softului
MultiCash respectiv Multicash 3.01.006. Acest instrument electronic ajută în derularea
operatiunilor bancare în siguranţă, într-un mod simplu şi rapid şi oferă capacităţi extinse de
gestionare a lichidităţilor în derularea tranzacţiilor prin Raiffeisen Bank S.A.
Pachetul complet standard al aplicaţiei cuprinde module ce permit efectuarea următoarelor
tipuri de operaţiuni:
 Vizualizarea extrasului de cont
 Plăţi în lei
 Plăţi în devize
Avantaje:
 Servicii bancare direct din biroul clientului;
 Informaţii actualizate din oră în oră;
 Rapid – timp redus alocat efectuării plăţilor şi obţinerii extrasului
 Eficient – utilizare baze de date furnizori, acces la istoric plăţi şi
încasări
 Costuri reduse – comisioane bancare mai mici şi resurse reduse
Caracteristici principale:
 Permite, într-un mod simplu şi sigur, efectuarea de operaţiuni bancare – plăţi şi încasări –
direct de la sediul clientului reducând timpul alocat derulării acestor tipuri de tranzacţii.
 Utilizare accesibilă personalului – Multicash 3.01.006 este prevăzut cu o interfaţă accesibilă
utilizatorilor. Suplimentar, specialiştii Raiffeisen Bank S.A. oferă tot suportul necesar prin:
pregătirea personalului după instalare şi servicii ulterioare de asistenţă tehnică.
 Flexibilitate la instalare:capacitate de instalare pe un singur calculator sau în reţea.

68
 Versiune bilingvă: softul este oferit atât în limba română, cât şi în limba engleză.
 Acces individual - cu precizare riguroasă a nivelului de autoritate
 Sigurantă - accesul utilizatorilor este restricţionat printr-un sistem de parole.
 Baze de date - MultiCash vine în ajutorul utilizatorilor cu punerea la dispozitie de baze de
date în care clienţii pot înregistra acele informaţii ce sunt folosite în mod repetat. Prin
utilizarea acestor baze de date durata introducerii unui ordin de plată este semnificativ
redusă, contribuind la eficientizarea activităţii contabile, permiţând totodată evitarea erorilor
umane de completare a ordinelor de plată. Permite crearea de legături cu sisteme contabile,
în vederea reconcilierii automate a tranzacţiilor conţinute în extrasul de cont cu tranzacţiile
iniţiate în sistemul contabil propriu, sau exportului de plăţi direct din sistemul contabil, cu
câştiguri maxime de eficienţă.
 Obţinerea de informaţii actualizate asupra tranzacţiilor şi soldurilor conturilor companiei
clienţilor în timp minim. În prezent, Raiffeisen Bank S.A. oferă actualizări din oră în oră,
prelucrările ordinelor de plată instructate realizandu-se la fiecare 15 minute.
 Generarea de rapoarte cu ajutorul informatiei cuprinse in extras (de ex.: rapoarte cu rulajele
intr-o anumita perioada sau cu un anumit client/furnizor).
 Acces facil la informatiile din istoricul de extrase.
Plăţi în lei - modulul de plăţi locale
MultiCash oferă posibilitatea ca operaţiunile de scriere ordin de plată, avizare şi aprobare
ordine de plată şi trimitere către bancă să fie înlocuite în mod eficient prin paşi corespunzători
efectuaţi în cadrul modulului de Plăţi în lei. Modulul de plăţi în lei permite efectuarea atât a plăţilor
obişnuite către furnizori, cât şi dispoziţii de plată pentru buget.
Utilizarea MultiCash pentru plăţi în lei este mult mai avantajoasă deoarece:
 Introducerea, aprobarea, transmiterea şi procesarea plăţilor se efectuează mai eficient,
rapid şi sigur.
 Beneficiaţi de comisioane avantajoase.
 După trimiterea către bancă cu ajutorul programului MultiCash, nu mai este nevoie
trimiterea către bancă a ordinelor de plată pe hârtie. Ulterior procesării, banca va tipări
ordinele de plată instructate de compania Dvs.
Plăţi în devize (valută)
Similar soluţiei de transmitere a plăţilor în lei prin MultiCash, modulul de Plăţi în devize oferă
facilităţi de eficientizare a procesului de efectuare a transferurilor valutare către beneficiari, cu
menţiunea obligativităţii companiei de a pune la dispoziţia băncii în termen de 5 zile documentele
justificative, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Pentru implementarea pachetului MultiCash, specialiştii Raiffeisen Bank S.A. se deplasează la
sediul companiei clientului asigurând:
 Pregătirea personalului implicat în utilizarea MultiCash.

69
 Funcţionarea corespunzatoare a aplicaţiei.
Suplimentar, Raiffeisen Bank S.A. asigură asistenţă tehnică ulterioară instalării, dispunând de
specialişti prezenţi în fiecare judeţ din ţară.
Raiffeisen Bank pune la dispoziţia clienţilor serviciul Multicash Helpdesk disponibil zilnic de luni
pâna vineri între orele 8,30 – 18,30 la telefon 306.21.90 serviciu gratuit.

FREe-WAY
Este un produs avansat de Cash Management pus la dispoziţia clienţilor, prin care Banca, în
mod direct, confirmă electronic plăţile ordonate de către clienţi pe MultiCash, în favoarea anumitor
birouri vamale.
Prin intermediul acestui serviciu, nu mai este necesară confirmarea ulterioară de către client
a efectuării acestor plăţi, pe baza exemplarului verde al ordinului de plată, decât în situaţia în care,
clientul se prezintă pentru efectuarea formalităţilor vamale, în altă zi decât cea în care s-a confirmat
electronic plata de către bancă.
Caracteristici:

 Orice beneficiar al acestui produs va ordona prin MultiCash plăţile către birourile vamale
menţionate în “Cererea de activare a serviciului FREe-WAY”.
 După recepţionarea acestor ordine de plată, Banca va asigura procesarea acestora,
conform procesului utilizat în cadrul plăţilor electronice, şi va livra un fişier electronic către
birourile vamale beneficiare, care va reprezenta dovada executării plăţilor de către clienţi.
 Întregul proces durează cel mult o oră din momentul ordonării plăţilor pe MultiCash, până în
momentul în care biroul vamal beneficiar al plăţii are la dispoziţie fişierul de confirmare din
partea Băncii.
Ca un exemplu:
„Dacă trebuie să îndeplinţi formalităţile vamale la Biroul Vamal Arad şi compania dvs.îşi are sediul
la Bucureşti, ordonând plata către Biroul Vamal Arad prin Multicash, de la sediul dvs. din
Bucureşti, în maxim o oră plata va fi confirmată electronic către vamă, iar reprezentantul
companiei dvs. va putea obţine liberul de vamă, dacă şi restul formalităţilor vamale au fost
îndeplinite.”

Transferul de valori
Pentru încasări sau nevoi importante de numerar pentru una sau mai multe unităţi deţinute
de client, acesta poate apela la acest serviciu pentru a realiza un transfer rapid şi sigur al
numerarului între banca şi unităţile sale. De asemenea, banca oferă şi serviciul de colectare de la
sediul clientului a documentelor de plată de debit plătibile în lei (cec-uri, bilete la ordin, cambii).

70
Modalitatea de lucru este simplă: se încheie cu Banca o convenţie de transport a valorilor,
prin care se definesc condiţiile şi procedurile de lucru.
Valorile vor fi transportate între unităţile clientului şi bancă numai în zilele şi la orele
convenite. În anul 2003, Raiffeisen Bank a externalizat acest serviciu încheind un parteneriat cu
reputabilul provider de servicii de securitate şi transport valori Group 4 Falck Romania SRL.
În cazul colectării de numerar, suma este creditată în contul clientului în aceeaşi zi dacă
colectarea s-a facut până la ora 15,00; dacă colectarea se face după ora 15,00 contul clientului se
creditează în ziua lucrătoare următoare colectării. Transportul securizat este folosit şi pentru
distribuirea de numerar, conform nevoilor curente ale clientului.
Avantaje:
 siguranţa absolută a transportului prin asigurarea valorilor transportate;
 maşini blindate;
 personal specializat de pază;
 serviciu flexibil şi comod, disponibil atât în timpul programului de lucru al băncii, cât şi în
afara acestuia (weekend, sărbători);

5.7. MONEDA ELECTRONICĂ. TIPURI DE CARDURI

În funcţie de nevoile fiecărui client, persoană fizică sau juridică, Raiffeisen Bank oferă următoarele
carduri, în LEI sau în valută:
Carduri în LEI pentru persoane fizice:
 MasterCard (utilizare internaţională)
 Visa Electron (utilizare internaţională)
 Maestro (utilizare internaţională)
 Visa Classic (utilizare exclusiv naţională)
Carduri în valută pentru persoane fizice:
 Eurocard/Mastercard în EURO
 Eurocard/Mastercard în USD
Carduri în LEI pentru persoane juridice:
 Visa Business cu utilizare internaţională
 Visa Business cu utilizare naţională
Carduri în valuta pentru persoane juridice:
 Visa Business în EURO
 Visa Business în USD

71
5.7.1 Carduri PERSOANE FIZICE

Cardul de credit Raiffeisen Bank - Standard

Caracteristici:
 card de credit, în lei, pentru persoane fizice;
 utilizare naţională şi internaţională (în străinătate se face automat conversia în moneda ţării
respective);
 limita de credit este stabilită de bancă pentru fiecare utilizator, între 200 şi 3.500 de Euro
(echivalent lei);
 rambursare lunară minimă: 5% din valoarea creditului utilizat ;
 până la 4 carduri ataşate contului de credit, în afară de cardul principal;
 limita lunară de cheltuială: 100% din limita acordată de bancă pentru plăţi la comercianţi,
40% pentru retrageri de numerar;
 nu necesită giranţi, asigurare sau alte garanţii
Avantaje:
 Se aplică o singură dată şi clienţii au acces la credit pe o perioada nelimitată : banca acordă
o linie de credit care stă la dispoziţia clienţilor toată viaţa şi la care au acces, din ţară sau
străinătate, plătind la comercianţi sau retrăgând numerar la ATM-uri şi ghişee bancare, 24
ore din 24 şi 7 zile din 7.
 Se beneficiază de până la 50 de zile fără dobândă: pentru plăţile efectuate la comercianţi cu
cardul de credit Raiffeisen Bank se beneficiază de o perioadă de graţie de până la 50 de zile
în care nu se plăteşte dobănda pentru suma rambursată.
 0% comision pe tranzacţie la achitarea cumpărăturilor cu ajutorul cardului: dacă se plăteşte
cu cardul la comercianţi, banii vor trece din contul clientului în cel al comerciantului fără
costuri suplimentare pentru acesta.

Cardul de credit Raiffeisen Bank - Connex

72
Caracteristici:
 card de credit, în lei, pentru persoane fizice
 utilizare naţională şi internaţională (în străinătate se face automat conversia în moneda ţării
respective)
 limita de credit este stabilită de bancă pentru fiecare utilizator, între 200 şi 3.500 de Euro
(echivalent lei)
 rambursare lunară minimă: 5% din valoarea creditului utilizat
 până la 4 carduri ataşate contului de credit, în afară de cardul principal
 limita lunară de cheltuială: 100% din limita acordată de bancă pentru plăţi la comercianţi,
40% pentru retrageri de numerar;
 nu necesită giranţi, asigurare sau alte garanţii.
Avantaje:
 Se aplică o singură dată şi clienţii au acces la credit pe o perioada nelimitată : banca acordă
o linie de credit care stă la dispoziţia clienţilor toată viaţa şi la care au acces, din ţară sau
străinătate, plătind la comercianţi sau retrăgând numerar la ATM-uri şi ghişee bancare, 24
ore din 24 şi 7 zile din 7.
 Se beneficiază de până la 50 de zile fără dobândă : pentru plăţile efectuate la comercianţi;
cu cardul de credit Raiffeisen Bank se beneficiază de o perioadă de graţie de până la 50 de
zile în care nu se plăteşte dobândă pentru suma rambursată iar comisionul pe tranzacţie
pentru plăţile la comercianţi este 0%.
 Se primesc telefoane mobile şi minute de convorbiri naţionale : folosind cardul de credit
Raiffeisen Bank - Connex pentru plăţi la comercianti se acumulează puncte de loialitate în
programul Connex. La prima utilizare a cardului se primesc 500 de puncte de loialitate, iar
ulterior la fiecare 100.000 de lei (10 lei noi) ce se plăteşte la comercianţi cu cardul se
primeşte cate 5 puncte de loialitate.
Se pot folosi aceste puncte pentru a obţine telefoane mobile subvenţionate, minute de
convorbiri, reduceri la abonamente, eXtraopţiuni sau alte produse Connex.

