Sunteți pe pagina 1din 20

CURS 1

Atesatare profesionala in domeniu

Cadru didactic:
S.L. dr.ing. Simon PESCARI
Capitol I. Generalitai si legisaltie in domeniu

1. Bibligrafia pentru atestarea auditorului energetic pentru


cladiri
2. Legislatie in domeniu
- Legea 10 - Calitatea in constructii
Curs 1
- Regulament privind atestarea auditorilor energetici
pentru cladiri
Curs 2 - Legea 372/2005 privind perfomantele energetice ale
cladirilor
Cap.1.1. Bibliogarfie
Acte normative

nr Denumire act normativ Publicat în:

Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu Monitorul Oficial al


1. modificările și completările ulterioare României, Partea I,
nr. 765/30.09.2016
Legea nr.372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, Monitorul Oficial al
2. republicată României, Partea I,
nr. 764/30.09.2016
Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru Monitorul Oficial al
3. clădiri, aprobat prin Ordinul MDRT nr.2237/2010, cu României, Partea I,
modificările şi completările ulterioare nr. 683/08.10.2010
Ordinul MDRAPFE nr. 2641/2017 privind modificarea și
completarea reglementării tehnice "Metodologie de calcul al Monitorul Oficial al
4. performanței energetice a clădirilor", aprobată prin Ordinul României, Partea I,
ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. nr. 252/11.04.2017
157/2007

Informatii preluate de la MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE, sectiunea


Constructii / Atestari tehnico-profesionale / Auditori energetici /- http://www.mdrap.ro/constructii/atestari-tehnico-profesionale/-5742/-3898
Cap.1.1. Bibliogarfie
Reglementări tehnice
nr Denumire act normativ Publicat în:
Mc 001/1-2006 - Metodologie de calcul al performanţei Monitorul Oficial al României,
1. energetice a clădirilor. Partea I - Anvelopa clădirii. Partea I, nr. 126bis/21.02.2007
Indicativ Mc 001/1-2006 – PRIN O.M.T.C.T. nr. 157/01.02.2007 cu
modificări şi completări
Mc 001/2-2006 - Metodologie de calcul al performanţei Monitorul Oficial al României,
2. energetice a clădirilor. Partea II – Performanţa energetică Partea I, nr. 126bis/21.02.2007
a instalaţiilor din clădiri. Indicativ Mc 001/2-2006 – PRIN O.M.T.C.T. nr. 157/01.02.2007 cu
modificări şi completări
Mc 003/3-2006 - Metodologie de calcul al performanţei Monitorul Oficial al României,
3. energetice a clădirilor. Partea III – Auditul şi certificatul de Partea I, nr. 126bis/21.02.2007
performanţă al clădirii. Indicativ Mc 001/3-2006 – PRIN O.M.T.C.T. nr. 157/01.02.2007 cu
modificări şi completări
Mc 001/4-2009 - Metodologie de calcul al performanţei
Monitorul Oficial al României,
energetice a clădirilor. Partea a IV-a. Breviar de calcul al
4. Partea I, nr.41bis/19.01.2010 –
performanţei energetice a clădirilor şi apartamentelor.
PRIN O.M.D.R.L. nr. 1.071/16.12.2009
Indicativ Mc 001/4-2009
Mc 001/5-2009 - Model certificat de performanţă Monitorul Oficial al României,
5. energetică al apartamentului. Partea a V-a. Indicativ Mc Partea I, nr.41bis/19.01.2010 –
001/5-2009Indicativ Mc 001/4-2009 PRIN O.M.D.R.L. nr. 1.071/16.12.2009
Informatii preluate de la MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE, sectiunea
Constructii / Atestari tehnico-profesionale / Auditori energetici /- http://www.mdrap.ro/constructii/atestari-tehnico-profesionale/-5742/-3898
Cap.1.1. Bibliogarfie
Reglementări tehnice
nr Denumire act normativ Publicat în:
C 107/1- 2005 - Normativ privind calculul termotehnic al Monitorul Oficial al României,
6. elementelor de construcţie ale clădirilor. Partea 1. Normativ privind Partea I, nr.1124bis
calculul coeficienţilor globali de izolare termică la clădirile de locuit. /13.12.2005 – PRIN O.M.T.C.T.
Indicativ C107/1-2005. nr.2.055/29.11.2005

C 107/2- 2005 - Normativ privind calculul termotehnic al Monitorul Oficial al României,


