Sunteți pe pagina 1din 40

B.A.

II

STAREA LIMITĂ ULTIMĂ LA


FORŢĂ TĂIETOARE

Conform Eurocod EN 1992-1-1

RSITATEA TEHNI
IVE CA
UN

Şef lucrări dr.ing. Eugen Lozincă


Catedra Construcţii de Beton Armat
B.A. II Metoda de calcul din EN 1992-1-1

Metoda de calcul din EN 1992-1-1

ƒ Este denumită “The variable strut


inclination method”
ƒ Se bazează pe modelul grinzii cu
zăbrele (Ritter-Mörsch)
ƒ Ecuaţiile din EN 1992-1-1 au la bază
o importantă componentă empirică
RSITATEA TEHNI
IVE CA
UN

Şef lucrări dr.ing. Eugen Lozincă


Catedra Construcţii de Beton Armat 2
B.A. II Metoda de calcul din EN 1992-1-1

Elemente care nu necesită armături transversale


pentru p
p preluarea forţei
ţ tăietoare

ƒ Într-un element nefisurat,, forţa


ţ tăietoare este
preluată prin eforturi principale de compresiune
şşi întindere în beton. Depăşirea
p ş rezistenţei
ţ la
întindere a betonului duce la apariţia fisurilor
înclinate în inima grinzii.
g
ƒ Fisurile delimitează o serie de “dinţi” de beton,
încastraţi în zona comprimată
comprimată.

RSITATEA TEHNI
IVE CA
UN

Şef lucrări dr.ing. Eugen Lozincă


Catedra Construcţii de Beton Armat 3
B.A. II Metoda de calcul din EN 1992-1-1

Elemente care nu necesită armături transversale


pentru p
p preluarea forţei
ţ tăietoare

ƒ Transmiterea forţei tăietoare se face în această situaţie


prin următoarele mecanisme:
- Forţe
ţ de lunecare preluate
p de betonul din zona
comprimată
- Forţe de frecare între feţele fisurilor
- Forţe datorate efectului de dorn al armăturilor
longitudinale

RSITATEA TEHNI
IVE CA
UN

Şef lucrări dr.ing. Eugen Lozincă


Catedra Construcţii de Beton Armat 4
B.A. II Metoda de calcul din EN 1992-1-1

Elemente care nu necesită armături transversale


pentru p
p preluarea forţei
ţ tăietoare

Dacă fisurile nu afectează transmiterea eforturilor de


lunecare, eforturile de forfecare au, pe înălţimea
secţiunii, o distribuţie cu o valoare maximă, constantă
UN
IVE
RSITATEA TEHNI
CA
din axa neutră şi până
â la armătura întinsă.
î
Şef lucrări dr.ing. Eugen Lozincă
Catedra Construcţii de Beton Armat 5
B.A. II Metoda de calcul din EN 1992-1-1

Elemente care nu necesită armături transversale


pentru p
p preluarea forţei
ţ tăietoare

Dacă fisurile nu transmit deloc forfecare,, “dintele”


lucrează ca o consolă sub acţiunea forţei transmisă prin
aderenţă de armătura longitudinală.
RSITATEA TEHNI
IVE CA
UN

Şef lucrări dr.ing. Eugen Lozincă


Catedra Construcţii de Beton Armat 6
B.A. II Metoda de calcul din EN 1992-1-1

Elemente care nu necesită armături transversale


pentru p
p preluarea forţei
ţ tăietoare

ƒ Situaţia reală este intermediară între cele două cazuri


extreme, iar un model analitic de calcul este dificil de
realizat.
ƒ În consecinţă s-a adoptat o formulă empirică, care
conţine toţi factorii importanţi puşi în evidenţă de
î
încercările
i experimentale:
i
- dimensiunile secţiunii: bw şi d
- proprietăţile mecanice ale betonului: fck
UN
IVE
RSITATEA TEHNI
CA
- coeficientul
coeficient l de armare longit dinală întinsă: ρl=A
longitudinală As/bwd
Şef lucrări dr.ing. Eugen Lozincă
Catedra Construcţii de Beton Armat 7
B.A. II Metoda de calcul din EN 1992-1-1

