Sunteți pe pagina 1din 7

11.4.

FILTRAREA IN CÂMP CENTRIFUGAL


11.4.1. Consideraţii teoretice
Efectul forţei centrifuge în cazul filtrării influenţează doi factori: viteza de fitrare şi umiditatea finală a
sedimentului. Filtrarea suspensiilor în câmp de forţe centrifuge se caracterizează prin viteze mari de filtrare
şi prin conţinutul redus de lichid din sediment.
Forţa motrice a operaţiei de filtrare este presiunea centrifugală rezultată din mişcarea de rotaţie a lichidului.
în figura 11.28 este prezentat principiul filtrării într-o centrifugă filtrantă. Filtratul curge în direcţie radială
şi aria secţiunii de curgere este aproximativ egală cu aria, A, laterală a tamburului filtrant (tambur perforat
cu suprafaţa interioară acoperită de o pânză sau o sită filtrantă).
în tabelul 11.11 sunt prezentate relaţiile de calcul pentru timpul în care se depune un strat / sediment,
volumul de filtrat şi de sediment.
Eficacitatea filtrării în câmp centrifugal comparativ cu câmpul gravitaţional se poate exprima raportând
volumul de filtrat, V, în câmp centrifugal şi volumul de filtrat, Vg, obţinut în acelaşi timp printr-un filtru
sub acţiunea unui strat de lichid (R'-Rj), corespunzător unei presiuni hidrostatice [pf g (R'-R,)].
Tabelul 11.11 Filtrarea în câmp centrifugal. Elemente de calcul

11.5. TIPURI DE CENTRIFUGE FILTRANTE


Centrifugele filtrante se caracterizează prin prezenţa unui tambur perforat, căptuşit în interior cu sită sau
pânză. Ele pot fi cu funcţionare discontinuă sau cu funcţionare continuă, iar din punct de vedere
constructiv pot fi cu tamburul cu ax vertical sau orizontal. Se utilizează în industria alimentară pentru
filtrarea suspensiilor, separarea cristalelor din soluţia iniţială sau pentru uscarea pe cale mecanică, în
diverse subramuri, ca, de exemplu: în industria zahărului şi a lactozei, în industria amidonului, în industria
cărnii.

11.5.1. Centrifuge filtrante cu tambur vertical


Pot fi de două tipuri: cu tambur sprijinit sau cu tambur suspendat.

Fig. 11.28. Principiul filtrării într-o centrifugă filtrantă.


