Sunteți pe pagina 1din 3

Activitate 2.5.b.

Instrument pentru evaluarea competențelor (210


min)
Construiți un instrument pentru evaluarea competențelor la finalul unei UI proiectate
sau într-o secvență din unitate (test, grilă de observare, temă pentru acasă, enunțuri de
autoevaluare etc.). Discutați instrumentul de evaluare cu colegii și formatorul, în cadrul
sesiunilor față-în-față/ webinare, apoi revizuiți-l. Aplicați-l la clasă. După finalizarea
evaluării, postați aici rezultatele și un scurt paragraf reflexiv, pornind de la întrebările: ce am
vizat? ce rezultat am obținut? ce decid pe mai departe, pe baza a ceea ce am aflat la
evaluare?
Nume și prenumele elevului Data:
.......................................................................... ...................................
Clasa:a V-a ........
Unitatea evaluată: DUMNEZEU SE FACE CUNOSCUT OMULUI

1. Alege răspunsul corect: 5 *0,20= 10 puncte


Noe se trage din neamul lui:
a. Set
b. Pavel
c. Samuel
Noe a construit:
a. O casă
b. O arcă
c. Biserică
Ca semn al legământului cu Noe, Dumnezeu a lăsat:
a. Ploaia
b. Ceața
c. Curcubeul
În corabie au intrat:
a. O pereche din toate viețuitoarele de pe pământ neprihănite
b. Toate viețuitoarele de pe pământ
c. O parte din animalele sălbatice

Dumnezeu a trimis în timpul lui Noe:


a. Foc
b. Potop
c. Cutremur
2. Apreciază cu A (adevărat) sau F (fals) următoarele enunțuri:
5*0,20= 10 puncte
Avraam este model de ascultare și iubire față de Dumnezeu. A/F
Dumnezeu I S-a arătat lui Avraam în chip de trei îngeri la stejarul din Mmvri. A/F
Avraam a avut un singur fiu, pe nume Iacov. A/F
Avraam a devenit părintele poporului evreu. A/F
Avraam fiind strămoșul Mântuitorului Iisus Hristos, a primit numele de patriarh al
Noului Testament. A/F

3. Asociază personalitățile din Vechiul Testament din coloana din sânga


(A) cu ajutorul cuvintelor cheie din coloana din dreapta (B): 5*0,20=10 puncte
A B
Adam și Eva a fost vândut de frații săi
Moise rege
Iosif Cele 10 Porunci
Noe și Avraam prima familie
David au dat dovadă de credință
4. Se dă textul: 5*0,20=10 puncte
“Apoi a zis Dumnezeu: "Să mişune apele de vietăţi, fiinţe cu viaţă în ele şi
păsări să zboare pe pământ, pe întinsul tăriei cerului!" Şi a fost aşa. A făcut
Dumnezeu animalele cele mari din ape şi toate fiinţele vii, care mişună în ape, unde
ele se prăsesc după felul lor, şi toate păsările înaripate după felul lor. Şi a văzut
Dumnezeu că este bine. Şi le-a binecuvântat Dumnezeu şi a zis: "Prăsiţi-vă şi vă
înmulţiţi şi umpleţi apele mărilor şi păsările să se înmulţească pe pământ!” (Facere I,
20-22)
Răspunde la următoarele întrebări:
a. Cum se numește carte din care face parte textul dat?
b. În ce zi a creat Dumnezeu cele descrise?
c. Cum a creat Dumnezeu lumea?
d. Transcrie din text ce a creat Dumnezeu!
e. Ce a creat Dumnezeu în ziua a VI?
5. Alcătuiește propoziții cu următoarele cuvinte: prietenie, Atoțiitor,
legământ, testament, patriarh. 5*0,20=10puncte
6. Completează spațiile libere cu termeni corespunzători
5*0,20=10 puncte
Dumnezeu S-a arătat lui Moise într-un ..................... aprins, care nu
se ..................................
Misiunea pe care a primit-o Moise de la Dumnezeu a fost de a elibera pe
poporul evreu din robia ..........................................
Moise a despărțit Marea ........................în două pentru tranversa evreii pe
celălalt țărm .
Moise a primit de la Dumnezeu cele ..........................................
Moise a condus poporul evreu până apropae de .............................................
7. Pornind de la informațiile asimilate la orele de Religie cu privirea la
Regele David, alcătuiește o compunere de 8-10 rânduri în care să enumeri cel puțin
două însușiri pozitive pe care le avea acesta și descrie cum le-ai pus tun în practică în
viața ta personală. 20 puncte

10 puncte din oficiu


Ce am vizat?
-dacă elevii și-au însușit informațiile din această unitate;
-dacă elevii știu să opereze cu termeni noi;
-să aplice informațiile însușite la ora de religie în personală;
Ce rezultate am obținut?
-am obținut note medii, bune și foarte bune;
-am observat că unii elevi că nu și-au însușit termenii noi corect;
-câțiva elevi au întâmpinat dificultăți în redactarea compunerii, idei nu au fost coerente,
greșeli gramaticale, nu au respectat cerința în totalitate.
Ce decid pe mai departe, pe baza a ceea ce am aflat la evaluare?
-voi realiza fișe de lucru în mod diferențiat,
-pentru elevii care au obținut note mici voi pune accent la următoarele lecții și pe informațiile
predate deja;
-voi propune elevilor să realizeze un portofoliu/proiect pentru a diversifica evaluarea și pentru
a le stârni curiozitatea și interes spre cercetare și lecturare;

S-ar putea să vă placă și