Elemente care nu necesită armături transversale


pentru p
p preluarea forţei
ţ tăietoare

⇒ Forţa tăietoare capabilă:


[ ]
VRd ,c = CRd ,c k (100 ρ l fck )1 / 3 + k1σ cp bw d min
≥ VRd ,c = (ν min + k1σ cp )bw d

RSITATEA TEHNI
IVE CA
UN

Şef lucrări dr.ing. Eugen Lozincă


Catedra Construcţii de Beton Armat 8
B.A. II Metoda de calcul din EN 1992-1-1

Elemente care nu necesită armături transversale


pentru p
p preluarea forţei
ţ tăietoare

⇒ Forţa tăietoare capabilă:


[ ]
VRd ,c = CRd ,c k (100 ρ l fck )1 / 3 + k1σ cp bw d min
≥ VRd ,c = (ν min + k1σ cp )bw d

RSITATEA TEHNI
IVE CA
UN

Şef lucrări dr.ing. Eugen Lozincă


Catedra Construcţii de Beton Armat 9
B.A. II Metoda de calcul din EN 1992-1-1

Elemente care nu necesită armături transversale


pentru p
p preluarea forţei
ţ tăietoare
Dacă valoarea de proiectare a forţei tăietoare, VEd,
rezultată
lt tă din
di cea maii defavorabilă
d f bilă combinaţie
bi ţi ded
încărcări:
VEd < VRd ,c

NU ESTE NECESARĂ ARMĂTURĂ TRANSVERSALĂ


pentru preluarea forţei tăietoare generată de încărcările
exterioare aplicate şi eventual din precomprimare
RSITATEA TEHNI
IVE CA
UN

Şef lucrări dr.ing. Eugen Lozincă


Catedra Construcţii de Beton Armat 10
B.A. II Metoda de calcul din EN 1992-1-1

Elemente care nu necesită armături transversale


pentru p
p preluarea forţei
ţ tăietoare
!!! Chiar dacă nu sunt necesare armături pentru forţă
tăi t
tăietoare, se prevede
d o armătură
ăt ă transversală
t lă minimă:
i i ă

ρw =
Asw
bw s
( )
> ρw ,min = 0.08 fck / fyk

Obs.1:
Ob 1 AAceastă
tă armătură
ăt ă minimă
i i ă se poate
t omite
it la
l elemente
l t la
l care
este posibilă redistribuirea transversală a încărcărilor, ca spre
exemplu la plăci (pline, nervurate sau chesonate).
Obs.2: Armătura minimă poate, de asemenea, lipsi la elemente
secundare (ex: la buiandrugi cu deschidere < 2 m) care nu contribuie
UN
IVE
RSITATEA TEHNI
CA
de manieră semnificativă la rezistenţa şi stabilitatea structurii
structurii.
Şef lucrări dr.ing. Eugen Lozincă
Catedra Construcţii de Beton Armat 11
B.A. II Metoda de calcul din EN 1992-1-1

Elemente CARE NECESITĂ armături


transversale p
pentru p
preluarea forţei
ţ tăietoare
Dacă valoarea de proiectare a forţei tăietoare, VEd,
rezultată
lt tă din
di cea maii defavorabilă
d f bilă combinaţie
bi ţi ded
încărcări:
VEd ≥ VRd ,c

ESTE NECESARĂ ARMĂTURĂ TRANSVERSALĂ


pentru preluarea forţei tăietoare generată de încărcările
exterioare aplicate şi eventual din precomprimare
RSITATEA TEHNI
IVE CA
UN