7. elementelor de construcţie ale clădirilor. Partea a 2-a. Normativ Partea I, nr.1124bis
privind calculul coeficienţilor globali de izolare termică la clădirile cu /13.12.2005 – PRIN O.M.T.C.T.
altă destinaţie decât cea de locuire. Indicativ C107/2-2005. nr.2.055/29.11.2005

C 107/3- 2005 - Normativ privind calculul termotehnic al Monitorul Oficial al României,


8. elementelor de construcţie ale clădirilor. Partea a 3-a. Normativ Partea I, nr.1124bis
privind calculul performanţelor termotehnice ale elementelor de /13.12.2005 – PRIN O.M.T.C.T.
construcţie ale clădirilor. Indicativ C107/3-2005 nr.2.055/29.11.2005

C 107/4- 2005 - Normativ privind calculul termotehnic al Monitorul Oficial al României,


elementelor de construcţie ale clădirilor. Partea a 4-a. Ghid privind Partea I, nr.1124bis
9.
calculul performanţelor terrmotehnice ale clădirilor de locuit. /13.12.2005 – PRIN O.M.T.C.T.
Indicativ C107/4-2005 nr.2.055/29.11.2005

C 107/5- 2005 - Normativ privind calculul termotehnic al Monitorul Oficial al României,


10. elementelor de construcţie ale clădirilor. Partea a 5-a. Normativ Partea I, nr.1124bis
privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie în contact /13.12.2005 – PRIN O.M.T.C.T.
cu solul. Indicativ C107/5-2005 Indicativ C107/4-2005 nr.2.055/29.11.2005
Informatii preluate de la MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE, sectiunea
Constructii / Atestari tehnico-profesionale / Auditori energetici /- http://www.mdrap.ro/constructii/atestari-tehnico-profesionale/-5742/-3898
Cap.1.1. Bibliogarfie
Reglementări tehnice
nr Denumire act normativ Publicat în:
C 107-2005 modificare- Modificare Partea 1 (C107/1 -2005) Monitorul Oficial al României, Partea I,
11. şi Partea a 2-a (C107/2-2005) a Normativului privind calculul nr.820/8.12.2010
termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor. – PRIN O.M.D.R.T. nr.2.513/22.11.2010
SC 007-2013 - Soluții cadru privind reabilitarea termo-higro- Monitorul Oficial al României, Partea
12. energetică a anvelopei clădirilor de locuit existente. I,nr.540 bis/27.08.2013
– PRIN O.M.D.R.A.P. nr. 2.280/05.07.2013
I 5-2010 - Normativ pentru proiectarea, executarea si Monitorul Oficial al României, Partea I,
13. exploatarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare. nr.504 bis/15.07.2011
CAP . 5, CAP. 8 si CAP 9 – PRIN O.M.D.R.T. nr.1.659/22.06.2011
I 13-2015- Normativ pentru proiectarea, executarea şi Monitorul Oficial al României, Partea I,
14. exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală. CAP. 5, CAP. nr. 897bis/02.12.2015
6, CAP. 7 si CAP. 8 –PRIN O.M.D.R.A.P. nr.845/12.10.2015
I 9-2015- Normativ privind proiectarea, execuţia şi Monitorul Oficial al României, Partea I,
15. exploatarea instalaţiilor sanitare aferente clădirilor. CAP. 5, nr. 830bis/06.11.2015–PRIN O.M.D.R.A.P.nr.
CAP. 6, CAP. 8 si CAP. 9 818/06.10.2015
Gex 009-2013- Ghid privind inspecția sistemelor de Monitorul Oficial al României, Partea I,
16. climatizare în clădiri. CAP 6.5 – ANEXA P nr. 301bis/27.05.2013 –PRIN O.M.D.R.A.P. nr.
1.778/2013
Gex 010-2013- Ghid privind inspecţia energetică a Monitorul Oficial al României, Partea I,
17. cazanelor şi a sistemelor de încălzire din clădiri. ANEXA H, nr. 373 bis/ 25.06.2013 –PRIN O.M.D.R.A.P.
ANEXA I, ANEXA J, ANEXA L, ANEXA M, nr. 2.121/06.06.2013

Informatii preluate de la MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE, sectiunea


