Sunteți pe pagina 1din 2

________________________ ________________

(Numele și prenumele) (Data)

TEST DE EVALUARE

1. Calculați, apoi faceți proba prin operația opusă:

3 7 6 + 3 6 1 + 4 6 7 +
2 1 5 4 7 3 2 4 9

7 8 1 ‒ 6 2 9 ‒ 7 0 1 ‒
2 3 8 1 4 5 2 5 3

2. Aflați numărul necunoscut:

3 6 1 + o = 5 2 8 1 8 3 ‒ p = 7 5 n ‒ 3 2 4 = 4 5 6

o = p = n =

o = p = n =

3 8 3 + 1 2 8 + e = 8 8 8 l + 3 1 5 + 2 2 8 = 7 9 4

Ordonați crescător rezultatele pentru a afla cuvântul care completează enunțul:


Albinuțele iubesc plantele pentru că au ____________ .

3. Citiți cu atenție! Scrieți A (adevărat) sau F (fals):


Plantele au nevoie de sol hrănitor, apă, căldură, lumină și aer ( ___ )
© SFetnicul

Fasolea, grâul și porumbul nu se înmulțesc prin semințe. ( ___ )


O plantă care nu are suficientă apă se usucă. ( ___ )
Unele animale se înmulțesc prin ouă, altele nasc pui. ( ___ )
Animalele au nevoie de aer, apă și hrană pentru a trăi. ( ___ )
La temperaturi foarte mari plantele îngheață și mor. ( ___ )
Unele animale trăiesc în apă, altele pe uscat. ( ___ )
4. Aflați:
a. Suma, apoi diferența numerelor 342 și 68.

b. Numărul cu 185 mai mic decât suma numerelor 345 și 19.

c. Descăzutul, știind că scăzătorul este 415 și diferența e 188.

d. Suma, când un termen este 314, iar celălalt este cu 6 mai mic.

e. Din suma numerelor 445 și 189 scade numărul 76.

5. Aflați câți copaci cresc în total la o fermă pomicolă, urmărind tabelul și făcând
calculele necesare:
Cireși Vișini Caiși
Au fost plantați 232 423 324
S-au uscat 17 71 77
Au rămas

R :

6. Pentru împădurirea pantei unui munte s-au folosit 563 puieți de molid și cu 109
mai puțini puieți de brad. Câți puieți au fost plantați în total?

R :

Dacă ați terminat testul, verificați-vă cu atenție și corectați-vă eventualele greșeli!

S-ar putea să vă placă și