Şef lucrări dr.ing. Eugen Lozincă


Catedra Construcţii de Beton Armat 12
B.A. II Metoda de calcul din EN 1992-1-1

Elemente CARE NECESITĂ armături


transversale p
pentru p
preluarea forţei
ţ tăietoare
ƒ Se bazează pe modelul grinzii cu zăbrele (Ritter-Mörsch)
ƒ Grinda este modelată ca o grindă cu zăbrele plană:
ƒ talpa
p co
comprimată
p reprezintă
ep e zona
o cocomprimată
p de
beton (din încovoiere)
ƒ talpa întinsă reprezintă armătura longitudinală întinsă
ƒ montanţii întinşi reprezintă etrierii
ƒ diagonalele modelează bielele comprimate din beton
formate în inima grinzii
RSITATEA TEHNI
IVE CA
UN

Şef lucrări dr.ing. Eugen Lozincă


Catedra Construcţii de Beton Armat 13
B.A. II Metoda de calcul din EN 1992-1-1

Elemente CARE NECESITĂ armături


transversale p
pentru p
preluarea forţei
ţ tăietoare

Grindă lungă cu armăturile principale (de rezistenţă)


Bielă Zona
comprimată comprimată
înclinată de beton

Armătura întinsă Etrieri întinşi


RSITATEA TEHNI
IVE CA
UN

Modelul de grindă cu zăbrele


Şef lucrări dr.ing. Eugen Lozincă
Catedra Construcţii de Beton Armat 14
B.A. II Metoda de calcul din EN 1992-1-1

Elemente CARE NECESITĂ armături


transversale p
pentru p
preluarea forţei
ţ tăietoare
ƒ Se presupune că toate fisurile înclinate fac acelaşi unghi θ
cu axa grinzii
grinzii, acesta fiind şi unghiul de înclinare al
diagonalelor grinzii cu zăbrele.
ƒ Grosimea
G i diagonalelor
di l l este
t grosimea
i minimă
i i ă a iinimii,
i ii bw.
ƒ Se presupune de asemenea că la SLU toate elementele
grinzii cu zăbrele sunt în domeniul plastic, respectiv în
etrieri şi armăturile longitudinale efortul unitar este fywd,
respectiv fyd, în talpa comprimată este egal cu fcd, iar în
betonul diagonalelor cu fcd2 = νfcd (redus din cauza stării
biaxiale de eforturi).)
RSITATEA TEHNI
IVE CA
UN

Şef lucrări dr.ing. Eugen Lozincă


Catedra Construcţii de Beton Armat 15
B.A. II Metoda de calcul din EN 1992-1-1

Elemente CARE NECESITĂ armături


transversale p
pentru p
preluarea forţei
ţ tăietoare
ƒ Modelul adoptat în EC2 nu ţine seama de eforturile de
lunecare preluate prin zona comprimată şi prin frecarea
între fetele fisurii înclinate.
ƒ Verificarea
V ifi la
l forţă
f ţă tăietoare
tăi t presupune:
I. Verificarea la compresiune a bielelor de beton
(diagonalele GZ)
II. Verificarea la întindere a armăturii transversale
(montanţii GZ)
III. Verificarea armăturii longitudinale
g la întinderea
suplimentară generată de forţa tăietoare
RSITATEA TEHNI
IVE CA
UN

Şef lucrări dr.ing. Eugen Lozincă


Catedra Construcţii de Beton Armat 16
B.A. II Metoda de calcul din EN 1992-1-1

Elemente CARE NECESITĂ armături


transversale p
pentru p
preluarea forţei
ţ tăietoare
I. Verificarea la compresiune a bielelor de beton

VEd / sin θ VEd


σ cw = = ≤ fcdd 2
UN
IVE
RSITATEA TEHNI
CA

bw ⋅ z cos θ bw ⋅ z sin θ cos θ


Şef lucrări dr.ing. Eugen Lozincă
Catedra Construcţii de Beton Armat 17
B.A. II Metoda de calcul din EN 1992-1-1