Fig. 11.29. Centrifugă filtrantă pentru deshidratarea amidonului:
1 - carcasă; 2 - suport; 3 - arcuri; 4 - tambur perforat rotativ; 5-capac; 6-dispozitiv de frânare; 7-cap de
acţionare a tamburului; 8- motor electric
Centrifuga filtrantă pentru deshidratarea amidonului (fig. 11.29) Este o centrifugă verticală cu ax
sprijinit, cu funcţionare discontinuă şi descărcare manuală. Se mai numeşte şi centrifugă cu trei coloane.
Tamburul centrifugei este din tablă perforată şi este prevăzut în interior cu o plasă de sârmă pentru
drenarea filtratului şi o pânză textilă pentru reţinerea amidonului, El este sprijinit de un ax, antrenat în
mişcare de rotaţie prin curele trapezoidale de la un motor electric, şi este înconjurat de o carcasă, în care
are loc captarea filtratului.
Suspensia de amidon este încărcată în tamburul centrifugei în perioada de repaus, în proporţie de 3/4 din
volumul acestuia. Apoi, în decurs de 2 minute, centrifuga se aduce la turaţia de regim (900-1000 rot/min).
Apa este îndepărtată prin perforaţiile tamburului, iar pe peretele interior ai acestuia, pe pânza textilă, are
loc stratificaţia granulelor astfel: cele mai grele se depun lângă pânză, iar cele mai uşoare către partea
interioară, unde se separă şi ultimele resturi celulozice cu greutate specifică redusă, precum şi impurităţile
uşoare, iar în cazul amidonului de porumb şi glutenul. Filtrarea durează circa 10 minute, după care
urmează frânarea tamburului şi golirea manuală. Aceasta începe cu curăţirea stratului format din
impurităţile mai uşoare, care formează reziduu şi este în proporţie de 2-3% din cantitatea de amidon
centrifugat, după care se goleşte stratul de amidon, care are o umiditate de 36-44% şi care este dirijat la
uscarea finală.
Caracteristicile mai importante pentru asemenea tipuri de centrifuge sunt: diametrul tamburului 900-1000
mm; înălţimea 300-400 mm; turaţia tamburului 900-1200 rot/min; durata unui ciclu, circa 15 min;
capacitatea de lucru 5000-6000 kg/24 h (exprimate în amidon cu 20% umiditate); puterea instalată 7 kW.
în industria zahărului, pentru separarea cristalelor de zahăr de siropul intercristalin, se folosesc o serie de
centrifuge filtrante verticale cu ax suspendat, care diferă constructiv după modul de descărcare, după
gradul de automatizare şi după regimul de funcţionare (fig. 11.30, fig. 11.31 şi 11.32)
Centrifuga filtrantă discontinuă, cu descărcare mecanică (fig. 11.30). Are următoarele părţi componente:
tamburul cu site, mantaua, axul şi motorul de acţionare.
Tamburul este confecţionat din tablă de oţel, cu diametrul de 1016 sau 1220 mm, iar înălţimea de 610, 762
şi 1066 mm. Perforaţiile tamburului sunt sub formă de ochiuri sau de fante, a căror mărime este în funcţie
de grosimea tablei, astfel încât suprafaţa perforată să prezinte maximum 5% din suprafaţa tamburului.
Pereţii tamburului sunt întăriţi la exterior cu bandaje din oţel rezistent. Tamburul este fixat de axul vertical
de antrenare printr-o rozetă la nivelul bazei sale inferioare, are fundul plat şi este închis la partea inferioară
cu un con de tablă, care se ridică în timpul descărcării, iar la partea superioară cu o coroană circulară, care
împiedică deversarea masei groase în timpul centrifugării. El este îmbrăcat la interior cu două site: o sită
groasă din oţel zincat sau alamă cu ochiuri mari, cu rol de drenare şi o sită fină, ţesută din fire subţiri de
alamă sau din tablă perforată, cu orificii rotunde sau alungite, pentru reţinerea cristalelor de zahăr.
Mantaua este cilindrică, fixă, montată concentric faţă de tambur la o distanţă de 150-200 mm şi are rolul de
a colecta siropul separat prin centrifugare şi de a-l dirija în afara ei.
Axul centrifugei este fixat la partea superioară semirigid, iar la partea inferioară nu are nici un sprijin,
astfel încât să permită tamburului, pe care îl antrenează în mişcare de rotaţie, o oarecare oscilaţie liberă,
ceea ce asigură o funcţionare liniştită şi fără zgomot.
Există două sisteme principale de antrenare a centrifugelor electrice: prin motoare asincrone trifazate şi
prin sistem Word-Leonard. în cazul centrifugării masei groase de produs A, operaţia de centrifugare
cuprinde următoarele faze:
- încărcarea centrifugei, care se face în mers, când tamburul are o turaţie de 200-300 rot/min;
- separarea siropului verde, care se face prin mărirea turaţiei tamburului până la turaţia maximă de 1500
rot/min;
- spălarea şi albirea zahărului, care se efectuează cu apă fierbinte cu temperatura de 70...80°C şi cu abur cu
temperatura de 150...160°C, la turaţia de regim a centrifugei;
- frânarea şi descărcarea zahărului, când tamburul este oprit.

Fig. 11.30. Centrifugă filtrantă verticală cu descărcare mecanică: 1 - motor; 2 - cuplu cardanic; 3 - frână
suplimentară de mână; 4-ax; 5-dispozitiv mecanic de descărcare a zahărului; 6-tambur; 7-manta de
protecţie; 8-rozetă cu spiţe; 9 - grinzi de susţinere.

