Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

Sisteme de calcul - (S1-S4)

Conținuturi Competenț Activități de învățare Resurse Evaluare


(detalieri) e specifice
Norme de ergonomie și 1.1 Test iniţial - 15 minute Timp alocat: 1 oră Test inițial
de siguranță Discutarea testului iniţial -5 minute Locaţie: laboratorul de informatică, dotat cu acces Evaluare curentă formativă
(Normele de securitate și Dezbatere: „De ce este important să la Internet şi recomandabil videoproiector. prin: 
protecție a muncii în respectăm reguli?” - 5 minute Activitate: frontală Jocul didactic „Ce-ar fi
laboratorul de Prezentarea regulilor privind dacă”
informatică. normele de securitate și protecție a Material didactic: Conversație euristică
Poziția corectă a corpului muncii în laboratorul de informatică Fişa de protecţia muncii (la finalul orei elevii vor
la stația de lucru) -10 minute semna fişa de protecţia muncii şi repartizarea la
Vizionarea filmului didactic posturile de lucru în laborator)
referitor la poziţia corectă a Film didactic: https://www.youtube.com/watch?
corpului la staţia de lucru – 3 v=ZLwIP8cBaWA
minute
Jocul didactic “Ce-ar fi dacă…?”-
12 minute
Tipuri de sisteme de 1.1 Joc didactic „Călătorie în timp – Timp alocat: 1 oră
calcul și de comunicații. imaginaţi-vă că sunteţi un copil din Locaţie: laboratorul de informatică, dotat cu acces Evaluare curentă formativă
Elemente de arhitectură anul... enumeraţi 3 lucruri pe care le- la Internet şi recomandabil videoproiector. prin: 
a unui sistem de calcul aţi fi putut face cu un calculator în Activitate: frontală și pe grupe Conversație euristică
(Momente principale în anul respectiv?” – activitate Reluarea jocului didactic
evoluția sistemelor de desfăşurată pe grupe - 10 minute Material didactic: „Călător în timp”
calcul. Vizionare film didactic referitor la Fişa de evaluare iniţială Identificarea
Sisteme de calcul și de generaţiile de calculatoare (filmul va Filmul didactic: https://www.youtube.com/watch? componentelor hardware
comunicații întâlnite în fi vizionat fără sonor, profesorul v=sTc4kIVUnoA pe un calculator
viața cotidiană. folosindu-l ca suport vizual pentru Schema generală de structură a unui calculator dezasamblat
Structura generală a unui explicarea evoluţiei calculatoarelor)- Simulator asamblare calculator:
sistem de calcul 10 minute http://world-it.ro/hardware/simulator-asamblare-
Rolul componentelor Descrierea rolului componentelor calculator
hardware ale unui sistem hardware și a interacțiunilor dintre Un calculator dezasamblat
de calcul.) acestea utilizând o schemă de
structură generală a unui sistem de

1
calcul- 10 minute
Identificarea componentelor
hardware şi a relaţiilor dintre acestea
pe un calculator dezasamblat
10 minute
Joc didactic „Călătorie în timp –
imaginaţi-vă că sunteţi un copil din
anul... enumeraţi 3 lucruri pe care le-
aţi fi putut face cu un calculator în
anul respectiv?”
10 minute
Tipuri de dispozitive: de 1.1 Dezbatere pe tema categoriilor de Timp alocat: 1 oră Evaluare curentă formativă
intrare, de ieșire, de dispozitive, cu exemplificări pentru Locaţie: laboratorul de informatică, dotat cu acces prin: 
intrare-ieșire fiecare categorie - 10 minute la Internet şi recomandabil videoproiector. Conversație euristică
(Dispozitive de intrare: Identificarea grupelor de taste de pe Activitate: individuală şi frontală Aplicaţii practice:
exemple, rol, mod de tastatură și explicarea rolului 1. parcurgerea lecţiilor de
utilizare. acestora - 5 minute Material didactic: tastare rapidă
Dispozitive de ieșire: Exersarea poziției corecte a Joc didactic pentru utilizarea tastaturii (de exemplu, 2. parcurgerea nivelurilor
exemple, rol, mod de mâinilor pe tastatură, utilizând joc Keyboard ninja unui joc de exersare a
utilizare. didactic- https://www.typing.com/student/games/play/keyboa operaţiilor cu mouse-ul
Dispozitive de intrare- 15 minute rd-ninja)
ieșire: exemple, rol, mod Descoperirea operațiilor care se pot Tutorial de tastare rapidă: online (de exemplu,
de utilizare.) executa cu un dispozitiv de tip http://www.typingstudy.com/ro/) sau instalat pe
mouse și exersarea principalelor calculator (de exemplu, Rapid Typing)
operații (click, dublu-click, Jocuri didactice pentru exersarea operaţiilor cu
drag&drop) utilizând un joc mouse-ul (de exemplu, pe site-ul
didactic-15 minute http://minimouse.us/)
Vizualizarea modului de utilizare a Dispozitive de intrare, ieşire sau de intrare-ieşire
unui dispozitiv cu touch-screen şi (instalate în laborator sau prezentate demonstrativ)
exersarea utilizării acestuia, dacă
există un astfel de dispozitiv-
5 minute
Tipuri de dispozitive de 1.1 Vizualizarea modului de utilizare a Timp alocat: 1 oră Evaluarea sumativă prin:
stocare a datelor unui dispozitiv extern de stocare a Locaţie: laboratorul de informatică, dotat cu acces Test final (scris)
(Dispozitive de stocare a datelor - 10 minute la Internet şi recomandabil videoproiector. Simularea asamblării unui
datelor: Ilustrarea grafică a unităţilor de Activitate: individuală şi frontală calculator

2
- exemple de dispozitive măsură pentru capacitatea de stocare
de stocare a datelor în ordine crescătoare - 10 minute Material didactic:
- unități de măsură pentru Ordonarea crescătoare a unor Dispozitive externe de stocare (memory stick. cd,
capacitatea de stocare (bit, dispozitive de stocare după dvd, etc.)
byte, kilobyte, megabyte, capacitatea de stocare - 5 minute Grafic cu unităţile de măsură a memoriei în ordine
gigabyte, terabyte, Evaluare: crescătoare
petabyte etc.) Evaluare sumativă - Test final (scris) Test final (scris)
- comparație între - Simulator asamblare calculator:
dispozitivele de stocare în 10 minute http://world-it.ro/hardware/simulator-asamblare-
funcție de capacitate) Discutarea soluţiilor la testul scris – calculator
5 minute
Simularea asamblării unui
calculator- 10 minute

S-ar putea să vă placă și