Elemente CARE NECESITĂ armături


transversale p
pentru p
preluarea forţei
ţ tăietoare
I. Verificarea la compresiune a bielelor de beton

Pentru a ţine cont de starea biaxială de eforturi (întindere-


compresiune), rezistenţa la compresiune a betonului se
corectează astfel:

fcd 2 = ν 1fcd ⎪

⎛ fck ⎞ ⎪ ⎛ fck ⎞
ν 1 = 0.6⎜1 − ⎟ ⎬ ⇒ fcd 2 = 0.4⎜1 − ⎟ ⋅ fck
⎝ 250 ⎠ ⎪ ⎝ 250 ⎠
fck ⎪
fcd = ; γ c = 1.50 ⎪
UN
IVE
RSITATEA TEHNI
CA
γc ⎭
Şef lucrări dr.ing. Eugen Lozincă
Catedra Construcţii de Beton Armat 18
B.A. II Metoda de calcul din EN 1992-1-1

Elemente CARE NECESITĂ armături


transversale p
pentru p
preluarea forţei
ţ tăietoare
I. Verificarea la compresiune a bielelor de beton

⎧z ≈ 0.9d
Cum: ⎨
⎩sin θ cos θ = 1 / (cot θ + tan θ ) = 0.5 sin 2θ
Înlocuind, valoarea maximă a forţei tăietoare, asociată
zdrobirii betonului din diagonalele comprimate, este:
⎛ f ⎞
0.36 ⋅ bw d ⋅ ⎜1 − ck ⎟ ⋅ fck
⎝ 250 ⎠
VRd ,max =
cot θ + tan θ
RSITATEA TEHNI
IVE CA
UN

Şef lucrări dr.ing. Eugen Lozincă


Catedra Construcţii de Beton Armat 19
B.A. II Metoda de calcul din EN 1992-1-1

Elemente CARE NECESITĂ armături


transversale p
pentru p
preluarea forţei
ţ tăietoare
I. Verificarea la compresiune a bielelor de beton

Eurocodul EN 1992-1-1 limitează înclinarea bielelor la:

22° ≤ θ ≤ 45° ⇒ 2.5 ≥ cot θ ≥ 1

22° ⎛ fck ⎞ 45° ⎛ fck ⎞


V Rd = 0 . 124 ⋅ bw d ⋅ ⎜ 1 − ⎟ ⋅ fck V Rd = 0 . 18 ⋅ bw d ⋅ ⎜ 1 − ⎟ ⋅ fck
,max
⎝ 250 ⎠ ,max
⎝ 250 ⎠

RSITATEA TEHNI
IVE CA
UN

Şef lucrări dr.ing. Eugen Lozincă


Catedra Construcţii de Beton Armat 20
B.A. II Metoda de calcul din EN 1992-1-1

Elemente CARE NECESITĂ armături


transversale p
pentru p
preluarea forţei
ţ tăietoare
I. Verificarea la compresiune a bielelor de beton

¾ Dacă VEd > VRd45,°max ⇒ θ > 45° bielele comprimate înclinate de


beton nu rezistă, astfel încât este necesară mărirea
secţiunii sau a clasei de beton.
22°
¾ Dacă VEd < VRd ,max
⇒ θ < 22° se limitează unghiul fisurilor
înclinate la θ = 22° , respectiv cot θ = 2.5 .
22° 45°
¾ Dacă V Rd ,max
< VEd < V Rd ,max se calculează:
⎛ ⎡ ⎤⎞
⎜ ⎢ ⎥ ⎟
⎡ 2VEd ⎤ ⎜θ = 0.5 sin −1 ⎢ V
22° < θ = 0.5 sin −1 ⎢ ⎥ < 45° Ed
⎥⎟
UN
IVE
RSITATEA TEHNI
CA