Fig. 11.31. Centrifugă cu descărcare prin gravitaţie: 1 -


malaxor; 2 - disc; 3 - ax;
Centrifuga cu descărcare prin gravitaţie. Se deosebeşte de cea descrisă anterior prin modul de efectuare
a golirii, care a dus la modificarea formei tamburului. Acesta are partea inferioară în formă conică, cu o
înclinare mai mare decât unghiul taluzului natural al cristalelor umede de zahăr (fig. 11.31). Se recomandă
pentru mase groase cu puritate ridicată şi cristale mai mari de 0,8 mm.
Masa groasă se încarcă în mers la 200 rot/min, prin cădere pe un disc distribuitor orizontal, montat pe axul
centrifugei, pentru repartizarea ei continua şi uniformă pe pereţii tamburului. Centrifugarea se face la
1000-1500 rot/min. Pentru descărcare, se reduce brusc turaţia la 300 rot/min şi, datorită şocului puternic,
masa de cristale se dislocă, astfel încât, la oprirea tamburului, descărcarea zahărului se face automat prin
greutate proprie.
Diametrul şi înălţimea tamburului sunt standardizate şi au următoarele valori:
-diametrul, mm: 1015; 1065; 1220; 1370;
- înălţimea, mm: 510; 610; 760; 915.
Se construiesc centrifuge filtrante suspendate cu funcţionare discontinuă, automate sau semiautomate.
Automatizarea centrifugării se realizează cu ajutorul unui dispozitiv cu program, care comandă succesiv
toate fazele dintr-un ciclu de funcţionare: reglarea turaţiei, încărcarea centrifugei, separarea siropurilor,
spălarea zahărului, descărcarea centrifugei.
Executarea comenzilor este în majoritate pneumatică.
Fig. 11.32. Centrifugă continuă cu curgere liberă a masei groase: 1 -tambur cu site; 2-pâlnie de alimentare;
3-conducte pentru apa de spălare; 4 - evacuarea zahărului; 5-eliminarea siropului verde; 6 - eliminarea

siropului alb; 7 - motor de Fig. 11.32. Centrifugă continuă cu


curgere liberă a masei groase: 1 -tambur cu site; 2-pâlnie de alimentare; 3-conducte pentru apa de spălare;
4 - evacuarea zahărului; 5-eliminarea siropului verde; 6 - eliminarea siropului alb; 7 - motor de acţionare.

Centrifuga automată tip CENTRA, construită la noi în ţară la întreprinderea Tehnofrig Cluj-Napoca, este
formată în principal dintr-o tobă fixată de un ax pendular, antrenat de un motor cu 5 trepte de turaţii.
Evacuarea zahărului se face cu un dispozitiv special de descărcare.
Caracteristicile tehnice sunt următoarele:
-masa şarjei: 1000 kg
- productivitatea: 25 şarje/oră
- diametrul interior al tobei: 1250 mm
- înălţimea tobei: 1000 mm
- masa: 6750 kg.
Centrifuga filtrantă cu ax vertical cu funcţionare continuă. Are drept caracteristică - curgerea liberă a
masei groase (fig. 11.32).
Tamburul este de formă conică, sprijinit pe ax, care poate avea viteze de rotaţie de până la 2500 rot/min. El
este acţionat de un motor electric prin roţi canelate şi curele trapezoidale, situate la partea inferioară a
centrifugei. Masa groasă alimentează continuu tamburul printr-o ţeava verticală şi se repartizează uniform
pe peretele lui. Datorită forţei centrifuge, siropul trece prin sită, iar cristalele sunt evacuate din tambur pe la
partea superioară, după ce pe parcurs au fost spălate. Siropurile de centrifugare se pot colecta separat.
Forma conică a tamburului este astfel calculată încât să imprime acceleraţia materialului şi să asigure
repartizarea lui uniformă.
în tabelul 11.12 sunt date caracteristicile tehnice pentru centrifugele continue din seria "FC".
11.5.2. Centrifuge filtrante cu tambur orizontal
Pot fi cu funcţionare discontinuă sau cu funcţionare continuă.
Centrifuga orizontală tip CAO-125. este destinată deshidratării suspensiei de amidon.
Ea are funcţionare discontinuă automată şi prezintă următoarele caracteristici tehnice:
- capacitate - la intrarea în centrifugă; 2250 kg/h
- mărimea unei şarje - la intrare: 300 kg
- capacitate - la ieşire din centrifugă: 1350 kg/h
- mărimea unei şarje - la ieşire: 180 kg
- durata unei şarje: 8 min
- concentraţia suspensiei de amidon: 20-22°Be (40-45 g S.U./100 ml)
- temperatura suspensiei la umplere: maximum 40°C
- volumul util al tobei: 321 l
740 la 1030 rot/min
1000 la 1250 rot/min
35%