Cardul de credit Raiffeisen Bank GOLD

73
Caracteristici:
 card de credit, în lei, pentru persoane fizice
 utilizare naţională şi internaţională (în străinătate se face automat conversia în moneda ţării
respective)
 limita de credit este stabilită de bancă pentru fiecare utilizator, între 2.500 şi 6.000 de Euro
(echivalent lei)
 rambursare lunară minimă: 5% din valoarea creditului utilizat
 până la 4 carduri ataşate contului de credit, în afară de cardul principal
 limita lunară de cheltuială: 100% din limita acordată de bancă pentru plăţi la comercianţi,
40% pentru retrageri de numerar
 nu necesită giranţi, asigurare sau alte garanţii
Avantaje:
 Se aplică o singură dată şi clienţii au acces la credit pe o perioada nelimitată : banca acordă
o linie de credit care stă la dispoziţia clienţilor toată viaţa şi la care au acces, din ţară sau
străinătate, plătind la comercianţi sau retrăgând numerar la ATM-uri şi ghişee bancare, 24
ore din 24 şi 7 zile din 7;
 Se beneficiază de pana la 50 de zile fara dobanda : pentru platile efectuate la comercianti
cu cardul de credit Raiffeisen Bank beneficiezi de o perioada de gratie de pana la 50 de zile
in care nu platesti dobanda pentru suma rambursata. In plus, comisionul pe tranzactie
pentru platile la comercianti este 0%.
 Cand calatoresti in strainatate, beneficiezi gratuit de un pachet de servicii speciale tip
asigurare : asigurare de accident, bagaje / documente pierdute etc.

MasterCard

Caracteristici:
 Card de credit, în LEI, pentru persoane fizice
 Utilizare naţională şi internaţională
 Limita de creditare este stabilită de către bancă pentru fiecare utilizator
 Rambursare lunară de minimum 10% din creditul utilizat.
 Perioada de creditare nelimitată.
Avantaje:

74
 Nu necesită giranţi sau alte garanţii suplimentare
 Acces la credit 24 de ore din 24, 7 zile din 7, atât în România cât şi în străinătate.
 Creditul este disponibil pentru toata viaţa cu condiţia efectuării rambursării lunare minime.
 0% comision şi perioadă de graţie de până la 45 de zile, în care banca nu percepe dobândă
pentru plăţile la comercianţi (în condiţiile rambursării integrale a sumelor utilizate).
 Utilizatorul alege data şi modul de rambursare a sumelor utilizate.
 Control total oferit de raportul de activitate pe care banca îl trimite lunar prin poştă.
 Până la 4 carduri ataşate contului de credit, în afară de cardul principal.

Carduri Visa Electron şi Maestro

Caracteristici:
 Carduri de debit, în LEI, pentru persoane fizice.
 Carduri de plată a salariilor pentru angajatori.
 Utilizare naţională şi internaţională.
 Suma minimă de deschidere a contului este de 50.000 LEI.
Avantaje:
 Până la 5 carduri pe cont.
 Posibilitatea de a efectua tranzacţii comerciale directe şi extrageri de numerar nu numai în
ţară, dar şi în străinătate (cardul este alimentat în LEI, în străinătate realizându-se conversia
automat în moneda ţării respective).
 Poţi încasa dobânzile oferite de bancă la depozite fără capitalizarea dobânzii.
 Poţi efectua plăţi directe către furnizorii de utilităţi, fără a fi necesară deplasarea la bancă,
datorită contului curent ataşat cardului tău.
 În cazul în care cardul este folosit pentru încasarea lunară a salariului, poţi beneficia, la
cerere, de facilitatea de descoperit de cont (overdraft), în valoare de unul până la 3 salarii
nete. Aceasta reprezintă o linie de credit ataşată cardului de salariu.

Visa Classic

75
Caracteristici:
 Card de debit, în LEI, pentru persoane fizice
 Utilizabil numai în România
 Sumaă de deschidere a contului este de 100.000 LEI
Avantaje:
 Permite efectuarea de tranzacţii comerciale şi retrageri de numerar pe întreg teritoriul ţării
 Permite ataşarea a două carduri (un card principal şi un card suplimentar) unui singur cont.

Eurocard / Mastercard în USD sau EURO

Caracteristici:
 Carduri de debit, în USD/EURO, pentru persoane fizice cetăţeni români, precum şi pentru
cetăţenii străini care lucrează în cadrul ambasadelor, consulatelor şi reprezentanţelor altor
ţări în România sau în cadrul unor organizaţii internaţionale cu sediul în România.
 Utilizare naţională şi internaţională.
 Suma minimă de deschidere a contului este de 50 USD/EURO
Avantaje:
 Permit ataşarea mai multor carduri la acelaşi cont, putând stabili o limită zilnică de cheltuială
pentru fiecare card
 Posibilitatea de a rezerva camere la hoteluri din străinătate
 Înlocuirea în regim de urgenţă a cardului declarat ca pierdut sau furat şi eliberarea de
numerar în regim de urgenţă până la emiterea cardului înlocuitor

76
 Eurocard/Mastercard în EURO este deosebit de util pentru călătorii în ţările care utilizează
ca monedă naţională EURO – pentru tranzacţiile făcute cu acest card în zona EURO nu
sunt percepute taxe de conversie valutară.

Facilitatea de descoperit de cont


Pot beneficia de aceasta facilitate toate persoanele care primesc salariul in contul de card Visa
Electron sau Maestro. Obtinerea acestui credit este simpla, prin completarea unei singure cereri.
Nu ai nevoie de giranti sau de alte garantii suplimentare. Solicitarea limitei initiale de descoperire in
cont nu este comisionata de banca.
Cum functioneaza facilitatea de descoperit de cont
Odata aprobata, poti folosi aceasta liniei de credit pe toata perioada in care primesti salariul in
contul de card. Vei plati dobanda numai pentru creditul efectiv utilizate, iar neutilizarea creditului nu
implica costuri suplimentare. In majoritatea cazurilor, limita de descoperire in cont nu are o data
fixa de rambursare integrala, cu conditia sa nu iti schimbi locul de munca.

5.7.2. Carduri PERSOANE JURIDICE

Visa Business Card în Rol

Piaţa ţintă: Întreprinderi Mici şi Mijlocii (cifra de afaceri anuală de până la 5 000 000 EUR).
Moneda: Rol.
Utilizarea : Permite atât operaţiuni non-cash, cât şi retrageri de numerar în România.
Caracteristici
 Bonifică dobânda la vedere la soldul creditor, calculate prin acumularea zilnică, iar plata se
face în ultima zi a lunii. Dobânda se capitalizează.
 Permite plăţi prin Epos şi Imprinter la toţi comercianţii acceptanţi VISA, pe teritoriul
României .
 Nu permite iesiri autorizate în descoperiri (overdraft)-card de debit.
 Pentru ieşiri în descoperiri accidentale (neautorizate)se percepe dobânda de overdraft
neautorizat.

77
 Este un card de debit.
Avantaje
 Eliminarea utilizării de numerar pentru diverse plăţi .
 Independenţa faţă de programul de lucru al băncii.

Visa Business Card – Rol Internaţional

Piaţa ţintă: Întreprinderi Mici şi Mijlocii (cifra de afaceri anuală de până la 5 000 000 EUR).
Moneda: Rol.
Utilizarea: Permite atât operaţiuni non-cash (tranzacţii comerciale directe) şi retrageri de numerar
în România cât şi în străinătate (se realizează automat conversia în valuta ţării respective).
Caracteristici
 Bonifică dobânda la vedere la soldul creditor, calculate prin acumularea zilnică, iar plata se
face în ultima zi a lunii. Dodânda se capitalizează.
 Permite plăţi prin Epos şi Imprinter la toţi comercianţii acceptanţi VISA atât pe teritoriul
României , cât şi în străinătate.
 Contul de card permite şi operaţiuni de cont curent la ghişeul băncii fără utilizarea cardului.
 Nu permite ieşiri autorizate în descoperiri (overdraft)-card de debit.
Pentru ieşiri în descoperiri accidentale (neautorizate)se percepe dobânda de overdraft neautorizat.
 Valuta de referinţă pentru decontarea operaţiunilor prin card este ROL, în România şi EUR
în străinătate.
 Este un card de debit
Avantaje
 Eliminarea utilizării de numerar pentru diverse plăţi ,atât în ţară cât şi în străinătate.
 Permite realizarea plăţilor şi ridicării de numerar în toate valutele.
 Independenţa faţă de programul de lucru al băncii.
 Utilizarea unui singur card, denominat în moneda naţională, atât pentru operaţiuni
domestice cât şi pentru cele internaţionale, costuri minime.
 Nu este necesară cumpărarea de valută pentru cheltuieli externe.
 Asistenţă medicală de urgenţă şi referinţele medicale, numai în străinătate.

78
 Serviciu de asistenţă juridică, numai în străinătate.
 Asigurarea pentru cazuri de întârziere în timpul călătoriei, numai în străinătate.
 Asigurare pentru bagajele sosite cu intârziere sau pierdute,numai în străinătate .
 Nu este necesară cumpărarea de valută pentru cheltuieli externe.

Visa Business Card în USD

Piata tinta : Intreprinderi Mici si Mijlocii (cifra de afaceri anuala de pana la 5 000 000 EUR).
Moneda : USA.
Utilizarea : Permite atat operatiuni non-cash (tranzactii comerciale directe) si retragerei de
numerar. Cardul este utilizabil atat Romania cat si in strainatate .
Caracteristici
 Bonifica dobanda la vedere la soldul creditor, calculate prin acumularea zilnica, iar plata se
face in ultima zi a lunii. Dodanda se capitalizeaza.
 Permite plati prin Epos şi Imprinter la toti comerciantii acceptanti VISA atat pe teritorilu
Romaniei , cât şi în străinătate.
 Nu exista limitare la ridicarea de numerar in strainatate .
 Realizeaza automat schimbul valutar pentru plati si retrageri de numerar in valute.
 Nu permite iesiri autorizate in descoperit (overdraft) – card de debit.
 Pentru iesiri in descoperit accidentale (neautorizate) se percepe dobanda de overdraft
neautorizat.
 Este un card de debit.
Avantaje
 Permite operaţiuni fără numerar, atât în România cât îi în străinătate.
 Elimină utilizarea de numerar pentru diferite plăţi şi, mai ales pentru deplasări externe.
 Permite realizarea plăţilor şi ridicării de numerar în toate valutele.

Visa Business – EUR Internaţional

79
Piaţa ţintă : Întreprinderi Mici şi Mijlocii (cifra de afaceri anuală de până la 5 000 000 EUR).
Moneda: EUR.
Utilizarea : Permite atât operaţiuni non-cash (tranzacţii comerciale directe) şi retrageri de numerar.
Cardul este utilizabil atât în România cât şi în străinătate
Caracteristici
 Bonifică dobânda la vedere la soldul creditor, calculate prin acumularea zilnică, iar plata se
face în ultima zi a lunii. Dobânda se capitalizează.
 Permite plăţi prin Epos şi Imprinter la toţi comercianţii acceptanţi VISA atăt pe teritoriul
României , cât şi în străinătate.
 Contul de card permite şi operaţiuni de cont curent la ghişeul băncii fără utilizarea cardului.
 Nu permite ieşiri autorizate în descoperit (overdraft) – card de debit.
 Pentru şiri în descoperit accidentale (neautorizate) se percepe dobânda de overdraft
neautorizat.
 Valuta de referinţă pentru decontarea operaţiunilor prin card este ROL, în România şi EUR
în străinătate.
Avantaje
 Permite operaţiuni fără numerar, atât în România cât şi în străinătate.
 Pentru tranzacţiile efectuate în ţările având ca monedă locala EUR nu se percepe comision
de schimb valutar (valuta tranzacţiei şi valuta de cont fiind identice).
 Permite realizarea plăţilor şi ridicării de numerar în moneda locală a ţării în care se
efectuează operaţiunea.
 Asistenţă medicală de urgenţă şi referinţele medicale, numai în străinătate.
 Serviciu de asistenţă juridica ,numai în străinătate.
 Asigurarea pentru cazuri de întarziere în timpul călătoriei, numai în străinătate.
 Asigurare pentru bagajele sosite cu întârziere sau pierdute, numai în străinătate .

Carduri de salarii Maestro ROL

Piaţa ţintă : Angajaţii cu contract de muncă ai întreprinderilor Mici şi Mijlocii (cifra de afaceri anuală
de până la 5 000 000 EUR).

80
Moneda : ROL, cu utilizare internaţională.
Utilizarea : Permite Întreprinderilor Mici şi Mijlocii să plătească drepturile salariale direct în contul
salariaţilor.
Caracteristici:
 Comisionul de transfer al salariatului poate fi negociat cu IMM-ul.
 Permite, la cererea salariaţilor, ieşiri în descoperit de până la trei salarii nete.
 Contul de card permite colectarea de dobânzi de la depozite fără capitalizare.
 Cardul poate fi folosit în scopuri comerciale sau pentru retrageri de numerar, la orice ATM
sau dispozitiv EPOS, în ţară sau în străinătate ,oriunde este acceptată sigla Maestro.
 Se bonifică dobânda la soldul credit al contului de card.
 Perioada de înlocuire a cardului este de maximum trei zile, oriunde în România.
 Soldul contului de card poate fi verificat telefonic.
 Nu se aplică comision de neutilizare pentru facilitatea de descoperit de cont.
 Nu există o dată limită de rambursare a descoperitului de cont.
 Angajatorul se obligă să plătească salariatul în contul de card pentru ca salariatul sa
beneficieze de descoperit de cont.
 Se realizează o compensare permanentă între încasări şi soldul debitor.
Avantaje
 Diminuarea timpului şi a cheltuielilor aferente plăţilor salariilor.
 Diminuarea cheltuielilor cu personalul care administrează numerarul.
 Economisirea timpului consumat de salariat pentru încasarea drepturilor salariale prin
casierie.
 Acces uşor operaţional al salariaţilor la facilitatea de descoperit de cont.