⎣ bw zfcd 2 ⎦ ⎜ ⎢ 0.18b d ⎛⎜1 − fck ⎞⎟ ⋅ f ⎥ ⎟


⎜ ⎢ w
250
ck ⎟
⎥⎦ ⎠
Şef lucrări dr.ing. Eugen Lozincă ⎝ ⎣ ⎝ ⎠
Catedra Construcţii de Beton Armat 21
B.A. II Metoda de calcul din EN 1992-1-1

Elemente CARE NECESITĂ armături


transversale p
pentru p
preluarea forţei
ţ tăietoare
II. Verificarea la întindere a armăturii transversale

Asw – aria totală a secţiunilor


braţelor verticale
erticale ale unui
n i
z≈0,9d plan de etrieri;
VEd
θ Aswσsw
s – distanţaţ (p
(pasul)) dintre
etrieri

VEd
σ sw = ≤ fywdd
UN
IVE
RSITATEA TEHNI
CA
z cot θ
Asw
Şef lucrări dr.ing. Eugen Lozincă s 22
Catedra Construcţii de Beton Armat
B.A. II Metoda de calcul din EN 1992-1-1

Elemente CARE NECESITĂ armături


transversale p
pentru p
preluarea forţei
ţ tăietoare
II. Verificarea la întindere a armăturii transversale

VEd Asw VEd


Din σ sw = ≤ fywd ⇒ ≥
z cot θ s fywd ⋅ z cot θ
Asw
s
Cum: z ≈ 0.9d ; fywdy = fywk / γ s , γ s = 1.15

Asw VEd

s 0.78 ⋅ fywk ⋅ d cot θ
RSITATEA TEHNI
IVE CA
UN

Şef lucrări dr.ing. Eugen Lozincă


Catedra Construcţii de Beton Armat 23
B.A. II Metoda de calcul din EN 1992-1-1

Elemente CARE NECESITĂ armături


transversale p
pentru p
preluarea forţei
ţ tăietoare
II. Verificarea la întindere a armăturii transversale

Deci, după determinarea (alegerea) unghiului θ, condiţia


d rezistenţă
de i t ţă impune
i ca forţa
f ţ tăi
tăietoare
t generată
tă d
de
încărcări să fie inferioară forţei tăietoare capabile:

Asw
VEd ≤ VRd ,s = 0.78 ⋅ fywkk ⋅ d cot θ
s

RSITATEA TEHNI
IVE CA
UN

Şef lucrări dr.ing. Eugen Lozincă


Catedra Construcţii de Beton Armat 24
B.A. II Metoda de calcul din EN 1992-1-1

Elemente CARE NECESITĂ armături


transversale p
pentru p
preluarea forţei
ţ tăietoare
II. Verificarea la întindere a armăturii transversale

Pentru a respecta condiţia de non-fragilitate, respectiv


pentru
pe u a evita
ev ruperea
upe e bruscă
b usc a eetrierilor
e o în momentul
o e u
fisurării betonului, trebuie prevăzută o armare
transversală minimă:
min
Asw Asw fck
≥ = 0.08bw
s s fywk

Asw min fck
UN
IVE
RSITATEA TEHNI
CA

ρw = ≥ ρ w = 0.08
Şef lucrări dr.ing. Eugen Lozincă
bw s fywk
Catedra Construcţii de Beton Armat 25
B.A. II Metoda de calcul din EN 1992-1-1

Elemente CARE NECESITĂ armături


transversale p
pentru p
preluarea forţei
ţ tăietoare
III. Verificarea armăturii longitudinale la întinderea
suplimentară generată de forţa tăietoare

MEd

Ftd
VEdcot θ

VEd z cos θ
Ecuaţia de moment în O: MEd = Ftd ⋅ z − ⋅
UN
IVE
RSITATEA TEHNI
CA

sin θ 2
Şef lucrări dr.ing. Eugen Lozincă
Catedra Construcţii de Beton Armat
⇓ 26
B.A. II Metoda de calcul din EN 1992-1-1