- diametrul interior al tobei: 1250 mm


- lăţimea interioară a tobei: 625 mm
- înălţimea de încărcare: 155 mm
- turaţia nominală a tobei: 1030 rot/min
- turaţia maximă a tobei: 1250 rot/min
- turaţia de rezonanţă: 150-200 rot/min
- suprafaţa de filtrare: 2,46 m2
- factorul de separare: 35%
- umiditatea remanentă a amidonului deshidratat: 1-2,5 gs.u./100 ml
- concentraţia lichidului separat:
- funcţionarea zilnică: 22,5 h
- timpul de întreţinere zilnic: 1,5 h
- puterea instalată: 40 kW
- dimensiunile de gabarit: 3640 mm 2500 mm 2590 mm
- masa netă a utilajului:
3640 mm 2500 mm 2590 mm
Centrifugele filtrante orizontale utilizate în industria zahărului. Sunt cu funcţionare continuă şi au drept
caracteristică înaintarea forţată a produsului.
Principiul de funcţionare al centrifugei cu împingere este redat în figura 11.33.
Tamburul este solidar cu un ax tubular ce este pus în mişcare de rotaţie de către un electromotor. Pe pereţii
interiori ai cilindrului perforat sunt montate site. Axul tamburului este lărgit pe o porţiune de 100-120 mm,
formând un cilindru de presiune, în care se mişcă un piston, a cărui tijă este solidarizată cu un disc, căruia
îi imprimă o mişcare alternativă. Masa groasă curge continuu printr-o conductă, care alimentează un con de
distribuţie. Acesta se roteşte cu viteză constantă şi antrenează masa groasă într-o mişcare uniform
accelerată, ceea ce favorizează distribuţia ei regulată pe pereţii tamburului. Datorită alimentării continue şi
mişcării imprimate de către piston, masa groasă înaintează spre gura de evacuare a tamburului. Siropul se
separă sub acţiunea forţei centrifuge, iar cristalele rămân pe site. Ele sunt continuu spălate cu apă printr-un
dispozitiv de spălare, după care ies din centrifugă prin gura de descărcare. Centrifuga este protejată de o
carcasă închisă cu un capac.
O variantă a centrifugei cu împingere este centrifuga cu mai multe trepte (fig. 11.34).
Tamburul este tot cilindric, dar cu diametrul inegal, mărindu-se cu câteva trepte spre exterior. Masa groasă
este adusă printr-o conductă într-un con rotativ, care o distribuie pe pereţii tamburului rotativ, în zona cu
diametrul mai mic, unde se separă siropul verde. Cristalele de zahăr, depuse pe sita tamburului, sunt
împinse spre treapta a doua cu ajutorul unui disc cu mişcare alternativă. în această treaptă,

Fig. 11.33. Principiul de funcţionare al centrifugei cu împingere: 1 - lagăre; 2 - cilindru de presiune; 3 -


piston; 4 - ax tubular; 5 - tija pistonului; 6-manta; 7-tambur perforat; 8 - site; 9-con de distribuţie; 10-
conductă de alimentare; 11 - disc; 12 - capac; 13 - dispozitiv de spălare; 14-gură de descărcare.

Fig. 11.34. Centrifugă cu împingere în trepte: f-ax tubular; 2-


tambur în trepte; 3 - conductă de alimentare; 4 - con rotativ; 5-disc; 6 - piston; 7-dispozitiv de
spălare; 8 - gură de evacuare.
zahărul se spală cu apă, apoi este împins în ultima treaptă, unde este tratat cu abur, după care părăseşte
tamburul prin gura de descărcare. Viteza masei groase în tambur poate fi reglată prin varierea numărului
curselor pistonului. Funcţionarea centrifugei este complet automată.

S-ar putea să vă placă și