Constructii / Atestari tehnico-profesionale / Auditori energetici /- http://www.mdrap.ro/constructii/atestari-tehnico-profesionale/-5742/-3898
Cap.1.2. Legislatie in domeniu
Legea 10 - Calitatea in constructii

LEGEA 10 din 1995 consolidata in 30 septembrie2016/14 ianuarie2019


Prevederi:
- realizarea şi exploatarea unor construcţii de calitate corespunzătoare,
în scopul protejării vieţii oamenilor, a bunurilor acestora, a societăţii şi
a mediului înconjurător;

- stabilirea cerinţelor fundamentale de calitate in domeniul


constructiilor;

- stabilirea sistemului calitatii in domeniul constructiilor;

- obligaţii şi răspunderi ale specialistilor din domeniul constructiilor;

- sanctiuni in domeniul constructiilor;


Cap.1.2. Legislatie in domeniu
Legea 10 - Calitatea in constructii

LEGEA 10 din 1995 consolidata in 30 septembrie2016/14 ianuarie2019


Sistemului calitatii in domeniul constructiilor:
a) activitatea de reglementare în construcţii;

b) certificarea performanţei şi a conformităţii produselor pentru


construcţii;

c) agrementul tehnic în construcţii;

d) verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor;

e) verificarea calităţii lucrărilor executate, expertizarea tehnică a


execuţiei lucrărilor şi aconstrucţiilor,precum şi auditul energetic
al clădirilor;
Cap.1.2. Legislatie in domeniu
Legea 10 - Calitatea in constructii

LEGEA 10 din 1995 consolidata in 30 septembrie2016/14 ianuarie2019


Sistemului calitatii in domeniul constructiilor:
f) managementul calităţii în construcţii;

g) acreditarea şi/sau autorizarea laboratoarelor de analize şi


încercări în construcţii;

h) activitatea metrologică în construcţii;

i) recepţia construcţiilor;

j) urmărirea comportării în exploatare şi intervenţii la construcţiile


existente, precum şi postutilizarea construcţiilor;
Cap.1.2. Legislatie in domeniu
Legea 10 - Calitatea in constructii

LEGEA 10 din 1995 consolidata in 30 septembrie2016/14 ianuarie2019


Sistemului calitatii in domeniul constructiilor:
k) exercitarea controlului de stat al calităţii în construcţii;

l) atestarea tehnico-profesională şi autorizarea specialiştilor care


desfăşoară activitate în construcţii;

m) certificarea calificării tehnico-profesionale a operatorilor economici


care prestează servicii de proiectare şi/sau consultanţă în construcţii;

n) certificarea calificării tehnico-profesionale a operatorilor economici


care execută lucrări de construcţii;

o) perfecţionarea profesională continuă a specialiştilor care desfăşoară


activităţi în domeniul construcţiilor.
Cap.1.2. Legislatie in domeniu
Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri
Ordin-2237 din 30 sept. 2010 actualizat in iulie 2016
Generalitati:

Persoanele fizice atestate, în condiţiile legii, ca auditori energetici pentru clădiri îşi
desfăşoară activitatea în baza certificatului de atestare şi a legitimaţiei în termen de
valabilitate, documente emise de către autoritatea competentă, precum şi a ştampilei de
auditor energetic pentru clădiri.
Certificatul de atestare, legitimaţia şi ştampila sunt nominale şi netransmisibile.

Auditorii energetici pentru clădiri:


a) desfăşoară activităţi intelectuale specifice domeniului şi potrivit competenţelor
pentru care au fost atestaţi, cu respectarea prevederilor Legii nr. 372/2005 privind
performanţa energetică a clădirilor, cu modificările ulterioare, a actelor normative
subsecvente acesteia, a reglementărilor tehnice în domeniu, precum şi a prevederilor
prezentului regulament;
b) răspund pentru realitatea, corectitudinea şi completitudinea datelor şi
informaţiilor înscrise în documentele întocmite, semnate şi ştampilate
Cap.1.2. Legislatie in domeniu
Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri
Ordin-2237 din 30 sept. 2010 actualizat in iulie 2016

Grade profesionale, competenţe, cerinţe:

Auditorii energetici pentru clădiri, grad profesional I, au următoarele competenţe:


a) elaborează certificatul de performanţă energetică pentru toate categoriile de
clădiri prevăzute care se construiesc, se reabilitează termic, sunt vândute sau
închiriate;
b) realizează auditul energetic pentru toate categoriile de clădiri existente care se
reabilitează termic.