Elemente CARE NECESITĂ armături


transversale p
pentru p
preluarea forţei
ţ tăietoare
III. Verificarea armăturii longitudinale la întinderea
suplimentară generată de forţa tăietoare

MEd
Ftd = + 0.5 ⋅ VEd cot θ ⇒ ΔFtd = 0.5 ⋅ VEd cot θ
z

Forţa de întindere din armătura longitudinală sporeşte


faţă de valoarea generată de momentul încovoietor
datorită componentei orizontale a forţelor de
compresiune din bielele înclinate de beton.
RSITATEA TEHNI
IVE CA
UN

Şef lucrări dr.ing. Eugen Lozincă


Catedra Construcţii de Beton Armat 27
B.A. II Metoda de calcul din EN 1992-1-1

Elemente CARE NECESITĂ armături


transversale p
pentru p
preluarea forţei
ţ tăietoare
III. Verificarea armăturii longitudinale la întinderea
suplimentară generată de forţa tăietoare

ΔFtd = 0.5 ⋅ VEd cot θ

La proiectare trebuie să se ţină cont de acest supliment


atât
tât lla stabilirea
t bili punctelor
t l d de ridicare
idi şii întrerupere
î t a
armăturilor longitudinale, cât şi la ancorarea
UN
IVE
RSITATEA TEHNI
CA
armăturilor în zona de reazem.
reazem
Şef lucrări dr.ing. Eugen Lozincă
Catedra Construcţii de Beton Armat 28
B.A. II Metoda de calcul din EN 1992-1-1

Elemente CARE NECESITĂ armături


transversale p
pentru p
preluarea forţei
ţ tăietoare
III. Verificarea armăturii longitudinale la întinderea
suplimentară generată de forţa tăietoare
lbd

lbd

La reazemele marginale simplu rezemate, chiar dacă MEd=0,


efortul în armatură la faţa reazemului nu este nul.
nul În consecinţă,
consecinţă
pe reazem, armătura trebuie ancorată la forţa ΔFtd.
RSITATEA TEHNI
IVE CA
UN

Şef lucrări dr.ing. Eugen Lozincă


Catedra Construcţii de Beton Armat 29
B.A. II Metoda de calcul din EN 1992-1-1

Elemente CARE NECESITĂ armături


transversale p
pentru p
preluarea forţei
ţ tăietoare
Dacă reprezentăm grafic modul de variaţie al funcţiilor:

Asw VEd Asw Asw


= ⇒ / (45°) = 1
s fywd ⋅ z cot θ s s cot θ

ΔFtd = 0.5 ⋅ VEd cot θ ⇒ ΔFtd / ΔFtd (45°) = cot θ

bw z ⋅ fcd 2 VRd ,max 2


VRd ,max = ⇒ =
cot θ + tan θ VRd ,max (45°) cot θ + tan θ
RSITATEA TEHNI
IVE CA
UN

Şef lucrări dr.ing. Eugen Lozincă


Catedra Construcţii de Beton Armat 30
B.A. II Metoda de calcul din EN 1992-1-1

Elemente CARE NECESITĂ armături


transversale p
pentru p
preluarea forţei
ţ tăietoare
2.0

1.8
ΔFtd Asw
1.6
s
Asw Asw 1.4
/ (45°)
s s
1.2

ΔFtd / ΔFtd (45°) 1.0

0.8
VRd ,max VRd ,max
VRd ,max (45°) 0.6

0.4

0.2

0.0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
θ (°)
RSITATEA TEHNI
IVE CA
UN

Şef lucrări dr.ing. Eugen Lozincă


Catedra Construcţii de Beton Armat 31
B.A. II Metoda de calcul din EN 1992-1-1

Elemente CARE NECESITĂ armături


transversale p
pentru p
preluarea forţei
ţ tăietoare

ƒ Pe măsură ce scade înclinarea θ a diagonalelor,


cantitatea
tit t necesară ădde armătură
ăt ă transversală
t lă se
reduce, însă creşte forţa suplimentară de întindere
din armătura longitudinală
ƒ Valoarea maximă a forţei de compresiune din bielele
înclinate de beton corespunde unghiului θ = 45
45°

