Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE LECȚIE

Data: 09.10.2020
Școala Gimnazială Nr. 28, Galați
Învățător coordonator: Ionel Neculai
Propunător: Druță Luiza
Clasa a IV-a B
Disciplina: AVAP
Unitatea de învățare: Fantezii de toamnă
Titlul lecției: Jocul liniilor (Linia – element de limbaj plastic)
Tipul lecției: predare
Competențe specifice:
1.1. Exprimarea de opinii proprii referitoare la mesajele comunicate prin limbaj vizual;
1.2. Evidențierea caracteristicilor diferitelor categorii de elemente de limbaj plastic, în
compoziții în mediul înconjurător și în mediul imaginar;
2.1. Valorificarea unor materiale și tehnici adecvate pentru exprimarea clară a unui mesaj
intenționat;
2.2. Realizarea de compoziții la alegere, valorificând potențialul expresiv al limbajului plastic
Obiective operaționale:
O.1. să identifice tipuri de linii în mediul apropiat;
O.2. să combine estetic și creativ o lucrare plastică combinând diferite tipuri de linie;
O.3. să (auto)evalueze în mod obiectiv lucrările finale pe baza criteriilor de evaluare:
corectitudine, acuratețe, grad de finalizare, timp de încadrare ;
Mijloace de învățare: manualul școlar, diferite instrumente de lucru ( penițe, pixuri cu gel,
pensule, carioci, creioane colorate, creioane cerate, etc...) acuarele, borcan pentru apă,
șervețel, bloc de desen
Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația
Forme de organizare: frontal și individual
RESURSE:
Bibliografie
Programa școlară pentru disciplina Arte vizuale și abilități practice pentru clasele a III-a și a
IV-a, București, 2014;

1
Adina Grigore Georgeta-Mihaela Crivac Claudia-Daniela Negriţoiu Augustina Anghel Elena-
Otilia Țîroiu Cristina Ipate-Toma Nicoleta-Sonia Ionică, Manual de arte vizuale și abilități
practice, clasa a IV-a, semestrul I, editura Ars Libris, 2016
Resurse umane: 13 elevi fizic și 12 online
Resurse temporale: 45 min.

2
Etapele lecției Ob. Activitatea propunătorului Activitatea elevilor Mijloace de Metode și Forme de Evaluare
Op. învățare procedee organizar
e
Momentul Asigurarea unui climat Elevii se pregătesc pentru conversația Frontal
organizatoric psihopetagogic adecvat pentru ora de Artă vizuală și
1 min. buna desfășurare a activității. abilități practice.
Pregătirea materialelor necesare.
Verificarea -Ce element de limbaj plastic ați -.....punctul. Conversația Frontal Observarea
cunoștințelor învățat voi săptămâna trecută? sistematică
anterioare -În natură sub ce ipostază întâlnim -....în nisip, semințe, fulgi și aprecieri
punctul? de nea etc.. verbale
Captarea atențeie Propunătoarea le va cere elevilor Elevii deschid manualul de Conversația Frontal
3 min. să deschidă manualul de AVAP, AVAP și răspund la
la pagina 13 și vor discuta pe baza întrăbările propunătoarei:
imaginilor: Manualul de
-Denumiți ce elemente din natură, -....Frunze, un tigru, o AVAP
sunt ilustrate în imaginile din pădure cu mulți copaci
manual? etc....
-Ce element grafic au toate aceste -.....linia.
imagini în comun?
-Ce tipuri de linii ați identificat în -....linia dreaptă, oblică, în
imaginile prezentate? zig-zag....
-Ce alte elemente care conțin linii -.....banca, ușa, masa, linia,
ați întâlnit în mediul înconjurător? perdelele etc...

Anunțarea temei și a Propunătoarea le va preciza Elevii notează/ ascultă Explicația Frontal


obiectivelor elevilor că la ora de AVAp vor explicațiile propunătorului.
2 min. discuta despre Jocul liniilor
(Linia – element de limbaj
plastic)
Pe tablă se scrie data și titlul
lecției

3
Se va explica pe înțelesul elevilor
obiectivele operaționale.
Dirijarea învățării Prezentarea informațiilor
despre Linie – element de limgaj
plastic:
După cum ați observat în
imaginile din manual linia este Elevii ascultă cu atenție
întâlnită ca element al formelor informațiile.
în natură (desenul de pe aripile Explicația Frontal
fl uturilor, de pe corpul
animalelor, de pe nervurile
frunzelor etc).
Liniile pot fi :

-....linii subțiri la scoica de Conversația Frontal Aprecieri


O.1. -În imaginile văzute din manual mare, linii groase pe balana verbale
identificați liniile și denumiți-le! tigrului, copacii din pădure
au forma unor linii verticale
goase

Linia poate fi întâlnită:


a) în natură; Explicația
b) ca ornament pe obiectele
create de om;
c) ca element de construcție Frontal
plastică, dând formă, volum și
culoare.

4
Ele pot exprima:
gingășie - duritate
lumină - întuneric
ordine - dezordine Elevii deschid manualul de
Propunătorul le cere să deschidă AVAP, la pagina 14 și Manualul de
manualul de AVAP, la pagina 14 răspund la întrebări: AVAP
și să analizeze tablourile Frontal
prezentate: -...au folosit linia.
-Prin ce element de limbaj plastic Conversația
s-au exprimat pictorii în creaţiile
prezentate mai sus? -....linii subțiri, oblice,
- Ce fel de linii s-au folosit în fi orizontale, întrerupte... Aprecieri
ecare din tablourile de mai sus? -.......fiecare elev își va verbale
- Care dintre operele prezentate exprima preferința față de
mai sus ți-a plăcut mai mult? De un tablou și își va justifica
ce? alegerea.

Demonstrarea și explicarea
modului de lucru: Frontal
Propunătoarea le va explica Elevii sunt atenți la Explicația
elevilor că cu ajutorul explicațiile propunătoarei. Demonstrați
instrumentelor de lucru pe care și a
le-au adus vor realiza împreună
diverse tablouri folosind
elementele de limbaj plastic
studiate: punctul și linia.
Propunătorul schițează pe coala sa
de bloc de desen diferite linii și
puncte, utilizând diferite
instrumente de lucru, dar și
diferite tipuri de linii și puncte

5
(linii subțiri, goase, puncte
colorate etc...)

Realizarea lucrării de către


elevi:
Propunătoarea le va cere elevilor
realizezeun tablou, cu un titlu la Elevii își realizează
O.2. alegere, folosind elementele de individual lucrările. Manualul de
limgaj plastic studiate la AVAP. AVAP
Aceștia se pot inspira din lucrările Individual
prezentate în manual sau pot crea Demonstrați
lucrări originale. a
Pe parcursul orei urmăresc modul
de realizare a lucrărilor de către
copii.
Analiza și aprecierea O.3. Se realizează o expoziție cu Elevii se vor evalua și Lucrările conversația frontal Observația
lucrărilor elevilor lucrările elevilor. autoevalua asupra elevilor sistematică
5 min. Se fac evaluări și autoevaluări, produsului finit și aprecieri
ținând cont de următoarele verbale
criterii:
-respectarea temei;
-gradul de finalitate;
-aspectul estetic;
-originalitatea;

S-ar putea să vă placă și