Auditorii energetici pentru clădiri, grad profesional II, elaborează certificatul de


performanţă energetică pentru clădirile tip locuinţă unifamilială şi blocurile de locuinţe
care se construiesc, precum şi pentru clădirile tip locuinţă unifamilială şi
apartamentele din blocurile de locuinţe care se vând sau se închiriază.
Cap.1.2. Legislatie in domeniu
Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri
Ordin-2237 din 30 sept. 2010 actualizat in iulie 2016

Grade profesionale, competenţe, cerinţe:

Pregătirea profesională generală a solicitantului se dovedeşte cu diplomă de


inginer/arhitect - absolvent al unei instituţii de învăţământ superior acreditată, în
următoarele profiluri/specialităţi absolvite:

- instalaţii pentru construcţii,

- construcţii civile, industriale şi agricole,

- arhitectură, alte profiluri/specialităţi cu conotaţie energetică aplicabilă în domeniul


construcţiilor şi instalaţiilor pentru construcţii..
Cap.1.2. Legislatie in domeniu
Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri
Ordin-2237 din 30 sept. 2010 actualizat in iulie 2016

Grade profesionale, competenţe, cerinţe:

Conotaţia energetică se demonstrează prin existenţa în foaia matricolă/suplimentul de


diplomă, după caz, care însoţeşte diploma de studii universitare pentru profesia de
inginer/arhitect sau diploma de master/studii aprofundate în domeniul eficienţei
energetice a clădirilor a uneia ori mai multor discipline de învăţământ, cu o durată de
minimum un semestru, promovată/promovate în anii de studiu, după cum urmează:
- higrotermica construcţiilor,
- energetica clădirilor,
- termodinamică, termotehnică;
- transfer de căldură şi masă, construcţii, materiale de construcţii,
- maşini termice, instalaţii termice, instalaţii frigorifice, instalaţii de
ventilare/climatizare,
- aparate electrice,
- instalaţii electrice şi automatizări pentru clădiri..
Cap.1.2. Legislatie in domeniu
Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri
Ordin-2237 din 30 sept. 2010 actualizat in iulie 2016

Grade profesionale, competenţe, cerinţe:

Pregătirea specifică a solicitantului prevăzută la art. 8 lit. d) se dovedeşte cu certificat


de absolvire a unui curs de specialitate în domeniul performanţei energetice a
clădirilor şi a instalaţiilor aferente acestora, cu o durată de minimum 80 de ore,
finalizat cu proiect corespunzător gradului profesional pentru care solicitantul va
susţine examenul de atestare.

(2) Cursul de specialitate prevăzut la alin. (1) se bazează pe deţinerea de către


cursanţi a unui nivel de cunoştinţe generale teoretice/practice în domeniul
construcţiilor şi al instalaţiilor aferente acestora şi are drept scop aprofundarea şi
sintetizarea cunoştinţelor necesare aplicării legislaţiei şi metodologiei de calcul al
performanţei energetice a clădirilor, în vigoare la data organizării cursului.
Cap.1.2. Legislatie in domeniu
Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri
Ordin-2237 din 30 sept. 2010 actualizat in iulie 2016
Grade profesionale, competenţe, cerinţe:
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), specialiştii, absolvenţi ai
cursurilor de master/studii aprofundate cu o durată de minimum două semestre în
domeniul eficienţei energetice a clădirilor/confort şi eficienţă în clădiri/performanţa
energetică a clădirilor/tehnica auditului energetic pentru clădiri/energie, confort şi
dezvoltare durabilă sau care deţin titlul ştiinţific de doctor în inginerie
civilă/mecanică/arhitectură/inginerie energetică - specializarea termoenergetică,
dovedesc pregătirea specifică cu diploma de absolvire, însoţită de foaia
matricolă/suplimentul de diploma.
Cursul de specialitate precizat la art. 12 alin. (1) se organizează de către instituţiile de
învăţământ superior în cadrul cărora funcţionează facultăţi/secţii/catedre de construcţii
civile şi instalaţii pentru construcţii, de către institutele acreditate de cercetare-
dezvoltare în construcţii şi instalaţii pentru construcţii, în cadrul cărora funcţionează
departamente/ laboratoare de construcţii şi instalaţii pentru construcţii, precum şi de
către asociaţiile profesionale cu atribuţii/activităţi relevante în domeniul construcţiilor
şi arhitecturii, instalaţiilor pentru construcţii, eficienţei energetice a clădirilor, cu
avizul autorităţii competente privind programa de desfăşurare a cursului.
Cap.1.2. Legislatie in domeniu
Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri
Ordin-2237 din 30 sept. 2010 actualizat in iulie 2016
Grade profesionale, competenţe, cerinţe:
(1) Experienţa profesională a solicitantului prevăzută la art. 8 lit. e) se referă la
activităţi desfăşurate în profilul/specialitatea absolvită.
(2) Experienţa profesională prevăzută la alin. (1), în funcţie de gradul profesional
pentru care persoana fizică solicită atestarea, este de:
a) minimum 5 ani, pentru atestarea ca auditor energetic pentru clădiri, grad
profesional I;
b) minimum 3 ani, pentru atestarea ca auditor energetic pentru clădiri, în grad
profesional II, cu respectarea nivelului de pregătire profesională generală prevăzut la
art. 11 alin. (1).
(3) Experienţa profesională minimă prevăzută la alin. (2) se dovedeşte prin
cumularea perioadelor de activitate desfăşurată şi se atestă prin adeverinţe emise de
către persoanele juridice pentru care solicitantul a desfăşurat/desfăşoară aceste
activităţi pe bază contractuală
Cap.1.2. Legislatie in domeniu
Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri
Ordin-2237 din 30 sept. 2010 actualizat in iulie 2016
Documente necesare înscrierii la examenul de atestare:
a) act de identitate al solicitantului, precum şi certificatul de naştere/căsătorie, în
cazul schimbării numelui, în copie;