► Plata salariului prin carduri VISA Electron sau Maestro


Raiffeisen Bank oferă posibilitatea plăţii salariilor angajaţilor prin carduri în LEI, cu acordul
acestora. Aceste carduri (Visa Electron si Maestro) sunt utilizabile atât pe teritoriul Romăniei, cât şi
în străinătate. Apelând la această modalitate modernă de plată a salariilor, angajatorul beneficiaza
de:
 Eliminarea cheltuielilor, riscurilor şi timpului consumat cu manipularea numerarului.
 Diminuarea cheltuielilor cu personalul care administrează numerar
Angajaţii beneficiaza de:
 Acces direct, din orice localitate din ţară sau străinătate şi în orice moment, la contul de card
 Posibilitatea de a solicita băncii acordarea unui plafon de descoperit de cont, în limita a 3
salarii lunare nete.

81
Taxele, comisioanele şi dobânzile pentru toate tipurile de carduri sunt afişate la sediile Raiffeisen
Bank şi pot fi modificate periodic de către bancă.

► Alte avantaje ale ofertei Raiffeisein Bank:


 O reţea extinsă de ATM-uri şi comercianţi acceptatori de carduri
 Acces la sumele din contul de card imediat după alimentare
 SmartTel: prin acest serviciu se poate avea acces la informaţii privind contul de card prin
intermediul telefonului mobil. Informaţiile despre cont sunt disponibile 24 de ore din 24, 7
zile din 7, direct pe ecranul telefonului mobil, sub forma unor mesaje de tip SMS.
 Raiffeisen Direct: printr-un apel telefonic, gratuit, se pot obţine informaţii specifice despre
conturile clienţilor, se pot ordona transferuri, efectua plăţi către furnizorii de facilităţi, etc.
 Prin serviciul Plăţi Directe Furnizori, se poate economisi timpul mandatând banca să
efectueze automat plata facturilor primite de la furnizorii de utilităţi (telefon, apă, gaze,
energie electrică etc.)

5.7.3. REŢEAUA DE BANCOMATE


Reţeaua de bancomate a Raiffeisen Bank este funcţională 7 zile pe săptămână, 24 ore din 24.
Această reţea, care în prezent număra 760 de bancomate, este în plină expansiune, iar reţeaua de
POS-uri a depăşit 5300 de cititoare de card.
Pe teritoriul municipiului Iaşi, Raiffeisen Bank deţine următoarea reţea de bancomate:

Magazin Vascar Str. Nicolina nr. 7 Bl. 930


Hotel Moldova Str. Anastasie Panu nr. 31
Hotel Unirea Piata Unirii nr. 3
MOTRIF Bd. Mircea cel Batran nr. 1
Raiffeisen Bank Stefan cel Mare nr. 2
Magazin Moldomobila Str. Bucium nr. 34
M. Mercury Str. Garii nr. 19
Vel Pitar Bd. Nicolae Iorga nr. 24
Farmacia Cara Str. T. Vladimirescu Bl.T14 parter
Autotech Sos. Pacurari nr. 150 Bl. 589 Sc. C parter
SC Paradis Piata Voievozilor
UM Tatarasi Str. Aeroportului nr. 2
Raiffeisen Bank - AG Str. Sf. Lazar Bl. A 1-3
Camin Ipa Str. Aurel Vlaicu nr. 77
S.C. Agpe S.R.L. Bd. Dacia nr. 26

82
XENON Grup Bd. Copou nr. 26-28
S.C. Compan Str. Vasile Lupu nr. 84
Raiffeisen Bank - AG Pacurari interior Sos. Pacurari nr. 54 Bl. 554 Sc. B
Universitatea Petre Andrei Str. Ghica Voda nr. 13
Centrul Comercial - Hala Centrala - parter Str. Anastasie Panu nr. 46

Raiffeisen Bank România a depăşit, recent, un milion de carduri active, nivel care reprezintă
circa 15% din numărul total de carduri din sistemul bancar autohton. Totodată, banca are o reţea
de 760 de ATM-uri (bancomate) şi peste 5300 de POS-uri (cititoare de card) instalate la
comercianţi. Potrivit unui recent comunicat al băncii, portofoliul său de carduri înregistrează o
medie de creştere de aproximativ 25.000 de carduri pe lună, din care aproape o treime sunt carduri
de credit. "Am pornit, în 2001, de la o bază de circa 70.000 de carduri active. De fapt, în momentul
în care Raiffeisen Bank a preluat Banca Agricola, activitatea de carduri era una dintre puţinele
funcţionale", a afirmat Steven van Groningen, preşedintele Raiffeisen Bank. Banca a început să
emită carduri în 1996. Un al doilea moment important în activitatea cu carduri a fost lansarea, în
toamna anului 2003, a cardului de credit. Raiffeisen Bank ocupă poziţia a treia în sistemul bancar
românesc, cu active de peste două miliarde de euro şi o cotă de piaţă de 9,2% la sfârşitul anului
2004.

83
CAPITOLUL 6. MARKETINGUL BANCAR

6.1. Politica de marketing de produse şi servicii bancare

Orice sucursală Raiffeisen este o « sucursală model » care pune în prim-plan relaţia cu
clienţii săi. Banca pune accent pe întelegerea activitătilor pe care le desfăşoara clienţii săi, pe
analiza solicitărilor acestora, pe consilierea şi oferirea de soluţii adecvate. Este o bancă flexibilă în
rezolvarea cerinţelor clienţilor şi îsi desfăsura activităţile în mod transparent. Asadar, ceea ce
încearcă să promoveze banca prin intermediul activităţilor bancare desfăşurate este EXCELENŢA
produselor şi serviciilor propuse.
Cel mai important punct pe care l-a avut în vedere Raiffeisen Bank este identificarea cu
acurateţe a nevoilor pieţei şi alegerea unei poziţii strategice pe această piaţă, care sa fie
compatibilă cu propriul management. Deasemenea , banca şi-a conceput un program propriu de
reclamă şi publicitate, care să ofere informaţii sistematizate asupra capacităţii lor de lucru, privind
produsele şi serviciile oferite, cu referire la cele mai interesante modalităţi de legătură cu clienţii şi la
avantajele acestora în urma colaborării lor cu banca.
Prin marketingul orientat pe produse şi servicii, Raiffeisen Bank tinde să devină o bancă de primă
opţiune pentru toţi clienţii interesaţi. Orice produs sau serviciu Raiffeisen oferit clienţilor sau
adaptat cerinţelor acestora promovează calitatea, dinamismul şi inovaţia.
Marketingul bancar orientat pentru promovarea produselor şi serviciilor oferite de Raiffeisen Bank
este unul care permite accesul la informaţiile dorite foarte repede şi extrem de facil, astfel clienţii
băncii pot să se decidă asupra produsului sau serviciului din gama Raiffeisen propusă, într-un timp
foate scurt.
Un prim aspect al marketingului bancar orientat pe produse şi servicii oferite vizează prezentarea
acestora prin varietatea şi calitatea pe care o prezintă. Evident banca prin promovarea produselor
şi serviciilor sale încearcă să urmarească anumite obiective, printre care:

 Întelegerea nevoilor şi informarea clienţilor săi: prin intermediul pliantelor şi afişelor pe care
fiecare client Raiffeisen poate sale găsească la fiecare unitate bancară sau prin intermediul
site-ul (www. raiffeisen.ro), cât şi prin intermediul spot-urilor TV.

Credit de consum cu dobandă record („rată de furnica.chiar mai


mică”.Pregateşte-te din timp cu fulare, mănuşi, aragazuri, termostate, pentru că se

84
înregistrează cea mai scăzută dobandă din ultimii ani. Creditul de consum Raiffeisen Bank are
dobânda 0% pentru primele trei luni, în perioada 3 noiembrie 2005 - 31 ianuarie 2006.)
Scăderea bruscă a dobânzii la 0 va încălzi puternic sărbătorile de iarnă!

Flexicredit plus (“...pentru...stiţi...cum să vă spun”. Iţi doreşti o sumă importantă de bani pe care
să o folosesti aşa cum vrei? Fără restricţii?)

Creditul Capital in lei :Tabla înmulţirii profitului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii
(Creditul Capital in RON se acordă pe maximum 6 luni cu o dobandă promoţională
de BUBOR 1l + 0.5%. În plus, puteţi beneficia de o perioada de graţie privind
rambursarea împrumutului de pană la 2 luni.)

“Alege optiunea cea mai potrivita”- plata facturilor Connex şi la oficiile Poştei Romane, sau prin
Raiffeisen Direct, myBanking şi Plaţi Directe Furnizor.

“Sună şi Zbori”- Rapid, Sigur, Accesibil, Convenabil spre oricare din destinaţiile Carpatair.
 Reamintirea ofertelor de produse şi servicii prin intermediul mass-media

 Determinarea clienţi lor să achiziţioneze serviciile oferite. Orice bancă, pentru a obţine succes
în activitatea financiară desfaşurată şi pentru impunerea în sectorul bancar din ţara, tinde să
ofere o gamă mare şi diversificata de servicii bancare,al caror element esenţial este calitatea.
Astfel, prin maniera de prezentare clară şi exactă a produselor oferite banca Raiffeisen
determină clientii săi să apeleze la serviciile oferite de ei.
 Menţinerea fidelităţii clienţilor săi, prin a-i păstra mereu mulţumiţi prin tot ceaa ce fac. Atunci
când un client este mulţumit va păstra relaţia cu banca, va apela din ce în ce mai multe servicii
acesteia pentru a-şi satisface nevoiile ce îi vizează activitatea şi va recomanda într-o maniera
favorabială banca şi altora. Clienţii fideli pe termen lung sunt cei care vor asigura venitul băncii.
Fidelitatea clientului îmbunătaţeşte imaginea unei bănci şi poate fi o sursă excelentă de

85
reclamă. Aşadar, chiar dacă concurenţii băncii vor oferi servicii cu o dobândă mai avantajoasă
sau vizând alte domenii, clienţii Raiffeisen răman clienţi Raiffeisen în baza relaţiei de fideliate
create.
 Promovarea imaginii ar fi un alt obiectiv pe care îl are in vedere banca Raiffeisen. Un mod
esenţial şi unic pe piaţa bancară din Iaşi ar fi Bradul de Sărbătorile de Iarnă Împodobit pe
str.Ştefan cel Mare vis-a-vis de sucursală.
 Atragerea de noi clienţi şi menţinerea unei relaţii de colaborare pe termen lung. Pentru
atingerea acestui obiectiv Raiffeisen Bank prestează servicii de consultanţă financiară
(gratuită),urmarind cu precadere:
- consolidarea imaginii de profesionalism a băncii;
- înlăturea de idei preconcepute ale clientului;
-obţinerea a câtor mai multe informaţii despre client si activitatea ce o desfasoara acesta.

 Promovarea numelui băncii nu ar reuşi fără prezenţa în programul de marketing a unei


embleme. Caluţii încrucişaţi reprezintă emblema Raiffeisen. În vechime, căluţii încrucişaţi
completau vârful unui acoperiş de casă, protejând ocupanţii acesteia de orice tip de pericol.
Organizatia Raiffeisen a transformat acest simbol al protecţiei în propria marca deoarece membrii
acesteia se protejează reciproc de dificultatile economice, colaborând unul cu celalalt.

 Consolidarea reputaţiei băncii la întreg teritoriu naţional.

6.2. Politica de marketing instituţional şi de poziţionare a băncii

În ceea ce priveşte marketingul instituţonal acesta tinde să reflecte principalele aspecte pe


care le vizează comunicarea la nivel de bancă , în scopul definirii identităţii acesteia. Este evident
că extrem de important apare comunicarea care se realizeză atĂt la nivel de bancă, în ceea ce
priveste relaţia manageri-subordonati, cât şi comunicare pe care o are personalul băncii cu
exteriorul- clienţii săi, acţionarii, furnizorii. Zâambetul pe buze al pesonalului şi atmosfera placută şi
cordială din interiorul băncii – sunt elemente esenţiale ale programului de marketing bancar.

