Sunteți pe pagina 1din 1

Popoarele Orientului Antic

Primele popoare au apărut in Orient, acesta cuprinzând întreaga Asie și Nordul Africii. Popoarele s-au format de obicei de-a lungul
marilor râuri , acestea la rândul lor oferind apă de băut , hrană și anume pește , dar mai ales, făcea posibilă navigația și irigația. Oamenii au trebuit sa
se organizeze din ce în ce mai bine pământurile, având nevoia de apărare, sistemele de irigații trebuiau întreținute. În acest mod apar primele state.
     Popoarele din Orient se împărțeau în 3 categorii :
 popoare semito-hamite (de la urmașii fiilor lui Noe, aceștia fiind Sem și Ham)
 popoare indo-europene
 popoare mongoloide
EGIPTENII EVREII = Poporul lui Israel
 popor de origine semito-hamită (nomazi, africani, semiţi);  evrei (iudei), fac parte din marea familie semită;
 situaţi în nordul-vestul Africii, de-a lungul fluviului Nil;  poporul evreu are o istorie de peste 4000 de ani;
 se ocupau în special cu agricultura. Nilul se revărsa de 2 ori pe  aşezaţi pe coasta răsăriteană a Mării Mediterane; locuiau în Palestina,
an și lăsa în urmă un mâl foarte gros. În el oamenii aruncau de-a lungul fluviului Iordan, ocupându-se mai ales cu păstoritul;
semințe si mai târziu strângeau o recoltă foarte bogată;  erau monoteiști;
 Regii lor se numeau faraoni și erau înmormântați în morminte  potrivit Bibliei ebraice, strămoșul acestui popor a fost Avraam
uriașe din blocuri de piatră – piramide; (Abraham), care s-a născut în orașul Ur, din Mesopotamia. Acesta a
 Regatul Egiptului a fost întemeiat de faraonul Narmer (sau încheiat un Legământ cu Dumnezeu și a întemeiat religia monoteistă;
Menes) prin unirea a două teritorii, Egiptul de Sus şi Egiptul de  Sub conducerea lui Saul, evreii și-au întemeiat statul propriu, în jurul
Jos, în jurul anului 3150 î. Hr.; anului 1050 î.Hr;
 Egiptul Antic a cunoscut trei mari perioade de dezvoltare în  În anul 1003 î.Hr., capitala acestuia a fost stabilită în orașul Ierusalim;
evoluția politică intercalate de perioade intermediare de  În timpul urmașilor lui Saul, regele David și, ulterior, regele Solomon,
decădere; statul Israel a devenit unul dintre cele mai puternice din regiune;
 În anul 332 î. Hr. – Egiptul este cucerit de Alexandru cel  În timpul domniei lui Solomon (971 – 931 î. Hr.) a fost ridicat primul
Mare (ia titlul de faraon). temple din Ierusalim. Acesta a fost distrus în timpul cuceririi regatului
Iudeei de către babilonieni, în anii 587-586 î.e.n.
FENICIENII MESOPOTAMIENII
 numele a fost dat de greci, limba vorbită de origine semită;.  De-a lungul celor 4.000 de ani ai antichităţii, în Mesopotamia au trăit
 s-au aşezat în vecinătatea evreilor, în Libanul de astăzi; popoare precum:
 bogăţia fenicienilor era întemeiată pe comerţ şi meşteşuguri; o sumerienii (cel mai vechi popor cunoscut până acum, se
 Fenicia – sau Ţara purpurei, nu avea terenuri pentru presupune originea indo-europeană);
agricultură dar ţărmul era prielnic construirii porturilor şi o akkadienii, amoriţii, asirienii şi chaldeenii (familia
acostării vaselor; neamurilor semite, înrudite cu arabii).
 Ea era un punct de legătură între comercianţii greci, egipteni  Printre cei mai importanți conducători mesopotamieni, se numără: Ur-
şi cei din Orient; Nammu (regele Ur-ului), Sargon (a pus bazele regatului Akkadian)
 Era bogată în lemnul de cedru, care lipsea egiptenilor şi Hammurabi (a pus bazele regatului Babylonian) și Tiglath-Pileser I (a
mesopotamienilor. pus bazele regatului Assyrian), Nabucodonosor (a fost cel mai puternic
rege din Babilonia - sec. XII î.Hr.);
 Majoritatea regilor din Mesopotamia antică erau considerați aleși ai
unui zeu, fii ai unui zeu, sau chiar zei. 
MEZII ȘI PERȘII CHINEZII
 rasă indo-europeană, perşii şi mezii şi-au unit forţele pentru a  triburile chinezilor făceau parte din familia popoarelor mongolice, au
întemeia împreună un puternic imperiu. intemeiat primul stat chinez, în zilele noastre fiind cel mai numeros
 s-au stabilit în Podişul Iranului; popor din lume;
 au format un singur stat, Imperiul Persan, întemeietorul  poporul chinez s-a format în urmă cu aproximativ 5000 de ani de-a
acestuia fiind Cirus al II-lea (559 î.Hr.–529 î.Hr.); lungul fluviilor Huang He (Fluviul Galben) si Yangtze (Fluvial
 statul persan s-a întins, prin cuceriri, de la Marea Egee până la Albastru);
hotarele Indiei;  se ocupau cu agricultura si producerea de mătase;
 apogeul a fost atins în timpul domniei lui Darius I (522 î.Hr. -  potrivit legendelor, primul conducător, Împăratul Galben, a fost cel
486 î.Hr.). care i-a învățat pe chinezi agricultura, măsurarea timpului, folosirea
arcului cu săgeți, utilizarea busolei, scrierea;
 numele poporului chinez provine de la cel al dinastiei Qin, care s-
a aflat în fruntea acestuia în secolul al III-lea î.Hr.;
 unul dintre împărații din această familie de conducători, Qin Shi
Huangdi, a rămas vestit în istorie prin construcțiile realizate în timpul
domniei sale: Marele Zid ridicat în partea de nord a țării și Marele
Canal, care făcea legătura între Fluviul Galben și Fluviul Albastru.
INDIENII
 civilizaţia veche Indus a fost distrusă de triburile indo-europene de nomazi păstori ce au luat în stăpânire ţinutul Punjab. 
 Arienii găsind condiţii prielnice locuirii s-au sedentarizat, locul oraşelor înfloritoare fiind luat de satele modeste ale cuceritorilor.
Ca urmare a invaziilor de-a lungul secolelor, peninsula este locuită în prezent de  rase numeroase de oameni ce vorbesc 500 limbi, India hrănind
astăzi peste 800.000.000 de persoane.

Prof. Nistor Mirela


FOLOSIȚI HARTA DIN MANUAL !!!!

S-ar putea să vă placă și