Sunteți pe pagina 1din 2

N 2-18345/2020

2-20120831-12-2-01102020-1
Hotărâre
În numele Legii

01 decembrie 2020
mun. Chișinău

Judecătoria Chișinău sediul Centru


În componenţă
Preşedintele şedinţei judecătorul Alexandru
Sandu
Grefier, Donesco Galina, Bidiuc Diana
Cu participarea avocatului ***** în lipsa pârâtului *****

a judecat în şedinţă publică cauza civilă la cererea din 01.10.2020 a lui


***** Igor împotriva lui ***** despre constatarea ca fiind defăimătoare
informațiile răspândite la data de 18 august 2020 prin intermediul rețelei de
socializare Facebook și obligarea lui Dorin ***** să dezmintă informațiile false și
defăimătoare prin intermediul rețelei de socializare Facebook și încasarea
cheltuielilor de judecată

În conformitate cu art. 236-241 CPC, instanţa de judecată

hotărăşte
A constata ca fiind defăimătoare informațiile răspândite de Dorin ***** în data
de 18.08.2020 prin intermediul rețelei de socializare Facebook, în care a indicat
”(...)vacanța pe ascuns, de 2 mln. de lei pentru *****...***** nu este la Moscova.
El a plecat de vineri, prin Moscova în Turcia, la mare, pe ascuns, fiindu-i rușine să
recunoască unde se duce de fapt, cheltuind în acest scop suma astronomică de
peste 2 milioane de lei”
A obliga pe Dorin *****, să dezmintă informațiile false și defăimătoare prin
intermediul rețelei de socializare Facebook cu următorul text: ”Informațiile
publicate de către Dorin *****, în data de 18 august 2020, prin intermediul rețelei
de socializare Facebook” și anume:”(...)vacanța pe ascuns, de 2 mln. de lei pentru
*****...***** nu este la Moscova. El a plecat de vineri, prin Moscova în Turcia,
la mare, pe ascuns, fiindu-i rușine să recunoască unde se duce de fapt, cheltuind în
acest scop suma astronomică de peste 2 milioane de lei”-sunt false și defăimătoare
care lezează onoarea, demnitatea și reputația profesională a domnului *****
Igor”.
A percepe de la Dorin ***** în folosul lui ***** Igor cheltuielile de judecată
rezultate din plata taxei de stat în mărime de 100 lei.
Hotărîrea cu drept de apel la Curtea de Apel Chişinău în termen de 30 zile.

Judecător
Alexandru Sandu