86
În ceea ce priveşte comunicareala nivelul băncii aceasta are ca obiectiv primordial
asigurarea unei bune circulaţii a informaţiei în bancă. Acest obiectiv are in vedere ca tot personalul
băncii ar trebui sa fie informat în priviţa strategiilor avute in vedere pentru asigurarea realizării
aspectelor avute în vedere pentru dezvoltarea băncii şi promovarea programului de marketing
bancar. Astfel, toţi membrii bancii trebuie să ştie cu exactitate care sunt obiectivele stabilite, care
sunt modalităţile reale de atingere a acestora, care sunt punctele forte şi cele slabe în relaţia pe
care o au cu mediu extern, dar şi cel intern, care sunt posibilităţile de atingere a acestor obiective.
Comunicarea la nivel de banca se realizează în aşa maniera încat fiecare angajat (manageri, ofiţeri
de cont, casieri etc.) trebuie să se simtă membru al familiei Raiffeisen.
În ceea ce priveşte comunicarea cu mediul extern aceasta vizează în primul rând relaţia
care se stabileşte cu clienţii, acţionarii şi asociaţii, furnizorii, băncile concurenţiale, statul
(administraţiile publice centrale, dar şi locale) etc.
 Un obiectiv esenţial al marketingului instituţional îl reprezintă creşterea activităţii prin
imbunătăţirea reţelei de vânzări. Acest obiectiv cade cu precădere în sarcina funcţinarilor băncii
care trebui să urmarească cresterea vânzărilor de produse şi bancare. În acest scop ei trebuie
să cunoască gama produselor şi serviciilor oferite de bancă , caracteristicele acestora,
costurile, termene de plată sau rambursare. E necesar sa aiba o anumtă pregătire în acest
domeniu şi capacităţz de preyentare, prin intermediul unor strategii bine definite, a tuturor
punctelor forte pe care le prezintă fiecare produs sau serviciu oferit la dispoziţia clienţilor săi. Şi
toate acestea trebui să urmarească atingerea obiectivelor stabilite la nivelul băncii.
 Un alt obiectiv urmărit prin intermediul marketinului instituţional ar fi acela de a adapta reţeaua
de comercializare a produselor şi serviciilor oferite in funcţie de cerinţele pe care le au clienţii.
Aceasta vizează în primul rând extinderea reţelelor de unităţi bancare şi , în al doilea rând ,
modernizarea acestei reţele de distribuţie.

o Orice bancă care doreşte să îşi mărească cota de piaţă ar trebui să aibă o reţea
de agenţii( sucursale , filiale) destul de bine instituită în teritoriu. Pentru că apare
destul de clar faptul că un client va alege banca care este cea mai aproape de
locul unde stă sau de locul de muncă. Aşadar, pentru creşterea numarului de
clienţi reţeau de unităţi bancare a băncii este, evident, extrem de importantă.
Orice agenţie nou deschisa trebuie să vizeze un spaţiu în care frecvenţa clienţilor
ar fi destul de ridicată . De asemenea aplasarea unei unităţi bancare trebuie să fie
bine delimitată , astfel încâat să permită atragerea mult mai facilă a clienţtilor îin
zona respectivă. ÎIn fine, orice agenţtie bancară deschisă trebuie să aibă şi un
program bine precizat, în vederea atingerii obiectivului de rentabilitate financiară.

87
o Cel de-al doilea aspect necesar de atins este modernizarea reţelei de distribuţie -
ca aspect esenţial pe care îl au în vedere clienţii când aleg banca la care vor
apela. În ceea ce priveşte aspectul exterior este necesar ca acesta să ofere o
impresie plăcută, dar totodată şi o imagine solidă care să întărească încrederea
clienţilor în seriozitatea pe care o prezintă banca respectivă.

 În ceea ce priveşte interiorul băncii aceasta trebuie realizată într-o maniera care să trădeze
atmosfera plăcută , caldă şi exrem de cordială care ar caracteriza atitudinea pe care o are
banca faţă de clienţii săi. Raiffeisen urmareste acest aspect prin amplasarea accesibila a
ghişeelor, a birourilor ofiţerilor de cont, a birourilor managerilor, a terminalelor de calculatoare

 Un alt obiectiv îl reprezintă realizarea unor cercetări de piaţă şi studii de marketing care ar
viza coportamnetul clientelei, nevoiile pe care le are acesta şi fundamentarea , în funţie de
rezultate, a noiilor produse bancare.

88
CAPITOLUL 7. CREDITAREA BANCARĂ

Raiffeisen Bank are o politică de creditare îndreptată spre creditarea atât a persoanelor
fizice cât şi a întreprinderilor şi agenţilor economici (persoane juridice). Creditul este o modalitate
simplă şi convenabilă de a obţine bani de la bancă pentru o nevoie personală. Se poate alege
suma de bani de care ai nevoie şi poţi stabili perioada pentru care iei creditul, în funcţie de
disponibilităţile tale financiare şi, indiferent de planuri există un credit pentru fiecare.

7.1. Prudenţa în creditare


În cazul în care o bancă acordă un credit unui client-persoană fizică sau persoană juridică,
iar aceasta, din anumite motive, nu va putea să-şi achite obligaţiile faţă de bancă (restituirea
creditului plus dobânda aferentă), banca va înregistra pierderi pe care va trebui să le suporte din
profit. Pentru a reduce la minim pierderile rezultate din credite neperformante, lucrătorii bancari
implicaţi în activitatea de creditare trebuie sã procedeze cu responsabilitate la evaluarea riscurilor
pe care le presupune acordarea împrumuturilor. În practica bancară, compensarea costului unui
credit neperformant se face prin derularea mai multor credite performante.

7.2. Principii de creditare


Creditarea nu este o ştiinţă exactă; nu este posibil ca prin utilizarea unei formule sau
aplicarea unei teorii sã se garanteze cã suma acordată unui client va fi rambursată cu dobânda
aferentă. Există, totuşi, principii generale de creditare care, dacã sunt aplicate consecvent, permit
reducerea gradului de incertitudine şi prin urmare, a riscului implicat în creditare.
Aceste principii se referă la:
 solicitantul creditului (debitorul);
 cererea de creditare (obiectivele urmărite);
 rambursare (rate şi termene);
 dobânzi şi comisioane bancare (remunerarea creditului);
 garantarea (modalităţi de asigurare şi recuperare)
Solicitantul creditului (debitorul)
Problemele cheie asupra cărora trebuie sã ne concentră, când analiză situaţia unui client
care a solicitat un credit, se pot împâţi în patru grupe (pentru o persoanăjuridică:
1. Domeniul de activitate al firmei;
2. Situaţia financiarăa firmei;

89
3. Calitatea managementului firmei;
4. Performanţele viitoare ale firmei.
Analiza împrumutului din punct de vedere al problemelor prezentate mai sus este cunoscută
şi sub denumirea de caracterul şi capacitatea de rambursare a clientului.
Cererea de creditare
Aspectele şi întrebările determinate care vor fi luate în considerare atunci când se
analizează cererea de creditare sunt:
1. Competenţa legală a solicitantului
2. Destinaţia creditului, denumită şi obiectul creditului
3. Ce sumă estimaţi că ar fi necesară clientului ?
4. Pentru cât timp este solicitat creditul ?
5. Cum propune clientul să ramburseze creditul şi dacă propunerea este realistă pentru
perioada de timp solicitată ?
6. Cum doreşte clientul să garanteze creditul solicitat?
Marja de profit pe care o va încasa banca din credit
Rambursarea
Prognoza fluxului de fonduri disponibile (cash flow – flux de numerar) ne va indica durata
realistă a rambursării creditului. Pentru ca o afacere să aibă succes, ea trebuie sã aibă suficiente
lichidităţi. Dacă persoana juridică încearcă să ramburseze creditul prea repede, s-ar putea să
rămână fără lichidităţi şi să nu poată să-şi desfăşoare corespunzător activitatea în continuare sau
chiar sã dea faliment.
Este preferabil ca rambursarea creditului să se realizeze în rate mai mici, valoric, eşalonate
pe o perioadă mai mare, dar pe care afacerea le poate acoperi într-un mod realist, decât sã fie
efectuată într-o perioadă mai scurtă, în rate mari. Însăşi banca va constata cã este dificil sã
câştige suficient din alte activităţi bancare încât să acopere costul unui credit neperformant, fiind
preferabilă rambursarea în rate mai mici, decât forţarea rambursãrii rapide, cu riscul de a nu se mai
putea rambursa creditul.
Banca nu va dori ca împrumutul sã rãmână nerambursat pentru o perioadă mai mare decât
consideră ea necesar sau prudent, deoarece cu cât creşte durata rambursării, cu atât creşte şi
posibilitatea apariţiei situaţiilor care pot împiedica rambursarea creditului.
Dobânzi şi comisioane bancare
Cheltuielile pe care le presupune pentru bancă procesul complex al analizării cererii de
creditare (inclusiv cu personalul implicat în acest proces) trebuie, la rândul lor, sã fie recuperate. În
unele ţări se obişnuieşte ca băncile să perceapă clienţilor un comision de negociere, pentru
acoperirea costului de instrumentare a creditului. În practica românească, aceste costuri urmează
să se acopere prin rata dobânzii, deşi comisioanele se plătesc, adesea, din credit. Prin urmare,
băncile trebuie sã se asigure că percep o rată a dobânzii (sau impun un comision) care să asigure
profitabilitatea fiecărei acţiuni de creditare

90
Garanţia
Cel solicitat să ofere o garanţie suplimentară băncii, privind îndeplinirea obligaţiei de
rambursare a creditului are, în principiu, două alternative:
 poate garanta cu bunuri materiale, imobile, terenuri sau active financiare pe care le pune
la dispoziţia băncii, sub forma ipotecii, gajului, depozitului bancar etc., acestea fiind denumite
garanţii reale;
 poate apela la o terţă persoană – numită garant, care să-şi asume obligaţia că va achita
datoria (sau va despãgubi bãneşte banca), în cazul în care cel pentru care garanteazã (debătorul,
clientul băncii) nu îşi îndeplineşte obligaţia asumată prin contractul de împrumut. Instrumentul
garantării poate fi în acest caz scisoarea de garanţie bancară, avalul cambial etc., acestea făcând
parte din garanţiile personale.
Indiferent de tipul garanţiei (reală sau personală), aceasta trebuie sã rãspundă anumitor
cerinţe de bază:
 existenţa unui patrimoniu independent de relaţia contractuală, suficient de mare şi cert în
timp, pentru a acoperi obligaţia garantată;
 garanţia să fie astfel concepută încât să asigure băncii dreptul şi posibilitatea de a o
executa fără ca debitorul să se poată opune acestei executări;
 banca, în calitate de beneficiar al garanţiei, să aibă asigurată posibilitatea de a transforma
garanţia în bani, rapid şi fără pierderi. Astfel spus, garanţia să aibă un grad ridicat de lichiditate,
dacă trebuie executată în cazul în care clientul nu îşi rambursează datoria.
Deci, în relaţia de garantare pot apare:
 două persoane – beneficiarul garanţiei (banca) şi debitorul (clientul bãncii), când acesta din
urmă garantează cu propriul său patrimoniu (ipotecă, gaj), sau
 trei persoane – când debitorul apelează la o terţă persoană, garantul, ca acesta din urmă să
garanteze obligaţia lui de plată. În ambele cazuri, beneficiarul este banca, în poziţie de creditor.
Tipuri de garanţii
Cele mai uzuale tipuri de garanţii sunt:
 garanţia principalã a creditorului;
 depozitul bancar;
 ipoteca;
 gajul.

91
7.3. CREDITAREA PERSOANELOR FIZICE

Tipuri de credite.
Raiffeisen poate acorda credite pe termen scurt, mediu şi lung, Clienţilor săi care
îndeplinesc condiţiile prevăzute în normele interne ale băncii şi în conformitate cu Regulamentul
emis de BNR. Pentru persoanele fizice Raiffeisen acordă credite pentru nevoi personale, de
consum, de trezorerie, imobiliare, ipotecar

1. Credite pentru nevoi personale

a) Flexicredit- Este un credit pentru nevoi personale nenominalizate. Banii se acordă în numerar,
fără să fie nevoie sa se facă dovada cumpărării unui anumit bun. Se acordă în LEI sau EURO ,
valoarea fiind: între 300 şi 5.000 de EURO (sau echivalentul în LEI)
Perioada de creditare: între 6 luni şi 5 ani(maxim 3 ani pentru creditele de pana la 3.000 de
EURO.
Garantii: 1 girant (veniturile acestuia trebuie să fie cel puţin egale cu dublul ratei lunare)
Avantaje:
 este un credit pentru nevoi nenominalizate, nefiind necesară prezentarea unei facturi care
să dovedească achiziţionarea unui bun
 nu necesită avans
 plata automată a ratei lunare din contul curent
 posibilitatea de rambursare anticipată
Documente cerute de bancă:
 Adeverinţa de salariu a solicitantului a soţului / soţiei (în cazul în care solicitantul este
căsătorit şi doreşte luarea în calcul a veniturilor soţului / soţiei)acestuia.
 Documente privind confirmarea veniturilor solicitantului
 Copia după primele si ultimele două pagini din Carnetul de muncă
 Copia Registrului general de evidentă a salariaţilor
 Copia contractului de muncă
 Factura pentru utilităţi aferentă lunii precedente
 Documente care să certifice valoarea obligaţiilor lunare( credite rate de leasing, chirii, pensii
alimentare;
 Copii după documentele doveditoare în cazul existenţei unor surse de venit suplimentare;

Dobânzi şi comisioane:

92
Flexicredit Rata Comision de Comision de Comision de
dobânzilor admistrare plata risc valutar
pe an anticipata
integrala
În lei cu rata 19,0% 3,0% 3,0%
dobânzii fixă
LEI 21,0% 3,0% 1,0%
EUR 10,9% 3,0% 1,0% 2,0%

Exemple de calcul:

Valorea perioada Rata fixă Valoarea perioada Rata


solicitată lunară solicitată lunară
1500 3 54,98 300 3 9,81
11.000 5 28,35 2500 3 81,73
18.000 5 466,93 5000 5 108,46

b) Flexicredit Plus - Este un credit pentru nevoi personale nenominalizate. Banii se acordă în
numerar, fără să fie nevoie să faci dovada cumpărării unui anumit bun.
Valoarea: între 5000 şi 50.000 de Euro( sau echivalentul în LEI sau USD)
Perioada : între 6 luni şi 15 ani
Garanţii: Ipoteca de rang I constituita in favoarea băncii asupra unuia sau mai multor imobile aflate
in proprietatea ta sau a unor terţi;
Avantaje:
 este un credit pentru nevoi nenominalizate, nefiind necesara prezentarea unei facturi care
sa dovedească achiziţionarea unui bun
 fără avans
 fără girant
 plata automată a ratei lunare din contul curent
 posibilitatea de rambursare anticipat
 evaluarea gratuită imobilelor aduse în garanţie