RSITATEA TEHNI
IVE CA
UN

Şef lucrări dr.ing. Eugen Lozincă


Catedra Construcţii de Beton Armat 32
B.A. II Metoda de calcul din EN 1992-1-1

Calculul practic pentru grinzile cu ETRIERI VERTICALI

Problema de VERIFICARE (Caz I)

Se cunosc: b,
b h,
h As1, Asw, s,
s fcd, fywd şi VEd
Se cere: Să se verifice dacă VRd ≥ VEd

⎡ 2VEd ⎤
Pas 1 Dacă se cunoaşte VEd ⇒ θ = 0.5 sin −1 ⎢ ⎥
⎣ bw zfcd 2 ⎦

Dacă θ < 22° Dacă 22° < θ < 45° Dacă θ > 45°
Grinda cedează la
cot θ = 2.5 ; z ≈ 0.9d z ≈ 0.9d forţă tăietoare prin
Pas 2
⇓ ⇓ zdrobirea diagonalei
d d ⋅ cot θ comprimate de beton
IVE
RSITATEA TEHNI VRd = 2.25 ⋅ Asw fywd VRd = 0 .9 Asw fywd
s
CA

s
UN

Şef lucrări dr.ing. Eugen Lozincă


Catedra Construcţii de Beton Armat 33
B.A. II Metoda de calcul din EN 1992-1-1

Calculul practic pentru grinzile cu ETRIERI VERTICALI

Problema de VERIFICARE (Caz II)

Se cunosc: b,
b h,
h As1, Asw, s,
s fcd, fywd
Se cere: Capacitatea la forţă tăietoare VRd

Pas 1 În acest caz, unghiul θ se determină astfel încât să se realizeze


echilibrul de forţe în nodurile GZ, respectiv punând condiţia: VRd ,max = VRd ,s
⎛ ⎞
⎜ ⎟
bw zfcd 2 A ⎜ 1 ⎟
= sw fywd z cot θ ⇒ θ = tan −1
cot θ + tan θ s ⎜ 1 f ⎟
⎜ cd 2 − 1 ⎟
⎜ ρw fywd ⎟
⎝ ⎠
Pas 2 Identic cu cel asociat problemei de verificare (Caz I)
RSITATEA TEHNI
IVE CA
UN

Şef lucrări dr.ing. Eugen Lozincă


Catedra Construcţii de Beton Armat 34
B.A. II Metoda de calcul din EN 1992-1-1

Calculul practic pentru grinzile cu ETRIERI VERTICALI

Problema de DIMENSIONARE

Se cunosc: b,
b h,
h As1, fcd, fywd , VEd
Se cere: Armătura transversală necesară (Asw, s)

Pas 1 Se calculează capacitatea la forţă tăietoare a betonului simplu (nearmat):

[ ]
VRd ,c = CRd ,c k (100 ρ l fck )1 / 3 + k1σ cp bw d min
≥ VRd ,c = (ν min + k1σ cp )bw d

Dacă VEd < VRd,c nu este necesară Dacă VEd > VRd,c ESTE NECESARĂ
armătură transversală. Aceasta se armătură transversală pentru
p
dispune p
pe criterii constructive. preluarea forţei
p ţ tăietoare.
RSITATEA TEHNI
IVE CA
UN

Şef lucrări dr.ing. Eugen Lozincă


Catedra Construcţii de Beton Armat 35
B.A. II Metoda de calcul din EN 1992-1-1

Calculul practic pentru grinzile cu ETRIERI VERTICALI

Problema de DIMENSIONARE

Se cunosc: b,
b h,
h As1, fcd, fywd , VEd
Se cere: Armătura transversală necesară (Asw, s)