b) adeverinţă medicală din care să rezulte starea de sănătate fizică şi psihică a


solicitantului pentru exercitarea atribuţiilor profesiei de auditor energetic pentru
clădiri;

c) certificat de cazier judiciar, în termenul de valabilitate la data înregistrării


cererii, din care să rezulte că solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar;

d) diplomă de absolvire a institutului de învăţământ superior şi foaia


matricolă/suplimentul de diplomă, după caz, în copii legalizate, precum şi documentul
de recunoaştere/echivalare a acesteia, emis în condiţiile legii de către autoritatea
administraţiei publice centrale competente, în copie legalizată, în cazul absolvenţilor
români cu diplomă în domeniile prevăzute la art. 11 alin. (1), obţinută în străinătate;
Cap.1.2. Legislatie in domeniu
Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri
Ordin-2237 din 30 sept. 2010 actualizat in iulie 2016
Documente necesare înscrierii la examenul de atestare:
e) curriculum vitae, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, cuprinzând
detaliat pregătirea profesională şi experienţa profesională dobândită în activităţi
corespunzătoare profilului şi specialităţii absolvite;

f) adeverinţă/adeverinţe emisă/emise de persoanele juridice pentru care


solicitantul a desfăşurat/desfăşoară activităţi pe bază contractuală, conform modelului
prevăzut în anexa nr. 4, din care să rezulte experienţa profesională în profilul şi
specialitatea absolvită;

g) certificat de absolvire a unui curs de specialitate în domeniul performanţei


energetice a clădirilor şi a instalaţiilor aferente sau, după caz, diploma de master/studii
aprofundate/ doctor în inginerie civilă/mecanică/arhitectură, în copie;
Cap.1.2. Legislatie in domeniu
Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri
Ordin-2237 din 30 sept. 2010 actualizat in iulie 2016
Documente necesare înscrierii la examenul de atestare:

g^1) documentaţia elaborată de solicitant în cadrul modulului de aplicaţie


prevăzut la art. 13 alin. (3) lit. b) al cursului de specialitate în domeniul performanţei
energetice a clădirilor şi a instalaţiilor aferente acestora, însoţită de dovada avizării
acesteia după verificare şi însuşire de către organizatorul cursului, corespunzător
gradului profesional pentru care se înscrie la examenul de atestare ca auditor energetic
pentru clădiri, respectiv:
(i) pentru gradul profesional I - auditul energetic al unei clădiri nerezidenţiale,
cu elaborarea certificatului de performanţă energetică pentru această clădire;
(ii) pentru gradul profesional II - certificatul de performanţă energetică pentru
un bloc de locuinţe şi certificatul unui apartament din blocul de locuinţe respectiv,
însoţite de documentaţia care a stat la baza elaborării acestora;