Flexicredit Rata Comision de Comision de Comision de

93
plus dobânzilor admistrare plata risc valutar
pe an anticipata
integrala
În lei cu rata 15,0% 2,0% 1,0%
dobânzii fixă
LEI 10,5,0% 2,0% 1,0%
EUR 9,5% 2,0% 1,0% 0%

2.Credite pentru bunuri de consum

a) Creditul Consumer- Este un credit pentru cumpărarea de bunuri diverse (mobila, maşini de
spălat, aragazuri, televizoare, calculatoare, ferestre cu geam termopan, etc).
Valoare: intre 150 si 5.000 de EURO (sau echivalentul in LEI, USD)
Perioada: intre 6 luni si 4 ani
Avans: 0% sau orice suma la alegerea clientului
Avantaj
 nu necesita giranţi
 plata automata a ratei lunare din contul curent
 posibilitatea de rambursare anticipata a creditului
Documente necesare:
 actele de identitate ale solicitantului
 adeverinţa de salariu a solicitantului
Garantare: creditul va fi asigurat cu veniturile prezente si viitoare ale împrumutantului, provenite
din orice sursă

b) Creditul FLAMINGO:
Valoarea: între 400-3000 EUR
Perioada: intre 6- 24 luni( posibilitate de prelungire până la 36 luni pentru creditele cu o valoare
peste 2500EUR
Avans: avansul minim 20% din valoarea facturii emise de SC FLAMINGO SRL, banca urmând să
crediteze până la 80% din valoarea facturii
-constituirea unui depozit la termen de o luna cu capitalizarea dobânzii( de minim 20% din
valoarea facturii emisă
Condiţii de aprobare: Rata lunara sa nu depăşească 40% din venitul net lunar, iar surplusul
dedus din bugetul lunar trebuie sa fie mai mare de 30% din venitul total

94
Documente :
 buletinul de identitate al solicitantului
 buletinul garantului
 adeverinţa de salariat pentru solicitant
 adeverinţa de salariat pentru garant
 adeverinţa oficială referitoare la statutul întreprinderii şi adeverinţa oficială de venit, emise
de Administraţia Financiara pentru întreprinderele private si
liber profesionist
 cartea de muncă pentru solicitant
 cartea de muncă pentru garanţie
 copii după documentele doveditoare pentru credite sau conturi deschise la alte
bănci( extras de cont, dovada ultimei rambursări
 dovada plătii avans( chitanţa fiscală)
Rata dobânzii: 35%
Rata dobânda penalizatoare :Rd +10%
Comisioane:
 comision de administrare de 3%anual
 de plată anticipate 1%
 de neonorare la scadenţă 150000 lei
Rambursare: Standing order
Cont: cont curent-obligatoriu

c) CREDITUL DOMO:
Valoare : 500-15.000 RON
Perioada de creditare : 6- 36 luni
Avans: - 0% pentru credite intre 5.000.000 – 15.000.000 lei
15% intre 15.000.000-)-150.000.000lei
Condiţii client:
 cetăţean român cu domiciliul in România
 angajat- minim 6 luni la locul actual de muncă, sau minim 1 an la vechiul loc de munca
 vârsta între 21- 60( pentru credite mai mari de 65.000.000 lei vârsta maxima de 57 ani
Condiţii de aprobare: Rata lunară să nu depăşească 40% din venitul net lunar, iar surplusul
dedus din bugetul lunar trebuie sa fie mai mare de 30% din venitul total
Documente necesare 
 buletinul de identitate al solicitantului
 buletinul garantului
 adeverinţa de salariat pentru solicitant

95
 adeverinţa de salariat pentru garant
 adeverinţa oficiala referitoare la statutul întreprinderii si adeverinţa oficială de venit, emise
de Administraţia Financiara pentru întreprinderile private si liber profesionist
 cartea de muncă pentru solicitant
 cartea de muncă pentru garant
 copii după documentele doveditoare pentru credite sau conturi deschise la alte bănci( extras
de cont, dovada ultimei rambursări)
 dovada plăţii avans( chitanţa fiscala)
Comisioane :
 Comision de administrare de 3% anual de plata anticipate 1%
 de neonorare la scadenţă 15 lei
Rata dobânzii :31%
Rambursare: Debitare automată lunară a contului curent al clientului

d) Creditul Maşina Ta: se acordă în LEI, EURO sau USD, valoarea creditului oscilând între 2.000
şi 75.000 de EURO (sau echivalentul în USD sau LEi).
 Perioada de creditare este între 6 luni şi 5 ani, iar garanţiile cerute de Bancă sunt gaj pe
maşină şi asigurare Casco cesională în favoarea băncii
 dacă avansul este mai mic decât 25% din valoarea maşinii se solicită un girant (veniturile
acestuia trebuind să fie cel puţin egale cu dublul ratei lunare)
Avantajele pe care le prezintă un astfel de credit constau în aceea că se ia în calcul bugetul
familiei, dar nu este impus un venit minim personal, plata automată a ratei lunare se face din contul
curent şi există posibilitatea de rambursare anticipată a creditului.
Un exemplu de calcul de rambursare a unui astfel de credit ar fi: pentru o maşină al cărui cost ar fi
de 6.000 de EURO trebuie să existe un avans de 15% - adică 900 de EURO iar valoarea creditului
acordat este de 5100 EURO. Perioada de creditare este de 60 de luni percepându-se o rată a
dobânzii de 9%. Rata lunară fixă este calculată la 106 EURO şi se achită până la sfârşitul
perioadei 6325 de EURO.

3. Credit imobiliar-Casa ta

Destinaţie : cumpărarea unei locuinţe sau unui teren, de a construi o casa sau de a moderniza,
extinde sau termina locuinţa Suma împrumutata se va returna sub forma unor rate lunare pe o
perioada cuprinsa intre 3 si 20 de ani, in funcţie si de destinaţia împrumutului
Avantaje:
 Poate fi acordat în ROL, EUR sau USD.
 Creditul se acordă în valuta solicitată

96
 Perioada de acordare a creditului este între 3 si 20 de ani pentru cumpărarea, construirea,
extinderea sau terminarea de imobile sau între 3 si 7 ani pentru achiziţionarea unui teren
sau modernizarea unui imobil.
 Se ia in calcul bugetul familiei, nefiind impus un venit minim personal
 Rate fixe lunare pe toata perioada creditului. Excepţie fac creditele luate pentru construire,
terminare, extindere sau modernizare ale căror rate lunare şi grafice de rambursare se vor
schimba conform utilizării creditului.
 Siguranţa în tranzacţii datorita notarilor care verifică actele de proprietate
 Evaluarea gratuită a imobilelor /terenurilor care urmează a fi achiziţionate sau sunt
depuse ca şi garanţie.
 Asistenţa personală permanenta din partea personalului Raiffeisen Bank.

3. Categorii de credite imobiliare


a. Creditul pentru cumpărarea de locuinţe
 Valoare: între 5.000 şi 200.000 EUR (sau echivalentul în LEI/USD)
 Perioada de acordare a creditului: între 3 şi 20 de ani
 Avans: 15% pentru creditele contractate în LEI si 25% pentru creditele contractate in
EUR/USD
 Evaluarea imobilului este asigurată gratuit de către banca
 Împrumutul se garantează doar cu ipoteca pe imobilul cumpărat
b. Creditul pentru achiziţionare de terenuri
 Valoare: între 5.000 şi 75.000 EUR (sau echivalentul in LEI/USD)
 Perioada de acordare a creditului: intre 3 si 7 ani
 Avans: 30%
 Împrumutul se garantează cu ipoteca de rangul I asupra unor bunuri imobile proprietatea
solicitantului de credit sau a unor terţi
c. Creditul pentru modernizarea locuinţelor
 Valoare: între 5.000 şi 50.000 EUR (sau echivalentul în LEI/USD)
 Perioada de acordare a creditului: între 3 si 7 ani
 Avans: 30%
 Împrumutul se garantează cu ipoteca pe locuinţa care urmează a fi modernizat
 Creditul poate fi folosit şi pentru casele de vacanţa
d. Creditul pentru construirea, extinderea sau terminarea de imobile
 Valoare: între 5.000 si 200.000 EUR (sau echivalentul în LEI/USD)
 Perioada de acordare a creditului: între 3 si 20 de ani
 Avans: 30%

97
 Împrumutul se garantează cu ipoteca pe terenul pe care se afla /vor fi efectuate lucrările de
construire si cu ipoteca asupra unor bunuri imobile, proprietatea solicitantului de credit sau a
unor terţi

Documente necesare:
 Carte sau buletin de identitate - original si copie (pentru tine si co-debitor)
 Adeverinţa de salariu, cu menţionarea salariului pe ultimele 6 luni (pentru tine si co-debitor)
 Copie după certificatul de căsătorie, daca este cazul
 Copie după cartea de munca (pentru tine si co-debitor)
 Daca eşti întreprinzător particular, declaraţia de venit/ certificatul fiscal confirmat/emis de
autorităţile fiscale competente si situaţia veniturilor si a cheltuielilor pe ultimele 6 luni
a. Actele care fac dovada proprietăţii asupra imobilului pe care vrei sa-l achiziţionezi prin
credit
 Actele de proprietate a imobilului ce face obiectul creditului (sau a terenului care se va
cumpăra, pe care urmează să se construiască, a locuinţei care va fi extinsa sau
modernizata)
 Pre-contract de vânzare / cumpărare care specifica părţile contractante, preţul tranzacţiei
si elementele necesare identificării imobilului
 Acordul CRB (Centrala Riscurilor Bancare) pentru solicitant si co-debitor(formulare
furnizate de banca)
b. Documente din care să rezulte valoarea proiectului de investiţii:
 Pre-contract de vânzare-cumpărare - în cazul achiziţionării de terenuri
 Proiect tehnic al lucrării, deviz general de lucrări, devize pe obiecte, autorizaţie de construire
 Contract de construire /antrepriză, grafic de execuţie a lucrărilor

4. Card de credit Mastercard în lei, creditul acordat are o anumită limită stabilită de bancă pentru
fiecare utilizator.
Perioada de creditare este nelimitată şi rambursarea lunară minimă trebuie să fie de 10%
din valoarea creditului utilizat.
Avantaje: nu necesită giranţi sau alte garanţii suplimentare, acest credit fiind accesibil 24 de
ore din 24, 7 zile din 7, atât în România cât şi în străinătate.Acest credit este valabil pentru toată
viaţa cu condiţia rambursării lunare minime de 10%.
 Nu se percepe comision (0%) şi este o perioadă de graţie de până la 45 de zile în care
banca nu percepe dobândă pentru plăţile la comercianţi în condiţiile rambursării integrale a
sumelor utilizate.

98
 Utilizatorul poate alege data şi modul de rambursare a sumelor utilizate şi are control total
oferit de raportul de utilitate pe care banca îl transmite lunar prin poştă.
De asemenea se pot emite până la 4 carduri ataşate contului de credit, în afară de cardul principal.
Cardul de credit Mastercard trebuie reînoit automat din 2 în 2 ani, fără a fi obligativitatea de a
rambursa integral creditul înainte de primirea noului card.
Condiţii. Se poate obţine un card de credit Mastercard de la Raiffeisen Bank dacă eşti
cetăţean român ai minimum 18 ani şi ai o sursă stabilă şi permanentă de venituri nefiind necesară
decât completarea formularului de aplicare pe care îl găseşti la orice agenţie Raiffeisen Bank şi
căruia îi ataşezi o adeverinţă de venit şi o copie după cartea de muncă.

5. O altă modalitate de acordare de credite este emiterea de carduri de plată a salariilor pentru
angajaţi, în cazul în care cardul este folosit pentru încasarea lunară, angajatul putând beneficia la
cerere de facilitatea de descoperit de cont (overdraft), în valoare de 1 până la 3 salarii (această
limită poate fi majorată prin depunerea unei Cereri de Majorare de Limită de descoperire de cont
curent de salariu cu acces prin card şi aprobarea acesteia în urma unei analize de către bancă). În
realitate aceasta reprezintă o linie de credit ataşată cardului de salariu. Obţinerea acestui credit
este simplă, prin completarea unei singure cereri, nu este nevoie de giranţi sau alte garanţii
suplimentare iar solicitarea limitei iniţiale de descoperire în cont nu este comisionată de Bancă.
O dată aprobată se poate folosi această linie de credit pe toată perioada pe care primeşti
salariul în contul de card. Se plăteşte dobândă numai pentru creditul efectiv utilizat, iar neutralizarea
creditului nu implică costuri suplimentare pentru Client. În majoritatea cazurilor, limita de
descoperire în cont nu are o dată fixă de rambursare integrală, cu condiţia să nu se schimbe locul
de muncă. 5.1.