⎡ 2VEd ⎤
Pas 2 Se determină: θ = 0.5 sin −1 ⎢ ⎥
⎣ bw zfcd 2 ⎦

Dacă θ < 22° Dacă 22° < θ < 45° Dacă θ > 45°

cot θ = 2.5 ; z ≈ 0.9d z ≈ 0.9d


Pas 3 Se impune mărirea
⇓ ⇓
inimii secţiunii de
Asw VEd Asw VEd
≥ ≥ beton
s 2.25 ⋅ d ⋅ fywd s 0.9d ⋅ fywd ⋅ cot θ
RSITATEA TEHNI
IVE CA
UN

Şef lucrări dr.ing. Eugen Lozincă


Catedra Construcţii de Beton Armat 36
B.A. II Metoda de calcul din EN 1992-1-1

Grinzi cu ETRIERI ÎNCLINAŢI

Talpa comprimată Biele Talpa întinsă Etrieri înclinaţi

cot θ + cot α
VRd ,max = bw zfcd 2
1 + cot 2 θ
Asw
VRd ,s = fywd ⋅ z(cot θ + cot α ) sin α
s
ΔFtd = 0.5VEd (cot θ − cot α )
RSITATEA TEHNI
IVE CA
UN

Şef lucrări dr.ing. Eugen Lozincă


Catedra Construcţii de Beton Armat 37
B.A. II Metoda de calcul din EN 1992-1-1

Grinzi cu ETRIERI ÎNCLINAŢI

Talpa comprimată Biele Talpa întinsă Etrieri înclinaţi

ƒ Di
Dispunerea etrierilor
i il înclinaţi
î li i reduce
d forţa
f d
de
compresiune în biela diagonală şi măreşte astfel forţa
tăietoare care poate fi preluată de beton.
beton
ƒ Dispunerea etrierilor înclinaţi reduce forţa de
UN
IVE
RSITATEA TEHNI
CA
întindere din armatura longitudinală
longitudinală.
Şef lucrări dr.ing. Eugen Lozincă
Catedra Construcţii de Beton Armat 38
B.A. II Metoda de calcul din EN 1992-1-1

Grinzi cu armături longitudinale înclinate


Lungimea de
ancorare

Asw,i Asw,i
Vwd ,i = Asw ,i fyd ⋅ sin α

ƒ EC2 impune o distanţă maximă între punctele de


ridicare a barelor înclinate:
s ≤ 0.6d (1 + cot α )

IVE
RSITATEA TEHNI
ƒ EC2 impune ca cel puţin 50% din forţa tăietoare să
fie preluată cu armătură sub formă de etrieri.
CA
UN

Şef lucrări dr.ing. Eugen Lozincă


Catedra Construcţii de Beton Armat 39
B.A. II Metoda de calcul din EN 1992-1-1

Condiţia de evitare a cedării casante (fragile)


Pentru a evita apariţia unei cedări casante prin zdrobirea diagonalei
comprimate de beton este necesar ca forţa tăietoare ce produce intrarea
în curgere a etrierilor să fie inferioară forţei tăietoare la care se zdrobeşte
diagonala de beton. Deoarece valoarea maximă a forţei de compresiune
din diagonala de beton corespunde unui unghi θ=45°, din condiţia:
θ=
=45
VRd ,S ≤ VRd 45°
,max

se obţine cantitatea maxim admisă


de armătură transversală:

6444444444444474444444444444 8
Asw ,max f Asw ,max b f
= 0.5 ⋅ bw cd 2 = 0.5 ⋅ w cd 2
s fywd s sin α fywd
Grinzi cu etrieri verticali Grinzi cu etrieri înclinaţi
RSITATEA TEHNI
IVE CA
UN

Şef lucrări dr.ing. Eugen Lozincă


Catedra Construcţii de Beton Armat 40