Analiza procesului de creditare:

Consilier clientelă:
 se informează clientul cu privire la condiţiile creditului;
 se constituie dosarul – stabilirea nivelului de credit, primirea documentelor necesare,
verificarea documentelor, imprimarea cererii de credit;
 se verifica daca solicitantul creditului sau girantul sa nu fie înscrişi in baza de risc;
 verificare dacă clientul are un card Raiffeisen, accesând CARDACCESS;
 se rezerva o poliţa de asigurare şi se notează pe dosar numărul poliţei;
 verificarea daca clientul are cont deschis;

99
Se trimite dosarul operatorului back-office:
 se verifica existenţa tuturor documentelor din dosar şi se completează Fişa de Verificare a
documentelor justificative;
 se prelucrează dosarul
 dacă dosarul este acceptat se trimite prin E-mail contractul de credit , graficul de rambursare
si Declaraţia de luare la cunoştinţă către un consilier de la clienteală din unitatea Raiffeisen
înscrisă pe dosarul de credit

Consiler clienteală:
 se listează contractul de credit -3 exemplare;
 se contactează girantul, daca este nevoie;
 imprima contractul de credit , graficul de rambursare;
 se completează de către girant Declaraţia de luare la cunoştinţă;
 se trimit prin posta documentele către operatorul back-office

Operator back-office:
 se primeşte contractul de credit, graficul de rambursare(3 exemplare) si Declaraţia de luare
la cunoştinţă semnata de către girant;
 transmiterea documentelor către consilierul de credite care a iniţiat creditul;

Consiler clientelă:
 se solicita semnătura clientului pe graficul de rambursare, contractul de credit si poliţa de
asigurare;
 se virează suma din contul de credit in contul curent al clientului
 se solicita semnătura persoanei împuternicite prin mandat sa semneze contractul de credit;
 se accesează aplicaţia CARDACCES si se transfera banii din contul curent in contul de card
al clientului.
Daca se doreşte ridicarea in numerar a sumei de bani obţinută un urma contractării creditului
se emite un ordin de plata către caserie cu valoarea creditului. Aplicaţia RISC comunică BNR-ului
mai precis Centralei Riscurilor Bancare, lunar, în vederea actualizării bazei de date, a creditelor
acordate in toata ţara.

100
7.4. CREDITAREA PERSOANELOR JURIDICE

Pentru a li se putea acorda credite, întrepinderile trebuie să îndeplinească mai multe criterii:
- să nu ai aibă datorii faţă de stat;
- să nu aibă datorii restante la alte bănci şi
- să îndeplinească criteriile de bonitate impuse de Raiffeisen Bank.

Printre INDICATORII luaţi în considerare în analiza de credit amintim:


Decizia de creditare se ia pe baza respectării reglementărilor legale în vigoare, a
documentelor normative interne ale băncii şi pe baza competenţei interne de aprobare.
Principiile pe care se bazează creditarea bancară sunt:
 respectarea normelor legale - mijloacele şi instrumentele de plată utilizate de către bancă
sunt definite în conformitate cu legea şi normele internaţionale;
 profesionalismul - personalul implicat în activităţi legate de operaţiuni de plată trebuie să
acţioneze într-o manieră riguroasă în ceea ce priveşte verificarea documentelor, analiza
riscului;
 control contabil - personalul trebuie să se implice în controlul securităţii operaţiunilor, în
raportarea şi standardizarea riscului

7.4.1. Indicatorii de lichiditate şi solvabilitate

Lichiditatea arată capacitatea clientului de a acoperi obligaţiile de plată exigibile, prin mijloacele
sale băneşti sau prin elementele patrimoniale active, care se pot transforma în scurt timp în
mijloace băneşti.
a. Lichiditatea generală reflectă posibilitatea componentelor patrimoniale curente de a se
transforma într-un termen scurt în lichidităţi pentru a satisface obligaţiile de plată exigibile.
Relaţia de calcul este:
Active curente
Lg =
Datorii curente
b. Lichiditatea imediată (testul acid) exprimă capacitatea firmei de a-şi achita datoriile pe
termen scurt din creanţe şi disponibilităţi.
Indicatorul are la bază următoarea relaţie de calcul

101
Active curente - Stocuri
Rlr =
Datorii pe termen scurt

Solvabilitatea generală reprezintă capacitatea unui debitor de a dispune de suficiente bunuri în


patrimoniu pentru a fi în măsură să-şi onoreze obligaţiile scadente.
Se calculează prin relaţia:

Capitaluri proprii
Sg = × 100
Total pasiv

7.4.2. Indicatori de echilibru financiar

Rata autonomiei financiare exprimă ponderea capitalurilor proprii şi a capitalurilor permanente.


Capitaluri proprii
Ra =
Capitaluri permanente

Gradul de îndatorare evidenţiază importanţa îndatorării asupra gestiunii financiare a întreprinderii;


acest indicator reflectă structura financiară a întreprinderii; pe baza lui se compară proporţia
datoriilor în pasivul bilanţier. Ratele de îndatorare sunt dimensionate în vederea analizei lichiditate-
exigibilitate.
Relaţia de calcul este:
Datorii totale
Gi = × 100
Capitaluri proprii

Rata datoriilor
Datorii Totale
Rd =
Active totale

102
7.4.3. Indicatori de rentabilitate şi profitabilitate

Se impune ca valorile ratelor de rentabilitate să fie cât mai ridicate pentru a reflecta o
situaţie favorabilă din punct de vedere economic.
Rata rentabilităţii economice
Relaţia de calcul:
Rezultat net
Rec = ×100
Total activ
Rata rentabilităţii financiare are o relevanţă semnificativă pentru acţionari pentru că se bazează
pe capitalurile proprii.
Se calculează conform relaţiei:
Rezultat net
Rf = ×100
Capital propriu
Rentabilitatea vânzărilor (marja netă) arată eficienţa funcţiei comerciale a firmei, în strânsă
legătură cu poziţia concurenţială a societăţii în cadrul sectorului de activitate.
Relaţia de calcul este:

Profit net
Rvz = × 100
CA
Indicatori de activitate (gestiune)
a) Rotaţia stocurilor arată eficienţa managementului stocurilor în perioade diferite de activitate.
Formula de calcul este:
CA
Rs =
Stocuri
b) Perioada de recuperare a datoriilor sintetizează atât eficienţa colectării creanţelor, cât şi
politica comercială a firmei; pentru instituţiile de credit, acest indicator reflectă asigurarea lichidităţii
societăţii în funcţie de situaţia creanţelor.
Datorii
Pdat = × 365
CA
c) Rotaţia activelor
Relaţia de calcul:

103
CA
Rta =
Total activ
În analiza financiară, pe lângă aceşti indicatori care sunt cantitativi, se utilizează o serie de
indicatori calitativi:

Indicatori Limite Scoring


Excelent,experienţă, performanţă, bun prestigiu 10
Calitatea Standard, experienţă, performanţă, bun prestigiu 8
managementului Standard, experienţă, performanţă 6
Satisfăcătoare 3
Scăzută 0
Acţionari principali sau societăţi multinaţionale sau 10
naţionale cu un foarte bun prestigiu
Calitatea Acţionari principali cu un bun prestigiu 8
acţionarilor Acţionari principali convergenţi 6
Acţionari foarte dispersaţi 3
Acţionari divergenţi 0
Lider de piaţa 10
Top 5 8
Poziţia pe piaţă Lider local 6
>1% 4
<1% 0
Tradiţională, foarte bună 10
Conduita Bună 8
tranzacţională Fără incidente 6
Fără legături cu alte firme, fără incidente 4
Incidente 0
Garanţiile primite sunt foarte lichide şi acoperă 10
Calitatea facilităţile
garanţiilor Garanţiile lichide acoperă mai mult de 80% din 8
primite facilitaţi
Garanţiile lichide acoperă mai mult de 50% din 5
facilitaţi
Garanţiile lichide acoperă mai puţin de 50% din 0
facilitaţi

Observaţie: pentru întreprinderile nou înfiinţate, care nu au elaborat încă situaţii financiare,
evaluarea se face prin factori calitativi.

104
Pentru cunoaşterea şi evaluarea situaţiei economico-financiare prezente şi a
perspectivelor clienţilor şi pentru aprecierea riscurilor bancare, banca trebuie să asigure crearea
unei baze de date cu informaţii referitoare la fiecare client, actualizată periodic.
Principalele surse de informaţii sunt:
a. informaţii obţinute de la client: cererea de deschidere a contului bancar, contractul de
societate, situaţiile financiare anuale, raportul Consiliului de Administraţie;
b. informaţii din evidenţele bancare privind volumul total de credite acordate, volumul
încasărilor şi plaţilor lunare, rapoarte de întâlnire dintre consilierul de clientelă şi client;
c. informaţii din surse externe, ce pot fi obţinute de la Oficiul Registrului Comerţului, agenţii
economici ce au relaţii contractuale cu clientul, Camera de Comerţ şi Industrie.
Aspectele non financiare privind clientul se referă la forma juridică şi structura
acţionariatului, capacitatea managerială, relaţiile şi reputaţia pe piaţa, etc.
Performanţa financiară a unui agent economic reflectă potenţialul economic şi soliditatea
financiară a acestuia şi se stabileşte pe baza analizei factorilor cantitativi şi calitativi stabiliţi de
către banca. Din punct de vedere al performanţei financiare, agenţii economici pot fi grupaţi în cinci
categorii, notate de la litera A la E.
Pentru fiecare indicator de performanţă financiară a clientului, în funcţie de încadrarea în
limitele stabilite, se acordă puncte:
 10 puncte pentru indicatorii din categoria A;
 8 puncte pentru indicatorii din categoria B;
 5 puncte pentru indicatorii din categoria C;
 2 puncte pentru indicatorii din categoria D;
 0 puncte pentru indicatorii din categoria E.
Performanţele financiare ale agenţilor economici şi încadrarea lor pe categoriile prezentate
se stabilesc pe baza unui punctaj obţinut prin notarea aspectelor financiare.

Indicatori Limite Scoring


<50% 10
Solvabilitatea >50% 8
>65% 5
>75% 2
>80% 0
<100% 10
<125% 7
<150% 4
Gradul de îndatorare <200% 1
>200% 0

105
Prin însumarea punctelor obţinute de către client pentru fiecare indicator, se obţine un
rezultat care realizează încadrarea în cele 5 categorii de performanţă, astfel:

Categoria de
Caracteristici Total puncte
performanta
Performanţele financiare
A 41-50
sunt foarte bune
Performanţele financiare
B sunt bune şi foarte bune, 26-40
dar nu pe termen lung
Performanţele financiare
C sunt satisfăcătoare, dar 11-25
cu perspective negative
Performanţele financiare
D 1-10
sunt scăzute
Performanţele financiare
E 0
arată pierderi

Prin urmare, pentru fiecare indicator de performanţă financiară se acordă un număr de


puncte, în funcţie de încadrarea în limitele stabilite de bancă, iar prin însumarea punctelor aferente
indicatorilor evaluaţi se obţine punctajul total, în baza căruia se realizează încadrarea agentului
economic în una din cele 5 categorii de performanţă financiară.
Decizia de acordare/neacordare a creditului se bazează pe aceşti indicatori, pe baza cărora
se stabileşte tipul garanţiei, iar categoria de performanţă determină nivelul la care va fi luată
decizia de creditare.
Astfel, pentru clienţii de categoria A, B, garanţia poate reprezenta mai puţin de 100% din
valoarea creditului, spre deosebire de clienţii încadraţi în categoria C, care pe lângă garanţiile reale
(gaj pe sume de bani şi bunuri materiale), trebuie să aducă şi garanţii personale (scrisori de
garanţie emise de alte persoane decât bancă, asigurare de risc încheiată la o societate de
asigurare recunoscute.

7.4.4. În ceea ce priveşte IMM-urile, acestea sunt societăţi cu cifra de afaceri pe ultimul an de
activitate mai mica de 5,000,000 EUR (echivalent LEI).
Raiffeisen Bank a dezvoltat produse şi servicii specifice necesităţilor afacerii fiecărui client:
Clienţii IMM Micro sunt societăţi cu cifra de afaceri pe ultimul an de activitate mai mică de

106
1.000.000 EUR (echivalent LEI), indiferent de numărul de angajaţi.
Clienţii IMM Medii sunt societăţi cu cifra de afaceri pe ultimul an de activitate între 1.000.000 şi
5.000.000 EUR (echivalent LEI), indiferent de numărul de angajaţi.

7.4.4. CREDITE CLIENŢI MICRO

Creditul la termen
Scopul creditului: capital de lucru şi/sau investitii
Valoare: între 3.000 şi 100.000 EUR (echivalent LEI)
Valuta: LEI si EUR*
Rambursare:
 în rate lunare egale
 6 luni - 12 luni pentru capital de lucru
 6 luni - 60 luni pentru investitii: achizitie autoturisme, imobile/terenuri etc.
Avans: 20% numai pentru creditul de investitii
Perioada de gratie: maxim 6 luni, disponibilă pentru creditul de investiţii

* În EUR se acordă numai în condiţii speciale.

Standard Overdraft
Scopul creditului: finanţarea activităţii curente a companiei
Valoare: între 3.000 şi 100.000 EUR (echivalent LEI), nu mai mult de 30% din Cifra de Afaceri a
companiei pe ultimul an
Valuta: LEI şi EUR*
Perioada: 6 luni - 12 luni, cu posibilitate de prelungire

* În EUR se acordă numai în condiţii speciale.

Emiterea de Scrisori de Garanţie Bancară


Garanţia bancară reprezintă o obligaţie fermă, irevocabilă şi necondiţionată a băncii de a plăti o
anumită sumă Beneficiarului în cazul neindeplinirii de către clientul băncii (Ordonator) a obligaţiilor
contractuale (de a onora o plată sau de a presta un serviciu).
Scopul: Scrisori de Garanţie Bancară
Valoare: maxim 100.000 EUR (echivalent LEI)
Valuta: LEI şi EUR*
Perioada: maxim 1 an, cu posibilitate de reînnoire

107
* În EUR se acordă numai în condiţii speciale.

7.4.5. CREDITE CLIENŢI MEDII

Credite de investiţii

Prin acest credit se poate finanţa orice proiect de investiţii care se dovedeşte fezabil
conform standardelor băncii cum ar fi: construcţia de sedii, hale, depozite, etc.; efectuarea de
lucrări de îmbunătăţire, modernizare de active, achiziţia de: utilaje, echipamente, autovehicule,
părţi sociale şi acţiuni (cu scop de participare la capitalul societăţilor respective), licenţe, pachete
de software, etc.
Caracteristici principale ale produselor de investiţii ale băncii
Se acordă în LEI, EUR, USD.
Se finanţeaza maxim 85% din valoarea proiectului de investiţii.
Se acceptă ca aport la proiect şi o contribuţie în natură (teren, hală existenţă, etc.).
Înregistrarea de pierderi la sfârşitul exerciţiului financiar de către solicitant nu este un criteriu
eliminatoriu.
Perioada de rambursare de până la 10 ani (în funcţie de natura proiectului de investiţii).
Perioada maximă de graţie: 12 luni.
Grad de acoperire cu garanţii a capitalului împrumutat (fără dobânzi şi comisioane): 100% (există
şi produse de credit de investiţii pentru care gradul de acoperire cu garanţii poate fi cuprins între
50% şi 85%).

Credite pentru capital de lucru

Descoperit de cont
Se acordă sub formă de descoperit pentru contul curent în LEI, EUR şi USD pe o perioadă de 12
luni, cu posibiltatea de prelungire.
Facilitatea are caracter revolving.
Factoring intern şi extern
Garanţiile le reprezintă exclusiv creanţele eligibile reprezentate de facturile (emise atât de către
societăţi din ţară cât şi din străinătate) prezentate de către solicitant.
Facilitatea are caracter revolving.
Împrumut pe termen scurt

108
Facilitate care permite obţinerea unei finanţări cu caracter punctual pentru activitatea curentă
(exemplu: achiziţia de stocuri de materie primă necesare unui ciclu de producţie mai lung, plata
anticipată a unor servicii/bunuri utilizate în activitatea curentă, etc.)
Rambursarea facilităţii se realizează pe baza unui grafic de rambursare agreat cu clientul.

7.4.5. CREDITE PENTRU CORPORAŢII

Overdraft ("descoperit de cont")


Facilitatea este destinată finanţării activităţii curente a clientului.
Este o linie de credit cu o limita aprobată şi este acordată clientului în contul său curent.
Valabilitatea facilităţii este de 364 zile, cu posibilitatea de reînnoire cu acordul părţilor.
Facilitatea are o structură foarte flexibilă.
Utilizarea din limita aprobată se poate realiza oricând pe perioada de valabilitate a facilităţii.
Rambursarea se face direct prin sumele încasate în contul curent al clientului. Sumele odată
rambursate pot fi reutilizate pe perioada de valabilitate a facilităţii.
Facilitatea poate avea caracter angajant sau neangajant.

Avansul în cont curent


Facilitatea este destinată finanţării activităţii curente a clientului.
Valabilitatea facilităţii este de 364 zile, cu posibilitatea de reînnoire cu acordul părţilor.
Este similară facilităţii de descoperit de cont ("overdraft") , diferenţele fiind acelea că:
  - banca monitorizează modalitatea de utilizare a facilităţii;
        - creditul se derulează printr-un cont  separat de contul curent al clientului.
Utilizarea din limita aprobată se poate realiza oricând pe perioada de valabilitate a facilităţii.
Tragerea nu trebuie notificată în avans băncii, dar trebuie justificata cu documente astfel încât sa
fie  în concordanţă cu scopul facilităţii.
Rambursarea totală sau parţială se poate realiza în orice moment pe perioada de valabilitate a
facilităţii. Sumele odata rambursate pot fi reutilizate.
Facilitatea poate avea caracter  angajant sau neangajant.

Linia de credit revolving pe termen scurt


Facilitatea este o linie de credit cu o limită aprobată şi este destinată finanţării unor tranzacţii
specifice de comerţ.
Valabilitatea facilităţii este de max. 364 zile, cu posibilitatea de reînnoire cu acordul părţilor.

109
Se utilizează în mod curent în situaţiile în care ieşirile şi intrările de numerar sunt previzibile (de
exemplu pentru a acoperi perioada dintre momentul livrării şi momentul încasării creanţelor).
Clientul poate trage sume fixe, până la o limită de sumă şi o scadenţă agreată, pentru perioade fixe
de timp (1, 3 sau 6 luni), la rate de dobândă fixe. Odată rambursată, suma respectivă poate fi trasă
din nou (facilitate revolving).
Facilitatea poate avea caracter angajant sau neangajant.

Creditul la termen
Este destinat finanţării unei nevoi specifice a clientului, cum ar fi constituirea de stocuri, finanţarea
producţiei de bunuri cu ciclu de producţie îndelungat sau finanţarea unui proiect de investiţii
(achiziţionarea unor mijloace fixe, a unor echipamente sau finanţarea unor proiecte de investiţii).
Această facilitate de creditare la termen poate fi acordată pe termen scurt sau mediu.
De regula, suma totală a creditului trebuie sa fie trasă integral, într-o singură tranşă, dar, în cazuri
speciale, ea poate fi trasă şi în mai multe tranşe, de-a lungul unei perioade specifice de
disponibilitate.
Rambursarea se va efectua de către client în rate, conform unui grafic de rambursare agreat.
Produsul are un caracter non-revolving (o rată plătită nu poate fi trasă din nou).
Fiecare tragere din facilitate se va efectua pe baza documentelor justificative în conformitate cu
obiectul facilităţii şi trebuie notificată Băncii cu cel putin 2 zile înainte.
Oferind acest produs, banca intră într-o relaţie angajantă cu clientul.

Creditul comercial

Piaţa ţintă: Întreprinderi Mici şi Mijlocii (cifra de afaceri anuală de până la 5 milioane EUR), furnizori
ai societăţilor cu reputaţie bună.
Moneda: ROL.
Utilizare: Finanţarea activităţii curente a agenţilor economici din domeniul producţiei, comerţului
sau servciilor.
Caracteristici:
 Este o modalitate de creditare în cadrul careia se pot efectua trageri succesive, în limita
plafonului aprobat, pe bază de Bilete la Ordin şi Cecuri emise în favoarea dumneavoastră
de către clienţi eligibili. (clienţi, partenerii dumneavoastră acceptaţi de bancă)
 Se acordă pe o perioadă de maxim 12 luni.
Avantaje:
 Refinanţarea creditului comercial acordat de dumneavoastră clienţilor.
 Gestiune mai buna a fondurilor.
 Îmbunătăţirea imaginii bilanţului.

110
 Rapiditatea în utilizare: tragerile se fac prin simpla prezentare la bancă a documentelor
( Bilete la Ordin, Cecuri) nefiind necesară completarea unei cereri de tragere distincte.

Credit capital

Piaţa ţintă: Întreprinderi Mici şi Mijlocii având o cifră de afaceri de până la 5 milioane EUR.
Moneda: EUR, ROL, USD
Utilizare: Finanţarea nevoii de capital circulant pentru scopuri productive, comerciale sau prestări
servicii.
Caracteristici:
 Durata maxim: 12 luni;
 Nu există perioadă de graţie disponibilă;
 Tragerile din credit se efectuează prin prezentarea de documente justificative
Avantaje:
 Rambursarea se face potrivit unui program flexibil adaptat afacerii
 Dobânda se calculează la sold
 Plata dobânzii competitivă, determinată individual.

Creditul Factoring intern

Piaţa ţintă: Întreprinderi Mici şi Mijlocii (cifra de afaceri anulă de până la 5 milioane EUR), furnizori
ai societăţilor cu reputaţie bună.
Moneda: ROL.
Utilizare: Acoperirea nevoii de capital circulant (termen scurt), având la bază cesiunea de creanţe,
dovedite contractual şi prin facturi.
Caracteristici:
 Facilitatea poate fi acordată cu sau fără recurs.
 Se finanţează maxim 80% din valoarea facturii.
Avantaje:
 Refinanţarea creditului comercial.
 Gestiunea mai bună a fondurilor.
 Îmbunătăţirea imaginii bilanţului.

EIF INVEST

Piaţa ţintă: Întreprinderi Mici şi Mijlocii, cu o cifră de afaceri de până la 5 milioane EUR.
Moneda: EUR, ROL.

111
Utilizare: Finanţarea proiectelor de investiţii.
Caracteristici:
 Durata maximă de 12 luni.
 Perioada de graţie de maxim 12 luni.
 Clientul are obligaţia să acopere 15% din valoarea totală a investiţiei din fonduri proprii în
numerar sau sub orice altă formă.
 Tragerile din credit vor fi efectuate pe bază de documente care să ateste utilizarea creditului
conform destinaţiei aprobate.
Avantaje:
 Nu este necesară vechime în activitatea sau în relaţia cu banca.
 Finanţarea proiectelor pe termen lung.
 Rambursarea se face potrivit unui program flexibil, adaptat afacerii.
 Rată a dobânzii competitivă, determinată individual, ce se calculează la sold.
 Valoarea garanţiilor trebuie să acopere numai 50-85% din valoarea creditului, fără dobândă.

Avansul în cont curent

Piaţa ţintă: Întreprinderi Mici şi Mijlocii având o cifră de afaceri de până la 5 milioane EUR.
Moneda: ROL, EUR, USD.
Utilizare: Permite finanţarea activităţii curente a agenţilor economici cu activităţi comerciale, de
producţie sau prestări servicii.
Caracteristici:
 Valoarea împrumutului este pusă la dispoziţia clientului într-un cont separat.
 Împrumutul are caracter revolving, putând fi rambursat în orice moment în decursul
perioadei de valabilitate.
 Durata de acordare este de maxim 12 luni.
Avantaje:
 Costuri competitive, determinate individual.
 Permite o urmărire mai atentă a încasărilor în contul curent şi a tragerilor din contul de
credit.

Descoperitul de cont

Piaţa ţintă: Întreprinderile Mici şi Mijlocii cu o cifră de afaceri anulă de până la 5 milioane EUR, cu
activitate comercială de producţie sau prestări servicii.
Caracteristici:

112
 Reprezintă o modalitate de creditare în sistem revolving, pentru activitatea globală de
exploatare, în cadrul careia se pot efectua trageri şi rambursări succesive, în limita
plafonului aprobat.
 Facilitatea se aprobăpe o perioadă de maxim 12 luni, cu posibilitatea de prelungire.
Avantaje:
 Rată a dobânzii competitivă, lipsa comisionului de neutilizare.
 Utilizează un singur cont, fapt ce uşurează administrarea facilităţii.
 Poate susţine şi facilităţi de documentare (L/C, L/G)

Cont curent

Piaţa ţintă: Întreprinderi Mici şi Mijlocii (cifra de afaceri anuală de până la 5milioane EUR).
Moneda: ROL şi toate valutele acceptate de către Raiffeisen Bank.
Utilizare: Permite realizarea operaţiunilor curente ale societăţilor.
Caracteristici:
 Bonifică soldul creditor al contului cu dobânda la vedere.
 Permite utilizarea facilităţii de descoperit de cont (temporar sau standard).
 Se emit extrase de cont la cerere sau la mişcare (se pot accepta şi zilnic, doar pentru cazuri
speciale).
 Dobânda se calculeaza şi se bonifică lunar.
Avantaje:
 Suportă servicii de tip myBanking
 Permite acces prin MultiCash.

Creditul cu ponderea cea mai mare în cadrul Raiffeisen Bank este creditul Standard Overdraft.

Standard Overdraft (descoperitul de cont pentru IMM-uri)

Prin Standard Overdraft se întelege modalitatea de creditare în sistem revolving, pentru


activitatea globală de exploatare a agenţior economici de tip IMM, în cadrul careia se pot efectua
trageri şi rambursări succesive pe toată durata de valabilitate a facilităţii aprobate. Facilitatea
urmăreşte creditarea activităţii curente de ansamblu a agenţilor economici în producţie, comerţ,
servicii.

113
Pentru ca o un agent economic să poată obţine acest tip de credit trebuie sa îndeplinească
cumulat mai multe criterii de eligibilitate:
- Să îndeplinească condiţiile unui IMM ( Firme cu capital de stat/privat sau mixt,
cu cifra de afaceri pe grup de clienţi afiliaţi până la EUR 5.000.000 inclusiv ).
- Să îşi desfăşoare activitatea în domeniul producţiei, comerţului sau serviciilor
pe minim 12 luni;
- Să fie agent economic rezident;
- Încasările şi plăţile din activitatea curentă să aibă caracter de frecvenţă;
- Să nu aibă datorii faţă de bănci, bugetul de stat şi bugetele asigurărilor sociale;
- Să nu înregistreze popriri pe conturile deschise la Raiffeisen Bank, precum şi
alte criterii prevăzute în politica de credit.

În analiza criteriilor luate în considerare în decizia de creditare se includ cei 5 C:


 CARACTER (analiza calitativă). Se verifică integritatea activităţii: împrumuturile sunt
negociate cu persoane iar rambursarea lor este controlată de persoane. Capacitatea,
politica, pozitia morală, integritatea şi stilul de activitate al membrilor din management au o
deosebită importanţă în a se stabili dacă un imprumut trebuie acordat.
 CAPACITATE (analiza cantitativa). Capacitatea clientului de a respecta obligaţiile de credit
prin fluxuri de numerar din exploatare .
 CAPITAL. Sursele de finanţare ale societăţii trebuie sa fie adecvate şi să aibă un caracter
susţinut.
 CONDIŢII. Vulnerabilitatea societăţii la factorii externi şi capacitatea acesteia de a se proteja
împotriva lor.
 COLATERAL (garanţia). Valoarea intrinsecă şi protecţia oferită împotriva riscurilor globale
de tranzacţie.

FAZELE ANALIZEI CREDITULUI ACORDAT

A. Descrierea împrumutului (scop, valoare, sursa de rambursare, condiţii, garanţie)


B. Descrierea societăţii
Informaţii elementare despre societate- (nume, ramură, poziţie şi forma juridică, data
infiinţării, gama/calitatea produselor, tipul societăţii, structura grupului, structura managementului,
relaţii anterioare cu banca, venituri din vânzări, segmente de piaţă, număr de angajaţi,
amplasamente de producţie, principalii furnizori/ clienţi/concurenţi.

114
Informaţii privind Raportul anual şi Declaraţia consolidată- management, vânzări/tendinţe,
datorii existente, analiza societăţii pe baza opiniei proprii, analiza structurii, proprietăţii societăţii,
regimul social şi relaţiile cu societatea mama, filiale, produsul, strategii competitive, inovatie,
resurse, preţuri, costuri, personal, presponsabilitate publică, relaţii cu guvernul, strategii de viitor.
C. Descrierea pieţei/sectorului (bariere de intrare, competiţie internă, puterea
cumpărătorului, puterea
furnizorului, produse substituibile)
Produs/proiect
Ramura/piaţa
D. Descrierea financiară a debitorului
1. Analiza activităţii anterioare (cresterea vânzării faţă de anul anterior, creşterea
bilanţului faţă de anul anterior)
2. Analiza creşterii generale a societăţii şi a dimensiunii normale (analiza
rentabilităţii, capitalul propriu, rentabilitatea activelor); Analiza contului de profit si
pierdere;
3. Analiza Declaraţiei de venituri (venituri din vânzări, cheltuieli cu personalul,
amortizare, alte cheltuieli cu materialele), marja profitului brut, cheltuieli cu
personalul, amortizare, alte cheltuieli din exploatare, debit, venituri financiare,
cheltuieli financiare, poziţii extraordinare, inflaţia şi contul de profit şi pierdere.
4. Analiza bilanţului (contul în numerar, creanţe comerciale, alte creanţe suspecte,
stocuri, imobilizări necorporale, imobilizări corporale, imobilizări financiare,
cheltuieli amânate, elemente de repartizat, capital propriu, datorii pe termen
mediu şi lung, datorii comerciale, alte pasive, provizioane, înregistrări în afara
bilanţului, analiza ciclului de conversie a activelor.
5. Analiza fluxului de numerar (activitatea de exploatare - este principala sursă de
restituire a datoriilor bancare, activitatea de investiţii (destinate unor venituri şi
fluxuri de numerar viitoare); activitatea de finanţare.
Aici se urmareşte : capacitatea companiei de a genera numerar şi echivalent
de numerar, evaluarea fluctuaţiilor în activele nete ale societăţii (lichiditatea şi
solvabilitatea), evaluarea surselor şi a utilizării numerarului, evaluarea efectului
fiecărei activităţi.
E. Analiza operaţiunilor viitoare.(ilizarea previziunii ca indicator al performanţei viitoare)
F. Analiza structurii proiectului şi tranzacţiei
- Evaluarea calităţii activelor oferite drept garanţie
- Evaluarea riscului garanţiei (creanţe, stocuri, active fixe, ipoteci, depozite în numerar)
- Clauze contractuale.

115
Pentru a se constitui dosarul de credite sunt necesare următoarele documente pe care
agentul economic trebuie să le aducă sau să le completeze dar şi documente pe care le
întocmeşte şi le obţine banca. Documente necesare pentru creditul Standard Overdraft se împart
în 6 secţiuni:

SECŢIUNEA1 : Documente legate de cererea de credit a clientului.


o Cererea de credit/ Cererea de prelungire a facilităţii (dacă este cazul)
o Acordul de consultare a bazei de date CRB
o Call Report
o Oferta Indicativă (semnată de client şi de reprezentantul băncii)
o Rezultatul consultării CIP şi CRB

SECŢIUNEA 2 : Documente legale ale clientului (privind constituirea şi funcţionarea legală)


o Copie act constitutiv (statut, contract de societate), cu încheierea de autentificare sau
încheierea de dată certă;
o Copie hotarâreă de autorizare a functionării şi dispunere a înregistrării la Registrul
Comerţului şi la Administrarea Financiară.
o Copie după actele adiţionale cu încheierea de autentificare sau încheierea de dată
certă, de modificare a actului constitutiv, încheierea judecătorului delegat de
dispunere a înscrierii în Registrul Comerţului a modificării respective şi certificatul de
înscriere menţiuni;
o Copie după certificatul de înrergistrare cu Codul Unic de înregistrare şi Anexele la
certificat cu autorizaţiile necesare funcţionării sau certificat constatator privind
declaraţia pe propria raspundere;
o Copii după autorizaţii, avize, acorduri, licenţe, certificate specifice, etc. necesare
desfăşurării obiectului de activitate şi realizării proiectului;
o Certificat Constatator în original eliberat de către Oficiul Registrului Comerţului;
o Hotărâre AGA, în cazul SA, privind contracararea facilităţii, constituirea de garanţii şi
împuternicirea administratorilor în vederea semnării în numele societăţii a
documentaţiei de credit şi garanţii;
o Dovada înscrierii hotărârii AGA respective în egistrul Comerţului şi publicarea
Monitorul Oficial;
o Copii dupa actele de identitate ale asociaţiilor/administratorilor;
o Copii dupa actele de identitate ale asociaţiilor/reprezentanţilor legali;
o Corespondenţa aferentă acestei secţiuni.

116
Toate aceste documente vor avea menţiunea: “conform cu originalul”, numele şi
semnătura reprezentantului băncii.

SECŢIUNEA 3: Situaţii financiare


o Copii ale bilanţurilor şi conturilor de profit şi pierdee la 31.12.2003-31.12.2004,
înregistrate la organele fiscale.
o Copii a ultimei balanţe de verificare
o Copii ale raportului administratorilor şi cenzorilor (dacă este cazul)
o Rapoarte de audit (dacă e cazul)
o Corespondenţa aferentă acestei secţiuni
Toate aceste documente vor avea menţiunea: “conform cu originalul”, numele şi
semnătura reprezentantului băncii.

SECŢIUNEA 4: Informaţii privind managementul clientului, informaţii necesare în procesul de


analiză a creditului.
o Declaraţia administratorilor societăţii privind participarea la capitalul social şi/sau
administrarea altor societăţi;
o Declaraţia administratorilor societăţii privind sumele înscrise în conturile de asociaţi;
o Centralizator al contractelor şi comenzilor încheiate cu furnizorii (incluzând număr,
dată, valoare, perioada de valabilitate, etc.)
o Copii după contractele aferente împrumuturilor la alte bănci, alţi creditori/debitori
inclusiv pentru capitalul împrumutat (împrumuturi de la/către persoane fizice sau alte
firme);
o Situaţia datoriilor la bugetul statului, semnată de client şi reprezentantul băncii;
o Copii după viramentele la buget aferente soldurilor din balanţa la care s-a facut
analiza;
o Situaţia rulajelor prin conturile RBR pentru ultimii doi ani, pentru toate firmele din
grup;
o Chestionar IMM;
o Plan al afacerii.

SECŢIUNEA 5: Documentele privind garanţiile.


Pentru construcţii:
o Extras de Carte Funciară la zi
o Acte de proprietate (Contract de vânzare cumpărare pentru teren/construcţie,
Certificat de moştenitor, încheiere judecătorească)

117
o Documentaţia cadastrală
o Certificat de atestare fiscală, eliberat de Primărie;
Pentru utilaje:
o Facturile de achiziţie
o Documentele de plată aferente facturilor respective, declaratie vamală
o Centralizator întocmite de firmă
o Procesul verbal de punere în funcţiune pentru utilajele de montaj.
o Copii după actele de identitate ale garanţiilor
SECŢIUNEA 6: Documentele privind aprobarea facilităţilor.
o Raportul de evaluare a garanţiilor ;
o Opinia consilierului juridic privind situaţia juridică a garanţiilor;
o Spread-ul financiar/ Coala, Coala Report, Translatare Coala;
Raportul consilierului juridic privind angajarea creditului.

Procedura de circulaţie a dosarelor de credite Standard Overdraft

Circulaţia dosarelor de credit cuprinde următoarele etape:


1. INIŢIEREA
2. ANALIZA
3. ÎNTOCMIREA DOCUMENTAŢIEI CONTRACTUALE
4. CONTROLUL
5. ADMINISTRAREA DOSARELOR DE CREDIT
6. MONITORIZAREA

INIŢIEREA:
Responsabilul de Iniţiază dosarele de credite, prin colectarea documentaţiei de
clientelă împreună analiză, care va fi conformă structurii mai sus menţionate.
cu analistul de
credit
ANALIZA:
Responsabilul de După colectarea documentaţiei de analiza Responsabilul de
clientelă împreună clientelă predă dosarul analistului de credit pentru întocmirea
cu analistul de analizei economico-financiare.
credit Acesta organizează dosarul în ordine cronologica, pe fiecare
secţiune.
APROBAREA:

118
Managerul de În procesul de analiză a riscului, Managerul de risc/Analistul de
risc/analistul de risc poate colecta, eventual documente suplimentare de la
risc departamentele din cadrul băncii.

După aprobarea dosarelor, Managerul de risc/analistul de risc


ataşează la dosar, secţiunea de copii ale documentelor de
aprobare, copii ale următoarelor documente: comunicările de
aprobare şi avizul de la Viena, după caz, nota CRM, UAF,
sumarul executiv cu anexele aferente, inclusiv sinteza situaţiei
financiare prelucrata (Coala) şi proiecţiile/previziunile financiare,
etc.
ÎNTOCMIREA DOCUMENTAŢIEI CONTRACTUALE, CONTROLUL ŞI ADMINISTRAREA
DOSARELOR DE CREDIT
Responsabil Responsabilul de clientelă va comunica clientului termenii
clientelă, consilier aprobării. După ce obţine acordul clientului, va preda dosarul
juridic/analist persoanei desemnate pentru redactarea contractelor de credit
credite (consilier juridic/analist credite), care va redacta contractele de
credit. În cazul în care contractele de credite sunt redactate de
analistul de credit sau de responsabilul de clientelă, aceştia vor
preda consiliului juridic dosarul de credit şi contractele
redactate pentru verificarea lor şi redactarea contractelor de
garanţii.
Consilier juridic Acesta va verifica contractele de credit care trebuie să conţină
toti termenii aprobării, va redacta contractele de garanţii,
anexele la acestea şi îşi va exprima opinia scrisă asupra
eventualelor aspecte juridice şi documente care au fost
analizate înainte de aprobarea tranzacţiei.
În final se va iniţializa fiecare pagină a contractelor de credit si
a celor de garantii, dupa care se va preda dosarul şi
documentaţia contractuală managerului de risc care trebuie să
dea avizul de control preventiv pentru semnarea documentaţiei
contractuale.
Manager de risc Apoi Managerul de risc predă responsabilului de clientelă
documentaţia contractuală pentru semnare.
Responsabil După semnarea documentaţiei contractuale, publicitatea
clientelă garanţiilor şi îndeplinirea tuturor condiţiilor precedente,
responsabilul de clientelă predă Managerului de Risc
documentaţia contractuală în original şi documentele ce

119
dovedesc îndeplinirea condiţiilor precedente, iar aceasta din
urmă trebuie să autorizeze prima tragere sau să semnaleze
neîndeplinirea condiţiilor precedente.
Manager de risc După autorizarea primei trageri, Managerul de risc predă
administratorului de credit, secţiunea destinată copiilor
documentaţiei contractuale.
Originalele documentelor contractuale vor fi inserate în dosarul
de documente originale a fiecărui client, în secţiunea noi
tranzacţii, iniţiată deja de Managerul de risc/analistul de risc, în
care deja se găseste documentaţia originală de aprobare.
Acest dosar va fi păstrat separat în seif.
Administratorul de credite va trimite prin poştă, la Dep.
Administrare Credite Retail/Risc Corporate din Centrala, de
două ori pe lună, copii ale secţiunilor 5 ale dosarelor de credite
în vederea monitorizării la nivel central.
Documentaţia originală nu se scoate din seif decât în cazuri pe
deplin justificate cu avizul Managerului de risc.
Administrator În cursul administrării tranzacţiei, toate documentele specifice
credite derulării creditului, note de tragere, documente justificative, fise
de monitorizare, etc. inclusiv corespondenţă, vor fi inserate în
dosarul de credit, în secţiunile aferente.

120
BIBLIOGRAFIE:

1. BASNO, Cezar, DARDAC, Nicolae - Operaţiuni bancare. Instrumente şi tehnici de


plată, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1996
2. DEDU Vasile - Management bancar, Editura Sildan '94, 1996
3. BASNO, Cezar, DARDAC, Nicolae - Sisteme de plăţi, compensări şi decontări, Ed.
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti , 2003
4. DIACONESCU, Maria - Bănci, sisteme de plăţi, riscuri, Ed. Economică, Bucureşti, 1999
5. www.raiffeisen.ro
6. www.bnr.ro

121

S-ar putea să vă placă și